Vous êtes sur la page 1sur 1

TUGASAN MINI PROJEK

SBA 3033 PENGENALAN SAINS ALAM SEKITAR

ARAHAN
1. Projek ini adalah tugasan secara individu.
2. Tugasan ini akan menyumbang sebanyak 30% daripada keseluruhan
penilaian kursus ini.
3. Tempoh tugasan: 9 minggu (minggu 2 hingga minggu 10)
4. Tarikh penghantaran tugasan: Minggu 10 (27/4/15 – 3/5/15)
5. Cara penghantaran tugasan: Online (myguru3)
6. Tugasan ini perlu disiapkan dalam Bahasa Melayu.

PENERANGAN

1. Bina TIGA (3) Panduan Amali untuk kursus ini. Pelajar boleh memilih TIGA (3)
topik daripada senarai di bawah:
• Topik 1: Interaksi populasi/komuniti dan spesis
• Topik 2: Pencemaran air
• Topik 3: Pencemaran udara
• Topik 4: Pencemaran bunyi
• Topik 5: Pencemaran tanah / Profil tanah
• Topik 6: Pencemaran sisa pepejal
• Topik 7: Biodiversiti

2. Jalankan setiap amali yang telah anda bina di sekolah anda. Anda boleh
jalankan amali tersebut dengan pelajar anda. Oleh itu, pastikan amali yang
anda bina boleh dijalankan di sekolah masing-masing.

3. Rekod keputusan yang diperolehi dalam setiap amali. (gambar/


gambarajah/ jadual yang sesuai).

4. Setiap Panduan Amali perlu mengandungi perkara berikut:


• Pengenalan
• Objektif
• Aspek Keselamatan
• Bahan
• Kaedah (berserta rajah/jadual yang bersesuian)
• Hasil/Keputusan (berserta rajah/jadual yang bersesuian
daripada amali yang telah anda jalankan)
• Perbincangan
• Kesimpulan
• Soalan dan Jawapan
• Rujukan
• Lampiran (gambar/bukti anda telah menjalankan amali)

5. Hantar Kesemua 3 Panduan Amali yang Lengkap dalam satu fail pada
minggu 10.
SEMOGA BERJAYA!