Vous êtes sur la page 1sur 2

REFERAT

TEMAT: Wpływ środowiska na nasze zdrowie.

Zdrowie – co to jest? Wiemy, że jest dla nas czymś bardzo ważnym.


Według definicji, którą znajdziemy w literaturze: „zdrowie to wyniki działania
czynników związanych z dziedziczeniem genetycznym, środowiskiem, stylem życia
i opieką medyczną”. Wpływ na nasze zdrowie ma między innymi odżywianie
i aktywność fizyczna. Dlatego dbając o zdrowie trzeba odpowiednio się ubierać,
uprawiać sport, stosować odpowiednią dietę, czyli jeść dużo owoców i warzyw,
nabiału oraz odpowiednią ilość mięs i ryb. Największy jednak wpływ na zdrowie ma
powietrze, którym oddychamy i środowisko, w którym żyjemy.
Nasze środowisko przyrodnicze jest zanieczyszczane przez różne fabryki,
zakłady przemysłowe oraz przez nas samych. Fabryki wytwarzają dużo dymu oraz
wylewają ścieki do rzek. Przez to spadają tzw. kwaśne deszcze oraz wymierają
stworzenia żyjące w wodzie. Skutkiem kwaśnych deszczy jest również obumieranie
stworzeń żyjących w ziemi oraz zatruwanie roślin. Wpływ zanieczyszczeń na rośliny
przejawia się zanikaniem tych gatunków, które nie potrafią przystosować się
do zmienionych warunków środowiskowych. Wypierają je rośliny o lepszej i szybszej
adaptacji. Następują trwałe zmiany zarówno w ekosystemach naturalnych
jak i antropogenicznych. Także ludzie wyrzucając śmieci „gdzie popadnie”
przyczyniają się do wyjałowienia gleby. Wprawdzie powstają wysypiska śmieci
dzięki czemu odpady składowane są w jednym miejscu. Niestety wysypiska również
powodują skażenie ziemi i powietrza. Tam gdzie one się znajdują gleba jest mocno
zanieczyszczona, a w powietrzu unosi się brzydki zapach.
Ludzie zanieczyszczają powietrze również spalinami i przez to jest ono zatrute
ołowiem, a nad miastami unosi się smog. Najbardziej zanieczyszczone są miasta,
w których jest rozwinięty przemysł. W takich miastach są różnego rodzaju kopalnie,
fabryki oraz huty. Przez to ludzie także więcej chorują.

1
Na morzu pływają platformy wiertnicze wydobywające ropę naftową i gaz ziemny.
Dzięki temu mamy paliwo do maszyn. Jednak ma to także negatywne skutki.
W razie awarii ropa wylewa się do morza powodując skażenie wody oraz śmierć wielu
organizmów żywych.
Człowiek nieustannie niszczy środowisko przyrodnicze wycinając drzewa, budując
różne obiekty przemysłowe i zabijając zwierzęta.
Należy także pamiętać, że negatywny wpływ na nasz organizm mogą mieć urządzenia
elektryczne i elektroniczne (sprzęt RTV, kuchenka mikrofalowa, telefon komórkowy,
komputer, monitor), gniazdka elektryczne w pobliżu łóżka, bliskość transformatorów,
masztów radiowo-telewizyjnych i tym podobne. Codzienny kontakt ze wszechobecną
chemią (środki ochrony roślin, kosmetyki, chemia gospodarcza) może mieć wpływ
na stan zdrowia choć część osób nie zdaje sobie nawet z tego sprawy.
Powinniśmy dbać o czyste środowisko. Dlatego, tworząc rezerwaty przyrody,
parki miejskie i narodowe oraz oczyszczalnie ścieków i segregując śmieci
przyczynimy się do zmniejszenia jego zanieczyszczenia. Dzięki temu unikniemy wielu
groźnych chorób oraz poprawi się nasze samopoczucie.