Vous êtes sur la page 1sur 2

Detalle constructivo C: mesón curvo de hormigón armado de soporte para acuario

Pilar
3.30
Pilar

0.40
0.40 2.50 0.40
Pilar
Pilar
Mesón
0.40

Apoyo intermedio
de mampostería

2.10

2.10
3.30

2.50

3.00

3.00
1 1

0.10

0.10
Mesón Mesón

Apoyo de
mampostería

0.80

0.80
Apoyo de
0.40

N.P mampostería N.P

Pilar
0.40 0.40 0.40 0.40
0.10 0.10
0.90 0.90

MESÓN - PLANTA VISTA FRONTAL VISTA LATERAL


Esc. 1:50 Esc. 1:50 Esc. 1:50
0.10

Malla Ø8c/10
0.80

N.P

MESÓN - CORTE 1-1


Esc. 1:50
Detalle constructivo C: mesón curvo de hormigón armado de soporte para acuario

Pilar
3.30
Pilar

0.40
0.40 2.50 0.40
Pilar
Pilar
0 Mesón
0.4

0.80

0.80
Apoyo intermedio
de mampostería
3.30

2.50

0.10
0.90

0.90
3.00

3.00
1 1 Mesón alto
Mesón alto

Mesón bajo

2.20

0.20

0.20
Apoyo de
Mesón bajo mampostería

0.80

0.80
0.40

N.P Muro de bloque N.P

Pilar
0.40 0.40 0.40 0.40
0.10 0.10
0.90 0.90

MESÓN - PLANTA VISTA FRONTAL VISTA LATERAL


Esc. 1:50 Esc. 1:50 Esc. 1:50

3.30
Pilar
0.40 2.50 0.40
Pilar

1.80
Mesón bajo
Mesón alto

3.00
Mesón alto
Malla Ø8c/10
0.10

0.20

0.40
Mesón bajo
0.10

0.80

0.80
Apoyo de
N.P N.P mampostería

MESÓN - CORTE 1-1 VISTA POSTERIOR


Esc. 1:50 Esc. 1:50