Vous êtes sur la page 1sur 14

Ginsulat ni : Elve Tacubay Tamson

Ginlaragway ni : Sheryl E. Cordero


Ginsipad-sipad ni : Rowena S. Carillo
Department of Education
Region VI – Western Visayas
Schools Division of Guimaras
Curriculum Implementation Division
LEARNING RESOURCES MANAGEMENT
AND DEVELOPMENT SYSTEM (LRMDS)
San Miguel, Jordan, Guimaras

Copyright 2017

Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides:

“No copyright shall subsist in any work of the Government of the Republic of the Philippines.
However, prior approval of the government agency of office wherein the work is created shall
be necessary for exploitation of such work for profit.”

This material has been developed through the Curriculum Implementation Division
(CID) of the Schools Division of Guimaras. It can be reproduced for educational purposes and
the source must be clearly acknowledged. The material may be modified for the purpose of
translation into another language but the original work must be acknowledged. Derivatives of
the work including creating an edited version, an enhancement or a supplementary work are per-
mitted provided all original work is acknowledged and the copyright is attributed. No work may
be derived from any part of this material for commercial purposes and profit.

ANG KAADLAWAN NI BANBAN

Writter: Elve Tacubay Tamson Language/Content Editor: Rowena S. Carillo, Ed.D.


Illustrator: Sheryl E. Cordero

Division Quality Assurance Team:

FELIZARDO S. VALDEZ III MARVE E. GELERA ARTHUR J. COTIMO, Ed.D.


Project Development Officer II Librarian II Education Program Supervisor
Learning Resource Management

Approved for the use of the Schools Division:

ELLEDA E. DE LA CRUZ
Chief – Curriculum Implementation Division

NOVELYN M. VILCHEZ, Ph.D., CESE MA. LUZ M. DE LOS REYES, CESO VI


Assistant Schools Division Superintendent Schools Division Superintendent
Ang
Kaadlawan
Ni Banban
Ginsulat ni : Elve Tacubay Tamson
Ginlaragway ni : Sheryl E. Cordero
Ginsipad-sipad ni : Rowena S. Carillo
Adlaw sang Sabado

masako ang tanan sa

pagpreparar para sa

ika-lima nga

kaadlawan ni Banban.

1
2
Nanaog ang iya

nanay kag ginhambalan,


“Banban indi kamo

maghaladalagan kag

saka pana-og sa

hagdanan. Magpungko
kamo kag mag

estoryahanay samtang

nagahulat kita sa iban mo


pa nga mga abyan”.
3
4
Pero wala gid

namati si Banban

kag nadagdag sia

sa may

hagdanan.

5
6
“Hu, hu, hu, hu. Tani

ginsunod ko lang ang

ginhambal ni nanay.

Hu, hu, hu, hu”.

Hinulsol ni Banban.

7
8
Maayo lang kay

wala sia nabali-an.

Gani masadya nga

ginselebrar ang

kaadlawan ni

Banban.

9
10
Kaarawan ni Banban

Araw ng Sabado, ang lahat ay abalang-abala sa

paghahanda para sa ika-limang taong kaarawan ni


Banban.

Bumaba ang kanyang nanay at nagsabing,


“Banban, anak huwag kayong maghabulan sa may
hagdanan baka malaglag kayo. Sa halip ay umupo
lamang kayo at magkwentuhan habang hinihintay na-
tin ang iba pang mga kaibigan”.

Ngunit hindi nakinig si Banban at nalaglag siya sa


may hagdanan.

“Hu, hu, hu, hu”. Sana nakinig ako sa sinabi ng


aking nanay”. Pagsisisi ni Banban sa sarili.

Mabuti na lang na hindi siya napilayan at masaya


na natuloy ang selebrasyon ng kanyang kaarawan.
Week 17, Monday

Message: My family celebrates birthdays.

Centres d'intérêt liés