Vous êtes sur la page 1sur 29

Địa chỉ liên hệ một số công ty kinh doanh thương mại sản phẩm viễn thông-

điện tử tại Dubai (UAE)

A.T.E TRADING FZCO


P.O. Box99218 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 2582966 Fax: +971-4- 2582967
E-mail:
Web site:

ABACUS TRADING (L.L.C)


P.O. Box115858 Dubai
Phone: +971-4- 2946150 Fax: +971-4- 2946155
E-mail: abacus@emirates.net.ae
Web site:

AL HAMAS TRADING CO (L.L.C)


P.O. Box19546 Dubai
Phone: +971-4- 3350020 Fax: +971-4- 3356648
E-mail: alhamas@emirates.net.ae
Web site: www.al-hassan.com

AL MAZROUI - ICAS LLC (BRANCH)


P.O. Box77391 Dubai
Phone: +971-4- 4240100 Fax: +971-4- 4230741
E-mail:
Web site:

AL NOOR ELECTRONICS (L.L.C.)


P.O. Box30454 Dubai
Phone: +971-4- 2636313 Fax: +971-4- 2036020
E-mail: alnec@emirates.net.ae
Web site:

AL YOUSUF COMPUTER (L.L.C) BR


P.O. Box25 Dubai
Phone: +971-4- 3390000 Fax: +971-4- 3392377
E-mail: alyousuf@emirates.net.ae
Web site:

AL YOUSUF DIGITAL (L.L.C)


P.O. Box25 Dubai
Phone: +971-4- 3390000 Fax: +971-4- 3395544
E-mail: aycpcc@emirates.net.ae
Web site:

ALCATEL LUCENT TRADE INTERNATIONAL A G (DUBAI BRANCH)


P.O. Box34382 Dubai
Phone: +971-4- 3349988 Fax: +971-4- 3349989
E-mail: rana.chikhani@alcatel-lucent.com
Web site:

ALMCO TRADING FZCO


P.O. Box49928 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 4472300 Fax: +971-4- 4472301
E-mail:
Web site:

ALROMAILA LAND FOR OIL SERVICES FZCO


P.O. Box80757 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 2978551 Fax: +971-4- 2978553
E-mail:
Web site:

ARMITI TRADING (L.L.C)


P.O. Box283447 Dubai
Phone: +971-4- 4328526 Fax: +971-4- 4328525
E-mail: rasoul@armiti.ae
Web site:
ARRIVE LIMITED
P.O. Box17723 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8815222 Fax: +971-4- 8818272
E-mail: aneet.g@arrivecorp.com
Web site: www.arrivccorp.com

AT &T COMMUNICATIONS SERVICES GULF STATES INC. (DUBAI


BRANCH)
P.O. Box28979 Dubai
Phone: +971-4- 3310990 Fax: +971-4- 4396499
E-mail:
Web site:

ATEN COMPUTER COMMUNICATIONS SYSTEMS TRADING (L.L.C)


P.O. Box11912 Dubai
Phone: +971-4- 2822661 Fax: +971-4- 2822808
E-mail: sales@aten-me.com
Web site: www.aten-me.com

ATRA INTERNATIONAL (L.L.C)


P.O. Box4145 Dubai
Phone: +971-4- 2693005 Fax: +971-4- 2693006
E-mail: atraint@emirates.net.ae
Web site:

BAGHDAD INTERNATIONAL TRADING COMPANY


P.O. Box123030 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 3468640 Fax: +971-4- 3468641
E-mail: INFO@ATCONZ.COM
Web site:

BCN MIDDLE EAST


P.O. Box262442 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8865700 Fax: +971-4- 8865701
E-mail: ilham.harkati@ftemaximal.com
Web site: www.ftemaximal.com

BPT MIDDLE EAST FZCO


P.O. Box262245 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8860400 Fax: +971-4- 8860401
E-mail: arun.kumar@bptme.com
Web site:

BUSINESS COMMUNICATIONS (L.L.C)


P.O. Box233Dubai
Phone: +971-4- 2220186 Fax: +971-4- 2236193
E-mail: info@bcluae.com
Web site: www.bcluae.com

CENTENA FZCO
P.O. Box6488 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 3247500 Fax: +971-4- 3242500
E-mail: maritronicsdubai@maritronics.com
Web site: www.maritronics.com

CGNET FZE
P.O. Box18355 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8811971 Fax: +971-4- 8811972
E-mail: info@cgnet.ae
Web site: www.cgnet-dubai.com

COMMUNICATION DATA NETWORKS


P.O. Box52219 Dubai
Phone: +971-4- 3367805 Fax: +971-4- 3317877
E-mail: cdndx@emirates.net.ae
Web site:

COMPUTER SELECTION (L.L.C.)


P.O. Box2583 Dubai
Phone: +971-4- 3529255 Fax: +971-4- 2725213
E-mail: comsel@emirates.net.ae
Web site:

COMSTOR MIDDLE EAST (BRANCH)


P.O. Box293725 Dubai Airport Free Zone
Phone: +971-4- 2998860 Fax: +971-4- 2998870
E-mail: meleetha. aroza@westconme.com
Web site: www.me.comstor.com

COMSYS GULF COMMUNICATIONS SERVICES (L.L.C)


P.O. Box120188 Dubai
Phone: +971-4- 2692669 Fax: +971-4- 2692326
E-mail:
Web site:

CYGNUS TELECOM LLC


P.O. Box410095 Dubai
Phone: +971-4- 2243502 Fax: +971-4- 2247668
E-mail: sales@cygnustelecom.com
Web site:

DIMENSION DATA MIDDLE EAST (L.L.C) - DUBAI BR


P.O. Box4537 Dubai
Phone: +971-4- 3319300 Fax: +971-4- 3319929
E-mail: dps@emirates.net.ae
Web site: www.dpsuae.com

E - MARINE (P.J.S.C)
P.O. Box282727 Dubai
Phone: +971-4- 8814433 Fax: +971-4- 8814422
E-mail: emarine@emirates.net.ae
Web site: emirates.ae
ELCOME INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box1788 Dubai
Phone: +971-4- 8121333 Fax: +971-4- 8121300
E-mail: info@elcome.ae
Web site:

EMERSON FZE
P.O. Box17034 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8118100 Fax: +971-4- 8865465
E-mail: corporate.emerson@emerson.com
Web site:

EMIRCOM L L C - DUBAI BRANCH


P.O. Box114299 Dubai
Phone: +971-4- 3523656 Fax: +971-4- 3522983
E-mail: inguiry@emircom.com
Web site:

EMITAC MOBILE SOLUTIONS (L.L.C)


P.O. Box8391 Dubai
Phone: +971-4- 2827660 Fax: +971-4- 2827836
E-mail: pvenugopal@emsmobile.ae
Web site:

EMSQUARE (L L C)
P.O. Box21212 Dubai
Phone: +971-4- 2668225 Fax: +971-4- 2664055
E-mail: egroup@eim.ae
Web site:

FUTURE COMMUNICATIONS COMPANY INTERNATIONAL (L.LC) DUBAI


BR
P.O. Box121822 Dubai
Phone: +971-4- 3339636 Fax: +971-4- 3339626
E-mail:
Web site:

FUTURE TECHNOLOGY (L.L.C.)


P.O. Box25 Dubai
Phone: +971-4- 3392377 Fax: +971-4- 3390000
E-mail: asaleh@yousef.com
Web site: www.yousef.com

GAROLIN FZE
P.O. Box Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8870760 Fax: +971-4- 8870761
E-mail: GAROLIN@EIM.AE
Web site:

GJD FZCO
P.O. Box261065 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8876145 Fax: +971-4- 8876146
E-mail:
Web site: www.gjdco.com

GLOBAL ENGG. SOLUTIONS FZCO


P.O. Box18576 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8835633 Fax: +971-4- 8873415
E-mail: admin.dxd@blissanand.com
Web site:

GRANTEQ GENERAL TRADING (L.L.C)


P.O. Box118821 Dubai
Phone: +971-4- 3464646 Fax: +971-4- 3464647
E-mail: poornima@granteq.com
Web site: granteq.com

GULF FALCON COMMUNICATION (L.L.C)


P.O. Box252262 Dubai
Phone: +971-4- 3570395 Fax: +971-4- 3969817
E-mail: gulffalconcom@yahoo.com
Web site:

I.N.S TELECOMMUNICATIONS & CONTROL SYSTEMS (L.L.C)


P.O. Box212868 Dubai
Phone: +971-4- 3414776 Fax: +971-4- 3414779
E-mail: info@insit-me.com
Web site:

I.N.T NETLINK TECHNOLOGIES ( L L C )


P.O. Box17585 Dubai
Phone: +971-4- 3514845 Fax: +971-4- 3515837
E-mail: roy@netlinkin.com
Web site:

ID CONEX COMMUNCATION MIDDLE EAST L.L.C


P.O. Box333453 Dubai
Phone: +971-4- 3050735 Fax: +971-4- 3050736
E-mail:
Web site:

INFO TECH MIDDLE EAST L.L.C


P.O. Box50952 Dubai
Phone: +971-4- 2216604 Fax: +971-4- 2274438
E-mail:
Web site:

JABIL MIDDLE EAST FZCO


P.O. Box Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8876660 Fax: +971-4- 8876776
E-mail:
Web site:
JANGLA TRADING
P.O. Box2508 Dubai
Phone: +971-4- 2263901 Fax: +971-4- 2261270
E-mail: jec@emirates.net.ae
Web site: www.jec-corp.com

KEYMILE SYSTEMS JLT


P.O. Box18355 Dubai
Phone: +971-4- 3605947 Fax: +971-4- 3605948
E-mail: infa@cgnet.ae
Web site:

KHAYLANE TRADING FZCO


P.O. Box93954 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 2503890 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:

KOMTELL (L.L.C.)
P.O. Box51304 Dubai
Phone: +971-4- 3524162 Fax: +971-4- 3525645
E-mail: koohiji@emirates.net.ae
Web site:

KUBAI FZE
P.O. Box262881 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8831752 Fax: +971-4- 8831751
E-mail: darneypullarkot@gamail.com
Web site:

LQ SECURE FZCO
P.O. Box27676 Dubai
Phone: +971-4- 3262916 Fax: +971-4- 3262540
E-mail: INFO @LQSECURE .COM
Web site: WWW.LQSECURE.COM
MARITRONICS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box51216 Dubai
Phone: +971-4- 3247500 Fax: +971-4- 3242500
E-mail: maritron@emirates.net.ae
Web site:

MECONNECT FZCO
P.O. Box261950 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8837071 Fax: +971-4- 8837072
E-mail: rodora@meconnect.net
Web site:

MELODY HOUSE MUSICAL INSTRUMENTS (L.L.C)


P.O. Box36154 Dubai
Phone: +971-4- 2626683 Fax: +971-4- 2626682
E-mail: mhmillc@emirates.net.ae
Web site:

MINERVA TECHNOLOGIES JLT


P.O. Box261848 Dubai
Phone: +971-4- 8865730 Fax: +971-4- 8865206
E-mail: FARRUKH@minerva-me.com
Web site: www.minerva-me.com

NEW JASH ELECTRONICS ( L.L.C.)


P.O. Box44528 Dubai
Phone: +971-4- 2267787 Fax: +971-4- 2290480
E-mail: akkash@emirates.net.ae
Web site:

OPTERNA MIDDLE EAST FZCO


P.O. Box293862 Dubai Airport Free Zone
Phone: +971-4- 2997676 Fax: +971-4- 2991767
E-mail: Jehan@auriganest.com
Web site:

OPTIMUS NETWORK SOLUTIONS L L C


P.O. Box60036 Dubai
Phone: +971-4- 2280092 Fax: +971-4- 2280093
E-mail:
Web site:

OZON TECHNO COMMERCIAL (FZE)(JLT BRANCH)


P.O. Box126939 Dubai
Phone: +971-4- 4486088 Fax: +971-4- 4486089
E-mail:
Web site:

PAPITA TRADING (L.L.C)


P.O. Box14809 Dubai
Phone: +971-4- 2210218 Fax: +971-4- 2216324
E-mail: papita@emirates.net.ae
Web site:

PROQUIP SUPPLY FZCO


P.O. Box18390 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8872066 Fax: +971-4- 8872065
E-mail: PQS@PQS.AE
Web site:

QUE TECHNOLOGIES LLC


P.O. Box454350 Dubai
Phone: +971-4- 3958192 Fax: +971-4- 3958196
E-mail:
Web site:

SACHITEL TELECOM EQUIPMENT TRADING (L.L.C)


P.O. Box187127 Dubai
Phone: +971-4- 2663811 Fax: +971-4- 2663944
E-mail: sachitel@eim.ae
Web site:

SIBCA ELECTRONIC EQUIPMENT EST.


P.O. Box55472 Dubai
Phone: +971-4- 2216614 Fax: +971-4- 2278252
E-mail: sibca@emirates.net.ae
Web site:

SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS (DUBAI BR.)


P.O. Box341093 Dubai
Phone: +971-4- 8162000 Fax: +971-4- 8878986
E-mail: joanna.darnell@siemens-enterprise.com
Web site:

SILICON4ME FZCO
P.O. Box261876 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8816949 Fax: +971-4- 8816878
E-mail:
Web site:

SIMAGE TECHNOLOGIES JLT


P.O. Box454629 Dubai
Phone: +971-4- 4487237 Fax: +971-4- 4487112
E-mail:
Web site:

SKY ELECTRONICS (L.L.C.)


P.O. Box14767 Dubai
Phone: +971-4- 2260303 Fax: +971-4- 2266230
E-mail: skyelect@emirates.net.ae
Web site: www.skyelectronics.com
SOFT GAYTES INFORMATION SYSTEMS (LLC)
P.O. Box115349 Dubai
Phone: +971-4- 3969731 Fax: +971-4- 3969831
E-mail: sales@softgaytes.ae
Web site:

SPECTRA INTERNATIONAL FZE


P.O. Box18522 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8864997 Fax: +971-4- 8864996
E-mail: deniel.goerge@spectra.ae
Web site:

SPRET TRADING (L.L.C)


P.O. Box283850 Dubai
Phone: +971-4- 3990422 Fax: +971-4- 3990421
E-mail: info@spret-me.com
Web site:

SYNERGIX INTERNATIONAL FZCO


P.O. Box29187 Dubai
Phone: +971-4- 3206053 Fax: +971-4- 3206785
E-mail:
Web site:

SYSTEMS INDUSTRIAL AUTOMATION FZE


P.O. Box263130 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8886717 Fax: +971-4- 8886716
E-mail: sales@sifze.com
Web site:

T.H.E.INTEGRATED SYSTEMS (L.L.C)


P.O. Box19579 Dubai
Phone: +971-4- 2946778 Fax: +971-4- 2946480
E-mail: info@tis-uae.com
Web site:

TECHNOMIC SYSTEM MIDDLE EAST AND AFRICA LLC


P.O. Box116410 Dubai
Phone: +971-4- 3352912 Fax: +971-4- 3348592
E-mail:
Web site:

TELIO AL KHALEEJ TRADING (L.L.C)


P.O. Box13131 Dubai
Phone: +971-4- 3310303 Fax: +971-4- 3314343
E-mail: moammar4@emirates.net.ae
Web site:

THALES INTERNATIONAL MIDDLE EAST (BRANCHES) SAL (DUBAI


BRANCH)
P.O. Box125118 Dubai
Phone: +971-4- 3375200 Fax: +971-4- 3375202
E-mail: anke.scholz@thalesgroup.com
Web site:

TRADE LINK MIDDLE EAST LIMITED


P.O. Box16953 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8815449 Fax: +971-4- 8815446
E-mail: trademe@emirates.net.ae
Web site:

V FOR U COMMUNICATION TECHNOLOGY L L C


P.O. Box82426 Dubai
Phone: +971-4- 2652851 Fax: +971-4- 2650887
E-mail: almidad@yahoo.com
Web site:

WASLAH GLOBAL FZCO


P.O. Box341024 Dubai
Phone: +971-4- 3423446 Fax: +971-4- 3423556
E-mail: info@waslahglobal.com
Web site: waslahglobal.com

WESTCON MIDDLE EAST LIMITED


P.O. Box17124 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8839888 Fax: +971-4- 8839353
E-mail: meleetha.aroza@westconme.com
Web site: www.westconme.com

WEYNHA (L.L.C)
P.O. Box48789 Dubai
Phone: +971-4- 3298980 Fax: +971-4- 3298990
E-mail:
Web site:

XTREME DEFENCE SECURITY


P.O. Box261098 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8860068 Fax: +971-4- 8860069
E-mail: info@xdssecurity.com
Web site: www.xtremedefencesecurity.com

ZENER ELECTRONIC SERVICES


P.O. Box389Dubai
Phone: +971-4- 3522880 Fax: +971-4- 3524410
E-mail: marine@zener.ae
Web site: www.zener.ae

ZETEK COMMUNICATIONS (L.L.C)


P.O. Box121716 Dubai
Phone: +971-4- 2279301 Fax: +971-4- 2279308
E-mail: zetek@emirates.net.ae
Web site:
3W.NETWORKS FZCO
P.O. Box61135 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8833616 Fax: +971-4- 8834878
E-mail: info@wwwnetworks.com
Web site: www.wwwnetworks.com

ADEL ELECTRONICS CENTRE


P.O. Box111400 Dubai
Phone: +971-4- 2225873 Fax: +971-4- 2225876
E-mail: aec@emirates.net.ae
Web site: www.adelgroup-uae.com

AHMED BALFAQEEH TRADING CO. (L.L.C.)


P.O. Box5378 Dubai
Phone: +971-4- 2225560 Fax: +971-4- 2227907
E-mail: balfaqeh@emirates.net.ae
Web site: www.rage-group.com

AL AZAL TRADING CO. (L.L.C.)


P.O. Box25734 Dubai
Phone: +971-4- 2266471 Fax: +971-4- 2252850
E-mail: alazalco@emirates.net.ae
Web site:

AL BARRAK GENERAL TRADING


P.O. Box112187 Dubai
Phone: +971-4- 2661426 Fax: +971-4- 2661462
E-mail: barrak03@emirates.net.ae
Web site:

AL FALAK ELECTRONICS (L.L.C)


P.O. Box5303 Dubai
Phone: +971-4- 2955797 Fax: +971-4- 2953897
E-mail: weltrade@emirates.net.ae
Web site:

AL MASHKA ELECTRONICS TRADING (L.L.C.) (BR)


P.O. Box14563 Dubai
Phone: +971-4- 3351391 Fax: +971-4- 2278495
E-mail:
Web site:

AL MEJDAF ELECTRONICS TRADING


P.O. Box60968 Dubai
Phone: +971-4- 3365522 Fax: +971-4- 3358100
E-mail: sales@almejdaf.ae
Web site:

AL OTAIBA COMMUNICATIONS
P.O. Box31888 Dubai
Phone: +971-4- 3450444 Fax: +971-4- 3460868
E-mail: aoc@altotiba.ae
Web site:

AL WAHEEDA ELECTRONICS
P.O. Box182000 Dubai
Phone: +971-4- 3318085 Fax: +971-4- 3319766
E-mail: hameedkh@emirates.net.ae
Web site:

AL ZAMALEK ELECTRONICS (L.L.C)


P.O. Box51304 Dubai
Phone: +971-4- 3524162 Fax: +971-4- 3525645
E-mail: koohiji@emirates.net.ae
Web site:

AL ZAYANI TRADING EST.


P.O. Box26077 Dubai
Phone: +971-4- 2227100 Fax: +971-4- 2235300
E-mail: zayanitr@emirates.net.ae
Web site:

ALI BADI ELECTRONICS (L.L.C)


P.O. Box53449 Dubai
Phone: +971-4- 2246723 Fax: +971-4- 2246718
E-mail: alibadi-electonici@hotmai.com
Web site:

AUTOMAN ENGINEERING SYSTEMS LLC


P.O. Box31742 Dubai
Phone: +971-4- 2825331 Fax: +971-4- 2831922
E-mail: autmn@emirates.net.ae
Web site:

AVAYA NEDERLAND B.V.


P.O. Box72055 Dubai
Phone: +971-4- 3304050 Fax: +971-4- 3303660
E-mail: dnasr@avaya.com
Web site:

BAB AL MANDEB ELECTRONICS TRADING (L.L.C)


P.O. Box5969 Dubai
Phone: +971-4- 2264595 Fax: +971-4- 2264595
E-mail:
Web site:

BANG & OLUFSEN


P.O. Box44891 Dubai
Phone: +971-4- 3422344 Fax: +971-4- 3422355
E-mail: musaic@emirates.net.ae
Web site:
BULWARK TECHNOLOGIES (L.L.C)
P.O. Box48739 Dubai
Phone: +971-4- 2654200 Fax: +971-4- 2654200
E-mail: info@bulwark.biz
Web site:

C3 AUTOMATION (BRANCH)
P.O. Box54353 Dubai Airport Free Zone
Phone: +971-4- 2996720 Fax: +971-4- 2996733
E-mail: c3al@emirates.net.ae
Web site: www.c3automation.com

DESPEC MERA LTD


P.O. Box61050 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8811191 Fax: +971-4- 8815485
E-mail: despecme@emirates.net.ae
Web site:

DIGITCOM TECHNOLOGY (L.L.C.)


P.O. Box31255 Dubai
Phone: +971-4- 3381300 Fax: +971-4- 3381200
E-mail: digitcom.@emirates.net.ae
Web site: www.digitcom-tech.co.ae

ELTEK VALERE MEA FZCO


P.O. Box18119 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8871176 Fax: +971-4- 8871175
E-mail: jan.ronsen@eltekvalere.coq
Web site: www.eltekvalere.com

EMPHOR FZCO
P.O. Box61232 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8830233 Fax: +971-4- 8830133
E-mail: emphor@emirates.net.ae
Web site:
FALCON TELECOMM (L.L.C.)
P.O. Box6375 Dubai
Phone: +971-4- 3340933 Fax: +971-4- 3340955
E-mail: afachtel@emirates.net.ae
Web site: www.saro-gem.co.ae

GLOBAL NET (L.L.C.)


P.O. Box51304 Dubai
Phone: +971-4- 3938877 Fax: +971-4- 3938054
E-mail: info@koohijigroup.ae
Web site:

GLOCOM
P.O. Box61439 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8819229 Fax: +971-4- 8819226
E-mail: glocom@emirates.net.ae
Web site: www.glocomdtv.com

HAJI MOHD. & SONS(L.L.C)


P.O. Box9092 Dubai
Phone: +971-4- 2266276 Fax: +971-4- 2262452
E-mail: shmhms@gmail.com
Web site:

HALLMARK TECHNOLOGIES AND SYSTEMS SERVICES (L.L.C)


P.O. Box14783 Dubai
Phone: +971-4- 2246614 Fax: +971-4- 2246615
E-mail: info@hallmarktec.com
Web site:

I T CHASE .COM (L.L.C)


P.O. Box26280 Dubai
Phone: +971-4- 3597770 Fax: +971-4- 3523662
E-mail: sajan@itchase.com
Web site: www.itchase.com

INTERNATIONAL AERADIO EMIRATES(L.L.C.)


P.O. Box9197 Dubai
Phone: +971-4- 4033600 Fax: +971-4- 4033601
E-mail: ial@ial-uae.com
Web site: www.ial-uae.com

JANGLA PLAZA TRADING (L.L.C.)


P.O. Box2508 Dubai
Phone: +971-4- 2252643 Fax: +971-4- 2261270
E-mail: jec@emirates.net.ae
Web site: www.jec.corp.com

KENWOOD ELECTRONICS GULF FZE


P.O. Box61318 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8837400 Fax: +971-4- 8837255
E-mail: kenwood@kenwood.ae
Web site: www.kenwood.com

MEDIACOM INTERNATIONAL (L.L.C)


P.O. Box52704 Dubai
Phone: +971-4- 3307945 Fax: +971-4- 3961755
E-mail: rene@mediacom.ae
Web site:

MICROHIT TECHNOLOGIES (L.L.C)


P.O. Box32596 Dubai
Phone: +971-4- 2979961 Fax: +971-4- 2979964
E-mail: microhit@emirates.net.ae
Web site: www.microhit-tech.com

MICROPLEX COMPUTER (L.L.C)


P.O. Box35434 Dubai
Phone: +971-4- 3939229 Fax: +971-4- 3939449
E-mail: microplex@hicomdxb.com
Web site:

MOBILE RANGE
P.O. Box4063 Dubai
Phone: +971-4- 2292824 Fax: +971-4- 2292825
E-mail: mobilesr@emirates.net.ae
Web site:

MOHAMED ALMARZOUQI INTERNAL COMMUNICATION NETWORK


INSTALLATION L.L.C
P.O. Box251413 Dubai
Phone: +971-4- 2737667 Fax: +971-4- 2727157
E-mail: mamicni@eim.ae
Web site:

NABS INTEGRATED TECHNICAL SERVICES (L.L.C.) (DUBAI BR)


P.O. Box83832 Dubai
Phone: +971-4- 2979115 Fax: +971-4- 2682620
E-mail: nabilw@nabs-its.com
Web site:

NAELA WIRELESS & COMMUNICATION EQUIPMENT TRADING ( L L C )


P.O. Box51373 Dubai
Phone: +971-4- 2710584 Fax: +971-4- 2710659
E-mail: nailaco@eim.ae
Web site:

NETWORK ELECTRONICS (L. L. C) BR


P.O. Box25779 Dubai
Phone: +971-4- 2291689 Fax: +971-4- 2295365
E-mail: netelect@emirates.net.ae
Web site:
NETWORK ELECTRONICS (L.L.C)
P.O. Box25779 Dubai
Phone: +971-4- 2291688 Fax: +971-4- 2291689
E-mail: netelect@emirates.net.ae
Web site:

OMNIX MEDIA NETWORKS (L.L.C)


P.O. Box50999 Dubai
Phone: +971-4- 3246664 Fax: +971-4- 3246668
E-mail: omnix@emirates.net.ae
Web site:

P C C FZE
P.O. Box17473 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8830063 Fax: +971-4- 8830064
E-mail: pccfze77@emirates.net.ae
Web site: www.pccfze.com

PINNACLE COMPUTER SYSTEMS L.L.C


P.O. Box27261 Dubai
Phone: +971-4- 3350053 Fax: +971-4- 3352350
E-mail: sales@pinnacledxb.com
Web site: www.pinnacledxb.com

PROTON ELECTRONICS TRADING (L.L.C)


P.O. Box28633 Dubai
Phone: +971-4- 3963252 Fax: +971-4- 3963116
E-mail: proton@emirates.net.ae
Web site:

PULSE TRACK ENGINEERING EST.


P.O. Box28899 Dubai
Phone: +971-4- 2670140 Fax: +971-4- 2670848
E-mail: alhelli@aol.com
Web site:

REGAL TECHNOLOGIES CO. (L.L.C)


P.O. Box52 Dubai
Phone: +971-4- 3532320 Fax: +971-4- 3534707
E-mail: rajkamal@emirates.net.ae
Web site:

REICHLE & DE-MASSARI MEA FZE


P.O. Box54281 Dubai Airport Free Zone
Phone: +971-4- 2368761 Fax: +971-4- 2368762
E-mail: jose.mathew@rdm.com
Web site:

RIMAUN TELECOM LLC


P.O. Box13334 Dubai
Phone: +971-4- 2242262 Fax: +971-4- 2242270
E-mail: rizwaniqbal@gmail.com
Web site:

RITTAL MIDDLE EAST FZE


P.O. Box17599 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8834131 Fax: +971-4- 8834244
E-mail: rittul@emirates.net.ae
Web site:

SAN FORD TRADING (L L C)


P.O. Box90196 Dubai
Phone: +971-4- 2351567 Fax: +971-4- 2351569
E-mail: sanfordr@emirates.net.ae
Web site:

SATURN COMMUNICATIONS EQUIPMENT TRADING


P.O. Box80326 Dubai
Phone: +971-4- 2828260 Fax: +971-4- 2822678
E-mail: pradeep@emirates.net.ae
Web site: www.saturndubai.com

SELL FORCE INTERNATIONAL (L.L.C)


P.O. Box26102 Dubai
Phone: +971-4- 2272100 Fax: +971-4- 2278789
E-mail: sellforc@emirates.net.ae
Web site: www.sellforceintl.com

SERVER CORNER GLOBALTECH (L.L.C)


P.O. Box113464 Dubai
Phone: +971-4- 4279813 Fax: +971-4- 4473975
E-mail:
Web site:

SIGNAL TRADING
P.O. Box27268 Dubai
Phone: +971-4- 2238924 Fax: +971-4- 2233174
E-mail: signal@emirates.net.ae
Web site:

SIGTEC MIDDLE EAST L L C


P.O. Box27129 Dubai
Phone: +971-4- 2580433 Fax: +971-4- 2580434
E-mail: rwd@emirates.net.ae
Web site:

SILVERTECH MIDDLE EAST FZCO


P.O. Box17910 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8837070 Fax: +971-4- 8837060
E-mail: stmefzco@silvertech-dubai.com
Web site: www.silvertech-international.com
SINEWAVE TECHNOLOGIES (L.L.C)
P.O. Box6327 Dubai
Phone: +971-4- 3593480 Fax: +971-4- 3593481
E-mail: sinewave@eim.ae
Web site: www.sinewave-uae.com

SPECIALIZED TECHNICAL SOLUTIONS (L.L.C)


P.O. Box14910 Dubai
Phone: +971-4- 2221808 Fax: +971-4- 2221810
E-mail: saedsts@emirates.net.ae
Web site:

STAR MICRO TECHNOLOGIES


P.O. Box Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 2733225 Fax: +971-4-
E-mail: info@echolinkint.com
Web site:

TABBARA ELECTRONICS (L.L.C.)


P.O. Box30028 Dubai
Phone: +971-4- 2224344 Fax: +971-4- 2223850
E-mail: dubai@tabbara_jeneral.com
Web site: www.tabbara_telectronics.com

TARSAM TRADING EST.


P.O. Box28696 Dubai
Phone: +971-4- 2951173 Fax: +971-4- 2951174
E-mail: info@tarsam.com
Web site: www.tarsam.com

TECHNOCOM MIDDLE EAST FZCO


P.O. Box261147 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8811361 Fax: +971-4- 8811363
E-mail: mshambayati@abohava.com
Web site:

TECHNOSTREAM FZCO
P.O. Box54582 Dubai Airport Free Zone
Phone: +971-4- 2994111 Fax: +971-4- 2994478
E-mail: info@techno-stream.com
Web site: www.techno-stream.com

TELE NETWORKS INTERNATIONAL (L.L.C)


P.O. Box50443 Dubai
Phone: +971-4- 2806395 Fax: +971-4- 2806394
E-mail: tni@eim.ae
Web site: www.telenetworksintl.com

TELECOMM WAY TRADING (L.L.C)


P.O. Box28216 Dubai
Phone: +971-4- 3523232 Fax: +971-4- 3524763
E-mail: ali@solutions.ae
Web site:

TELEFONAKTIEBOLAGET L.M. ERICSSON (DUBAI BRANCH)


P.O. Box7817 Dubai
Phone: +971-4- 3020200 Fax: +971-4- 8134567
E-mail:
Web site:

TELETARGET CO. (L.L.C)


P.O. Box50306 Dubai
Phone: +971-4- 3310121 Fax: +971-4- 3312254
E-mail: teletarget@bluewin.ch
Web site:

TENSOSYS FZCO.
P.O. Box17410 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8830233 Fax: +971-4- 8830133
E-mail: tensosysfzco@tensosys.biz
Web site:

THAKRAL ELECTRONICS (L.L.C.)


P.O. Box39707 Dubai
Phone: +971-4- 3939848 Fax: +971-4- 3939849
E-mail: telec@emirates.net.ae
Web site:

TRIAX MIDDLE EAST


P.O. Box18351 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8873100 Fax: +971-4- 8873101
E-mail: triak@triak.ae
Web site:

UTMOST ELECTRONICS EST.


P.O. Box115087 Dubai
Phone: +971-4- 3516035 Fax: +971-4- 3551620
E-mail: ueesr@ykae.ae
Web site: www.almoayyed.com

VAHEDNA INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)


P.O. Box31249 Dubai
Phone: +971-4- 2230848 Fax: +971-4- 2230312
E-mail: electvtc@emirates.net.ae
Web site:

VAHEDNA TRADING CO. (L.L.C.)


P.O. Box31249 Dubai
Phone: +971-4- 2230848 Fax: +971-4- 2230312
E-mail: electvtc@emirates.net.ae
Web site:
VIASAT ELECTRONICS (L.L.C.)
P.O. Box37344 Dubai
Phone: +971-4- 2223158 Fax: +971-4- 2223129
E-mail: viasat@emirates.net.ae
Web site:

VISUAL WARE HOUSE TRADING


P.O. Box26508 Dubai
Phone: +971-4- 3371929 Fax: +971-4- 8818272
E-mail: cnnch@eim.ae
Web site:

VOSTOK TRADING (L.L.C)


P.O. Box27106 Dubai
Phone: +971-4- 3558816 Fax: +971-4- 3558817
E-mail: vostok@eim.ae
Web site: www.vostok.ae

ZANE GENERAL TRADING EST.


P.O. Box29587 Dubai
Phone: +971-4- 2223848 Fax: +971-4- 2229556
E-mail: zane@emirates.net.ae
Web site: www.zaneme.com

ZENER NAVCOM LLC


P.O. Box389Dubai
Phone: +971-4- 3522880 Fax: +971-4- 3524410
E-mail: zener@emirates.net.ae
Web site:

Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Dubai


Nguyễn Phúc Nam