Vous êtes sur la page 1sur 2

MAKLUM BALAS MESYUARAT

NAMA MESYUARAT : Mesyuarat Panitia Sains Bil. 4/2017

TARIKH : 21.11.2017

MASA : 3.00pm

TEMPAT : Perpustakaan

BIL MUKA PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS


. SURAT
1. 3 5.8 Pengerusi berharap semua guru Sains dapat menanya soalan yang Semua guru Masih dalam proses
berteraskan KBAT dalam kelas supaya murid dapat membiasakan
diri dengan solan KBAT.
2. 4 5.10.2 Untuk mendapat skor yang tinggi dalam aspek 3.1.2, panitia Sains Semua ketua Masih dalam proses
perlu merancang sekurang-kurangnya 4 program peningkatan kualiti panita
pengajaran guru dan 4 program peningkatan pencapaian murid
dalam mesyuarat panitia Sains Bil.1 tahun 2018.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

________________ ________________

FANG KEE FEI TONG LI XIANG


Setiausaha Panitia Sains Ketua Panitia Sains
MAKLUM BALAS MESYUARAT

NAMA MESYUARAT : Mesyuarat Panitia Sains Bil. 1/2018

TARIKH : 29.12.17

MASA : 1.00p.m

TEMPAT : Perpustakaan

BIL MUKA PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS


. SURAT
1. 3 5.1.2 RPT perlu dihantar pada akhir bulan Januari 2018 untuk disemak Semua guru Sains Telah dihntar.
oleh Guru Besar.

2. 4 5.11.1 Pelan taktikal dan pelan operasi Sains tahun 2018 perlu disediakan. Ketua panita Masih dalam proses

3 4 5.12.1 PEKA Sains untuk murid akan dijalankan dan direkod dalam Semua guru Sains Masih dalam proses
borang PBS seperti tahun lepas.
4 4 5.13.1 Bilik sains telah digubahsuai semasa cuti sekolah. Gotong Semua guru Sains Masih dalam proses
royong akan diadakan untuk mengemas bilik sains dan menyusun
alatan ke dalam kabinet.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

________________ ________________

FANG KEE FEI TONG LI XIANG


Setiausaha Panitia Sains Ketua Panitia Sains