Vous êtes sur la page 1sur 1

1 2 3 1 3.

60
2 3.15
3
3.60 3.15

7.00 7.00

0.25 3.35 0.25 2.90 0.25 0.25 3.35 0.25 2.90 0.25

0.30
0.30
F F F F

0.30
0.30

p q

3.90

3.90
3.90

3.60

3.90
p q

3.70

3.70
3.70
S(p) S(q)

S(q)
S(p)

E E E E
0.30

0.30

0.30
S(q) 0.30

9 9
i o b

0.95
S(o)
8
10 10 24

0.15
7
11
11 a 23

2.46
6
12 12 22
5
13

1.10
i 13 n

3.90

3.90
21
3.90

3.60

3.90
3.50

4
14 14
20
3
15 Circuitos suben a los S(n)
15
19
Circuitos suben a los
2 2S(a,b)

0.15
16 tableros de distribución 16 tableros de distribución
18
1
del 2do y 3er nivel 17 S(b)
del 2do y 3er nivel
17
S(p) S(a)
C-01

1.15

TD - 2
1.04
TD - 1

i a

D D
Co

D D
0.30

0.30
0.30

0.30

C-02
S(q) C-01
S(p) m
i S(p)
Co

S(d) C-02
S(c)
2.33

S(m)
Co

20.00
20.00

3.90

3.60

3.90
c
3.90

3.60

3.60

3.90

20.00
20.00

S(q) i i i
i
Co

0.15

d
Co

1.13

S(l)
Co

C C C C
0.30

0.30
0.30

0.30

l
Co

S(e)

2.05
2.35

e
Co

3.90

3.90
3.90

3.60

3.60

3.90

S(q) i i i i
Co

0.15
1.40
0.15

S(k)
Co

1.10

k f

S(f)
Co

B B B
0.30

0.30

B
0.30

0.30

S(h)

j
0.95
Co

S(j)
0.15

S(g)
Co

h g
4.10

3.80

4.10

a i i
4.10

3.80

3.80

4.10

i
Co

S(i)

i
2.70

S(q)
Co

S(q)

Co
S(q)
0.30

S(q)

A A A A
0.30

0.30
0.30

wh
0.50

0.65

i i
i
0.30
0.15

0.25 1.20 0.50 1.65 0.25 1.35 0.15 1.40 0.25 0.15 2.40 0.25 0.70 0.25 2.00 0.28 0.70 0.27

7.00 7.00

3.60 3.15 3.60 3.15

1 2 3 1 2 3

INSTALACIONES ELECTRICAS PRIMER NIVEL INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUNDO NIVEL


ESC. 1/ 50 ESC. 1/ 50