Vous êtes sur la page 1sur 4

Tabela 1.

Dopuszczalne błędy obrotomierzy

Typ obrotomierza Zakres pomiarowy Dopuszczalny błąd


0÷1000 ±37,5 obr./min.
Magnetoindukcyjny
1100÷2500 ±37,5 obr./min.
Reluktancyjny 0÷2500 ±1 %
Mechaniczny 0÷2500 ±1%

Tabela 2. Sprawdzenie rezystancji izolacji nadajnika i wskaźnika obrotomierza LUN

Nadajnik : typ………………………………………… nr ……………………………………………..


Wskaźnik : typ………………………………………… nr ……………………………………………..
Wilgotność względna …………………………………………………
Zmierzona rezystancja Zmierzona rezystancja Wymagana
Pin i numer izolacji nadajnika izolacji wskaźnika rezystancja izolacji
[MΩ]
1
2
3
4
5

Tabela 3. Protokół pomiarowy ze sprawdzenia błędów wskazań obrotomierzy oraz pomiaru napięcia i
częstotliwości generatora jednofazowego

Prędkość Wskazania obrotomierza Generator jednofazowy


obrotowa
Reluktancyjnego Magnetoindukcyjnego Mechanicznego Napięcie Częstotliwość
wzorcowa
nw nr nm nme U F
[obr/min] [V] [Hz]
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

Tabela 4. Analiza przebiegu sygnałów czujnika reluktancyjnego

Napięcie skokowe Napięcie średnie Częstotliwość impulsów


[V] [Hz]

Tabela 5. Obliczenie błędu wskazań obrotomierza reluktancyjnego

Obroty wzorcowe Obrotomierz


Błąd obliczony Błąd dopuszczalny
reluktancyjny
nw nr ∆n ∆nd
[obr/min] [%]
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
Tabela 6. Obliczenie błędu wskazań obrotomierza magnetoindukcyjnego
Obroty wzorcowe Obrotomierz
Błąd obliczony Błąd dopuszczalny
magnetoindukcyjnego
nw nm ∆n ∆nd
[obr/min] [%]
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
Tabela 7. Obliczenie błędu wskazań obrotomierza mechanicznego

Obroty wzorcowe Obrotomierz


Błąd obliczony Błąd dopuszczalny
mechanicznego
nw nme ∆n ∆nd
[obr/min] [%]
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500