Vous êtes sur la page 1sur 18
ADINAYGRIGORE} CHFAUDIA\NEGRITOIU) (AUGUSTINAVANGHEL MATEMATICA PENTRU €CLASA A IV-A\ Gaiet de lucru CUPRINS S&ptamana 1 .. 1. Numerele naturale cuprinse intre 0 - 1 000 000 (Formare, citire, scriere) 2, Numerele naturale cuprinse intre 0 - 1 000 000 (Formare, citire, scriere) 3. Numerele naturale cuprinse intre 0 - 1 000 000 (formare, citire, scriere) Saptamana 3... 4. Numerele naturale cuprinse intre 0 ~ 1 000 000 (comparare, ordonare) 2, Numerele naturale cuprinse intre 0 - 1 000 000 (comparare, ordonare) 3. Numerele naturale cuprinse intre 0 - 1.000 000 (comparare, ordonare) 4, Numerele naturale cuprinse intre 0 - 1.000 000 (rotunjiri) SAptamana 4 .. 1. Scrierea cu cifre romar 2. Recapitulare.. 3. Evaluare. ‘Saptémana 5 .. 1. Adunarea numerelor naturale in concentrul 0 - 1 000 000, Fara trecere peste ordin 2. Proprietati ale adunarii (comutativitate, asociativitate, element neutru) . 3. Sc&derea numerelor naturale in concentrul 0 - 1 000 000, Fara trecere peste ordin ‘Sdptamana 6 .. 1, Adunarea numerelor naturale in concentrul 0 - 1 000 000, cu trecere peste ordin .. ‘Saptamana 7 .. 32 4. Sc&derea num 32 ‘SAptamana 8 . 36 1. Aflarea termenului necunoscut. 36 2. Recapitulare.. 3. Evaluare. ‘SAptzimana 9 . 1. Inmultirea unui numar cu 10, 100, 1 000. 2. Inmultirea unui numar mai mic decat 1 000 000 cu un numar de 0 cifra, 3. Inmultirea numerelor cand Factorii au cel mult trei cifre. Saptamana 10... 1. Proprietatile inmultiri. 2. Recapitulare.... 3. Evaluare.... Sdptamana 11 1. impartirea unui numéar la 10, 100, 1 000. 2 2-Impartirea ‘numerelor naturale mai mici decat 1 000 000 la un numar de o cifra (cu rest 0) 49 S&ptamana 12 1. Impartirea numerelor naturale mai mici decat 1 000 000 la un numér de o cifra (cu rest diferit de 0} 2. impartirea numerelor naturale mai mici decat 1 000 000 la un numar de doua cifre (cu rest iferit de OQ) .....ssecessees 54 3. Aflarea numérului necunoscut s&ptamana 13 4. Recapitulare. 2. Evaluare..... Saptémana 14 .. 4, Ordinea efectuarii operatiilor ‘Saptamana 15 .. 1, Probleme care se rezalva prin operatii matematice cunoscute... 2. Metoda reprezentarii grafice. Suma si diferenta .. - 3. Metoda reprezentarii grafice. Suma si raport .. 4. Metoda reprezentarii grafice. Diferenta si raport. Saptamana 16 4, Metoda comparatiei 2. Metoda mersului Saptémana 17 1. Recapitular 2. Evaluare. saptamana 18 4. Fractii. Diviziuni ale unui intreg: sutime; reprezentari p 2. Fractii subunitare, echiunitare si supraunitar 3, Compararea si ordonarea Fractillor. Saptamana 19 .... 4, Adunarea fractiilor cu acelasi numitor 2. Scaderea Fractiilor cu acelasi numitor. 3. Scrierea Procentuala (25%, 50%, 75%). ‘Saptémana 20... 4. Localizarea unor obiecte. Paralel. Perpendicular ...... 2. Coordonate intr-o reprezentare grafica sub forma de retea folosirea parantezelor rotunde si patrate.. ers Figuri geometrice ~ 1. Drepte perpendiculare, paralele Figuri geometrice - 2. Unghiuri drepte, ascutite, abtuze. Figuri geometrice - 3. Poligoane = Figuri geometrice - 4, Patratul .. Saptimana 22 .. Figuri geometrice - 1. Dreptunghi Figuri geometrice - 2. Rombul 2 Figuri geometrice - 3. Paralelogramul . Figuri geometrice - 4. Triunghiul.