Vous êtes sur la page 1sur 16

Notulen jaarvergadering 2009

Jaarverslagen V.V. IJmuiden seizoen 2009/2010

1
Notulen van de jaarvergadering van VV IJmuiden, gehouden op 10 november 2009.

Opening
Ongeveer dertig leden plus bestuur zijn aanwezig als voorzitter Truda Guijt de vergadering met een
vriendelijk woord opent. Met een minuut stilte herdenkt de vergadering oud-voorzitter en erelid van de
vereniging Sinus Baas en mevrouw Zwart en de heer Meyboom.

Vaststelling jaarverslag over seizoen 2009/2010


Op de notulen zijn geen op- en aanmerkingen, zodat deze worden goedgekeurd.

Vaststelling jaarverslag over seizoen 2009/2010


Ook op het jaarverslag heeft de vergadering geen kritiek.

Uitreiking speldjes en attenties.


Tien jubilarissen worden met een speldje en/of een attentie in het zonnetje gezet. Allereerst vier leden
die veertig jaar lid zijn: Paul Crezee, oud-doelman onder meer binnen de selectieteams, Leo Bel, oud-
eerste-elftalspeler en nog altijd vrijwilliger in de vereniging, Jan van Vliet, oud-eerste-elftalspeler, ook
nog altijd betrokken bij het wel en wee van de club en Boy van der Zwan, jarenlang ex-speler in de
KNVB-teams. Verder drie leden die maar liefst een halve eeuw hun trouw aan de vereniging hebben
gezworen: Bert Borst, oud-speler in verscheidene KNVB-teams en ook nog altijd werkzaam voor de
vereniging, Jan Stekelenburg, ex-selectiespeler en oud-bestuurslid, en Hans Verwoerd, voormalige
ongrijpbare buitenspeler van het eerste, waarvoor hij 250 keer uitkwam. Ook Hans verricht nog steeds
hand- en spandiensten voor de club. Ten slotte baas boven baas de twee jubilarissen die zich zestig jaar
geleden als lid hebben aangemeld en dat onafgebroken zijn gebleven: Frans van der Heide, ex-
bestuurder en oud-eerste-elftalspeler, geprezen om zijn gave techniek, en Piet Boudestein, nestor van de
club, oud-speler en jarenlang secretaris binnen het bestuur en natuurlijk erelid. Voor de vijftig- en
zestigjarige jubilarissen heeft de vereniging geen speldje in voorraad. Naast de lovende woorden
ontvangen zij uiteraard een cadeau in de vorm van een pen met inscriptie. Vanwege het groot aantal
jubilarissen èn omdat de jubilarissen zeer lange tijd lid zijn, was de IJmuider Courant uitgenodigd. Een
heel leuk interview met de heren en een “groepsfoto” waren het resultaat en verschenen de volgende dag
in de krant.

Financieel verslag van seizoen 2009/2010


Penningmeester Leo van Klink geeft een korte toelichting. Hij laat zich positief uit over de financiële
situatie van de vereniging. De jaarrekening sluit namelijk met een voordelig saldo. De exploitatie over
2008/2009 is gunstig beïnvloed door uitkering ziektefondswet en extra kantine-omzet. Deze extra
inkomsten zijn voornamelijk ingezet voor extra onderhoud van de keuken, de commissiekamer en het
dak daarvan.
Vanuit de vergadering komen geen op- en aanmerkingen.

De begroting
Leo geeft te kennen dat er geen contributieverhoging zal plaatsvinden. Hoewel de contributie-opbrengst
lager is geweest dan was begroot (er stonden wel namen van mensen in het ledenbestand maar zij waren
geen lid meer), kon de begroting uiteindelijk sluitend worden gemaakt.

Verslag van de kascommissie


Stefan Meijvogel en Bert Bakker verrichtten het commissiewerk. Namens de vereniging geven zij hun
goedkeuring aan het financieel verslag van de penningmeester.

Benoeming van de kascommissie


Stefan en Bert worden bedankt voor de bewezen dienst. Samen zullen zij zullen het komende jaar
opnieuw in de commissie plaatsnemen.

Verkiezing bestuursleden
2
Van het bestuur zijn Jules Dunselman, Eric Jonkman en Truda Guijt aftredend. Zij stellen zich
herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn en er eveneens bezwaren tegen prolongatie van hun
bestuursschap ontbreken, blijven zij aan.

Info van de bestuursleden


Over de jeugd weet Nol van Hooff te vertellen dat de afdeling “aardig” loopt. Er hebben zich in het
bijzonder veel mini’s aangemeld. Ook is er weer een jeugdcommissie gevormd, waardoor er meer
structuur in het beleid is gekomen. Wat betreft C1 kon er geen dispensatie worden gekregen voor
bepaalde spelers. Daardoor ontstond er een dilemma: of het elftal uit elkaar halen of het elftal lager laten
spelen. Voor het laatste is gekozen, waardoor het team tijdens zijn wedstrijden in de tweede klasse op
weinig tegenstand stuit.
Over zijn wedstrijdsecretariaat spreekt t Jules Dunselman van “uit de kunst”. Niet alleen is er met veel
plezier gevoetbald, ook het boetebedrag opgelegd door de KNVB, was bijzonder laag. Slechts € 100. Hij
voegt eraan toe dat dit bedrag exclusief de boetes van het eerste is. Verder is er een team bijgekomen.
Het team van Evert de Ronde heeft bewust voor IJmuiden gekozen
Wat de overige bestuursleden betreft, zij laten zich kort en bondig zeer positief over hun portefeuille uit.

Rondvraag
Jan Stekelenburg vindt het spijtig dat er zo weinig belangstelling is voor de ledenvergadering.
Volgens hem weten veel leden niet dat er een vergadering is belegd. Misschien dat aanplakbiljetten in
het clubhuis de interesse kunnen vergroten. Het verweer van het bestuur is dat er bijna 400 convocaties
digitaal per e-mail zijn verstuurd. Dus eigenlijk moet vrijwel ieder lid gewaarschuwd zijn.
Waarom geen kunstgrasveld? Strawberries en Velsen kunnen een dergelijk veld wel laten aanleggen.
Leo van Klink antwoordt dat de gemeente deze velden betaalt. De vereniging staat op de wachtlijst
hiervoor. Het zelf aanleggen van een kunstgrasveld is een te duur project voor de vereniging.

Jan Stekelenburg bedankt het bestuur voor alle moeite en inspanningen.

Namens het bestuur

Gert Moleman

3
Sociaalverslag seizoen 2009/2010
Algemeen

Truda: “Juli is in de beleving van een bestuurder een maand van uitersten. Niet voetballend Nederland
en bestuursleden zitten middenin het vakantiegevoel en willen niets liever dan uitrusten: geen
verplichtingen, zonnetje, terrasje en wijntje. Voetballend Nederland staat alweer in de startblokken om
“de wei” in te gaan en elk weekend te strijden om de winst en voor een zo hoog mogelijk plaats in de
competitie. Het groene gras lonkt zò dat het bijna onmogelijk is om tot ongeveer half augustus te
wachten om de ingezaaide velden op te mogen. Dit is ook het geval bij VV IJmuiden. Eigenlijk kan ik
daar ook wel van genieten (al kost het me soms erg veel moeite om vanuit m´n strandhuisje bij 30
graden naar de club te gaan om de eerste verwikkelingen van de trainingen te inspecteren). Het
enthousiasme van voetballers werkt absoluut aanstekelijk. Men wil weer al te graag met die bal in de
weer en genieten van de saamhorigheid in het clubhuis. Dit beeld is er niet alleen bij aanvang van het
seizoen maar blijft bij IJmuiden het hele seizoen bestaan. En zo waren de velden en de kantine in het
seizoen 2009/2010 weer het toonbeeld van prestatie leveren en gezelligheid!”

In memoriam

Begin december overleed op 69-jarige leeftijd Cees Kaan. In de jaren tachtig speelde hij in het
veteranenteam, waar hij het doel verdedigde. Ook sponsorde hij de vereniging een aantal malen met een
bijdrage in de kosten voor de kleding. Als donateur is hij de vereniging altijd trouw gebleven.
In de eerste week van januari vernamen we het overlijden op 91-jarige leeftijd van ons oudste lid. De heer
Van der Woude was de vader van Piet, Rob en André en altijd aanwezig bij de wedstrijden van zijn zoons.
Begin februari overleed Jan Visscher. Tot het vorige seizoen was hij een aantal jaren trainer van de A-
junioren. Dit trainerschap heeft hij altijd zeer deskundig en bevlogen uitgevoerd.
In dezelfde maand ontving de vereniging het droeve bericht van het overlijden van Piet van Beek. Ruim tien
jaar was hij als speler trouw en enthousiast actief in een van onze zaalvoetbalteams. Piet werd 55 jaar.
Eind februari kregen we te horen dat mevrouw Mijnsbergen, weduwe van Henk Mijnsbergen, op hoge
leeftijd was overleden.
De afgelopen winter ontvingen we eveneens het overlijdensbericht van Dirk van der Plas. Dirk heeft
jarenlang in een van onze lagere seniorenteams gespeeld. Eind jaren negentig was hij een paar jaar
elftalleider van ons eerste team.
Begin juli werd de vereniging opgeschrikt door het bericht dat op 59-jarige leeftijd Tiny Meems was
overleden. Tiny stond vanaf de ingebruikname van ons clubgebouw wekelijks op zaterdag achter de bar in de
kantine. Ook maakte zij geruime tijd deel uit van de schoonmaakploeg, destijds een groepje dat uitsluiten uit
vrouwen bestond. Het werk voor IJmuiden heeft ze altijd met volle inzet en enthousiasme gedaan.
Eveneens deze zomermaand overleed Aad (“Ata”) Verschoor. In de zestiger en begin zeventiger
jaren was hij aanvoerder van het tweede. Ook konden we hem dikwijls als supersnelle spits in het eerste
bewonderen..
Een derde verdrietige berichtgeving aan het begin van de zomer was het overlijden van Aad van Hooff op
60-jarige leeftijd. De heer Van Hooff was de vader van bestuurslid Nol en stond zijn zoon vaak bij met het
verrichten van hand- en spandiensten voor de vereniging.
Vorige maand overleed op 71-jarige leeftijd Rens de Jong. In de jaren zestig en zeventig speelde hij een paar
seizoenen in het eerste. Verder kwam hij vele jaren uit in een van onze KNVB-elftallen. Als middenvelder
viel Rens vooral op door zijn dribbels, zijn passes en zijn technische vaardigheid.

Het eerste elftal

Het hoofdveld op zaterdag als het eerste thuis speelt! Erom heen een wereldje op zichzelf. Supporters
van de tegenpartij en ons kent ons: grijs, kaal, jong (pilsje in de hand, door de KNVB verboden!),
lacherig, schreeuwerig, kritisch en altijd vol commentaar, want meestal zijn de verwachtingen niet hoog.
Zo ook het vorige jaar toen de competitie begon. Maar hoe anders dan verwacht! Misschien was men
niet altijd tevreden over het vertoonde spel, IJmuiden 1 begon zeer voortvarend. Natuurlijk zat het geluk
af en toe mee, maar punten zijn punten en geluk dwing je af. Een koppositie voor de winterstop was dan

4
ook terecht. Dus rara hoe het kon dat ons vlaggenschip er in het nieuwe jaar opeens weinig meer van
bakte? Voer voor psychologen?
Hoofdtrainer Bert van Duijvenbode over het verloop van de competitie en de oorzaak dat het op een
gegeven moment niet meer naar wens verliep: “In de voorbereiding hebben we goede resultaten geboekt
tegen hoger ingedeelde ploegen. Dit wisten we door te trekken naar de competitie, waarin we de eerste
acht wedstrijden ongeslagen bleven en de eerste periodetitel behaalden. Helaas werden de prestaties
daarna minder. Daardoor bleven we buiten bereik van een toppositie. Er is dus wisselvallig gespeeld.
Dat kwam doordat in het veld echte “leiders” ontbraken en doordat bij tegenslagen de trainingsopkomst
minder werd. Mentaal waren we het afgelopen seizoen kwetsbaar. De overwinning die mij de meeste
voldoening gaf was die tegen Jong Hercules. Deze was spectaculair omdat we bijna een helft met tien
man speelden. In deze wedstrijd liet IJmuiden zien dat het team het moet hebben van een tomeloze inzet.
Belangrijk vond ik ook de prestatie van topscorer Patrick Castricum.”
Hoe was zijn ervaring het eerste jaar als hoofdtrainer bij IJmuiden? “IJmuiden is mij opgevallen als een
club met veel sfeer. Iedereen in de club is blijkbaar even belangrijk. Spelers vinden het biertje en de
gezelligheid net zo belangrijk als de prestaties. Wellicht dat daardoor IJmuiden een club is die moeilijk
is te trainen.”

Het seizoen 2009/2010 was het laatste seizoen dat Marco Wiegman in het eerste opereerde als linksback,
midmid, linksbuiten, spits, zeg het maar, overal waar de bal was. Twintig jaar heeft hij erachter
aangerend, energieverslindend, altijd voorop in de strijd. De pitbull werd Marco genoemd, want hij beet
zich in elke wedstrijd vast om tot het laatste fluitsignaal niet meer los te laten. In de kantine zou op zijn
minst een borstbeeld van Marco moeten staan als symbool van clubliefde: 429 wedstrijden gespeeld in
het eerste en ook nog eens topscorer van het team met 61 goals, vanaf zijn jongste jaren onafgebroken
lid, ja, nooit weggegaan naar een andere club voor een paar trainingsschoenen of een ander
niemendalletje. En altijd sportief en positief! Marco bedankt!

Vivian Schoon en Paul Veldman speelden in de afgelopen competitie hun honderdste wedstrijd voor de
vereniging. Daarvoor hulde! Hopelijk blijven zij hun uiterste best doen en verbeteren zij over een
heleboel jaren het record van Marco.

Trainer Bert van Duijvenbode werd terzijde gestaan door Nico de Haas en Jeroen Verwoort, die als
elftalleiders en grensrechters functioneerden en Paul de Vlugt, die als verzorger en fysiotherapeut
optrad.

3e klasse A
Team GS GW GL VL PT V T Min
Hellas Sport 1 23 16 1 6 49 59 24
Jong Hercules 1 23 14 4 5 46 51 31
ZCFC 1 22 12 6 4 42 47 34
BOL 1 22 13 2 7 41 49 44
GeuzenMiddenmeer 1 22 11 4 7 37 51 39
Jong Holland 1 22 10 4 8 34 48 35
IJmuiden vv. 1 22 10 4 8 34 43 35
Kadoelen sv. 1 22 9 6 7 33 39 29
Wieringermeer 1 22 6 4 12 22 40 52
Blauw Wit (W) 1 22 5 2 15 17 36 61
Medemblik FC 1 22 4 4 14 16 28 58
Reiger Boys 1 22 1 3 18 6 28 77

Het tweede elftal

IJmuiden 2 kampioen.
Joop de Doodt, trainer van het kampioensteam, vat zoals hij mailt een heel leuk en sportief seizoen samen: “Het
enige wat
dit seizoen telde is kampioen worden. Dat klinkt eenvoudig, maar is het natuurlijk niet. In seizoen
2008/2009 had Hans Nieuwenhuis het tweede elftal vorm gegeven maar er was één tegenstander die net

5
iets beter speelde en daardoor kampioen werd. De verwachting was dat er twee ploegen zouden
promoveren. Dit bleek achteraf een fabel te zijn. De teleurstelling was dan ook groot bij de spelers,
omdat zij vonden dat spelen in de tweede klasse moest kunnen. Dus stelden we de doelstelling bij en
was de uitspraak ”dan gaan we voor het kampioenschap!” geboren. Voor de beker werd er heel goed
gevoetbald tegen Zandvoort en ODIN, respectievelijk eerste klasse en hoofdklasse, en de verwachting
leek niet te hoog gegrepen. De competitie startte ook heel sterk met een ruime overwinning. Dus zijn we
ervoor gegaan en werden tot de winterstop alle wedstrijden gewonnen. Het was echter een bizarre
jaargang met een heel strenge winter en daardoor vele afgelastingen. Mede hierdoor speelden we niet
tegen de nummer twee, die ons op vijf punten bleef volgen. Dit ging zover dat we van de laatste drie
wedstrijden twee maal tegen Berdos (de nummer twee) moesten spelen. Kort na de winterstop had
Berdos de voorsprong nog teruggebracht tot één punt. Ten tijde van de eerste confrontatie echter hadden
we deze weer opgevoerd tot zes punten. Een volgende confrontatie met Berdos volgde en was er een met
twee gezichten. Met de rust stonden we met 2-0 achter en stonden de jongens stijf van de stress. Na de
rust waren ze van het laatste bevrijd en ging de ploeg er vol voor. Berdos mocht blij zijn dat het bij 2-2
bleef en dat de zes punten voorsprong, met nog 2 wedstrijden te gaan, ongewijzigd bleef.. De week
daarop kon het kampioenschap dan ook zeer terecht veilig worden gesteld, want vanaf wedstrijd één
heeft IJmuiden 2 bovenaan gestaan. Daardoor zijn ploegen ook anders tegen ons gaan spelen en moesten
wij in alle wedstrijden het spel maken. Dat was sowieso een van de doelstellingen en ook leuk voor de
jongeren onder ons om ervaring op te doen. Een prettige bijkomstigheid was dat we het afgelopen
seizoen over een ruime selectie beschikten. Daarvan maakten elke week zeker zeven à acht vaste spelers
deel uit van het elftal. Het ontbreken van een ruime basis was juist altijd het probleem van het tweede
elftal geweest en maakte het ook lastig om vaste patronen in het spel te vormen. Nu konden we wel
oefenen op bepaalde patronen en bleken we in staat om verschillende systemen te spelen, waarvan het
ene natuurlijk wat gemakkelijker verliep dan het andere. In diverse wedstrijden eindigden we vaak heel
anders dan we waren gestart. Dat is interessant voor de toekomst en de ontwikkeling van de totale
selectie. Spelers uit het eerste mogen namelijk niet in een gat vallen als het even wat minder met hen
gaat en zij terug moeten naar het tweede. Andersom moeten spelers van het tweede moeiteloos ingepast
kunnen worden in het eerste elftal. Op dit moment gaat dat naar behoren. We hebben er opnieuw alle
vertrouwen in dat het komende seizoen een goed seizoen wordt. We gaan voor combinatievoetbal en
bezitten een ploeg die daarnaast ook kan strijden maar bovenal plezier heeft in het spelletje.

Ps. Mede doordat de trainer van het eerste elftal, Bert van Duijvenbode, het kampioenschap van het
tweede elftal belangrijk genoeg vond, heeft hij regelmatig de belangen van het tweede laten prevaleren.
Het kampioenschap is dan ook een kampioenschap van de totale selectie geweest. Het geeft aan hoe we
bij IJmuiden met elkaar om willen gaan. Eén voor allen en allen voor één!”

Naast Joop de Doodt als trainer was Frank Stekelenburg als elftalleider bij het reserveteam betrokken.

3e klasse A
Team GS GW GL VL PT V T Min
IJmuiden vv. 2 19 15 2 2 47 56 17
Berdos 2 19 13 4 2 40 46 20 3
BOL 2 20 12 3 5 39 54 35
ZCFC 3 20 12 2 6 38 73 42
Jong Holland 3 20 11 0 9 33 68 54
Monnickendam 3 20 8 2 10 26 47 49
Volendam (rkav) 5 20 7 3 10 23 44 61 1
Reiger Boys 2 20 7 2 11 22 46 52 1
HCSC 2 20 7 0 13 21 41 54
Dindua 2 20 3 4 13 13 29 70
Asonia 2 20 3 0 17 9 20 70

6
Het derde elftal

Jules Dunselman: “Het derde was foutief ingeschreven aan het begin van de competitie. Dit team, het
team van Willem Drijver, wilde lager voetballen omdat het flink wat spelers zag vertrekken. Ik heb hen
als derde uitgeschreven en opnieuw als tiende ingeschreven.”

Het vierde elftal

Aanvoerder Michel van Spierenburg: “Zoals elk jaar begon ons team met veel plezier aan de nieuwe
competitie. Het vorige seizoen vormden we nog het vijfde. Maar door het wegvallen van een elftal
waren we nu het vierde geworden. Op donderdag 20 augustus 2009 speelden we een eerste
oefenwedstrijd tegen het team van Juul Dunselman. Ook standaard in onze voorbereiding is de deelname
aan de toernooien van SVIJ en Stormvogels. Deze sloten we met een derde en eerste plaats af. Het leek
er dus op dat ons team in de competitie redelijk tot goed voor de dag zou komen. Jammer genoeg was
dat niet zo. Punt was dat we in de vierde klasse speelden. Je kon merken dat onze mannen over het
algemeen iets ouder waren dan de meeste tegenstanders en dat zij het verschil in snelheid niet altijd
konden goed maken met hun routine. Op een aantal jonge gasten in ons team na werden we dan ook
vaak op snelheid geklopt. Van De Brug 2 werd nog wel met veel inzet gewonnen. Ook werd er gelijk
gespeeld tegen Bloemendaal 2. Maar daar bleef het bij. De overige wedstrijden in de vierde klasse
werden verloren. Hoewel de sfeer prima bleef, werd de opkomst minder naar gelang de competitie
vorderde. Oorzaak van het laatste was dat sommige spelers te veel last kregen van hun spieren. Na goed
overleg met en met dank aan Juul konden we na de winter een gedeelte van de competitie in de zesde
klasse oppakken. Weliswaar verliepen de eerste wedstrijden in de nieuwe competitie nog moeizaam.
Maar na een aantal wedstrijden merkte je al dat het plezier in het voetballen weer helemaal terugkwam.
We wonnen zelfs nog diverse wedstrijden. Het afwisselende seizoen kreeg zelfs een bijzonder mooi
einde in het Van Klink-toernooi. Het toernooi van Jan en Leo wisten we wederdom te winnen!”

6e klasse 608
GS GW GL VL PT V T Min
Zandvoort s.v. 5 16 15 0 1 45 86 27
Jong Hercules 6 17 12 0 5 36 58 29
IJmuiden vv. 10 18 10 2 6 32 56 35
Castricum FC 8 14 8 1 5 25 36 28
IJmuiden vv. 7 18 6 1 11 19 48 54
BSM sv 2 14 5 1 8 15 29 45 1
IJmuiden vv. 4 11 5 0 6 14 37 35 1
Olympia Haarlem 2 15 5 2 8 11 34 64 6
UNO vv 2 13 3 1 9 10 39 66
Haarlem-Kennemerland f.c. 4 15 2 1 12 7 28 68
Kennemers (de) 3 1 0 1 0 1 1 1

Het vijfde elftal

Aanvoerder Evert de Ronde: “Een aantal jaren geleden is het team als tiende begonnen. We vormden
een leuk vriendenteam. Het idee was bij Rory Schepers en ik in de kroeg ontstaan en al snel kregen wij
zestien mensen bij elkaar. Natuurlijk waren er elk jaar wel kleine veranderingen, maar een vaste kern
van een man of tien is het team altijd trouw gebleven. Dat hadden we ook te danken aan onze coach
Evert de Ronde senior. Hij regelde alles voor ons tot in de puntjes. Dankzij hem hadden we zelfs een
spelersbus als we verre uitwedstrijd moesten spelen. De sfeer in het team zat er dan ook altijd uitstekend
in. Vooral tijdens de derde helft was iedereen in een goede bui. Ook onze vriendinnen kwamen vaak
naar onze wedstrijden kijken. Vanzelfsprekend bevorderde de goede sfeer ook onze prestaties met als
hoogtepunt de promotie van de zesde naar de vijfde klasse. En ook in deze hogere klasse hebben we de
laatste twee jaar redelijk gespeeld. We vormden een aardige middenmoter, die voor leuke verrassingen
kon zorgen. Zo stonden we het afgelopen seizoen op de achtste plek, terwijl we van de nummers 1 en 2
wonnen. Helaas speelden we door personele problemen ook minder goede wedstrijden. Sommige
jongens liepen en lopen nog ploegendienst. Daardoor kon het gebeuren dat we de ene week met zestien

7
man op het veld stonden en de andere week met slechts acht man. Het laatste is dan ook de oorzaak dat
ons team aan het einde van het seizoen na vier fantastische jaren ermee is gestopt. Onze coach wordt nu
leider bij de selectie van IJmuiden. Patric Kill en ik zijn met hem meegegaan. De overige spelers van het
vijfde zijn nar een ander team van IJmuiden gegaan of hebben een punt achter het voetballen gezet.”

5e klasse 503
Team GS GW GL VL PT V T Min
VEW 3 19 12 2 5 38 48 34
ODIN 59 6 20 12 1 7 37 71 52
United sv/DAVO 2 20 10 4 6 34 68 47
ODIN 59 7 20 10 4 6 34 57 46
IJmuiden vv. 5 20 10 1 9 31 52 50
Bloemendaal 3 19 9 3 7 30 53 49
Alliance '22 sv. 2 19 8 2 9 26 45 38
Castricum FC 5 19 6 8 5 26 46 46
Koninklijke HFC 2 19 6 4 9 22 49 59
VVC fc 4 19 4 1 14 13 37 74
IJmuiden vv. 6 20 3 4 13 13 38 69

Het zesde elftal

Teun Buis, al jarenlang aanvoerder, steun en toeverlaat van het team: “Afgelopen seizoen was een
seizoen met weinig ups en veel downs. Pas in de laatste speelronde konden we degradatie uit de vijfde
klasse voorkomen. Ondanks de aanwezigheid van een groot aantal oud-selectiespelers kon de (hoge)
verwachting niet worden waargemaakt. Er bestond een groot verschil qua beleving tussen deze oud-
selectiespelers en overige oudgedienden van het zesde. Veel afzeggingen en blessures leidden er verder
toe dat het veldspel beneden niveau bleef. Ook de oud-selectiespelers bleven beneden hun kunnen
presteren. In het veld leverde dit zo nu en dan de nodige irritatie op, wat uiteindelijk in de derde helft
weer goedgemaakt werd. Een groot aantal wedstrijden verloren we op het nippertje. Indien we zo nu en
dan wat meer geluk (en conditie) hadden gehad, hadden we een betere plaats op de ranglijst kunnen
halen.
Ondanks de lage eindklassering konden we op een aantal goede wedstrijden terugkijken en bleef het
plezier de overhand vieren. Aan het eind van het seizoen verlieten negen spelers het elftal onder wie vijf
oud-selectiespelers.”

5e klasse 503
Team GS GW GL VL PT V T Min
VEW 3 19 12 2 5 38 48 34
ODIN 59 6 20 12 1 7 37 71 52
United sv/DAVO 2 20 10 4 6 34 68 47
ODIN 59 7 20 10 4 6 34 57 46
IJmuiden vv. 5 20 10 1 9 31 52 50
Bloemendaal 3 19 9 3 7 30 53 49
Alliance '22 sv. 2 19 8 2 9 26 45 38
Castricum FC 5 19 6 8 5 26 46 46
Koninklijke HFC 2 19 6 4 9 22 49 59
VVC fc 4 19 4 1 14 13 37 74
IJmuiden vv. 6 20 3 4 13 13 38 69

Het zevende elftal

Jules Dunselman is niet alleen wedstrijdsecretaris van de vereniging (een van de lastigste klussen), hij
zorgt er als aanvoerder van het zevende tevens voor dat er elke week weer een compleet team op het
veld staat. Jules over zijn manschap: “Het zevende eindigde op een terechte vijfde plek in haar poule in
de zesde klasse. Na het kampioenschap van het vorige jaar waren de verwachtingen te hoog gespannen.
Zandvoort 5 werd de terechte kampioen (vorig jaar nog tweede achter ons). In dezelfde poule kwamen
ook het vierde en tiende uit, zodat er onderling leuke wedstrijden werden gespeeld. Het zevende kwam
achttien maal binnen de lijnen. Van de wedstrijden werd er zeven keer gewonnen, eenmaal gelijk
gespeeld en tien keer verloren.
8
Topscorers van ons team waren, ik zou bijna zeggen natuurlijk, Erik van de Zwet-Slotenmaker met 18
goals en Bert Deen met 8 goals.”

6e klasse 608
Team GS GW GL VL PT V T Min
Zandvoort s.v. 5 16 15 0 1 45 86 27
Jong Hercules 6 17 12 0 5 36 58 29
IJmuiden vv. 10 18 10 2 6 32 56 35
Castricum FC 8 14 8 1 5 25 36 28
IJmuiden vv. 7 18 6 1 11 19 48 54
BSM sv 2 14 5 1 8 15 29 45 1
IJmuiden vv. 4 11 5 0 6 14 37 35 1
Olympia Haarlem 2 15 5 2 8 11 34 64 6
UNO vv 2 13 3 1 9 10 39 66
Haarlem-Kennemerland f.c. 4 15 2 1 12 7 28 68
Kennemers (de) 3 1 0 1 0 1 1 1

Het achtste elftal

Aanvoerder Barry den Broeder: “Het seizoen was eigenlijk vrij identiek aan het seizoen daarvoor. Tot de
dertiende wedstrijd liep alles goed en stonden we in de competitie met dertig punten bovenaan. Net als
het jaar eerder kregen we daarna een enorme terugval door op heel knullige wijze wedstrijden te
verliezen. Daardoor vielen we weer zeer hard op de ranglijst en finishten we uiteindelijk op de zesde
plek. Zoals gewoonlijk scoorde ons team vrij gemakkelijk. Er waren wedstrijden bij met uitslagen van 6-
0, 7-1 en 8-3. En dan hebben we het over overwinningen op bijvoorbeeld Kennemers. Niet de minste
tegenstander! We kregen ook veel doelpunten tegen. De nederlaag die het meeste pijn deed was die
tegen IJmuiden 9. In de voorbereiding en de eerste competitieontmoeting wonnen we nog glansrijk van
het team. In de tweede wedstrijd echter werden wij met een 8-1 nederlaag flink vernederd. De resultaten
in beide ontmoetingen zou je kunnen beschouwen als een goede aftekening van het seizoen: dit was
wisselvallig. Debet waarschijnlijk daaraan was het feit dat we een kleine groep met spelers hadden, zo’n
zestien man. Dat brak vooral op als er één of twee geblesseerden waren. Dan was er een tekort aan
spelers, waardoor we wel eens gebruik moesten maken van gastspelers uit andere teams. Ondanks de
goede bedoelingen komt dat de prestaties niet echt ten goede, want je weet niet hoe een invaller speelt.
Zeer positief was dat de teamsfeer altijd uitstekend was. Op het veld konden we elkaar wel eens de
waarheid zeggen, ook op een harde manier. Maar na de wedstrijd waren we weer altijd vrienden en
vergaten we alles heel snel. Vol trots kan ik nog melden dat we de topscorer van de vereniging in ons
midden hadden. Nu eens was het niet Eric uit het team van Jules Dunselman, maar onze Jordi Keijzer.
Mede door zijn trefzekerheid speelt Jordy nu in de selectie en heeft hij onlangs zijn opwachting gemaakt
in het eerste. Het is zeker zo dat Jordi bij ons uitblonk. Maar bij het maken van zijn doelpunten had hij
natuurlijk voor minstens vijfenzeventig procent steun van zijn teamgenoten. Want zonder steun vaart
niemand wel!”

6e klasse 609
Team GS GW GL VL PT V T Min
Castricum FC 9 20 15 2 3 47 105 33
SIZO vv 3 21 13 2 6 41 116 46
IJmuiden vv. 8 19 12 0 7 36 78 55
Olympia Haarlem 3 20 12 0 8 36 85 57
Alkmaarsche Boys 6 17 11 2 4 35 84 53
Zandvoort s.v. 6 18 9 3 6 30 68 58
VVC fc 7 19 8 1 10 25 57 70
Schoten vv. 2 20 7 1 12 22 50 67
IJmuiden vv. 9 21 6 2 13 20 38 90
Hillegom vv 4 17 5 2 10 17 57 89
Jong Hercules 7 21 4 4 13 16 42 89
Kennemers (de) 3 13 1 1 11 4 29 102

9
Het negende elftal

Aanvoerder Rick ten Cate: “Rico den Drijver en ik hebben het negende als het ware opgericht. Het is
een echt vriendenteam, dat uit negentien spelers bestaat. De meeste van ons speelden het vorige seizoen
voor het eerst bij de senioren. Het seizoen begon hoopvol. We begonnen met een 1-0 overwinning op
Zandvoort, een elftal dat door Jules als titelfavoriet was getipt. Achteraf bleek deze ploeg niet meer dan
een lage middenmoter te zijn. Ook wij belandden aan het einde van de competitie in de lage
middenmoot. Exact weet ik de positie niet meer. Wel weet ik dat we de ene week van de mat werden
gespeeld en dat we de andere week weer eens zomaar wonnen. Hoogtepunt voor ons was de 8-1
overwinning op IJmuiden 8. Natuurlijk werd deze zege groots gevierd. Achteraf gezien was de derde
helft van de wedstrijd onze beste helft. Ik kan eraan toevoegen dat we iedere week genoeg mensen
hadden. Daardoor hadden we voor elke wedstrijd een brede selectie hadden. Hoewel iedereen ontzettend
zijn best heeft gedaan, was er ook een uitblinker te noemen: Bryan van Maren. Tot slot kan ik nog
vertellen dat de teamsfeer gedurende het hele seizoen uitstekend was. Dat kwam omdat we een echt
vriendenteam vormden.”

6e klasse 609
Team GS GW GL VL PT V T Min
Castricum FC 9 20 15 2 3 47 105 33
SIZO vv 3 21 13 2 6 41 116 46
IJmuiden vv. 8 19 12 0 7 36 78 55
Olympia Haarlem 3 20 12 0 8 36 85 57
Alkmaarsche Boys 6 17 11 2 4 35 84 53
Zandvoort s.v. 6 18 9 3 6 30 68 58
VVC fc 7 19 8 1 10 25 57 70
Schoten vv. 2 20 7 1 12 22 50 67
IJmuiden vv. 9 21 6 2 13 20 38 90
Hillegom vv 4 17 5 2 10 17 57 89
Jong Hercules 7 21 4 4 13 16 42 89
Kennemers (de) 3 13 1 1 11 4 29 102

Het tiende elftal

Willem Drijver loopt ook al weer heel wat jaren als aanvoerder van zijn team mee. Willem: “Het
afgelopen jaar draaiden wederom een wisselvallig seizoen. Hoewel we iets tegenvielen, zijn we toch
derde geworden. Door werkverplichting, afwezigheid, blessures en gastspelers of zelfs een tekort aan
mensen speelden we heel slechte en ook wel goede wedstrijden. Vaak was het resultaat van een
wedstrijd niet te voorspellen. Dit bracht niet altijd een leuke sfeer tijdens de wedstrijd. Verder moeten
we ook niet teveel klagen, want de sfeer in de kleedkamer, in de kantine en in onze stamkroeg de
Zeewegbar was na de wedstrijd als vanouds goed. Ook kregen we doordat Marcel van de Ree met
keepen moest stoppen iets meer doelpunten tegen dan normaal. Dit kwam niet door Stefan Rutten. Als
hij op goal stond blonk hij uit. Maar soms wilde Stefan ook voetballen of was hij verhinderd. In dat
geval hadden we het tijdens een wedstrijd aanzienlijk zwaarder. Het scoren ging dit jaar ook iets
wisselvalliger. Er zaten wedstrijden tussen met vijf, zes goals en zelfs maakten we een keer tien
doelpunten. Maar het gebeurde ook dat we het net van de tegenpartij niet of nauwelijks konden vinden.
Topscorers waren opnieuw Roy Binkhorst, Stefan Glas en in iets mindere mate Dennis Binkhorst.
Helaas hebben zij ons dit seizoen verlaten om hun geluk elders of in een hoger team te beproeven. Dat
geldt ook voor onze beste speler, Robin Bruins. Ondanks deze aderlating heeft de vaste kern in de
personen van Wouter Kossen, Kees Koffeman, Jos Meijer, Jordi Broere, Rick Kok, Stefan Rutten, Theo
Brouwer, Willem Drijver en niet te vergeten onze uitstekende coach René Tienstra (die ook het
afgelopen jaar alles voor ons regelde) toch besloten het dit jaar een niveau hoger te proberen. Met frisse
moed gaan we er weer tegenaan. Zeker weten dat we er een prachtig seizoen van maken!”

10
6e klasse 608
Team GS GW GL VL PT V T Min
Zandvoort s.v. 5 16 15 0 1 45 86 27
Jong Hercules 6 17 12 0 5 36 58 29
IJmuiden vv. 10 18 10 2 6 32 56 35
Castricum FC 8 14 8 1 5 25 36 28
IJmuiden vv. 7 18 6 1 11 19 48 54
BSM sv 2 14 5 1 8 15 29 45 1
IJmuiden vv. 4 11 5 0 6 14 37 35 1
Olympia Haarlem 2 15 5 2 8 11 34 64 6
UNO vv 2 13 3 1 9 10 39 66
Haarlem-Kennemerland f.c. 4 15 2 1 12 7 28 68
Kennemers (de) 3 1 0 1 0 1 1 1

Het veteranenteam

Aanvoerder Ton Postma: “Eigenlijk een herhaling van het jaar ervoor. Het viel niet mee om elke keer
weer een compleet elftal op het veld te krijgen. Dat had vooral met blessures te maken. Wat niet
wegnam dat we in sportief opzicht een goed seizoen hebben gedraaid. Dit seizoen hebben we een
aanvulling gekregen met een aantal jongens uit het elftal van Ben Springer en Eric Jonkman en hebben
we hopelijk elke week genoeg mensen. Dus we gaan gewoon weer door.”

Veteranen  1e klasse 30+ D


Team GS GW GL VL PT V T Min
Geel Wit '20 sv. VE1 20 17 3 0 54 111 35
VSV VE1 18 13 3 2 42 104 26
EDO hfc VE2 20 10 4 6 34 60 48
Schoten vv. VE1 20 10 2 8 32 71 80
Roda '23 Rksv VE2 20 9 3 8 30 58 66
SCW VE3 18 8 4 6 28 55 50
Haarlem-Kennemerland f.c. VE1 19 6 6 7 24 42 50
IJmuiden vv. VE1 18 6 2 10 20 45 51
Waterloo VE1 19 4 4 11 15 45 79 1
Badhoevedorp sc. VE3 18 2 2 14 8 30 77
Stormvogels ijvv VE1 18 2 1 15 7 31 90

Topscorers
Voor de verandering werd het afgelopen seizoen niet Erik vander Zwet Slotemaker topscorer van de
vereniging maar Jordy Keyzer uit het achtste. Vijfentwintig keer schoot hij raak. Tijdens de familiedag
kreeg hij de fel begeerde bokaal uitgereikt. Deze kon hij niet dezelfde dag thuis op de schoorsteen
zetten, daar die zoek was. Een ploeg uit Friesland had de bokaal meegenomen en een paar dagen later
weer teruggebracht. Een dolletje. Zijn specialiteit? Jordy: “Dat is denk ik mijn snelheid en het gebruik
maken in duels van mijn lichaam.” Wat was zijn mooiste doelpunt? “Moeilijke vraag, want er waren een
heleboel mooie doelpunten. Maar het mooiste denk ik wel was dat ik vanuit het midden werd
gelanceerd, waarna ik een verdediger passeerde en vanaf de achttien met mijn chocoladebeen , links dus,
de bal in de hoek hard en hoog over de keeper heen schoot in het doel.” Met zijn productiviteit heeft
Jordy zoveel indruk gemaakt dat hij dit seizoen is opgenomen in de selectie voor het eerste en tweede en
onlangs zijn debuut in het eerste heeft gemaakt. Dat Erik vander Zwet Slotemaker het scoren nog niet is
verleerd bewees zijn tweede plaats op de lijst met eenentwintig goals. Patrick Eggermont uit het tweede
werd een goede derde met achttien doelpunten. De minst gepasseerde keeper was Maurice van Lieshout
uit hetzelfde team. Slechts zeventien maal moest hij de bal uit het net halen. Dat is nog niet eens een
gemiddelde van één doelpunt per wedstrijd. Een knappe prestatie waarvoor hij op de familiedag terecht
een trofee ontving.
1) Jordy Keyzer 8 25 6) Maurits Visvliet 4 13 11) Stefan Glas 10 9
2) Erik vander Zwet Slotemaker 7 21 7) Jesper Dinkla 10 13 12) Paul Bourgonje 2 9
3) Patrick Eggermont 2 18 8) Bert Deen 7 13 13) Ronald Weber 4 8
4) Patrick Castricum 1 15 9) Marcel Nijssen 4 12
5) Frank van Voorbergen 8 13 10) Henk Hageman 5 9

11
Scheidsrechters lagere elftallen

De vereniging beschikt over twee vaste clubscheidsrechters: Jan Hogeweg en Han de Kooker. Iedere
zaterdag fluiten zij een wedstrijd en vaak gebeurt het dat ze er nog één aan vastplakken. Tijdens het
Gebroeders Van Klink-toernooi werden Han en Jan in het zonnetje gezet. Beide bedankt! Was de nood
aan de man, dan deed de vereniging nooit tevergeefs een beroep op Wybe Jaspers en Kees Brederveld.
Ook zij bedankt!

Jeugdcompetitie

Wybe Jaspers:
A1: De A-junioren hebben een moeizaam jaar gedraaid onder interimcoach Ton Guijt. Ton heeft
vanwege het overlijden van Jan Visser bij de start van de competitie het trainer/leiderschap van de A1
op zich genomen. En mede omdat het team geen vaste keeper had, konden zij geen rol van betekenis
spelen in de tweede klasse.
B1: De B1 onder leiding van Andries de Bruin had het in de najaarscompetitie moeilijk en eindigde als
derde van onderen. In de voorjaarscompetitie is het team uiteindelijk derde van boven geworden. Helaas
was de betrokkenheid van de ouders gering en stond Andries er vaak alleen voor.
B2: Het sterrenteam van Peter Kalisvaart en Toon Bax kende ook een slechte start in de competitie. Het
eindigde onderaan in de najaarscompetitie. In de voorjaarscompetitie herstelde het elftal zich prima door
in de derde klasse uiteindelijk op de derde plaats te eindigen.
C1: De C1 mocht niet in eerste klasse voetballen vanwege de aanwezigheid van een dispensatiespeler.
Dus moesten de jongens van Dennis Gouda jammer genoeg in de tweede klasse acteren. Het team van
Dennis is tot twee keer aan toe net geen kampioen geworden. In beide competities was Hillegom C1 net
iets te sterk.
C2: Het team van Bert Jansen en Ronald Maks kon geen potten breken in de derde klasse. Net op de
beslissende momenten lieten de jongens het afweten waardoor zij vaak ongelukkig verloren.
C3: Het elftal van Rieks Jaspers had de pech dat het in de najaarscompetitie net boven de middenmoot
eindigde en daardoor in de voorjaarscompetitie in een zware poule terechtkwam. Helaas sloot het team
de tweede competitie dan ook als laatste af.
D1: De D1 van Frans Zeilmaker en Jeroen van Gaal (jawel de broer van Louis) draaide volop mee in de
middenmoot. Een aantal ongelukkige wedstrijden, die nipt verloren werden, zorgden ervoor dat de
jongens dit seizoen geen rol van betekenis konden spelen.
D2: De D2 kende een moeizaam jaar. Om het voetbal heen gebeurde er van alles in het team, waardoor
de prestaties tegenvielen. Gelukkig wisten Ingrid van Velzen en Eric Brouwer een positieve draai in de
voorjaarscompetitie te bewerkstelligen en draaiden de jongens toch nog een leuke competitie.
E1: Het team van Edwin Hamers en Peter van der Laan kwam net te kort om met de bovenste plaatsen
mee te doen. De jongens speelden in de tweede klasse een knap seizoen.
E2: De E2 van Rob van Berkel en Frank Kup behaalde wisselende resultaten in de derde klasse en is dan
ook gewoon in de middenmoot geëindigd in beide competities.
E3: De E3 onder leiding van Rob Klinge kan terugzien op een goed jaar. De jongens bliezen moeiteloos
hun partijtje mee in de vijfde klasse maar werden net geen kampioen. Grote klasse jongens.
F1: De najaarscompetitie voor de jongens van Ronald Speet en Michel Allnach verliep moeizaam. De
voorjaarscompetitie ging gelukkig beter en diverse wedstrijden werden gewonnen. Leuk om te zien was
dat sommige jongens in de loop van het jaar zich goed ontwikkelden.
Mini1: De mini`s onder bezielende leiding van Wilko van de Pieterman en Jan Kremer hebben menig
tegenstander vernederd in de mini-competitie. Ook het Kids-voor-Kids- toernooi wisten ze winnend af te
sluiten.

Futsal

Eric Jonkman, die alles wat betreft het zaalvoetbal tot in de puntjes regelt: “Het afgelopen seizoen heeft
de zaalvoetbaltak met tien teams (negen senioren- en één veteranenteam) met redelijk succes aan de

12
competitie deelgenomen. Er was een kampioen te noteren. IJmuiden 8 (aanvoerder Jethro Adriaanse)
mocht met de hoogste eer strijken. Komend seizoen zullen dezelfde tien teams aan de competitie
deelnemen.”

Het clubblad

De redactie: “Behalve in de vakantieperiodes verschijnt De Spil in principe elke maand. Met de digitale
variant bereikt de vereniging tachtig procent van de clubleden. Er wordt hard gewerkt om het e-
mailbestand volledig dekkend te krijgen. Vandaar de volgende oproep aan de leden die het clubblad nog
niet digitaal ontvangen. Heb je je nog niet aangemeld, stuur dan een e-mail naar
spil.v.v.ijmuiden@gmail.com. Je wordt dan gelijk in het bestand opgenomen. Al eerder is gesignaleerd
dat zonder inzendingen van de leden het moeilijk is voor de redactie om het clubblad van voldoende en
interessante artikelen te voorzien. De dank van de vereniging gaat in het bijzonder uit naar de
redacteuren van ons magazine: Peter Reedijk en Gian Zandonà. Uiteraard willen we iedereen hartelijk
bedanken voor zijn/haar bijdrage aan De SPIL. Voor elk stukje dat wordt geschreven moet de schrijver
of schrijfster enige tijd vrijmaken. In deze snelle tijd niet de meest favoriete bezigheid van heel veel
mensen. Dit jaar zal er ook bij iedere thuiswedstrijd van de senioren een “match of de week“ zijn. Een
speler van dat team zal worden verkozen tot “Mona Lisa man of the Match”. Ook de Fysio Hoek van
Paul de Vlugt zal weer aandacht krijgen. Verslagen van het eerste hopen we ook regelmatig te kunnen
plaatsen, net als de uitslagen en standen van alle teams.”

De website

De redactie: “Via internet beschikt onze vereniging over een eigen website. Zeer verheugend is dat de
belangstelling ervoor toeneemt. Verder gebruiken we haar intensief voor de promotie van evenementen,
de verspreiding van het clubblad, foto’s en wedstrijdverslagen. Voor hun inzet bedanken we Kees
Koffeman, Jeroen Verwoort en Gian Zandonà. Gedrieën hebben zij ervoor gezorgd dat het bijzonder de
moeite waard is om regelmatig naar onze website aan te klikken en door een flink aantal pagina’s te
surfen.”

De Technische Commissie

Michel Spierenburg: “De Technische Commissie is nu al weer aan zijn derde seizoen begonnen. We zijn
gestart met Eric Jonkman en Michel Spierenburg. Eric is nu vervangen door Carlo van Zelm. Eric had
aangegeven dat hij het te druk had met zijn andere werkzaamheden binnen de vereniging en dat hij
wilde stoppen met de TC. Carlo is een welkome aanvulling en een IJmuidenman in hart en nieren. Hij
weet heel goed wat er allemaal binnen de club speelt. Zelf is Carlo nog steeds in het derde van Marco
Wiegman in actie. Na een spetterende start van het eerste in het seizoen 2009/2010 onder de nieuwe
trainer Bert van Duijvenbode trad er helaas een terugval in na de winterstop. Desalniettemin kijkt de TC
terug op een leuk jaar waarin goed is samengewerkt met de trainersstaf van de selectie en de diverse
spelers in de spelersraad. Niet vergeten mag worden dat Joop met zijn tweede team en als assistent van
Bert wederom een voortreffelijke prestatie heeft geleverd.”

Evenementen
Ook in het afgelopen seizoen konden de leden en sympathisanten van de vereniging genieten van een
groot aantal evenementen. Op 12 december organiseerden Ronald Borst en zijn vrienden een bijzonder
geslaagd feest. In De Spil van januari schreef onze voorzitter het volgende: “Het clubhuis was
omgetoverd tot een glamour en glitter place. Prachtige kerstbomen, netten langs de ramen en een
immense disco zorgden voor een topsfeer. Bijna iedereen had zich “in stijl” gekleed. Een lust voor het
oog. Goede muziek zorgde voor uitbundige danspartijen, maar er kon ook heerlijk worden gekletst.”

13
Op 19 december vond de wildavond onder leiding van George Biskanter en Nico de Haas plaats. Weer
een citaat van de voorzitter. “Niet minder dan Cock Zwanenburg zorgde voor prachtige liedjes, zodat
menigeen, tussen de bingo en loterij door, de dansvloer opzocht. Prachtige prijzen, lekkere hapjes, zang
en dans maakten ook van deze wildavond weer een succes.”

Aan het einde van de maand werd traditiegetrouw het Jaap Guijt Zaalvoetbaltoernooi gehouden.
Ofschoon er op een doordeweekse dag werd gespeeld, waren vrijwel alle jeugdleden en alle
seniorenteams in sporthal IJmuiden-Oost present. Het zesde zegevierde uiteindelijk door van het eerste
te winnen na het nemen van strafschoppen. Het feest in de sporthal werd opgeluisterd door de muziek
van Jack en Jack. Ook deze dag met het muziekfestijn als uitsmijter was zonder meer “toppie”, zoals de
voorzitter het in het clubblad aanduidde.

Niet op nieuwjaarsdag zelf maar een dag later kregen de leden gelegenheid elkaar het allerbeste voor het
nieuwe jaar toe te wensen. Aan de receptie die druk werd bezocht ging een nieuwjaarswedstrijd van het
eerste tegen oud-eerste-elftalspelers vooraf.

Een laatste superfeest konden we in maart meemaken. Initiatiefnemers en uitvoerders waren Willem
Drijver en Kees Koffeman. Volgens de voorzitter een waanzinnig succes: “Bij zanger Wolgang
Schwalbe stond de kantine op z’n kop. Heel even leek het mis te gaan omdat iedereen op onze kostbare
tafels ging staan maar omdat er keurig gehoor werd gegeven aan het verzoek om “met beide benen op de
grond te blijven”, bleef het feest ook een echt feest! Er was een verwarmde biertent, een bbq met
braadworst, bierpullen met IJmuidenlogo, schlagerzang en discodans. Tevens was menigeen verkleed.
Ook de dames. Hartstikke leuk!”

Helaas gaat een voetbalseizoen in een zucht voorbij. Meestal wordt er eind april nog wel gevoetbald,
maar begin mei zijn de meeste competities definitief afgerond. Gelukkig voor de fanatici onder onze
leden, die het voetballen nooit moe zijn, dat er medio mei nog het Gebroeders van Klinktoernooi is.
Voor een laatste stuiptrekking kunnen zij op de voetbalvelden die nog niet ingezaaid zijn terecht. Als
winnend team kwam het vierde onder aanvoering van Marcel Spierenburg voor de dag. Eigenlijk geen
verrassing, want de mannen van het vierde hebben het toernooi al eerder op hun naam geschreven.
Uiteraard was ook het toernooi bijzonder geslaagd met vooral een derde helft die heel lang duurde.

Tot slot was er voor de clans binnen de vereniging de familiedag. Op de laatste zaterdag van het
voetbalseizoen traden zij tegen elkaar in het strijdperk om te vuur en te zwaard voor de allerhoogste eer
in allerlei spelletjes te strijden. De voorzitter, zoals zij dat in het meinummer verwoordde: “Maar liefst
negenentwintig teams hadden zich ingeschreven! En deze dag liep werkelijk op rolletjes: mooi weer, goede
geluidsinstallatie van “Ground Control”, perfecte service en spelletjes van “Koppers”, de voortreffelijke
BBQ van Leo en Meindert, de inzet van de familie Biskanter en vele barmedewerkers, de aanwezigheid van
scheidsrechters en spelleiding en de vertrouwde, heerlijk muziek van Jack en Jack. Voor het feit dat bijna
alle leden de club volgend seizoen trouw blijven en als dank voor het prettige, sportieve en gezellige seizoen,
zorgden bestuur en een aantal sponsors nog voor een spetterend optreden van niemand minder dan de zanger
van het Duitse Lied “Wolfgang Schwalbe. Een onvergetelijke dag.”

Een evenement van een andere orde was de uitreiking van een lintje aan Gerhard Verwoort. Mede op
voordracht van IJmuiden, vanwege zijn jarenlange inzet, heeft Gerhard “op koninginnedag” een koninklijke
onderscheiding gekregen.

Acties

Het verhaal van de Vomar Klant-is-koning is onveranderd. De kaart kan de verenigingskas spekken.
Daarop wordt ten behoeve van de vereniging automatisch bijgehouden hoeveel iemand in de supermarkt
besteedt. Vervolgens maakt de VOMAR, begonnen als grutterij aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden,
(eigenlijk zou de VOMAR een van onze hoofdsponsors moeten zijn!) een half procent van het totaal
naar de rekening van de vereniging over. Dus voor chips, hamburgers, cola en bier niet naar Aldi, Lidl,
Dekamarkt of Albert Heijn maar naar de VOMAR!
14
Verder was er de Grote Club Aktie. Petra Spierenburg (echtgenote van bestuurslid Michel) heeft deze
actie voor de vereniging georganiseerd en maar liefst 1500 euro opgehaald. Een lot kostte € 3, waarvan
€ 2,40 naar de clubkas gaat. Een lucratieve zaak! Doch ook een "megaklus", aldus Petra. Petra bedankt!

De sponsorcommissie

De sponsorcommissie is volop actief bezig voor onze club. Hoewel het een zeer arbeidsintensieve klus is
en de recessie ook meespeelt, hebben wij toch een aantal successen kunnen noteren zoals het aantrekken
van nieuwe sponsors, te weten: restaurant Kreta, Slagerij v/d Linden, Slijterij Zeewijck, Pizzeria Mona
Lisa, Schot enz,.De commissie bestaat uit Arnold van Hooff, Ewout Blom, Gian Zandonà en Eric
Jonkman. Mocht u nog mogelijke sponsors weten, neem dan gerust contact op met een van de
commissieleden.

In en rond het clubgebouw

Truda: “Er wordt volop genoten van onze prachtige kantine. Het opknappen gaat overigens nog steeds
door. Omdat Nol het clubgebouw en het complex “in zijn portefeuille” heeft gekregen, wordt er goed op
toe gezien dat alles ook mooi blijft. Verlichting, schilderwerk enz. zijn allemaal zaken waar Nol zich
mee bezig houdt. Tevens heeft Nol werkbesprekingen met Karl Wichman en Mohammed Aljazairy.
Twee mannen die de kleedkamers schoonmaken, kantine opruimen, blad verwijderen, de lijnen op de
velden zetten, enz., enz.. De velden zijn natuurlijk het territorium van Co Smink. Aan het einde van het
seizoen zorgt hij ervoor dat de velden klaar zijn om geprepareerd te worden; aan het begin van het
seizoen maakt Co ze weer speelklaar. Dank aan Co voor dit “achter de schermen werk”.
Een schone kantine wordt verzorgd door Maarten van den Oever, Jan van Klink en Siem Entius. Helaas
is Gerard Plug gestopt, maar hij heeft het dan ook jaren gedaan. Lambert Westland, die inmiddels aan
beide knieën is geopereerd, zou niets liever willen dan weer schoonmaken, maar voorlopig houdt hij van
achter de bar toezicht.
Andere namen die onlosmakelijk met de kantine zijn verbonden en elk jaar weer van de partij zijn, zijn:
Leo van Klink, George Biskanter, Oom Jos en Jack Post. We zouden niet weten wat we moeten
beginnen zonder hen.”

Het bestuur

Truda: “Net als vorig seizoen zijn we met z´n zevenen. Elke maand wordt er aan de bestuurstafel
vergaderd, terwijl dagelijks via de email allerlei zaken, die in de vereniging spelen, aan elkaar worden
doorgegeven en/of besproken. De sfeer in het bestuur is bijzonder prettig.
Er zijn wel een paar verschuivingen. Gian is via de weg der geleidelijkheid voorzitter van de
jeugdcommissie geworden en Nol bestuurslid facilitaire zaken. Voor Gian is dit een behoorlijke
taakverzwaring maar door uitbreiding van de jeugdcommissie en het harde werken van haar leden, is het
vooralsnog te doen.
Natuurlijk mist het bestuur nog steeds een secretaris maar met de hulp van Gert Moleman redden we ´t.
Wanneer ondersteuning bij brieven en uitgaande post nodig is, kan Gert ingeschakeld worden. Dit
jaarverslag is ook van zijn hand en daar is het bestuur misschien wel het meest blij mee. Een verslag als
dit vergt immers uren vrije tijd. Gert, dank daarvoor!
Een andere taakverlichting voor het bestuur is de aanstelling van Hans Nieuwenhuis als hoofd opleiding.
Mede door Hans is een prachtig jeugdplan geschreven en samen met de jeugdcommissie heeft Hans
ervoor gezorgd dat de jeugdafdeling een goede impuls heeft gekregen. IJmuiden mag zich ook nog eens
gelukkig prijzen met het feit dat Hans scout bij Ajax is en aan de voetbalschool van Piet van der Kuil is
verbonden.
Al met al is er voor het bestuur veel te genieten en dat doen we dan ook. Zeker ook omdat, zoals in het
stukje over de evenementen al is geschreven, alle leden, vrijwilligers en sponsors de club trouw zijn
gebleven en toegezegd hebben dit volgend seizoen ook weer te doen.

15
Het bestuur dankt iedereen hiervoor. Een speciaal woord van dank is aan hoofdsponsor Maarten
Buitendijk. Ondanks de kredietcrisis was hij dit seizoen weer de hoofdsponsor en zegde toe dit volgend
seizoen ook weer te willen zijn.”

Namens het bestuur,

Gert Moleman

16

Centres d'intérêt liés