Vous êtes sur la page 1sur 4

EXÀMEN de Llenguatge musical

q = 60
Recita les notes i el ritme

% 33 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œœœœ˙ Œ
3

œ œ œ œ œ œ
%œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5

œ œ œ œœœœœœœœ ϖ
7

Canta les TRIADES Majors de C, G, D i A


C

œ œ
9

% œ œ œ œ
œ œ

∀ œ œ ∀∀
G

œ œ œ œ
11

% œ œ

∀∀ ∀∀∀
D

œ œ œ œ
13

% œ œ œ œ

∀∀∀ œ œ µµµ α
A

œ œ œ œ αα
œ œ
15

%
Cantar les TRIADES menors de: Cm, Gm, Dm i Am
2
Cm

α αα œ œ µα α
17

% œ œ œ œ œ œ

œ œ
Gm

αα œ œ œ œ µµ
19

% œ œ

œ œ ∀∀∀∀
Am

œ œ œ œ
%œ œ
21

Escriu les següents tonalitats Majors i el seus relatius menors:

∀∀∀∀ µµµµ ∀∀∀


α µ
23

∀∀∀ µ
µ∀ ∀∀∀∀

25

∀∀∀∀ µµµµ α α ∀
∀ µα α µµµµ ∀
27

∀∀ µµ α
α
29

%
3
Senyala les SINCOPES

α α œ ˙ œ
31

α œ−
%α œ œ œ œ œ œ
32

α α œ− œ œœ œœ œ œ œ œ œ− œ ˙ Ó
33

% Ι Ι

q = 60
Lectura Ritmica

α α œ œ œœœœ œ − œ ˙ œ − œœ œ − œ œœœ Œ œ œ
36

% Ι

α α œœœœœœ œœ œœœ œ Œ œœœ œœœ ‰ œ œ œœœœ˙


39

% Ι

α α œ œ œ œ− œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ µµ
42

%
3 3 3
4
ACORDS

Digues quins acords son:

ϖ ϖ
% ϖϖϖ ∀ ϖϖϖϖ ∀ ϖϖϖ α ϖϖϖ
44

ϖϖ ϖϖ ϖϖ
% ϖϖ
α ϖϖ
48


∀ ϖϖ ϖϖ ∀ ϖϖ

Escriu els seguents acords:


F ∀m Bα Cm A
52

Gm D Aα
56

œœ
Estat fonamental
œœ œ
1a Inversió 2a Inversió
œœ œ œ œœ
59

% œ œ œœ œ œ œœ œ
œ

Escriu les seguents inversions:


A/E E /G ∀ D m/F C m/E α
62