Vous êtes sur la page 1sur 2

FICHE DE SESSION 6 HA

TONDRO FAMPIOFANANA

Module : SEREMONIA SY FAMORIANA

(Taranja)

Date et heure du module : 26 AVRIL 2019 Durée : 1H10mn

(Daty sy ora) (Faharetany)

Objectif du module : Mahay miatrika ny seremenia sy famoriana atao ny HA

(Zava-kendrena)

Résultats attendus : Mirindra sy milamina ny seremonia, mahasarika sy tian’olona ny fanehoana HA. HA manana
faharetana @ atao rehetra

(Vokatra andrasana)
Répartition des participants Zaraina ho fehezana fito ny HA

(Fitsinjarana ny mpiofana)

Materiels nécessaires Fanamiana, bande d’épaule, nœud , insigne, hazo fihaonana,


lamba, kofehy, fanjaitra, bokotra, fanevan’ny TA
(Fitaovana ilaina)

Activités Déroulement et Durée Rôle des Document à


contenu animatrices partager
(Ny atao) (Faharetany)
(Fizotrany) (anjara asan’ny (Ny hozaraina)
mpanentana)

Milaza ireo Mitanisa ireo 5 mn


karazana karazana
seremonia seremonia

Fandraisana Famoriana HA 10 mn Manitsy izay tokony


vaovao ahitsy
Fanolorana
fanamiana sy
marika

Fanokafana ho zoky Fanolorana saina 10 mn


hoan’ny zoky efa
vita Voninkazo
Fotsy

45 mn

Voninkazo Manga Manao ny sidikina

Voninkazo Fotsy Hiran’ny sampan

Voninkazo Vony Fanolorana insigne

Hiran’ny velirano

Fiakarana TA Filazana ny
fahavononana

Fandraisan’ny TA

Evaluation de la session :
(Tomban ‘ezaky ny fiofanana)

Visa :

(Fanamarihana)