Vous êtes sur la page 1sur 1

na wynos

RODZAJ GRAMATYCZNY
Grammatical gender

LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA


SINGULAR PLURAL
this man these men

ten mężczyzna RODZAJ MĘSKI OSOBOWY RODZAJ MĘSKOOSOBOWY ci mężczyźni


-a masculine personal masculine personal -i
this cat these cats
ten kot RODZAJ MĘSKI ŻYWOTNY te koty
RODZAJ
-ø masculine animated -y
NIEMĘSKOOSOBOWY
this house these homes
ten dom RODZAJ MĘSKI NIEŻYWOTNY non-masculine personal te domy
-ø masculine inanimated
-y
this woman these women
ta kobieta RODZAJ ŻEŃSKI
te kobiety
-a feminine
-y
this child
these children, suns
to dziecko, słońce RODZAJ NIJAKI
te dzieci, słońca
-o, -e neuter
(-i), -a

i
LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA
Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Rodzaj męskoosobowy Rodzaj niemęskoosobowy
MIANOWNIK / Nominative - consonant, -a (exceptions) - a, -i, -consonant (exceptions) - o, - e, - ę, -um (exceptions) - i, - y, - e, - owie - y, - i, - e, -a (rodzaj nijaki)

www.polskinawynos.com