Vous êtes sur la page 1sur 2

Birla Institute of Technology

Mesra, Ranchi

Department: Electrical Engineering

Programme: M.tech. Electrical Engineering

List of eligible GATE qualified candidates called for Counselling:

Sl No Application BIT Reg No. Name


No.

1 51895 20301 SOURAV CHAKRABORTY


2 53138 20302 TRIBHUVAN BOHRA
3 52096 20304 SHALINI SINHA
4 51776 20306 SATADRU PAL
5 52313 20307 PARAJ GANCHAUDHURI
6 52101 20308 PALLAVI SINHA
7 52507 20313 SAMRIDHI CHAKI
8 53780 20315 MANORANJAN KUMAR
9 52441 20316 KHALID MOHD IBRAHIMI
10 52264 20320 RAJESH SAIKRISHNA PATI
11 53379 20324 RIYA AGRAWAL
12 54579 20325 JAGRITI DEY
13 54848 20326 SHIV SHANKAR
14 54254 20327 ANKIT KUMAR
15 54914 20332 SAHIL MAHAJAN
16 54885 20331 SHUBHAM PRIYADARSHI
17 55362 20338 ABHISHEK KUMAR
18 56833 20339 SHREYA GARG
19 53823 20343 SOMESH KRISHNA THANVI
20 55125 20345 AVNEESH SINGH
21 55362 20350 ABHISHEK KUMAR
22 57848 20353 ANKIT KUMAR
23 53823 20354 SOMESH KRISHNA THANVI
24 57590 20355 AKASH SINGH
25 57862 20358 PUJA KUMARI
26 52797 20360 VAIBHAW
27 56189 20361 SUVAYU DAS

List of eligible Non-GATE candidates called for Test and Counselling:


Sl No Application BIT Reg No. Name
No.
1 53698 20303 P ARVIND
2 52060 20305 VISHAKHA DIXIT
3 52295 20309 PRATIBHA RANI
4 52172 20310 NAMRATA KAR
5 52410 20311 AVIPSITA DAS
6 52261 20312 KAUSIK BHOUMIK
7 52160 20314 GULAM MAZHAR
8 54561 20317 B SREENIVAS VENKAT RAMAN
9 54013 20318 VARUN MISHRA
10 53020 20319 ROHIT KUMAR
11 54407 20321 SUMANA BHATTACHARJEE
12 54649 20322 MANJARI SINGH
13 54702 20323 AHILYA CHHETRI
14 53996 20328 SHIVABRATA PATTANAIK
15 52192 20329 COOMAR KANAN
16 53800 20330 SAGNIK BHATTACHARYYA
17 54604 20333 MEDHA SINHA
18 53563 20334 HIMANSHU SHEKHAR
19 55239 20335 ANKITA MARY XALXO
20 52342 20336 RITU SINGH
21 54708 20337 DIVYANSHU UMRAO
22 55248 20340 SHASHWAT PRADHAN
23 55513 20341 SHIVADITYA CHATTERJEE
24 52571 20342 SUPRAVA GHOSH
25 55212 20344 DIPTI RANJAN
26 55221 20346 PRIYANSHU RAJ
27 55956 20347 ANUSHKA SRIVASTAVA
28 55483 20348 MANISH KUMAR
29 55421 20349 AMIT DE
30 55365 20351 ALKA TRIVEDI
31 57678 20352 KALYANI
32 57765 20356 NAVNEET KESHAV
33 53890 20357 APARNA ARYA
34 55420 20359 VARTIKA PANDEY