Vous êtes sur la page 1sur 2

กัญชาถูกกฎหมายแคนาดา: ใครได้ใครเสียภายใต้กฎหมายใหม่น?

ี้
(ดัดแปลงบทความจากบีบีซีไทย)
แคนาดากำลังจะเป็นชาติที่สองในโลกที่ทำให้การเสพกัญชาเพื่อนันทนาการเป็นเรื่องถูกกฎหมายต่อ
จากอุรุกวัย ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (17 ต.ค.) เป็นต้นไป ชาวแคนาดาที่บรรลุนิติภาวะแล้วจะสามารถซื้อและเสพ
กัญชา จากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตจากทางการได้ และรัฐบาลแคนาดายังเชื่อว่าการทำให้การเสพกัญชาทาง
นันทนาการเป็นเรื่องถูกกฎหมายจะช่วยสนับสนุนให้ทางการแพทย์สามารถนำกัญชามาใช้ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย มี
การประเมินว่า ในปี 2017 ปีเดียว ชาวแคนาดาใช้จ่ายราว 5.7 พันล้านดอลลาร์แคนาดา หรือราว 1.43 แสน
ล้านบาท สำหรับการใช้กัญชาเพื่อนันทนาการและการแพทย์รวมกัน การใช้กัญชาทางด้านการแพทย์ส่วนมาก
จะใช้ในการชะลอการกระจายของโรคมะเร็ง และการบรรเทาความเจ็บปวดจากการผ่าตัด
อุร ุก วัยเป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้การเสพกัญ ชาเพื่อ นันทนาการเป็นเรื่องถูกกฎหมาย แม้ว่า
กฎหมายของประเทศโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์ รวมถึงประเทศส่วนมากในสหภาพยุโรปจะลดโทษทาง
อาญาจากการเสพกัญชามาแล้วก่อนหน้านี้ เพราะเชื่อว่าโทษทางอาญาดังกล่าวทำให้การนำกัญชาไปใช้
ทางการแพทย์ทำได้ยากขึ้น ลองมาดูกันว่า อะไรคือผลที่เกิดตามมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องนี้ของ
แคนาดา และจะมีใครเป็นผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียผลประโยชน์จากเรื่องนี้
นักกฎหมาย – ได้ประโยชน์
"ในขณะที่เรากำลังถอยห่างจากยุคแห่งการห้ามปราม ในเวลาเดียวกันเราก็กำลังเดินหน้าไปสู่ การ
กำหนดกรอบกฎเกณฑ์ที่มีรายละเอียดหลายอย่าง" นั่นหมายความว่า แม้จะมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่าง
มากมาย แต่ก็เป็นไปได้ที่จะมีส่วนที่เป็นพื้นที่สีเทา ที่กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ จะใช้หลบเลี่ยงกฎเกณฑ์และ
แสวงหาประโยชน์ได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าการทำให้การใช้ก ัญชาเพื่อนันทนาการถูกกฎหมายจะมีส่วนทำให้
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กัญชาถูกกำหนดออกมามากขึ้น และมีความละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น
ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ - เสียประโยชน์
การทำให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายนั้นหมายความว่า การเสพกัญชาและการปลูกกัญชาในจำนวน
จำกัดภายในบ้านจะเป็นเรื่องที่ทำได้ตามกฎหมายในอีกไม่นาน ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ส่วนมากกำลังกังวลว่า
ควันจะก่อให้เกิดการรบกวน และการปลูกกัญชา จะสร้างความเสียหายได้ ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งใน
รัฐอัลเบอร์ตาหาทางป้องกันความเสียหายจากการเสพกัญชาด้วยการประกาศเมื่อเดือนกันยายนว่าจะห้ามการ
สูบกัญชาและปลูกกัญชาในอาคารทุกแห่งที่ให้เช่า
นักวิจัยกัญชา - ได้ประโยชน์
ยังคงมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากเกีย่ วกับผลกระทบของกัญชาต่อร่างกายของมนุษย์ การวิจัยเกี่ยวกับการ
ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และเพื่อนันทนาการทำได้อย่างจำกัดมาโดยตลอดในแคนาดา เนื่องจากกัญชามีสถานะ
เป็นหนึ่งในสารที่ถูกควบคุม แม้ว่าการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์จะถูกกฎหมาย มาตั้งแต่ปี 2001 การหาเงิน
สนับสนุนจึงไม่ใช่เรื่องง่าย การเข้าถึงกัญชาเพื่อนำมาวิจัยมีข้อจำกัด และการวิจัยจำนวนมาก มุ่งเน้นไปที่
อันตรายของกัญชา ปัจจุบันมีสัญญาณหลายอย่างว่า สถานะใหม่ของกัญชาจะทำให้มีการวิจัยและการลงทุน
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการใช้กัญชาทางด้านการแพทย์ด้วย ในการศึกษาข้อดีและข้อเสียของการใช้กัญชา
ผลกระทบของกัญชาในประเด็นต่าง ๆ เช่น สุขภาพจิต, พัฒนาการทางประสาท และการบรรเทาอาการปวด
จัสติน ทรูโด - ได้ประโยชน์
ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งในปี 2015 จัสติน ทรูโด รับปากว่า รัฐบาลเสรีนิยม ซึ่งประกอบด้วย จัสติน ทรู
โด หัวหน้าพรรค จะทำงานเพื่อออกนโยบายสนับสนุนกัญชาถูกกฎหมายและออกกฎเกณฑ์ควบคุมการขาย
กัญชา “ในทันที” สามปีต่อมา ทำได้อย่างที่สัญญาไว้ เขาให้เหตุผลว่าสิ่งที่ทำจะช่วยคุ้มครองหนุ่มสาวชาว
แคนาดา และป้องกันอาชญากรจากการหากำไรในตลาดมืด อย่างไรก็ดี ยังมีข้อโต้แย้งหลายอย่างเกี่ยวกับ
ต้นทุนทางสังคม และความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ ขณะที่การกำหนดให้ผู้นำเทศบาลหรือมล
รัฐเป็นผู้ออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาควบคุมนั้น เป็นงานที่ นักการเมืองท้องถิ่นจำนวนมากไม่อยากจะทำ

ข้อความ รหัสคำตอบ
1. กัญชา
2. รัฐบาลเสรีนิยม
3. กฎหมายของประเทศส่วนมากในสหภาพยุโรป
4. กฎหมายของประเทศโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์
5. ผู้ได้ประโยชน์
6. ผู้เสียประโยชน์
7. การนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์
8. การยับยั้งการกระจายของโรคมะเร็ง
9. การบรรเทาความเจ็บปวดจากการผ่าตัด
10. การใช้กัญชาเพื่อนันทนาการถูกกฎหมาย
11. การกำหนดกฎเกณฑ์ที่มีรายละเอียด
12. นักกฎหมาย
13. ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
14. จัสติน ทรูโด
15. นักวิจัยกัญชา
16. การป้องกันอาชญากรจากการหากำไรในตลาดมืด
17. สารที่ถูกควบคุม
18. สถานะใหม่ของกัญชา
19. การวิจัยและการลงทุน
20. โทษทางอาญาของการเสพกัญชา