Vous êtes sur la page 1sur 1

Jarné nálady

Viola I. Dáždik Anna Didiová arr.:Vladimír Homola . Allegretto q=100 œ œ pizz. arco #œ
Viola
I. Dáždik
Anna Didiová
arr.:Vladimír Homola
.
Allegretto q=100
œ
œ
pizz.
arco
#œ œ
B
œ ™
œ
œ
J ‰
Œ
Ó
Ó
Œ
‰ Ó
æ
æ
æ
J
J
&
æ æ ˙
æ
mp
sf
mf
8
3
pizz.
#œ œ
2
Ó
&
J ‰
#˙ ™
œ ‰
B
Ó
j ‰
b
4
˙ ™
œ œ . œ .
‰ œ . j # œ .
sf
~~ ~~ ~

II. Pohľad z okna

Moderato q=80 1 1 5 arco ˙ œ œ 1. 2. ˙ 2 B ™
Moderato q=80
1
1 5
arco
˙
œ
œ
1.
2.
˙
2
B
˙
b
4

mf

Allegretto q=108 20 4 œ œ U œ œ 2 pizz. œ œ œ œ
Allegretto q=108
20
4
œ œ
U
œ œ
2
pizz.
œ œ œ œ
B
œ œ œ œ
3
4
b
Œ
Œ
Œ
Œ
œ œ œ œ œ
œ Œ
Œ
4
4
mp
p
pp
III. Zlomený kvietok
Adagio q=52
1
4
+
arco
+
+
+
pizz.
4
B
Ó
œ
b
j ‰ Ó
4
‰ œ j œ
˙
‰ œ j œ
˙
‰ œ j œ
˙
‰ œ j œ
œ j ‰ œ
mp
simile
mf
10
4
œ
2
B
b
j ‰
Ó
Œ
œ ‰
Œ
œ j ‰ œ j ‰ œ j ‰ Œ
n
J
4
œ j ‰ œ
J
IV. Polka
Sostenuto q=88
1
1
2
˙
˙
3
pizz.
2
˙
3
B
˙
œ
4
b
œ j ‰
4
.
mf
mf
V. Valčík
Tempo diValse q=108
1
B
b
3
4 Œ œ œ . œ .
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ œ œ . œ .
Œ œ œ . œ .
Œ œ œ . œ .
Œ œ œ . œ .
Œ œ œ . œ .
Œ œ œ . œ .
Œ œ œ . œ .
p
9
4
1
6
B
b
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ œ œ . œ .
Œ œ œ . œ .
Œ œ œ . œ .
mp
mf
33
4
œ
œ
B
b
Œ
œ œ . œ .
Œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
œ
J
œ œ . œ .
J
mf
sf