Vous êtes sur la page 1sur 1

_____________________________________________________________ T3

DICTATS RÍTMICS

÷ 44 œ œ œ œ ÷ 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

1 11

2 ÷ 44 œ œ œ œ œ 12 ÷ 44 œ œ œ œ œ œ œ œ

3 ÷ 44 œ œ œ œ œ œ 13 ÷ 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

4 ÷ 44 œ œ œ œ œ œ œ 14 ÷ 44 œ œ œ œ œ œœœœœ

5 ÷ 44 œ œ œ œ œ œ œ œ 15 ÷ 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

6 ÷ 44 œ œ œ œ œ œ 16 ÷ 44 œ œ œ œ œ œ œ œ

÷ 44 œ . œ œ œ. œ œ ÷ 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

7 17

8 ÷ 44 œ . œ œ . œ œ . œ œ 18 ÷ 44 œ œ . œ œ œ œ œ œ

÷ 44 œ œ . œ œ œ. œ ÷ 44 œ œ. œ œ œ œ œ œ
3

9 19

10 ÷ 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 20 ÷ 44 œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Exercicis de dictat amb "xuleta":


Nota:

Dictat 1:.........

Dictat 2:.........