Vous êtes sur la page 1sur 1

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPC) HARIAN

MINGGU : 01 / 43 HARI : JUMAAT TARIKH : 04 JANUARI 2019 MASA : 09:20 – 10:20

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI DAN KELAS : 1 CENGAL KEHADIRAN : 20 / 20


KESIHATAN

TAJUK KEMAHIRAN JASMANI

STANDARD KANDUNGAN 1.1 KEMAHIRAN JASMANI


Murid boleh :

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Kemahiran olahraga asas lumba jalan kaki

Di akhir kelas, murid boleh :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
i. Mempelajari kemahiran asas olahraga dengan betul

TP1 - Meniru atau Melakukan Perkara Asas


STANDARD PRESTASI Murid boleh meniru atau melakukan kemahiran asas, kemahiran pergerakan
atau aktiviti kecergasan fizikal yang ditunjukkan atau tahu perkara asas tentang
sesuatu kemahiran yang akan dilakukan.
i. wisel
ALAT / BAHAN BANTU MENGAJAR
ii. kon
iii. Stopwatch
iv. buku teks
Berminat untuk belajar kemahiran sukan
NILAI DALAM PENDIDIKAN

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Mengaplikasi


Peta pokok
i-THINK TOOLS

i. Pelajar diminta untuk memanaskan badan dahulu


RINGKARAN AKTIVITI ii. Setiap pelajar diminta untuk berlari sebnayak 10 pusingan atau berjalan
seribu langkah
iii. Pelajar akan membuat cooling down selepas aktiviti larian
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN Pemerhatian melalui hasil larian
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan

REFLEKSI CATATAN: aktiviti pdpc tidak dapat dilaksanakan kerana


Mesyuarat Kursus Program Sekolah

Cuti Rehat / Cuti Sakit Aktiviti Luar Guru Pengiring