Vous êtes sur la page 1sur 9

CAPITOLUL I: PREMISELE PROIECTULUI

1.1 PROMOTORUL PROIECTULUI

Denumirea societatii : SC JERAS PROD SRL


Sediul societatii : STR. SLT. EROU BOGDAN VASILE NR.10B, CAMPINA , PRAHOVA
Telefon : 0244/389434;0244/389177
Fax : 0244/389176
Nr. inreg. Reg. Comertului : J29/1720/1994
Cod fiscal : R 5966997

1.2 DESCRIEREA PROMOTORULUI

1.2.1 Istoric al JERAS PROD SRL

S.C. JERAS PROD S.R.L. s-a constituit in baza legii nr. 31/1990, fiind inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/1720/08.07.1994 si la D.G.F.P.C.F.S. Prahova
cu numarul de cod fiscal R5966997si a desfasurat pe parcursul existentei sale mai multe activitati
, cum ar fi :Comertul cu amanuntul, Jocuri de noroc, Activitati auxiliare ale caselor de de
asigurari si de pensii, Activitati de consultanta si de management etc.
Activitatea curenta a societatii o constituie – Comertul cu ridicata al carnii si produselor
din carne – COD CAEN -5132. Prin actul aditional 6/19.02.2005, se inregistreaza completarea
obiectului de activitate cu COD CAEN – 1513 – Prepararea produselor din carne ( inclusiv din
carne de pasare ) . Actul aditional a fost inregistrat la Registrul Comertului sub nr.
10546/28.02.2005.
Obiectivul principal urmarit de SC JERAS PROD SRL , este producerea si desfacerea de
preparate din carne , in sensul demararii activitatii de productie si al dezvoltarii retelei de
distributie actuala care va deservi in viitor propria fabrica .Obtinerea preparatelor din carne se va
baza pe utilizarea unei structuri a spatiului de productie specifica si a utilajelor de productie cu o
tehnologie avansata.

1.2.2 Forma juridica , obiectul principal de activitate:

1
- Forma juridica de constituire: SRL
- Societatea comerciala , SC JERAS PROD SRL, este persoana juridica
romana , avand forma juridica de societate cu raspundere limitata.
- Societatea a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
judetului Prahova , in registrul pentru inregistrarea comerciantilor
persoane juridice , sub nr. J29/1720/1994.
- Adresa – sediul social: Campina, str Slt Erou Bogdan Vasile nr. 10 B
- Tipul activitatii principale : Comert cu ridicata al carnii si produselor
din carne – COD CAEN 5132
- Conform Certificatului de Inregistrare Mentiuni nr.82376/16.08.2005,
se infiinteaza un punct de lucru in localitatea Filipestii de Targ , str.
Mihail Kogalniceanu nr. 741, jud. Prahova.Concomitent , se
completeaza obiectul de activitate al societatii , cu urmatoarea
activitate: 6312 – Depozitari.
- Prin actul aditionl nr.. 6/19.02.2005 , se inregistreaza completarea
obiectului de activitate cu COD CAEN 1513- Prepararea produselor
din carne ( inclusive din carne de pasare ). Actul aditional a fost
inregistrat la Registrul Comertului sub nr.
10546/28.02.2005.Respectivul COD CAEN urmeaza a fi avizat
concomitent cu demararea noii activitati vizate.

1.2.3 Evolutia capitalului social si structura actionariatului:

Capitalul social initial cu care SC JERAS PROD SRL s-a inregistrat la Registrul de
Comert si Industrie al judetului Prahova la data constituirii a fost de 1.580.000 rol.
Ulterior prin actul aditional nr.2361/22.06.1998, capitalul social este majorat pana la
valoarea de 3.200.000 rol. Prin actul aditional nr.6/19.02.2005., se realizeaza majorarea capitalului
social pana la concurenta sumei de 50.000 ron.
Capitalul social actual al societatii este de 300.000 ron , majorare realizata in luna aprilie a
anului curent , dupa depunerea bilantului contabil , prin incorporarea rezervelor rezultate prin
incorporarea profitului anilor 2004 si 2005 , in suma de 250.000 ron .Prin actul additional numarul
32/29.06.2006, se realizeaza majorarea capitalului social cu suma de 300.000 ron , valoarea totala a
acestuia devenind 600.000 ron.
Natura capitalului (stat, particular, strain, mixt) : Societate cu capital integral privat.

Asociati, actionari principali:

Persoane fizice Adresa completa Cetatenie Parti


(%)
1.MIHAIL MARIA Str.GRIGORE NICOLAE Romana 100

2
CRISTINA NR.3, Campina
Jud. Prahova,

1.2.4 Conducerea si personalul societatii

1.2.4.1 Conducerea societãtii:

Functia actualã Numele si Studii Experienta profesionalã


Prenumele (cu precizarea functiei, a
responsabilitãtilor si a perioadei)
Administrator MIHAIL MARIA Superioare Director economic pe o perioada
CRISTINA de 5 ani , in cadrul unei fabrici de
mezeluri cu prestigiu , acumuland
experienta de asemenea si in
domeniul marketing-ului si a
managementului

Director CUTURUBA CORINA Superioare Director comercial – pentru o


commercial perioada de 4 ani in cadrul mai
multor firme de mezeluri ,
acumuland astfel o experienta
vasta in domeniu.

1.2.4.2 Personalul:
Numarul total de salariati este de 55, din care:
- cu contract de muncã incheiat pe duratã nedeterminatã: 55

1.2.4.3 Structura numerica de personal:


- conducerea societatii : 2
- gestionari – distribuitori : 38
- administrativ : 15

Organigrama societatii este structurata dupa profilul de activitate , astfel :

- activitatea generala sub directa subordonare a directorului general, cu un numar programat de


personal de 9 persoane ;
- activitatea financiar contabila sub directa indrumare a directorului economic, cu un
numar programat de 8 persoane ;
- activitatea de marketing – vanzari , sub directa indrumare a directorului marketing –
vanzari ,cu un numar programat de 38 persoane.

3
CAPITOLUL IV : 4. DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA
OCUPATA DUPA REALIZAREA INVESTITIEI

4.1 TOTAL PERSONAL:

Prin implementarea acestui proiect , se urmareste :


- mentinerea locurilor de munca deja existente
- crearea de noi locuri de munca
- cresterea veniturilor in sector

Numarul actual de salariati este de 55, din care:


- cu contract de muncã incheiat pe duratã nedeterminatã: 55, repatizati
astfel:
- conducerea societatii - 2;
- gestionari – distribuitori-manipulanti – 40;
- administrativ – 14
Numarul de salariati ce urmeaza a fi angajati, pe urmatoarea structura:
- direct productivi –56, din care:
- muncitori -53;
- ingineri – 3;
- indirect productivi – 15, din care:
- administrativ – 7;
- alte departamente ( depozite, intretinere, paza) – 8

Organigrama societatii va fi structurata dupa profilul de activitate ce urmeaza a fi


desfasurat, astfel :
- activitatea generala sub directa subordonare a directorului general, cu un numar
programat de personal de 23 persoane ;
- activitatea financiar contabila sub directa indrumare a directorului economic, cu
un numar programat de 9 persoane ;
- activitatea de marketing – vanzari , sub directa indrumare a directorului marketing
– vanzari ,cu un numar programat de 38 persoane.
- activitatea de productie sub directa indrumare a unui sef de fabrica,cu un numar de
56 persoane ;
Numarul programat de personal este de 126 persoane.

Sistemul de salarizare :
- salariul mediu brut aferent lunii iulie 2006 , este de 370 ron, exclusiv sporuri ,
CAS , somaj.
- CAS , somaj

4
CAS 8695 ron
Somaj 1223 ron
Fond de sanatate 2853 ron
Fond de accidente 452 ron
Comision CM 305 ron
- sistemul de sporuri practicate sunt conform Contractului Colectiv de Munca ,
procente aplicate la salariile de baza , cat si la salariul mediu negociat pe societate , la data
negocierii.
- nr. de schimburi : 3
Pentru atingerea nivelului optim de salariati ce urmaza a fi angajati pe perioada
nedeterminata, avand in vedere dezvoltarea si extinderea activitatii, va fi necesara recrutarea
persoanelor calificate cu experianta de min. patru ani in industrializarea carnii.
Pe langa angajarea personalului cu inalta calificare se are in vedere si atragerea de
persoane tinere ( proaspat absolventi ), care sa fie initiate in sensul desfasurarii activitatii firmei.
Cresterea gradului de utilizare a capacitatii de productie , va conduce la crearea
unui numar de 71 de locuri de munca ( in primul an) permanente ce vor fi asigurate cu resurse
umane din zona miniera .

STRUCTURA PERSONALULUI 2006 - 2012


DENUMIRE/ANUL 2006 2010 2011 2012
2007 2008 2009
Personal direct productiv 12 58 60 61 61 61 61
Personal indirect
27 52 53 54 54 54 54
productiv
TESA 14 17 18 18 18 18 18
Personal conducere 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL 55 129 133 135 135 135 135

GRAFICUL EVOLUTIEI PE CATEGORII DE PERSONAL IN


PERIOADA
2006 –2012

5
STRUCTURA PERSONALULUI 2006 - 2012

70

60

50

40 Personal direct productiv


Personal indirect productiv
TESA
30 Personal conducere

20

10

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GRAFICUL EVOLUTIEI PERSONALULUI IN PERIOADA 2006 -


2012

6
( PE TOTAL ANGAJATI )

EVOLUTIA NUMARULUI DE SALARIATI 2006 -


2010

160
135 135 135
133 135
129
140

120

1
100
2
VALOAREA

3
80 4
5
60 6
55 7

40

20

0
1 2 3 4 5 6 7

Tab. Caracteristicile principalelor mijloace de publicitate

Nr. Mijlocul Procentaj din Exemplu de cost Avantaje Limite


crt. total

7
0 1 2 3 4 5
1 Ziarele 24,1 O pagina de Flexiblilitate,opo Timp de viata
reclama in ziarul rtunitate,buna scurt,slaba
Romania acoperire a pietei calitate a
libera,intr-o zi de locale,larga reproducerilor,sl
lucru, costa aprox. acceptare de catre aba transmitere
1500-2000$ public,inalt nivel de a ziarului de la o
credibilitate persoana la alta
0 1 2 3 4 5
2 Televiziu 21,7 In Bucuresti 30 Combina Cost absolut
nea sec/reclama la o imaginea,sunetul si mare,bruiaj
ora de varf costa miscarea, face apel intens,creeaza
3000-5000 $ la toate impresii
simturile,beneficiaz trecatoare,selecti
a de un inalt nivel vitate mai slaba
de atentie,are o a auditoriului
sfera de cuprindere
foarte larga.
3 Posta 19,3 Bune Cost relativ
selectivitate a ridicat,are o
auditoriului,flexibil imagine de
itate,nu exista “nimicuri
concurenta intre trimise prin
reclame in cadrul posta”.
aceluiasi
mijloc,individualiza
re
4 Radio 6,7 1 min.de antena Utilizare de Este posibila
la orele pranzului  masa,inalta doar prezentarea
50$ (la Radio selectivitate de audio,suscita un
Contact) natura geografica si nivel de atentie
demografica,cost mai scazut decat
redus televiziunea,nu
prezinta
structuri
standardizate ale
costurilor,creeaz
a impresii
trecatoare.
5 Reviste 5,2 1 pag.de reclama Inalta Timp de
color in revista selectivitate de asteptare
Privirea costa natura geografica si indelungat
aprox.3000$ demografica,credibi pentru
litate si achizitionarea
prestigiu,reproduce unei reclame,o
ri de inalta oarecare risipa

8
calitate,viata legata de
indelungata,multi circulatia
cititori transmitrevistei,nu exista
revistele si altora. nici o garantie
legata de pozitia
in care va aparea
reclama in
revista
6 Panouri 0,8 In Bucuresti un Flexibilitate,inalt Lipsa de
panou in zona a repetabilitate a selectivitate a
centrala costa pana expunerii,cost auditoriului,limi
la 500$/luna redus te din punctul de
vedere al
creativitatii.
7 Altele 22,2
8 Total 100,0

La nivelul S.C. JERAS PROD S.R.L., politica promotionala va avea o pozitie


distincta in cadrul mixului de marketing. Pentru atingerea obiectivelor de comunicare cu clientii,
firma va apela la toate instrumentele promotionale principale- publicitatea, promovarea
vanzarilor, relatiile publice si vanzarea personala.

Concret, activitatea promotionala a S.C. JERAS PROD S.R.L. se va desfasura in


urmatoarele directii:

Publicitate
“Pagini Aurii”-150$/aparitia
Radio Contact- Ploiesti-185$/56 spoturi
Radio Contact- Bucuresti-1050$/48 spoturi
Distributie fluturasi publicitari la toate magazinele cu profil alimentar din Bucuresti, Campina si
Constanta-7 mil. lei
Productie materiale publicitare (autocolante reclama de dimensiuni mari pentru masini transport,
afise publicitare simple, autocolante pentru distributie clienti etc.)
Reclama permanenta la T.V. PRIMA PLUS Campina