Vous êtes sur la page 1sur 3

Пам’яті Я.В.

Мозіля
ЕЛЕГІЯ
Музика — безумовна, абсолютна істина,
оскільки випливає з душі людини,
саме з глибини світу її почуттів.
Я. Олексів
Я. Олексів
j j Œ
œ. œ œ ˙ Œ œ. œ œ ˙
& 43
Posatamente lamentoso

∑ Œ Œ œ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
p
& 43 ˙ . ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
F.B. p

j
œ. œ œ ˙ œ
œ̇ . œ œ ˙ j
& ˙. ˙. ˙.
8

#˙ œ. œ œ ˙.
œ ˙. ˙.
Œ ? Œ œ œ jœ
& ˙. ˙ œ ˙˙ œ ˙. .
œ˙ . œ
Œ ˙ . ˙˙ . #œ ˙
˙


15

&œ œ œ˙ œ œ ˙ œ
˙. œ œ˙ . . œ . ˙. œ̇ . œ œ # ˙˙ .. ˙.
œ. œ œ
?œ œ œ jœ œ œ œ J
˙. .
œ˙ . œ ˙. ˙˙ . œ ˙˙. ˙. ˙.
#œ ˙. ˙.

œ
22

& ˙. ˙. ˙. j
œ. œ. œ œ œ œ œ ˙˙ .. ˙˙
˙. œ œ ˙. ˙. ˙.
J
? ˙. ˙˙ . ˙˙ .. ˙˙ . ˙˙ .. ˙˙ . ˙˙ Œ
˙. . . .
j j j
œ. œ œ ˙. œ. œ œ ˙. œ. œ œ œ˙ . œ œ ˙œ .
& ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
29

. œœ
J
œ ˙˙˙˙ ... œ ˙˙˙˙ ... œ
?œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ ˙. # ˙œ .. ˙˙ . œ
& œ̇ . œ œ ˙. œ œ
36

œ ˙. œ œ œ J
?œ œ ˙
œ œ œ #œ nœ ˙. #˙. ˙.
j
4
œ. œ œ ˙˙ . œ ˙˙. Œ #œ
& ˙. ˙˙ . # œ ˙˙ .
42 stringendo

œ œ œœ ˙

? ˙. ˙. ˙.
#˙. ˙. ˙.

#œ. j j
& œ˙ . œ œ œ œ #œ ˙ œ œ œ ˙. œ. œ #œ ## 6
48

˙. ˙. 4
#œ ˙ ˙. œ #œ œ
? ˙. #˙. ˙. ˙. ˙. #˙. # # 46

# #h.6= 60 œ . j j
œ œ ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. œœ .. œœ œ œ œ
54

& 4 ˙. œ. œ œ
J œ œ œ œœ œœ œœ œ . œ œœ œœ œœ œœœ
˙. ˙.
F
? # # 46 .
˙ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
S.B.

## œ . j
œ œ # œ ˙. œ œ œ˙ . œ ˙ œ œœ # œœ œœ œ œœ œ
57

& ˙˙ .. ˙˙ .. œ ˙
. .
œœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œœ œ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
? ## ˙ . ˙ œ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

## œ œ œ œ. j ˙. œ˙ . œ œ œ . œj œ œ œ œ
61 rit.

& œœ # œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ
œ œœ œœ œ̇œ . œ œ œ . Jœ œ ˙ . . J
œ œ œ
? ##
largamente

˙. ˙. ˙. ˙. #˙. ˙.
˙. ˙.
j œ œ . œj œ œ œ . œj ˙
## ˙ . œ œ œ œ . # œ œ œ . œj œ ˙ .
Ó . œ œ # œ 43
65

& œ. œ œ œ ˙. ˙.
œ œ œ œ œ nœ ˙. #˙. œ ˙
? ## .
˙ œ #œ nœ ˙. ˙. ˙ œ ˙. ˙. ˙. 43
œ
5
69
## 3
q = 80
˙ œ œ c œ œ œ 3
& 4 œœ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œœ œœœ 4
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P agitato, rubato
? ## 3 ˙ œ ˙. c w 43
4

## 3 ˙ . 2 œœœœœœ œ
œ œ œ œ œ œœ œ 2
c œœœœ œœœ
72 3

& 4 œœœœ œ 4 4
3

œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

œ œ œœœœœœœ œ
3

? # # 43 ˙ 42 ˙ c w 42
œ
œ œ œ w ˙
# œ œ œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ œ œ œ œ œ c w‰ œ œ # œ œ œ œ œ 42 ˙œ œ œ œ c
& # 42 œ
75

3 3
3 3

? ## 2 c 2 c
4 ˙ ˙ œ #œ 4 œ #œ

œ œœ ˙˙œ . œj œœ ˙˙ œœ œœ œœ ˙˙ œœ
# # c œœœ œ. œ œœœ œœ ˙˙ œœ # œœœ œœ œœ œœœ
Loco
78
œ œ œ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œ
& Œ
f
? ## c . j œ œ œ œ œ œ #œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œœ œœ œœ- j
œœœ # œœ œ œ œ . œ œœ œœ ˙˙
œ œ . œ œ œ œ œ
Loco

# # œœœ œœ œœœ œœ
œ
œœ œœ w
œœ . œ œ œ œ œ œ # œœ œ œ œ
œœ œ
81

& J œ œ œ
sub. p p aequo animo
? ##
˙ w w w
˙
œ # œœ w w
˙ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ wœ œ ˙ . w
## ˙ œ œ œ œ œ œ # œœ œ œ œ œ œ œ œ ww
œ œ œ œ œ œ #œ
85

& ˙ Œ
? ## w w w w