Vous êtes sur la page 1sur 3

亚依玛旺育华小学

SJK(C) YOKE HUA AIR MAWANG

REKOD PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
2018

NAMA GURU : CIK TONG LI XIANG


教师姓名 : 汤丽香师
KELAS DIAJAR 班级 :5