Vous êtes sur la page 1sur 10

A kettős könyvvitel _ Feladatok

Feladat 1

A „JólKönyvelek” Kft. tárgyidőszaki gazdálkodásáról a következő információkat ismeri:

Nyitó mérleg
Eszközök Források
Egyéb tartósan adott kölcsönök 7 000 Jegyzett tőke 8 000
Áruk 1 800 Adózott eredmény 1 600
Pénztár 900 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 2 700
Bankbetétek 4 300 Szállítók 1 700
Eszközök összesen 14 000 Források összesen 14 000

Tárgyidőszaki gazdasági események:

1. Adózott eredmény átvezetése az eredménytartalékba.


2. A vállalkozás megkapta a tartósan adott kölcsönök tárgyidőszaki törlesztő részletét és
kamatát. A bankszámlán jóváírt törlesztő részlet 1 000 EFt, a kamat 300 EFt.
3. A vállalkozás árut értékesített. Az áruk eladási ára az átutalásos számla alapján 2 000 EFt
+ 27 % ÁFA. Az értékesített árukészlet bekerülési értéke 1 000 EFt.
4. A fennálló vevőkövetelés felének a kiegyenlítése megtörtént, azt a bankszámlán jóváírták.
5. A vállalkozás 400 EFt összegben készpénzt vett fel a bankszámlájáról. A bankszámláról a
terhelési értesítés megérkezett.
6. A vállalkozás átutalta a hosszú lejáratú hiteltartozásának esedékes törlesztő részletét és a
kamatot. A törlesztő részlet 500 EFt, a kamat 140 EFt.
7. A vállalkozás egyik üzleti partnerének 3 éves futamidővel 1 000 EFt összegű kölcsönt
adott. A bankszámla terhelési értesítése megérkezett.
8. A vállalkozás anyagot vásárolt. Az anyagok vételára az átutalásos számla alapján 2 000
EFt + 27 % ÁFA.
9. A vállalkozás a fennálló teljes szállítói tartozását átutalással rendezte. A fizetési határidőn
túl rendezett kötelezettség átutalásával egyidejűleg átutalt késedelmi kamat összege 110
EFt.
10. A tárgyhavi költségek a következők:
 Anyagfelhasználás 600 EFt
 Munkavállalók bruttó bére 5 600 EFt
 Szociális hozzájárulási adó 1 850 EFt
 Könyvelési díj átutalásos számla alapján 250 EFt + 27 % ÁFA
11. Levonások a bruttó bérből
 személyi jövedelemadó előleg 1 530 EFt
 munkavállalót terhelő járulékok 960 EFt
12. A leltározás során az árukészleteknél 160 EFt könyv szerinti értékű hiányt állapítottak
meg.
13. Az előző időszaki áruértékesítéssel kapcsolatos követelések késedelmes teljesítése miatt a
vállalkozás 60 EFt késedelmi kamatot kapott. A késedelmi kamatot a bankszámlán
jóváírták.
Feladat: Nyissa meg a főkönyvi számlákat a nyitómérleg alapján és könyvelje a megadott
gazdasági eseményeket számlasorosan a megadott főkönyvi számlavázakon ezer forintban!

Minden jog fenntartva: PENTA UNIÓ Zrt. Előadó: Szijártó Boglárka


1. Egyéb tartósan adott
2. Anyagok 2. Áruk 3. Vevők
kölcsönök

3. Pénztár 3. Elszámolási betétszámla 4. Jegyzett tőke 4. Eredménytartalék

4. Egyéb hosszú lejáratú


4. Adózott eredmény 4.Szállító 4.SZJA kötelezettség
hitelek

4.Előzetesen f. 4.Költségvetési bef.


4. Fizetendő ÁFA 4.Jövedelemelszámolás
visszaigényelhető ÁFA kötelezettségek

5. Anyagköltség 5. Igénybevett szolg. értéke 5. Egyéb szolgáltatás értéke 5. Bérköltség

5. Terv szerinti
5. Bérjárulékok 8. ELÁBÉ 8. Egyéb ráfordítások
értékcsökkenési leírás

8. Pénzügyi műveletek 9. Pénzügyi műveletek


9. Árbevétel 9. Egyéb bevételek
ráfordításai bevételei

4. Nyitó mérleg számla

2
Feladat 2

Egy vállalkozás tárgyidőszaki gazdasági eseményeinek hatását a következő számlakarok


részletes forgalma mutatja.

Feladat: Állítsa össze a főkönyvi kivonatot és válaszoljon a megadott 4 kérdésre!

1. Egyéb tartósan adott


2. Anyagok 3. Vevők 3. Pénztár
kölcsönök
1 200 510 3 300 3 500 5 200 600 Ny ………. 800
1 900 1 800 1 660
4 100 220 5 000

3. Elszámolási betétszámla 4. Jegyzett tőke 4. Eredménytartalék 4. Adózott eredmény


Ny 12 000 4 800 Ny 8 400 2 000 2 000 Ny 2 000
160 1 560
800 420
110 140

4. Hosszú lejáratra kapott


4. Szállítók 8. ELÁBÉ 8. Egyéb ráfordítások
kölcsönök
420 Ny 4 600 6 800 6 800 3 500 220
420 800 50

8. Pénzügyi műveletek 9. Pénzügyi műveletek


9. Árbevétel 9. Egyéb bevételek
ráfordításai bevételei
140 9 000 360 180
5 090

4. Nyitó mérleg számla


8 400 3 000
2 000 12 000
4 600

3
Főkönyvi kivonat összeállítása

Forgalom Egyenleg
# Számla neve
Tartozik Követel Tartozik Követel

Kérdések a főkönyvi kivonat összeállítása alapján:

1) Mennyi az Eszközszámlák összesen Követel


forgalma?

2) Mennyi a tárgyévi eredmény? (Ha nyereség, akkor


+ jellel, ha veszteség – jellel jelölje!)

3) Mennyi az Eredményszámlák összesen Tartozik


forgalma?

4) Mennyi a próbamérleg összesen értéke?

4
Feladat 3

Könyvelje naplóban a következő gazdasági eseményeket!


1. Adózott eredmény (400 EFt nyereség) átvezetése az eredménytartalékba.
2. A vállalkozás anyagot vásárolt 200 EFt + 27% ÁFA értékben készpénzért.
3. A vállalkozás szállítói tartozásából 300 EFt-ot átutalt.
4. Az árukészletünk káresemény következtében megsérült, melynek következtében 210 EFt
értékű árut le kellett selejtezni.
5. Az előző időszaki áruértékesítéssel kapcsolatos követelések késedelmes teljesítése miatt a
vállalkozás 90 EFt késedelmi kamatot kapott. A késedelmi kamatot a bankszámlán
jóváírták.

Számla Összeg
Ssz. Gazdasági esemény megnevezése
Tartozik Követel Tartozik Követel

5
A kettős könyvvitel _ Feladatok_megoldással
Feladat 1

A „JólKönyvelek” Kft. tárgyidőszaki gazdálkodásáról a következő információkat ismeri:

Nyitó mérleg
Eszközök Források
Egyéb tartósan adott kölcsönök 7 000 Jegyzett tőke 8 000
Áruk 1 800 Adózott eredmény 1 600
Pénztár 900 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 2 700
Bankbetétek 4 300 Szállítók 1 700
Eszközök összesen 14 000 Források összesen 14 000

Tárgyidőszaki gazdasági események:

14. Adózott eredmény átvezetése az eredménytartalékba.


15. A vállalkozás megkapta a tartósan adott kölcsönök tárgyidőszaki törlesztő részletét és
kamatát. A bankszámlán jóváírt törlesztő részlet 1 000 EFt, a kamat 300 EFt.
16. A vállalkozás árut értékesített. Az áruk eladási ára az átutalásos számla alapján 2 000 EFt
+ 27 % ÁFA. Az értékesített árukészlet bekerülési értéke 1 000 EFt.
17. A fennálló vevőkövetelés felének a kiegyenlítése megtörtént, azt a bankszámlán jóváírták.
18. A vállalkozás 400 EFt összegben készpénzt vett fel a bankszámlájáról. A bankszámláról a
terhelési értesítés megérkezett.
19. A vállalkozás átutalta a hosszú lejáratú hiteltartozásának esedékes törlesztő részletét és a
kamatot. A törlesztő részlet 500 EFt, a kamat 140 EFt.
20. A vállalkozás egyik üzleti partnerének 3 éves futamidővel 1 000 EFt összegű kölcsönt
adott. A bankszámla terhelési értesítése megérkezett.
21. A vállalkozás anyagot vásárolt. Az anyagok vételára az átutalásos számla alapján 2 000
EFt + 27 % ÁFA.
22. A vállalkozás a fennálló teljes szállítói tartozását átutalással rendezte. A fizetési határidőn
túl rendezett kötelezettség átutalásával egyidejűleg átutalt késedelmi kamat összege 110
EFt.
23. A tárgyhavi költségek a következők:
 Anyagfelhasználás 600 EFt
 Munkavállalók bruttó bére 5 600 EFt
 Szociális hozzájárulási adó 1 850 EFt
 Könyvelési díj átutalásos számla alapján 250 EFt + 27 % ÁFA
24. Levonások a bruttó bérből
 személyi jövedelemadó előleg 1 530 EFt
 munkavállalót terhelő járulékok 960 EFt
25. A leltározás során az árukészleteknél 160 EFt könyv szerinti értékű hiányt állapítottak
meg.
26. Az előző időszaki áruértékesítéssel kapcsolatos követelések késedelmes teljesítése miatt a
vállalkozás 60 EFt késedelmi kamatot kapott. A késedelmi kamatot a bankszámlán
jóváírták.
Feladat: Nyissa meg a főkönyvi számlákat a nyitómérleg alapján és könyvelje a megadott
gazdasági eseményeket számlasorosan a megadott főkönyvi számlavázakon ezer forintban!

6
1. Egyéb tartósan adott
2. Anyagok 2. Áruk 3. Vevők
kölcsönök
NY/ 7.000 2/ 1.000 8/ 2.000 600 / 10 NY/ 1.800 3/ 1.000 3/ 2.000 4/ 1.270
7/ 1.000 12/ 160 3/ 540

3. Pénztár 3. Elszámolási betétszámla 4. Jegyzett tőke 4. Eredménytartalék


NY/ 900 NY/ 4.300 400 / 5 8000/NY 1.600 / 1
5/ 400 2/ 1.000 500 / 6
2/ 300 140 / 6
4/ 1.270 1.000 / 7
13 / 60 4.240 / 9
110 / 9

4. Egyéb hosszú lejáratú


4. Adózott eredmény 4.Szállító 4.SZJA kötelezettség
hitelek
1/ 1.600 1.600 6/ 500 2.700 / NY 9/ 4.240 1.700/NY 1.530 / 11
/NY 2.000 / 8
540 / 8
250 / 10
67,5 / 10
4.Előzetesen f. 4.Költségvetési bef.
4. Fizetendő ÁFA 4.Jövedelemelszámolás
visszaigényelhető ÁFA kötelezettségek
8/ 540 540 / 3 11/ 1.530 5.600 / 10 1.850 / 10
10 / 67,5 11/ 960 960 / 11

5. Anyagköltség 5. Igénybevett szolg. értéke 5. Egyéb szolgáltatás értéke 5. Bérköltség


10/ 600 10 / 250 10 / 5.600

5. Terv szerinti
5. Bérjárulékok 8. ELÁBÉ 8. Egyéb ráfordítások
értékcsökkenési leírás
10/ 1.850 3/ 1.000 9/ 110
12 / 160

8. Pénzügyi műveletek 9. Pénzügyi műveletek


9. Árbevétel 9. Egyéb bevételek
ráfordításai bevételei
6/ 140 2.000 / 3 60 / 13 300 / 2

4. Nyitó mérleg számla


8000 7000
1600 1800
2700 900
1700 4300

14 000 14 000

7
Feladat 2 - A megoldás az oktatói diasorban is megtalálható.

Egy vállalkozás tárgyidőszaki gazdasági eseményeinek hatását a következő számlakarok


részletes forgalma mutatja.

Feladat: Állítsa össze a főkönyvi kivonatot és válaszoljon a megadott 4 kérdésre!

1. Egyéb tartósan adott


2. Anyagok 3. Vevők 3. Pénztár
kölcsönök
1 200 510 3 300 3 500 5 200 600 Ny …….. 800
1 900 1 800 1 660
4 100 220 5 000

3. Elszámolási betétszámla 4. Jegyzett tőke 4. Eredménytartalék 4. Adózott eredmény


Ny 12 000 4 800 Ny 8 400 2 000 2 000 Ny 2 000
160 1 560
800 420
110 140

4. Hosszú lejáratra kapott


4. Szállítók 8. ELÁBÉ 8. Egyéb ráfordítások
kölcsönök
420 Ny 4 600 6 800 6 800 3 500 220
420 800 50

8. Pénzügyi műveletek 9. Pénzügyi műveletek


9. Árbevétel 9. Egyéb bevételek
ráfordításai bevételei
140 9 000 360 180
5 090

4. Nyitó mérleg számla


8 400 3 000
2 000 12 000
4 600

8
Forgalom Egyenleg
# Számla neve
Tartozik Követel Tartozik Követel
1. Egyéb tartósan adott kölcsönök 1 200 510 690 0
2. Anyagok 9 300 5 520 3 780 0
3. Vevők 5 200 600 4 600 0
3. Pénztár 9 660 800 8 860 0
3. Elszámolási betétszámla 13 070 6 920 6 150 0
1-3. Eszköz számlák összesen 38 430 14 350 24 080 0
4. Jegyzett tőke 0 8 400 0 8 400
4. Eredménytartalék 0 2 000 0 2 000
4. Adózott eredmény 2 000 2 000 0 0
4. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 840 4 600 0 3 760
4. Szállítók 6 800 6 800 0 0
4. Nyitó mérleg számla 15 000 15 000 0 0
4. Forrás számlák összesen 24 640 38 800 0 14 160
1-4. Mérlegszámlák összesen 63 070 53 150 9 920 0
8. ELÁBÉ 4 300 0 4 300 0
8. Egyéb ráfordítások 270 0 270 0
8. Pénzügyi műveletek ráfordításai 140 0 140 0
9. Árbevétel 0 14 090 0 14 090
9. Egyéb bevételek 0 360 0 360
9. Pénzügyi műveletek bevételei 0 180 0 180
8-9. Eredményszámlák összesen 4 710 14 630 0 9 920
1-9. Összesen 67 780 67 780 0 0

1) Mennyi az Eszközszámlák összesen Követel


forgalma? 14 350
2) Mennyi a tárgyévi eredmény? (Ha nyereség, akkor
+ jellel, ha veszteség – jellel jelölje!) + 9 920
3) Mennyi az Eredményszámlák összesen Tartozik
forgalma? 4 710
4) Mennyi a próbamérleg összesen értéke? 67 780

9
Feladat 3 – A megoldás az oktatói diasorban is megtalálható.

Könyvelje naplóban a következő gazdasági eseményeket!


6. Adózott eredmény (400 EFt nyereség) átvezetése az eredménytartalékba.
7. A vállalkozás anyagot vásárolt 200 EFt + 27% ÁFA készpénzért.
8. A vállalkozás szállítói tartozásából 300 EFt-ot átutalt.
9. Az árukészletünk káresemény következtében megsérült, melynek következtében 210 EFt
értékű árut le kellett selejtezni.
10. Az előző időszaki áruértékesítéssel kapcsolatos követelések késedelmes teljesítése miatt a
vállalkozás 90 EFt késedelmi kamatot kapott. A késedelmi kamatot a bankszámlán
jóváírták.

Számla Összeg
Ssz. Gazdasági esemény megnevezése
Tartozik Követel Tartozik Követel
1. AE átvezetése 4. AE 4. ET 400 400
2. Anyag vásárlás kp-ért 2. Anyag 3. Pénztár 200 200
4.Vissza
ÁFA 3.Pénztár 54 54
ÁFA
3. Szállítónak utalás 4. Szállító 3. Elsz. betét 300 300
4. Áru selejtezés 8. Egyéb ráf. 2. Áruk 210 210
5. Kapott késedelmi kamat 3. Elsz. betét 9. Egyéb bev. 90 90

10