Vous êtes sur la page 1sur 4

Beneficiar: .............................................................. Comanda nr. ........ din ..........................

.................................................................................. Către: S.C. PHYSIOKINESIS S.R.L.


Localitatea: ............................................................ Str. Pasajul Revolutiei nr.6
Str.: ...................................................... nr. ............ Bacău
Judeţul: ................................................................... Tel/fax Romtelecom: 0234 515 805
Telefon: ................................................................... Mobil : 0745 026 200
Cod fiscal: ............................................................... Mobil Orange: 0749 371 694
Cod poştal: .............................................................
Persoană contact: .................................................. e-mail: comenzi@esincomp.ro
e-mail: ..................................................................... office@tipografiaelena.ro

FORMULARE TIPIZATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR La acest pret


nu se adauga
OFERTA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 T.V.A.

Preţ*
Nr. final
DENUMIREA TIPIZATULUI buc
Crt. facturare
(Lei)

CATALOAGE
Catalog pentru învăţământul preşcolar 1,00
1
(A5, 8 pagini, 5 copii/pagină, coperte carton subțire velin)
Catalog pentru clasa pregătitoare Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 3,00
2
(A4, 39 elevi, 3 elevi/pagină) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele verde 11.0*
Catalogul clasei pentru Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 8,00
3 învățământul primar
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele grena fara 17.00*
(X3, 36 elevi, 4 elevi/pagină) eticheta
Catalogul clasei pentru Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 8,00
4 învățământul gimnazial
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele albastru fara 17,00*
( X3, 36 elevi, 3 elevi/pagină) eticheta
Catalogul clasei pentru Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 8,00
5 învățământul liceal
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie maro fara eticheta 17,00*
(X3, 36 elevi, 3 elevi/pagină)
Catalog pentru şcoli de arte si meserii Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 8,00
6 (învăţământ profesional)
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele maro fara 17,00*
(X3, 36 elevi, 3 elevi/pagină) eticheta

Catalog pentru şcoli postliceale şi de maiştri Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 8,00
7
(X3, 36 elevi) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele maro fara 17,00*
eticheta
8 Coperte catalog X3 (carton gros acoperit cu imitaţie piele de diferite culori) 30
Etichete catalog autoadezive (A6)
9 Pentru fiecare catalog comandat cu coperte din carton gros acoperit cu hârtie albă sau imitație piele 0,50

CARNETE DE ELEV
1 Carnet de elev pentru învățământul primar (A6, 16 file, copertă carton) 1,50
2 Carnet de elev pentru învățământul gimnazial (A6, 16 file, copertă carton) 1,50
3 Carnet de elev pentru învățământul liceal (A6, 16 file, copertă carton) 1,50
Pagina 1/4
REGISTRE ȘI CONDICI
Registru pentru înscrierea copiiilor în Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 9,00
1 grădiniţe
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 16,50*
(A4, 50 file, 9 elevi/pagină)
Registru pentru înscrierea şi evidenţa Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 9,00
2 elevilor
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 16,50*
(A4, 50 file, 20 elevi/filă)
Registru matricol pentru clasele I–IV Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
3
(A4, 100 file, 1 elev/pagină) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
Registru matricol primar gimnazial Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 0
4
(A3, 50 file, 1 elev/pagină) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 29.00
Registru matricol liceu/grup şcolar Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
5
(A4, 100 file, 1 elev/filă) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
Registru matricol liceu/grup şcolar Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 22,00
6
(A3, 100 file, 1 elev/filă) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 29,00*
Registru unic de evidenţă a formularelor Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
7 actelor de studii pentru învăţământul
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
gimnazial (A4, 100 file)
Registru unic de evidenţă a formularelor Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
8 actelor de studii pentru liceu/grup şcolar
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
(A4, 100 file)
Registru unic de evidenţă a formularelor Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
9 actelor de studii pentru învăţământul
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
profesional şi postliceal (A4, 100 file)
Registru pentru evidența actelor de studii Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
10 primite și eliberate absolvenților
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
(A4, 100 file)
Registru pentru inspecţii şcolare Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
11
(A4, 100 file) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
Registru de intrare–ieşire Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
12
(A4, 100 file) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
Condică pentru evidenţa prezenţei şi Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 22,00
13 activităţii cadrelor didactice
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 29,00*
(A3, 100 file)
Condică prezenţă personal auxiliar (ora Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
14 intrării şi a ieşirii din unitatea de învăţământ)
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
(A4, 100 file)
15 Condică pentru învățământul preșcolar (1/2 A4, 100 file) 6,005
Registru de evidenţă a arhivei şcolare Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 22,00
16
(A4, 200 file) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 29,00*
Registru pentru procesele verbale ale Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
17 şedinţelor Consiliului de Administraţie
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
(A4, 100 file)
Registru pentru procesele verbale ale Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
18 şedinţelor Consiliului Profesoral (A4,
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
100 file)
Registru de evidență a deciziilor si notelor Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
19 de serviciu emise de director
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
(A4, 100 file)
20 Registru declaratie de interese / avere Coperte carton (duplex), culoare rosie / albastra 18.00

Pagina 2/4
FOI MATRICOLE
1 Scrisoare de solicitare, transmitere şi confirmare a foii matricole (A4 , 1 filă) 0.5
2 Foaie matricolă pentru clasele I–VIII (A3, 1 filă) Model A – învăţământ de stat 0,8
3 Foaie matricolă pentru clasele IX–XII(XIII) (A3, 1 filă) Model A – învăţământ de stat 0,80
Foaie matricolă pentru SAM, anul de completare, şcoli
4 Model A – învăţământ de stat 0,80
postliceale şi scoli de maiştri (A3, 1 filă)
5 Raport de evaluare clasa pregătitoare (A3, 1 filă) 1,50

ADEVERINŢE
1 Adeverinţă de absolvire a studiilor (A4, 1 filă) Model A – învăţământ de stat 0.50
2 Adeverinţă de studii (A3, 1 filă) Model A – învăţământ de stat 0.80
3 Adeverinţă pentru salariaţi (A6, 100 file) 5,00
4 Adeverinţă pentru elevi (A6, 100 file) 5,00
5 Adresă de înştiinţare a părinţilor despre absenţele nemotivate ale elevilor (A6, 100 file) 5, 00 0

EXAMENE
1 Foaie cu pătrat negru pentru probă de concurs (A3, 2 file) 1,00
Borderou de corectare/examinare şi notare la Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
2 examenele de corigenţă/diferenţă
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
(A4, 100 file)
Catalog pentru examenul de corigenţe Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
3
(A4, 100 file) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
Catalog pentru examenul de diferenţe Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
4
(A4, 100 file) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
Catalog cu rezultatele la examenul de absolvire a școlii profesionale, de ucenici, de maiștri și
5 8,00
postliceale
Catalog cu rezultatele la testele naţionale Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
6
(A4, 10 elevi/pagină, 100 file) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*

BIBLIOTECI
Registru inventar bibliotecă Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 22,00
1
(A3, 100 file) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 29,00*
Registru de înscriere a cititorilor Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 22,00
2
(A3, 100 file) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 29,00
Registru de mişcare a fondului de publicaţii Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
3
(A4, 100 file) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
4 Fişă de înscriere la bibliotecă (A5, carton) 0,50
5 Fişă contract de împrumut (A5, carton) 0,50
6 Fişă de lichidare a împrumuturilor de publicaţii (A6, carton) 0,30
7 Fişa cărţii (A7, carton) 0,20
8 Fişă de termene de restituire (A6, carton) 0,30
9 Înştiinţare de restituire (A5, carton) 0,50
10 Declaraţie de pierdere a publicaţiilor (A5, carton) 0,50
11 Buletin de cerere (sală de lectură) (A6, carton) 0,30

CARTE DE ONOARE
Carte de onoare
(A3, 20 file calc+carton lucios, 150 file hârtie, coperte din carton gros acoperit cu imitaţie din piele
1 de diferite culori, imprimate folio galben auriu sau argintiu) 300,00
Cartea de onoare constituie suportul ideal pentru impresii şi note de consideraţie, este un obiect
unicat, valoros în timp prin scopul său, ce nu ar trebui sa lipsească din nicio instituţie.

Pagina 3/4
ALTELE
1 Foaie colectivă de prezenţă (pontaj) (A4, 100 file) 11,00
2 Diplomă pentru acordarea premiului pentru elevi (A4, carton, policromie) 0,80
3 Diplomă de merit (A4, carton, policromie) 0,80
4 Registru de casă (A4, 100 file) 11,00
5 Nota de receptie si constatare diferente(A4, 100 file) 11,00
6 Nota de receptie si constatare diferente(A4, 50 seturi autocopiative) 15,00
7 Foaie de parcurs persoane(A5, 100 file) 6,50
Registru privind operațiunile prezentate la Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
8 viza de Control Financiar Preventiv
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
(A4, 100 file)
Registru pentru evidența salariaților Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
9
(A4, 100 file) Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
Registru pentru procese verbale ale Coperte carton subţire (duplex), culoare albă 11.00
10 profesorului de serviciu
Coperte carton gros acoperit cu imitaţie piele culoare standard 18.00*
(A4, 100 file)
11 Fişă de magazie (A5, carton) 0,50
12 Fișa activității zilnice a autovehiculelor (FAZ) (A4, carton) 0,90
13 Fisa mijlocului fix (A5, carton) 0,50
14 Notă de comandă (A4, 100 file) 13,00
15 Bon de consum (1/2 A4, 100 file) 8,50
16 Bon de consum (1/2 A4, 50 seturi autocopiative) 16,00
17 Ordin de deplasare (delegaţie) (A5, 100 file) 7,50
18 Fişă de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă (A5, 16 file) 3,00
19 Fişă de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă (A5, 16 file) 3,00
20 Dosar medical (conţine fişa expunerii la riscuri profesionale şi fişa de aptitudini) (A5, 24 file) 3,50
21 Contract muncă 0,80
22 Dosar plastic cu şină 2,00
23 Dosar simplu 1,00
24 Dosar şină 1,00
25 Dosar plic 1,00
26 Hârtie scris (A4, 80g/m2, top 500 file) 15,00
27 Hârtie scris (A3, 80g/m2, top 500 file) 45,00
28 File din plastic (A4 portrait, deschidere in partea superioară) 0,23

Director unitate Administrator,


învăţământ, ing. Ovidiu Marchis

* Pentru alte culori decât cele standard se percepe o sumă suplimentară de 5 lei/catalog si 3 lei/registru.
Culoare standard - catalog pregatitoare – verde; catalog primar - grena; catalog gimnazial – albastru; catalog
liceu – maro; registre si condici – bleumarin/maro.

Preţul de lista este pretul final de facturare.


Preţurile sunt valabile pentru perioada 01 ianuarie 2018 – 31 ianuarie 2019 !
Timpul de livrare a comenzii este intre 8-10 zile lucratoare.

Formularele tipizate se tipăresc după modelele aprobate de Ministerul Educaţiei Nationale conform notei
40678_2016 si modificarilor ulterioare aparute pe site-ul MEN
Transportul se va efectua prin intermediul Poştei Române, iar plata se va face în unul din conturile noastre
menţionate pe factura fiscală ce va însoţi produsele comandate. Cheltuielile poştale sunt suportate în proporţie de 50% de
către firma noastră, restul fiind trecut în factură.
Pentru mai multe detalii şi/sau alte oferte, vizitaţi site-ul nostru http://edu.esincomp.ro sau contactaţi-ne
telefonic sau prin e-mail (comenzi@esincomp.ro) sau office@tipografiaelena.ro sau tipizatescolare@tipografiaelena.ro

Pagina 4/4