Vous êtes sur la page 1sur 3

INFO

Zoeken in KU Leuven

search
Intranet

home ONDERWIJSAANBOD 2018-2019

Postgraduaat in de psychoanalytische psychotherapie (Leuven)


Vormen van specialisten in de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie: individuele en Key information
groepspsychotherapie, partner- en gezinstherapie, zowel binnen ambulant als residentieel kader.
Locatie
Kortenberg

Ects + studieduur
Postgraduaat in de psychoanalytische psychotherapie (80 sp.) 80 ECTS, 4 jaar deeltijds

Type opleiding
Postgraduaat

Inschrijvingsgeld
Opleiding
2500 euro per jaar (nieuwe
inschrijvingen)
DOWNLOAD DE BROCHURE 2200 euro per jaar (indien gestart vanaf
2016-2017)
1800 euro per jaar (indien gestart voor
Wat houdt het Postgraduaat in de psychoanalytische psychotherapie in? 2016-2017)
De doelstelling van deze opleiding is het vormen van specialisten in de verschillende vormen van psychoanalytische
Meer info
psychotherapie, en dit bij diverse settings en problematieken, ambulante en residentiële, kort- of langerdurende
therapieën. Dit impliceert het verwerven van theoretische basiskennis, het leren beoordelen van psychopathologische Brochure
beelden vanuit een psychodynamische hypothese, kennis van de verschillende kaders en hun indicatiecriteria, Brochure Postgraduaat in de
mogelijkheden en beperkingen, inzicht in de factoren in een therapeutisch proces, enz… De opleiding besteedt ook ruim psychoanalytische psychotherapie
aandacht aan het leren psychodynamisch denken over cliënten en behandelsituaties die buiten de traditionele indicaties
vallen, zoals de forensische context, mentale handicap, institutionele settings, en dergelijke. Website
Website Postgraduaat in de
Men bekwaamt zich in de vaardigheden die vereist zijn om zelfstandig een therapeutisch proces te kunnen indiceren, psychoanalytische psychotherapie
starten en begeleiden. De opleiding hecht veel belang aan het vormen van een goede therapeutische attitude. Men kan
zelf de werkzame elementen van een therapie ondervinden in eigen praktijk onder supervisie en in een leertherapeutische
relatie waarin men zicht tracht te verwerven op het eigen functioneren als therapeut.

Download de brochure
BROCHURE
URL van de opleiding
https://www.upckuleuven.be/nl/agenda/postgraduaat-psychoanalytische-psychotherapie
Opleiding georganiseerd door
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven

Opbouw
In de theoretische seminaries wordt eerst kennis gemaakt met belangrijke auteurs (Freud, Klein, Bion, Winnicott, Lacan,
…) en kernbegrippen binnen de traditie (onbewuste, overdracht, weerstand, psychische structuur,…). Aansluitend komen
meer specifieke themata en stromingen aan bod (egopsychologie, zelfpsychologie, objectrelationele modellen, narcisme,
psychose, borderline, gehechtheidstheorieën,…) en worden auteurs in meer detail bestudeerd (Bergeret, Green,
Kernberg, Kohut, Fonagy,…). Studenten bereiden literatuur voor en brengen deels zelf beurtelings een onderdeel naar
voor.

De technische seminaries behandelen alle aspecten die deel uitmaken van het instellen en handhaven van een gepast
therapeutisch kader. Naast de ‘klassieke’ psychoanalytische therapie wordt ook vorming gegeven over de kortdurende
psychodynamische therapie (o.a. Dynamic Interpersonal Therapy), op mentaliseren gebaseerde psychotherapie (MBT),
steungevende therapie, psychodynamische koppel- en gezinstherapie.
Er wordt aandacht besteed aan therapeutische procesfactoren, verschillende interventies, acting out fenomenen. De
evolutie van de therapeutische techniek wordt besproken aan de hand van zowel ‘klassieke’ als hedendaagse teksten. Er
wordt ook ingegaan op wetenschappelijk onderzoek naar therapie-‘outcome’ en procesfactoren in psychoanalytische
psychotherapie, in samenwerking met Prof. Rudi Vermote, Prof. Patrick Luyten, Prof. Benedicte Lowyck, en hun
onderzoeksgroep.
Studenten bespreken wekelijks in kleine groepjes hun eigen klinische praktijk in supervisie. Daarbij wordt zowel ingegaan
op detailanalyse van concrete sessies als op de evolutie van het bredere therapeutische proces. Het in psychotherapie
kunnen begeleiden van geschikte cliënten is een basisvoorwaarde om de opleiding te kunnen starten.

Gedurende de opleiding hebben studenten de kans om de eigen intrapsychische dynamiek te onderzoeken en de


cliëntpositie te ervaren in de groepsleertherapie.
Troeven

Voltooiing van deze psychotherapievorming wordt geacht van belang te zijn in de toekomstige erkenning van de
beroepstitel van psychotherapeut en geeft de mogelijkheid tot lidmaatschap van de vlaamse beroepsvereniging van
psychoanalytisch therapeuten (VVPT).

Duur van de opleiding


vierjarige opleiding die jaarlijks start

van september tot juni

telkens op dinsdagen van 14u30 tot 21u


Locatie
Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven, campus Kortenberg

Inschrijvingsgeld
€2500 per jaar;
Studenten die zich inschreven vanaf academiejaar 2016-2017 betalen jaarlijks €2200; studenten die zich inschreven vóór
academiejaar 2016-2017 betalen jaarlijks €1800.

Inschrijvingsprocedure
www.postgraduaatpat.be

Profiel

Inschrijving is voorbehouden aan houders van het diploma van master in de psychologie, optie/afstudeerrichting klinische
en gezondheidspsychologie, master pedagogische wetenschappen, optie/afstudeerrichting orthopedagogiek en houders
van het diploma van arts die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn (vanaf de tweede fase van deze opleiding), en
dit na overweging van de kandidaturen. Jaarlijks kunnen 15 studenten starten.

Doelstellingen

De bedoeling van deze opleiding is het vormen van specialisten in de verschillende vormen van psychoanalytische
psychotherapie zoals die in de praktijk zijn ontwikkeld. De voornaamste vorm is de individuele psychoanalytische
psychotherapie waaraan het meeste tijd wordt besteed. Daarnaast zijn er de groepstherapie, de partner- en
gezinstherapieën en de semi-residentiële en de residentiële behandeling en andere nog niet besproken kaders. De
studenten leren de theoretische kennis die nodig is om als psychoanalytisch psychotherapeut te kunnen werken. Dit zijn
de verschillende theoretische modellen die momenteel in voege zijn. Deze worden kritisch besproken in functie van de
praktijk. Daarnaast worden de verschillende ziektebeelden en de diversifiëring van de behandeling theoretisch besproken.
De specifieke indicatiestelling voor de verschillende kaders van psychoanalytische therapie wordt aangeleerd vanuit
theorie en praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt de techniek van de psychoanalytische psychotherapie zowel theoretisch
als aan de hand van voorbeelden aangeleerd en dit voor de verschillende kaders. Er wordt geleerd het psychoanalytisch
proces te beoordelen en te sturen in de verschillende fases van de behandeling.
Daarenboven is er een wekelijkse doorgedreven supervisie van eigen therapeutische werk gedurende de verschillende
fasen, zodat de student leert uit de praktijk, zichzelf kan evalueren en kan bijgestuurd worden.
Een wekelijkse leertherapie in groep laat de student persoonlijk ervaren hoe een therapie in zijn werk gaat, wat de
therapeutische factoren zijn en laat hem/haar kennismaken met zijn/haar functioneren in een therapeutische relatie en
daar in evolueren.

Tot slot wil de opleiding bij haar studenten een open attitude ten opzichte van de verschillende psychotherapie-stromingen
realiseren.

Loopbaan
Afgestudeerde therapeuten aan dit postgraduaat komen zowel in eerste-, tweede als derdelijns gezondheidszorg terecht.
Dat kan in een eigen ambulante praktijk, maar vaak ook in teamverband binnen een CGG, kliniek of andere instelling.

Contact

Academisch verantwoordelijke: Prof. Dr. Rudi Vermote (e-mail);


Telefoon: +32 2 7580511

Toelatingsvoorwaarden

Postgraduaat in de psychoanalytische psychotherapie (Leuven)

INFORMATIE VOOR
› Toekomstige student
› Student
› Docenten
› Onderwijsondersteuners

› Onderwijsverantwoordelijken
› Sollicitant
› Alumnus
› Personeel
› Overheid en bedrijf
› Pers
› Schenker

SNEL NAAR...
› Faculteiten
› LRD - Kennis- en
technologietransfer
› UZ Leuven
› Jobs
› Doctoreren
› Dienst Internationalisering
› Bibliotheken
› Nieuws

› Agenda
› Cultuur
› Sport
› KU Leuven-shop
› Contact

INTERNE TOOLS
› Toledo
› KU Loket
› Webmail
› Intranet
› Wie-is-wie
› Organigram

OTHER LANGUAGES
› English
› Français
› Deutsch
› Español

› Русский

TOON MEER keyboard_arrow_down

2016 © KU Leuven Disclaimer Cookiebeleid Volg KU Leuven via