Vous êtes sur la page 1sur 7

SL.

CATEGOR NAME OF THE PUJO CONTACT CONTACT


ADDRESS LANDMARK ZONE
NO. Y COMMITTEE NO 1 NO 2
NEW
SERAR 500 & 505,BLOCK-M,NEW ALIPORE
1 SURUCHI SANGHA 9836000007 9830853805 S2
SERA ALIPORE KOL-53 PETROL
PUMP
BEHALA BURO
OPPT. OF
SERAR SHIBTALA 31/A, BURO SHIBTALA
2 BANGUR 9830837829 9051117066 SW
SERA JANAKALYAN MAIN ROAD KOL-38
COMPLES
SANGHA
NEAR
SERAR CHETLA AGRANI 14, PEARY MOHAN DESHER
3 9831104656 9830032323 S2
SERA CLUB ROAD,KOL-27 KHABAR
SWEET SHOP
SERAR TRIDHARA 86P, MONOHAR PUKUR DESHAPRIYA
4 9874076867 9163253750 S1
SERA AKALBODHAN ROAD KOL-29 PARK
23/2, BONO MALI
SERA TALA BAROWARI
5 CHATTERJEE STREET, KOL- TALA BRIDGE 9830546066 9062064455 NK
PUJO DURGOTSAB
02
NEAR
KASHI BOSE LANE
SERA 5/1, KASHI BOSE LANE, SCOTTISH
6 DURGA PUJA 9830152526 9231535136 NK
PUJO KOL-6 CHURCH
COMMITTEE
SCHOOL
SERA NAKTALA UDAYAN
7 1/250, NAKTALA, KOL-47 NAKTALA 9831044455 9831456144 S2
PUJO SANGHA
JAMES LONG
16, SASHI BHUSAN SARANI AND
SERA
8 BEHALA NUTAN DAL MUKHERJEE ROAD, KOL- ROY 9830012407 9339769513 SW
PUJO
34 BAHADUR
CROSSING
SOVABAJAR
SERA 63, SOVABAJAR STREET, SOVABAJAR
9 SARBAJANIN 9830788046 9831780915 NK
PRATIMA KOL-5 STREET
DURGOTSAB
SERA KIDDERPORE PALLY 16A, HEM CHANDRA KHIDDERPOR
10 9804468635 9883329833 CN
PRATIMA SARADIYA STREET KOL-23 E BAZAR
TRIKONE PARK
SERA SARBOJANIN 31, SANTOSPUR AVENUE, SUKANTO
11 9831079620 9831129338 S2
PRATIMA DURGOTSAB PUJA KOL-75 SETU
COMMITTEE
SERA 49, ROY BAHADUR ROAD, 14 NO. BUS
12 BEHALA FREINDS 9836067172 9804401877 SW
PRATIMA BEHALA, KOL-34 STAND
SERA
NABIN PALLY HATIBAGAN
SAILPIK 11/1D, GYANNENDRA
13 SARBOJANIN KFC & PIZZA 9830047525 9230589010 NK
UTKARSH MITRA LANE, KOL-4
DURGOTSAV HUT
A
SERA 66, PALLI BEHIND
9/5C, NEPAL
SAILPIK SARBOJANIN RASHBEHARI
14 BHATTACHARYA STREET, 9836326576 9830282299 S1
UTKARSH DURGOTSAB GURUDUWA
KOL-26
A COMMITTEE RA
SERA
SAILPIK 3.NO., RAJANI SEN ROAD,
15 MUDIALI CLUB LAKE 9874754895 9874211722 S2
UTKARSH KOL-26
A
SERA
SHIB MANDIR
SAILPIK 25, LAKE TEMPLE ROAD, RABINDRA
16 SARBOJANIN 9038181868 9.883E+10 S2
UTKARSH KOL-29 SAROBAR
DURGOTSAV SAMITI
A
TELENGA BAGAN
SERA SARBOJANIN 55/2, ADHAR CH. DAS TELENGA
17 9830230159 9163612937 NK
BISOY DURGOTSAB LANE, KOL-67 BAGAN
COMMITTEE
SERA BELIAGHATA 33 P-223/1, C.I.T ROAD, KOL- PHOOLBAGA
18 9830775850 9836245448 CN
BISOY PALLY BASI BRINDA 10 N
95 PALLY
SERA SARBOJANIN 55/70A, RAHIM OSTAGAR JODHPUR
19 9830082219 9836339813 S2
BISOY DURGOTSAB ROAD, KOL-45 PARK
COMMITTEE
STATE BANK PARK
SERA 50, STATE BANK PARK, PANCHANAN
20 SARBOJANIN 9433050645 9830960645 SW
BISOY THAKUR PUKUR, KOL-63 TALA
DURGOTSAB
SERA
ULTADANGA 16F, JAHARLAL DUTTA MUCHIBAJA
21 ALOKSAJJ 9830561561 8017032566 NK
PALLYSHREE LANE, KOL-67 R BUS STOP
A
HINDUSTAN PARK
SERA NEAR
SARBOJANIN 51/1, HINDUSTAN PARK,
22 ALOKSAJJ TRIANGULAR 9831598966 9830033234 S2
DURGOTSAB KOL-29
A PARK
COMMITTEE
SERA VIVEKANANDA 130, MAHATMA GANDHI HARIDEVPUR
23 ALOKSAJJ SPORTING CLUB ROAD, HARIDEVPUR KOL- 4C NO BUS 9836383021 9830137611 SW
A PUJA COMMITTEE 82 STAND
SERA
47, M.G ROAD HARIDEB
24 ALOKSAJJ AJEYA SANGHATI HARIDEBPUR 8981518891 8282987393 SW
PUR KOL-82
A
AHIRITOLA
AHIRITOLA
SERA SARBOJONIN 30/C, B.K PAL AVENEUE
25 SITALA 9830680041 9830288582 NK
PARIBESH DURGOTSAB KOL-5
MANDIR
SAMITY
HATIBAGAN
SERA SARBOJANIN 134, AUROBINDO
26 HATIBAGAN 9433052274 9331046157 NK
PARIBESH DURGOTSAV SARANI, KOL-6
COMMITTEE
5B, NEPAL
SERA BADAMTALA ASHAR
27 BHATTACHARYA STREET, RASHBEHARI 9831897244 9830917038 S1
PARIBESH SANGHA
KOL-26
SANTOSH
SERA 5 & 8, SANTOSH ROY ROY ROAD
28 BARISHA CLUB 9830182814 9830748407 SW
PARIBESH ROAD, KOL-08 OPP. SBI
ATM
SERA BHAJAHARI
33B, HINDUSTHAN ROAD,
29 PARICHH HINDUSTAN CLUB MANNA 9874060501 9916170150 S1
KOL-29
ANNA RESTAURENT
SERA BOSEPUKUR SITALA BOSEPUKUR
39/1/1, BOSE PUKUR
30 PARICHH MANDIR SITALA 9830999107 7686989720 S1
ROAD, KOL-42
ANNA DURGOTSAB MANDIR
SERA BOSEPUKUR
27C/1, BOSPUKUR ROAD,
31 PARICHH TALBAGAN KASBA P.S 9477200400 9830630645 S1
KOL-42
ANNA SARBOJANIN
SERA
32 PARICHH 41 PALLY CLUB 276, M.G ROAD, KOL-82 HARIDEBPUR 9836351234 9836421722 SW
ANNA
SERA
TALA PARK 8/1, KHELAT BABU LANE, KHELAT
33 SAMBHA 7278236177 9836054282 NK
PRATTOY KOL-37 BABU LANE
BANA
SERA
KALIGHAT MILAN 32, HARISH CHATERJEE
34 SAMBHA KALIGHAT 9062083553 9830845421 S1
SANGHA STREET, KOL-26
BANA
SERA
NATUN SANGHA 9B, ROY BAHADUR ROAD, 14 NO. BUS
35 SAMBHA 9051096333 9239139912 SW
PUJA CAMMITTEE BEHALA, KOL-34 STAND
BANA
SERA KAILASH BOSE
71, KAILASH BOSE CHALTABAG
36 SAMBHA STREET SARBOJANIN 9339046991 9830127647 CN
STREET, KOL-6 AN
BANA DURGOTSAB
NEIGHBO SREE BHUMI
SHREE BHUMI, KOLKATA - Mr. D. K.
37 RHOOD SPORTING CLUB 9831000109
700048 Goswami
PUJA - SHARADOTSAV
NEIGHBO
RHOOD
DUMDUM TARUN 60, SHYAM NAGAR ROAD, DUM DUM
38 PUJA - 9836317386 8981462269
DAL KOL-55 PARK
MAYORS
CHOICE
NEIGHBO
RHOOD BATA NAGAR NEW
NEW LAND, BATA Sovon Paul/
39 PUJA - LAND PUJA 9831654388 9831665692
NAGAR, KOL-140 Ashis Das
MAYORS COMMITTEE
CHOICE
NEIGHBO D. N. GHOSH ROAD Tapas Maity/
24, D. N. GHOSH ROAD,
40 RHOOD SARBOJANIN Kalipada 9830689187 7044733272
BUDGE BUDGE
PUJA - DURGOTSAB Maity
NEIGHBO
RHOOD RAJPUR M.N ROY
RAJPUR, 24 PARGANAS
41 PUJA - ROAD , NABARUN
(S), KOL-700149
MAYORS SANGHA
CHOICE
JODHPUR PARK JODHPUR
MAYOR'S 1/D, JODHPUR PARK ,
42 SARADIYA UTSAB PARK BOYS 9769191204 9831351618 S2
CHOICE KOL-68
COMMITTEE SCHOOL
BALLYGUNGE
MAYOR'S 57, JATIN DAS ROAD, KOL- BULLYGUNG
43 CULTURAL 9830112696 9051673428 S2
CHOICE 29 E LAKE ROAD
ASSOCIATION
MAYOR'S SAMAJ SEBI 24A, LAKE VIEW ROAD, LAKE KALI
44 9830035979 9830044382 S2
CHOICE SANGHA KOL-29 BARI
PANCHIS PALLY
MAYOR'S SARBAJANIN 32A, HARI SABHA STREET, ST. THOMAS
45 9831113544 9674010736 S1
CHOICE DURGOTSAV KHIDDERPORE, KOL-23 SCHOOL
SAMITY
75 PALLI 1/1C, DEBENDRA GHOSH
MAYOR'S BHAWANIPU
46 SARBOJANIN ROAD, BHAWANIPUR KOL- 9830046999 9831888198 S1
CHOICE R
DURGOTSAV 25
MAYOR'S ABASAR 17, RAKHAL MUKHERJEE BHWOBANIP
47 9830287112 S1
CHOICE SARBOJANIN ROAD, KOL-25 ORE
MAYOR'S BHOWANIPUR 4A, MAHESH JADUBABUR
48 9830775430 9748027928 S1
CHOICE SWADHIN SANGHA CHAUDHURY LANE,KOL- BAZAR
AVENUE SOUTH
MAYOR'S 4, AVENUE SOUTH, KOL-
49 PALLIMANGAL PUJA
CHOICE 75
SAMITY
MAYOR'S KOLAHAL GOSTHI 68/1A, ALIPORE ROAD,
50 CHETLA 8420585334 9433347016 S1
CHOICE DURGA PUJA KOL-27
ADI BULLYGUNGE RAIFAIL
MAYOR'S 41P, PALM AVENUE KOL-
51 SARBOJANIN ROAD 9831431106 9831040135 S1
CHOICE 19
DURGOTSAB RATION
MAYOR'S DHAKURIA 14, BABUBAGAN LANE,
52 BABUBAGAN 9830778781 9830714342 S2
CHOICE SARBOJANIN KOL-31
MAYOR'S SELIMPORE PALLY 39, GARIAHAT ROAD, KOL- SALIMPORE
53 9830518553 9831451709 S2
CHOICE SPORTS AND 31 BUS STOP
MAYOR'S RAJDANGA NABA A 33, RAJDANGA NABA ACROPOLIS
54 9331022000 9433662877 S1
CHOICE UDAY SANGHA PALLY, KOL-107 MALL
MAYOR'S DAKSHIN KALIKATA 3B, PRIYA NATH BHWOBANIP
55 9831103915 9836283354 S1
CHOICE SARBOJONIN MUKHERJEE ROAD, KOL- ORE
MAYOR'S GOL MATH DURGA 41/1A, TOWNSEND OPP.
56 9830023653 9830149324 S1
CHOICE PUJA SAMITY ROAD, KOL-25 BHOWANIPU
MAYOR'S BAKUL BAGAN 36/1A, BAKUL BAGAN NEAR
57 9830606702 9836356742 S1
CHOICE SARBOJANIN ROAD, KOL-25 BHOWANIPU
MAYOR'S 39B, BELTALA ROAD, KOL- BULLYGUNG
58 BATAM CLUB 8013768147 8017793424 S1
CHOICE 20 E POLICE
22 PALLY BETWEEN
MAYOR'S 21, PRIYONATH MALLICK
59 SARBOJANIN HAJRA ROAD 9830155279 9874426648 S1
CHOICE ROAD, KOL-26
DURGA PUJA &
MAYOR'S BELTALA ROAD 82A, BELTALA ROAD, KOL- OPS. OF
60 9830804461 9836745003 S1
CHOICE SHAKTI SANGHA 26 BELATALA
MAYOR'S BHOWANIPUR 21/A, PADDA PUKUR CHAKRA
61 9830418776 8013725030 S1
CHOICE DURGOTSAB ROAD, KOL-20 BARIA
MAYOR'S PUDDAPUKUR 22A, CHAKRABERIA LANE, OPP.
62 9831127649 9831009040 S1
CHOICE BARWARI SAMITY KOL-20 PADDMAPU
MAYOR'S 62, HARISH MUKHERJEE
64 62 PALLY NEMAI SAHA 9830696390
CHOICE ROAD, KOL-25
MAYOR'S 87, ALIPORE ROAD,
65 ALAPI 8017983080 9674109540 S2
CHOICE CHETLA, KOL-27
MAYOR'S 39, MAHIM HALDER NEAR
66 JUBA MAITRY 9831998808 9051528804 S1
CHOICE STREET, KOL-26 KALIGHAT
BETWEEN
MAYOR'S DAKSHIN KALIKATA 22B, DR. RAJENDRA
67 ASHUTOSH 9831028689 9831873871 S1
CHOICE YUBAK SANGHA ROAD, KOL-20
MUKHERJEE
KANSARI PARA
MAYOR'S 38A, KANSARI PARA SWAPAN
68 SARBOJANIN 9830579483
CHOICE ROAD, KOL-25 NANDAN
DURGOTSHAB
MAYOR'S 35B, GURUPADA HALDER OPP.
69 SANGHASREE 9674238108 8017403743 S1
CHOICE ROAD, KOL-26 KALIGHAT
MAYOR'S GOLFGREEN W2C- 8/6, PHASE-2, BESIDE
70 9339722701 9433019699 S2
CHOICE SARODOTSAV GOLFGREEN KOL-95 DOORDARSH
MAYOR'S 25/8A, KANAI DHAR NEAR
71 ADHIBASI BRINDA 9433013402 9007819926 CN
CHOICE LANE, KOL-12 COLLEGE
MAYOR'S RASHBEHARI 7A, RAJA BASANTA ROY BISWADEEP
72 9830045078
CHOICE SUHRID SANGHA ROAD, KOL-26 GANGULY
DIAMOND PARK
MAYOR'S B/128, DIAMOND PARK, THAKURPUK
73 SARBOJANIN 9007471888 9051255200 SW
CHOICE JOKA, KOL-104 UR
DURGOTSAB
MAYOR'S GENEXX VALLEY TANMOY
74 37, D. H. ROAD, KOL-104 9830093540
CHOICE WELFARE SOCIETY SARKAR
MAYOR'S 64 PALLY 45A, SATISH MUKHERJEE BHWOBANIP
75 8013652589 9231561907 S1
CHOICE DURGOUTSAB ROAD, KOL-26 ORE
AUROBINDO SETU
MAYOR'S 9/1/5, CANAL EAST AUROBINDO
76 SARBOJONIN 9830523292 9681722388 NK
CHOICE ROAD, KOL-67 SETU
DURGA PUJA
MAYOR'S EKDALIA EVER 15, EKDALIA ROAD, SWAPAN
77 9831095622
CHOICE GREEN CLUB GARIAHAT, KOL-19 MAHAPATRA

MAYOR'S H. A. S. PUJA OSTAD AMIR KHAN


78 HARIDEBPUR 9830537241 9433344224 SW
CHOICE COMMITTEE SARANI, KOL-82

72, M. G. ROAD, CHAK SUJOY


MAYOR'S JANAKALYAN
79 THAKURANI KALITALA, KOTAL/ RAJU 9903324003 9836459274
CHOICE SAMITY
HARIDEVPUR, KOL-104 DUTTA
MUKUNDADAS
MAYOR'S PALLY MUKUNDADAS PALLY, RAIL LINE
80 7.6886E+10 9007151917 SW
CHOICE VIVEKANANDA THAKURPUKUR,KOL--63 BAZAR
YOUTH CLUB
13 NO., VIVEKANANDA
MAYOR'S VIVEKANANDA PARK HARIDEBPUR
81 PARK, HARIDEBPUR, KOL- 9007018736 9339871819 SW
CHOICE ATHELETIC CLUB BUS STOP
82
MAYOR'S HARIDEVPUR NEW 1, BANAMALI BANERJEE
82 HARIDEVPUR 8013358204 9903130608 SW
CHOICE SPORTING CLUB ROAD, KOL-82
MAYOR'S DIAMOND CITY NARAYAN
83 58, M. G. ROAD, KOL-41 9831771430
CHOICE SOUTH WELFARE CHANDRA
BEHALA CLUB 58/1/1, BANAMALI BEHALA
MAYOR'S
84 SARBOJANIN NASKAR ROAD, BEHALA, POLICE 9051999614 9831410142 SW
CHOICE
DURGOTSAB KOL-60 STATION
MAYOR'S 28, GABTALA LANE, NEAR
85 MUKUL SANGHA 9831430334 9836551555 SW
CHOICE BEHALA, KOL-60 BEHALA
MAYOR'S GORAGACHA 40/1A, MAHARANI SARAMA DEY
86 9830416603
CHOICE SARBOJANIN INDIRA DEVI ROAD, KOL- MAJUMDAR
MAYOR'S SANTOSHPUR LAKE 4A, LAKE WEST ROAD, SANTOSHPU
87 9830168553 8013476467 S2
CHOICE PALLY SANTOSHPUR, KOL-75 R LAKE
36, PURBACHAL MAIN
MAYOR'S PURBACHAL SHAKTI PURBACHAL
88 ROAD, HALTU, KOLKATA- 9433353758 9831180587 S2
CHOICE SANGHA GROUND
78
MAYOR'S TOLLYGUNJE 13C, PRINCE SUBRATA
89 8420471368 9831564336 S2
CHOICE DEEPAK SANGHA RAHIMUDDIN LANE, KOL- BANERJEE
MAYOR'S CHAKRABERIA 58A, CHAKRABERIYA KALIGHAT
90 9051132812 9830143477 S1
CHOICE SARBOJANIN ROAD, KOL-20 BRIDGE
74 PALLI 5B, MONILAAL BANERJEE MONILAAL
MAYOR'S
91 SARBOJANIN ROAD, KHIDDERPORE KOL- BANERJEE 9836013712 8420286028 S1
CHOICE
DURGOTSAV, 23 ROAD
KOLKATA POURA
SANTOSH
MAYOR'S KARMACHARI 1, HOGG STREET,
91 BHATTACHA 9830359731
CHOICE SARBOJANIN KOLKATA-700 013
RJEE
DURGOTSAB