Vous êtes sur la page 1sur 4

ISUS, DOMNUL MEU

# 3 œ. ‰ œ Ÿ~~~~ œ
& 4Œ œ œ ˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
œ œ.. Œ J .
J
‰ j
? # 43 œ œ ˙ œ ˙˙
œ
j˙ œœ ˙˙ ..
J ˙.
˙˙˙ ..
.
˙.

6
# . j j j j
& .Ó ˙ œ œ ˙ œ œ #œ œ œ
œ
I - sus, Dom-nul meu, Tu-mi cu - noşti i - ni -
Spre ce - ru-n - ste - lat de - se - ori când pri -
6
# . ˙˙˙ ... ˙ œ œ.
& . œ œ œ œ J . ˙
œ œ Œ̇
? # .. ˙. ˙. j œ œ œ
J
˙. ˙. ˙. œ

# j j
œ
10

& ˙ œ
œ œ œ œœ œ œœ œ ˙˙ ..
˙ œ œ
ma... E pli - nă de drag pen - tru Ti -
vesc Un dor mă cu - prin - de de Ti -
# Œ ˙ œ œœ ˙˙
10

& œ œœ œœ œ œ œœ
#˙. œ œ œ
Œ
?# œ œ œ
J œ ‰ œ ˙.
˙.
˙ ˙.
˙.
J ˙ J
.
2 Isus, Domnul meu
# j
j ˙œ œ œj j œœ œ ˙˙ j j
14

& # ˙˙
œ ˙œ œ œœ œ
œ œ œœ œœ œœ œ œœ
J J
ne Tu ştii când sunt trist şi co - bori lân - gă ea s-o cu -
ne A - tunci aş do - ri să mă-n -alţ cât mai sus, Do - rul
œ j j ˙ j j œ œ œ
?# Ó œ œ œ œ œ œ œ ˙
Ó
œœ œœ
∑ ∑ ∑ J J
14
# Œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ j
& #˙.
œ
œœ ˙ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ ˙ œ Œ˙ ˙
# œœœ
? # ˙˙ ˙. ˙˙ ˙˙ ..
. ˙ œ ˙. .

# j j
œœ
19

& œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ
œ ˙˙ .. ˙˙
prinzi blând în dra - gos - tea Ta. M-a-co - peri cu
tot să mi-l stingi, I - sus. Ni-mic nu mă
œœ ˙
œœ œ œœ œ œ œ œ ˙˙ .. œ œ
?# œ œ œ œ ˙˙
œ ˙ œ œ
˙. ˙ J J
œœœ œœ œ ˙˙
# j œœœ œœœ
œ. œœ ˙˙
19

& œ
Œ œ œ ˙˙ œ œ. J œ œ
J
˙˙ œ œ œ œ œ œ.
?# ˙ œ œ œ œ œ ˙˙ œœœœ œ
œ ˙. œ œ J
œ

# j j j j œœ ˙˙ ..
24

& ˙œ œ œœ œœ œœ œœ .. œ œœ œœ œœ
œ œœ œœ œœ .. œœ n ˙˙ ˙.
al - bă a - ri - pă de pa - ce, Mă ierţi când gre - şesc a - des,
ţi˙ - œ leœ - gat
œ deœ . œ œmânt, œ œ œ - pă œ. œ
n ˙˙
ne pă - O cli doar mai
œœ
aş - tept,
˙˙ ..
?# œ. œ œ œ œ
˙ œ œ œ J
œ œ. œ
J n˙ œ
J J j œ œ œ œ œœ œ œœœœ
24
# œœ ..
œœ
œœ ..
œœ œ œ œœ œ˙˙ . œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ œ n ˙˙˙ œ œœœœ œ
& œ œ œ œ. œ œ œ œ œ ˙ œœœ
J
œ œ œn œ œ œ .
? # œ œJ œ J œœœ œ œ
œœœ œ œœ . j
œœ
œ œ
œ œœ nœ .
œ œœ
Isus, Domnul meu 3

# ˙ j j j j j
œœ
30

& ˙˙ ˙˙ œœ ˙œ œ œœ œœ œœ œœ .. œœ
œ
Îmi dai hai - na Ta sfân sfân - tă şi ne - pă-
În ce - rul de vă
sla - - - vă cu - rând voi so -
œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ. œ
? # ˙˙ œ œ œ. œ
˙ œ œ ˙ œ œ J
J J J J
œ œœ œœ œœœ
œ œ œ œœ .. œœ œœ œ
30
# œœœ ˙ œœ
œ œ
œ œœ .. œ œ œœœ œ
‰ œœ
& ˙˙˙ œ œ œ œ J

?# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ
œ

34
#
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙ . ˙˙
˙.
ta - tă, Ur - zi - tă cu fir ce - resc.
si, O, ce bu - cu - ri - e va fi.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙
œ œ œ œœ œ
# œœ œœ œœ œœœ ˙˙ ˙˙ œœ œ
œœ œ œ œ œœ ˙ œ œœ œ œ œ œ œ
34

& œ ˙˙
œ

œ œ œœ
?# œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ Œ
œ œ œ œ œ œ ˙
œ ˙
4 Isus, Domnul meu

39
# œ œ œ œ œ œ ˙˙˙ œœ œœœœœœ ˙
& ˙ œœ œœœœœœ ˙ œœ œ # œ œ œ œ œ œ
œ œ

? # œ œ œœ œœ œ œ. œœ j œ œœ
œ J
œ œ œ œ ‰˙ œ œœ œœ œ œœ œ # œ
œ . œ

œœ œ
# œ œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙
& ˙˙˙
44

œ œ œ œ œ.
# œœ œ œœ œ

j œ
? # ‰ œ œœ œœ Œ #œ œ. œœ œj œœ .. ‰ œj œ
‰˙ œ .
˙ .# œ œ œ . œœ
˙ œ J
# œ
œ œ. œ
J

œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœœ œœœ
œ œ œ
œ œ œ œœ œœ .. œœ œœ œ œ œ œœ .. œ œ œ œ œ œœ
49
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ ... œ œ œœ œœ œœœ œœ .. œœ .. œœ œ œ œœ
& œœ ‰œ œ œ œ œ œ œ. œœ œ
J
j ‰ j

? # ˙ .œ ˙˙ œœ ˙ œ œœ œ œœ œ œœ
œ œ
œ
œ
œ œ œœ

œ œœ
œ œ œ œ # œ œ œ ˙ .œ œ
˙
# ˙˙˙ œœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ
‰J Œ ..
54

& œ œœ œ

?# œ œœ ‰ œj œ˙ œ œ œ œ
œ œ Ó œ œœœ œœ œœ Œ ..
œ œ ˙
œ œ