Vous êtes sur la page 1sur 14

Probleme pentru lucrul individual

La disciplina „Matematica economică”

Exerciţiul nr. 1 Rezolvaţi sistemul de ecuaţii lineare prin metoda Kramer:


 x1  x2  3x3  0; 3x1  2 x2  x3  5; 2 x1  4 x2  3x3  2;
  
1. 3x1  2 x 2  2 x3  1; 2.  x1  3 x2  2 x3  2; 3.  x1  x 2  2 x3  0;
 x  x  5 x   2. 5 x  2 x  4 x  7. 3x  2 x  x  5.
1 2 3  1 2 3  1 2 3

3x1  x2  4 x3  2; 4 x1  x2  3x3  1; 2 x1  3x2  x3  1;


  
4.  x1  2 x 2  3 x3  7; 5. 3 x1  2 x 2  4 x3  8; 6.  x1  x 2  4 x3  0;
5x  3x  2 x  8. 2 x  2 x  4 x  0.  4 x  5 x  3 x  1.
 1 2 3  1 2 3  1 2 3

 x1  4 x2  2 x3  5;  x1  2 x2  3x3  1; 3x1  3x2  2 x3  4;


  
7. 4 x1  x 2  3x3  3; 8. 2 x1  3 x 2  x3  7; 9. 2 x1  x 2  3x3  1;
2 x  3x  4 x  1. 4 x  x  2 x  0.  x  2 x  5 x  1.
 1 2 3  1 2 3 1 2 3

2 x1  x2  3x3  1; 3x1  2 x2  x3  5; 2 x1  x2  x3  4;
  
10.  x1  2 x 2  5 x3  9; 11. 2 x1  3x 2  x3  1; 12. 3x1  4 x 2  2 x3  11;
4 x  3 x  2 x  4 . 2 x  x  3x  11. 3x  2 x  4 x  11.
 1 2 3  1 2 3  1 2 3

3x1  x2  x3  5; 2 x1  3x2  x3  6; 2 x1  7 x2  x3  8;


  
13.  x1  4 x 2  2 x3  3; 14. 3 x1  4 x 2  3x3  5; 15.  x1  2 x 2  x3  4;
3x  5 x  6 x  2.  x  x  x  2. 3x  5 x  3x  1.
 1 2 3 1 2 3  1 2 3

2 x1  x2  2 x3  4; 3x1  4 x2  5 x3  10; 4 x1  x2  3x3  3;


  
16.  x1  x 2  2 x3  1; 17.  2 x1  3x 2  3 x3  5; 18. 8 x1  3x 2  6 x3  2;
4 x  x  4 x  2.  x  2 x  x  8.  x  x  4 x  1.
 1 2 3 1 2 3 1 2 3
2 x1  x2  x3  11; 3x1  x2  x3  21; 3x1  x2  2 x3  6;
  
19.  x1  x 2  x3  3; 20.  x1  4 x 2  2 x3  16; 21. 5 x1  3 x 2  2 x3  4;
 x  x  2 x  8.  3x  5 x  6 x  41. 4 x  2 x  3x  2.
1 2 3  1 2 3  1 2 3

Exerciţiul nr. 2 Rezolvaţi sistemul de ecuaţii lineare prin metoda Jordan-Gauss:


 x1  x 2  2 x3  3 x 4  1;  x1  2 x 2  3 x3  2 x 4  6;
3 x  x  x  2 x  4;  2 x  x  2 x  3 x  8;
 1 2 3 4  1 2 3 4
1.  2. 
2
 1 x  3 x 2  x 3  x 4   6; 3
 1 x  2 x 2  x 3  2 x 4  4;

 x1  2 x 2  3 x3  x 4  4. 2 x1  3 x 2  2 x3  x 4  8.

 x1  2 x 2  3x3  4 x 4  5;  x 2  3 x3  4 x 4  5;
 2 x  x  2 x  3x  1;  x  2 x  3 x  4;
 1 2 3 4  1 3 4
3.  4. 
 3x1  2 x 2  x3  2 x 4  1; 3 x1  2 x 2  5 x 4  12;
4 x1  3x 2  2 x3  x 4  5. 
 4 x1  3 x 2  5 x3  5.
 2 x1  x 2  3x3  2 x 4  4;  x1  2 x 2  x3  x 4  1;
3 x  3x  3 x  2 x  6; 
 1 2 3 4 6.  x1  2 x 2  x3  x 4  1;
5.   x  2 x  x  5 x  5.
 3 x1  x 2  x3  2 x 4  6;  1 2 3 4
 3x1  x 2  3x3  x 4  6.

 2 x1  x 2  3 x3  3;  x1  2 x 2  3x3  4 x 4  4;
 3 x  x  5 x  0;  x  x  x  3;
 1 2 3  2 3 4
7.  8. 
 4 x1  x 2  x 3  3;  x1  3 x 2  3 x 4  1;

 x1  3x 2  13x3  6.   7 x 2  3x3  x 4  3.

 2 x1  x 2  x3  x 4  x5  1;  x1  2 x 2  3x3  4 x 4  2 x5  2;
 x  x  x  x  2 x  0;  x1  2 x 2  x3  x5  3;
 1 2 3 4 5 
9. 
3 x1  3 x 2  3 x3  3 x 4  4 x5  2; 10.  x1  x 2  2 x3  3 x 4  10;
4 x1  5 x 2  5 x3  5 x 4  7 x5  3.  x 2  x3  x 4  2 x5  5;

 2 x1  3x 2  x3  x 4  4 x5  1.

 2 x1  3x 2  x3  6 x 4  1;  2 x1  3x 2  5 x3  x 4  2;
 2 x  3 x  6 x  x  0;  3 x  2 x  5 x  x  2;
 1 2 3 4  1 2 3 4
11.  12. 
 2 x1  3 x 2  2 x3  7 x 4  3; 3x1  5 x 2  2 x3  x 4  3;
2 x1  3x 2  7 x3  2 x 4  1. 3x1  5 x 2  x3  2 x 4  3.
 x1  x 2  x3  x 4  0;  2 x1  3x 2  11x3  5 x 4  5;
 x  x  x  x  0;  x  x  5 x  2 x  3;
 2 3 4 5  1 2 3 4
14. 
13.  x1  2 x 2  3x3  2;  3x1  2 x 2  8 x3  4 x 4  5;
 x  2 x  3x  2; 3x1  4 x 2  14 x3  9 x 4  4.
 2 3 4

 x3  2 x 4  3 x5  2.

 2 x1  5 x 2  3 x3  x 4  5;  4 x1  3x 2  x3  5 x 4  7;
3 x  7 x  3 x  x  1;  x  2 x  2 x  3x  3;
 1 2 3 4  1 2 3 4
15.  16. 
5 x1  9 x 2  6 x3  2 x 4  7;  3x1  x 2  2 x3  1;
 4 x1  6 x 2  3x3  x 4  8. 2 x1  3 x 2  2 x3  8 x 4  7.

 2 x1  2 x 2  x 4  3;  x1  x 2  6 x3  4 x 4  6;
2 x  3 x  x  3 x  6;  3x  x  6 x  4 x  2;
 1 2 3 4  1 2 3 4
17.  18. 
 3 x1  4 x 2  x3  2 x 4  0;  2 x1  3 x 2  9 x3  2 x 4  6;
 x1  3 x 2  x3  x 4  2. 3x1  2 x 2  3x3  8 x 4  7.
 2 x1  3x 2  3 x3  2 x 4  3;  2 x1  7 x 2  3 x3  x 4  5;
 6 x  9 x  2 x  x  4;  x  3 x  5 x  2 x  3;
 1 2 3 4  1 2 3 4
19.  20. 
10 x1  3x 2  3 x3  2 x 4  3;  x1  5 x 2  9 x3  8 x 4  1;

 8 x1  6 x 2  x3  3x 4  7. 5 x1  18 x 2  4 x3  5 x 4  12.

 2 x1  3 x 2  x3  x 4  1; 4 x1  3 x 2  2 x3  x 4  8;
8 x  12 x  9 x  8 x  3; 3 x  2 x  x  3x  7;
 1 2 3 4  1 2 3 4
21.  22. 
 4 x1  6 x 2  3 x3  2 x 4  3;  2 x1  x 2  5 x 4  6;
 2 x1  3 x 2  9 x3  7 x 4  3.  5 x1  3 x 2  x3  8 x 4  1.

Exerciţiul nr. 3
Sunt daţi vectorii a , b , c , d din R 3 . Să se determine o bază a acestui sistem de vectori şi să
se exprime vectorul liber prin vectorii bazei găsite.
a   2;2;3 , a   3;3;3 , a   4;2;3 ,
b  1;2;3 , b    1;1;1 , b  1;3;1 ,
1. 2. 3.
c  1;1;1 , c    1;0;1 , c    2;0;1 ,
d   3;0;2 . d   2;1;1. d   3;2;1.

a    1;1;2  , a  1;1;1 , a  1;3;4  ,


b   3;1;1 , b   0;1;1 , b    1;3;3 ,
4. 5. 6.
c    2;2;2  , c   0;0;1 , c  1;0;5 ,
d   3;1;2 . d   5;6;3. d    2;1;3.

a   3;2;2  , a   7;1;2  , a   2;2;1 ,


b   3;2;1 , b    5;3;2  , b  1;3;1 ,
7. 8. 9.
c  1;1;1 , c   3;3;5 , c    1;0;1 ,
d   5;1;4 . d   4;5;1. d   3;1;5.
a   2;1;1 , a  1;0;0  , a  1;2;0  ,
b   2;3;0  , b  1;1;0  , b   0;3;0  ,
10. 11. 12.
c  1;1;1 , c  1;2;1 , c   2;1;1 ,
d   6;5;3. d   3;5;1. d   5;6;3.

a   4;1;2  , a   3;3;1 , a   2;1;1 ,


b   2;3;0  , b   2;2;1 , b   2;3;0  ,
13. 14. 15.
c   3;1;2  , c   2;1;1 , c  1;1;1 ,
d   7;1;3. d  1;0;5 . d   5;4;2 .

a   .3;2;2  , a   4;1;2  , a   2;2;1 ,


b   3;2;1 , b   3;3;0  , b  1;3;1 ,
16. 17. 18.
c  1;1;1 , c   3;1;2  , c    1;0;1 ,
d   4;1;5. d   3;8;4 . d    1;8;2  .

a   4;2;3 , a  1;2;0  , a  1;2;1 ,


b  1;3;1 , b   3;1;1 , b   0;1;1 ,
19. 20. 21.
c    2;0;2  , c   0;3;2  , c   0;0;3 ,
d   4;4;3. d   7;7;0 . d  1;0;2  .

Exerciţiul nr. 4 Se cunosc punctele M 1 , M 2 , M 3 , M 4 .


Determinaţi ecuaţia planului  , care trece prin punctele M 1 , M 2 şi M 3 ;
estimaţi distanţa de la punctul M 4 pînă la planul  ;
stabiliţi ecuaţiile dreptei  , care trece prin punctul M 4 perpendicular planului  .
aflaţi coordonatele punctului simetric punctului M 4 în raport cu planul  ;
calculaţi volumul piramidei obţinute prin intersecţia planului  cu planele de coordonate.
1. M 1   3,4,7  , M 2 1,5,4  , M 3   5,2,0  , M 4   2,7,1 .
2. M 1   1,2,3 , M 2  4,1,0  , M 3  2,1,2 , M 4 1,6,5 .
3. M 1   3,1,1 , M 2   9,1,2  , M 3  3,5,4  , M 4   7,0,1 .
4. M 1 1,1,1 , M 2   2,0,3 , M 3  2,1,1 , M 4   2,4,2  .
5. M 1 1,2,0  , M 2 1,1,2  , M 3  0,1,1 , M 4  2,1,4  .
6. M 1 1,0,2  , M 2 1,2,1 , M 3  2,2,1 , M 4   5,9,1 .
7. M 1 1,2,3 , M 2 1,0,1 , M 3   2,1,6 , M 4  3,2,9  .
8. M 1  3,10,1 , M 2   2,3,5 , M 3   6,0,3 , M 4   6,7,10  .
9. M 1   1,2,4  , M 2   1,2,4  , M 3  3,0,1 , M 4   2,3,5 .
10. M 1  0,3,1 , M 2   4,1,2  , M 3  2,1,5 , M 4   3,4,5 .
11. M 1 1,3,0 , M 2  4,1,2  , M 3  3,0,1 , M 4  4,3,0 .
12. M 1   2,1,1 , M 2  0,3,2  , M 3  3,1,4  , M 4   2,10,5 .
13. M 1   3,5,6  , M 2  2,1,4  , M 3  0,3,1 , M 4  3,6,3 .
14. M 1  2,4,3 , M 2  5,6,0  , M 3   1,3,3 , M 4  2,10,8 .
15. M 1 1,1,2  , M 2  2,1,2  , M 3 1,1,4  , M 4   3,2,7  .
16. M 1 1,3,6 , M 2  2,3,0  , M 3   1,0,1 , M 4  5,4,5 .
17. M 1   4,2,6  , M 2  2,2,1 , M 3   10,5,8 , M 4   12,1,8 .
18. M 1  7,2,4  , M 2  7,1,2  , M 3   5,2,1 , M 4 10,1,8 .
19. M 1  2,1,4  , M 2  3,5,2  , M 3   7,3,2  , M 4   3,1,8 .
20. M 1   1,5,2  , M 2   6,0,3 , M 3  3,6,3 , M 4 10,8,7  .
21. M 1  0,1,1 , M 2   2,3,5 , M 3 1,5,9  , M 4   4,13,6  .
22. M 1  5,2,0  , M 2  2,5,0  , M 3 1,2,4  , M 4   3,6,8 .

Exerciţiul nr.5
Construiţi soluţia problemei de programare lineară prin metoda grafică:

1. f  X   2 x1  x 2  4  max 2. f  X   3x1  x 2  6  min


 x1  x 2  4, 2 x1  5 x 2  10;
  2 x  x  6;
 8 x1  4 x 2  16,  1 2
 x  2,0  x  9. 
 1 2  x1  2 x 2  2;

 x1  0; x 2  0.

3. f  X   2 x1  3x 2  min 4. f  X   2 x1  x 2  max
 x1  x 2  4;  x1  x 2  20;
 6 x  2 x  8;  x  x  10;
 1 2  1 2
 
 1 x  5 x 2  4;  0  x 1  10,
0  x1  3, x2  3.  0  x 2  30.

5. f  X   x1  x 2  max 6. f  X   x1  x 2  max
 1  x1  x 2  0;  1  x1  x 2  2;
 0  x  x  3; 2  x  2 x  3;
 1 2  1 2
 
 0  x1  1, 1  2 x1  x 2  2;
 0  x 2  2.  x1  0, x 2  0.

7. f  X   3x1  4 x 2  max 8. f  X   2 x1  x 2  max


 1   x1  x 2  1;  x1  2 x 2  4;
 x  x  1;  5 x  x  40;


1 2 

1 2

  x1  2 x 2  2;  2 x1  2 x 2  7;
 2 x  x  2;  x  x  4;
 1 2
 1 2


 x1  0, x 2  0. 
 x1  0, x 2  0.

9. f  X   x1  3 x 2  max 10. f  X   x1  3x 2  min


 x1  4 x 2  5;  x1  x 2  3;
 x  2 x  3;  2 x  x  3;
 1 2  1 2
 
2 x1  3x 2  10;  x1  3 x 2  1;

 x1  0; x 2  0.  x1  0; x 2  0.

11. f  X   x1  3 x 2  max 12. f  X   2 x1  3x 2  min


 x1  x 2  3;  4 x1  5 x 2  20;
 6 x  x  42;  2 x  x  6;


1 2 

1 2

 2 x1  3x 2  6;  5 x1  x 2  45;
 x  x  4;  x  x  6;
 1 2
 1 2


 x1  0, x 2  0. 
 x1  0, x 2  0.

13. f  X   2 x1  3x 2  min 14. f  X    x1  x 2  1  min


 x1  x 2  4;   x1  x 2  1;
6 x  2 x  8;  3 x  2 x  6;
 1 2  1 2
 
 x1  5 x 2  4;   3 x1  x 2  9;
 0  x  3; 
 1  x1  0; x 2  0.
 0  x 2  3.

15. f  X   3 x1  x 2  max 16. f  X   3 x1  x 2  2  min


10 x1  7 x 2  70;  x1  x 2  2;
  x  x  2;
8 x1  10 x 2  80;  1 2
 x  0, x  0. 
 1 2 4
 1 x  4 x 2  8;

 x1  1;0  x 2  4.

17. f  X   5 x1  x 2  2  max 18. f  X   6 x1  x 2  3  min


 x1  x 2  2;  x1  x 2  3;
 x  x  2;  x  x  3;
 1 2  1 2
 
4 x1  8 x 2  16;  6 x1  4 x 2  12;

 x1  1;0  x 2  3.  x1  2;0  x 2  8.

19. f  X   2 x1  4 x 2  min 20. f  X   x1  2 x 2  min


3 x1  2 x 2  10;  x1  x 2  1;
  2 x  x  2;  x  x  2;
 1 2  1 2
 
 x1  x 2  0;  x1  2 x 2  0;
 x1  0; x 2  0.  x1  0; x 2  0.

21. f  X   x1  x 2  max 22. f  X   x1  2 x 2  max


 x1  2 x 2  1;  1  x1  x 2  1;
 2 x  x  1; 
 1 2  1  x1  x 2  1;
  x  0, x  0.
 1 x x 2  1;  1 2
 2 x  x  1;
 1 2
 x1  0, x 2  0.

Exerciţiul nr 6
Construiţi soluţia problemei de programare lineară prin metoda simplex.
f  X   c1 x1  c2 x 2  max
 a11 x1  a12 x 2  b1 ;
a x  a x  b ;
 21 1 22 2 2

 a31 x1  a32 x 2  b3 ;
a x  a x  b ;
 41 1 42 2 4

 x1  0; x 2  0.
Valorile coeficienţilor a ij , bi , c j sunt indicate în tabelul de mai jos:

Nr a11 a12 a 21 a 22 a 31 a 32 a 41 a 42 b1 b2 b3 b4 c1 c2
1 2 3 4 3 2 -1 -2 3 8 12 10 18 4 5
2 2 3 1 2 -1 2 3 -2 6 14 12 16 2 5
3 3 4 2 1 2 -1 -3 2 6 12 9 18 5 3
4 4 5 1 2 3 2 3 -1 10 14 18 15 3 7
5 5 2 -2 5 1 1 8 -3 5 20 10 24 7 5
6 2 3 2 5 -1 4 3 -1 3 15 8 12 4 3
7 4 5 3 4 -1 3 -1 3 3 20 20 12 5 1
8 3 2 3 4 4 -3 -1 3 3 20 20 12 5 1
9 2 1 2 3 3 -2 -1 2 3 15 12 18 3 1
10 1 1 5 4 -1 2 3 -1 4 25 10 15 5 4
11 2 3 4 5 -4 5 3 -1 4 30 20 18 3 2
12 3 4 2 1 3 -3 -3 2 8 8 18 12 5 2
13 2 3 2 1 -1 4 5 -1 8 16 12 10 4 2
14 3 5 -1 1 2 -1 5 2 15 7 14 30 2 3
15 2 3 -2 3 1 -1 4 9 6 12 8 36 3 4
16 4 3 -3 5 1 1 4 -2 12 30 14 10 5 2
17 5 3 4 -3 -8 5 1 1 15 24 40 19 2 3
18 4 5 2 1 3 -4 -6 7 8 10 24 27 5 6
19 5 4 1 1 2 -3 -1 7 10 16 30 21 2 4
20 3 2 2 2 2 -3 -1 2 9 12 18 8 2 3
21 3 2 1 2 -4 3 5 -7 6 10 24 21 2 3
22 5 3 2 3 3 -2 1 -3 12 31 18 12 3 2

Exerciţiul nr 6

Să se rezolve problema de programare lineară prin metoda grafică:

1. f  X   2 x1  x 2  4  max 2. f  X   3x1  x 2  6  min


 x1  x 2  4, 2 x1  5 x 2  10;
  2 x  x  6;
 8 x1  4 x 2  16,  1 2
 x  2,0  x  9. 
 1 2  x1  2 x 2  2;

 x1  0; x 2  0.

3. f  X   2 x1  3x 2  min 4. f  X   2 x1  x 2  max
 x1  x 2  4;  x1  x 2  20;
 6 x  2 x  8;  x  x  10;
 1 2  1 2
 
 x1  5 x 2  4;  0  x1  10,
0  x1  3, x 2  3.  0  x 2  30.

5. f  X   x1  x 2  max 6. f  X   x1  x 2  max
 1  x1  x 2  0;  1  x1  x 2  2;
 0  x  x  3; 2  x  2 x  3;
 1 2  1 2
 
 0  x1  1,  1  2 x 1  x 2  2;
 0  x 2  2.  x1  0, x 2  0.
7. f  X   3 x1  4 x 2  max 8. f  X   2 x1  x 2  max
 1   x1  x 2  1;  x1  2 x 2  4;
 x  x  1;  5 x  x  40;


1 2 

1 2

  x1  2 x 2  2;  2 x1  2 x 2  7;
 2 x  x  2;  x  x  4;
 1 2
 1 2


 1x  0, x 2  0.  x
 1  0, x 2  0.

9. f  X   x1  3 x 2  max 10. f  X   x1  3x 2  min


 x1  4 x 2  5;  x1  x 2  3;
 x  2 x  3;  2 x  x  3;
 1 2  1 2
 
2 x1  3x 2  10;  x1  3 x 2  1;

 x1  0; x 2  0.  x1  0; x 2  0.

11. f  X   x1  3 x 2  max 12. f  X   2 x1  3x 2  min


 x1  x 2  3;  4 x1  5 x 2  20;
 6 x  x  42;  2 x  x  6;


1 2 

1 2

2
 1 x  3 x 2  6;  5 x1  x 2  45;
 x  x  4;  x  x  6;
 1 2
 1 2


 x1  0, x 2  0. 
 x1  0, x 2  0.

13. f  X   2 x1  3x 2  min 14. f  X    x1  x 2  1  min


 x1  x 2  4;   x1  x 2  1;
6 x  2 x  8;  3 x  2 x  6;
 1 2  1 2
 
x
 1  5 x 2  4;   3 x1  x 2  9;
 0  x  3; 
 1  x1  0; x 2  0.

 0  x 2  3.

15. f  X   3 x1  x 2  max 16. f  X   3 x1  x 2  2  min


10 x1  7 x 2  70;  x1  x 2  2;
  x  x  2;
8 x1  10 x 2  80;  1 2
 x  0, x  0. 
 1 2  4 x1  4 x 2  8;

 x1  1;0  x 2  4.

17. f  X   5 x1  x 2  2  max 18. f  X   6 x1  x 2  3  min


 x1  x 2  2;  x1  x 2  3;
 x  x  2;  x  x  3;
 1 2  1 2
 
4
 1 x  8 x 2  16;   6 x1  4 x 2  12;

 x1  1;0  x 2  3.  x1  2;0  x 2  8.

19. f  X   2 x1  4 x 2  min 20. f  X   x1  2 x 2  min


3 x1  2 x 2  10;  x1  x 2  1;
  2 x  x  2;  x  x  2;
 1 2  1 2
 
 x1  x 2  0;  x1  2 x 2  0;
 x1  0; x 2  0.  x1  0; x 2  0.

21. f  X   x1  x 2  max 22. f  X   x1  2 x 2  max


 x1  2 x 2  1;  1  x1  x 2  1;
 2 x  x  1; 
 1 2  1  x1  x 2  1;
 x  0, x  0.
 x1  x 2  1;  1 2
 2 x  x  1;
 1 2
 x1  0, x 2  0.

Exerciţiul nr 7.

Trei furnizori F1 , F2 , F3 dispun de marfă omogenă în cantităţile a1 , a 2 , a3 tone. Marfa


urmează a fi expediată la cinci consumatori B1 , B2 , B3 , B4 , B5 care solicită această marfă
în cantităţile b1 , b2 , b3 , b4 , b5 tone respectiv. Cheltuielile de transport ale unei unităţi de
marfă de la furnizorul Fi spre consumatorul B j constituie cij u.c. Să se alcătuiască un astfel
de program de distribuire a mărfii disponibile încât toată marfa să fie expediată, toate solicitările
să fie satisfăcute şi cheltuielie sumare de expediere a mărfii să fie minimale.
Alcătuiţi un plan iniţial de bază prin:

a) metoda Colţului Nord-Vest;


b) metoda tarifului minimal.

Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D
F1 5 1 12 7 2 200 F1 19 11 2 4 3 250
1 F2 8 11 3 10 7 450 2 F2 2 13 15 8 20 200
F3 4 6 11 8 2 250 F3 7 8 4 9 3 200
N 100 125 250 325 135 N 130 120 100 160 140
Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D
F1 21 5 2 8 10 350 F1 12 8 17 4 10 300
3 F2 6 6 15 4 3 330 4 F2 3 6 9 4 12 250
F3 8 19 2 15 4 270 F3 10 4 13 18 6 200
N 210 170 220 150 200 N 210 150 100 135 135

Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D
F1 22 5 11 7 12 350 F1 19 3 12 9 8 200
5 F2 8 3 13 6 10 200 6 F2 2 3 12 5 22 250
F3 1 15 10 7 14 300 F3 7 12 14 9 10 200
N 170 140 200 195 145 N 190 100 120 110 130

Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D Nr. B1 B2 B3 B4 D
B5
F1 22 5 7 1 12 230 F1 22 5 27 1 12 280
7 F2 2 13 5 14 3 170 8 F2 1 13 15 14 3 300
F3 10 9 32 2 12 250 F3 6 9 2 8 23 220
N 140 90 160 110 150 N 170 120 190 140 180

Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D
F1 15 1 12 7 12 230 F1 17 11 2 4 3 200
9 F2 8 11 3 10 7 250 10 F2 2 13 15 2 22 300
F3 4 6 1 8 21 170 F3 7 8 4 9 3 250
N 140 90 140 140 150 N 210 150 120 130 140

Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D
F1 22 5 27 4 12 200 F1 12 5 11 4 10 150
11 F2 1 13 5 14 3 350 12 F2 5 13 15 14 3 150
F3 1 9 2 8 23 300 F3 10 9 3 8 2 200
N 270 130 190 150 110 N 100 70 130 110 90

Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D Nr. B1 B2 B3 B4 D
B5
F1 15 1 12 7 2 330 F1 19 11 2 4 3 150
13 F2 8 11 3 10 7 270 14 F2 2 13 5 8 2 200
F3 4 6 1 8 1 350 F3 7 8 4 9 3 100
N 220 170 210 150 200 N 90 150 75 60 75

Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D
F1 22 5 27 1 1 300 F1 13 5 17 4 10 300
15 F2 11 13 5 14 3 350 16 F2 5 13 5 14 3 300
F3 10 9 32 8 23 200 F3 10 9 3 8 3 250
N 145 195 200 125 185 N 150 140 115 225 220

Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D
F1 15 1 12 7 2 300 F1 9 11 2 4 3 300
17 F2 8 11 3 10 7 230 18 F2 7 13 5 8 22 250
F3 4 6 18 8 2 320 F3 7 8 4 9 3 300
N 190 150 130 180 200 N 130 130 150 190 250

Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D
F1 22 5 11 7 12 200 F1 16 3 12 9 8 300
19 F2 8 3 13 6 1 150 20 F2 2 3 12 1 22 280
F3 1 15 10 7 34 150 F3 7 12 14 9 3 220
N 100 90 70 130 110 N 180 140 190 120 170

Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D Nr. B1 B2 B3 B4 B5 D
F1 21 5 2 8 10 270 F1 12 8 17 4 10 210
21 F2 6 6 15 14 3 450 22 F2 3 6 9 24 12 450
F3 8 19 2 9 4 330 F3 10 4 13 8 6 290
N 190 210 200 230 220 N 200 170 220 210 150
Exerciţiul nr 8.
Să se calculeze derivata funcţiei date după direcţia gradientului său în punctul indicat M0:
z  y 
1. f  x, y, z   ; M 0  0,1,1 ; 2. f  x, y, z   ln x   ; M 0   1,4,1 ;
x y
2 2
 2z 

3. f  x, y, z    sin x  yz ; M 0 
 
,1,2  ;
 
4. f  x, y, z   ln x 3  2 y 3  z 3 ; M 0  2,1,1 ;
6 
x  
5. f  x, y , z   ; M 0 1,0,1 ; 6. f  x, y, z   ln cos x 2 y 2  z  ; M 0  0,0,
;
y2  z2  4
7. f  x, y, z   273 x  y 2  z 3 ; M 0  3,4,2 ;  
8. f  x, y, z   arctg xy 2  z ; M 0  2,1,0 ;
x 2
  y
9. f  x, y, z   arcsin  z  ; M 0  2,5,0  ; 10. f  x, y, z   z sin   ; M 0  2,0,4  ;
 y  x
y  xz 
11. f  x, y, z   ; M 0   1,1,0 ; 12. f  x, y, z   arctg   M 0  2,1,1 ;
3 ;
x z2 2
y 
 z y z x
13. f  x, y, z   ln sin  x  2 y   ; 14. f  x, y, z   x  y  z ; M 0 1,1,2  ;
 4
 1 
M 0 1, ,   ;
 2 
1 16. f  x, y, z   ln x  y 2   x 2 z 2 ; M 0  5,2,3
15. f  x, y, z   ; M 0 1,2,2  ;
x y z
2 2 2

17. f  x, y , z   z x y ; M 0 1,2,4 
; M 0  2, 2, 2  ;
; z
18. f  x, y, z   
x  y2
2


19. f  x, y, z   ln x 3  3 y  z ; M 0  2,1,8 ;  z
20. f  x, y, z   x 4  y 4 ; M 0  2,3,25 ;

21. f  x, y, z   85 x 3  y 2  z ; M 0  3,2,1 ;  
22. f  x, y, z   ln 5 x  4 y  z ; M 0 1,1,1 ;

Exerciţiul nr 9.
Să se studieze extremele locale ale funcţiei date:
1. z  y x  2 y 2  x  14 y ; 2. z  x 3  8 y 3  6 xy  5 ;
3. z  1  15 x  2 x 2  xy  2 y 2 ; 4. z  1  6 x  x 2  xy  y 2 ;
5. z  2 x 3  2 y 3  6 xy  5 ; 6. z  x 3  y 2  6 xy  39 x  18 y  20 ;
7. z  3x 3  3 y 3  9 xy  10 ; 8. z  x 2  xy  y 2  x  y  1 ;
9. z  4 x  y   x 2  y 2 ; 10. z  6 x  y   3 x 2  3 y 2 ;
11. z   x  2 2  2 y 2  10 ; 12. z  x 2  xy  y 2  6 x  9 y ;
13. z   x  5 2  y 2  1 ; 14. z  x 3  y 3  3xy ;
15. z  2 xy  2 x 2  4 y 2 ; 16. z  x y  x 2  y  6 x  3 ;
17. z  2 xy  5 x 2  3 y 2  2 ; 18. z  xy 12  x  y  ;
19. z  xy  x 2  y 2  9 ; 20. z  2 xy  3x 2  2 y 2  10 ;
21. z  x 3  8 y 3  6 xy  1 ; 22. z  y x  y 2  x  6 y ;

Exerciţiul nr 10.În baza măsurărilor a două mărimi x şi y au fost obţinute rezultatele indicate în
tabela respectivă. Aplicînd metoda pătratelor minime stabiliţi dependenţa între aceste două
mărimi, dacă se presupune că:
a) dependenţa este liniară, adică y  ax  b ;
b) dependenţa este pătratică, adică y  ax 2  bx  c .
1. 2.
x 1 2 3 4 5 6 x -2 -1 0 1 2 3
y 0,2 0,5 0,7 1 1,3 1,5 y -6,4 -3 0 3 6,4 9,1
3. 4.
x 1 2 3 4 5 6 x -3 -2 -1 0 1 2
y 2,2 4,5 6,7 9 11 13,5 y -12,1 -8,1 -4 0 4 8,1
5. 6.
x 1 2 3 4 5 6 x 10 20 30 40 50
y 1,4 3 4 5,5 7 8,5 y -21 -42,5 -64 -85 -106
7. 8.
x 10 20 30 40 50 x 2 4 6 8 10
y -7,5 -15 -20 -30 -37 y 2,5 5 7,5 10 13
9. 10.
x 1 3 5 7 9 x 10 20 30 40 50 60
y 2,5 7,4 12,3 17 22 y 3 7 11 12 17 21
11. 12.
x -1 -2 0 1 2 3 x -10 -20 0 10 20 30
y 2,8 2,3 3,6 4 4,7 5 y 28 47,5 8 -11,5 -31,5 51
13. 14.
x 2 4 5 6 8 x 0 1 2 3 4
y -1 5 8,5 12 18 y -2 -6 -10,5 -14,5 -19
15. 16.
x 1 1,5 2 2,5 3 x 1 2 3 4 5
y 2,1 2,2 2,7 2,8 2,85 y 2,9 6,1 9,2 11,8 16
17. 18.
x -2 0 1 2 4 x 1 2 4 3 6 5
y 0,5 1 1,5 2 3 y 2 4,9 7,9 11,1 17 14,1
19. 20.
x 0,2 0,5 0,7 0,9 1,3 1,5 x -3 -2 -1 0 1
y 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 y -6,7 -2,2 1,1 2,2 1,1
21. 22.
x -2,1 -1,1 0,1 1,2 2,1 x 1 2 3 4 5
y -5,83 0,56 2,94 0,14 -5,83 y 2,9 8,9 19,1 33,2 50,8

Exerciţiul nr 11.Să se afle soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale:


1.a) y   4 y  0 ; b) y   10 y   25 y  0 ; c) y   3 y   2 y  0 .
2.a) y   y   2 y  0 ; b) y   9 y  0 ; c) y   4 y   4 y  0 .
3.a) y   4 y   0 ; b) y   4 y   13 y  0 ; c) y   3 y   2 y  0 .
4.a) y   5 y   6 y  0 ; b) y   3 y   0 ; c) y   2 y   5 y  0 .
5.a) y   2 y   10 y  0 ; b) y   y   2 y  0 ; c) y   2 y   0 .
6.a) y   4 y  0 ; b) y   2 y   17 y  0 ; c) y   y   12 y  0 .
7.a) y   y   6 y  0 ; b) y   9 y   0 ; c) y   4 y   20 y  0 .
8.a) y   49 y  0 ; b) y   4 y   5 y  0 ; c) y   2 y   3 y  0 .
9.a) y   7 y   0 ; b) y   5 y   4 y  0 ; c) y   16 y  0 .
10.a) y   6 y   8 y  0 ; b) y   4 y   5 y  0 ; c) y   5 y   0 .
11.a) 4 y   8 y   3 y  0 ; b) y   3 y   0 ; c) y   2 y   10 y  0 .
12.a) y   4 y   20 y  0 ; b) y   3 y   10 y  0 ; c) y   16 y  0 .
13.a) 9 y   6 y   y  0 ; b) y   4 y   21y  0 ; c) y   y  0 .
14.a) 2 y   3 y   y  0 ; b) y   4 y   8 y  0 ; c) y   6 y   9 y  0 .
15.a) y   10 y   21 y  0 ; b) y   2 y   2 y  0 ; c) y   4 y   0 .
16.a) y   6 y   0 ; b) y   10 y   29 y  0 ; c) y   8 y   7 y  0 .
17.a) y   25 y  0 ; b) y   6 y   9 y  0 ; c) y   2 y   2 y  0 .
18.a) y   3 y   0 ; b) y   7 y   8 y  0 ; c) y   4 y   13 y  0 .
19.a) y   3 y   4 y  0 ; b) y   6 y   13 y  0 ; c) y   2 y   0 .
20.a) y   25 y   0 ; b) y   10 y   16 y  0 ; c) y   8 y   16 y  0 .
21.a) y   3 y   18 y  0 ; b) y   6 y   0 ; c) y   2 y   5 y  0 .
22.a) y   6 y   13 y  0 ; b) y   2 y   15 y  0 ; c) y   8 y   0 .

Exerciţiul nr 12.Să se afle soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale:


1. y   y   2 x  1 ; 2. y   2 y   5 y  10e  x cos 2 x ;
3. y   12 y   36 y  14e 6 x ; 4. y   2 y   8 y  12 sin 2 x  36 cos 2 x ;
5. y   3 y   2 y   34  12 x  e ;
x
6. y   6 y   10 y  51e  x ;
7. y   y  2 cos x   4 x  4  sin x ; 8. y   6 y   10 y  74e 3 x ;
9. y   3 y   2 y  3 cos x  19 sin x ; 10. y   6 y   9 y   48 x  8 e x ;
11. y   5 y   72e 2 x ; 12. y   5 y   6 y  3 cos x  19 sin x ;
13. y   8 y   12 y  36 x  96 x  24 x  16 x  2 ; 14. y   8 y   25 y  18e 5 x ;
4 3 2

15. y   9 y   20 y  126e 2 x ; 16. y   36 y  36  66 x  36 x 3 ;


17. y   y  4 cos x  2 sin x ; 18. y   2 y   24 y  6 cos 3 x  33 sin 3 x ;
 
19. y  6 y  13 y  75 sin 2 x ; 20. y   5 y   39 cos 3 x  105 sin 3 x ;
21. y   4 y   29 y  104 sin 5 x ; 22. y   4 y   5 y   24 sin x  8 cos x  e 2 x ;

Exerciţiul nr 13.Să se rezolve ecuaţia diferenţială de ordinul I:


1. xdy  2dx  0 ; 2.  y  4    x  4 y   0 ; 3. x  3 yy   0 ;

4. xy  x  2 y ; 
5. xy  y  x ; 6.  x  y  ydx  2 x 2 dy ;
7. xdy   y  x 2 sin x  dx ; 8. xy   y  x 2  3 x  2 ; 9. y   y  e x ;
10. y  x   y ; 11. y   ytgx ; 12. y  1  x 2  x ;
13.  x 2  y 2  dx  2 xydy ; 14. ydx   x  2 xy dy ; 15. ydy   2 y  x  dx ;
16. y   4 y  cos x ; 17. y   y cos x  sin x cos x ; 18. y   2 xy  1  2 x 2 ;
19. 1  e 2 x  y 2 y   e x ; 20.  x  xy  dx   xy  2 y  dy ; 1 ex
21. 3e tgydx  dy  0 ;
x
2
cos y
22.  x  2 y  dx  ydy  0 ; 23. xy  y   2 x  xy  y  ; 24. xyy   y  2x 2 ;
2 2 2