Vous êtes sur la page 1sur 1

FICHE DE SESSION

TONDRO FAMPIOFANANA

Module : Programmes éducatifs spéciaux – Fandaharam-panabeazana manokana


(Taranja)

Date et heure du module : 25/04/2019 Durée : 3h


(Daty sy ora) 11h – 12h20 / 14h-15h30 (Fahaterany)

Formatrice :
(Mpampiofana)

Objectif du module :
(Zava-kendrena)

Résultas attendus :
(Vokatra andrasana)

Répartition des participants 4 ny stations afaka andehanan’ny olona iray / 7 ny isan’ny stations
(Fitsinjarana ny mpiofana) Tsy mihoatra ny 40 ny stations iray
Matériels nécessaires Emballages 4
(Fitaovana ilaina)

Activités Déroulement et contenu Durée Rôle des Document à


(Ny atao) (Fizotrany) (Faharetany) animatrices partager
(Anjara (Ny hozaraina)
asan ‘ny
mpanentana)
Inscription Mizara cases amin’ny
emballages ho an’ireo stations
ka manoratra anarana ny
mpandray anjara

1- STV 45mn de
Stations 2- SRA/AIDS/MHM chaque
3- Surf Smart
4- Environnement/WASH
5- Nutrition
6- ACC
7- ODD

Evaluation de la session :
(Tomban’ezaky ny fiofanana)

Visa :
(Fanamarihana)