Vous êtes sur la page 1sur 10

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

12 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ


Loc. Zalău, str. 1 Gh.Lazăr nr59/B Loc. Zalău, str. Unirii nr. 2
Jud. Sălaj, , str., cod postal: 450010, Jud. Sălaj
tel/fax 0260-614164, Tel./ Fax: 0260661391/ 026061910
e-mail: gradinita_12@yahoo.com E-mail:isjsalaj@isj.sj.edu.ro

SIMPOZION
INTERNAȚIONAL
”Datini și obiceiuri de sărbători”

Activitate în cadrul Proiectului „Sărbători


de suflet,prin ochi de copil”- proiect

INSCRIS IN CAEJ, pozitia 1

Ediția II
MAI 2019
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 Loc. Zalău, str. Unirii nr. 2
Loc. Zalău, str. 1 Gh.Lazăr nr.59/B Jud. Sălaj
Jud. Sălaj, , str., cod postal: 450010, Tel./ Fax: 0260661391/ 026061910
tel/fax 0260-614164, E-mail:isjsalaj@isj.sj.edu.ro
e-mail: gradinita_12@yahoo.com

Inspector școlar general Inspector școlar pentru activități extrașcolare


Prof.Maria Pop prof.dr Rus Madalina

Inspector școlar educație timpurie Director

Prof. Souca Valentina prof. Bode Karina

REPUBLICA MOLDOVA
UKRAJNA
Harangvirag
ovoda

KOA Nagybereg
263947
17

UKRAINA

UNGARIA-MAGYARORSZAG
Harangvirag ovoda
GYONGYSZEM TANINTEZMENY
KOA NYIREGYHAZA
Nagybereg
263947
17

UKRAINA

Harangvirag ovoda

KOA
Nagybereg
263947
17
SIMPOZION
INTERNAȚIONAL

” Datini și obiceiuri de sărbători”

Activitate în cadrul Proiectului „ Sărbători de suflet,prin ochi de


copil”- proiect

Inscris in CAEJ pozitia 1

MOTTO

”Un popor fără tradiții este un popor fără viitor.”


Alberto Lleras Camargo

ARGUMENT:
Simpozionul internaţional este destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi îşi
propune educarea spiritului de pastrare a traditiilor ,datinilor si obiceiurilor popoarelor precum si
promovarea acestora in vederea topirii granitelor culturale intr-un scenariu unitar în cadrul cărora
tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor domenii de cunoaştere.
Simpozionul international cu tema :„Datini si obiceiuri de sarbatori” vine în
sprijinul cadrelor didactice cu exemple de bune practici , cu experiente pozitive, fiind o oportunitate
de stimulare a capacitii creative si inovatoare a cadrelor didactice din învătământul preuniversitar.
Tradițiile și obiceiurile s-au transmis din generație în generație încă din cele mai vechi
timpuri, însă, din păcate unele obiceiuri au rămas doar în amintirea bunicilor. Datoria noastră
morală, a cadrelor didactice, este de a păstra vie tradiția, de a transmite prin viu grai, generațiilor
următoare, obiceiurile românești. Prin diverse activități organizate în grădiniță, reușim să trezim în
sufletul copiilor sentimente de dragoste, admirație și respect față de comorile de preț ale poporului
român: obiceiurile și tradițiile.
Acest simpozion, prin tematica abordată și prin partenerii implicați în proiect, oferă șansa
promăvării tradițiilor românești și descoperirii tainelor, a valorilor reprezentative și altor popoare
De asemenea, secțiunile propuse în cadrul simpozionului încurajează schimbul de experiență între
cadrele didactice din țară și străinătate, împărtășirea exemplelor de bună practică prin care am reușit
să formăm copiii în spiritul respectului și a dragostei pentru tradițiile tradițiile poporului.
SCOPUL SIMPOZIONULUI:

Cultivarea interesului copiilor pentru datinile româneşti si al altui popor specifice sărbătorilor de
iarnă si primăvară şi sensibilizarea acestora pentru a deveni ei înşişi purtători şi păstrători ai
portului, credinţei, tradiţiilor şi obiceiurilor noastre.;
.
OBIECTIVE:

-păstrarea tradiţiilor culturale ale familiei şi comunităţii;

-cultivarea spiritului de toleranţă interetnică şi interreligioasă

-implicarea elevilor în activităţi culturale

-dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de activităţile derulate în proiect;

ORGANIZATOR:
Grădinița cu Program Prelungit Nr.12
Adresa: Loc. Zalău, str. Gh.Lazăr nr.59/B,
Jud. Sălaj, Cod 450010
România
Telefon/fax: 0260-614164,
Adresă poştă electronică: gradinita_12@yahoo.com

COMITETUL DE ORGANIZARE:
• Președinte/Coordonator: prof. SOUCA VALENTINA- insp. șc. pt. educație timpurie
• Copreședinți/Coordonatori: prof.dr RUS MADALINA- insp. șc. pt. activ.
extrașcolare
prof. BODE KARINA- director
prof. SZOKE EDITH- inițiator proiect
COMISIA ȘTIINȚIFICĂ:
 Prof. SOUCA VALENTINA
 Prof. BODE KARINA
 Prof. SZOKE EDITH
 Prof. BABICI ANAMARIA
 Prof. PORUMB GEORGIANA
 PROF.SZEREPI ALINA,PROF.MATEIU ROZA
 EC.PESTELEU DIANA
COMISIA TEHNICĂ:
 Prof. SABĂU DANIELA
 Prof. BICA ALEXANDRA
 Prof. SZOKE EDITH
 Prof. POP ANDREEA
 Prof.BLAGA CORNELIA,ed.ROGNEAN MARIA
 Prof.SIMOC RALUCA
 ADM.CRISAN RODICA
PARTENERI:

 Inspectoratul Școlar Județean Salaj

 Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngysyem Tagintézmény Nyiregyháza

 Cresa Gradinita de copii 138,Chisinau,Republica Moldova

 Harangvirag ovoda,Nagybereg ,Ukraina

INVITAȚI:
 Reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean

CADRELE DIDACTICE IMPLICATE ÎN DESFĂȘURAREA SIMPOZIONULUI:


Echipa de proiect:
Prof. Bode Karina, prof. Szoke Edith, prof.Porumb Georgiana, prof Sabău Daniela
, prof.Bica Alexandra, profSzerepi Alina, , ed Rognean Maria,
Prof Pop Andreea, prof.Simoc Raluca, prof. Babici Anamaria, prof. Blaga Cornelia,
profMateiu Roza,ec. Pesteleu Diana,adm.Crisan Rodica

GRUP ȚINTĂ:

Preșcolarii împreună cu cadrele didactice îndrumătoare de la Gradinița cu Program


Prelungit nr 12 Zalău.jud Sălaj
Cadrele didactice din învățământul preșcolar din grădinițele partenere.

DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII:

30 Mai 2019

Grădinița cu Program Prelungit Nr.12 Zalău

CALENDARUL EDIȚIEI :

• Aprilie 2018: mediatizarea simpozionului prin transmiterea invitației și a fișei de


înscriere instutuțiilor de învățământ, postarea informațiilor despre simpozion pe
www.isjsalaj.ro, www.didactic.ro, www.educatoarea.ro și pe pagina de facebook a
grădiniței;
• 8 aprilie-6 mai 2019 înscrierea participanților și trimiterea lucrărilor științifice la adresa
e-mail: simpoziongradinita12@yahoo.com
• 30 Mai 2019: desfășurarea lucrărilor simpozionului ”Datini și obiceiuri de
sărbători”
• 30 iunie 2019: trimiterea în țară a diplomelor cu ISSN către participanți(in format
electronic); diseminarea rezultatelor simpozionului prin postarea de materiale
informative pe www.isjsalaj.ro, www.didactic.ro, www.educatoarea.ro și pe pagina de
facebook a grădiniței.

SECȚIUNI:

Secțiunea I - Ateliere mestesugaresti-etapa locala


Secțiunea a II-a – Referate, prezentări Power Point,fotografii –Prezentarea obiceiurilor
locale, Proiecte tematice și proiecte didactice,programe CDȘ

Secțiunea a III-a – Programe serbari

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

1) Simpozionul ”Datini și obiceiuri de sărbători” se adresează cadrelor didactice din


învățământul preșcolar și primar.
2) Cerințe privind înscrierea participanților:
a) Înscrierea participanților se face până în data de 6 MAI 2019 prin completarea
fișelor de înscriere (anexele 1și 2) și trimiterea lor la adresa de e-mail:
simpoziongradinita12@yahoo.com
b) Materialele pentru simpozion împreună cu declarația pe propria
răspundere completate și acordul de parteneriat completat,semnat și
ștampilat vor fi transmise în format electronic pe adresa e-mail:
simpoziongradinita12@yahoo.com, până în data 6 MAI 2019.

3) Lucrările vor fi redactate în format electronic, în Microsoft Office Word, pe format A4, cu
următorul format de pagină: orientation – portrait, margins (cm) top 2, bottom 2, left 2, right
2; conținutul lucrării va fi cu caractere Times New Roman corp de literă de 12, cu
diacritice, tehnoredactare la 1,5 rânduri, fără inserare număr de pagină, antet sau subsol,
fără imagini.
a) Titlul va fi scris cu majuscule cu Times New Roman, 14 - bold, centrat, iar la două
rânduri sub titlul lucrării, aliniat dreapta, se va menționa numele autorului/autorilor
și instituția în care predă/predau (Times New Roman 12).
b) Conținutul lucrărilor trebuie să fie în concordanță cu tema simpozionului, să
cuprindă exemple de bune practici din experiența personală, să aibă originalitate și să
respecte legislația în vigoare privind drepturile de autor. Lucrările care nu respectă
aceste cerințe nu vor fi luate în considerare.
c) Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține exclusiv participanților.
d) Lucrările pot avea maxim 2 autori.
f) Lucrările se transmit în format electronic.
g) Fiecare lucrare trimisă va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a
autorului/ autorilor (anexa 2).
4) Cerințe privind participarea cadrelor didactice la simpozion:
a) Dacă lucrarea este elaborată de doi autori, este suficientă participarea directă a
unui singur autor.
b) .Cadrele didactice din afara județului pot participa direct sau indirect la
simpozion.
5) Pentru susținerea lucrării, cadrele didactice vor pregăti maxim 10 slide-uri.
6) Toți participanții la simpozion vor primi adeverințe și diplome de participare care vor fi
trimise in format electronic,
PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:
9-10,00- ateliere mestesugaresti
10,30-11,00- Primirea invitaților
11,00-11,30- Deschiderea oficială a simpozionului
11,30-13,30- Prezentarea sintetică al lucrărilor științifice

CONTACT: prof. Szoke Edith,tel:0749216156, prof. Bode Karina : 0748977194


E-mail: simpoziongradinita12@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 ZALĂU
Jud.Sălaj, Loc.Zalău, str. Gh. Lazăr, nr. 59B, cod postal: 450010,
tel/fax 0260-614164, cod fiscal 31989787
e-mail: gradinita_12@yahoo.com
Anexa 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION INTERNAȚIONAL
”Datini si obiceiuri de sarbatori”
Activitate în cadrul Proiectului „Sărbători de suflet prin ochi de copil”- proiect
PROPUS PENTRU CAEJ
30 MAI 2019

NUMELE ŞI PRENUMELE PARTICIPANTULUI: ___________________________________

SPECIALITATEA: _____________________________________________________________

ADRESA: loc. __________________________________, str. ___________________________


nr. _________, bl. ________, ap. _______, etaj ________, județul/sector ___________________
TELEFON: ____________________________________
E-MAIL: __________________________________________________
CADRU DIDACTIC LA: ________________________________________________________
ADRESA GRĂDINIȚEI/ ȘCOLII: _________________________________________________
______________________________________________________________________________
TITLUL LUCRĂRII: ____________________________________________________________

SECŢIUNEA: _________________________________________________________________

PROIECT / /
TEMATIC/PROIECT REFERAT/PREZENTARE PROGRAME
DIDACTIC POWER POINT SERBARE (marcați cu X)

PARTICIPARE (marcaţi cu X):


a) Directă
b) Indirectă
Fişa de înscriere completată va fi trimisă la următoarea adresă de e-mail: 1simpoziongradinita12@yahoo.com

Vă rugăm să respectaţi termenul limită de trimitere a lucrărilor: 6 MAI 2019


Anexa 2

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a_________________________________________________,
domiciliat/ă în ______________________________ judeţ/sector _____________,
strada ___________________________________ nr. _____ bloc ____ scara ___ etaj
___ ap. ___, cadru didactic la __________________________________, declar pe
proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la
falsul în declaraţii, că lucrarea cu care particip la Simpozionul ”Datini și obiceiuri
de sărbători”, ediția aI I-a, 2019, având titlul
____________________________________________ este originală, nu a mai fost
publicată în altă parte și în realizarea ei a fost utilizată numai bibliografia
precizată în lucrare/ prezentare.

Data: Semnătura:
______________ ________________

* Acest document este prevăzut în REGULAMENTUL PENTRU ORGANIZAREA ŞI


DESFĂŞURAREA SIMPOZIOANELOR ŞI SESIUNILOR DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL SĂLAJ, aprobat de către Consiliul de
Administraţie al I.S.J. Sălaj, în 10.11.2014.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT Grădinița/Școala......……….........……………….
NR. 12
Loc......................................................................
Loc. Zalău, str. 1 Gh.Lazăr nr59/B
Jud. Sălaj, , str., cod postal: 450010,
Judeţul ...............................................................
tel/fax 0260-614164, Tel: ....................................................................
e-mail: gradinita_12@yahoo.com Fax: ............................................................

Nr._________/_____________ Nr._________/______________

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi,………………….

I. Părţile contractante:
• Grădinița cu P.P. NR.12 Zalău, strGh.Lazăr, nr.59/B, județul Sălaj, reprezentată prin director prof.
Bode Karina în calitate de APLICANT,
și
• Grădinița/ Școala, loc. .........................................str. ....................................,nr. ........... ,
jud............................ reprezentată prin director.................................................................
și ................................................................................................., în calitate de PARTENER.
II. Obiectul acordului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener
în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în Grădinița cu P.P. NR.12 Zalău,
prin desfăşurarea Simpozionului Internațional ”Datini și obiceiuri de sărbători”, activitate
cuprinsă în Proiectul Internațional ”Sărbători prin ochi de copil”, proiect înscris în CAEJ
poziti ……..
III. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
• să informeze instituţiile de învăţământ;
• să respecte termenele de desfăşurare a simpozionului;
• să distribuie diplomele în perioada anunţată.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
• să mediatizeze simpozionul în instituţie;
• să respecte regulamentul simpozionului.
IV.Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia.
V. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului.
VI. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și este valabil pe
perioada semestrului II al anului școlar 2018-2019.

Director, Director,
Prof. Bode Karina