Vous êtes sur la page 1sur 52
_ MichelFoucault | HISTORIA L SZALENSTWA wdobie-klasycyzmu Wielkie Zamknigcie Podetas gy renesansrozw ial salstwu ea, poskraminn co paw jego inet, Hlaspeyam bade en samkogs ose osblieg prtemes. ‘racmicraie cogi wypiens, Katee sporyta fed obok marzenia, sennego wszckige rdzan pomytek.Ceyby moiliose bea sealonya ae froala mu utzata panowanis aad wlasoyocinlem, tak jak Sia zewneteay ode sie wymkoae prey empeni, a Swadomiod opie w seanym marzeie? Takie mdglbym zapreeeye, ie ce rue 11 clos moje, ebb 2eb ym 5 postwnal 2 jks oblgascami 0 mggu tk zmaconyin i preyémianym aan wyeiewnm be etl wraaaie eSlw, cociazsabiedni 2 ‘rayedeaaychw not i poxpur, choca 4 aay, albo wyobraaj sabi, St Gibanami imag clo ze 4282” Kareruse wake nie pomia hictecpieceessimsobleds, podoboie ik zozpatrje ewentulnoié sau Ib pol. Zingly wpeawdre Rimi, ale w receywistosst mogyprecinaee Frdpnie,erecay sewbye wyzaine abo bardzm odalone natgeniezmysto trpch shied savin rst aki ancgtk pray, este (0) ZY Toninka, w stack Co do marzenis sennego, moze ono, niczym ‘spubraia alte, pracdait , syreny ub satytww postacach ivace rych i eadruycrjoyeh", nie moge aatomiant tame 2 siebie TWOrFe A kadeych bestawinin Powe lantingycine obrery: Do tego fodzju reece nally tatutacieles w o6lnoll 1s) rocigode” Sa one do tego stopnia nie Suseowane, 2 zapenrinin soom ich pramdopodobiedstwo~aieomplne omponowaé owyeh yeczy prostaych i powsrecniisy tema pramey, Kit mus oxtaeig marzni An oak seanych obras, thijasna swims zal sgl, ne mga doprowadzizwatpeniado tiwyisego.punkte. wniweralnosi, prayimimy, Ze oexy mas 702%, SPrayposeany tere, ie Spimy”—nigdycala pada newton © sok 2 7 PF ce) maia i pen 2 ables; jo nieberpiecztstva ne presooxes csnaerbk ani dentane, ath idee prawdy, nie datego 4e dane rzecz ie mote arya onc wn oblakanego ale tego 2 moje os i Atéey mye, ie 099 bys oblekany. Czy fstem peway, wert posadenie asnego cis i drierdylepsza pram ait bod, Ko sabi ‘nyubraa, ie ma cil shine? Oczpwiee, bo to War fai Bylo ‘noi od nich szalons, gdsbym ze 2a ch peskadem”, Trae peavey, ot poole mylists pomyte eb ockags¢ zs, ie chro pred eblpdem, chron jx siembiooké bych obiganym, stoma nie dl praedmintu amyl erda mslgcego podmiot. Mozna preypusct, ts, Fotoéeami ig ligytn podmotem, azeby 2aleae aka race POMATDIC™, ‘vai prea weigh et widest jako waruack nodiwose sm Niemcina itomiastpeaypasie navet w mil, He Jest sig obahanya, gly wine Sraliatwo watunkuje niemoinose yeni: ,.Nie bylbym mnie od ach Saal. 'W ckonomice watptniastnisje podrawows nieedwaowanoé pomigday ted jee| a nem spor x dri) stony. Zeaduasgw oda) Syst w aosunky do peawdy + Rog, Kt je sakay soy 1 abdzeni sa precenycidavew sme struktorre raw, lez saldstwo jet wyklucxone pve pot, Key wap, Niebawem zi okae sig wykiuezone iby ne nyse stil Od crane Prb co osalorosteygiete: Kiedy Montene ‘veda Tae, ngo mie upemaiao, ry wszeka ml nie bya awidzana prec niedbrscenok. Alig? Biedn li, amiony ty szalesstwa"? A fice, bsleeby poss aasggim tych deiwactn? Sam jest co nani ‘wae wart potalowania Zaki ci méghy oda salsrwo? Rezo inmie uct, fe taki ranoweze poepanie jis rzeczy iho faeyws] + remodins) cena praypiywanesobie dskonale)zoajomse zakres 3 nic woll Boge isi soc} mahi Natary a pezecid najisnicpr a8 fviecie bledem jest sprowadrinie ich do wymiare mise} sprawnosi 3 serdoinotcl™| Post wrzythich foc sj obi wytyczjedng ziti jesene [xVEwiekuweegsecanych dep wagpenin Niezavaze este pwn 2 sie Shiny, sigdy me nes pews czy ni jestelny sale: CeyPDyimy se Damas se wpceumanyspreeronici we wlasoym soi osazie?™ ‘Ov Rartesuse nbs trae penote i macnn yma « ark bled us aie moze go dovezyé. Warlactwem bylbby zakladnie, Ze ist se ‘olikany jako doSwiadezenic mp, alg wgezepule sie ma bie YU otty a, Wren re sanyn {prec to # aaldenia si wyklucza, Tak tise bles ail sme Feabigki Rerum, Ouaowal ng] pel smowladzy,jedya Pape, 8 | Jake moze aeteafic, est pony, jedyayenniebezpeczesitwem ~ladzenc:| ‘raipienic Kartejustaocnia wrokl zm, przecina pea sO amaze sje sic roma wnt rasey easdziepeh ale wyppza oles w esi ig ents a moi roamed Prohimaty seats tak, a rei byt Monaigne—cym sams? sig modgtitwe. Znina + pewnoicy prawse siewidocenn, lect decydvines. Unieseceone oto zstle w stefie wpklvctenia, 2 Kr} wyzwli ig Ike ‘reeiowom Phenomenol de pri Saesastowiecz0y Nioaum stan0% oval iebezpiccetstwa otwartegn, Kreg grodoazawsze mig = Pez “Gail tnadne—ahlbic wopuleleznos podmorowose| prow. Pray 5 ody waapienia Katejaakiogo ada sig Sindy iz w XVI wieku | tickeepsceedsiwo vostlerazeynane, & szaledsteo--odsunete ozs, dai | ‘Bing wpuzlezoos, gue point mchowujeprawo do pravdy: age (* pons zedeing, ata a mys Basyystyczne jest wate roxumem, Ostas hid st i feyzutkicen Ole ezlowiek zawsze moze byéobakany, © Ni ¥ 1 tye nie mode ye abla ny ako sawerane diane posit, Key eel pstaes previ Zee ng inp whee TRIRT ar mite vwedne dares ede nerrumee Poe ructo Nerorume: Woke pier Mee «| Fanesatan sre ot cos spew abla eG 130 | Teste ey ha ela ue nara ange | ‘Shams seer pete acpi let we co uaboy. Suny cat ent roe ly Nira iw moe Poe, mil am tywi vl ae apa ore ‘annoy ter ren ten dol epee Knngesezegecvenemeh Nisjeden tak go zdeadea, a Zen nic wynika x doswiadoenia fzatce- negoats ronwoja wiedzy. Ten roih, okie edie tw moa, zacasig do ‘ardao rocels)pluservany Kulture}, Sygalznje go oaer precyzynic ig dt 4 wae = i zespo inst “Wsrycy wine, te wiekie akg adosobneni powsaly W XVII wieks, ale malo ko wie, #1 klka ister ramkaign prrynamnic cosines ‘PisshncaParyia. Powzechaiewindonn, ve wlada absoluma samovolni 6 ‘erowela wyrokiiabitealie skys na wigsene ae niewila ajc bie sprawe aks Swiadomosé pean todos thie pray. Od crac Pinel, ‘Tore, Wagnia wiadomo, 4e preez piltors wieky oblkani posal ‘eéymov: inteoowani ie pornego dais odkyto ich w salach Smpitla ‘nsineg, w cletakach zakladw Karnych w chi stocznne w worBhowes: achhaasern. Nie dolao jedask wala, ak bib mtejey stata co ‘unsczlo to abratanie biedakiw, berobotnjeh,skzadebwiszalonsch Pinel Dovchistay diiewignastowiecrs spots oblkanych pomiazy mura ~i tam ich ted ponstawia, aie omeszhae sie co prawda 2czyciy ie ich nwo Od potoey XVH isk abd 20st! rwiggany 2 geste, Ky tu wyznacast Rain izle jako naturale mice postu ‘Ulin fake jk ajo), poniewa? w Hanyeystyeznym dotwiadrenin szalefstwainternowaniecblkanych est srakturynawhocenicie i powie- ‘set wlanie ono sanie sig Kaien obary, Key wspemnine doswind | Genie bydnie anikae © europeitie} Rute. ,Wadnslem ich nich, Tachmanac,leageychaa guste sly, kee mala ichchroni pred chdem wilgoci Kamien) podiog Widener, jak yw sg oclapami ak aie mil ‘rym odychas angst prapnenia, ai zaspokajacnajrosszych 2yiowych pote. Wide ich w rghach oprawesu, wydanych a past brutaloego ‘Shvore. Wilt ch samkaigych w tach canny, Brudeye,zapowse- tmmonych, dovanyeh,cemaych—w norac, gazie mkt by si mie ofl ‘ayia dich zwirat akiadem wiclich Kot hodowangch e stlicacb race coernutne rad Za datg wyieign postulyé mnie ror F330 dekreto zalotnin w Paryta ‘pian opines Na posse bya to yk elorma, reorgaaiaT TETHe na" Reine jor iniece walady zgrupoweno pod jaya. ‘artaems: Salpeuitre preebudowann pod popresdnim panowasiea dl pomeszczenia 2bojowal, Bitte, kee Ludwik XII prryoa! komndor Siiot-Louis 18 seroninko dla inwalddw wojskowych” ,Zahld i Sepia vicki 1 mule) Pind, aréwno pk preytutka poleLonege pray foubours SsimVitor, Zaklad 1 Septal de Scipion, Zatlad de ta Savouneric, x ‘wezystkini pana pacam,ogrodam, dam, zabodowniam, jake ix podiegajg” To wanytko preys sig tera bogie mista Para iezar lednieod pli, mica wicks, uzdonied i pochodzena, tw akimlwick by sig madowal tani, adrowi oxy kalecy,chorry cry ordrowieey, ler [nb nieuecean”.” Chodai 9 peyece, akwaterowanie | ywienie Ind, daseay saa ie alaszajg altos tam peeylei na poleceie Kis Iub sy * leiy bie cruwat aad utnymaniem, ogéloym poradkiem, dobrym ‘achowaniem os, da ktepch ne sarczyo mic, lez mogly ub powiany byly nig tam dosing) Te starnia powierzono dyrektorem mianowanym ozyeotnin,wladaye a sk pomieszczenich Septal, lec w calm ‘mesce Paryzu nad wszytkiml,Krzy podpadapodichjrysdye: Dao jest im welka wlnaa swierchnia administacyina, handows, polcyeas sad pope | Karna ad catybiedotg acy, 8 2ewaats a | ‘newnarzSrptalaJeneralnege”' Pre tego dyeektorzy poweuja medyki 2 octnym wporsieniem jig iwrdw; urzedhje on w Pit, ale dws eazy Ww ‘pgodnlu me wrytowaepouotatedomy Srp. Od anu r2casig © 022338 Sept epay ne by plaedwi ecnicg. W struktore na poly prawns, byt rodeajem jedtortkladinnrayie), kira bok hierarhil ut plerwe} nkonsyeuowane)aiezaleine od tybunsisw decydowal, sedi i egzekmo- Ural. tyn Septal tmichusch my podleptye dprekomy rorporzadeia ‘Sopkaini, dybami, wigieniem # lochami wealug wlanego umania 1 of fadnego ich povtnowienia wewnare Sapitala nlc a apelai co 36 40, arngdees, Hie wydadey na zewngtz, aia byé wpkonywane w forme teckel wbrew wszlbim sprascivom cxyzealensom, jie by byl Tub my bye wniesone, ber fadnogo uchybienia an odroczeni, nawet payby si ‘wxbriniane 4 wystpovano im na prackic”* W sowereanos afemal Ahsoluing, prey onscanicrwie ber odwolaia, 2 aicaym nie zchwianym ‘prawem wykomawerym, Sept ogélny by! stetepsog wlaza, ustanowiong Dract bla pomigdey poi 2 sem, na rbiezach rama eect akon pera reprenynggo, Do tego viata pezyoaleéel blah, kryeh Piel tat maleté w Bice i Salptnire. 'W daalni nk w eloenae, Sepia oglay si ial nic wopslneg 2 iabiiklwick pojgciem medycys. By gsuacia usin, sstema mona ‘hgmego | burzuaryneg, KIY 5m. cane wyKluwal 9c Frans ‘Wyeatal beepoedaio 3 widzy Mrdlewske, a 2 oddle g0 pod zarzad wplcanic flecks agendy Wilkego Jalmoiika, wprowadzaigee dich poicedncrwokodciclesdachowe w sprawack politi socal zalzy =i iagl poa sawiaem, Kr dekretowd:,Maiemamy si by porgycelem ‘piekaner topo! Soptla Jeneralnegs utworzaego 2 nase) hrlewski funda i Hey byrsjsie) nie Bgdee poclegalnaszem Wiekieme Jet ‘iwi ai tadnemn x maych wysokich dygitarz, ale ma byéealkowicie Srlceony spod viercbroi, nadzoca 1 weed uregdikow aparaty Stowego lub wydsshinWiltiego Jatmudaiba oraz woelkich innych, ” Sey tam odomsvazy well i jurssiyhiw jakicihelwiek posta” Propkt wstgpay poms aa debe paramentarne) dram pees) ‘yeektorami, hich wiwcrat wyznaczono, by przewodniracy Palanenty i fseneralay prokuatr, Nisbwem jdnak preydano in arybiskupe Puryéa, Dreeydentw ih bcachuskowre| | pode postedsich, asst poli Surmistra Parra. Odtad ,Wysolie Biuro” pen role jedyoie donde Reecrywintsadinistac | cala odpoedraaose spoceymaig © eelach, Fankcjmarianry powslywanyeh prret Hoopla. To oni 9 fAkieznyai Zarraeamiy peloorcniams Arlewskie lary § miescaashij fortuny ‘wobec fwitangdey. Rew wystawi im mastepuce swiadect: Ey ‘bras uepunyc hl bortana. wales do admins bezinerewownoié ‘Seah cyst atenge” ‘SieGomariane sroktury,wlacine stem monarchicnem buch yin i wpsleresne ego skstaltomasin w formic absoluyzmo, pokey tebamen cals Fran Edytt kedewsns datowany 16 cerwea 1675 poleca Utrworzenie, Septal Jeacrlnegow Kezdym micile Krlestwa” Okazywalo tig meas, 2 wladeelalneaobly 1 wezeie) un was ph; mieszcea- fewolgoiskic ju w roku 612 powolaotalad dobroceynnoss, dala a2 ppadobaychzaadach "Arcbiskup Tours ¢duny oswidezy 10Tipea 676 it Jogo ymetopoltalne mast njrafnie) preesziat poboinezamiay Kril, ‘wanocige pred paryskim Sepia Jenetany 2euny la Chart, image mt eguani, Mry sal sig worem dl wszytkich powstayeh plas srewnitrs {pons graicam Krstestwa"™.” La Chase w Tours reeeywice ‘oso fndowana wok 16565 rd pryzoa e400 ier ron. Ne Gaiym obsaare Franh powsuigszpiale opin: w precedah: Rewolush “nang ig w tapdrest dedeh miasach prowincjomnych.” | ‘Roici, dooyéstanowcon odsnigty od sxptalaicrra ogliego bedaceno veyrazem wpldzialania wry krlewskicjbartoaz,” mie pozestaljedaak ‘obec teg0 tucha obo. Poddal veformie whsne spine instruc, Prvetasowal dors funda powlal nawet do 2yiaKongreacie zene {ho celow analogiczayh co Soptalopsiny. Winceay a Paul 2eorganizowal Stint-Larare, maywainize 2 dawnych paryskich leprozonivs w inienie Doagrepic isin) pod 7 stycaia 1632 Kontakt 2, Prieuré” Sain Larrea mine ta preyinowae fede eaterymanyeh oa roekiz ‘Majesata". W poloocae) Fran spitale tego rodesjaotwieazakon Bons Fils Bracia switegn Jana Boteg, spowadzeni w roko 1602, zalozyt lz ‘Chast sapicew w Panyu pry Faubourg Sane Germain, poem w Chaces- 58 toned ove 10 maj 1645." Powadsi te a Chait w Seals ni opal ‘acy otwart 27 pddeienna 1670. Kika lt wezeij» dona hig} {Bouillon otrymnl bdyaks dora szpaa te dowatyeh ufundowanego IV wieku prez Thitauta de Champagne w Chitean-Thices.” Rieowal riwoied szpaland Chart © Suint-Voo, Portman, Cadac, Romans”. W tok 1699 powsal w Msp zakladlsarytow, proskatlcony pai ‘apital Saint-Pierre, W XVII wieku dochodza do tego fundacje w Armen- titres (1712), Marville (1714) le Bon Saves w Cae (1738) stk pred RewolacaotwactoSunt-Meine w Rennes (1780) Byly to szcrepdinesasytue,czesto trade do okreenia pod waledem sani, Wapomiaalsny jut, 2 wicle 2 ai bslo utrymyranych pesez “ony, wid Kye indy spoykamy bractma Swicki, UsbeM 34 ‘biorem nsiadee hegrezae, lez do nich nie maleéyce." W prowineach bskup sbowigatewo wehodsiw sad Biuraokzezowego, ale Her weal nie stanowi w nit wiksinish zarad eprawaje przde wsystkim mesecase so” Ajedoak w haya yc dome peg 4Wot ama Haseoray ‘yumie leks, mabotetst, pacirayimedyect,espsine modkiwy poranne trcczore w dormitoriachs = w zSzajch portch dia poboine éwicrenis, Troi, dchowe kta”, Co wigs, pre we wszystkicht3ch przyul- ach peingeych role zarazem opckuncrs represyoa wipomaga si ogi, ale treymaye cele sdowoboieni ous rly wieienne, gsi raya i fetuunatasy, téych Kost post eplca Alb ring: Do dome prosmunu Charité prowadzoayeh przez zakonmkéw ie ma sig przyinowat Foyokoiwiek po bole aki pretestem, lec 96h fee, RUC seta dopeomade on rorksz Kr nb Sad.” Nader c2gso owe domy interows- ti ahladno w abegbie danych eprozorig; diedeiczyty tz ich math ‘ade 2 tyaludarowiznJoscieinych’ bagi na mocy dekretn Rrlewskich ‘eynyeh fos tle” Keraystly tenet» fundus2bw paistwowych 2 dotacArlewskich abo uns w graywnich lgganych proce Shack” ‘Tetet m_omawianych iastytchach tives, nie ane gladko, Stary pray Kotla wspierana bogie i peyjmowania w dom podrsznych 2 urzuayjogsvaky 0 mprowadsenie du w Suicie near pragienie reset powncy x potreebeveiky;obowiiek misiedea 2 Wog Karena \ ‘al dwurnacomodé te) prakivhs,jaka chceny uwrydatig, symbolzowaly Zapemne owe leprozoria, od eacranu opuronae, ee agi w XVI wicks vrecaeszone ja nowo wypostione W aiepogte moce. Wymyslony przez asyeyem ytemiatersomans preypomin sredmiowieczseregace edo 8 [tc ee ieee ies -watych;opebiione prc nic mics sims postacie nowe w enropeikin Sriccie wlan iateonowani”. Lepronorams mia seas yko medyezy, ‘wel innych fk spel sig w gesciewypedeania doarych w abot prachevows, Gest ramskaiey ne jest pest: i jem ie Brak znaczed poliyszaych, spolecenych, religingch, ekosomicenych, noraoych. Dotyra ‘ne radopodobnie pewaych zasadniceych struts Hssyeystycancgo site jako case, ‘Abowiew opiywane shwinko milo zusieg europe, Ukonstptuowanie sonar bao + yey mae halicyma w okesie Kontereformasi tadny mu we rancicharkter srreginy, wyiksqcy ze wspdlzwodnicra iaravem wspsiracy wlady 1 Kotciolem.” Gaze indsic) wystqpowalo © fonznach roamatye, ale dokladaie w iy samynexasi. Wiekie hospci, ‘doy odoucboiai dita cig 4 poregdku publcanego, pomocy i kay, fnifosindsa 1 uezedome} prevent towarryian dobie Klasjeyzmu: jk on Universal, niemal mu sowiesa, Na obszaash era nlemieckego powrtt kad karte = Zacher, ao picewse, sz) of domde franciskich (2 ‘epi Ghost ods) near Zach Hambura. kolo 1620 {oka Nasigne pian sig drupe) plow lei: w Basle (1667), uchonts 6g, Frakfutce (1684), Sspandawie (168), Keclewco (U1) Leh Haba arasta ek XVELE ajperw Lipsk (1701, Tale 1 Kassel (1717 11720), pice) Bring i Osnabedc (1756), wreszce Torgaa am” ‘W Angi pocrathi pray iavernowania signa jeseze dale) peso ‘AkC2 sok 18 lisbeth ap), dotezney kre wcagg ory bic kanye badowe hows of erection conan po Fedoym w kxzdym brabstwie Ich utryesanie muletlo capewnié preez ‘odpowiednie podati, ale schycaan spolecresstw do ofardobrowolnyeh ‘yds ng tw te posts projet ase doczka si eliza, ey kat pétni)adeeydowan sie dopascié inijatyrg pry nie wymags jue ‘Sligjlaege aerwoleni na zuaieseszptla 1b Yomu poprawezego, droga ‘tse otworem dla Kaidego." Na poceatka wicku XVIT= zupeloareorganiza- ‘ee prigwna 5 fonts grozikaidemo sede pokojy, kis by na obszarze ‘vo urydykci ie powolal do Zia zkiego zak; malodonoobowiazek srprowadeanis remo, wares, manufakea (aly, praedzlnie, ace ‘o) ako pomocniayeh srodkb vtrzymana i zc praca pemsonariasys poierzone sedtiom decyzie, Ho mi Byé tam wysany # daczega.” Te Urideslsrorwialy sig dose niemrawo, c2sto ulepaly wehlnigc przez o sesnduigce 2 imi wigsenia”, w ogéle ie dowry do Srhoc” Wigksey atoms: skcesodniay worhoure'y, bee pojily si rug plow SSVI wieke.” Zarqdzenie 1 roko 1670 (22-25 Charles Tl cap. XVID sprecyzomalo ich statu, zbowiaujge funkconriaey sqdownicrwa do ‘Cromnia nad wpyem podatew iaawiadywania oman praeznaconymina Geinuioiz, pray cope sgdrin_pokoja al najwyésra kontroly nad ‘ninistaca domo. W 1697 rok Kika paraftw Bestolastowarey2y0 Hg ‘reels tworzenia pierwszego anglhignworkhoe's | wyzaacrso orp ‘ace Hea mia gm Kerowaé” DeagiworBhousezaleiono w 1703 rok Worcester, rc w tym samym roku w Dublnie®, nangpaie Plymouth, ‘Norwich, Hl, Exeter. W Roca XVIT stueca ih lcrbadochodr do sta dwudaiseu seek. Gilbert's Acts 1792 oks pwartataje wszelbculbtwinia purafiom organiujgeym now plseswh ego tp; jedaoczednie uma ig Terachnicwo 1 aadese sgdtiego pokojy; aby zapobiee pracksvalanit fporbhows'ém w septal, sakarje sig Derwarunkowo usuweé stamtyd Osby ‘otknigtezcadieg choroby 'W ciagu Kike lt sie pokrywacala Europ. Pod konice XVI wicks podejmie pose podsis Howard, peregryuja do agstznijsyeh punktow Internomania sepia, wigaied, doméw praymusowego pobyta—w Angi, Holand, Niemorec, Frac Tali, Hisypunil;oburea ig Ow antrop, ik roma w obegbie tyh samych mur” zamyksé posplityeh skazaicim, fod etloposu sprawineychrodznieHlopocy Tub marnotrawiaeych jj frlosc, widceggdw | obllanych, A wis jue wtedy zara sg pews ‘exsist praekonania,zktyan tak pospicszrieizywinlowo wprowadzano {eae} Baropieastem iternomania jako lateporg porzadke Kasyystyo- tego, Po ste pgidneigcin Inuch odosobnienie obeimoalo smalgamat ‘ementéw nabyt ju eSeaorodaycha precietpierwornie milo skupiné Pinwisa jedoakowe | to tlemaczylo jego doriny charakter,pomigdy 4 ‘Senorodanti « Kgcyamem, bey 40 ae} dopasi,masial sniee kat rasnnica spsinos | problemo tego sie da sig skvitowas oburzeniom peaedrewolveyne) watlimok Jk tatem precdstawiala ig rsceywistoué x ponies wekzenin owe Iodzkich every, Mra nisledwie 2 doi ox died ‘idloas, wypedzone, porektowseosurowie iz ong tredowntyeh? Warto ‘amiga, iw smn Szptaln opm w ary zal sig white po jet “aloieni 6000 os, cyl mis} wigs eden proces wsrythich mieseka- ‘iw miata” Niowyplivie aes poleceneodczace,wspéle cae europe) ‘kisj hatte, musitonarstaé logo i po keyiame, by w dail polome o XVIL wicks, prechodrac mage do stadium jose, wyizolowat sfers In maixych rpelei€ mica iteroowania, Calyn Uamnom, dla na6 nad a2 ‘puszcrone peace tad Ale to, 69 dé am praygpions wel= Irotig, w clowicks Rlsyeytma musi ig wytepowae ko Perens jane artykulowuna Totet wiafoie analiza sposobs peccepi pret aadrgdnoss Roroms. Ge interowaain rzhazal mu soja moc segrepae dal szaledstms no akholwiek Speiny i preesylany, byajanie mi Pod astoryaiyeng posaci, Preys zest tone ‘talimoS na ned bowie pik spolecane, awe sponobyreakj a btrabocieeaistwo, oom ess pray, atakdetakoote do pastes, w Rey powisaoié orale 2shalby Fangs prawa eywinego- Chia usjon, wrymieion problem towar2szsy {woven organiactskupsk intecnowanych, ara sens stualon bfce rode tylko ceri i chwasty, jest mia w paym aaceeiu. Zaduanie Sy pyste bylo gracchem gléwayen radix malorum omninm (Rorzenies Vrackigo ia) wdredoowiece, Js wirnye Hinde, prac aki eas v ‘aveniarensansnwighsy greed i oblicae Cheiwotc, dante) cies Cnidigia" Natomintwaeytherekey sedemnastonicane posta pikielay tryumt Leaitwa ono teraz prowade I lage Rorow6d wystephe. Ni ‘apomniiay, de wedlug edsKto vstaaaviacego Sepital ogsny mia on fapobiegad ydebractwu 1 lesbatwn jake drédlom wszelbiego zameiu” Potepeni entra, marae pchy upadlego cxlowika, oda sg echem Bourdalou:Czym ace jee nnd pein peSninczego? Je ujmiemy £0 ‘wailwieodpowiada ém. Ambroiy~jest on drugim buntem stworzenis Preeinko Boga: Praca w zaladoch iatersowanianabieraw ten spossb nacteaiactyenegs: poke leistwo stalo si absolut forma busty, terebanmusi podaikow do pracy, w ncokcesloayesprayzwoteia a tre, hodhy iewydsiay {mieprapdatey Ekooomiceny i znzem morany postlat iatrnomania zit formule vcanyw wynita okresionego doswindcvenis pracy. W swiecic Kasyeystyeenya, Tina podvata migday pracy a ershstwem bila Sadem wielkiego WyXIi- eens eqdowaych, Zam lepenockin poiswiy se peeytal, zarseno {evgralinaviedzonych oko, jk w Reapbraachfwiata morlnego, Nawi- {too do sarych obese ekskomni lew sferze prodakcji hand. te puryyth niennwideoseuo | povgpionego leit, Oat Ob FTF IONE rer spoleseedsto, Hire w pac pacydoczyao sie epee) tant enc, wehodsioblgd white tagarae ela sicbie- Niele ut die, 9 tbeimiejlowe ston beacrymnoi,icaym na mocy odwiecmeg, ‘icojgceo prea duicdeicoenin, Zgodsi ie wick XIK, a pawet sia, by lowe zlemie, gre pract sto pleciesici Int cheno sadowi ngdzan Sly i Bexcobotepeh, preyznano wlgczieobahanym ‘Nic ew obojgte, ie oblkanych abet wielka proskeypciy wymierzona prtecinkosiedbstwu, Od poceaths umiesczan ich obokbedakw Gbr3ch Ey agch, abok leniuchoe lub bearobomaych mimowolayc i, jak tamty, poldewane regule sbowiskowe} pricy, aijedackrounie ect wade rym eaymusowyen upodebninia swans: swojesazegneobies, Weielen do ‘faretatén -wyenil sig iexdlnosi do pracy, aeumijtnoklg prayso- {wmnia do ytd yen sbiosowego. W XVIII wiekuodkryci, 2 oblkanym ley ig ely opera, taki milk Rryysiternowaniaw pereedait Reveolucwigely 2 dotwindereniem alessteawyoiajgeym zwarunkéw ® porseecinegobowiqake pricy "" Nie czekano ab do XVI wieko ranykanien” oblakanye, ale dopiro wéweras cnet ich iternowae” ‘Sear 2 ealaevesea ines ma pone 2 wi spokrewnioaych. Ad do Ododzenia sinoie odcauca szlestwa lgegla sig 2 istaeniewn wyimaginowanyeh Transcendenci W dobie Kusycyeme po raz pleewsry dostrzezono obled popraeretyeme potpienelnistws, w spolecedtie, KSreg immanentg Spdnoie gmurantowdlo riednoctenie przez prace. Ta wpOnota posala ‘tyeana wladee cuiclenia, porwaaqc je educa, nicaym na dro Swat ‘tnorake forty spolocng)nicuiytecmote. 1w Ym inaym swieeie, trytconym reer wéwigeone prawo pricy, obld wsyska swéj wisdom fstun, Jel w Kisyeytyemy dadwiadcteaio oblpdo miei ig jakied Skadingd {co$ inae goyniezacry co, 2 oblaany sad! zobeego nica edorzectoic | nsijegoanamig nie, om samedi praekrozy! ganic du boreuzyineg s wyobsowel ig x Sgt rg wenane) przez 6 LW receywisioisi marathi ckonomictoe bye nie okrtiay ber ceszty stomuaks rachodagcego pomigdeyprakiyka zampkania a postlatem pracy. Pdstawy tego stork, ego dasa, byla percepcja moclne. Kiedy praez Board of Trade opublikowany aostal report aa temat abogich waz 2 roparpciemi, ak ocr! ich pozyeczaymi", stwierdeono zarazem bez beréeh, i idlem bed ni et beak eodkw spaayein ni besToboee, lee peahdaieaie dyscypling I upadek obyeuséw"™. Takze w edykcie 2 TORO 656, pod morlageh dekeaci, doehosily do gloss deivaie bzmigce pogritk ,Reshotnodé Zebractra dochodz! do sacyto preezniestensne Spmvitni wstelkiego rodmje bezzcedsw, kite jel ich oie ura, ‘sprovadea Rainy Bopu na Pato,” Niechadato liberty! ymowany 2 prkts widzeia wilbego preykuznia prac ale © wyuzdanie morale [Osoby vattudnioe w dellach alosiendzin wicdsa 2 dnéwindczeni, 4e Caetokroé Iudsie nda ples mice bee Subu, wile dec nie jest cchracznych, pravie wszyscy iyia w zupelne)niznajmode rligh Dotardcie maja skramenty, edduige sg eulogos naioamitym wy3tep- om.” Totes Srptalogsiny aie Funkconaje po post jako schronisko da ‘adh, kry saot, aletwo cy eborba bie parwalagpracowat; ni et tes mylene mareatem pracy praymusome), lee acu} nesta moras, tinge Randi poprwiag® peway ocalngyfomanke, nie podpadsnen co pram pod og ludekiego trybuna alm lea tylko pree roma pobre. Septal oglay ma satus etycny. Na ego kivowikach spocry™ ‘Showigki moraine, pray cay obdarzeas sq peng Sod sepeesyinych Sadowyeh i matriainych. Maj ala wladegswierchni policyog, orecz- tera, poprameg i arms” cla wykonywaai ch powinnos éysponue sstupkam i yami, wiziniem i ochami” ‘Dopieo takin Konekicieobowiask pacy sabia sensu: ako etyce riezeie i narzzem moraia gwaranc,Jego wrts¢ polegs a ace, ne Clrakterehary, nnacen perma poste ue, Wiad, Hey mote thee pracowae,tedzi rwolniony; nie tle dlaepo, te odeyhal spoecrna prajdatnot, le prec to, He na nowo podpialwielk eyeany pokt ludekie ‘azystens W Hovitniu 1684 wydino zareézenie powoluace » septal ‘dial da hlopau i daiewcra ponie| 25 at, pakarywaoim oo naiviksca xg dain posvigeat pracy, RS} towarzysyé min lktura naboznyeh naiek". Pray tym regulamin podkredal wylacaie represyiny, 2 nie rodakoriny charter tj prac: ,Naledy of nich dada, by pracowal tk {hago i prey robtach tak catch, nk slko pore ck sly kaliczno.” DDopiero wtedy iyo weds, kiedy ich rapa pray perwsaych Gvineniach ‘dope mniemani, che ig poprawi’,bydee eh mozna vezyénaweda odpowiedaio do pci i stlonoie", ,Kaide wpheoczenie bedie keane eniejszcniem rich 4ywaotciowsch,2wighszeniem pray i ianyni osowa: fymiw okich sepitalach unartwieniams, wedlugu2maniakierownicwa” ‘onary preecyiaé ,jeneainy regulaminkadego dain w Dosw Saint ‘Louis w Salpéttte™”, aby tzu, i sam oakas pracy byt podporsad- owany tresurespopevers| i preymusowi moralnema, co el ai dumaczy sconuestatecaneg, 0 chocist w rmadie uspreviedliwia peak intero- "Ten wynulack micsca raymuss, gizie moraeosérockwitnna drodee aku amnistacsiego jest wainym ise. Po er perwany powolane a do Zyca plcdwki orlootl, gene w 2adzoviaie)syntecie ery sig powinnosé morale 2 prawem cywinym, Poradek pufsteory jod aie Gopusrzasieporagdku sere. Ocrywiscie w bistori Kultur europeskie nie ‘rakio syouci,gézie Bld moralng, awet w postacizopelniepepwatne, praybiert por ramachs na psa ub niepsane para zbiorowose. Jedauk fr opm wikia tamskaois w dobie Klayeyzma wydarreniem nowy i aadnicrym jet odosobnieie w prapbytkach crits} marlon adie jprawo, Fete powinno pugowae w vereach, reli ig w Terie sara 7” range peaymnsfzyeanego, bez lompromisy akiegoolwieksagodzenis. ‘Zatade sg swegorodnajo spragtesie zwrome noranego pork asd 7 poreadkiem faycanym, motowose prachodzenia 2 ednego ma drugi bez Feary, ber prevmocy | aaduiyeia wladay. Wyezerpsjce tosowanie prawa ‘aoralnego tie ley jut w Reteporiach dokonat mone je realizowat potiomie syne spolecenysh, Moraine poddane administra jk bandel cy sounder. ‘Oo jak amst do tychiseycusi monachiabelutne), kde dhgo mialy symblloowne jj arbitaost, preaiala wieka iden buréuaryna, a alcba- ‘ver republish, gloszqc, it aie enoiaestsprargpasstwow, te one ‘myawaddesety a sspewnienia jj panowania,ustanawinewladze ie by “ibezpeczly je posatowane, W pemaym sense w beebie maxGw mise laa pomstaje jokby negtyegmiay moraaoti, 0 jakizaceyma mazyS busiuuzyjce sumiene w XVII wiekw gina moralasei preczoaczna di yeh, co sami x siebie praga sg je) powirayé— gdsie prano radi bez ‘odwotaniajesyie na moc) sutrenno‘cdobr, gi yko grate untuy ‘onota ama weobie jetta enna, ese wena ine) nagrody ak uaknigcla ary. W cinta burzuayjne|wapSlnoty rods ows dawns republika brs, sit areacaa latiom podeaanym © pryaalzieoié do ala, Oo. odoi98 ‘roan wisi) gHkoot 1 wielkig wosk barteri w epoce Kasyyzmn, by prawa paistvowe vtoisanily sig 2 prawami serca, .Poliey wiech rez "awiesi a otk swoje rachaby- lech po nareszie, ie wsysto mana ossaké ra peniaze pcr obycajw i abate” ‘Cy nie motna powiedsis etakie mareniepobadaaafundators doms samknigen w Hamburge? Jedea 2 dyrehtons powinien byl bacayS, by sawsayscy tam pracbywalacywyrnitzywil sig ze svoich cbowigckiw cei {heh byl w sj wraleieuwindarias. Nauerycel ma wpel daiecom Flite, vie epominatachgea By w wala chniach ajay wyiath 2 Piama Swgteg. Majeucry xvas, psa, rachowa, ods sg prystonie sacri do osdb wz7ytuacich dom Ma bacryé, by uczesticzyly w tabodesetachsktomni i wera zachowywaly°"W Ang realain orkhonse'sw poswisal wile mica madzcom: obyczjw | wycbowaaia telginems. Ik ds domu w Plymoathprzewidiano stanowiso scolma- tea, trem ramiano potriny warusek ,pobotané, rete pow ‘iain, co rano i co wieexSr sal) godine ial oa promadié Imollitey, 4 taide) soboty 1 kee Sig prasmawiaé do iatera0wanych, ‘apomineich wpHadné podtawowe 22483 rel pretence 2g0d8¢2 1” okaryag Kotcotaangikariego!” W Hamburgu exy w Plymouth, Zachhiusern czy worRhoue ach, cl) protestanckc| Europie 20082000 tome fortece poraudka moriaege, gdzie uczno reg -a byo to potrzebae 4 spokoju w iastach 'W krsach Katolickich cele byty te same, ale reign sien mocni sakceniowana, Swiadzy o tym daialalaose éwigtego Wincentego a Paulo: ‘Glos peryery, dla pki zezwolon oda aekteyeh ud od2ielke ‘wckieg Swit, aby wstapl do te stmotniw shrskierae pedopiecznych,, byl powstrzymanie it pred popadngciem w niewoe grzech i usrzeenie reed wicceajn ptgpesiem oraz de im moiivose adowlenia # 3m Drapsiym yc toes ze wazyatich bd w yn Wilh Boz Opatrzn0% aye dobeee niestry wiemy 2 doswinderesia, Ze teidlem siepewosc lenis lg a nauzychccnach wid miodzieay jet doles beak ns + postu da spraw duchoweb, ako Ze wala 2 glosem ach sonnei nit ‘wyawoleniepensjonrinsy ae wit, ktry dia slay et cleo okaz do sgrtecu, 0 weewanie ich do sumomoki, pte prcbywat bed jedyie owarrytwie yeh anil srw", woicionychw codsienn abecn onorcbw; albowiem ci odd im te same praystug co nlewieiai anolowie ceuwaja nad nimi, pooczja pciesz inns zbawiene”." W {akladach Chait dbanow uporegdkomnic sycn sumed; prez ealy wick ‘XVIII coma wyraieDeie wo wystepowalo ao rai bye nteraowania. W ‘usanowionym woke 1765 now yes repulaiie Chai w Chlteao-Thiers postulowano, by przlozony co namie rat w eygodaiu odwedzl wsyir ‘ich wigaibw, po Holi kaidego 2 oscbna, by ich pociesal, zachsa do lepstego sprawowaniaisprawdaal sabe, cry qnaleayie taktowani 90 ‘angpen mato same rob cdzienie™" ‘Dewy sch wazysthich wigzied wopatych a poregdea morlayn maghyby ssa si ows, tre jeszce Howard caval ¥ Mogunci: Jteh udio sg ‘apmae w jaremo duike rvieres, sie alezy waciémadziel na popeawe lgkanegocalowska’”" Zerdwoo dia Koscilakataichigo jak dl esi protetaachich internowani, nceyn autoryatyway waoree, reprezento- So mit spolecang sacrdiwose: system polcyiaycalhowiiepraenikngty {asadami relight omar wymog reli bez eesatyspelalone praepisch pullyjych i'w polcyngeh Srodkach preymuss. Wyceawa sg Woh fesytaciack dxtenie do wyazana, te caot | poradek publicznyrogs bye andne. W tak pojgtm yzamlaigcu” skrywa sig Jedaoczesie metaizyka 80 riesecafskch spolecenolst 1 poliyks seis anierauge do tui Sytery, suuje ng Ono ma pevesienodzielace) opr Boga 0 est {hudowanych skam dni wyenayeh 2 Raja. Dom edowbnienia w obese dlayeguma predstawia eaiescivszy symbol ome} ypobit, Baia we ‘wisse) Sviadomsca anole Svicei ekwivalent rel w sbie budowy Inia outonalego, Preloceny fragment Trakone 0 poli Delaare', Porusasncego iat wozpekiemoraoe Kvestiedoeezqce systems internowa ‘i, Upatroe on w cei ,pieresza i glwng materi” polieyse} dale: ‘oRacklbptoawe edyay,gaybySmny miei doo rorqdke, aby doskonale pen weeike powinods, jake mum zaleca, Wowerss, Ser dalseseh Stara, shodeyloby ie zepracie obyensin; wstreemiesiwoséchrontby reed chorobun gvlods w pracy, umiasKowanie, mdea przeoanod® ostatcaytyby woestich Godkéw potreebayeh do ei; edge wrg- ek, muosierdrie zapewnilby spo publicns; pokoe i postots ech Iyby eauke « patingeh, » mebespiecznyh nalecabde; w nauce | sto ce panowaiby ruetenote, ubogich wreszce wspizano by dobrowolni i pregnano by aebenctwo; zap, prvstaepaie eligi zwolnloDs po fife = inayeh jo) ada Wsha wigebyla madre prawodawciw, heey rari pongo, jak bepicae eomanie pass, grant na Re Tig” Internowani blo tworem nsytcjonaaym wlaseivym XVIT sues O8 aru ueyskalo wymiat aieosngaly ala takiego rode wigie joke funkcjpnowaly edniowicers, W zabrsie dilania ekonomicmcgo 3 spolecane prewenct exo Wale byl slamany. Natomas w Bitori aku ovum weap na spoleczayen widnokrgu ogd2y,aiezdolnoci do pax {yr aieumijgotlzintegrowani sig 2 ropa; fm punkie cao si 1 probiematykyopslacapotecany. Nowe rozumiaie ubéstes, aga przy- fpayrana obowiitow! pracy 3 zeigzne 2 (ym warts etemne de- lei sane Gfwiadacieszalesstra | odpowisni napiig a> ‘Nowo nerodgona wrailimose wyksedi ling, waniost pr ot wybiera tanitéw, W konkretn)prestzen spoeceedsta Hasyystezaepo 22s tooazasujestefa neviala,olezapiana kara, gs reale 2k spolect- ‘ode ulgazawiescni, Tas poradek nie obcue ud dowolie x neportas- Tien, rorum june musi road sob og posed woaystieg, co mu si ey eymapha abo go ae che uz. Kr nepodzieli, x pry ryornfje mad rospassnytiedorzcznodcia. W ten sposdh dokonue sie wyearcieoSIpdo sojne} woo, tra. poswolls mu sig pleaik pod niebem jeracae ensananeym, Ni tak eno mital ig bat aid: Kr ir, Don Kichor ‘le co najaais} od potwiccia znalal aig-v zamkaqciy 1 w twierd2y dorobnienin—nviazay 2 Rozunem, 2 vegulami marine menor icb ‘Osawa wo plaszceyene, ma Here ig wapieng sank ioternowania Cchorey wenerycanie, repost, martotwes, bomoscksuliy, blue ‘Syalchemicy, bexbotniy ca ptokat esta 2a sig polowe XVI ‘wieku 22 jednym zamachem odrzucona poza lini podzstuj zambia Praytaach, te posta, dst latch il sig prvekotliw mackie rance nerupelnie dtycryngdy, choca roca nig 2 Ike pravd bed bie pokrres sg tee dokladnie chor, chi © preyntoic horse ja 2apurne. Nasu aca mya scaring wradwote wld as}y20 wri Nie chadaionesatywayakt oddleia ale o aap peach, peace poor Tnernowie ne mao jednodtinsyeujoale) chsbu ro ak, joka a sadawala carats ,poiyjny". Ocrywitie ne byl tet spine pod zal er medycanyen bad psychologic, ba pychistrycansm, pzyeamaie Jet roxpnroemy jego system w spout niesnachronicny. A jdnak mic ‘price krytykipoliryereaieringlby go utezsamiag zarbitralnoiigdespoty W rzecystoSc mjronmsitsze mbies prremiescrjcegraice morals, wie sg Side zwartoici wewngtrane; nie prawae} ob oaakowe) eee bari tajemmicr tearing perce pcb. Kontry, wypunktowene proce incerowanie ego zien praktyki na powierschni presigtych ou om ‘co snyeyzm potzega x ieretan, Srodcnwieeze reves wyezualy we Prayeywaly spod iene} powlokizawisk; nowiedzala je 0 zmiercbu i Inrokach ancy; uaycany x) wnelkich ewersydim, wsoekis apokalipeye fych wyobraéeh. Tak oatgmie obecay i tak doklmy, byl fonak Grist 1, roapozanwan, jeszcze nat Zam nig pony prays mares Senay preeduil pejzazachpreestawien, Wyceuranie egy stoi nie byl postzeganiem,Intermowanie wypreparowuleairozum, wyizolowuje 2 [nobeanb, w kdeyeh byt ate obecny insite niucheytay. Wyeala ‘rs liberynino uezonegoweiqgay by» gros, Pret jeden e509 ‘uch aternotaiaterorum wyodrgbai 2 penady, gic by warechobec fyi ow ¥ konsekwensi se Lokalizuje, a myodrebniony take 2 Wielenactno dilekigeznsch, w tj sme miere sg okzela ako obec no é komkretma Zost teraz odsunity ma dostatecny stp, aby stad sy pracdnitem percep recayinoilsplecan) Perynage of XVIL wick, niesozum ne este Wwekin postrichem Swat; preeshje byt whic oaturiaym wymiarem Freyeodaych losiw roruma. Zachowaje sg jut po luda, mczym sponte iceny writ a pola gaoakw polecanych Co, co ngivbyonieuchoana {aglada spraw 4 Scadhéw wyew clowieka, jego rozume i ego kesny, prayer teraz posta osoby. Powiedomy epi: ox. Lode bez rozuma to {yp hide epoleseeitwo rospazsje oxpraawszy ioe: to rozpotik, ‘tp marmot, 6 bomoseksalia, mg, smobdjen, beabodnik. Sey lerocuma zacyn byé spied edctylenia od normy spleczne. Ale ina ‘Sut salir by pete sob, cay owe Wiel aladowani a okrgt preedstaviane w tekstach iw pitaatowiecze|konogefi ic byl symbo- Tea pefigutajg uae? W zecxywistsenapokadsie Sera mays nasa si omy wygcanieabstrakeine, moraine praytady wa chews, Inbiesnoe bexbotaou, pychy Zonal pracmoca weet wobgkana loge ‘eaujaca bee cela, ponewa wskatala je Swidomose la jeg0 posal Uogsinsons. Pracivaie ma sig r2ecz od poczatky’ XVID wicku, odkad ‘alick porbawiony runs est Ronkeetajdnsta pobrana 2espleczn} Frecaywistoic osadeony | potgpony prac spolecesowo, KeegD jest Comtha. Tak doelémy do panktw zasadnczego: 2 oblkaniem aug ‘avladnal dit spoecony ina tyes obearzeweystgpue ono w mics sabi Deaypsany, el ekeklazywaya; de prawie > doa ma ied (wniepelna pleas lat w cae) Furope) preydielono mu ograniczonadomeng edie [esidy eat je torponnaé i zdemaskowaé, rodenas gay dawn) wales sig ‘weds waters whtsdigesigchytrze W ajc mic fe ote pory Inovaa je w Faide ombie, w ktSra sg Weleblo, egzoreyanowaé w imi porsgdk i presen paleyne ‘Waeyike 1 sig peyde, aby w plerwsaye pryMienin preedtavie speysiycene dodwindcrenie baka rozumm, Absurdem byloby swale ‘wert ta nterowani, gy wate ono | ego oslinytyb funkeono- ‘asa sytalzapeoces Kostyvowana sg wepo dfwiadceena Adeby stalo Sie modle denuncjwanie lide ber rozuma jako eadeoriemesw ¥ ich ‘rasa icydni, zea pier byodokoaaé tego wsepnego wyobeowaniy ve wry nicconum 2 ego prowdy i wtiacea Ww ramy évita Wyle fpoleczneg.U podstaw wszlkch mqtayeh lesa po jakich chetne baka fie nasza my 0 szalesitwie, fo prayasjanic) jst pene: asipicry ‘icc musa sig wyabenowadw splecredsteie, kee pzyelos mio ‘hazywatoblnanych jako ywylienowanyeh mil w nim zou wyoas- 108 | | | | | ‘om i w nim suming Allensca:przyeaimsi) w tym wypadke to slow ieapelnie ert proenoni, Probe el eo bya 4 w euch 2 keirego ‘Spray ura sorumnot’ praestls bye dswndczana ako pezygoda weze- ego fedskieg asm rach 2a krepn sprawy aierorum rst kr¥ony Jukby taming w qoasi-pezedaiatowosci. Od juz ani nie moze podsyext Urajoneg ijcn emyet, ai ma aie towazzyzy ustawiceayn 2grozeiem. os ustawiony 2 dystans; na dystans jut nie symbolczny, fcr Honkcenie bmlony as plstcyfai solace, w Kevzure doméw intrmowania. ‘Onde ten dystans ai wyzala wide, le wydobyea a svat ie owiets Jnsaych i prostych drop poznnia, Powstje W ruchy proskrypeynym, raypemingicym lb naw powtarajcrm ten get, akin 2iorowose fredoiowiecza adpgdzla uedowayeh. Tredowaci weakie ml widocne manig choroby,poderas gy now wyigel sped prew noseq ani) jwDe fygmaty beak ovum, Jee isternowanic nsprande zakesle obsear ‘modlingjobickty moot, cyni tow ni upreedaioongaige sete vemaych Treriocc wygnenin Obiekeyenot sal sg ojnyana miewzumy, leer W ‘hamkterze har. Wjanawesve przekonania, 2 obled dopiero wtedy spozal [pod tukowo spokonym tazokim payehicy,kiedy yew 2 reli yeh | etyanych powignat, w jie Wille go Seednlowicze~nalejy ‘tawicane mawrscat do tego decydsjcego moments, gy aiezozum prey ‘wymiar obickta i rusyl an bani, by tm proce cle stolecia ie wydobyé low rsh im stewing pened cz dw czech perworodoyiwskrzesaé mich Iatencg ato niewyraéne potgpenie, Kr samo jedaedopuscilo emogy m8 tear wirgconego wreseie © milczenie niroruma prowadzie wywody | ‘achomsiraé betroanoicoamiae sj adolnoniepamitania. Czy nie jest Gla naae) Kultur waine, 4e beak rorume tylko na tye mogh nig se Draedniotem pomani, na ile jo? przedtem byl praedmiotem ebskom ak? Tjetcee co wise upramomocniaie ruc, kin zozu Nera sta stosanko o sironumnodc | avaliasg od awnych x nia pokrewidst, interowsnie pode tratg resume rupelaie crea inne nit zie [ponaaeze. Opltn ja cal siesaniienych wapsinizen-To prayporzqlhows- fhe powoll bedi ej nada Konkretre i riewymownie wspitwian olicze, jake vit may 2 whsnego dotwiadczni. W domach internowania wymie~ ‘zine wenerykm, nds roswiglye, yrackomych carowaiké”, alchemi- kb, Uberynie~a taki, jk aobacryny, oblganyeh. Naw Sie POH weds avalag puokty stycane aw ocrach eds, dla Rdeyeh ak rozua tos jes trakcie twang praedioterm,wytyca sig pole aicmal jedsoredne. ‘Od wysegpnosc, od potons pla. po odwseceneabsesyneeytualy zaklcia ‘augiy po Grok | nicaeni peew radzjcyc uercem, soe sig podziemnt ‘nha aby mays fundamentow astego nowoczesgeg doiwindrania ble {be Desedina ak vstrbturomans orzyana eek nicorumnote Nadie Sie oo ncernowanin” Ow aieooum, 3 kadego on slau ewoich dyskurs fay szesnastowiosena veryaladaekayezay punkt wywrScen roxas na ‘ice trey konkretg eed. Laczy sez etyezaym praewastosciomaniom orjcegeym sensu pi, zeinicowania alii, profanaci i progsw sacrum, ‘awlatazeiapramdypecer morslnoséZ lebtych wszykich dodwindezedo {ak eoumnitgh oryeontach oly sig rosy ak internowaniw kins vesle jest ono tiko powierschniowsynpraiawem system podskérayeh operas Tinieresyepeh w ym samgm kieranke: spowodovanin w dice etyk podeiale voniformicnwancg, jakiego dotychzas ie anal. Modsa byw Devplieainpowiedie, Ze pa roméininiem Dobra Zia Swit ty a 30 enesansa sachowatrnowage daigh trapicinejednoei, pochodoe res- aczenia be Opatrznoie i bosticgo wpadabanin, Tera ta, jedn0s og imecry, rokojaraona preer ostzyEsiy pola na rose + aironum FRozpoceyna i keyey wits yk, podseyw age wilea walk Dobra ze Ziem ‘iesiegnelaye Fonfktem cozumg jacrozum, nota [iguty adits ‘penal Sade ists he dajq tem Swindectwo, Cala polowa wnt esi ‘Shrac se pre tow domengnierotuma i wns: ig oom ealnseh te: {rotyem, proanacgs eps! magi, bjasieniHueymiskryci ren paw ‘eect, W momencie ay dostatecmic sg Wyzli, by sta sig provdioren petcepeiy lero cot ty wea s3stem uchwynyeh zalemosc “Te ralcnode dumacea apewne daieng zastyghoe-w cose, carakters~ ‘zycana ch obledn W aiektrgchobsesyjnychgestach po di dei oaywa Sie echo staryeh maglemych obragd6w, lere spol roe ua 6 {pm suman Site co egies iturin eligine. W hultore, alae 08 TSK dawns sacrum jest scobecne, sporamy cesem choroblins chee tbeacrercrenia. Wydale i, a uporczywot® wysuwa zgadniniestumio~ ‘ej pais! towartyzqce) obledow, sprawinjci, Ze feyo wymysy nie st riceyeninnym ok nawrotam, 1 0a sam ozacza col w rodas san0stae) Icbeslog Hutu. Nieroeum bsfby wie panic Ind, ch wieraym ‘wiqzaniem zpeteslicig w szistora baby usawicrngwapélzemoicin Ponstewalogyjeacze wyoalede wepdly psewisstek rch preiytkow, Ale ‘age tm ade paddy w pap aston prez urok oesamotc; 106 sated a rom Soe ‘nece ciaglos jest ko przcawen)sieciaglosci Weporniane archaiczne rachowania w takie) tylko mierze‘noply sie wtrymaé, w Jaki) leg evalua. Problem powcuzagcych sg awisk uvidacena si jedynie pod grem resospelsyw; sedge, Hk stu se wyek histor, dochodeiny do przckomui, 2 et to ace) problem transformact pola doswinteralnegn Zachowani t zostaly wyeiminowane, ale nie w senie ih zaniku; nay ‘peset, 2e ustinowiono dla nich domeng wygaania 1 zatarem seeks} ‘pussy grunt dfwindczena powszechnego, aieby ig zespoié x polet erozum, ad powoli sig pezesngly w fry praaaleotidochorby. Za ten preezyck nie odpominds sbiorowy chiakter nietwiadomode, lect struktry ove domeny doswids zen, kita jestnierozum, izmiany, Abie W ie) moglyaachoazé. | ‘Wear re wezythini acres, w kie up go Maryeyzm,nierozum ‘laa nig wige polem doiwindcralaym zt penne uajonym, By moglo ost jsto okresone, jrbyt od casa renesansu do €2is odrzcanym, by txyskaé pra do chaps acme starzplo me wainodc de padparci nit tylko aie inutytuc ak nteraowane, ie tylko poigéprakigk dotgegeyeh, ‘bled, ale ckowiteo prerawienin Swit ety Tt ley punt wy do zrorumienia ombs oblakango z pinkta widzeia doby klspcptyeane} ‘oraz sposobu wysttlcenia sig tego, co wik XIX tniemanie, Ze ozpoume eday 2 odviecnysh pram! ywepo poztywizma, wana a wyob- ‘cowanie umpslowe, Sleds, Hre w renesnsie dgwindcrane bylo tak ‘inorodni, 4 mogleséwnaczlnieuchodst an praccwiedatwo amok, ‘huos fiat, grog eschutolgicng | choobe, ¥ te) aoe postal 2doby wa révinowage i prygotowuie edo, kr je wy aby me sadnezabiep poznania pozytpwnego; w ten sposdh, oa drodte interpre: morale), ‘genie dw dyeene waronkycy wid obiekiywna, ow karygodaoHe ‘uzasadniong spadkiem do san narery, ovo porgpiene moral, oskaragce ‘determina sere, jeg peegnied i namigtodcs.Perlacraae do deieding erorum, obok cbled, prepara seketalne, manic saksaiw coi yeh, rzprapéeie myGi | sere~Hasycyem sadaval ksralt marulnemt ‘swicaeni aku touma, kare posizyle w gronie recy 2 psuee eo ,auukoweye” poznaniachoroly peychiczc. Pace odunieie na Stun da bid crac, eth W in wisi eiceavnon {aanypreypedckchoroby zat die) gravy prawéewego clowecet> sve, mic) ne preypadiowe, ct tmdect. Jk ite fs Rese stodgy od ny cx, kobe jet sesem od sony ewe srlsag fei ubwigel Crt Sir, ale big kde sels. ‘Wiecenty« Patio zaviaamja 29 mares 1686 Jona Bares, clos te san bongreznciy ie wlnne ® Suit Larrenternowano jy opps? Sat, tak pk Wii aly austegn Poon w stan, en cali nal, ied go wazano quia nna ser et (ont wak opel big) aihy san wig w yeh ary si ain za a fpr Opatezoses Obl fs nsetieym parktem cowie Fak preyawolt Bw swoim weil, cea ym wykaun, i sae Cowie nc kieludteg, coy ac og Bye okepione ebavins 0 so upaha ovzsodone taka cbecaon- oo lek, jb) lke ‘isco XVI sleca “ao poi, claczego skndl bd made bye wywyisiany, pods By soronice peed inpeh form niocume ok Saran eyonse. Te inne Toemy ne wiry po pros aego pata nanny wplynes ‘ysgpt aiemoraos atoms also tkae lading je fry ‘eget mae oie ich peek klho Boy pou jet pos ‘otc shr sblony fot coowieks maw Dia chee rears owes ca ware? otuki plan) 2 elupry 1 wywolmcgo pre ni ‘onsen yoda gnes Wein, nla Bogs heya 150 sig clowiekiem a Kasycyzmn jt amen weielene est saledstwem ale ‘wo weklenc clowieka w zwiere, 6 upadek nsjliey, jesny dowsd frees, a ho ostetecznyproedmiot bode} dobroci~symbol universal Brsebactni odeyskane|siewinnodci. Od ej pory wszystkie eke obled i “Siniego wymowy dria lene sfrce dlnychrobiezyclowiecreistviy inne clowiek rapa ig pryrody w osatecanym ratracea i absolut) Siewinnoiei 2yeliote Kiln dla oblakanyeh w dobie Klasyey2mu—w poste repreeaiowane) pre Wincenteg a Palo baci Miler 0e stony pochyace sg Re oblskania, aby pokazad je swan ~fwiadery, 2 “hakdowano to nouketrudn, lc song: greetne nieinaoelzwier ree tr ctlomichu. Tego woryy, today dozrorumienia wilowisks,w Kr3ch ‘olgkangch doprowadzane do wicieXoilazkich best. Pasedoksalnic, Ww {yen chraciiafshi pigs 2wiergcoé:pegocownje sig chil py obled “oon wnany 2a fa natoralay, cays pred egnie wéweraszapomait- ‘in macacue praypaywane yontrne” peer my Klasyysyezny nie bya dla ‘sj domena zawete dostgg cla obieyas) analy, lee obearem, Sym ludehie tcie nieestanie 2graa skanalszlesste, becAeY Fe) prada onan atranem fering je) oicestwienla Waysthie te zjawitha, divacine sablgi, praktyki w cela zariwn0 swspzteni, jk poskromienia oblgds, sprowadzenia go do awieezgcoS i ‘Usuin wns osciela nauk Odkupienis stein gow osoblive| yt ik do cle dziedziny seeoruma. W domach zamkaigcla ob Thindje 2 wstytkimi ianyms poracaml Brake corume, one go otra Fanon) okresla jogo tote, jest wszakie wyiznlowsny, eakto~ ‘any iets alarwany * yeh clement ieporaraeyh- Jk edsby, prevealeege do sirotums, watewicnie go prrkricza s0- ‘ie sleinyin ruchem, sim 2 sicbie Jochodzae do paredotsalne)ostar ‘Weleby to ie byl wate ds histor blgdoodtwaccan)w sty wiedey porytywne, Sipaiowe rospuunsranie ptlogicane) praway 0 saaedstni Ficmoglo sy dokooywee popraerinternowatie Uberiyaw cry poprezsrach pred texwicrogecnienspracivni, tylko wyodebaiaine 28 wazysthie, oramplao jew Ksyeyetsczne| morals, moglo w kote okedi wanna ‘ecnpinodé medyeeny tie et pryoueni)ndaniewezekigo pus ‘Tins dyzgeego do odtroreenia dog wlategororwoj ak gayby sek 1s ora pana dil pat Hbienieobiktywaok pow si hwo] podnawowych tren BOY ae posta od cathy i forma bik mete) tose okie te | ee prac bled Mote pyle obtain do medyyay nea C2) wat za payee -swege fdr pnyeict cep lay fotoeswaay w hate) alu, be ped dan woledem ne runkowany sum ‘swe suleisivn Tokewiisve, jhe Hie creas sole prypsuje mn peel Uerynemen, wmigeane praktyha internowania, sugeruje oblicac obledu dla nas ju ine racy tec jeseiny preyewyeien wpa w sblie odehleie w Kerunkauvarunkowtl, topanwo tmiego wept pone wold lcuchim, po cyen wstoczs! do jerioes, specbowal plywa, sacl praytomaasé, eds 0 plowiooo, wszscy stele nie aye, ale predko odzysal uml, tire =ink bg okazlo~wrécly do wiakiwego pores ys xd lage, igdy ok dotvindraje sake bled”. Van elmo, oliionytanegdoty, [at ranuraa oblgianych w wodsie shod lub w mora: Jeyny waslad a inlet acho, ashy chy suet epost arma ch © ‘oink donee go Ne che o he “Maps sutengea! opera jet poy misnowce info anacja pins andes) formic o@ toss XVI wie Ieee Tapia are became mid gtownych meted epee yeh snnwanyh ey ele, Pe keto pred Reel Iara Doub pepe! eps hails press cece Biya ‘hom, ie usnaalzs pang (n,n, pact Soom prem lea dato tne pyemnice" Aw ov case Shier tr upneio,edlad Cheyer coda enki pte she rmowtciatenpecneet” segzei ini we msnym de vywane ‘jedrpatecta crane; bet pe ae psebos imam hgw al ib nay opowd w ie cy © wots poe 2 adn cm ey mia po tema eae" aie wei sevidemme pays kha podporadkowas wo © _nsovitene tna cyt alge Weds bie moe pees, So suwis hou perry mitcupemigay dams site fonate, Ww mary miyewia alch Gntowych wha jk inne | Tory atic réwnctmocy dengan, ota Nb rogrewan,¢ Sec oaligonann ao malas pencil, W ence ‘tec acioce w s) btng Wo ato abe 5a Sw wt ways ck sic aw cf para sow ‘pron, pin bywspoavsnn Posen! tna wow XV TEE byanni ewok reg nan skew | spn SGsuiywecaysvomast® wie pypiywono tom dean formy Comin ard peietwne, Sti scem worshich s ‘yeh Ewes trapeugaych, morse iezerpeny nape robocecb Seufo W tym cel eemencledoonyosa sig aaieraia wyane " ‘Zrozumiale, #e zimna wods ochladza. Gdyby byio insczej, nie stosowano by isipmecietw Stab alco pore, sti doco “rtnay scl ale sepia, ge sere organ a Go parva Sune g chayeh soup Yheuhym’y hte dose ira Stumm Bossy flan ymin wou ko jen t madniceyeh Sted obliges post hpi eto eas cy Kem cpeacivepigcenym nypwaaa + ce osite CAs Tye ait aby» pone cao et i ane rozvalnijeym”, sabiageyn ops plyadw na dine subs stalych i pric to poeedsioobnizaacyn ogélnerozgreanic cil.” ‘wie shsane bedaie wzakietwirdaehc, de rma woda o2gte & orea~ochlara Prey tai) tee abstse Dara. Zimae Kpiele pea hee -obmodzeciaa i ,popyejaj moore a sera”. Poaiews jest oo jednak ‘edz cepa pacarlaep, New w nim ig ogre, sym bard ,setce ‘so jo waley z innymi cecum ine ustaje w wyshach By wyprree Irew 1 pecezwyeiiy® opse naczy wloskowatych, Sud biere vig welka Intensywnotkrazeni,rozpcowadzene kr, plynnod¢ humors, rola nie sie aston, spotgowane aterainego ciepl,spett ai tewieany chy ay ‘oi cial umysto" Paradoks Rape gorace jest symersceny pocaga ona rew ku obwodowi, a ako humor, pot wrzetki ice, poistecne alba skodliwe. Z jel pryezyoy opesininy sig fyciowe ofrodki, sere pracie Volo) i tak onganizm sig echidza. Czy aie dowodry tem ,omdlenia, ‘apc. abot, obojgmnose, amen i beak wigs” zaweaetowareszace przesadneme stsowani gogeychbapil?™ "esters cot poadto wielowartsziowodé wody est tk boat, i adlnoe Ulegania prey, Kadrych jst praekatikiem, tak wits, de ceaseon rawet ti skotecaot! cial pyanego i dia jk lek wysusenigey. Wode mote zaiegnae wigod. Powe are readasimiia imdb, lee © ina sensi przez ake widilnego mecheniama. Da niktdeych wysza woe inna, podezas gy cielotapodtreyme wigod. W ttoce gorco otra ory ergaizm, rociaga blony im skutkuubocenym porwals, by nag) vrligoci~toruje dogyciezy. Depo ak niebespiecrne 9 gorice apoi, ‘uywaneinaduzywane w XVIL wicks orobom opiieyn ig tim napa ‘10H bigunli,avigowieniejogéine temikezeni organiza. Ponca ‘a to whine 54 cechy cial niewiatciego w prnciwietatwie do meskich sacholei 1 twardosei"~gustowanie w goraeych aapejuch prowadsi do powszeckne)feminiac codes ndakigo Nie ex each wytyhaa meta 80m, i awyrodnieli trwaie w mightosi, obseach 1 skloanoéiach obisyeh; malo co brakuje, deby é badows cil do sich sg upodobai, Praesadne ubywanie éeodkGw sewiaiacych nie oaiceakapeeyopiesye prtemiany i obydwie pie samy ie aiemal jdnakowe pod wagledem fycznymimoralnym, Blade adakogs jes ghopeneocoapaaoiy sg ied Ide; ne sane rolaiki, zemietlaikswraniolieay alboniem wy si sib ayeny Koniecayeh w ch profeiach’™ Ch vnne} woe} pevezwy- iia 2gubay wply wilgoc,poaiws2 Sige thank uodparniae praeche iviiwoich asghnigsiss Sami precied wideimy, Ze macyoia i thamki fasego ci cag su peas mycin © aie| wore Ib Kiedy pra ‘isd? Zimne bape ala wicezashakujey der Konjoliowaninongane- ‘nu, sabexpicrans go pred zovghenacywilgoci—ak mawiat Hoffman: estima wuaythich ogi potggowania pulujce) sly serea i crys” ‘Wezake w anychnticynych acenac jakosiowyeh tosanek sg rae ‘xj wéwoes goraco wehlaitovitiace whicios! wody, poder gy ehlSd je etepmne | weit odeaiaa, Preecinko chorobom ner spowodomany ‘eogomaceniem mister nereowey" i ,sucaosig bon” Ponte ni rai owomaé lad grees, sprymicrzedw’ goqczk panic) ciel; oli apie erie badd vie, kze napyeas than ong pray wreak sprites. Cryi w Amergce nie wprowadzano te metodyspentaniczaie? (Gayé w tthe Rust) sBotk ne 4 widoczne golynokiem, jako ‘seceytouyn momencie sak chorey wypipaa aa wezzeh~ do ego stopia orcokaconredzilapowietre i plyayW ich cel; natomiast ply czas ‘loti, tees eatery lub nawec sei godin deans, praychode roan bey woda stopaiowe praenika bony i tank, clo eabiera cigars i w fatualay spon opada w gh” 'W koew XVII wieku moc wody zsae niwecrona 2 yb nadine} bogate jaotciowseh tin ie rorgrsewa gorgca ecleden zamint ruwlza, umieoamet utward2a, pnrytowaé prcer zian abo wisay= oracem wiraynyaé ofied. Warysthie walory dobrezynne 1 weaystkie owe Brey2u sie w le] bez evi, dopusczawrzcie eh hambiace 'W maya medyerne| snow zagadncae terpeutyczc, jake Jo welt moina naginai poaykows, «Gi si ae Ww oajozmisrych sstemach fgjlogt petlogi. Tyle ma weno spoobsw oddzalywani, ie wszystko mode Dotwietdri, ake tet pexinadyé. Zapewne, oma wobowaroscowod i poctte ‘Sad yehusew kode mbsialy zacuralizowet. Za czas Pinela woda wea jesecebedne Hownang slew cal picrwot| Harowposi -oswobodzonsz vestelkic jakodiowyeb naddatksw ej daalane bie oad cyto methar 74 ctv, wlubionym zabicgem sj sg matryki,dowycheza radi) aplikowene od haps napoj6w.Ipoza wazelkiniodmianam rologicnymi _epokipopreni)wods lume waco odzyshupe wy fan cepa ‘ia Dona sig od nie ho jogo: a bye galtowna, by rey strum Indl nies brady, 2 Atbrych rods sig bled wasn leczniezy moeq ma coy ‘prow: dui alowiks do wyanu moni nsiprontazeo, do form egzysten- i najnebejinjezysie) uexpié go nowo narodzonym; Pinel wy, ‘hod oyaisacrene drivacenych dei oblkanjeh ado zee eg le motos uy inate jk racer ove mySi do tan biskiego Sevier." ‘Suydw koseu XVIIT nu pocrytka XIX wicka Srl sig osawione pene takich doméw jak ma prayed Charenton; wlatciwy attysk: prermocow se ego do fotela waritsszano pod 2barikiem eaelniony saa Wodss 2 srube} ry rezerwuaru wos lata tu si. posto na alow"; kapict 2 ¥uskocreniem: ,pacjentrstgpoval kortarzani aa parte i webodtil do ewidrntowe) skicpione) sli = weadowanym barenems petnigetem do ty Seca do way Bray at mi pray awe Hy, 4. Regulacjs euch. Ole oblgdfolegs na sicoemalnym wrburzenia ‘sini na niesboraym ruchu wlsiea tral, ye jest le maczopowte iem ila i dua, stgmaca plyabw, marevor 2esztyweialych stGkicn, ‘iceymaniem mil uwagi oa ednym zagadninia, powol bors gg nad Inaymi. Naledywigeayciodsing tuchlos needle umystow item, ‘in i dsey. Ruch tg zea wszakte miarkomse i Rastolowe, sree, by nie sala sig dzemoyes podbieceniem wlikien opornych wobes nakarow aces) raezywisosc Idea oapwiaaca wymiensong koase psi tere ‘ycem polega na wznowienla kegs rach, ki sig podporadkowvje imadrym poruseniom wate zewngtriaega. Poniewss bled moe ye Zarwno Tray oslupeniem, wporezywsfisac jak nieidem i waburze- im, Kuraca na wbudzatw pacjesta rach varsoem regulary {realty W sesiepotustrstva regulom fucks fata Chri prypoainane uprontownaew taroiytnoic mn imnio zie fych wyaikach rozmatych form chodu | Bega; eyy Ark jedaezesne uelsyeziawencin il; coraszybzy beg epoca pie rosprowadea soki i homory po cae praesent, varanem znaiza wage areadows big w Kompletayesubeani rongrtews | mysubtenia hack, zmihene byt syne wid” Sydenham zaleca2vlaszeaprosathikaaaepeeypadke ‘melancholi | hipochoodeiz Nalepere, co main a wamecseniey na ‘ywicnie kre thoi, tw jetda Ronny, aiecyaawetcadlenam, sper) ‘onne dsj dogma Swieym powetrau W éxirenintympadwsine odbc {zinc placa pede wseyskin a kick w doe beech acxysecen brew 2 ciery elsksementlayeh, Hee sig anh lei, nadae spreestose ‘kon, asprawnia mre, proywrac strana cepot, yal roe pot a Iubinn droga yrds oie proms jd mane perwomees, fnew ssc, ovis were peewdy tree gic ‘Rctowi i wrowis ier anasto w ery ‘anne? Koln moc oh ou Sick menses str Tojosanbrca}sgoey 7 porthin owocegm ten tum och, este tanere wie grace dsl wa eh Iyek olan, nemotiwyeh do spina mare # by wee ebro Metkoorneno sno isk XVI shod 1» oahsiseoy sepstor fotune crpnkanyh Prac leo pacino. Gee aise yeah ow ae ofeach sel ok seri pray dace esgic roc moo inch che do pen lop mk par toy jos em Semin ped fone nlc, eego por bpotordyae Sar unapiyy gy muna podtionsé wate pect emery pie "Pout dhje dadationy toryié die 08 10k mpl worst, ako pepsi rai erptedi, jeyie pope? dxsni Boga pat Trpene cnchodeey terry to kb sows 0 cio TOE Toit pace wat AVI npayeany rorym ape 1 apiowsny ‘inch wenach, od rece siya ody po wyercat ‘anatoetheuneteate Le Coe pols. 6280" TCvun gaepiowisch spovodoranych wept prashas, Jouko, hme, nanan peas, tne, ibis, ere Mince livery, mec dace pent» bobine) Het" Lagdse | CtoemaiceneErapenry we wyeyen chin # eh ego ei ‘Ten ede dal, rot i satya wpe” Se inmate anatsne nine wiry dope ele- acqovin Tynan ie cine wprimene oc ao wernt Patuets, dorune ih pean, saeryoanie tags Tas poet Sarai otter nc dtc, epee, 2 rode kkseoie Mu ubtei pochsecic sean sme, ey mye ‘Suse pe twancn be we winnya vet wean Foo ‘Seat naj pred Wb eoky nae obec eb wo of ‘Rlpmaad sone yl enya ne eye in, ae xo frtenémaniben i wa oye poy ree ee Sewayeh if aswaico owe bk. WY erp chen ovwene la wrowndsens itn preypad 26 ‘neal abo di uregulmaneg rb ja nazace mala, ri sg Tove mabe, dokonanego ma nybcomasym eae pees Swi cco Jest aruem ,eyrOnensie Lok” Taswrécnh, poate rash Ss sy sy cw sj ook! i oaatl woe wae el sbi | portal do wit O le prakyk suzanne maly ane sim elgie odes do bug rgih erode, oye ach ‘athen ried pj pds ore emetrene¥enkeda tumteo, er pacivsawae Chae o pow do ina,» selene go sri pss mii au howe mia precy ai apes, tym sanyo sees, ret sasenpelnegosubichrn, Wales nk aawet w enpiccmyeh metach iezneryeh pottedh wick strhturyorpaszuce dofvindcenieehgds witha Hanycam. Bia ‘in nzeywod ie doocedseonecolfseaetatwosodeood usta ou peony reay wes top waem t e polon seoienatym pole ee din formg onl pmo lan oe psy barwayeh msikow Wyma ipevedy relent fe cals Sey8t6, pniova nema w sim le pie aajcgo puke sabe: fei, wy zmaimnpregn Sada pence elton aiceeyste rniewas ono, jim to oi a Nae fiagcgch sch Injvigtegy indeaku mteein mybedal-wemmcacne | wpe ‘uch ne), ocxyacen nnarenie ape remy melo enn padporrdtowuje si sry sm din fancy keeon; nde £0; y pave oyna plerwoig cys wpreuny #cetegn rb: ‘emo, stucel sista; schy pees unextreie nerdy, Ho oo vohcowaje obec, enw sie owory a pe fea Feweetiaeg, ou saceng pee sna ‘Mend prt lt) ne se Kiedy pos dwindceie beak zamolo win ye pi meni ee ‘ms winy, pores ee denne jee eben v pojelt argodno,wiedy paket ip etsy, ae eh emcee Ded ose weave, acl zac opeicony Sd felt mechanics: so, badd do ary moaiae. Tym apesbem fetody tours rach ‘padi w sarong mary oboe Cad shuetan sper XIX wiks opi Mos Cox protopdy sp prejaucoay esata pao chr pri drony do rea ne comeege ‘ poiony ries cba sig ake supa, pola sig dost roy rexanem ki sade POYraGow domain pedone™ Cox False pyc xh cc crite mn an Pesan sere a ne aeeeag ane sonar hc ee Pc a are aes a ee an pare arm ae rag ce ee Ty eee Fore eee iene er ecm a eae S tn eh ar oe arte aces aay teens Tasers Siete con een ee Le cae eee ae 'W roku, 1771 Bicaville piss! aa temat nimfomanii, i# adarzajq sig cui yh sens stm dane napisy mit do sere ee paar Ho aie wpa eb gee” A ist RG Rewchee’ sDateane, ty prdbal vdrorke cbwsks Beles akeden Uewtane nig wyicnie do Sodkow fayany Noe saga ples kes be wre eg UD ‘uuay tony odie taro bene chose" ‘Cyowase lay ie ony poveedy rabiesor_prycologeanschy cm ce} ane je) noc, ce ica my EA {apcnpots ean rips ne yl foe w meSpeae rope (Ewa Zermatt spol sto woes SSttpincgs mmowibemcenowep ehshtecséumareee Bs + ponkte widenia regiomsnego~edaosa si albo do cia, aloo do dua. Karaca and amienia seus ic opera sp jad na racresione) spin ‘hoeoby, skupiose} wok je) gléwayeh cech; netomat katy 7 atin as sg? osnarwracaé do poszezegslaych element slay signa _horabes potas og deste) crastkowych, w rity wpl psycla- iczy Fgurye obo interme ayer), x Rcym obydie metody lg ‘Suma, se nial ne proenika, ‘W rreczwistose postgpowanie, bee nam tg wie perm aren ere psysbolggicae) da lekaray peabtpkuacych © obrele Slsyeyzmn tylo zpols cxymé innym. Terapeatyease wlasbolc akin stroestanie ‘bareya macy, 09 usw Odtodaenia stay sig sw aktvolne.Oksaywale sig nczegsne sbuteczaa wobee abled. Schenck wylecast clowikd pe 14onego w slbokielmelancli” emai ceakotzmKoncertami na ‘luhine instromenty";"réwnie Albrecht unlrowil oblakanego Kaa po fous taku, ey lane abiegi sandy, y2aipiowne piosacck, Mra roxbadalachoteg,byla ma peeyemne, makin go do Sniechu \ odiegala patoksyzm na zawste™.” Payaci i awe pezypadhi wylecensa maya 2 sala” Otét wspernian obserwace ngdy nie powadea do inerpreaei Dsychologicne- Muzyka aezy dais a eal itt low, penile ‘nie bezpostedaiy ci, jak dey Diemerbeoek spor al preset wade ‘esne pees maykeoasbydotaigte ncaa” Zapewne, mest payin, ink to yal Porth, te maeraloa iota Siwighow preessi do ila ajemnize moce ubrte w subsianck instrument; mapewne, jut i ak oa ie wera, limfatykéw wow skocema melodia ygeywanans Resi tyro" ani de melanchlikom peeyoioey slag ylodkir pico ety 2 ‘lemieeniha ub Zw praypadeaimpotentw igor cuca i posliyé fark» rokityalbo lobeayha™. Jeol dak masgka ae ni riekaje wartici rawartsch w teorzywach, odtealywa ga clo digh rarzueanyra mw przymlocom. Suje ig suet ile mechanikajakoth, Poniewar edge aaplerw alka rackem, po weicia do ucha wywolli atychminst zawiso jakoécowe. Terapeutycany walor,musyki mad sg wpod i wspomanatansformaca deraktuainuesigw cl, pe ‘anbwrozhada ina euch, x odie oceania preksraea si wo, ex on0 bylood pacat, coyh narsirowe gana inounoweng map Jaho pn! dasy i i cclonick w odwrotayn Weunka practic cl hrctony 2 harmoniinegoprzechodazaiw w harsonicane. Miazyka i ta coepads se powraca zat. Ininije otere je droga, posters akutecnira, gy Es elowie nie peli url egy instrament leer tk eagle, aby sim byt instrumeatem: .Rozptriaeldzki cio jako zesp abi} lb alae, apitych wlikienw oderwuni od ch waadivosci, fem irucho, poi si fer truda,i mazyka erst oa ae wywieveé titan wply ak ma strony poblskich iostrumensw;" snows osawisku reronenes, Kr ale mus si {raymaézamize dugich zach dee wrazeiastuchowego. Ukadnerwony Wibrae pospouz wypelasespowietres mask; wldkea 0 e,huchychs taacerek, poruszajgeysh sg uniono x minyka, Kee) aie sysog. Tym resem te sanym waar cala~od nerwowego wl a po dus —ekompone Sie mask, peeywracige hurmominefankejoawasieafektsw.” ‘Ale pstgiwani sig aoktem w trap bled ai mote byé rorumiane ko leczeale psychologicane. Siowwanieafektw preeivko obglanin ai jest, Sowiem sicey innym ik aelem dojednodci Jus iia w je maimocnisy ‘s2ym punkci, spoiytkowaniem denegozdrzena w pod ulate eo Shutkow i beepostednie| 2godaoéci ich zmaczeia. Leczeie szaletwa sfskiem atowa wnioek, fe roidujemy sign teenie wrjenne| symbol Goer cial. Strachw XVIII stleciy raktomao jako fet mbar godny polecenin w stonuka do oblgkaneh. Sqzoc, 2 jest on aatoralnym {rupelaieniem przymose earucanego maniakom i furiaromy, maryla si awet uk rest, 2 pra he) haigy wybuchgriewe manisha mushy mtyehmiat wywlywae reakejg togi # Bye przez iq Kompensowany ‘pPreemoetryumfuje nad fil anit; mona ujramié ene, pace ‘ewitge mi tach Joilatakiemgriewu skojary si w ump ertorKzy Publcrnego wetydo,jedno nie wystapi bez drugieg; truizna wale sg Ferocgcna odteutka™” Nadostrachokazuje ig skteczny ni tylko m2 teczebabjawdw chorby: ame dosiggna §zniwecay je story, Posada trlcivos!sablizowania alas aerwowego, swepo rodaaje ptryCkorank pt cachlivycd whdkica, amowania waeckich rochéw niezbornyh;, ‘strch, jako afektobnitajey pobudzesie adzgu, mote w foosekwenc godt jgo wyskoki, a zwlanzea popydliwode maniakéw"." Prsecivstawon para serach gniewa jst dora ma maniakale rondrdaie= ie, ale ade tod by tiyta w seme odwrotaym,preeciw niewzasanio Tekom melancoli, hipochondrykém, onc o temperamencie Himfoye2 fyi Tisot,podeimuaetendyeyoe pojcie pews ko wyladowasia ii, Sadi ben on Roreyety da rozpusaczenis sara zebrancgo w olgdka i iwi Podlsine widkat slicer cisienia, aos obdara je wiest4 teayeny, odnewia uraconapegzytoe! i tak ouprasa ereoge” Kurc 00 sfektem polegtna stale} preemianic jako i rach; zamsze implitae, fe ‘bezpostedao wiasaym tybem praenosa sig 2 cla na dusze {ma odwrdt Scheidenmantlw oxprawiepodwiconetejmetodie wind, de aaledy 6) ‘isa py do wylectenia Koiecte mw cele amiany iestyene kimi, joke wywohuie dw afeke". W tym ted rorumieniu mode bye uninersalag amlashgwseelkich cerapi iyceayeh, ey? inna drog prowads do taiego ssmego hiuchn sku, Pomigdzy bara afektema receptam|aptecany nie nig ica w nature, lee yko w spose docieraia do spalngeh imechaizinw cia | duszy. .Naledy sg postogivad afehtam,skoro paiest tle daje sig ealoniécoesdhiem do czynienin rastey pobrebnych, aby cotrowal™ Nie moina wige wena, iowa jasno dla nas crytelaswiéica pomigdey ‘eodkamfzycenymia peychologicznym lub moralaymi byl praworocna tub chat al jaicholwiek nactenie w obresi syeytyeznym, Reimicn ta ® ae rozciaglodc mise dopievo wéwcas, gy suach nie Bedi ju stay! > stabliowania rch, lect do karan, dy cadodé se bedi canes ‘dpreiena orpaniama, ale magroe; ay guiew bee jut tylko opowiedig a vkarowane poniienie; sowem, dy wiek XIX, wynsidujge syane symetody moralce”, wpeowade! bled 1 jego lecrenie ne obstar sana visonega” Odeebuo stony fzycee| mera} sie sg w medic tmyale pojeciem praktycensm dopiero wtedy, dy prolematyks obleds preesnie sg w Kiervoko preeslichiwania podmioty odpariedrlaego (Ohesionawowenssprzstzeh morlaa odds Sie wymiay pycholgier- ej mewagtraae lei, gsc click nowoezesny scukawlasnych ide | ‘rasnejprawdy W pierre polowie XIX wicks traps feyconarozwi sg Ww hieruakueczaiaaiezavinioneg determina atorsiast abiegmoralne rag zaimecaye wystepag woltole. Paychologity jako Gosek Iscaicr, organize nig edlgd woke Kary. Zan nabierre ig do akon, sprowade ‘iempienie pod rygorem konieanodsi morale). .Nie pociesa, toe ods ‘tutu; aie uel sg do rozumowans, ono me praskonoje. Ni snub 2 raelencholikam, tylko utwierdsit ich ste ane rah delish ‘doi, bo By ich sant Zachomy ing ke, jell tasba bad sow. ‘Niecta tm6jcocum stanie sg da nich norm zachowania, Tylko ea strane jeetonew nich dgs, strona ba, Zier edwage, doth je"™ ‘Nijednorodaot driedrinfigczn) | ral) nie wywoda sg de yi melyezac 2 kara deinc dwéch substan ~roecigle| i mya, prac patio stulecia medyeyea ni oll sobieprayowoi tego ronda 2a petiole karterakich problemGw i metod an ne poe icy pomigdey Substance ko pracciviefstra pomiedzycodzjamiorganicanym psycho- logicnsm. Medycyaa Kaseystea, zar6wno kartrjsha, jk antpkatez- ina, nig nie wpiala etfiycenego doalizmw Kartezjusra on Konto “ntrpologi. Reed, Kegy sig wrenzie dokonal aie byt ponowayn tewivenem do Medyta, ale radasiem sow) sang xystgpkowi. Jedynie peak sank oddsieila a uiyie oblakangch zabiegilecrace cio of Sodkiw uadsinigeych dae. Medycyaa w pels pechologicza sal ng ‘modliva z chil, p09 oblakane silo wyalenowane w stan zaininy. Powyisaym wyroom 2d sie wizake prrecyé jeden aypek ekrskich pecryonis Olansiny wratenie, st prakyia trapeatyezsa obejmje take ‘lemeat crite prycholngieny. Jak nacre} wytaracey pilose preyadang {Go napornies, perez, rozusowani, cago dilogy, ji lekarz Kasyey- “Syerny eawignje re sym pacesterm aezleiie od Kurc cil? Z.jaich innyeh powociw méply Sauvagesnapsa,i,,rzea by€filozofem, je ‘hee ubdtaviné dust. Albowiem jeyaym idem tychchoed jst geal towne potadani joie recry, Hea choreme wy sg daben toed jet ‘howazhiem ekatea does my neebityi rac, 2, cego pragne tak torao, jest bre pornym, a rasceywiny sem, tak wypuowadtié poz bled 'W isoce opine paises do obledu nie jest ani na jorg bani) poychologicene od wozyithich pororayeh, © jekich byle yi) mova ‘Wypowiedi usin, recep a pra moranod? majherposredalwpiyw na cinlby powolsny ‘ig fesore m2 nu Breas, ktéry w rogpravie 0 ‘him fomasis ghazal, jax pryjcke ib odrzueeie zany moraine} mote ‘nee edncai bieg proces onganicenych Jedaak metody poleguace na {mnie wpalngeh coches dus ing maj nature nit oscxnie oben prez dyshars. W pierwszym prypadka chodeiometaforg obrcbiechoroby Iedacj ypaceniem mauey; w praypadke dragin wystepue mete lowe tm pealomieobledu postreeganego jako spe rozumw ze soby samy. Ta matin posta sak Tears ror gw didn, ge bled jest w aly znaceznie tego slown ,obeabiany” w granicach peawds i eldzeni. Slowem, w okrese Kusyeyzmu zawste stay obok siebie da! metodolo- scrneSvity leczeni ble. Pirwszy,bazucy ea domniemane} mechanice Jikosei, evra sd bled jak do ate, ey seo dna miesaniny m (ruch-nkoke) pryaaezte} i do dusy, i do ciala; drug, baroney oa azz Cree Aby lenge chai, Wills zac 0 er cre di laphir—maotfedagopas P85 a eich abs wymble” potoeh bare pow cp amen cee oo die sole, Di elasko- zt nr cron va nee nares oak anne aorem wee wynyyhuoeseomron si Wiel ae a ug eos ml ch pleesia resets ti seen re | cumin U ageh—haa aibwiue eal 13 cucgs me woes ms) pees pone! fe codes aoa Sa gown nal saoas oy sevouspawani assent aa psoas, ord, wince Natomas stupa "ewer ate pouty prem, ertgnaspeecinee etree 278 . Pan ian do tein prey mp tyme a arn rewrany w dom apcalay, polgs 2 20 sebwae tiie, ee ewozaych pce, ie teabowan By se sear rpnownéw wywisywass 2 oboe, posse a pe tem omnia, presen pew | PE Swear eas hunycpne ener bon se zw sae ane eGo peypomibnin more Wry a unr, eure oor ta pny © Mie cose ae Cuong ted nt Tope nema byl oo oN ay eaparnana des yW ten sposd nina peel do aa iy gy cuca spra sych td fenoti erly re copier ann ogenor! ad Sora pein ie ia a oe” Lear ne on jot preset ee ae Pine Zéanery Teno, ynafepsg roskem sarah Se ees pe pd cep wriea'” A nibawe® So ga naregs eke, 0 reerywine oe edn ilo sara Po anager wymage tye epi poset ae Sarees eyo st fan a0 tnloa eszeia mass soa cece na poceatek nate prose m2 ope spelt” 12. Urzecuy wistnienie teatealae. Na pez wydae sg it chodzi 9 metodg weer pezeciwesawna budzeni, bezpoirednia2ywos! urojenia konfrontcem cpl pracqrozuau W fraie ney) pedapygki lub autryatyoego wtargoiis—rozursaarzcal sig sam 2 seb, nizyn ‘eda wane) or. Bereadoné bled, aloo jogo aiudzens mushy ‘erence utapé pod naciskiem prawdy.Natooast ut zabiegterapeutye=ny Tovgrywasig w preevenicaltowicie wyimagiowane chodso wapsnicm ieprmdy ¥ sig sobG ogni musta tachowae asady ‘lsne) IY, ‘wlsoowelni wanicaé tome wyobraenia, bredzi yisem beds e590. Ceiewanie urdawing bez pezecivataiet ub Koneontacy be kctowiek ‘uchwytae)dalkeyki. Zdrowie ma oncsyé chorobe 4 pokoaa: jg w sereu icodei,w aki) et samara. W preypacke ay wyobedas jst chor, Uadrowié ia mote tylko wplyw wyobraéai bast adrowe) i speach, DObojte, corm yleczymychorobe~ sachets, say blesaym wrateiem amysowyen 2y Husa” Hosa mode wylecryé 2 preywidzes~podcras gy trakowi zum mote zapobicejeaic rondm. Na czym wigs poless ova ijn soteczooie wyabeatenia? (ile istots obra polegr a udswane reecywistodi ope mecrywitose mote naladwadobrz, ponorownstoismwbrtancgitakie smo zaacaznie Bez wotrun, ber oderwis, mode peeps RonKyMOwxe marten, ‘wypeliaé jogo brak, wtwierdaé clementy chwizine | doprovadzat do spelnieia, Shor tudrnie meng okerywactak praiwe ak percept? ole perepeh moze sg stad wicialn,nicodpartyprawd laden, Taki jest punkt wyjtciowy koraci prez ycealizage tema”: rintegrowat Dieretlne wyobradenia w uchwstoe| prveie ik, by oie 2desdala 7a ‘peectavc! ub i Bla ch apreczeniem.Lastans opowiads 0 wyleare- rio meancblia,ktry side 2 est potepiony ju aa lem za neaiceone masatwo popelionych win, Wobec aiemoalwocl preckosasia £0 pr2y ‘lye raataoych argument, mode bye sbawiony, posit jeg wojnia okarane mt Nino odainego anil mice Wf {0 strom, nwincowal mu odpusuczenie grechés. ‘Ns qm say pezyladie wirimy, ink sie zarsowaieKolejoy moment koraci Realiaacha obrazowa nic wysaray, trzeba tok beedai Kontynvowae Alvowien w niedoreczaych wypowiedsach choregD ‘days si jak gos podporsadkowany wlne)slad i vjawaisieyjatié Sry, mapas mos tens, Zacion slag, tk enacenieealeiy aachowal w ti sposih, by traecaywitiene fantasmagoris nie wydawalo ig pezeciom 2 deco rejestu do iasep, iby pracklad ea obey jggk pray minnie tele, Mamy yee nada ten sim Wyse, jedynie 7 dodathiem cowego elements dsdukeyinego Nic ert weakie oboe, kita bedi element chodsio preciagaieuroje, alo prby ich spelnienia pracskontynaai. Tezeba je Aloprowadri do paroksyzmu i kry2ysu, gdze bez ud jakegokolwiek ‘ementuoboogo podem aetkonfrestaceiaboni si do oztasasia raj Iwlnec) prawdy. A wige rreczywite | pamacfoe predisteie bredai Sropnych wyobraées, podporsgdkowane prey tym je) Prawom i od nih ‘leone, psrinno spel w tosunk doe porytysrag Tanke —skupic aoe Istci cay, choca relia potwierda majacznie, to przcie? aie je Aramtyaue, Payaczano jako pezyHled chorego, Key mySlal, e uma ‘umieal napa, bone al ,grupa asc stucasie wybaalyeh i preebree ych uniebostcrskiw wchods do pokoj,zastawia pry Waku st aber sie do educa pci a oceachvgldailegepacent; davis, nczego lei, mice, 2 uma jedg co aaj le sao co aywi. Chery sepbko _Sostoscje sido tego obyczna" Wied xl dyshas element) malign Srchodag we Wasjeme sprascenoéi 4 roapetua yey, Kidry ma dWa nacre: leks teazane; kava ade 2achodniej medyeyny ide od ipokeates w ten spond dagie padchwytu, ea ka at zaled, jen 2 sajwataieinych form doswinnenateatralnego. Zarysowaje ig wilh tat priclomu bedscege spotkaniem pomyleica x jego wlasnym ronadem, oman lope, cite prebieloiicalowieka x asepieniem oblqhane- 0; aznacea nig pookt rwr0ms, gy iz sje apezacw sible same) i tiera si ea Base peared. ‘Onwarcie to nail) moina osggnaé peace kryays, jego bezporednie eialnie Jos to intotne. Sam Eyaye jedak ae wysaezy. BY stl ig lekazetwem, «ie rylkeprasstawieniem, by ie wry clowiekaw nico, leez po prost i wylicunie 2pladad chorobe, sowem, by owo teatrane urmeczywintienc ojo sktsk Komediowego ocyezczenia,ueba fortel trprowidsi’-w okresloapa momencie” Forel alto pryesiaaie jakié lement,Kury odienigeautopomicing gre urojenia me preeste eh por twierdea i wgza jj wlnna prams, 2expalsqeedaoczetnie 2 Knieczno- i el unicestwienia. Neprose bnin iy metodewybiegstasowany wor bee choryeh, Key soble wyobraal, ew ich ciel ale sg aki nlerwy- iy pracdin abo reine: Jctl chor dz, wai, woah, 23 je 305 es stwortenie,nalety dawn, 2 si je stamigd wy; eal ma ono bye ‘wbezuchu, signi sig ezuatodpowiednio sinym sedkiem preeceyszca- ney, wile mowacie ovo aieag do buen ak shy choy ane _auweiyt™ Inscenizacn relnaepraedmint urojni ale mos go prey ts ‘wydobyé nt zewnitry, i je je chorem namaslne potwenszeaiejev> 2ludrenia, to eovaocaedie sly go 20h wyswobudza. Setucane edtrorzenie ranks stan ealny dpa, w kid choryodzyabaje wolnoi [Niekedy wszakie nawet dystns nie jest pourzebns. W? sam dodek iinezenowe) niby-perceeit poxbtgpnie precika clement poscealny, ry mapier jst oiemy, ale w mia aksigumacni,kestonueclymspét ‘rsjeniony.W aawisko poswiadczaigey malign pagent sam sbi heya hover prewe. Wedlug,Traliona pewien lekare rozproszs‘rojenia ‘metncholka packonanego, 2 nie ma glowy, 1 caujcego tym miiscu ust; peeve nate Brenig, lharz2gode we as probe pcjent tke ‘zirg i umiesit ma jenoglowie da olowiang ku. Niebawem oc sig bs parte wyrsinieai pacens, odéwigase wystojen, practi ie Grecenoiciach i ldych manirsch, Cka tam nich wine poste ‘Rnok 1 winehie wiped} aaleine cudzoiemcom. Wieceér aplywal w {lakooale}hasool 1 pelyim zadowoleau. Rradko adaraly ig scale Corts. W niepojya stopnit chorry powéelagea swoje makozmaitsze ‘SHionnicy ta podon podabea wens donarcra wasustiqeych sayfa" ‘Gishawe ib» tym tule ne Bylo mica a zbizeni,rozmowe, wasjemne oman; omer dblgesnege Svatem do niego podabnym Bsn, esx edeym on sam porovtawaldolownie Nienapomym,sqdzonyn ni to po potash, ale 1 po ‘ym, co niechaes elby nimi powiedrieé | odson Sproesdeay cage do jalowej ol sieemajomeg gota x odrzuceniem cals) Siulsy 0 nim, ycignity st powierzehaig samepo sieble w postal Tutect) te mske htt ingco marsoca yet spojzeit blkasy Tl ai obicheywirowa® w cctach tetefoego rorums jako obey Joskoaaly, ‘yi tk, bndego obcot jet aie do pojeca. Tylko pod tym waruskiem, eae agody nu anonimoot, aontuwal praygty do wspslaoy Inds rau yeh ‘Wiseiny, ie w Schronisku cegeiowe aniesieni™ preemoey faycene) saleialo do systema, Fry w canis ede dat do wyolania mea Todt tclfreerint, gdne wolnolst choeege, wpragente} W proce pod dey spore, uxtuicrie ageviauzoanie fe} 24 wing, Tam wie opmeywrao sit opera eqstysoe), asunigea Kaan, naley wideiee Specie poryeying,eambsigty2espl nage har wig} sala w aur Semin moranego.. Preece ne swqta Oderocenia w vist Ona Jdncceiaie sje ng wszakte rive pycholoi oblydoponiowsb Wh prtedmiot oglado mos na tewaatr wea sam sg nepowae, samego eb s— Fapleraé Oveniay est wedlg Ucayakox, ask ie sondue jeg inten aa ‘Bhrmaie. Ze spa yo 2ego, co rortlowwdocznone Rests pokrywa Ilene. Stalewo tice oad tl w posi wide}, Ustanowione 7 we pegtaia blk ai rozeywajgIcuchy i keaty, ler Bish eae dopuszcra wasemans: to tylko warok said, Kury tadzocue,spiguie, tctla sig by lepici isis, leer rayma w corse wigkarym doen, shceptua uns jedpnie walor Obcego. Nauka ochorobich umyslowyeh © postici rozwigace) sig w domch dla oblkanyeh zamize bene tylko bbeerwowatierfkowae Nie stan sg ni psi mops sig sae dager, ‘opi paychoualn ie wyegroneyzmje wa icivego XIX wickowi ole ie rant ego micas maph moelwosciami wypowiedl Z wigksa jena "Hasmoseia powiedeny, 2 podwoi bezwzgledse spojzesienadzoeyalokze ‘ony stowam nadzoroenege mooolge. Zachowa dawns, sro © prayulku stukcurysicodvaajecnioneg sporzaia, ale w meeymetrycne ‘wasjemooic zéwaowaly q now, sruktury nowy bez odpowiedz. ‘Nadie Ord: rysje si or rows orobomoé, kt staniesig anedaicas Giiewigmanowiectayn dom sla Sblkanych. Sim Toke aasicowe! je ‘rofl w histor mania, podegaacego alakom atopanowanego griews ‘Pewnego dai, na spcereerintcdentem w Zabadowymogrodrie, blqkany Sey opaaigty male podnieseniem, asked Kika krokm, ewe wis Jamiet zamiery signa rowarzysz,Imendentprysana, spoil chores prosto ocey poem troche perptapit i stanowezo i cozkral ody ames; w mig jk sg ablital, opadalachoreme eka, weezcie uputel amie, spokojaie porwoll odprowadzié sig do pokoju* Dia ta os nowego: jul nie repre, lece auoryiet Do koice XVII wieku éwist blkanych wypelniny yl wladey abetrakeying i aaonimowa, Hea ich terymalew samknigiy wsyehprniach lw pace wy ates sryaties, co nie bylo szalfstwem; nawer stcikiw ceqto rekrutowuno spoteéd ‘horych Natomast Tuk pomsiay srazaikw a chozych, pwsgdeyrozum a bled promt element posrednicaey. Na teen zastrzezoy da obighe- fych weboday trtz hide 2 amie) strony”, reprezentuae Jedmocessie pret zamajnce| lady i eygor osdzancege rozuma. Nadzorea interte ise sie utbeojons, ber jbigoholviek mureedzia prtewocy-slowem | ‘poreeniem; wychodei walntws aprecciw aie osloniety & alcaym aie Dugrsnne,syepeojesarce wre nie oxy ma odes. W recrywinse jedaak spotya igs oblakanyon lem charakterze Kokretn]oby, lec ko intta rozomna, 4 tym sanym jut preed walka obdarzona auoryctem ‘epnikagsm 2 fkta, de nie est oblbany. Zuyeiestwo eozum nad fe ‘rakim, zagwacantowane dawns eq materian, blo podobne do paws. ‘we wali. Tera, w zmaganin ronstrzygaigtym na zawse, kaka neroruma ots x gory apinansobcedlon spteci spotkaninoblakanego x sioblake tym Remygotca 2 praymusu w driewigiastowiconych takladich ni ‘aoaca wyawelenianleozumd, ale od dawns dokonane armen sleds Dis tej nowe} panvies} w prayatku rac obled ie jest jd forma sbsolumego sprazciu; pradstaa raze) sieplaoietios, sa nie 22¥2 inney na avtonomie, dopusccrjcy wslacnie epzztence asazpiong aa See ozumu, Obledréwaa sg dziecitstwom. Cala orasizace Schoniska ‘meres do unaloletisie olakanych Sq tam waktowanl jak die, co ‘maine 24 duio aly mogy 2 tgp zrbié scbezpieceay ulytek. Teche je dominic tara mapradzn, poireds wy aie odmenie sku. Zasonsn nowy system wyehowawey,nadajny nowy bie ich mysiom; poskromiwscy, ‘rasa sastgpnie zchqca,weyesiywa im ga star if opeyiemaie steakeyjagm enetodams™!Prawo dawaa jad wana oblgkaych 2 aiedojes- Inch, woncras jednak chodrilo o sytacie wikia ze sau prwnego, shetakyjnieobresiog race poabawiene opamaied i kartele, ni 03 postgpowiniaclowieka x rlowishiem. U Takes atin niepeloletaitei re tie dl otqtanyeh styles tyes, « dla adaorodw ~spossbem speawowania Whadry. W Schrank: Kladvono macick a obyeraje wii) rodziy”, prrestzegane przez wspnoeg obgbanych i pllggiary. .Rodzoa” 1, ate uacowi chorego w Seodowisky soemanym i nataralaym, W ‘ecrywisosl eszcte bard) xo nyoboowywalsynipeloletaist praweg nurzocno oblgkanemo jako osobie pane aby fy chron» chr yt faa strakrora amen gw forme wspstiyia poddaje go ex es ako ‘mobowosé paycologiczaaeutoryttows | prtewaize calowicka roruinneg, ry wien sig ta w porné aby dono), cay w pore fecnoczetse dominagi | preznaczea U chk XVIII wicka w wick) reorgnizci stownkow pamisy biganiem a rorumem roduna odgrywa decydvigcy role— est zarnzem ‘eyimaginowanym pjzsiem recap trskrarespolerog ie wychodti ‘Thu nj zaiera dlelo Tube's Jo tola dezabenugca wyniala presi ‘wars plerwomyeh, jeszcze nie skaonyed ukladam! spolzanymi charaktere miu bla antytesayfodowiaka, Keep XVI wick wii ‘rid wrelkiego sisledrtwa, Lose Toke mprowadr ja tke eprom = ‘vat prayulkéw, gle wystepule ko rrecaywisiosiedeooegle jako nozma ‘wazelkich modinych reac pomigday oblkanym a ceowiekiem normalym. (ddan amstoletionego pod opines rodsny sprain, odmieiony por owicaiem swdowym cytiny sttus oblakanego przechodri w syTaci pisehologicea, posbawjges go woot konkretie. W iyci, tre raz Exch oblakance, ela jeg ezystencazstaniewtlocronaw by, ake dig Suawelbyimy Rompleksem oj Wokdl stledstea zmartwychwstjg odie breuaryine)przemagi patarcacu, To wife historyezne naar Ewieie evidoceni pie prychoanaliza,nadage mo w sow mie eos Drseraactenia pietoujcegosaekom cal europeska Korg lub mode w asleep, poderas gy odkadao ig pool utrwallo od hiedewae u whytku XVIIT wieka sales ulegs podwsin)aieachi © odin poprace mito uxdrowiviskich wasnoseach patrachalae} cy et ose popete eecrywiceallenbaca sgtaaceW paytlk ragdronym ‘Be mode eodsny. Od te poy iat cas jeszze aie orbaczony roewaania ne teat uta roramt lerrcrwalie sig 2az9 2 pl elo, oR iaginacying dlcktyla Roding, Iam gre w eybuchach noi dopatrywanosig daw, tezeenoelbuairstwasodt bydaesig oezytywal stwiany zamach ‘Oj W bic nowudstaym neglpijseawielkaKonfootc rox 20 ‘rakicmpraingey sew lucky agit estynktow, wstepuleyehpreecinko ‘aod insta rodziay ie) rchaicanym symibolom. “Zaumiewa iets roewsjn podstawowyeh asst epsas] evelec obleda w Swiecie atzcowann. Wisin, jak ekooomik eras sk ‘ile do obacecia act codziny ni pasta tos iednych chosych: odrina stawae sy tem spond placa spoecrie odpowiedznng Je jednak nina rodeae powierayéchoreg, i saczr)prdsawa si sprava = “htskanyen, byt obcym, ast nihudekim. Toted Tuke sracrni obudow je Sled roing pororma, Hite 7 istyucjooalaego punkia widzeni jst Parodia ale jest pora tym feelag sytunca poychologiem. Gay rabrake Fouing~enapl i kcpna dekaaca ltong 2e anak i pt. Nadie treakds Gaon bandio ciekawego sheryéowania rk: twolniona wGwcras 2 Pielegoowania howd opsnycb odzinazachowa edie fkeyjnewissciossi Wr atonunku do obledo i eacze luge potem, jk puistwo 226m presinie Tomoe dia choryeh agar, peaytulsk bedsie wtrzymywatobgkanego W uni wstanowioe| fk rdtiny;obtkany ne osiggicpetoolersok, « rozum nie utrack wobec aiezooblicz Oj amigtego tad fikcyiymd warn dom dla ablykanych ae tke sistria aniroewd polecay, Take cheial story Srodowisko maladunce forms Koegrstencnaidawnicie,sczystze, ajataralijae na wskros Tadehie, a przecied Dynami) nie spolecan. W reeceywisodizastosowal saablonspoesene|srakwury rodiny burtaszsne,symbelicenie jg archon steuowalw prayulku pul wdryFhistori, Demdlaoblakanye,ustawiezie fpychany Hu anachronicaym sybolom i stuktarom, obae si w plone Preptowwany i odermany od wapslzeesoici W mieice, gdne welt basen ig zvieagco manfevonata iene bez histor, wlaeie am wo wraajyadwiecane lady ausarzayeh nioawit i sberseescione Fodkiny~rapomiane aki keivodrwa i kar. Reconenecsaenes tact patter ee toi deena stry | prawdy peyromee, ne Wednlenem Seon gaol, miom aver orc gr cere Trae peg vseweemyeh gare speciosa ye tee TOS AS peneponm peegunny meth tk ual pee Pack frgmicoace, bj mln tn mops se w Acane,Ib's holpgeas owen Rae > achin yg sab ppeinege Kosi oles day enna wifey Arya be ag a2 Chpsose by to seest epretomsep ludkige Estas Zany w Bde w HD fhe, od usu dial Seay Soout on ck duns yea reiiwicna ak Pompey, weet a pines mtettvapych wow pipes, na nowo prima Cheystuiowa Ps, ycieplivie zai dayie mgcznis two i ustuwicenes2ydestva, na jahieswoimi urjeniam sm ig tara Pinel zalicst go do pierwsae) danas woinonych, nie bac, de ae pesawal bred. Oberdh sig im wake inca) a res, Zanecal overs nie 2c obietsic; bz pyania lazal po rorkut& yale pest ‘eszystkinmasladowac wlasta powSciagwo, Wk by nik sine oseral do iboraka ani slowem. Scie sachowanic opine) postiny wywacl ‘Priepojnsm pychaclowieku wighaze wrstenie ai loch delux poral ponitony w opaszeeniv iw zoe, 2awistac tk da niego nowsch prey ‘alkowit)wolnot. Weeszciewrzano, ak po dhgin wahanin peoleny i 2 Aobrawoll do towareytwa snnych chorpeh; of tego dia ncaa! yee Sawai stony” Unolninie przybrato ro znaczoneparadossine, Loch, laicoch, pom. wisko i szydecstna byy ewego rsaia dpwiolem dla torpasie) malign) horege. Tym sposbem potwieszons,zafecyaomane cl ty 2n0Ws 2 cream ae nog se oder wad od stl dorane| pray. Jedaak 7 chia opudnicinIajdan ogclns aiems obojgtoté samy chorepo w sao wolneél opusteealy irene inych adsje go na prewdy wie uaang, ‘anfestoan a psn soro nto lego ne Parry, ai proadega do vrpwyiszenn bo ie jest nawetponiana; paiiony et teraz am clowie, a Ble ego wrokaiowa projec: praemoc fayenna zangpuje wok, 4 co bok sig potyla o Aravedt samnoic, amine dialogy bed! —moolog vepezepelcy sew milenenie drogich;zamint peasy pychy i xewag nie srzrozony cht O8 tej por, bards samhaity ait w loca i aicochach, Urged wylgzai sbi sasego, choy zona wkiny w stosunek dost OE} lise orb, Ay nae do ategoi winy, ore w aniwecrene stun do Jnnyeh nds, hae ale do kategorii way acs songreeseny ess pracladowcami, pocrice iny pres sg do weweaer preekonUne cblakango, fe ureka go sarozunialo, woogie twarze zine cue Sh praypateunce sit obecnoic, tie tyko ko odor Uva tke spsre= le, Kure nig ora oni ju dle nig pho progie, Mr ig oda Prey kuide) prbie abliznia, Wyewobodrony 2 okéw, prrykuty jst tray rmocq lene, do bis wstyd Kiedy cra sig arany, wide ym ca Wlasae aievingosi wolionyfnyeanie, sam musi pacha ig winay. gh Iniucha bya jego chwala~e Konee musi go upokorzye 'W porornania 2 neprzerwaayn w dabie Renesansa silogem comome i bled intenowanie Hasyeytycane bylomtrgceniem mictene, Nibyloto ar jedan milcrenie bezwagledne:niezopelnie ziesona mows byla tm reac Piqua x reecram. Zambigcie,wigeeney Icky, mawet tru nawiaey~ ‘rly midryrorumeme jo bakin diag wale, Lecetamten dialog Cera sig petery, mlcrenie se sig absoluine; obi rozum ut nie aja adnego wepsinego jes jedon odpomiedsia na mows nedorzcznoii est ‘bak edpowieds,slbowiem jayk bredni nie jest fragmentem dalogu roster, w ol ie yim; w Seadomos wreszie rail ma juz {pike jedan dicrene—dJo winy. Z tq dopier chvila, pra ozanie arygodooti roel ig moilwoss pororamienia. ,Wrescie za, jk Po “dug wabani prslcrl iz dobrawol do tovareystwa innych cry.” KKoreaters mires, ko fendamentane} srukrary yea w prayulk, jest inpeneni. Nie dummy sig wig, 2 Kiedy w psyehounaiie Freud mawinie ‘ntcing wymiang Ib caze) poprzestanie na tuchait wypowidrisprows- ‘eons ted do monolog, jaye aformclowani, ake usysy,zawsze bed Sotyeayy mia. W dcocie milena do feédel mowy doar graech. 2 Rozpospanie w odbc Tortranym. W Schroasku na oblkanegot pstrano | on 0 f9m Wied; szaletstro preglaal sgjedyie w owym Seerokuskierowanyo na wpost, iy sam alg jedaal poe ryikoz ‘how. Prcinnie v Pine spocrenie drial wylqcrie wewagtrz peas- strzenizwiqzanezoblgdem, ake me grnic ni powirachizewngtaych Sumo bedi na sisbie paral, samo bye ig sbie pryeladalo = cxyty prandmit | abvolny posit spektakl ‘Trae oblkani, x kesrych Rably cae sig monarchy i prybiera tat Latvika XVI wii ip pewmego dia w Risa o peas do Koray i dja tuochy 24 energiceny put soi pretension Podchods doeorryn,odiags pierwseege na bok Daceegomw~cyskutoe pan yi ludéni?Pree- ‘ek wid, det warach Weayscywiedrs de pan wane bdr wzany 20 ‘Ladwiks XVI.~ Mile poclebony stalenee maychmias sg oda eacaine _yalomspojrzenie pela pogerdy Mentycanasetuezka uj sg znasepayn ‘spreeceka 2 mica wyparouje." Jest to moment perwszy, ueznident Sealesstwozaproono by aber wlasnywizerun, ale winoych inc: tam okauje i aspieac seurasadnions xy mecha wary niedorzecznod- ‘a ied oblqkany pop deugich warokiem, wamapa sig vamopocrucie {i pewnoié jogo uojenin a uzaeadaione. Rendéwigkmigdry domniemaniem |reccrywsosagpostregalay fr tlkow przedmiol,pozostijecalkomicie ‘amatkowany w podmiot, Hidey wystepuje w roi weilons)prawy i sbeolataegostdnicpe suwerennolé wyiszona demashaje cud suweren- vol ee, 8 rae x i) rw gm ars i oid w pb ‘epodeione peconac,fito yin bred, oe paca a ‘ruts ke dooms non-op nbc ee. ‘Ws an cb were mp amc ng demi fers Wie pemvegchreg Hy use mts wawoe elon anwe treemavlyrskeajacm one yntego srt, di ue ow pak spel ers, deep, sos jon monacha, ms “amkaise wows obinyeh seg extnks Po par ich, Tov tem, ner pega yet mh Romi pocsesch enced sine pone waned packnusego ed aon 8 ey rhdsy | pert wyomregs onan rgdotve MASE tuyere psy eras, wire pol wep weg owerson wodce sd sbie pave, ig acing w draco, been Nicocekana rely dato ew eh dich tend po Blk Pritnyh messeach cindy oc ai ono ein” To et ae ‘niet woisamoay peer pyehe #prednipem soja» wo Bika corprme wise odie w awirenle alte, ceo fname pees atl téeentowe bees panos oprah sores primers pty sa ibe be ae Fo, be wae | ‘aig enya obiknegy ni eye presto, ry te posure aro. ‘Witching, ais! ypwtna~i kim osecwen —osennanowiecr| sain oon gratows bitne obei aby tm sates ‘rma gz ue Tota pongpoans psi nny oe chose ‘Dips roe w inponsiym win pany, sesh prob teh anley bd degree w ro toece nt tersh. Pose Tiayepencne oto bi ape odrare Pina crt sin dpaynae mya sobyeacey nF woes preckrores ernie Speers sot ikcwaiens waoych weston moray, ie donpteory ws omy, Dia XIN sc mjconymdsem cig “ae ng it ne nnn i pods wc pends Oo si aderoene Boga. Tok ig aw, orn a Rees “pokorzonego braku rozumu, otrxyma abawienie w chwili, gdy usidlane Sbrlteym bikie je rein steers poey ih obey Seemsowins eyanymansiea. Na por nspxscesie (ie frocooc, tole octane) prone ests w Be odbgch Sova Hy sore dntogs stan siti. ko nro ae 0 yeh dom ch ohlgkaayehdropoo tak wich wyborem avert e Dicjet_masial 8 Rosco olee zaskocenie widskiem wlnepo obled ‘Wyawolonezokbw, tie ceyiy vnieg peed oglany, paradise {ealessewo traci wooo og, oleae an smote epahaci sae ‘ipowedznine 24, co wi oso) pramdrie obi se Wigéiew wlasiegD Speen, tre w ncokreilonyspoaih wig Go nigo acs wrescie ee adc onic, Kiedy podnits we wlenychach pretarala ‘zeit. Powe do adomos acy sig tear uobahanego ze wstylen asa tosamoté x tamtyn deugin, 2 wlasny w fie Kompromia, 22 1, eka wraledem bie oer, seas mili oepozma phenae 4) Niestany os. W gree aréwnozwiercndl, jk lena, sae ése0 sh dorfsieondsa€ sto see Posadow kde chil poleg orgdow!2 sewnte; asi oie jet ts wiedra moran Ib eaukowa, Ieee rods) ‘iewidelnegn’ trybunly, urqéaacego permanentaie, Wyearzony zakad Pinel, cgSciowo areaigowany w Bice jawlaszcz w Salpeter, jest snikokornosea sqdowyi.Spraviedinodé musi ta napawat lem jf tie shart shatecros, wegibe wpimaiaowase stybuy spigot kta Deeytomne w ume obikanep, dobrze ma dia do zrozumiens, po aki {raz popu gemium orzelance. W ramach rap wprowadza i wige 0 sho putt sprawcdinobi, jeep sat nieblagaty surowot. Pewin clo ‘wek sternowany w Bie mil urjeiareligjn,potegoranepanizaym {irachem pred piles smi tylko rgoeytyer wateemie diel pporwoi ma aaikey’ wiernego pogpsnis. Naleiao wige obewg procs ‘Speawidivoiig alka sesompersowaé srackem Miszym taliey ‘ese sotsyae Jk nace) aaaleiépevecowage ls wpastego Zoku ponurych ml jel nie preez wywolaie wrateni tye) preface ‘emo Jedneg wicana swing wow corepo drektr& baer trom akcesovams, pioranuacy warakiem, w otoeeni postgacr pores Fueeh seephjeyilfcuchan. Savi pred oblghanyn zope, 2 fone em, by w cage oe) it skonsumowal abo rostanie poddany womssay tortrom. Odehodrs, opustcaite wignia w falosaym sie roadarcia Donigdey mys 0 czcksiqes) a Karze a stralva penpekwa mati ‘rch Po klkagodioach wali mewacirne sys pews ies cory adeeydowa ie 2p ‘Sadowsistance prey ie otacbeokiolwik ioe. Je wpokisa oraée i bez apelci.Poiada naregria Kary postage sig mi welug, 450 ‘znunn,Dawoy spite iternowania reslzowa! ig ajay) po forma ‘ormalagjurysdyic, ec imiowalsankce aakladane na skates stosuic takse same wigzieni, avery, tlie? degli fayeze. Sprawiedivose reqézgca ® preyatky Pinela nie zapoiyces od tame) srodkow represi vrymyla slane, Lab rez) sposytowuje metey terapestyeene r02p0- \eszechnione w XVIII wieku, sai im ange bar. Do siemalychparadok- sw flintopinege”i,wyzwoledezege” deca Pinela aly to prehstal ‘onic medyeyny mnt spruiediwoi, strait w poke. W medey- nie lasseystyeme| Bape | arte koroane 2gnie»proeadm dsc yi autury ubladu nerwowego: salealo ochodzi®orguaizm, szluiaié rospaioae | wjsuszine wldlas,? dorzucigo co prawda do pamySaych Fokowa zimoego natryk psycologzay efekt prykrego znskocreas, sicby proervee bieg mpl zien charateruczué wept edoakobracano sgn teenie oj ekarshich. Od Piel poddewani oaeshamodbyweig V hie otmacie sxdowym bie-wodny jest wpenjowe-har, naklading po rors pre polcsiny emia speamsediwoic mewtanne exyaay w prey {alka Tse waktowune jako represi wysateap, by dng do wil blgang podporajakowaepowszechnemu aakazowi pracy Tayezoe) by przez cig uporcryeg odmove bana pokarméw i postromiégadatieose ‘horschpodhicconych™ ‘WoEysko tak zorganizowano, by obgkancgo zewszys omczalévitocait~ Jae; us sie zu nadzorowany,sazony i skazywany; zwigaekedzy wing 2 ar mus bye ocaywisty, a arypodaod odie uzaana.,,Korzysuqc aba Jap trae preypomiaaéopopelionyin bled ob zusedbanyes waa obowicky i here runs strumet zine; wody ma lowe obikane) vine j2 wopa, oddalanateetg See sym iniocrek nang wezeniem. Fs cg ‘pier pownseryé tse, jdak unitajge strana twardego toau ts beading, xgazyeh wywolie bunt powian, przeinnie ogame’ 210 ‘hae dbra weebabyo, az miechetie, aie sg do zabiegsw ae brtalayeb rmoinaczasem dorzui aki ari waizge wrzelako, by nie posunal i dalek." Nima ayumerycana Larownost hary, cepiene ponawine, lekeod zachodsi potrzea, wananie wiay popraee represg, aka 24 08 spade~to wseysto w kofcu preeiesie do wewostzinstanci orrebaineg Suc chorego 2rd sg wyr2t sumieai:dopieto nx tym etapiesyziowie prnystang na przerwanie kus, pesal, Ze predluty sip aleskodezenie W findomoses pacjent. Pewea oblaaea dala aa wobie x awyke wbranie i aka weystko, co sig xnazio w rig fT, PaTandeone wige torr 4s ‘loons jj Kaftan bespecetatws;przjaia Wiesel wstyd i konsterma (gs 2 obey fda, Ht santyenie to olaie sit prejcowe, a skruchs Dovierachown, yw cel urwsleiaw nie tach, dgeeRorenergicznie | anowere, woaile bee alls, ofwiadces, de i oa praynlosé bedsie ttaktowans : cla srowosiq™. Poigday rezlat ue dae ma sible ceekne ‘al wsraa sig potoiem ler, walewangch przez dvie godziny."* CyRI “Grsjna samkigty wina totals ukarana ae) aprawea dana ig 24 wostepaege Jedoak ncktiry obitani wymykajy se opsanemm cylow, oporni na syaterg moral, jaa sg © aim dokonsje. Tych odostbna sig wewngt2 prayalh, ak te oor nowy grup interoowanych,misnowice by ub bie pospada nawet pod spramedliwosé. Mavi o Pine i jogo wyewoled cxym dealeain vb5t inwo sig Pom ten deagi swopien wykluceni Nudaieniono ji wyie, 3 cobrodscjow rformy odminl ,deworkom, tre uwasig sig 28 aathnione 1 weiqd werbuig nomyeh wyzawe6n, nadie pevidna pryjemaodew eabaniani ingen pcjentek do niposto- ‘tstma pod pretketem, i lpi slacha Bogs ail ude". te wsnakée ‘karan bed 98 ios iach, ARS ne daa sg nag do powszecnego prawn psy, zane cline, ogkaky sone wrath, ber preerwy Je rows lads powods wazzyaay Mie" takiehabietyywyiaauce poder stakiw aicodpary chee kradiedy czegolwiek™"” Keaghanego fanetyzow religincgo,odmowy pracy ivodieta— zee erase gl6w- nych precinke-spolecaehstwa burieiyems, trash Howieseeh Zan Chiw na ego tadnicre warts nie mote uepeewiediniéanwet obles ‘aslugun ne wigrienie poop: dolowae, aa wyaczenie w ale wigzenae) totic, poniewai mezytkie try myn en sam speci wobec morlag) fovile)wnifoeniaag, Kea w pojcis Pinla jr aa B39 zalads ‘Ong nierssum wylaceony byl sod wlady s4lowe) bs lepiejmoinago Bylo pda ariralny laceom rorain. eras gosadz ie tka ca ede, pray ‘reiéco do saad, w cel onpornania, skwstkowsnia uniewianiens na meses) preecivane, sje prod sem permanenmym, niewsennc jst ‘igang i aru, orzka sig go winnysi wsmugazadodCceyniena,wreszie ‘wyhlacas th, Berych aeprawoi® mote powsinic) abs shustay ute) spoleceny, Obl myzkal ak despcie edge po to by oral mi toon proces ncokredlony,sapstreny w dou olgkanych polit, apart Eledcy, agri | opeawcsw; we tm procesie haady 2ciowy Med na mocy seg pobytu w rakladie seni bona spoleceng yk, poten ase haan jodynym wyjtiem proce jert ego nila skoiczoauodnowa postck wevaginagea wyreutéw ramieni. Saleaice ,,avolony” pre Pinca, 4 pode) oblgany samnigey w sowocresnyn