Vous êtes sur la page 1sur 2

Score

Modlitba - doprovod sbor


(věnováno sboru ZANOTY z J. Hradce) Jindřich Brabec
Arr.: Jiří Najvar
q = 54

# œ œ œ œ œJ œ œ ˙
Soprano & # 44 ∑ J œ œ ˙
˙ ˙
˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙
# 4 j j
& # 4 œ œœœ œ œ œœœ
œ œ œ œœœ œ
œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
˙ ˙
Alto

# 4 œ œ œœœ œ œ ˙ œ œ
Tenor V # 4 ∑ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
E mi7 F #mi+6(D) E mi13 D/F #
˙
E mi7 A G/A D D E mi7 G
? # # 44 ∑ ∑ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Bass ˙

# jœ œ œ
& # ˙
8

œ œ œ œ. j ˙ Œ Œ
S
œ˙ ˙ ˙ ˙ œœ˙ œ œ œ œ œ œ œ J œœ
#
A & # ˙ œ œ œ œœ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ # ˙˙ ˙ œ œ
# œ œ
T V # ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
F #mi E mi7 D E mi7sus D G/D F #mi/D G/D A G/A C/A A D E mi7
? ## ˙ ˙ œ œœ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
B ˙ ˙ ˙ ˙

#
& # œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ ˙. nw
15

S w ˙ œ œ ˙ Ó
#
& # ˙ ˙ œœœ ˙ ˙˙ ˙˙ ‰ œœœ
˙ ˙ nœ œ œ œ œ œ œ n˙ ˙ œ œœ
A

# œœœ œœ
T V # ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ n˙ ˙ œ œ œ nœ œ œ œ ˙ ˙ œ
F #mi Hmi
˙ j
G D/A A7 D C/DA mi7 D G sus4 C D/C
? ## ˙ ˙ ˙ œ œ œ nœ œ ˙
B ˙ w nœ. œ ˙ ˙ œ œœ

#
& # ˙ œ nœ œ œ nœ œ œ ˙ w œ œ œ œœœ œœ
22

S ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
#
A & # œ nœ ˙ œ œ ˙. n˙ Œ œ
˙
Œ
œ ˙ œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ˙ ˙
# œ œœ˙
T V # #˙ œ œ œ nœ œ ˙
J J
n˙ Œ œ #˙ Œ œ ˙ #˙ ˙ ˙
G # dim7 E/G # A mi2 F E A F# E mi7 A 2sus4A D E mi
? ## j j j n˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
B
#œ. œ œ. œ œ. œ ˙ n˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

ZANOTY © 2019
2 Modlitba
#
& # œœœ œ œ Œ œœ ˙ œ œ œj w œœœœ
29

˙ Œ j
S
œ œ œ. œ˙ ˙ J
˙
#
& # ˙ ˙ ˙ œ œœ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙ œ
˙ ˙˙ n ˙˙ # œ
A

#
T V # ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œœœœ
F #mi+6(D) G 2 F #mi F #mi/D G/D
˙
E mi D E mi7 D E mi/D A G/A C/A A7
? ## ˙ ˙ ˙ ˙ œ œœ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
B œ œ ˙ ˙

# œ œœ˙
& # ˙ ‰ nœ œ œ ˙
36

œ œœ ˙ ˙ œ œ w
S
˙
#
& # œ œœ˙ ˙ œ œ ‰ œ
˙ ˙ œ œ ˙ nœ œ œ. œ œ œ œ ˙.
A

#
T V # œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
˙ nœ œ ˙ nœ œ œ œ œ œ
F #mi
œ œ
D E mi7 G D/A A sus A D C/D D G sus G
? ## ˙ ˙ ˙ ˙ œ˙ ˙ œ œ œ. œ ˙ j
B
J œ. œ˙

# œ j
& # ‰nœ œ œ œ. œ ˙ œ nœ œ œ nœ œ œ ˙ w
42

˙ œ. ˙ ˙ ˙ ˙
S
J
# j
& # ‰ œœ œ œ œœ j œj j Œ œ Œ
nœ œ. œ œ œ œ nœ ˙ œ œ ˙. n˙ ˙ œ ˙ œ œœ
A

#
T V # nœ œ ˙ ˙ œ œ œ #˙ œ œ œ nœ œ ˙
J J
n˙ Œ œ #˙ Œ œ ˙ #˙
G # dim7 E/G # F#
Hmi

j
C D/C A mi2 A mi F E A
? ## n œ . œ˙ ˙ œ œ œ # œ . œj ˙ j n˙ ˙ ˙ ˙ ˙
B œ. œ ˙ n˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

# œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
& # ˙
49

Œ j ˙ ˙
S
œ œ œ. œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
#
A & # œ œœœ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œœ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙ ˙˙
# œœ˙
T V # œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
E mi A sus A 7 D E mi F #mi G F #mi E mi D E mi13 E E mi/D F #mi/D G/D A G/A
? ## ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œœ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
B
˙ ˙ ˙ ˙

# ˙ ˙ ˙ œ œœ ˙ j j U
w
& # n˙ #˙
57

˙ œ ˙ œ ˙ w
S
œ. œ. U
#
& # ˙ œ œ œœ˙ ˙ œ œœ œ œœ j j
n˙ # œœ œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ n˙ w
A

## ˙ œ œœœ œ j j U
T V ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙ w
F #mi+6(D) G
œ. U
C/A A7 D E mi7 D/A A sus A D A mi/C D F D
? ## ˙ ˙ ˙ ˙ œ˙ œ. œ n˙ œ. œ n˙ w
B ˙ ˙ J J J