Vous êtes sur la page 1sur 21

Lehti Toyota-autoilijalle 3/2013

Corolla
osana
suomalaisten
elämää
Timo Lehtosen
ainutlaatuista
kädenjälkeä

Pekka Sintosen kokoelmassa tuhat Toyotaa


UUSI PROACE.

Ammattilaisen varusteet
ammattilaisen kumppaniin.

Suojapuskuri/lisävaloteline Audio/navigointi BT-toiminnolla Uudistetut kaiuttimet Peruutustutka Vetokoukku Proace-kattovarusteet Monipuoliset hyllyratkaisut Webasto C-kit

Jokaisella ammattilaisella on omat vaatimuksensa. Siksi uuteen Toyota Proaceen 16” kevytmetallivanteet

saa erinomaisen vakiovarustelun lisäksi paljon lisävarusteita peruutustutkasta tavaratilan


hyllyihin. Rakenna Proacesta näköisesi – tutustu koko valikoimaan omalla Toyota-
jälleenmyyjälläsi. www.toyota.
AU TO I L I JA N A S I A L L A

Rakastetulla tuotemerkillä on tarina


6
M
 
Hybridit Frankfurtissa iksi jotkut tuotemerkit nousevat meidän Suomeen. Urheilullisen Sprintterin vetovoima
Toyotan osaston
katseenvangitsijaksi nostettiin kuluttajien arvostuksessa ylivertaiseen vaikutti ja jätti muistikuvan menevästä pelis-
huipputehokas konseptimalli Yaris asemaan? Mihin valintamme perustuu? tä, joka käänsi katseita. Corolla yleistyi ja me-
Hybrid-R.
Suositus, naapurilta tai tutulta, on useim- nestyi. Menestyjää rakastettiin, niitä oli pal-
10 Lapsiperhe koeajaa miten voimakkain tutustumiseen johtava te- jon, mutta samalla ne olivat sen aikaisessa au-
Auris Touring Sports 1,6 Multidrive kijä. Sen jälkeen oma käyttökokemus ratkai- tokannan määrässä yksilöitä. Niitä oli helppo
S täytti odotukset.
see suhteen jatkuvuuden merkin kanssa. Mer- ”tuunata”, varustaa ja koristaa mieleisekseen.
14 Vuoden artesaani kin täytyy lunastaa odotukset, ja mieluummin Tarinat Corollasta kasvoivat ja siirtyivät
Lahjakas puutöiden tekijä Timo
Lehtonen tähtää tinkimättömään välillä myös ylittää sille asetetut odotukset. seuraaville sukupolville. Kansan lellikistä al-
kädenjälkeen. Myönteinen suhde jatkuu, kun merkki täyt- koi kehittyä myös leikillisiä ”karvanoppata-
18 Kesä Toyotan kyydissä tää siihen kohdistetut toiveet aina uudestaan rinoita”, ja samaan aikaan sen maine kasvoi
Kesäisen valokuvakilpailumme ja uudestaan. Oma myönteinen kokemus ja myös poikkeuksellisen kestävyyden ja luotet-
iloiset ja tunnelmaiset kuvat. sitoutuminen suhteeseen merkin kanssa joh- tavuuden ansiosta. ”Eihän sitä tarvitse kos-
20 Hybridejä jo yli 15 vuotta tavat siihen, että haluamme kertoa tuottees- kaan korjata, aina lähtee käyntiin säällä kuin
Tällä hetkellä Toyotan mallistoon ta eteenpäin ystävillemme. Kiintymys merk- säällä, eikä jätä koskaan tielle.” Pettämättömän
kuuluu Suomessa jo kuusi täys-
hybridimallia. Valikoima laajenee
kiin kehittyy tunnepitoiseksi, järkiperäiset laadun perusteella syntynyt maine on Corol-
määrätietoisesti lähivuosina. syyt muuttuvat itsestään selviksi, ja ne eivät lan tarinan ytimessä.
22 Esittelyssä uusi Corolla saa pettää koskaan. Sanomattakin oli selvää, että Corolla toimii
22 Ensimmäiset Corollat ovat jo Haluamme siis kertoa suhteestamme aina. Se oli omiaan ylläpitämään myös käy-
saapuneet jälleenmyyjäliikkeisiin, merkkiin muille. Tarina kasvaa, ja syntyy vah- tettyjen Corolla-mallien arvostusta ja kysyn-
ja myös ensimmäiset onnelliset
asiakkaat ovat saaneet uuden voja suosituksia. Moniin tällaisiin tuotteisiin tää. Koska puolet kaikista vuosikymmeninä
Corollan omakseen. liittyy voimakkaita tunnesiteitä. Merkit kuu- myydyistä Corolla-malleista on edelleen lii-
10 luvat meidän jokapäiväiseen elämäämme, ja kenteessä, on autoilla ollut useita, joillakin jo-
25 Suomalaisten suosikki
Toyota Corollan vaiheet Suomessa ovat siis suosittuja ja ostettuja. Niillä on pe- pa kymmeniä omistajia, ja ne ovat siirtyneet,
alkaen vuodesta 1967. rusominaisuuksiensa lisäksi tunnepitoisia teh- ei pelkästään isältä pojalle, vaan jopa kolman-
29 Tuhannen Toyotan täviä arjessamme. Arabia-astiasto kestää päi- nen sukupolven käyttöön.
kokoelma vittäistä kulutusta, sen muotoilu miellyttää su- Vuosikymmenten halutuimman ja suosi-
Pekka Sintosella on Suomen suurin kupolvesta toiseen, ja se on ottanut paikkansa tuimman auton tarina on vahva ja jatkuu edel-
Toyota-kokoelma pienoismalleina.
osana suomalaista elämää. Levi’s farkut pitävät leen. Se ei petä, valitseepa uuden tai käytetyn.
32 Varaa huolto verkossa kuosinsa ja mittansa, ovat aina samaa luotet- Mallit muuttuvat vastaamaan ajassa kulutta-
14 25 Lokakuussa aukeaa
valtakunnallinen osoite Toyotan
tavaa laatua ja materiaalia. Juhla Mokka tar- jan tarpeita, mutta tunneside Corollaan säilyy.
joaa rauhallisen tauon työn tai intohimoisen
32 merkkihuollolle.
harrastuksen parissa, maku on aina sama, ja
33 Ethän unohda
vuosihuoltoa sen tarjoama nautinnollinen hetki ansaitaan.
Huolto-ohjelmassa on otettava Vain muutama prosentti merkeistä yltää
huomioon ajettujen kilometrien
lisäksi aikatekijä.
vahvaan tunnesiteeseen kuluttajien sydämes-
sä. Ja vielä harvempi kestokulutustavara saa-
34 Ympäristöystävällistä vuttaa tuon suhteen. Automaailmassa tuon
lehden painamista
aseman on saavuttanut Toyota Corolla. Sen
29 6 Toyota Plus -asiakaslehti syntyy
vaihe vaiheelta tarkan painotyön tarina on vahva.
tuloksena. Suomalaiset ihastuivat Corollaan heti sen
36 Uutiset tultua markkinoille 60-luvun lopussa. Auto-
L E H T I T O Y O T A - A U T O I L I J A L L E • S I S Ä L LY S 3 / 2 0 1 3 Toyota on maailman vihrein kauppa oli vasta vapautunut säännöstelystä,
tuotemerkki.
Toyota-yhtiöiden asiakaslehti • Päätoimittaja Heikki Freund • Toimitussihteeri Kalle Kalaja • Ulkoasu Osmo Leivo • Julkaisija Toyota-yhtiöt, ja Toyota hakeutui Euroopan markkinoille
Korpivaarantie 1, PL 12, 01451 Vantaa, puh. (09) 85 181, Fax (09) 8518 2221, Sähköposti tiedotus@toyota.fi • Osoitteellinen jakelu 38 Syksyinen Suomen kautta. Kuluttajien suhtautumisesta
205 000 kappaletta • Ilmestyy neljä kertaa vuodessa • Lehden osoitteet on hankittu Toyota-yhtiöiden asiakastiedostoista ja Ajoneuvorekisteristä 441 619 sarjakuvakilpailu merkkiin saatiin nopeasti positiivisia koke-
Painotuote
syyskuussa 2013 • Ajoneuvorekisteri saa osoitepäivitykset Väestörekisterikeskukselta, joten osoitteenmuutoksesta ei ilmoiteta Toyota-yhtiöihin. • Osallistu kilpailuun täyttämällä
Pöyrööt-sarjakuvan puhekuplat. muksia. Corollan pirteys, ulkonäkö, kestävyys
Osoitelähde Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, 00101 Helsinki, puh 020 618 500.
Tietojen tekninen toimitus: DMP Diesel Oy, Suora, Kuortaneenkatu 3, 00520 Helsinki • Ilmoitusmyynti: Toyota, tiedostusosasto, ja suorituskyky saivat ystäviä – myös nuoriso Kauko Kyyrö
39 Toyota verkosto kiinnostui. Moni nykyinen uuden auton osta-
puh. (09) 85 181 • Lehden autokuvissa saattaa esiintyä varusteita yms., jotka eivät kuulu Suomeen tuotaviin malleihin.
Suomen Toyota-myynti, -huolto, Asiakkuusjohtaja
• Painopaikka PunaMusta, Joensuu 2013 • ISSN 1238-9102
-varaosat ja -autovuokraamot. ja saavutti ajokortti-iän Corollan rantautuessa Lahtinen Mantere Saatchi & Saatchi
4 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 5
U usimpien lanseeraustensa myö­
tä Toyotan täyshybriditeknolo­
gia on lyönyt itsensä lopullisesti
läpi. Merkin kokonaismyynnis­
tä Euroopassa jo yli viidesosa on
hybridiversioita. Tämä vastaa
kolmea neljäsosaa maanosamme hybri­
dimarkkinoista. Frankfurtissa Toyota
esitteli hybridiratkaisujensa seuraavia
kehitysaskeleita. Teeman mukaisesti
Toyotan osaston yleisvalaistus oli säh­
könsininen.
Nykyisistä tuotantomalleista näytte­
lyssä oli esillä Yaris Hybrid, Auris Hyb­
Teksti Kalle Kalaja
kuvat Laura Pihkala rid, Auris Touring Sports Hybrid, Yaris
Hybrid, Prius, Prius+ ja Prius PHEV,
joka on tänä vuonna selkeästi Euroo­
pan myydyin verkkovirtaa hyödyntä­
vä automalli.
Osastolla oli helppo tutustua Toyo­
tan hybriditekniikan saloihin: esillä oli
kolme halkileikattua mallia, joissa ta­
vallisesti piiloon jäävätkin komponentit
olivat nähtävillä. Myös menestyksekäs
TS030 HYBRID -kilpa-auto oli esillä.

Toyotan
hybridit Toyotan osastolla oli esillä useita halkileikat-
tuja havainnemalleja, joidan avulla hybridi-
tekniikan toimintaan oli helppo tutustua.

esittivät pääosaa
Frankfurtissa Suorituskykyinen Yaris Hybrid-R
N elivetoinen Yaris Hybrid-R erottuu tuo­
tantomalleista hyökkäävällä olemuksel­
laan. Tavallista suuremmat keulan ilman­
tuottavat yhdessä kokonaistehoa 309 kW
eli 420 hevosvoimaa. Tekniikan lopullinen
hienosäätö ei ole vielä valmis, mutta huip­
ottoaukot varmistavat jäähdytystehon, ja punopeudeksi arvioitiin 260 km/h, ja kiih­
levitetyt lokasuojat kätkevät sisäänsä suuri­ tyvyydeksi 0–100 km/h noin neljä sekuntia.
kokoiset renkaat. Myös sisätilojen toteutuk­ Jarrutuksen aikana kerätty energia varas­
sessa on vahvaa urheilullisuutta. toituu Yaris Hybrid-R:ssä Le Mans -kisoista
Konseptin eturenkaat pyörivät 221 kW:n tutun kilpa-auto TS030 HYBRID:in tavoin
(300 hv) nelisylinterisen suorasuihkutuksella niin sanottuun superkondensaattoriin. Kon­
toimivan 1,6 litran turbomoottorin voimal­ septin kolmas 60 hevosvoimainen sähkö­
Toyota keskittyi esittelemään la. Turbomoottori tuottaa siis upeat 187 he­ moottori on sijoitettu moottorin ja 6-vaih­
vosvoimaa iskutilavuuslitraa kohden, ja sen teisen manuaalivaihteiston väliin. Se toimii
syyskuisessa 65:nnessä Frankfurtin on kehittänyt Toyota Motorsport GmbH generaattorina sekä hidastusten aikana kerä­
(TMG) FIA:n moottoriurheiluun antamien täkseen huippukondensaattoriin energiaa et­
autonäyttelyssä uusimpia
säädösten mukaisesti. tä kiihdytyksien aikana siirtääkseen voimaa
ratkaisujaan hybridi- ja Konseptin takarenkaat saavat puolestaan takarenkaiden sähkömoottoreille.
Konseptiauto Yaris voimansa 60 hevosvoimaisista sähkömoot­ Jälkimmäinen tapahtuu vain mikäli polt­
polttokennotekniikoiden saralla. Hybrid-R kertoo toreista. Sama sähkömoottorityyppi on käy­ tomoottorin teho ja vääntömomentti ylit­
Toyotan valmiuksis- tössä myös perinteisessä Yaris Hybridissä. tävät eturenkaiden pitokyvyn. Generaatto­
Todelliseksi katseen­vangitsijaksi ta jatkojalostaa ny-
Kaksi sähkömoottoria työskentelee sähköä ri toimii kuten edistynyt vetoluistonesto ja
kytekniikkaa suo-
nostettiin huipputehokas rituskykyisempään tuottavina generaattoreina jarrutuksien ai­ ohjaa bensiinimoottorin kehittämää vään­
suuntaan. kana, ja ne täydentävät bensiinimoottorin tömomenttia tarvittaessa takarenkaille. Tä­
konseptimalli Yaris Hybrid-R. voimaa kiihdytyksissä. Toyota Yaris Hyb­ mä nopeuttaa kiihdytystä ja parantaa auton
rid-R -konseptiauton kaikki voimanlähteet ohjattavuutta. ▶

6  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  7


OLEMME
MUKANA
Prius PHEV on tänä
OTTAMASSA
VASTUUTA.
vuonna Euroopan
myydyin verkko­
virtaa hyödyntävä
automalli.

Toyota on kehittä-
nyt polttokenno-

Innovatiivinen polttokennomalli FCHV tekniikkaa jo yli 20


vuotta. Kehityksen
luku oli näyttävästi

T oyota uskoo polttokennotekniikan tällaisen auton luominen on verrat­ na. Se on neliovinen sedan-malli, joka esillä näyttelyosas-
tolla.
olevan konkreettinen askel kohti tain vaivatonta, koska suurta suosiota on 4 745 mm pitkä, 1 510 mm korkea
nollapäästöistä autoilua. Siksi tehdas saaneen täyshybriditekniikan pohjalta ja 1 790 mm leveä. Pakokaasupäästötön
tulee lanseeraamaan FCHV-polttoken­ on luonnollista jatkojalostaa ratkaisuja toimintasäde on normaaliajossa noin
noauton (Fuel Cell Hybrid Vehicle) tuo­ kohti järkevää polttokennoratkaisua. 700 kilometriä.
tantomallin vuonna 2015. Suunnittelun Yksinkertaistettuna FCHV:ssa poltto­ Tällä hetkellä FCHV-polttokenno­ Kilpa-auto TS030
tavoitteena on luoda auto, jolla on vas­ moottori korvataan vedyllä toimivalla, mallin hinnaksi arvioidaan muodos­ HYBRID on menes-
taavat käyttöominaisuudet kuin taval­ sähköä tuottavalla polttokennolla. Au­ tuvan vuonna 2015 Japanissa noin 80 tynyt FIA World En-
durance Champion-
lisella bensiini- tai dieselautolla, mutta toa liikuttava sähkötekniikka perustuu 000 euroa. Toyota tekee edelleen pe­ ship -kestävyyskil-
ilman pakokaasupäästöjä. suurelta osin jo käytössä oleviin hybri­ rusteellista tutkimustyötä hinnan ma­ pailuissa hienosti
Frankfurtissa oli näytillä selkeää ha­ diautoratkaisuihin. daltamiseksi. Vuonna 2020 yhtiö arvioi tällä kaudella. Seu-
raava kisa ajetaan
vainnemateriaalia polttokennoauton Aiemmissa autonäyttelyissä esitelty myyvänsä vuositasolla jo kymmeniä tu­ Japanin Fuji-radalla
kehityksestä ja tekniikasta. Toyotalle FCV-R toimii tuotantomallin perusta­ hansia polttokennoautoja. 20.10.2013.

Toyotan laaja hybridi-mallisto tarjoaa vaihtoehdon vastuulliseen Toyota Finance Finland Oy


on mukana kantamassa
autoiluun. Yaris, Auris, Prius, Prius+ ja ladattava pistokehybridi vastuuta Suomen metsäluonnon
Prius PHEV ovat ympäristöystävällisiä ja vähäpäästöisiä hyvinvoinnista.
Tukea kartuttaa jokainen
samalla kuitenkin suorituskykyisiä ja erinomaisesti varusteltuja Toyota hybrid -auton rahoitus.

malleja. Hybriditeknologia on ratkaisu, joka osaltaan vähentää


liikenteen aiheuttamaa ympäristörasitusta. Tervetuloa Toyota-
liikkeisiin tutustumaan hybrideihin ja keskustelemaan joustavista
8  TOYOTA Plus
rahoitusmahdollisuuksista.
Teksti Laura Pihkala
Kuvat Laura Pihkala ja Kalle Kalaja – Auton ulkoväri on todella
nätti, ja se on helppo pitää
puhtaana, kun pölyt eivät
heti erotu, sanoo Anna-
Maria.

Lapsiperhe koeajaa
Auris Touring
Sports täytti odotukset
Nuorelle lapsiperheelle on tärkeää se,
Syyskuun loppupuolella espoolainen että istuimet on helppo pitää puhtaina.

K
Myös tämä ominaisuus Auris Touring
Sportsissa sai kiitosta.
pariskunta Anna-Maria ja Antti Nieminen
tutustuivat toimituksemme pyynnöstä
olmihenkinen perhe ajelee kuntotutkimuksia ja -arvioita sekä työ-
uuteen Auris Touring Sportsiin. Koeajon tällä hetkellä kolmivuoti- maavalvontaa. Anna-Maria opiskelee
aalla Toyota Yarisilla. Pa- diplomi-insinööriksi Aalto-yliopiston
aikana oli tarkoitus perehtyä Auris riskunta päätyi Toyotaan, Teknillisessä korkeakoulussa rakenne-
Touring Sportsin ajo-ominaisuuksiin ja koska merkki on heidän mielestään ja rakennustuotantotekniikan osastolla
luotettava, laadukas ja perinteikäs. Ai- pääaineenaan rakennusfysiikka.
uuteen teknologiaan mahdollisimman emmin Antilla on ollut käytössä myös Antin ja Anna-Marian lapsi Ella
Corolla ja Corolla T Sport. syntyi kesällä 2010. Ellan syntymän
perusteellisesti. Antti Nieminen työskentelee yksi- myötä perheen kuljetustarpeet muut-
tyisyrittäjänä liikenneopettajana. Hän tuivat, joten pariskunta osaa arvostaa
on pienestä lähtien ollut kiinnostunut autoa, jossa myös lapsen kuljettaminen
autoista, minkä vuoksi hakeutuminen on miellyttävää ja vaivatonta.
liikenneopettajan ammattiin tuntui lä- Anna-Maria pitää luonnollisesti tär-
hes itsestään selvältä. Hän opiskeli Hä- keänä, että perheen pienin viihtyy au-
meen ammattikorkeakoulussa liiken- tossa, ja sen vuoksi esimerkiksi turvais-
neopettajaksi ja valmistui ammattiin tuin tulee saada istuimelle kiinni mah-
vuonna 2002. Antin mielestä Auris dollisimman hyvin. Auris Touring
Touring Sports soveltuisi hyvin auto- Sportsissa olevat isofix-kiinnikkeet
kouluautoksi, koska siinä on nykyai- avustivat nuorta äitiä tehtävässä. Lisäk-
kainen mediajärjestelmä, ja autoa on si Anna-Maria antoi kehuja takaovien
helppo hallita. helppokäyttöisistä lapsilukoista, ja sii-
Anna-Maria Nieminen työskentelee tä, että takapenkillä istuvalle tyttärel-
tällä hetkellä rakennusalanyrityksessä le oli helppo keskustella edestä. Myös
nimeltä Vahanen. Hän toimii asian- näkyvyys autosta oli hyvä perheen pie-
tuntijatehtävissä ja tekee rakennusten nimmälle. ▶

Koeajoparis­
kunta piti Auri-
sin navigaatto-
ria selkeänä ja
ajantasaisena.

10  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  11


Anna-Maria arvostaa
autossa kiireistä arkea
helpottavia ominai-

Peruutuskamera oli suuksia.

todella hyödyllinen

Istuutuessaan autoon Antti löysi itsel- kiloa, ja jarrullista massaa 1 500 kiloa. Myös
leen helposti mukavan ajoasennon, ja täyshybridiversioon voi asentaa vetokou-
penkki tuki häntä sopivasti pidemmällä- kun, jolla voi vetää 345 kiloa.
kin ajomatkalla.
– Toyota Touch & Go -multimedialait- Moottorivaihtoehtoja
teisto on monipuolinen ja todella helppo- Niemisillä oli koeajossa Auris Touring
käyttöinen. Laitteen navigaattori oli selkeä Sportsin 1,6 litran bensiiniversio Comfort-
ja ajan tasalla, Anna-Maria kertoo. varustetasolla, jossa tehoa on 97 kW (132 toa. Vaihteisto toimi Antin mielestä hyvin,
Myös 3-vuotias Ella piti autosta, ja ke- hv). Autossa oli portaaton Multidrive S -au- mutta pitää enemmän ”perinteisemmäs-
hui sitä mummilleen kovaan ääneen, kos- tomaattivaihteisto, joka tekee ajosta miel- tä” automaattivaihteistosta, koska sellaises-
ka autosta kuului puhetta navigaattorin ol- lyttävämmän verrattuna manuaalivaihteis- ta on kertynyt enemmän kokemusta.
Auris Touring lessa päällä. toon. Lisäksi automaattivaihteisto pienen- Auris Touring Sportsin saa bensiiniver-
Sportsin tavara- tää CO2-päästöjä (139 g/km) ja EU-direk- sion lisäksi hybridinä tai dieselmoottoril-
tilassa on myös Vetokoukku helpottaa tiivin mukaista yhdistettyä kulutusta (6,0 la. 1,33 dual VVT-i bensiinimoottori tuot-
Urheilullinen ensivaikutelma ostoskassikoukut kuljetuksissa l/100 km). taa tehoa 73 kW (99 hv). Lisäksi diesel-
ja tavaraverkko,
Anna-Maria ja Antti Nieminen saivat jotka Niemiset Auris Touring Sportsiin voi asentaa veto- Antti Niemisen mielestä 1,6 litran ben- moottoreita on kaksi: 1,4 D-4D ja 2,0 D-
Auris Touring Sportsin koeajoon syys- kokivat hyödyl- koukun. Niemisten koeajamalla bensiini- siinimoottorissa oli tarpeeksi vääntöä. Pa- 4D. 1,4 litran D-4D:n huipputeho on 66
lisiksi ominai-
kuun viimeisellä viikolla. Heti auton suuksiksi.
moottorillisella Auris Touring Sportsilla riskunta kokeili ensimmäistä kertaa por- kW (90 hv). 2,0 litran D-4D:n yhdistetyn
nähtyään pariskunta kiinnitti huomi- voi vetää jarrutonta kokonaismassaa 450 taatonta Multidrive S -automaattivaihteis- ajon CO2-päästöt ovat 115 g/km ja kulutus
on auton ulkomuotoon, joka on heidän 4,4 l/100 km.
mielestään urheilullinen ja tyylikäs. Ul-
kopuolen lisäksi urheilullisuus ja tyy- Toyota Auris Touring Sports hinnat Kokonaistunnelma koeajosta
likkyys jatkuu auton sisäpuolelle. An- Malli Autoveroton Arvioitu Kokonais- Kolmihenkinen perhe koeajoi Aurisin far-
na-Maria piti onnistuneena istuinten hinta € autovero € hinta € marimallia lähes viikon ajan. Koeajo piti
sis. ALv 24 %
väriä sekä auton pintamateriaaleja, jot- sisällään niin maantieajoa kuin kaupunki-
1,33 Dual vvT-i Life 17 790 4 643,86 22 433,86
ka hän koki laadukkaina ja kestävinä. ajoakin, ja kokonaisuudessaan pariskunta
1,6 Valvematic Life 18 290 5 320,33 23 610,33 ajoi lähes viikon aikana noin 500 kilomet-
Helppo tavaratila 1,6 Valvematic Active 19 300 5 618,29 24 918,29 riä. Auris Touring Sportsin yhdistetty ku-
lapsiperheelle 1,6 Valvematic Active Multidrive S 20 880 6 051,11 26 931,11 lutus koeajon aikana oli noin 6,6 l/100 km.
Koko perhe tekee kerran kuussa ren- 1,6 Valvematic Style 19 900 5 988,65 25 888,65 – Auto oli helppo käsitellä ja ajaa, ja pe-
touttavia viikonloppumatkoja mökil- Tavaratilan käytännöllisyyttä parantaa se, että takaselkänojat 1,6 Valvematic Style Multidrive S 21 470 6 397,67 27 867,67 ruutuskamera oli todella hyödyllinen. Pi-
kaatuvat tasaiseksi pinnaksi yhdellä käden liikkeellä.
leen ja tapaamaan sukulaisia Uuteen 1,6 Valvematic Comfort 20 160 5 872,22 26 032,22 din myös mittaristosta ja sisätilojen laa-
kaupunkiin ja Kustaviin autoillen. An- 1,6 Valvematic Comfort Multidrive S 21 730 6 300,53 28 030,53 dukkaista materiaalivalinnoista, tiivistää
na-Maria pitää ajamisesta paljon, jo- 1,6 Valvematic Premium 21 320 6 214,54 27 534,54 Anna-Maria.
Auris Touring
ten matka pyritään aina tekemään au- Sportsiin saa käytännöllisyyttä parantaa se, että ta- kurotella tavaroita kyytiin, kertoo An- 1,6 Valvematic Premium Multidrive S 22 890 6 641,28 29 531,28 Antti kiitteli Auris Touring Sportsin jal-
tolla. Syyskuun lopussa Antti, Anna- vetokoukun – kaselkänojat kaatuvat tasaiseksi pin- na-Maria. 1,4 D-4D DPF Life 20 580 4 444,85 25 024,85 katiloja, mutta olisi toivonut lisäksi xenon-
Maria ja Ella suuntasivat Auris Touring myös hybridi- naksi, jolloin kokonaistilavuus kasvaa valoja. Sellaiset autoon tulisi järkevästi
1,4 D-4D DPF Active 21 600 4 668,04 26 268,04
Sportsilla viikonlopun viettoon mökil- versioon.
1 658 litraan. Auris Touring Sportsin Avaimeton lukitusjärjestelmä hinnoitellun Business packin myötä. Lä-
2,0 D-4D DPF Active 23 190 5 114,73 28 304,73
le. He pakkasivat tavaratilan lähes täy- tavaratila on helposti muokattavissa, ja Anna-Mariasta Smart Entry eli avai- hes viikon käytön jälkeen pariskunta totesi,
2,0 D-4D DPF Style 23 790 5 523,05 29 313,05
teen kolmihenkisen perheen tavaroita. säädettävä pohjalevy tarjoaa lisätilaa ja meton lukitusjärjestelmä oli erityisen että voisivat hyvinkin ostaa Auris Touring
2,0 D-4D DPF Comfort 24 100 5 317,77 29 417,77
Auris Touring Sportsin tavaratilan paljon erillistä säilytystilaa. hyödyllinen, koska kiireisen lapsiper- Sportsin, koska se vastaa kooltaan ja omi-
2,0 D-4D DPF Premium 25 210 5 565,44 30 775,44
tilavuus on takaistuinten ollessa nor- – Tavaratila on tilava, ja Ellan vau- heen arjen keskellä on mukavaa, kun naisuuksiltaan perheen kuljetustarpeita.
maaliasennossa 530 litraa. Pituudel- nut mahtuivat kyytiin hyvin. Tavarat auton ominaisuudet edistävät arjen 1,8 Hybrid Active 25 540 3 920,58 29 460,58 – Tosin valintamme saattaisi kuiten-
taan tavaratila on 1,115 metriä ja le- oli helppoa pakata, ja lastauskorkeus vaivattomuutta. 1,8 Hybrid Comfort 26 490 4 067,98 30 557,98 kin osua diesel- tai hybridiversioon, tote-
veydeltään 1,452 metriä. Tavaratilan oli sopiva, joten meidän ei tarvinnut 1,8 Hybrid Premium 27 560 4 623,45 32 183,45 aa Antti.
12 TOYOTA PLuS TOYOTA PLuS 13
TEKSTI LAURA PIHKALA
KUVAT VILLE LEHTINEN

Kajakin päällä on intarsialla


valmistettuja kuvioita kuten japanin
karppi.

Pikkukaapeis-
sa on viilutet-
tua vaneria,
vahattua haa-
paa ja viiluina
amaranthiaa,
peroaa, afro-
mosiaa sekä
zebranoa.

Viisimetrinen
värikäs kajakki
kulki Proacen
kattotelineillä.

Timo Lehtonen
tähtää tinkimättömään
T
imon ensimmäinen puutyö oli paju-

kädenjälkeen
pilli, jonka hän muistaa veistelleen-
sä isänsä kanssa. Timon perheestä
löytyy monenlaisia kädentaitajia – isä työs-
kentelee keittiökalustepuuseppänä, vaa-
ri tekee puutöitä ja äidillä on kokemusta
Ylöjärvellä syntynyt Timo Lehtonen kiinnostui puutöistä jo ala-asteella. Lapsuudestaan lähtien hän keräsi monenlaisista käsitöistä. Myös Timon avo-
puoliso on valmistunut lasialan artesaanik-
kaikki mahdolliset teknisen ja puutyön kurssit lukujärjestykseensä, koska käsillä tekeminen tuntui alusta si, joten kiinnostus kädentöihin elää koko
perheessä.
alkaen luontevalta. Hän koki olevansa lahjakas puutöiden tekemisessä ja sai paljon myönteistä palautetta, Peruskoulun ja lukion Timo kävi Ylö-
järvellä, minkä jälkeen hän haki opiske-
mikä kannusti häntä jatkamaan. Viime vuonna Timo valittiin vuoden artesaaniksi. lemaan Ikaalisten käsi- ja taideteolliseen
oppilaitokseen. ▶

14 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 15


nostunut metallin työstämisestä, ja työstäminen on vaikeasti ennustettavissa, joten
hän haluaisi kokeilla esimerkiksi taon- se on myös haastava materiaalina ja asettaa omat
taa. Hän onkin harkinnut osallistuvan- rajoitteensa, tiivistää Timo varmasti.
Opiskeluvuosina Timo vietti aikaan- sa jossain vaiheessa taonnan kursseil- Timo kävi uittamassa viisi metriä pitkää ja noin
sa verstaalla lähestulkoon aamusta il- le. Myös lasipuoli on alkanut innostaa 20 kiloa painavaa kajakkia ensimmäisen kerran
taan ja hioi ja viimeisteli silloisia kä- miestä hänen avopuolisonsa ammatin- tänä syksynä Kihniön uimalarannassa, ja oli tyy-
dentöitään. Vuonna 2012 hän valmis- valinnan myötä. tyväinen siihen, että kajakki ui nätisti ja oli tasa-
tui tupla-artesaaniksi ja on ammatil- Suomalaisesta designista puhuttaes- painotettu niin kuin pitikin.
taan hienopuuseppä ja veneenraken- sa Timo myöntää, että hänen mieles-
taja. tään se on usein liian funktionaalista ja Voitto Vuoden Artesaani 2012
käytännöllistä. -kilpailusta
Intohimona puutyöt – Usein suomalaisesta designista Timo päätti osallistua Vuoden Artesaani kilpai-
28-vuotias Timo on innostunut hyö- puuttuu taiteellinen puoli, ja useiden luun viime vuonna. Hänet valittiin vuoden ar-
dyntämään useissa töissään erityisesti valmistajien tuotteet ovat liian saman- tesaaniksi Suomen Kädentaidot Messuilla. Osal-
intarsiaa. Intarsia tarkoittaa viilukuvi- laisia. Itse haluan korostaa sitä, että sa- listuakseen kilpailuun kaikkien kilpailijoiden tuli
ointia tai upotuskoristelua, jossa erilai- masta käyttöesineestä on mahdollista lähettää raadille arvioitavaksi oma portfolio, jossa
sista jalopuista tehdään upotuskuvioita tehdä hyvinkin erottuva, persoonalli- esiteltiin omia töitä ja kerrottiin niistä tarkemmin.
esimerkiksi huonekaluihin. Timo käyt- nen ja esteettinen kokonaisuus, kertoo – Vuoden Artesaani -tunnustus merkitsi mi-
tää intarsiaa mielellään tuotteiden kyl- Timo. nulle paljon, ja se loi uskoa omaan tekemiseen,
keen vaikka alalla yleisimmin sitä käy- Timon mukaan harvat kuluttajat kun muutkin osaavat arvostaa töitäni. Se onkin
tetään tauluissa. osaavat pyytää tai haluta jotain, mitä ollut aina lähtökohta töissäni, että omiin töihin
Puutyötekniikoista intarsian lisäksi he eivät ole aiemmin nähneet. Harvalla täytyy olla tyytyväinen. Olen luonteeltani perfek-
Timo nauttii sorvauksesta, jota käyte- kuluttajalla riittää mielikuvitusta pyy- tionisti, joten jos omat työt eivät miellytä omaa
tään esimerkiksi kulhojen valmistuk- tää jotain täysin tavanomaisesta poik- silmääni, niin se jää kyllä kaivamaan. Jokaisen
seen. Välillä puusepästä on rentoutta- keavaa. työn tulisi olla aina edellistä työtä parempi, ki-
vaa ottaa käsiin jokin yksinkertaisem- teyttää Timo.
pi työ, mikäli työn alla on paljon aikaa Patsaita veistelemään
vievä, vaativa projekti kuten soutuvene. Ghanaan Kajakki kulki Proacen katolla
– Sorvaus on mukavaa, koska työ Opiskeluaikana Timolle tarjottiin Nykyisessä työssään Timo tulee ajaneeksi useita
valmistuu hetkessä ja oman työn tu- mahdollisuutta lähteä työharjoitteluun pakettiautoja, koska niiden avulla on vaivaton-
loksen näkee nopeasti, kertoo Timo Afrikan Ghanaan. Hän päätti tarttua ta kuljettaa materiaaleja ja viedä valmiita puu-
rennosti. ainutlaatuiseen tilaisuuteen ja suunta- työtuotteita suoraan asiakkaille. Syyskuun alussa
puuseppä lähti noutamaan kajakkiaan viimeistel-
Jokaisen työn tulisi olla aina täväksi Naantaliin Ylöjärveltä ja otti samalla
koeajoon Toyota Proacen. Viisi metriä
edellistä työtä parempi pitkä kajakki liikkui parhaiten Pro-
acen katolla, jonka kattotelineille
Taitavan puusepän suosikkimateri- si kahden kaverin kanssa Ghanaan 10 se kiinnitettiin tukevasti.
aaleja ovat tavanomaisesta poikkeavat viikoksi työharjoitteluun vuonna 2008. – Proace tuntui aika näppä-
erikoisemmat tumman väriset puut Osana opiskeluihin kuuluvassa työhar- rältä, ja siitä on karsittu turha
Timon tekemässä longboardissa on käy-
kuten afrikkalainen tummanruskea joittelussa Timo tutustui paikalliseen pakettiautomaisuus pois. Ajo- tetty intarsiaa. Kuvassa viiluina on afro-
wenge ja aasialainen hyvin punertava elämään, puutöiden tekemiseen paikal- tuntuma oli kuin olisin ajanut mosiaa, sapelimahonkia, vaahteraa, pu-
padauk. Hän valitsee työnsä materiaalit lisilla työvälineillä ja pääsi kokeilemaan hieman korkeammalla henkilö- napyökkiä ja padaukia.
usein värien perusteella, ja niiden tulee paikallisia puulajeja erilaisissa töissään. autolla. Huomasin myös, että pa-
luonnollisesti sointua kauniisti yhteen. Paikan päällä Timo valmisti muun kettiautoon mahtui hyvin standardi-
Parasta puutöiden tekemisessä Ti- muassa rummut ja erilaisia veistoksia mittaista levytavaraa, joten Proace Ghanassa
mon mielestä on monipuolisuus. Töi- kuten patsaita ja naamareita pelkillä soveltuisi meidänkin työkäyttöön työharjoit-
den monipuolisuuden toteuttaminen käsityökaluilla alusta loppuun, koska hyvin, Timo kertoo. telussa tehty
perinteinen
vaatii kuitenkin yleensä sen, että on heillä ei ollut käytössä koneita. Paikal- Erityiskiitosta Timo antoi Proa- naamari.
oma yritys, jolloin voi itse päättää mitä liset työmenetelmät poikkesivat hyvin cen sopivan kokoisista sivuliukuo-
tuotteita valmistaa. paljon kotimaassa opituista, mutta ko- vista, koska hän piti niitä hyödyllisinä, ja niiden
Timo on valmistanut joitain töitä konaisuutena Timo piti kokemusta ar- avulla tavaran siirtäminen auton sisään oli vaivat-
myös ystävilleen heidän tilauksestaan, vokkaana. Kaikki valmiit työt Timo toi tomampaa. Timo piti penkin korkeudesta, koska
ja omaakin kotia koristaa muutama Suomeen ja antoi tuliaisiksi sukulaisil- istuimelle ei tarvinnut kiivetä. Myös näkyvyyttä Kajakin kuvioinnissa on voimakaat kontrastit.
onnistunut puutyö. Varsinkin hieman le ja ystäville. autosta hän piti oikein hyvänä.
erikoisemmat työt ovat jääneet pääasi- vaan hän haluaa keskittyä valmistamaan erilaisia,
assa Timolle itselleen tai hänen ystä- Persoonallinen kajakki Rohkean ainutlaatuista kädenjälkeä muista poikkeavia tuotteita. Tarkoituksena olisi
villeen, koska suurin osa asiakkaista ei syntyi lopputyönä Timo muutti keväällä Naantaliin työn perässä ja siinä tapauksessa toteuttaa asiakkaiden henkilö-
edes tiedä mitä kaikkea olisi mahdol- Opiskelujen lopputyönä Timon alku- työskentelee tällä hetkellä paikallisessa yritykses- kohtaiset ideat luovasti ja kokeilunhaluisesti. Li-
lista tilata. peräisenä haaveena oli tehdä pieni pui- sä nimeltä In-Time-Yachts. Tällä hetkellä nuorella säksi Timo haluaa pitää kiinni siitä, että hän saa
Timon idoli puualalla on venäläi- nen moottorivene. Aikarajoitteet ja ta- artesaanilla on työn alla massiivipuisia männystä työstään tarvittavan korvauksen.
nen James Krenov, joka muutti Ame- loudelliset tekijät tulivat vastaan, joten valmistettuja saunanovia. Yritys tekee keittiö- ja Puusepän mielestä on hyvin erikoista, kun vä-
rikkaan opettamaan puutöitä. Hänen hän päätti valmistaa kajakin. Sen laa- kylpyhuonekalusteita sekä rakentaa veneitä. Voit lillä hän törmää kaupoissa tuotteisiin, joiden hin-
periaatteidensa mukaan hän valmisti ja pinta-ala antoi puusepälle mahdolli- tutustua yritykseen, ja sen tuotteisiin osoitteessa ta on matalampi kuin pelkästään niihin käytetyn
hyvin erilaisia tuotteita ja teki harvoin suuden käyttää intarsialla valmistettuja kaat kontrastit. Kajakin suunnitteluun Timon haaveissa kajakin uintiominaisuuksiin vaan eri- www.in-time-yachts.fi. puumateriaalin hinta.
kahta samanlaista työtä. Lisäksi hän koristekuvioita näyttävästi. ja valmistukseen kului Timon viimei- on kokeilla siipiään tyisesti esteettiseen ja taiteelliseen puo- Timolla on haaveissa jossain vaiheessa kokeilla – Mielellään en tee siitä suuren huonekaluket-
ja perustaa oma
korosti kauneutta ja käytännöllisyyttä Kajakki on valmistettu afrikkalai- nen opiskeluvuosi. yritys, jossa hän leen. Kajakki oli Timolle ensimmäinen siipiään ja perustaa oma yritys. Hän kertoo poh- jun tuotteesta kopiota, koska se ei vaan kannata.
tuotteissaan. Timo onkin ottanut hä- sesta wengestä, padakista ja vaahteras- Timo piirsi itse kajakin muodot, ja voisi keskittyä laatuaan, joten sen valmistuksessa jo- tivansa päivittäin oman yrityksensä perustamista, Sellaisen saa edullisemmin liikkeestä. Mieluum-
neltä jonkin verran vaikutteita omiin ta, jotka Timo valitsi esteettisten väri- rakensi sen muotit, mutta katsoi to- valmistamaan kainen työvaihe oli hänelle uutta. mutta ajankohta ei tunnu vielä oikealta. min toisin jotain täysin uutta ja erilaista mark-
erilaisia ja muista
töihinsä. en vuoksi. Puut ovat keskenään hyvin ki mallia useista valmiista kajakeista. poikkeavia – Puun työstämisessä tulee vastaan Mikäli Timo jonain päivänä perustaa oman yri- kinoille, siis jotain sellaista, mitä ei saa mistään
Puukäsitöiden ohella Timo on kiin- erivärisiä, joten kuvioissa on voimak- Työssään Timo ei keskittynyt niinkään tuotteita. aina se, että puun käyttäytyminen ja tyksen, hänellä ei ole tavoitteena kilpailla hinnalla muualta, tiivistää Timo itsevarmasti.
16 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 17
Muista
lämmittää

+5°
DEFA:n lämpöpaketilla,
talviautoilukin on mukavaa.
QR-koodi kuva-albumiin.

Voittajakuva: Tulevaa Toyota- olan pihassa v.


issa Pellossa
Panu Toyota Coronan rat 6. Kuva: Paavo
197
100%
enemmän mukavuutta.
33%
vähemmän haitallisia päästöjä.
mu mm
polvea. Isän ensimmäinen
Toyota kuvattuna vuonna Siukonen, Helsinki
1980. Kuva: Kari Nurmisto,
Salo

Toyotan kesäisen
valokuvakilpailun
voittajakuvat Corollan varjossa – uud
monella tapaa v. 1979.
Tampere
esta autosta voi nauttia
Kuva: Marko Mähönen,

Edellisessä Toyota Plus


-lehdessä julkaistiin
kesäinen valokuvakilpailu,
jossa lehden lukijoita
pyydettiin lähettämään
kuvia aiheella ”Nuoruuteni
kesä Toyotan kyydissä”.
Saimme kiitettävän määrän
iloisia ja tunnelmallisia
valokuvia, joista kiitämme
lämpimästi kaikkia kilpailuun Meidän perhe viettämä
ä
ssä kesäiltaa Kärköläss velä
Arto Anttonen, Jär
osallistuneita. Koukunma alla v. 1988. Kuv a:

K esäisen valokuvakilpailun raati va-


litsi kolme parasta kuvaa, joiden
lähettäjät voittivat hienon GT86-kirjan DEFA -autonlämmitysjärjestelmällä päiväsi alkaa mukavasti ja turvallisesti liikenteessä.
sekä autopienoismallin. Voittajakuvak-
si raati valitsi Kari Nurmiston kuvan Lisäksi auton haitalliset päästöt vähenevät 33% ensimmäisten 4-5 km:n aikana,
Tulevaa Toyota-polvea. Myös Tapani
Paavolaisen ja Vesa Heikkisen kuvat Ukin kanssa lähdössä täd kylmäkäynnistettyyn moottoriin verrattuna.
ennen sitä laitamme ilm in häihin, mutta
aa
palkittiin GT86-kirjalla ja autopienois- renkaaseen vuonna 198 Corollan
7. Kuva: Vesa
mallilla. Heikkinen, Kajaani
Kysy lähimmältä Toyota-jälleenmyyjältäsi parasta ratkaisua talven varalle.
Lisäksi raati arpoi kolme autonhoi-
topakettia kaikkien kuvakilpailuun
osallistuneiden kesken. Autonhoitopa-
ketit lähtivät Marko Mähöselle Tam-
pereelle, Arto Anttoselle Järvelään se- book.com/toyotasuomi. Kilpailukuvat
kä Paavo Siukoselle Helsinkiin. Kesällä Jyväskylän Tuomijärven leirintäalueella v. löydät Toyota Suomi -sivun kuvakan-
Voit tutustua kaikkiin kuvakilpai- 1975. Mukana Corolla -73 ja Sprite -75. Kuva: Tapani siosta. Kuva-albumi on nimetty Toyo-
luun lähetettyihin valokuviin Toyotan Paavolainen, Turku. ta valokuvakilpailu Plussassa kesäkuu www.defa.com
Facebook-sivulla osoitteessa www.face- 2013.
18 TOYOTA PLUS Myynti: Valtuutetut Toyota-jälleenmyyjät.
Teksti Kalle Kalaja
kuvat Kalle Kalaja ja toyota

Innovatiivinen ratkaisu
valloitti koko automaailman

Toyotan
täyshybridejä
kehitetty jo yli
15 vuotta
Entä jos auton jarruttamiseen tarvittavasta
energiasta osa voitaisiinkin varastoida akkuun tulevaa
kiihdytystarvetta varten?
Tämän ajatuksen pohjalta Toyota kehitti 1990-luvulla
poikkeuksellisen nopealla aikataululla ensimmäisen
Prius-mallin, jonka myötä merkin täyshybridit
alkoivat muuttaa käsityksiä ja asenteita autoilun
energiatehokkuudesta.

T oyota Motor Corpora-


tionin johtajisto tote-
si yleisen taloustaantu-
man keskellä 1990-lu-
vun alussa, että yhtiön
on kehitettävä selkeästi uudenlaisia
teknisiä ratkaisuja säilyttääkseen vah-
vita pyörien pyörittämiseen, joten sil-
läkin voidaan ladata akkua sopivissa ti-
lanteissa, mikäli tekniikka, ja sen ohja-
usjärjestelmä on rakennettu järkevästi.
Jos täyshybridin akkuun on varastoi-
tu riittävästi energiaa ja sähkömoottori
on tarpeeksi voimakas, voidaan autolla levaan hybridimalliin. Käytännössä se Toyota valmistamia muuttua yhä laajempia ostajaryhmiä PHEV. Näitä autoja liikkuu maanteil-
van asemansa autonvalmistajana myös ajaa monissa tilanteissa polttomoottori tarkoitti sujuvasti toimivan hybridijär- hybridiautoja on puhuttelevaksi. Viime vuosikymmenen lämme noin 6 000 kappaletta, ja käyt-
myyty jo yli 5,5
2000-luvulla. Merkittävin tapa säästää sammutettuna. jestelmän aikaansaamista alle kahdes- miljoonaa ympäri
lopulla henkilöautojen kulutuslukemat tökokemukset ovat olleet hyvin myön-
polttoainetta ja vähentää pakokaasu- Edellä mainitut ratkaisut otettiin sa vuodessa. Tavoitteessa onnistuttiin maailman. Priuksen ja hiilidioksidipäästöt alkoivat olla yk- teisiä niin kulutuksen, kestävyyden
päästöjä on luonnollisesti hyödyntää käyttöön vuonna 1997, jolloin Toyo- hyvin; jo ensimmäinen tuotantoversio kolmea sukupolvea si ostopäätösten oleellisimmista teki- kuin ajomukavuudenkin osalta.
jokaisen polttoainepisaran energia- tan ensimmäinen täyshybridi, Toyota toimi ongelmitta ja hämmästytti tasai- on valmistettu yli jöistä, ja täyshybridien menekki kas- Toyota tulee laajentamaan hybri-
kolme miljoonaa
määrä maksimaalisesti. Prius lanseerattiin. Toyotan täyshybri- sella poltto- ja sähkömoottorien yhteis- kappaletta. Tänä voi hurjaa vauhtia. Kolmannen suku- divalikoimaansa määrätietoisesti lä-
Koska auton ajaminen on käytän- dien menekki on vuosien myötä kiih- työllä. vuonna Suomessa polven esittely vuonna 2009 osui hyvin hivuosina. Yhtiö on ilmoittanut pää-
nössä hyvin usein jatkuvaa kiihdytte- tynyt, ja tänä syksynä rikottiin jo 5,5 Vuosina 1997–1999 Priusta myytiin myytävistä juuri siihen ajankohtaan, jolloin yrityk- määräkseen tarjota jokaisesta mallis-
kuudesta Toyota-
lyä ja jarruttelua, on jarrutustilantei- miljoonan Toyota-hybridiauton raja- vain Japanissa. Vuosina 2000–2003 hybridimallista set alkoivat asettaa päästörajoja työsuh- taan myös hybridivaihtoehtoa vuoteen
den vaatiman energiamäärän talteen- pyykki. Niistä yli kolme miljoonaa on myynti laajeni muihin maihin, ja en- suosituimmiksi deautokalustoilleen. Tänä vuonna To- 2020 mennessä. Niiden rinnalla kehi-
otto hyvinkin merkittävää. Eli jos var- Priuksia. simmäisen sukupolven Priuksia myy- ennustetaan yota tulee valmistamaan noin 1,25 mil- tetään jo seuraavaa suurempaa teknistä
Aurista ja Auris
sinaisten jarrujen sijaan autoa hidas- tiin kuuden vuoden aikana yhteensä yli Touring Sportsia. joonaa hybridiautoa. harppausta; vuonna 2015 Toyota esit-
tetaankin generaattorilla, voidaan ak- Innovatiivinen tiimi 120 000 kappaletta. Tällä hetkellä Toyotan mallistoon telee tuotantomallisen polttokenno-
kuun näin varatulla sähköllä taas het- Nykyisen menestyksen alkuunpanijana kuuluu Suomessa jo kuusi täyshybri- auton, jossa pystytään hyödyntämään Vantaalainen taksiyrittäjä Timo Hanka on ajanut Toyotan
ken päästä ajaa ja kiihdyttää autoa. toimi japanilaistiimi, joka sai Toyotan Laaja mallisto dimallia; Yaris Hybrid, Auris Hybrid, monilta osin jo luotettaviksi todettu- hybridiautoilla jo yli 1 100 000 kilometriä. ”Ajan jo neljättä
Toyota-täyshybridiä. Alhaiset käyttökulut ja varmatoimisuus
Lisäksi kaikkea polttomoottorin ylimmältä johdolta vuonna 1995 mel- Toisen sukupolven myötä tekniikkaa Auris Touring Sports Hybrid, Prius, ti- ja, täyshybridimalleista tuttuja ratkai- ovat vakuuttaneet minut. Nykyisessä tila-auto Prius+:ssa ei
tuottamaa tehoa ei läheskään aina tar- ko vapaat kädet toteuttaa tekniikan tu- kehitettiin, ja automallin olemus alkoi la-auto Prius+ ja pistokehybridi Prius suja. lopu istumapaikat tai tilat kesken juuri koskaan”, Hanka toteaa.

20  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  21


TEKSTI JUSSI GRANBERG
KUVAT KALLE KALAJA JA TOYOTA

Menestys
siirtyy uudelle
sukupolvelle Selkeän tyylikäs mittar
isto.

Takana on loistavat matkustustilat. Polvitila on


kasvanut yli 9 cm.
Loppukesästä esitelty täysin uusi Corolla tulee
11:nnen sukupolven myötä vahvempana kuin
koskaan ja on valmiina valloittamaan niin
vanhojen kuin uusienkin asiakkaiden
sydämet.

hakee vertaistaan.
Sisätilojen tyylikkyys

C
 
orolla on vuodesta 1966 luonut sään ja tuovat ajovaloihin integroitujen tusmukavuuden täysin uudelle tasol- teen Corollaan on lisätty kuljettajan istuimen välin ja ajotuntuman säätöjen ansiosta. Jousi- kiin ajotilanteisiin optimaalisimman välityk-
käsitteen laadusta ja luotetta- led-ajovalojen kanssa urheilullisuutta le. Sisätilojen materiaalit ja viimeistely säätövaraa. Näin ollen ajoasennon saa helposti tus on miellyttävä, ja alustan äänieristys jättää sen, joten moottorin teho saadaan hyödyn-
vuudesta. Yli 40 miljoonaa val- keulaan. Matala keulan alasäleikkö ovat huipputasoa. Harmonisesti muo- ja vaivattomasti mieluisekseen. melut matkustamon ulkopuolelle. Ohjaus on nettyä mahdollisimman pienellä polttoaineen
mistettua autoa kertovat ennen kaikkea luo autolle leveän ja vakaan olemuk- toiltu kojelauta miellyttää silmää ja on Ylellisessä Comfort-varustetasossa on va- hitaissa nopeuksissa vaivattoman kevyt, mut- kulutuksella. Teknologia on toteutettu älyk-
luotettavuudesta ja vahvasta asiakasus- sen. Tämä ei perustu pelkkään mieli- käytettävyydeltään vaivaton. Kaikki kiona tyylikkäät osanahkaverhoillut istuimet ta antaa maantienopeuksissa tarkan tuntuman käällä vaihteiston ohjauksella, jonka avulla vä-
kollisuudesta. Corollan tuotantomäärä kuvaan, sillä leveydeltään 1,5 cm ja ak- tärkeimmät käyttökytkimet ovat help- ja valittavana on mieltymyksen mukaan joko tiehen, joten Corollan kanssa voisi ajaa mielel- litys optimoidaan manuaalivaihteistoa parem-
on vienyt sen Guinnesin Ennätysten- seliväliltään 10 cm aiempaa pidempi pokäyttöisiä ja sijoitettu selkeästi. tumma tai vaalea sisäväri. Vaalean istuinver- lään mutkaista tietä loputtomiin. Kasvaneista min. Multidrive S vie ajonautinnon täysin uu-
kirjaan maailman eniten myytynä au- Corolla istuu vakaasti tiessä ja tarjoaa Kojelautaa hallitsee Active-varuste- hoilun lisäksi kojelaudan etuosa, keskikyynär- ulkomitoista huolimatta Corollassa on pieni delle tasolle, tekee ajamisesta vaivatonta sekä
tomallina. Perspektiiviä Corollan hui- nautinnollista ajoa. tasosta alkaen 6,1" kosketusnäytöllinen noja ja oviverhoilut tulevat samalla vaalealla kääntöympyrä, joka yhdessä keveän ohjauk- pienentää päästöjä ja polttoainekustannuksia.
malle valmistusmäärälle antaa se, että Keulan näyttävä muotoilu jatkuu Touch 2 -mediakeskus, joka sisältää pe- värityksellä ja tekevät sisustasta valoisan. sen kanssa tekee autosta ketterän käsitellä. Suomalaisautoilijat ovat panneet merkille
jos kaikki valmistetut Corollat asetet- myös takana. Takavalot on muotoiltu rinteisten radio- ja cd-toimintojen li- Corollassa on luokkansa parhaat matkus- Toyotan nykyaikaisen Multidrive S -automaat-
taisiin peräkkäin, jono riittäisi kiertä- etuvalojen tavoin särmikkäästi. Lyhyt säksi monipuoliset Bluetooth-ominai- tustilat, sillä takamatkustajien polvitila on kas- Moottorit ja vaihteistot tivaihteiston verrattoman vaivattomuuden, ja
mään maapallon neljä kertaa ympäri. peräylitys antaa autolle tasapainoisen suudet. Peruutuskameran kuva välittyy vanut aiemmasta mallista yli 9 cm ja hartiati- 1,33 Dual VVT-i -bensiinimoottorissa yhdis- käsivalintaista vaihteistoa pienemmän kulu-
sulavan muodon. Keulasta alkava kyl- mediakeskuksen näytölle ja mahdol- laa on riittävästi kolmelle aikuiselle. Tasaisen tyy taloudellisuus ja riittävä suorituskyky. Se tuksen. Sen vuoksi Corollan kohdalla Multid-
Veistoksellista muotoilua kilinja jatkuu aina perään asti ja sitoo listaa turvallisen peruuttamisen. Nah- lattian ansiosta myös keskipaikalla matkustaa on sopiva valinta silloin, kun ajaa harvemmin rive S -automaattivaihteiston uskotaan muo-
Kun Corollan kaltaista ikonista mallia keulan ja perän muotoilun saumatto- kaverhoillusta ohjauspyörästä löytyvät mielellään. Näin ollen ei ole liioiteltua sanoa, moottoritiellä ja arvostaa vähän kuluttavaa dostuvan lähes yhtä suosituksi kuin perintei-
uudistetaan, mitään ei jätetä sattuman masti yhteen. Yksityiskohtiin on pa- audio- ja Bluetooth-säätimet. että Corollassa on taksiluokan matkustustilat. moottoria. nen käsivalintainen vaihteisto.
varaan. Laadukkuus on puettu aiem- neuduttu tarkasti harkiten. Jykevät Kojelaudan pinta on tyylikästä peh- Tavaratila on kasvanut 452 litraan, joten 1,6 Valvematic-bensiinimoottori on hienos- Vuosittain paljon ajavan henkilön kannat-
paakin näyttävämpään ulkomuotoon, ovenkahvat ja takalasiin integroitu ra- meää materiaalia, joka ei muodosta mukaan mahtuu helposti kaksi isoa matka- tunut ja suorituskykyinen moottori, jonka yh- taa harkita useissa autotesteissä kehuttua 1,4
ja Corollan veistokselliset muodot ke- dioantenni viestivät laadusta ja tyylik- heijastuksia tuulilasiin ja tuntuu miel- laukkua tai useampi täysikokoinen golfbägi. teyteen on valittavana portaaton Multidrive S D-4D -dieselmoottoria, jossa yhdistyy loistava
räävät katseita. Keulailmeiseen yhdis- kyydestä. lyttävältä koskettaa. Kojelaudan ul- Tavaratilan toiminnallisuutta parannettiin ta- -automaattivaihteisto. Valvematic-teknologia vääntö ja pieni maantiekulutus.
tyvät saumattomasti sekä virtaviivaisen konäkö on viimeistelty hopeanvärisillä varatilan luukun koteloiduilla saranoilla sekä ohjaa venttiilien nostoa ja ajoitusta samanai-
terävät että sulavan kaarevat muodot, Matkustusmukavuuden listoilla ja yksityiskohdilla. Etuistuimet luukun sisäpuolen kahvalla, jonka avulla luu- kaisesti, jolloin moottorilla on käytössä aina Jokainen tyylillään
jotka antavat keulalle näyttävän ilmeen. tyylinäyte ovat miellyttävän pehmeät ja antavat kun saa suljettua likaamatta käsiään. optimaalinen ilman ja polttoaineen määrä. Uuden Corollan myötä varustetasojen nimet-
Kromikaaret jatkuvat ajovalojen si- Corolla nostaa kokoluokkansa matkus- erinomaisen reisi- ja sivuttaistuen. Uu- Ajettavuus on parantunut kasvaneen akseli- Portaaton automaattivaihteisto valitsee kaik- kin uudistuvat. Tarjolla on kolme erilaista va- ▶

22 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 23


rustetasoa, joista jokainen voi valita omaan
käyttöönsä ja luonteeseensa sopivan vaihto-
ehdon.
Perusvarustetaso Life tarjoaa nimensä mu-

– suomalaisten suosikki jo
kaisesti elämän perustarpeet kattavan varuste-
valikoiman. Vakiona muun muassa sähkösää-
töiset lasinnostimet edessä, käsivalintainen il-

vuodesta 1967
mastointi, ajovalojen pesurit, lämmitettävät
etuistuimet, korinväriset, sähkösäätöiset ja
lämmitettävät ulkopeilit, audion säätimet oh- 1966 Corollan valmistus
jauspyörässä sekä mäkilähtöavustin. käynnistyy
Myydyimmäksi varustetasoksi ennustetaan
Active-varustetasoa, jonka myötä ajamisen 1968 Vanha
nautinto kasvaa muun muassa kaksialuei- Ylioppilastalo vallataan
sen automaatti-ilmastoinnin, Toyota Touch 2 Helsingissä
-mediakeskuksen, Bluetooth- handsfreen, pe-
ruutuskameran, vakionopeussäätimen, nah-
kaverhoillun ohjauspyörän ja säädettävän kes-
kikyynärnojan myötä. Active-varustetasoon 1969 Apollo 11
on lisäksi saatavana Business pack, jossa on
houkuttelevia varusteita erittäin kilpailukykyi- ja Neil Armstrong
seen hintaan, ja joka sopii nimestään huoli- Kasvaneista ulkomitoistaan huolimatta Corolla käyvät kuussa
on ketterä käsitellä.
matta kenelle tahansa.
Business pack sisältää tyylikkään istuimi-
en osanahkaverhoilun, etu- ja takasensoreilla
varustetun älykkään pysäköintiavustimen ja polviturvatyyny. Aktiivista turvallisuutta li-
1967 Corollan tuonti Suomeen aloitetaan
takasähköikkunat. Älykäs pysäköintiavustin säävät VSC-ajonvakautuksen ja luistoneston
tekee parkkeerauksesta helppoa ja turvallista, lisäksi uusina vakiovarusteina mäkilähdössä
sillä edessä ja takana olevat sensorit ilmoit- helpottava mäkilähtöavustin ja rengaspaine-
tavat lähestyvästä esteestä. Jo yksi järjestel- varoitin, joka ilmoittaa kuljettajalle, jos ren-
män avulla vältetty parkkeerausvaurio mak- gaspaine on laskenut huolestuttavan matalalle.
saa itsensä takaisin. Jos taskuparkkeeraus ei Corollan ajovalot ovat myös aikaisempaa te-
ole mieluista puuhaa, älykäs pysäköintiavus- hokkaammat, joten näkyvyys pimeällä ja huo-
tin etsii halutessasi sopivan parkkiruudun ja nossa kelissä ajettaessa on hyvä.
parkkeeraa auton itsenäisesti taskuparkkiin. 1970 2:sen sukupolven
Kuljettajan tehtäväksi jää vain vaihteensiirto 11:nnen sukupolven menestystarina
Corolla saapuu
ja auton jarruttamisesta huolehtiminen. Jär- Corollan maahantuonti Suomeen alkoi vuon-
jestelmä tarvitsee ainoastaan auton mitan li- Corollan tavaratila on tilavuudeltaan 452 litraa. na 1967, ja siitä lähtien Corolla on ollut osa
säksi 90 cm pysäköintitilaa parkkeeratakseen suomalaista elämää. Vuoteen 2012 mennessä
auton automaattisesti. Corollaa on tuotu maahan noin 300 000 kap-
Malliston huipulla on Comfort-varusteta- goinnilla, osanahkaverhoillut istuimet, sade- ja paletta, joista yli puolet on edelleen liikentees-
so, joka nimensä mukaisesti tuo tarjolle mo- hämärätunnistin, automaattisesti tummentuva sä. Tämä kertoo siitä, että Corolla on osoitta-
nia mukavuusvarusteita ja saattaa tyylin sekä taustapeili ja takasähköikkunat. nut kestävyytensä ja kykynsä säilyttää arvonsa.
omistamisen nautinnon huippuunsa. Vakiona Uusi Corolla saavutti viisi tähteä Euro Myös vuosittain julkaistavissa rekisteröin-
Active-varustetasossa on lisäksi muun muas- NCAP -törmäystestissä. Corollan turvalli- titilastoissa Corolla paistattelee yhtenä vä-
sa 16" kevytmetallivanteet, etusumuvalot, äly- suusvarustukseen kuuluu vakiona kuljettajan hävikaisimpana mallina, ja sijoitus aina vain
käs pysäköintiavustin etu- ja takasensoreilla, ja matkustajan etu- ja sivuturvatyynyt, ikku- paranee mitä vanhemmista autoista on ky-
Toyota Touch 2 with Go -mediakeskus navi- naturvatyynyt eteen ja taakse sekä kuljettajan se. Uuden sukupolven Corolla jatkaa samalla
luotettavuuden tiellä, mutta tarjoaa sen lisäk-
Moottori Vaihteisto Teho (hv) Vääntö CO2 Kulutus
si runsaan lisäannoksen näyttävyyttä ja ajo-
(Nm) (g/km) (l/100km) nautintoa.
Bensiini 1,33 Dual VVT-i 6MT 99 128 129 5,6 Veistostaiteen hinta Parhaisiin marjapa
1,6 Valvematic 6MT 132 160 139 6,0 kolme sukupolve ikkoihin hurautti Corollalla iso sa
Corollan (1,33 Dual VVT-i Life) vähittäis- a Rengossa kesällä kki.
-76. Kuva: Päivi La Kuvassa
1,6 Valvematic Multidrive S 132 160 130 5,6 myyntihinnat alkavat 22 354,43 eurosta. Suo- arne
situimmaksi ennustettu 1,6 Valvematic Active
Diesel 1,4 D-4D DPF 6MT 90 205 106 4,1 kii isänsä ensimmäisen
maksaa 24 745,05 euroa, ja noin 1 746 euron Tuleva Toyota-polvi leik
. Kuva: Kari Nurmisto
lisähintaan saa lisämukavuutta ja tyylikkyyttä 1970 Corollan tuotanto Toyotan edessä v.1979
Bensiini Autoveroton CO2 Arvioitu Kokonais-
hinta ALV 24 % (g/km) autovero € hinta € sisältävän Comfort-varustetason. 1,6 Valve- ylittää miljoona kappaletta
matic-moottorin yhteyteen saatavan portaat-
1,33 Dual VVT-i Life 4ov 17 770,00 129 4 584,43 22 354,43
toman Multidrive S -automaattivaihteiston saa
1,6 Valvematic Life 4ov 18 550,00 139 5 367,13 23 917,13 1 433,12 eurolla. 1970 Beatles hajoaa
1,6 Valvematic Active 4ov 19 190,00 139 5 555,05 24 745,05 1974
Milloin Corolla saadaan Suomeen? 3:nnen
1,6 Valvematic Active Multidrive S 4ov 20 750,00 130 5 428,17 26 178,17
Ensimmäiset Corollat ovat jo saapuneet jäl- sukupolven
1,6 Valvematic Comfort 4ov 20 540,00 139 5 951,40 26 491,40 leenmyyjäliikkeisiin, ja myös ensimmäiset on- 1971 Corolla saa Euroopan ensi- Corolla saapuu
1,6 Valvematic Comfort Multidrive S 4ov 22 100,00 130 5 785,97 27 885,97 nelliset asiakkaat ovat saaneet uuden Corol- iltansa Pariisin autonäyttelyssä
Diesel lan omakseen. Tervetuloa ihastumaan uuteen
11:nnen sukupolven Corollaan lähimmässä
1,4 D-4D DPF Life 4ov 20 570,00 106 4 098,40 24 668,40
Toyota-liikkeessäsi. Seurauksena saattaa olla 1973 Corolla on Suomen
1,4 D-4D DPF Active 4ov 21 210,00 106 4 227,63 25 437,63 äkillistä autokuumeen nousua. rekisteröintitilaston ykkönen ▶

24 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 25


Tiedote 16.2.1987
Corolla 20 vuotta Suom
essa
Suomeen tuoduista Toy
otista lähes puolet eli
126 000 kappaletta on
ollut eri Corolla-malleja.
1983 Corollan Corollan suosio jatkuu,
sillä viime vuonna Suo-
tuotanto ylittää 10 messa myytiin peräti 12
 054 uutta Corollaa.
miljoonan rajan
1983
Internet
1983 keksitään 1987 6:nnen sukupolven
5:nnen suku- Corolla saapuu
polven Corolla
saapuu 1987 Turvavyön
käyttöpakko laajenee
takaistuimille
e Helsingistä mummolaan
1978 Kaksoispojat Panu ja Pasi lähte Kuva: Paavo Siukonen
kohti Pelloa Toyota Corollan kyydissä. 1989 Corolla tekee
maailmanlaajuisen
myyntiennätyksen: 100 000
kappaletta kuukaudessa
1982 Keke
Rosberg 1989 Berliinin muuri murtuu
voittaa
formula 1:n 1990 Corollan tuotanto
MM-kultaa ylittää 15 miljoonan rajan

1979 4:nnen 1990 Neuvostoliitto hajoaa


sukupolven 1987 Vesa Heikkinen laittaa ukin
kans
Corolla saapuu 1991 7:nnen sukupolven rollan renkaaseen ennen tädin häih sa ilmaa Co-
in lähtöä.
”Muistan hyvin tuosta ukin ”pikk
Corolla saapuu u” Corollasta sen
mustat vinyyliverhoilut sekä korin
väris
1977 Corolla pinnat kojetaulun alla sekä ovipahvie et pelti-
1992 Corolla on Tuulilasin la. Matkustimme autossa silloin tällö n yläpuolel-
10 vuotta vuoden valinta kä ukin ja mummun kanssa vaikka
in siskoni se-
taka
Suomessa ei ollut turvavöitä. Ukilla oli aina Oma penkeillä
1994 Corollan Turkin hansikaslokerossa.” – Vesa Heikkinenr-karkkeja
tuotanto käynnistyy
1976 100 000:s Toyota
saapuu Suomeen
1999 Puoli miljoonaa
Toyotaa Suomessa
1976 Corollan tuotanto
ylittää 5 miljoonan rajan
1999 Carlos
1975 Hannu Mikkola
Sainz voittaa
voittaa Jyväskylän Suurajot
rallin MM-
Corolla Levinillä
kultaa Corolla
1974 ABBA voittaa WRC:llä
Euroviisut kappaleellaan
Waterloo 1995 8:nnen sukupolven
Corolla saapuu

1995 Suomi voittaa 1998 Marcus Grönholm voittaa rallin


jääkiekon MM-kultaa Suomen mestaruuden Corolla WRC:llä
1979 Teppo Pulakka koh 1997 Toyota
taa Corollan ensimmäise
Kuva: Teppo Pulakka n kerran. Corollasta tulee
WRC-ralliauto Tiedote 5.2.1997
essa
1996 Corolla 1,4 Corolla 30 vuotta Suom
EcoTronic on Suomen rolla-autoja
Toyota on valmistanut Co
ensimmäinen Ekoauto est i yhteen sä yli 24 miljoonaa
maailmanlaajuis
a tuotantomäärässä
kappaletta, joten se ohitta
T-mallin. Corolla on
kupla-Volkkarin ja Fordin
mo neen kertaan vuosien
kyennyt uudistumaan
s tapahtui viidennen
kuluessa. Suurin muuto
ssa mummolan 83, kun siitä tuli
nan ratissa Pello sukupolven mallissa 19 ▶
Panu Toyota Coro Kuva: Paavo Siukonen
26 TOYOTA PLUS pihassa vuonna -7
6. etuvetoinen. TOYOTA PLUS 27
Corolla tietovisa TEKSTI JOUKO RYYNÄNEN
KUVAT LAURA PIHKALA
1. Kuinka monta vuotta Corolla on ollut tuotannossa?

Tuhannen
2. Minä vuonna Corolla rantautui Suomeen?
3. Kuinka monta miljoonaa Corollaa on tuotettu?
4. Monesko sukupolvi nyt esiteltävä uusi Corolla on?

Toyotan
5. Minä vuonna Corolla oli ensimmäistä kertaa
rekisteröintitilasto ykkönen Suomessa?
6. Mitä Corolla-nimi tarkoittaa? (A. kukkakruunua,
B. kunniakasta ihmistä, C. kevättuulta)?

kokoelma
7. Minä vuonna Carlos Sainz voitti Corollalla rallin
maailmanmestaruuden?
8. Kuinka monta Corollaa on tuotu Suomeen?
9. Kuinka monta prosenttia kaikista Suomeen tuoduista
Corollista on edelleen ajossa?
2006 10:nnen sukupolven Corolla saapuu 10. Milloin Corollan etuvetoversio esiteltiin?
Vastaukset sivun alareunassa
2005 Helsingissä pidetään yleisurheilun MM-
kisat, joissa Toyota pääyhteistyökumppanina
2006 Lordi voittaa Euroviisut
2005 Corollan tuotanto ylittää
30 miljoonan rajan 2007 Kimi Räikkönen voittaa
formula 1:n MM-kultaa
2003 Volkswagen Kuplan valmistus
2012 Corollan tuotanto ylittää
päättyy (yht. 21,5 milj.)
40 miljoonaa kappaletta
2003 600 000:s Toyota saapuu Suomeen 2013 11:nnen
2002 Suomi ottaa käyttöön euron sukupolven
Corolla saapuu

Juhla-Corollan luovutti 2002 250 000:s


Tapani Puusaaren
perheelle automyyjä Corolla saapuu
Pauli Alm. Suomeen Hyvinkään uuden Toyota-liikkeen
näyttelytilassa kiiltelee kymmenittäin
2000 9:nnen sukupolven
Corolla saapuu Toyota-pienoismalleja. Joukossa
10. 1983 vilahtelevat niin nelivetoiset ralli-Celicat
9. Noin 51 %
2000 Corollan 8. Yli 300 000 kpl kuin 90-luvun Le Mans -rata-autot sekä
tuotantomäärä (30 milj. kpl) 7. 1999
merkitään Guinnes World 6. A. kukkakruunua klassiset siviilimallit kuten juustohöylä-
Records -ennätystenkirjaan 5. 1973
Corona. Miten tämän kokoluokan näyttely on
4. 11. sukupolvi
3. yli 40 milj. onnistuttu saamaan Suomeen?
2. 1967
1. 46 vuotta ▶
Vastaukset:
28 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 29
– Kiinnostus Toyotaan alkoi 80-luvun tiivisesti kymmenisen vuotta. Sitten Tallin mittasuhteet kasvavat teensä, niin kyllä luku olisi jotain ne- Pekan mukaan muun muassa Auto-
alussa, kun kaverilla oli urheilullinen muutkin Toyota-kerhot alkoivat pääs- linumeroista, tuumaa Pekka. art, Ebbro, Minichamps, Kyosho, Hpi
vuosimallin -72 Celica, jota sain jopa tä vauhtiin, ja kerho jätettiin ”hyllylle”. Ensimmäinen keräilymalli, jonka Pek- sekä Neo. Aivan pikkurahalla malleja
silloin tällöin lainata, kertoo toijalalai- – Ei sitä varsinaisesti lopetettu, mut- ka hankki, oli tietysti Celica. Tarkka, Puraisiko keräilykärpänen? ei saa, sillä pienien (mittakaava 1:43)
nen Pekka Sintonen. ta kun kerhon vetoporukalle tuli kaik- mittakaavassa 1:43 ollut malli alkoi Onko sinulla ollut omistuksessa Toyo- hinnat liikkuvat tyypillisesti 30–50 eu-
Lainailu johti suhteen syvenemi- kea muutakin tekemistä, summaa Pek- kiehtoa, ja niitä alkoikin pikkuhiljaa il- ta, jonka haluaisit saada takaisin? Pie- rossa ja isojen (mittakaava 1:18) 70–
seen, ja vuonna -87 Pekka saikin Celi- ka Celica-kerhon nykytilaa. mestyä Sintosten kotiin. Ja samalla kun noismalli voi tuoda saman nostalgisen 100 eurossa. Huippuyksilöt pienessä-
can omakseen. Tämä Celica sytytti ki- ruokahalu kasvoi vanhempiin vuosi- tunteen – olohuoneen vitriinissäkin. kin mittakaavassa voivat tosin maksaa
pinän, joka noin 25 vuoden aikana on Mallisuorituksia malleihin päin, alkoivat myös isommat Mistä näitä yksityiskohdissa niin yli 100 euroa.
johtanut yli tuhannen Toyota-pienois- Alun perin Pekan kiinnostus kohdistui mittakaavat kiinnostaa. hämmästyttävän tarkkoja malleja sit- – Esimerkiksi Hannu Mikkolan
mallin kokoelmaan. Celicoihin ja muihin Toyotan urheilu- Pekka kutsuu 1:18 -mittakaavan au- ten voi ostaa? vuoden -75 Jyväskylän Suurajojen voit-
malleihin. Niinpä Toyota-materiaalin toja isoiksi malleiksi. Näitä kokoel- – Ennen internetiä malleja joutui oi- taja-Corolla on kyllä saatavilla, mutta
Kerhotoimintaa keräilykin keskittyi 70-lukuun, ja sen maan on kertynyt 50–60 kappaletta. keasti metsästämään. Jostain lehdestä sen hinta on tällä hetkellä liki 200 eu-
Celica oli aikanaan, ja on toki vielä- jälkeisiin vaiheisiin. 1:10 ja 1:12 -kokoisia on vain muu- sai ehkä vihiä, että vaikkapa USA:ssa roa, päivittelee Pekka.
kin, yksi himotuimpia automalleja au- – Muun muassa Korpivaara Oy:n tama, mutta ne eivät ole niin tarkko- joku liike myy malleja, ja sieltä piti asi-
toharrastajien keskuudessa. Pekka oli Automies-lehtiä tuli silloin hankittua ja kuin 1:18. Toki käteen on tarttunut aa tiedustella kirjeitse. Prosessi oli työ- Toyota perheenjäsenenä
– Valtaosa keräily-
mukana perustamassa Celica Cruisers alkuun vain vuodelta -70, ja siitä ylös- myös muutama 1:24 malli, ja kootta- läs, ja mallin saaminen kesti todella Mitenkäs Pekan perhe suhtautuu har- malleista on näitä
Clubia keväällä -92. Ensimmäinen ker- päin, kertoo Pekka. viakin on 70–80 kappaletta. Valtaosa kauan, muistelee Pekka. rastukseen? pieniä, mutta yksi-
Sitten tarjonta kasvoi ja pienoismal- kokoelmasta on pieniä eli 1:43 -kokoi- Aikoinaan myös niin sanotuilta – Perhe ei niin kauheasti keräile tyiskohdat suurem-
missa ovat toki omaa
leina alkoi löytyä muun muassa Coro- sia. Vaikka pelkästään niitä on jo use- rompetoreilta Pekka saattoi löytää jon- pienoismalleja, mutta kyllä puolisoni
Ensimmäinen keräilymalli, naa ja Crownia. ampi sata, ei innokas Toyota-harrastaja kun yksittäisen mallin. Nykyään hän usein tuo reissuilta tuliaisiksi jotain
luokkaansa, esitte-
lee Pekka Sintonen

jonka Pekka hankki, oli –  Koska Toyotan maahantuonti


Suomeen aloitettiin vuonna 1964, niin
ole nähnyt tarpeelliseksi tehdä näistä
mitään listaa. Eikä kuulemma ole tar-
on saanut tilattua pienoismalleja par-
haiten osoitteesta www.modeltoys.net.
Toyota-aiheista, ja onhan molemmilla innoissaan mielihar-
rastustaan.

tietysti Celica ajattelin rajata keräilyn tähän vuoteen,


ja siitä ylöspäin, perustelee Pekka seu-
vinnutkaan, sillä yksilöt ovat tarkasti
muistissa.
– Täältä pystyy erikoistilauksesta
saamaan jotain ihmeellisiä malleja, joi-
raavaa vaihetta harrastuksessaan. Vaikka varsinaiset keräilymallit ovat- ta ei välttämättä tavallisesti tilata kaup-
hotapahtuma pidettiin Toijalassa kesä- Kuten arvata saattaa, kiusaus kasvoi kin yleensä 1:43 tai 1:18 -mittakaavas- paan. Ehkä siinä tosin auttaa sekin, että
kuussa, ja sen jälkeen kokoontumisia pian liian suureksi ja lopulta harras- sa, on perinteisiä pikkuautokokoisia eli tilaan useamman kappaleen kerralla ja
pidettiin ympäri Suomea. Välillä ta- tus ulottui aivan Toyotan autonvalmis- 1:56–1:60 -suhteeseen tehtyjä ilmesty- vielä kaikkia värejä mitä vaan on saata-
pahtuma yhdistettiin muihin tunnet- tuksen alkuvaiheisiin eli vuoteen 1936 nyt kokoelmaan arviolta kolme sataa villa, aprikoi Pekka hymyillen.
tuihin harrasteautotapahtumiin kuten saakka. tai ehkä vähän enemmänkin. Laadukkaimpia malleja valmistavat
Forssan Pick-Nickiin. Kerho toimi ak- – Jos laskisi kaikki erikokoiset yh-
lapsillakin Toyotat käyttöautoina,
toteaa Pekka.
Ensimmäisen sukupolven Toyota Juustohöylä-Coronan kaksiovinen malli on nykyään kulttiau- No mitäpä sille ensimmäiselle
Corolla ei meillä esittelyjä kaipaa. to Japanissa. Tässä mallissa näkyy hyvin ajankohtaan kuulu- Celicalle sitten kuuluu?
neet puuratti sekä pisarapeilit.
– Se on tietysti minulla edelleen-
kin, ja seurakseen se on saanut vuo-
delta -78 olevan RA40 Liftbackin se-
kä -85 -mallisen Celica Supran tyyppiä
Celicalla on menestytty paitsi MA61. Täytyyhän niitä täydessä mitta-
rallissa myös radalla. kaavassa olevia mallejakin jokunen ol-
la, naurahtaa Pekka.
Mitä isot edellä, sitä pienemmät
perässä. Pekan harvinaisen Yaris Tämä upea pienoismallikokoelma
Turbon takana 1:18 -mittakaavan on nähtävillä Nelipyörän Hyvinkään
T22 Celica, jollaisesta oikean kokoi- liikkeessä torstaihin 31.10. saakka. Ter-
sesta autosta keräilyharrastuskin
sai alkunsa.
vetuloa!

Ryhmä 5:n Celica turbo on kuin karkki. Kuin kaksi marjaa, mutta erotatko eri
Siviiliversiota kutsuttiin Japanin vuosimallit toisistaan?
Mustangiksi.

30  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  31


TEKSTI JOUKO RYYNÄNEN
TEKSTI LEILA RAJAKANGAS KUVA TOYOTA
KUVAT TOYOTA

Onko tämä tuttu tilanne? Illalla mieleesi


juolahtaa, että auton huoltokin olisi pitänyt
tilata, mutta kun se sitten taas kaikessa
kiireessä unohtui. Muistaisikohan sen
varata, kun edellisestä huollostakin on Huoltoneuvoja käy
kanssasi perus-
teellisesti läpi au-
jo yli vuoden, joten auto olisi ollut syytä tollesi tehdyt toi-
menpiteet tämän
jo huoltaa? Ja mitähän se tällä kertaa lomakkeen avulla.

maksaa, entä onkohan nyt ison vai pienen


määräaikaishuollon aika?

Varaa huoltosi hinta-


tietoineen verkossa

www. toyotahuoltovaraus .fi


Ethän unohda
QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be
Lyhyet ajomatkat ja kylmänä käyvä
moottori asettavat moottoriöljylle
tasaista matka-ajoa haastavammat
vaatimukset. Oikein aikataulutetulla
huollolla voidaan varmistaa, että

H
  vuosihuoltoa
jarrujenkin toimintakunto säilyy
uollon varaukseen on nyt parem- sa juuri sinun autoosi sopivat suojapohjat hyvällä tasolla.
pikin tapa kuin solmia rusetti sor- ovat odottamassa.
meen tai vaihdekeppiin muistu-
tukseksi. Lokakuun puolessa välissä auke- Valitse sinulle paras päivä ja
aa valtakunnallinen osoite Toyotan merk- kelloaika
kihuollolle: www.toyotahuoltovaraus.fi. Kun olet valinnut tarvitsemasi palvelut, – Olen ajanut edellisen huollon jälkeen usealla tavalla. Esimerkiksi moottoriöl- jen välilläkin, mutta huollosta tullessa-
voit etsiä kalenterista sinulle sopivan päi- jyyn kertyy ajan mittaan happamia pa- si voit olla varma, että nämä kohteet on
Valitse itse miten varaat vän sekä kelloajan, ja varata huoltoajan autollani vasta reilut 11 000 kilometriä, lamisjäämiä ja kondensoitunutta vettä, käyty huolella läpi, ja ajovalojen suun-
ja missä huollatat suoraan. Tulet saamaan tästä vahvistuksen jotka yhdessä polttoainelaimentuman taus on säädetty tarvittaessa. Valojen
mutta Toyota-huollosta muistutettiin pian
Mikäli tietokoneesi ei satu olemaan avoin- valitsemallasi tavalla joko tekstiviestillä tai kanssa heikentävät öljyn voitelukykyä, ohella näkyvyyteen vaikuttaa tuulila-
na tai lähettyvillä, voit tehdä varauksen sähköpostitse. Mikäli et löydä sopivaa ai- ajankohtaisesta huollosta. Mistä on kyse?” ja sen suojaavia ominaisuuksia. Lyhyet sin, ja sen pesu- ja pyyhinlaitteidenkin
myös mobiililaitteellasi kuten älypuheli- kaa, voit lähettää viestin merkkihuoltoon, ajomatkat ja kylmänä käyvä moottori kunto. Ankarat sääolomme rispaan-
mella tai tabletilla. Voit tehdä huoltovara- Rusetti vaihdekepissä oli ennen hyvä kikka josta sinuun otetaan erikseen yhteyttä ajan asettavat moottoriöljylle tasaista mat- nuttavat sulkien kumit, jotka vaativat

H
 
muistuttaa mieleen auton huoltovaraus.
uksen älypuhelimellasi myös välittömästi Nyt huollon voi varata kätevästi sopimiseksi. uolto-ohjelman mukaan Toyo- ka-ajoa haastavammat vaatimukset. usein vuosittaisen vaihdon pitääkseen
tällä sivulla olevan tai lehden takasivulta älypuhelimeen skannatulla QR-koodilla. Vahvistuksessasi on varaustunnus, joka ta tulee huoltaa yhden vuoden Auton jäädessä vähälle käytölle voi lasin kirkkaana.
löytyvän QR-koodin avulla. on sinulle tarpeen, mikäli varausta tarvit- tai 15 000 ajokilometrin välein mekaanisten osien jumiutuminen koi-
Sinun tarvitsee syöttää palveluun aino- see muuttaa. Syöttämällä varaustunnuk- ensin täyttyvän ehdon ollessa ensisijai- tua ongelmaksi. Kun esimerkiksi jarru- Luotettavinkin kaipaa huoltoa
astaan autosi rekisterinumero, ajetut kilo- sen pääset muokkaamaan varaustasi esi- nen. Miten aika vaikuttaa huoltotar- jen osat eivät liiku tarpeeksi, ne alkavat Autosi valintaan on varmaankin vai-
metrit sekä paikkakunta. Paikkakunnan ehto, on huoltoneuvoja sinuun yhteydes- merkiksi päivämäärän tai lisäpalveluiden peeseen? toimia epätasaisesti. Jarrulevyjen urai- kuttanut se, että Toyota on merkkinä
perusteella voit valita haluamasi merkki- sä ja voitte sopia yhdessä autollesi tehtävät suhteen. suus tai korroosio ovatkin usein merk- tunnetusti vähävikainen ja luotettava.
huollon sijainnin: joko ihan naapurista, toimenpiteet. Säännöllinen käyttö ja huolto ki siitä, että jarrupaloja levyihin puris- Tämä on paitsi korkean laadunvalmis-
työpaikkasi vierestä tai muuten vain mat- Kun olet hyväksynyt tarvitsemasi huol- Valitse helppous jatkossakin ovat parasta hoitoa autollesi tavat männät eivät enää liiku jarrusy- tuksen myös huolellisesti suunnitellun
kan varrelta. Valinnan teet sinä. lon, saat sille saman tien hinnan valitse- Palveluun voi halutessaan myös rekisteröi- Auton säännöllinen huoltaminen on lintereissä tarpeeksi herkästi. Mikäli huolto-ohjelman ansiota. Sitä noudat-
massasi merkkihuollossa. Voit myös vali- tyä. Silloin huoltoa varatessasi seuraavalla yksi tärkeimmistä tekijöistä auton tur- huolto-ohjelmasta ei ole pidetty kiin- tamalla voit olla varma, että autosi tur-
Valitse oikea huolto ja lisäpalvelut ta liikkeen tarjoamia lisäpalveluita muun kerralla tietosi ovat tallessa eikä yhteystie- vallisuuden sekä luotettavuuden kan- ni, voi jarrusylinterien huonoon toi- vallisuus ja toimintavarmuus säilyvät
Ohjelma tarjoaa sinulle laskemansa huol- muassa ilmastoinnin huolto on helppo va- toja enää tarvitse kirjoittaa. Myös käyttä- nalta. Siksi jokaiselle Toyota-autolle on mivuuteen olla syynä myös vanhen- valmistajan tarkoittamalla tasolla. Li-
lon, mutta voit halutessasi vaihtaa sen. rata saman tien, ja tarvittaessa sijaisauto. mäsi aiempi merkkihuolto on jo valmiiksi määritelty jo mallin suunnittelun var- tunut jarruneste. Se imee itseensä voi- säksi useat tarkastuskohteet tarkoitta-
Kannattaa kuitenkin huomioida, että kun Voit antaa valmiiksi luvan pientöille kuten esivalittuna. Omista tiedoista löytyy myös haisessa vaiheessa tarvittava määräai- makkaasti kosteutta ilmasta ja on siksi vat sitä, että ennakoimalla mahdolli-
autosi tulee huoltaa vähintään kerran vuo- polttimoiden tai sulkien vaihdolle. Samal- palvelun kautta aiemmin tehdyt huoltova- kaishuolto-ohjelma. Koska auton käyt- vaihdettava vähintään kahden vuoden set ongelmat ajoissa säästät myös auton
dessa tai paljon ajaessa 15 000 km välein, la pääset tutustumaan myös mahdollisiin rauksesi. tötapa sekä ulkoiset olosuhteet vaikut- välein. Oikein aikataulutetulla huollolla käyttökuluissa.
tarjoaa ohjelma huoltoa ensisijaisesti au- liikkeiden ajankohtaisiin tarjouksiin. Tilaa- Valitse parempi tapa hoitaa huoltovara- tavat huoltotarpeeseen, on huolto-oh- voidaan varmistaa, että jarrujenkin toi- Vastaa saamaasi vuosihuollon muis-
ton iän mukaan. Mikäli valitsemasi huol- malla esimerkiksi tarjouksessa olevat tava- uksesi silloin, kun itse haluat: jelmassakin otettava huomioon ajettu- mintakunto säilyy hyvällä tasolla. tutukseen, ja sovi sinulle ja autollesi so-
to ei olekaan huolto-ohjelman tai huolto- ratilan suojapohjat palvelun kautta voit olla www.toyotahuoltovaraus.fi jen kilometrien lisäksi aikatekijä. Kuljettajan tulee toki huolehtia valo- pivimmasta ajankohdasta palvelevan
historiasi mukaan autollesi paras vaihto- varma, että valitsemassasi merkkihuollos- Aika vaikuttaa huollon tarpeeseen jen toiminnan tarkastuksesta huolto- Toyota-merkkihuollon kanssa.
32 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 33
TEKSTI LAURA PIHKALA
KUVAT KALLE KALAJA JA PUNAMUSTA

Toyota Plus -lehden arkitettu aineisto on


juuri tulostunut pellille.

Toyotan yhteys-
henkilö Taina Va-
ris järjesti Toyota
Plus -lehden toi-
mituskunnan jä-
senille kierroksen
PunaMustan pai-
notalossa.

Yhtä Toyota Plus -lehden numeroa painetaan


yli 200 000 kappaletta, ja lehden painamiseen
varataan keskimäärin 5 työpäivää.

Toyota Plus -lehti Toyota Plus -lehti on juuri valmis painosta


on painettu Joen- jälkikäsittelyosastolla.

Painomusteen
suun Punamustas-

K
 
sa vuodesta 2008.
esäkuun toisella viikolla osa To- Lehden edeltäjää,
Automies-lehteä
yota Plus -lehden toimituksen tehtiin Korpivaa- huolehtia ympäristöarvoistaan ja hal- valmistella aineistoa painamista varten. peria 58 000 metriä tunnissa eli 16,1
väestä suuntasi kesäiseen Joen- linnoida logistiikkaansa mallikelpoises- Tutustumiskierroksemme Joensuus- metriä sekunnissa. Lehteen tulee värit

tuoksu nenässä
ra-yhtiöissä jo
suuhun tutustumaan omin silmin pai- 1920-luvun lopul- ti. Toyotan näkökulmasta nämä asiat sa käynnistyi prepress-osastolta, jolla neljästä eri väriyksiköstä, jotka koostu-
ta lähtien.
notaloon, ja sen toimintaan. Halusim- ovat erittäin tärkeitä yhteistyöyrityksil- lehden asemointi ja arkitus toteutetaan. vat nelivärisarjan väreistä: sininen, pu-
me nähdä paikan päällä konkreettisesti lemme asetettujen vaatimusten täyttä- Sen jälkeen reprosta lähtee lehden arki- nainen, keltainen ja musta.
mitä vaiheita asiakaslehtemme käy läpi miseksi. tettu aineisto eteenpäin peltitulostuk- PunaMustassa myös painoväri ku-
painossa, ja miten siitä tulee sellainen Perillä Joensuun PunaMustassa kul- seen, ja tulevan lehden pellit tulostuvat luu vauhdilla, 1 000 kilon värisäiliö
kuin se on. jimme läpi yksityiskohtaisen ja mielen- painoa varten. kestää nimittäin vain 2–3 päivää. Pai-
Toyota Plus -asiakaslehteä on julkaistu jo vuodesta 1995 Toyota Plus -asiakaslehti painetaan kiintoisen kierroksen, jonka aikana tu- Tutustumiskierroksen aikaan Puna- nettujen lehtien määrään nähden me-
Joensuussa PunaMustan painotalossa. tustuimme painotalon eri osastoihin, Mustaan oli juuri ostettu uusi rei´itin- nekkiä voi kuitenkin pitää varsin koh-
lähtien. Se tarkoittaa 51 lehden numeroa. Plussaa painetaan PunaMusta kuuluu Pohjois-Karjalan painotekniikkaan ja -laitteisiin, henki- ja pokkauslaite, ja kolmen viikon käy- tuullisena.
yli 200 000 lehteä neljä kertaa vuodessa. Toyota Plus Kirjapaino -konserniin, ja Joensuun lökuntaan sekä lehden painamisen eri tössä sillä oli rei´itetty jo 9 400 painole- Kun koko lehden painos on valmis,
toimipisteen lisäksi PunaMusta toimii osavaiheisiin. vyä eli peltiä. Levyjen pokkauksen ja se siirtyy jälkikäsittelyyn, ja lehtiin lisä-
on Suomen ainoa automaahantuojan asiakaslehti, joka Helsingissä ja Nurmeksessa, ja sen ty- rei´ityksen jälkeen pellit asetetaan pai- tään osoitteet sekä liitteet.
täryhtiö Tampereella. Joensuun toimi- Vaihe vaiheelta valmiiksi nokoneisiin, jonka jälkeen lehden pai- Toyota Plus -asiakaslehdessä on 40
toimitetaan yrityksen sisällä ilman ulkopuolisen lehti- tai pisteessä painetaan noin 250 erilaista asiakaslehdeksi naminen voidaan aloittaa. sivua, ja lehteen kuuluu alueelliset To-
mediatalon apua. Vuodesta 2008 alkaen Toyota Plus on aikakauslehteä. PunaMustassa työsken- Kun Toyota Plus -lehden toimitus on Painotalon kierroksen aikana paino- yota-jälleenmyyjäkohtaiset tarjousliit-
telee noin 300 graafisen ja viestinnän saanut tulevan lehden sisällön ja taiton koneet hurrasivat kovalla vauhdilla, ja teet. Plussan levikki on 200 000 lehteä,
painettu PunaMustassa. alan ammattilaista. eli lehden ulkoasun valmiiksi, tulos- tunnelma oli kuin joulupukin pajassa joiden painamiseen PunaMusta varaa
Painotalon valintaan viitisen vuotta tuslaatuiset sivut lähetetään sähköises- juuri ennen jouluaattoa. Painokoneen keskimäärin 5 arkityöpäivää.
sitten vaikutti vahvasti yrityksen tapa ti PunaMustalle, joka alkaa saman tien vauhti on uskomaton: kone vetää pa-
34 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 35
uutiset
Toyota on
maailman
vihrein tuote-
merkki
Sydämellinen Corolla herätti
T oyota otti kesällä kolmatta kertaa
peräkkäin kärkipaikan Interbran-
din vuosittain julkaisemassa Best Global
positiivista huomiota ympäri Suomea
Green Brands -raportissa. Raportissa ver-
rataan yhtiön ympäristöarvoja ja toiminta-
tapoja todellisiin ympäristötekoihin. Tut-
P orin lastenkulttuurikeskus –
Satakunnan lastenkulttuuri-
verkosto ja porilainen Onnenki-
vanomaisen koristemaalauksen
kuvastoa. Pitkän kuuman kesän
aikana autolla koluttiin kymme-
kimuksessa yli 10 000 kuluttajaa ympäri ven päiväkoti toteuttivat yhteis- niä paikkakuntia, ja sillä ajettiin
maailman tiedosti Toyotan esimerkillisen työssä maalauksen vanhan Toyo- viitisen tuhatta kilometriä.
sitoutumisen kestävään ympäristöjohta- Toyota Land Cruiser ta Corollan pintaan. Corolla sai – Pinkistä pohjaväristä ja
juuteen tuotannon jokaisessa vaiheessa
auton koko elinkaaren ajan.
uudistuu uuden ja mieleenpainuvan ke-
säpeitteensä päiväkodin Vintiöt
enimmäkseen erivärisistä ja -tyy-
lisistä sydänkuvioista koostu-
Yaris Hybrid luovutettiin
L and Cruiser uudistuu, ja uusi malli saa-
puu Suomeen vuoden 2013 lopulla. Land
Cruiserin useat kuljettajaystävälliset toiminnot
voittajaperheelle
-erityisryhmän käsittelyssä nyt
kolmatta kertaa. Lapset päättivät
katukuvaa piristävän maalauksen
van koristelun yhdistelmä herät-
ti hämmennystä varsinkin huol-
toasemilla ja katsastuskonttorilla.
mahdollistavat ajettavuuden erittäin haasta-
vissa maasto-osuuksissa, joissa useat kuljetta-
jat voivat kohdata ylitsepääsemättömiä esteitä.
W WF Suomi luovutti Norp-
pa-arpajaisten pääpalkin-
tona olleen Yaris Hybridin Jär-
aitoon tarpeeseen, koska hänen
puolisonsa aloitti juuri elokuussa
työt hoitovapaan jälkeen. Onnea
aiheeksi tänä vuonna sydänkuvi-
ot ja asioista tykkäämisen. Värei-
nä käytettiin punaisen eri sävyjen
’Toimiiko tuo ihan oikeasti?’ ja
’tuolla ei varmaan kannata yrittää
käydä huomaamattomasti mis-
5-vaiheinen ryömimisavustin avustaa kul- venpään Auto-Aritassa 16.8.2013. voittajalle! lisäksi myös kultaa, hopeaa ja eri- sään?’ olivat mieleen jääviä kysy-
jettajaa äärimmäisissä esteissä täsmällisesti ja Voittoauto tuli Tatu Taakalalle laisia kimalteita. myksiä, kertoo projektin vetäjä,
hallitusti. Uudistuvassa Land Cruiserissa on Auto maalattiin kauttaaltaan, kuvataiteilija Veijo Setälä.
huomioitu myös asiakkaiden arkikäytössä tär- ja tarkoitus oli välttää kaikkea ta-
keänä pitämät ominaisuudet kuten tyylikkyys,
mukavuus ja suorituskyky maantiellä. Malli
on uudistettu ulkoiselta olemukseltaan nuo- Toyota Dream Car –piirustuskisa
rekkaammaksi, sen laatu ja mukavuus nouse-
vat uudelle tasolle, ja ajonautintoa on kehitetty. T oyotan kan-
sainvälisen pii-
rustuskisaan loppu-
kilpailuun osallis-
tuneen 9-vuotiaan
Mira Pöyryn teos
”Avaruuden kii-
totiellä” pääsi alle
10-vuotiaiden sar-
jassa finaaliin. Hie-
noa Mira!

Käy lataamassa oma osamaksulaskin, niin se on aina ulottuvillasi.


Uusi Corolla sai viisi tähteä Huhti – toukokuussa
Euro NCAP -turvallisuus- Toyota Finance Finlandin 2013 Toyotan asiakas-
testissä Priuksen myynti rikkoi osamaksulaskin nyt AppStoresta tyytyväisyyskyselyyn vas-
tanneet osallistuivat
kolmen miljoonan arvontaan ja onnelliset

U uden Corollan aktiivinen ja passiivinen


turvallisuus toi mallille viiden tähden
sa törmäyksissä. Lisäksi jalankulkijan turval-
lisuutta kasvatettiin lisäämällä koriin useita
kappaleen rajan T FF julkaisi heinäkuussa ilmai-
sen ladattavan osamaksulas-
taa osamaksulaskentaan vaikut-
tavat tekijät.
voittajat ovat:
600 euron matkalahjakortti

M
törmäystestiluokituksen. Uusi Corolla saavut- törmäysvoimia tehokkaasti vaimentavia osia. aailman ensimmäisen täyshybridin kinsovelluksen iPad- ja iPhone- Laskimen sisältämät osamak- Seppo Parviainen, Tampere
ti Euro NCAP -testituloksessa 94 % aikuisen Etuistuimilla otettiin käyttöön myös retkah- Priuksen myynti ylitti kolme miljoonaa käyttäjille. Laskurisovellukset löy- suun vaikuttavat tekijät: Neste Oilin 100 euron ar-
turvallisuudesta, 82 % lapsen turvallisuudesta, dusvammoja estävä toiminto, joka vähentää kappaletta kesällä. Prius tuli myyntiin vuonna tyvät Applen AppStoresta. Apli- – Auton hinta voinen polttoainelahjakortti
67 % jalankulkijan turvallisuudesta sekä 66 % retkahdusvammariskiä auton takaosaan koh- 1997, jolloin se oli ensimmäinen massatuo- kaation lataaminen Applen kau- – Käsiraha Sanatehtävän vastaus Kimmo Ekholm, Vantaa
Jarmo Hämäläinen,
muista turvallisuusominaisuuksista. distuvissa törmäyksissä. Uusi Corolla on va- tantoon viety täyshybridi. Euroopassa Prius pasta on erittäin yksinkertaista ja – Viimeinen suurempi erä Viime numerossa olleen sanatehtä- Saarensalmi
Monitahoisesti törmäysenergiaa johtavat rusteltu nykytyylin mukaisesti lukkiutumatto- esiteltiin vuonna 2000, jonka jälkeen Euroo- turvallista. – Korko vän ratkaisu. Lämmin kiitos kaikis- Vuokko Naukkarinen,
rakenteet otettiin käyttöön auton etuosassa ja milla jarruilla, sähköisellä jarruvoimien jaolla passa on ostettu yli 500 000 täyshybridiä. Eu- Voit hakea sen AppStoresta ha- – Rahoitusaika kuukausina ta vastauksista, jotka vastaanotimme! Valkeala
Lars Wendelin, Vantaa
sivuilla, ja niiden avulla minimoidaan matkus- (EBD), ajonvakautusjärjestelmällä, vetoluisto- roopan Toyota-myynnistä hybridit kattavat kusanalla Toyota rahoituslaskin. – Käsittelymaksu Sanaristikon palkinto, GT86 -kir-
tamon vääntymistä ja vaurioitumista vakavis- nestolla ja hätäjarruvaroituksella. siis jo 21 %. Laskurissa on helppoa muut- – Luoton perustamiskulu ja meni Lauri Heinoselle, Turkuun.
36 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 37
Me tunnemme Toyotasi parhaiten.
Paikkakunta Organisaatio Osoite Puhelin Myy Huo Var Kor Rent Maal PiHu

– huumoria arkeen
Alavus Sepänmaan Korjaamo Ky Saxbergintie 4 06 5111 123 H V
Espoo LänsiAuto Espoo Luomankuja 4 010 525 20 H V K
Espoo Muuralan Autohuolto Oy Kellonsoittajantie 2 09 805 7051 H V
Espoo Toyota Espoo Riihitontuntie 10-12 010 8518 500 M H V K R P
Forssa Varsinais-Suomen Auto-Center Oy Tiilenlyöjänkatu 7 020 7810 750 M H V K R
Hamina Haminan Autohuolto Oy Teollisuuskatu 10 A 05 344 6700 H V

P
Helsinki AutoVerso Oy Hyttitie 4 B 010 292 2510 H V
öyrööt-sarjakuvien taustal- joki. Liisa ja Arttu ovat julkaisseet jakuvien tapahtumat sijoittuvat Maaseudun Tulevaisuudessa ja Helsinki Toyota Itäkeskus Visbynkatu 3 010 6158 000 M H V K R Ma P
la ovat Liisa ja Arttu Sep- kaksi sarjakuvakirjaa, ja kolmas Eteläpohjalaisiin maisemiin, ja muutamissa paikallislehdissä. Helsinki Servicom Finland Oy Trans-Huolto Muonamiehentie 12 09 565 7900 H V K R
pälä. Heidän yrityksensä Pöyrööt-sarjakuvakirja ilmestyy ne on kirjoitettu eteläpohjalaisel- Arttu Seppälä käsikirjoittaa Helsinki Vaunula Oy Takoraudantie 3 020 7580 241 H V
Huittinen Pelttarin Auto Oy Loimijoentie 55 02 560 5300 M H V K R
Avot design Oy vastaa sarjaku- myyntiin lokakuun puolessa vä- la murteella. Pöyrööt-sarjakuvil- sarjakuvat, jotka Liisa Seppälä Hyvinkää Autopeltikorjaamo Unto Mattila Ky Avainkierto 4 019 483 140 V K R
vien lehtijulkaisuiden lisäksi kir- lissä. la on tällä hetkellä puoli miljoo- piirtää. Hyvinkää Nelipyörä Oy Helletorpankatu 20 019 871 371 M H V K R
jojen kustannustoiminnasta. Yri- Ensimmäiset Pöyrööt-sarjaku- naa lukijaa viikoittain. Sarjakuvia – Arttu on se huvittaja, ja minä Hämeenlinna Nelipyörä Oy Parolantie 65 03 65 631 M H V K R
Iisalmi O.K. Auto Oy Kivirannantie 6 010 5228 470 M H V R
tyksen kotipaikkana toimii Seinä- vat syntyivät elokuussa 2011. Sar- julkaistaan Ilkassa, Pohjalaisessa, kuvittaja, lohkaisee Liisa hymys- Imatra Auto-Hatakka Tuomaankatu 6 020 7912 581 M H V R
sä suin. Jalasjärvi Huoltokorjaamo J. Koivukoski Oy Hallitie 1 06 4575 060 H V
Arttu ja Liisa Seppälä aloittivat Joensuu O.K. Auto Oy Avainkuja 4 010 5228 850 M H V K R
Jyväskylä O.K. Auto Oy Kuormaajantie 5 010 5228 300 M H V K R Ma P
yhteistyön Toyotan kanssa tämän Jämsä O.K. Auto Oy Koskentie 6 010 5228 375 M
vuoden kesäkuussa. Paikallinen Jämsä O.K. Auto Oy Säterintie 12 010 5228 388 H V R
Toyota-jälleenmyyjä Maakun- Järvenpää Järvenpään Auto-Arita Oy Alhotie 8 020 7580 700 M H V K R
Kaarina Autokorjaamo-Testipiste M Hiiri Hallimestarinkatu 22 02 2435 585 H V R
nan Auto tekee paljon yhteistyö- Kajaani No-Pan Auto Oy Kettukalliontie 13 08 617 830 M H V K R
tä sarjakuvittajien kanssa: yhdes- Kankaanpää Autoluojus Oy Keskuskatu 3 02 576 600 M H V K R
sä he ovat järjestäneet sarjakuvan Karkkila Autokorjaamo Sundström Ay Lemmointie 15 09 225 7437 H V
Kauhajoki Autokorjaamo Petri Huhtaviita Kenttätie 2 06 231 3232 H V
piirustusnäytöksiä, joissa katso- Kauhajoki Maakunnan Auto Kenttätie 2 020 780 4160 M
jat saavat seurata paikan päällä, Kemijärvi Juhan Auto Oy Pohjolankatu 5 020 743 4490 M H V K R
kuinka Liisa muodostaa uuden Keminmaa Auto Aho Oy Teollisuuskylänraitti 1 0400 551 600 M H V K R
Kempele Autopalvelu Kaarvan Oy Eteläsuomentie 210 020 762 2295 H V
autoaiheisen sarjakuvan. Kerava Kannistonkulma Oy Kannistonkatu 1 020 7689 314 H V
Voit tutustua Pöyrööt-sarja- Keuruu O.K. Auto Oy Mäntymäentie 2 010 5228 490 M H V
kuviin ja lukea lisää osoittees- Kirkkonummi LänsiAuto Kirkkonummi Munkinkuja 7 010 5252 810 H V
ta www.poyroot.fi tai www.face- Kitee Auto-Konetalo Waschko Ky Kiteentie 49 050 330 0360 M H V
Kokkola Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab Indolantie 8 020 780 7300 M H V K R
book.com/poyroot Kotka Etelä-Kymen Auto Oy Haminantie 1 010 7635 700 M H V K R P
Kouvola O.K. Auto Oy Kaitilankatu 6 010 5228 400 M H V K R Ma P
Kuhmo No-Pan Auto Oy Leipurintie 13 08 617 820 M H V
Kuopio Kuopion Autokauppa Oy Kallantie 11 017 3642 211 M H V K R Ma P
Arttu ja Liisa Seppälä ajelevat Kuusamo Autopalvelu Kaarvan Oy Jamatie 1 020 762 2290 H V
Pöyrööt-aiheisella Toyota Kuusamo Juhan Auto Oy Jamatie1 020 7434 494 M
Prius+:lla, koska hybridi tukee Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehenkatu 4 03 871 510 M H V K R Ma P
ympäristöystävällisiä arvoja, Lappeenranta Auto-Hatakka Toikansuontie 8 020 791 2560 M H V K R
joita he haluavat sarjakuvillaan Lieksa Pielisen Kumi Oy Mönninkatu 32 (013) 521 444 H V R
välittää. – Ihastuimme hybridiin, Lohja Lohjan Autokeskus Oy Maksjoentie 9 (019) 363 81 M H V K R
myöntää Liisa. Loimaa Varsinais-Suomen Auto-Center Oy Lamminperä 8 020 7810 780 M H V R
Loviisa Oy Porvoon Autotarvike Ab Purokatu 3 (019) 535 390 M H V
Maarianhamina Öhmans Bil Ab Lövuddsvägen 3 (018) 543 500 M H V K R
Mikkeli Etelä-Savon Auto Hietakatu 5 (015) 206 2510 M H V K R
Syksyinen sarjakuvakilpailu
Leikkaa tästä
Muhos Muhoksen Varaosakeskus Oy Ratatie 38 010 470 2652 H V
Mäntsälä Mäntsälän Carpojat Oy Maisalantie 11 (019) 688 0126 H V

T
Nurmijärvi Autohuolto T Pispala Oy Pekontie 1 (09) 2508 277 H V R
oyota julkaisee syysiltojen ratoksi sarja- semme kolme parasta sarjakuvaa, joiden lä- Nimi Oulu Juhan Auto Oy Tervahovintie 11 020 7797 700 M H V R P
kuvakilpailun. Kilpailuun voi osallistua hettäjät voittavat Pöyrööt-kirjapaketin sis. Oulu Juhan Auto Oy Tervahovintie 13 020 7797 749 K Ma
Pieksämäki Auto-Jeni Oy Tukikohdantie 17 0400 529 090 M H V K R
täyttämällä alla olevaan sarjakuvaan oma- Pöyrööt – tuloo!, Pöyrööt – Rakkautta kä- Pietarsaari Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab Permonkaarre 125 020 780 7330 M H V
peräiset ja humoristiset tekstit. Sarjakuvakil- restä pitäen, Pöyrööt – Yritystä meillä piisaa! Ikä
Pori Autoluojus Oy Helmentie 16 (02) 630 1600 M H V K R
pailun teema on ”Toyotan hybridit”. (arvo noin 58 €). Lisäksi arvomme kolme Pori Rinta-Joupin Autoliike Oy Hyväntuulentie 4 020 777 2305 M H V K R P
Voit osallistua kilpailuun skannaamalla laadukasta Toyota-sateenvarjoa (arvo 30 €) Porvoo Oy Porvoon Autotarvike Ab Veckjärventie 1 A (019) 524 7711 M H V K R
Osoite Raahe Juhan Auto Oy Lappastentie (08) 2659 500 M H V
täyttämäsi sarjakuvan, ja lähettämällä sen kaikkien sarjakuvan lähettäneiden kesken. Raisio Varsinais-Suomen Auto-Center Oy Allastie 2 020 7810 700 M H V K R P
sähköpostilla osoitteeseen tiedotus@toyo- Julkaisemme kilpailuun lähetettyjä sarja- Rauma Rinta-Joupin Autoliike Oy Nortamonkatu 17 020 777 2752 M H V R
Puhelinnumero Riihimäki Kolarikorjaamo Sorsa Oy Tehtaankatu 6 (019) 716 620 H V K R Ma
ta.fi. Voit myös leikata alla olevan sarjaku- kuvia Toyota Suomi Facebook-sivuillamme
Rovaniemi Auto Aho Oy Alakorkalontie 15 0400 424 500 M H V K R P
van irti, ja lähettää sen osoitteeseen Toyo- sekä seuraavissa Toyota Plus -lehden nume- Ruovesi Ruoveden Autopaja Oy Teollisuustie 1 (03) 476 2011 H V R
ta Tiedotus Korpivaarantie 1, PL 12, 01451 roissa. Sähköpostiosoite Salo Salon Passeliauto Oy Myllyojankatu 11 040 3066 200 M H V K R
Vantaa. Kilpailuun voit osallistua lähettämällä Savonlinna Etelä-Salon Auto Karjalantie 4 (015) 206 2970 M H V K R
Seinäjoki Maakunnan Auto Kuortaneentie 020 780 4100 M H V K R
Kilpailuun osallistuneiden kesken valit- sarjakuvasi 31.10.2013 mennessä. Sipoo Arctic Trucks Finland Oy Hiekkamäentie 7 0400 4410 44 H V
Sodankylä Auto Aho Oy Seitatie 020 344 300 M H V P
Tammisaari Lohjan Autokeskus Oy Mekaanikontie 2 (019) 221 0100 M H V K R
Tampere Toyota Tammer-Auto Hatanpäänvaltatie 38 (03) 244 0111 M H V K R Ma P
Tervajoki Rinta-Joupin Autoliike Oy Olkitie 7 020 777 2010 M
Tervajoki Tervajoen Autohuolto Heikkilä Oy Loukontie 5 (06) 478 7000 H V
Turku Teknotoimi Oy/Autokiila Asentajankatu 6 020 775 7100 M H V R P
Turku Teknotoimi Oy/Autokiila Hämeentie 44 020 775 7121 K R Ma
Tuusula Vaunula Oy Tuusula Sulantie 10 020 7580 205 H V
Vaasa Rinta-Joupin Autoliike Oy Meijerinkatu 15 020777 2104 M H V K R P
Valkeakoski Valkeakosken PR-Auto Oy Sammonkatu 1 (03) 584 5900 H V
Vantaa Toyota Airport Ohtolankatu 6 010 6158 500 M H V K R Ma P
Vantaa Toyota Kaivoksela Vanha Kaarelantie 31 010 8518 300 M H V K R Ma P
Varkaus Auto-Jeni Oy Käsityökatu 29 0400 529 080 M H V K R
Viitasaari Autoliike Koskinen Oy Ukontie 24 (014) 577 1135 M H V R
Vilppula Autosähkö Veljekset Selänpää Mäntäntie 252 (03) 471 6580 H V
Ylivieska Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab Ruutihaantie 7 020 780 7370 M H V K R
Ylöjärvi Toyota Tammer-Auto Elovainio Elotie 6 (03) 2440 3600 H V R
Ähtäri Korsumäen Auto Ky Yrittäjäntie 2 (06) 5152 400 M H V R
Äänekoski O.K. Auto Oy Rahastajantie 2 010 5228 450 M H V K R

M = automyynti • H = huolto ja korjaus • V = Toyotan alkuperäiset varaosat • K = korikorjaamo • R = Rent -auton vuokraus • Ma = maalaamo • P = Toyota Pikahuolto
Toyota Info, puh. 0800 13663 (neuvontapalvelu arkisin klo 8-16, muina aikoina puhelu yhdistyy Toyota-tiepalveluun)
38  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  39
Huoltomme
UUSI OSOITE!

Huollon varaat meiltä


helpoiten osoitteessa
toyotahuoltovaraus.fi
• kaikki huoltopalvelut
• varauksen voit tehdä milloin vain
• valitse sinulle sopiva huoltoaika
• saat heti hinta-arvion huollolle.