Vous êtes sur la page 1sur 4

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Guitar

Guitar

Triadlar

Kök Pozisyon 1-3-5

C Dm Em F G Am Bdim C œ Bdim Am G F Em Dm
C Dm
Em
F
G
Am
Bdim
C
œ
Bdim
Am
G
F
Em
Dm
C
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ
œ
4
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
& 4
Birinci Tel Grubu
3
5 10
7
8
12
13
15
13
12 10
8
7
5 3
T
5
6 12
8
10
13
15
17
15
13 12
10
8
6 5
5
7 12
9
10
14
16
17
16
14 12
10
9
7 5
A
B
œ 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
3
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
Ikinci Tel Grubu
8 12
10
1
3 6
5
8 6
5
3 1
12
10
8
9 12
10
2
4 7
5
9 7
5
4 2
12
10
9
10 14
12
3
5 9
7
10 9
7
5 3
14
12
10
5 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Üçüncü Tel Grubu
0
2
4
5
7
9
10
12
10
9
7
5
4
2
0
2
3
5
7
9
10
12
14
12
10
9
7
5
3
2
3
5
7
8
10
12
14
15
14
12
10
8
7
5
3
7 œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
7
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Dördüncü Tel Grubu
5
7
9
10
0
2
3
5
3
2
0
10
9
7
5
7
8
10
12
2
3
5
7
5
3
2
12
10
8
7
8
10
12
13
3
5
7
8
7
5
3
13
12
10
8

www.bilalkaraman.com

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

2

Triadlar Birinci Çevrim 3-5-1

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
9
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
Birinci Tel Grubu
8
10
12
13
3
5
7
8
7
5
3
13
12
10
8
8
10
12
13
3
5
6
8
6
5
3
13
12
10
8
9
10
12
14
4
5
7
9
7
5
4
14
12
10
9
œ œ œ œ 11 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
11
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
&
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
Ikinci Tel Grubu
1
3
5
6
8
10
12
13
12
10
8
6
5
3
1
0
2
4
5
7
9
10
12
10
9
7
5
4
2
0
2
3
5
7
9
10
12
14
12
10
9
7
5
3
2
13 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
13
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
&
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ
Üçüncü Tel Grubu
5
7
9
10
12
2
4
5
4
2
12
10
9
7
5
5
7
9
10
12
2
3
5
3
2
12
10
9
7
5
7
8
10
12
14
3
5
7
5
3
14
12
10
8
7
15 œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ ‰ œ
15
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ
œ œ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
Dördüncü Tel Grubu
10
12
2
3
5
7
9
10
9
7
5
3
2
12
10
10
12
2
3
5
7
8
10
8
7
5
3
2
12
10
12
13
3
5
7
8
10
12
10
8
7
5
3
13
12

17

! ! &
!
!
&

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Triadlar Ikinci Cevrim 5-1-3

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 19 œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ
19
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
&
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
Birinci Tel Grubu
0
1
3
5
7
10
10
12
10
10
7
5
3
1
0
1
3
5
6
8
11
12
13
12
11
8
6
5
3
1
0
2
4
5
7
9
10
12
10
9
7
5
4
2
0
21 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
21
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ikinci Tel Grubu
5
6
8
10
12
1
3
5
3
1
12
10
8
6
5
5
7
9
10
12
2
4
5
4
2
12
10
9
7
5
5
7
9
10
12
2
3
5
3
2
12
10
9
7
5
23 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
23
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ücüncü Tel Grubu
9
10
12
2
4
5
7
9
7
5
4
2
12
10
9
10
12
14
3
5
7
9
10
9
7
5
3
14
12
10
10
12
14
3
5
7
8
10
8
7
5
3
14
12
10
œ œ œ 25 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
25
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
Dördüncü Tel Grubu
2
3
5
7
9
10
12
14
12
10
9
7
5
3
2
3
5
7
8
10
12
14
15
14
12
10
8
7
5
3
3
5
7
8
10
12
13
15
13
12
10
8
7
5
3

27

! ! &
!
!
&

Gtr.

Gtr.

Gtr.

Gtr.

4

29

C

Dm

Em

Triadlar

F

G

Am

Bdim

C

! ! & 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
!
!
&
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

31

! &
!
&

1-4-5. Dereceler Majör 2-3-6. Dereceler Minör 7. Derece Yarı Düminyedir.