Vous êtes sur la page 1sur 21

COLLECTION MARC ET ERIC FRANCERIES

DUOS pour GUITARES


transcriptions :

MARC et ÉRIC FRANCERIES

1. ALBENIZ
E. GRANADOS - M. DE FALLA

zeguitare
SOMMAIRE

1. ALBENIZ
CUBA .. . . . . ... . . ....... ....... . ... . . ........ 4
EL POLO ...... . . . .. . . ... . .... .... . .... . ..... 6

E. GRANADOS
INTERMEZZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ORIENTAL . . .. ... .. ..... .. . .... ...... .. . . .. . . 15
VILLÀNESCA . . .. ... ... .. . . . .. ....... .. ... . .. 16

DANSE ESPAGNOLE No 5 . . .. . . . . .. . . .... . .... 19

M. DE FALLA
DANSE RITUELLE DU FEU . . . .. ........ .. .. .. 20

1Jl1J
/_ ~
@' 1986 BY
EDITIONS J.M. FUZEAU S.A.
e B.P. 6,79440 COURLAY- FRANCE N° 718
4

Guitare II CUBA
Transcription 1. ALBENIZ
Eric Franceries 1860-1909

ê#lte i: yi lâ: Yj lj: yi IJ: Yji~LBJI~# ~J~I


'üp ~@ifJ
#
114
.e-. . G)
~- t m
p
·
fj~ 1JiGO] 1; Pt: 1~ gftB 1

,~ $4 JijJ IIJptJp:jJip.::;JJJJIJnJJ~êlJI!JJdJJI
êü#t t:r1'E;t 1;ur fr 1Ff er r 1yu rre 1acr ,. 1
® ~ D ...g,

' ##J
#
Y fiJ J J J 1EJ J J :t J 1 ~ #Ù" 1~~ 1 ~
~ ~ 1~: ' 1 1
&~ ~: ~ f ~: y? 1LfJ D if 4 1 1 1 tp 3 if 643 J
1 1

,~ ÎUJgl-i! fJJ1;~~~~ ffiiJ~BEfl


,~ JBJ]IJJtfJ)I@@JDIJqLaJI.~q~ JJJI;LM 1

#. .

'#p :JltJcl11JP1ftçrl~: 'Il~:'?~~~ Y~l~: ~? 1


'y. j@J11j2 fJJijUJJitt:fJ)IJUlJI;~I
'" J Jffi
rF 1:Jl i 1;30 ·rr::c'S;'t 1, tlfÊf 1
@ (j)
1Ff Fr r$
1

© 1986 by Editions J.M.FUZEAU SA. COURLAY· France E.F. 86 102


5

,~ ~ urrr 1cg çr 1~ n m lfJJfJJ 1f.Jdu- 1


~

,~ JJJ{jJ liJJJ J J 1JJJjJQ 1~1 JJ Jj Il J JJfJJ 1


Cantando meno rn osso V2 BV-----,

,~ JJJ:iJJ 1 J. lg i ~ ~~~~q~ t 1car tr 1'F"


.....____......

' ca H11 EU ·Éou l~fm .PJ l·r 1r-· 1j@j,; 331


&l~: lgggnJ 1f: lggJtH 1~: lggJiH 1/J]JJgl

ft 1~·ûf'ê.fi 1f 1~ffËt± 1 trtttl 1 EFter; 1


f

' f: 1•f: (ê"


p
1~ ŒêÜ 1ê" 1, c!Ëtr 1t rcËf) 1

E.F. 86 102
6

EL POLO
Transcription (Extrait de !beria) 1. ALBENIZ
Eric Franceries 1860-1909

doux en sanglotant-le chant marque et tres souple

©1986 by Editions J.M.FUZEAU SA. COURLAY-France E.F. 86102


7

"~ - 90
...
.._, .......
b• ~qA
-- .....-..... liii11 "'1

.; •
r~v rit. -
poco mena mosso
1)'-~

"i # g 1 ! ~ ~ ~ ~ 3~ ~ t"
F
Mouvement

i ~ 1~1~ P11, FJ~I tr;il~ttilr fJ~I, 911


2
calendo moltcppp

'~ r r ~ ~ 1, nuS 1 1'r ë ! ,1~ ;g ,~~~dij:JI~ug ~ 1


rzt·
1

calendo a tempo poco rz·t.

!nol m

,. ~~1[ r 1'~ 081 11%tl11 'l~!fl1 1Ô;qJJ l&i~~~~i 1)l''Uil


rit. ~ -==::::::::. ~
11201
,. JJq~ltpEJiiJJ' JilfHJ-If'J l~[]qjl~i@ql
>
-======
,uo,p:IJ$@ii~~~Jifl 'lbfS,I;&• a~~i~ llfiJcJlfl
-==-=

'* '~ "9: JJ ~1 ~ 1~ $4~1 j


11301

V
1 1 J j1l Jtg; l&qjqlq~ 1 &iJ~I
~roro~ro
=t '1

E.F. 86102
8

E.F. 86 102
9

E.F. 86 102
10

12701 ~
&• J 1 l!l"~~ t;l§ 1 1Jl Jlq~J 11 01 1~ ~ '"~ 1 lpuG§ ~ 1
pp #

'# :J> n;ll'f ~'~ 1 tb 1 1 r r :: =t 1 !1 r~ ~~ ti c # =t 1 , 90 1

&~ ~ 1 ~ '11Π'1 u '1 ~ s! '1


l2sol
d f ~êf
r:-..

1 1 , wej \:.1
'1 l"d •Q
pp
1 !1 ôJ 1

rit. molto
II

'u ., oJ> ~llf!~ '~ li# nJ- If a ' 1 lél ô'~ 2- 1,1 0 '~ 1
l3ool
& t!Jî uJ!:t ffi; LB lll:U H 1!1 ~fih I#Jf ~; 1; nj Jq 1
1

, ~ ~ ~q~j; 9~ 1; ;q ij 1; e: 1; ~ 11~ l.l§#],lq 1 '1 1


~~ ~. . ~
,~ !1 ~Gh 1~lB; 1 !1 IQ l~(j ôJ ôJ M 1•~i Ü!/J 3 ~ J 1
~
'# ~ ~tl 1f J t 1#) f jil
q
b b bb b
@:
.fff
p~~~
J>êJr >

:
j
1#~· -~ p1
&# ui lÜ '1 lü)lüE 1 1biJ lU vi~~~- f 1 ID~~1Jl '1 ~ f 1 fq 1

~ ~ ~ ~ .u #~ f ~ r
E.F. 86 102
11

'* tp ~ l':p '1 ~p ,1'1


ifq '1 '1 1 ':p '1 1 '1 1t:p '! 1 '1 1

'* g~ 1f"~ lq' ., fq tl__jj~r A~ 1fq·~"l lnj 1


'1 '! 'l '1
l3sol

1 1
f p
ln$ 1
cresc.

'* ., ~ l 4"l Î 1"ll4 1"'''~ ~~,,4~t~td r~ ~


1

E.F. 86 102
1 1
'
12
INTERMEZZO
(Extrait le "Goyescas")
Transcripiton
Eric Franceries E. GRANADOS

4' 2
:i: j #
in .J·qr t 1
4 J ;r !qrr
g=a
1 clqJ ·~ ~r· 4.a qr1 1.
-1
1
4
.a r: 4,a1. ~r 1

~ tflt .J J 4 lw .w r 1
4 Jr 1gw1r 4 w qr 4qJ qr 1JqJ ~w 1
1 1

-# ~ , g~
i F J nJ =1
~ 1 J 1J g 1
4w ~
:::J
14 ~ •r w r r qJ qr r 1J r Ê
--j
1 1 1 1

~ tflt J r f 1qJ f C 1nJ f f 1J 1f #r 1J qr f lnJ qr ~ r 1 ~j


cresc.-===::.. 1
j '
2 1
1
#
,~11 p1J ''r 1 gqJ ~r lqgqJ ~J lqgnJ J 1guW 1'E 1 f êl'H'P JiJ o1%Ef 1
~

~~# ~ ~
[1 ar iïAJ1 1Ûln E 1n g; s 1nJhOJ11;g qJ 11 Jq~ ~ 1 Hwn.

~ *" .il; ;t'I.J ·qr·1r J J ~~- J J 1J 4 J 4 1J p J 1


1 ;. w 1 w

~li~
t" r r nJ
= 1 qJ r #r= 1~r br &J lp 1J E 1
~
J r •r 11 i!4
::-------:
----------- :;----'
...______.....

'##tif~ 1 r 1r· ~ FJ F J
~
.......__,.
ffl w J 1J 1J Il' ~ r 1
~~

E.F. 86 102
13

é~~Sf Of j J 1illœW·
r lcrF1ti1 Ê 1
~

éü#l ~n 1#;~ 1; t ~ ~ fl1 ffiœm


1
r ~

é*flJ r r hW Pr 1J E r 1r r J 1w 4 w I1:J # 1 1J. 1- 1

'##f J 1J 1<J 1J 1<J iJ 11 ~~ J 11 J j 11 ~j ;J 1


· · · q r r· r·
,~ f. j ~J 1JgJ 9
J 1~_J g1Fij~ u1r· 1r 1r r 1E ri
é*if Ft 1Ff F1Ft f 1r: 1P· 1#~: 1ij~= 1~ JnJ 1
$##f#u 4 ~11J-Jtlr lpPJ 1fdJr lpfiJ ~~~:J 1

' ~ Q: i: 1f3 J @!f3 1; ~\n r= 1n J n 1


I•F: nr #j 1
é##f f~P ~ 1; )ln n1f E? E? 1p [j [j 1t§ gg1~: 1
~ ü#J 1~9~ 11 ~ 1#~
3
1 1 àà t t t à 1g1J F 1J nJ F 1$:

'*" Pt! E.f Î~


8va - - - - - , Harm.

1 l'
2
'1@ JIJ 1f F L 1t
~ Harm. ,...-.....

Ar 1tt à 1 ii
~~
1
E.F. 86 102
15

Transcription ORIENTAL
Eric Franceries
E. GRANADOS
Andante

' 2 r EpFrr1Frf FprIl: r r pf pr1f f rfE~ 1Er Frrr 1rEErPr 1


-j ~~ •
i crFFf11 ÊF[ Frr1cE·EFrr1FrPf rr =Il JJJJJJ1 JJuJ JJJ1
a m

' .JlJJJ.d 1crrrcr1JJJJJJ1J ~J JJJ1JA~ JJJJ1crrrcr1


3

' cr rf rr r rer rf rrF~Frl rcrFrr' crrfrJ


1 1 1 ff[ Err 1

ttu Hcr JJ JJJJr cr cr 1 1 1J !J a 1r cr u 1 J 1 r uu 1


'J !JfJiu:l &#J:J Ir ggl J IJJJJ]JIJJJJJJI
'JjJJjjiJJJWJJIJJJJJJIJJJJJJIJJJJJglggggggl
al Coda+ J Lento assai

' J J J J t:_!:l; 1 1 Fi!le jJUJU]i]U]U]I jJi]Uj~ral

4J3HiJ :ëf91,]JnuJ#i~9~ JJHOU99' JJMiJ~J~ijJI


~ . ~

' JUJU]ijijij 1Ê full 1t ~?· 1ï tfflFFF 1 ~f #frdfrU 1


'~r n ugf!l r jJijUJ;Ji~@l jJUJn;Jif91 jJUJUJfif91
1

,S. +CODA ~·

€'fij)ijii3J~"!m'I~,Mii~J#Mii~JIaœJUJmij•!IJdjfi UJIl ' "1 =$>Pctï Il


©1986 by Editions J.M.FUZEAU SA. COURLAY - France E.F. 86 102
16

VILLANESCA
(Extrait des Danses Espagnoles)
Transcription
Eric Franceries E. GRANADOS

r r r r ®

.ff

p cresc.

&Y r r rrr11% ur: Jlf r fJfÎ1!f Ue 1 j


14 Pi=g 1r rr rê 1Ê Uf

© 1986 by Editions J .M. FUZEAU SA. COURLAY - Fra nce E.F . 86 102
17

1 1

.ff
al Coda~

é~ f 1J ,
41 1 fr Ff Ê 1f Üf 1EH f Ê I'Ê EQ111
Harm .

J J J J
uF
Harm. Andante express.

â Il J = J J
Harm.

' ~# 1i r 1i r Il: e ~ l l 1 = 1 = 1
f a tempo
J ~ .J ~ J ~ J ~ J qCancion y estribiUo

,~ ~ î>Hj1gn 1
1
' 1f Pf l' 1f 1 ij e

é; 33* 1 pnfln 1mu dr 1r qecc cr 1u ~ Ffo/i


:1

é üi§O~n.~nJ ~)lpRd?Biiltg@JJJij ~ji

é fl ®ft ij 1fld JJftj' E 1trrqcrcrr fr r 1U1-1J ~ fW1


~CODA
~ Harm. Harm.

é ~~~ ~ JSJ3J1GioJJ r :1i é## U F 1* r Harm.


11 r
Harm .
1e
Harm. Harm. l':\
H arm.

.u. ~ -6
~ -6
J -6
J -6
J
- 1-
~
J """""

.. :;j ~
"1
~ ~ ~ ~ ~------:~
pp-----
E.F. 86 102
19
DANSE ESPAGNOLE No. 5
Transcription
Marc Franceries
E.GRANADOS

,.~fJJ134NNr'J!AJRNr 4114,m'tr§fr~~,
1

'* fPrifff' t#M '~r§d~r;~, rfR~J~r•~r•'


,. r rf~Tr '1~t t ~ÈJ '~rwrwrwrwry~wr\wrwr:r' 3 3 3

'* lffm"~ !9i;â"g ttTt ~ 'i71t~ 'ltTt~'


'* ft9f®w '' ~ ~- Œf'ff#E ,:tr lB;~ l'
,. tEt;:.fff,#Sl ~·@ltrttu,~ c v,~ f-1 Hf'
'* Cl" rrrl rr· rrr,~51f1 Jll~~! ~ ~71 i ' 1~ ~- ~ 1
al Coda~

$#h S1 1 1~ ~~ çq ss 'il ;1 Q; fft 1r c r 1c- Ur 1


tup
~
r cr 1r- ft; 1nitr 1fèftJ 1r E r 1r- trJ 1r: t '' pp Metal. p

1
~
#b r:- Cfll r r ~ 1r ·ca 1r r- P1c- '011 r r ~ 1p* * 1r ~ d1
i
nt.

,~ Jî'd , r ~
mena
Jid~ fid , p%1 , ~~* , r Jâd~ 1 1 '~r= .iii.
'W' CODA
8va- - J
"u~i ~
~$u~g~~ii,~i!fi~Êj(Jifiji;iii~~~bif~Jr~~i~i,~U
1 Il 'Of: ' t ' 1@. i Il
© 1986 by Editions J .M.FUZEAU SA. COURLAY-France E.F. 86 102
20

DANSE RITUELLE DU FEU


Transcription
Marc Franceries Manuel de Falla

-
r---- -====='== f . .

é 4 J I~J g IJ J. l&i~
mf
-
r
lqf -
r
1&~ -
r
lqf -
r
l&i~
r
- ~~~ - lqf - 1&~ - lqf - 1&~ -
r r r r r r
4b

- - -
·j j j .tf molto marcato

é~~t.rr 1/~ u lbr)eeu 1tgg @tr 1tbr.rr 1!1 qo~ '1 1


....__...

pa m

' =lHFrfrfl EiJ r-=;L


i bt_:: jrbt:•
'1
r------
1 gr''D 1:(CrfrFrfl ifr 1't

,~lthJ r ~lirvr r-tF=Ii~h


--===============
1 1
p

&j---n~ea
---------.... ...-------..
1
1
8
Il n
.ft
:r
' g_1r 1r 1 fJs:E ~, 1r=nr~ 1pp r±r ~~
fT~ m,
---======= 3

© 1986 by Editions J.M.FUZEAU SA. COURLAY-France E.F . 86102


21

, , p1' v1' v~~ v11@ v~~ r ~~ r


al Coda~

1
P cresc. .ff p cresc.

' nSfi p 1@ p lijfi r 1@ p lgi g11(;J r lu;û -p 1


p

'@ p 1@3 p lqr r $@ P @!__sri lqr r P cresc.


1 1
.ff ~ p cresc.
1

' li? P @_J_zpi r rr tcH;rl r rau cu


1
ff
t
p pp 3 3
1

i ~ ~
®r l#f till r1??tr-= 17 1w
p
1. w 1w 1 - .1
~CODA
& ,s. ci 1'::"'1 ~ ~ ~
~ w
tr

--=====-=
1 w 1
f
r=---=--1
tr
w 1 r
tr

pp
1 @ijh SA lijh SA l#!u ~ 1
1'::"'1 1'::"'1

, yM r~ ifBn,rB n,â • , - ~~ i 1 - 1

'Jfg fttr trtr ,e-rr i*& ,eu trtr


1 1 1 1 1

, e-w ,J~&,f~n ,J ~~,e-h ,, ! , •!, *

' i ff' ,, 1 i ·i ~ 1 1 i ' ,, 1 i 1 i 1 i 1

' , ~ Il~ ~ 1, ~1 t , 1i , 1i ~~ 1t , 1 ~ t Il
E.F. 86 102