Vous êtes sur la page 1sur 4

INFO

Zoeken in KU Leuven

search
Intranet

home ONDERWIJSAANBOD 2018-2019

Leraar (Leuven)
Wie les wil geven, volgt de specifieke lerarenopleiding. Je leert hoe je een gepassioneerde, bekwame,
kritisch-creatieve, zorgzame en relatievaardige leraar kan worden. Je wordt daarbij begeleid door
professoren die vakdidactisch en onderwijskundig onderzoek verrichten en lectoren die zelf ook voor de klas
staan; je vertaalt wetenschappelijke inzichten naar je onderwijspraktijk. Je hebt de keuze tussen 10 trajecten,
aansluitend bij je eigen vooropleiding.

Specifieke lerarenopleiding godsdienstwetenschappen (60 sp.)


Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie (60 sp.)
Specifieke lerarenopleiding economie (60 sp.)
Specifieke lerarenopleiding geschiedenis, kunst en muziek (60 sp.)
Specifieke lerarenopleiding talen (60 sp.)
Specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen (60 sp.)
Specifieke lerarenopleiding wiskunde (60 sp.)
Specifieke lerarenopleiding natuurwetenschappen (60 sp.)
Specifieke lerarenopleiding gezondheidswetenschappen (60 sp.)
Specifieke lerarenopleiding lichamelijke opvoeding (60 sp.)

Opleiding

In academiejaar 2018-2019 kan voor de laatste keer worden gestart met een specifieke lerarenopleiding.

In academiejaar 2019-2020 zullen voor de eerste keer de 'educatieve master-opleidingen’ worden georganiseerd.

Studenten die bij aanvang van academiejaar 2019-2020 ten minste 15 studiepunten uit het SLO-programma hebben
verworven, hebben het recht om hun SLO voort te zetten tot uiterlijk 2020-2021.

Wat houdt de specifieke lerarenopleiding in?

De specifieke lerarenopleiding (SLO) bereidt je voor op de functie van leraar. Het diploma van leraar is vereist om
benoemd te worden in het secundair onderwijs. Tijdens de opleiding verwerf je communicatie- en
presentatievaardigheden die nuttig zijn voor elke job die wat met opleiding of training te maken heeft, ook buiten het
onderwijs.

De opleiding is gebaseerd op onderwijskundig, didactisch en vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek. Je leert deze


wetenschappelijke en onderwijsvernieuwende inzichten op een flexibele manier toepassen in diverse contexten.

Daarnaast krijg je de kans om leerervaringen op te doen in diverse authentieke werkomgevingen en leer je de


academische kennis en vaardigheden die je verwierf in je masteropleiding, aanwenden en integreren in de
onderwijspraktijk. Je leert ook omgaan met diversiteit en je krijgt de mogelijkheid om via een unieke ervaring de leerkansen
van kansarme leerlingen te verhogen. Dit leerproces op de werkvloer wordt ondersteund door de mentoren van de
stageplaats en door de stagebegeleiders van de KU Leuven.

Je kunt de specifieke lerarenopleiding volgen via verschillende trajecten:


- In combinatie met je masteropleiding
- Als onderdeel van de masteropleiding in een aantal richtingen
- Na je masteropleiding

De verschillende SLO-richtingen waaruit je kunt kiezen, vind je onder de titel 'Kies je programma'.

Infomomenten Download de brochure

Doelstellingen

De SLO is een academische opleiding, gericht op het verwerven van de basiscompetenties waarover een beginnende
leerkracht zou moeten beschikken. De basiscompetenties zijn georganiseerd in tien functionele gehelen, die verwijzen
naar de specifieke verantwoordelijkheden van de leraar:

o de verantwoordelijkheid t.a.v. de lerende


1. de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
2. de leraar als opvoeder
3. de leraar als inhoudelijk expert
4. de leraar als organisator
5. de leraar als innovator / onderzoeker

o de verantwoordelijkheid t.a.v. de school en de onderwijsgemeenschap


6. de leraar als partner van de ouders / verzorgers
7. de leraar als lid van een schoolteam
8. de leraar als partner van externen
9. de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap

o de verantwoordelijkheid t.a.v. de maatschappij


10. de leraar als cultuurparticipant

In de SLO aan de KU Leuven worden deze competenties geconcretiseerd in eindtermen die nauw aansluiten bij de
basisopleiding (bachelor/master) van de studenten die instromen in de SLO en bij de noden van het werkveld waarin de
afgestudeerden van de SLO terechtkomen.

Loopbaan

Je diploma van leraar, in combinatie met een masterdiploma, geeft je lesbevoegdheid in de tweede en derde graad
secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs.

De inhoudelijke expertise om bepaalde schoolvakken te geven, wordt bepaald door je masterdiploma (en niet door het
SLO-traject). Voor die vakken heb je het 'vereiste bekwaamheidsbewijs', voor de meeste andere vakken heb je een
'voldoend geacht bekwaamheidsbewijs'. Met beide bekwaamheidsbewijzen kun je worden aangesteld en benoemd. Meer
informatie over de bekwaamheidsbewijzen vind je op de site van het Ministerie van Onderwijs en Vorming
(ond.vlaanderen.be/ bekwaamheidsbewijzen). De bijhorende handleiding geeft je daarbij nuttig advies.

Om te doceren in het hoger onderwijs is het diploma van de specifieke lerarenopleiding strikt genomen niet vereist. Het
diploma geeft wél een aanduiding van jouw didactische kwaliteiten als lesgever. Bij de meeste directies heb je dan ook
een streepje voor tijdens de sollicitatieprocedure.

Je diploma van leraar kan pas worden uitgereikt na het behalen van je masterdiploma.

Contact

Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL)


tel. + 32 16 32 94 00
E-mail
Studentenvertegenwoordigers: info@coraal.be

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

Toelatingsvoorwaarden

Specifieke lerarenopleiding godsdienstwetenschappen (Leuven)


Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie (Leuven)
Specifieke lerarenopleiding economie (Leuven)
Specifieke lerarenopleiding geschiedenis, kunst en muziek (Leuven)
Specifieke lerarenopleiding talen (Leuven)
Specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen (Leuven)
Specifieke lerarenopleiding wiskunde (Leuven)
Specifieke lerarenopleiding natuurwetenschappen (Leuven)
Specifieke lerarenopleiding gezondheidswetenschappen (Leuven)
Specifieke lerarenopleiding lichamelijke opvoeding (Leuven)

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de
student tijdig geïnformeerd worden over:
de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en
instructies.
De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het
VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact
opnemen met Dienst VGM

INFORMATIE VOOR
› Toekomstige student
› Student
› Docenten
› Onderwijsondersteuners
› Onderwijsverantwoordelijken
› Sollicitant
› Alumnus
› Personeel
› Overheid en bedrijf
› Pers
› Schenker

SNEL NAAR...
› Faculteiten
› LRD - Kennis- en
technologietransfer
› UZ Leuven
› Jobs
› Doctoreren
› Dienst Internationalisering
› Bibliotheken
› Nieuws
› Agenda
› Cultuur
› Sport
› KU Leuven-shop
› Contact

INTERNE TOOLS
› Toledo
› KU Loket
› Webmail
› Intranet
› Wie-is-wie
› Organigram

OTHER LANGUAGES
› English
› Français
› Deutsch
› Español


› Русский

TOON MEER keyboard_arrow_down

2016 © KU Leuven Disclaimer Cookiebeleid Volg KU Leuven via