Vous êtes sur la page 1sur 568

ETYMOAOfIKON AEEIKON

THt

APXAIM;E~AHNIKH~

EEEAAHNI:t9EX

ANTIlNIOY A. llAllANIKOAA(I'Y

;~I'''MOr En'XOrPlkOr t;Aoeanrror m't "Jolt ..... u '.U .• I'I" .. 81 MAOAor •• U:

INYOoOAl'I.UIl'tWMI.:.. ......

ETYMOLOGISCHES WORTERBUCH DES GRIECHISCHEN

. i.~ B. HOt:M4NN '

VERLAG VON R. OLDENBOURG MtiNi:BEN i950

ttrosoroz TOY rYrrPA<I>EfJE

To pnd xel'ea, AeE"'~" nSgUXBI b )'ha, nQooai:' TM elCae. Wol "dna Ta BepaT« 1'«»- b Toi" Ht,pbo" dnlJ1'1'~" UEMI!'~ 'UaetiAal~ "mal cnW8era ~l "naedy'wya, Tdh, 6na(<<n/tJ htipo1oytHt} flXia" '~ Td 01""0' lfil'PQ 61*U n~o9'U~' -&0 TtW~.np •• E" Tci1t dno".u.~ O''C'tHW, naed;. Toi, reappaTiNOk' (wc naq' 'If(Jt)x/tp) cbmotOKJOW Ail8fJ;W 11+Pth1aa, pOw;" .0) 6(1a, C1tJO'z"lCtWfa, ",d, hvpoloy"u,. 01- Norm,"" peJl4(!TVf!fJpbow UfeflW Nal P) &aa, naAa,69n drlfO.op1'J- 6elo(U neq,d1UaOtI dqyonQcw el, d%e'1tnl<w, (n.z- '0 e ) •

Ka •• nl ..... ~ •• T06 A.e.... >JE.on .. ~6~ ~ dnd Til' p. IHUaew" TOO Ad'l~iJ 1'06 PrellwitzHtU "lfj, yO, hlUueroc TOG ,AallmiJ T06 Boioaeq 6r)1'0 • ...e.raa p.PlJoyea<p(a. . <I.' ohlo •• pta. ~ 6h lyl"no xeilCII, P'PMO'fea9"H{i)" naea.nopnt»" A~J¥'GTCI MrrG 'rd' paa.. ••• ~ ~TT.' dPePal •• I ... ,... xaea .. ~eI'o,... dtoaMy .. , I •• TOW 1.1- few" p8lAol'. law,.

Alrid .. pa. nl • .,.,xe ...... .u h<ped ... 16<1<".,«< .. X ...... ta, 61, TO" "afwrln}" H. Rubenbauer did' 'fa. noAAtur.t" Hal ,noltnipovc vno&llsa, a~Toil'Hin'd n}ttt e,rrMOJC1'. TOO AeE,W16.

J. B. HOFMANN

t,j, pet:(lyA<ht:~alf; 1:06 Ae;"ioD dqneew,pw el, ~d. ,na\rie~ Po~ .1 '1],p 0 o8e,J';1)

lIPOAOroZ TOY METll<J>fllZTOY

'11 l'rv,aoAorlal\'[UWAt;irov. 8fjAOV6ti'it ~~'t'll(J'tC; t(l)v dpx,u::wv :Pt~~V,JC(li.,,"~~4 Gtlvt~etdv 1) eilpe~.'tfj9-:.?tpO)'Capx.t1cijc; C1Jal~[at;;uiJt!'bY/ umtGX0).110'ev,i}3TJ 't'ouc;dpxa[ot)c;~E)../..T)'vac;.l °H ~pwv,(t. ~J.lmc; a(i'tll~:lX~ s~1te~p\1C9v "u,pt~ Xct.ptl'tcrf'jp,a,. ~')lto~t:vt} i;tc; 1.p(O~'l~1· lC;l'jV, ft O'l1p:~o¥YrUCnV.ltVa OJ.i.Oto'tTJ'to., t&v Ul;t(I)v. a~9 ~C1:i al 30- .8StO'Q.l &Pf1llvsTa.tilic; t1tl',to .1tM>iq''tOV ,;gewp~vta:\, afUJ&pov,tcripq>.,ptVUl} OiltroC; 0 ~OIlTJPOC; O'ucrxettCel: to ' 6VOjl(l .. ,,~04va(1EV' n:P6C; ,:to ~aaaJ#"o,,~ 'o 'ApXPl'~XoC; q"lV~,~et,,'t'8,:lSv~a,~A~,l~.1tp6c;

ro,dUvll): '

TOpdq ·'Ano,u07., ",ai:' (IV TOOC',ph, alT/o",

n~lfcu"E iiQI alpS"" 6.ttu· wO:i'l:Ee",(U,,l6etd·(30 D= 26.west)/

6,"':,Sf ~i_Crx~).~ *p~" to. >:)"6V9~~~V' ~&~fM&):).tlP":

i .. !o ,a' 9'>~ICOV tfl~ ~~ &l~t t~:l~tlJlo(; ~Tl6it<;, fit"t~, ,i,Pu(~t&:,~» (tcP. 'O~' '~. K -534, fP~pat '11 ,btJ/JOJI, letUi ~i::IkPi ,itUIlOMYrt~,'~&. "'YlK~'~).;. R. Thllrn~e_b.'Dje 'Etymolhgit, Freiburg 1. Br.' 19Q4·'A~"S. c,; Rtlss. Etynmk.gy, London ,1958 (dwtun., -1965)' Vittore Pi.ui. ,L·,el.im~~.<~~,..Questtoni-Metodo, Paedeia Editrice Brescia 1961 (Studi Grammaticali.e,LinguiItiei9).

2:. Kani 'tOY eQ(r't'a6lov ('0&. 1408, 13): ~OfJetI' _t- ltvflilMrla,loyo, 1.1JaA'1'11:,¥IEJl1jI'" 6&f"'-u;, !pu~l" T~,!, "¥E~JI :fiiq:~~t wi npdppaT~.

3';":,l{ et\ll1OMrri(l ~,~61,1l!':&' ,.u~ toUi ~~, nepi. fl!i ~)... ax&nidbc; K. N. 'HA'O:'fOVMV, A( t~o)..o'Y!Ut, ,",po OMpPfilV:l. ,',Kn:tpcoVl 1tai TitQl AL~iQl. !::I~:'~I:I~~~!:~.nave1E. 'A8ll~v 1, 1956/1957,385-413,lv9a 4. 'H tOt-ainll twpo).oyiu KaMltUl ailJ.IIijXlv ).a.bc'1"irop.oJ.oyia i'j ,:7foe~TtI"oiO)'I.O-; (KIt ayy).;. popu!aretymology. 'YGll, et~mi)logie pepalaire, yePJ1. Volk!let~'molo-gie' t'r 'PatetytnO'logie lrotttal.. '-edmotogia _po'polare).

'5':"'00. ,'! 407, K. t. /1oAA(JiIJIII pdQ Apro y~ Muuudp~o; T.o6' i'l"~,

. d'P6gdG'no 1}61} ytiJ'aI;tl' dlld ~novAopoie.c(?!lll· 1'0/ II' 'Odtiae~ QvtJp·ia'tw'buiJJlVPOII.

Bl.. P.RR. Forbes, Gleek Pioneefll in Philology cd Gnimmar, .The Cllll$ical Re\"iew·,47.",J933 ... .wS.'·

6;'~ R. "Mukelbaeh '(Kritiscbe' Deitrage eu antikeli AutoreD. Mei~nheim am Gliut 1914;;,a. 28Y-£uphJKOiY Mu08u hUIl~Ylta\v GWlmo", ,m ov6pUtO!i 'AntW;(U~;:itp6t; -to:,p1jJ1Udnd,uVPI 3,op9Dt 'to. ~ 1I:l.IlpeYovoGUo:

#a~ _~~o~'.:~l GV,''touf,'p.i~'ali:lav'

" n;'paille' i«il UV" d:n:6.ui ~IQ ~.uu~I'.

• AnoAAcw, "Ano.v.o,,· d)'t',4f', dn-&).Actw lp&,.

-AnwAeaa, rde o~ pO).&, TO 6WTSeOl' fArap. 1080 K.t.).1

'0 "Hp6ao'to~ 'tllV ).E~tv Oeov, dvarea el~ 'to xdaprp OlvTe, Ta 3e~yptn'a" 'EK 'tlbv ~pacrerov el 6i ..•. UMvl'1l0'6t TOI' Plov. w, ... 8)'P,o, H6't).ija8ru 11.$,&, Sr1n lCul nelv 6' at' UMvl'110'11, s,nr1zeiv P'¥J~ dE KaAeetv KW (J).P,ov. dU' ~tliea 'ton xropioo 1,32' 6 Pisani" (f\)p. 'ltepulvs\ 6n 6 'Hpo30't'0~ 3t.tKPtvSV el~ 'tllV i..S~IV (J).P,o, m9avro- c 'tu'tu ~ e' C'UV9E't1lCOV'tO 8.lo, Kut <b; tr 'to pto,.

01 "I(r)vs~' ·'91).Ocr0'901 (~ 6 'Ava;ayopa~ll Kat 6 ·HpUK).e,~ tO~U) ml 6 • A9t}vato~ 'Pl).6croqlO~ nMltrov Sui 'tOn StaJ..6you Kem· ).0, nporo9t)crav C'Um'l1p.a't'tKw~ 'tTJv 4't'UpOAO')'lKTJV Apeuvav. El~ TOV 3t.ci1oyov aUTOn, 9&pa 'to~ oJto{ou stVfll neel 6110paTwtl delMl'1]TO" cro/:;ll'twv 6 OAU'tCOV 't(U; 61tupxoucr~ 'tOTE rv(,)pa~ nepi <:JXeCl't:Q)~ rAmercr'l~ Kai aV'tIKetpeVWV nupoucrllil;E:1 'to ~V 'tOY <plA,OcrO!pOV Kpa'tu).ov 01toCl"t"1'Jpi~ovm 'tTJV 4no\jltV &n at crxtCl't:t~ f.l8'ta~u 6vopuwv Kai ftpaYI.ui'tQ)v elval 6croYtEptKUt, atno).oyudl~ lloP'Pi'i~, q)t)crtKat (tpt5r16', 383 a), 'to 3& 'tov 'Eppoyev'l uJtoCl"t"llPU;OVTa 6't't at Cl'Xtcrt:I~ a6'tat elval 6;conplKat. ao9alpt'tOl, <1Uppa'tlKof} xapaKtf1po~ ("&PfP Kai 18e&,

7. nJt tnicrllo; E6puc. anomt. 781,11 -ll Nauck (Clatlkov); '0 ",a.ulrpeyye~ wHU, w~ p' dnwMaa~

ifill 'toro'. 'AnooUw u' iv fJ(!O'toi; oeOro~ ",aAet, I1rnl~ 'rd <"'yron' ovd,uar o16e 6o.lpOJ,w".

8. 2,52 eeov~ 6i n(!Oawvdpal1Qv I1rpea, dno 'toii 'to,otITOV 111'1 xda,urp Oiv~ "I"t~ ta nt!7]i',ua't(1 nal ndl1o.~ "o,ua~ elxo",.

9. Bl 6i _ned~ 1'oVtOlO"' In uAetrnj0'6' 1'OV piov W, OVto!O l",eil'1J~ tOV oil Cf/'t66" JA(J,o~ ntnAijO'8a1 1l~U')~ Bcn,' ~l" 6' llv 'tU6t01'JjIJ!j, lmaxeiv f#llJi HlJAuw ",w JA{Jwv, a.U' etlwx6a. 'Evw.OOU 611)... ICUta 'tOy I6Aiovu 6ilvutat 1'10; va Xai.."tUl oAfJl~ (= sbnlx1\o;), 6tav tGPIlUti<rQ xa)..6).; 6)..ov 1'OV Plov roo- npiv i'I 6~, tGPJ.U1MU amov, 6iwa'tlll va xai..1itm J.lOVOv .wt"VX11~.

10. L'etimologia. 0.14.

U. B)". OM't. Kper, 469 a In. TOOfo ae 'to ovopa 'Palve1'cu 1'0" 'A,,~a· yoeav nliCelv. EPM. TI61); ID. "Bouts al]lofhlt"l naM.II01'tqOv 8 illieivo; lMyel', on 1i asb1v'1 tin,j 1'OU ~.uov 8X81 'to fro!>. np. tnialllO 409 b xal 413 c.

12 .. B)". IIM'r. Kpat. 401 d ~Oaol 8 ail (lwala";;, aXE~ t'l ail" OVfOI lIIaO'

• Hea",Aemw llv ~yolVTO fa J"1'a U"o., TE nal'l'a ",at piv8lV oM6'" TO oil" aETWF Hal T,j dgX'lYO" atnwv elMI fO w9oiiv, 60e" 61} HaMi); lXE,,, ath'o «wola,» dwo· pda6a,. np. bdGll~ 402 • ~ h.

"

384 d)." 'EK 'toW 61[0 'toO nMrtOlVOIi twJ.lol.oyooJ,ttv(Ov tut Ml;£(Ov dVWj)epoVoEv 'tae; E~i'iC;: Tf)v A&~\V (Jeov{; AWJlOwyef Ale 'toi) 8et" «'tpeX&lV). M:yrov Ott at 1tpw'tOt at n&pi n)v ·EU.a3a dv9pO>1tOl teal 1to)..·_ lot b: 't({)V ~ap~apO)v 81ft 't'fto; 81t'OI'i'iC; 'OOU, 1tapai't'lPotlV1'ec; 't1}V atapKi'i Kai 'tux;stav tdVTjmv'toO "')..{ou, 'tfIo; tTeA.t\v'rJt;, 1"1'10; yflc;, 'tt'bv dodpcrv leat 'ron oopavofi, geropoup£vO)v tbe; eeev, &K 'ri'io; evspydao; 'toc. Oe'iv e1tO)voJl(lactv aOto~ 8eo6,y Opoo; euoeew 'ton tcup.ou 'tfjo; M;. ;&000; "alMove" 6 nt..a't'OlV Q.va<p&p6~voo; dC; 'tOY 'HO'lOaOV, X«P(l1ttllpttcvrc roeeooc roo; tpPOV[IiOUO; Kat ooeoec, 1PU(jIS\: ToVt'~ Tot""., nano, p.ii),).ov Aeyet, 00, tllol ~Qxei, 'tov, 6aIJ1-01la,· lJ-n 'I'(}QVlI'O' "ai. 6a~,.,ove'_"(fav., «datpov~}) a"'-roti, 0116paaev (398 b). TiJv A&;tv (1,.. (Jewno; Ihuj.l.OAoyet be 1'OU avaOewv & 81t{J)1f6 epJ.ll1veurov tOV <fXllJ.1(l'tlO'J,Wv ill.; t..l:!;eOl£ ch~ ~a'tOlOl: 'E~ yde e~pa't'o~ 8vopa yeyovev, 11'd, yedppa't'o~ Tot; iJ}.q;a i$a1eeOiVTo, ~al {JaeVl'iea~ rij~ -UAWTil' rEVOpevrt, (399 b). TTJv 1tpoet..eoow d'iC; M;eOlC; If Al~'1' Btxe't'at be 'toU dWA, ')..tyo}V : Ot nOAAol piv pOl ~o)(oiiqtv vnoAap{1dvctv TO &"'8, neoClelei'jqOat Tep &vopa1" TOVt'fP ~al q;O{JOVpeVOl TO lJvopa «llAOtJT(I)va» leaAoiJUtv QtJTOV (403 a).

'0 'AP10't'<rfS')..1lC; Kai ot l:'t(QtKoiU t'tcrxo;'iJ911O'UV cb(J(J.u't~ m>pi rilv t't0J10;'oyiav 'toW ')..s~srov. 06'tO)S 6l:'taytp['t11S ((Iu..6crotpOS1tupayet 'taS l.t;etS: ~(~OV dno toU MXa/fi pa"detav uno tol) ,uQltO''t'a (Mb) ZaleEt,l ('HO. Nrc. '7, 12 [=1152 b 7]), oveavoll uno 'toO 8eov Elva, 't'wv (ivw (nepi KoO'j..too 6, 19 [=400 ,8 71). '0 Xpilm1t1toc; §yp«'¥s 1I8el 'rwv 8TvpoAoyt"alV neD' ilta:1o:,ua a' P' r' 1/8' ox C' Kai lW,uOAOr'~Wv ned, .1to~Ua a' P' y' tJ' .11 Keen eov Mecroblue (Conviv. Sat.

13. BA. I. N. eEO~WealconovAov, l:UCJ1'l).lu cz,IAOO'oljltdi<; 'H9udl~. 'A&i(va 1941, (1. 86 !C.t.

14. Kpat. 391 c - d <fIaLl'ovml J.lOt oj neWl'OI tWV dv8eronwv tWv nEel 1'111' 'EAAcMa l'OVl'ot!.; JltWolJ{; (1'Ov~ OEOV';) ?jYlliu8m olltmlle v6v noAAoi 1'WV fJae{Jdewv. tiAlOv "a1 atA1jVJjv"aJ yijv "al atn'ea "at oveavov' dTe oilv aUta QeWv. 1'~ n&v1'll~ dEi Mvra ~(!6Wp "al OtiOVta, d:rt;d ravrl'J<; rij.; 9'vaew~. tij.; 1'06 Oeiv «OW",)) a,,1'OO, movopdmJt.

~lS. Bi.. Stoicorum veterum fragmenta, r61l. n, G. 44,40 (fleS. Amim) ... ObJEt tatl1'a dVQpa1'a 7), wr; vopl!:ovow ot and 1'ij~ Xroa.~, 9'60Ilt, ... "aOd 1t(Ji I1TOtXeUf 1'wa rij.; l1'vpoMyI~ eil1ayov(JIP (,Opt"(lW. IIpo.:; tOy tltl"(G"(p. KiiAOOO 4i.T1eJ\ ).6. 10V 1,24).

16. 'H9. Nuc. 5,7 (,.., 1132 a 30) !5la 1'061'0 "al ovo,udCerGi 6["0101', on dlXa dart,. wcmee dv 1l11't~ ei'1rOt MXalov, "al 6 &1taOT1}r; dlxat11'Jl~.

17. Bi.. Stoicorum veterum fragmenta. 1'61'. II, (1. 9, 13-14.

1,17,7) 6 XPUc:n1t7tOC; tPJ.lfJVllV€lTTW 1t~lv.·A3J'6..uw,. <i>t;; t~~t;: Chryeippue Apallinem, wr: oiJXi TW". no.uw,. Nol f"0v).tp,. ovatW,. Toli itveO' 8no, primam enim nominis litteram. retinere significationem negandi, I) 8'" p&,.or: ia'rl Hal troXl itollol; nam et Latinitas eum, quia tantam . c1aritudinem eolue obtinuit, solem vocavit.

'AA.Mi "Kat dC;' ToUt; }1£TUYllV£crtEPOUt; O"UY'YPOql£tt; ebptcxcpev mJl.0),oyiru; A.t~£roV . .:116&>POt; 6 I:n:sA.tWt'lt; eepi Tilt; Atl;sCJ>c; 'Hoa.l~ TPClIP8\: To,. 6' IE 'AAx~~"1' y~"o~~Jlo". Vaueoll n).£loaw In,,,,,,, PtJ(!{o'r:, 'AlJICololl b, 'Ya>trii~ "aAoV~e,.O,., vaTEf}OJI 'Hea"Ua pE"fowopao8ijJlru, otlx 6n 6,' "HeQ'J' laxe. ~Uo" w'9"'J(1W 6 MaTe", ail' 8TI T~), UtlT~" AC"t')AWNW, tieouleeal1l • HeuJU.ei T~ .naAoup n},. tNdJlOV ddECIP /ipa Ho;n~yoela. bIAf'}f}O"opt')(Jw ,(J, 24, 4).

'0' Ap-t£J.li&:Opo.; 'ltflpQ:l£\ T1\v 1t;lV T~peVPO'. d"lto 1"06 Tt')piflO1J Tot; 'AeNa6a,.i&

'H A.tl;u; ITvpo..1oyla cbt; YPOJ.lj.UlTl1COt; 6po'C; ~XSl tU'lvtc.TttxT)V -rtlv 'ltpoU.£ucn.v. florot; "ltpiO'roc; tXP'l(J\J.lo1toil1cS ToIJ'l"OV Stv yvwpi~oJ.lev. KU'tcl 'tov C. Curtius" 'to c' cruv6etl1Cov lTvflO' dvat {G)vucov.'0 terminus technicue lrvfJ01I, lTvpo).:oyla cl1l"o~[3S't"nt stc; 'toUt; 1:'ton-

18. 'Ovetpocp, 2,3 (=0.104, 8 k. t. h~o. Pack): To Il av-roNI:II'1} 'PuipaCIt~ b:rfhj~, iiI' ni{iul'O' ltalowl' dnd T'II~tWJIJ Toii 'A!?ltd~, 6. "'f?WTO~ Trp. lGVToV XAaptl6a 'lOtiTO' "'se~t1dl(TO TO' rQ&no, tlanlrocra, 1<"aTrl '[01'10' ~ MI Wro- 6ex6el, ,j",o TWv ToVTn ltaTolHoVvrwP. 'A,,' oii ~a8o,Te' [ltl;li] ol ",",XWelOI Tp. ~tirOv ivwltevdCovro re6noJl ¥al iltuAow np. io6ijTa Tf/JlIlpelO' lmjJ"vpo,. T1j#bo1J rOil etleo"TO,' iJrrrEQOv ce T4i XeDlIIP naearpfhlein'o, TOO r:mspa1:0~ TljPe~, ldq61j.

19. Grundziige der griecbiachen Etymologie, 511 bo -. (E: Windisch) Leipaig, 1879,0.:5.· ,

20. '0 nMlwv XP'lO"III01tOlUlV toCito cit; tOV .,zoaw{I())I (260 e roii t5i uY£I", 9'1jol1' 0 At:ixwv, lrv.uo. Tt!X"l IDolV toli dA1]8Ela, fj"tJat otir' lvr" 0-111:1: .pl} "'ou iio"-rteOJI yiv1jTQt) V-.alkv h "ttlIv '1~V(j)v 41v..ooOqH;oV (~i.." Curciu!, tve' d...,an. 0. 5). "H ~Ir; lwpo, tilPI1'tul tit; toUr; npoo'(t>K"P.'ltU"O~ : H. Di~ls - W. Kratu:, Die Fragmellte dee Vonokraliker, 101] h:8. Berlin 1960: :SEV.V. B 8,4 (I, J3J.lO) Blnse tyro nEel rwv6' 0160 At)'tl" l1;vp.w,· B 35 (1.137.7) Tall1"Q. lleooEdtJ6w pe,. roj, itlipoiOl. ·Imv II Xtor; B '" (I, 380.20) d1lee nvfkzyOfllI~ blipu), 0 O"Q9Id. Mel "&,,;w,, dt08ecb1l(UJI ,...,.wpCJ!i e16e ...

0"

1C~.21 napa I:tpapmVl KapuUfJA.coI; npoli tl'lv ).t~lV ATVPO).OYio.U til· p1')tUl xul it ~1(; l'rlJpO'l'~j;: • E, 61. Tfi .pBt1oyo.lq. Ka:ntJr] pb IUf'~ ~ 1''1:reollo).". H~~ TtP 6rn WTa 1'~" iTVpon/'fO TOU o.oparo,- (S.4. 10 [=C~ 248])." napa Alovooicp 'ttfl 'AAuc:apva<r<nt tbc:rCl6t~ 41ruvrq. 1) ~1(; InJpoAoyla," KQpO 3t Atovooiq> till ep~1d 6p(~&'t"al ufrtTl «be; .reP~ rlI~ rPaPJ.1ttfl1d'~: ThoeTOP lTvpoloyio, eifetd~' (nept rpull-

,","x~~ § I. 11:&. Uhlig), .

M«d rli~ cWti'lc; 1t'pb<; 'tTJv irvJAoJ.oytaJl OTJJ.1«oi~ cbtuV'l'q. " ~t<; Irvpotl ~ obmo.arlKOY' 1t'up4 AlOMpcp tiP .Iucd.ui)f~; ~!h fm. pi, "'Oa'~t'" n}P 6i_ "Jtm d1opdtTo" dn:& TIVO,I",pot) nIJBla'], beaTiea'Tij, '1Igot:n'JYoQl~ TotS'V'(I,il,l).ZJ To &1t{ppfJp.a inJptI)'; Q:n:uV'rq. nap' 'Apurt<nt).s:\: Ih ITtSp.oJC ~~ ovea".o,. J.d" &nO TOJ IJe07I elwn 1'W,. _ .... (fl'pl KOajIou 6. 19 [=400 • 6)).

'llaa(rr~ 6A c11t'UVTI} to pflJiu lrvpoloycii etc; '[ove;, Ilpooectcpatuc:ou<;: Diels - Kranz, Die Fragmente der Vo:rsokraiiker, A 10 (1',386.14 K,t.) ·Exa'rteo' o~,. ToVTtlW (t,l. 'HPIlKA.dTOU Kill 111:11:(&0 VO~), tp'fJal, xal ITVPOloyel" b"X£'I!d TO ~ij, 1pv%'ii, lJW)pa npO'T~" obt.tu.,. Mf",,,, "ph llyw" 6ui ToVTO ,ij" Alyea!}", TQ 'pf1VXa naqd TO CBb,_ TmC) ~ TOO' 6il!l~OO. ~6 6i VVW xEx).ijtJ(Ja, Ix Tot; :'fVxeoV.

21.' m. Ed. Schwyzer._ Griecbische Grlmmatik, t6j.l. I, 3'1 kli, Munchen 19!9, a.7· 41' 43_ ml 'Eee. XHOfICJ1), 'le-top!KiI rPQJ1J1Unldl 't"1l' Aunvud'jO; ri.~o;" 'f6~ l,tv'Ae-qVIUo; 1969,'0, '.-fmocriw; 1S8.

22. 16,4.27 ( =C. 784) b"li. Meineke xa8dnlgol't"q,.ITvfUMoylrn Plaf;dpn;;n WId Toti el, 't7}to --lfav 1,.,(16111«1., Onfl{l 'b.rd. cl~ 'C;' yfjr, ...

2], nJ. b:iCl'Tl' nl.otn, 'Hit 638 .. .ni?oo'dyu, r~ trvJldt'lru "nrii dfflpa:~ T~ ICCll-~'fOV'f6v 'EJiMlpl.1cbv nP6l; MuEhUlIl'ftICoVo; (npbo; rp!lj4tllt:) 1,247 ('t"6p. ]~ a. 61~." l1C1i. MubchlDlllll- Mau) J(Q:I 00" 4td n},. ToV dffl,uaT~ IITvpd"7'u •..

%4. Depl love. 'Ovop. 16 .. ;Td~edTlaru 6' ~ XeWTtp TOP Vn.J.(!"IT"poAoyl~ rlafJ)'aybTl ~, flJ..d:r:oWl TfjI Ewxeamccp, .no,uUl'n pi" ~aj 4AAlI"pdA4(1"fa II' b To/ (((!ani~. npoottl ~too; 6 'Epn&lP1ICOr; &10; StaIIC6\> fC*).aIOV Urel In.,.o1.oy/~ ~t"-.ad tOo; ~o; Avvo, IC(li :rr(1O~~!pdAaKW: npo.; "Ma&Tjpa. '0,,00;" (llR6r; rpaflJ.lG"t.) 1,24] (t9I.t" 300;, 0'. 60) olIW "tl Avl'~ tk'/T4I d.nd 'C06 A*I. TO I'tlt~. dtFJMI"" paBei," d Hal TO 1'Il1'O' ibid 1'1.0, 1,u'l"xoU e~T(U. Jlal ToVrO nrf100 lin' 4.Uov· 1.244 (-cOp.. ~, 0', 61) orOll :r(1Omc~ W tei; l"jj '"9'OAfl" neotnlkoBoi erc.n7flU; t} 6i xEql(lA~ xal 1'0 :r~, IJ I,m ngdIJU1I', d,n"ll,l.I~xhr.brrnl.

25. OJ. lafmlo; 'trpafl, 1,2,]4 (= C. 42) ... oo~ "Aea{Ja~ xol 'E(1epfJot1~, rdl'a rd), mfAw • E.U1j1'OW oiJ'CUJ xaAotl~tUJII roll, ~ A(}tlpa" lJp,a xul Toll 11'lfpov 17Wte)lOfin'Ol; ~ "elMo. 'A&flv. 13,28 (;,., 571 d) k5. Kaibe1 .•• olhi In :rJ~ TO hVJl~ ~", dUd 1l~ 'Co WaX'lPo~it1tteov. ... ,

(J8e" 'Xt, TO dvat, naed: n}v aldav ftpi., ynlafJru rii' a,a T~ manJlOfj, 'I'Ve-tOO,. 'E7tia'll; A1taVT~ 1tapa :E-rptijkoVlu ~ai. ~A91lva{cp.u

napa tOil; 1l£1"a'YEvEO'ttpol~ t:nYY'Ypacpdlm.v e()pimcopev lJap~p{a~ n&pi croyypacpf'jl; xQta t";v' APXa10t'1-ru EPYCOV t't'ull0).oytxoO nepteXO}lEV_OI). 'Hpatc).sio'll; 6 IIoVt\XOI; (40u cl, 'f.X.) qI£pUal owypa1jlal; ftprotOI; fpyov un-a- tOY Tt-rwv nEe;' hvp.o';'uiw.- 'A1toll6- owpo~ 0 'AeT)vato~ (201) at. n.X.) xai. 4'lllrltP10I; 0 '~{mv b: nepyapou (201.) at. n.X.) croveypa1jlav • ETVpoAoyotSptJHJ f'll1E(!llrtlp.oAoyuiiJo, to. 6nola'p,vlllloVSUEt 6 'A9tivalo~."

TOtE crovetux9t]<JUv Kai. t·mllo).oytKQ A£~lK«." tid -rillv oJtCo[wv, w~ yvwO't6V, tlktaia9'laav ot ~t.(aVTtvot l-ruJIoA.6yol. TOlaOt"a J.4txu tlIlv~l.)~av-nvfIlV Xp6vrov a~oVTal til. t~t1~- :

1) 'De{oo'J'o-; Toil 1'H B'1}piiYv AlYV1ITOV (50U at. Il.X.) : Orionis Thebani Etymclogicon, ExS. F; C. Sturzius, Lipsiae 1820.

2) Etymologicum Genuinum(=rvi)mov· 90u at.), bcS. a) EoMiller, Melanges de litterature grecque,Paris 1868,acr.lf-318·P)R.Reitzenetein, Geschichte der griechischen Etymologika, Leipzig 1897 (ava. tim. Amsterdam 1964), ao. 11 - 44 (' AJ.IU - .. ApOOP.Or;)" 1) Lntera A, ho. A. Colonna, Roma, Quaderni AtJ1ena N. 4, 1967' S) EtymoJogicum

26. 1,2,34 (= C. 42) 'AlIo YOe TOti d~ T~,.,gat' ip.fjo.i,.",. TOti(- '.Egep.fJoti(lrVjloJ.o'Yoi)O",p on,,», 01 1I0J.J.ol, o~ "eTUJ.afJo"TI;~ 01 t'ianl(lO" hli 1'0 aa.,tcJr€{lol' Tew'YMdvm~ fxdJ.wal'.

27. 2,1(=35b)nluf(J)"d'wK(IlITv4t irwwAoj'WP TOP 01_ oldrovlo aOTll,. <prja,,. Ell'at dtd TO ol~(l€W' ijpUJl' To._1IOW ip.:fI1Ilaio.

28. SA. L. Coh», Commenl.tiones philologicae in bonoUID A. Reilfffdeidii, BptO"Aduia 1844, De H. Pontic(! Etymolog;'rum &eriptore aaliqui.Mimo, 0. 89.

29.14,83 (=663 a-b) 'f.hrop,u(61) 6i ~ p,afTVr), w,,n, d 'A.9r]Pow, 'AlIo;',l.d&UQO, !PtjGw EP rIP neJmp TW,. 'ETU,uoJ..oyvU",bwJo. dnd 'foV p,atliidu&, wU1IEe xal ~ paarlx'l xai ~ paC1m~' 1jpei", M IPUIln' dnd TOti P&.T'f~I", tip' oil :>cai 1] pdCa aV1"11 wlIo/-lrJ.aOrj· :>cai 1j lIaed EwJglOIt; JoiaJ.oupinj payl" :>cal TO f{'V'Pall :>ca8' vn€ePo).frJ' v1lf!:,p.aClW. 2,63 ( "'" 63 d) 'AmJ..l.l.d&veo' lit il' If lTVpo)'0'YIWll 1'0011 il<'Ol).'W~ 9"'IuI. TI,.a, XrV.elU8a1 iI«1)lVO'I&m~. 11,6!! (=483_.) 'An-oV.Mw{)O, 0' E" Trp ]lEe! 'ErvpoloyU'IJ' lla(flgVi d 1IOtW«w lUlki,_ :>cvfJfla· 3,.5 (.., 74 b) wvO/uiu8(J1 di UliI<'t'OV, <prjUI d'lpr1relOi.) '/$itmf i, 1J~.m 'Erl1- ,uo}.oyov/-I~ 'ano aEvEulltt, Hai xiEw dpP'ITlKd,. y<i{t -1inclexE11'. 2,33 (-= .50.)

~!~ ::tr;:&~:v:~~:I:e~~V &tt!~:V~~1 t!~~~~~~~=

vee b-'AAtI;Clvop£~ (K&pt -rov lov at. K.X.), ~ ou KOUQ; .,.vtA."ou~ ,01 'HP<O:OIClVOt;, AI8uj.lot;, Tpu!p((lv K.Ii. (wlo'Va ~).. KUpCl K. 1. ~iqn. EloGYtIDyl) £It; T1'IV ·ApXGtoyWl<ricr.v lCui T1'IV KAaoal1o)v ~tAOAoyiczv, "A81iVQI 1967, a, 176).

Genuinum. Codex B, h:&. N. A. A,pa6dea. 'AB'lvd 70,1968,37- 82 (dymooi" _ dI']T01'-) xu! e) Klaus Alpert!, Bencht fiber Stand ued Methode 'dee Ausgabe dee Etymologicum Genuinum (Mit einee Ausgabe des Buch.taben A). K01t£yxa"(11 1969.

3) To rOOO4avOv • ETtJpoAoyl"OV ('It£pt 'tOy 110v at): Etymologicum Gudianum. b:&. a} F. G. Stun. Leipzig 1818' Ii) Relteeeetein, live'd:vatt .• O'fS. 79 - 81 (K&Pe,~o,- Kd6,'UAo,) ect (fa. 109 - 136 ("Apa .'A.urouy;.1UI)() xet r) A. de Stefani, Lipeiae 1909-1922 (a-CSlal).

4) To Mira' ErvpoAoyutOIi (1tepi. 'tOY llov ct.) : Etymologicum Magnum,lid. a)Th.Ga~sford. Oxonii 1848 (AvuM. Amsterdam 1967) teui p) tv Reitzenstein, fvO'dvOl't.,O'a. 223-241 ("A,ua-·A~).

. 5) To • Ew,uo~or"ro., 'Coii Iv,uewnJ, (12ou al.): Symeons Etymologikon .. b.:&. a) Reitzenstein, (va' av<O'l'., 00'. 262 - 279 r Apd6oxo, -" A,u'P~)' p) Dee Etymologicum Symeonis, b::&. H. Sell, Meisenheim am Glan 19_68 (a-d{CI) xai y)G. Berger,Etymologicum Genuinum et EiymologicumSymeonie (P), Meisenheim am Glan 1972.

n).;,'1v 1'&V ei5uc&v 1'oinwv A.t~lX&V a4X;:ovtat xal lnpa- apxaia t£~n;a 7tepttxoV't'a teai. t.t\)l'oA.oyta~:

J) lloAv6etJ1tov,(2ou at. J.l.X.): Pollucis Onomasticon, lx&. E.

Bethe, 3 'to)1., Leipzig 1900 -1937 ,(d:va'tll1t'. Stuttgart 1967).

2) 'HCIV'lJov 'toii 'AkEolI"eiw, (Sou at. )l.X.): Hesychii A1exan~ drini Lexicon, fK5; a) pcsrJ, Albertum rec M. Schmidt,S 'tojl., Jeeee 1858-1868 teai Ji)K. Latte,:I -II (A-O), lIauniae (Kopenbagen) 1953- 1966.

3) 4JwTlov (90u al.): !te&. a) Pbotii Patriarehae Lexicon, rec., adnotationibus iustr. et prolegomena add. S. A. Naber, I· II Leidee 1864 ·1865 (avu't67t. 1965) xui P) Reitzenstein, Jl:v6' ~VCl)"t .• (J'G. 1'7- 165 (IeMvxov· llaJlartyla).

4) EoVda, (1000 cl.}: Suidae Lexicon, (xa. Ada Adler,S 1'6J,1., Lipeiae 1928 - f938 (ava'tlnt. Stuttgart rreubnerJ1971).

5) 'ICI)d~tJ ZCI)"aea (11 oo - 1201) nl.] : Johanme Zonarae Lexicon, b::&. J. A. H. Tittmann, 1- II Leipzig 1808 (avam. Amsterdam 1967).

"H !dxpt 'to\} 1800 at. t'tU)1o.l.oytu 9£(Op£it(u o;nu~pov tbI; 1aiHt} Arupo1orla f\ naee'ftJpoMyla. 'A7ta t&v Apx&v 1'00 190u at. iIi~a6t'1

.~'

).aJ.l~V£t XapaK't"ijpa Ka9a~ tmcmUlovtlCOV 1mi lCaefO'TQ"t'nl rlAiOoc; tf\t; auyxpltud'jC; y)..(,xrao),oy{UC;. Ku.u tOV 180y at. &lU1ttmoOtat \m6 'tlV{J}V eptuv,,.rlOv yACOOOTICT). ovyytv£tQ tf\c; dpxa£ac; 'Mind'lc; 1tp0c; '[flv 'ApJ.l£V10x:iJV. reppuvuct)v, 'EAt.:I1Vi1CtlV. K£A:rncliv, Autwl1cf}v, fh:'pm"flv, I).aj}tKTJV K.d. M£'t"a~u 't&V 1I:Pcln:OlV/' ctnvec 8lf;1t[crtrocrav ttl v auyytvelllV TQUt-l1v, dVQt6 raUOJ; 'Il1O'ou('uV; Cceurdcux, 601to10J; tip 1767 4Y&1CO[VWO'£'t"o£h'o 8t' bltoJ.lvitl.lat<>; £;tc; tflY ra.U11C1lV 'A1CU8'1I,duv "ClOv 'E,UYpaqKi')V. xci lCtlplWC; 0 -AYYAO<; W. Jones Sui 8tuAtl;tfDI; yevoJLtVile; T~ 1786 tv KaAKOltt'l'Q.. OiiTWC; O;no -toi,}'190o etevcc dpxo~.vou tproVUTUl J.l&9olhKilin.:pov -Kat mKTt1'JIlQ'ClKom:pov it tToJ,LoJ.OYl1Cll avyytVEIa nlw tv A.6rC!l r~v. '0 Franz Bop? t8'lJ.lOO'I£tX:rt 860 fj,ao'U(:a i:pya,ll St' rov tgel.u:J..(rom; .TtV <JUYKpttuct)v yAc.OOO'OAOyla.v. 'H YACOOCJt1Ctl autll croyy£\I£\Q OIp&iA.UQl £l~ ,""v nUMll nOTt 1C01vT)V BUlll[wo'LV Aa(Ov 6}10IpUAWV, xerorcoovnov d~ ,""v p6pe1ov lCal. 1C£V'l'P'· K~V Eupw1tl1v 1t19uviol; leal. oUxi. e[~t~v • Ac:riav.d>.; 4llo'[l~ t1nO'te~o. O{ ).aoi OUtol o,a}10pIp6>o'avTe~ 1C01Vi\V 'Y~oav 6.1tt'tt).eO'UV lolav YAWCJCJI1CitV otecjevercv, t1'\v ·lvOoe\l~ab:~vll f\ '[vOoyep}1QVllCi\vlJ ii 'lan:enlCi}vl' KaAOU}1EVl1V." I:uv 't41 XP6vcp 6~ 06'1:01 01Q<J'ltUa9tv·

30, SA, Sebw)'wr, Griet:hilK'he {;14mmtttik I, 0'. 9.

31. u) Conj.!galioll&5r~lcm der Sall&krlupr,u:he in Vergleichung mit jerNim dcr piechi"chen, i'lieillischen, [neujpersiechen und germaniechen Spra<:be. Frank· furl 1816 I(o\'~) Verglcichende Grainmatik des S.naluit, Zend, ArmeDito;:bcn. Griechi.,.,ben, uleini&ehen, Lil.&ui..cbel'l, Ailslaviachel'l. GOli..cben lind Deulseben,

I· VI Berlin 183S· 18S2, y' eea. t-nt 1868-1811. '

32. Tov opov rcerov clO1lyaTov d~ tTiv y)..QXJO'O)..ay{av JQ)pi~ 01 rtUl.ol (indoeuroreen).

13. 01 rtp~(lvoi Ka8Ltpc,x,av TOV Opov Indos~nbcb,

34. 'EK toO '/o:m;oii, \)100 toil OUpnvoO ml tl't~ rf'llO, d9x'lYoO t&lv TI' tCtV(t)v Kat :n:poy6vou tlilv ).Iliilv tfllO !3optaOoonICf'110 'Aalao; Kat Tt'!IO E~'lIO' T6v cccv '/(J.."ffmCl) dO'irraycv 0 Diefenbach, Kai TOV uto9t;tllO& ICai 6 ilmT£~ r. Xcnl;looICllO

35. 'fK tl'110 IJUYKpmKf'110 yA.tIlI1CUKi'i1; tj)£UVTlIO OI&llI.O'tcb&tl 6T! .pO 1'1110 ala· a:n:oa'&O>; tij~ ~'1tPOt; yAWoO'l1IO &lxov OIa,..tO~1'I 000 OtaA.£KT!ICQi ~: 0.1 avatOA.1Kat xur at 6u1'I"o.i 'Iv6otupto1toIKai yMlaaol. AI 6Ja6:6tI;; <tVtClI vIW Ka. ).oOvtQL Kentum- Kal Salem y~t, OIOT! &10; to 6\m,.ov TJLIlJll1 TlfIv 'Jv6ocupoolIo.IIC6)V YMoo-oli:Jv ot 'IvOocuj)CtmaiKot aupaVIICoi x?-E1O'Toi Ip86yyoI ,sUtTJpi!· 81leJav (n.x. ro. il(a'l6~, ).QT. centum), £1<;; o5t to 6;vatolIKOV tJ'~ (jJl.'IIv rfk ToxaplK:1l~ ICai ttj:; X&TTltIKt'!IO aVl')Koua6N d~ ~ &tem y~ lT~ d~ OUPIO'TtlCoUc; (",X. d&<n ... tam, Mi. ,..tam).

'Y

i&~ KGrqvth)v9i}O'uv teaS' 6~al)a~ aUOt ",tv 1rPO~ 'Ava.tOAar; J.ttXPl tilo; nepcriar; Kat t&v 'IV01&V, dA.AOl 5t 1tpO~ 400'p.U:r; J1SxPt't'fjr; oAr' rA.ta.; 'Kul dUot 11:pOr; Noeov J.1EXpt 'til.; Mecovetoo." 'Bxd tj'Ka'ta~' (T'fUEltVT&<; uV&n:tu~av UH~ y;"ooO"O'CU;;, «inver; ollror; ii1l'O't'sw{)v Cruvtlelav tilS 'IvoOSUpro1tflh::1'I<; IlTJ'fpOr; 'YAOOO'O't1<;.

Aeinw:ra ervc 'tils 'YAwcrdtKi1S rcornc mryy&vei«<; avcupep0j.lev SIC tfir; <.E).A.tjV1Klir;, til~ AahvlKf\s 1Ctli 1'1\0; aPx.uiw; 'IvSue'll.;:

·EA.!... AUT. 'Iv8.

avd ante anti
~oi)r; bO, gaus
MlCU decem decem
S60 duo dv~
e; shesh
g1t'tCt septem saptam
i1tltoo; equoe H~vas
j.n'rcrIP mater miti
vails navis naus
OK'I"oo octo a~tiu
'lta'nip pater picl
1tpO pro pm
udp super upati.17 Eli; TtlV 'Iv30e\lp(J)1ta~Kliv otsoyevercv avf)Kouvcd 'YAibcrout; 1_) X8H'TI1(~(&V M1KP~ 'AO'i~) 2) 'Ivdue~ (Be(jl"'if. ,u.aaimn} ..rapO',,!,dTt~) Ked. 'Ieav(1dj (Gexata neeul>e~'Kal 'Apeu'f"tX,,""EWTi(la H~(!Ul",lj, tOU • AIp)'aVI(1ttlV Kat 'O(J(Jen>e~) 3) ToXaqt>e~ (A Kat B) 4)

• Aepevla){1) 5) 8(!'!iel'll1]KUi fl>evytJdj 6) • E)'J.1JVlx-q 7) , AAPavi"~ 8) 'lTaA'I>e~ (AatTI't>e1j, 'OpfJet>eq Kat 'OU>etkYj) Kat KdnkYj (Gaulois. F>eaeAlxq, BeeTovlx~, Koe.,'Xf) Kat ~aA,,,~) 9) reripa'l'ut..iJ (roTfJuq, Z'Mv6tvavr"iJ [EOtn]~IX~, Javl,q, NoefJ1'JrUtn1, ·EJ.Prtt>e1), "AyyAOGaEo.; VlXn, ·OJ.J.a"dtx~) 10) BaATtxiJ (dqxata llew(J(Jl>et], A8fi'IXTJ Kal AtOovavlxiJ) "cd X).a{JtX'IJ (l:ee{JOie{!orrwt1), Bov).yagtxtj, ProUtX", Ilo).wvt"", T(JeXt>e~, I).o{Jevtxr;, AW"Oe(!roUt"~Kai M,xf!oeeWt.1'XT; iJ Od~ H'(!avt>e1j).

36. Ef<; ·t'liv 'EAAaoo Qq,ix(hjcrov 'OUTOl fnaa* Tf)V W Xu..,IU!UV ft.x.

37. m.£iova j.U.. napa r. N. Xaf~jda",. 'AKaSt1J18lica: 'AVUyvdlopUT(I,t6}1.

A', t.v 'A9ijvllt<; 1924, (J(J. 4 ~ 7.

~H511 Ilro '(00 '(UouC; '(00 190u ul. "Pltasv \~".i:t\lJ1OA.oyucci)v U!;uc(bv '(<bv 'Iv50&ujXIl1tallC&v yA.6>Go6W. KUI)t~Pa ~a6i(hV &lvat ro ICu'(<9EIr:

A' L'tl)'kem",d: .te~tHd :

A. Fick, Vergleichendes Worterbuch der indogermanischen Sprachen, 411_CIC5. I-III Gottingen 1891. 1894. 1909.

A. Walde-I. Pokom."f, Vergleicbendes Worterbuch der indogermenlschen Sprachen, t- III Berlin-Leipzig 1927 - 1932.

J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Worterbuch, I -II BernMunchen 1959 - 1969.

D' A£,'Nd £VeWJJajNcal' rAwot7wl':

C. Meyer, Etymologisches W6rterbuch der albanischen Sprache, Strassburg 1891.

F, Kluge - A. GOtze - W, Mitzka, Etymologisches Wortetbuch der

deutschen Speeche, 19'1 &lea. Berlin 1963. .

W. W. Skeat, An Etymological Dictionary of the English Language, Oxford 1928.

E. Partridge, A Short" Etymological Dictionary of Modem English. 3'1 f.d. London 1961.

C. T. Onions - G. W. S, Friedrichsen - R. W. Burchfield, The Oxford Dictionary of English Etymology; Oxford 1966.

E. Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Lacgaage, I-II Amsterdam-London- New York 1966-)967.

E. Gamill.scheg, Etymologisches Worterbuch der franzteiechen Spra~ che, Heidelberg ~ ~28.

O. Bloch_- W. von Wartburg. Dictionnaire etymologique de 1a langue franc;aise, 511 b:6. ,Paris 1968.

A. J6hannesson, Islandisches etymologteches Worterbuch, Bem 1956. I, Franck - N. van Wijk, Etymologisch Woordenboek der Nederland. ache Taal, L'Aia 1912· 2(1 fKa. ()1tO N. van Wijk 1949.

H. Falk - A: Torp, Norwegisch - piinilches etymologisches Wgrter~ bucb, 211 11C5. Heidelberg 1960.

W. Meyer- LUbke, Romanischea etjmologieches Worterbuch. 311 b:6.

Heidelberg 1935 (6vatint., 1968).

M. Vasmer, Russisches etymologischea Worterbucb,I-III11eidelberg 1950·1958.

,,'

F. Miklosich, EtymoJogi&ches- Worterbuch der elavischen Spracben, Wien 1886.

E. Hellquist, Svensk etymologisk oedbck, 2a b:o. 1·11 Lund 1939.

A. Vanilek, Etymologisches Worterbuch der lateinischen Spreche, 2a b::o. Leipzig 1881.

M. Breal- A. Bailly, Dictionnaire etymologique latin, Paris 1885.

A. Walde-J.B~ Hofmann. Lateinisches etymologischee W8rterhuch; 3T) tt3. Heidelberg 1938 - 1954.

A. Emout-A. Meillet, Dictionnaire etymologique dela langue lahne.

Histoire des Diot~L 4'1 llid: Paris 1959.

Th. Ben/ey, Griechisches WurzeUexikon, I~II Berlin 1839-1842.

A. Vanieek, Griechisch -Iateinisches etymologisches Worterbuch, I ~ II Leipzig 1877.

A. Vanifek, Fremdwcrter im Griechischen nod Lateinischen, Leipzig

1878.

C. Curtius, Orundeage der griechischen Etymologie, 51') b:3. Leipzig

. 1879.

F. Warton, E~yma Graeat. An Etymological Lexicon of Classical Greek,

London 1890. .

W. Prellwitz, Etymologiaches Worterbuch der griechischen Sprache,

2a flc3. Gottingen 1905.

H."Lewy, Die semitischen Fremdworter im CriechiechencBerlin 1895. A~ Meille.t, Notes d'etymolcgie grecque, Paris 1896.

L. Meyer, Hendbuch der griechischen Etymologie, I· IV Leipzig 1901- 1902.

Th. Preud'homme, Petit dictionnaire etymologique grec, Paris 1909. tm. Boisacq, Dicticnnaire etymclogique de la langue grecque, Heidelberg-Paris 1938 (dvarim:. Heidelberg 1950).

F. BechtelI' Ledlcgue zu Homer. Etymologie und StammbiJdung homerisCher Wolter. HaDe 1914.

J. B. Ho/llUlItn. Etymologisches WBrterbuch des Griechiilchen, MUnchen 1950 (civuT6x. Darmstadt 1966)".

Bj",·"n,,4i-Griechieches etymologiscbes WHrterhucb. I -I]] Heidelberg [I954J 19ro.1972.

P. Coof&traine, Dictionnaire etymologjque de le langue grecque. Histoire des mots, I (A-.d)" Paris 1968- II (E-K) 1970.

'EWP.OA.OYllCOV M;11I:6v !f..A.1lV1O"tt O'UVTSTUytl6VOV, tbt; 'Y"f:OI'Tov, Ul.shtSl. 'A;tOA.010V crxS"ClICOV p01l91l1lUl' elvut 'to lpyov'toO V+lllvf)oeou I • .de- ETa.u~rdx:ov, -{(A~u(ov ·~px.u{w; ·EU.TlVllCf'\t; IJ...ci>a~P), 'A9fjVIIl 1949, to 01totov &it; TO tu.m; 1t!..stmmv A.1\IlJl.atrov 1tSPltX.£l t't'UJlowyiat;. '"EV£lCli tflt; tt..MlIVemt; AOl1tOV tva; elaucoO eeoJ1Of..oYU(OO A.S;ncoO trap' f)Jl.tv, llv ttO'9aVOVTO 0.11:() :ltOA.f..oi:5 1ttlv't'&t; 01 1tepi t1\v 'Apxa{av ·EAI..TlVUCT!v QaxoJ..o6IlEV01,1tpotPmu;v &It; t~V 7tIIPO(lcraV ~ta.y).6)'t'n<nv_-·H 1tP0"ClJl.Tlcnt; ftJl.1TlV tcnPWpll 1fPOt; to t'tUJl.ot..OYl1COV t..~l1(OV toG Hofmann= ala to ewecuov, to (J(l~ 'Kat "Co eUJl-t.90aov a.UTO!}. 6.to ()1l1l00'tt6op£v to n:upov Ae!;llCov tlt; '[flv Necv 'EUTlvtlCflV, tm,u!;1lJ.ttvov aui 1tPOae1lKll'lv -nvev (sPI1TtVSUI.1I1- TOW, 1tUpuyOryO)V 'Kai t1t£~l'l'YitO'£(!)v)."

38. Bi... Ih~i..IOJCp\C1(av (A' 'toll.: A _.d) roe r. Mna~1f!V'wrov, 'AeTlvd 70, 1968, 358- 380.

39. 'AVQ4)i~&v tvtaIJ6a 'to 'tol) 11. X. ,jofJP1fa&G)('7. «'EnltolJov AEI;ucov rlflO 'Aj)Xa{w; 'EllT)VIK1'\~ n.~.;. ·EWJ.l0AOYO .. :Ov- ·EpJ.ll1vwttKb~, 'A9f\va1 197), 6m:p_ £I~I. chi; 6 (0101; b (JUYYpa~&~ tva. 7 ktY&I, KaTa KUPIOV i..byov tplJ'lwunK6v.

40. '0 HofmlnQ ktl;eIPy(\(r9T] t6 Mx'tIV1ICOV trulJOAoyUCOV MI;,IKov'tOi) A. Walde (pi... aYQlt. a. 1&').

4 •. Kcml n'lv IJE;tuyi..IDulatV toil A&1;IKOil npot~l1lJ£V etc Ih6p4koo'IY xev't~ d5ool; ~'tQ)V, 'nyu Ol&o;puyov 'tf\1; npoa'Oxf\1O tol) cnryy~, ~ btla'll; Kal toO b:1JU1i..'l8tvtOt; t1'\o; d:vaWIt<OO~ ubr06. TaOtu 4vtPXOVftlI ell; 480. 'E\'&umK4)o; a~~v ewc :

tv A. ",.",,., avtt paveo~ yp. (dpoo~) p(ll.'f/o.
""'I ~d t6 i.., dJ'fllto,
._. » 16,89 12.89
PcJ~ " fJd~f er ging (Jd .... gehe, komm
/1ijf1aa· " fJ~.tier fJtIJ6t; m. Tie£e
(JOtnQIJXo. " nhd. quut mbd. quut
yvp..o~ » Mkt 1IIIckt
2. MfA) " ~~l {Ai -rt~ a~ijJOI moo,"
...,.'W ·wo-p- I·dre_p_. .~ 'pO, njv 6f'6\>YP"4'[av T"'V ~V Tf), Nta, ·E)."~"'K~' ftkO)"Ou9itO'Upty'tT)V ypuq,liv. ftv KUptxouv 'fa ~uca 'fo(l r. I. KOfJ(}' poVA'1'~ x:al 'ton N.n. ·A~"'1!)

n£paiVfl>V 6qls{l.(,) va WxUptG'tTtcr(O '[oY clyuHt)niv.cpl).ov <p1A.6- 10l'oy K ." AOcWdauw 8. iJeleU"d •• {) 6K0101; GUpmlpun:U9rJ "uO' ala "til O"ni31U ~ 't06'~a XE'[p~ A~\lI::olt

'AIf!\Q\. Mci:pno.;; 1974

ANT. A. nAnANIKOAAOY

42. 'AvdcnpoqlOv A~II(ilv 'tfit; N~ 'EJ.J.llVlKilt;, 'A9fjVUl 1967.

43. 'E~~KO A&l;l1co ttlt; Kotvfic; NEoU.Allvt"''''". !r 1K6. eeeeeaevUc:1'I1967.

OLlHrIAl [JPOE XP/{EIN TOY AEEIKOY

'Y1tO b:aatov).fhLIlU 'ltaptx&'tllt 1) Pl~UCi} ~1C; xal Ax:o>"ou8o(!v KUTa C£tPa.v ~{~£(I)C; at OTlJl4cri.Ut abtfl:c; tv'to.; ekraycnyuc&v (~ ...• )-' t1tlcrnc;, 1tap£loV't"Cll 1tapay(I.l"fOl xu! Aviou mJv9tTO\ ).t~1C; V£'t0; "t'&v . aTIlluO'llbv «61'&\'.

To ~a rl)v Sld.flv O"tlYJ1TJV (:) TJ1f1llu 'toO )'1U.1)lU'tot; dvaqttp&'fUl de; 't'Tjv aoyytv£lQV airfoil 1fpOC; ).t~&\C; Tlilv dSeXlj)lbv yMooo&V leat £ie; 'fOV KUOOP10'I'OV Tf\c; K01Vflc; 'Jvooeupron:atKf'ic; pi~T\C;.

"poe; Q.'It'OfJIUyTJV cronOOerot; lVEKa "[fie; £uPOTit't11C; xpf]mroc; t&v OTII.I£icov cnU;eO:tt;; lCal 8ul1'T)v 6J10101l0PIPOV 'ltap6.9f;ow'(ibv tPIlTlV&llbv t&v M:~&IDV Mv tatO'uj.l&v !lETa 'to ).flpflU Kat 1tpO 'toO tpIlTJVS<!Jl4tOC; QVUI CJ'tIYJ1ytV, W;; SW10"t'Ul va 'YPuqnl'rUl dc; 'fa ;\:fu.lp.U't'a. (lilt; ~~crac;») 1'00 'HcroXiOl), 6)..).' t.IPTlOlJ,101tOll1auJ,UtV 'ta. dO"aY(l)1'111:0 ( ••••• ). '[tIc; ).t~£tC; TfjC; 811J1otucf\c; yMOOaTlC;. t:l8nccM£povj t9tcra~v tvt6C; 1mvuo5ibv daayroync(bv [« ... »).

To etc; TO 'tuoe; 'toO fpyou 'ltupanOtJl£Vov A.d;u..6'ylov-!U.dJtov tl( 'tf'\~ rtp~«Vtxf'\~ b:&6(J"OOl~-1ttPltXtl )...t!;tt~. at'tl~ elver J.L£V tv'tt'tarlltvul ti~ 'tt)v t'tUJ10A.O'Y11(t)v oteojevsrcv aimf)v. dJ,,)..ti otv &:rruvaA.aJ1P«VOvrUl XtXroPI~J.ttVro~ tv 'til otxti'1 uA.r.paPll't'll(ij otm:.:l 'tot) At!;lXOO.

BPAXyrPA<I>lAI
'",~. cl~~ot; 'p. 4p~o.,
~tM. cl[XO''nKOIi ci:par:~. clp~!!tI(G\I
cl~1JO:(JIlII. 1l~1)oauvlar:XOv clpox!l. clPQ:~lxlili
'YT~. cly.y).ul.o.,. "y. dpyc'fov
clyy).O(l'~; trr).OCCl~O"'txOv 'ApIin'. 'API.O'TOU).'lt;
461:1'-' det~Tf)1I 'ApI.CTtOf· 'Apl.crro.pw.;;
·A',.. 'A&IJ,,(u~ clpx. Ilpxdtxbv
ol6pol.(I'T, ri6pOIOTtxOV 'Apxri8. 'Apx,*8100;
,I. !lr:!~101 «PI'· clpfUYlIXxlw
«ty. I1I1'OI:io\l 'Apnoxp. 'Apnoxpor:-rn.w
otlyu1tT, IXlyunTI~XbY 'App. 'Appl4'lb<;
A"'. At).!4Ybt; cipO'. cipacvlxov
0:(0),. OIlo).IXOII "X· ipXlXiov
AI"Xv).. Atozo).o:; d:PXa.tQT. ipX«16T1p<>;
"'d. ilxxar:3aiO\l 'ApxlA. 'Apx().oxo;
M. il)().l~ ."'. cl~t;
"~. .i).~«IIIXO" ol""IXT. clallll-rlxbv
b.et«v3p. If.),c~Qt,,8plYbv dO'crup. ciamlpllI()I.o\l
'A"",. 'AAxl'clv .in. oi'l'TtxOY
~Gpy. d:1'6pywoy 4OJ1!Xlp. ci'Pl:npCTtx~
cll'~. dl'c;tilWtov oi'f"'{!IV. d,yar:\I,aT<l'tUf.QII
d._StTl:)., clnIl11'l").IIGI'lt0'I'ot;, ''flo!,. cI:'Po!'ot..Mn ..
Ch'Cl8t1t).(O)!H~ &:,PIX. a,ptxcr:"tx~"
'AII~:ucp, 'Av«xp'iwlI ·X· clX«txo\l
d:~).. &'II«"I"O).\XO( &XP. lXP1j!nw
....... 4vl:ltOPIX'ij 0:1~P. I.XWPl(lTo:N
tivep",fr,t. .....PI'1)vwro:N
'Av6oX.net).. 'A,,(0).oylet net).et_ ~. ~ ... "
,,"Iv'l} ~sfM. ~1W).«),,~bo.I
ihol1-. o:yol1o((o)(lI'; Betxx.u).. .Bc.xxu),!a1l';
1iYT\6. livTtet:TIXtJ~ ~r:r.(I. Il=~"
lintEl. IiYTt6t:ro" ~~. ~mltXO"
llYTtX. d,tTtxctj.lCYOY !hUClp. I!.~UClp~iw
m.. v. ~yu",kz,rlvTw_ 1!.t:3'. 1k81xOY
·I.UXO~ ~EYn. ~C\lc'mcOY
lh<:i",. M",voy Ikp~cp. 1kp~'pU(iw
..... >T. M-Hpw Bcpy. Bcpy().1~
.... olOptMO<; ~t6uv. ~teu...u:r.XO\l
'AnoU;P63. 'A7fo),).wYto<; P6at~ fll.. 1!.)Jn:c
.~. dn:6cmetap.1Z l!.ou.IT. {JOt(o)TtKIN
up,. 1l1'i:Cl9'P.tO:TOY "'p. ~6pluw
.... ........ ~ou).y. ~u).ya.pl.Ko-.. x'
poopy. povpyov'4\)(O'l 81>~x. 8ubto~
J3,paX.VT. ~po:qUT'P~ 8t.:1p. 3(,)p~6\1
ppn. ~i'C=TOVIX?"'II
~pp. illpat\Xbo#
r'ex. r~ll\lb; "YX).IT. lyx>.~Tnto\l
..,.«1'11.1", ""OIlIxTT.)lOy '0.. ~)(O"
rill}.).. ~t)(o... """. ~l)CtClanMo"
gall. g.lloi.{=x}.,!l3ol; h'nlT. b.TCTII~l'J
K,,).~)< 0.«1'. IMIolI'ftltv..
T~' ycvl.Xlj tAlk", n~M.O\l
ycpJl.. 'Y"p~ullw ti.).. ill'i"~K~
Y,"ColYp· ~YP«'Ptx~ 1).).'1)"'11'1'. CiJ.1'j'll'O'TUCOv
yCtolpy. )'CWPYIOX'tIOv "'. ivLXO;:
Y>l~().· yxo:rlnew, 1~ ,TOii tv8CX· Mex!lflom ..
~.ell=&.pXQ;~OI .... T· , hrpYllTIltbl;
Ki).TCtI. )(oi1'!XM.~ heaT. M(JTblo;
'riio;'Ip).(t,S'?t.;l iwaTw~. MCM'CoI'TUCOIo
yXl'yw.. yxryxl.XOr; ..... iw!H:!T«t
DldOGoyp. I').lolacroypci,O{. '(_. ~1l~1)
yop'!'. ),O,pTliYIO\I iIrC1(TC1. bCK'n:T«lJ.bo.;
roTtl· yo-r6\XW lIH),p. 1,nypo:qt«i
rp.z~I" rptll'!!«TIXbl; in'I8. sm&:r:,:'ptoy
grueiu. grusiniseh (=yct.:>p- b·te. ix(t)r'fDV
-yl.<:t'lO\l) frrtfh1!'G1T• l1rlOljI'I%'nXOII
11'1;1)(, r.meoo;
.... 3a:ltuco," !http . bdpP'll'ar.
..... 8~\xOv i:7rITOI:T, ImuTlxo.v
B~iKT. 81IX'Wt'ij, 8(1)(TUIOII i7rI<p. ih;~~ ..
81),cp. 3c).cplxov 'E'I'ItX' 'EldX!XfllLoo;
&cuTep. '/kuupc,.x..v ipw1'1)IL' Ip(o)1'1)~~
Dhitup. , Dhitupith.(=mvCl~ i:upoL6ia. mpo(wcw;
Pl'l!lCl'nxcilv p,i';wv mp6x),. lupolV.I'fl)V
'fiil;:E_ClVax;>I' i-rpoUO'x. LTpot)O')UXQV
TIX'ijC;) i'NlLo).. iwlLO),o)'w,
a,yp, 3t&.cpopol; YPClcp~ euxT, CUx'fl,>H)
."". 3'ijM. 3~ Eup, EUpud311o;
3111.1-613. 3"f)1tffi3l')1; c6p(o)'I'I. cup(o)xcdxbv
31C1),. S,';:i.cx:roc;,3IClMx.'!'t. cVcp(o)v, ~vl)(bv
", i<pi:O'. 19""0'1
III.(I.px. 3«otPXO:X;'I'IOIOU htp.
yd«.; 110m. Iemaltieeh I-Ii«l'n'
Scop6. 3,op6(O)O'I'; xi] y),ci)aCJClt)
Ato(rX. AIO(rX0fl!8l')';
Ihn:),oxO', 3tx),Q:OtOXOILO" ". "" .....
301', 30TIX~ ij'R'Ctp. :'J'R'c~'nxQy .. '
1)P2.l()., ijpa:'u'[(ol'l'IXOV )((lTtll~PW
'lfp68. 'Hp68o'l"oC; xcruK&.alov
·Jlp&8. '~p~8t) .. x. t xed t~ii"
'Hpwv8, 'HpwIl8r:l~ Kt"h. Kt"AlIKOV
'110(0/.1. 'U,,(o/.lo<; upx. xtPX'Jpoti:XOII
'1[(1)':';(. 'HG':'XLO~ X\).\I(. )(tAh<;IOV
~Ti:pOlW!L. 7)UPOIWf!tVO'; XWlt· XL\lEt:I)(OV
·;,~::t"I"'!J.. i)'.~lIurl't...li x),:r,POII. iU.'1povo,"uj6tio:l
"f,r.OJJ.\fL. "ljXOl'lf!Yj'mc~ XAJ)T. xlllTtX~
K01fT. )(oltttXb'ol
O. eil-«' Kop<v6. xoptv{kxxov
6a./.wn', 6ct[J.U1't\)(OV lt0pII. )(OP"\)(OIl
6qlotT. OSj.lCXltY./l;; )(1')\)p8. )(0\)p8\)(ov
0eoxp. 0~6l<tltTOC; ;.cPljT. xp'I)nxov
9i:on-. 0~6l'\"OfLl'I:~ XT'it". K'n"j'rtXT,
Ht°'PP' 0£6<pP2.0TO~ 1(.'1'.) •• x:r.t '[a Ao\1't1i
6(1)"0". Ik:aa;';'.\x!;." ltotl:l"cI'l'OI2.U"rOl
02T. tknxoc; )(UII-~p. W.J~pUlO"
°ll". fJr;rhtl(ov X\llI"p. XUl'I"PlotKQV
611).. &r,),'Jxov IC.'JP· x\Jrt(W
..". Or,por:txov XUpljV. )(UPl'l"oti:;'(GV
Op~K. °r::p(ueov )((,)1'-. 1(111[.(.1)(0\1
1«?rUlII, t2~f4\1t)(O" ,. ).H;~, ).~j.lf1«
t~"lp. t~l1ptxbv )0,:;1;;(. NtXWVU(OV
IE 'IvSo£upw1'\''I.'i(Ov ),1l~O'J~. Mtvo'J~~v
'I". 'I),ti~ ),llf. i,a:nvtxOv
!),),up. !).).UptKOV ).;,,~. A£"~I,llItOv
iva'. Iv8txbv ),n~. U~)LOV
Id<).(J(v. t...aOGtV\l':o" M:IIlCOpPWo:;r. At'lXOppWGUtt)V
'Iou).. >;ioll).~'1VO~ krllp. krllpu(/"v
'ITrnoxp. 'ITrnoxp~n;.; ;'\6. ;.d30lXlvtxOv
'ht1twv. 'I1t1t'WV:I:~ I.oxp. ;'OXptxo v
Iptlu. I,p:l: .. lxo .. .hOIlX. Aou)(tll"oc;
11';" tp;'llvlhxov ).1.18. )'u81)(bv
taA. la).:l:v81)(0" ),Ult. ).\JlttaxOv
lOX· taxup& AIJ1t6fp. A\JIt~pw ..
!T«).. !Tllf.lItOV
lev, [WYlItOY I'llxd. 1'1l)(£8oYtx?'y
~PG. (.UI'.palxOv
x. iI. 1((ll"VJ.1l l'Q;aaa).tw~. (.UI'.GcJ(&AtCol'nXOv
KCI),),tl'. KClA).4tClxor; Mty. 'ETlJ!J,. AUr« 'ETlJI'OAOrl)(OV
x«vovtxi) I"yap. ~IXOV
x«p. XQ;PU(OY IA-c&o"'. fLC&!l"lPIXOY
)((1'1'«).. x«~'li),ljtlC; ... ". """', .~'
Mih(l'l3p. MM1I3po,; 6"op.. 6"ol-'a:O'n.x~
!Ltc. f,tioolO 0'l01'«t" • 6VO!'G:'nKO;
I'£(7oy. .... £OO1'l':l«x1.>" ·Omt. 'Omnlivbr;
P.£Oact'lI'. fUGGll(n~)(O" 6pylXY. OP"(ctllutr,
""r;"a'1)v. !uO'al'lVta.XOII bp&6't'. bpaMtpor;
1U'rO:f3~f3. [UT«{3I{3«O'rntOIl 0pfoIn. OPllnl.Xij
jA.e't'cllt'l'. !U:'t'41t<t'(o)(Jl.t; .=. OGltIXOV
f,ttT«"Xl')!J.. Ilt"l'(l<'X'1jI/-<l't"IO!'Or; 00'0''1'. OO"o:J«'l)(QII
tlnp. 1.t.t:1'pUer, 'JUY'(o ouyypr.xOv
1-'1]8. 1-1'1)81)(0\1 ,M. oML~po'''
IL1j8tvtGj.t. tt'l)3,vl"l'ih1j OUx? OOxPIJIIIIXOII
!l.IXPflGllX'I'. !l.tXprxl'nCl"l'IXOv Qua. OUOllXG'nXOII
I'l.Xpopp(.)cr. ILI)(pOPPWO'UtOIl
fJ.OII~Xv.(Up. jl.OIl-X!l«IPU«W :;«6. n«lhl'mtoll
1I-6p. ",6pI0'0l- nIX).. n«).QnOv
!LowS. !-toUll3ot"ueb" Pali ttpli yl.&"ol1 U<iv
.~. I'-tO'ct(6)IIU!.OV B(ru3taTwv
"Tj$'t'. {LE'rO:(3(lTiXOv 7rn:p.'Pu).. nllIJ.'u).«txov
. "". IL£'rO:ytVmtpov :r«:; • ncbwpol
[.tT<Pp. !Lt:1'~QPUIOV noxptrup.oi., ltIlPC'NI'O).oyio:
ILTX· ttt'roX~ n«pftlx· n«pCjJX1)!Lio.!olO
1'1,10". !l.uO'~x6v nIXUO". lIocu!Ja.vEolr;
.~. mxplifW.e
vtOOl'rmeb" 1tIktv. nC).lrv~yOy (=).(11;1'.
IItO'(epl'. VCO'l'CP~()tOv 3Iri).e:lCfo.;)
\leodA. \leOtAA'llV;XOV n"P'l'ot!J,. n'cpyotJi.1)'Iov
veol:~>" lIe(t~(Jl4l1aU(OV ':l:"'pG. '"p(JUt~V
lIeoxu!,-~p. vt(txup.f3,Pt)tov n',8. nt8or.v&ie;
1I,(t1tepa. vcOn'ep,,~ 1tA116. n'AlJEh.rmx~
veOt{lpuy. III~pUytXOv n).o<r~. n).ou~o:pXoc;
Vl:~". VCQttpo.; 1tO''l}~. r:otl)'fL)tO;
"" •. \I'l'jr:~I':6~, IIl)1ttW'll IIoAu~. Rt>Au~Io.;
Ntx. N'xot'l~poe; DoAu8. lloAu3itUx1je;
v(tp~. vop{31'J'l't)tO\l 'l;oAWV. n'oAWVIXOII
",. v6Tt~ n'OV'nXOII
v(t~t08UT. VO~I(taU'fLxOr; n'O'nlv-O~
:rpa:tll. n'pcttVCl'H'tVO\I
an. Stll~V :rpCCXptT. :rpr:ucPI'n)tO\l
n'PX. np«xd~
6yo:p.. oyr.tl'txoV r:pO~IlI:A'f. 1tpol3lO.'rIoxov
'oa. '080aaullI: npoeA) •• npoc».1'J~
0).).. '6A),o:v3utOv 1tpoe. np66emc;
~O!,-., O!'-. "Ol'lJP~, o!J,'tIPt)tov 1tP~!J,«T. :rpo6e"otTtXGV
Ofl.~p. O~PtXOV npopP'llp. • "POPPlUl4'fUtOv
.... ,,,' ... "p6~. "p6aw1;0\1 xy
npo!!'!'. 7tPOGTaK't')(~ aUflql, OUIl'PWIIOY
npT. mxp(r:ror.'nKO~ aU","'WII, OIJ;.I'Pc.w6).1)KTOII
'I1:"p(o)"", 7'ljX>}(I<:rIXO\l crova. IJ6v8zofLOI;
npw'toxpX· npWTIlPXlXOI; IJuvco'tttl.. CJUvtMtlAp.tV'f)
I'I'pl>l'WEn. np(')'I'OC),).ljVIKOy aull~e. auviJ&lt;
lI'p6)1'O~pl:tll. npw'ro~pCl\mtby aull1)!liO"l'. O11'Il]6toupO'tl
Tl:PW'toxiJ:r, npW'roxc).nxoy auV"!]p. <1UV'JlP'll!1i\l~
npw'tDCJ'J)!UT. npW'ro<Tl)!J-ITIXOv owen. cnw6enxo\l
np(ol'tOa).jz~. npw'I'oaMl3lxb ... QUllnT!'. aull'l'tTp.1)I.ICYOt;
It·X· na.pa.8dYI'-IlTO~ x&.ptV oup. cruptQII. auPIIXXO'"
OIJPO:X. auPO:XOOIOII
p. ptta. <rX7JIJ;IXTlcrT. axl]j1a:nOTtKOII
PYJfL· PT,fUlT:t, P'Ill-'ClTlXO; 1:;':0).. 1;xQ).toXO'1'~t;,·«t
PIt'. PIt'IXOt; !:W'PP' l:w'PPW'I
poa. p0810:.)(0"
FW!-I«'I. P"'fLOIVtXOv 'rIlpcr:IIT. T(r.p;l'llTi¥ov
pwo. p(o)(Jl)tbv 't.I. TOU,!"' ~"T'
un)., TIUM:"tUvo.;
a. m:).L,. 'I'07n)tO.;:
ofll3w. 0'11131111)(011 TOJl"WvUf1tQII
(l'1l)(. (f<1xtxbv 'l'Ol1l(rfIIIXOIi
011).(11" o,v,OXl't ... tOIi 'tOuP)(' 'I'OUP)(I](OIl
oa.\lOXp. OIlWKPITtXOII '!'(.IX· ~xttPL)(Ov
(Jod~. alOl:~o"'~)(Q'" TpIOl:Y. Tp.,;y~xol
all.0'<< ... ~3. O'«O'(I'.v~lhxQ", 'rO'(l:XCo) ... LXo...
(l'1~~OXPOO:'f. (l'CP~OXPOll.'rLXQ", =ex- T(I'tX",lI ...
..., .. Gl')(Ulotar: ruPOA . TUpOALXOY
G:II1·U'f. IT/)jA.I'fLxlI ...
(l'LlUA. O'1.xt).LXOy un:(p6. vn:tp6l'\'txOr;
1:1fJ.WY• :E'f1(o)vI3'IK un:tpa. U1ft:pO'1.lY"li).LX~
...... CJXWI8wll.u~xo", un:G)(Op • 6r.O)(GpL(I''ftXO ... ·
= •. (J)(U6L)(OV Vn:GT. un:o'r(l:XTLxi)
(l'1.2~. a).II.(itxb ... un:O;(<olP'l)'r· unOX<olpl')Ttxll.:;
a).o~lY. (I').o{k-ltxllv uO''ttpoy. uO"'l'tpoy""i).:;
O'oy3. O'oy3«l'1Ov
GOu'!)3. O'OU'I)311(0'" !pIXLp. oiv'ijx(N d .. -d]v3t!li:).t-
GOu""cp. aoufJ.cpI)(o", XTD"'TWV$"lXtP~v
"... I:Dqlox>.ij c ...-I)awv
LTIl'~t.Wt. ~twnpo c !p1l.~O'X. 1pcU.tO'XLxlIv
=p. O'-n:p,!)'ftXOv Fesl. Se.luaPompeiu8
:&'"10'1;(. :ET'I)aIXopo .. Feetua
I:TPci~. :ETPOC~W'" ,6oyyo>.oy. ,aoyyn).°YLXO ..
~yy. aurrntJ .. ,L).).lI.v3. 1p0Mt v 3u(l!v
auyxtx. auyxcxo"jdvo .. opOLVL)(. 1pOt ... IXL)(l!v
auyxp. auyxptTLXO.; OPpO:'(X· oppq.·P((xl!v K8'.
,P!JY· oppuYUc.Qo.o Xt1p6yp. Xt1p6yp«.op«
~pU\l. (JpUvl.xot; Xtn. XCnl"fIJ(O'"
'w.". OP(oW~e\I
(J~"f. ~""Ot; ~G. ~O"~U"fCo.lt; IHMBIA

"ftlktt:1I IfPO P"1)t; ~ -ruIfOU ap~p-rupoU

","i6C"f!ilit I'C"f(ll~U auo )j~tCII'" 1tpo<; 3-1).(1)0"1'" 7\"POl).t~ -rilt; 3cl.luplX<: ilK ori'jt; 7\"pW'n')t;

A

1 Ii-, Jl'pO q:><olv. ttV- 0":£1" : = ,;a:-:, In-, &'px. Iva., cI:[no-':". a-, an-, cl:Pf.i._ an" <iPZ_ tp)', an-, in-, eo, YQ,.{I., &'1'7.. Y'PfL., cl:px. crGd;., aYl'hQGQ:;. un- Ie.x- i1YPWfO~ I&Y"',HI"1"OI;" = AIl1". ignolu8, YOfa. onkunf:os)" IE =n O"tl,,~O",,(ltii. {3. Toll "ne =

.f.t.fj, 00, 8e-. ((3)., ).«1". ne-). ~

2 6:- ()Cox! &-) ci9po~o"'I". ""'!LOU' = cipX' t"a. sa- (x.x. sak.ft".., (i1t"a.~), &:).(3. ~-' 1"1:.):. d-::rAoo~ 1&r.).oVt;1 : M't". simplex' d- )(0:"1"' &voIJ.. Iv T(;oi.;: ti-&).tp~, «-0&60<;, ~-).oxo~,_ d-KtI.loVOO,. - IE *s',!!- = do; lv,0I1-0u, !U=1t7, ~. 'rOO "'sern·' ~A.

alia, 6l~; 0,",0,. . ,

3 G- "lv, Cll;", ~'ilOXV't"fl.. is. *n ":"0;:; "en (iSA. Fi;) taw.; iN 70i'.;: d8(!ew, dOiJ!?w,

a;'Jella, (ir(,!(JKfOl: x. ell. 0

1i1i~'a{3Ai.lI3~<;;cl:1fa:pa:I3LletTO<;",i3A.I1'r7/.

cimr;w 'b.'INi(ol (l;w:wv -ro aTOllO( &voUo!':"OV)I: [croll; AE;t~ 1;ZOj.ltl'_

aot't'~ IdxopC'HOt;, «&'xopt"!lYf)t,;»I: *g-""'IOS, auyy. "t'ij) ,(01'6 ... ps";' )(e'/.QPt-

a(Jivot;, -~. dmj .. , )..C1r ... IU.

d~ -GXGi. 6 ·aav!.;, 1t("C1t;. () ),C1r. abacus) : S&"ZL!N h Ti\~ 'E~p. ; 'IW"'~ .amr~·, ~).. fji{JlflO-;, {Jalvw,

d:~Al1X~ 'd.M"!lTO~', ~A.' (JM.~.

&~p"'- ITP~~<;, M;1I'~6o;; a1pOo,,0J;~: ro~ "u11" -:'f"il fJ{J'1.

&$JpcmiJ;w IdIl'OTUYX'*V(o), &:O'TOX&I ('IA. K 65): 0'1.111'. Tij>,dl1tlllruVW' II'~. 6fi"

ij~I~I'~p"O"'.

6~. ro '1bf1v(;j~" &:PWjl.I.I:TI)(O" qruTOW. : &mio" ix Tfjt; 0p~lC; ap~ 10. &...n> ~0J60ij' •. ~A. {ffloO'o.

&y«~ IMcev, !toM-, 6ya,llI'rzp&: !toM, unEPl1Hp(o)(,;' (·dyuFap j),dy-d~O.uOI I~', dyaiof4al .t:II'C1L 1X1tAl)X1'Ot;', liyal'CU ·6a:IJjl.&;~w', drdo.uQl·(~io.uaj) 1tf)iW& •. ~lj~l. To llYo.. b< "COli -mga·, lT~. ;"iya-; )(tl! "COl' 'I'tAo:-.o, uo/"r!. < ).Ow. ·ffitUx,_ (-d~jov). - m.- )tOIl dy~. dyo.va'ftiw, dyanc.i«l, dyo.l!d~.

,~ ... ~. ''*I ICJq)a:fp.:x, viJfULTOt;, «KOUf*p'L»I: to~ auyr. Trj) ''PX. t.,,3, pdh~ = ouyxpa:fti", G'I.Nix~".

4 ..... ~ .t~, bl'l8Ct;~, xtV-.6c;,ycwcr.io.;, 8La:KPL"'01'1YO<;,!:~ .. ~ )((I;TC1YW~I: t~ 0lY'f"{. 'fOit;: yo-ril. gopa, 'PX. YEP"". gu.:>t, \leoyepj.(. gut"'" K«M.;. '~xeY. TO 1'1j mKjloi &A01')': 8&:YnO\> ix rli .. 'Mt

'yb),w I)(OO'I'W, tt;IJI'Y&, ~Ww', ay~o., TO IKOo."""II.I4, \"'OALO'jl.Q:, &:...- 3pLd: .. ; !-t«As.t«-; tow; (JUyy. Tij> dyo· -,),(a.";, m>),u'.

'ycl'lHlK't'CW lSooava.a;tC"l'W, 6pytt;:OI'C1L, <iyava:I£TWI: rO'~ ouyy. TijI dyo· + ~i" 'mp""" (xa.i.rnw .. l 'PipeL"-.

'y4vvUP~-'XLOWL lToUn ~\)I'l'ivo.;, 'll'oM ((XI.O'tIUJ~»·, ty.. IIlrpa. 4ya'11", ',U-.OqIjX»'tI, ~1rLOl;I: auyr. TOi~: yd~. TO ').dp.4~, ),a:p.1tfI0n).;1 KQ:l )Im'~I)..iI''II'CoI'1,~~'.

,~ 'tnip'YCol; tiy<I'II'iOi, ~0l'«{ '"\lOt, l![jUu d1xa.pUJTIIl'hot; «~d'l'~);' : (O'~ 0'U"l'l'. Ti;i dra- 1)Ja:.".ttoAU·,

,yaaultc 16 ~~o.; m:f";O'p.oG, "~IiO'p.tot;', dyaugOc'''Omp~a.vo''': 0'U"f'I'; TOt.;: dya. '~"m».OI K~l dyal' .~ 1tOM. 6m:p~p~'.

4YYIl4o" 6 'd:yyd.LG;'P6po~, d:ru:CJ"r~0I;1 (> A.a:t, aogeluB). dyyiUw lopipw ,(allO"~V, &V!lnillw' : Mv£I.Qv ix TIj~ 'Ipttv'., 7T~. iU.-ru:pO". dyjIaqo., 6 1E'PI7T- 7TOI; "t'otxuap6!J.Or;' () M"t'. aDga·rius = ayye).'ot'i'6po~), ayyal}ov nilp 'aw!hJIUt'nX-1J n\Jpci, "t'o mip "t'o Xpl)O"'~tU"av 1t"pO~ ~CTa.fj!~a.O"~'\I TIle; ayye).ta.e; ru:pl a).walw~ TIl.:; Tpo£a.r;' 1t"IIP' Alaxv).~.

4yyo,. "t'.), 'Y'Yt:lOV,"t'o (*dyyea-wI'j '80xerov, aneiov1 : !o"w~ cruyy, 'Wir;: apx. ycp~. ancha = -rb 61t"La&o'tl !'ipoe; -nj~ xctpa.Al)r; (veoycp~, Ankc = a.ilxi)v), ).!l"t'.

aDgUiU8 lipO". (1t"~. dyxciw). ,

liydpw '~pol!;;w, cruyxCV-rpt.i>IItolI, dyopa, t, IcruYXMP~," xwpoc; -njr; 0"\)\1- c).cvacwc;, lj ciyopa', 4yl.l(?,"", -tw;, lj Icruyxi.'tI":"PWO"It;, auvc).f;ua'c;', dyvPllo., () lau).).o.yij, O"\)\Iri6polaL<;', d"ul}t'7;, "rt1t"oxt~~, &yUp~, a.1t"!l"t'ct.i>v·: aurf. "t'o~~: yapyat/a,"t'& '1t").lj60c;; alJppo1j, O"wpo,;,', yapyaie<u ~yel'-tol, e1I'Cl,1t"AYjp1)r;l, yiU}'tpa .~. 'HoOx. xa.l d-yai-ta., b ·ouA).oycOc;', Aot"t'. gr(!l( = ayiA1j (*gre-g--J. n~. dYOOTO,.

4yo.1'). 1) '«xo1t"r£8,», ciyi).lj' : aurf, "t'i;i dyw. 4~ 1~1t"pc1rl)c;, &v&Pcioc;', ~. d~W.

4Yl~ 16 xoc6u:pwjdvo.r; ,Lr; "t'ov; '&o{o~, Kox&rjylllajdvoc;, ltp&;. &'Ylo.C;', dCopal ''P0~OV~OXI, a4~0fL!lI' (*uyjopal), oylew ',liyui!;;w, ~pt.i>vw', ily~. -to lal_ ~, c{OM~t.a., 001:'4' 6ua£a.', ,dy~o, "xox6rf(I!l"fJ.tvor;, !cpOc;, &.'(110,;, X~Q,;I ; O"UyY. TOi..-:dpx:',va. y8jati=Aot"t'pe>~el1"l"pOac\lXOlUVor; )(C(\ aUO'IIi!;;w'tl, yajas- oM. - aifkl:<;, yaj&p = ).1I"t'PIta. 6cov, t1ualil' p. *lag-.

4yxiliv. -~ 6 "1) XOXI''Irij_"t'ou ~poxx(')vor;, 6 KUQ:fJ.I'Mr; ~POX)(!Ulv, &'y)(6."\I, niioil ywvla:, xotlA-'lrij' (GyJ(aO"I .a~1Z "t'wv ~P';XI6v<.l1l1), i.1f~'1i'~~jdt" 011 Ia.t J,UlXpa.t O"OXIII&.:;. oxl 1t"PIXf'IVII-"l"!dvil~ btl T~V ~MupWV 'tOu 1t"Ao(o~, t'ir1llOl~, ~ 'nliY "t'o -[l~., b "t'i;i 1t")..1l6 .• ar~~:HI, d""d.1.'1, ~ '6,xc,:.t.a.lA-f'ho<; ~Xlwv~, &y~, -rOo ')(OWi~', dYllilrn!lO~, to .«dyxla-rpp), 4y)UO""l"~', dyKtllo," .xup-r6~', Uy:llVea, ~ "0,1'1 Kat "'Uv, ~ d!"'(l(\lPOXI I > M"t'. all~ra): p. ·allk~ = ~1A-;n'&W,' xrifJ.tJ.L<;, 1t"~. ).iI"t'. encue : qui adullcum br.ehi.um habet ( =' 6 fxwv )ttK\lf;rwlLhov ~P"X(OVil), ancree = OOllvaJles ( = v£oyep!'. Anger = A.I;~I'6.'oI), dpx. (va . .neati == )..,.yl!;;c~, ~1'Tl:Ut, aak.i9- = >!.&:[l~L<;, oiyxLO'l"pOV, ~kaa- ou8. = xa[lIjlL~ (= !U. d}':II~), aalrur8J:!. = veOlpO<;, ~),o:O""I"b.; ( = DJ., dy,wAa., w:oytp~. Angel = liyxt.a1'piw), ~mI. lp)., ~eath = .iyKt. "'1"1'0'01 1t"pO~ liyp«v 'X6Uw .. (·aa"~lo~). &.Px. yeptJ. .• ngo = liYXLO"t'po .. npo; liypav iXWwv. -, n~, p. *ang- (~).. dyyO{;)' 1"-'-:~7T"t'. ~, ·011"· (f)).. dy)(0(;),

4y).ll~ .'PilCtV6t;, M[lnp~~ l~i:i:!pITO~I, dYAata, ~ IU[ltj.tr;,1t"o).\I"t'l).!tQl.I, dy,1.at,W IY.46~O""I"W"t'L ).a.!-lnpo.., a>o).!<wl; tx "t'oii *d-y}.a-F6c;. ovyy, "t'i;i ytJ..Jw ·XcAWI.

4yAl'i. -l8~. -Ij 'l(!'Pox).~ YI ""c).LI;. .,..-;op68o\ll: t,,~ lx -:ou ·,j-yAiO- "n).9,J~Lor; d~ fJ.~poUr; ~~oUt;I' nf3, yf.tr'." -,60" -Ij 'aW.i.;' (.soAJ30~) axo;;68o,-,', ik '\"ou ·ycA~y).j6-:

4.,...010.6, it ~AUyO~",a&..apov QfJ.'.ltOV 1t"po.; -:-Ij .. htlZV"; .;.±V!:UiV tx "t'ij~ ·E~p.: - 'l'a )..QI."t', egnus C&slu, ..... IOYCPfJ., KeuschlaID.Iu;, a7){-4ilLvoV"t'OX ;.«y ....... ; &;fA.'tI&.:;", lhr:i'lv -rij v tTI),!.I., '["ou ")..,:'yo.:;, d8'l1; t'["£a.<;· l('n' trt!3p:l.,n .. "t'o.U (iyvo,.

4yw

4yviil'l 16ptl00i1 (Ja;a, iiiya), a.1'I. 'ij "6p0zi3(ff1(l, ~Al:r:~V U~IOV., htl-W-/~, 'ij .'T6J\"o~ ij fdpOo; ","pO; «yXUPOjM).1jGI'l Thlll 1\").0161'1 xo:t J\"pO',j).ot~W air:"(;":,V lx 't(;":,,,_ )C\)~'t(oN., Iwy~,.q IcncirtYJ. R"POipu).CI.~~ «m:. rnii civllLOUI . (*fi-Fwya}: h'TOU *Fdyptipl: Yow; ovrt- 't!j) rJV/JlIJIlI IOpOCUW, a\N'I'p{~{,). (·Fay-: .fe'1Y-)'

&yopO:, i), - ~).. dYEteW.

4VOIi. ro IlvoX1), a ... OO'IOUP'(fJI'(lI, ay~q,-i~ .17tLx(l't"cipa'to~·:<:Juyy. 'rot; :riPX. 1 ... 8. agu- 1;11)8. = a'faJ'I'12:, ci:fJ.Cl.p·rla:, &nBgas- = rieiila~ (: 1:).". dKli"l~ = ce.}. 'yocrrd~ & l'ij lI'cv..oilJ.'Il tij; X'\P~.: j.l4)J.Q\I n-poipxe'T(u h TOU *uyO!/tJTO', GlY'('f. ':Oi,.: butl.. 0'Mtj3. gr'ut. =miyj.lf" 8pci:,r;;-w:d dye/em.

ayp;'Tj iI~ytO\l, ~, &i]pafUl", ai''''"'', (;, 1y.!.>V'"I)1'6;', dy!?EVw, O-Ieiw ·au~·.{a-leel Inuiac:! lMr.! 1y.~! o:N>r.0iC' !Il, aVidyeno. 10~' ~ txAcx8ck, «'~~', :oteEa-/fltI. 'ij IM:I)L;, 8,' f.I~ A'Xj.I.J3o:Mm.1 'to x~ •• dylre~, i) "1'111:«1 (*dY{IET-): auyy. Tot.;: (pA. iiI 000. = f'yrTa (*.gram), gall. Sa-egros, VeT-agrT- - p. "'aj- = tha..jVl:~\I, 3U::'X£I\l !v 'fot;: dYeik, dycu x,d .. ,

4yflOti. Q wm8lo\l, «X(olpql», dyp6;:, !)1M\6.,o~, Xdl~(Z', ~y{Sia;" dyeoTtaa~ ~6 ~v d¢ 'f6~ dypoU;; rlyp\.O~', dy(?Oi~, 6 .xwptlCllI;1 '("'dyea-Fo1;;:d.l: = xee. 'qef = olyp6;:, olflx. 1v3. 'jral;t = dypo,;, 1'I"C'%;I\I, cip!.l.. art = ciyp6t;;, YOl"6. akn, 'ICO'fCPIl. AckeT = dyp6~. - IE "'ai-roa = ,61'1"o~ I~omdi~, auyy. 'fiji "'ag- ~Y, aw:,xt;W, IU, dyw.

4y~ 'oIu~, dyevmo~': fO"(olC; .ipXI.Xc,~ lO"lllL<lweV '0 XOljl.W~ t:1~ ~ oiyP;_OU<;' (jiy~ + WIl'O~), 056ev .'6 lm&ypvnvci>\I, 0 6)'(yov _XO\jL6l~1

4y~ .... __ (xed ~di~), ~ 'd~oc; ~Ol"'*"'lo:;, ((iypt,x!OX»': ta('); ',XM"/l,

~~t.;; ~ru eL;' *' dyeO~'·

a~{)(4t_~.I.~),f.I '6Uc;': !.I.1')(. n:PlC,: :au 'd)'fu .t671:0~, ini' 1',ou 671:0{ov 6Xii~ox\ "-~ X!.vclToxl '1",1. -'Ex VI:(o)~pou .. \~ "'dY~la 3tiYttO'o1 'fb M:T. igd .. 6"/l).' "",f.ln-opcLz(xLV1)CJt<;)1'OV1fAotoU.

4yx1 ('rxoV. ,yxoel) brlp. "tyy.ic;. 1fA_1jG{oo,oI: !JIJyy. Tei> drxw, xfI. ~. pres = tyyU.:;, ru.l)Ciov: >.tw:'f. presau,. - I:uyxp. ouqal' lx TQU ·d;>xjmo. 4YXlcn"t~ 1»-. l1Tiik·

iyxw 'alp(YY(ol, mtMyto.>, d1'l"IlYXOvU;t,,', drXO"'1, f.I '''X0wtov (xp",,(Jl.lU'rro~o. ~y 7tpbo; olmr.yx.OYt.6tJ.6v), aTpctYytU.lqVX, d:mr.rxoytajd>r;1 (> :M.T. angina &rJA_. = xuYliYX'Il, «~Xt»): = MIT. angij = C'WIO;((o)Pc" ~!rr(,), mo{y(o), 1'1"13· d:px. ixx).. OM!). po, ,!iti = anvoXialplill; XEOT. alt· "" dlW8vI!oxCt\l.p."'lIIIgh. -- ~\\I', !JIJOlltyytIY, ~. aYXI.

ayw 16a"/lY(;), ~~p(.o), £Y(,)', tiyo., Wcf(t.ie, 6 ~&.p;('I}y6;, oB"/l~. 1jVCI'W\lI, dywv, -w~, 6 1,.oltf)C; O"\JY~Atoo((.o); (!JIJ)'XCY"rpQatWc;), !JIJ...&.9potau;. dyb.i!, dyi"tw 168'lrr(;i, fywl, d~, +j lro fyet .... m ~o!.l.j~ty. Bmj9wat; • . MTpo¢), dyr.:oriJI: IE "'lit! = !i.mlYw, tiyw; 6alfYW = Aa.T. agO, !Px. !~. 'jati = ncw....u. sw:,xtt, dp ..... acem = q(.o), MJJY&, ~, clpx. EpA. ad •• ig = Ar.r.T. am,it. d:px; <mw3AOA. aka = T«t~tV &a: *).o£ou ~ bJfJ~. - tiyo. = dpX. t...a .• j:i}). = TO lMr:&'1m, 1"0 !t.W)(.Ay, i) ~~, 6 !~ l;_ijbt.lll3. dye&r, tfyQ<i.

ci:6o:ytLOc;, oj 18ij~~~, )C~1)<1f.L6~, «<ilcr:yOVPIX»', d&iew, d&zXiw ')C~1)6w, ~v~w~:

ICIX-r'&'tpof.L.hTtlud6.,{jA.doci$. .

6.&o:J)~ Ie. Ill] '{'>'Wp(~W\lI, {jA.oi&ze.

6.6">"'9010 (oil. 6:&d.qu:6;), (;, "«8eA'Po~': ~II. -rou *dw&Mpe[alwo~ 10 SII. jJ.IOC,. jJ.1)-rptx'ij,. KO~).lIX~, (;, lx Tij.:; IXUTIj~ fJ.llTpO~" ( : «PX. tllB. sa·garbhyB.~ = 6 sJ( -rW\I IXUTWII yov~wv Y~VT)BeL; &:ae).<il0,:;, «tL'P~ectA~,. «lle).tp6~), {jA. de,l,rpu,. cU;£I))(i)~ IdllltixptTo,., &:1l"POOn:TO~' : til. rii~ <zurij.; pt?;:'Yl~ J(r.t ~ A. il'dv"iw~ lev·

6~p~, tn:, ..... J.W" f.Lt1'd: n:po(J0xJi.;;., tnJyy. -roi.;: oeVX&I ''W0v·d?;:et" 'HaVX" l101.v·6eVx1j~ J(<zt tawl; AIXT. diicii '>I.T.A.

ci&Ij", -tvo.;, 0 "0 ('&:Iltv<z~).: tl( 1'OU *nnen = ).aT. inguen oull. = otll7)fL'l, utroY«aTP~ov. 'TI:{j. &PX. <1l1.lXvll.w,!<1A. iJU: = otll7)f.LO(. EA. )C<Zl V6Ip{KIl:.

&67)" tntp. "[dxpt )C0POIJ, &P)COVVTW':;, IXpxeTIi": (j."_"v [d- = ·8'1, x{3.~~rITOI; "1ix6peaTot;" (*n_sowtos), <'ler," 'XOP!WIJ1'<Zt, '9',:opT<Z(.,letn' (·u-i.e· 1t~. a/U'I'<U l)(opewIJO"6<Zt, «x.opTOt(n~'1»I, liop. aou, 'lI.op~'IIX~, «XOPTlXt'ICt'l>}I), <zIOA., tW'l. liaa, da1j, ~ 'xopo;, AV7nl" (·uwsii)· p. ·si-, .~-, n:jj,. &:px, tva. isin' VIIU' = «x6pea:ro<:, &p"". at-ok = 1l:A7jP7)';, «ve11:nJY~o~, A!I.-r. salis = clp' XOVVTW;, cipxtni, sutur = II.txopeafLho.;, &:PX. !pA. siilh = x6poc;, y<rrl'!. gllBOpja.u = 1I.0p~v<Zt, ({XOPTOt(\IE;tv», sapa, &:PX. YCPf.L. sal, '1eoycp!J.. sett = KCII.opca!J.!vo,;, AtB. s611. = xopea!lo,., wti18 = Xl:xopeaj-dvo.;. - n{3. d6,uo)'l1j, d{joUax'1~, at'ilVtjg;' Mea,.

4&(1(7), ~ Ii) xvt8~, «'l:O"OIJJ(vl.&I.)).: j.!.iiUov, w~ ""1fJ4lvOV "1'tAEYtL<Z-roti.Bl;.; <pI)TOV', XPO~X""IX~ bt TOU ·nd-iki, ouyy. TOil;: &:rrAoa",~. netele, &:PX· ~P!l-

nezzila (.nod-). D

6.&LvOc; ItnJll1TCnUJ(vw[Jlvo.;, TruXVo.;, &:6pOo.;l: cruyy. Tij) i11Jrj~ Iclpxhli, lipXOU\I'TW~I, 1l"{3. ddpoU1j, o:i6e6~.

1&.,.0'>"(7), 6.6.,.w)'ij, i) 'oc,{,>,()J.O(": auyy. Tij) (j1Jrj~ ~&pX"",f, IipXOU'ITW~I. •

o:&O'UOX'li. 0 'AciAo~. 't'Ml%po~W: = 0 1'tOt(;Jv -rijv AiOX1JV 8ua&.pcUl'oV (iidow til. 'TOU "'d-Faoo-, ,1Tfi. 7}oo~ II.lXt UaX'1/I:, tnJ'('(. Tii> UI1X1j ''t'AlXI.p!aI, [, tai). ci&plicpo:liu~ [x<zt 4't-), -u~, ~ Ictao.; {krr&v7j'; o!lollX~ 1l"PO~ «aJ'I'l%va.XI)}I: !J.iA-

AOV c!'l<zt ~bnj A.t~t.:;. .

A6~ ~f.Liy<z~, 1TIXXu.;, 7.0'l8po.;, [Xl%vo.;· 11:A~P1X, &vc11:TUyflbCU;, WPtl-\ot;ti, dOedTI'}~, ~,-ft1T:ixo<;,. 1<7):01;1 tnJ'('(. Tij) iMT/~ "'PXl:nll, 1t{3. d6tvO~.

a.SAo" (Ii",. 116),0'11), '1:0 ,"~ ~plX~io~ 'tou liywvo.;, In:er:6).ov', 1" 'l:ii> xl..l)B. ~&.ywv, 1'011:01,; ciyCwo.;, x<Z).lXlaTper:", deBAo"" (;, "1-\0x.60,., Iiv&.YXl1, &yW'Il, .10),'0, '0 XA7jpTj~ I-\0Xt.I(,)v, !).ee4V6.;, OC6A~0';1 : I:x TOU "'liFE-8Ao~' !a6l~ tnJyy. 1'ii> IipX. tva. vi.yati = XOIJP&:~T«~.

&:d6w '~Bw, ofw(')', dOl&} (&:TT. ~), i) l~atL<Z", dowo~, 6 I«Tper:you81_ cmj~)), ofli) v rlJ':;", dold'lJo~ .4Ilo(U'l0~, Ul-\vo,j~, m:p!op1)I-\O<:': me. tx 't'ou ·d(l.I]-I'l-aw, tWf'{. Toio;: d(v]w1j-dwv, i) 1m «&1)116\11))1,011-' ail'E, a1l&} "'Pw'ltjl (8t8l:).

cidpw ("dFiejw), .iT'I:. x.d .. citpw 'u'-!<W'lW, ""1XW\ItoJ· fda-., n:«6. XP£I-\I%'

!l~nw.cI(!a,~, 'i] 100+<0001<;, a1)X6lIl-<Z, <lpaL<;', 01-\. PBT·7joeo~, &:T'T. '_urrew(!O., ato).. :1Ud-iioe~ "0 or.kolPOU!lIfV()~ d.; TOV &:ip!l.·, ,,[weo, fj 'or.!wP'IJat~, T«M"TeUa1..:;, I-I''1X«VlllL«, at' OU -r& aooI-\IXTI% U~OVjJ.tVOl XP<ZTOiNrl%~ tLCTiwpor.i (·Ful.Fwe-u) : taw; alJyy. Tii> oi).~. vjer = &:'i1Xp'l:W, x~!J.W. n~. lio!!, doer1j(i, d(!raw, d(!'T'1/eia.

· .....

ckllu,." I~, O'opOOpO; &..e~', IUll(Jw; l=x~ ~.; !hlU.l.!z, &ocl).~. : ·dFdja (b; ':"OU ·dFdo~ .~, ."uo~,,·, ~; -:-0 8.ie.Uo be ~ .8tldo, IlfOPI£W'I. Ojl!tll"tl.lC~, ~plX\)1'1.W8l'j~·). auyy. 't"ij) O'l}JI, 1t!3. >tuj.l.~. aweI =-

Aa:'t'. veatue. ~ ,

Sell+)<; 'm)Xv6.;', ~A. CiA')!:". doll>j,.

iH(Ja vtJ,olT(Z '8t.CYUx't"i~\XI'(t' (~Ol'.): rroyy. 't"Qt~: .tp;.:.. [,,8. v8.lIati = 8I1Z!,ivcL,

"(0';"0. wiean, ap;.:.. TIPI" wesan.e= 8tllll'ivl~\I, ""eve,,,, i!t:"tIlI'IXOplvWTlXt, (XOPTtZLWO)', ~).. 8.61]1',

aIM'6~. 0 "0 «ck1"6C;»I, 13).. nield,.

i!1;Cl, f) ·6.m~1)pa.l'~ «xa.!b:pa£l:r., ~l)p!l'Cf{o;', d',w "1;;'ipa.1vc.:o, (h~~l}IXl[\IW'. dCaU~ ·rim;~Tjpa.f1~. ;1JPo.;l: be -roU 'ud-, auyy. ':"<!) -:-oq. ozditi "" f;1]pcdvct ... · ~. yorlI, ago, ~X. yqll'. &sea = T~PCl XIII ill. da{JoAot;. 6.1;'lXi), 16 maw,,":"! 1ixa~1ta,jC7'!'w.;, &:3~r.-:0I:, «8:Gi-.t<m«. ~': i)(

-rou 'd·Ca-eX'l" 'd-d,a-eris". auyy. 'T<;lIXtD.

d.lJSwv, .6'1101i. '1j Iff,) (cob,86vn,': 'd[v)-'1-M .. , auyy. =L;: dEi6w, GUmj. 4'1Jf.L1 'nviw (8uvaTti), 'I'uO"w', ohrl '1"00'1 livil'l>lY: Id-F1)0'1 (d- npo6cl'lX1:.) ""

&pX. !IIS. viti = 'P!),,~. ~. -\le-ta Lv 'roi<; YO'r6. wlilan, dPl:' yep!!'. wijlln, wien, vloyep!'. wehen = 'f'1)O"5.v, &PX' lIex;'. ";'0:13. vejq, vejali = o;>ua5.v, ;'1- XlltCt~V' LK ri'j<; !'''X. -!le-nt- = CP!)Owv' ;'O:'r. ventua, YO'r6. winds, vcoytp!'. Wind = &:Vl:~. -III3. deUo, ~>1e, oj~w, dr"o~, 6wl"o~.

~iIP (YEV. -Ijtpo~. &:rr. ;.~), 0 loh!,L;, 1ruxvb<; Kill 0iI.lX>.c:>S">}I; &-.)p, o!,IX;'l), di]p, «&.#~»I ; ~. «loA..: aih7e = oiJea ·pr:Ul'(I 6.tpo.;'. ID... x«l 1 ooea. aftov).o(; "lb6alCU;, lfOVllp&;:, 'f'1lU;'CU;" ('lA. E 876): ("eu.; = «.,X. 111&. ''ituJ.h

=6;w;!,w3l)<;,rro:pcicpp(,)v.III3.d1/~. .

a~CN~ loivc!,wol)<;, tMr9PO<; w<; &1)1'.: ·d.FJ)-av-~, a>rfr. Tri> tip1.. Iv3. vitulD.~ =. &vrl'w8T,~, rra.P&:CPPIilV. lIB. dqav~.

&8&p'I, 'Ij Imjl<:TQ.; ~(,)fLlI~ (X!)"o<;) H; dt..cVpou (JIm!), xov8poo:t..rol'tvo~ OrTOr;:' : ·d8aeFii, auyy. Tc;J dOw ·tiI )'ivrtOY TOU aT&:X\Hl~ TOU (Jhou, 0 mxut;l. a8t:pt~w .a"/l"(I~tW, ~Pt'f'povw, )(O:Tct'PPovw, aTtl'~~(oj': <ill; O"IJfLQ;illOli IX(l1"(I_ 13113&:~ctv, Xctpo:x'n'Jpt~ctY (6E(,)pdv) Tt w<; &cn}JJ.lX'ITOVI, "/I"Po!PXETlZt lK TOU ·d8I!(10- '0 )((I.T6ITtpoc;" = «PX. t..s. adhara~, t..a:T. inferua, cipX. YCPJJ.. untaro.

ck8fJp, -4:po,.:, 0 1-.0 ytwlov TOU a-r&:1.UOt; TOU OITOO, 'Ij o:lXJ.Iij mu 86Ptll"oC, 'Ij &xli; TOU 61":)..oul: OIlyy. 'roic: d.,8fe~, 0 1'Ij KOflU9lJ -:ii~ XIZl.&I'">}I;, 0 4fNjp TOU m;(t>Ol;, 1! xW!'lJ, 6 <l'TIi):UC;". dl'6C{lfMo, " Irr6>Y6N (<il~ fdpoc; ~u yevetO!) fxov 1":UM<; Tp!Xa:<;)', dv6elax"" 6 IcI8cu; 'P'-'TOU, XPl)OtIl-O"ll"tllO!)jdvoU Wi; )((I.puxt\JI'O: (Lx TWY xo:prrwv TWY qm(,)v 4x.%v6a.~)I, dv6!?>1l>1] x0:1 civge't" &Iw, 'Ij ""nt.aoo: 8a:owv, &.ypta. jU"taaa:" p. '.ndher-: ·~dher-. n~. dfJdQf/.

!8).ov, TO ~(1":o;B"ov", fD.. de8MW.

depew .I3Mrr~ fLETli rrpoaoxii';,."/I"o;pO:TTjPW'; ro~.; OIlyy. TOt~: iv6eE;;" -'PuMaami, 6elja~w 'voW' 'HaUX., gef/aKdo. -f, .~ ).O:TPC£a. 'rWv 6cWII, Bpllmtcu-

. TIX~ t..a:TPC(o;'.

a:epOoio (Ko:l &-) "au,,>mNY.V(,)!.I-'vot;, "'~p(,)jdYoc;, 1foAorr).l)eft.;, ~, 0l6xAl)po,;', d6{16ov tmp. '-pYtx&;, h 0t>V6,,~": {(JCoIr;, cillO rrpO&'A66v lx mu ·d-8eo-Fot i'j 'd·t%>o-jo~ xo:l O"IJl'IZiV')v "ouYXfl(nwy, 01JVCXTt.)(6.;', c111011 outY. Tijl ~x: !v3. qdhriy.uc- = La-rFIZ!,~ lfll6.; TllIOI OX01MV, 'ljv(oj~, o!'ou.

6~p-w

ci8~pla) '1'I:Q'.ff:~, BIa(JXCS,*!;w i!o"t'Jrov. 81«>:JXf8ri!;~', 6iJvPIA(I, TO '_,.,...,LlIW,I': (17(0)'; rrun. 'l"~ Boor!<" ·6p(J.l)'l"!J<6I;'.

cd "is:~, m., ~A. d.

cdot, i) 'yij' :(0"(0)<;:, oo~ O"l)tJ-«r~ov, ~1j 1'I:p~'t"/) (J.1)'l"l)P lij. 1'I:pollij'l"(O)P lij', 1'1:1'0- lji..6EV ilt TOU *dFja = AQ'.'l". avia = 1l'*(J.(J.'I), ({YL«Yui»,

a.lci~la) '&'\IQ'.IJuv({l;w, 6p1)v(;')' : !It 'fI)U i1'l:l'F. ai, al=4px. tvB. ai, YfOYCPI" ei x.'l".).. a.li,,-qii, twv. a.['!"i!ii .ei..'~p.~, AU7n)p6.;, 'PP!J<Wo;, 'P01kP~' (~*fal)<;: 18L1'jYCX~, atNq'T)" &,uJ.n,"Mj'C"o,;·, xa:'l"1i. -roalei): law~, t,lI; n:pod.60v Ix 'fI)jj *O"aIF-iivtk xa:l al)!A-lXivov ·0 lxwv 'Fptx-rl)v -rljv /SlJitv', dllOtt GU'fY. "t"cji MtT. eaevue (Sill TO W !J1.t~ef"t". 1'1:~. dn·'1"~', ~,.~.). 1I:v3,x..IJUY"t. )u:d Tij> -AltS,}, (xa.! ~46'},), G '6 6COl; TOG xcl:"\"w X~O"I'OU', &~ 'Ij A. IXIJ'M) 1'I:poil:Px.l)~t l:x TOU ·AIFld,},.

a.lyfI'H'I. 'Ij '«x6v'no'l, MYX1) IhojPfuTtX1)': &'1 II'pocpx.l)Ta:t II:x, TOG 'alyaJtiw .~ iXO"'Fcv86-iuJt.:;', 100w~ '{VlXt avyy. 'l"Or.;: aly,", .r.d .U4rtll.CX xUI'IXTa.',xa:1 alI"', +! '/MCI.Mt 6ptJ-l')Tl.x1), XIXT!uyl.;'.

IIdYIl~ (xa:l a.lyipo;), 'i) 'U!frlA~ ).fUX1)I: !J1.t'fY. Tij> alrJAw1p i

ot(Y'~ 6 ·«YI4M,)), 1I"IXP«).!,a·: taw.;, 00':; 1I"pocJ..60v Ix TOU *aig:i.glos xa.1 al).,t«!vov 'T611"OC;:, .... e.x Tel XUj.L«Ta. 6p«&ov'MI (unO TWV XU(J.II:T(o)V X«Ta.XIJJ!;).ua!Lt'iQe;)', dv«t ,ouyy. "t"Qi~: 01'1'1:" «I 'oj4nl).el x6!L«Ta.., 'faTQ1r'CW ·6pf.lw 11"1'0'; -M K'1"(o) 00, eu~l, &:1'1:' (vS. FJati "" xtvd"t"«t, CJdC1"Q'.' X«l c'i.UolAal, M"t" ... 1m ... 1I""I)S(;'). -r- n~. alyo"i1/, 01'1'1., al"A7}, af$.

otlyUtal.(:~.)~. 0 17I""t"l')VQV"t"1 1to)jfL~OV "tijr; v.c).i(l'!Jl')~; 6 fLtI.IIJOO?'*YO.;1 : 6!1Q~':

Qiyt(.)8a<. 0 .~6v TI (dao.; amvou j)I, alywuoe,.o 'cI8Q'; ~I, alywho., 0 Ivuxro~IOV 11"nJV6v, cl8o.; (J.l)(pi( yMtU)l.Qo;I, Ti 61'1:0ill. dvclCt

1tpOt:ll.-~.dy. (6. aly- '1tT"l)Y6v'). •

«tylAL", 'o.jnJ)..&;, XP1Jf.I~8"1)';, a1'l:6"t"OYoo.;' : tJ-illov, ~ al)!1«iVO'lt.'7fpO(l'ITOr; ioI6. vov lEt; -M.; OXf"(iX.;I, crvoxi truyy. TOie;:, ale l«yi8ll»'. xd AJ" Im!:cp«~ 'H~. cdyll.w+, 'Jj .cl8Q~ 3pu6r;': GUyy. TOt.; : <i9x. Y'P!1"~ (veQY'p!1. Eicho =0. 8pU.;, ayy).. oak) )«11 Adm'l, 'Jj1'F).QIQ.;, 1tCpt~).1'jf.la, tl'olhtov~. - ns. intO"'l')( ~ :CQ'yo~. 6 ~ct8oc;: 8t.o8pou, ~ Acux!b6otvlb (mU..1JpEk 8pijo; ;)1 xal alytifO~. cdy).,!. i) 1Mp.~~I: f1i)J..ov, ~, al)fLQ.ivov '(I'Ti).!?>ov qlW,., dvo:t auyy. 1'Qi<;:: ipx. tv8. ijati, iRpti -= XluI'I'W XQ'.l alYloU., aly~ X.T.I..

otty~. wt6o<. -Ij lSUf).).ot 6p1t'1]"t"tJ(~, x«Ta:tyt.; 'Q~EP«' alJ1"\"lt; 'l"QU At6l;1 : tru'fY.

TOt.;: alrt~, al 'ulJi'lAcl XUj.UI:-ra..l, aly~, olYMl X.1'.).. - alr(-[F)ox~ '6 xp«SoxtV(!)V (,tpwv) rljv «(yiBet., ,00'; TO ya"jo1'o" "MQc. yaJFo1'o, '6 XIVW'I -rlJy yiivl (8t« TO ~' (!'WOn. 1)1.. 01'1,1.). n~. alym>e-g.

cdyvruoii. 6 'd8Q<;: yuit6r;1. Ii).. 0IyJ8oA(A)0,.

4t6,!~ '6 xa:!kCJT(;)V"t"1 oi6pIlTOV': tx"t"oU ·dF,t5i<u Ixmnll"'tW:1'1. th\potTOV"

, 1t~. d-{F1~eJ.o, 1&:6p«TOo;'. .'

-AI6'K (x,d ".61K), 6, '6 6cOt;: TOU xd."roI X6CJj.l.OUI, ~A. alWo~,.

ott50l&4l 'ala&hlofLlll II:V1"P07l"1)v, ,o~oGlUlt, (l't~Ofl.llt', aidw •• -06., -Ij 'O'C~(I'(J.6.:;. 1V't'polrlj, O7\)IJTO).1)', aideopm (·O'M80'~0IAall 'a;tO'WvO!LlIt ch1"Pwdrl. 'O~QGI'1ZI~ :·010'6-01-10'1 (-z~- > -d-), auyy·. t"ij> yorll .• alan ~ "o~cia&r:l •• )1."I"1f1iv, Cl'UVCO"To;).. f). «pX. Iva. idi .... a4~f.lo;\, U!1VN' p. ·.i e- d-' 'It"~. *. iI:v Tiji lipX' YCp(J.. a, V'QYEWo. Ehn, - '1'1.""",.

t:dp.ar:~1ti

ar:lEl (v£tin. aE[)/ 8t1%1I. aU" altv, a11}, al in!p. '81I%PX(;)';, ouv£x(;).;, ~«nOTe. bcti(t'l'OTew: aiel i:x TOU *aIFlu!, TO~. nTooatc; i:x TOG O. es-, *alFec- (~~. oxlT. alro TOG *o:IFw,). op.o(ro.; o:lb" TO~. ~TOO(JI<; i:x -rOU a. ea-, alWv (all) opyrx.v. ~(JI<;' i:x -reu e. *aIFo-, l'I'~. M-r. aeme}. - IE *iii~es-, *iit;!.()S X.-r.A. = ~roTIXOT'l'J", ~(,)~, l%!roVIO't''Yj<;, ~11. aldw, ~~. al&AoI;:

ar:ltAoupor;. ar:'O.oupor;, 0, ~ Ii! YI%A1j,'yrhoc, <<vu<p!Taa.»' : &x TOG *(F)mFi(?-ovem;- x0:1 *(F)alFeoveo" "uyy. oro!.; : Nx-r. viverra = txT!';, «XO\l\l&:j3l», A16. va!verla = &ppe\l ~ij)ov 't'1j.; otxoye\lekt.; -roo\I tx't't8t8oo\l, vaivere = uX(OUpQ~. To up~ -rij.; 1It~troc; 3ItfW,Ptw6'Yj iJ.ocUQV xox-rtt TO (fX{oveor; lij «j3tpj3&j)!To-co>, 6 oxlovpo.;" (O'xJi+oveii 10 ~xro\l (JXtep&;1I [UXQ-rtwTjv] QVp&'vl j).

ar:lm,., ciT-r. ~ET6,.. 0 '0 «oil-ro.;», i!e-ro ... : *aFj-eror;, ~c; Cf'I'jp.I%!\lOV 'p.iyoc 1t"T'l'JVQV' [eeto- P.e"(t:01J\lTIXQ\I hd6rjl-tlX, ~.; b.i 't"ij) AIO. wHkatas = AtmiVOP(o)1tQ';), dV1%1 <ruyy. -rijl Mt't". avis = 1t"'l"I'jVov .

• U;:,'l~, ar:lt*~ t8UVOXTO';, 1t).1)P1)'; "rolMl'nx1jc; pWt-t'l).;, tGph)(t'I'Q;ft: bt 't'ou -alClrFo" 1t"f3. oij3eG't'. !lvi-yio = 191)j30';.

c:d~p., -i~, 0 (nlXp' ·Ot-t. 1]) !'TQ &'\lW'T«:t'ov'xoc! XIXOa:PW'T«-rov o-rpoot-tl% 'TOU &.tpO~" 0 a:!6ofjp", a!6tm XIX! alOea, 1) fttMkt, xa:6lXpoc; oupoxv6C;ft, aWgwl; 'xa:- 01Xp6c;, 8ta:uyi)c;, IXt9pWc;~, fUllCe:8. ddea/a .oct6pl.o:ft 'HaUx.: i'JU"'{"(. 'l'ip alOm wxlJtiro". I:UVtO''l'a:I... ~. lOaeOl; lxocOIJtfJOc;' (nj3. elpx. lv8. Tdhryah = 0 d:vfj.

xrov dc; 'fTj\l Itt6p!1X\o 'l'OU OOpIXVOU). •

«lew 1a..IX1M'ro, xox€ro', aiOwv, ~rovor;, alOo'/l, ~~ 'oi1t"a:~p«1M'rov, <TrIAmo6c;, et:pt-t6t;, 'PAoyep6r;" opt-t'1)'Tlx6~', alfloq, 't'o- ~xa:15O'rov. nupxa:t«l, alOdA1j,-fj, a16a~, 0 ''P''o~ )(1X1tV(l;QuO'It, «(XIX1tVIIX»)I, a186J.~, -fj ''PMX'l'0:IV2 («'POUl1X<<~ Aa:») ix Xa:U~ItTOc;l: p. *aidh- = XI%(,w boo -r<9 &'pX.1v3'. Mbas- ou8. = xO:15- O'IP.OV ~UAOV ( = aIOo~), I..I%"\'. aedes 6rjA. = Itt60u"a:, otx£lt. aestis 6rjA. = ,'1'0 ac.. pot; (*aidh~8+, 1t{3. xowOv yt:piJ.., Aisto·m6dius' = 0 lxrov lv6tpt-tov 4ouxtxir-' S-OvIXt-tIV), d:px·. tpl... aed = m.lp (*aidbu-, 1t"~. gall. Aedui), <ipx. 'f$Pfl-. eit&pO'. = 6 )(IXUO'(»v, 1) xup&.. n~. )(ltl [.I.«)(t3. ddaAol; .;to'~OAOc;' (: a18o:Ao~)" Mil 'OQPIXVOc;l 'Hcr6x. (x~. al8tfu)· i'JUve<Tra:A. ~. 18al"eO'8a, '6tpp.a:!Vtcr6.xtl 'HO'ux. (nj3. &px, tv8. inddhe = IXQWc; iv&:X'l'CI X.-r.A.) .

• bcij; 8U~pt(J'l'tx6c;, brovd8tO'TOc;' [Icov. deuel)~ 'dvlipt-t0G't'O<;, «1tpe1l'fjC;I), alxia, -fj 'd:xp~c;· t-tSTa:xdpIO'Ir;, )(dXroO'tc;': ix -roo *dFuujr;; alxTa, 1ro\l. aI;IHld1j, 1x -rou *dFl;lxw-j1i' ~).. dxWv.

ar:tKXov, -rO 'aut-tit6ow v , ~=tpIVOV 'PitY'1)-rOv 'XIXI'&: AI%l«:31X1t-tovlQtt;~: i'JUyy • .'rij) alxdCst lxa:AI;!1 'Ho-ux.

«D.lVo~ 'OP'l)vw81)r;', ~~ ouO". aiAlvol;, Q I«ypl.o: 6p'l)\lw&tjc; «v«qlwV'lJO'~, mvIhp.ov t-t~AO'; b-rx.voxl..oxf.L!3IX";6p.B\1ov': rO'roc; 1tp0'ii1..6tv ix rljc; ina:voxMtt-t~lXvo[Jiv'I'Jr; 'PPdO'tro~ (in'~80u): a1 Atvol; ·~x! -rrw Alllov!'

.l"ar:, '1'0 16;," -)t(tl 11\1\1, 'l'Q IXilLa:' : to'roc;, ~c;·npOtAaoy bt 'l'o\i *sai-men- ... 1t"UitV6ppt:uG't'oc;, j3AtwW8'1)c; xut-t6.;, elVl%t (Juyy. -rijl &.px. yept-t: seim (veoycP!1. Seim),= -rO xa:6«pov t-tnl. fij3. alovdro.

«lJlar:CJLi, ij '1t"U)(VO~)(Itt ""1'101, 64tvot XP1)att-tO'1t'OIOOt-tEVOt 1t"por; n'tPt<pplX~lV. ·'tolxo.; 1x Al6roV., al,wl;, 0 'A6Xt-t'l}, 3pup.6c;': to-ro';, ~c; 1tpQtA6ov lx toG .eaip.mutii, tlVl%t !WYY. 't'fj) ).a:-r: .saepe.; = ''PP~T'l'J~, 'fip«YIL'X. 1tSptj3o).OC;.

t.d"jj>'o~ Ixo).~xeun)(o.;1 : j.t«).),OV, 6>r; o'l)!l¢t\lOV .61r~\loupy(,),; U1to).oyt~(')\I", d\l~~ <suyy. "9i atp.o.w.

«l(,l.wSla, ~ "VOOl}[JJX .. c..v 0(:;).(0.)\1, n:ovo.; ~W\l 680'111'(0.)'111: ht: 'l'OU *aI.u-wM~ (j.l.e1''"'O'Xlll'~1'eoetv Ax '1'00 *aip.-w6wl» 16 ~W\l 680 vr <x.; 1tpol;,evoovw:.; 1tO\IOU';', olJ'{Y. 'C~ ~pX. yepjL. aer (veoyep(,t. sehr = At«V, JtQM) = 0 1tpo;e_ 'IIWV 1tOVOV (*sai-ro-; *88i-mo-).

et .... wv. -ovo~ 'e!8Tjl'w\I, fjL1tEepo.;, <rove .. ?>.;" (,I),. E 44): taw.; GUYY. 'C<? aieiw. n~. ·atp.vAO\i.

«{vo,. b lcr1)fI.<1\1nx?>.; ~6yo.;, l1t~wo,;, &'>.AllYQpi<x', alVf}, 1) ~86;rt, <p7W:11", alviw .).trw, l1t~W{;)lI, all>lYPo, -m "Myo.; da«<p1!'; )(<xl oxon~~o.;, ~tvIY!l¢' (> i.a. e, 'aenigme); '(ow.; cr:uyy ... iii yo .. a. inilO = 8IX~loJ.Oy~, ,~ln.oMl'lO"~';. n~. al>a{vopat.

«[VO, ' -r po(,tep~, <ppt)('C6.;": to'~ o'uyy ... iii Mt'e. eaevus,

uivullcU 1).~I'~Givw, ~&.).).(,) xeip~ d.; -n, «lfi.«YW~', l~alt'o\i 'l)().I>X.ro~, Iht-{..

Atx'eor;ft: auI'( •.. otr;: 'Cox. ai- = lk86voxt, X''C'T. pa_ai = 8t8e~, oax. eeteie

«i':w).:t tz !~e::~: %~a~~:t"o\l &'n;Q 'TOU clxupoU at&; AIXj.I."ij(1E:W';, «4-

xvt~~.: I'lliov 'Il"pojjAaev ,ex 'TOU "'Fdv-jw 7j*d-Fwiw, O\Jyy. 'TOrr;:, ).1% e. vannU8 = ).tXYOV, AIXj.t6.;, YO'C!). dlswlnpjen = at'To\l &'1roxwpICtw x<xl eo, df//lt".

(lDi.1'cv. Clt~ 'ij l«y(8(t»1 lal;lld)'~; 0 "ox!yo[3ooxo.;n): = &'1'". sic = OXI;. utoAo.;' "(40.y.,., .. 00;, TlZXIX;,· 0 (,te .. oxl3&A"wvl: !LIDov, 6>.; n:poe).f}Qv bt -e 00 *alFo-.1.o~, dw:t G>lYY ... or~: _alwr. clpX' l1l8, iyu (xvp. lr;;w!.X~ ,8l)VII!J.~';I),

).ox ... Sev1,lIll, . ~

utov6:w l&ypOX(V(o.), n;tp~xtw.: r(Jw,;, ~ npocA6bv tX 'Ton *uaIFov(ijw, itll~~ ~TI' 'roi.;: A~6.' syvas .=.xuf-tQ~,x<x~ eo, alJ.Ul.

fl{1tOS~ 'tQ.'i}tj.w[.t«, &.)(P~~OX, [30UII01I', alnm'~ ·0 &41)M lxT_t~i\lo;, &4ll).0';, ~6xp7)jLvo,;!. ~l;llv~ 1!:i'Il"6:W(,tO';, dn:6XP1)!LIIO';, (411).6.;, O~U.;, 1m.1I'l'CA1!.;I: d~e(3,. i-rojLo)..· n:(3,. all(lo.

1 u{pet. 1) 11) a'Pvpox ('T?> «(J/fuph.) 1"aU a~811PQUPYOu'; t(J(o.)'; otryy. 1"i;i aiero. 2 «{pet, 'ij 1,,0 III .. iii oh<!> 'Il"oxpGiatTOIi <pu .. 6v' :<royy. 1"iii &.PX' t1l8. et:a\.i = dao.; X6p .. ?u.

(llpiw (&.6p, d>.ov) ').<Xtt~dv(rl, xot .. «N.tjL~OCIIW', [).we, ro ').d«, . A«lI.upov' :

tawr; 11:OXp<i:lIlU(,tOV f.x .. QO "'all/u ·s,6Pltllal!O, 6p~llO-\!O ~.rtOV .. tIl6!O·{r.~.

dYl/a: dyeiro), aurY. , .. ijI Oe~7}. 1) 'bd6tGtC;, 6pl'~' .•

alGa. ij lj.tt'Tf)X1! trIO 'T~, !UP£';, !J.oip«, 'Il"E1tPW!dVOV", 6j.t.-Aeo~. luaa "lV.'ijpo.;, -tUXll' (io-O'auO(U '0..llpov(J!kr;t. At(J~toe" 'HaUX.), aluw!; le&lIotx6~, 0 xotA& 7tPOjL1jIlO(o.)V, eumwllo,;', atO'lpo\i "0 urro 1"'ij.; (,tOtPOXt; ~PtGj.dvo~' (dllat~ tYlPOOJ 'XP1jattto1to«:J, ,,,tT«XttPU:;Oft&:t, x«1"«"p6iyw" X<X1"lXv<Xltax«lI},. ala-v/pdw '&'n:01l2I'(o.) a~xottOO'&II1jIl, Ci?)(w, xu~epvO)' iafGv,uv1jt1J~. 0 "0 Xpt'T'lj.; ~v &y<i:lIlWIII), 61amfro Idf1Ot~ 1ho:t'n]-ri).;, 8U:UauIlW, XU~tPllo), pu6!J.£r;~ ~I/~W1!II" (blatta. fj .~ ~yOl/ 1\ ~t;~flOt 'TOO 8toxiT"I)"OV, 6 -rponor; ~w~'): 4x WU *alTja. rroyy ... oi.;: oox. eeteie = AOX'T. partie, &.~t(J1". aeta-,,= -r 6 6!p(~6- IUlIoli "tpo.;, Tj n:poaijxf)u(J(X f-te:pk 11:~. wX. ai- = 8t86va;t (XUI" d1tovijUw), 13'1.. ail>t>,utu, ahiw, ahta.

a;lcr_CWi.o 'xMBoc; 8&.<;lvl)~', aIO'a.l.wv, -W1'O~. 0 'd80~ ttpcxxo~': 1'I"pod.)..-a:ty. ClUrtki'olOI'Oll (&.6p. CllaSiriClI) IACCf.l.{3&'Voo yvwmv, .tV,\,IA(XfL{3&'VOfLCX1., lx TOU *dfw~9-, ~IYYY. '\'ot.;: ).(:t'\'. audiO = .tKO':'oo (*ay'is~d-io), tn. dtw (&.6p. "'oto-la, 1'I"pT. atov) • .tV'\'\).CXfL{3,ivo~~ 8,« TIj.; .txoij~, cXxouoo, {3Atll'W, bvoww {*dFn1-w}, brarufoc;. '~xouofdvo.;;, 1'I"a:otyvwaTOI;, 'Pcxvtp6~'·1l'j3 . .tpx. tv8. ivi! l;1'I"{p. ='Pa:"epwo; (.tpx. £XXI.. ".)'(:t{3. aviti= 8lj).oijv, 'PCXVEproVtl,,), .uti

i~~~' {~1:~!t:.7~i::' (:::;~\:~ijfL(X' OPfL'/)Ttxw~, OPfLW x(X.ra ,\,tyo.:;, ~l'I"L_

8~xoo '\'\ !xf}UfLWo;', ~~1), ~ 'OPfL'/)'\'IX1) XLVl)al<;, oPfLfj, <;lopa' : fow~, w~ ro- 1'1"00; fLt'\" t1'l"t'\'a:T. 8mAa:o. *Fal-Ftx-jw, ouyy. 'rcjJ tlxw.

,dqu).~ 'clv{u1\oo;, tyxAl)(.t(:t'\'lx6o;" : &.{3E~. h,;,l.I.ol..

uloXCWi. -ro ICX[axUY'/), £v'rP01l'fj, a:1:axo.:;', aiaxVvr], ~ ·tnpo1l'1j, «"II.I.(OC, oc[axuy'l), 6vEI80.:;', aZuxeO'; 'eJtovd8ta'roo;, o{3pla'rtx60;, 'P>1UAOo;" : rot; 1'I"poeA611v ex TOU *ai(l'h-~-kos, d"t:tl auyy. 'rot.:;: yo'l'6. aiwiski oUS, = «taXo.:;, «tax~,.f.la\" ytp(.t. eisch = 8u",a8~o;, {3lltAup6.:;.

6.t~ (8c6xp.), a,-cCl ('AAX.), 0 "<;ltAOo;, tpocaTfjo;l: .tx -tou *aF-7-, liuyy. Tote;: iv1'j"" It':'fL~TJr;, 1'I"PO"'llv~.:;, ll'p~Oo;' (*lv-iiF'I)~), iV'ltl1'j, 1j '1'I"pI%6'\'l)o;, 1'I"poa~'ll:w,i, A(t'r .• veU, -be = tm~u(.tw, dpX. tv8. aVId = tm6ufLet, l;:l)nt, 1'I"PM)'tt, cwoet.

acldw =- "l;:y)TW, atTw', art'!., 0 '0 ~1'I"(t(TI)""': (.tiinov, WO; "'Il(.tarvov ~r;7JoTW TO fLfpUMv ~ou', EtYOl.I ouyy. 'rcjJ o:loa.

al·dac. 1) 'TO t:ttTIOV, 1j a.tTh, 0 Myo~, 81' 6'11 C1Uf.ll3l%tVE' W )(aTlJyopLa., tl'I"(xptm~', flrflO~ ';"1'I"EU&JVOe;, I"oxo~', olfloopal 'lo'ifL'POfL"ll, xoc'\'l)),opw': aurf. 'rote;: ar"vpa! RAoc:J.{3avw1, leano. 'iXAEX'\'6~, bdAE)(Toc;', aloa, TJ 'CIUf.lfLE.rOX~, fLtP[~,"f.lorpa.·.

ac(tp'll11' i1'l"tp,. 'a!qlvilltoo';·, {3A. altpa.

acbu.n'l; 1) ITO o~u 6:xpov Toil, 86pa'ro~, 'ro ~6pu'; alxpd,\w!,o~ '0 Iv n'oAifLCj) a!Xf.l(Xl.w'\'ta{ld~': ~)( 'roi:i -.{i-sma = A~6. iHmaI = 01'e1.60;, «60UI'Aa:», 1'1"13. aZxAt!! '1%1 ywvlo:I -;ou I3tAou~' 'HauX: O'uvt(1T(Xh. [3. l"'tia ·cbt6'1TIOV' 'HaUX., XU1'I"p. /"'papi:vo. '-;e'rpwfdvot;, «-;p~uf.!.«'rta(.t~09)' xl%l M:zT. icO = imT'lYyxa_ '1100, 'rPOCUfLaT{!;oo. TI[3. xa.t fY'i'l, iXTOe·

at~a. btL? ''r(tXtw.:;, ar'PV7J~, cu6u.:;', ai!pV1J' 1a.['PVI8lwt;' : raw.:; auyy. T<;i o~. 6.tw "!iv'rtA(t(.t[3&'VOfLt:t\ 81a. '\''ijo; .txoijo;, a.xoow', 1'1,. oi(18dvopa!.

aclili .... ~W ... olO •. 0, i) 10 xp6vo~ 'r'ij~ 1;w'ijo; TIVOI;, ~ cx!wvt6'\'l)0;' (&'PXIXWo; 'l;:WIX1) 8uvafLlt;, 1:«l'ij' ,,(tp' '01.1..): 6t(.ta n- (d~ 8 «V~XE\ TO aliv' 6t(.ta es- til 'Iii (th. alw, It[:l. aid)' It[3. ACtt. aeVU8 [vum] = ~ 81!ipxtl«· 1;w'ijo;,l%lwv, a:toovt6TlJ':;, )'0'1'6. aiws = Xp6vot;, atwII16'\'l)t;, dpX" ['11'8. iyu, iyus- 0.:.8, = l;:w~, «PX. ),tpfL· ewa = oc[wvt6TlJ~ (~wig = atrovtoo;). TII3. aid, oiO).o.. .

aclwpa, ~ ITj etlt.o')~rlJ(1I', ,\,a:).&,,'TtU(1to; tit; TO'll dip'a, fLy)Xciv'l)i.tcx, 81' ou td: orofLOCTOC uoi>OUf.l~...a Xpt:tWi:iVT(l1 fLet~wpt:t', [:IA. delew.

!xat'Vtt, ~ 'dx(~, b:l%v60:, tlhpov (J.1Jxow; (pa:{380~ (.tTJxo",,; 8ha_1l'08wlI}l, dl;'oni. iJ ~,)dTp(t1'l"pOr; &)(6vla\V, to ((cxx6vl»~!.(i"w~, -01'1'0., -0 'cix6VTIOV', (&v'\'t TOU &.PX(Xt~T. ~wv, *-0l'O,L (i",a~o" 0 lEta ..... , &.x&va,,~·, axas&~, 0 R!lllo~ 'P ut:1)ij &)((:tV~80uo;, ~C~a:f.l'PUAAOV (<<&.PXOuU{3aTO~»), ou ..0 crxijf.ll% !fLtfL~67jao:r.o Iv tii x(:tt(l(1l(tu1j TOU Koptv6tl%i<oi:i Xtovoxpavovl, &NavOa, Tj ''PUTOv &xa~-

10

(k';l8<:1;, &)(0;1160:, «&yx&6m, xiV't'pOIl, 0'1toIl8uAUe1) <nT)A1jW (d~~Ot.;, h'rou *dxav-av61~, 1) = d~av8~ (xo:l Wrov8v;'M~J, ~ ~I.UXPQII It't'l)VOII, ?l «lW.p8eplW.(»R, nj3.l1xllvo<; XO(ll1v8o~) : 7eOXp&ywyoc !-In-' i!;pptV()U n- -rile; p. "'ilk = b~oc;, oc!Xf1.l'jpOt; ('It"~. xott a:>eIlTo<;), 4.:; ell ori;l AM. agna = ,ncixuc; (11:13. d'XV1/) .• EA. dXJi1}, Ilx(!Ot;, Wc:QUTJ], wml, ilx(!tt; x.1".A.

chC6.KJ)'t"OI (in:W. 'tOU 'Ep!,-ou 'l'l:IXP' 'OIL,): O"1')[lO:!IIE~ !Lilloll "6 (LY) 1tpcX.'l"~V ... Q xocxbll~ ( = tlKaxoc;).

«xa).uppdT'l); ~6 j1.o:I.ocxc,c; (~oUXwc;) pewvR: f11Jyy. 'ro!c;: ~'w (XIX't"' e1l'lx. 4o!Af>lCnll) In:(p. 'ij"o:,xwt;, (1&Y«V«., ijxa)iol' nn-p&.wc;" 'H<10:X> (1t~, dxll!'»", !})ffl) xed 4iw tx 'roU *lIl'ell-O.

'x«p£, 1"0 '!:ISo!:; !1t~O(fX<m"txoij ~Ij)U'P'ou': de; ~ Gt~. pt~GlV !iv1jXtt x«l Yj A. Wroe~ 'lMX'~,!J.tXpoaxo-'m.:6~~, auyy. 'tl.lr .. :' xElrfW Rdn:o)(.61t'l'(O), 'It"EPtX~1t't"w, <<x(mpeuf<»)',_ xaQOi; (rEV.) RoU8!v, "bro ... ee ,

aX«OK« tn-lp. 'ij..roX~~, (JoC().axWt;', ~A. dxiwv.

cbcClcnO~. ij lij OlptVSIX[J.VOI;'·: !x wu *d:leue-GtO;, rruyy. TOr.;: 1.1X1'. acer, dpX. r-:p[J.. ahom, VEOytpP.. AhOla = Olpiv81X[J.vo,;.

bu'tO~. lo, ij. 1).£!-:IJ3o~'. a.Nd'fwv~ TO '[J.lxpa &)«<1'0';. t/.iXlPpbv l'tAo1:ov Xp1jGtwmotov!-:It\tov UTW Tiiw l'ttY'IX1'i:)~' d80~ Gav8cxAtou yuvlXtxdoul: !-:IIDov, <h.; n'potA6Qv k 1'OU ·a:lm.aro~, ttvcxt (fUrY' Til c. .aYe- = o1;v.;, cxtX[J.1jp6c;, n;J3.

axatva. 0

4xiwy Im.yW,v1, lv xpljGtt 4~ bt(p. ·0'161l't'lj).{;)';, ijO".Ixw,;', rho}v -(lXh.) '11)06- Xt.lC;I, d1«J_u_'ijoUX(t)t;. [J.~C;I, Wealo)' '~(J\)XOVw 'H06X. (13).. altaMeedT~1 ; be'tou .,ark-, t't'tCXl't1'. -rono,; 't'ou, ~lta '~OVX61C;, aty«1 xed -ijHli:1TOi (~'t" intx. 401)..(1)0'''') '~pcx8U't'(X't'o,;, ij<11JX<9't'cx't'OC;' X.T.},'- (J3}"., qHaj.

blj, ij 'oh.k, cxlXi-tij', aNli, ~ .thd), at;(;lJ.ij, xi:V'I'POV,_ ;«XtV'!'pWI, dHw:le~, ij IcxtX[J.i), -rQ b~u bpov nav'I'o,; Tq,.VOV1'O':; opycivou, -1j «x64nl»' (!"n' brw~1'.

~1t~:: ~~~!W~~t~6;,u) ~:; ~~~ = :~~~:6';~l~!~: ;;. 1':~~i~;~~

X.T.A.

i cbcljpclTO~ '«~j3lj~' ;(~1Jelo,,<bIrilgalOi = <hIS.): Gt>'("(',Toio;: :lefJaa1vw,'J3Aocmt,)1, x1je, rev. ~e6~, ij '6rivCX1'OI;' x.1'.A. (& !all.

i b1jp«'t'~ I«t't,,(ij.;, ,}x!PlXtO':;, )Ca:&;po~' ('lA. n 303): (fUyy. ~ H~WJt

'«'l!X[J.IWfV~1 ('!'o "71," )Ca1'« p.n·p. lx'l'cxO'W). b'ixu, laa6vCXTO.:;I, j3A. )CEHtIi.

1bU'tIti:x'K" 6 '~1.)P1"Ov l;!<po.:; TWV Iltpa&v xat ~X1.)a&lvl : 8civt\Ov h '"io; ·Ipav. axl~ !)A. &))cIPo)"

4xxili, .. oij~, ij ',riolUl 'Tt u1W6E'TIX6v, 3~' 06 IX! 'TPO(jlot ilP~J3ll;ov 'Ta 7tcx!.3!ctR, 'A)CHW, Yj RTPO<pOIO"rli':; i1fl!~.1j1'po,:;.: «PX. tv8. akki = 1J.i)h]p, An., Aeca

br:,n;; .. : ij 6~~~P~v!~~ :ia::!;tr~~~v~~~':; (:o/~!7' 6l~~~b

G40~(J't'QV G1')!"tio v _n;avTolO n;pri,,(!LCX'TOIO, 'Ii ibq.ii)I: p. "at. == IXtXt''I}PO;, 6~u~. fiA.

aN", lI"QO~, l't~. lIH!JW';_ ' , . , ' •

axl''1VOr; '6 «'lttX6t'tvOfO 'TpOlP~lO,. v1j~~, ree ..... ot).£oo;.. lOX.~. 'Ilbp(Ixm '''fC~G\jO'«' 'HoVX: to:t(>l; GU"("f. 'Tijl},nT. ,kumu6st = 13)..(1)",6;. t(t'nol))tl.i». lhqlWY, -o~,o ITO ««v-6iiw TOG .Gt8'l)poopyoUI (dNpd~6et-o,.. ';'0 16 -ronOfO f)

"rO t;OAOV, i,' ou -r(6t'rtlt 6. rllt!LWVI): =rr. TOr;: dpx. tv8. Uman" IipCl. = ).(&1;, !3p&:xo~, OOp:tv6I;"saU. _unum = AI1T. t&:lUII'l, ).t8. aJmuo=6t;0T11';, IipX' ixK).. ClA«~. kamy = H60.;, dpX. YII:Pt'. hamar, v eoyep[J.. Hammer - ~UPI1, ((",up!»" nep«I"rtp(o) [,,6.1.;' ='("(. 'I"jj p. ·ik· = «lXILl)PO';, 6t;o~. ltl3. dH.u1).

4Ko''tlfi. ij lij ,cN~ulo~" dHolrl1'-' 6. ,16 .ru~uyoC;': .sT~ (d- d.nl d-] +1Coir:11 1(N~uyl)('~ x>..tv,!, ,WA.a., XOh-'l', ~).. letilMJl.

cbco~Otjj, 6. '~).wfJ.6~, «[J.n:OUXt&'», Ttt-dxtOV fJ.Uc:p6T«TO'I !lpTOU': ferwt; h rij.; «UT'ij~ pl~."K x«1 Tb OleUM.-. ij 1£180'; ~1t).livou, ro «(kAO:Vt8L» \w~ TP09iJ)t, tNyy. 'rij) dpx. tva. alniti ... Tpwyet.

b6~ou80;. 6. '6 Iixo).ov6(;Jv. d.x6;'0u60C;": .1lI)- (d- «VTt TOU a-)+xo.tt&,

,ijld.Tp«n:,s.;,8p6 ... a<;I. •

b~, 'f),wmtp«.n:p6C; Iix6vt<'Jw, «<ixOVt»l, ~).. dxat"a.

bM'tOV, ro (x«l ~Ofi •. ~) '3ljA'I]T"Ilptw8t.; Tt ,UTOV' : j.LD.).0'I, x01d. 'l"l]v yv6:, • ... '1] .... TWV IipXr.r:{wv, n:po~A6cv tx TOU mcovitl I&veu XOVtOPTOU rij.; ~QV{aTpr.r:.;, !lieu _xOvcWC; rijc; n:a:A"'{<TI'pOlI; ) oixa:_Vlxl'lTO .. •· npocn't1. TO "TY". bta. dx6- "iTO. 101.Li) x«=~6fJ.evo .. un:o TOU ~T"IlfOPOU 8'rj).l'lT"llplou TOU','-'TOU dxOI'ITOJO'.- ,

00;, ooOUfi, -ro 'oplXfl~xt'-''t1.XOV (J.tGOV, «YIOl.TPIX6»', WO/.la, '6ep"'n:eU<.:aI, mci<TTWq, IbreO"T';{', 0 -0 (JWTijp, 0 e~p«n:cv(O)\I. 6 _ I«TpOe;': Ix TOU *iak-, "orr. TOre;: dpX. ip).. ,hTee = 6cp«n:cl.o:, n:A,!PW!J.iJ; 'icaim' _ 6cp«n:cuw

(·i-ec-). '-

uOG"'dj, ij 'xpt6f)', tx TOU ·HfWU- we; CTl'jlJ.«ivov Ii) lxou,,/l; (Jrdxuv IqU: yftlta: (ilyav«)"', ,Ivllt ""-"N. "tOte;: A«T .• cue, -en.,.,. 4xupov, yo-rll. aha, lipX. yep!'. ab, ahir (Vloyep!'. Ahre,.., "Tdxu.;).

bo\M..l '~-nl4!,~C)IA."'1 ('If).'!P090POUfU1~) Blel Tije;Ii,AO,'ii;, «xoowl, dxo~. ~q, 'f) ,I~ ",tufhja,.; rije; «Xoij.;, +, cixof), TO «XOu6!'IVOV', Wnj'oloo. 'un:O'f~(J(J6- t'eva<;, U7rljxoo.;:w: 'x 'COU ·~htoVO'jw, ourY' Tot.;: yore." b.~.juI. ipX' yep!'. hOz{r)cm. ~Ioyep""., h6~ = cixou"v; xed !J.iiUov, ~ n-POIA60v Ix TOG ·(.)k-.q-jO ='«xoVw 6ti(o)e;,' <lie; TO ~pal 'cixoVw (IUT! n:po(JOX'ii.;)I, i"X11IJ.«T(~- tnt Tij ~(Kt TOU *dxeovaa 100C!Cl cbr.oijl (~A. _ ",),

bpi"" 10 l:I~.; (~oapw,;) l'tVlwvl: i-x TOG ~ '-I1IX!'lJP6<;, 6.~~1 xor.ld'1.'u lmoi'w, fucrii)l.

~J .~. 6. 'TO 4xpO\l TOG xlci3o,-" x),&:3Oti TlAIlxQV d.; [J.txpoTipoUC; KAc:r.3(~0,-,.;. +, xopuff), ro bpov' ,: ooyy. T<j) d'ol{« 'Q~~. «tXlJ.lJP.6c;'. 4xpi_"" -0 "CT' clKp~~C(r.r:.; YIVO!,tvO~, cbr.pt~f)~, n:j0ftXT1.x.6.;': to'",.; b ToG ·dNflO-xeip1)., auyy. TOr .. : Ux-fO\. lotUc;' I«itl "('tWO ~wp(~W, ixUYC4, ix. ',ipto) X$I_(O'W, cmOOPIXO(CWI.

4xpociop.a& "cixoVw (",nt n:poooXij1;)', ~).. ~.

cbcpo; '6tu.;, Gt}t"TO';I, bj?OJ', TO, MeG, Wc-{'I~,'+, ITO liljlt"TOV fj d.n:WT/l;TOoV CTI'j' !'ItOV,xop,u<pf)', dx~~, -i6o.,ij Ii) «1ixp(3Of.»I, ~nleIOll', ro,'1tiv utf"lM~ ~ i~O\I ~poc;-, ltpOl~OX+', ix~nip,ov b T7i !hA&:o-crnl : _ rUn:o~ OXlJfU1Tt"eevTce; [J.IT« "roG r ix rij.:; p. *.k- ... ot{,~, ~.; tv Tui.; r ipx_ t~3. ahih = 'f) YWvf.I1, 4xpot, -r:O T~!,VOV j.tipo.;. +',«K61j11l». ),«T. ic:er = 6~u.; X.T.A. (0 -ijTCP~«»Jl. .. ~., ~ 61C~.). n~. dxeO~" ~pdw, d)({l1M'-' d~,w:u.

~ +, 'i:n:6~"'lJl.YO'; n:a.pccl.!a" iIxF(I[ y~ ctaSu.ouGa: cl,; Ti)v 6oi>4Cf"/l;~, oixpw-

12

't(1)plO'''': rruyy. -r1i p. *a1:~ R6~u;w, -rono.;; a;(l)!-Lr.r:'I'tc6d.; [.LEd TOO t, WI; -ro &.~. YEP!!. egida~ I. ~oo"o)(671'oC;.

4x-w;. -{vo" -Ij "1) «&'X'\"(YOX))', b 'I'OU "nkt-, mJyy. Toi'e;: &:px:. ['18. aktllh &'PO'.= 'to. ).Ul«luyl~, 1) y':'~, TO. 'J'cilo; (~Qta. o-ri"".: r!XTtvo[3o).tox), yo-re. iihtwi = blipepo.;, (;, 0),(10Y npo TIj.; 7I'pwl«.; Xpovo.;' *nkt- auVIO'T!l:A. ~. TOU *no1:l-, 13)., vvE". clxu)'~, i} -£lila.; ~a:Mvou, TO «~!M:V{"I>~ (we; "I'po<p1))I, ~),. dHOJ.(I ••

cbc(oJ)u'I. 1) 'IXIXIL~, -r:o b~o ilxpe," nllvTbc; utJ. v OV'l'OC; opya.vou, 1) «x6~»., ~),. dx1j. ii.wv,1toll)'t. i'MWV'O 71'(lpl1 -rilv !3i>''l'jC1[V '1"(11) 1"I"OIii)" 't'1, 0 fL~ 6i),wv': *d-Fbeow,

~),. l~cfn., "DCIJ.

4).(i:~tlCnO". i).6;pc:tcFT~. 6 '&''I'1',riw i; &.M:~(M'PQu • .iM:{3a.OTPo;': ~ty1))J.

1:;11; (<iPQt~· ;). .

cUCI!;W'II, -OWII;, G, i} ll(o[.Lna:o't'i}.;, Xa:UXlllUt"l'kt:.;': .wij'to aU!JlE'I'I1;t:u:t' 71'pbl; TlI 6p'fx. 'tIN. IS v. 'AAaCOW6;', 61!'cp tyb.ino np0!71Jyoplx6v, Wo; TO ytXU. bchemien )(,'1'.>"

&).a).ci:l;w 'bt~ci)')'w Xpd~V XCtTa. TlJV !,riX'I'JV, tydp(,) 'n"OM;!,~Xi!V XpCt\ly/rJ1 : tx TOU t'n"~<p. dAaAd, dAalal "+tX'l'Jpa Xpd\lyl) «ri!.OJ)..i», 1I:o).t:!,~xi! xp.x\l~', .iPX. tva. alali, .u = m<p. 1I:pO(l'PwviJot:w~ X.T.!..

CU,cI~ lrucp).?~~: wt; a'ljlU"tvov 16!'i! ~U'II'(,)v (<ptyywv)", t:tvOJ~ O'\I"fY. TO't~ :

Mw ,~)J;1I:(')', <ip:;:. tva, )bati = Mj.L7ttt, n~. 8AaaTo,.

').ctmi~w IXev(;), 'd:8c(ci~w, i:~Ctn).w., Ao..n-&';w I).C7j).CtTW', J.on&iraw ')(00, .i8c14l;;w1 (tBtq; hd 1I:SPITTWj.LciTColV), rUwro:6J>o, .a&':'VCtTo.;", ),a:rz0eO, 'Ioxv~, I.t;nT~I, ),o:ndqa, ~ ''1) Mr.yoov, 1'6 ILCTil~o T~V 1I:).EUp~V XCtl TOU lax10u j.LCtAIIX6v rdpo~ 'roil O'oo!J.IITOt;I: ouyy. TtjJ AmT~ l~tA6~, ).c'n"rot;, IOXv6t;'. TI[:I. Una80~.

aAi:I(JT~ 'ci<p6p7jTO~, ~03p6~', dkiO'tw(l, 6 ItdIK7jT(X1) 6r6'")~, XllxOt; 8«1- !'wv': !'IDov, ~ c:n'1!J.Cti'vov I!lv 81... BWa:T«1 Tl~ va flln Ixwp~ va 6~a.&n (.1'1\"0 qp(ou [:I).il'-IU"TO~)I, dwt 'oun. TtjJ ),dw 1j;)hcW'. nf:l. dJ.a~.

a>..yOlt. TQ 'n6vo~, el.i<j.>tt;l: to'w~ GUyy. Tljl lipX: yep!'. ilki = ·mi'",,-. nj;, deyaUo~,

d;Ucd'llw 'xciW"6I Tt va iiV~7j&n, Ctv~Ii\>(J,), l,ltaxuwl, <iMIjO'xw 'Ctv~civov.a.t', dMopat '"lta.pliyw' : Ix Tij~ IIUTij~ pll;;'l'Jt; xa."L TOC: dl6al,w '6cpa.7te~(o)', 4l- 6oJJOI Ia.U!;OCVOj.LCtt', O"\Iyy. Toi~: 8v-a"to. Idx6pt:CM"o~, a7t?"llO'TOI;', !.otT. alo - Tpt,(O)' p. "81-<1-, el-dh- (11:[:1. oipx. O'XClY3AoA .• ldin = xap7tOt; 3tvar.o\l, dpX, 1...3, rlh..fitl"", EMoxt!J.ri), l7tD.TET, 't\i1l:0t Tij~ p, ".1- = OJ~&.VEt~, Tptsew. n13.IlJ.mj •.

&)'i~ -Ij "~ 0111:0 'Toil ~).(ou 6cpl-t61"f)t;, ~At«X~ 6cP!J.6,")\:', d),lilllvw 16,pjLa.{\lW', dkttv~ 16cPIl6t;1 : tx Toil "811-.1-, 7t~. ,dyy).oaa.E; .. 8welan = ~p~lIiwt; xoxlttV, V1l:QXOX{Ct\l (vroycPI'. schwelea =- BtoyxoUv, ((,o\.>O)(oo""t"»). m. dAti, i..tdv?j, ~AI~,O'i~.

&l.iyw '<ppOVTIl;;6I, Ilt:PII'\lW nep! Tt\lO~' ; to'WI;, WI; nporA66\1 -lx 'roil "g~MjI(U (d- = "9 = iv, c~), dva.t (fUyy. 't"Q!~: UyWj )..QtT, legO =.ouWY(o), liwyw4- ox.:.). IIj!. 6vo,...."kyr)~ x:t.)..

AU,! (1(oJ\I.), 1j '3ta.,ui'~, <in6llpa.ml;", 7tPOO'Ta.<ria:, ~I, dUojtd',dJ.uIl'O.I ("dMF_) 1d:7toqlCUytI)', d),~ xcr:l dAVO'XW(.cUwtcNtro), d..iOOO'fd Ittl'ill ouy. XCX\ll-t4vo~ (TIETlXPa.ytUvo.;), ct!J.(ltchiJau;io<l, dAooxdCw I.sxOlJiWyWI, ~

,3

("d..kFw,t~), f) ·&fJ.w:Z, li;n:6xpOI>0'1I;;" : ~yy. 'Til> dMopal '!r1:Pt1'tPOf.<'%t, l't).,z. "{;',,:%I, n;ocPXl'I"Mv(;i;m.t· X.":'.).., 1»0. aA.J'}.

tiAllQ'OV, m '8oX£i:o\l otvou, lI'orillm ..... : tx "YOU *d..1.nrf-mo, tr.Jrt. -:i;o yo'f6. leipu (oc~T.l =.6 Vol)).{'f1jC; (01"0;).

IlAd~ x:zi &.AOL"f6l;:, 6 1&, .. 60'0';, XClI;KOUPY0C;', dJ.tTaivw 'ocvomoupyw, 10«.1(xoupyw", d.kf1),LIt'IW. dMTeOc;. 6 'civ60'~0l;': fNrY. 'Toi:.:;: &:PX. yepI'. leid = 8uoifptO'TOC;, '110Y'PIL' Leid = novoe;, O";:'.jlll;.

&.Adt,pw .XpIW, bIXPLW, !iM1tw', lO.t«pa(>, ':''''I'£po),. -:UltQli tUtlrpa, TO () M'I'. adeps) Ina .. XPllO'LfJ.CUO\l 1'I:pOo; f:n:LXPIOtV, OCAOt'1'T)' : I'tTci "I"OU uoupoy. tp «V'l"l roG n, ouyy. 'Til> ;,moc;, Ttl ('to «~{oyxu>. ,,(1'1:0';, If&'XOi;' )(.'1",)..

i).~P. ~. n~puW"" ~. 6 '1nuw~, «x6xopa:;». illx.'twp' : Ix 'fWy xup. 0 v, 'AAixtW(l,'Akxtl?""" (Ii).. d.Uew),.xpl)O'\IL01'\"O\1j6tYT~Y !LEttfoplxw,:; XIIl ~L!i Til .. 6\1o,.w;olo.v ":QU 1tt"1]VOU, hcx(I; 'ToG 1rOA(fJ.tl(OU Xlr.pclX'rijpoc;czu-rou.

~w 'ci'R"o~)(p,j\lW, cbroxpQu<ol, Wn;pa.<mLt<ol, ~Ol'lM', 'AU~'[we, 'fiAurreWw (xup.; '6ti.1'COXpoU<olV, um;por:o"1n~~', Ila-O". "'U1'CO~ ··AU~T(ue); ~d;px. tvB. nlt4ti = 1'Cpo-puMntt, 1'CPO-aw.·UUcl, 8LOI.'PU).ch ... l:t· 1'CpoO"t.n Tli: dAaMfeiJ' 'cl1'COI'~uvcw. ti."ltoxpoUav'.~, ... b,'npo1'CupytOv,"&f.-t0w.r:, ~O~al:tCl~, braAe" (··ahc~T"), -Ij '!itaov .i!iUVTj~, 1'CpoO"~al.or:, U1'Cl:pd;O"1'Clal~, ~Oi)6ctCl', -dhe~, -I) "&!i~ • .:mcp&.O"1tLat~· tG):Uc:;, 8vv«,""~" 1'C~. ciyy).OO"Ot~. talgi.p:l = 1tpOono;UVtL", umpcurn,tclv.

~, • .iAt&!., dAiTcu iJ60l,o( '0 jJ.u).~ ).160.0,-1] jJ.u).61'Cnpa.', dAn~ 'd:)J6<ol', 4k"",. TO 'GeupO'l' (·dkF-<I(I), 4Mv(MW (*cUe-Fe-oJf), TO liIl.tu_ pO'V ~ ,,{'I"OU'; dl'l'. atam (*alDam) = iU&l, Ille,... = !Mupov (= dk"",)' 1ffi. iFx. ("a. ~u;. (*,t-uu-) = M;1'C-ro~, laxw.;·

01), -Ij '1'Ca:p'1'C).civr)I'n~, 1'CClpor:'PpO~VvTjI. d.l.do,uo:' xed cilaIJ'W 11'Cl:pt<ptPO!-,-ClL, 1'CA«. ~!l4tl. dl~'['1~' 6 'i1'CClL'OJ~, .irVP'l"ll~'· I'£~"T. ,vn-Ol (~.). ~w, ~. mmcw '1'C~IJ.CU, n,pt,4po!-,-or:~·, ?}Aalw.t.l ItllJ:Clt mr.p~p6W" ntr.pCl1'l~viitlt4t, j.t.cotp«!.....,', 7}U,uaf~ 'rl<pp<ol'l, l.l·(hor:l~', 1})J6wc ·!-,-Tj3«I'I~,I'Ii'tlr.t~dv6Tj· ~',~ lauyxqU~,_o !JU'J'Xt<ol\l (8Lot=p&.nc.W) ~t~1 Jh'l""Ou3c.ip: *~ 1tpov.6c ro ~'I". ilea' 1t~.ojJ.. cW.a ftIO"taw = ~ 1}~); auyy. 'I"ip >.n-:- •• b,6t = 1ttplq>iptafJen, ntpL1tAtr-iiaa.x... B).. x«l 1ilh7, ~, dit!a.l.

4l."flIiK '0 !-'-TJ l.~oo.Wv,! <Ul]Ik,,6:c;, d:l.~', dAlj8ua (·-lka~.l, -1] '-ro-I.t.i: P ~. '1"0 I'-Jj 1'Cl.t:I:cn-6v, II <Ui)6&Lot'; 0 1'-1) BltpX6~ '!"O cmi&0'I 'Iii~ dp.""l"" l'oWn,t;, i1'Ct.l.Tj"llO~ (*A1j80,). 0 !J.~ "ltClp«ln<ol1tWV (cln-OXPV1n"<ol")' 11A.

-.

il."lK (lwt.)_ I~ourp.ho<;', li)JJj,. BWil. aua, Ij ·<:rU'II6;6po~~. auvb.Cvt:r1~ -roti

~OU. ; ,!x 'I""OU .dFaA,~!},;- "'" «lol.. do.uJj~), xup. lauj.t."I;m-La:O'v-ft0t;' (a.ua ix 'I"O\j .d.Fa.t,~Ui)· ~).. d.Yc, 1-I!IUw, ,1AJ.w, "II"~. ~LaUi.

4l.(",~~"6p.o~, Ol'ot&.:Cwv·; 1i13&:11. i"fUl'oA.

4l.l'lll6w (Ii"". 4l.\Y&CW') 'crrpit<ol, yupl(w, )(ul.t<ol': !JUyy. Tot~_; WtnIW, 2 dAic», dl6w x.~.)..· p .• ~ "'" .crr""Ct" (aid: TO -ro. ~. Jivli.&u).

4).'0; W!l4T<Xto.;, dV(J)'FsA1)~I, dAlOo> W!-,«TOX,U1iI: (JOyy. 'fot .. : vUjlaTOO; WIJ.«~ TO:~O .. W, o/J8w, Iltll30:!J.IV6~, fI.Il'fOXIO';, dv6ijro';W x.d .. (~).. tUif d- oh'f' d-).

4).u; bdp. lawPll36v, d<p06v(J)~; lipxc'fli': (JO'q' 'f(j) «PX. tKX'h. (fAot~. ve~._mi = 'lto).{r p. "'vel- = @!b;tv, 1t"&t~tIV 1'1 'foi.;: (i).rk, eUAw ('It~. ydAt 'lxo:vbvw 'HaUX. xo:~ ovAap6&). Tb 80:0'0 m>euj.to: r.pocPXt'rOX& 1x TOU mr;pcxll'lj'hol) .ronou "'s~el-, n~. ex. ((U"o;ro:r..;) adMQ wdpx'd 1t"o:pd: 'PtvS(J)vIW'HO'vX.

&AloxQJ&(U 'O\)Ua;(J.~ttVOIM'I', dA(t),fO& lev auVCl'r'CI:( -no; vd: O1..>AAtt~n 1) v~x1]1TIl, i<ptxw.;, WX'fopO(J)T6o;": lx 'foij "'Fa)'ll1xWlf,n (a- tiv'ftd., WXT« TO algBil', lAeiv il, fJ1J'r(. TOt.:;: ooAr), Tj WTP«U[J.«, r."'7JrIlW, Aa:T. veilS ='T(».(J), yo'l'6. wllwan = oip1t«~ew, &<palpdv. II~. dAwt'~.

!l).x"", Tj lol(.l.uva, 61t"ep<itrnIO'It;' taxu;,' ~VIX'f1.I;W, ~A. dM~w.

d>.xuIQv, -Ovo~. Tj 190:NXOO'!.O'oI txOuoq:uiyov 'ltT1jVOV8{) M.'f. alced6):lijIctl. i-ruf1.0"., to'(J); ~ivll At~~.

'&AM iV'ft6. crov3. WdANX, 8ir, ~).. dAM';.

&UCito.-!ivw~. 0 IX8)(Q(.I.(J.i\>ov xpiot.; lvoW':; ","pou, «).OUX&'lI)(o»l: *dAMi-

Fevro;' Brop. "'dAAii, 3ibtloV lx rlj.:; tlpX. 'ITa).., n~. M.T. Ilium. d.).A&~w (x«~ -oow) 'chi,Ii~ro, IL£Ta~&A).(J)', j3)..-1l~.

&U08~Cl1WI; 10 ii; &/.).ou 1'61;00; 0 d'o'lpcwi &!i;' &:""ll'o' x&l-pav, ~tvo"';' d.uo~+

&A;:-;:'~d:;~ :l~:r;~~~~:t!:::~";;:Ou "'s,ljo = ACC't'. ,.110. ,

4).).00; ISt.v;,OpO';, 6Xt txetvo.;, mpl 015 6 Myo.:;, &)J.O.:;K, d.Ur)Actw, 3(J)p. dlliAwv 10 ct .. 't'ov &""ov~ (dUaA* lx TOU d.Uil-dJJ.d), d,Uon(?60-a!Ao," 10 nOn £I.; 't'ov M r.6TC ct.; -roll ~).).ov linox).tllrov, tU!J.tT1i~).1'j't'o.;, dGT!l&tj .... (lx TOU d.uo n(ld, dAAov, iw. Uyew), dAMTelOo; '0 be ~eYl}':; X4p«';. ~ivoG. 1"Co:p<i80~o.;. &).).0.;1 (*illot'QO-, f) XOXT&).ll~tC; x«'t'd: TO r&O',), d.U&tTW 'b,NX'61, 1L£W:~&:),).61" : ht TOG "'aljos = ).aT. alius, dpx. ~p).. aile (gaiL ADo·bro. ges), yoT6. aljil, dpIJ. •• u. II~. dAAo6a1i6,.

ltM'IJ, f) -el80.; <pu't'oU1: Mvttov be TOu ~~p. 'ahiIrm = ~u).aMll, -ro .. oftoioy r.polj"8c'o' lit 1'OU .tPX. !v8. egsru, k~ 015 dyd.Uoxov, oW ITj mxpi ~u).ox),61]'.

4).01;, d).CI~ 0(.1.. WA~ (6p66'f. ao).I;), 1) "1) xc('f~ -rljv &pOGl.V OXll(J.OXTtt;:ollivll .xi5Jvx~. Tj «oxui..a.xIA»ft,i..a.x. wMmc l&pOTpOV, «d).iTpI»R: lx 't'OU "'d-FAax~ ( = avAaE, aee. dAo~ xo:'t'~ (U-rttOe,,!.II lx TOU *doM)' wA<&eu ill( TOU "'lFAa,,-«' fJ1Jn'. 't'ot.; : }..t&. velka, dpX. ixx).. o).a~. vl~ = li..x(J), crupb).

&AOG~V'IJ. Tj: d~t~. ""1[.(.' &'1 t:rIllM'lvn '6.xNXO'(ftOV xtilM'ft, 1;poi~ftt be 'roil dA, xcr:~ tlmo- (: ).OXT. unda, ~).. iIOwQ).

cD.1I:l~1 ').(<<'1 im8lJ!.Lllw,; (1"C0&t!'f6~), iJ8tono .. ", U1tCpa. "1'09 dhtaMo" d,,~ :n:«Aio, (WX't" &V0lt. ex 't'ou "'dJ.n-) Wlnl.6uf1.ll'fQC;, 1;ofhl't'6;, 8ci..xTtx6c;', ~. lMMVO, "i1tIO'Ul'-llT6<;, 1"CO&t!m~l: (JO~'tO'T!ti... ~. "RlP- TO~ *Relp- !v T1i. ).. l).nopat 'c).ntt;:ro'.

a;.~. "(tV. ~. 0 l't'O n~, ««MiT!»", ILk Tj 11;),f)f1.Upa 6!x).oxm:r{ou 630;-w;.

tp~~. ;~,~~~Jv~Q~:~~ ~tr::l1'jVav:~~i~;::e:a-:t~u~~~OX~y~:

nvll1'r~.

15

ij nap« -ri)v aX~\I 6&:).o;O"O'ox, 1j Mf.M<mJ, dA,-eV<;, <5 "vet6Ttj<;, \lGtUTuW~, ,i)"U:U;, «ljIotpiiQ>R, llJ.-I-'TJ,1) "eIXMO"tnov ~!lS(tlf.l, &!).[J.Yj, «&p[J.'I')>>', &.11'11QO,;, dJ.v-Hd.; lI«cip[J.up6<;», <XA!J,l>p6C;": "uir, 'Wt~: '*pp.. at, ).0;1'. &iI, &p;(. tp).. ylann, yo-rll. salt, &p;(. ytPIl. salz, VtoytplJ.. Salz -= &AlX<;, «px. lx)(),. '0').0:/3. 801. = &Nx,;. n~. dlocr6m.1J

aAa~. 'tb "TOn-Or; )(O(-n«p'Yl'Ot; ~ 8,,,,3p6l" xa.1 x).61}<;, a&;,,<x;, !epov ,f).O-GC;II:

Ax wi;; ·d.lrjo~, n(3. "AJ.-TI';, Tj IItepQv. ~Grx; TOU a~o.; bJ 'O"uttn'~', I.JJ"PQ, TO 11&).0-0';" (*dAO:j.tfl: If).(Jopm IIX~~«V,"II)' p. "el- = o:&~dVf;I".' /3)., dA,.. /ja(lI(J),

!l).uxTOni&1I.~. GlJv1j6.i:v T<? n).l]a.41~l.«t'&.6p<10"'f« (/D..UTIt) Staph, 3eO"(J.ot, 06t; Sey aOl/etTa( -nO; va Mall': d-+).V~T~ .Tt6PIXIJGIL~\lOI;. (: &:P;(. ("a. rujati = apIXUt~, (3).. ).vye~l+1JtdJ} ((3:;', .nov,)' ata 'fQII (f",(ljl'IXTII;f!LQ\I ttl'. I(JT(mi/jll·

1).0"1', -EW,. iJ 1I(1.i).UO'(81P), x6"!J:Il~ '(0"a:lx6,,1,. ij)., .uvt'a.;, 6 "0 X«TIi TfJV~ 'O"u!tmrxxoot; olyi;)v«~ CPUMTT(O)V -ri)\I 'tIi~I\IR.: ((1"(0)1;, 4~ npoc"Oo\l tx TOU *~~l-uti~.d\let~ (I"1)"'(Y. T~ <i)..~. gelme = "XQ!\ltO\l. Ket-r' ";""l'l\l tx8Q):'1J\I: !til»'Q\I, tJ .. 1tpQe)'6Ov b 'WI) *Mv-'n<; R(I"IJ(J"t'PQcp1], tAly!t&;-, el\lrxl auTI.' Tf;l tl.\tl-w IO';"ptql(o)" tAto-(I"rol (~A. Friak. Eranos, q5,225 x.e.).

dl.6w (*dlvO"jw) ~d!trxll:xTOt;~[.LetUTOU, etfUtlol\l.q<1UXo" ("1"t"t'OtplXy~4\1Q<;)', dAv.;, -ecc, i) W1ttp&1t"M\I.""",., 1tA'ij;-.;, ol\ll«w, tUVI1XW (*dAvx·O'HW) .a1tOlpcUy(l), al.lX~ tptuyrol: 01Ff'(. 'fiil-1ibJ·

4).(pf" f) I)(rljal,., "'1'800;1, dApa{l'w wx~pa«::(o)·: ix ';"ou *alg'lhi = Ad}. algi ,;" !L1a66 .. , 1t~. «PX' t\l5. argMtt = &~tet, uhati = xt:p3t~t\.

4).." a>..,'t"ov, "TO 'X!W3pQxo1tet\lIClfLt\ll'l xpI,6~, «1t"""l')j'oupt»', xp~6ti).tUpO\l1 : (Jl)TI. T<? ,*,,~. d'p = xp~6ij' 1) O\lo[.LlXGtrx rxl)TTJ ocpdM:"t'Ot1 el,. orO kuxo\l Xplii~ !lrx,~. dNpo,;.

4Aqtc5o;, 6 ·u1t6~o .. Mnprxl ([8tq bd -roy npoClwnou), d..tpotJ.; ').wxou .. ' 'H..rux.. : ix "TQU ·a1hhos = ).e(T. albus = AW)(O .. • 1t~" olpX. ycpj.t .• lbiz = XU)(VO; •

.n.w,c,. «ff. nWo;, -w, ~ ITO &/.&)W)\I, ««!.WVIP, OCj.t1tCAOI;, dtt1ttAOTQnQI;, xlino .. 3b13pw"l: (<'1(1)1; ovr(. TO!~: l:iPX. t\l8. luniti = l:imlX61t"Tt!, &px, GOUlJ? 10 = &1.&:.\110\1, GITO~OAWV, &x.upwv.

4Awm'l~. -1)c00; (et!OA. &lW1tC, 4),wn6o;), f) 1«I:iAe:nOU», &hl7tl'l~' : auyy. "fO~: ipX' (,,8. lopua~ &pG. = «TGet)(IilI)). aAW1t't)~, <!pp.. dues;'" «AW1t't)~, ,ArxT. volp& = tiAW"ll'l'l~. 1.\6. Jipe = &AW1t't)~, vilpilYs = i) ayp(rx yrx).'ij.

",,01 -bioi-au, «!'-et~(». auyxp6",(o)c;. : be 'roU ·s,ma, ~;... 2 d-, e[.;, opo.;. "JlCi8~, 1J If) ";p.!lQ,.,al'!1w3£~ i!8a:'i'0~'.lJpp..Q.;,i) = wo. (nJ3.,!pdpa9o.; 1trxpd: "t<? 'l'dpf.lO';) : be TaU *O'apaOo.;, GUrY. "to!.;: «px. Y£PI'. sent, V£OY£P!l. Sand

= <'£1-'1'0,.. 1IJ3. tp&.pa90.;.

4pOl&,,<bcaToo; IIdx;OIT1iaxc-ro.;, &xrx"t~Xl'lT9';~ : &J3t{3. G7)p..' a", G1'J!J.Il!!"'n '1toM Io1-OIxp6,.-, taro,., 4,. npoc,,60\l ix. TOU d·pa,~p..dkt1"o.;, d\letl G\l"('(. "To! .. : uo"ehvo~ JlI'«xp6 ... ~AO.;., ntj?&-pJ)"t1"o<; 'noAU !1rxxpo,.l.

4f&ull«, i) 18eG!1'IJ (.8plfy(1«) GT«Xut.)",.etp~a6biT(o)v.~, J3A. 2 t'fpf1.

",00.00; (xed &10'-) '&8UvIXTO~, TPUtptpO';, oin-«M ... , o:paMw, d,ua~tlvw ·tl;ctO'6c~ vl~. XOIT«(J"t'piIp(o)II, dp{J;'", (*dp)'v.;) 1<!",l"Xupoc;, «8U"lltXT(o'" 0 I'~ lI~u,..:

.6

<ruyy. 'fOr.:; : IlaAan6.:;, fPl))}aulK '~Aa)(6.;, -rpu<psp6.;, /.t1X"f)a:)f:~, ~1not;W, piMw -ft·dp«"~,, ~P)':' tv8. mrdu~ = f.Ut~x6t;, ijl'Mo; (n~. apalJm..w h 'tou +[d]PCJA{jV~ = mrd6l,t), ArJ.:. mollie ("'molduis) = (MI:AIXXOt; X.'I".A. n~. fJJ.a&t!!ot;, tJ~;,pwJ.l)t;~·

lill4;IX, ij ~TETpIiTPOXOV IjX1J!-tIX~ : lx TOU "'aw$t; Wo l:i{O\l il;O'IIX, 6 ruT' &-

;QVOt;ft, rruyy. -rot.;: d'~wv, apX. tva,_ ak~ X.T,).., f'A. l1;wv. .

&p.ciop.c:u Wouwiyw tnl TO cd .. -r6, 0:1'\)'10:61'011:«>, f.UtC€uw~. 13A. 2 I1f.,1T/. ","pti, k,)v. &1Io6P'I1.y, "..-dqlPQ", bXt't'6.;, (.diM;-, f'A. 1 li.ftT/·

up.ipClU(o~. 6 (x(d -ev, TO) w .. o qm..-ov Y, «f,LOCV,!"\OUPiivlX»ft: tx 'f'iit; IXO't''ij.; p(~"I'J" X«~ W fJ,rJ.)«:o. d{3ae,V. 8<i"e~0)'II fx 't'~-.:oc; U:;ew; (TIlt; 8fl(Jt;f'!03~x'iit; yMCG'l1t; ;). O'Uyy. 'fiji &:PX. Iv8. maruy~(ka)-.

dip.Clp't'civw (dol'. If ljp.c:&pTOV, inue. ii~po'fov) 'dn?'ro)'xlivf», GlpIii.AO!LQ;t, &. ~ I-l«p-ioivwft, apa(!da, Y, 'O''P&J.'[.UX, <ip.oipT'tJfJ.IX, oino''l'vxta:": ra((lt;lx'ft\l~" hnEl. ·J-~ae'l"O" .&p.t'l'Oxo<;", n~. ~d(Jpo~ ~86(J'n)Vo.;" 'H06X. x.r.e., ~).. pef(!Qf,lG'. d:JLUp'riJl 1auUPOvw<;, X!lTtX -rev U.U'I'OV Xp6vov!: opyctv. 7t'l'{;)~<; TOU ·all-a!}- 1"O~ '''_UILr.!7t'l'WVW (apa+dl?a(ll!1xw).

cip.cipUaaw (·dpaemo:jro) "<mtv6'l}po~oiw,,"T!I.~W, MIL7tW', dpa!}V)'pa, '1'6, d,uueV)'q, 1) ft!'&'lLo.Pt.;. lixTwoM"'l}at<;, <mtv6'1jptaIL6.;~: (3).. ,uae,ua£ew. 'JI4II~ W<ilLu8p6.;, &ao:,ij<;, m(o~1V6.<;ft, (3).. paveo~, 11:13. dpvt500~· &I'IlAcexloxw {8wp.).4I&ftAaxlcncw IMO"fUn«vW, «I1'tOXW, a,&Uw, 11:Mtv&iILlXtft: law.; cruyy. T(ji dJ.'{JAl~ro.

cip.ll)'loxw ftnpo~cvw U;&{.(131.wJf.v (cbto(k.).ijv, bc'l'pwatV), x&!J.vw lX'I'~"IV, a7tol3&).'M.o>ft : .. au-iY. 'I'o!_,,: ,u"A1'j, 1) Rl:;cil-t~Awp.o:, 'i!x -e pwp.o:" () M-r. molal, po.eo~ t«V(l)'Pt).lJ<;, I-ttt-rlXtOe;' 'x .... )..

&p.Il).u~ i&'vtaiup9<;, &'SUVIXTO<;, Q 1.1.-1) 0;&<;', ~).. d,uaJ.o~. !s&IlW'll, -WVQjji, Q 'Y61V!IX, IbtplX, xe!).oe;' : 1i{3cj3. l-rul.l.0";'

&,1~, 0 'o,&"tU p.lfu)~,'Pcip~ov ~Td. T7i!O ~~~ d8o~ {3oT&vJj!O,:nQ)'UTtILO; ).(6Q<;I: tl; O'ljp.«!vov ftl:vepywv X'L'I'tX .. ij .. l.I.i6JJ .... dnt aun. 'I'(ji pef)Vw (l:'ltl 'ffj (3&"tt 01.l.0tOna.!:l}Ttxije; WI'I't).1jtj.tw<;, n{3. ol"wnw Tn %~

1t«p«'0e:o'PP·)· , ,

&p.clllw '«XMaO(,). «VTIX~aa(»" QptxfJlj, i) "<iAM.yi). «VTO:)J,lXyljl :- ~yy ... .$ ).IXT. migro ... !UTO:~IX(V(l), !.tt'roIXW, .p. ·meig*-.

d:p.dvw'll liX«AUttpO;R ': oUS. l1-ptil-l',O'l' IOUXl 61.ty<4'1'tpov,. OUXt ILtxp6ttpoy" (3).."relwv, ,i.&iptj6ro.

&p.dpw XlXt I'dpw ftcbrOMtpw, &<p(Up~., dple&» 'cbrol1'ttpOi, Tv;>A.WVG), cl-

=i~~:!~~o:~~~;:}:f~~;: ':~~~: :u.e:~:=_~, ~~;:t~~~~:i~r:a;l~

auv~p!i3ti1., tXI.I.'lj8tYt~tl, mrdniti, mUdati = auvTP!i3~h X07tGtV~t&. TIi3. f1flaW~. clp.~~y(o) 1««p1-lty<o>>>i, ,8QtI-~oJ.yo~, Q -I,. 't'eC<; ~oti<; «1-1&)'(0)'''', dpoJ.yw!:, dt'eAm'~Q, 6 I«yy£'tov 7rpb~ &""u.tw. ~ .(<x«p8«pll»' : aun. 'W~: ).IX'I'. mulgeO', «PX'

17

tp)... blip:irn, lipZ. yepl'-' milchu, ).~6. mellu, txx).. aMt~. ml.zq :: <i[J-i:).yw. II~. d,wAyIP.

tip.lpyw '8pi:~w <:f'~pt.)v, x.6n't"w', dp{.leyo~ 16 ix6)..![3w\I, O"U\leA!~W\l, <in-oO"'t"pa.yyU~c..v, Ibq",u~w\l', alIDtnnJ, ~ .~ U1'I"{)o't"aeIJ.1l t.t -r'ijc; txltdo"EW~ '1"&\1 tM::\WVI (oint ·al/Oelta,~. /..OCT. a&:VEIOV .amurca ii, dp0(!YJ'vf.'1 l.xnocmoyy!l;w, he- 6},(!3w'_(-0{1- b. TOU l. 1'\"[3.llo~ap"to;): mlyy. Taro;: .xPX. 1118. m!jati = an-o-

mnryyU;!;t, AtXT. mergae = 6ep1O"T\ltOI/ Ilb(pa.vov. •

~8111.l (&'11:P'P' &09.) ~ultEpflci)'AE\V, UltEp't~pdv, IItx.iV", dpvvw (*dpvvjw) 1&1t(»l.pOm:,I, JI#~OJlat '1I"pO'PIlO!l;;ofi.tt\" our.,. Toi!;;: A(lT. mO'leo = xw&, 1.\6. malnjll = tiWJ;l1'Tpi'il(J>, <iva.lkr.).wvw· p. "rneu-.

t 1JL1), lj '1'\"'1":"0'1. '(<Pwripw, mt.czTd.vljl, Ot-o}JQ.w "<ivOCm<:&'1tTW, Ihocaxclrr'nil, )(a.'''I:01- x6m'w', apdpii, lj ITO:<pPOC;, bx~'t"6 .. , 8\wpu~, (xu)..,;;": rruyy. T41 &.P;(. txXI..

(r).a;~. jama = ).&.xxo~. .

2 tlp.'l. lj 'V8p!<x. xao!GXo~ 1tpO~ Ii:V'tAl)(fIV G8<XTO~', rJpli, ~ ~oup080Xtrov~. dp..iol', -ro '<p~&.Al) 1tpO~ urtooOX7)V "-ou a'ifJ-OI'to<; TWV &J~,*TWV', dw.lop.m s euv!tyw i1tt ro <xuT6, cruv<xBpolCw·, r'iPQ.v.n., lj '8tcr{J.71 (8p&.ytL<X) crTaxU<.>v BE_ Plcrat...T6l"I, a~r..1.o; {·dp-O,1.Q;), 6 lowpd<x, OU1)P.:i, aw?o~ ofeou «&l.WVI(JfJ.iI:VOU}) fotli'Tri 'twv riX'JP(,)VI (e1t!<J1)<; "xaIHCfJ(o~ 7tpb~ «VTAl)crlY. ~(xou~ii~})". ~A. avdo;, ulIl'Um): cruyy. Tot;: A<XT. senlilla6"1)A.=TOlv T(j> rtAol~ "')PptOV oua_ WO~ G8wp x<xl 6 T6rtot:;, t! ... (-h 'to,ho O"UPP£EI, AlB. semiu =·a.V';"AW· p •• eem= dvTJ.&i". tjJ"~ .muT60'1'jfJ.o~' T'fJ ·sem- = 2 ... , tVEY.OI "l"i'j<; a71fJ.. TOY laVAA!!yEt", miwr.6pO!l;:EIY1• n~.livtAo~ .

.... fi ·xln.:i T\VOX TPP1tOV, ((xa.1tw.;;))'. ~).. GPW';'

tlp.lUIl, lj I&:YWV1, apw.aopo, '&:yw"tCOtL<X1': £x 'tou ··aplJ.jG! liE ·ssmil-ill}, x<xl TOUTO £X TO;:; apQ., O"uyy. Ti;i &p;(. Mi. SDmllr'~ &pO". _ 'WVIivT"I)a\~, dy6r.o X.T.)..· p. "sem- =~"" 1t~. op7-).0r;.

'I,lLX8«).~O"O." (tIL·) bd6. Tij.;; MU.L"DU: !It TO\) ·a/dtoD.}.o¢· &;~ef3. 01)I-L.

(£O"w,., ~. O1)jAai'"ov 'O~tX).W~71"I, Elv<Xt l7\Jyy. TI/i dpiX}.1/).

4fLIa.«. TO ·X6I-L~ot;l. ~).. umw. .

~. i) lap.I-LWOE<; r8<x<po.:;, «1-'-1'0.:;1, ~).. ap.aBo; .

• ~tG\l. TO ''P~a.).Tj 1tpo<; 01t080)(7)" "tou <x'iI-LOI."I"o,; TW" 6uf.L6:T6lv', ~>... 2/i.pYJ. 4p.~ () l&pv[O", ((&:pv!)), &:f.LV6.;;'; l:x TO;:; ·dpvor; (IE .agllno8) = ).OIT. agnue

<i9(l. = &:pvtov, 1t~: &:PX. l:XlU.. o).<x~. jagn~ = 4pv!ov' &:Pl. lp). .. iian = ap,,(0\1 (·og*hnO!l). oiYY).O(lOI.i;. ellniau = oifJ.vo~ T(xnLv (Ol'L"Cp 1tPOUl'L"OiU:"t.!L TIl .

• auaa-, IE ·lIglthno- = &:pvtov).

'p.o~Yq, (tv ~tlXT~ d. 'XlXT&: TO O'xOT.!w6T<X"tOV !J.ipo~ Tij.;; vUXT6<;. l:v T(j> ax6_ T.!L '"i,. "UI('l'O~W 1t<XP'·0f.L.); auyy. ori;i dpE).yW· rO'6l~. W<; O'71f.LOIivov 'XP6. "oc at.d).~E~ (olj.d).ytL<XTot:;) ) Gl}mTOV O'1Jf.LEi'OV. &.Xf.L~", dVi:r;L auyy. x<X! Tc'j> dx.u~.

~~. b loix6).ou6ot;, [:iomc.6.;;, 1tOlf.L7)VI, dlloe/1EV?, 6. I1tOLf.L-I]VI: Ii:~&(:l. i:Tu_0>..

¥PY'I. i) Ii) 01t00'T'0i6!J.'1) b "tii~ l:X7t\eO"Ew~ "twv ;;).OIL(;),,", ~).. dilEflYW. ~ 'oix<X=1tO"'ljTO~': (fuyy. TOi.;: .uwAo" 6 'K6:rto~, ILOX6o.;;". ).<XT. m)lea &rjl.. = !*Poc. ~.i)Ix}.iil"l<pipOV(l"f(l;'Pu).6.I::,·IiJt'l\'&).ot;l;I-Ui).).DV1rPO&).)..-<X[y.

a",,1ro;' -UKO" 6 1 ~-ro 81&81j1L« '0; )(t!pIX).ijt;-ro M8io" fj aoW:x.fW ~" x6~ I.llJV )(Gd )(O{JI.lOUV '1"0 I.lhC,I11:0"_ 'I"&W yuvom«7l", _ xuUOt;, 'l"poX6.:;· : &t;·r.po£).~ 60" hr. TOU *dva-nv';, e:hal (Jvyy -. 'I"o!.:; : m~tQ IXe:PIXaAU;rn-ro', oi{3e:o::rT. pulli- 6"1)).. = 81&81)f.«t (*pula).

ci""1fb)'t~, -EW<;. "iJ ~"iJ 1;TooO,':; TIj.:; 11'1"&611-1)':; '1"00" - M«TWoII: a.-d Kat m.ro (nwvm) 16,·n Kal WV, :n:tV(,l8, l(Up. 'TO d:n:o:n:t"¥l:'V, XtVE:IV tt).d~'. dlWyfi&A7I. "iJ w«fLuy8oxAov" ( ) ).OXT. amygdala> "llioyepl.l. Mandel = c4tuy~AO\I)· h -nj.:; oxu"t"'ij.:; ptt;:7)':; l(al"iJ ).. f.jVx7j(!Or; '«lI-uySdAlj, xtipOO\lI 'Hcr0;:., 8&v£,0\1 I:x TWO':; luxprxataT. y).Woro7j':;.

dp.u8pO, ~t:moTtI\l6.:;, 8u{Jl_h&KpITo,:;, &'8')\lOXTO':;'. dpvd(loW IIx«9t&t-Won dll-u8p.w.

OXOT£t\l.w": (Juyy. Tc? dpX. ~lt)t).. (JM:!3. iZ'JMdC'ti = yivea6rxt d8{,o"otTOV. 1tt_ p;tldpoo tOCl)':; auyy. '1"<9 dpav(lor;.

d:tLuftwv W6!fJ.£f.I1tTO':;, GIlo.jJoyo.:;": £x .. aU *11-pvpor; 10 ~£U t'Of.t'P~~, !.I£:nzn-r. -ru:n:o':; -roi) /twpor;,6, pwpa(l, TQ 'P.0l.l<lrll. o.jJ6yo.;' (oxlo).. pVpa(}).

Ap.wGw. &""1"'1". a.p.u,""w (*apv"jw) 'xa'Trxcrxtt;:w, <,~t"Xt~w.-· yp«TCJOwlt;:c:v», ~u\lCl)Ii, df.jvX~, "iJ I«YPOXTOO\)\ltcW,· &;p.U)(I)I, d.uvxaAai 'at dxt8Ef; _mv ~I:).w:,,1 'H0"6X.: (lUI(. -r<;l ).a-r. mue-ro dpcr. = rxtip.~ &;e~.

4J.woXpO~ l&'x1)).(8oo'l"0,:;, &;p.!OX\ITQ.:;I, ~).. WroPVr:tr1W, pV';a.

4p.tpe&8Ov bdp. '&;\loxqlrxv86\1, lh')fLoO!C¥, 'Fa.wpci': h "fOij d¥d+q;'fl-. ~).. ~. 6p.cpu"l'l (Wwv), iJ laqlrxotrx, WpoovtlX. d7ttl!Ae~«·~ txa\lo'l"1)'I"o,; -rou 61J.W;!"':

= drpi1.017j (XIXT<X lI-t"Tp. lK-rciOW).

4p.tp'I)V •• E~,O (a.to).., 0e6xp.) .«0.-Ijv': he. TOG"a,..XF-7)to 1'1"0 <JU\I6-rlHOv "il:po.; TO 1fol:'I"«~U Xl:'Pot).ij~ xod lI'>p.wv -WU Q'W!foOt-ror;',cruyy. -rijl y0-r6. aggwus = ~"O.:; X.T.).., 13).. 11')"XtJ). n~. avX'!1"

d:""tplnp66. Imp~'- (dppk Ih1 «p.'PoriP(o)V T&)v p.ep&", )«<T'- «v.ql6ttp« -.d; ~p"l'), Xl:)((o)P10P.evWt;. X(o)p~,aTti, p.cuep!hl tl,wl, ~. apfiwfJ'lJ"ftw); _ be TO!U *am_hhi = ~T. amh(i)-, em-, an-, ilAj3,. mhi = notpci, t:n:t, :n:p6~' n~. ~hi ill -ti{l dpX.I.\la. ahhf·1a\t = ln1 &'l.lqlmp6l'\l m" p.epibv, gall. ambi-, tlpX· lp).. Imb- = nepl, mpI!';, dpX. yep!'. umbi = ~Q'. n~. l1prpw.

4p.qn)'Ux'l."iJ 1-.0 ).uxo:uySt;, ).l.lx6'F(o)~, «Xapdp.a-r«»·; ~)... ~. d:p.fpt1foAo~. 6 Itmljpi"t1j.;' = MiT. ancntus, ap;(. t...s. abhicara\l = u1tTlPi"n')t;{X1.lp. cil'cnm.ver!IMs = {) nept!'; eUp~6j.tl:"0,:;, aOXQ).QupEVOo; :n:tpt -n, ap.pJ + nAMpa,).

"'tpIGI''IJ'riw (((0)"., er;to).. .• po8 .• pm'C"it.)) 'qlV.QVIX&'>, Iha.'P6lv&'>·: ~.; O1)(.I«!If)or;t\lCl) 'XI:X(o)pio!'tw.Jr; (<<XWPI<J"t"ci»)., :n:potP)(£TlXI !x -rou ap1pil; + *pih·a·l34-. 310110, ~ci3~!A4·. {:I).. {JaWw.

'J.ttpltci:mK. ~)... Tdm]~.

Ap.tpopt:~, 0 .tiyyt"iQY Ixo" 80Q ).a.{:Ici.:;, d8o.:; 68p£«r; .{I£"t"d: OTtvoU AIlt!'ou' ( ) AIXT. amphora, ampnlla): xrx9' «n).o).OY!1X1i LK -roo dpf(It~ t~.)· dpfIJ +rpiero·

ap.tp,w 'xa1 ot 8':'0 0,","00, dr;r6ttpotl: h -roG ·am·bho[nJ = ).aT. ambO = tip.ql6-repw x(). &:p;:.. 1\18. ubhau, ).t9 • .bu, dp)(. bcxA. GA«~. OM = ~6up&I'

19

1£11&') npo6tp.«t", tp6lV_ (<he; 1:0 rOTe. hi = mpl, nCp~~: al''Pl) ')"l'J-ra. hai, &p,.;. ~P!,-., Vto~PIL' beide = <i[.trpo'rtpot.

a,...~f'O\It 1'1.1 ,~tv8Q(6v n &poofLa:TtXG\I tpu't'ovl: ~~\l1t A£~tlO (!lIXAlXtXi) ;). n~. "j"~ f'fi/AWpw.

'~AIj, <In. 1iP.{i)1O ')(!Xt'.i "('1\l1X Tponov, (et«1tOO~»w, oMapQ~ 10081 ci.;. Quad.;', oVtlaJ'W!: IXOX't" o01Mvct Tponovl: dpo· I-n,;, «xaxotoo;»' (l:nt!Nj1O d/Aii 1)(Q;'l'a 'n\llX Tp61tov, <<X<<Trw.;»', apo8sv .am ~wot; !Lipou .. ~ T6:n:ou' )(:1'.)..)= «PX' Iva. samaq., ,(01"6. sums =~, <<x<:broloq>.

a", m)v3. ul't'o6. x'X! f.tOptov 3uvYj't'. : = M't'. an, '(0'1'6. an tpwTI)p.. P.0PWoI. ITI3. eo". &-"ci, a,,1X (8oop. X.'L".).. civ, '6 ... ) 1tp66 .• tnt, trnivw,ix T(;)" It&-rw npo.; 1"« «1100, :rtPOt; 'I"lJv xopurp1]v, X!xw. ILijx6t; TW0t;, xa;w. ~ a~cip,(tdv ,"voo;', lbw -np?!.; Td: ,&:\11», 1'1:pot; 'fa: ilrd:vw, IfpOr; v401!Mnpox' : G1J"fY. 't'ot.;: d.pX' tv8. ana = 1tp6r; 'n, npQt; w. ixet, <l~tat". ana = um:-p<h61, 1t"pll.; 't"d: hee!, M't' •• nlhilo), yot"6. ana = inl, np61;, l«Ztt, ivexv'l"lov, ).ta. nOO = dno X«'I"6l, xci'l"w6ev.

4v6.yx.,,, t«lv. &v«yxcd'l (i:x 'l"OU dvay:>t:oio~ .0 i; &;-"ci"()(ljt; (},v, clva;YX(lro.;R), 'lj lavciYXlj, tiva;Yl«Z<1!J.ot;ft; l:x WU ~an-ank- (IW'~ 8mAcxO'.). cruyy. w!t;: &PX. tp).. ecen, xup.~p. angen = &'oI&Y)("I), «~oxyw::nb'l"ljt;, mnp6ll-'-ivov, lipX' ytpp.. icbta = l):6pt)(-Ij l«Z'I"«I\:£mE,;tt; (veoyePiL_ Acht = n:POYPcx,¥lj, i~opkJ;)' n~. xeT'I". henken = nen:p(ojrdvw, Mvcx-z:ot;, 1:«vc:_,i.lj~.

&v«t'llop.a;l. l«pvOU!1«t, Slv «n:olltx_ojL«l 'no': dva (Lv dpvlj-rncij !wolq:, 410 Iv 'l"ill d.,6Vzo,ulll) + o11l()~ (8 tail.

4'11f1).(mcw I"Scxn:«vw, xar:T<lviXAtO)(((Ol", ~lo. dJJmeol-lai.

av«l.'t'oc; (ywrn}Q) Irue6pea-z:o~ {y«<1T-Ijp)l; d.,- <1'I"Cp. + ~dAt"~ l"'I"e6ptX(J.tUvo;l = loot'l". altus = utjl-r,A6;, lipX. yepl-' .. , veoyepll-. alt = 'ljlotXIMllno;.nczi.or;t6t;· n:~. ).«T. ,alO = 'l"pt,¥6l. yo'l"6. alan.: «ul;civew_ 'Ex -rij .. «u-rijt; pU;l}" xar:l -ro .,~_ A7}~ '6 IXfW veotv»<~'" 8vvr%p.l'oI, !;WljpOt;. !OXVpOt;1 (J'io~ + aA-). n~_ &Mal)'W, aA{Jo~.

a'llCII( (Fci'\ICII~), -X'UN;, 0 'o:ipxwv, ~ilmAeUr;, xuP~o ... , aWWl10 (·Fol"axjo),. -fj .~ plot, 8i<mOtV«, ~{J{),t(l'G"«·: a~e~. 1:'1"1)/-10),., tG"(O)" ~ivlj Ai;'l(. - To cppurvanaktei n:pocpxeT<lt ix' -rii .. 'Ell_

&'\lCllPP~(O) '&'vt)'X(l), «'I"pex13CJ» 7tPOt; 'l"i &vro x«l n:por; or« 6nt~ -rljv XeipCCAi)v 'l"OU 7tpb .. ~~ 6Ul-'-ot'l"o .. •• (:IA. €e6w.

avll.u~ '6 &~eu Ma;-rot;, !wllpol;' (l:7tl pu&.xwv) : d,- GTep, + ai1eG 'G8c.lp'. <1\Y'fy. -rott;: IipX. (1)(C(~8.-t,,).. aurr=&ypo;, G8rop. iir =).~ ~pox-lj. >-«'1". Urina &/) •• = TO oapov. n~. d{l1lw, 2 aiiqa.

Av&ci'llfd (li6p. 6!-t. £&tSt:, 7tPX. tiki '«pcO'Xt.l 'l"tv(l, !(O)V_ i1&~, -to '~1w~"!-tot": 'G"\l"fT. 'l"ot~: r)&m1 ('F«&wci), ~ .eUxa.pto-'l""ljGI~, -;tp<v'", ix,6u!1l«,

:~O::::id~P~~~v~O:,:~,at~:~~!~; •. lUX&.P'a-z:ov (i&OO: IipX· tv8. SIIsvadl)-

Av6pcmo&o..., -ro '8ou),0;, ot!XI-'-ciAort"~ xt.l)."tj6t!t; WI; 80iD.Ot;'. nAl)6. dw1(?d-noOO.

A;~~~~::~; :~!v~ :;:~~3p61;, &.v3p~t;, ~yo;i,tla.': ouyy.-;ij)

'dmq,aI.-w ''x(o) clv8pl)(ijv 67t6G""fotG"tv', in. dnfo-

'v5pOp.c~ '6 'clv-ljxwv e~ --rov iiv6ptu1tO'oi, avttp~n:wo~' : ~ + ·pSIO- :. clpX. ''t8 .• Injy~.

20

4vt6'lV !n'!p. wav~t"6l!O, ~htU6i?61~': ix Toil d,,~1!~81J'" ~h. 111Pt.

aVEI-«'~.6 '1tIlOlj, ptUIJ.« ,UPQt,;, ~lIe!t~', dv-1}V8fW~, "~"6JW!O ftb &II~ '*"'t!LOt>, yoc"i)II~O". 1\(70)(0<;', 1}1'6,udeti-.o ~).i)pl)" dvt!l-Ol), ave!Lw8"rjr;', dvepwAlo~(x«'I"' oivOIJ-. tx TOU -dJVIO~),·dllt~~ .. _) fI.'1)8OXIlW6r;, all6)f&;"~'" (1t~. pE'raf.twvlO~) : = Nx't'. animus' 1r~. IipX. !v8. ani.Jat1 == «VOX1tIlOlj,' 7rVOij, ({"'t!-to .. , '*PX. !p).. anal = d:1I«1Wo~(*an'-t1o-). animm = <jIuXl] ("'aba.mon-I. PlliJ..: ipX. tv3, ~ aniti = &...a.nvit~, ).0: -s, hilo, ,(O'l"S. ua-anan = txnvuw.

4VEI'W'II'l. iJ '-ro &vf}Q<; fj «vt[Wv1j' : j.l.roQV xoc~ !LE:TtXOX1')[.I..l:\lOr; <rI)[J.t r. l:xro"U!Lou 't"ou 'AS6lv!.3o.;. )(oc't"ti Tb avepor;.

4"11,1, avwe .. " (8rop. !vEil"; lj).. aVEU~. fLsyocP. a,,~) 'xwp(r;, &vsu' : il:x ,"ou "',neu, ovyy. T(j> yorll. inu (~enu), 1'1:'t"{);1t't". 1"\.on'OI : «PX' rt?[.I.. lino (*enu),V&oytpfL. ohne = !vtu.

&v£.ytOC;, 6 -0 <dllt~t6C;», i~&.8tAq:>O.;;I, .:bos'Pw, -Jj "'Ij «W~tV~.x», i~a!Np1J": &.;; npotAfJbv 1:)( ''rOU ·sw·neptilos, dvor:~ (jury. w!.;: apx. tva. napat = lYro, voo;, dmiyovoC;, )..OC'!". nepos = fyyovo.;;, '*PX. Y~(J.. neve = &vttV~6c;, (jlYYyEV~';;, apx. A16. nepiitis = Iyyovoc;.

elva.) (xoct a\lE~) I:n!p. W&AriAWt;. <Vpt.i>vwt;, <l'ICl1l'1)M,)(;, tv <I'I.-m~: ~crClc; h wu

*dv-ef-o.; 10 XOC'TIXAE!nClv,' (J.t1'ptoi'41I1, XOCAOCPWVOIVW, 0\1)"(. 'l'i{l dviTillt. cl\l'l&O\I,1'O 1,,0 1pU'I'OV 0 &vl'j6oc;w: .C;i:v1j i..t;tt;.

cl\l'l).Eyij~, ~i... t'avf/Aer~c;.

4\1i)p (ytv. cl\lSp6~ op.. 6;\1ipo~, a;k cl\lipor:),o 10 «&Vapa;9~. (iv~plt, ?jvoeirJ (6(J..). ~ r&v3pd .... liv3pt)(l) 3uva;p.t.;;w, .:bo6qeio.; ~lillapu(6~, &.v3pt!o.;;, yewa;!oo:;l, dy-t)vwe 1t6 &'«:1:11 a ... 1)p. liv3petoc;, ~wa;!oc;. !1tya;i..o1tpt1ni.;;': "= &.p(J.. air = 1i ... 1)p, &v6p4lno.;;, Vtorppuy. (.IVae· 11'~. dpX. l"a. nar- = <i ... ijp. & ... apCl1tOC;, Aa;'T. (=p« 'toic; ~«~t"olo:;l Nero = Corti's = laxup6C;. <'lp.@.p. nerf "" ~«:r. princrpea, gall. Neeto- (apX. Ip)... nert) = a v apE:!a;, &;v3pl)(l) 3u ... or:p.to;. IIf3. dv6etJnodov, dv6et~, dv~e6I-'to.;, av8QWno.; (6ew'P).

cl\le.p&!;, 6 1,,0 ye-mov 'TOU (J'I'&xuo~. {; &!*jp 'l'OU (J'I'&XUOC;I. f3A. dl}~(r av80~."o IW «AO!Ji..Ouat.>~, oh600;1: = &;PX' t v a. ,{mdhas' oQ3.'= X6p't"ov, A<i' X(1. ... cv.

a\lepor:~ -ClXQi, 6 Ito C;u),.civ6p(1.C;, '1'0 «X&.p!301JV0»': t<1<Ut; GUrf~ 't"ei> <iPIL. ant'et = 1l't1l'UPOCXTOlp.ivO," oh6por:C;.

l\l&pTj&W\I, 'Ij .p.~ta= 3a;O'blv. o:lyptor: f,ti:J..toO'(1.W,[3i... dO~e.

cl\I6pwRoc, 6 "0 a ... ~p l«(l i) yu'l'ij h m~ 'ljAtX!~" (40; 6vo!L« ,r3(1)~) : a~'!3. ewtto).. "A ... -to 8 d:VnXC(6&0''t"(f 'TO t5, 1l'potpX$'I'a;~ Ix 'l'tVOt;; 1I'P4l!f,tOO 3(1.ouv'I'l' xlj'; &Ot:Aix'tOU, eha; raO) .. 4x 'l'lj .. G'lJp., ~6 !x4l11 1l'PQO'ClTl'OV av8p6~', auyy. 'Tei> dVl}e + dItp. tt[3. 6gd", R& v 6p4l1l'OC;1 'HeroX. (*ve-anp).

cl\l(<<, ~ .~.x0'«\l~. 6i..i4no;, O''t"elloxwp[(1., or:h·!oc tIlQXA~on:6l .. r, dvw.;, <ivtaed, '6 Tl'po!;evwv <iv(a;v, evoXA1j'l'IX6C;': to'w~ (Juyy. 't"ei> un. onus' 0':'3. = !3&:po~, 'i'0p'Tlov (= '*PX' 11111. (mas· 068. = 'i'OP't"1jyOC; &[J.<Z~(1.).

6.\llYpOt; w~6a;p~o~' : (0'0)0; 0'Urf. ~ Ar.(T. niger.

clwl~ ('HeroX')' ''Ij 'p.&:p.ttl'j, «yla;y'&:»": i..i:~I~ ri'jc; "'l'j1l'. YAWO'<I"lj';, Ttl'. A(1.'t". anna, anus. «PX' YE1Ptt, eao, V«IYEpf,t. Aho = Ttp6yovo .. -

clvOJ,(wX~, ~ Ii) o:lvor:X(o)X~, 81(1.)(011"1] ~wv tx0POn-POX;tblV, noxu;'t.;" &; v &:1toxu).(1.' : -Cx ~OU dv-Sx(U (J.E1'd lbi..or:O'., 4~- a"wyli: afro.

21

&vdnUlot; ('0&. ~ 3:W til; dVOnmll}: &.[3e[3. all!'_ ILK 'rou dva Tfj anD I&,VW c!; ,:,~" 6rc'ijy' :r.~~ (f'l'iJlj<;, 1l"lI) do; TO .. <:pEyyh-lj"'. ;).

c!VTCI, a~ bl'i.p. '<iJ;t..'X.V:t~'1 XII1" liVTljuiv '&;II'nXp'JI, tmllVTaw .(JWOC"''l'(;i, IiJt"'''TWi, a,,'rU(~V (in" dl'tlxev.) .&.1'CbJa:\ITI, «"Tlltp':": (JU"(y. '1:<;' dvri. ilVflJP~'~ .Uot,;.,·(.d,,~tpEL&O'oI ~,j).o". 'f~e~!,'X, 01'l"Q(I''tl]PLY!.LOCI: dl'1'/ + leddw. 4"d 'ivwmO"ol, dnt\l(lV'l'I, 1'\"PO, & ... "tl : = dp;(. [118. anti = a.JI'fo.ollV'n, ).1%"1:. ante = !'Cp6, 1I'p60:6t.,,'" 1'\"[3. "(0'\"6: and 7" i1tL1'L, npo.;'1"\ (\lI;O"('PII-. enr-, ent-, tv auvelOt.L), he. ant = ':rd. dt; . ...,. dVT{O. '6 d.dVClv-n topt(JX0ItEVOt;I, XIX"!"« 'fOil 't"j~ov ""' ).ocT •• ntlae, rlPX' YC:PfJ..' eriJJi Q?"8. = !,iTwnov. II!)_ dna.

''oITucpU 'ilnt.-xvn, dY'rIlLpUI. - jj'A. ""'rll.

4vf~. 6 ilI«I:8toxo<; 1\"p~ 4\1't').~("L" -'d3a;'!'o!O. «)(oujjiit;»', d-,.diw '!l\lam;plol

:;:i;v~:~,~t:-tG8:: ~l~-t!~~;'f5~~T~'t'~:~:U:;;;~L~ B~:' ~ l1:~. 1t~oh~

4vrpov, ":0 'd'It~Mt~ovi: ~~I;;, WI;; O1JV4ivov "&:"1'liywyb~ on-f)", dvcn t:ruyy. tiji il'fpo~.

~._-u~. i) iTO X!:D.OIO-1"ij.; XuxAOT!:1'oii.; &:md3010': fp-wt;; auyy: Toit;;: dt'ci

4':1'::1~.~i:f~!~~·W), 'bITtAtJ, tt),!:I&'VWI, 7j¥tI1a (&:61") 'i1ttrc),£lm,

:~£;:=~(:')_~I~~~:~O~~,P~:::,:~m;:;:~:~.,&:PX- tv3. saniili= x!:pa£~et,

bwya. 1t1')(" i~ ~li Xa.TIl ... _CT«IJX1)Il. xa.l iVf(JT.6:...wyw'3LQtTfl(J(JW, 1ta.pa.yyc),hW' : b. TOU il .... wya .>.trw Tl..Il~a.),orpIDvc.w;' ("vd Wt;; iv -rn ),. dvalti:Jkb' x.O ... ): auyy. Tijl j} '"i1tC'l a.6TO .. ' ('eg.t), ),a.T. aio ('agio) = >.trw.

6:d,,'1. 'fj l'fj «d.~!II(l)', W ~(ci)~tv1:pm, c13ot;; 1tc>.lxcw .. 1to)'C(A.txoQ, n-i),exll" 1tpo.; XOI\"~ ~UJ..wv ~ 8h3p(o)vR: tx ~oij ',bY-ni, auyy. TOt .. : ),a.T.' ,sci, 9l'l)... '"'" T~ N1ta.pVOV Tiiw ~u),ollpr&W (',c!ia)"yo-r6. aqizi, «PX. yt:1'IJ.· ackus, v£oytplJ.. Azt=lfi),cxu.;.

~w.v, -oO'YOCi,6 10 ~4~0'I(I[';», 4~wv' : au-yy. eet .. : d:PX' (v3. ~ = 4~(o)v, ),a.T. nis ( _ ),t6. dlB, d:PX. iXxA. (JM;~. 0"). dpx, ycW' ahsa;' vcoYCPfL. Achee _4~wy' p. 'aka -, auyy. Tij) &yw (6 ~(o)y &..; O"l)(A.ctov 1t"EPI<:J1"1'O'Pii .. [, II~. lJlA-aEa.

401;~ 1r!x6).01l6o.;, UmJPCTTj .... ex. 2 8'~.

4cn6." .. IJ. 401"" 0, ~).. del&u. .'.

4oU-IK 1«I7\,N(o)(JTI(J!,ivor;»~ aulJ.l\"~(')!J.ho.;, t1\l\I"I)6poUJluvOt;I: tx Toil 'dFalvl'J' (do),. 0'\- b. -rou V - lw'll. ahli (a t3i).

40p, rcv. 40~, TO lriv 1"0 XP£llfl!'£VOV ~ i~a.p-W(.l.EVOV (67t),ov) 1t1'o,; !tJ.u\Icr.v', (.I.'ryV. I~!,IO';': .&. .. aT)lLOItvov '1'0 i:~YlPT1)jdvov. 1"0 XplJ(.I.(Eaa....., auyy •

. -cijlfie4!o.!. .

4opT"1').i) 'yu)..U>';, o«xxta~ov xplJ~ b: TiOiv &o(A.OOVI (> ),a.1". averta) , doenjQ, II 'l(A.oiI; "" lJXowlO'll, ~ o~ xpi(.I.(E"CCI:I, "" 31' OU lX[pl"TlJ.1 ~ yu),tG.; (Tb (J(lXX(310V), llolci.;, i:~ 05 ~pCV41"a.1 ,-rQ ~Lp,o.;': cruyy. Tij) ddtlW·

1. t..t.4p6wo-a. To-.. i~ov 1"~1tOV mt<116Q)l'" TOU HoflDanli clt;; bPeq'6f~ yO; (1t~. Ed. Schwyze:r, GrietlWche GlQlllDatil.. Miinchen 1959', 1"6jJ- A', G.

US···),a.w. .

22

tioO'tHw 'l3ol')l}ro, i1nxoup(;)~. doauqrtJe, (, '/301)116.;, trr(XOUfl0.;R: ix TOU *Bl!'eoq!fiejo < ·soq!tios = 1,0:1'. eociue = !1U(.t(.to:xo,;- !3A. mOlllXl.

6:n«),tqI."O~ '<!!3ofj6ljTllt;" ('lAo E 597):· xup .• (, &V&U 1rOChct;jLWV, &'i€U xe~pC.IV', Ix -n v o .. *:rrdAapa "lx/txt"t.;, lmX'~otGtC;, no:M[J:II" ([31,. na.ad.u7l).

6:n«).o.; "-rpt!!pep6t;, !Lo:1ct.x6~': {cw;, we; O"l'Jv-o:tvev 'x).1jPlJ'; on-ou, xu(.t@- 81).;8, dvlX~ croyy. Toir;: tlnd,;,o')(uf,.l6.;,'Q'n"Oo;',).d}, sakai ... XU!lQ'; ~U).W'" (*syaqllo-, ·s!!oqllo-),

O;mlY'C'<iw 8auviXvTW, cill'o:v't'w., !3).. &,o.a.

=; ::~~, 'r;;; i::~~~6:~:;O;~ ;;.;r:~;:. 61~)+ -7Ul~, (Ju)'"(. ~:rr1jYV"'JI.

6:mi:'"l. '1) .S6).0.;, .inch"lj, l;.xll"ciniO"~.;~, dnaTuro 'i;(1;7to(1'w, cbt'<X't'w' : t"'<:r><;,oo.; 1rpot).6ov l:x TOU *a:rW:1r(lTaW '&:1tOl-tOXXPUVt.l 1'1 inC. -roo 8p6[J.ou", t!\ltl:t O\)!y. -rotC;: naTO';, (, .~ m1t"IXnl[.(t\l'l) 0586,;,d'l'po:lt"6.;', yo-rtl. finltan = IOUp(OXEW. mtClTOUpt«, ~ Wiopri) T.ti\olJ(Llv'l] iv,' A6f)V«t~ m:~ -r«to; IrAdtf'flno; -n;:.v l(,)vt~

x{;)v 1I'o).e(,)v :KlX't'd: ~7jVot IIuotvt""l&Vot, 8~rxp)toutJO: 't'ptto; 1!~iprx.;': tx 't'ou

4~~=::e(~6;" ;!~::id:~~~:~{;)~~r~~~:.' !.t~~eimro fttyytt;w 't'1,

""rxU(,)1 (ll'~.taDgere=pd:ITAO(u~).

&m:t).~,1! ~1! «'Po~ipO(», &11'&&).1)1: ih lI'poePXl)-r«& tx -rou *a.,~sAvja, tTVO(I (JUyy. 't'ott;: yo't'6. spill 008. = 811)'('1)0"1t;, AETI". pelt." xO()toAoyEtv. &1tdPlTO~ (o~.) :,h't'oU "'d~:ne(!l~tTo, ~«hd 1tOV 8ev ~1topd va IrrXn x<lyd9>, etc; 6 tFf)[J.eiov Slv 8uyot'l'ott 'TI~ vd: [J.t'T<lWii, 6v sty 84vot't'IXt no; vd: Irpornyy(on, &1I:pOot't'ot; •.

4~dpwy, -0'1161; 1I<!-reAt(W'To.;ft, ~A. :1leieae.

cbI:£lia. TJ ftboc).l)O"£o: 't'ou 81)!-'ou, (JUvtAtuO"t~ 'l'iJlv nwniJIvft: rO"w~, &l~ IrpO-

:~:~=t;.'I'~~oe:!~~~a :~y~ ~~ ~or;:~'p~~1.= 'T6nQt;, d~ 8v dot).or;uvel nt;,

&n-tpa:w 'beXt(,) ~'fpov TI, t!;elJ,iJlft (~6g&W "ibcx€yiJI. hxiw", xauedw lxor;TO(_ xero' K.'t'.'t'.): f1.&).AOY O"uyy. 'Tiil dpx. tv8. ranI} = X'Jp.Q,;, t.yp6v, Aec'T . ..os = 8p6oo~, rXPX' hx).. 0"1.0(13. rosa ... 8po<ro<;. JT~. I1QUTjv.

&mpdOlOIji'IO !lytu rrepox't'o<;, !lnttpot;, d:'t'€M:lWTO<;II, 13).. 3l64!ae. :1l&fJW. lb:£OTW,TJ '&'1touoto:l, 13).. lOfro.

41UXfhivoll-cu, [3)., lxeo~.

4m'jJLwy, cl'JUlpolji, [31., :nijIJa.

4m')yYi, 6~,,0". xa.niYi, -I) ''PoP'l'1}yQ<; oclJ,'X!;oxl: tow<;, ~t; O"l)[J.oxtyoy IKtxor;AU[.t· !J,h'1j 81' lvoo; (I')(Il1trXOIJ,OX'l'Ot;I, €t~<ll ouyy. -ro1:~; nijl'o" {; 11 uopoxav.or;',AO(-r. pennue es uOPO«)"(UX.

4'JUl\l1)1ji "-rpIXXU<;, <lu(ITlJP6~, ()"X).ljp6<;", n{}oo-l1l'iJ~ '<ptAOOPPWV, €Uyout;, n:Pl'l';' : [J.tXMOV h -rou "'d;n. (n(!oO"~) .aI'O"I]~, (JU'(Y. -ror~: yo-r6. ensts = etlvr,t:l., ti .. · lJ,ev&\ox, a?:!. ),&P!-I-. abanst, abutlst = 8uO"p.$II€\OX.

clfttov • .w '&'11'1810'1, wxn:181, rXXM8m', a:"1O,, TJ ~1j d:#t8tox, ««m8d, '*7.).:1.811»1 ; i)t'TOU *apisQ" tx -r7j.; IXlh7jt; p(t;ll~ )tot! .w ).\1:'T. pirue = ci:nSh, 8ivtt"v ~~ 't'liio<; [.teO:SQy. y).C:'HJ<T1j~.

&nA60lji, ciTI". &11:).0&10 le!O; [.t6110~, «!lQv6 .. ,i1t),6~», <irr).'Ju,;.: t.i~ (Ell. ";"'lij "~liH + nAdo~, 13).. (jbU.QO~,

.... ,

elm) ('nO) 'JI"p60., "!UZXp«-..o-'nVo<;, <ind, tx.: = dpX' Iv8. apa = !J.Cl:Xp.n. dno, ;'7t{IJ(,>, ):!JT: al; (abs = 00.: ~ lI.u·ck TOU ~, w~ bo '1"<9 d~'P~ X,'I".)..), yo-rlJ. af, ,6:Pl_. y~pi.t. ab = _b6.ll4ltp&'v TWO~. 'E~ -ClUTOU t&.: a3llo~ 16 tu'Xflmv r'~IO:X~'X (<iJti;(~J, !u1A4)(pu(JfLh~. I£ClltPIV~', .m-w_n'·e«fl'J\"°PPwupc.>,

~l~~U:~6:~o;;Z~) :;!;~~~:.' ,euyc.Jltpulp(c.J~, .8~~&n6w;. :aeii~

"l,d,,6 r&:n63poc!no;. 'P~" ddefjO'l"ol; 16 IL~ bn8wxwv .I8Ioxnlkl~o,,) v~ cbto8p6.<fn1 rAd~OT8Ja, lj, 11)'1 ,lItv 1I1.VIlTa( ne "a 31l:t<pOyn, oiva;n-oSprxo"ro.;, 'Ij N':[J.I!a\r;'), "f1QfiniTfj!;, 6 '6 lIPOCl'l'I:TEU(,)V, Bpa.1'I"I!\TIj!:;, <pvy~, : ~yy. ~i .. : lipx. !,,8. driii- = TpiXel, duidl-ati.= 'J\"f:P(OP~PC'rCl( TjiSr xb&tot,. &;PX· y.:PIJ. •• itt Lar'Om (.di-dri.rni) =-Tpi.,.W·'P. ·dri-, 'JI"poaiTI edrem- lv wIt;: .ipx.lvll,.liri..· mali = TpCxSI, lou.. dt!aptiv .. "'px. 6iof!OJ.Ul ITpt;(CWI, heop~, 6 1'tO «T.p&..: ~(fl.0», 6 3p6I'oc;".

~1Ixa.'!'tl1[I:<PpoV?J~O<;;" ~).. 8Iqqar1fJa.l~

4ftOl-. T4 'Xp-lj!l4u y!' ID!t n-o)'UT1.II-~ n-pa.yl'a.,w., 8~' G:>vU:a.yop.iCe-rcu .-Il !;;(o>~ K«l ~ tuu&pLx TWV ~tll'a.).WTWV,T~ MTPa., ~'~Viwa,~, li1'to!;lJ~~m~, ch!T«!,OI~"", JU. nol,.,j.

6.no1uYw I&;n-O).a.;!,~~': w~ aljfl-Gtivov le).lf.1>l 1tP~ 1.!l4\).ro1l '-rljll. &pe1tj\Ki)1I UAlJII (Tpoqiiill)l.e;t ... a.1 O1.)yy, Toil;: ;'da. ~ Id.II6..TI1tpoipxiw.i 1.)<; Tij~ 8~pxo:y7jl;. M<p\)POll, ).da.l, ).~CoV, TO ta.rpo~, (an-a.prov) npo 'roG~plall-0U:' )I..T.)." 13).. kia,

'AdU..,,, ('An4llW'll, 6ea<1. MAn).oUll). -~"ot;;, 6 l6eb~ T<)u."lj).tou XGll ,~ ~I: !Y n-pOx.B.IT«1 n-tp\ xAlJpo v. )1~ll>l~ • .,{w.u 01.)'n'. '1"<";1 «PX. mta.'l8._to).. an = Ij lax&; ~ 3uva.-rot; 6B.o~ (n-{J. d,ui"1'tcliwv)· iY TOO"O~. TO .6.\1010'« fll( ... n~1 . 6'n xo:pt).';";'1h) h Tii~ r),WaO'1J~ TW'Y 1t~m~ M:TOtKW'" ~u AI\ r«(ou, 1t{J. ).u3. P~ans'=' An-o"'JJMII: .

~~ lr:lql«LPW b: Tije; P('Y~ T1jV {JAivvIXll, «~r'*t"(o> ~ "U~IZ !'ou, ,UO'w -djI'-UTlJII-Ou»I,{J)..p~,

~(JA.migru.

'_~.Id.KZCJrta.~. cboXPllI'-YOe;I,I3).. 6rfrvvl-lI.

4ft06~ (01'-:) 1<i1tOc:rn,*a~. &;cpa.lpiaa.~", ~ '«mCJmlO'cl : h TOG' *d;to-:

FeQ~ xa.l ·dn-tj-Fe(i. 1t13. I{Ivw.· .

(b~OtpW>.Lot;; IdXO:TI]~,36Moc;l,: [O'lrJC;_ auyy. Toi~ 1 9"'1Ad!; .dn-(lt:Q0l",4Jt"a.T1).6<;, ~oiipyoc;l. AIr.T. rano; B>.. qnJ~.

6.~~ rD .. e 209): ~ll3. 0'1J!', ('6 !,I:Ta,6p'=~ Oil-LAW v, 6 6pa.~-d)v. y),WCJr=.ol;), [m.»<; b. TOG ·denfomo}~ = AttT. lion dicenda dicenB"" i ),Iiyw'I n-p«y!'«w., TIi. o1toi« 81'1 n-phtC\ v« )iyCl)\<Ttl\.

Ift"tCo) II.yy(!;CI) 1"\, 1jIox.:.w, «1tvhl>l»' oiva.n-T(o)I, dtM, 'Ij lofia.Cicnc;, <Inl~lJaL<;', iipl-'o, -ro IXO!,{:Io~l. dtpdw 11j.o«U(o), bTO~rxl, tVlJAoxOPWl, 6jJ.. Ma'Fl(1)lW, !lop. ~,_ 'cimnw, i~«1t«TWI: p. ·J.abh- h rij) cipX. tva. r'hblti _ Aa.T, rutuil· eweeeex. 13-. ·ibh- tv Tji )" ol'PW (~ !8Il), IT{:I, ~at'l"'.

impci, 4nq11u &in-C\)-rndj 1fpoaoty6pc\)m~ 'T1«T"I]p, (<"1;«=«»", dn"la '<ci)8c).cp'ij~ ~ d8d.cpoCi <OTlOXOPICJjJ.a.)t 'HaUX.: )1~~ Tije; "lJJt"". r),@aalJ~, 1'113-. yorio m. - 6 oNI;UYOl;;. ivW,

...

..

!pa:, tip" ~(I. 4p!S, ),caf3,. IjpCl (*11 t!eal ilp611:1'j!1' p.6pI0'l: ouyy. Toit;:: AtO. ir = wd, bta"fjt;:, aT ~PtilT'l]I" 1l6pto'l. n~. deri!?itnl'w.

Api, OIL .. liplj, ~ li;uZ'h, 1\"poaeuxf)', deOO/JOl 'etlxollClI, .ipocWXO~I,- _ X<1'nl~ ?WfL:U', deVE' '&'V't"tAtYII, ~r41 'HrruZ. ': h 'rOU ·deFa (1'f~. dpx. xm-aeFot;: ")(iX't"<XPClTOt;:, )'(1X'n1PiX!1ihoo~'2' allyy. 't"iji XC'I''I". 8Iuwa(i)- = ).OXTpe:Ulittv, d-l3c • .,{)at' hTE't". ~. dpZ. tvB. aryali - ':'1''1£1:, Aa.'t". oro = ).kyw.

!pcPo.; (01/-.),6 ''!'pt'(p.br; (('rpt!;LJ.Lo») 'l'WV 636'1'1(0)"', dedtw '«OUp).ttil:;lOI»' (bd xwOt;:): ~XO!.lIy.. )J.~tr;.

Apod~~ IAt:l'\'TOr;, &:8UIIClTO~I, d(!«iw,lu. 'I'll 1I-rO (AE'mi;u 8&0 :n:pClYl.ld'l"c.iv !dvov xevbv lM.O"'n}!J.~, W X&.o(1at ,.u:w#' 7tPOtYIJ.IX'I'61V': EX TOU *FfI(?OO"ljor; ... A)J.a. <wyyev'll lA).cbrouv.

4paxo;, 6 'd8o!; 6(T1"t'ptol), 6 (j&:poxxiio;»' : !(Jw~ avyy. ~ MT .• tinea Ehj).. = d8Gt; ct-rou,

4PClplGXw ('I':P)(' 4piipa.) , .ow&.1\"'t"61, auv(lP!J.6~(o), auva.P!1o),oyw, 7tpoO"«p(.lo9;(o)', a{}1l611Or; 'lTpQOl)pp.DO"JJ.ivo~, 'It'poO"l')PT71ft!vo.:;R, /lelia, ~O 't:Xl)p.o:·, d(>llo~, b .~ IJ.tpo<;, lv6o: cruvo:pIJ.6~o"n.1(I 'It'pO~ &JJ .. l)Ao: 8Vo &"'I'uu:tIJ.EVo:, O"U'IIOCpj.toyi}, (, «pII-O~ '1'00 c":>p.ou, wlJ.o'lt'M'l'Tj', d!1-rv~, 1j xo:t dQ-fl,u~, (, 'rn),,8tm<;, m:.v8toll-O<;, crup.IJ.OCX(o:, <;I~A!o:', lIe-fleav, -w 'IltAo.;; (olp6pov) '1'00 O"~JJ.OC~tll:;, ilpOpwo~<;, )(Ad- 8wo~<;", dei-a:>e'w·")(cXIlVc.l wxMv,-bo:vop6oo ~O lho'lt'OIl, G'It'tp bpo:!;o:, 1)(0:votrOtw', d(>e-T7j, ~ 'bCO:II6-il')~, nAE~6'l'l')<;, u7n:poxi), &yo:(I6'Tl')~, dp~'t"+,·. de_Eirol' 'xixMnpo.;, tcry;upo't"tpo.;, Y('IIIo:tto'l'epoc;w; cruyy. =i<;; &PX· l..,a:. an\1J =<i)(~l<; ~poXoo, &:PIJ.. amem= )tcXII-VW (<<op. arar =-Ell.d!?OeE),Ao:~. arma, ertus, au )t.ot.A.· p. '·ar- = auvO:7mnv, trptKJCtPfJ.6~ctll. n~. d.ucrenJ, dea, dedrov, det-, deIOTEQOl;; &en, det"tl~, &iIMl!1, -de7jvTJ, 01l1jQOr;. lJaq.

apcixv'l. ~ {ci:pciXV'IX. apa.X~ o} 1'1'6 mofJ.ov TIjo: .ip~o: xed (, !0"'I'~ o:urij.;;l; .au-k-snii, 'It'~. A<:r.'I'. araneu!, ·a = ~X"'1 (to"w,; SoiVEtoV bt Tij.; 'E)J..)· trtpanipw taw.; cruyy. 'I'cj.> de1Wr;.

4pf!'1Mi'. b 'xuxAo'l'£pl.; cncU'l'O~o!J.~xOv !J.o:XOC(pIOII', de{Jv).f/, ~ 'O"'l'EptQV \m6- 3-l)1L<X )(OCl.Utr'l'OV 13Ao'l 1'0'1 tr6aoc !J.l:X:PI TW'I 0"!pup6iv'; fcrwt; f1>..Iyy. 'I'~ A16. urbti = 1'PUX1i:II, ruobti";' )tf.aAO:('1CIV. . dpya.).to.;: 'b8IN1)por;, dAyCtIl6;, clvll%p6r;": wx~' livolJ.' h TOO ·d),yrMeor;, ~A.. ct1yor;.

Apyt:l.I.wv'I. ~ 'lpu-rov blJ.o\cX~ov n-pQ'; lJ.T,x·rovo:. ««rPW7tO:1rOCpowor.t~.; tGror; be 1'ou i~p.,·argimin= ipu6pli 'It'oP!pvpor.,.6'1t'tp 'It'poliA9tv bt. TIjt; '1'18.

'Pyljli. -~ '6 b.1Ti!J.'It'w'I M ... oflV ).,;U)(1)"" dn<ia'l'pd'lt''I'(o)v, ).£U)(o<;', !lA. 1.

""''''.

!py~;UCit. -IJ 'V'It't;ytWI otXl)!J.OI 'I'6iv KIIJ.I.I.EptWIII: f1>..Iyy. ~cj.> &yyAOcr'X~. reced =

o!)(o36 .... 'lIto:,

4pyl.U~. {xed -t),~}, -IJ iACU)(Qv XW!J.or.l :rruyy. 'I'~ t aeYo,.

1 dpyo~-.~ux6c;, )..O:]J.'It'p6.;, a'l"l},1tV6.;', af!'Yr:,uov,'I'o 'ij M.ux6'nj.;·=i:i ~fh). ...... u ('16d"0~ .'I'WV O<pOO[hIJ.WV)", d{lyr" 10 i)tl't"i!J.'It'wv haflo9w ).tuxf,v, (n:tA~w"', i.,· (leY!), ""O:!pT,~", al!yt"r'll:, 6 "0 o:!6p((X'I 1rOI6i .... (trd dv~!-lQ)"'), aIlY!Hf!_K.I!'I'O~ '6 ~XW'l MfJ.'It'o'l'l'O:~ )(Cpor.UIIO,Jr;', aeYIVOEI; (1)( 'I'OU ·UQYIVO;) 16 iZ::E!J;::"''' A6:lloftv htO)(1)'1I, deYa(vw 'tI!J.OX! Mu)(6~' : d!!i'Qr; 1)( ro~ ·u!r/~~ -- &:j:.Z. iWl. ~riJ;l iv 'I'7j <n'Jf.t. = 6 iK1'I'IO~OAWII, arju.na~ = 1pQ)'I'f;w6.;. u·J)(c.t;, l"lIjata~

25

a,.-

= U1'I'O),wXO';, >'«'1'. arguo X.'f.>',' p. -argo = >.«p,l'\'0,) v. n~. t\ryM.l.o" ~ "...,.

2 4py~ ''t'Ct.X~': Lx 'tOG ·der!?d, = ipX. tv8. ijr'h = T«xut;' 7U:pcUTip(l.) ~_ ).0" =yy. T{)i.;: o(?ll'')'W 1&:1\"A@V<o>,·Lx't'tlv(o)I,Mr.'I'. lego, ii ... llil:.,. ClvOl:\'I'otUTO_ alJI10V Tijl1 dpyo,.

3 ipy~ 'oxvljp6,,: Ix 't'fjU 'd-FEerO" ~).. 4rtt».

4pyup0'ii,6 1'1"0 "(VWo"T6v ).tUXOV.[.1hQ[),AOV 6 ripyUpo~, Tb «d:o"IjI1';": ~,;' alJll.(r;i. \10'" ~l1h.xnov Lxn-tflo1'l'OV AI:\lX~ MlJ.tflV', n-poipXt'l'(l(\ b. TOG llerv-eo, ((Jt,p.oc: u, c::. .. lo.o 'mit; : dervolpl!ot;, ~'!f'O" '0 beJl't(.ll'\'(,W Mlloftll ).~)(¥I)· 1t"~. U fxov'l'ot Blci<popov axl'JI'IlT1.(fl1ov: tipX' ("S. raj.tim, ~P!J.. Uc.l', ).0;1:, Irgeutum,

dPX. Ip)., argat = ocpyupot;. .

a,&o.,~, cip&«).olOo;P wpun:OC;, oil«l6IXpa\a;': to"O.IC;, 6:1(; npotJ..{)ov ix TQO IF'lI(!dja.

d."al =yy. Tcjl Q¢w.

ap6\". -cw~. ~ lij a:!XI17J TOU ~t).o,jC;, 'to xl'l'l'pGv, ((Xe>I'I'pt»1 : taw, o:uyy. 'l'ote;: ., pcv, Iva. ali~ = I'I:MO'GOI:, &'PX. tPA, aird ':'" CnJfLtiov,

ap6w '~ptX(,)' uypa;(vw, &'p8l:uw, 1to,.!~WI, a(ldpo., 0 R,.61t"~, ¥vila: 1t"O"!~O"'T(:t;L t'G: xt"il"'7J", VEO-aelJ~. 10 1t"pb bi..£you 7t"ot't~&J.;I; ix 'I'ot~· *aFa{l&u, auyy.

'I'ij:> "'PX. !",3. nrf !l-tji... = i)8wp' 1t"~. dqt}w.. .

4pen'"ij Ri..o.80p£cx, xa.XOAOY[OXR: he TOU *trea-ia (=riPX. !v8. iusyi = 8ua!'i~e~cx)' 1t"~. bt·~et!Q, ij ~txepLK1) tviPltut, ~lcxtlX 7t"p&;L~1 ("K 'I'OU *l!ll:·'1e~.).

B)..dqIj. .

4pdw .... 'xoxMupo.;, taxup6"'FO~, ycwa:~6t'(po.;', t'ieUTIOc; 'KO\Ai..~",.~, ,:mipoXo~, 6 !;ixwy, &pIII'l'O.;I: (JUlY, TOt.;: de~xw, detnj, {')... deaQlcxtn. 4pioxw (116p. ~pt:Da)lxril,L~W xlXl.6v, !ltOt~o"ll"o~w"i;t"cx",opew Tb ltatXOv, 1'0 6"11"oio~ : fn-pa.~at', d(ln~, of) 'bw:~6,..% Td.Et6'1'"l')~, On-EPOXf), qcx66'1'"l')';, &.pcT"-ljI; t1\¥'("f.

'I'ifi aqe-iwv, f3i... deae£uxw. ,.

4pfl. ij '(')..&.{'1], XCXTCXGt'PQ(!l7), IlAEepo~, {'tatIOnpaty!rxR, armpiv-o, ·xox'l'a.7t>:lXyd~. (JIl~'I'c~PIXY;dY~. ~tf3~tJi'lO~, xr,nu1t"t"ll"o"'7JlI-i",o~. f3Efbuot'l~G~~ ~, .teo • •... ~Arif3o.; 1111.0UlllO" ... • 'l!aUx·, *de1). (xA7JT. o!'. dgi. 'f3i..cx1md. ~Aat~cpl·)· "Ae'1', 6 ~6 eEO~ TaU "ll"0;.11-'0\).4l,; f3A&."II""W'I (XOXTatO'TPO<pEU';) ltcxt ~x8Iltl)-rlj~. (ripx. sill-a. e-;) ; au)'Y. TIlt.;: .XPX· t'l3. irasy4ti ,.. 6p1'!~nru, &'PiJ.. her = bpyi), tp66'101;, .xyyAOGCXt ecrre, yrre = 6pyo.o.;' 7tf3. dew].

li9ftyw '1'0'1)600', dQwy6.,0 16 f30ljfMill, f3oljIM,~: W'; G"1JfJ4ivolI 'lhop60w'• elliOtt GUyy ... ot.;: «PX' YEpiJ.. geruchben = tppO'lt't~£\V, 11-"". yep!'. ruochlos {VeoycP!L. ruchlol} = &,poVt'«;, '*Il-*P1fJ. ... 0';, :n:epar.\upw lIurr ... oi'.;: oeivw, ).r.r: ... regri.

6.pilv (YI:II. 6.py6,;:), ~ lci!,II6c;, «lip~b>R ; 4lr; O'l)II-a.!VOII Rlp~!Xp6pov ~ipO'l', :n:potpXna.L ix ,.ot) *If.,r· (lt~. yop,.. Fa,e1}J' X(l.t pde'x,o, '&p~,.;' 'HO")X·), fJUYY. TOt~: &.PX' 1'18. urabhra!t dpo. = Kp~6~, uti 61)i.. "'" ltp6~1I't"()~, .xpf1, gilrn = 6.iJ.v6.;, Aat-r. verv·h· IJIJIIEITT(ll. ~. tcFe?}' tv't"ij:> bj.t. 7lO . .hI·ee'1l' 17ti.o.Jaw<; E!l; .xll-IIOU~'. ll~. tleo~, le1rpor;.

ap8j.1.~, 4p8po .... ~i... deaeil1~w.

4p1~ 1).Itt'l, lto>..u.; (JUyy. ,.ot~: deE{W~,'&ejaTO~, ~A. de(lgla~w' !aw~'" ::iFZ· tlla. bi- (l-.o TO'''t'O~'; ~i... iQ'-)' llf3. dgl{Tj~.

26

&pl!;Yj?'oo; ")..(:':11 ilT.""';, !toM i~<xpyf,.;W: "'dl?r-Qjl'}.A6.;, ovyy. -roi.;: QIMQ~. &ilO{;, b: ';"t,;:; *OEjEAo;.

4pI6",0 .. ,;, "&f',fiiJ.':'~, &p101l1)<JI~, lh&"t"tll.ttX Xp6\1oo', MjefTQ~~&.vo:p!6!1Yj~o,;~, ,1!!11".l;n "&:?iJ.6~e:~" 'H""JX·: <Juyy. "totc;-: Nxt". ri·tus = l6e/-t0'l. 0"J1lf)6!:t«. «PX. ipi .. rim = &p(0[.46.;, &.PX. yip(.t. rim "7 O"tepoc, I1pI611-6 .. • p. "'(a)fi- tlttxu:r. ':"J1tt,c; T(;U '"ar., ~).. deoetm~w.

&ptO'rEP0o; "&plo,,;,ep6.;, _«t:epl36~», aU(;o£ro\lo,;~ : l-liiAAov h TOi.i IJfJl(J"(Q~, JxcU. ;"<0':",,;, l!;oZ'lC;, .xpttr'l"Qt;" (3t6"n at U; ciptO't"ep(;iv epx0!1tvol. otro"o! tG1)lJ.tXt" 1I'.v d'\lo~)('ij\l ~K~oo;OW).

aptCJ't'ov, 'I'll "rrpMv/:.v 'POCY'l}TOV, rrpoyeu[-t<Xw: tx 'i"~C; 'fOlt. 1tT~Geroc; "'d(t)lil?" "rr,v 1I"@W(0:1I, .r.. 1tp{o}t~ "= yo~. air = ~ 1\"pwl (1t~. &.~ea't". ayarlt = TJf./oep«) xo:t -oro-, elf. .0;:; "d-tom, 11\.>\1&0"=).0 [3. 'tou lnol'aI wta!HI>i, Tp~y(o)' (n[3. 'to fJ,t't" e:.'T&"EW~ "'JVOETOV oernvl'J(7Yo.;, b w1) &Vx "au 3t:{lTVOU~)' 'It'j3. bt'teT. ~. *~(j)e~ iv TOr.;; ti(!l, *'(,lIQ~.

apKW6o~.1j "3tvSpov T~ ,h:oxvO&,>3.:<;, d80.; xt3pou': (GOO'; <royy. T4) a~uc;, ~ 'lhjp':U1'~Kbv 3£x.T1JOV (ix _T&'>v 'It'po.; n).t~w XPYj<1ty.wv xAd8wv)~.

&'PKCW. a6p. ijpXEa(G)« Wa'lt'Oxpovw, anO<1o!3&'>; 'It'po~uMnw, unt:p<x=(~w, !3oYj~ ~. apxitlo, i'lt'<Xpxw, dy.cu btoxpx1j.;ft, l1(!XOC;, 1'0 l!J.i<10V npo.; li!J.uvlXV 9j mn:p«l1'It't"'v, aY.uv"rijpeov'; aV"r~d(!X~ 10 eOXU1'4) apx&'>v, OX\)"I'oe; -:0' eOXUTOV inctpxi)r;' : "UTI. Toi.;: /..OXT. arce(j = iyxOX-roxxAdw, xw).{,(,), a'lt'OXp~uro, «py.. Rrgel = iy.'It'6atov, argelum = ruroxpouw.

4pwrOt; (clIp_., d:PK{).O~), I; x,zi Tj' Ii) <~&.pxo03a:», &pX":"~';R : = ipX. tv8. iks.a\l. &.py.. arj, dpX. tp/... art,~. un. ureue = IiPXTO';· '(GWe; nsPOXtTiPW,6J<; O1JlMttvov 'X(r;Tct&t"po!ptur; ("ti;ill XYjPYj{lPWII ;)', (7I)yy. "t"4) apX. tv8. ri.~a8· = XOXTo:&t"?Oopij.

clIp)(\JI,.~-Ij '8(X'NOV, IhjptUTf.XOv', dQxd"1J,-Ij ';.».0"\I,1m "tou 0'It'Q(01..> 3t_ IIOVTOt~ Ta VlJl£<XT(r; Toil GT1)y.ollo.;r ('p<Xy.!J.ox, ~ -roil G"t"'IJfLollox lyxct-roxn/..iKou-' ew .xl 3w:~6fLtv<Xt' 'H"':'X.): ("w.; "UTI. -rotc : l1f!XeuOO~, a(,laXV'/.

Ipp.u,1'o '6xYjy.(r;', deJ.uj!;,O '"to !UPo;', fllfut; atlII<XPfLO~_O"\I1'<X~ n:poe; &/../..1l/..<X 300 all"nx.:ly.tvot, GO\I(lPlJ.oyij, lip6pwO:I .... de.It(S~w latllllli:OlI!, u(Jf.lOv1a, -Ij IO'UII8.:_ "!LOC;, ,ruv8,.",c;, CNI'-CPWV{(l, ap!J.OII(,:zI, del-laMa, f) ITO 6JptO"!J.evolI nOGoII TPOCP9i.; (8.s0j.t£v7)c; tlt; TOU'; 3(6),ou.; ~ TOC x"tijvYj), "~""lPt"\OllW; "t"')'It'0\ axYj!J.,zTta6CVTE:<; p.na TaU m- -h -oj .. p. *ar- = atlv«'It'"tt:w. npo"(lpy.6~ttv (~/... deaglmew), wt; -m: Nlt'. arma, armentum, &.W. y-armar = &pIJ.6~",v, npo,," ~x"'v.

d:p"€lbi (0IJ- __ llp66T. &P"ll[FJ6t;), an. d:P"f:W~.o 'xpt6.;~, aavww 8'1t'Yj8{;), . OXtpT&'>, XU(3,I<1"tW, xa:-rox8vop.ox~, «~OU1'w»' (xup. 'ax~PTW 6J<1aV"fO apv(ov'j, d(!J'ronje, b ~b axtPT&'>II«<X0p0n""tj8&,>w» w"a" "to dpVtOll, b 'It'ln1'wv x,zndopa:i.(l anb rrupyou'lj I;xijlt-et"fo,,-: tx "foi) *<iat1V7JFo!;, atlTI· Ti;): fItta7JY (,leer,~l ·4-PcJC\lIKOC;,liv8pIKO,,'.

clp,,"*,cu 'Uyw I)x~, 8€v Ot/..Ol, 8n. 0:'It'08txo!J.lX! t't, &pvoi)It-et~. : t"w~ auyy.

Tip dpIJ.. uranam = «pvOUlt-ett, ).iyw 1:lX~.

1. '0 ,Hofmann, 4 .. xctt b Boisacq, noxpCXl>t ett; TIi:.; dVOlTipw M;tt<; T"ijll 1v8tl;W TaU «p"_ p.6110v ytIlOU<;.

apvf<UW "1n'lilw, G>tIPTW, KOC=c%0fLO:I', ~A. develo~.

cipvuJ.l.ctl (ilop. -Ijp6p."t)vJ W!;ljTiiI 9j lrpoom0:6w "lit}; &.lrOXT~o"W, l('!"WfLO:I. AO:"~ocvw lie' S!l(l('~-rovw, aeo;, 1"0 ~otpeAoe;, wtp!:Ae«:(" ; 0"1(. T0 «P!l. al-num = Aa.!.I.~«_ V(!) (xup. "1I:"0:ptX(» de; i!.l.IX')TO"ll").

clpov, TO "'l'UTOV QfLotOC!;OV lrpoe; -ro «p(=pov xctl 8PO:K6"11TtO"ll, dSoe; XIXAOC!101.l" : to"~ ovyy. 1"<;) AOC"l". bnrundO.

4p6t.> (<<6p. ~poact) R«pOTptW. ySt..lPYw, XOCMtSpyW", aeO"f'1c;. deO"l"~e, 0 "0 &'POTPIWV, opyc!JvQ)v, yst..lpy6e;", i'1(JO"l"O~, 0 w&'PO"l""pktO"te;, oPY6lj.Loc. &.ypo," XtlAAtepyoul-I-e"IIOC;, Slrox"l! lrPOC; KOCMltpYStot.\I, to"08doc, =!.8o)'ovkt", i'1ewra, TO I-Ij &poupoc, 0 ciyp6c;" : deam ,jO""t"Spoy. TUlrOC; &.nt *dedw (f)pocxA. aeCiaov"l""l) = /..ocT. 'nto, &'PX. hl(),. 01..0:13· crari, T\'fj. fLail. tpA. airim. )'0"1"6. arjan, Ala. ari!J. = &'PO"l""pt(;), Op),6>Vt<l. - i'leO"l"(!OV, xPlj"l"". ae(lTeOV, TO ~TO ««Ai"l""PI». &pOTpOVI =&'p(.I.. areur, tpA. arethar, 1r13. ACCT. ai-iitrl)m.-.i'1got!ea,i) ~&.yp6e;", (G(O)," sx "l""oG *art.~.ra, *dgo-F-ea, lr(:l. ).OCT. arvum ouS. = n-sS(ov, fLov. IpA. arhor = O"!""l"OC;.

&p1ta~w "i3IOC!6lC; .x'Ptup(;),cin-ocm& atli -rile; i3(oc<;. &PlrO:~(O), Ae"fJ),<lTitJ1, denaylj, i) Ii) StOCpn-ocy1], Ae"fJAo:a!ocl, o1end~, i) "ciyxtO""t""p0'P6pov ip1'ctAdov wpoe; m,MlJ~t\l 1j th«pT"I)O"W r.pocYfLOCTW"II. «YO:VT!;Oe;, ·t"t}ouyxpO:voc»". i1.(pr.rg .atocp:n:«!;wv, «p:n:ocx"nx6<;, A1l(JTptx6 .... 'uen1}, -Ij R8pruvov, 8ps"II"oc"llosf.1is .. l;£<poc;' 7r"!"'"I)vov ap1mXTr.w)v': l(J(o)", W .. "ll"potA6bv ix TOG *sEP-' t!voct '3\Jyy. "l""~. MT. sarpiO=~Qt6:n:T6l,"II"tPtTtlL\lC»,XA<x8toJt..l.

ci:p1H86v"l}. ij IOXOt\l(O"ll lrPOC; cr-n:pt6lGW TaU aWp<XKOC;, viifLOC, KA6ld"T"Ij lrpOC; 6qlocva~v' OX01V(ov 6"1)ptlJTt)(0v 1t"PQC; ~.x1't8sUGtv «1'p(6lV ?;r;,rov~: ta6l,. d"1Jyy. Tiji apx. t"lls. a,pp.yati = O"TSPCC:Wtt' "ar-p- i= -e t'I". "t"UlrOC; TOU *ar-, ~),. d{laela1tw•

apm;,1j .Spbtet:"llov· ap:n:wcnxQ"II 1t"t"lJv6v~, ~. Jtpt~(D •

.tpnut« (8tet:l. • .ipinutll), 1j ~(L~""lP ... iii\! tlr1f6l\! "l"oG 'AX1AAe-6le;, ~ T<XXS!o:R, Cv "f~ "II").lj6. ~ Aent>«lt, 0:1 ~eEocl "f(;)"11 61Ju.ACw, :n:'!"tp(o)"t".t "t"e-P<X"l""et:': auyy. "t"ot"li:: iehtropm 'a"n"ocm(;), TPWY6l .•.• MT. rapio [d- xo:"t1I. TQ o1endtw).

clppCl'r~ I&KOCfL"II"ro~. af,tSTO:d"TPOOPOC;' : d"1Jyy. "fOre;: i)),. (J(1flrd,a, <xlo).; eordem, MT. verto •

.ipptXUoPOIt (4v-) • .ivOlPPLX6:0P.CU "n-pO,. Tli &v(o) &.voc~.x(vw 81.& xe~p(;)v xo:~ "ll"O~.(;w. «GK<XP<P<XAWV6l f,tt XCptoc K<xl ILt :n:68toc), «v.xpptXW(.I.et:I": '3\Jyy."t"ii> «PX. Iv8. rfRgati = !Plrtl.

:::~;i(o)(7t~v~r.(J;~!::6(~:.~8. ~~e; ;:o;f-.'i~G~, ~I~~~~g!;. ~;

ieew "i3oc31?;(I) f,ts"t"1i x61foul•

4po€\luc6v, -rb IXl"fptvoV 6stouxov «p~x6v": ill. "t"ou' GI.lp. ~rnig, 6mp 4x "fOU wepd". *ZRrDW- = 0 !XC»v Xpwp.o:. XpuO"oijv.

aplnlV, ~PP"l}V (1(0)"11., «10).., XP"I)"t".'pa"I}V, MX. apaJK) l&:pOCVIX6C;, &:v8plx~' : &C; CI""I)(.I.<xt"llOV 10 ixxuvwv =C;I!.I.<xI• etv<x! d"lJyY. -rotc;: &:PX. ("118. ul!Rti - P~.

!~::~~!!a~~. ~o;:~P~~_t::~~~~p~&~PG. arll'an = av1]p, &ppev ?;~ov.

4pcn0t; IS!XtlIOC;'. ~A. fig·n.

4pfttp.~1 0 "0 d"<pO:?;6lV, <J<p<xytoJ ... <povcoJ .... deTapAw 'XOC"l""oxxo:n:'rol. !'Ij>6:?;61.:

28

d:~tfj. l'ruILOA.' a. .. npoxt~'fQf;~ mpl xA1)pOV.Ai;e~. (11(1)0; bI. "'eou *dpTl-Tapo; to de; ~P't'11X '"1£"(0)".6 bn8t#wt; iCCtTIXU!LII61VI ('[.t.IiY'IPOC;' nIXpdt: Sc\I.)~A. den. d~ xal TifU'CJ.-"'Aet"81"'C;, 410 O"IJfUtivov ~ij GOpt1!;ouO'IlI• 8uaxo).wc; dV1X1 31)1I1%"I'oV vii «v«x671 etc; rljv p(~IX" 't'IXU'"}V, 6.)..)." d'lllXl (.Uxprx-- 01.0:1.". lI:POt'AWat:6Ic;.

cip't't:J,l.TJID ."toe; (<<oppiaxoC;))) xo:l Vrti)c;': t(J(o.lr; b: 1'00 "'da't1.68~* ·o.lx(o)v a6l[.t1X xo:).(i)o; XctTCO":Ktu«op.iv(Nq.

C!POCt bdp. IIl-Qhlo; npo QAtyw, &:xpl{3iii .. T@po:l, l1t}rtor; "llxptfj1jc;, O"ttla't'o.;;,"tCAtt"o;, npEl'tffivl. l1O!7Ulr; '800twc;W (dvaQO'Ior; 'ixaptx6~1). b&a(fti!c; 'nctpt(I')(tuo:O"~tvoc;': m.>)'Y. -eijl elpfl.. ard "" !J,o).u; npe 0).(,(01.1, d:xpt{3roc; 'P:@PIX (deTI-ytwt}r;: d:PII-, erd-a-cia = 0 v£ro.,.n YC'N'I)Otu;)' TV1rot "X1)[.tIX"'et<:rtltvTto; fl.'t'l'«C ,""o(it, cruyy. -;fl p. ·ar- = (I1JV,z1t"CtIV. npQGOtpv.61:ttV (/3)., dgaelmtW). n/3. I1(}T(JjJ~, dprep1}.; xo:l apaQ{?j, deTVc;, 6ripa(l.

iP'f~.6 W'!'Q ~~~(o)[.tb). 6 &p'l'OC;I, dpt"ol<'(bt~, 0 IdP"'011:010IOW (·-q¥oP08: ,ntui1oo, ,,(no coquue] : &~e~. hl.l(J.o).., &v Btv &Tvol~ t1l.lyy. 'r<:'{.:;: dewoo,deaelu:>lw, 4.:; O"IlfLcthov 11."0 11:olpeOX&l.loll1fLtvO\lI.

4p-ro~, -u0.z, 1) "GU\li\lw(f!..:;, cru\la&I1~.:;I, <4rnJw, deT;voo liTOl,fLil;w, 11:olpoloxeu«. 1;001, d(lTtwa~, aeT;;VO~, drrdJnje,6 1 ... (..-).0':; d;~cl:.(J.tt ... o, I..v "Aprt~. 'E11:lactup~ xoll 01]p,,' t Sip.ol tu- !x ~.:; c, ·ar_ = aU\l«~tv, r.poaolp(J.6t;clv (~).. deael~). r.~. dpX. Mt ~6.\t = cl:.ptai£\Ill &Pol. TOXX-ro.:; Xp6\1o,:;, dplt. ant = CJTOM0'tL6" 8!1.(xGaW'lUWi. ).«T. anus = I(p6po\l. f,tD.o~ TOO a@It«1."OIO.

'pU(3.CC).(A)O~, 6 1(3ill&\lTIO\l. «"(l'$io\l l;(ov a'WIov ).(Xtf,t6vW: devw + {Jd).).m; iipuw lci ... -d(;). t~«r(,) u8wp 9j I().AO {>yp6v', dgMt'tj(l, b Raxttib.:; (ciyytiovl, 81' ou dpucl (d\lTAci) '1'1':;, dyyctov l'tPQ':; p.~"p71a1.V {,yp(;)v~: law.:; Ix 'roO ·F«e' (: «PX Iv8. vir = i:l8rop, n-~.~e6oo) + ·v(a]oo l&vrAW 1J8rop' (n~. dop_tlo.> 1&\>1.").(;)1, woo = 4a.). ·BA. d"vuO'oo.

4px6" 0 '«PXY)"f6.:;, 1)yt:p.cl:.v', dexw Inpo71yoOIt(xI, d[J.«1 1rproTO':;, C~1LCl1 M71- y61b,Xu~&PVro: BIOl.)tro', apXOPai 'dpX£1;oo', d(lX1], 1) Il\I(Xp;U;, cipXijR, oetapo" Ii 16 ,nproTo~, &pX71y6.:;': tif3t(3. lnijko)..

1 4pwlJ.cc. -ro, (3).. dedw.

2 4pwPA."'O '<ipwll(x1."tXl) (cloap.o.:;) (301."«V'l)!!: 01(3&(3. i1."l.l[.wi-. aGCCl ~q1. clop., (3).. (&t111I') dcral.

404p.tY&oc • .,,, I)"OUnlP, Atdvrj, ax«<Pll': npoc}J...-oxty.

aolk~. 0,." -." .xa(3611). (XWdA"l. «xa:mouf»1 : ~aw.:; GUyy. TOrlb: d~a, ij, YO'& a~o = ~pa:, ).0:1'. treo.

&O.).yijli -0 d,y11.V fl).ij30vo~, dx6A(xGTo~, dac).yij.:;~: df3£~. hul'-0),'

aO'", -'o~ • ." !!tAu.;, ,t7Ji,6~, <Wian-lj»', dqto~ ''"1).6181)':;, «).a:mtcl:.81)Q)': I'-&).),0 v, t>~ npoti-6o ... tx'to;) "neis, d v ol~ GUyy. Tiii .xPX. t ... B. ilsitaJ;! = Itti-IX':;. 4CJKaAwn&~, ~).. ,",o.aOna~. 0

4mcccpU;w ~7t71a&; ax~pT&, .xGnoltpw·, dq~aell;, -100~, ij IIt~XPQ':; o;(w).Yj; T(;)V bdpw .... : GUyy. 1."ij) meal(lw ~ox~p't(;)'.

aCJKEAIj~ '0 il v Sl.I Bwl%p.cw.:; a,' .xVTt<r.<Xatv, Xct=~€~),llp.tvo.:;, &8~liAtln-'ro':;, GU"'r,(ij.;, ,in-tj.to"'o,:;, t<ql.\po'(\'ruf,t<>l'\i~: auyy, 1'01:.;: m.:iAlw 'dn-o;"lP(Xl ... wR, mU·l1eO~ ·~l)p6.;·.

40xiw ',tnt~py«~o[J.«! TI .mt{UAro.:;, £~a:aleOO, 'l'ul'-vcl:1;w~: .xl"t~. £1."1.11'-0)..

..

4CUC'l8ij~ 'ci~),7;~~~, liI(tpa.IO<;, 0) X!:lA6i.; 3101Tl')povIJ.C'IoC;w: w<; <:T1ll1llr ... o'l '0 lv£u ~H!l7)~~ (€X TOU *axijOo" T6), dvr::tl ~yy. TOr~: ,(01'9. skapjlln "" ~).ci. 7rUW, ciPX' y~plJ.. sceddn, "'EO~PI1. schaden _ ~).ci:rrUIV, tp)., eceebaim = ci1ol.pw1'7)pt«~6l, XGlfolVW on :Ko).o~6v. KIX610'riiI TWa. 1I"0:P,*).I)TOII.

4cnc6~. 6 ~6A6x).'I)po'" lIiplJ.Qt ~t;Jou, xa:Ta:).lf)).(o.I~ XltTClpyor:afJ.i'lov 1I:po,;; v:rr08oxi)v xa.l {LtTIl'1l0pa-... oypwv, Tb «.x(f)l.t,)" : fa6l!; !1I}Y'f. 'tiil rip),;. 1113 .• tka\J. = X&).UfLfirx, lv8\,1~, be~c;.

4G'jl""o~ 'X'x(p«)V, «;(<tPO'JILtVOC;», A(.n CU)(a.pICJTlJl'ivo"': ix 'roii *Fa6-a-lUJ'O!>". 1I-'rX' liop. TOU ijaaTO. ~A. fj6opal,

ci;aft4~ojll:n .Xa.IPil'\"U~"" v:rro8.!X0fU'1 'i'IAO'!lPOVtil<;, tvrxyxa:).(t:QIJ.a.! "Iwa.", daMmo,; "co:rrp6a/ltxTtu;, t:rrt6ul1'I'/'t'6.:;': tx 'too *dq;rr-a6-jo,ual (d- = *n = tv,

de; ;), GUn'. Toi.;; aunHO" i~"bw,. p. *Beq!l- = Airel"', ..

4cma.lpw, ~).. rmmf]W.

4G'"li).u~. ~),. ond..l.OI~.

4cntcipuy~ (iTT: licrql-), 6 ITPUIl'tPGr; ~).<Xt7TO~, {(cr7to:p,xY"'{t»': f)>... omaqrdw. cloTcno~ ·appl'ITO~, dvix'flPOXO"TO';, oi1'l"tptypIiIl"T<»,. I-lrr<X!;, &1'I"1:\POC;, li'loxp!8fLl'I-

-ro<;' :, d-(me-ro, '&pP"l)TO~, <hCX8\i)Yl'iTO~', O"UY"'(. TOi:~: h(v)btw". ivl-rJneiv, dl.; "TO af1XBro<; (1UY"'{. Tijl aXE!v. n~. /homb;no,.

401d". -l6ot;, ij ''1"0 yvwoorb'l oifJ.UII'HXO'l 81'1"1.0'1 "TW'I oiPXOX!WII, ij ((oi(fIl"!8aml: t(fW~, til(; 1'I"POtAeOll ilx "TOU ·dv-a.1fI,d- Ibt,«V':tOl tKTt"T<X~"I) xoxTIl I-\'ijxo,. TOG'(f~fL<lTO~', c1\IQ:t (fuyy. Tijl da#lo~, -6 IxwII t:upuxwpla:1I (fLt:yiiA1JII lxTtl(fw)" ~A. on/dto •.

,~~. 6 'c18o.t; xapxl'lOU, oiG'l"aXO':;', ~A. OOl"QJe'~. 6:crtu<plt;, ~A. fSTu.ql,..

4cM"CP.<P"il1O loi8L,x(fEtaTOC;,ax).6I1"1)'I"o.t;, o"t<r:6t:p6c;': )(Up. '1I,""n B!v d'l~L 3\>'1ox"To'l '1« 1'I"L£ofIn" 1'1"~. oreptplJAoV, W raJ i)(Tt8AtfLfLr..at fAatl'i_t, d. &:1'I"01n~OfL<l"T<X m'l f),oxt(;)vr )(<xl &:PX. {v8. stabhniti """ a"n)p{~1:L, 81ambhate '=' ytvl't"a.t dxa.IJ.- 1'I""T0'I, ClTa&p01'l"OLt:iTtlt, XCT'I" iltap-. == (JT'P'W" !U.dllttv, >..t8. stembti = Xa.l.l>.till lxj3).a.ClTlilll:t'l. n~. (Tl"OIrpvA?) xa.l (xa.T' t'iotUa.y1j1l 'l"OU h : bh) ol"ep/1w.

4crn')P. -ipolO, 0 'dO"TPOv, ««"dpI_})', l1.O"Tf!OV."TO lorb ((dmpt», da"TpO'l'.: trurf.

TOt,: jpX' {'lB. etar-, 1'\">"l'I8. tiraJ;1, 'I"0X. 're·;' 1'1")."1)8. = ifCITPa., &:pIJ.. ud, Aa.'r. 8tella, ~PE'I". sterenn, yoT6. ,talmo, "IIIOY£PI-\. Stern = d:O"nlP' II!3. d(Tl"eamj, rdtteOl.

4cnp6.ydott. 0 ~dC; +(;)11 0"1'I"0'I80).wv, -ro &O'l"GUII 'riOiv iJfupl7w, 6 &:"TpriyrxAO';.

TO «XOTal»l: xa.T' &:<POfJ.. Ix'TOil ·OO"rqciyOlAo,· ·ost(h){,. trurf. TOi~: dOTto., TO IOCITOW, X6X)(a.).01l", ),aT. 08. n~. 6cna~o,.

4cnpcm'l. (4)CM"£_Pom'l. ~ l)'ilJ.'ft.; a"Tp!Z1IiI.;, .iIn"PlIl'l"1j, )'Ii!i~t..; '1oI"T~I, rJl"l.po" larJTpG:7t'rWv fll~ IiOT1)p., d(Tl"6QMJ1T1f<;;6 10 l:xaqle'l3GII(!;<»'1 4aTPl:Ill'l"", b p{1\"'ruI"II Xf:pOXWOU.;I: auyy. ~ dtnW (drJT~ xup .• ~8a.l.p.0'; limp~·). n~. (Tl"e4:mw.

aCJ'N (F1icrN), -UIO (-.WIO), TO 'no).t..;', drJT~, &'00. FaO'"fFd" b Ib h ~ 4att~ (1)((;)'1. 0 Tij~ l'I"O>..cIol'; XIiTOLXO';', dnt'o, Ib Ix TOG da'l"l:<»';, 6 lx T~'; 7tO),ctollO', d(Tl"lJe'd, '6 TOO d~lii, 6 d.; daTI) ivij)(IoI'>t.I: ... .iPX' 1"113. y~tu. oM. _13p<X, 6iGl. ... ~ n~ (txTlT. Ii. YiItu_ lWauo, ~7t~.

30

:~t~~IJ::Xi()'!(l~lll!t = otxw:, [1£0"0"<%11'. vasti' p. *lIcs· = ot.xdv, xa:'I'Otxe:iv, 4oUrp'tjAO~ (b[l.); &~e~. !Tl'jfl.. xed hU(,LOA. (ouyy. ~ (l"Otp6~1 ;).

aO<p(t),,'t'O~, 1j (xOll 4aCj)cO.'Cov, -ro) ~pt\)o"'I'QC; ~x xot=ap.OCTWV npoepX0!L&VOr; U8poyovrh6prx!; ql(:W)[lSMC;, ~ 1i00'I'0'.1.'I'0I;, -ro «)«,('I'plit.t~»~:=!Lic(l\l o:wok'nXov, !:;a:()'flXAt~ov ..-!]v O"TEpt6"ll'ro. 'C"(;)V 'l"tlXWV, OU1Y. 'fill 0''1'&)).00.

Aocp65EAO~, b wd8ot; ,{lI),f'oti xpwoet3out;' : &:~e!3. holLO),.

&axa;.,aw, 4OXa;.,).w ~XoXA&mtlvro, d(J.rxt wpYla[l~voc;, &yo:\Orx)('rw~: ~x 'nvot; *rurXa.1.o, '6 !l.7J 8vw1!W'oC; v&. O'u)'Xpa:TI]6nn, ~A. [Zoo; TI(). -axoA1).

Ib«A~ot;. ·A'I'o:;.,~ .. t"'h (3)., nv'uvTOI'.

6;'t'cr:).ot; wveo:p6C;, vea:vlx6C;, 1t'!Xt3txoc;", d-rd.U.w, dnrJ,uw "«vnps'I'«ll: rowe; (I"\)yy. 't"q, rall" &v ij At;~ 8l:v «,,1))(1) el .. TI)V 'Iil]1I'. YAWG"<:I'O:V (11:(3. ano, Mx-r. atta= 1rO';-njp.).

chtltp R«AM, 0fLWC;": [l_iD.Aov be '1"0;) dr-aa (n-(3. atlrde bt. '1'00 a~T' de), GOJyy. 'l'ore;: Aa't". at, '(Q'r6. ap-pan = «McL

&'taplJ.ux't'oo;, ~),. t:a!)f1v(J(Jw.

a-raa8(l).oo; w«voono.;, «XOMG't'O~, U~Ptonuto'O", dfQ(JOillw ftn:p&'t"C"6l «voO"tCl:, cptpojJ.Cl:t «).o:'OV\xw.;" : (J.a.IJ.ov l" TtvO'; *a"Cflu6o~, XCl:Tcl fUT&;9tc\v ix Toii *110ae<no~ = «PX' iv8. dh~~hil; = 6paaU'O, &:66&;811'0, S&:pp&:Mo.;, ~),. 8&eGo~. 6."ft:I~Tjo; (6!-t.) ft&cpa&:pT~, &MIJ.&:G"I"o'O;': !-tWov !" TO\) *d-rtaF~~, <nIyy.

TOt.;: rdaw, rEe~, revw. &-rd.-q.;, ~A. 3 -dM(;.

&-rEflp,w '~M,""6l, !-tH&:XttpV;0fUll Tt XlX}tw.;, o1n:oO"Ttp(;), o1n-&:T(;)I: lawo; 0"1Jj{.

Tif> «PX. tv8. dabhn6ti = ~Mn:~et, i;&:n-&:T(f.

&-rEV'ij.; I),(&:V "l"t"l"&:(J.tvo~, {(Ttv"t6ljJ.ivo.;», 0 p.'Ij l(tlI.(J.n:T6fUVO';, tn-(p.OVO.;I, drsvit;I» .Exw "tou.; OtpBa:i.IlOU,; n-poc"lji.wj..(biooc; d.; Tt, ~i.trt"(LI a"I"&Voo,;, :rro:p&:"l'"I)p(;) tlGXtXp8OCjJ.OXT('; d- (tl6POtGT. = *8~-) + *"I"ivo,; ITOCt\lUx, ;(01'8-1) TtTtt(J.tV"ljI. (=i.&:T. tf!lIus), ~;.. ulvw.

4-rEP (o(J..) ·p.&:xpav «no, Civw, xwp('Ow: be TO\) *SR-ter, 1t"~. «pX. lv8. &mUtar = n«ptxT6<;, ~p(h o1rro, o1px. yepp.. sunder = xexwpmp.!v6lO;, X6lpl.;, ibM, vtoyePIl. sondern = ibM, :X6lpt'ew.

&Tipeq.woo;. &-rEpciJ.twy tt1!-t6.;, axi.1Jp6.;, ol.t-l) ~xuveeL;' ; ix Toii *TiQ!lPfl ·In-hp\tft~. "tPI~~ (~A. rE~v), Civeu .. p\~ii.;, fUlM.xUVc:r~'.

4upoo;, ~A. he!!o.;.

~-rJj, 1) w"UlltpOP«, ~;'&~11' (xup. Ix-tU?n)[l.CI: rrpotpx6[l.tvov tx TOOV 8&:tj.t6vwv, ~YXUGto;, v&pX61O"~, chal,,&qO"!ocl), datal '(3Mn"Ut', a-aaTo,' '6 !-t~ tmo_ aTtt.; ~A&~"tjv,dEfhx't'o .. ', W:zO"i'1l(!Wv 6j.t. (n-aprx8e80!).tvo'O -runo.; dtalrp{lwv) '&~VtTOo;, !fp6lV, oiVO"tjTO';", xup.' fptvO~MI:~~o;, ««nOtucpAwtJ.i.vO';»· : f11JY'(. '1"01" .. ; Ae"t'l". vAts = nA"tjy~, AWXOPP61". vade = ~i.&:~l'), &:vanl')p!.x, ii.&:'M"6lp.oc. Il~. ot1i&tro, dmMI1.

m-rl£'foo;, {SA. TIro.

1. Ram Tbv 'Hm)1.. dutlrp'1~ov a7j!udvtt R«n-a(8tu't'w, xax6v, oi!).rxp't'wMv, tl80XltLOV, (J.1J8tvoo; Ci~tOv·.

31

u't'i!;w ~lltv llt~w 7fpoo:tOX~v, lUPI<ppOVW" ,: fx '1"\'10'; *d~T:T. "~ f1~ Tl;pOc/;~WV, o 117) 'l"lflWV": ouyy. 'TDr~: d;px. tva. en &1)).. = AOYI}(OV, "OUC:;, ,puy. x'p.~po; IOX,aO-tjOI<;, voU~'· p. ·q¥ei-, lf~. t'1f}iw.

a:'CijA.o~. ax. T'iP.~'

UTIU).)..W "<iwr.Tpl:q>W", ~". aTOM.;.

&'t'lA6t;. (. "0 «&.;(,,6.;», &.-rfL6.;, ci:vo:6u!Ll«O"v;, XQ;:mo6<;w, O'w£ovt". [3. ofJ.. dVTPry, fj,

~~;t8~ :t:~1tV==~v::~: CP~:;.fL(X,:a~:~';:..)(;;:.;:1:l~~~~V~u~ its: ~

or"to~ 1:)( TOU &:).w,,(01.l, npoo; .t'lt'0XWpltJ!J,Ov TaU aho\) Q;n;o -rou &.)(.(,pou «""t

TO AlXVlcrj.lI.O> )(Ott aT/I.1t

4'fonoo;, ~).. nmo c.

a'l"~~. 6, iJ "'to «&.8p&.)(.'I"I»' ~£),.~I, dTI?EX~!: 1&;"PO)(&;),\),""OI;, &'A"'l6~.;· (xup. "0 !J.7) 1tepl£O"Tprxf.l. ... tvOli"): WI; (1)fUlrVOv.~uMpwv npo<; 7fepLTo).l~\V· (d- = tv, el<;;), auY'(. -rot .. : dpl. Ivll. tarku\> = t.hPIX)(:fO<;, d:PX' SXXA. oi.ocJj. tJ'ak~_ "t"CLwtrx, ~c:.VTI' ).a:T. torquco = O,pt'l'w,

d .. ~pa;1'[6 ... 6"". 6"~C1p1'[6 ... ~ '8p6ILo~ (Jnv6~, ci;l'pcx1\'6~, ~(f10V07l'&.Tt»1 : we; O7lf1o:tivov '1\'S1l'!lT'1)j.4lV'l) 606 .. ', dvcxt auyy. 'roi~: Termew 11I'o:tTW aTIX'I'u).d:~', ).CXT. trepidlUl, IJ.av. np"". draben (vsoytPI-t. trsben = ,pt1\'08t~ttv [l1l't {1I'1\'01))} X.T.).. d:TPIliKi)t; '«1\'pox&,).1)1I'1'00;, &:A'I)6~.:;", 1'1,. 6TemnO&.

6.Tp4:~ xo:tt 6.-cp4:~ bdp. I&,veu -:-p61L01)', 131,. Tee,.IW.

G:-CPUyefO; (6f1.) : &:~tf). 07lfl-' ('cbo;cx'l':l;1t6v'Ij"T00;, dXTtvo~oAwv, ;'d""m,w· ;). tawe; ix TOij -dTevyell' lri66).wTov £Il/cxt', O'uyy. Tcjl T(>V~, yev. r(>vy6.,1! '(,,1\'0' O'TGi6p;1),«A«a1t'l)1'ouxplX(JtOU»".

4Tt'G 11I'«T~pl : = ).«1'. etta, yo't'6. alta, &:PX' YEplJ.. otto = 1\'Q;T1)P' At~~ 'fiie; V1)1I'. YA~(J<nJI;;, 6lC; «l ).. : ibrtpCl, :7I'.mna, Tena. ITfj. dTaJ.~.

d:Tt'Gya.;, 6 '£I8o~ 1\'~p8\)co;, <<).tf3cx801tcp8txQ;>>': 7)XOf1tfl.. ii~t,l;;.

a'M'O~l (.dTjopalj ITo1\'o6nw TOV a'l'lJfl.ova:, {TO «(JTIjfl-Ovm) d .. ..tw to'l'OV (<<d:pya.Attlm)", Otd~opal IU'I',1£,,;w', lJaJUl, biaapa, TO '<rn]fl-WV, «O"t'llJ.lOvU)I: {crc.,;<1IJYY. Toi~: Ij'r"wl', 8wp. aT(>W)I, -ro la'tijl-twv ~,u,IUC't'Oc;', riPX. tva.

'tka\t- ripO'.= clcr&f).;. .

6-w1;w .lijotf3&;llw -nva. dl;; ciywvlcxv, cl!J.1tou:;i' ell;; 1't"IIot <p6~o'l, 1'po!J.&:~w -nv&:I, dwC7JAd~ l1'po!J.tp6e;, '0~Cp6C;': !J.ii).).ov (JUyy. 1'ij) Xt't'T. hatukie = 't'pOll-tp6.;, <pofjEp6~.

aa 'c1q>' !1'ipol), 7rl1).tv, 1x vCou. 1'oOva:v·dov., mlTl'Ha '(mrlj (JTlYILi)>>, rljv a:utip (J'I'tY!J.1)v, 6.!A-t(Jw~, "l'I'otpotxpiiJ.lOl', ail·OJ l(I;u'I'661, (l;UTOU, ix.er', <W-TB ·1\'!i).w, "l'I'pootTt, "l'I'pCU; TOUTOt,' (avTO:e 'illIi', l:x TOU -atlT'd,,): ouyy. Toie;: ).0:1', aut (-&u-ti)=i'j, autem = 1I'!i;'tV, c1).).&.' toooo;ouyy. X(lt 'roi.;,: yoT6.aJ1k= ).ot1\'6v, ci)J.&', veoytpj.-l. aueh = brllTlic;, 1\'poaCtt. n~. "triJeo, otho~ xa;t avyd~.

a~.1j 'M!J.rft.;:, ",<dO; rij.; -i)!A-tpa.~, ",WI;; 'I'OU i)),(ou, 6<p6(l),j.-l6"., aVyd('w ·&'l(Tt· vol5o).b'l, xo:ta.)'&'j.-l1\'(,l, j;;.rn(.), 1\'(lP«TIlPb'l~: cruyy. 'I'<jl ,*;.~. ago; = &rI'oAaj.-l- 1I'W, U1\'oq>woxw' tow~ (JUyy. )C(lt T<jl ixx;'. o").(l~. jugs = 'I6'ro~.

C1-66~. -fl' ·~Xo" <p66yy~, ,wv1), Mr.)'~&., OP.~Ala., mlddw '<pW'I&.t;w, xpa.uY&;~w, >.trw, 6!J.v.w., aM?jeJ" -eaI1O, .t)I 10 q(.)'1 ).o:).t4v '*v6pw1I'(V'I)v, 6 1\'OtOUII-C_ vo" Xp'ijO'IV civ6pw1\'(V'I)' y).wO"O"l] .. •. 'Av1'l 'tOu av6.)el1oa ~ 'I'iji xwp(1j-l '08. c 334. fxojotr.i xo:l rlJv ypOl'1)V oM71euaa 'xot'tOtXOUo"(l btl, -rij, yii,1 : 1x 't'OU

..

-d°tlCi- (n'(:I,. !loiw '~II6), up.v(;il), (J\JY'(. 'l'Or~: dPl. ('III. vildati = b(f:I,&AM;~ '!lwv-ljv hJ.T,t. uditil1]), ;"t6. vadinti = j(m!". &Vol.uil:ew. n~. ddClw, d'1MIV, oMIjeaaa.

«6qnxo) 'l).,x(o) 7tP~ 'rei 6:rdcrc.J, MaUprol, ~),. lp!iw.

IIf:1e&6'K (tc.:.v, u(rTw&'l;) 1'P!).~1J't'0<;, 6pot(Ju.;, dAr.t~wv, U1tCpY)'tIIXVor;l: ~K 'fOU *amo-FIlMj" 1'1:(3,. allTo, Kat av6&vw, iit:'!elv.

116Btv-nJIO. -w,6 '«1'I:Ept6pI(J'l'O~ KuptO'; (3\micr'l'l)~1._ CP(}\lEU~' (KOC'l"' «PXci.; lim.

CNY"I't'lWV), GVP-illl''1~ lm.>vtpyO.;1 'HoUX': ~ .. CJ'Y)\llltvov 1& h'l"tA&V t8(" XEtp!l, dYOtt (fI)yy. 'Tot.;: !nUl,'l'!l II5n'AIX, 1I'IXVl)n-).,(iZl, avt/pi 'lhO:1I'pch'l'(O), h'fti..w', &:PX- tv3. nntti = )f.Ep~!l:et )(.'1".).,

(I~lh, UWfUcU, (:1,).. av,

1l1!l{ClXOIi 16 oj.tou 'Pwv&;t;wv, 6 I-tI:Yrx),oopwvw.; xpozoyd:t:(.)"., j3,).. ~X~·

ClUM~ -tlX.,..,1j l'ij XI.l'l'a'T'i]v !p0cJLV ~l)fl.lXnr;O~ «a:UAa;l(t,±»; TO «(o:uMXl»', f:I,)..I1J.oe.

(16).1),1) 16 :n:po 'l'~.; obdat.; e!votXTOo; ;((;,po.;, «0,,1), XI.l'e'OtxtlX, OrX1JfJ.otft, .oJ.!.I" -60~, ij 'xa: .. ciAup.ot, xot't'1)l: ~yy ... oil;: rtlvw, lIEfTtl Xott «PIL. aganim = SIa._ I/uxnptuc.l, aut = Xot..a).UfLot ("au-thi-l' p. veu-, "!.lea-. n~. lIw{lOl; (Wf?O,).o l,j~o~', wlat!yd,.

OIu;.ot;,6 lij «'PAoyipa.», nii v !ltLW'lXt.; xoi).w, ltiX.; f1(o)).1] ... , lvavAo~, 6 ~)(0(T1J f1'\"t\lOU no .. «ft0,j" atiAwp, -Un>o~, 6 '1'tiil/ xo().w!ta. fJ.nrx~u ~OU\lWV i] uo+owftd"wv,' xot).d.;, XotpdSp«, St';"pu~, 6Xe'\'6~1: rroyy ... or~ : ).« -e. alvus, alveus, ).t6. aulYs_xuo+oi).lj fJ.E).tf10WV, d:pft· ul.= 8p0ftOl;.

u'"i:w. uu;ivw IwifLl/tIJ'I"\ .. & a.u~1lcrn, a.6~«V(o), &-"u1oo, ivt"Xuw', 6"". deew ·a.v~dv(II, lto).Mn).«<ndt;w': p. "ajl(e)qs- (lt~. 6ip.a: ea- : dpX' 1 .. 3, tj~a- = tOj(u,;, MYOtfJ.t.;, ).a. -r. augustus) Iv .. oil;: M'I". auxilium, «PX. II/a. I/.§.k!anam au8. = lntpp(o)al.';, tv1OXI,":ru;, -;a~e.yati = xdjl. .. et'fl, ... a ot~'I}an; yo~. wehejen, dpX' yepfJ.. wahsan, ",coYCPfL. weehsen = otu~li ... e, .. · lt~. "aug- tv Toi~: ).01 'r, e.ugeii, -yo0r6. aukan ... otU~«vea6otl, rr).YjfMvtrr6or:I, ).Ie. 'ugu = a.utliv(o).

U~t;, bit· 01110{ '!;'I}p6.;, «lfE!;'I}PO:(J.{Joi v oc, IU!ta.Pa.!1!dw~·, avalvw '!;1JPcdY<>J, !-,otpa.tV<>ll, m1ov11, ij '!;'I}pa.atot, !;'I}p6T1J~, fLClpa.rrfto.;" ailw '~'I}pa.tl/(O), !J.iXpcr.tvwl, atirrT1j~ '0 !;ljpot(IIW .. , .. prxxUvwv T"1j\l -y)'Wf1!JO:II (btl -YCOOEW~), 3pt(J.')';, 6~v~, otu.rc-."p6.;', avuTaAio, 'p\l'l\'otp6~, «xtfea.p'l'o,;' {xup. '(1)p6~, 1)).tO)((l~'; [bt rt4{Joo:wt; «V.6p4no1.l1·): ix 'l'oii "seuecs = ).te. &ausall = i;T)p6.;, d:PX: t v a. SOf&~ - 6 Xot6ul'''w\I '1'1 ('I}pW, ciyyt..ocra.!;. sear, «PX. Otx).. !JM~. such = ~'I)po~' n~. ciPX. L\l8. 'uskah = ~l)po~. EA. xal cniXpa..

t ·uClpi., ~ 'moo~ clvt{Joou, ci~p i.... x\v-ljrrEt, 6 8poalpb.; d:~p 'I'ij.; rrpWLo::t;, ij 8P0(JE_ pei lfIIO~ ix 6or:MaCl1J'; i1 bt TI:O'I'cr.ftOOIl ipX.0fLt....1J. ( ) ).a. ... aura) : auyy ... oi~: ).19, 6ras - «-Ijp, _Ip6~, tljl,l, n~. dTJ/II.

2 lZiSpi.ij IGB!»p' tv TOi.;: xup. Oil. AvgO, aV(lvgo.'6 elllEu Uaot'l'ot;,!IIu3po~', dyA-(lV{IO. IO''x(o)1/ alltlJ-y(t; GB!»p' x.d •. · ~).. d'(lttgo~' r.i3.lJrjaatJ~.

GlGplO'll hdp. ''I''iJ\I ci(J.iaw.; bop.Cvl')1I «reb cr1]!1I1:POy,ijr-UP«", ot()plOI/'" aYX-(llIgo. 16 lyyu.; T'ij~ otUPIOyl = ix 'l"oij -(lUUl!-, O'ulf. 'l'iil ).16. aulra = «uY1l,: cipX' yep{Jo. ii,t(a~ra ..... Eo-yrplJ.. Osteen - II&OXO::. «Ac:r.!-,rep-lj», .iP;':' L1I8. u!!r.~ "" ltPtIJ\IIO';, u~-= otui'i). illS. t ew,.

cNcn~ 1[.LIi-m.\o.;, 6;yw'Pr).ij.;l, ~)._. atlt"w •.

tt.Uriw I'PMlEtC6>. )C~uy«C(,)I. diin}~ lj IXp«ur~, OP6)V~I: (0'(0)10 be 'foii *d-jii-,

aUyy. wti;: 1m, Tj ''P6)vlJ. xpor:uyfj', Aor:T. iubJ1um.

akbu& 1«G'rlj cmyltl.I>}, '*Id(6)~', ~A. av. .,-

4&qr.ft, i) I«vor:nvoijl, d.ilrp,p.,o 1«VI11t\!oTj', pl.. ;iT~.

u6W&UI\I b-tp. ('08. 6: 1i49) ItlplO'«)I;. noePotXp'ij!Lot:1 : Ix TOG *atno-a,Fov, "U't"(. w",: dpX' tv8. st.divav.=f:u66~; tltd0wr;;, MtT. dies' 1t~. aViiipae ~!p. 1~l.lep6v,-ri)\l18!or:v'*lpJpIXV'.

u(rr6p4~ '0 &<p' tlXUTOG X~\lout1t\1o.;, () &<P' ior:oTOU ·1tP«ff6>V -n, 0 ivcpy&v !~=~I; [jOuAij(Jf;6>r;;1 :ath-~ + *m~t6s""IJX~l.lt\lo.r;; (~A. plpolla, pi-

~ I«G~ () l8~or;;, 0 (810r;;M: tG6>'O, 4'0 "PoU-SOv b. TOG ati-~o~ ~o Ix ~po~ «>hoG, d<p' lam'oul, dWt~ GIl"('Y. Ti;l aV.

~.bdp. '~'"lV, jN):T(l!6I'OI, ai!O'IO~ 'I.l«TIXIOr;, livw'PISAijr;;': bt 'foii *lIu-t(iJo~, G1¥"("(. 'totr;: «PX· -yepJ.I-o Odi, vroy£PIJ.· 6de=lp1lI.l0'O, XCVGI;' n:IXP&.YWYIl ftu« "rou t ex -rlj'Op. *au· =' btn:08&>v, ftor:xp«v iv wt .. : dpX. 1'118. ava-n:pbr; or« x«~. a"-xan8t" l&vor:XWPt~v' 'HoUX" Mi't. au:.cugio· j-tISTlXn:"t". ~. *\{ett. T<\I hd< !"~).

dxl) (x(d u6X"'1), Tj rXIXUXTlOll;, un:tp1')opci\ltlor:, «MtC.ontor:., avXlw ~xof':n:cil;6I, {mepWIXVeUoj.t«II, pff}'aA-.fitJxEw l!£tY«A(»o; Xot:Uj(W!J.Q:II : tow'O GIlyy. ~ atlxi/v (~. 't¥-atlxEw: Vtp-atoXwSw).

~6xfp, -ivoli. 0 1-rp«X"!lAt)t;, ot:U;tTjv, «O'~pxor;», ;'1X1f'6 .. , <p<ipuy~l: O'orr. 1:i;l .dpl-t. auj.=;'IXIP.Oo; tv 1:i;l auji.k'=n:tpt8spor:wv. n~. l1prp7JV,O 1IXGX-ljv, TP«· ;(1'));0.;:1 (XI,t6:' a j-tt'NGj(TlIUL1:to&t, 1:olXlo)..aiJ'Pfl7J W«6;(1)VI).

u6xlf.6;, 0 I!;TlPGl..,.{«'; aVXf.l'lf!Q~. 1!;7jp~': ~iY. 'l'ij) dVo~ 'I;'llpbt;' (t"X1')!J.Q:1:[~ u&rj btl Til I"iciO'el. 'foi.i. *aV»-rJP" IE *jllulc..s.m.).

u6w I!vTAW'. ('03. IS 1i90 '~~«vw nul', av~-', b-atlw '«v«nT(»1F X.T.;'.), ieaOO'i-Jie,o ITj XfI"YPor:': ix ToG*avp'jw, G1¥"("(. 1"o!'O: MtT. baurio, a:PX. oxa:YB.-tG;' •. aU8II=«V1").dv·GuvclncU.. ~. *us· Iv 'fo!o;: devw. df'Vw.

~ bttp; ItlP.tG6I'O, dl6U';I, 11¢7'w~ ~ 'ed'Pv1.8!wl;, tl;or:!opv1')';': rO'w~ GU't"(. "fiit ·olPX. tv8. IIlwiya='G&uo;.· n:or:pa.xpii~or: (ii.v. npOepX7jTor:t h: 1"OG *abhDiya).

¥W IIjtIXVw, &:n:1"Of.tor:l, IjI"ljAor:opWI, j».. anTw. ~ (Of") '&!uwno'O, liG6t;v1)r;1 i a:~. i'totL0i..

aqM1iJt; '0 ,ivw' &'vwtLCtAtor:o;, ofi.CtA60;, !:n:bn:800;, «"I\").ovo;. «n:ip~'t"1:00;ft : ex TOG d~ 0'T1;9. + *f'iAo~ 'ot8'll!lll', :n:(). 'Pt~, b ':n:eTp~tr; 13!lqlo~'.

~ acp,,~,Tb '&,6ovov cin:O't!lILU:OIW-, :n:;,OV1:1)t;', d'PI'tto; ·n:i.ouo~Oo;l: ol!K~. hUIlOA., av 8icv ~vor:~ GIl'('(. Tij) EV8bel<l K.1:.;'.

~p, ~o~ (ov..) 'OTIi: ~t;'1J p!:n:1:6IVI, en:16. TOU 'An6Ai.wvo~: O'I.Iyy.T(jl dfPIl'lpl.

clcp1.unov, ~b Ii) )(QtILxUA1') :n:P'~tL\I"I) 'l'(>ij "I\";'o!ou ftt1:« '1:;;"" lI.""!-f.W*1:(»v ~'J-rijo;' () Mt'l". apluslre): rO'wo;, thr; G"Il!.l.or:!vov ':n:av O,1:t· ci"l\" .... "o~ti (&:n .... 'tpt· 1m) rl_jv O'U\I't"pt~Tjvl, dVllt O'I.I'(y. 'foio;: 'PM.I4w, na¢M::w

&cp).otGf.t6,.o '&<pPIO'tLCt, ~poo; 1:1)G O'T6tL~Too;': 0")Y"f. o:-ci' r)./;'dw ~t!!.1.~\ :n:AlJp~ (ysj-t6l) ':'YP(lo!or:o;, dtL~\ K~(hYpo.;·, & t,st.

clcpVW(d brtp. 'Gll,VI8t610;, !~or:!'PV1')'O', ~i.. fi'P'l(!.

cicppo;, 6 ~&.llpb~ OO(M"a'l)~,· &.llPO~ a't'tfk.O('t'o~, &;1lp{;)8(~ «t[k.«l: ~(Joo,;: be. 'roll

;~~r~)~:~~~;~PO~h~:;(~~a'='Jtlli:)'~8'l)~ xlX~p6;, O>~Wtfjl,rl, ~Cl'T. imher

cicp\XJyuO"" ~tA,j~, (3,op~opo~, «Mamp~'. ('IA. A 495): dlklJ. trul1ol.. d!pUGGW ('Trl 8>Jo ~<J(f- be 't'QU '!lop. dp.v<J~<JaI, 'It'f$. l~~apOOvu,; '08. 0 95) : anp-t- =us-, al.ma't'O(A. ~. 't'ov *aus-=&,.n-Att'J, 13).. dqvw, m'kU.

!XEp50" 7j w1) ciypL::o: &.it~3b., ««yptrl1t"l3ti;i»I, ~A. dxed.;.

ciXEPoUO'lc:t, TO; N~M31l (Atfk.'J&~O'J'rrl) {\8a:'t'a:': be 'rou lalherO" G1.fYY. -r(;i~: exx).: "Aa:~. jezero=).(fk.\I't), tiJ..up. (Iserietes .. - 'Ex rlj~ IXO'Tijt;; P(l:1)1; t(J(t)';: l(rll 't'&.: "AXi(lwv, -ovro~, b ",'It'o't'l.lfk.ot;; 't'Oll x"oc't'oo l(oafk.oul, dX6(!<tl~, .100';, fj ) ~'t'o atv3pov 1) A_tUX'll, i) AtUXI.lI.

CiXJ):-O' ~~"O\i 'i\l3t~.;:, 7t'TOO):;6o;': GU'fY. 'rot_.;:: Tza..&w 'lm60~ er.po~pw.;. no- 6&)',lza(! (l«t4 Ixa(!), 't'o ."1lo3ptl_enI6up.!rl, 'It'66o.;', ~I!:(!'t'. izi;=n06o¢,«Pl_ !v3. ihate=en.3,~xl!:', kt6u[.td' ([.tf:TIt1M". ~ .. li(iJ~h-: *i§h-J.

iXOo\i, 'TO ''f9p't'(oJ[.lrl, lloP't'tov, !Mpo.;, 6Atij.~, 't'IXAtxt'lt'6lpb:l, 111ftopat IlJcr.p&"o. val 8ttl 1l0p't'tou, e!fk.a:t "llop'T(oJJ.1tvo.;., "'TEVOl(oJPOVp.w.. ).U'lWu!L«t, 3urnv«O"Xe'Tw': t(l'oo,; auyy. 't'Cf> dyew 1«'It'&'yew, «'It'OXOlJ.ttEt". Ilt..wpipew'. ciXl.G;, -UO\i,1). If) 0l-l-txA4311C;: XI.lT&.na:aIO; l.... 't"jj ci'Tp.oa1la:£p~, oP.(lAlI, ox6- TO~W: auyy. 'Toto;: «!=lX. 'It'POOGO". agIo ·ou3.=~poxij. cip[.t. lag_ h> 'TijI ali. mulj'k'=aXGTO';:.

!X"!t. ~ ~IiX\)pov At'lt''T6v, xvoti~, 8p6ao~, dX'J'Il, ciqlp6.;·: [.tallo." be 'roU ·ak-s·na. (l'vyy. 't'ot~: Aa:'T. ecus oo3.=lixupo'J, ?!PX. yepfk.. agana=4xupO'l X.1'.A.- ~A. ~GlVa, axveov.

dxo~ -ro ~«y(oJv~, liAyo~, S).ttj.ol';, '1ti-Alo<;, AU1nJI, aX""pGI, I1X6J1fJ' 'ID.(ffOJA«~ AV'lt'OUI-l-~(lt t:"p..dXirov, -dXeVwv, Wo O)'~[!.6P.t'IO';, 'It'S'oI06W, <JTeV«!;ow', WeaxiCw ~a,,(~oo, AU'lt'WI) : auyy. rotc;:: )'Q't'6. .egie oua.=<po~o.;:, d.y(»,,!ct, _Pl. 'fI:~ agieo=1'P0P.OI;, yortl. og (ivta't'l<l1': praeterilwni=qio~oti(.t(U, &PX. Ip~ -igor =1lO~OU~rl~ •

• Xp&~, ,-ci6otp of, l;'yplrI. «'It'1.3la:, ««ypta:'It'\8\&.»", azee!5o~> fj=~O': auyy. 'fiji ciA[!.. dar8~=«lrt8tct, «'*X'Act3tti».

«Xp.s;'Cl\J l'lt'(p. ('l).. B269) : «~&rs:_ G7J[.t. (It'J -re).ijpet m.rrx6aet, ).tcw..... ttnzpcr.~

yp1v6)';w;) l«t\ &@c{S. Ihuf1.o).. - .

!Xpl X«\ iXP&\i 116)0;, p.tXptl: r.t«iJ..ov ttVrlt J.l.1t't'lX1M'. TVltO.; -roU Jd%@t 'la.;, I-l-txPt~ (d. lx TOti I~).,

!xupo". Tb Iof,' 1n:'It'l);'M)!4vll XlXt Ittc;: Acn'T,x up.tiXtrl x&xoJ.l.J.I.b"f)X«AIiP.ll T€w O"I'M)P(;')V [.tt'I"rl 'TO -&.).~vta[..la:, &xupo'J1: (000';:, ih ltp&'rOt~. mryy. T4ll1xo:ie, 6 ~!AXOo; (.t!'xpo'J lv 'Tiji 3tpfk.I.l'TI. 'Tijl; xtlp«).'ijo;, m'ruplr.tO't ... ~a'3et»., ilv an npotpX'l)'Tl.lt l«tM ,!L£1'(.«I'XlIIt. be 'ToG la~,,(lOI',x«'Ti w 4X"J fa l3i).

11$ m(p. I_lon-toooo, n-poo; 'TO lo'lt'iG6l, 'II:&'AtV-, ~. MO' 1r~. ~" ci${"Ouw. ro -"vTbv 'It'ow3&.;, ij «ciij.i611i»1:' 8avetO\l be rlj.;: '&:Pl. nltp!1. &${\i, -t6o~, of, 'l(61-l~o,;: ((fhlAc~~l·Six-ruQU 9j !».ov ~n~o.; 8umx.troG nUy!L«'

-roc;:, 't'6l;o'J, X«(.tliplX, «.pI.;', &'PO~. TO 'oip"o~, 4p6poom.;. x).&lS6l'cn.;': GUTI. 't'ij) Wnw.

a$..,opp~ 10 1tpO.;: 'Ta 6n-{"tJ> tpx6[.tf:Vo~, 'll:rlAw!poJ.I.I.x6c;I, j3).. 8~, ~.

r.~. :rraAivoeaog. . -.-

4wpot (:or6.u;), ol "1t63sr; ~1I1nJ yaa ... poxvljy.w.r; (<<ytfy.n-o:r;»);' ('08. y. 89): if$t[3. <1Yj!J..: trI.Iyy. 'rt? WIr'"/. Ieov, ,;j!?t1 (=.).e( e. sura ;j, ~ w!'~po.; ... ou a~!J.IX· "fQ~'.

4wpo~ wI; 1tlXp<k T"l)1I (';)PIXII, liXlXtpo.;, ~6>PQ~, dv~p!l-to~ft: d- ~tp.+r.lioa, 1j 'wpo: 'rou &ou,;, i1rox.+".

awpo~ (:E:.::rtql~), a\l1Ir,p. wpo~, I; IG1tVQr;I, dWTiw ~xoey.C>!J.IX!': (JUyy. rctc : dpx. Y&PI-t. wuorag=!.tt6u(;)lI, J.l.e6ua!lho~, dYY"oa«~. wiirig=xlX"flX1tt1rOIl"l). y.tvo,>, (lxouplXa[J.ivor;», Favro ftxoey.CJ[UJC!' (p. tau-, *s!li;.j.

d.w~tw "XO&!J.(;)y.lXl', ~", awf}Or;.

aw~o~, b (xoil clw~oy, "fb) R"fey.&'X1ov iptoo, M1t"fO"t« ... O'; xvour; iptou, cXllou8t», m &'160 .. , e. t:. -ro oipt.a"roV1rIX'IImr; 1tpa.YY.IX"fO';I: ix 'rou oIidFro"fo,' to(J)'" w~ Cl1')!'IXtvov l-ro u1ti:l 'roU dtpOlO qltpOY.evoll 1tpbr; 1t&a«v XCt"f€u!rullaIIlB, dV1X1 trI.I'fY. '!:t? ibjf.ll 'nvt(J), qlua(;)' ,*a!:!o.. j.tt't;IX1I"t. ~. "'01} *alle-).

B

(aa(&atl i1tt9· l«j.t1t&', y.1I"&. I, 1I"ro, 1I"ro !»' ( ) AIX'!:. babee], pafJdl;oo (xa! pap/Coo, ·vew) 'o!J.t).ii>da«!pC>';, b(.~&.I.Aro <1"'&:p6pol.ll; !prov&' .. ', {J&.pa~, 0 'qlAUIXP0';', pa· Pedt;w 'tt:Pttt~w, -rpt1;;6)ft: tu-r«3t1t).Cta. At~1I; -ril.; \l"l]1t. YA~aO""l)':;' 11"~. &'PX. tvB. hahabi karoti=~oqltr;"fpl~tt (i1tl mJp6r;;), AM. babit=y(.tuptll· in(alllO in! npol141;wv: ilyy).. baby=1tlXlalov, y.<1V. "fE:py.. bahe=y.f)"t""I)p, buobe=1tQlt.;,· n(.tt3&'ptov, ne. bObll=fj "(pQlilX X ..... A. B).. noxat, Pal-l{Jalvw, {JaefJa(!Or;' 1t[3. Pd~w.

~tf>t '"p«t~w, -rp!~ro., (').. papal.

IIdtw ·).trw, Ollt).!';i, M:AOO, 9A\>0:9&I, (Jd~Ir;, -ewc, 1j 1i)'6yo.;; 91]Y."I), d.'fYuto:', ~w ')JyCt'llt 'HaUx. : b 'roil *{JaKjw' !a6>lO, iv np~"roIIO, (JUrY. -roilO: pafhea'/lOt;, #aaHa{,w' 8uax6).(J)1O o$!J.W'; t!Vr.r;t 8uVIXWII v« «IIQlXan tllO 'rljv ).. PaPal '"i1O v"l)1t. r~"<TIJ"·

pG:a,ov, 'ro '[3«0110. u1t6~~6pov, [3«61'011-, f3i.." {Jalvw.

~ '0 !xrov ~rX6Gr;, j3~(M~', {J&.00~, PbrOor;;'To '~&.60r;~: ~A. MafJa. p,cdYCo) "j3Q1a(~61, ntplna:too': lx TOt! *{Japjw (IE *g'·W-io)=AIX'r·. venio~ nj3.

{Jd(1~ npGa'!:. '«1tf)y«\Ve, ¥i.«», 9Ure' (: clpX. tlla. gAccllati=~Ihbr; j3(.t8t~e~, «1t'1j"(lltVC1.». IE· *gJt_msk6ti), {Ja"f(x,; '81Q1~Q1wlO' (=«PX' tva. gat'\t-nopeu;actIO. ACt'r. -veaeue, IE '*glt-W-t6s), primt;, fj 'j3'ij!J.IX, j3&.8~alr;, 1ttp~nci"\"lj!J.lXw (=yo't6: ga-qump.,=ou""'l6polap.l:volO, aI.lv1JWevo.:;, n[3. xee. iu-vend-o, IE *gl..f·ti8)· ~Jl.Q11'. tiPX· tv8 .. gAmati_ ~1X8U;el. ).(.tT. i)1tG'!:. edveaem, ro..-6. qiman, IipX· ytpIJ-· queman (auvcatiii.. [3. coman, veoyepfl.. Irommen=lpxealh,J, »e. gema, glmti=ycwiia6lXt (elr;; ..ov x60"!J.ov IpXeu6or;t)·.- p •• ~-em-, i1tCI(TH. -rUno ..... oil *g14- iv ~ &.P;(. l1l3. jtgiti-!30:al1;e1 (={JI{h;ul! nj3. 6jl. !J.'"X' P'{J6.t; '0 ~1~(l)Y tU y.eyii.~ j3f)[.IQI"M, 0 dllVWV Jl.~yd:).o: ]31](.1.«'1"01:-, lin. P,{Jdl;f»), &.6p. 'git=~tX' .. d"f(.tI, 'P6dIl~~ (:l/11jY",.3wp •. 1{Jav, nj3. tinp,. fhtpeval), /1iiIMi, '!:b "j3C£3ICJItQl. -,;epl~Ii't"t)!J.O!, j3'ij[.lIX'. p."Mr;,o 16 oM6r;,

3.

'TO )«I'/rw'P)..~Q'J (TO t<p' w ~{'t~ 'n~ 6,'n. 1\"«"1"1:\ 'T~)'. fJiP'l~ lay i:rn_ -rP£1TE'TCU veX 1t«T1)"1l '\"~~, 6 ~Wl; 'rot,. 1t/ialY, 6 !.I.lJ "'Y~ot(l'!dvOlO, 6 !.I.~ fLefJ.UlJlL£YO~, ibt.cifktp .. o~~, ~'T,* ButMr.a. 'rrpx., ~ .. bi -ri;l {UfJauw ~)... K«t d/'upllJp1}rew, fi'lrdt}/.Iwv· I'I:'t"(lX'T, -run:O(; (lw-pO!;, 6; InlXv 640<>l!dvov 13f1<po,;. icp' oi) 8Gvctm{ 'nO; va. BiG'"f) T~. ~&.apov. {1'1t'OO7'l'1)PlY!.I.I1, 6o,,(<<arIJp~o\l (Ln'&; ~a.a!(,)t;, ~(o)fJ.Q" {-l"b 0tV0U/J.&IIOy)l, hCTI". giju=f~.i8~~o\l.-:E\WcaT«A.. ~ •

• gll-,. Iv Ttli'.;: {Ji{Jalo~ '0 I'E'I"cl ~&lxt;L4TI')'To", 0'=eEp6~, &.(np(l:).~'" (xup. 'tU8"&:IXr:ro.;", OXlJ!.I.lZ·ncr6h XO:Tcl: -rb /1€par.h,). Pd6w hdp. 1{);;i~1X xpbc; ~li!l(l, ~ciO'Ij'" xt?:;ij', {Jd6o" 6 ISp0I/-O';, 686,.", p~"6lCw '1tl:pmGtTiil, 7fOptUO~I, {)Ct8tt:t.l', fJa8,.w~, 6 '[)a.6~t,., )(Q['TW<pAtoll, 1W-810'i.r-01', fJd(J(lOv •. w '~cial", u1I'6· ~6po", ~&.6po,,', AP.{M.f1}"b loXv8ptXov u1t68ljf/.Qt'.

~cr.lOC; 'f.t()(p6.;, b)'{yoc;. &.au"(:I;TO';, X<l!Llj).6l;, "tXncw6 .. ", 01' . .q{lald, ·~IKP6 .. , 6Myo~.: [,tIDov' h; 'Wu ·{lataFot; (,,0 1). h 'fiji .q{Jaldt; a'l1hO'{ 'npoO'iy. YIO'(v". t.., to.. "iji lipX' ! v a. i·nila· ==,)lI'o!tiMr:,;) ~AiJ.tX cruyycvlj i}..).chrow. jk!,"!, ~ loi9f.'Gt tXly6" 0'lC'I1 .. ~_~ lvau[L« b. 8ipl-'-lX'I'ol;': 8&;V£r.o .. b. 'l'ool)J.up. ·baiti· n~. yoTft. pBida='X~'I'4v, &:PX' YCPI-'-' 'pfeit (~u«p .. Pfeid) ""OlfOKoi" f.'~O'O", &.A~. petkc=iv8ulJ-tX,,-(tX, .!!J-GtnaJLOe;.

p,GKTpo v, "0, '~la.~, ~-n'jPlO.", TO .p&;~8oe;, ~OXKT1lp(tX, ((l'lI'tXC'I'ouvm': lK TOU .{Ja~"Teo'" '!tiO'ov (lipyoxvO\l) 1t'pO~ 8I-!ivo~~~v·IM. xpou."-C6l, ~ 8~' 467j" acoo<;" {n@,. {JunTa! '!!1XUpot. 'Haux_., xup. 18wOXTOl de; TO )(Ttln1)IA4"), 11'~. MT.' baculum=~oxx'"lpIGt, p,*~aot; (·bak.tlom), imbecmu~=d8woc'nl~, cl.,aEV~t;.

~~ ... wt;.-twt;;6"6lll'laTliT1lt;-1j6un"lpiT1l"TOO).OUTpOU',{Jr;r}.J-JVtjOj,.'I'0'Aou. 'I''ijp, AOU'I'Pc:. .. , AOU'I'PO .. • () Acr.'I'. balneum] : ilv II'pOKe~'I'OC~ ncpt xA."Ipov. At. ~CooC;, 10'0010 rruyy. 'Tc;i liPX. tva. gala~=6 O''Ta,OO'I, 7dn'l'oov xa'T6I )(IX'!:,,O''\'tXyovGt.;· w<; 000-. OUO.=TO a:ra'uv, 1) P.o'ij· l't~. PAW.

~').or."'OIi, ~ "0 KtXpl'tO' rii~ opuo<;, ~IXAr.t.lIlb~O! ((~e"Gt v lol»': i!:x ..-OU .gll.leno. ,=ciPl'. kaUD=~ci"GtVOlO· l't~. ,,16. gtl .. , gyle={ja."lXvol; KtXl TOUe; !LeTa: '1'00 d lll'£x:reT. 't"~l't01Je;: ActT. glil18, -dis, «PZ. !xX". O'Act~. lela.n=wa. ~VJlO" (XQ;t ~or.).).:'), '1'0 'o~KUhov Xp1)O'~!Leoov l'tPIK,~ 'PUAI.I;~IV XP"l!t!hoov, «1l'Opl'a'POA~»" :_ low.; <P.!yy. Tiji YVAIO, ("vAIO') 'IlIaa .. O'TpOCT~6IT~K7j, nijpoc<;, '0 '(IJAI6 .. 1.

~6.).e .(w jW:Ae, 11 p6.Ae) 'cHlc, fotOtKaplI: fLoiAAOV ouyy. Ti;I fldHw ((1aAEiv). por.),.lO, 'i..eu)(6~, " lX6Iv AlE1JX&: O"{Y1J.0I:l'tX, «l'tOCp8OCA6~».; rruyy.' '!:i;') «rYA~ acr:~. pOI=!AO~, 1M" ~, &v dvlX~ 8<ivEIOV ex 'I'~ .. 41puy.,=q.>aAtOl; (!LET&: TOO

b oin! bh). .

Jk).).~"'," ~~llmACuo;': i.t~le; 'Ppuy" 1t~: f1aaIA~v,.

~or.AAn;W lY._opeuoo, O'XtpT(;')' () AIXT. ballo) : rruyy. l'0 &.PX. tva. halb.li'ti= OVOTpi,lETOCI.

~ti).).w (&:op. ljk>.ov, nocS. IPAl!'" rrpx. ~4-f!.),.'I}-Kor.). 'p(II'TW, t~Il;,cOVT('W, l'tAYjTTW, )(':I)l't(;') (t~ «1I".)O',\,&:O'too.;)', pATjp.'a, TO I~OAr" p('-iol!-,O~: TP~U!LOC II'poepx"'!-'tVO .. ~x ~,,'ij!-,IXTOIO", jJOAIj, ~ "p{>flfLOV, ~IJA+" 1tAi,WGt Lx ~A7j!-,IX. '1'0';", P6J.ol;, Q "~aAr" pt""l~, p(40I!-'ov" : ex TOU ·gilelio (I'STa.n-:., '1")7'((10; «px .

• MAAw i:)t l'oG *g!:eliii), rruyy. l'i;I &.PX- !v8. galati=ad.I;:EI, l'tbI'TU X2'!'00 XIll'a. Il'ny6 .. a:<; (l't~. fJaJ.avEtk. fJA,jW), «px- Y£Pf1. 'lliellan=rhll~).·,~,w·

xoc",x "t.v' crljl-t. ':"013TO lXE( l-teyoc)..'-.)Tep<x'I (f1JyyevEI.OC'I 1\"pO.~ -ro «PX' t'lS. apagurya_ =e; &pxT.~ &ql1]yo')l-te\OO~, 0 1'I'&AM.J'I, xpo:3at'lw'I, (1EtW'I. [1[3. {J(i).F, f1n.O~. {JOIiJ.Wla(.

~(lJlI3«{'IIW, ~aJll3cO.{I;w "TpocuAtf;w, q,EAAt~W, XTl)1'I'(;J, <:ruyxpouw TOU~ 036'1- TIXI;, Tpel-twl: =yy. T<;i (Japal.

~ci'llauGo~, 0 "I-ttXpo~ &v9pw1'l'o~ 1'I'eptwpt<1tLe'll)~ &'1Tt),:1)q,EW~R: raw~, &~ cr"I)fLOCt'lO'l wQ xEXWptal-tt'lw~ ~Ct!'1W'l, 1-t6'1o~ 8t&'yw'l. a1'l'ol-tel-to'l(l)[Jl'lO~I, xoc,,' d\/OI-t. h T013 *II(LVav<:ro~ (~x ':"t'lO~ *Ilavalw [-aFjw] 1i *IULVWlw, 1\"~. uavaVETat 11'I'ocpeAJo:tTOCtl 'Ha6x.), d'loct fJuyy. T<;i P;;v6r;, ,h'l". ,lavO., ~Ae1M'6~, dpoct6e;", (.LE'l"OC1tT. T')1l'OC; /1&vO~ ("'llOvFor;) "ll'lEU ruou, l-to'locX6<;, 1-t0'lOC;".

~ciftTW l(3u9tr;w -rt dc; T(, el-t~oc1M'lf;w, «[30UT(;J»)I, {3apetlr;, 0 "0 [3&.1'I'TW'I e v M- 1J.!X"tO: X.T.-r." : h 'l"013 *gllabh_. (n.ryy. TOt~: dpX. axoc v 3.-! ... ).. kvefjaee xe-ru[3U~U:Et'l, l:f1.~oc1ITl~sw, wx't"«mif;st'l, kvafna=1t\I£~(1eOtt.kvrefa=l'\'\I(yet\l. (3cipa6po"1 o~. j3ip!E6po'll, lipx. l;ipE6pO'll, TO ~Xi(1~Ot (3Ot66, XOtp&.3pOt": auyy. '!"if> {JO(!(1' p. *gl!-er_ =xa-ra(3pox6lr;EtV,. x<x-ra1ttVtt\l.

I3cip~(lpo;' "0 fL~ 1:A).l'jVtX6<;, {) ).oc)..(;J\I 3UGVOl'jTOV yA(;JaO"a'll (> AaT. barbarus] :=dpX. 1'18. barbara~=6 TpocuAt~(l)V, tv T!j> 1tA1jfJ.=ot I-l~ lipto\ MoL' 1'1'{3. {Ja{JV(}Tat; "6 1'I'apcil-l(l)poc;" 'HauX. xal -ro MT. baburrns. 'HXOfLtfL. At- 1;1<;,. &<; l:v T<;i cipX. tv8. balhala ker- =-rpa'-.)Alr;etv (Aa't. behulue, balbus). {Ja!lfJalvw x.'d., {3A. pafJat.

j3cipj3l~o~, 'Ij (6), ~cip!lo;, 0 '1I.OUatXO\l opya\lO\l (Exo\l 1'l"oAM~ xop8&~)~ : 1;bn) Ml;t~, t<:r6lC; qlPOY.

l3apl~. -L6o;, ij laxli90c;, 11:A010v ~XO\l l'\"ufJl-l~\lOX eupu\lw (> AaT. biris, barca) :

Mvetov !x T'/ic; A!yu7t<t'., 11:{3. X011:T. ban.

jaClpu~, -ete, ~ '0 lx6lv p1ya~,fpot,;, ~Cl[p,j~w, {Jdeo.;, 'to "tpop-nov, {3t1poc;W, (Ja~ ft8{3(1) ~ripot,;, 1'l"t~~(I) 3ta. TOU ~&po'-.)<;, WXT("(1'I'0V(;J, XOXTo:fJ)'l~wW: l:x TaU

:!::~!4;'~th~),~~'t~ ~a~8:V~~~~~:!~~:P:'o~;.'O;~~~~ !~;:::

(3alle:!<t> ex -rije; ·Oax.-·OfL~P·) briItus=Mff. griit8=~("(put,;, li\loxt0-6l'j"fOt,;. IIf3. Tonoll p. *g!>!r't-, {3A. {Jf}IOeOt;.

P,cicJCl'llOr;, ij lij Au8ta AlfJO~, 3~' fit,; l:SOiU[.1ll~t"fO ij '(V1]atoTf)t; TOU XP'-.)(1o;:)":

M\lttov lx TaU ox!ytrlfT. bl!n-w=wa.

l3e"Jl>'~. 6 '0 fn'e~6>\1 lllvo'-.)e;, ~oxae).~e;', {JorJlJ.etlI, ij w(3aO"Us!.O\I, {3a:(JIAtXij i1;ouO"iox, @a:m).Eta., fJat1lJ..elQ1', '1'0 1t!lIttX'tOPOVw, {Jar;tAIf1r1a (xoxt {Jar;lJ.wva) ij Ii! aU~uyoe; TO;:) (3aoti-i6l", &\laoaO(;, f3a:ao't(1oa'; fat.)c; 8&.\lelov l!x TWOC; ILtXPOXO"tOXT. )'AWaGl)(; (1tf3. Au8. {Janot; I~ocm).ev~")· 1'1'(3. wxl 9pu)'. PaJ.J.Jjv, wx~. ~'iltn', f3tP~£p. a-gellid={3oxat).suc;.

rwmtCl'llci~ '0 xp!Xoycif;wv eVOX"T(OV Tt\l6<;, 31JfJq<1J!,w\I, {3ox=lvwv, )'Ol'jT£UWV, !t4yoc;, xa:xoA6yo~, (f1JxO!p&\lTf)t,;, 9fJovepo<;w, fJameaivw 'fUt'(£ut.) Tt\la. 8ta. ~vla ... , {<(.IOXTttt~(l)i, (flJxoql«vTGJ, tp6o\lw', d/1r.J.q~av'f(){; 10 (.Iij u1toxeIW:'10'; 1$1<; ~«={IX'I, 0 loti! tpOOVOUfL£\lOt,;': 410 !TtJ1J.!X'!VO\l 16 xpa'-.)y«f;wv !voxv'1'(0\1 TIVO';, 8uO"tp1Jl-lwv', 1'I'pOipXtT«t ix TOij fJdf1teEIV RAtyttV, xoxxoAoydvl 'HaUX. (1tf3. br~t,; (Jd~w 'M"(fll, O!'tA(;J, qlAUOXpW.)· A6y¢!) TOij fJ &IIT! q; (IE ·bh.-s~=O"'-.)~1JT&), O!J.tAWm:pt TWO .. : AoxT. fbi) ij A. {Jd(]~1'o{; d"oxt 3&;_ VetO" '.ix T'/it,; 0pipC. fj 'Illup., i~ ~5 11:POtpXO"Tat ",aAAO\l wxl 'fli: Nx,;,.

sa

£ueiDum oM.=~aX«",lcr:, YOl)uki, otv!plXOv «t8otO\l, fuciDo-1'Ol)TCUw.IbGXlXt_.

jku:Joti9a:. 'Ij I,Upf.LOI. d),~rrl)(O~ (t~t:, ~v .. ,apoY ... (1[1 ~bXIXI lv 9Pixn)', {JdafJagot;, Q 'B&'Kl0t;': &:<PPlx,.l(!1'lP. )J(\r; ({Jaua.derl '1i).6)7r"l~ nor:p« Kup1'jvoclo\r;w 'HauX.), nil. 1la.(7)(· '6IU'i-d)'w'"l~.

~CllTflil;w .«~0Tri0)>), Iha'l'&.~w. 'Ptpw, «xouIhAl.»)., {MqTGYflO, W 'CPO,PTtOV' : ·pa-rm~!;fJ)· 'It'f'., (J1{JdCw ;

P4T~. +, (6) Iw-..M8'1)1O 6«!J. ... o;, ~,hor;. : djJll). ITUl'o)..

P4TPa.X~ (k.:.v. pp~xor;. fW,8p1ZXOC )(,,,\,.'1'.), Q 'ro «jJ,nptiXI», 6 ~T~X~': djJljJ. -nmou' ~\I rrpotPXl)'I'r.t.1 iK''t'OU ·p(ld6(",)aro,", tawr; (/UTI. TollO: «PX. rcpf'. mta, krote, vtorepl'. KMte=d3~ {ia:rp&.xou, 6 'Ppullor;. (311T'fupll;w ''t'p«u)'lf;w, 4oeiJ.U::w', {JtnTO).O"/W ,.4 ..... p8prx )(~! clv(ol'P1),i! Atyftl,

o!1-\).(;i TPIXU),(f;oov': ~XOIL\It. Ai;!r;' nil_ dpl. tvS. batalm,.=llx!, o14l.1. d;).~ ).o!/J.O\lO\l r, )aT. hnttub.tt •.

pau(3dw 11\"I:I'I:1'w ttr; GJN!lV, xa.6cl&,), oino)(olfA.6iIt(u· XOltLU:(o) 'rLv«I, /1aVpw"0 ·3Cpj.1&.T1\1OV &;v3plxOv «t8oiGIII : !tIDO\l, dpX\x&l~, -~'TO )j~~ '"i~ Vl'J7t. 'l'AWO'm')~, x~. (jr.wltcrMw, fJavHaAll;w Id7toxo~tLICwir.

jHUxIll.U;, -l60,. +t 'dY'{eiGII xpb.; ~':'XpIJ:\IQW G&ct~ ~ o{VOIJ. ~X'C"i)pl: &t\1"\0\1 ix Tijl; Atyux,'C"., w~ l:7tI<Tl)' fllillo\l )tl:lt 'ij ).. (ji~, 0 180xeiGII Ixo\l M:~~( (<<Xe:POU).IIX»)".

~ma.+t 'me6lAy!~ ~xtLul;&l\l 'to ctl!.l.ot -rCJv C~l>l\l, "+t ~.u)J,II»I, {J6dAhD .ltl(l'u!;W, !hjAIiCM, ~UCll{VMI (xlll 'dj.liA'I'l>l, ((clp(.dyl>l» &;yE>.&.!II~I): 6.~e~. tW!J.OA.· {Q'(')I; O'UY'{. Tijl vcoycPI'. sullen=tLuC&'\I, ~uCcttVC\v.

p,&.-l.u~ '6.1)8'1)1;, 6.7tOG'TPOlpljl; ol(to~, «cnXCl!.l.C~'. (j6BlVmroIJ«' I6.XOG'Tpi_ !pOlUJ,t, -lIt06ci\lOtLlI~ 6.y!8!ClV, «aIXIJ:(VOItll~I. (j6eA6xTeonor; "0 !~I~ tL{~, !.I.tO'l.ro~, 6.='tp6l'1:11t~, ~8CAUp6~1: l:7tcx'C"C't. WXOt !UTi T<lG I, O'Uyy. T(j) P~iw Itxn'iJl.7t(o) ",OGl}[.tot l:x '!iio; XOI).lot~, «x).6.\lW»I, 7t~. Pd&Aor;, 0 18uO'~Lx" xar:t PiJ6AAm '90~OVtLotl., I(up. Idp3ol'IJI tl( ,6~ou, ~\16) iTrb ,6~»1.

p6cw lixdtLx(o) 'ilVmJf,l.ot· lit. 'r'ij~ I(GtA£oto;, ~'\lW»1 (Ivot:...r~ 'l'OU ,,~pa, I«IO."*"W» 8U'iOtT&:, dp8ofLllII): tx 'tf)V -PD6w, 0'U"fY. 'tf)io;: MT. ,pedo (-pezdii). ).16. bezdu, bezdeti, f,l.ucpoppw(J. pezd'!ty=6.'illvClv TIV« \IIi. oJi«o<rfl O.tl,P"'''· i)VI'n.X~ 7;!Jp«CJW:O'I.I; -PI' -be.

~l~ 10 !,CTa ~C~I6'n]'I'o.;. G'TIIln:p6~, 6.acpIJ:Ai)o;l, ptp7jAnr; I&" b:upb'cTtll, va Xot-rlJan Tt.I;, 6 f3a:w; 1'olo; Tl'lun",' ~).. Pai1lw.

PdOp.ttl, jUOt'Ul lea Ci)oW:., ~A. Pior;.

P.),.~"TO ITI'1£v -ro ~Cl).).6I'IVOV, ~A'ijfLIJ:, 1*;'00;', pO.epvov, -ro "f*).o~"" peAOV'l, +t "1'I'1£ao: 6~ct{l CliXP,i), «~eM\I{l" ~cM\lm': !LiIJ.GII, tv xp6i'l'W;, O'UY'{. Tot~: M6. gelllonis"'(OI.CII'l:pl», r!xOt\lflr£, plti=.I(CY'C"ci'\I, X~Tp(!:;:C\\l, ~\I +t i...

pO.or; 3!\I dvli)'T)Ttl~ lij.liow.; el~ 1'0 PdJJ.m (6 t3i). .

1k~1"wY. ~upo; olJyxp. II(I',I;'U'C"cpO.;I, PiAfI(TfO~, piATa1'or; ,Jlfcp6. "doll,Q'1'O~, 8.plaT<l~': rruyy. TOL';: lipX' Iva. b,l.in oa!.=3,J,.Cl ... t .. , lox,:';, h4lryin ==loXIJP6np~, b8.1i'1~-II1XUp61'{l'l:oo;. ActT.' dii-bllil=liaar..i).;. ,- fltA1'!f!O~ GUn. Tijl dpxcttO'l". -peAUDv (=6.PX. tvB. IR.lfyin). XOI:Tci 1'0 f!i(}n~/Ot;' peATlw~ xar:d Q'U~IJPtLOv '1:"'\1 -pdfrov I(I',Il'PiATtfOt;··

[aC..,Pl,. -ixo.;, iJ Ii] «o~oupc:o~, l'I:CPtG'TpO'~ 'Toii (tni.otootft'J) G3iZT~, !tvlr

..

l,,-;,,!J.'-" ';"\ f!.~~"ij,,'. ~ IPJyy. -rr..t,.: tip;.:. tva. himha{i=IH<1Xo!;, aop«tp«, A\e. 1 ... ",IIll.=;,v-oplt).,I,.;, At'M'. hamba=otpltlp(l, <<t.l.miAf..om ~.'r.A.' 1!)(o!J.\)l.. p. ·hallJ.b. "",i~.(Jjl("W, j(<PO\HJlI.W\I¢w» (h:!(JYj<; tv TOtO;: (1dJ.l{JaAov, /1d{1aJ.ov "!lt8otQV~ ~IIO"j;(.), T,t"\.; lie... 1.6)pl1:;&'t"O:I."tl<;lWo; eirel; t"oov: "bamb-, ·bomh- =1-'-!>LlJato; '(l0i~ xia:l ,jr.OKW,!,01J f,xau, h TfJ A. f1d/IPO~, 6 ( > u't": bmnbu!) .~xo, tJ'Nq_t,<; wr.l ':'1"I:6x«)'i''><;''- fJ&/IPIJ~ •• i!xo~; 6 _£lSo,. (d).o,j', {Jop{Jv).Tj,1) Itt· ~,><; l'!:ll<f<Tl};. dlJ1:tov amQ),ox\lJ.ov (O'ltEP )(&\lO':'!L£".IOII rea:p.x'Y~\ '1Jxov)'" {Jow jJ •• k~, 6 If.I't"O(J.Ov 'n fiof.l.fioij\l (7t~. pip/M),- «YYEtOIl (J'l'evoi.lXtf10V", ,..~. A\e. b.m~li=«f.l.o1Jpl'ouplt;st\l»,' biiiibaIIlS=!lf7toxd ... O"PfX;, )(orepowiv6r.(po.; X.T.".

~-ro·fi&.6ot;·,fi).·{Ja6Vc,.

~ -ro 11'[OAUTfl!t; ,!).Lr.t'nov Y'JylttXe:iO'l' (:EIX1tcpc::.): Ii.,. 1tp6~(T«t..'I\"!pt x).l'l'p<:W: U~U)c;. fa«)<; d\l<>:\',.""Y!'.·Tfi'. riPX. yep!'-. chozzo(veoYEPI-L. Koben}= zoMlpbv fUilllvo\l !Xp1l0"!'-(1;,

"'1).6;.0 'oM6 .. , X(1;T~'P).W"', /1fJ,.,a, TO ~dflJl-L(1;, ~ijl-L(1;", ~A. {Jalv,w.

Plat ylt\l; P'JX6s.0, "i) '0 «[1+1:.(010;»', /1r,(J(1W '~~xw': auY'(. TOio;: I-LOV. xciTtoJ ""(£fl1-L' oocben, w;oyep[J.. keuchen (·gyagh-}=1rVEua·niiv, ria6Iltttllt~V:

1li'jerGa, 3wp. tMcr-. (·Jki6j(i),"i) ".KOIA!lt;, cpciptty(, xttp&.8p!X', {Jdaaor;,-io (.p~)=~(J.: GUn" Toi~:· cipx. (va. gihale=13u6{1:t~, ,gib~=['lleo~. ~ t(JWuplX6v' gidbat=djSa;&ljr;, ~CTO:1\"T. T')1\"O~: gAha~, ~hvara~=['o:60o;, m.1X'16t;, «PX. (pl.. biidilll=KttTtt['u6t1:00·,p •• g!fldh- =t!l~a7t"T(~I~V, K{lTaw 3(OCG60:I; Xl.tTa~~(1:C<rllIl~. "A).);!X o:nJY'(£vij ILiX).).D'I dV{l1 x0:1 T&':, paO~r; '0 qc.w ~60.;, r»-Ihlt;.', fJdDor;, TO Ii) .lTpOr; Til XIlTtoJ 6.1\"O<n"GlUlo; iA-ETpOUAA h T6:r, &\1(.), j:j&.6oo;' (lTli: dyl,pae.}r; '6 t30:a&r; jdxPt XlX1 rii~cixrijr;.'· Pbw ~.-ro '~6oc;', &uup. rl~, a:xlJlltt"t"Ia6£L; «VOlAOytX&'o; 1\"pbt; TO :nbOo~;), tol4lO l({l\ (l.l l. : pu6~, 6 .~&.eoo;, 1\"u61'-1)v', PtJOwr; -6 !v Tt;. ~u6Iii Il{"ptoxoi&noo; •. f3.a.~', {Jvtroor;.6 "l3u66o;,~&.eot;' (l1(Jv(J(Jor;. 10 il~cu ~ueoG'. Itup. 'dr; 6\1 at-.. illTITpCmTOI~,~ XI.t-nt8ucrt.o;" ;).

f.t~ ~6 'XOPCII-rljo;, oPXl'J"T"ljo;' en. e 250' 383)': lit TOY··P'1w- we fj .fI¥'1 '~ijl"Z''+~PO, i) Id.pl-loyi), iv6T1lr;·,. 66C\1 '&tnt;. [:.o:(vn xopcUt.no. 0: aLIi -u;)\1 ~ bpxouj.lC\lOO;· ('H"uX.)· Ii).. (Ja/vw· x.:cl tJeaei""w,

f.tla,.f) '''fIlpa;-nltij 8.:M.I't<;, la:xu.;, [3tttt6Tljo;, ~!or.tOo; TpOlTOr;, !?t!or.', {Julw, fJld~ ("CD 'b(k6.t:(a), i~all(l.yx&J;oo" (Jlator; 'Q I'r.'e"ttxc~p~~6j.1C\101; !?tb\l, Q Il\Icpy&i\l PLti;Ic.>o;, f3,Wlot;' t h TOU ·g¥iii-r!pX. tv8. jyi, jiyi=&It~I'IDoUO"a. I'kr:. ;':yia=xp«ntlo.;, t'oxupo.:, j~ha\t=ta:xIlPOTa.TOIO, j!y.ii=\I,xq., jillili=b~~ lC.pOtui. "I,,~ duyy.:x.xl -iii> fJifltill~A(1;T. futuere (=au\l4;PXIlO"6ttI do; O"I1IIQ~ ~ W'Tijt; I!l<r.tO), nl!.CiW .!?tlvci' 'H"uX.

"' ...... "'iWl:w.fl>. [Ial ....

~ #j 'fk(ntov, 'FoG 6"Jto'OIl ~d.' ,uUa; ~O"tt\l' "ll'clTot"tjj.li_ ix TOU !pAOtOU 'fOG 7Ql.KUpou, I!ll!l'D'lI. (W{JM', I) 10 1\"&'lT1JPDI;' : i:x TOG i!'-p. g'h.l· (J1J{JJ.o, bt -roij GnbJi. . ~·'XIX""tlr.~y(a).XlXTa.\lttAto"x(a)I,!?tA.{J~.

f.ttxO;,I. j30xciw·qD'l M.~ (<<xcpoull(l.))j', !?t),. PaVxaAl~.

PWcly=~. futuere(;""O"I1II'pxe~l. do; O"\)\loIIO"b\l atd. rijl; !?tt<r.o;), !?tA. Pia. ~ & If) 'ICUpIi (xop8'+j) ~ou. TO T6~0\I': truyy. "","oitO: -ripX. 1'13. ;yi=xop-

IiJ (~(PJ), (001( >.t6. pji:-'v'ilI-U', 4px. h::xl.. ">4. '6-ca~xopa~.

jMoC;.6 8l:W~If, j160To~, 6 IC(I)~, ~(OIOI. 6it. {Je/OfPJ" j1lop.a, (.peleaopat) 1&\ !;ijO'(I)R, {J10t» .~. (ci6p. l{Jt01" i)( -roG ·g1fiio· 'n'~. i'n'4)(. Crow, m. C4'I '6'n'apxw iv'-cii 1:wii. 1:(;)8, ~i.. ~*'): {Jio,; ix -roG ·{ltFo,; (IE ·gliJJa.)= yO'rlJ. qiua=1:wmtoc;, t(;)v, «PX. !pi.. hiu, beo=tro", t6)TtX~' PloTt)(; ex''rOU ·g1f~.!!O.tOs., 7t~. &PX. 4xx).. 0''Mt~. liVOKo=C(o)1r 'n'~. «PX' tva. ji~=trov (=A«-t:. vivua, A46. gyvlUl. «PX' ix)(i.._ O'Ao:~. liv.), ~~ ol)--.ro 7Mp6J'llUj.lO'll (dpXtxlil.; iy xp1j(l'tt IJ.OYOY xee' ivc(I''r. )(I,d lrP'r.) dpx. tvB. jivati=tii (_M.'f. Vivo; AWl'. -dzivu, dpx,. i)()(A. O'''O:~. i£iv'l, il7tpo;>.liti)·, p. ·g~eio. •• gltt··~. &;ptJ..keam=Cro, TOX· _y-=C'ijv. Bi.. )(Ctt C~, t7'*'

~MP¥), 4), IlM{aOIj, TO tltYltJ.to:, ,6op.x" ~Ali~n', pJ.Wn:01 ix~6tO'T(;) n(va.) tlxP'l}O'';'O'II fJ ~vtxo:vov, ~~«0'6evU:w, !!l:t(lSIC(o), 7tpo~ev(j), ~i.«{3l)Y., fJJ.aPeed,; '6 bn!pip(r)V ",M(3,'l}Y, ~i.otX't"l.Xor;;, bt{3AO:{31jC; -: Mw -roG )(p1jT. d{JNm~ 8d{3'Mt{3tt;. 'HaUx. 'n'potpx,CTo:t 1t&).,).,0'11 tx 't"oU ·{lAan. (xo:'t"' <i!pO!l.). "AlAa.

au'()'E:Y~ i").eln-ouv (0'1.11(. 'fll) /..otT. multa ;j. '

Ii).~ ·x<XMpOt;, _[UU.!t)(OC;, X«GYO~I : -*p.Aa8-, 'n'~. dfPJMtTwn, fi),,· dpaAd!;. jn~ (86)p.), ltv. (a).uxOr;,b, 1) 1p.a:)"e.neO~, XtXUvl.ic;; .V<tl6pot;, p.wp6.c;. "II)"I!ko.;, {({3A~r;;))tI, {J}.W<W01 ,ldp.tXt 1J4)"6a;)(6t;, XGtU\lOt;, \lCU6pot;l, {lhJX(lOt;, 01'- d-

{J}.rl'leO~ Id30\l«TOt;, .xa6tvi)c;.lJjn'tOt;, p.«Aa:)(Ot;I: !x -rou .!-I_Jibe- (j1J.'1X~ be 'fOU .p.w:JeO'(JO';) 0'1J1(. 'fotr;;: «PX. Iv3., mIiti, m1iyati=xw.«90UTo:~,. (.tOtP!'lVt'f«t, dpx. !p_)". ~liith=~'n'~ot;, n-p/iot;, ).riol; )(.'f.A.' ~),," dpa).or;, dp{JA4, p.a-

lam,;, p.a)'dXfl, pvhj, pw).vr;. .

p~."w (<<op. (iM:tcruiv) lbe".i»M~0''f6v; ~M.<M'tivtll, 'PU1"p63'11t.)', {JAaf1n)~, {. .ro, (i(:)Mta-mp,~», 6 {3i.otaTOt;': {JJ.rwrd~~ [0'6lr;; !x -rou ·mbdh-tos, GUI(. ,,~ PAwfJedr;- (a. t3~).

{a).<W<pljp.~ '6 ~X!ffi)tJ.t'(,)v ohtpimdc; )(Ill &O't~ttc; Myouc;, {. &O't~(;).;op.t).l;iv, 6~pt(j-nxOt;, «~M.&n)fLOt;»', {JAauqn'Jp.w, lj 'd<x!3i)t; 6!")"~, )(IlXo)"oyb:,IU4a!P'l}!LItX., «13AtXQ-nlfL1«»', {JJ.amp'lPw 10!""ro .x"e(3Wc;, ~U"p£C6l Ti eeior.. ~<~!n'l}p.ro»1 : f.I&).)"ov tx Toil ·pAaa- (IE ·mlv, p.l)3~~av-. ~. 't"~ij oiome1es-, ~i.. p~_ 'iJ.Ii'fGttoc;; -.xvcutpt)"i)r;;I, 7t~. xul-t~ ma11""x«xor;;. do:JX'l'/p.oc;,· be

-rou··m1s) x«l 'P'41tTJ.. .

(nll{mp' Ii) «1r«V'I'otpi.otl>, 'fQ O'tX\lSoiA,ov', ~oxop. {JNiv"tlO,., '1'0, IJ.{JMm~ 'dvmt63"1)TOc;. 0 lxcuv YUP.VOUI; 'foilC; :'n'o8«c;' : d{3t". bru!lo)".

1l).cP.CIl£V.w1 (·blemu·n~) Wdlt«, SWtX't"ot;, "t!l-to:t ltAi)pYlC; Twor;;, Otppt"'(6)I, d{lJ.ep.i}r; '~i)1;1 :od"t". i'fup.o)".

{i)"iw~. -ro, ~).twll,lj '''(AOltr>Sl)t; 1.Ii.'l} ~)( "'ilr;; p~ )(«'f<<ppiou!M, p.,j~Gt', (JAivvor; 'v6l6p.0I;.(.xI-l!3)"ur;;) 'fOV vow. (.I-6lpOC;, «tJ.u~,&pl)~»I, {JJ.enWlrtj,; I15I'I'Mt;

::;:=~:~~~, ~:~;V p~)( .::~d~~in.~l:_~·' ~~dp:%;'v:~' fJ~~, dp~~

ro,., JlP}.{Jw. .

taAiKw (86lp. rAc1tWj Ilxw TlJv8.m:l-ltv 'fOU 6piv. ~A~1tW, O",;,pbp6l .-M (AtP.P.1l n-pOt; 'ft, «xo''foit(o»)'; (JAhror;, pUp/fa, '1'0 Ii) «jiO:T41i», -::0 «)«kt"Il,,(p.::t». ~p..

t. KtX'='« -roy ·,~'tio6x.· jlup.v.J'lt" CS"Jj~t.,.t "~v. mlpCtJ6c&t, "l;C7t"olOfr.u) cuf}up.ctv, X«tpet~, ~tMCUaV, <i!pp!!;Ctv, op"(t~<Sflott·.

!M", {lUfllClflOY (Swp. i'..u~),,,o '''0 «fA.O:"iSqlUUM, (iAi'PIXPOV': <i[;lEf;I. i'ru(J.o)..

,U.i'jJ&«,0r6, (i).. (ld)J.w.

jn'lXi),'I) .,,0 «f;lt).lXotL4»', {lJ..71XaoP.at '«13tM~w»': ~xo(J.t(J.. ).'~It;· n13. f.C.OV. xi'tw YEp(J.. bleken (vtoytpf.C.. blOkcn)=i3).l}xiia81Z1, pWO". blekati=WO". K.T.)..

PA'lXp~ '&8WIZTO';, d"a6C11lje;, (J.IZAIlXOC;', 13).. (JJ..~~.

PAl-rov.'tO 'M.XIZ\ltW 't~, TO !3).hov', (lAno-w1pp.a,,6 'ddj8l)c;, &.v6l)'I"oo;': i:x TOU '~j-TO", "urr. TOio;: &.PX· Y£PI'. meha, Vtoytpl'. Melde = 13).(To'll ('mel-dh-)' ~ 6vol'lZata: IZO"N) npo'iJ).6e'll be '!"'ii, jJ.IZAIl)(O"N)TOC; Tbiv !pUAAW"', 7ti3.{lJ.OOa(ld,,(J~,p.eJ.6w.

I5A(nw 'K67tTCol 'Tcic; Kl)pl)8jlOlC; )(011 &''P,:upw l~ «UTWV TO v.i)." TpuyiO 'f'b vA).", 13).· fAIA,.

jiAooup4; ''POf;lEp6c;, TPOI'IXKTtK6e;, (lua'!"l}p6,., PJ..OUVe-UmI" -'000; ''1) lxou,,1X .Iyp1O''')(ox! 'P0i3EPOV -n:p6aColn-ov, "1j lxouall {i>'oaupOc ... ,stfIV': d[3Ef;I. iw(J-OA. (aurr. Tc? ).IX'"I:. vultue ;). __.

PXUw, (iAutw ·&. ... IX13M~w, &. ... lXl"I"l)&ii)., (lAtl6lo~ IVypOV, ~to ... • 'liO-Ux.: auyy.

Ttji "&.px. IEP!'· quellan=oiv«(3),u~I'V' r"wt; auyy. Kill '1"01:0;: Pilkl'tVo;,o 'i7tlam."N)o; 1) V7tl)Pt'!"l}C; '"I:OU ).OU'l"pou·, {Jd)J.w 'p(1"I"TW' (1"1"13· dfApoM.6t)p l1"l"(p. 'I'ET&·}(OX).lla"ou~)· 'to {lA6w to:Xl}I'O".'I"la6l} KO".'I"Oc 'I"b tp..h''W.

ji).w8p~ .0 o~l}>'bit; l:)(i3Ma'l"&;vwv, v.pl}).6.c;, p«3tv6t;': t)( 'l"OU ·mIOdh·ro8, 11U'rY. ''I"ii> oiPX. 1'118. miirdhAn- &p".=)(£<p0".).7)" n-i3. {l).a(1"fciJIW.

jiAwJL6to, 6 'Tt!'&;X4O'-I &:11'!"Ou, «!'rrouxun.., [;I),. 6ii.er;lp.

PAWoxw (oiop. p.oAd..... rrpK. p.4:Jl.PAwxGI) 'IPXO!'121, 1"I"Op~UO!,(lI, {m'&;lw, «Tl"l}l(ll ... (om·: ix .'I"oi) ·m}.cooNw, au'll. 'l"c? '!"OX. A mlusk xlXl mJoR= be",~. le:w, 3tlX!pt,:"ytw' p. ·meli.i-==rrpoipx(08or:t, oiv«8uto!1lZt· rr~. JiOMip, Jlo).ww.

po-q, +t ')(PIXUY~, ~o~~, f30dw ')(por:uleXl;;6), <pw\l&:l;;w~ () AIl'l". bojire], (lW"fPfW t'PoF(I~t>tw) ·in-Utrt).OU!'clt, )(OI).w dt; ~o~{ktIXVW: taColt; iK rl,e; ~XO~\fL' p. 'blJ (1$. pvCw l!pwy&;l;w we; 'I"b lI''"!vO ... 6 /Jtiat; ("!,rroij'POO;»])" po~, Podw 10000l}1./.1X'I"!a&lJo12v xlX'"I:a·-rd. ymj. yoow,'Wt;:0I./.OI0X(l'"l:!l).1jX'I"Il.

JioJ1&6o; (o)-t.), ~o7)8b; '0 07t£Mwv i:tr; 13olj8ItlX v ·, fJOTf(Jiw ('Po7l~iw) lanEu· 8Ct) de; ()0~8~"1!1 .v , rnlpixw ~01j8cllXvt ~ol}8w", fJotj(Jelfl, 'ij 'irrtXO'Jp!lX, ~olj- 9E!.(l. rrpoa'l"llol'1': {lo,,"+ 660., .irrl 'I"'ii (Mo"EI rije; <pp&;(J'£wt;_ {JoiJv (Jill, KUp. '0 arrc,'>llwy d~ -ri)... <pWY~y T"iit; &.v&;rx1j~, TptXWV rrpOc; '!"bv bt}(lX),"o·j_ I""O~ ~o-lj8£\.I2v· (1'1:~. (107ldf1Ol.'ei~, ~O'W1'. ;uyyolleO/I£i~ 'arrt·:..3e,y lI'.pbt; ~oy,-;

8ct(lv, ~o7j8c1:v'). .

1W1tpo;,0, fiO&U .... ~.& 'A!lx)(Oe;, IlPuYll-«·.iv't6< Tou.IM,ou~·: O"Uyy. Tot c : ).12't. fodio=op'JO"OW, GWt1t'"l:W, )(u!'iSp. bedd=T&;<poe;, ).t8.bedu, h~sti=ax&.. ,""(II, opuaaw, hadan, bs.dfti=8td: Tbiv XCp&;TWV 6l6Eiv' -ro fJ &;vTI l"I" X~T&:

Tb (laW. 1) ~x 't1"'0' n(lpljUttI(J.hou 'I",:mou ·hedh· rr(l.pd: 't~ ·bh .. dh -. ~'WI;. 0 (XIX! lW}.j3IlUV, 'fbI). 'KorrpOt; ((3O<7.>y)': !'aUo ... (J1JTr· 't(:lpo).(J6;. Ik~ 6 'p!~or:. xpO~!,\lOI:III1)t;, (!t;I).136e;, «fSop(3?Jo;»' () A'!l't. bulbus) : tf'J"fl.

t. Tbiy ..-ur;w ... 'to':'T"'~ qOIlt'; x'XlIP(l<Pl)v PdAIfO;, 6, !M}.ITO)·, TO 'f. ;'(,;,~'F~'· ns. XIIl PONT/VOl; .& bt K61'1:po') f"J"'~ X!l:'"I:.Etr.(C·JIZ"IU ....... • (,,\pt<r."'A?'):

-:"r~: ip!",. pl.lar=;l;:x-:. P\jstn!a=f'JI1:X>"Al~, 'jI~{,x~(\I:X' n:~ •. -:& j.t!t"0: t"OU Ii: fl"V,f, ir~E~')I)" ... t\l7:W 'Ho'>X., flot1tll'M;, 1; 'Tw!J.fQ)"\)~ ,::;8o:t"o<;W, . Ao:t". buUa= 9,jO('(;J..t<;, ).10, hulbe=ytwf!1jAW, «l'C::t:-:i-.'X») x.t".A, SA. {Jw;'o~,

~oM. {36M~ ())... /lru.;.w.

(36.,.@o~.f. "·t.xo~ 'l'NtX-f)<; xtd ,jn6xwcpo<;R, (:n •• flI,,{JtI;.

{3opa.1; n':pJcpt;" (y.'Jp. t"tl'! o'XPy.ocp-iYW\I t:~)wv)' yevexw.; "t"poipy), cp::t:Y1j,.6vW• pogQ; "ci8'1'j1p~:Yo,;, lfo)..'J!piyo.;; b:(IL«FY0';". (1UQ"o-{Jd(}o~ ""IX@xo<piyo<;ft, {It(Jglurnl:fJ) "X7:t"'X,.pwyw", (JQW/la, ,.6, fJeW(1I1;, f) "t"po<py), cpa.'f1j"i"ovw: fJofJf; ix 'Tt/u "'g~ora (7t"~. ).0::. "orire h ,.ou "'vori)' poe~=),(i.t", -vorue, ri?X. tv8. -garaJ;t. n~. cipx" 1'18. gir&ti, !W'iti=KIX=~POZO(t:tt, &pp.. ker=~opi, -rpo'PT., 1pIXY'l'jt"6v, keri=tyt1 hpwyov, !lpX' yeplL. querdar (veoyep .... K6der)= 3£AEa.p, 116)..wf!IX,'A!.6. geriu, gerli..=.irtvEW. fli3. fJJ.ea9gov.

{36p{3o~o~. 0 W3\)"w8'1'j'; t).u~ (1,&.0'71''1)), f',6p~oPOt;, ~lXfhp(l'to:ft fJO(]{Jo(Jt.OO7Jt; "0 n)..7)pl)t; £'OPI36ppt.>, cix«6.:lp1'o;"; tow.; cmyy: n"{l .iP .... kork=cixa61Xp"t«.

POpE'Il~ (Oil.), {3opEa~. poppe; (ci"M".). '0 "~6pElO'; <iveILOt;, 13oppcie;:, «1301'1.&'<;»", {J6eelO" Iwv. (Joe*rx: w6 .Ilv~xwv de;: -rov 13oppciv, (:\op£lv6<;, ~6p£to.;W: tow.;, W'; {Jl'Jj.tllhov wavclA-0t; '1"WV 6ptwv (~(OlJVc>iv)." xo:t 1rp0l':A6ov h ..-OU *g~oreiis, dvol.l fTUyy. 'I'd.;: cin;. !'I8~ giri~ &.PG.=l:po.;,·~o\J'l6v, ciA13. gur=).!fIoe;:, AtO. gire=aoioo.;, cipx. ix)().. ,,).«~ -. gora=l)po~' n13. eAA. (OP'ltx.;)" 'Y.1u:,,(ioqeo, x«l 'Ynee-fJoQeIOt, ct ~ot niplXv ,.01) 01'01)'; ("'{i'ofll~) KIl"i"OtXOUV'TE<;'. II13·681Q~.

POaK'" 8681lYw tl.; rlJv ~o"x~v 1"& t:<;ill, j36oxw, t"pl1pw",. {JQuxr" MOlt;, 1) .'t'POIfl~ 'n7l'ol t<pWIJ,·«xop'l"6.pt)}. vOI'-~,,~omtiJ', {Joux1]p.a, 'TO "'1'0 h TIje;: j30- ox~ .. 'l'ptq:>op.rvov· 1'potp~', tv 1"/jI 1rAljo. "t:ijilX "U6pa.fl. ... lvll, .fytAl) X"i"7)VWYW. (JoTdll1j, i) ''I'POfjl~1"c>iY~<9(1l\1, {(XOP~PI». tpop~iJ, 1t61X, 9\)1"6,,", {Jon1!!, -ijeo.;, fJcbtw(J, -OQOt;, 0 "150O'x6.;', av-(Jwt't}t;, 6 8xotpO~Ooxo.;a, {Jwt'i-avIlIQ<l "il Tpi'P0IJO'tt'«VSplX';": fTUyy. Tot .. : At6. gaujil=ciynl). ((xo1ti8m, guju -. ghlti= U..o:wcw, h3!.wxcl.v· p. "'g~o-, mplXtdpw (Ot.>l'; {Joyy. ~ (JoiJt;(IE "'#(1111).

BOcmo~, b '"TC'.'b ... n:tPIlO't-tot 6otNi"<TrJ';, nop61;-L6~, (. B6()"1fopo~ •• fJOGttOQlor; '0 6.viJxwv .It; ,.0'1 B6!rnopo"~: KIlO' vtpot(pcO'w Lx ."ou "'Boocr-noeo" f!u60- )'OYIX&i.; fTUoXlmt:6t1tvoy ttp1J.; 'TO'" j3ouv, 'r"ijll &'YEMa«.

p6cnpux~; 0 ''\"0 tp{,AAt.>lt-tot'TWV Biv8pw'ol, 'TO l),tXO£t8st; CPU'TpOV 'I'OU x'AiJtt«'I'~. f'j !),t~. ttli" t5,~ elvot!. oOV;O''I'PIX(Lp,EVOV 1j Cf1JlLne1tA~yv1vov e),txoet8Cl.;. xMyv-ot ,.PIX"""', 1t)'6X1XP.oo;, «n).t~~IX, XO"i"GUJor:»': be ,.(1) "'gjlOIl-t-, It"13, «Pl. 'PP\l.. questa, [J.O'I. ytpj.t. quut=8tO'jJ."tj ip(,llcuv, «(lor:V'T(G'rijPI»' n~. *~p. '" '!'Oi;: ).0:1". velpu=1I:UXIIO; 6~vo.;, ci{lx. tva. gIIfpit'\t=mptn£1t).ey!dvo.;. {{t111:tpBc[J.li'oIo.;»,

p6-cpU;t -ue>;.o I'll ,,'to:!puA1j. 'I'b «aTllljlv),t»W, {Jw(}VXOt;, 0 'TO ;u).(;)8&e;: p.lpoc;: 'l'ou !,6TPUO;W ; cl",~. i'ru[J.oA., lot.>l~ ~ ),f;~~.

lIo6~~, 6 lelao.; ciV1"~Mn1'J'; 'ril.; 'A!pp~x~\O, 13ou"IXAo,;, «13ou~riN.)~, (JovfJaA~, .,~ x«l p01.J{JaAit;, ·[00" il .dSo.; 6;...T~M»nj.; 'q o:lyiypou -nj.; • A'fiptM xij.;' () ),«'1'. bllilus) : ~". xee. biihullll xotl bubo.

pourac.:w. -Q~ 6 set 'I'l&pt '1'& otl8otot ciB"'&.;, 0 !U'T«~o '1'00" l.I.1'Jpwv XlXt IX£- 30lw\l 'l'ono.;, ~ "ou~"tX~ X4p«,. Ola:q[J.«I, lhJlJ(Jwvw.w lult"o""ip.(d· i~ i~oy'xWCJC(d~ '1'(;)'1 !3~'II(J)YI: l(J(dr; all« 0"IJrr-v~: {JotnI~, 6 "A6!por;. ,,01;'16\11.

{Io;;r'r;, _r..to; ·!30')·~w:.8lj<;". A"<pd!8lje;', /lO!'l'{(l;, -rjt5o;,.lj 1~\)1"6 ... 1"1, rIlJr..~ yr..y_ Y"'''1)';~, flm;I'I{)I·.1"i, ~<p'J1"6v 1"1, dlJr..e; &. ... ~f:k .. u', <1uyy. ~or.;: Pi, "[Ltyo:l, fll"flu 'W[Lt.,..,.~I' p', "'Iou- =~u"ii v, l:1.l<puG&v, ((<P"uO"lI.w"'CW»), l~oyll.W",ClV, 1t'~. "hu-s- h '1"oie;: {hiw ("'Pl!O'w), fJfi,vlw ("',8l'O'J'tW) "<PP.cX'I'TfIJ, Y.A&{w iV'l'lhwe;, ~"TOU1t'W"'fIJ»·.

~Ol!ril~, 6 -0 llTl'ep~Ohlll.C;;.; 3,' lo:uffi ... Zo:tPfIJ"', II.O:UXljf!4"t"!.or.e;,- &:ho:tW"', ,.L1y«h«\JZWI;I; ilfl"t"2:t. 1t'PO&t;fL2: fJou- (we; iN ecrc : f101,AiIJO~, 6 "~tJ..y&'hlj [611'cp_ !!OhU(~J -eet ... Ill", {Jm,Ar,drt, lj=w"., {1otoWlerea, ~ "h fUy6.Alj 1I.6pu~o:, " t<Jx_upoe; lI.o:-r&.ppo\Jc; -rljc; pw6c;1' x.e.v.' a',Y'(. 1'<ji . {1oii~, lo, -I) ''1'0 «~b8L))') )1.0:1 "'"am,. n~. "clw.

1tovx6Ao.1;. 6 .~oaxoc; &.yth»,; ~oW"', 1<)'I'ho:3oiplj<;,)1 : {Jo,i;+ ·~o.l.o" 51tIP, Wt; 'f'b al'1Jo.lo., &. 'o:!yo!'omdu;, {3oaxoc; «tyw .... , ciV«1 <run. Tote;:. ntlw, ).0:'1'. colo (II.tJ(T' &:n;WhClO:I; -rljo:; XCI).III.'lje; npO'Popiie; 'l'OU <p!lonO\) 11: ILIt&: ro u' n~. j(Jl(1 ikoHolot;, 6eonoJ.ot;, h Ivn'l)ph-ljC; TOU &ou, I,pcuij:" X.1'.h.).

~1'4t (a6lp, 61\).01'<11, hO)(p., 3c).'fI. 6Idl.0f'1Ii.) l!ll).wl" {lovAi/. 3C>lp. {Jwli, ~ .~OI:').l)aLC;, st).TjO'l';' &:n6'f1O:O'L';, <ru1J,[iou).lj, (TX1/ho .... , {JouAetJw (~p. (lwAe6w) 'al.OO')(i1fTO!-'ctl, mJj.t~OU)'~':'61I; ill. TOU *(loAuop(JI' !-'ii),),o v , c:.< alljUlI:iYOv "'!"fia,o: ... o!q: p!1t''I'e, v io:\)-rO... .r~ TI, ... O&p,:i)1: 6.<Jx_o).tia6o:, ctl: -rtl, c!\lo:t m.Jyy. 't'ij) {Jd).).u,. nl3. MM·

poul.u~,o '0 )(<lIPOI: -rljl: &'no?;.u!;tWI: '1'(;:)1; !'OW\I, ~ la::r1pr.o:l, (JOVAI!TCwOE ~ntp. Inpo~ rlj ... 8':'ow, ltp61: rlj ... to'ntpo: .... : /lOti!; + Avw, 11"13. ).r.r:T. w-iutul.

IkUVl~ ~o;. 'i) I~UTO'" TI, _ &t8~ yoyy.j).l)';I, (JOlJllO"O 1).6<po,;, l3oi)'olO"' ", sx. {Jov{Jw~.

IiOGi ('(C\I. J'o[F]&j), 6, ij '"TO «,,63t.», ~ 6.yc).ti<.: h 'l'OU *g'tou ilpX. t\la.

pl1~ 6.po., ,61') •• -~ou~, ha'l'. (oax."6~"p.) bo.-j3ou.;. !PX' tp).. bo iy&>.ci~,

4pX· yep!,. chua. «PX. o)l.r.r: ... 8.-loh. krr - d.YI).'e;, M,T'I'. ,uove_d.ycMc· Cn.W&IJ'fQ:A.~. iJcaTo,.,-p,!), ij 16u;,~ m.J'(I(&LtdYl'l t~ IX(I.'I'V-I ~o&i~', n". d.P);. 1113. "ta.gu- = 0 ltatUXC>l... i_m iyc).«&t ... B).. ICed {Jo""alo" (JolMoAot;. ~)'iiT6"~·,,,~.poa,,(JJ.

jSo\kUpoY, '1'0 I).llftlpm t~llA-~ \I).l), tt«yotdvYI b. TOY yriM.X'TOl:, "OU~O\l" () M;'I". biityrum) "'«I,pjt., Butter""~ou'\"IJpo\l): M.\I{I. O'llIJ.rdv'l lTUpbl; ~ob(

(ily~)', ~+ '1'~. ,

,~ ~,o 10 aI4LTTj'l'l)I:, 3u:u6&"\'&iv '11.«\ ~ptV61'" '!'OW; ily&iIlOl';, d.'II'ovf.. fi.6l ... d ~lkto: tv '!'Ot.; &.focn ... , 4PXl)Y6O;,~Y6l;., P~{J.itw. TO 11'Q 16).0y tv 'l'ok Ilyclm ... , 1n«6>.0'0I", {Jgo{111ko ,'3u:V6cT&i :tow. «yii'>'>l«10 )Ccd ,,,,ovtl'6l Ti (apo:lktr.r: .k '!'OU( - VI)Cl)'I'ti<'. (J(Iflp,ia, ~ 13IO:ITl)"lr.r:, lI.pt;'IIO'; ,d~~. UutJ.O),.

fIfo'JUMv, TO Id3o!; dntou kj,uxax-lJyou, «dYPI~ontl)VO, lCOp0I.l'I')AO»'. ~AoI;, 'iI •• t30t0 «ypLl.; &.:f!4lntl)'l~': tow.; 0U"f'{. TljI lipx· TCPI'-

eriehboJl_m"'~ &.:~rUXll-\lh. .

"'_yx4w 'd~1 ~pot'fXv6o;', ~y%o" 6 11'I"6'11cnc Toil AttllJ,oiJ; XP1JO).6rq""

TOO Aotlp.ou, 'Ij «~P«X 'k»': fSU'{'y. -roilO: JA.CN. Ip),. broqidl_~T. lQC:ae,

61'. 'Peax' .tM.poTTjO' , ~Xl)O'IJV, 'TP~C\I. 4v&M.po:Oy«oItV, dl'O>JYYp~~' _=

,,~.~.'

~ 10_ 1''Ij 'ftIX~, ~d~, dpy6o;, '-'W9p6lo", {JQG6vnk, -ij'1'QC, 11 I~ I».e~

~p&(J(JW

9~~ 't"&Xou~, ~plt8,','t"l)~, I/(o>6p6"l~", fJea6liYw 'lTpdnw 'tt I!pIt8t.0l~, hn{3pltMI/t.J, Ihlt~&)J,.WI, 1iiJ.'t,g. '~It!I/t.J {3P'18tOl~, IipyolTopwl: h TOU ·gl!rdus=

).10. gurdus=&XIn)p6~, IlI<JTOC~Oll/, IipyolTopWl/, {3plt8u~, 6).ly6).oyoo;. e

pp«DaW, ,iTT. 1l9&:"''t'w .. 'a6p. lppti(JU .~tt.J, {3p&;~W, OC v oxf)p&~W, b.f)p&;~Ol (tlTt n;~ O!.tA&.am')~), xwpl~(,} '1'1.1" aiTr.N aTtb TOU OCXUpO\J Ilta; T1j~ ).1)t!-t'fJO'COl';, ().IX"U;Ol»I : w~ 71'pOt;).Ob" tX TOU .,,!?1iO-jw. dv!.tl C'\Jyy. Ti;j ).n'T. murdet =ct...!.t(3)..jJ;;m.

J~pa;xtw". -O'Vo.;,_6 ITb ,bb ":0;;; ~!.I.O\J I'tXpl TO;;; ciyxw"o~ !-tipo.; T~C; XEIP6.;, «I'Ttp:iTO'O»" () ).ltT, hrecchium] : (fUyy. Ti;j Puaxvr;, I:TtEtll~ 6 Pe0l.{WY £1,,011 YoV ;n:1jl.eo)~ {Jeoxv'l:t(!O'.

PPUxuC;, (fUyxp. pp&:(JIrW~ {·Pual.jw~) "XO"T6c;, o':'''TOI'Oo;", Peo.xea, d: "'t'oc af)0I0'ij GIlOXTOI, «P7lXOC "Ep:i» " : b. 'rOU "'mrf!;"hus, O'uyy. 'totc;: ).«T. brevis= {3pOIXu~, a!)~oT. martzu-p-ti- =6 lxwl/ {3rx.:xu" ~!o'" yoTO. !l:a-maurgjan= l3pa:xul/tll/. ns. Peaxtwv.

Pp4: .... w 'p;a.nyw, poX6w, 8opul3w, 71'a.pocyw xp,hol/', ",to. Pet/lo/lal Ix).r,dOl, 6p7l'o'w', Pf!/!I'~, 6 lj.liyOl.C; 66?u{3o<;;, 7I"«=YOo;', {J(!Ol'r1j. t, '6 tx TOU XCp!lU"OU Tj- 6 tx Tijo; ti<JTpOIm;~ lTpoEpx6",~00; xp6't'o.;, 'to «!-I7I'0U!ilToIJ"l')Tb»l_ ("'P(!OW'f1i, nl3.' hpouax.-M'r. ,Crontesia): 1-1&).).0", we; 7I"poE).6b'o' £x TOU "brem- !iETOC lTa.P1)).).OIYI'EV<lU TOU apx'tl)tou cp66yyou, dv<%t ouyy. TOtO;: ).0(1'. (rem;;, tiPX' "'('Pit. brl!man='t01l60p,',~EL", yoyyu~£~", fl.UX&<J6aI, «fl.ouyypt~EI"», I/EOYEP~, -brl,lmmen=TO"eOpU~E!\I, yOYYU~ttl/, «fl.OUyyp!~ELIj)) (*bhrem-).

PP4:v&o.:;:, 0' laAo.~O'Id~, lI1tEP1)cpct"'EL<%', p(!F;I!OOOPOL IcruI-l7l'Ep~cptPOfJ.«1 \mCpOlT"fL"l(W~, clM.r.tO,,£UOI-'OIt, VlTEPl'lcpOl.I/EUOI-'<%I·; tx TOU ·g¥rendh-, crull'. Toil;: )"en. grandia=fdyOlC;, IipX·-h>O.. O'Ao.!3. gl'l2<k=tl"Tij6~.

PpHCU;, w I~U).IVQV 4yOI).fI.<l, ~60.~OI/, ~U).L"O'I Ol-'oit.JfI.<l 6EOUI ; lTPOl:).).. Ppt<p~,TO 16 x<%pl'tOo; T1jo; xOI).I<%o;, 1'1.1 tv T'Il XOL).(~ IIt!3puov, Tb d:P"f1 yev- 117)%\1 m:n8!ov, v£oyv6 .... : ix TQU "'glfrehho., cruyY. 'to!~: apX.,ixx).. <J10(13. !r~be=l'tmAo~, 1'0'1. Ip).. brommach=lTw).o<; (·gWrombb-iikoa).

PplEX.,.ot;;,6, j3;p4:XI'Cl,Tb' IW lTp6<7610'" fl.tpo.; TOU xPO("'!ou ,',lTi:p 'to fI.!'tOlno~, TO a:'o'Ol j.dp~ TIj<; XCCPOl).1j~.: h 'roU "'mregbmo., <J'Uyy. ~ ayy).oa~~. lm:mpD (&.11'1,. br.in)=iyxi:cpcx.Aoc;.

P~~ l,',ypa:!'IW TL, (fJ.0u<JXtOO», IltOl.!3pixw, ~Pf:ltci, mfJ.7I"0l ,!3pox-l) ... ·, PeoXJj, ~, PflOxndr;, 6 I{3POX-l)'·: £x 'tOU *mregh-, <ruTI. TOLo;: A('!"T. merg\lot= i:Mcppc7l1; ~ptxtLII, POlO'. morgat1i=60).Ov yl'o'E<J6a.<.

PptClpoi '<JTSPE60;, l<Jlup6c;', tv <JUv6iacL Pei- (TI".X' {let-11ntJo~ '6 3UV<%TOC ij)W- 1/1i~0l1/" lTl3, xaJ.I-tp(!wv lTlXPd Ti;j xa~' (Je'i·!3p~.xpb'o'l 'Ha,',X;,lTpOEA- 6'1.1" I-'ii).).o'o', ~o lTPWTOlI, 3~d XOlptO'fl.OU I:x TWI/ <Juv6hwl/), {lei-Ow (71"1'. (Jac.ro-fJw) Idfl.a.L «~OI.ptd CPOPTOlfl.!ho_.;», "tfl.<lL x"d:cpop'C'o~'; {J(/i(JV, I<J1'L~.p~, f3a:p~l. p(!lf}~, -#j '():ipo~, l'a.pU't"l);I: <JUyY. 'toic;: d.PX: lv3. ~yxp.

1. 'H).. {Jeiv801; (Tl1I,v.dIlt;L npOO"~'n 'd86o; TL 6ocM:<J<J!ou lTTIjllou, lXOIITO<; p.t:yo:A07l'PClT@:.; '1'1.1 1iv1i<J'"1I-'''' 1:130':;: <jl3L)tOU lTT7jl/ou' {'APLO"'!'.).

2. ot rolTOL OOTO~ na.pa.313o'1T<%1 Xlll BLOC "TOU -yp.- IivTl -Xp-.

..

8'4n-yin={3ap'J-:'tP~, an:. Ip).. brTg=80vOl/-lt~, lax':;!;, a.~l(l': p. .gll(e)r'f(1'1"£)1;1:'£'1". 't"61'1"0<:; '\"Q;:; *gVer_ =~p,J~, 13)., pa(},j~.

~p~t;w (·Pe!yjw), &.6p. IPpTIio: RXOIf.tWftOCI, OC1l:P':U(:t"W, &J)p<x,"W" : dI3E,B. hUf.tOA. f1Pl&W, (3).. (ielu"k

j3POyxOIO. I; "1) TplXXdoc a.p"l'7Jpla, M.puy~. (PedYXIa, '\"&_ "a!lllotx).a.lltilatlC; fij.; 't'p<lXstCl:C; apT"Ilp(ct.:;l, I~t'\"d '1"00 a XOI'l"a. '\"0 Pecino.); ILO!),J..ov auyy. -rljl Pe6x8o-;.

~pov-n').1j -6 ex 'l"oti XEPCW,oQU 'tj I; bl. -;i'~ liOTpO:'I\"7j.:; n;pOEPXO\LEvOt; xp,hO!;, orO «f.l.1tOOI-L7rO\JV1jTO>l', .a.).. {Jqipw.

f1~ 1&.0"1)'\"6.;, ,8(:1;(:,'1'6.:;1, wt; 0':'0. ·tlv6PWT(t)~', i'1/I{l(lOWt;; "&.6&;VO:Tot;., u/J({J'/leOf'l (doni.),1j 11j xaAun,-ouoCl; 6Myup7: (7\"EPI~&JJ.ouO"C:t) ,[,Oil 6"1)'1'6\>", fJeOY~OIOt;; ·(·{JeOTOr~{1IO.) "6 de; TOU':; (3pO'!"Our; ocv~xwv, «,,6poo'I>\\l0,:;", {J(!6- TeO. )(0:( fJeouwr;=wo.: h 'toG .*f~{J(!Ot:()(; (&,.,.'1"\ ·.uean}~=&.pz· tva. tllJtB1J =vlxp6t;, «p!-t. ~ard=&II!lpc.:rTw,;:, 1'1~. ).at"l". mortuus, rip;.:. btx),. OMl.B. m"t"=IIE~6~' "ro (lO tIllott ottO),taIL6.;: ;j' ILE"rcm"r. "I",jn-o~ cipl.. tllO. mdrtah =&1I6pwn-m;;=iJ,) •. 1I0(!rO~ lIi1l6pwn-o~, &.o"l)"r6<;' 'Hcrtj;C p. ·m~r- =&'n-o%: axEtll (<p6dpeolktt) 111 "l"oi<;: d:PX. [110. m~rate, rnriyat"e=rixoOvilcrxEt, ),OI:T. morior=d:n-ofNhaxw.

japo-;oC;, b "ot!f.I.I% 1'IT)x"l"b~, pEuaotll ~x n-A"I)")'~<;~, p(lOT6E1~ WXot!TniJ.otYl-LtvoC;, xeX7j),t8«lfdlloC; !Lee d:~!lPhl7nIlOIl ;Z!!LOI:', PeOTO(l) WX1jAtOhlIlW iJ.1: cMlphl7tt'lOV otl_ 1-'-«1: truf(. "l"i;> d:PX. [v8. miircchati=n-irr-lU"I"iXt, IIClPXOU"I"ott (fL-rx. miir~= n-C"lt"1jYfL!vm;;, n"1)le"l"6~).

(tpOGKOC; (PpGtUKoc;, (JpWKoc;). eo Ii) cixptt;;, Wi_?(p(8a:»I; fLanOIl ouyy. ~ p«la. brykAK = )C"ru"lt"EiIl ota -rlj<; n-"l"iPIl7j<;, AcrlCtltE\II.

(tp6xSoti, lJ '-'Pocpu")'~', Mp\JY~, &6p. l{Jf1O~E' -~un-tell, ipp6'P7ja~lI~ (OIL. dscPe6El;u.· )taTape&~e,e) ; .b "l"OU "'gYrogh-, auy")'. "l"i;> [10'1. yepiJ.. krage= Acrt- 1-1-6<;, Mpuy~, "l"P.XX"t)),at;, IIEoyepfJ.. Kragen=o:u;r~1I ("'gl!roghoD.-), &:PX. (pl.. brigae=),~LttL6C;, ct~X~1I ("'gl!rg-~t-). ns. PeQYX0<;, Pevxa.

I396Xot;;.6 '''X0llltov, «6"t)).cul)) xp6C; cbtOl:)'XolltatLOv, &:rxiSvT), .8p6;(0e;", {JeoXl,;, -l6o{;, -Ij 161)).Et&'l: ix -rou ·lIeoxa, (x.B. ll0e0fTOV -illC 'PAOIOU "7I"AtYI-'-Cl "rll 'Hrrux.l, l)Uyy. "Toic;: .!j:o).. braig=&Aualc; (·mrtghi-l, p~". meren='

fJP%~:~~:~~~;:J!tt3~62?1!~~O'~01& OlJYiJ.oi"TWII, . ((8cr:YXW"I"&'», Ota

trua'PtY/;Ero.;: "!"WII 686I1"Tro'lI), {Jevxw l"I"pttro "TOUe; 60011"1"01:<;', {Jevxno., 0 -0 !U"Ta ptyooe; 1ruPE"!"6~" (xup .. 'x"t"vn"1)!l«·[-rPtYlLoC;]""I"W\O o86I1"1"(,)II~); tx -rou ·sVIiigh- auyy. "!"01:<;: ).16. grliu'£iu, grnu!ti=ncpt"l"p4yclII, «P0)coc'l!tetw, ~flL' lucem="It"Ept"TPhlYw, &:PX' txxA. O").o;~. gtyz~, gry8Ii=n-EPI"!"p4YEW. - {1(}VXW I'c-rd: "TaU x d:nl -rou KCNOIIIXOU "'{Jevxw I't"Td "!"ou X, &lIo:),oyui&<; n-pOt;; -rd:

P(!t1~w, lPe~a. .

~pUXC&" o:t-r. 1."1"0 ~«eoc; -rij<; 6o:).&.O"ll~·, (JeV1.w •• 0 .~)C "TO;;; ~ci6oo~ TIi~ SotMoO"l')~, ':mo~p,j;(IO<;, ~o:6li<;1 ; I'anov =yy. "Tiji {JfJdx80,.

1. Tou &XP. heO""T. {JeOxw.

2. ToG d:XP. Oil. f1eVE, r~· {Jevx~, fr.

..

pp\ix:aoJiCIK -~b:f3cU).6) I3pu;cl)t)ttOv, ({!,oV"fYp,tw» 8\lvlX'C'Ii, «akOUt:W»1f : v1i),),ov

dvlX~ 7)XO~~t.t, ).i~It; (&\1 8h elVO:I auyy. -riil fJe;xw). j'aPUXlOIi 161rof3pux~oc;w, /3).. (J((6xa.

~ilxw '''''p(I:(I) TOU:; M6V't'~8. f3). •. Pet1«J), nf3. Pevxdopat,

ppuw 1e:i!J,O:I XIX'C'«!lCG"'rOr;, i!Xt.l &ql6ovto:v -nvoc; (lnt 't'6)V 6«).M.,,'«» ... OPUTroV), d[.llXl n),1wtJ .. '1'1 v 6;, 'It"lXp&yt.I h &<paO\l'~", fJeVQ"V', 'C'o ~EtaOt; At'lt''C'QU 1111)'1."0\3 ~ xop'!."!)\! i'ld TOG Xop[.Ioi;i TWV 8iv8p(»" x«t btl T(;)V neTp;;> .... - xcd iv Tjj Oot:MO'Ofl opUQ!J.EVOU, )(Vooo8~t; ;(61''1'0'1, !3puott8t:; & ... 600; noJ..AWv <pU'I'C,\lI, fJelJdEI~ In).1jPlJlO !3puCtJv, t}IXAtp6r;, lixlL'it(o)vft ,P(fVdCw l~p!B(o). dtt«l X/l'l."IXj,tSMOr;, tyxu!-,ov&i, rncr:tpO!l-O'I, Cda6&VOfUtl 1UY&)'1jV EOXO:p(OTI''1jO'w'. el-lfJeoov, 'TO '0 xo:pnbC; rijc; [.Ifj,.poe~ npo -roi) 't'o)WC'ou. 1'0 vEoyi w rrrov. : taro; de; ti]v o:orlj\l p'tG(v oiv1pcCl xo:t -rO fJf!.rr6~ 18iv8pccl 'HG"u;h aun'. Tot .. : >-«1'. verU =013"'6.;, «ooul').«», 86po, - yoTS. qiinI=n«G"ao:).QC;.

"p~o .. i&p6o-r. (3pOE'o.;J,6 "8u(TOJ31«, 8uO'Oat:t!o:~, P(}wfJ~W, p(}Ww.fuPaI '«Yo:. 3t8«1 SOtt&:PE<nOV bttt'f,v, !,-uptt«l o¥~l]l.tot, ~po~' (> Mt-r. exbromire):

T«u't"0ttllI.tOV -r~ fJ(}6p.tJ~; 6 llTOV6opuO"l-too;,. jLr,a:o; 6opu[3o;W (n'~. oro 1).).. "l!oVew wn-l..1jffew, XpOUE~V, n'ip8Ea6a:~, (3POjL&'J'j,

13uii~. 6, 13ul;u. il Id800; fU'fOCAl]" y~uxo~, «I.tnoucpo~»ft, P';CIiIll 'CP«lv&:~cw <hi; 6 (3ua:o;-: (JOyy.'Toto;: /..a:"-r. bubo-t3~, «PIJ.. bu=yi..otu!;, rwul..y. huh= !3ua:o;' i)XOI'~IJ. •. p. ·bu·, n-t3. Pt»<Tfj~·

13u96i. 6 .t3&:&~, lI'U6wfj'~I, 131... fJijaaa.

PUK'T'I'jfO "6 i)xiilv, i)X'l)'nXOo;, \ta:'Ta:Y6l&iJo;', 00; ouO', fJt5"TTjf;, ,; ft&\!Cl.to<;, 6U£)..Mtft: OlJ'(y. 'To!,,: xup.t3P. bugad (·houbtu-)=).a:'T, boatus, ml!gitu8, p«lO.i:XXI.., o"Aot~, bu!!ati=x-runi!v 3wo:-r&:; XPO'Tf;rt x.'T.).,· i)xop.t!J,.p. ·bu ... k -, n-t3. fJVik

_U'\IEw (.pvU1Ilw), ~w (pl]!J,. brl6. ~u~) Itpp«TT«I, x).e(w Cv'Te).{;)r;, «('ITOU- 1I"61"'{'), t3ouIl6lvM)~, "/1V(1t(!li, -I), {J*'pa, 'TO .'t'b {(O"Wt'm{.)rta, j3Olj),),{.)p.o:», niil ... p.~', fJt5C1Jl' (·{Jva.~'1~) bdp, InemJxv«I!Johwo;, nuxvwo;, G't'EW;;, ~).-Ijpfi)o;, 1i6powo;.: avyy. -eotc : 1i),t3,'mbul=YI!J,a::lJl iYTI).~IO, n).llpiii, <i?x. ox«.v3 .... tOl.., _piiss=6uMxw ... ; .o('Tabnj», f!;otANh'T~OV' 1jXOI.t~I'.' p, -bu-s- =cpll"all, i!.ttpoO"av, ('qlouC!X~~v», ibux'Ttt.-'C'U1to.; 'fOu-·bu-, (31.., {Jov{JOw,

13upo«. ~ "oro ix8o:pi:v 8tpl'tX, 8.op&:, 8kp!io:', fJt5(!Gwo~ 10 be f3op"ll~, ~p~ ... -nVOo;lI: lif3eI3, hU!LoA., (0"«10; ~tVl] M!;t.;.

j3uO'oOo;. 6 .~~6o~, ~1)6o.:;~, {Jwuo(}ev in-tp. Ib; 1'oG' ~\-jeOUI,' -~A. {Jfjuuo.. ~~O'O'Oo;, i) IAm-'Tbv 1"8Ixo,,, xwov xotl 'TO il; O:O'TOU XO:'To:axtuot~OjL~OV tlcpo:- 0"1l0:1: 8dvE\oV lx 1'1).:; A!yu1I"'T. (n~. ~~p" <iPO:Il. hu!=ilcpM!.ta:),

~Uw "fplin(o), xAEiw h'TeAGio;, «MOU1tWVIJl, ~OUAMhvM}I, 131... {Jwiw.

(awAOO;, b. ~\ Il'w;'o:!;. ·tzxoo;, i) w!L~XPOo; Gyxo~ y'ijo;, I-ta~ XWp.!L-ro.:;, «o"~ 1..0.:;»1: rO".IJl':; ouIT., 'To!o;: {JoA(J~, [) 8pl,a: XPOlLl'uott8f,.:;,«({3op~Oo;»'"Acl'T.

huJIa.=cpuO"IXI..I..!,:;, n-0llfOl.u'.

13wI£OS.o "na ... btj.lJllltIlO'" f8otcpoo;, lcp' o~ Mvot1'o:t, ·n.:;' ... a' elO"ll 'T~, ~Ii(}pov, &noa'T1jpty~o:, 6uO"to:a-rljpw; !1-t't!i 13&:0"1>«1':;, 13(0)1'0,,-, 1'1.. {Jo.lv(J),

pWO"'t'piw n11l"Ixo:).oul'dt, xa:Mi dO; ~oijfk(Q;v·. ~, {Jo~,

~w't'wp) ·opoo;, 0 lf3oax6':;II, {31.., {J6r»t(J).

••

r

y«yy)'loY, ro wor87)~ (unO -ro aip~« nap&; 'roY," 't'~~ )till O'uV8CGp.OUI;), y«YYA~OV~,. yayyaAlOl' ~vc6po\j alJ"'t'po,¥~w 'H(Jl)X': Xct't" «volt_ i:x1'OU *yaA)lA-wI', (luyy. 't'(~ '1<0:1'. p,"alla=x1jxl;' p. '*gel~ = no«:rv't't O,¥(lt?tXG'II ill TO!I;: yiAY~.1j "~o).~o .. 'ij aKtA!<; <ntop68ouW (yi1yt), -ra "6om'ij i(J.1fl)ptu~TO:, «tP1- ""xli» ;1), d'yAi~, -100,", fj 8)(Cq:>01.;"~ '('01) qxop68ouW.

yaYYPlXlV«. fj 8lirrott'n)[J.oX 8VX!3PW't'tlWV8: 'kx 'fOU *yav-yeaO'-vja (1'1'!3. rpayi&nva, -f) 88tct!3PWTI.X1) ... 60'0<;, xtXpxwbi8s.; i!AxO<;;~),!Yo 't"W ·yaYi'~(/}1' - ~b_ XIXTI('t"p4yw;"~ jj "'yayygal' ·i«t"rtlt'pw~tw.· (3;', ygaw.

ya.~a, lj 'yij, 't'QnOI;, XWP(.l;W, (3". ')Iii·

ycu~oxo~ fto xwWv (odwvJ -rl)v y~\I", (3).., O'lyi(;.

y«Lw 'xa;£pw, 1j8olLllt, tu,?pcdv0l-tru, yctUPIW', ~. Y¥j6ew' ~. {Jovyiflo,;. yci).cI, vev. yaax't'~. 'tQ Wi),"n WXlIlUV, ro ,((v,ctl: tx TOi) *yAd~t', ·)flax.

*YAd=Mt'l". lac, rev. ,lactis=r&' €n'&XTt-r. TU='; biL. yAdYQ" 'to "y.i'MtW, il; o~, x«'t« (.tt-r&6t!1tV, Xp1J't. K.Myo,.

"(«7>.<<8'1\101; '6 &tj'M'6lv ((3u'''', .... 6l'II} ..... to.;., ~A. Oij~OlU.

~ rn. yu).ij, ij If, (<\Iurpl-rmi}}, !X't~1 ()~. galea): W.; CTlJ!J.OIlvl) .... ~ij op.ollitouact npbo; 7tOV'tIXO .... w)«(~ Xpl)tAao v he -WU *gelel-i. el .... cu GlJ"fy. 'tot.;: «PX. l .... 3. girib, giriki=!!u4', xwnxo.;: "AM.« auyye'l~: yaAeo,800.iov, 'to, ya,b!f.llpl', ij .'Puro .... 'tl Sl/-Oto .... 1rpQ'; xv!8'1jv (<<woux .... t8a.»j ••

yu),i!.\I1l, a.~A. yt'-ivu, of) 'ijpt!!!ci: rij,;'6a.M1JCTl)';, 'ij1JlJX!o;.: aoyy. 'tol.;,: &p!!. eal'r, Ye'o'. ca!u=o )'tA6lo; (1t~. lAA. yi..ku,), 13A. yeAdw.

yd),tov. ro 1£l8G'; ~o-r&""1j~, -ro y«AIOV -ro MaiO'll: !!;v..AOV 1J\Y'('(. 'to!~: yala· TPOv (*yaMKt"-F.'QI';) .Mx<X\lo .... &yp~ov. 'Ha6x., ydla. Bi.. 'fdfMC10~.

yci).Wt;, yell. yci).w (iff.), ij ~iBt).'Pof) 'l'QU O'.I,6)'ou', OIL. 80'1'. lV. yaA&p' (he "I'OU *YdArofo,): aoY)'. 'toi.;: Aa.'I'. glOs=ao,uyou&3t).rp"h, )'wfj 'foG iBtA'PoU, &p"". 1al.=&3tA~' "I'OU ao~oyou, ,pUr. yo.a!?O~ (yd..Ua(!~) I!l8tA<pOG' yo""';'., &Pl· "I'OCl. zelva=au~oyou &&1111)·

yuv.(i~, 0 10 GU~lJ"foo; "I"iio; 9uyot'fp6.; 'l'l.VO';, ~(),O!lLnpOc;».: GUyY. 'tot.;: &p;(. t .... 8. ~tar- ""'0 -rij<; 61lyot'tpoo; cMjp, A.O!'t. gener=y«p.~o.; (-n- dm -m- xmd: w genu.). ).18. ~Dta •• «Pl. b:)().. !1M~. a,~,&)..(3 •• 'TOme. amdcr""Y«14(3p6<;' m~'. aoyy. ~ yllpo,.

yapcw;,o If, ~ 'I'~'; aul;cU~&ooc; dv3po<; )«(1 YU\lCtlx6.;, G-titJ!lo;, yctp.o.;r, yap€w 1).«fI.(3«V«) YWCtixet w~ a6!;;uyov, .... Ufl.'1l£(IO!J.«t., yapifr1/~, 6 10 ".~!;;uyo<;w, yall",l} •. ~ .~ GU~uyo.;w, ya~).IO' RO c:b1p«.l" do; ro .... y«fl.o .... , Wfl.'f'tX6o;l: auyy. 'l'lit "Iap{J(!rk

~~l {ov U1ro;(WP1')'t. OX1')!J.«'tI1Jj.tOe; '('0 YaJ'!pat). 0:1 lat!X"(6\1£<;, )"Ili&t 1;c9w v w ; (JIJyy. -ro!e;: pC»!1. guoo=-ro xev,oo;, mtx. huba="wp.« <:~OIJ, crroj.to!. "(CltlcJIo~IXO:fl.mJAOl'O. xupT6~. yo:p.4>6o;", 'Yat"'ProVIJ~> -Vl0!: '6 !xc»v YO:IL4>oo:; &vux«.;': lO'wo; aoY)'. 'flit yvd,unno, &vrl *Y'I'a,u'Po!: x«"I'd: w ~IpO' ')«(p.m1Aoc;I.

y6.~, 'to 'Mv.4t.;, M.j.t1rp6nj.;, !1n).7t'i6'1'1j ..... ~A. dY(Jv6" ~. 'i"'/9[w. "(Ikp 1Ivo:(, J?e~o:'(t)r;, 31j),Q;8iJ. Aout6v, at6't't, i'll'et81j" : tx "I'OU "IS de;

..

~Q 'r«p~. ~'. yawo:.tJ('w, ~a.> ·YCC¥~. ~,yotp'ydtt(o)·; TJXO!UV-. )J~I(.

yg,yop«, 'til '10.~, ~. ~I. p,l.. dyt~. ~v.ol-lja=,v).i)"""t'~OT6p.«n,TOlvTfl4~ ~u~. ~ led Mp~ilm~1WfOV TAlI)(J(I'l&o ... ·, ~U;W I~ Y~'. "iw~ I~~I 'H~X'; rNTY. Tef> oip~. kerkerim.=yi.Wl'«l ~. «~~. p. ·ger- -..:i TfI "',il'er-,~. ~, fJdea6eor.

~,o, ~.ro '~upOy ~ XP~mluNj.IC"IOV ~ &«~\I ~ "!Up~X~w... t~'1, Tj "&PI'1)>>, tCII~ ~ Ij.l~~ l~ .nlll); xa:l Ix ~ lX66c.lv, ~txcuTi M606ur. n;w tX66c.w' () N.zT. guum) ; ~~. ~

Y~P."(tII. yocn"', 'f) IXOu.t.x, ':'~pU)'ol': to-CoW; ~ wG '~-o--rf,p,

~,. O'l)llcrJvov 3. '11 m:p~I'~I.IOCl TO. 1v,,6a6LOl'. c1vru avyy. rotr:; yil'Tll, Ta 'IYT&c,IWx, lv-np«', i'e~s-rO '#f'liX«l. Xptor.'roI;XA'I)pOUon(ll T'i)\lXoO.i«Yl, p,).. 'YFpw. , -

yuu).~. 0 'SOXdoy xp'I)a~1W1"I:Ol.O,j1U"'OV 'KOfTi' ro 4JL&A'Yf'CE. ((x«p3«pcr.», xi3o(; XPlia~" 1tP~ bTA1)!JI.\I ii&tT~. 6 (ll(OUf*9>. 'f) xt4tl."I jUi,\.OO'W\I· : (~ Mvcl.O'J ixTi'j'~I"llt .• c:. .. xa.l 11·).. yaii~. 6 .'cr:poyy.;AOV I:fU'\'oPr.xOY n).oiO\lI. yuUpoto.lumi»l<pClYOC;, x«UXW~Ot;I, roVeCU',6 ·&tWy, XOI'rn:tCf'ri)c;I, )'G~dcti 'eIfL~t- ump~qKEYQI;, 1rn:t1poi'C'1': auyy. "ref> yalw 'Xcdp('), ~30I'4I. qpdVOp.tlI, T<XVPIW', ~J... ,."t/iw.

ya\)CJ~ l"up-.4;, 0 ~ w; f~(o) XSl«C!,~, «Cl'TplX~ (bn ~)':fGCalo; ouyy. 'ttli"c;: yt1tJ" )lllio!'.

'yt: hn~-:. ~I,O\I (tv wit,;: ;;Yr. -~ x.-r.l..): =yoTti. -k, IipX. N!,.-b (~,ui-i'E= loT&. lIlH;; dpx. ~II- tni-b, xf5. 13cvn. mqo)' xf5. ·XI (IE -Pi) h ':Or;: "'-"x/. ,u"..xl 'aXl, !'-Ij', Pal-XI '~\.CI'TU, .,.:d', ~-XI 'bou', lin.

Iva. kar-hi=1tOn. x.t.).. . .

yiywYtl 'wn~w !U'4ri, ~_ ;",J: yf.V(,)fl.IXl 4xo~. djlcU d.xo~', )'E'j1CJV{IIIIIW 'fiClcU.oCPc:.'4CIlC; ~tloJ, !I«XllPUnw', ~).. i'1Y"~Q1. ydcr(o)ov,-:o .'w wpaqoy ~ ~c; 6pocP~~;·"TO·X¢~, -I) n"ctpuop-l) (j,lCl'

'r!oul: i1k~. b.J!LoL .

y,hw .... --o ... ~.b,-I) 16 nblol<.~ -n..o,".cup\.G)(~c;. rel"Nl4.tllW,fC..,.t~·.

Y~i'ITo~la.l] '--:0 v~ Ilw.d n<;. yd.":"_' "&01.1, yctTVt«o1.o;I, i'tH'O_~ .tllllXl ydTCo>V, yct~v,Ut.i .• : d./k~. null-O)..

ytl.«w •. &.~. tye),.aoa, l"I\"\x. tyiACIOGG 16,.1"1 xat ,~.~'. YtAaO"r~ "'~IOI: ,.tAw~~. ycI.',i~l, IIwp. )lI'Mi~7j, (·i't.aao-j'~') 16 l£Miv, yEJ.«a"":\l(6<;i, ,.:'bujlO!;",l'i}.w;, -(UTO;; (;;'lIt «r.._ytA.w),o.'\'O «yi).V)>>I, i'aA1JI'o~ '(')lakta-~) .<pll~. 2:i6PIOl:. f,IJ'J;(~, f,?l:110;1. yaJ.,ir'1. ~ ·~a>JZU:r. (T,pI!!1h:) 'ff,~ 6V4o~,ycU.f,vljI: IJ'rrr. ':'Oi~: -411. <'.n, yn. ~=)'ii.wr;. ci-cafim=~ (~. ;m,;.11"1)· p. 'j!tl-' n~. :tgbi- n ~ ;'1.011>0; l':'i }~:tjl')o:iU:~ niv r.IPt;.>~';'V.2:~"', 'ltov &.aTipt;;1 'HIJ'YI.. (IJ'JYY. "'rf.oi;: ~Z. YE>l11. klt·ini=-l2!'"I\"Co> .... ZIZfl£CV;, -;Zltt&;, ... co""P!L. klein=i'C<p-:.;), ~. l';"i-~, -:0 .::<,),u~)j; -i-r.J.;u:ij.l.t"l'"''''' i..i!,n"Ov ;:60I'1j!L"', }',hi~'I."IJ It; ;;.>I~J) --:,,~ "~'I',,;:jl. 11),. X\lt ,'),J.ao;, yaJ.ljl'I/, ,.;"11')(4;.

yt>.Y1'I, -:.i Id~).ij :t(().(t(,x il'~'JI12--:2, "'~I)'\%i»l, )10.,.; .. , -r, .(Y,;...:9.~ 'i; ".. .. ~>.t; O'"I:Q?{,3ou·,~. )'UrrJ.{ol·,

y'!lCo) ·tIfl~1 1I'?.1WI1<;, "YEI.d.roc;, <popT(,'l~»', yep(;w rIl'Al)p·(:j. ivu).t";;<;, ytf'.1~6l, "yv,ol"-(~6l», <po.rrwv6lft, yFpa., orO '~C""&:X(IX xpbJ;'l'O<; II'A1JPoiJv'l'« rlrv )('ll).hv, M60-011X' :=>'«'1'. p;:emo=liV'X~~6l {x\Jp. '.I!:IfL<l1 )(<<'l'IXII'CII'IC"rdvo~, o1~~ljt";;, «rWV\Wr), II'~. lip"". l!mlem=cru!LII'IJ~c.I, Ac":''l'. gumBtu, gumt=8p,i'!'. 'l'EafiIXI, i..~'«VEIV, tmoxwpsi'v, ((~O'.JMcl1:elVJ), &'PX. i:xxA. ,,).«~. hm2="!.lP.- 1I'~1;6l. SA. xIXI yiHO, II'~. yaO'T~{I.

y'WII, ~ "yiwlj,,'<;, XIX~Y6lyfj, 1":pot).E1XJr..:, «pxi)r, yeJ'l'aia~ '6 &.v~lI.WV ct<; 'l'b yhG~, 6 uof'rj).'ij<; x«=y(,,)y1j~, 0 .l!:Uy~t; 'l"ljv XIX'l'OXY6lY'liv', yev)l(JII)'I''1'' ij ftij tlllfk'l~ "I'oG YEVIIOl.!OIl, ~<; XOI.TOXYwyfj' : .tmOXWpl)T. aJ.1J!L«TIO'P.O<; ruG ywvdw "nxvom>tt";;, (tXcl\o6) lM.,Ill.ci),! ~, 1":«pd:ywl (.g,n~-ni:nii j).' ID.. y" Yl'Opai.

y"~''!'O 10\1'(0).0'01 6!,o~v (h6p.wv, ytvo<;, YC'oIc&:', ~).. yly1'opal.

yMO (ti6p,op..) '((imWH», f>.«jScl, X\l1":p • .:mO-Y8,tU! IciipC).XII, aa:).oxp., tinep~ l(J\)wi3ljl 'HaVX. : lx TOG "ytp--ro, fj).. yiW.u.

y~. -uo<."IJ lijXclT6l GLOI.yWv;61":wywvl, yevewv,'I'o ("yweF-tov) '..0 cixpov -rii; )(&:'1'1» O'tIXYOvo<;, «""lyoUVt), yCvClOV', YWf}t., hT. y€V!I., i) 1-1) &:XWlC.~ (orO xo~v) 'l'oG 1":c>.bu:wc;1 : O'U)'Y. 'wt~: ·cipx. tva. h.linut &tj)..=GL<lYwv, Aa;T. gena=TUtpCI.I\ (dentes genuilli,=o{ YOfl'i'f9Lj, &:;oX. tp).. gin, giun=0"I'6!L«, )'G"t'.0. kj,anus=lM.lmcl, y-.o«~ (<<px. yew. kinni, "'·'1YIPI-I;. Kinn;=1":wywv), 6:p!-'-_ CDaut=c:nlr(wv, 1t«PM ("cio"autl, 'l'OX_ '" (anwem=O'toxywv, <pp\ly. dC~v lye. "':WVI. n~, y,.d~, :1I'wytm'.

ytpc~. '1! (6) I~ 1":Tl)WV II ytpOXVOt;, c),Cpo:VO.;)I: O'U"f'Y. Tott;: gall. taO'08 tri'IUlnoa=Ta.~ IJ.na. TptWV' yepa.vtol:o'·, ).,6. pmY8=ipwato';, 7td.or.py6.;, «PX' lSPl.I.· kranuh (VIOYCP!'· Kranicb=ytp«voc;), «pp.. kiunk.=yipo:vot; (.gOlODS-l' n:~. ).1X't': grii$, )",0. stine, «px, ix;U... G).OI.~, leta" ""'ytpctvrx;' p .

• glll'- = ~po:yxva.··q>(o)va.1:1!'V, txEX'l'~'I'. 'tun:Ot: "geren·,. ·g(e)r.ou"

y4pau;;, -ro ''l't!''1TU(OV &>pov, n'fl.1'J1'IXij OiOOIt;, 1":poV61'-1OV o11":08186I'tllov d, 13«Gl)..ci~ ~ t;6yCvct~ c!l~. n!-,-~,· ~Oti3'1!I, y~~ '!~IOt; ae~op.ou, C7E~ofllOt;. !-,-EyV.onpemj<;l, y~ I"I:I!-,-W, a'1~clCCol. : O'U)'Y. T(ji yiea»' {x\Jp. O'l)p.o:lv.I!:I ltilp~, 3Wpov T'.""'1'1"XO~ cl1":o8r.86""c:vov IL; 'l'oOt; 1tpeO'~u'I'lp'1\I';, a'l«li6lp.a: t?G 1tpcai3u'I'epou XIX'I'a; rljv '1!).IX£IXV, :n:POV6",,1OV '1'9;:; y-/jpctTOt;I).

yqyq,lJIoOIji .0 d:,' lctUTOG 1":11":"l'wv, o· 1":«p« 1":(1).0 ~ptfl.O<;1 (i:ni c!lp!""WIj x«pn&v [«,PoU'l'6lv»]): fNTr. "I'(ji &:PX' tv8 ... jarjuap.=tG6pOl.uQ"\'0~, i'l'Olfl.Qppo-

xOc;, ti)., y£gow. .

y~. ro '1":>.ex.-ril d:a:n:l<;,1t).Of,-rov "w!-'-!X &:""a.~1J~lt tv 'l'iji 1":).'10. 11":EPt<PpclYfllX~ 1'« n).tx"I:a. tv 'rii 'A&tjv!Xhcji d:yopq., !lao<; 1tIXr;rx1rl1yp.d:'I'wv' () AO:T. gena), ')Ideea: Ip&.~a'1C;. 'HauX·: ix "1'0;:; ·yeea1o", au"f'Y. T'1tt;: «P!-'-. cllf_8lv8pov. oipX. O'lC.«v&.-IO'i. kjatT=).6X1-'-'1, 0«",,'10" p. "gers.·= xd:!-'-'ltTelV, AUy(Cttv.

yipwy, -GY'fCH;, 6. 10 -Ij).LXtb}~, ytpw\t, "yepov'l'llC;»"," ye(!Ovolii, '1! 10'1.l'I!_ 3ptov mv ycp6v'f'6lY', ye(!al~ ·~),IXl.folv.tvo~, ytpwv' (·y£{HlO-~O', ,6).. y~ _lIM rljv O'l)!-'-. 'yij1?O~): = &:px. tva. jArant,. = ij).IXIW~ot;', II ri!Xolv,

!:;~iv=,nd~~ =q>~ ';:;::wi6P:t;:0'!~~W;~~~:o .::~::~'I'~~

#j).,~Lz, -ro T'lWClI;', )'Wdm«.tl 'y1vo!L«L ytpwv; cloipX'11J.<IU Ell; TO y'ijPOXt;I: lipX.' 1v8. ifryati_i~a6cvt;i', )'1Iplimu;" jari..nUn- 068.="1:0 i'7ip~<;. '1!. YFpo'l'l'C,-

It

x'*l.i31.1YCi:1'I«, i4~~. ~=&at.'-rot;.~. 4w.eer~fr MXUI)~, 6 ~. bc:xl. O'lot~. s6r:ti=~". n~. y~, )IC!IJiis;.

~ ·30)f.lfUit.:.. 'n ~ 1rpO( ~ yciim..,. 3oxt.~t~ rip ~" ~rot; Yj XMOU, ci'l\'o~' ()'et.loJ '1roxpiX61 yrlicn", n~ npllo; ycUcn.v, 30w cr, on".,; rlp "(cum\! 'I\'¢y;L«~ 'I'lvo.;;l): = ytml. killS&Il=·~n&:I:CI". dpx. Yt:PII-_ kioaan=ycu!0'6o:n, I~T&;tcw. ixAtycl" (!'mi. YCPiL- Iei_D, k!ireD), ,,~. 6.PI' (v8. j~8.ti, ju'!'te=yclulu,4n:oAor.UCI, ilYllnq, )."'1'. gustO=y.60!L!l;I, 11.110- Ao:U(ol (=cit-X. yep!,_ EostOn. '1COYCpI'. koatcrr-yma6a:I, '1n:lpiiG6ert, 8mup.a.teL\I), cipX' Ip>... do-goa=tzlnOt; iillYCL.

y4qt~ ~OUo)T. ~, xp~T. yop-r. ~ lj 1-1! ~upoI. w.. ~Up\lt':

~f:J.nullo).. (n-podJ..;) .

~; &.>p. ya, xuxp. tao ~ yatll (~aFjal, ij t~O(, -X •• )'iiI (~ '&ow I'J)":pIXOY, 1':(lpizo.., iyrt.6Ii', rldllW, -ro 'JWlPIn_rdyp6x'nl!~. «XfUPClopQ\lt', yij8n hlp. 'be. 'rijt; yik:'. Y'7Y~' '0 Ix ~ ~ ~L;. oturoX&rl', Y'lnWoto, TO ·TC~I.O"I yijt;l, y'~. (, I~. xwput6to. 'P~~I (·y(i:FO('Y~. 'l\'f:J. 1.(1)(, ),iiFcln'dc? "ou 1.u0'6w~· 'HaUx.): oilkf:J. hul'o).. n~. )ltZ17jOXO ••

Yfl8iw, 8wp. y&8w -Xo:£pt.i, cu.ppa.h,oIUlL·, ~,ij 'xoxpci,_ Cu.ppO~I, Y'l8~ 10 n).~p"l<: XlXp~l: l:x rou ',..aF~w=:Aot1'. gaudeii ('Sillide3) =X!ltpw' 'Iff!. ya/w ('yCF_;W) IX<r.lpw, cu,p<r.t~, )"%UP..aI, ,..m.vptU 'X<r.{. p~, &ymOl'(UI (IE 'ga-n~-u·ltli, IFP(VW Mcm.)1'. e. ~ TOG n' IU..2 cruyrcvjj: y~ 19<r-L!pO.;, ).cqI.np&.;I, ~T6 '~&nJI;:. l..s.j.ufp6T'11'I, 7t~. ~). In. XCtt~.

YW4w 'Y"l~I. :;)., -yEf!CI".

~. -&ip. ~. ~.+, .~~. 0ll-1l.la.1: .tll4r. cnryyrvij: y~pt6a I).OlaopOOl'c60:' (G'.ryy. 1'(ji MIT. ganio=,,).U!lpCii' lj -nGcpoualcr. '!W\I auo rr aI' l:x"p~lurmcou~ ).6yo~;) xa.l "'U0'lI(!j~ IB6pul5,o.;' 'H.roX., auyy. Toi~ : d:PX. 19).. giir"J(fIeluyt,. ~lj. ,dpX' yepI'. karl=9pTj\loc;, 6).0'lmpIl-Oc;: ("O'('pl" Kar.wocbe=i) McyiJ-.71 ·E~ol'ci.c;:) x.1'.)..· ljXOll-IIl-' p. '-gar-. .

yiyapTOV, TO 10 IfUpt;.. (~'O(Ow!;OUTO"O)) T"ijc;: crw;"u).~~'. YI)'OtlTi( 1crw;,,~1 'HCS';'X.: [O"~ ~tVlj >.t~~.

yl~ ~,o, "'"'l6ta-r. )«l1'ei 1t").l)6.y(~olll'u&xci.d.v6p6IdllOP'f'ct ti\l1'Ol Um:P!f'UO"IX .... ij O"wj.L'Z1'Ot,; xa.l lUy,ul]e;: ~~I, 6M; hdO. II. "Il"rN.Ip(ou ~0"-rl;!"I-1'0c;:. I'rpl.6h~"o.; c:.c;: y{y<ze;:': Ii-" 7tp6nlW-< 1tt:pt X).1)pCN. )j~c~e;:. [o~ ,.J'l'X1 oun. Ti;> M:~. gigana=I'<zxp6\1 <7>:01\1(""', ytyo:e;:;

YIYY~ -l&cu;, 'Jj '"u-:6\I 1'1, cl3'>1; yoyY')).lJe;:': [m,u; ix roij 'yeyy;" 0"U"fY.

Toi~: )'O)'yVAo" yO-IY~·

ylyy).VfIoOIi,1. l&peplolO"1.~ xb:t&.o\c;:1 : I'ii).).CN, we;: 'lfpo£).Oov lx. 1:"";:; 'y,y-yA.,_ pO~, d'll\l O"Uyr. 1't;) ipX' 19).· gliin=.'!'6\1u ('Slii-nl.-I.

ytyypilo, 6, ylyy~. Q, Y(YYPe&, lj ·dSo.; I'Oi.poU !:tu).oij IX ....... n.>c;: 6e£i1lY "wv~ _l 6pr,w:;.S'lI: 1?,Y)'g- xu.,' dVOll. tx TaU 'Y'{I)'I!-, ~. l.';lT. J!"ingri'r .. = 7txpdytw -i)xov b~v ... l'.::d Bt<Zltcpem'ny.o,,, i)7.0l'1I" p. 'gel-, ~).. yi(!QlO:;. ylY'0'0f'4l "'l'ewl4~I, ylYO~I' : = b1:. jt:i-sn-o=~' «Gp. y' 'If).yj6. 1:;,;I'OPTO='*FZ' lw3 .• jan.nla lnP'r'i1't l-,'f1ra_TO b. TOii 'i-/cJ'{1., P\I:. d/.;.iy#noJ, :-:p:. -Y;YOI'U ( : d:PZ. t..a. jajinlj' -;'rrJTO; 'ytwl]6!:k' (Ij!n.";.., n~. "",,'0:

y~.

"" ty. vr;,I-'(WJ'~ Y:ltLO'J yt\IY)'j6~~. «Alje+,o;. y,i~a\Q~"' ·i!ellf·tos tv '('oie;; 6:PXIv,l jltti.~·, f.u. MillS, _"(o~. -kunds' lax; ~. M:~. genulIs), Y"WT~, b. "!fUry£\Oljo;i"d.3c';9b~1 ( : lip):. Iv&. jnill\t=17U~o;, An'!". 'nuiit~""'r«j.l~P6t.:,." Tau <lv8pbo; ~ '"io: j'J\lcuxbc; ci3cl.tp6o;, «xOU'ltd8oo;»), ytl'tnj. f) 'y4wljtl'lt;, 'tOxcT6o;' : b'aK; Gene1llf,- A'XT. p:e1'Iit1lis' "'"ca,,, ~ loipXi)I, 1tfJ. >.aT. Iten~i:ivu!. ~n8. nlitHi' Y~J'U"III?, -iil}Ot;, y~bwe, -ogot;, i'~iT'1', -ov, 6 ~b yevvljacxo;, ycwij'I'(o)p, .n-ar.Ti]p' (: dpl. !vII. janilar., ).OIT. IIlmiloT)- yivU;, TO l'tO aUYO).OIl 61'0- 'flY&'\l oi-v..(-tUlV, 'Yiv'J~, reved" (=dpx.MS.jAnlls-oM., AOX'r. gem.s)' ,),6110,,6 'yi:wY)"~O;, K(l[TOIYW-y7)' ,( = «PX. tva. ianab lipa.)' vW-YJ'o,;- '0 -nw.nl. YCW7l- 6do;, vcoriwlj'l'oo;" (:'yoTti. niu-kl.-hl=wa:, 1t~. ).(11.1'. bani-gnus X.T.>..), v~"" ,.eoyeP~, "0 &:p'l'\ (n-po 6),tyou) , jcW'Ij&{o;l' 6JI6-yvio~ '6 1:1(. TOU !luhou' yho~' (: yo16:' JIIUla-kuDjan, o:r:h. n).1j6.=h"tOii o:r:UTOU yi ... ou~)· "It~. _I "ud, 'ynifJ).1}. ij . ii«i'fllt'f<llr1l. yt...~, y-.:vcoX', "OVW~, 6 -6 yr.w&> ... , "ltli1-i]pi. po .• ien-. ·gene- = ~a: v , "ltfi. "bm, l,,~.

",yvci»cncw, 1)"ltClp. yvWaxw 1M.(.Lfi&. v <il ~O'I"Y, YV<ilp!I:Col, 81!xl(.pl"'<il, cho:r:~p!- 1:(1)1 (dop. l"V(IW, "ltpl(.. iyvw;eQ, 7t~. &.Px. t ... 8. jajnAu, ,M.T. n.ovi): hCOT. (.LeT' btl6ftl:lIXTOI; ,;tOO. c4~ T&.: ).!X1". n&eIJ, IipX' 7ttpo. x.nisitiY"';TI'pL7tct vd: «!o6&.V<iJ'tri!Xt, oopd).ol.l'>l ... a 'It'«Pll(~pljO'O\J\l. Ii~. noh='('IColp!t:(Il (*iDe-akO)' l'I"Pl(., "t)l/.Ull(J '!p(ll v lil:<il 3u...(,;1"&:, i1:.an ... a yl v (o)I'(tI. dl(.ou0'i6I;, d(.LlXt &'I(.OUO'TO;;, Aiy(o)l (l~ 00 6 ... LolO i""<rr. Y6)IflII'tw)' "vwt'd~ I-y'I(I)O'-rOI;' (=).'l'1", nl'llU6. &.PX. Ip).. gnlth)' }'Wi'H1", 1) 1'1'0 yt~OXCW, 1j yv(;)(nlO, (<yvoolTl))), ro Y"(o)p!l:ct .... '(n-~. ).i.i:T~ n3ti-o, dPX' y.:p!i. 'kuruit, vcoycPf':Kund=1"tl"'l), )Il'wp.a, 1"0 '1TI)jl..dO'll, ai' OU yt~O'xnt.d '!'t, ~Pt~, ,!,~+,PtOV, Y"oo(.L(o)"" () )41". grona, no~t· ~p.1/, 1) '81.tn'6lJ~" ~M: ... ot.a:, xpIO'v;, 8t&.&cav;, yvQ(.LlJl, h '!'ii1 x).Y/1. 'dTl'o~~w:, "('I<r)j.U)cli'· 'Y'W(!Ip.or; 16,," _t viiv; ~PlfL~, yw.J~, 8t1::n(C~ xpL~1 (n-~. M.T: ignor3; jU'fIlt"lt'!'. -N.,t~ gairns). nfi. ipX: 1'18. jih'tmii. ~I';(o);)..l6. IiNo. lin6ti=YVColpll:tt ... , &:PX. Ip).. it&rgninim=)..aT. aapiO, yo-rll. kunun_&xxpt'-lct ... , &:vIXYVWp!l:ctv' clpX' ytp(.L. knau=3UlXPI_, &.'I«)'\IColpl. tof (·in5!.i), &:px. bW.. o).o:r:fi. znajl!, Inlti-yvwpltf:t v , "f1.-rffiO'XtW (·!no-io). n~. )ttll d"roecu .8h )"o'CoIptl:(o), &:yvo(;j' ('I:x '!'oij ·a-('I'OO·~, *-YJ'Il-F~l.

YMy04i, rlJ IT&I, ~).. rala. .

TMr;w 'iJ3C&) jUya:).~"'ColIO·: ix 'tou ·"AIl,,-jw, aIlT"{. 'tij) &.Px. 0')((l',I8.-tO').., klah=TCpi:Tl~tW-" -1jxofL~(.t. p. *glag., 'It~. HAdCW.

yMJa.w", ""O\IOIi '0 lX6lY ).~(.tOt.; (<<1"O'lfLTI').Cr;») ,ell; 'too; 6op6o:r:).(.L0Ut;, ).ll(.L4&1iIO •

• Wtj.LTI').t«PlllO». (,,'lajldw .d(.tOt~ «1"O~(.tTl').tlip.,.,.;»R), ,,).'ljP1/, ij, "A'I~, rlJ ')..~f1'I). «'t~(lLdll:»': aIlyy. rorlO : ).t6. glemee=y).otooBlJlO fi>.iw«, &:PX' IJX(lv8.la).. klim.";'o:r:!OXPo).oykr.. !lyy).. clamtay_xo>J.w8lJt;, r)..otoo~t;· p. ·gl!'m-,

·ghm-, "It~, M:'!'. glomus. ,

Y~lHi 10 bri(.L'It'Col'" MfL<+>W xuoc ... OTI'ptlO'IVIl.... 1UM: ... 6.;, yrU.&:I:U)I;;, d'lt'tlO''!'p«'It't6l .... , 6layAatlao-w' 1M[.Ln-<il IjlColUWWIO, IiTl'tlO'Tp«7t'tW M.!'-7I'p6)IOI, "J.am.:_dnp,' -~1'I0~, ".\uV:r<-WnI!O, -w~ .6 lX(o)'" TM:UXOUIO (&:7tO:<1'tpoiWl'~) 6ip6o:r:A[J.0&;R ('It'p'ooi'tt _I ~po:r:xU'!'_' -N'It'0.; yAa6$, «.'t''t. "Aail~, -H~, i) Ii) «X(1)XQl)~&..YV.l:»I. 1()..,.,6ciotl oihtllt; ix '!'&>... &'TI'tla1"p«n''t''Ov'tCoW o:r:Orl)'1O 6cp(JaV.IJ.&>Y): (.t!i>J.o ... , wlO Tl'poc).6Iw Ix 'IW rAav.:"d!O (xo:r:Toi Tb Mwi:&!> j), tTvail i7tC"X.TCT_ -ru'l;OIO 'toil

"'P- ... fWn1vw; Mj.LTI'CI ... ; ~).. "B.tdw. •

y,,-6;lpw 'XO~MlC'Ioo. max<£:rt~w, ixX6n-~oo. yl.~oo (axI',l),(!';oo) 0~1i: ~ y).~L. 00 .. ·, yMipv, TO IxoD.OO!J4, O"1':lj),:UO'lI, ,..taipv.eO~ '0 xoUo.;; «!XJ.60u>.6.;», lZ"''1,xo!J.4riJ'I xo~>.6'"lTO: (xa.!J.JrUl.OT1j~IX), ),zM~ru!J.t'lor;. i:(tGlo'tvo.;, >.tio.;. A&n:w.., xoI'~., yJ.aiplle'a, Ij 'AtLO'"lr;, cm.>'~'"1;'. y.l.aipV{lOT'1~' Ij '&.xpt~CLIX, ),z:rt~0'"1", XO!J.o}0'"1'" : (fUyy. Toi .. : :rto>. ... '1. wy.globi~=xo,Mtl'ltw, fjou).1'. glob &.poo.=~fuu.j.ux-l) xO-O:1), xol>.ool'lX ~ou .l"p6iXAlo'ou.

Y),i!lLlI.l) '>'ljf11), «~ootl'1t>'IX»)', ~).. yi.&,uwv. 1')'{Ii, ~ I~ XOlllX1 X.T.>'., ~>.. y},m~.

Y)'Ol(ilO,6 1Ixollw3tr; uyp6'1, y>'0~31)r; OUooCIX". W .. !fd6. Ixoll6>31)", .y>.or.4i- 3r,r;, uyp6t;:· ol.,O"67jp6.:;, :rt1X'IOUpyor;l, y..wuoo'l~ 'xo),),w3Jjr;. {~W371'"1; lx-roli ·.yAOI-fo.: = l.E'I:"t". gli",.·s = xa:Mp6r;, 4'W'J0<;. 1':13. Mt'. gltis, -Iu = x6l.N:r: (·gloit-), &'PX. ~Pl'· kleo=1:p~u).},O'l, «1:pt9uUut (·gloiyo-)· p. ·glbi- = xollii'l' r.13. xd yUti, ij Ix6Ut£1 (: poooo. glej=1j 4Pltl.or;,6 7njAor;), yll",], ij IXOMW8Yj .. ouOOla, xo),),oc' (: p ... a. txx).. ooAa:j3. glen .. =!3)Jwoc. 9lly!£4. ""13_ &.PX· (pl.. glenim=r.poaxollc.;f.l.IXL, lix 1:0U ·gli-nii-mi, &'PX. "(ql!J.. klenan= )(0),),&",), YA(TtQI' "1'AOtO'l1 'HaUX. (·yAlr-F6,: l.~6. glitus=)..cior;, 6).,061)p6~, 1l.ou~81']~, xo).),&I'11'].;). yAixoPlu "npoooxollc.;f.l.a:L ctr; 1:L, npoona:6w 'Ill &':rtOArJ.')O(,) 1:L, G'P08p&i.; i:1tt6uf1w}, yAlaxeo, IXo).),wI'lJj'" OAto61)pb .. • (0";(1)f.l.OC1:Lo6tv inl tii i3&;OE~ TOU ·yAlX-tTN(D ;).

y).ou't~.o '01tpC»x'to.:;, '1:&: lrr:lootlla:, fJ iSpa:. (xup. 'a,a:tpa;, oo'tpoY'(UAO'l OOWfL<X'I: m.ryy. 'tot.;: ").01)£'1. ghit!!-=otS"!}p.a, ~;oyxwf.L!l, .iyyl.. elol.ld=~-. 'T'~. 't')1t .... , cI'Itu 1:0U E': &.pX' lvS. gliuh=3tO"lLk;, a'i'(1;tpoc, d:px. lpA',IIIOsuthe= l.«-:c. linea, norma, lipX. ytP!-t. kliuwa, YEOY"P!'. Kniuel=-ro).UmJ, «xO»~t», ipX. YEpf.l.. kjiwa, ~oY~Pf.I.. K1aue=a'I'J~ Ct?0u x.-:c.)..· p. ·gl-eu-

=1i:OLti'l 't( "'PIXLPLXO'l. .

y),,\.Ixu~ "0 ~our; 't7j'l YEuaw, «Y).UKOr;»", yAvHVl"'1" ~ ,.~ ~SetlX ytikl\~, ((YAU- 1C:<i8OC'I", YAtlH(DI'~ <> Wy).u,xv~, (o,)~6-Ij.;~, yA"xaivw ~x«a(,,'t(;i ,1:L,,,(.1.Uj(V., y,wJxo" ~O '(, YAUX':'t:; ;(uI-IQ'; 1:W~ G'ta:'Pu).(;i~. veo.; .oivo.; I-'lj,I\'(o) !';uf.l.(oJ6d.;, ((f.l.oU,,'t(oO;'" : tx 'toli ·,Uuxv., auyy. 'til> AIXT. duICis=YAUXU';, i)3~ (fLii),AO'l ~x ~(;U ·d!k~i8).

Y)'UcpU) tl.«;t':.t.>, axa:).l!';c» 8L~ y>.~ll'lo.;, X01':'t(o) ild f.l.a:;(<<~ptO\l, ;(ocpcin .... , i'A,,'1'i'~, -lbfJ;, T, .~.) xtX(1;POCYI.lt'iO'l iKpO'l 'tou fiil.ou.;, ;(cipa:y!-toc, tyxonljl, YAtitpol'(l~, 6 Itpyttki:ov yAu'PT;~. "!J.D."!)' ; ourt. rot .. ; Acr.'t. gliibO=ci1to<jlAOl.id, &.P;(. YEP!J.· klioban ('1eoyepf.l.. kliebell)=OXi.~tW, kIUbon=a:1t09ul.Al~ .. \'I, -:cnl.E('I, )('l!'!"O.O"'I'ta:Fi~'tEt .. (v,oytpf.l.. klauben=:rtt~l"\"pwyttv), kluppa ('1tOY'Ffi.. Kluppe)=).oc~!" «.oc'lci).1.(l, .ootf.l.7t"!ol:U> x.'t.)..· p. ·gleubh. = )(01'l:'tEt'l.

y),Wo(J(l."a:n. y)'w'""CIt, f.c..,1I. y)'IiO"a«,'h"f; ylc.;GO"IX W'; opYIX'IOv -:cou cr&f.l.OI'to.; 't&1I Ii'lep&m,w x«l ~ti>wv' lj y).{;;crcroc W .. l.ipya;vo'l 'tou M1'Ou, 1) y).waaOl, ~'1 h>'d 'tL;I; be 'tou "'YAwx-ja (&:P;(t)(c.;.:; 1) Y.l.LcrL~ 'tou 6v.:- yAW!laa. ·y).acrmi;)· :rt~. YAwXe;, a:! ('toy "'-P.IN. YAO)';) 'a:! XOPUCP<XI ('til yt'!(La:) ~wv Il'tIXZ.Jc»'1, 't~ ««Y(l'l!X.»·, i'Aw,ii;. ·11>0(;, ij l(liZ!-'7J, i"",x1;. 'to dXPO'l 't"u At.>pto') "OU !';'JYou" dr; ~ (luri!'1 pU;;a:'1 "'17;X(t !crC»t; x«t ~O ipZ. £Xx).. 00).«:->. glog~=:fm'l&:r..

-y'II&:8o<;,7j, Y"'(l91l~,6 'oot7.Yw'I, "('lie ....... , K"I'IlOO' "'1IOC1"V£<;, "'('Ii6(oL' 'Ha-jZ.

53 yow

(jL2ltCiJ :): cuyy. "":()l A~6. Undas=tn.xycl .... f*ienidh-); 1TCpr;nUpw O"')YY. "":{)l yil'II;.

yvcil-'tnW "xilJ;1t"":w, .A'J)'tl;;w', Y"'aJm1d~ RXeX21J;IJ;tvr .. .;, x'Jp -r 6C;, X21J;Tt"'~AOt;": t<1Wt; auyy. "tot.; : 1I"0A(,) v. gntbic=1tet'ee .... vEoyepr-t. knahhern=Mxvew, 8aty_ xllvtev· X2"t<X "tOV "tunov. X2t -rlr.> tr"IjlJ.. t<r,(lJfLlX"t!c6l) xCt:'I" bd8po:cw '1'013 ~dpn1ro.

"(Vci,"",,)" ';trow, (:IA. )tVUn1(Q.

MCJIOt; .6 hi. "'0lJ.tlJ;o\J yocft0\J ~vlJOdC;, "(\'~O"(oC;w, ~A. yil'VOIIUf.

y...(~fo)"" b 116 qlt;p.pyopo.;, ql:),Oxp~!lltTOt;" : 6 Tuno.; oi'iTo.; npo'ijAfb tx TOU dpXawr. K."trprov, 8t' ucne.poy. Tj)01lij.; TOU OCPXTIXOU oc1)xo\J qlf>6yyo\J X d.; i)XlJpov v, ttuyy. Ti{l ocPX· GXoxv8.·t'J).. hnippa=~l-'-1tlJyv';et v.

yv6lf0~, 6 ImcOTOC;';Y"Oipeg&~ "mcoTetv6.;1, ypQ(pwdTf~ 10 1I"A~PlJC; "(\'oqlo\J,l;o-

ql6>&!)';~, ~,d,,&po~. .

~It~ ... o 'xoD.w!,-«, ·<rn~).«IOV~: f'J(!lC; coyy. 't"i;l ve~pl-'-. Knoten=xol-'-~oe; .

• yv6; bdp. '!Jl: xcxAtl-'-ivav yow; tic; TO; y6"'ot-m, «y(;W!;"ttO"tV)ft, ~)" y6,,", yvWp~"o~ ~6,Tl. x0:1 v\iv, yv&lp~p.oe;, ,,(\,ro'J"toc;, StIXXExptfLEvOe;R, {3A. YlyvWI1'«Q. Y\I<Il't"~ 6 .• tfuyy~1]c;, 0;8tAf~I. (3."1... ylymfllXl.

yOCitol IOpl)V(;), Mvpo!Lo:t', (5A. roo!:.

y6yy~6 'rrxeA\Je; Tijc; Oa.MO"cn'Je;, lXqluO"te; tnt "to\i xOP[J.oi) "twv 8£v8prov~, (5A. ,.o;"Y6Ao~.

yoyy6l;(o) .tx31j"l..(;) -Mjv &YlXv«x."t'"I}O"t v fj 8uO"qIopktv (J.OU 8t&; yoyyvO"jJ.wv, To ... 60_ pU~(o), «[J.ovp[J.oupU;W»I, yOi'YIJO"po~, 6 1m ~(!Lo\Jpp.ouptO"IJ.!.'C»· : fL&"AAOV dVl%t -f)xoi,ttp.. M~Ie;, &c;"Tb «PX. tvS. g1injati=(3op.f5et, Tov6opU\et.

"(oyyU).~ 'O"'t"P0yyUAOC;, XU)().O"Up~C;, O"qlot~Ptx&;', rowvU~, -loo~, rOYyVA'l, l] 'dSoe; "l..lXxdvOU, 'eo «Y0rrUAt»w, yoyyvMw I(fI)O"TptqlWW 'H",~X':' !i&"AOV. we; 1I"pou.6bv be TOU yoyy_t1Ao~ (!<r,(ll!,-«TtO"&q we; TO <1"r1?Oi'Yvv1o!:), e!~t auyy. Ti9 r6rY-go~, & WExqlVO"II; tn-t 'l"O\} )!;0PfL0i) 'l"WV 8iv8pw ... , lrxc).vc;"tile; 6(1t).oc<1<T1)C;' [ > ~'I". gonger, conger), r~Tf, i.I·d7tO<:M"TjIl<X et~' To... ql&pVYY<X, I.i~OIO', «PO~O~»'. n~. YtYl'I~.

y6l'K, -"irt'o;, & .& YoWv, 6pl'Jvwv, 1J.!.'C'(f:kt.c; 1I"0.wv, fJ.&yo.;; 6ocv[J.OtTOnoeoe;, OC1tIX~6>",~. yO'lTwro '[J.Ot'(eQw, t~a.1tOt'l"w", rOTfTe!a, i.I "[J.Otyekt, ocrr&"t'"I}., ~A. r60~.

yo".0;,6 '1jAOC; tx ~u).ov 'i'j !-le't"&>')'ov. O"qI~v, «)«tp'P!», 38ou.;. : = ocpX. t ... S. jil.mbhel] (jamhhy~ =Tp«n-e~t"t'"l}~ 380ue;=!n. roP(fJIO!:, M. 330uc;J, TOX. A hill, !l:),~. 8emp •. xeee. ~i.tobs, ii,PX. bexA. (l"M~. Zfh~=Q8ou.:;· lv .inn cn'J!-l. «1 A.: tiPi(. yepll. kamb, veoytpp.. Kamm=x'I"tvtov, «XTh«» (XVI'. "o~O\l· T(!)T6~, 6 IXro\l 086"''I"1lc;1), ;..~6. lamhas~!~txouO"/% '(o)vll% Soxou, '1"0 «xpov -rile; 30xou (6 o~£wC; 08~T&;). IE ·iombhos=08ou.; (&~ 1f.tI%O"rov, SIlyx&vwv" i~ a.u'roiJ, lv O"Uv~d~, iJ cn'J!.t, TOU 'n&O"O"IXAOe;, l.ivu~" 1jAOC;, «xo:p_ 'P£» ;'), Pl)!.t. ·gembh- = xa:-moxt1;CW" !v Ti9 dp;(. !v8. jAmbhate=<ip1t&~t~ n-po9ulJ.6lC; '1"0 pt1t'!"OfLtvO'" Svi 'rou 0"'I"61J.«-rn.;, «XOC'PTe~» X.T."I...

yoVOt;, 6 'yblvljO"tC;, xo:'t"«Y(o)y~', yovtj, 7j lIy6vo;;-dxvov, yevei', yovet1~, 0 "ytv· "Vl]'I"(O)P, 1to:T1)p, rtvocPXl)';'; ~A. ylyvop.ot.

yow, rtv. youv6c; (*,.ovFo~) xa:l YOWII'rO;, ocrt. yO'II(IW; {*yo).'F(ll"o~}, T6, n).1)9. 1X~0i.. yOvw, lit TOU *yol'ja, (&,...0 Eivvo, lit TOU *Ewjo~) ITO «r~«TO»,

y6vu', rawla (·yq.wF-liil. +J '3,'C"I l«t~ Wv. 1) Y6lmw: <ruyy. -:li> «px. Iv8. jinu""y6w (a < 0 00'; tv -:'ii ).. YWlIla' 3~a 't'01i tnexT£'f. -r&rov lLe'fli TOU n lv Tij) ,,&YIlTo,; ["'yoIIF-~'fo,;] n~. «.pX. tv3. iinuu'i=&wp6-repor; Ta y6v«TOI), 1ip!1-' cum_yevu ("'gonu-r-l. n)"1)6. cunk-k' ("'gon-g-o-" n~. ""vel, ).OIT. genii=y6vu, yo'l'tl. kniu, &px. ytP!1-. knio, vtoytplJ.. Knie=y6vu. - 'H<pOlVII1j.t. ~. "'ina. (n~. Knie=y6vu) : yvv-nen;lv 'nbt't"tw t!1j; 'I1i y61101't"0I, yovum:-n;iv', yvMt'fo.; "0 nbmllv de; -:a y6'll«'tC(, yov,u1'l'£TIjr;', yvue In_!p. -fJ.C Xt0.ttdllovy6Vu" d.; 'tOr: yevor;-:o:, <<yovO:'t'Uf't"a}}. ( ...... gnu.g-. n~._&p[J.. cunk.k'), l~!'}, lyW';, 'ij -TO iSntO"Sev tdpot;: -:OU yov«-:o.;, 0 6no -rQ y611u -rOno,;' (*11l-yv6ii), neoxl'v bdp. "d .. -:a yov«'tC(, <<YOII<<'t'~o"'I"<<»" (&.m ,*n(?6yllv=dpX' tv3. pra·jiiuq,=l;(Ctlv Ta y6v«'I"a: 1Cp~ d: !1'o1'l'p61j;).

y60,,6 "6p'ijIlOt;:, 63vpv-6t;:!, yaaw '8p'l1Vw, 630POI$I', yo!'}.;, -1]1"0';' 6 '0 Y0C<lV, 6p'I)vC<lv, v-«ydo:o; 1rOtwv, rtiyolj;, 6a:U!J.«'107tOI&;, Ma:'t"tWV' :' tle -rou *yoF-o.;, auyy. ret .. : &px. IvB. joguve=i)x6'i_ 8uvQ:'I"a, «$IX· '(t'PI-t. gik~=xa:Adv. bvoj.ta.!;;tW, ovo[.ta.!;;ta6o:., kiima=Op7jvolj;, b8uPIL6.:;, &:PX. beleA. 0").0:13. govol'1f=

66pu~oC;' p. *go~, "'gil.. ,

yop~ -6 1'I'POlea:AWV <P9~ov, 't'po(J.tp6C;. 'PPI;X't'6.;, &),ptO'-, rOf}'}'W, 'ij lij «I'epyow.w, WO:Ij; <pptx-rov -djv 6tav', yO!rYOo(Jal 'yl.vOlJ.lXt ,!ypto';l (inl t7fl'l'Ctlv), YOQY-W'JI lelXl yoeywno.; '6 lxi.a>v , <po~tpov (6:ypwol) ~A4tILIXR: O"uyy. 't"ot.;: liplL. karef~0"''':A:Ilp6~, apx. tpA. garg=-rfJ«)(u~, &yptOo;, j.tO"V. tpA. griin=ilaj('l1IL0a{t'11"1). au03IJ.OPCPI«. «7j3k:t·,j"'gragnis). &PX' elexA. O3A«~. groza=<pp!X"l), <pp~LwI';.

yOpyUp~. ij 16n6y£to.; dple'lij, CPOAOIX1), 8£GjJ.Ctl-ri)ptov', y8qi'Vea, ij 'CPUAlXx1), 67t6y!toC; &yCtlyo; U3&'t"Ctlv ;J &x«6«pau';)v, tm6iJOj.tO~I: ~o"(.o)1j; -rU1'I'OC; (])C"I)!L«'tt- 0"6d~ I-t£f'& 8~7tAOIG.: O"IJ)'y. Tij) yiiQo~ 'o"'I"POTI'VAO~I.

ypcioolO,6 lij 3003oav.11X .. ou 1'pciyoul, (Ye4UWV -6 81.1036181«11 <i7t01tVe6lv 4t;; 6 ~&yoC;l: be, wu "yQdl1"03Q~, cruyy .... i;) yedw ''t"pooyw, «POXOtvtt:Ctl»' (G"I)[.t«tVQV apxtxi.i .. : 86 'l"p&yo.; 4.; -rPWle't"'XQV t:i?o .... ).

ypcN~, Y£II. ypillIO ("'yeliFo~), 6v-. YPi'jUIO, ij If) yp«tOl, <<yptii»I, '}'(1Qio ("'yeiiFja), yl}ift.;, 'ij=W03.: cruyy. -:i;) yiew.v, p. "'ger·iu-· n~. "'fiero- !v -:ott;: yieu.; .ytprovl 'HmJ)(-., &~tO"'t". zaurvan- = ytpov't"tx1j 'ij),tx!«. yijp«.;, a.PIL. eeroit'=ij).tle{OI,YiiP~·

yp&tpw ')(lXp&;o'O"Ctl. lYXlXpa.O"GCtl, ypOC<pCtlI, Y(lrl(Jlta, 1:0 '1'0 XtXa:P«YILtvov. -ro yeYPIX!1-j.tbJOV, '1"0 &t'ol)(tiov ToU &A<pQ:~1)'t"oo". 'Y(}o(J(JTJ, 'ij ITj 81a TOU iCov8u· A(GO yplX<po!dv7j GUVtx"ljt; O"ttp«, ypttlLlL1)", rea'Pe6~, 6 lyplXlL[UX1'eo~, YPOl~ lPeu~, !;;CtlYflcl<PO';', yeannl~; 'ij In).1jyCtlILIX -nj.; im.8tptJ.t80~, &'V-UX1)I: GUyy. ect .. : IXPX'_ ytP!1-. kerban=ev't"tv-vEw, !yx_lXp.xGO"eW (vtoyePI-!-. kerben=w03.), &:PX. ixx).. O").o:~. ha- .. ~x.).'ijpo,;. ).o:Xs:t!JV (00<; .XtXlXplXy[.tivov pQ:~8tov').

yp&w l1'pooyCtl, «P'>l«tvt!;;W))I, YeUGn.; [de-r, x(ldafl!», ij -'X1©polj;' X6p-ro~, '\ypa.Gl8wft, yeoadCw xotl )((l't"tlIJ.E'I"oc6tO"t v yor1'l:e{Cw '7tlXpiXCtl ttlj;_1'tv« -rpO'll1)v, 'l"prrpw -rIVal, yafJt'(m;, b fta81jfayo.;, ),1X!ILOIPYo~, y«l1 ... ptILIXPYO~': h -rou *gri'so. au')'y. T<p «px, Iva. gnisati=lelX't"ot't"pooytt, xlX't'«~oX{H!;;£t, xa:'t'ot1t!Vtt', 1'1'[::. «px, m(OIvlt·to"A. kris=6ptle'l"tleOIl cpIlY"t} ... 6v, ({).t;(0'J3tcb ("'greso.). B),. wxl ydn'(lalv~, Y(laGo!>, {,(!Wl'o ••

ypi~o,", 0 "(])ColvIIIO\' y.IXM6tov.· &).teu"txov 8(le't'uov,' ypt<po~, (tt\l\y(J.(t~ (~~ "n£p{1'I'AQle{}V'), v£oo e. YQi:w.;, Q "8tx'I"\wlI TWV, «i..te6lV', 1'ii::re{o;, YQ{41WI', b

51

yol ..

I«A~I: he oroU *Fl·biwll, (11),(,(" T~ l'aY; yep",. krebe apO'.=)tcbl~(J'l'poy. _xUi&OY, ivT606til- p. *gre-bh.; imXTlT. ~xo.;; 'rou ·get., 1'1'~. yt(l(!Ov. y,.~ ~ ~ Ii) «yOUpOUvct»I, YQOP9'i( xed yeOJlIP.II;, ij=6JO'.: d~c~. l'NlLol..

yp6v8ot;,o. Ii) ~\~ na:).ci",'1 rljr; XClPO;, «yp06\ct, I'xoulltd~': h: TOU *grom-dho!l,~. 'foio;: »e. grlI.mdau, _yti=ilx 't'Wv olvw ~tot(wr; ~~wv xed 1M. TtOiv xo8i;)v X'runii'w ",PlZaO'bl, ).«1'. gremium x .... A.· p. ·gr-em-. btexTC'I'. -roxor; TOU ·ger-, -~).. dyeiew.

t ypG ,fiV.. Ii) 'PI>W~ '1',", xo[pt.l'ol, 0. ypU).l(JfL6~', yetlCw (·y"oojw) Il)(136.U(l) TPw....IJI.tOv, ypU).U:6)I, Yei'M,", yetl.llo~, 6 'XO\po.;;', yevAtCw 'ht~Ii)')'(oI yPIJMGf.l.6,,1: auyy. Toio;: ).«T. grundio (grunnio)=&:PX. Y~!J.. grunzian, vCO'ycPIL. gru_=ypu>.U:etv· lJXOl'tl" p. -gro- •• gru-d-,

2 "(pij ~6 UnO Tij) 6vuX1 pUm:u;I, ~A. reVlAro.

y~ ()(CItl ypvp.di), ~ Ip.wcp~ xld oOB~ !(tot xpC: j~n:r., x).ij6o.; elITe· ).(;)\1 7rpotYl'dTWV, ,.uxP<i, &tm:).ij IX6U8Iot, Gmo.;;l ( ) xee. criiminl.): mJrr. 'l'oio;: ).a.-r. grilmWl=ae»po.; XW~'I"o.;; (wo; ''I"b auk axcxAta~'I"OO; (J1J~"lJepo(a~-

;;;'):t~;r~ _:;:;~:!o;(::;e~~~~ ::~x:~~ ~~o~:~~;~i::X:~:)~(L:!:

x).il80o; cu-re)..:;)\i Xp(L-yv.<i'l"e»~, lUXI'd:, tV-n).il txwa~«, 61)la] (xi~w'I"(O\I) xoaj.Lfu.uhwy (Y'N(L~XC(6lY)-, yeUTO&}"'1, 'Ij IX\I'I"tO\l, Xt~w'nO\l (&x061)x'Yj) eottmY xp(LYj.Li'l"WY'.

yp~ -xn;up'l"W~OO;, X\lP'I"6o;, XCt:j.LmJ).oo;, b fxoo~ iU'I"e:to~ ri)~' ptY~ (,«j.LV'"l»)·, yeVmlT'1(;, Tj 'X\lP'I"Onx:, XlXj.L1N).6'1"1Jo;l, yeiimUvw Iyt~oj.L«( XI)P'I"{,o;-, yM. "I'W"Y(Wn~. b rj.Lu6o),oy!,)(O~ 1:/j)0\I fxo~ xeopCl;).i)~ X(L~ l'I"'l"ipuya:o; ic'l"9U', Y([tJPrnWtl' 'ypl)xouafio:u, auyx!i:j.LX'I"a,,' 'HaUx,: (JUyy. 'l"ot;; lipx. yepfL. hump, W;~pj.L. knamm=xup'l"6t;:.

y~ -rota'l"llOP«)'6)~; xoUo.;;·, YeW,'},"ij Ixo_D."IJ tri'l"P(L, !m1jAa.w", xot).ov &.yycto~'; i:x -rou ·yewa-VO&'. auyy, ~ yedw lxa:'I"(L'I"pWyoo'.

~Y. orO 'XOI).6Tl)0;, xo().(o)(U(, 66).00;, X(Lj.L~, X«p&3p(L', Iotty(Lp. YOOM', b 'eUloo; XOTl)ptou', lyyooAICw 'lyxe~p(1:oo, fJl'l"e» e:L; TYj~ tr(L).Iij.LljY' (l'I:~. Iy)!vdw): cit; -rljv'«(,rljv plt(LY o:ly1jXCt x(Ll '1"0 yti}.IO," (xa:t YV}.IIS,),b 'clao.; 7rljP(Lo;, b yu).t60;·, o:nrrr. -rot .. : &.PX· t~8. 80181], gu1a4=aop(Lip(L, a?X' yeplot· kiol==6X1)(U(, kiuila=7rljpo:, 6\1>"&'x(o\l X,'I".)..· p. ·geu. = l(d:I-'-X~I\I, ).l)yl1:,(", ~, yaw~. ~,. yvwP._ y~. ywAto~. lnmiw,

~ 6 'd8o.; twapou, trn)YOu': (ae»O; o:nrrr. 'l"c!i ).t6. gu1iltys=l'I"S),elpy60;. rU'K. -ou, b '-to XCX\Ip'I"e»!Uvov ~u).O\l 'l"OU '*96'1"1'01), dt; a "ijpv.61:£'I"O ro Moy'; Qqoft_I(W aVTOyumr '.ipO'l"PO\l, 'l"OU 6lto(01) '1"0 XCXelj.Lj.LtvO\l ~u).O\l o:lXO'l"e).c\ 'h a&Jj.LOI I/.nQ: 'l"OU on3l)pou !lipouo; OIU'I"OU, «l-'oy6~I).ov ~pm', yUa, 'Ij 'dyp6o;; XII:8(0\I1: Iaf;'lO; be. 'l"OU ·yt!(Tau-, (JUyy. ~ Aa.'I". Mira, hUris=-ro xtXell-'-jdvov ~{,).OY TOU Otrt.,{llol) jdpo~ TOU &'p61'pol) ("gllosi, 8<i ... c(ov ix Tijr;' 'OIJl(.'Ojl.~p.)· p .• geu-e-, xp. yvlov.

yuiov, ro '!Ii).OO; -rnu ~[.L«'I"0t; (~PIJ.X(e»\I xo:1 xooo;:), 0 x6).xo;, fj I-'-fj'l"p« ('I"ilo; j.L1j'l"P&O;:)', YViOw Ixo:ij~(J<t'{;) 'l"WeI Xe»>.6 .... (it;. 00 yVlo, 'Xe»)'60;, a.\ld:X1jpoo;:~) : lK 'I"Oii ·yvF-jol' fj .yoo--jln' (x~. yV1J,)· p.;·gen-= xo:lIotXUt". ).l)y(1:m, ~).. yavao.:, yVa},ov, y6JJ".

..

yuJ..l6t; (xr.d ~"lOIi), 6 'cr8o~ 1t"l]pau;, 6 )'\IM6to.; ~A. yOO.toso.

yu""v~ '0 oUllcjJ.£o;v Tl:Gll -rO (I"(;i~ d""£u,,, fxwv, {. btu rn:Pl~).'IC. 'fUI'V~, «y8UT~~I, yt.I,u"~'6!loxou~O<:YU"'1c;,~,YCYUiL"«aplvoI;', yt'~Q1 IdGlWi ~1'«\lTOY do; rufloYlXl1'rnI:oit: o!axl]lJ1Il; YU!l''';)I;, &(Jl(w-n_ yu"" ... 6-II, ytlp"a(1"101', -rO'o T61\"0<:, fv6a ~axoijy'tO d<; YUl'wt!J"l"ucli.; ciaxljm:to;,_YUI'Wl.a-rljPIO'tlI, YIJp.Wlf1lo., ~ .• -ro rU!,Y01a'fLOl. i) &OX'llGl.r;': (Lillo ... lx TOU ~,u6r, xOI;'r« [J.cTcl6.a1.v ·"mo,",:!" YVf'~. fNYY. Toir;: &.PX. t'l3. napiIj, dpl. ~.-la).. _Irion, X,C'M". -nekulIlanza, ).OtT. Dudu&, yo,.e, naqaplI, <iPl. yep"". naclr.ut, veoycpj.... nackt. dpX_ (p).. noclit~"I'l)l'vO" (·Do,!fedhos, .[e]tos).

yuvf). Y('V, YUWlLXo.t; ~ot(,)T. ~vi. ~ ''*I «yuvtidXOO)' : be 'roG .gVuni, auyy.

Tcji d:PX. Iv8. "gaDi, gni='ij 6cou "'fU'oIi), olljKa:vtr.. yuv4], j~ ... yuy-lj. ~fl. kin ='iJ aU'ur~.· fA.caa«1t". guriakhai, IipX. lp).. heri='Ij 1(upl«, ~ (·gVeniapl" kin), yaTfi. qino='l';Ni), 'f) crul;uyoo;, qem=yu~. «n. Tl:plU~O'. geana., &:PX; f)(JV.. aM~. una=c4(1":, ''1'.0):. A fi~. B 800=-1) ~~ - ythtulOJ', TO I~ ~~)(OUMt))I, yWu~ 16 civ1])(CIl" ',I.; yuvcr:ixcr.e;, yuvcr:nuto.;l, )"WOllr!lo(= 610'" yv,.al"tfu., 6, yv~a!ltf.U7iT!', ~ ITb 81a 'ta,; )'UVCI:i)(I:l'; XpO(j)PIO'~O"I 8uz.·' . fLip~O'".(X 'tou otxoul. n~. ",,.do,,,al, /'

~, ~ "1160).0';, )(I:l".cipcr:, )(o{).wjAh: y'ij.;, O'TI:ljiOCLO"I, <;100M&' "fOxw"', ~).. "v.,. yupyu8P;.6 'xli).cr:60c;(xoqm,0e;) l:; Idcr:.;, ri).Lt1J'tLXOC; >t«A!l60.;1: taw.; O'I¥'('(. ~ ~P)(, ·yep".. kr,.ceo=!iyxIO'tpOl:LIU:.; l:pY!lAdO'l, e:t80~ 4P1t«Y'j';.

yUpT~. 6 ioro &1tOW xar:t )(1J)().onpt.; oro axiil-«' noY"ov -roij ~!I'tpci)(o1J', ~A.

"'""':

yOPli. -CWt;. ~ Ire ).t1t'flrmrov 'tOU clA,upo1J, ~ &rnJ ciMupo1J1, y~, ~ Id_

30.; 7tAcr:)(OW'fo.;, yAU)(LO'".Ii 'l"LI, Yuei~ (4e'fO~). 6 l&,p'fO'; 1t!lpcr.axlUlla6cl<; bt '(IiptW';I:- dJ3t~. lro".OA.

yUpbto 'O''tpo'Y'(1MO~, xlJjlro.;, lI,O;lt1tU).ot;l, yil~, 6 '0''fporf\l).6'n')e;, 1tCp!IU'tPoc;, XU)().oe;l, "v(ldw lxa:I'1tTW, )'1Jyl?;w 'f~I, yVeivo~, o· ITo &1t01JY _t l(1JxAO'rC_ pi.; '\'0 axii!'!l YtoyvOY rou ~TP&.)(01J': 0'1ffY. 'totO;: ip".. kor=-XCX1JpTWltiYQC, xtx(Xf.G.ltve.c; (*go~-ero-), kurn=i), p&.)(t~, i) n-AIiTT/. kr_ukn=_'" mpw: (*giiro-)' p. *geu- =X«l'ltnw, J3).. yVaAo,., y*,~, yvtO', yVtp.

yU+,·ytY. yiin6t;, 0 Iliplt!lXTLXOY 'tL TI''tTj''OY,o«yuncr:o;»ft: 6l';0'l)I'ar,,~ 11t"1"I)YOY l;toy X:1Jp'l'OU~ ~Y1J)(cr:l;l (1tJ3. [n/V1t~J YM), dYcr:L, O'Urt. Tote;: yVlt'l, i), yiind(lIOV, 'to '66).00;, x!llt&.pa, xot).WfL'" y'iit;, O'7ri)Acr:tOY, .pwu&. )'1J7twyl, 'leoyepI'. Koben=o «O'M~i.Ot;» )(o(pW'II, 'to )(OLpo<:mi.O'LO\l _x.'t.)..· p. *geu- '= xlilt-

yU,,",Oi. ij "X\I'W.).la yT., Y'~"'O';I 8,r"E\(jY lx tijt; :E'iI'L't".

-yw>.c6t;, b 'O'1I"l)).!ltO'" M.lOI.o~': [0'(.)0; O'uyy. TO'i~: y6J.1Ql:, YI',Ki.; .. Kilt' 0:1).).1)'11 tx80y'~'" (Spechl): 0'U'fY. Til> At6. 8uiilis =xo!TT/ ciyPWY ?;~wv.

YWV(cI,'I), ~).. ym.

'(liIpu'f~, 6 .'~ IHjXl) '1'00 'l'Q;ot), ~ 'Il'Xpi'l'p"" : 8ci.\I&\(jY i)( -rile; !:x...o. (ci.PZ~Y.wo; l:O'~".al\l[Y Nci.lITtXe:4tt'lO'll & ~(jdou 8tpl'cr:,\,(j~', 1'1[:1. tFCl:\l. Fur h ~ f .. rw~f1d(}'I"J~ x~~TI'epO'; riida=lY'fcp0'll, I:VToaf}l!l).

&«- &m~~. 1CpoOe!,-'X~. ~PIOV ~7tOM, Ahv~ iv 't"jj A. JdlJXw~ ~b iv ftuxvij axl~, 1:;«0)'01 1C'JXvt,V (n~dv, 8a:mJa",u.or;; nOAu IJXltp6r;, 7toJ.OOxlor;-, dapotl'O~ 8~6€6)<; ip'J6po;, m-apuapo~, «_X(ltTI't)(QXXIVOr;»R: tx TOU ·qdrx-, "'dja-, = ctlo)" ze- (&fuxto~ be TOU "'!J6a-(J)Clo; x~~' «Vo!J,.j.

5ci.€lp(l 81) "{tyv6JaY.01.lO"0!, l![J.ftetp9~ 7j /h\J(J.O!'!'o'JPy6r;;W (in-W. tilr; IIepo£<p6v'1}r;) :

!~e::~, "'[3~(1:~:e,~!"!i~~~ ::;~,. t~. !:7;:w~~d!:s-M~) = O«u~'!'Qupy6;' p.

8<ll'jP.W\I "t!31U,1(')V, ~[.tnelpo;l. ~. dEooe.

8~p. o:h.6iipa, 6 "'«8eAo:p1.>o; ''!'ou ou!:;vyo\J, «v8pt18d1po,;:, «xouvI.t1809}_": ex '!'ou '*dI.llFrye=d:px.1v8. devar-, «Pit. taigr, ).O:'!'. liivlr (ro ~1-l0! tilr; i.i;(6)r; Xct-ra -ro vir), «PX. yeplt. zeihhur, iyyAoOct~. tiicor, Adj. dieverts, «PX.ixx).. O).IXj3. dever'5.

6at '!'on. rmljOtr; fiv 'l'ii j.tt1Xl1., ~A. tl!jfo,. 6rd (t1~.), ~).. d6.

&u&ci:llw 'tpyli1:;o(J.O!1 '!'tJ_VIXW;, XC(-m:oxtud~6) '!'I iv-;oqvwr;, _xoo~, (J'!'oAl1:;WI, OOlJa).o(;, &uMAto, '6 tt;(V1l,fv'!'wr; dpyctavho;, '!'qvlxwr; xo:-reox£\ll.«Jt.lho~. mphqvo;, xop.<jI6;1, M.Utl .mx01JpyeiR 'HouX.:ix '!'ou *ool-daAjw hiott' Cnt:t:ct't'. 31n-ActO., n~. oofdvO'O't0'8m )(.'!'.)..), (JU'('(. ,TOr.:;! «px, Ev8. dllayati= OXt!:;CI, X«W"tl '!'I v~ 8~ppI;Cy'ii, dalati=81I;Cpp"lj'(\'u,!,l;Ct, dalam o68.=!,-~po;, 't'1t~ct, 1'~'*xtoV, dpjt. tal=iYX~;I;, O'1}l.tcioV, AI;C'!'. dolo,=ndcx~l «p_X' tp).. delb=l.top,1), oxii!-to:, fodli1im=x(')pt1:;c.l, x.e. dalis=tl~o.:,1'ftij!'-Ct, deJiju, dalfti=3Io:YtlUlV, -, j.to,pt1~£IV, Pc.lO. dolja= [.ttp~, 1'j,l'ijfto:. II!!. diA!'o(;, . .,..",.,.

&i:ll&~1 RlAxca!h,' 'HaUx. : (JUry. rot<;; "I;C,!,. diioo (riPXI;CIO't'. douoo)= fAKt<), &y(»=yo-ril. tluhan (vcoycPf.t. ziehen=&xclv), 1;~. &).~. nduk=p.or:8w t«tCPI!:;6wc.l») -rae; 't'pIX<X;" B).. Mwltlj" ii16VXEW;.

611~w '8tI;CX(»pt!;W, up.or:x!1:«<>, XI;C'!'I;CX(l1t1'c.l, m'MfTI'pi,c.lll, ~).. 6alo/Jal. 6alp.wy, -o"o~ 0, 1) '&;610, 6cri, p.otpI;C, dI'4P!l.t.;'1', OO'IlO"OI!, -ro -6d\( 80- nf.t!..;, 6W1"1Jo;': (JUYY'- ~ 6alopal (l:m!8-lj oipxtxwr; l;alfl_w'II 1j'!'o 06tOl; ThIv vexpi<iv (rou "4-80u), to(»r; 4; .0 X!nI;COX(!:;(»1I -r~ 1t't'@!UXTI;CI) .

• (wp.' 'n«pq(o) ycGIlO:. ~ oulln60to ..... ~A. OOIoJjal. , &alop.CIt '3to1tpi<i, 8tlX!,-Olpli1:;(», 8Ict ... t~., -001; (ycv. dQll'o~), haLT.", &.II1'V~, -60(;, 4j 'f.ttpLo, !.f.Cpt3~ ... , yW!,-I;C, 8ctmov, euoLx', ooln'Jjw" -OVO(;, 6 .0 _npoaxcxAlltd'roe; ell; Ycti~, '1'v.o~t\IOQ!l~o;., h Tiji n).ll6. '01 auv&u1'uj.t6vtr;, 0- I£01'p!inc!:;otl, &U!'eQ(;,O "0 XI;C'!'I;C't'tIt ... W ... {8IctV~!'-WIl}., (lan'()&" -ro 'llcp18IOv", xp7)~. (Ia,a!(;,4j '81I;C!pemr;, 8101\101£1)', &JlflijflJ 17tO!piXlll YcU!IJ% Tj 01Jj.tn6ol(IV·, da"t?;w (<<op. ioolea) '8to1J(cjpl!;lI). 1't!l-OlXI1:;(cj. XI;C1'I;C1I!61t'!'W, XO:'MO'!'pbp(»' ('x -nvo; *M1-Fd; im'!'OXlCCXo!'-[.ttvOI;'): dv-tl *Moplll (p.tI'¢ -rou 'I 311X"t1jp'1j6tvror; ml elr; -rov ivco'!' •• XI;C'!'¢ 1'0'" pill. daiaw), 7t(!. ripx. tv8. diti, dyAti=rinoXOMtl, xwpt1:;ct, 3101111:",",1, daya~=8Ictvl:!l~, ).I;C!l~ !l.tpo~, !I.-"'~Cl, XI;C1'OI:(J'!'P~1ptl, ditl~=.ro 81I;C'1t!I.ClV, ditu- = pepo;, dttar-=6cplo-rl)r;, ditram=3pl:~ 1':I;(1IOV' n~. htEtnj~ &P!L. ti=1)AIKL:t, xp6Yo;, ripx· 'YCP[J.. :nt, VCOYCP!l' Zeit=

..

xpovo.:;. d:nAOaQ;~. tim., dyy).. time' p. 'di[i]-. ·dt-. ·dl _' ,6).. )(111 &1"""

&j::~~~G:~~:~o~», 8uG"tuxit;, V,etIV&;', ~A. ~~Co,.

6c:dq»pw\l, -O\l~ 16 fx6lV &Uj!,OVCl 'Fpba., qlolv (Jo~'1 -d! 'lIP6v1}IJ.Ot. Gl.lVC't'6.;, Il'lf(lp~'; f!li))"ov Tl'potp;(STCU Ix TOCi ·00(11-, f1I)YY: 't"~ «PX' tvB. duri.~_ 6IXU!1Cl'rnUpyb.; (~A. /Jd5Iea), w.:; ro iltOOI-UP£lea, GUyy. 'rij) Hoo-eO,.

&cdw (*&zF-jw) l&'v,htT(.), x.OCjJ.vw _n y~ xar.tnl, :l"px;. dtt51/6 '!xl:I <lv«~c~', I''r,t. xpx, otOOt!~bo~' ,sao" TO, &r~, -(do,; 'n. ~" yw. dq6d" ~ 13a;u).6;:;, 1t\lp~o; ix 1l~8lou, ).a;f'Tt~'· diDo, (·ooFea-~o')'tGl(lI:ucw"" xotOGtp.o.:;, ;.,,p6~', OOAd,,6 1tl:f1d.xw,o ~u).ou cpMyo""hou, 8:zu;'0.:;" (·oaFdd,=Nat. !Ja{leU.:;): auyy .• ot.;: d:PX. 1\18. dun~ti=x<:dtt, ~((G(I("ICI:I, m(L\'l';WpCr, dliJlit! =< xexO%u!UvO/;, div.i~ (dava~) ripa. = 7tupKoc(ci, doman- = 1t1Jpxcr.U', ~ot;, nr.A(I(\1t(o)pk1;, dpX. lpAo aoim=iTnxa:lw, xa:lc.:a, x1Jl'-l3p. dewy, deifio=M- 1\"1:1;:\\1, &.px. ytpf'. zU!lCen=!«Ilc!.'II· p. ·diu-. ·d;Ju-, ·dU- = !«ltci'll, IT,B. d7]lo"

!51i71.

fia)CyW (&.6p. 1&cl)Cov. f'r).),. &"iop.Gu) .&Y;ymvt.l~, oiiYPU,"o ~Il&.y)(tqlr.tB, 00-

~:~:::":(~ ~~~;~=. ;lT~to~u-.o~d~!~, r~~;/~~~v~u;:;~, t~~ d::;

=8a;~&.'IIel (·dgkeli), lTP)(. dad4:a (&1 -r : ivf;t:r't'.' dtSati. IT,B. dtsag &'pt:r.=

~;:~~l~~,~: -r ::6A:~~)~!::;t1:;· ~:~r;~3lJ:::~!~'II~:!~wi:n~~.'II~=~

),~.s!t;, ('t'r.t'llciAl.OI:, 't't:rI.f'lT13r.t»· p. ·den"'-- = 3r.tTMivClv (Qt t)('!'E'I'. ro1l'QL 61/;0/.al, 6iiypa zlvaa 'IItQL QXlJlUl1'Lt:rf'QL).

60lCPU, vew1'. 6alCpyov, -r 0 ~Il ... ~ xel ...uv, '1'0 Il&')(p''>" (UAlj'llLO"I'. &beet1pa »),0:1'.

~~~~.l~~:~::~" Z:~~e~~)(;:). :e;rj~ivU~~t:6a:~ a~;:~~:'P~3;::~

(·Jt~u), &.~k yepf'. trahan (WQytpf''' Trline=8&.l<pu)· IT,B. ~ 0f'0lo;ult·d),ljl<TQv),. "akru bJ 1'~ cipX' tv3. AlI'ru=3a)(p')=TOX. A ilear, 11'{3. Al6. a~ri.= 3oiXFu.

6a.xwAo ... b w':;,,,:~ )('Xl ~ijv, 6 8h,,:uAQ~, 'l'O (,8oil<TUi.o"l: tl< 'l'QU ·6ar"I').0, (~. @',\w't'.\,~;,;,,,,,I;.IO';1. [at.Y.;~ W.; lTPQe).6Q~ ix 1'oil -dlJt-ku-h:, <1'Jry. 'l'ti'l ~X. TE~!". link" ("E,.ryePfl. Zinke)= y).WX!t;. 630u~, «3LXciAm • -MK .. rlj),!;O~ I-IJ «X"'Jrf'7.lllfV,· dnL B&'VCLQV ll< ':ii~ ~lJ!IU,

'6«.,.6:).,)0;;. -~U, 6 I"eo:po~ (En lTQAU 1;!UPoe;) 'I:(lt.Upo.;;, ,,31Xf'o:M.XL»~· 4:; llTW. 1)(I);tt,r.~).w", w~fk,1t"1'«ImW'l, &r.t",*~w,,1 {6, "EeW/; 1tIXP' 'A,,(U(p,), 6aw1J.y/, &1- Ifah;, ~ 1"t:"'9OC :i.yt).d.~J, MllcU.oo;, Q '!,,61l"',(o:;, t<f'QIl"',(ipo,R: O'Jry. vetc : &'.,1.. tpA.dam=,Bou.; (-damos), ~u!,,~p. oIafarl~"1I'p6IhTO" (-<lama!,,-' ),(It.'l', dlUlIlIla"" (:tfyIXYPO~, 8op~, MVILO" tl< 'ri):; KE).1'.)' ru:PO:~'l:I:I'W OUiI'. 1"f! (jUIUl(J),

6c!t~ClP. rEV, 6aji«p'foo; p.£a~. f'(:'t'I0y'11!,,1X'l'\.(J!1!v(j~ ':')lI'o.;'; &6~Op'l'~ .. ),1; "~ (1')~ ... yo~1 :. w~ GlJ!I4ivo" .~ ~((j!.)("il(lr.t -.0" OtXI)V" (),C;(~ ,:,<5'1'1_ c,jll':t':I'(i)w" id 1ii~ bQxij~ 'roil E6),w"o~), 1I'po'ij),Sr:v I:l< ':oil "dum- = oh;o~ (<1'J'I(. ":til Ii~z· _tv8. dam-p.tIti~=8ta1t6":lJ~, o:vge,,'I'l};, 11'~, &a:rr6T11.1 x:xt I:!!!, £'/. ':"'{' '&tli), 'Il'~, ),01'1:, OIh. ertem, i)')'. d(.l1'vw.

aOl~ciw (&.'lTl ·OO/la-lll, lI'~, «6p. r..fl' 80;1'«-0'00:), MI'YlJII.l, 6« .... Yaw. a«~Lli~w ·l(.!Z'l:o:~mw, lll'txp'X,:,w, 'l'(!l«O'E{'W, 3'XlJod:l;;w', "WII',j~, ii",;. lJ/I5.TI'~ .ij,,-(":t.

&er:t~p4l

CJ&!t:'. dQ,ulj~ -ijro,;, 6.1). (irJpt/TOr;, -(II> woM&",«cnoc;. <ly«tLO~~. ~,uijrnr;, 1) ~8tl~I'" xo:~ct8Ii[J.Ot(n .. R. dPflPle, 0 Mao:~ .. R: .;uTI. 'rot~: cipx. t ... a. diimyati =d ... o:~ 1J!J.ij;PQ~, 'n6o:a~~ (*d.mOl-ietl). dinUb=80:!J.Il:a6eko (=d,u1(l'6~). j.Wt'o:f3~~.damayati ("'dom6io=yo'f6. gatamjan, clPl. YcP!L. zemmen), damiyAti= 80:tt«t:c~, 'f160:acust, x0:6u~Q~daG'tl, (*dOmi-},O=Ao:n'. domO, "'II:O),Sp",. liihmen ="lIupevsw, ~~lhaWtt v ), clpX. IpA. damnaim=8bl(u'o'1'IYX~«, 80:1L!i~ i= ddpv1JI.u), ni deim=Ao:~. non perltue' p. *doma-, *d9m,- = 1.I!l.Cpe'nw, 80:[J.rf!;ttv. ITj3. da,udArJr;.

&&VO'ilO ftm",= 8L86v.t'oIo: ~~t ~6xcp, 81i v e:to';'. Xpoo<;' 8(;)pov', &tvsii;w 'lS,on ~ vGv, 80:v£t!;6l.,-ddPewv,-ro 'O,~I xo:t vw, 8dv£10'01~: lx ~1"'0t; P'llll-. ~~ta. "'d,nos=«pX· 1 ... 8. dinal}=8tYlP'll[J.bro.;, «tL01po:av.bJo.;», auyy. Tiil &lwpru '810:Ip(;), 810:"'~IL<'lW. 1t'(3. 6adopal, 6rm&v'1.

&~ tntI'. W80:ywfvrov, «!-It 'I'li 86v'l't(t", ~. &fleVtO.

Sor;mivl), ~ '~~Q~O\l. «w.l:A<..l{,t(t, 80:lf&vrj~, 6anal-or;, -or R80:m%\Iljpo", 1roAut~08G<;, m>Ao81im:vo,"" crn«W:Ao,;', JantWI1I2Qr;=4G'., oanavaro '!~08,o6l,' &-.W.t<riC(t) XP~!I4=, 80:1tCt;Vro~ ( ) 1.0:'1'. dapino=npoaop~pCtl 8£t1t'llov, fl).O~£Vro), Odm:w (*OMjW) 'xO:~Il:G;(!'w, =p«'I"t'W, «~tax!!;:W», Kct'ttt~p&yw, xo:'tttj3pOX6t,(o). ((U'r" !m'ttt'l'._ 8mAo:G'. 6aI}QtlnTw '«(~tax"W), W%'I'0:!3pox6"w'), dwpMfJr; .~ <p.6QV{)o;, ,nAOl.lO'lo~&;poxo<;, 80:..pt.A~,;· '(XUI'. R80:1Ul\I'I)po;, 7ro).u81in«"'Q<;'), liwplkia, ij 'Wpl}o ... io:. : ouyy. TOt;: «PX' tv8. dapayate=8~~ptt, . "'Qt(;loi't~, xee. <laps 6ljh.=8;;tnvov,· G'UtLnocno ... (xup. 'v.tp{~, !U?!8tov"), .damnum=8«1tIiVlj, xpOo:"rt[J.o"" ''I)tL!o:, «nroAitUI: j*dap-nom=<ipx. 0'X0:v8..tO'h. tafn=O'foXy\o ... , 00. tL«, -ro Iltt'&; rlj ... 6ua!IlY 8£~nvl)'l, ~j3. «PIl. taun-~opnl, !x -rou *dap-ui-, xod Jand,,'1)' p. IIodip-, =dep-, !nex"ft'l'. TOnOI ~oG "'aa[i]- = 8w;tpet v, &~w. ~)... oalopal, oava;, o(JTiol-lal.

&&,"~ov, Iwv. !;liffESoV,-ro ~l8llfo,;, 8oimBovl: !x'~oG *dw-pedom=l&xfo'; (n«'1'(')~) rii<; oiilo:;, n-j3. 0'01.1118. ecmt.. «PX. O'xo:v8.-IO'). .. topt=~A«-rsZ« 8d 8lv3po: (xotvOV Y£PtL. *tum-redz)' !3h. Jw, dOj«J, (&.il-lae; OSml:ut'tjr;), lv6m> x0:1 nl6ov.

6«p&ift'TW _3«~OX('W), )('0:'I'0:~poX6!'(,)., j3A. dandv1j.

8iipEtxO., _8iipbco.;. b 'Xpooou... ",OIlIG'p.o:l: 811vttOv !x -rlj; nitI'd., n~. «~CO'f. zairi- = x!-rp!,vo;, sareuye- = 6 xp\JaO; (a X!X'I'« 1tCI:Ptt"UlloA. G'UOXt't'tG'{Lo", xpo; -ri)v A • .1Qeswr;).

&or;pfM:vw(0'IW~6.lv m.N6kmt: l«1'e'Ol·, hnxct't'Ct-, cNyxOl't'a.-) .)WtP.{;j~\.: v to; ax'f)!lO:'I't~O; xo:-m ~... 014. clOp. lJQaOo~, v It~t. l.(jaeOO)) (rx TWO~ t~t(J't. *dl-dh-o ~ *<tn:-dh-o), ~!3. clpX' ! ... 8. dtiiti, -driyate=xo1v.1if'«\, Ao:~. dormi;;:

~x;~:;~~' .~~6;:~~~;:ti;;~~~_~;~::~~~~'6aJW.

8or;cm).1;'t'l~ (lleZvU'; '08. o 234), ij, )(.o:t 5a.o"lt).Ij~, -ij't'O~. 6, ij I~QAU (Ioxup{;i.:;) clpll11'1'U;;O;, ~to';, fPIX'I'o,,' :, lvw:ti81l .i"'~Xtt XO:~ l) A. UIXI!(1I1fAfjTa (XA'I)'I'., il;{6. 'I'OU "Apw.;) "7rop9Tjrlj; (W%'I'o:O't'poqlriu;) 'I'{;i'tl ~«X{;j",., (0'('),,' CNyy. 'I'<}

mroAdr;,1) 18ip140: W%'I'StPYO:O!LtvoV, 8up6k(;l0:" x.'I'.).., j3A. f11rd.1:~. .

SIlcJU'; "1ro)(.v6;,' m:xu", 80:0'U;I: p.O!Uo ... !x 'tOu *~SfuJ=AIl~. densus=aIXGO~, 1fIlxv6~.

ScrtiOP.«l (6",. !l6p. Macua8et,; cl'l"t'. &ricr«oG«t) 8X(,)P!~(,), 8to:tp(;), o-xt'w,t<;

TeI£«Xtot. 1(Ilt='C"p~'rll)l, 6aapd~ (*6aT-ap&-~). &. N8totlpS:(ft~, 8tot\l"owl)'-, 6Japa) ";0 '~p(I'lto\ll, 6aT~ew, (*~ar1jni!,loi) '31~IPW\l, 81.OtI«'tp&:~t.l\lI: he 1-0? *d~-t(lf~_ {Mara, 'd:3tot(pc_-;CX;' 'HaUX.· )(otl apx_ ("a. dita~=3tr.~1)~"), CJV'('(_ 'C"oi~ : d:PX. Y'P!,. zetten"",l:~ot'lt'AW\lCt\l, bc:rdww, "toytp!'. verzettc(l)n=l«tTotCf'It'ot-;otA&lI, 8\otCJXoplt"{~lt\l' ~>... oalop.clI, 6dPO" 6'1110;.

6«u).o, ()Cot! 6«u).o~), & 1& lfV)(VW'; lftfuTBUl.\tYO'; ()CiX"&fv1'o,;). 8otaU<;, 'It"1)';,,6;" rOll)'; 'l)C ''I"OU *6a-v;'o~, "XJ)!.lI~;-noatv )Cot':Cd: ro "ciO'Xw. "8a(J,jo)CtO;" (3,> .. !)a)Cotlill1j.

6«fP"J), lUpYOtl·.t. ).«"",... Yj N/5,'I"\ )Cot! Wv, f) 8cili'''"!)": EvTa.U{Y.r. cillf,XWII \(otl at )..: xvrrp., eeee. "avxva (davXpo, It"a.pd: Ntx.), AiX':C. lauru», 8&\ltto" ~x -rwcc fJ.t<roy~ y),,<!lO'O"I)t;.

~"'lAT," '!tpeOIlO~, 1tAOUOtOlt"tXpoxo;, 8ott;.t>..-Ij.<;', ~>... oanci)'?/.

6t -aw.: = -"t'd:xwptcr'C"O\l lyx>..t-:. [loplO''' ~ Toi;: iiJe, O;XQI"'C, 0;"'0"£ x."!".J..., !UTa.n'l". ,-,jn~ 67)- "(~T(hpa.. aci», &.xP\~w,;, ~tlh[w~", ,f,t; (:i,:"") ),:PT,atlt0n-olou!U"O\l xa:rorrL\I tpwTI')!L. ),£;tw", 1':.)':. rl ,W.f;, "-:-t ;,(,tn-c.v:", :i'w;: oaf; "nw.; >"011t6-l;'.

lii~~u!:" b;~6;>';d~;~::h:;~:"!)tlf~~:~O;,j::::a1j;o; ::~o;t:::~~~ti:~~'~:~~~

'1"(7) cipX' MI, dI-de-!i=fot!vs'tat" p. *deli-. '<.I"i1- = fiXt~tOfJ1t\, ~i .. oii),o;, ~. ,5ia" Zril~ )C."t".'A.

6t&u: 0"". <iop_ li:at8a~,I, 11'0111. OOijl'OI, "a~Ju-~al '/-ta.v6i"ct\jI, !,-ry:. i:-px. oc- 6uw;- 'ncnotI3tvpk'lo~, My\~", aoo~<,; "0 /-t1) TJw;::tt;W\I, ocncIFo<,;", oW/W'w 'tt8~/-tw", Iltn-e\po~' .(oa{'lw~ n-a.p' 'Apxv.. .. lU'taaxl)[l~-;\oel\l xlt-:i -:-0 ool~ P.Wl' eaetcv 6", lIe6TI')~";) : ltii>.J..o'll ht "t"f)u *de-d~8eCt. ~)!. ':Cwo:.; i\l~a-:. *01!1~;; =8\&&;axw, It"''. i"c<TT. didabahe=8t8iaxol.t-«t xlXl cipX_ {;,s. duniQ=6au!J.2- n)7rqto':; (·dl;lu6,g).-d.II!lI8.~=lIa\)!l-'iato.; ffr.o 8':""af1w' ~>... OIitl~, .5at'P!!WI', o.p.C!l_

6it:>.o~ 181i>'o.;, ql(l'ltp&;", p>.. Milo,. .

kI6'II.1.W". -0"0'> 'n-J..ijp'l)<; qlof$ov, 8tv.6;', ~),. "flaw. ,.' 6u6tI»C0 .... cu .xa\;:!t'C"t~w £X'C"ttllt.l1l rlj'l Xtipot, X(ltpc-:~w, imo8qop.cl.I lllo,o<ppo-

'I(»<;',~. "''1titx(nal.

6t:16l11(f01'GI (0!.l.), 6t:6l,"o",oil ('&-dFlX'jo/-l!u) '£Wf'OP!t;t.l, ,,!"'pollocit;w 1't"Ii', o£oimrowu (lltf)oP.,) "" ~". ~·6E;-6Fj"'-0''''op(.u): aun. Tij> "'efaw 'fO~oullal. rbteX'l"E:T. -ru~Ot [lC1'a: 1'ou "" w; oop.. n-p:<. litl60IHu, an. 6WolX'u (*&<lFo4lC'u).

Iid6w 'fO,aOUl-'otl': tx wu *"c.oFoj-u (tXpx. -npx.), r.1.1j1l, 61t. lJdlJljiEf', an. oi(j,/w' ·1 .. dtIJFlpn·: .h.ot 'IE:<il"!". h. r'Jeiom, tiM'. MOIa), 6". <l6p. l.MCll7tl', I.!'. OfE, "£fO,athoe, n-,a. op.. OtW'IPWI' "n-J..1jp"!).; <p6,aolJ, 8to,~~. (*de-IlFe'-~.uQJ)!), "I£!?Q~ ('hFH'I?O~) ·tpo~tP6.;': O'uyy. TOi.;: ri,acor.'.' dv.COi=ii7u!.i.ij, «Pit. erkn~im=tpo~oufl.(lt, AIX1'. rli-rus=8tlV6.;, fPtWt~, qm~tp~- p. *dyei- = <poop&i"O:u, n-~. MD~, dll.~o~, "tI.o~.

6t:ld.~' (op.,) "8~J..tv6;, f!Jlt"tpw6~", w; ouO'. "tl~;'6c,,0 ~ro &\),,-.;6\1, ij £Cf'It'tpot", 100"., ci"t"-:. JdAII, ~ lro ci,roTe\JfI.~, 8£t).\1I6'1, !3p&:S,-" Yj !"dp«'; p.oUAov ex -:au 'om16~, *')£1'0'£;.0;, aoyy. 1'1i> .xPl.. t~8. "o:~ &t]'A.=I:01dpoc· p,*deu-,

IH .. 2 dti<<l. .

..

&t:UC«~Y"rO. ~A. o1jdizalal.

kbNUI'i xed '5£l)(WW • .s,on xW. "0,,. at~X"uw. «_8sixv(!»)', "t~~, ~ .'to 8t~xw~w, -rP_Q7t'Ol; ti1rQ8t~I;;OO<;, L1tt8e(~l<;, 1ta:P«Ma.Gt ... , 6e1"f1),O~' 1I8tUtvU(o)'I, p.t!LO~or;', &£"f1Mv, TQ 1'!;<xp«O''';'IXO't<;. ~t8tt~t<;, 6!lo((!)~, t!xwv', ol1UJ,-1j 1-rO 8!xr.:novl (61'o:alor; .g,'tl. )(,u \liN, 8()«tto~ •• dOIHOr;, 116 p.lj 3!XlXtO~, ~3tXO<;I, 4tH&CW lix8i8ro .in6cpo:mv alii on, 8tx&:~6l.): <royy. 'wit;; «px. (va.

:~~3t~~~!~~t~VO~~ji:~:~~~;~T~:.,;:;" G~;t-7t'J~:::: :ii:itsU81~us~f~

M;'t. dico, -uo=).tyw. dioo. -ire=&yyD.J..t.l, d<pttp~\I(O). dido 6lj)..";XUPIOXP· Xt«, i~OUG(IX, iii-dex = 6 - StUtWt>.\'II TO 8!xr:uov, 8u«ta'f1]<;, yo't6. gateihau= tiWtyytA).tlV, tiPX. ,,(tpll. z1han ~BOytPV,. Zernen)=xa.n1"(opt1:v, zeigoQ ( ... eoytp(J.. z.elgen)=8ttxv>!JtW' p. "deik-, *dik· = &IWIO&I'>',

Sd).'I'J.1j ITO dnoysu(.I.GI:, 8t';"I ... 0", ~p&81J, Yj impair. ~i'.. oeteA6r;.

liEl"~ ~b n),1)p'l)O; 8soot; (op6~oo), 8tlMo;, 800:=>x1)0;, &.~~o6p1)v'l)-rot;R. delMa, 'ij Wci'C'OA!-I-lot, ciVlXV8pt«, 8£~At«l: tx 1'(10 *15Ftl-e1oo;. aoyy. 1'<1> ijEI&J. 6dflOl,1'O W'P6~~, Tp6j.too;', dEi/Ao .. (xed &I/AO .. ), 6=&>G., n~. dElijw..

lid"OI, 6" -1),.ro '-roloUT6 .. 'Tlo;, (<i!vo:.; U'I'OIO';, XGlnOloc;»l: WGTO,' lv rull G'l')j.t., npo'ij:r.o.:v tx 1'oG YooElva, an,p tx 'tou *yMe lila Nr,elh'oi; law X«t b,,:1'1«" (·lvo~ wbe&!VOo; !x~t., ~:r.., lxElv~)' ~hlX 6 -eV7Wt; yooelva l~tATj'P6'I) &0; ci7W't&AOUj.ttVO'; a '8uo A. yd (jeiJla,_ 1M XIX! lX~pW61j. 'EVTtG8ev~, yev. 1'06 delva, &.xw.ou6wo; 8i fj X).(Gtt;: ,) 6eiJla, YoV (jdJlo(;, 1'41 dElvl x.1'.",

SEwbli '1po~ep6t;, 1'po[.l£p6t;, 'PPUl.'t6,;', 6e,floT1}f;, fj '1pQ~tp61"1)t;, 8£lv61"1)t;; 1'pa:~ XU1"I)"._,«UG1''I)p0'''llt;, 8£E;161"1)t;~: lx 'toG ·(jFEI-VO~, evrr- 'Ii{l6sl&J .

. Sd1NO .... .ro ~w CPIXY'Il1'6V '1j fj lJp« "t"ou 1p1X)'l)"t"OG, .ro npw~vov 'PIXY'Il"t"6v, np6YEt>j.t«, yeuj.!.IX, ,8et1fVOV', &mviw In«pIXO)U1J«~W 8etnvov, npoyeo!.t.r.i:rltw. yEt>llIiI:1'l-: ~(Il. "l"p&lyw W XUPIOV OP«"('I)-r6V 1'lit;.-1)lliplXo;l, &~U"rO(; (XlXt delnI't"}O"ro.); 6 .~ ~p« 1'OU 8dnioo' :df:l£~~ i't'OfLO)..

5f.tpd" 'XP'I)"t". ti'lpti" ,.!i&o,. -1) 1).6'Poo;, P«XIt; ~oovo;j, GIjI(o)~«I: fO"W.; a "t"ou

·g~erio -, 0"Uff. "t"ijI &'PX, tvS. giri9 &.p0".=~00~6v, ISp~ )(.1'.)..' [:lA, f3oe~, 6c&piJ, [:l).. ~e'h

&dpw 'ci1p«tpw "t"O aCpv.IX, tx8l:p(ll, «yaepv(Il»I, [:li.,6iew.

lido-at. Tj ft&'X«60:Pl1tlX, [36p[:lopoo;w: to'trlo; ix "t"oii *g!:endh-ia, O"orr· Ti{l &Pl.

Iva. gladM\l dpG.=Ol1fL"h, euw8[1X' n~ 6&110>:.

6tx« 11),"t"l. x«l vUv, atx«l: 4x "ToG. *dekrg=clpx. !'18. ~a§a. NxT. decem~ .ip):.

IpA. deichn-, yo-rll. tathun, !ip);. yep!1. zehen, \I£OY£PjJ.. whn=8b::1X.i. &'P!-I-. teen- It~. ci).f',. 8jete, ).~a. de~imt, &'px. ax". O"AlXf',. dCSl(tf" =34x« (·Mkw--t-· 1t~, &.PX' lv8. dadat, 1:).).. 6exa(;) -aoo(;, 1) _·ojJ.tto; b. Sh« civ8p&:lV, 6 dpl9[.Ior; 8txa:,1) «8txtia«»"). -6ixaro(; ~b al:xr:r.>ro<; XIXW. o"~IP.fV', i)( "t"oli *dektp.t08, 0"0"('(. 1'o!o;: yo-rll. taihunda. cip):. yepll. rebaaw, ).16. desiiiitas. cipX· b<x).. O"AIX{3. deB~t"" n{3. *delemos iv eot .. : <iPl' ('18. dMamah. ,).«1'. decimus, &.PX·

~t~a;;~-tw;~. '!;!~~~:v1~~~~:=~_)l x.~~~fL~~).~~;xo8:t~~awv: i3ol(ll"l".

..

6bco,,"cu, Stunp. orVTI'OC Ii,"", 6txol£ctl '),ar.J.1~&."(o)' 1rO(pa:).OXJ.1!3&'\lt..I, "8iXG!'«t, cinoB((ol-ll;l\' (&.at!!. 01-1. Y' 11'1.'116. diXUTUI, d&p. ~i,..to), ~e'lljJEl'~, 'fJ '80- Xeto v lh'tiawp, 't"01'l"ot;, fv6ct <1\I\I&1'&'t"O!\ W (l8{;lp, 8e~(tl!tW1], ((O''I"tPIII%»1 (cipX' fl'r,(. aop.),'60H&~.i), '6,t\ xotl \lUll, TO «80)(011'1.1), ~ 8o)(o~! (~c 'lk,(ovJy'l] [U1to!3cttmi!;oumx} ~v anyljV'), ooJtd .. 'l '6~)l.l)' 'HaoX.; auyy.' 'roil;: IipX' i)(x).. 0),0:13. disili=eop(oxE\\I, &:PX. MI. di~V=d;l>o8{8!\' T\J.1~V K.T,A.· p. "dei- = ar.[pCIV, &'vCl).al'!3civC1".' 8tXI!O'f)r:n, 8e~lOij(f6a.\, X<xtPCTU;:tlV, !31. oe"o., ~.i.xaTaJ, OO)(tUw.

6D..ap, -~~ '1:0 (86).wl-'(I, 8tAc'1P': ~)( 'ToG "6ik-Fae (n!). ·bftx.- osii.a(.l. be TOU ·otl-FIl(?, (lito).. PMie, h TOU ·p).'l-Fa(})' MAe-Teov xcd oEMe. -ro 'al-Asap, 80AroJ.1!%', oe.ted(ro I!3OC)J,t.) -n de 110.£(.(1', 'Gt>)J,otJ.1i3&.y(,,\ aLa IM.W. fLQ(YOC, l;o:no.:TC,· at&: 80>'WfLIlTOf;I' !J.&'I"!l1!'T., TU7tO~: PAwflO~, 0 !TCIl&X~OV .J.pTOU, «1l7tO\.>X~iW' (.glllo.), xa.pUtt 1(011 xaTa·fJAtfJtl.1(OIT<X7t!yC~~, pAt-owe, ,«t ~8illet~' 'RaUX' (.gllle.)·_ p. ·g*el- "'" 1(()('t"«'I'dytty, 1(etTOI~pox9t~tay ((0(0); Iv 'l'oi.;: M'I'. gula, oip!,. klenem = XOIudyf.> X.T.)..), 1l"~. 1l"etpoi).).1')).oy p. ·glter_, ~).. fJoe&..

&iA't~ lU'I'OIlt'l'. TUno; 1(Ultp. &5>..TOCi. ~ 'IltXpo.; It!VOl~, i,' ou lypa:,oy, (rnAlixa.», bncno).-Ij', otATiov, 'l"Q '!-t~xpd: 3t).'I'0~.: w<; I1l')!,OIiyov 'Mkr: xetl 8t;;; y).VlpYir; G;(llllct'l"LGfitiaOl ~u).(y1) bI"Lipoiytw.l, clvett mlYY. 'l'oi .. : oalod,uw 'ipr«!;o!LC't UXYLXW .. , xa:'I"OlGXtv&~(') 't"t iy-dXyw .. ', Aa:'I'. dolo-nt).txw· 8ta orb In!6"I]llox l It{). lipX. yep!,. zeIt, yeoycPIl. Zelt= ont1')y-lj, «'I'a.'I'iX», Xvp. 1«ffY'ro)~o» oxma:aji,OI,.'

&c),,'4I'i~ -i~ 0 1'1'0 «8,).,1,,0)': <ruy"(. Tiii 6£Mptl~ (0 tat), 6Y0I'a:aw"'l"'ij .. 1'~'I'pox .. 'l'OU &Ij).v~.

&u.'4I'Ut;, -~ '(8wp. &,~""Ui), ~ 1-1) 1l~'I'pClI, otJ.tpat -axo., 6, ~ 'XO!.pI8LOV, «yovPOI)Y«Xw', &~ Ii)' 1''Ij'l"P0I1 'Hm.X' (n{). btla1'j" 'd~eAtp!o~): 11( 'l'OU ·8~elbhu8 (lipX. oM.), auyy. 'l'ot<;: «PX. '1'18. garhhalJ=~ 'I'"ii .. 'jt1)'I'po,; XO&).w, 1'~'I'pa:,~ca'l'. g~r.bul- o{)8.=yCOXPOy C!ii:OY' lt~. ·gelhhu8 1'1 TOt .. : cipX. rlPIt. kilbUl' '008., ehilburra 6"I])..=t, «oilty«8a:, tipyd;8cx», 1(011 TfI v.eao).OI~-Ij. act -I)'I'.:poLWIl. TU1"\"OV (lt~. vcoycP{J.. KolbeD=ponox).ov) lxolA-'" ycoYCPIt. Kalb =lloG;(o;.

&4I'«it'l'0 It, XOl'l"«O"lU~ (ItOP,'Ij) ~ou aW!LC'To<;, '1'0 oiylia"njjta:, aWj.L«I, ~).. dil-lw.

&41''IItO\l, '1'0, xa.d: '1'0 n'htrO'l'OV tv 'I'(jI 1"\").1')9, &tl'''I«, 'I'd Ix)'IV'I), ~p(o)jl'l~, O"TPWIA-OX:t'(&': r<Jw .. aurY . ..t;. Mw '8ly(o)', n{). H01-oepvov, TO 'IXt,(&).6- 81<J1t~·.

&4il'w'IX'l"ICw, 01x0801A-w' (Il'~x. &;OJlTJl-levo •• 8oop. vro-6paro. Iyc6xTlaTOl;'), Oil-la" orb 1-1) XOCUGXtll-l) (1t0~~) T_OU <JW!,OITO~, '1'0 ocv&!J't"1')!LC', a(;i1A-0I1 : IN'('(. 'I'.ot~·: lipXo YSPIl. ~imbar=~u).da: olx0801A-ii", XOI'I'O~X!a: (ytoytp!J.. ZirnmeJ'= 8W!J.Il'l'IOY), ro'l"6. tiTlll'jan=li'Ic:ydptty, 0Ix080!J.ciY· p. "dem-, ~).. 6opo,' n~. pea06p'l'

&,,,&(;Uw ·~(J'I'P~'W 'tou<; bip6«)'p.<rU<; ToxXI;61<;, «p!Xy(o) I-!.a.'rtl .. 18w xoxl xci»' : oi{)e~. hu!J.oJ...

&tv&pcov, lin. &Mpo~. '1'0 'is,T1. 1(a:l vUy, 8iy8ptly" «8ivTpo»': )(01'1" Ii'Itljl. 1)( 'tou ·6et?-o~F-ov, <J1l'('(. '1"01<; : odetJ, ~~" 6eV.uO,· p. ·d~ll- == 3iv8poy.

..

"""

&~ 6 '),OI8op{oc, )(lIX~).OyL«, G~plo;, 5YEta~·, 6ew&Cw 'o~p'~(,), )..ot8opw, )«I:}(o),0Yoo' : r"C>l~ ix TOU "gVondh_no-, aurr. Tcji «PX' tWi. g.ndb'~ Ii?". ",oO'!J.T), e6<.:l8£a.' "Ii. oeiaa.

&c~Gqu ... 'ij. '1j B8oXtioy 8!' 08wp, W7l:Q'" l'lell (J\)vriyt"t'Ott TO G8wp, 8E~lXfU\I~, ~a'l'£pyoc»', (3,).. 6b(OII(J.I.

hl;,bl; lo,n xcd '1Uv, 6 811!~t6 .. , «8E;U;»' ltpo,",,;'yUc.l'l l(rU,O'll, «raUl';, t~~· i1tt8i~U)l:;, htIXv6t;'. dt';n't(lIlt; '0 :ltpo.; rljv 8e!;tay Xcip« ~ ,.).cUprill tUptax6f.LEVO';': tx TOU ·Ol';I-O. -?t ·ot';I-Fo. (=gall. Dexeive dee- 'It!!. ·d,l8'_UOhi 't'ot .. : ap>:_ Ip),. den, yo-r&. taihswa, lipX. yepp.. zeso=8t!;twc;)- ·debi-n~lv Tot .. : «@X. 1'18. d'k~inaJ.1. dpX- hod,. tJi.ctjS: deBn.=8.f~t(";) ... ).\~ deli~=1J lIE!;t&: Xetp' ).aT. dext=r=8,~to .. =t),).. Ot·;IUea,~ .... - =dekei xctl"dekl- d-IfjxOIJV ,II; TO 6i!J4 es, "deko5 (=).(:(1'. decue]' po' "dek- = 8txea6«t, ~),. ob~oJta,.

&"0{, rev. &io~. TO 1,0,80!;1: ~x "w(i -tlFtjo.;· 7r,8. oeipa, ro, OtIPO., 0 1ot'0- ,Boc', 0fS.. Orooo~, 16 ,0,B0>JIWII'.II; TOV 6EOV (iJ rpot'1l~ ot!i"n) 1110:1. !J.ETp. ;.6- ro~ dvd OtohFIj" h wu ·-IJFm/';)· Po. -·dRei- = <po,Bda{lcn, (3).: IJej6rjJtow, otl&», ouM" dru'o,.

~.T6, &t~PO'I'.TO 'ITOT~P~OV, x{I7rI:).).ov",ta.).l'll: !J.iiAAov ~""l'l iJ;~v;;. 64P'I. lwv. kiP"", ).EeJ,B. &tppi, 8wp. 6fl9ii.. «px.6l:pFCI, iJ ").ottfS.0IO, TP&'X1J).010', iv Tcjl 7r).1)6. 'xoIM~", .?ToA.vdejl;ld., -dlJoi, 0, ~ '0 lxCoIv lTOMollt; TP~x+p,o~, 0 fxColv 7ro).Mt; XOp>Xp&.<;I: lx TO(i IE ·g\ler-~, 7r,B. ·g"ri-\li : bJ TOLt;: «px. ('18. grrvi=llt.x~v, 'l'P&'X1J).OI;, .Io:p1. hx).. aAa.,B. griv.=X(d~· p. -gller_ ... XIl'fll,BpoX6(!;EIY, <p<ipvyi;:, ,8).. fJo{tli, fJe6xOo •.

a"pxOj.LIIl (d6p. lapcucoll, 'll"px. &t6opxCI) 1,B).i'II"w, XO~Ta.!;W,-7rotPIlTl)piiJ'-,oif!'" e", iJ '6pGleJtlj', iUwpa; 't'O ·,B).tfS.~, IliGl', 6e(l)'Jto •• 6 ',BAt!J.I'Gl, (q.t.Ot'nlb' : f1IJTf. 'l'oit;: &Pl.. IvB. dadarsa=fxw t8c~, !laov, d_r- 61j). .... 6h;, «,PX' (p).. ad-oon-dark=fxw CBet, 0:180v, drech 6J))..=1\"pOa6llTOV (·d,iil), yoT6. gatuhjan.=G'l'Jlltlw ... m (=«PX. tvB. dadayati=x&.tJ.vEI voX t8n), !lA,B. dritl""',&>" (.dlktili)· p. ·derk_ = ,BAII:7UtV, itJ.,8).f;rrCIV, 66E'J dpXlxiil~ &.vcu ht(fT. (th6' 06 &Px. tv8. pa/y.til.!3-).. oHinrO;!:o.l· 1\",8. «PJI.. tesanem=,BAi1\"w, XotT~ aul'_ ,UPfLa... 'I'&>v p. "derk- x.cr.! -(s]pek.). rrGlpi'l"'fi -der;'k- umipxc~ ~ R. "deeep=~)1lfEW lv 'l'OLt; : opronrw, 6qarndCw I,8At'll"WI 'HaUx. (: &Px. IvS. darpana~=K.iTO'll"'!"Pov)· rr~. ooem •. O{Ki:l<iWF, tln60{KI.

&Cpw Xld 6dpw ('II"1l6. clop. t6&P'J'Il ,alPot1piil '1'0 8epl'ot, tx3Lp6l, «y8Lp"oo», K'l'U1\"&i, !lota'l'IY6w6l', oieo.., '1'0, Of.~, TO, oil;ll-lU, '1'0 "iJ 30p&.; '1'0 8~p)lOC, «'I'0Jl.&'PI»., &l(lOt., iJ .~ ,*'Gl(pEa~~ 'I'oil 8~PJl.IlTOt;, lY.80p&'·, «'I'T. oi(let., iJ IBLpjlGl, 80p&., 8cPfL&.'I'IVOY xa.).UI'J.LGl', iJie-reol>, TO .~ J.Ltf1,Bpa.Y1) iJ 'll"Cpt,B&.).).ouao..-T«lvT6(rlh:XI,~,iJ·8l:pl'ot!;:c;.0\J,80ptil,oo(!O.,61&:PI'ci.TIYOt;(f&.X. XOI;, ,*(f)(~', lKU'I'. -NITOt; {j"ije~. _10., iJ '«YIDV, I-l&'X1'i, tl\)fL'II").O)t~·: !x -roil ·dtro=roT6. ge .. lran=XGlTIl(f;(L!;£IY, «PX. YCPI-l· zeran, fit.reran=xll'fllcr;(!. !;lW (VEoytpiJ.. venehren_xIXTIX'I'PIDytlY, XIlTllvlX).(axclv)· *,8. tva. dpx· dsrti, f)cio\t; se~: d~ti=crx(t~', P1)iJ.. £1\"te, dStA.l'- ( ... m .. 01;10."0., oogr~)-, dar* dpo.""o1l'fj'tlr; 'l'fjv y7)v, "Xlal'~,pooYfL~ (Kin&. TOV ,.v1\"OV=£).>'. ooeo,), dpILttrem=&'lPlltpiil TO B~pl'll, ix8ipw, «y3Lpvw» (·der-s-), XUfL~P' ()(.T.)..) dam 'l'CI-''*X10V, 'l'fL7)l-lot, yo1'6. af- .. Ur:oan=XIX.'ro:ax.(!;ea6o.;t, &PX' hxA. a).o:~. d~. d.rati=ox(!;:et v , txaipCI v. rr,8 • .se'Jtll ••

..

8f:cnOT1}o;, -ev, oS ~o )(01'10'; -roO ob:olJ, olxoyevr.,ocpX'llIO, )(t)p~pxo.;, I(l.hO)(Ot;R, 6ii1nQIVG, 1] ~lj K\lp(<< ","OU 0()(0\), otxoIMmro(v.x; ol)(o)(l)p&, 'ljYSIlO\l{';, ~a:at. AIO"GC(ft, ottmOTiw, awnoCw 'd!1«~ 8t(f7l'Q'l'"I)'; ~ xop(610 't w o.;. )(Upt«PX&l411'{ 't'tYO.;R : bta;ron)~ ix -roll *dems"pot-i, YEV, '"it;; QVOIl,x't'. p. *dem. (~. ddJUl~, M:rct6ov, c6J1o~) xl;d 'noO'~, 0 IXOp~o~, crUCuyoo;K, n(1. dpJ(. Iv8. ptitir dan, Iltttax"lj!-lo:'t'tO"iJ.~vov .£1, dam"pati~=St"r.6'"lc;, (l(06h,"]o;, xup{.xPXOO;' ciano/va tx 'I"QU *oetmOwja, *&Gnovja, n~. -,wn>w, i) ~iJ )(UPIIX 1:'(1) oixou, ecl:l)yoo;~, dpX. h·a. pitni=xupio:.

St:nl.lJ "1] b!. &:8tlliv(')';1 8~8(o}\l Nx!J.1t&C;", (SA. 1 biro.

SE'60p.uL "IlOU i.d1ttt Tt, fX6) «vocYlOJv, m'tPOuflo:t '1'(\100;", {SA, 2/jiw, &6- neo;·

8£Gpo, 81Wt'ep. 11')..,.,6, 8£\i'CE .7t'~o; 'fa taw, do; '1"00 -r 0 TO f.t~po.:;": ix 'fOU *ci-vfjo "~poo; 't"1)v ~A"Ij\l 1I'heUp.xvI' ~fS. be l«tl ).ie. aure_iKti, e!.; ~b t~ijt;, t"!.; .wv Amr.bv Xp6vov (mKu't'. -ru1t"G.; -rou ·au~, (3A. m'J).

6W';EpOC; "8,~~ w;d vuv, 8t,j-rep.o.;~; 61l. &6i"arob 'UAW'I"IXtOt;, lO'XIX't'Q.;8: !liiMOV, wt; tn)!JIXtvov IplV(»V 07dO'(», U'7t"oAtIr.6!lt;Vot;~ dV'ft -rou dpxoceG'f. *oev[a-jjwv, cruyy. 't'4> 6tJ.. o~tlo.uat w!Lou Adr.tl T~. ~(» dvoXy)(;'tJv, O'ftpou!ud nvo~", {3A. 2 oiw.

6ww "(3ptX(», uypo:tvw «!lOUOKtlo(,»}! ~a.o(J«j". Oif»VW (*&Favjw) tuyp«!. vw, «!LOUcrKtloW»', 016(10'; ~6yp6.;": tl{3t{3, hU!LoA.

6E<pw ")(IX,6~0"l"(;) T~ !lIXM)(GV Tpl~wv 81&: Tij~ Xt1p6t;, mttpya.~otJ.IXI, {3upoo8t~&n, brtx't't'f. 't'lor.o~ (l.t't'&: 'fOU S obpw. R!Ul:Mcro6l, {3upOOat~&1 ( > Aot;'I". depso): ovt't- 'TOt.;: &'P!L' top'em=X'rur.w, o~p{3oxpO"''f, depati=<h6e!v, X11>r.dv, O{3. ottpOl(1a.

6txoj,t(lt "A«!L{3dvw, mtpcU.IX[J.{3dvw, 8&x_O!LIXI, ,fn;o8t;.:olL(:(I", (3A. ob,opat.

1 SEw 18tvw", Oen1, f) If) ~y. 8e8t!Lev(.>.)v 8~a{o)" Nt[J.n;.x~~ (<h.; ~[J.«tvov "ouv3e- 86£.!tvov 't'(1), !JIm" 'h ITb aiVttV, «8tO'I!Lo», 'h O'Uva~m.;", Oe(J/I~, 6 .T"'lVta, aeofl.o~",x1!1i-0e-!fV01·'TO -6 xtlPaM8ta(J.o;~, ';~O-OTlIlfJ,-ro 10000v8liAIO .... , im6- 87j(l.1X1' 6td-oYff.A<X, t'o "mpir.errN::yfotbrij T«w{a (ttepl8tvouolX -rljv XO!l7j v j, 81cX~ 871(1«1' rt{3. atoA. h{61jPf "8iv«)" (&ut'ep. 't'1Jr.o.; X«M 't'o 7l8rjjH): EX TaU *dlO':i&, au)')'. wt.;: dy-ati=-atvet (dita~=8t8e(Jlvo.;=eiJ.. 06t"~), dimlln- 0,)a.=8eG[J.6~, 'M:wtlX (=eAA. -Orll.ta), «).~. duai=8t(1cXTIOV (*den-), del= 6 Tev(.>.)v, 't6 veupo ... (*dolo.)· p.*Je[iJ-, *da-=Uvetv.

;! SEw (tdAA. SE-IjO"W, btl. dop. UEUJlO"I1, AtO'~. 6l1uw) nf)(w O.AetYtv, l;tw &'y.x)'x.7jV" OTepOu[lO:( 'mo.;" ((lei, pol t:11'0~ l!..'l".I .. "urr.xpXet d.; If:le dveXyl!.'tJ rr~&Y!L«ro~ ~tvo.;"), bfO/WI, blL. fJeVo/Wt "!lOU "dn;tt "t, ~xw &.veXyx~, GTepoGf.tIX{ TWO';", Ettu)djb,O!J.' bu(;evit~ "0 ~xwv Xpdo:v 'iJ o.Aet~lv TI"O';, tvae1j~, .uAt,,~~, orroAtm6;,r.evo.; d~ n", EvOei}, 10 f)(w\l ~AAet9tv, f)(wv ,x\lcX)'X"I)V Ttv6~. tv8t~~, urroaetoTEp6~, 'l"tvo.;", 11'Vela, ~ "filltyl<;, OTtP"I)Ot<;, zpelot, ,xv&Yl!."I)", Oi-'1rnc;, -I) ""IX~l(btAlIGt.;R; t-.( -r .... u *"n'O"w, G')j"(. 'l"()J eq,X' 1v8. dQ~II~ ,fRO. =n,AEt\jn~, G<pOCA[J.ct, tAocn(.>.)!l:t· p. "deus-. f1r~. !}evTfl1o;, oPO'-, !'m·e6f1i~.

6-1) "«'t'wpo: SeX», vuv, &.xPt~(;)~, ~e{3lX(w;«, ~-lJ'I "1I"A$OV, 7,8"1)", 21m-Oil "~r.Et- 8lj [.I.xAIG'M:", Mira. "'locI, [.IcXAlGTIX, ~Ei3lXtW.;R (oJ) + -ro, :rr~. ella); m *M, fottnr.'l". ~. ede, j3A. at.

S1j8EXCt'fcn (OIL. y' rrA7j6. ~;YEG"l'.) "ZlXtPt"l'!~'~'JV t)(."l'dv(N-:t~ ~i;\I zelp:t:, .;:';t>-

3t7.:0~'r(J:t rp'Ao'Pp6~1>l~' tt~P1'. y' $v. dljoex'fo. y' 'It'I.l)6. 6116extl'fO). Ott. 61JM (ii(J1eO{lat (xo:t &8(*) 'Xot~~1'(!;(') b.1'd\l(')~ -rlj\l xtrpot, {mo3ixottott IPIAOlppOV61';' (wl'~l *¥e[X]*UXO!HU), oIL. d1Jxvtl{levo~ 'XottpEd~(,)v", 61Jxavowl"!'o ~!xoxtpi'n1;ov !X'rd\lov«~ -rYjv x:dpox, u'lt'E3!;(o\l-ro ,tl.0cppO\l(ol.;1 (rnxpox3t30l-'i,. vo.; -ro'It'G<; dem·): GUyy. -ror.;: dpx:. tv3: dilati, d~ti, diiln~ii=npoGlpt~~ Su" Gktv, «:n:08(3et 1'tlLijv, daSasyati=«n03(3et Ttttijv, ti\lOXI s{lvout;· p. *dac- = tdPEtV, &~OXAOX[J.~.x\ltt", 3tx,e06EXt, 3t~too".aott. X«tptTL!;ew, ~I.. 6btopat, oo,..8t!w· 'It'f).o~w~.

0'19« I!:n:l p.«)(PO\l XPOvov, bd :n:oM~, (3,).. o!}v, i

0li(Ot; 'i;(apue6.;. oM6pw.;. )(<<'r(J:O'Tpt'lt'1'I.)(0.;1, 3(olp. ('It'Otp« Tp«y.) Jii(o~, J~o~ ··«{3«(t(I.vu1v.ivo~», 3uonuxij~, !).teWO.;I, Ot-t. ol')'1'Ow (*o1JFt6w) JllPovtu(,), 0',&* 1;6), lpl)"rubv(», ).tl)i.aT{;i' (<<n. OllOW "ipl)[J.w\I('), Atl).«1'{;ift), O'1io'f*, *ii'f~, fj If) 1'«p~ TOU 'It'GASW.ru, (; «yw\I Ti'jc; jL!ix'tj~, lj ~«yl), p4x:l), (; :n:o).tItO~". bit· ot!t' TOX. xTI;im.; '!v -rfi Itli;CIl' ((iar*xTd,uevo~ ',ovw6elc;. !v ~ v-«xnl) :

GUyy. TOt.;: MT. du-eliam, bellum=:n:o).tlt0l;, lialw "«\I«tt1'(ol, )(&'ILvro Tt \la )(<«1), xo:f.6l· (p~ *diu-)' 'It'f3,. MrJ·

6Jpcv~jIo€YOt; 'X«tpt1'L~rov', f)).. o1j6lxaTal.

8'1Mop.(IU ")(OX'f'«in'p~ro, (3).ci1t'f'(», ,adp(I)l, >.taf3,. Cd-JtjAo~ JlOAOaxep{;i1; XO:Te' O'1'POXltlLivoC;I' GUVtO"r«A: f).: troy. nav-dttI1To~ "i],oxvIO'f£fvo<;, ",,'1j3tvlGIL~\lO<;II, q;(!el'O..o~~ '0 Xot'f'Ol:O'1'P~(»v (~M1t't'6lV) Ta.. fPtva:;', 6i;W.et 'XO:lwupyetl 'Ha>jX.; xp(le).).. oaA- (!3).. Wdernagel, Glotta 14,51)' oruyy. Toit;: ).t1'1'. deIn =13IXG«v(~v. W:M:m6)pti\l, AIX't',' dolel>=«tG6.x-"'0fL«t.1tOvo\l,'dolO=1tt).tx.bl, diil1um oV8.=xt60<;" &:PX' Ip).; fodilirn=_).o:'t'. discemo (_310:)(P'\I(,», seiungo (=8r.or:~euyvu(,)}· p. ·del*, *dd·, 13).. otlt6d.Uw, Oa'fO~.

ot,Aol'Ut (3(1)p.) IWA(.)', ~).. (JoVAoPOI.

oij~. OIL. ('1).. K 466) &ftiA~ '3ij).0c;, f«\lep6.;, OP«1'O,;'. 011'l.6w IXlXtha-rbl 't'~Aiij),ov, fOXVtp4~' : !x 1'00, *6ej-e~, GU"fY. 't'(~ -lJio'ro, n(3,. d(!l!;Tjl.o~.

8'1~.0 ').(1toe;, n«xoc; ~4(»V )(!Xt clv6pw:n:(I)\I': t1Uyy. -rot;: &Pl-'. tamuk"" ui'p~, «~PtTllbio<;~. tarnkanam=uyp«(vop.or:t, olAf'. 3jame=).lxoc;, «~uyxf.», OTre«p·-1t[:l:. &px. 1\13. dinu* oM.=!J1'«y6>V, 3poGo,;, &'f)ta-r. dinn- !hj)..=l,no_ 'r(J:ILO.;,pef.r.ot1to-rotILOU.

&ijf'oOt;, 36)p. &lip.0If. b 'i.a~, 1I)(,),0C;, :n:),ij60c;, xep~(lxlj, Xwp«, xowbnj<;, 3ij* Ilo;'; .l7jpOTl)~. 0 '0 !\l6p6l:n:oc; -roo 3ljll(lU, !)( -roi;- ISXAOUI : i)( 't'ou *di-mol"'" Tj.tijp.« M:ou,,;,«PX. 'Ipi. dim=b!l«C; &.v6p ... 1t(l)\l1ttt6oxpxo,j\>'t"(»v elc; !v« «PX'lly6v, 0ILI).O';, n).ij6oc;· p. *4i£i]" ';,., 8t«tpti\l ell; !dp'Il, 3tlXVq.,.tl.V, (3).. ooiopat, oa'fwp«t, &.Wo~. • ,

8'1.1 v, 1)).. sb, 3(olp, &04 ... 11:n:l ~«KPO\l Xpovov, !xl :n:oM': !x TI;iv *6Fav, !l<ooF~ (<<11'. TI;iv ·oFi§. .doFf '&«P)(t11X1j' xf3 . .l7jQdv, 3(1)p. oagol' {«PXI)({;i.;: 3'1lPOv xeOpo)') '!xl m>).ov XPOVO\l, !J.«lC~OV XPOvovl, n{3.61jBd: lint Ilotxpo... xpovov, hd x0).61, O-Ij/Mvro Ixpovtl:(ol, (3p«3Uv6), «PY07r0p{;)l: O'UYY. -rot;: «PX. MI. diim~=«:n:olU(lIXXPUG!dwc;, I-'OI:)(po<;, j.tOX)(P«\I, «I'll. erkar= hcl. j.tttxpo... Xp6vov (=thigdv). tevem=3,«pxw, unotUv6l, «PX' 1)()().. o).(({3. dav;;=7t!ii.aI. &).).o't't.

5fJV£GI.1'« Oil. '(J1)(J.{3OUA«t, CX43t«, nxv.xGp.«u', .1IoAoo*,ea 11t0A0@ou).ovl, lrov. dlhj~c I&xotKoc;l 'n",jX': 6ij,.o~ (1tOtp' 'HGuX') be -rou ·OOI'IJO~ (Iiv-ri

66

*(jeva'Q';, )(:1;'1"« 'to *ooa-, ill TQt.:; : ooa1j.;, (jall/lW1' X.T,i..,), 1t~. tipx. Iv8. damsal;l 068. = 6O:U!J.«TW[lYO,; /),1110:!-1.I<;' p. "'dena-, *dgll-, (3);, (jfilae, 6,lt'lQU, (jut({Jf}Wv, d:(j(111~·

6ijpu;, -,~ ~ Rdywv, rd.X7), auy.nAoxlj, &Y.tA;..xI, ~j,. dlf!W. 6'lPOv Rl:1t~ [J-a.xpov XPQY"V, em 1t'o).,jl, (3i... ~'J'"

6itrex- Rvlltl, !L1i).(G"~, j3!:~a:tw.:;., ~).. d1J. .

6!jw (OIL.) tlltG"'t. l-ttTd <rIljJ.. y.tn .• aa tupt.>. 6& O"JIII1V'fijG"(,JI (l"'Je~ '"ipe\Oft 'Hq'JX.) : tx TOU *deso, l"6l':; cruyy. Tot .. : apy'. ix4. (r).(r.~. desiti=c:,jpt. (J)(tw, «)./3. ndeJ=C1JII<X'l'fotV, '1'0'1.' B tase-mane=Cl-tOVl!; XI'&; '1"1.

&t-, (3)., ilk

Sui (&0"(1'. 'hi, i.£~. I;ci, :n::3. &- InQ).{), ).IOXII1, 1'1'(17)'1". 6t«l) 1tp66.13t&:, 1M: !ddQV. (Xl,)p~ '3lXCt tv 't'tp vJ:aCt> TWO':;, lv't"tMi.; ata y.iOOU'): tx TOU *61[I1p (thT~ ·(jt~, )(.OtT&: 1'Q I'mi). fW'(Y; -rot.:;: Nx'l". dis-, yo-;6, dis= 3(;(<<, xtXwptG'y.hc.>.;. dPX. IeI'lL. ti-,Jeoo, zero, d.).~. tl·' IE *di!l-, 3w'fep. 'f'~7rQ':; 'I'Qij *d}!is=8!X«, xt;«(,lp~otdY(».;, 111 Tt,ly0'f6. twls. (Iwls·lltand.n -x(»p!~eIJ6'X1), 'l'1XU'fO"'Ilfl,QY 'f<jl*d.\lis=81.:;. 3·)'.1 <PQpti.:; (&PZ. ye:pfl,. zwiak=8u~AQij.;:, ... ,wyep!J.. zwischen=(U'fIX~u). ID.. dl~, 7r~. i &1w.

Ihca;;op4l '1'On'Q6e:'l'& 'fOY O'l'1)IlOVIl: do:; .rov lo'l'6v. 8Iti~O!£«~', 6i(l(1lla, TO '0 O'rlj!L6lV, 'fO «0ffJ1l6YI»': croyy. "f4i lJ.nO!1U1 (*,hjoPIJl) '310C!;QW:U, apxlt;w va U<patlvw', 7ttP«tTtPW to'w.:; oruyy. ""I'fil 'iT(JIOJO, &"p. a.r(J'OV,1"O '0 ""TTj~wv, -ro (G1"T)!J.IWV) u<Ptkrll«1"O~·.

s,.(vw I~pixw, uYPII:!vw, «!J.ouG')Uu(»»· !J.tO'. dIllw', I3A. "row.

6(cu-flI,i! 'i! 8LlI:tT"l)"Ico:, 1"0 lp"Vlv Tj oi~it.ltJ.>X . -roU 8tll:tT"l)1"QU, (, "rp01t'l~ t;wV;':;, 'fp6no~ tf»'ij.:; npo8!.a;ytypl%!J.!J.ivt'll;. '1) p,'.ofl!J.tG't':; 'foG ~!ou, K(nQ~i«, -ro oixljIlCl', 6lamiw 'd!J.ll:t 8Ioit"n)-rlj.:;, 8u:u9Qvw, xuJje:pvw, po61l!~w -rl)v ~f»1jv', 6W1TfJ~~ b -6 XptriJ.:;, Ile:"o).«~wv npoo;; Maw 3i«qlopiif;;, ·8tl%t"n)"tij.:;': (:IA .. (!1(r(z.

6Liix~, !wv. 6n\Kovo~ '0, '1) 'Un"lJr-tT"l)':;, Oepinwv', ~axfWiw,,~PtTW. 1tptXIoplpt>J UmJpe:av,<;', .6wxovla, '1) ''1) u"Ir'I)pe:ab, 'fo lftyov ~ a~k.JIl« -rQO 8!;OCK.)· you' : <:suyy. -ror.:;: xovei" .brtlyta6cu •. xol'7}ml 'eepinQV'fE':;1 'l·im.x. (~A. (VHOV/W)' d,a., dl7f" XIX'fti 'fi: mavE"'~, 61~vtpo,;- x.>i.

8t.iJc60lol, twv. 8lllK60l0l, 3wp. Ih&KQ;,,"~Ol,-.l,-U 'Mo tx,novT&.3e.:;, "IIXXoS<:SIQ\. !6la'l'ooia rMat; 18;!.a;xQm.Ot bmd .. 'Y: -HanOI be "tfAvtir"!'t- (j3,).; i'HttTOV)"-'H0t110- XIX-r« d:: -'HOVTa, -'HOUTOt;' mG.·, 61'1' &\I't'l "'61-. xo:'l'Ii' 'I'd:

Tetli-, Tenl'·

&uDnopo\i !)(;~t SL<iXTWP, ·~l, 0 .0 O'INO&:,jWV, cix.).ou8o.;', (3A. 'HTiea.;. 8tc:qt.mpi)\i W8tCl1tepo:a'r1.X6 .. ', olalmeeit; e~!p. 1ilv-t"tAW':; 31« ~(Jf)t>, (udp« rta ~t.P7:», ;""VJXw", IXI(»vl.w,': eXTQU *(j,-av(a)-neiqw' 1t~. ola!i:'fd~ bdp. '&:1\"' &xpou eli; &xpov, «(1ftP7: Yld 1I"CflIX))'; ex TOO .·III-av(a)-mz~, 13).· "~YV"W. &umpUal~ '81.1X1ttp«0'~x6 .. , ~'fi;': *ma 'I:&,6-rjo,;-, ex 1"00 olanev=dlt:m(?6, nj3,.

:l"e'·lIl'O<;.

&t«mw' [d-t-r.] Iw:imetytt:wl, 6iarro.;,6 'X6mcWOyl: ex 1" .... i3 *ola·rFajw, 1t!1. twv. 0"&1'» xo:l mj91'» Ixomcwi~6)'.ITTTj/dvf1: 1(J!l:&/)fl,ivClI 'H~'>x.· p. *tejl.n- = xoO'Xw£t:etv b 'I' o r .. : aplo' tva. titau (be -rot; *titavu-)=xOIJXIVf}V, )J.;(vQV 1"WV m."n"jpwv, A~6. ty"ju=;'Ji,oK'.>1tw.

&t6doxw (p.m. 6t&<i~w) ';;,.:-1 xo:"! wv, 8tlHO'X6)', "u5tiaxu.lm;, I, 1.6 «3imt7:-

).',.c;;», Ih8~tT"''l')..;x;·, 6.&lX'/, ~ ~&~8'XGl('X).(oz, 3(8ozlll'X": rO'w~ ix 'I''l':i -dh4k·~k;;, '1'Jyy. 'I'(i) )..'%'1'. disc;j=3~lIitT",o!L'X~, J,((l\lM~w, h 'l'on -,H.ik.~ki';· p. -det. tv roil;: N.t'l'. r1oceli, i:)..).. OoNiro, ~).. ";)1.01101. K(l'l'i 1'1.\1 Debrunnf!r, !\J,IJ. Boisacq 1 251 l(.t: GUyy. 1'(i> iM'7J1' l('X1 f)':'ZI n:> xse. t1i~P.1;.

6{61'1I1.l .8tvw', p)... 11Hw.

6ISp(imcW, ~).. WrotSUS!,Hi>7NW. ,

6(6ull.O<O 'But).OUt;, 8(~U"t>~', 61~"'law .. , -OVO" lo, ~ '8(8uf'0~ cl8~).qlo~. (&Il. ,h;:.-.. '~""'!lriO~t, n~. 6'~1'fl"bwlb ·oeo.;, b, ~ -6 .iv:r:>;1tp6"£\Iot; dl; Mo &.v- 8,.:1.1;1, ,illff/-b"I/O, 16 lxw\I Ihn).T,v '9':)G~~, 8\n)..r;.u~t): il( TOU -0/_ (n{3. oi; ta·:.." <jl'Jpil;, 81.;t) + 0"-110;, tJOJyy. 'l'l9 660.

S(6wp.1 ("tn. liwGw, 1..". 6l6Wo>w, cl6p. 16wMGI., «6p. tUG. 16O"t0) t8!8w1, &nf~e. -fj~. Mn;w(J, -01}0t;, 6Wf'l;, 'Q1.', 1.'6 8(8wv", JOO'I;, -tw.;, 6w~, (!wrtJ''1, i.wv.6wnl;, "Io~, 1) 'orO 318m, ~ a6(H~, 3wpd:,''I'o awpw: ex TOU "r1i·r!o-mi= cip1.,. (va. dadimi=8t8w, 'n'~. I.'XT. re-ddd (·redido), dedit, lotT"': de.ted l(.'I'.A. (t60ro=cip1.,. tv8. lidita, 60T!)'=«P1.,. tva. dil6h, I.OZ1'. daIns, cbrp<;I. ~OJltv(l!: cipX. 1v8. dimaDe)' nl'. d.PIl. tam=8law (-d~-), «6p. etu (-e.dom=cipx. tv8. a-dam), Aa'l'. dii (-dJ-j.o), dO's !hjA.=npol; (n{3. tn. 6w.;, OOIr7,'1), ,latin -to BI8t~v, 1) B60'~1; (1T~. I:U. ~OO'I';), _)'(0 • .!uonli=clp1.,. ixx>.. O'h(3,. dam .. =B(3w (lx 'toG ·dad-m .. , IE ·do-d~-mi)· p. -d5-, -d~_ = 81.3cw· "douiv 'l'Qt~: xU'n'p. cll)('I'. Ot,FJvol 'f;Ek:).c 3«iO'ctW, &:np<;l. OoFi~al ((O'w~ inlO'1)~ 611.-<:1:'1"1'. &i1J>(lI)·n~. «P1.,. N.tt. duim, duam, A~O. daviau=l:yw l8t8o~, &PX. bx>.. 0'>.a:{:I. davati=B13e~v. BA. l«I:t t tlWeol'.

61c'p.clI Imr({,3wl, (:II.. t Jiw, nf:l. lJiC'IJI(lI. 1 aLt;~ Itu~lvl]1'ot;, 'm~iH;', ~)." t lJiro.

2 6,~ 1<;It>~tP61;1, ~A. ~dOOl.

3 ai.cpOl;: ';u'(POI;, «~peYl'ivo~)', {:IA. "lei"".>, 6tilw.

Il1;'qJ.ta, (tWtI.· "C~I.. 6".' 6,1;I]O'op.a,) l1'dvw 1\'p,)~ Tt, in,cBWlNW, l:nlt:l]W, nprxnr«W) v~ ohc'Jpw 'I'~, l:lJ~, "t:lJW, iptuvw', NI;'1m" 1) '4~h«al", t:PCwctl! l:x 'I"OU ·~,-~ja-pUl, 1t~. Cl1TlW (<«OA. cAu/Ju, arop. CiiTttiw) 15,'\'1. x«l vw, ~lJT(i). ci_l:1)'I'w, l:pCI,lVW, l:m~l]'I'w, tnl6u"wl (·6ja-ftjw, GllJ!'I.l1'ta6tv <hI 't'fI !kiMI ivQl; PlJ'" bn6.6jii_TO_)· p. ·deii'-, ·d~, dr.: = 'n'cplqlipE' ,,&:u, mrE,j3cw, npo<J'l'r«6.:iv h '\"OLt;: cipX. (vB. d(Yati=f1fW.'mI, o:twpd·'I'lI.t, i!lX. lpA. dr.tt='I'lI.X,jI;, I.C'I"I'. deju, di&t=xope,'"IIV. nf3. xlllI 6iJ'O" 1 6lw, CdAIl, CijAo;, CJjllla, C'IfeO,.

'6t1;w 'i"tpl[3&llw': ix 'l'oil ~l; (31U, l'C'{:I. ~I&l, WI; -ro d,O'fliCw 'd"tpl~&;)._ l.w1, h tou ·/IIO'fo; (n{:l. dpX' tv8. dvi!tlut~=at'POpo,)jUYOt;-dpX' 'ax«va.(GA. Ivistr=Q qwv Bcli,opov ~"1Jv) KIll ooldCw 'df'<;II{:IIi)'Aco.I, axcn'l'oJ,(ccl l«I:'I'a Boo Tp6no~', J.x 'l'OU 6o~, & t8t.

61'I'J""CICiK:_ {~.),6'.VCKiK (dT'I'.) 'ci8c&:xonOt;, GIlVcx.~t;, dn).c,j'l'll'l'ot;, ccl«ivlo,;. (xup. t6 "'C96~cvo.; [8cepx6fU:VOt;] Ih.i 1I.l&t; 03ov'): ix '1'0;:; ·"la'ljVt!Oj; (~ -aw~IOj,), auy"f. Tij) inyxEiw '''''pew' '(po ·eJlei.)· n~. nOO"Jji>fl>l'~; 16 eep6jtlvo~ (fWvwv) ,,'xP\ T~" l'C'oS~VI, 6otlg-rl"EN~,"6 UffO toil 86plX't.o~ lrn'l'U'fXlXv6..,.uOC; 6. el.; dIl'6cm<1"'" {:Io).'ij~ 86pcc'l'o.;., xwre-'l"~' -6 81a xhTpO\l no:Il'tI6p.cvo~, X£\l'l'oofU\lo.;. 1tO:pO'\"pu~~o.;t.

6i~, 6. 'et3;x; l.uplXijt; l'rOl~O'II>It;. 6 3c60pcc,,{:I;X;·hrl.6. '\"OU Bcixxo\l':

~u(lSCmd~ ..

"iif,),av dV21 1l'poeA).., w<; -Ij 1. fJqiO"IIj10'; (("(01<; ix 'l"oij ·TlrJe~aI4Iot; ~-d,,~P2 ~i)!JQ;,"T«I. !-In' Oily. 'fIwv"Iln)(.~~ d1l'{j86"c(ol~).

&1S(lXGno>.o,. 6 16 i:'fIOIPIl6~wv "C"OUt;; v6Ilou~, IllxOI"tlj.;;", dlxo.cmo)Ja, ~ "·)(.pt"1.;;,"llt)(."I)': br. '"C"ou *d;:«{I''; alT. rr)."I)6. (n;~. MCf~. d'KaCfK61iot; '6vQ~ dpx'r..;; 'HVat;; III M,Jti.).ljIlTl') + _;rOM,. 1't"l'. ai-noMt; (13).. ,Bovxo.lot;).

6u"1\I, ci:6p. 'pt1tt"E;W~, 6lxyuov, -ro II),tIX2t·_vUV, IUX"WOII, ~(8'X"C"\l»1 (*dik-t\l.0-), dl)m',B6M~, 6 1&J.II:Uo;", dimeo;,6 la"C"payyol."Il nM~ XC("C"&;lA"I').o( 1t~ pi~III, 8(oxot;;' : d~~i3. hu!'ol..

5lxc).).cJ. ~ ~ox!Z"I"I".ivl) l].OUCf!Z 8.:.0 X"l')).Ii..;; Yj l.86vm.;', OIXElliTl"jt;, Q 10 !JXci. litwv 811i 8IX~).).1)';I: ilK "\"OU, *(JI-xEAjo.· p. *qll-el-, 1tl'. KfAett; 'd~'Vl)' 'HauX. ,II.!ZI X6M~, l(~W, ~o; il1tI!Tl)o; K2t -rljv I.. f1xaAI.,;~ ij '<1)«IIdll1), «~lv"ll' (p:*sqei_).

Ibnb iI '"C"b' Ilbunov: l] ~plau;, .i1t~OI,.nt;;; 1lt.<l1l1l(llaia., 3"'1.X"!)1, 13).. &brnil'" 'lucAl5e1jj (6Up«I)" III IIlI lxouaal /luo tp,j}.lo;, 8Itpu).).?I'; be "C"oij m + xxrrw. li"~, 0 11tcpe8tll1)"I", Iltll"ll, mpl":potpl),, <1,"C"F6~ll.oo;, Ilty" GTPO'(Y'}AOV 1I'0"l"'i)-

plOV, K\lXI.OTtpi)o; xwpGC, ri)'(:'V'OIlI, dll'T/ (o?-.), 01101.:. "["'0", i) 'II'Eplll(vl)"I~, II'CP'''TP01llj, Iltv"!), 0'"C"p613"' ...... ·, 6i,./w 'm:p'O'Tp~'PO!-L'XI', oiPimo '<1"C"po~IAI1;(oI, 1tCPI<1Tpi:,?WI, q.II'P'P. 6itJ'llt:'ll l,ri).wvl1;ml : <Jurr. "C"ci> 1 61w (p. ·d~i,i-, 7I'~. 6ltpo.l, 6lC'lIl(1.l, dlwxw).

IhO)t;wxt,b ~ ~1'I:IXu"t~, 1.'ij~I~', ~)., dvo"wX~.

&Iollen 'x\lv"!)yw ~KP«V, illl'olltWKW', ~I.. 1 6/.w. 6lonoti.o .aLO·IX"!)-n1t;;, XU~IEPvlj"l""lj"": 0'UY'f. T<;i hw.

11010 16ci~, f~ox. ...... ', 61)).. 6ia: ilK TOU *di\;!j.os=o!pX. {v3. div(i)y'~=OUp&.lItGC, AIX't'. diul=6ti01;' II'~. TO !:lJ,. 1,,6io~ iv ~ 0'1J1l. 10 tv Tii) ~0'1jl- ~~ ~"'~!Xl .. 1 (-Mlfjot;, Lx TOG *i, OlFt, ~~. lwtIXIO')' d'>6IO, (·etl-dIFo')'YOI).ljVL~, XllIhprn;, AIl!,1I'p6~, 'P0I1Ilpb.;' (I'. tU):. p.'-dill- (1t~. ilpi. td. diva=XllI"C"&: '"'" ~f1&P!ZV, «PI'. tiv_~~IX, A«"C", biduum=8oo ~)d.(nl), O'\I\ICornz).. /3. TOU IE -dei_!!;ol=o 6&0.;;, ollpil~t~ ,Lv TOIo;: oipx. {va. dlv'¥=6&0t,:, Mt"C", ,deue';" ~(J., lipX. (pA. dia, «PX. 'ytpv-. Zio, ).L6, dievu' 1't"~; dAara, z~.

ll6cmuflOio 6 (Xllt -es, "I'b) 'Iv ctao.;; I!.aP1l'0U "I"l""ljpi;)v': be Toli .dl~, y~. 't'oU by, Zttlt; (11'/3 . .d«lt; ,Br1J.Gvo" ).1l"C". iiigiiDS) xOiI l'Iti~, 6 'O'iTO('_

II~; --010> 0, ~ 10 I.xwv SUD 1I'-ruX&'(i, «8t1't"AWjlbO;», 8I"1"1").0u';;': lK 't'OU *",.nAax·, 0'\I"'('l'. "I'oI~ : 01l~P" tu-plak. A(l"C". du-plex=8tll'l.ou';;· -rO 13: o:ruv6n. !LIDov cruyy. -t;i p' '·pel- = O'VIA-II'TIlaO'lw", 8LII'I.WV&IV (~A. (6mAdaw,] 01- nldo.) lUll T1j *plek· - 1l').bu\V (ill. ilixw), 11'13. yo"t"6 .• iD~filq,.=d.II'AOUl;.

6tft),GcnOIO. 1I'0L1')'t', &iftUATOIO '6,TI xal vUv, 3LII'Mm.ot;l : l;r. TOO *"I-trAa-rDl; (~. MqNno.; "l"l"lXpd 't'i;l 6'~lo,' '*"&').0YO'I xOit Tb -rpmMo-I~). IE *pI.to-, l;r. TOU -pel- = crul-'-lI"t'U".,eLII, 3\"I"I"AWlltLV' ilia -rl)v !'E"c"ol. 't')ii t ~PIlY:'yi)v n{30. yo-nl .• infa1fte (~l.. MnJ.a~). ;_. 'Ex '-rii' IlU"l"ij.;; p.,: dmAdo.;, !,n. &~, 11'(11)"1'. "m~ . '6,-n xcd vliv, 3111'AOU<;, 3I"1"1"l.b.;' (n~. tbrAQo~, rfl'n~): truyy. TijiAOIT. duplus. (II'~. simptue, telplue}, II'~. yO"l'6.·twel-fu, vcoycp!'. Zweifel=«!-l'PL~O).!ot.

14: Illoo 'Pop&. ... Sl.;;': IE ·dRis=«PX. tv8. dv1b, AOI"I'. his~ Jl-Cw. rcPl-'-. zwir- 310;' Iv <1U'I6t(JC~ &- = IipX. 1v3. dvi-, Mt't'. bi-, liyyl.oO'Olt. dwi-. tipX. yep!'. ",'i-, A16. dvi- (ft-X.' .!pX. tv8. dnptd-, iU. ""'o~, AOI"I'. lilpea)_

8&0'060;, &'t't:: &&'"0{ "8InAoii;, 8InA~': !K -rou *&X-jo~, auyy. 't<j)-J'Xa' lc.Jv. "leO';, !K -rOG *d'x-8jo" auyy. ~ij> ~tX8d. 'Avli).oy« }._.;l ~«: t"e«1O'o" 'tQle6~.

&i.mt;w "lv.o:p~{3cill(,)1l; j)A. MCw.

8upciO'lOo; "8InActO'lot;, StnAo\i~~, Jirpat"ov 1Ilho:plhnov1 'HouX.: ix'tou *JI-rpat"-jo-, ~ilUov auyy. 'tfj) rpaivw.

8icpciw, !(o)v. Sicpu.; "~1ltw.· dvot~'l)'tw. tpeuvwf, dO't"eo"f9"'" 0 "d&rpov6~0t;':

d{3c{3. hu!LoA. .

&lcp8tp&, Tj 18~p~ XotttIP'YotO'!ltvov, 8ep!l&'t~vov t!l&tIOV, nfjpot, O'<ix.XOt;~: &13t{3. hu[.to)... (~y-y. 'tij> 6bpo1 ("~] ;).

8lcpl>O'.0 ''to !LipO!; 'tOU &PIIo«'I'O';. l:f' tlU !)jo-av 0 611'l)y&w, (+'loX~) Xott Q n,.lAt!L1CM"tje; (n~d'"1')' ntlAtIJ.!,XQv £ptJ.a:, X&610'IJ.ot, -ij,illpotr, "i'P(ja~, -CIX'O" Tj nOI'l)'t.=~a., Jttp(!imro.;.6, 6noxQP. -rou 6Itpeo~: *(j,- + 9'e-, -1j<pa:VI.'o:rj.t. 13. TIjc; p. *hher- {UA. 'F4/w)=o:pipttv (xup. <Njllotdvtt «nAtx-rov x&&O'!La l)(ov Suo Aa13&~', n13. VttlyCFIIlo: Zuber=lIoxe:!ov ~ov 8vo AlX13a.e;)·

&lxu ',&'I'1'w,;, x(o)pla~&, de; SUo (.I.tpl'j· £v£u, xtolptc;', Jlxii, 8(o)p. Jlxii Id.; BUo. X6)PI01'«". "'Xd.;, -doo~, fj 'to ~(.I.t<rtl", "'X6P1Jv~, -,60.;,6,1), B'x0l-l1Jvo,;. -os .-0 dvi)xwve!e; tiJv nGi;v.,.t).l)'Iov~, ~c; 000'. (j'X01-l1l"'" J'XOP7jvo.;,7j Ifj 1l'lXvatA1'jVor;l: ex 1"OU *di_gh_, 81a ..-6 'l'ipf.I.IX TIjc; ).t~tw.;n13. dpX. tvll. vi/va_ha=&dno'te . ...;. h'XIJd "B(XIX, de; Buo' ,(J'XI.Mo1o,; '8nt).oOt;, B1np1'jllotvoC; de; BUo" n13. r!?lx6d, T6T!?IlX8d) ,: t1Jwc:; XlX1'Q: (1\)!L'{)\'\PIJ.OV 'twv hlXa XIX! *dlBd

&t~::~~'8~t~t~t:571'~t~:i :~, 8:1~~,n~'o:;:0'~1~~~;t:~: Olio. d'lp~w 1Ia,'I'~

l«tl v\iv, 8et.!;i>i., d'Va,uo.;, 61VIOt; -0 fX6)v 8ltjolXV, «8~""1X0!J.tvO~»· ~1'jp6r;~ : df)e!3_ huIJ.oi.. .

1 IUw (01'.) 'op£uyw !J.otXprh, tprno(.l.etl d.; q:"JyfrI", 8to/~at IXUVTJYW IMXXP&"w, QIt. 81f;Vf:1l' .<11t'cu80uvw (xa1'Q: !L£'M<1)(lJi.t. ix -roO *Jlovt'at, xo::"td: ro If;VT<1t), dweot; 'e6xlV1'j'tOt;,' ~«xur;Ii.: auyy. 'tij> &:px. IvB. dTyati= rn~IX't(lt, alwpdut x.'t_)..· ~. 81l;'lJfJu1, n~. oiv~, 8,WHW, C'ITiw.

2 8tw (ale) 'opo{300!lott'', !3).. dddw.

6twj3eAlu,7j Ifj. 814 'to 6bnpov XotfJ1'j!LEPWi) XOplJYLIX 8vo 0)10).(;')'0 dr; !xotO'l'OV -n:O).L'I"I)V xa-rQ. ~ 8t&pxeuxv 'twv iop1'(;')v tv ' A61jVlXtt;ft, f)).. d{JeJ.~.

SlW)CW 'x&!J.vw 'twa va o:peurn, Btwx(o), «Bt&ixvw)}, xa'tIXBt4x(o), xuv1'jyii'>, Bt4- Xtol 8OCIX,IJtl.xCJC;, XIX'I"IJ'YOp&l, d'W~It;, -£Wt;, fj Wa,tt l«tl wV, 8(o);Ie;, XlXtlX· 3~\j;, XW1]YIOV, xa'I"IJyoplot", "IWVpa, 'to ~xot1'1X8!f<)~tr;, X1.)V+'-(I''''' &i;plI:[.LIXl, /)IW'/}lO;, 6 Ixw1jyt-OV, XlXtot8(o)~to:;": ~a(o)r; i<1)('t)!Lot'l'l"al'l brl 't?) ~a"£t hoe; -n:px. *(jE.61W1(·U,· be 1'tVOe; *81TJfIl '3!.&lx(')w, die-pili 'o:pc':'yw f/oa)(p&", !meu-

8WI, fJ/ .. I IJ/w. .

Ihwpu!i; "uxoo;: (ml (.I.'I'yv. -uyo.;), 1) "IXUAa~, 't&<ppo.;, 81ii'>pu~', 13i.. Qe-VO'qw. 6"ijO't.;:, €WO;:, ij ~ij 3&1Io1X0'10:;, y.ot'tIX3a!lame;·, dfl'lf:Ot; ~8ot(.l.otof)dc;", (3).. oowiw. &"WO;, yev. &"WOO; (16)'0.), 0 ~o ottX!J.o:Aw'tta6dr; iv 1ro).t!l~, Bou).Q~, Un't)piTl'j';I,

81-1«»], fj Ifj Bou).'I), ':'mjpi~p!.al, XP1'jt. pvljJu, fj ft'tli~to; Bou)." v ~ Bou).onotpo£" l«>.!v· iv Kptr-tJ., fJl'ipTUI, ot "tOrtVtt.; 300).01 Iv Kp1]'I'T,': tawe;·~tv1'j ).l~tc;. &'\IOftlJ).'~w. (Oil.) 100dw l1!ottw.;, 'tlvliaa(U do:; oWv depot, &VIXTptntoll: «/3£(3, buf/o0J.:.

70

&v6<poS. vtw~. yv6cpoS. oS '1:6cpo<;, aX,)'!'fJ';, 1(fI.(WptMe»)~, ~vOlp€a6;. dvo.,eo;, OI'Qrpw~; '~o!pep6.;, (l)(ott~V6';1, 6j.t.lool'erp~; "0 f;t«lvx:pw!,-!X <1XQ'Uwov &.; 'to tOil" : &~t~. STlJfl.0).'· (0"(»'; i:OX1l[.l.!X't'to:&t! x!X'l" bd3plXO"~'" 'Iii; Qf.i.o'1jxou )(lXl 'l'«u'l'oO"fUJ.QU A. C"oqm.;, 6 laxQ-ro;1 ~l 't"wv A. x"hpal;, "h/,a;, tpetpor;, 'to ( > ~'t'.creper;1·0")(6'1'Q;·.

&0&0, ~ip. 'tnt [.t(X)(POV XPOVOY, i'll'l1roA')", ~A. dr/p. 606.0cr«TO (&61'.) 'l:!pr,!;V"I), l:6erop1)e,,', ~A. oeam.

808l"''', -ijvO'i, oS lp.txpOv l:l;ol811fl.O(, t;«.,,6'1l!J.«I: &~t~. !tU!l-Cl).,

&Ol6.t;W "af1.'Pt~~A).(o), Iltt:mi1:oo, axl:1l"'I'QWXt )(!X'I',x SoJa TPO'll'OU';' fI.!a. e'~p(mtto. [.tOl;l tv ap.'Pt~o).{~, \I()fI.!~6l', 13).,0010;.

&ot6u;, -Wco~ oS 1)(0'11'0(110';, «you8<.lXCpt»l, ,jl'a"(m~iixd;;w laVIX't'lXpr,!;Ooro, (ruyXS61": d(3EI3 .. h'.lP.OA,

BOLOS '8mi-oD!;', 00/0; 1M,., «1-'-1P6'!'tPf.lll, OOl1j, f, ·'*fl.ftI30).!\lt, «'II'opkt" alt. iv "alii elvat "tv &.!J.'i'~~Co/,ti dVIXI', dOldew '&.M~inw, 8ta1'i~w, axtn1'o!J.lX~ XlX1'IX Mo 1'ponol.>~· [,uie. EU(.I(axOW.tt Lv a[.t'i't~Q),.t~, vO!J.l~w": Lx 'tOU *d)toi-i.oa (*dlloi OvCo[J.. XlXt 1Xh. n):1)6. 0U8.=8,:'o), <royy. 'ror~: lipx. tv8.dvaya\l =8tn),ou~, ),t6. dvejl=Mo, «(.IX. boc).. o).~~. dvojfo =8t1\').ou~, Mo, yo-r6. YEv.1\'),'I)6. twaddje, &p)';. Y~P[J.. zweiio={,.{.iv) 8vo' 'It'~, en{o'l}~ Y01'6. tweifla-, V~0l'EPI-t. Zweifel=&'!J.'P~~ol.!lX XIX! 1:),),. &16w.

SO)cEUW "1>:O';(.IIX'l"I1P{.i, 1>:IXPIX'i'I.>).(h,.w, 'It'O';(.IOXP.OVE,jW. (nqoO'fJOKaw ·a.'lallivw, 'It'tpt!dVCol, 1TpoG80x(;)"), dOKf'T P.Ot "!LOu 'i'lXtV£1'lXt, [.tou 'i'1X(ve1'lXt XIXAOV' (xup, '!L0u dVlXt «n08EX1'OV'), iJoxiw (&1;0.1, _GiJo~) 'vo!J.(~w, q:>O:V'I'«~O!J.o:t, 810:VOoUJ,to:t, axi1tTofUlt, q:>o:lWlfUllI, 6O~a (*oox'O'a), ij "Y%>!J.'I}, 18eo:, npo"Sox£iX, tlxo:atox, 86;o:l', 'i'1JIJo"l", OOXIP.O~ .a~t6)'oyo~, - 8tSOXt1'1XGlJ.ivo~, t~t1'lX06tL;", iJtmqfW;, ~ ISO;O:G(O:, q:>1X'\I'I'IXO'!IX, uno40ta:, I1plX[.L«, U1\'Oi.'I)!jltt;I, MYlta, -ro '~IL'I), &,n_O!pIXOLt;, t.!rll1pLOP.O:· (1):~. t'lt'tO'1)'; &xd''1, JO~, ~).. iJbrop.tu)· (.I. *d~-=8kxta91:,(t, i.O:!J.~d"tt" tv 1'ot .. : AlX1'. deeet=npoO'+p«:t, «(l[.tO~tl, n(.lincI, decus ou8,=o,'t'l. ap!,6~tt, O1'o).u,(.I.« (=y.ov. Ip).. deeh_ X«),),I01'O';), dignus=rl;to.;, ill. del·iJtll<eTo~ .~«(pt1'o.:;, Mo~61'1X'W,.. (xln&' [U'rp. lx'l'«O'LV &.V'I't .iJbte!'o~l· f».. iJbeop.al, iJqiJiXat'<u, 'It'~. d~w. &~'fk

U),tOi -&n«1"I)M.;. nor:voupyot;I, ~)". dOlo,.

&o),tx~ '~p6.;', lJOAtXo~. 0 'P.IXX(.IOI; 8po!J.o,. tv 1"il 01'IX8t08po!J.!~·. ojot. doAtX0(1~IOV (lyxo~' TOU W auv6n·. ij 0"1)1" x~l mILO).. a~t:!3.·): 'EV1'lXuth &v~Xt~ x«l ~ ),. l,.-&AexJ}~ (XlX1" '*'i'0!J.. Ax 'tOu .iJe1aXJj~ j) 'auvtx1J,.. 3t.er:(lx1Jt;I, auyy. 'tot,.: «PX. tv8. dii~, &'PX. !xx)... a),«~. dl""", 49. i1gIS, XC'"'. da1uga- = !Jo«XPOt; ('It'~. M'f. indulgeO)' p. *deligh. (mtpa Tfi *[d]longhos tv 1'01:10': ),IX1'. longus, «PX. tp).. 'long. l'o"t6. laggs, 'YEOYCPY.. lang= [J.IXxp0t;), iXtxf'C1'. -runo~ 1'OU ·del tv 1'~ olPX. !xx),. GA«[3. pro-d"liti_ mtplX1'dvtw.

S6~, 0 .~i1>:d1"l), mtVOVPl'!lX, 86),0.;. 86).w!,a: npo.; &.).(tuO'IV tx6Owv, 8il.t:IXP,

1. K«,.&; ~v«,. doMXO(l'XI~ ix '1'00 do.uXo~+O'xla -0 (.I(1f'fC»V JllXxpch O'X'&V •• K«'t' &nOU,. b. 'foO 60MX·60'XIO~ (ooAIX~+oUXO') '0 "X(t)v Il-«XPOV ~u),ov

«<XOVT&:(.IL»)·. '

71

....

r.iv *L'~~a[L'X 1j G't'P'X't'i,Pl[L'lI:I, ~(l;'dru 't;IlI:7to:U) Bt« 861.01), 8t~~t(o), nIXy\8~'J(,.\, f1.tT'Xo~{ll[M(nt:(,), -rP01t01t"Ot.(;), ~Oat.j(oJ' lJ6Awpa, TO "86)..o~, 't"£XVIl("J.t!X1, MA«xJl;, 'IJ 'i!~'Xlt"&'O)"'M;R, ",dM.ul', "WV~, 6 ''fO «(M'~).i-r{m, !LtXPO\l iyzttp13W\I Troll 80hQcp6v(!)v' i-«xpov 1t"p~pot!o" to:rrlov': /.otT. dolus=80).olO, &:noc"t'l) (Mlltwv tx rillO 'E).).. ;). n~. &:PX. =8.- lo)., tal oU8.=).oylXptl)l.,,[.to';, &:pt6[.t6.;, Myo .. , &:PX' ytPfL. uta (vt:oytp!J.. Zahl)=&:ptafL6~, 8t1jY"flO't<;, ixttT. 1:'}7tot; api. GY.'Xv8.- to'A. til (1)~.=&1t&t1), 80).to'l'1)<;.

66~ot;. Q RQtxt(l:, ll&fl0C;, 8roj,li't't(lv. obeot;, o!xoyhttlX" (oo/.dj .-n:txo.:;w 'Hc,,:'x., olxo-Mjrot;, G 'XT(a~t;, obeo86!-tOC;I) : = «PX' tv8. ,d!l.rnalJ, NtT. domus (6. fLeW: 't'OU 0, 7t«9ci: Ti;') S.ll-eTa. -:ou 1.l=«PX. txx)., o).(X~. dom ... }=otxl'X' :It!>. Ma. namas=o!l"Lx, x<X"t'f:I1.l(kt;, IE "domes (*domus}=o!x!'X, no:p« .r.:t1:t; 6vo!L'X't'. p. : *d~m·. *d~m., *dm-, *d~· lv -r'f.)., 600 (op.. e!J1)ll Ow )(.&.),,~8ootm", lx 'fOO -dorm] (x~. 000/10, _a'T~,'rQ IIohdlX, 8w[J.rb.ov, 01-

:~~' o~~O;!~~IX~ ~:~~:}:.:.:~. :~~~~: ~~~:~t~~~'r'i:~:ij :~';~j~:~:

n~. X'x1. .1idii, Atriii, .1aplii (~'JP' ""I)P.lXtVt~ wolxo8t"1l"ol\llX~) )(lXt Mpap, oEO'n6r1J~, bdnedov, lvbov' p. "dem-, *dema- = )('f"ew, otxo80!J.trv ~", /ilpw.

56vctt- 8Mp. 6C,wl;, 1Mv. &0&'11«1;, -«X~ 0 -)(<X).!X!-to~ ({rn:o -r 00 't:l:vt!J.O!J M~ "eu6{J.~vo~), (<X!XM!lm.- ~t).o/O, !XUAQ/O 1I'o~[.ttv!.x6.:;", bova,,6eI~ ~n).-IJP1j~ 1(aM{J.wv", ilova:lo:of'e&PO~ '10 'fPi<pw" ('f.l. 1I'!XP<XYMV) )(!X).&[J.OUC;', &va,,6x~oo~, -cr x!Xt O'I.l'I'Op. -_xAoI1~, -QVV "0 lxw" x).oepov~ 8.w=~, 1l"pim"o/O tx 'fC>" x!XM!J.wv", &waXcMTJ~ 11\").1)P"I1O XlXMl.tw,,': (<'JWI; 'SO'fY. 'foil;: YO'fa: taU!s= x),&80<;, AE=. duonis=o x<X).!X!1o<;, 01 <'JXQi'oIOl., sll. Ooviw 1"t!W, 'l"t'li<'J<'Jw', dM-llov~ "0 «mtp!X8tpvww) ttl; 'I'~ 6!UIX<'JalXv, &1\"0 ril.; a!x).«G<T1'~ :n:tpt8tvoUp.eVO';1 (ocv ~ ~!Xa. a-tll'. a;u'fou ehlXt ""dewl x.'f ..... ).

60vtw IIa&((.), 'fwt;kO'GW", (!>.. bQ~.

661;«, ij .YV@!J.ll, ta&t, npoa80xiIX, dXlXab, 86~(1, ,,-IJIJ."ljI, ~).. iloxetlw. 5~. ij 18t:p!J.1X W01J, 3oPril, ~).. (jiew.

6opxcit;, -'~.1j, 5opx6ii. 0, 56p," rev. &ot»t~, f) 1l>.IX'1'O/O, «Ytpxti8t.»": )(1X'fa. 1t'!XPS'l"IJl.to).., -ro1\"Ot "X"lJI'!X ... tG6tv't'£.; XIX,...a -ro bi(}xopar ant -r Wv O1;_IX"t(O)'I"SPWV -run(o)v /;oqxa~, /;6e~, be 'f01) *.i.ork-s=xulJ.~p. Iweeh, )(oPV. yorch=l_ AoX<pO~ (*iorkos), x~. xup. ~. Jl.lrca. - At ).. loe~qr (:n:o:p' '0=.'). jO(}~6~ '"Ui)" 8opxd8l.UY '4>I.UY', rvuxs~ Illlyc.; !ypw:t' ('Houz.) dva:t 3dvtw: bt rij.; KtA'I".

&6rmo~,.ro ''1"0 3ei':rrvov, £cr:n:EPt~Ov "IX"(I)'I"OV, fJ -rpo<p1), '1"0 '1'(1"('I)"'ov', (j~w ''I"p&yI.U '1"1. blrtfltvo" "IXj'l'J-rov, 8e:t1t'l(;i(,00Q1t11lJf6~.0"0 XlXtpOe; 'l"ou'£mupwo\> tplX'{lj'rOO, 7j tamp«' {:n:~. (jEl.1tl'f1Uf6~, 0 lij &plX 'l"OU 8et1Noul XlXl Uopm ''fpwy(o)'): wr; !TtjlMtrW1II la:n:oxexop.l'tvOY p.tpoe;. ILcPtc;·, tiV!lt auyy .... <;'1 Ilgbrw 1,i:n:oxO:n:'fw. <l:n:ocrn(;i', (0'(0)'; _t1IJ'f'{. X(1~ 'fOZIO: &).{). darks=£Gn-eptvov "«"('11'1"6"', tcrnspo: ,dreks=ysup.«.

5o,u. QIL. yev. 6oup~ (·6oeFo;). 6o\IpClTOt; (*60eFaro.;, *OoeFiT~), ti'l"'!'. 66pC1'fOt;,..o '0 XOpIJ.o/O 3tv~p01.l, -ro ;,j).ov, 0 "'l"Iu,co.; ... (1) 86pll'fo,;. '1"0 86· pu, ij 9Yj~1.I't1.x-lj ).6n'l'J', 6ovudfro~, do6qew.; .;o).wo~, 0 tx GGtv{3(o)" i) 80' )(WV X'X'l"IGXEU(1Gp,evoe;': GO'fY. 'fOie;: &{Ix. (1, dim oV8.=;UA,:!", xtn-. taw- ~ 8tv3pov, ~u).ov, 'fOx. Qr=:=~u).oy· IE *dorl.l- = 'fO O'XA'fjpOv, 8b.o8pov.

72

~')AOV, El8newTtpov: i) 8p~, «{»N;n.IBIci:» /[:1).. ~). I1IL ~)(I:A. duXiOOJpo" '" '6 l(1i1\"po~' (*a;·O'xe-&oeFo, '6 oh~X(ol1l dt.; TO 86p",I), .dW{lleV~, -iw,,6 '6 d1\"6YfJII~ :rau awpaul, b-i .'I:~ l't).'16. LlClI(Iuit;;, at .~ Y"w"orl] <lm)..-t) 't'ou !).,A'7)Vt)l.GU "twou.;, al 6.6)plltr .. " (1'&)..).0\0 Ill( TW Awel~, -loo~, 'i) ';(Wpa. "XOU(I'(1 8&'!TIj, O'w8tlliJpo<; i'6no.;'), l(,)lI. LlOO(lI, (*60eF-). n~. )(ott di,-

6(,1w)',6!PJJllL "

&ou).CHji (8wp. SW>.o,);6 '6 h: y&'olI:Tij.; 8(0).0';, 3oU).oc;, «GlCM~O<:»', ilir; ~1\"\6. '80u).\)(6<;, OO680u;'0<;, ,jJrlpw .. <;·, ootlAJj, Iflllp. ",ruM, ~ '6,"t'1 x«t 1I;;.i, SDUAl), «(JXM~«»'. OOIlMXO;, 6OOAlo~ 1801,1).1)(6.;, lIou).oR"p~r;', 6ovkla. 'IJ 'U1\"080';· ).(')0'1<;, 80v).der., «OX).Cl~I«»i, oou..l.eliw '!:III-0n 80u),0I;, u1tl)plt'l"iii we; 8ou),ot.;': 3cb'ew" lx TWO'; j.l.txpar.mo.'I:. y>-WcrlTl]t;; (Au8. j).

600110,,0- II3ClpUo;, u1\"6x(olqlOl;. lixa.;, «y8oi:i7ro.:;»,xp6'1'Ot.;. ~6<po<; , 66purso.;, «[SOUl)TO»ft, oovniqJ 'ix~tIl ~a.pUv ~xov.,'ljxw {npitllt;, ,dn'TtIl b n'o).i· IAfjll: clpX1Xwt; o!"o:pxTlxol cp66yyolljo:l:y)I6- "'cw.t T6W OIL. nm(alv: 1{li·yOOrJ'" ~ 16 !a:x_I)P";'<; ~pOY'f";'Y, ~ponwlhl;l, lyoowu,/ua:P -n. A ~5 (On'loIt;, ("'loI~, Yj.).. XfVn:O~, 6 '!4xvpOt; 66pu~o .. , )l.pOTOI';, K'f'J7nlIM'l' tGJ.'llA-etT~ KetTi 'too fVn:O~)' n'~. I.&'M". dup~lib';'[Xlptlol!$ iJx,ry, ..,).o~tY. ddpati={moKwcplol~ 60_ pU~l1r\l.

lio)U&d" 86x1"~ ').o~6r;, 7tMy~0';8, OOX/lt),lmpOt; '6 fX6)v' ).oq;>OY' (1I"£pIK£1I0;).o:kr:,.)' K).lYOYT« 1':1'10,. 'Til 1':A«YIa., 6 Ixw\I "o~ov ).°110111, OOX;IOoIUll 'KM\I(,) 1':pOi; T~ 1tMy\<x, KUproUIA-a.I' : )Ca.'!"' «11°1/-. ix.rou *Oaz:.a~=«pX. Iv3. jihmag';" lYX&'PO:HOC;, b'fpa.lA-lA-tvOt; lTPO; Tri K&:TW, ).()~O~ [IE ·d.gh_mos).

6p4xwv, ':O'\I"C~~ 0 '!,iya.,. lIoplr;, 3P&'K<O>Y, «apaKot;», lIcpU;' (<<PX. 6. jLC'Tri '!"ou n, 1t~. d~aiJ'a,~, )C"etl lewp, 6): iK 'fOU d()IJ"I- (IE *d,ik-l=dpX. t~3. dfl!hJ)..=6ta:; lIljIlt;' ~"OYOIA-a...,l<X a.UTI'1 Oq;>d).tT<X1 clt; 'io ~AifJ.j.LOX TOU t(~"u,lro olToiO\l, !'.Iexa. '"ir; «YPIO;l'j'roC; «UTOU, )Ca.Ihj).WYtl Ka.t IT<<pa:).VCI, ~).: ~e>topal.

::::iv~8::~:;!:· 6picrl'oC;, . ~).. dm)t516,~qJWJ.

6p4GCJOp4\, .in. 6p4T'1'op.cu 1",,"1/-[3&:1I(o) aid' ri'jr; XI1r.p6r;, «n"ldvW», ~p&:T1'OI'!lli, ~ hlp. I"'CPIYX1'ri aid 1'iit; xl1lp&;, «oiplTa:XW', t5edY~.Til'6"'O\l aU-Tal ne; \loX lTCp\).'~n 31a -rij.; xtr.p&;, «XtpO~o).o», 3£1A-!l'ltOY', t5edE'. y&V. t5fl1JH~, Yj '3pciy!,a:," ((q;>OOX'r«», 7t«Aci!,'l' uuyy. T.oie;: ilpX. YCP!,. zarga= TO Hp&=30v !V0t; Xilipou, &~O\l, xciAor;, «Pl.. ~3.- la).. larga, &'yy).o_ ,,«~. targe 9l'j)..=cia,tlr; () ylXi.).. targe) V1!oytp~. Tartsche-4a.), &'PtL. treak .;..aiGIA-71 ;'lPWY ~v)."lY· p. ·dergh- = )'<X!,~'£"'m, «.1':I&:v&W», 1t~. "eorp~ .•

Sp«~i). &'1'1)(., 'iJ).. kpx~, YOpT. 6aPX"';, Yj ·6;PXlXioV" \lO!'lafUl. Yj 3plX:;(!'+,r !,,~ ·drahm) &.p«~. dirham, &'p!'. dram); we; "7JfUlivov '8p~ be. !lE- 1'tl)J.(-.v paf)Il(alY', ctw.u auyy. Tiii deduuo!-'al.

Sp&w. lipW (·t5ea·jw) '1':p,i'M"Cll, e...epyj;), IIp{;), l«l1'Op6W1I(o)', fJ¢pa, T6 'lTPa.-, ;lr;, h~pYE~Cl, lpyoy, apa.!,ClI, dt5g.'1p~~ "0 !'~ 31'1";'''' dpy&c;, &...,eI1\l~r;I,o!,. dAIYo~piwv .6 3uvci(U\lO" va lTp&~'Il 6)"yCl, d8wrx~or;, da6c,,~e;I,· o!'. 6(!Oivw (*lIqav-jCl,l) 161;).(0) (dlLa.! i!'fOII'-'Jt;, 'l\'po6u!,o~) ya 1tpa;6) Til :01_)yy, Tot!;: ).19. darau, darYti=8pa.v, lTpci.T'fCIY.

Spinw 'd1l"om'I"w, ci7tOXOlTTOl, o:rulley<o>, xa.plTOUfUll", lJefnavol',,.o, ~,Yj

'13

.xup1'6V 8tPI<7"nX?"1I Ipyo:).e!Qv, 3piltO:\IOv, '«3pt:mX\lm~. ixn"t'. (3. '!Lt~ 'fOG ;: lJ(lrhm:w W8to:xon"r6)R 'Ho:suX., 6(KU1JwdCw RMOCI'I;lI> (!l43{;» ~ TP!Xa.<;I, 6ewno:;, .a~;, 0 1l!p.'I\'A«MPOV ex n-(0'01j1O Xp'TjO'I!LOnO~Ou~t'lOV 'II'pO<; «'II'6mt«O"t\l' -rc,v, 'I'ptX{;ivIl: auyy. 'I'orl;: (6)(J. drj'pa-ju-~u\l(u. I11;O=CJ·; 'll'OAf<l\l. drapal=~u\ltw, (<YP~'I'G'tu)V!~tt\l»' p'- *dre-p-. btt)(n,,'. -ro7l'OIO -rou *der-:. (~A. lJiew), :rr{3. lloemw·

8pi~0li. 6 16 crx.WA1j; '"Ie; y~ .. , o,!.IWo;, m:Pt'l't'l'!l.1)!1~o", IX(»\I TI)V {3~A«\lO\l TOU cd8otou YU(J.v-ljvl, lJella)(t!~ '(38ii.:>.o:t. 'HAlrotl! 'Hallx.: '*{3e{j. Hu/Lo)", (0'(0.10; npOtAA. TI{3. x(ltlx66iM;.

8pip.u~ ~~t(t.'II;p;pO:(J1'tx6t;, 6~u .. ; 't'p«xur;;, a:UM"l}pOC;, mxp6.;, «rx{VQUt;, 'I\'~o{ipyoo;l, {Je7pVf1jr;;, -1/TO;, '1! Wb~u-t'ljC;, «oO''n'lpOnjr;. 8p1ltU'"l<;;, b~wotQ;, 'll'IrIIOUpybl: we; <rIl!LrxtVOV nwxwO'X(!;«)\I, 8eO:PP'IlY"u6)\l1 J:(cd 1tp'6tA~b\l b: -rou *lJ(ii-l-Ivr; '9) *{J(wJ-pVr; (fj xed l:it 'fOU *{jei-por;, lW:'f« 'fO Q~Vr; x.'t'.I..), ~tvo:~ duyy. 't'fij xeer. drisme=pwyfl.~. OXtlJp.1j. aftUX1r 1'; *dr-i-. 1l't'~Tt't'. rln"o~ 't'OU *der. (~I.. hiqw).

Sptoli, 't'6, 1.1.1)6. Spl«, 't'ei: ~6IXftvw8'l}e; 't'Ul't'Oe;.I.6XIl-'1), oUv3tv8poe; T6no;, 8til1Or;~ : =n. 't'ij) dpX. EpA. driss=AGt't'. vepres=l'(xo:v6Gt. ~«'t'Q<;. n"tp,,"~-d(6) llJ6)<; =yy; Til> dqiir;.

Spot'"). i) ~~UAtVO<; AOUT1)p, tn"!!l1jX'1)r; axa'i''1). nueAO~, GGtPxooptiyor;' '( ) Act:T. dureta], oolr(lOl' In6d.Ov, ml:oicp'1)VI 'HoUX': "illov 1x TOU *d(lOF.lra, 11'~. dyyAOGIX~. trTg, ayyA.tray=d~IX%r; ax«OP'i), Atxdll'l} ,(*drou-,io-, xo&vbv yt~",. trauja-} xo:l lJeuO'l' '!Giup6v. 'Apytto!t, ~vOeulll 'x(:tp8{o: ~8pou )(!Xl 't'o Il-tO'OVW 'HO'Ox. m. c(!vr;, ~~. C(}w!-rJ..

SpOf£OIi,o l't'O ::(1'pt~&Il-O», 0 8pop.0r;', 6eopar;, ..alJor;',6, 'lj' '3pop.«tor;, 1'piX6)v', ~).. d;1tOlJllJe(,ilJxw.

Sp600,,'lj Ii) «8poo!<hi,8p6Go,;', (Jqoaotlr;, C{!()~ligor; 'lr).'1P'I)t>_ 8p6'~u,'3po_ atp6;, npoGlp!X'I'o;', lJ(!Odl~f.t) 'PGlv1'l~6), 8potrl~(».,: 6~t~. hull-0A.

SpO'rij'tCl. !Xl't'. {'lAo n ,857 X.'I'.A.' :=droaor1}ra 'oiv8pt~. oiv8pt.IJp.6v;' &pup.u,'I'ei: (6p..), I't60p.:' &pUp.~ 0, l't'A'lJ6. &pUp-ot, ~t 13«110<; lx '3fiJ&iv;' 3puIl-WV, MGor;' (!LeTa TaU _if_ )(!X'l:4 'to havr;): lx 'I'Oil *dti:-m6s=«~. t\lS. drum'~=8i\l8pov. pt.llJ. drom.=aUv8tv8FO'; '!"?no<;, lro:p6ivov Mao<;. '*r.rAOrnr.'. tl'Um=a't'tpio~, 8uvGt,0~' 7t"~. oipx.,tv8. su.droh=xlX).o\l_;UA<P:','druni"" U8pm, x«Bor;, gall. Druides, 6PX. lp).. drUi=Drui:de=!tpw~ 'I'&W K",;wv (*dru-~id- = oo'i'6l'!"Gt'toc;, ncivaorpo.;), dron .. (J'l'Spso,; (*dru-nos). «PX· 'yepfl.. trag (Vtoytpfl.. Trog)=oxtiop'IJ (*dru-k6-). BA. hi:lev, (Jevr;.

6p'mw'oX!~6), Glta.p<i'I"'I't.l, «~t"X(~W»1 (ol'-:dnOOe~w=&.a., I'-t1'a U01'Spoy. "p), lJf}vnlr;, -IMr;, 'lj 'daoe; &.xoivlh).;': tawr;' auyy. -rl;i M:'t''I'. drupt=8to:).,us_ afu.u, G'Uv'l'pl~t,,6'X~ (a.v aty G'U"XeT(t'l}'I'ttt ,l't'po.; TO ill. 8awtTw)' p. *dfU"P8, (&..; *dre-p-, ~) .. ,I.t!.'nw), t'lt"tK'I'~'I'. wno.; 'l'OU *der.(~A. Oiew).

8p~, yev. "pub; l'''oevF~}, f) .~ «l3a.),01\'l8!«», 8pilr;, aiv8pov', lJev~~ '6 ix 8p\)6.;, :KlXnaxtu«ap.t...(}~ l:x ~'~).ou 8p\)6<;, 8pu\"Vbc;', d~-lJeoo, ~ '~I1I'6)pOopopa. 8iIl3pa., olrwpGli, x!tp1tot 8b18p(t)vi, lJgfJvro,uo" 01[, Ufl.Vf<>V (X01t'l'6l'>') 'I'ae; 8pu~. ;uAox61t0r;'. lJ(!Il-9'tlXl"or;. 0 to be 8puor; ippIXY!L6.;. xtyxAt86),!"0.; 'i'p«xnjr;.lI't:pWppayfl.lX. )(tyx),.(at.;' (be TOU *cQv-IJ'(!IlXTor; [X~T' I1YOI'-.J. au,yy. -rii> IJ'gdm1w) : ex 1'U'IroU,· i)"'I't~ dpXt~~ ~w *dru 1) *doru 068. {l't'j3. lJ&qvl.

~::8P-o~U(~::~::~~:~~'m~_~~~~~o~: :Cle\t~;~; ;:~Q:~~~dr~r~~ ~A~;~~~~;:

Iriu=~uAov, 8N8pov' "deru- Lv 1"Or~: gall. 1"o1twv. Dcrvus=8pv!-tWII, X'J!-t~p. denien=8put;, xOllliii ,(EP;:. LIN. ov. Tervingi, &.yyAoO'Cl?;. teem, vEoyep!-t. Tef:r=uypomO'O"Cl, 1.\6. rlerv.=8~80uleov ~,jAov, &'Ple. lxxI.. oArtf'. dr~"o=8tv- 8poII' *deru- tv T,,1:~: 1L000xElI. oaeVA).o.;,1) o8piit;", «P)(. tpA. daur=wa.· *dl)l- Lv Tiii &'PlC. OIl.O'.vl!.-toA. lyrr=1tt,JXll. IE -derc)!(o)- = 8iv8poII, apQ<;' 1t~. )(lZt o{;,!6ewv, 66(lv, Celor;;.

6pUcp(U("t't>;.0 10 tx 8pu6~ OPPIZYfl6.;, XlyxAI8w-ro~ oppixTI)~, 1t£P!opPOXYfl';[, X\Y-

x).!8£,., ~A. 6{W •.

6PWMW '(jAlTtw~, (jA. oi(}Xo{lal.

6.,w$. y~. 6pwft~, 0=av9ewn'o,;. 0 t8t.

6u"I, 1) 18va'fUxh, av!-t"'op&', &).yo.;, 68{,\ll), -rOXAIXI1tWpb.', 01J(JW (y' '1tA1j6 . .wOWO'I) '~v6!tw d~ 8va-ruxl«II. lC.1.l6Ia-rw 'I'llll.l 8VO''fUX'ii·. OVEgO. 1&6),\0';. 8~0"'fUXi)~1 : 0'1J'fY. -ror,: &:PI-I-. erkn=o! nO\lo\ 'WU TOxnou, «Pl" tva. dun(ili=XI.l!(I, ~),. oa/w.

6UWlql.Ul (,(OpT. 'IIU'IIGJUl' x'n' «q:.ol-l-.) "d!,OCI lXO'.lIrlt;, «(-i;)!'1tOpw'), 8<)'Ia.!,ClII (xvp. IfXw .. MvClfl-l v, ta;(_Uv"), 66vall.l~, _fW;, 1) .tfJ',(':'~. pG.!l-l'j. t)(ll.1I6TI)';, a,)nfl-I';" (&:YTt *OVPI~. XrtToi TO 6U-pa-a6al). o!,,,dan/., -01'.0 00 Exwv ~Y 8U\IO'.fUY (i;ovO'!ow), XVi!!ClPXOt;, X'JP\O~, xvf)!pvi)'I'l'j~", dvJl<;loUVw Id!J.ltl a\lvciO"'\"l'jt;. fxw -rl]v M ... OC!-tlll (l~ovO'!oo:Y), t11-'-Cl1 xvplc:r.PXOt; 'n~o<;', oVl'fJI1Tela, ~ 'XVPIClPXL:r:, l;ovO'L:r:, oAlya:PXla.l, OtiPUTO; 'lOZ')prl~, auYClT6~, tXa.Y6~", dop· "aTO, -0 fl.?) lxwy OWO'.fLlY. :ivcv tOZ'io~. oiMv~'m~, oiY(XClVOl;I; ci~~)3.

,l:'I'U!'o),. . I

SUPOl'IXI IOOt:.PO!l-OCI, 6pT,vw', ~A. d,jPl?O!lal.

&uo- &:XooPIO''I'OIl Tt'po61':!J.Clt. fLOPIOV !J.'~:i -r'ii~ "1)!'. 'rl,~ 8''''xoA{a.~, 8uO''nIXh.;, 'I'OU XClxoijl lC..'I'.,,:. ~YClI90UII -rl]-. K<lA?) ... O'llfl. rl,t; )J:;'i:W~ Tf iTt'a:v~civ(.ov Ti}v )(Cl)(ij-,o (If.X. 6VO--Jlen),=oiPX' !ya. dvt-mani\J.) :=&:p;.:. tva. du,-, dar- = !~-, )(<<1(0-. tip!,. t- = Ii_, "'_ o-ttPl)t., <iPX'- iI'''' de-, du- = 31)(1-, )(ClXO-, y0-r6. 'IUI-. &:pX' yeplL. zur- = Il-, ltv. anpT,t. "low<; mryr. 'l'iii 6eVo{lal, f)),. 2 diw.

&lJO'iitj~ '0 1vO'.lInw.; ~wv, )(ClXW~ 1t\O~WV, 6uc),i-W8ljt;" (3,),. ~~~.

&uo~~ in-teo 'l'QU tktv«tou Ka;! TtOAtI"";, {3),. TIlI'TJAEY~~ "&:AytiYO~., (3,),. du"w.

&Ucnco:AOfi '3~poTt'J", ta(O.p"IfO~, 8{'O'xoA<.o.;*, {3A. eilKOI.o,.

&~. owp. &w'tO:VOO:; 'SUOTUXi),.. &:rux-i).;, &:6),10~' : tX'I'OU ·ovo--oTiil'O' .(, cUPlaxOfUYOI; tV; XClX~Y )(Cl'l'ci:O''I'ClO'W' (·sti- = to''I'ClO-&I, )3),. iO'T'IJI!), n-)3, olPX. 1'13. ~ OM._d'rCl¥~, !IGt!LO ... ij, tOTt'OI;, Tt'M:niCl, 6iO'I;, llfx· lxx)., a).Qt~ ..... _men,. X«TUtGUrl<;. )(o!T7l. - 6tlcno, '3vO''fUxi)~', .lx 'I'OU -.OO!S_.".~, ~. Iipx. WI. du\l-u:q ItClt i).l.. dO'T1)JIO' 'IvO''fUx1);' 11:. 'I'c'jI dl1Tljr" iTd.al1'1:wPOI, lua-ruxl:i~' 'HaUX·

6uox1fdK '1&\1, 8uax6A(o)<; ~'I'IZXtlp!tI:TCl( '1'1.<;, 8VO'flC'\'O[XC~PI0''I'O'', 8{,axo),0I;, hOXAlj'l't)(Q;', dVl1xieela,1) "8v(l)(oAL:r:, iv6X),'IlO't~, O''I'~OXwpt-:x. &:'Il8{a., 81,10''I'POn-L:r:I, 6vO'Xepa!JIW "xCl6tO''I'w '1'1 8o.iaz!p!~ (a{,(I)(O),OIl), 1tOCpl:xw 8vO')(o),{~ • dlL~!3. !LeW; aV(l)(OA!ot~ unov-hw 'n, 8VO'ClPCO''I'OUfl-Cl11, ~),. xe1e (wxet?'l,),

75

56'0)'. -OUo I, .6 wlt':'!.t8'J6fLEV'J( teL; t+,v 0-1,,'%<10(1111 ~ -:(, ':)8wll, R.j7lj~', ~:II .• ;! ",lw.

I 5\K.:J, yIV. )(()(l-IIM', 6uor .... 1rpr.O'h-~ &40 &:11.).. ("\<1(,)( be. -r o ;:; ",~w_ ,..pl. hOfLt-

:~'~.ql~~lp;~;~~~~~:t (~:;::_ ~~:~~~-~~~6~;~,!:~~fL~~.~~:ki ~';~:~ ~~:~:

).7:1', duo, &:PX. tpA. diu, do, rii, ).~a. ,Iii, cipZ. Ey.:d •. f}"hr~. d~'·n. ci).[;. ,Iii =Mo, 1\"[3. yo~. twai; vt.:.ycpf.l.. 1.w~.i=MrJ. IE ·,i(uig.i;(,,1 =i!"t>, np'Jrrh-t ."t,li-. ·rll!~i-, (ji.. dt,;, &110';' l't"~. '';''''1.0;.

;! &~w, (<<'1''1'. 5uw), <lop. l&w l"l0-8.)('), E!ai:PZ"iJ.7:\, tt"I.WPW, r.W\lGfL!l\, hl:pZQlJ.O(t, lvl),jojJ.cu (n.x. t\l'%jJ.lJ('l:ot' 6jJ.oiw.; h "')vO/:nel: ;1'_, ii1w_, :If't.} •• ,''j,,ll!l), 1!.(lT(l8')0fLO!l, [3u61l:o!l4\1 lx-up. '«[30\.1,(;),) It; -:+,11 O-ii,'X'lIl"'XY"), fltl1. "Po/ml, &''1''1'. dilVQI, dwnw (x<1d: 'TO Pdnn.u) "y.'l":!.t/l,j,,[l.!.tc, ";3"1;"1."<;,,,1, ti)4J!J,\aJ ":!u- 6tl:w on d~ Tilll 6ti).Q;GolXI/', 6.lou;, y:, /)''I1I",f.:l[ "8,)'1"<;' y.'1":"<i8'Jm~, "~(l'1iAc!-t(l»" (~n"L 1"00 ~).[0\J Y.(lt ":"WII &.'1dpw\I). ,M,'TO~ .":".sr:(J~, d~ ~II 8i:1I dV:l~ im1"'1"pa.fI.~OIl va ck'CPl"!'i1"(l( noi~ 1"1'", dO"TO~. -:-1" i1!1"Ta:, /, "1"1;. i'1W":"2Tr,1I fl.ip~ 1"00 112001 : a>.Jyy. T<;) &:p;t. [,,8. upii-,I,,- = b.!1)·'tq{12t, n!p2t-:ip(~ r'1C>l~ truyy. xa:t 1"<;) do~ thiA.=!'1!tip,.:, 11)(.;"1""'<;, ~),. 6n~A'k.

61i:! 'otxLzI, [n. <'lo,IO,.

6W&EKGI .t,1"1 "l(a:1 "VII, 8Wlltxa:l, QW<'lFX'k, -rita=;, i( .& &'pt6j.lbt; 8w8tY.2, -i) ,(8w8txcilla:»", i3A. t c'lVw.

&w~, -Gl'"C"o,,1"O loixta., 8Wj.l<i"l"l.(JII,. 'JtXf~, otxrJy£...CtlXl, "WWJ.TtO~, TI" ,J,..r.IlWp. 1"OU <'lwpa, i3A. 66,..0,.

4WPIdfO, I. '0 &.n6yoyo, 1"OU A6Jpou', til 1"<;) nA'l16. Awelsic, r,[ 1ft '('VW.JT~ ,,"'-'Ai) 1"OU !:>J.'l1"IXOU l&.io.u~, ol AWptEi"';I, J3,A. <'JOel}.

t 6Wpcw.1"6, Iev. 6wpdj, lin. 6wp.ci, ~ "X&'PtO"fLa:, Ilwp,,\I, Bwp,ti.,·liwe/w "atllw u,pa., Bwp!tw, Za:pt~wl, MJeTJIlU,1"O IIl{;)pov': tx 'l"OU ·,Ii(..rum='I"o BcBojJ.hOll-dpfL. tur, &'p)._. lXXA. 0").Q;f). dar. =360'1<;' x~. ·do-nom=3c7.pOll =&'Pl, I"B. dinam. Aa."I". donum, &'Pl. lp).. din {·do-ni- no 'l"oi,: ).to. duoni.=3&m.<;, dpl. btx).. O'A:li3. d.n"=lbt"680O'(~, 1ta:p.i80o(<;, da<;>opa., 3a.-

0"1-'&')' p. -do- = SLam, f3>', lJl&»pt. .

2 6Wpcw, W 1ft mnOa.wlj, 1\"aAiw,!" (,HO";X')' 6fL. ixy.atc'J~QO' -6 'XWI' I-'~XO~ 3txOI:'~ 1ta:AIXl-'wII', O'Ullt(l'1"(I(A. 13. MX. "deere (-6aee!1I') ~w «no 'l"OU I'tyd.Aou8I11:x'I"oAOU in-l 1"011 j.ltXpO\l 31&;(I'1"1)!-'-al 'H"oJX.: «~c~. i"Nlloh.

E

1-, Ij- III:tI~'I)(I'~ 1''1)1.1.', n·l. l.811XS, 61-'. ~-[F]ei67] :=lipX. [\13 •• ', i-, «p!-'-. e(n.x. e-:lik'=I;>J.. l-Ame). IE .~- = lntlTIII:, ~(, 1"(I(u'l"6(1"1))10"': 'I"/il 3C1X'I"IX~ fL09~ -eo ill 'l"oi,; 1;).).. i-xet l-XEivo" l-X()t~. ~X. lllS. a.9iu=lxcill~, 3(I'X. e-tanto=).Q;T. ·tant., e-k.u",AIII:'I". hae x.'I".A.

I (nOl:I-I<;>uA. Fhi, >""13. Fe) 0I:1hona.6i).; dll1'WII. 1i;lII:u'I"o~ (a,h&II), _~II. _&1: ix TOU ·c:rFe, n-poolTt 61L. Ii, i'x 'l"o\i ·O'EFe· nf3. yell. 6)1. {o, Blo,. eii, «1''1". ov (-'lIeeAo), 30'1". 01, oi, AcO'~. Foi" (-aFol) n«poi 'I"~ 6!-'- .. loi {·c:rtFoi), X1"1)1".