Vous êtes sur la page 1sur 1

ECCE LIGNUM CRUSIS

(LIHATLAH KAYU SALIB)


Do=C,4/4 Cipt : Onggo Lukito, 30-4-07
Adagio

S 6 . 6 . 7 . 7 . 6 . . . 5 . . . 4 4 5 4 3 . 6 . 1> . 2> 1> 7 . . .


A 3 . 3 . 6 . 5 . 5 . 4 . 4 . 3 . 3 3 2 2 2 . 3 . 2/ . 2/ 2/ 2 . 3 .
T 1> . 1> . 7 . 2> . 3> . 2> . 2> . 1> . 1> 1> 7 6 7 . 1> . 6 . 7 6 5/ . . .
B 6 . 6 . 3 . 3 . 4 . . . 1 . . . 2 2 2 2 6 . 6 . 4. 4 4 3 . . .
Ec- ce lig- num cru- - sis in quo salus mundi pe- pen- dit

___ ____ ___


S 1> 1> 1> 2> 1> 3> . 7 . 6 6 6 7 6 1> . 5 . 4 4 4 5 6 7 . 6 . 3 . 6 5/ 6 . . .
___ ____ ___
A 3 33 4 3 6 . 5 . 5 5 5 4 4 4 . 3 . 3 33 2 2 2 . 3 . 2 . 2 2 3 . . .
___ ____ ___
T 6 6 6 7 1> 7 . 2> . 3> 3> 3> 2> 2> 2> . 1> . 1> 1> 1> 7 1> 7 . 1> . 5/ . 6 7 1> . . .
___ ____ ___
B 6 66 6 6 3 . 3 . 4 4 4 4 4 1 . 1 . 2 2 2 2 2 6< . 6 . 3 . 4/ 5/ 6 . . .
Ve-nite a- do- re- mus Ve-nite a- do- re- mus Ve-nite a- do- re- mus a- doremus

S 6 . 6 . 7 . 7 . 6 . 6 . 5 . . . 4 . 5 4 3 . 6 . 1> 1> 2> 1> 7 . 7 .


A 3 . 3 . 6 . 5 . 5 . 4 . 4 . 3 . 3 . 2 2 2 . 3 . 2/ 2/ 2/ 2/ 2 . 3 .
T 1> . 1> . 7 . 2> . 3> . 2> . 2> . 1> . 1> . 7 6 7 . 1> . 6 6 7 6 5/ . 5/ .
B 6 . 6 . 3 . 3 . 4 . 4 . 1 . . . 2 . 2 2 6 . 6 . 4 4 4 4 3 . 3 .
Li- hat- lah ka- yu sa- lib tem-pat tergantung Penyelamat Du- nia

S 1> 1> 2> 1> 3> . 7 . 6 6 7 6 1> . 5 . 4 4 5 6 7 . 6 . 3 3 6 5/ 6 . . .


A 3 3 4 3 6 . 5 . 5 5 4 4 4. 3 . 3 3 2 2 2 . 3 . 2 2 2 2 3 . . .
T 6 6 7 1> 7 . 2> . 3> 3> 2> 2> 2> . 1> . 1> 1> 7 1> 7 . 1> . 5/ 5/ 6 7 1> . . .
B 6 6 6 6 3 . 3 . 4 4 4 4 1 . 1 . 2 2 2 2 6< . 6 . 3 3 4/ 5/ 6 . . .
Mari menyembahNya mari memu-ji- Nya Sang Penebus Do- sa umat manusia

http://bapaknyagreg.multiply.com/music/item/22
Paduan Suara ARCHANGELI
Paroki St. Robertus Bellarminus
Cililitan – Jakarta Timur