Vous êtes sur la page 1sur 3

Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016

MISSA IOANNIS PAULI SECUNDI


W XI rocznicę przejścia do Domu Ojca
Papieża Jana Pawła II

Partytura
na chór mieszany i organy

Muzyka
Henryk Jan Botor
Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016

GO: Flute 8', Bourdon 8', 4'


Pos: Flute douce 8', Gamba 8'
P: Soubbasse 16', Bourdon 8'
MISSA IOANNIS PAULI SECUNDI Henryk Jan Botor
2 kwietnia 2016 roku
Kyrie w XI rocznicę przejścia do Domu Ojca
Papieża Jana Pawła II.

° #4
q = 63

Soprano & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Alto & 4

#4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& 4

Tenor

? #4
¢
Bass 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

{
œ̇ œ œw œ œ œ
q = 63
#4 œ̇ œ œ œ œ œ œ
& 4wœ #œ œ œ œ œ œ #œ̇ œ œ̇ œ œ œ œ œœ œœ ˙œ˙ œ ˙˙œ œ ˙ w œw œ œ œ
w
mf G.O.
˙˙ ˙˙ ˙˙ œ̇ œ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙
˙ œ˙ œœ
œw œ œ œ
œ ˙˙ ˙˙ ˙˙
Organ
? # 4 œ̇ ˙ w
4

? #4 ˙ #˙ n˙ ˙ ˙ w
Pedals 4w ˙ ˙ ˙ w

° # j j j j
8 mf
S. & ∑ ∑ ∑ œ #œj œ œ œj œ œ œ œ ˙ ∑ ∑
Ky - ri - e Ky-ri - e e - le - i - son.
# mf
& ∑ ∑ ∑ j j j j j j ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
A.

Ky - ri - e Ky-ri - e e - le - i - son.

# j j j j j j œj œj œj œj œ œ ˙
œ œj œ œ œj œ œ œ œ ˙
mp mf mf
& ∑ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ ˙

T.
œ œœ J
Ky-ri - e Ky-ri - e e - le - i - son. Ky - ri - e Ky-ri - e e - le - i - son. Chri-ste Chri-ste e - le - i - son.

œ œ œ œ œ œ œJ œ œ ˙
mp
j j
mf
œ œ œ œ œ œ œJ œ œ ˙
?# œ œ œ œj œj œj œj œ œ ˙
mf

¢
∑ J J J JJ J

{
B.

Ky-ri - e Ky-ri - e e - le - i - son. Ky - ri - e Ky-ri - e e - le - i - son. Chri-ste Chri-ste e - le - i - son.

#
Pos

& œ œ œ œ w˙
w ˙ ˙˙ œ˙œ œ̇ œ œ œ̇ œ œ œ œœ œœ ˙œ# œ œ̇ œ œ˙ œ œœ œ œ̇ œ
œ
˙˙
G.O. Pos.
Org.

?# w
wœœ œ œ ˙˙
˙˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œ̇ œ ˙˙ ˙˙ ˙˙
˙œ̇ œ̇ œ ˙
Pos
˙ #˙ œ ˙
˙

?# w ˙ Ó ∑ ˙ ∑ ∑
Ped. ˙ ˙ ˙
Copyright © 2016 Henryk Jan Botor
° #
3
15 f
& œ œ œ œ œ œ œJ œ #œ ˙ ∑ ∑
S.
J
Chri - ste Chri - ste e - le - i - son.

# f
& œ j j ∑ ∑
A.
œ œ œ œ œ œ ˙
Chri - ste Chri - ste e - le - i - son.

# j j j j j j
œ œj œ œ œj œ œ œ
f mp
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‹ Chri
T.
œ ˙
- ste Chri - ste e - le - i - son. Ky - ri - e Ky - ri - e e - le - i - son.

? # œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
f mp

¢
œ œ œ œ œ ˙ J J J J J J œ ˙
B.
J J
Chri - ste Chri - ste e - le - i - son. Ky - ri - e Ky - ri - e e - le - i - son.

{
#
& œ̇ œ œ œ̇ œ œ œ œ̇ œœ œ œ œ œ̇ œ œ œ

œ ˙˙ œœ œœ
J œ̇ œ
Org. G.O.
œ̇˙ œ œ œ
Pos.

? # ˙˙ ˙˙ ˙ ˙˙ œ ˙˙ œ̇ œ #˙˙
˙

?# ˙ ˙ ∑ ∑
˙
˙
Ped.

° # mpj j j j U
rit.
j
19

S. & œ œ œ œ œj œ œ œ œ ˙
∑ ∑ ∑
Ky - ri - e Ky - ri - e e - le - i - son.

# mp U
& j j j j j j ∑ ∑ ∑
A.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
Ky - ri - e Ky - ri - e e - le - i - son.
# j j j j U
& œj œj œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑
‹ Ky - ri - e
T.
˙
Ky - ri - e e - le - i - son.

? # œj œj œ U
¢
œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑
B.
J J J J ˙
Ky - ri - e Ky - ri - e e - le - i - son.

{
rit.
w U
w
# œ œ œ œ w
& œ œ œ œ̇ œ œ œ œ̇ ˙ œ w
œ œ œ ˙œ # œ œ̇ ˙
Org.
ẇ U
w
? # n˙˙ ˙˙ ẇ ˙ w
w w n˙ #w
w

?# ˙ U
˙ ˙
Ped. ˙ #˙ n˙ ˙ n˙ w

Vous aimerez peut-être aussi