Vous êtes sur la page 1sur 4

Choro para Flauta

Marco Aurelio A. Amaral

6
3 3
3

3
6
acelerando 6 pouco a pouco cedendo
5

3 3

3 3
mais intenso

Com movimento

3 3 3

non legato

3
- Choro -

3
3
7

A tempo, brincando

rit. 3

frullato normal

pouco rall.

a tempo

pouco rit.

3
- Choro -

intenso
3 3

CadÍncia

6 6 6 6 6 6
rall. --------- retomando

--------- a tempo

7
- Choro -

cedendo

Com movimento

pouco sostenuto

non legato

cresc.

Lento, expressivo
3 3

decresc.

Goi‚nia,18 de abril de 1995