Vous êtes sur la page 1sur 4

Coborât-a coborât

+ Eugen-Dan Drăgoi
1 ι ι ι ι ι œι œι œι ι ι
Poco rubato e espressivo

SOPRAN %3 ∑ œ œ œ œι œ − œ œ− œ œ œ− œ ˙
Co bo rât - a co bo rât Dum ne zeu pe–a cest pă mânt

1
%3
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
ALTO

(o)

1 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
TENOR Υ3

BAS
> 13 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

ι ι ι œι œιœι ι ι ι ιι
% œι œιœι œι œ œ œ œ − ι ∑ œ œ œ œι
8

S
œ œ œ− œ œ− œ
Pe–o sca ră lun gă de cea ră Pe–o sca ră lun gă de cea ră În mij lo cul


˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
A

œ œ œι œι
(o)

Υ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T
Ι Ι
În mij lo cul

B
> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙
(o)

ι ι œι œι œι ι œ ι ι ιœι œι œ œι œι œ − ι
% œ−
16

S œ œ− œ œ − œ ˙ œœ œ
sa tu lui În mij lo cul sa tu lui La ca sa bo ga tu lui

A %˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
ι ι ι œ α œ α œιœι œι œ ι
(o)

ι
T Υ œ− œ œ− œ œι œι œι œ œ − œ œ− Ι Ι œ Μœ− œ
sa tu lui În mij lo cul sa tu lui La ca sa bo ga tu lui

B
>˙ ˙ ˙ ˙ ˙ αœ œ ˙ ˙
(o)

© eddmus 2003 rev. 2016


rit.

ι ιι ι ι ι ι
% œ œ œ œι œ − œ œ œ œι
24

S
œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
La ca sa bo ga tu lui Ga ta–i ga ta

%˙ ∑ ∑ ∑ ∑
œ αœ αœ ˙ œ œ
A

ι ι
(o) Ga ta–i

ι
T Υ œΙ Μ œΙ œ œ œ − œ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ− œ œ− + œ œΙ
La ca sa bo ga tu lui

>˙ œ œ
Tutti


Solo

B α˙ ˙ Ι Ι ΙΙ Ι Ι Ι
(o) Ga t–ai ci na om bo gat Nu–i de

ι ι ι œι œι œ œι œι œ − ι œιœι œι ι ι
32

% œ− œ ˙ œ œ ˙
œ œ œ œ−
S

nu–i de voi Ci de mari bo ieri ca noi Ci de mari bo ieri ca noi

ι ι ι ι ι ιι ι
A %œ œ ˙ œ œ œ œ œ− œ ˙ œ œ œ œι œ − ι
œ ˙
ι ι ι ι ι ι
α œ œΙ œ œ œι œ −
nu–i de voi Ci de mari bo ieri ca noi Ci de mari bo ieri ca noi

∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ α˙ ι
T Υ Ι œ ˙

>˙ ∀˙ œΜ œ œ œ ι ι
Ci de mari bo ieri ca noi Ci de maribo ieri ca noi

ιι
B Ι Ι Ι Ι œ− œ ˙ œ œ œι œι α œ − œ ˙
voi Ci de mari bo ieri ca noi Ci de mari bo ieri ca noi

ι ι λœ ι ι ι
œ ∀œ œ
40 stesso tempo ma con spirito

S %œ œ œ œ Ι œ œ œ
ε Le rui Doam ne, Dum ne zeu S–a su pă rat

A %œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ε Le
θ ι θ ι θ ι θ ι ι θ ι θ ι θ
ι œ ∀ œ œι œθ œι
rui Doam ne, Le rui Doam ne

T Υœ œ œ œ ∀ œ œΙ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ ∀ œ Ι
ε Le
> œι θ θ θ θ θ θ
œ œι œ œΙ œ œι œ œι œι œ œι œ œ œ œι œ œι
rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler

œ œ
B
Ι Θ Ι Ι Θ
ε Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler

-2-
44

S %˙ ˙ ˙ ˙
(a)

ι
A % œι œι œ ι ι ι
œ œ œ œ ˙ ˙
Ε Şi de–a co
ι θ ι θ ι ι θ ι θ ι ι ι ι
lo a ple cat

Υœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ œ œ œ ∀œ œ œ
T
Ι
rui Doam ne ler Ε Şi

> ι θ ι θ ι ι θ ι θ ι œ
Le rui Doam ne ler Le s–o luat şi s–o dus

œ ∀œ œ œ œ œ ∀œ œ œ
B
œ œ œ ∀œ œ œ œ œ ∀œ œ Ι Θ Ι Θ Ι Ι Θ Ι Θ Ι
Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne le Le rui Doam ne le

Τ a tempo
pesante e molto rubato

∑ ∑ ∑ ∑
48

S % ˙ ˙ τ̇ ˙

Τ
(a)

% ˙ ι
A
˙ œ œ− ˙ τ̇ ˙ ˙ ˙
(a)

Υ ∀˙ ∀˙ ∀œ œ œ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑
τ
T

> ∀ œ œ= œΙ œ ∀ œ œ œ Τ } ι œSoloœ œ œ œ − œ œ−
(u)

ΙΙ Ι Ι Ι œ Μ œΙ œΙ œΙ œ œ œ ∑ Ι Ι ΙΙ Ι œ
Ι
B
Ι Ι
Ε La ca pă tul sa tu lui La ca sa să ra cu lui Ga ta–i ci na om să rac

ι ιι
% œ œ œ œι œ − ι ι ι œι œι œ œι œι œ − ι œι œι œι ι ι
56

S œ ˙ œ œ œ œ œ− œ
Ga ta–i ga ta pu ţi nea Hai deţi toţi pe lân gă ea Hai deţi toţi pe lân gă

%œ ι ι ι ιι ι ι ι ι ιι ι
A
œ œ− œ ˙ œ œ œœ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ− œ
ι œι ˙ ι ι ι ιι ι ι
œ œι œι œι œ œι œι ˙
Ga ta–i pu ţi nea Hai deţi toţi pe lân gă ea Hai deţi toţi pe lân gă

T Υœ œ ˙ œ œ œœ œ œ œ

ι ι œ œ œΙ œΙ œΙ œΙ œ
Ga ta–i ga ta Hai deţi toţi pe lân gă ea Hai deţi toţi pe lân gă ea

> ∑ ∑ ∑ œ œ œœ
Ι Ι ΙΙ œ œ œ ˙
Tutti
B
Ι Ι
Hai deţi toţi pe lân gă ea Hai deţi toţi pe lân gă ea
-3-
ι ι ι ι ι œι œι œι ι
œ œ œ œι œ −
64

% œ œ− œ œ
˙ ˙
S

ea De–un de pâi nea o frân gea De–un de pâi nea

ι ι ι ι
A %˙ ˙
ι ι ι ι
œ œ œ œ œ− œ ˙ œ œ œ œι

ι θ ι œθ ι ι θ ι œθ ι ι θ ι œθ ι œ œ œ œ œ ι θ ι θ ι ι θ ι θ ι
ea De–un de pâi nea o frân gea De–un de pâi nea

T Υ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ΙΘ Ι ΘΙ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œι œι œθ œι œθ œι œι œθ œι œθ œι
Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler

B
ΙΘ Ι ΘΙ ΙΘ Ι ΘΙ Ι Θ Ι ΘΙ ΙΘ Ι Θ
Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler Le rui Doam ne ler

ι ι ι œι œι œ œι œι œ − ι œι œι œι ι ι
70

S % œ− œ ˙ œ œ œ œ œ− œ ˙
o frân gea Dum ne zeu iar o creş tea Dum ne zeu iar o creş tea,

% œ− ι ι ιι ι ι ι ι ι œι ι ι
œ ˙
A
œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ−
ι ι ι ι œι œ ˙ ι
œ œΙ œΙ œΙ œ −
œ œ œ
o frân gea Dum ne zeu iar o creş tea Dum ne zeu iar o creş tea

T Υœ œ ˙ œ œ œ œ œ Ι Ι

ι ι
œ œ œΙ œΙ œ œΙ œΙ
œ− œ œ œ œ ˙
Le rui ler Dum ne zeu iar o creş tea Dum ne zeu iar o creş tea

B
>œ œ ˙ Ι Ι Ι ∑
Le rui ler Dum ne zeu iar o creş tea Dum ne zeu

αœ œ œ ΜΤ˙˙
αœ
78

S %œ œ
O creș tea

%˙ α˙ α˙
A
τ̇
α˙ Τ̇
(a) O creș tea

Υ œ
T
œ œ αœ

αœ αœ œ Τ̇
˙
O creș tea

>
B ∑ ˙ α ˙˙ τ
O tea

-4-

Centres d'intérêt liés