Vous êtes sur la page 1sur 8

Értékelés

Készletértékelési eljárások_feladatok

Feladat 1

Az „Anyag-Készletező” NyRt. „AA” alapanyagkészletével kapcsolatosan a következő


tárgyévi információkat ismeri:

Mennyiség Beszerzési ár
Megnevezés
kg Ft/kg
Nyitó készlet 180 1 000
Beszerzés 1. 110 1 300
Beszerzés 2. 290 900
Felhasználás 1. 500
Beszerzés 3. 200 1 100
Beszerzés 4. 220 1 400
Felhasználás 2. 410
Záró készlet
…..
mennyiségi nyilvántartás alapján
Záró készlet
60
tényleges mennyiségi felvétel alapján

Kiegészítő információk:
 A beszerzési ár minden beszerzés esetében megegyezik az ÁFA nélküli vételárral.
 Az egyszerűsítés kedvéért a vállalkozás az alapanyag felhasználást évente kétszer: az első
és a második félév végén könyveli a szintetikában.
 Az ÁFA 27 %.

Feladat: Határozza meg a felhasznált alapanyag könyv szerinti értékét mindkét félévi
felhasználásra vonatkozóan, az anyagköltséget, a hiányzó alapanyagkészlet könyv szerinti
értékét és a mérlegértékét, ha a vállalkozás az „AA” anyagkészlet értékelésénél a csúsztatott
(gördülő) átlagár készletértékelési eljárást alkalmazza!

Felhasználás 1 értéke:

Felhasználás 2 értéke:

Anyagköltség:

Egyéb ráfordítás:

Mérlegérték:

1
Minden jog fenntartva: PENTA UNIÓ Zrt. Előadó: Szijártó Boglárka
Feladat 2

Az „Anyag-Készletező” NyRt. „BB” alapanyagkészletével kapcsolatosan a következő


tárgyévi információkat ismeri:

Mennyiség Beszerzési ár
Megnevezés
kg Ft/kg
Nyitó készlet 120 1 000
Beszerzés 1. 130 1 200
Beszerzés 2. 220 900
Felhasználás 1. 350
Beszerzés 3. 300 1 100
Felhasználás 2. 370
Záró készlet
…..
mennyiségi nyilvántartás alapján
Záró készlet
30
tényleges mennyiségi felvétel alapján

Kiegészítő információk:
 A beszerzési ár minden beszerzés esetében megegyezik az ÁFA nélküli vételárral.
 Az egyszerűsítés kedvéért a vállalkozás az alapanyag felhasználást évente kétszer: az első
és a második félév végén könyveli a szintetikában.
 A mérlegkészítéskor ismert piaci ár 900 Ft/kg. A piaci érték és a könyv szerinti érték
közötti eltérés jelentős, a tendencia tartós.
 Az ÁFA 27 %.

Feladat: Határozza meg a felhasznált alapanyag könyv szerinti értékét mindkét félévi
felhasználásra vonatkozóan, az anyagköltséget, a hiányzó alapanyagkészlet könyv szerinti
értékét és a mérlegértékét, ha a vállalkozás az „BB” anyagkészlet értékelésénél a FIFO
készletértékelési eljárást alkalmazza!

Felhasználás 1 értéke:

Felhasználás 2 értéke:

Anyagköltség:

Egyéb ráfordítás:

Mérlegérték:

2
Minden jog fenntartva: PENTA UNIÓ Zrt. Előadó: Szijártó Boglárka
Feladat 3

Az „Áruértékesít ő” Kft. „YY” kereskedelmi árukészletével kapcsolatosan a következő


tárgyévi információkat ismeri:

Megnevezés Mennyiség Beszerzési ár


(db) (Ft/db)
Nyitó készlet 200 2 000
Beszerzés 1 400 2 500
Beszerzés 2 500 2 600
1.félévben eladott árukészlet 900
Beszerzés 3 1 000 2 400
Visszaküldés a beszerzés 3-ból 150
Beszerzés 4 600 2 700
2.félévi értékesítés 1 450
Térítés nélküli átadás 40
Záró készlet tényleges mennyiségi 100
felvétel alapján

Kiegészítő információk:
 Az egyszerűsítés kedvéért a vállalkozás a kereskedelmi árukészlet értékesítésekhez
kapcsolódó készletcsökkenését évente kétszer: az első és a második félév végén
könyveli a szintetikában.
 Mindkét félévben egy értékesítés történt, az első félévben a 900 db árut 4 000 Ft/db +
ÁFÁ-ért, a második félévben a 1 450 db árut 5 000 Ft/db + ÁFÁ-ért értékesítették!
 Az „YY” kereskedelmi árukészlet piaci ára (=várható eladási ára) a fordulónapon
2 000 Ft/db, a mérlegkészítéskor 1 600 Ft/db. (Feltételezzük, hogy a piaci ár tartósan
alacsonyabb, mint a könyv szerinti ár és a tendencia tartós!)
 Az ÁFA 27 %.

Feladat: Határozzuk meg az értékesített kereskedelmi árukészlet könyv szerinti értékét


mindkét félévre vonatkozóan, az eladott áruk beszerzési értékét, az első és második félévi
értékesítés eredményhatását, a térítés nélkül átadott kereskedelmi árukészlet könyv szerinti
értékét, a rendkívüli ráfordításokat, az értékvesztést, az egyéb ráfordításokat és az „YY”
kereskedelmi árukészlet mérlegértékét, ha a vállalkozás az „YY” kereskedelmi árukészlet
értékelésénél a FIFO módszert alkalmazza!

3
Minden jog fenntartva: PENTA UNIÓ Zrt. Előadó: Szijártó Boglárka
1. félévi értékesítés könyv szerinti értéke:

2. félévi értékesítés könyv szerinti értéke:

ELÁBÉ:

1. félévi értékesítés eredményhatása:

2. félévi értékesítés eredményhatása:

Térítés nélkül átadott árukészlet könyv szerinti értéke:

Értékvesztés:

Egyéb ráfordítások:

Mérlegérték:

4
Minden jog fenntartva: PENTA UNIÓ Zrt. Előadó: Szijártó Boglárka
Értékelés

Készletértékelési eljárások_feladatok megoldása

Feladat 1

Az „Anyag-Készletező” NyRt. „AA” alapanyagkészletével kapcsolatosan a következő


tárgyévi információkat ismeri:

Mennyiség Beszerzési ár
Megnevezés
kg Ft/kg
Nyitó készlet 180 1 000
Beszerzés 1. 110 1 300
Beszerzés 2. 290 900
Felhasználás 1. 500
Beszerzés 3. 200 1 100
Beszerzés 4. 220 1 400
Felhasználás 2. 410
Záró készlet
…..
mennyiségi nyilvántartás alapján
Záró készlet
60
tényleges mennyiségi felvétel alapján

Kiegészítő információk:
 A beszerzési ár minden beszerzés esetében megegyezik az ÁFA nélküli vételárral.
 Az egyszerűsítés kedvéért a vállalkozás az alapanyag felhasználást évente kétszer: az első
és a második félév végén könyveli a szintetikában.
 Az ÁFA 27 %.

Feladat: Határozza meg a felhasznált alapanyag könyv szerinti értékét mindkét félévi
felhasználásra vonatkozóan, az anyagköltséget, a hiányzó alapanyagkészlet könyv szerinti
értékét és a mérlegértékét, ha a vállalkozás az „AA” anyagkészlet értékelésénél a csúsztatott
(gördülő) átlagár készletértékelési eljárást alkalmazza!

Felhasználás 1 értéke: 500 * 1.006,9 = 503.450 FT


átlagár 1 = ( 180*1.000 + 110* 1.300 + 290 * 900) / 580 = 1.006,9 FT/kg
maradt: 80kg, 1.006,9 FT/kg
Felhasználás 2 értéke: 410 * 1.217,1 = 499.011 FT
átlagár2 = ( 80 * 1.006,9 + 200* 1.100 + 220 * 1400) / 500 = 1.217,1 FT/kg
maradt: 90kg, 1217,1 FT/kg
Anyagköltség: 2 felhasználás értéke = 503.450 + 499.011 = 1.002.461 FT

Egyéb ráfordítás: 36.513 FT

Mérlegérték: 60 * 1.217,1 = 73.026 FT

Hiány: 30kg * 1.217,1 = 36.513 FT = egyéb ráf.

5
Minden jog fenntartva: PENTA UNIÓ Zrt. Előadó: Szijártó Boglárka
Feladat 2

Az „Anyag-Készletező” NyRt. „BB” alapanyagkészletével kapcsolatosan a következő


tárgyévi információkat ismeri:

Mennyiség Beszerzési ár
Megnevezés
kg Ft/kg
Nyitó készlet 120 1 000
Beszerzés 1. 130 1 200
Beszerzés 2. 220 900
Felhasználás 1. 350
Beszerzés 3. 300 1 100
Felhasználás 2. 370
Záró készlet
…..
mennyiségi nyilvántartás alapján
Záró készlet
30
tényleges mennyiségi felvétel alapján

Kiegészítő információk:
 A beszerzési ár minden beszerzés esetében megegyezik az ÁFA nélküli vételárral.
 Az egyszerűsítés kedvéért a vállalkozás az alapanyag felhasználást évente kétszer: az első
és a második félév végén könyveli a szintetikában.
 A mérlegkészítéskor ismert piaci ár 900 Ft/kg. A piaci érték és a könyv szerinti érték
közötti eltérés jelentős, a tendencia tartós.
 Az ÁFA 27 %.

Feladat: Határozza meg a felhasznált alapanyag könyv szerinti értékét mindkét félévi
felhasználásra vonatkozóan, az anyagköltséget, a hiányzó alapanyagkészlet könyv szerinti
értékét és a mérlegértékét, ha a vállalkozás az „BB” anyagkészlet értékelésénél a FIFO
készletértékelési eljárást alkalmazza!

Felhasználás 1 értéke: 120 * 1.000 +130 * 1.200 + 100 * 900 = 366.000 FT


maradt: 120 kg, 900 FT/kg

Felhasználás 2 értéke:
120 * 900 + 250 * 1.100 = 383.000 FT
maradt: 50kg, 1.100 FT/kg
Anyagköltség: 366.000 + 383.000 = 749.000 FT

Egyéb ráfordítás: 22.000 + 6.000 = 28.000 FT

Mérlegérték: 30 * 900 = 27.000 FT

Hiány: 20 * 1.100 = 22.000 FT = egyéb ráf

Értékvesztés: 30 * (900 – 1.100) = 6.000 FT = egyéb ráf.

6
Minden jog fenntartva: PENTA UNIÓ Zrt. Előadó: Szijártó Boglárka
Feladat 3

Az „Áruértékesít ő” Kft. „YY” kereskedelmi árukészletével kapcsolatosan a következő


tárgyévi információkat ismeri:

Megnevezés Mennyiség Beszerzési ár


(db) (Ft/db)
Nyitó készlet 200 2 000
Beszerzés 1 400 2 500
Beszerzés 2 500 2 600
1.félévben eladott árukészlet 900
Beszerzés 3 1 000 2 400
Visszaküldés a beszerzés 3-ból 150
Beszerzés 4 600 2 700
2.félévi értékesítés 1 450
Térítés nélküli átadás 40
Záró készlet tényleges mennyiségi 100
felvétel alapján

Kiegészítő információk:
 Az egyszerűsítés kedvéért a vállalkozás a kereskedelmi árukészlet értékesítésekhez
kapcsolódó készletcsökkenését évente kétszer: az első és a második félév végén
könyveli a szintetikában.
 Mindkét félévben egy értékesítés történt, az első félévben a 900 db árut 4 000 Ft/db +
ÁFÁ-ért, a második félévben a 1 450 db árut 5 000 Ft/db + ÁFÁ-ért értékesítették!
 Az „YY” kereskedelmi árukészlet piaci ára (=várható eladási ára) a fordulónapon
2 000 Ft/db, a mérlegkészítéskor 1 600 Ft/db. (Feltételezzük, hogy a piaci ár tartósan
alacsonyabb, mint a könyv szerinti ár és a tendencia tartós!)
 Az ÁFA 27 %.

Feladat: Határozzuk meg az értékesített kereskedelmi árukészlet könyv szerinti értékét


mindkét félévre vonatkozóan, az eladott áruk beszerzési értékét, az első és második félévi
értékesítés eredményhatását, a térítés nélkül átadott kereskedelmi árukészlet könyv szerinti
értékét, a rendkívüli ráfordításokat, az értékvesztést, az egyéb ráfordításokat és az „YY”
kereskedelmi árukészlet mérlegértékét, ha a vállalkozás az „YY” kereskedelmi árukészlet
értékelésénél a FIFO módszert alkalmazza!

7
Minden jog fenntartva: PENTA UNIÓ Zrt. Előadó: Szijártó Boglárka
1. félévi értékesítés könyv szerinti értéke:
200 * 2.000 + 400 * 2.500 + 300 * 2.600 = 2.180 EFT
maradt: 200db, 2.600

2. félévi értékesítés könyv szerinti értéke:


200 * 2.600 + 850 * 2.400 + 400 * 2.700 = 3.640 EFT
maradt: 200db, 2.700

ELÁBÉ: 2.180 + 3.640 = 5.820 EFT

1. félévi értékesítés eredményhatása: + 1.420 EFT


Bevétel = eladási ár = 900db * 4.000 = 3.600 EFT
Ráfordítás = ELÁBÉ = 2.180 EFT

2. félévi értékesítés eredményhatása: + 3.610 EFT


Bevétel = 1.450db * 5.000 = 7.250 EFT
Ráfordítás = ELÁBÉ = 3.640 EFT

Térítés nélkül átadott árukészlet könyv szerinti értéke:


40 * 2.700 = 108 EFT = egyéb ráf.

Hiány értéke : 60db * 2.700 = 162 EFT = egyéb ráf.


Értékvesztés:
100 * (1.600 – 2.700) = 110 EFT = egyéb ráf.

Egyéb ráfordítások:
(TN átadás, Hiány, Kár, Selejtezés, ÉV)
108 + 162 + 110 = 380 EFT

Mérlegérték: 100 * 1.600 = 160 EFT

8
Minden jog fenntartva: PENTA UNIÓ Zrt. Előadó: Szijártó Boglárka