Vous êtes sur la page 1sur 284

ANUARUL

INSTITUTULUI GEOLOGIC
AL

VOLUMUL 1911

1-a.

de Arte GÖBL. S-r St. Rasidesou


16, Strada Paris Doamnei). 16.

www.dacoromanica.ro
INSTITUTULUI GEOLOGIC
AL

V. 1911
1-a.

Inst. de Arte GÖBL S-r I. St.


16, Strada Paris Doamnei). 16.
1912 31.929

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
GRÉGOIRE STEFANESCU
(10 février 1838-21 février 1911)
PAR
le Dr L

Le 21 février 1911, science géologique roumaine a perdu e n


la personne de GR. un de ses initiateurs.
naquit dans la commune d'Elisa-Stoene$ti, district de la
avoir pris les écoles primaire et secondaire Buca-
rest, il suivit is les cours de Sciences Naturelles de CL. BERNARD,
et G. ST. IIILLAIRE, et retour en Roumanie en 1863, il
fut nommé professeur l'Université de Bucarest, en 1864.
A partir de cette époque, sa double activité scientifique, de pro-
fesseur et de géologue, commence se manifester.
Comme professcur GR. STEFÄNESCU a rempli son devoir
cieusement. Malgré le manque de matériel didactique et d'audi-
teurs contre lequel dut lutter énergiquement au commencement de son
apostolat, réussit créer l'Université de Buc. un musée de Géo-
et Paléontologie, qu'il a enrichi ensuite pendant sa longue
de 42 ans.
11 donc raison fier l'occasion de son Jubilé de 40 ans
de professorat, lorsqu'il se vit entouré et par tous ses en
grande partie ses collégues d'Université et professeurs de lycées.
géologue, GR. STEFÂNESCU s'est fixé comme but, l'étude
de la Rournanie, en vue de l'exécution d'une carte
poursuivit énergiquement son but partir de 1864, mais ce fut
seulement en 1882 qu'il parvint le réaliser, ayant enfin obtenu les
fonds que l'exécution de cet ouvrage nécessitait. A cette époque
fut créé le 'Bureau Géologique», dont les membres, sous la direction de
STEFÄNESCU, commencèrent faire l'étude géologique de la Rou-
manie. Le 'Bureau Géologique, ne put fonctionner que jusqu'en 1888,
mais les travaux géologiques furent continués par GR. et par
les jeunes géologues qui l'entouraient, de sorte que la fin de sa vie,
il put exécuter toute la carte géologique de la Roumanie, Péchelle de
1:175.000. Cette carte a été imprimée mesure que les levées géologiques
le permettaient, et bien qu'elle ait été complètement terminée une par-
Instil. al Romdniti, Vol. I.

www.dacoromanica.ro
II t. POPESCU

tie de la Dobrogea n'a pas pu étre imprimée, méme aprés mort de


GR. STEFÁNESGU, car l'original n'a pas été retrouvé.
Parmi les ouvrages géologiques importants qui rappelleront toujours
son nom, on peut encore citer la restauration et la description
du gigantissimum TEF. et celles d'une infé-
rieure de Camelus alutensis tous les deux découverts en Roumanie.
Il était connu et estimé pour ses travaux géologiques, non seulement
en Roumanie, mais aussi l'étranger. Il est étre seul géologue
qui nait manqué aucun congrès international de géologie.
Il a eu le mérite d'avoir, le premier, relevé la question de l'unifica-
tion de la nomenclature géologique pour tous les pays, et ce au premier
congrès international de géologie qui eut lieu Paris en 1878.
Les membres du congrs, convaincus de l'importance de cette ques-
tion, l'admettant d'urgence la discutrent, en instituant en méme temps une
commission pour s'occuper spécialement de cette question.
a été membre correspondant des Soc. Géologiques:
de France, de Londres et de Belgique ; bre de la Soc. des
turalistes de Kiew, de la Soc. Anthropologique de Paris et membre
raire de l'Institut géologique de Roumanie.
GR. a aussi beaucoup contribué la popularisation de
la science. Ainsi, nous le voyons prendre une part active aux travaux des
institutions de culture nationale telles : l'Académie Roumaine, la

Soc. des sciences de Buc., l'Athénée roumain, l'Association générale


pour la progression des sciences en Roumanie, la Soc. pour l'enseignement
du peuple roumain, la ligue pour l'unité de culture intelectuelle des
Roumains, etc., etc.
GR. a occupé aussi de hautes fonctions administratives,
telles que celles de secrétaire général au ministre de l'Instruction publique,
de doyen de la Faculté des Sciences et de recteur de l'Université de Buca-
rest ; il fut plusieurs fois le représentant de l'Université au Sénat roumain.
En général, en tenant compte du fait que les moyens de recherches
ne furent suffIsants pendant la premire moitié de son activité, l'ceuvre
géologique de GR. nons d'autant plus brillante qu'elle
ouvre voie des études plus approfondies.
Son concrétisée en la carte géologique de la Roumanie, a le
grand mérite de former un ensemble, un tout qui en impose par le travail
infatigable et la perséverence sans pareils, necéssités pour mener rceuvre
bonne fin.
GR. a beaucoup écrit. Ses travaux, concernant la géo-
logie sont consign& dans liste bibliographique qui est la fin de cet
article.

www.dacoromanica.ro
GREGORIU TEFANESCU
(10 Februarie 1838 21 Februarie 1911)

ACTIVITATEA SA
DE

Dr. POPESCU-VOITESTI

I
Prin moartea lui GREGORIU STEFÄNESCU tiinta geologicl
pierde pe unul din cei cercetätori ai ei totdeodatä pe un aprig
neobosit propovAduitor al naturale general.
GREGORIU STEFÄNESCU s'a näscut la 10 Februarie 1838, in comuna
Elisa-Stoenesti, jud.
Complectându-si educatia la Universitatea din Paris sub
conducerea unor maestri : CLAUDE BERNARD, HÉBERT GEOFFROY
ST.-HILLAIRE, GREGORIU se intoarce in la 1863 si este
profesor la liceele «Matei un an, in
1864, este numit profesor de stiintele naturale la Facultatea de
de curând Bucuresti.
Greutätile de tot felul a avut de luptat profesor,
ca lipsa de material didactic la inceput de auditor chiar, cursurile
noi necunoscute n'au fäcut sä-1 inbärbäteze
si mai mult la
Dotat cu o vointä o putere de muncä superioare,
si prin farmecul cuvântului säu, el de la inceput sä insufle dra-
auditorului pentru studiile ce Activitatea sa nu se
märgineste numai la cursurile de Stiinte, ci spre a face
trundá mai adânc in masa poporului dragostea pentru cunoasterea
naturii, GR. STEFÂNESCU la luminá P. S. AURELIAN
vista care timp de 12 (1870-1882) face cunoscute
o mare parte din foloasele ce pot avea din cunoasterea ;

intre anii 1873 1876 deschide un curs public de


turale cu demonstratiuni practice.
GR. i-a inchinat o activitate neintreruptä
in ultima zi a vietii sale a fost geologia României cu

www.dacoromanica.ro
1V

GR. COBALCESCU (1863-1892), profesor Universitatea din Iasi,


primi iniatiatori ai acestei la noi.
Vesnic activ, totdeauna neobosit, GR. mult
la inaintarea tuturor ranmrilor de activitate culturalit nationall, fie
scrieri, fie prin cuvântki, fie prin indemnuri.
gäsim membru al Academiei Rorn dela acestei
; la Asociatia pentru inaintarea in România ;
la Societatea pentru poporului rornân; la Liga culturalä ; la
«Mitropolitului Dositei la toate concursul
in mod luminat totdcauna bine voitor.
GR. STEFÄNESCU s'a distins si ca destoinic al
gratie aror i-au fost posturi administrative :

membru consiliul permanent al instructiunii publice (1874); secretar


general al Ministerului Instructic (1877-1879); decan al de
Stiinte (1896, 1899 si 1901); rector al din Bucuresti (1900);
al Corpului Universitar in etc.
De altfel munca sa rodnia a fost apreciatä nu numai ci
peste granitâ, astfcl GR. a fost membru corespondent a
geologice din Paris, Londra Bclgia; membru al Soc. na-
din Kiew, al Soc. antropologice din Paris.

considera activitatea a lui GR. STEFÂNESCU


din punct de vedere didactic.

GRIGORIU a fost unul dinte cei mai iubiti profesori ai


Facultätii de din Bucuresti.
Ca al ani 1895 1898, n'am cunoscut pe GR.
FÂNESCU decât dupä 31 ani de activitate didactia, pärul barba
de ani, toate acestea, vioiciunea pri-
vire, unite cu o expunere documentatä material didactic
bogat bine ales, cursul foarte atractiv.
La cursuri, GR. auta exemplele cele mai potrivite spre
a lega de mintea trä diferitele fenomene geologice, land aceste
exemple din regiunile geologice clasice i dela noi din pe
care in vremea aceasta o cunostea cu deamänuntul; la lucrârite prac-
tice, era vesnic printre noi, intrebAndu-ne indrumându-ne gäsim
prin noi insine caracterul distinctiv, caracterul care sare'n cum-
de obicei spunea dânsul, al rocelor al fosilelor ce ni se da spre studiat.
Bunkatea sa de suflet dragostea pkinteasa ce avea pentru stu-
se vedeau bine primea un bun räspuns, dar mai ales

www.dacoromanica.ro
GREGORIU §TEFÄNESCU ATIVI §TIINTIFICÁ V

primea un räspuns la puse. Fata-i lua o expresie


si da capul putin pe spate un comunicativ care
descretea celor mai putin la veselie dintre noi, adresa
celui cu greseala un batä-te sä te din nou pune
pe calea adeväratä.
Veselia, bunätatea räbdarea cu care era din belsug dotat, se
puteau mai bine vedea timpul excursiunilor geologice.
zi de excursiune avea programl cä niciodatä
pläcerea nu era de obosealä.
Nu numai de educatia noasträ se ocupa aceste
cursiuni, ci de cea sufleteascä. Nici odatä n'a perdut din vedere ca
explicarea fenomenelor geologice sä ne atentia asupra

Nu in tot timpul carierii sale de profesor GR. a avut


la dispozitie bogatul material didactic de care dispunea in urmä labo-
ratorul
In 1864 s'a Facultatea de Bucuresti,
sul n'avea nici un laborator la dispozitie trebuia in timp sä
celelalte cursuri de naturale. In primul an a trebuit sä
lupte chiar cu lipsa de auditor.
Cu trei ani mai (1867) sä un muzäu de
Stiintele naturale a cärui conducere o ia dânsul.
Acest muzäu la era din piese demonstrative clasice
aduse din sträinätate, pe ce studiul din punct de vedere
geologic locul de cinste materialul adunat din
Colectiunile destul de numeroase erau asezate in eajele de sus ale aripei
clädirii Universitätii din spre strada Academiei; Geologia, Mineralogia
Paleontologia in etajul I, Zoologia in al acesta din a
suferit mai tärziu multe din cauza unui incendiu. Cu timpul
materialul prea numeros, muzeele de Z)ologie de
neralogie au fost despärtite de celelalte, sub conducerea
GR. numai de Geologie de Paleontologie.
Muzeul acesta era deschis in totdeauna publicului mare, iar la
inceput pentru a familiariza acest public cu frurnuseta fenomenelor
deschide 1873 $ 1876 un curs public de naturale cu
demonstratiuni practice; desigur curs de felul acesta
Dela 1882 dupä lintarea Biuroului Geologic, din
tarä, adunate de de colaboratorii devin de
numeroase multe din ele au din lipsä de local la
moartea sa
Ca profesor GRIGORIU *TEFÂNESCU implinit datoria constiincios,
propovAduind clela catedrei geologice timp de

www.dacoromanica.ro
VI I.

peste 42 de ani, rärnânând dupä retragere la pensie conducerea


zäului pe care nu l'a päräsit decât cu viata.
Cu ocaziunea inplinirii a 40 de ani de profesorat la 18 Noembrie
1904, fostii elevi, marea majoritate profesori de liceu de univer-
sitate, la care s'au asociat toti oamenii de tiintä ai au särbätorit
cu o deosebitä recunotintä pe GR. Cu ocaziunea aceasta
s'a bätut o medalie bronz s'a tipärit un volum jubiliar.
GR. a dat la lucrAri pur didactice,
pentru cursul liceal, una tntitulatä «Elemente de Zoologie», mi-se pare
prima carte de Zoologie in limba românä (1874 alta «Curs elementar
de geologie. (1890) de o hartà geologicA a pe scara
1:2.000.000.

111

Activitatea geologicä a lui GR. un singur


scop, pe care din 1863, studiul geologic al
executarea härtii geologice a scop urmärit cu o rarä per-
severantá pe care in majoritate i-a succes duce la bun
In adevär, GR. din 1863 de era la Paris,
scrie «Revista un articol intitulat «Idee de Geologogie
utilitatea prin care aratä importanta ce ar avea studiul geologic pe
care inginerii de poduri, geologia, ar putea sä-1 aplice in regiu-
nile unde functioneazä.
Ideea aceasta se agita pe acele vremuri in
n'a pierdut ocaziunea de a o face cunoscutä
In 1871 prin o deciziune ministerialä inginerii prefectii sunt
cinati studiul cercetarea localitOlor miniere din judetele cu
privire la cärbuni mai ales, special pentru de munte.
In «Monitorul din 10 Noemvrie 1871, inginerul jud. Prahova
ANASTASE GEORGESCU, publicä un studiu asupra de din
valea Izvorului Dragzei, la Valcäneti, pe care-i crede carboniferä.
GR. sTEFÄNESCU (1) dupä ce aratä cä nu pot sä
lignit tertiar, revenind asupra deciziunei MiniVrilor de finante .
interne de la care emanase aceste dispozitiuni, spune cä aceste dispo-
zitiuni vor aduce douä mari foloase : unul, cä vom avea timpul
o ologic a al doilea, se vor cunoate acela
timp toate bog ätiile sale geologice.
ideia executärei geologice a României n'a fost
aplicare deck mai târziu s'a simtit nevoia unei härti generale

(1) Revista Vol. p. 191.

www.dacoromanica.ro
EFANESCU ACTIVI FATEA SA THNTIFICX VII

europene, din cele arätate mai sus din istoricul pe care GR.
FÂNESCU i-1 face prima publicatiune a I3iuroului Geologic (1) insärcinat
cu executarea ei, reese in mod evident ideia studiului geologic al
mâniei executarea unei geologic; au constituit ideia
conducAtoare in cercetärile sale geologice dela 1863.

In general ptivitA, activitatea sa geologicA se poate in douä


perioade : o prima perioadA cuprinsä intre anii 1864 1882, a doua intre
1882 1911.
Perioada primä (1864-1882) este prin
multä intre ele, cari au de scop mai mult de a face cunoscute
atât miniere ale a face cunostintä de aproape cu
felul de a se prezenta la noi al formatiunilor geologice.
De la 1882, studiul geologic al este redus
numai la câteva observatiuni datorite in bunä parte geologilor sträini,
cA tinerii geologi români ca GR. COBÂLEESCU, PILIDE GREGORIU
cari sA punA bazele geologiei românesti, la inceput n'au
nici mijloacele necesare la nid vre-o indrumare serioasä prin
lucrAri anterioare. Ei trebuiau drumul pedeantregul
timp cAnd geologia in general se gäsea in complectä trans-
formare (2).
Intre anii 1864 1870, GR. publia lucr Ar
sub formA de rapoarte adresate Ministerului de Culte : prima 1864
asupra ccalcarului numuli tic de Albesti (Musce in care relevA
importanta acestui calcar ca de constructie ; a doua in 1867 asupra
tmarmorei compacte diferite colori a Olänesti
cea), (3) pe care o considerA mesozoicA un rest de Belemnit gäsit
ea. El face sA se lustruiascA din aceastä douA coloane
mari, pe care le trimete la Paris cu ocaziunea expozitiei din acel an
care au fost pästrate in urmä Muziul de Geologie din Bucuresti.
DupA 1870 lucrArile sale *geologice incep a publicate reviste
atât românesti cAt sträine, : Analele Soc. de Geografie, Analele

Acad. Române Soc. Geol. Franceze, prezentând timp


un caracter mult mai
In 1870 publicA Rev. o lucrare asupra m i
statuare din Valea sau Calcarul dela Bândea, un
calcar cipolin cu strate subtiri de micA doritoasä, asezat in mijlocul stra-
telor de cu o grosime de 60-70 care se din Vf.

(1) Anuarul Biuroului Geologic, An. 1, pag. 5. 1882-83.


(2) THANASIU GR. COBALCESCU, Soc. de din BucurWi
An. No. 3. 1903.
(3) Rev. An. pag. 243, Bucurcti 1870 -71.

www.dacoromanica.ro
I.

dea, spre W, prin Valea Doarnnei, pe sub Vf. Galasescu in Valea Rea,
continuându-se mai departe spre apus. Este prima datä prezenta
acestui calcar se in literatura
In 1871 complecteazA studiul regiunei oamnei (Mus el)
prin descrierea profilului aproape de câmpie, in care din cauza
lipsei de fosile a terenurilor intAlnite, descrierea e in mod petro-
grafic, afarä de numulitic dela Corbisori determiná exact
cornparându-1 cu de Albesti.
In 1872, Rev. St. an. planse (XIV, XV
XVI), de Osem:nte de mamifere fosile din Româ-
ni a, provenind din stratele ce compun poalele câmpiile din
valea Dunârii, din Cuaternar, pe care le poseda Muzeul de
istorie naturalä din Bucuresti.
In aceste planse, care coprind 15 sunt reprezentate:
i n fe ri o cu de Elephas cu locolitatea necu-
noscutä; din specie o superioarâ', un humerus de
1,23 m, coaste, capul superior al humerusului o
m a, proven;nd in majoritate din baza diluviului sur din satul
vrodin. Patru de El. primigenius din una din jurul Bu-
o bucatä din ca cu o mä s e a de
Mastodon Arvernensis. un fragment de oarne cu o part e
de cr an iu de Bos primigenius, provenind din satul Hârboca din
Plansele acestea au fost trimise la Paris, in 1873 apar
Soc. Geolog. franceze irnpreunä cu un articol, a
mului cuaternar din România si a unor oseminte de mami-
fere tertiare cuaternare din aceiasi an apare
o reproducere a acestui articol in româneste Rev.
Cu ocazi aceasta GR. STEFÄNESCU atrage Soc. Geol. Franceze
pe harta geologica a Europei este reprezentat in
Dunärii de jos, cäci Câmpia este cuaternara. Descrie Cuater-
narul din jurul Bucurei.tilor pânä la Giurgiu, insotind aceastä descriere
de un profil.
Cu ocaziunea discutiunii ce a urmat sânul Soc. Geol. Franceze
asupra articolului planselor lui GR. GAUDRY
muzäul din Paris mai posedä resturi de mamifere din România
anume: vertebra atlas foarte bine conservati o sea de El.
migenius, precum 2 mäsele superi oare de Equus de märime
mijlocie, ggsite de Dr CHOERETIS pe sa dintre Oltenita Bucuresti
däruite muzäului 1854. In 1865 ENGELHARD consul la Belgrad
mai dânsul niste oseminte provenind din Pliocenul de

S. S. F. 3-e T. 1, p. 119. Paris 1873.

www.dacoromanica.ro
GREGORIU ACTIVITATEA SA

Galati anurne : o de Mast. arvernensis, ca cele


de M. ; un care printre cele mai frumoase
piese paleontologice ale ; resturi de Hipparion gracile, o m se a
de Bison si aza coarnelor Cervus de dimensiuni foarte mari.
In 1873, in ziva de 7/19 Maiu, pe proprietatea statului, Corbu-
din dealul Jupanestilor, drept al Doamnei, se
produce o scufundaturä lungä de 600 m, latä de 300-400
de 28 GR. care a mers la fata pune
scufundare in cu cele 4 cutremure de ce s'au
acea zi la Campulung, din regiunea scufundare nu
ivirea nici-unui izvor, pe socoteala s'ar putut pune scu-
fundarea, sind
In 1873, se cu determinarea
altitudinii Bucurestilor raport cu Marea Neagr aceasta, cred la
noi, constitueste Incercare de felul acesta. Pentru aceasta GR.
se duce Varna, BACALOGLU in
observatiunile simultane intre 18 30 Julie, cu corectiunile
sare, ajung stabileasca cota I3ucurestilor este cu 87 m deasupra
nivelului Negre.
In 1874, Vf. Penteleului pe care o
1754 m si a balnear al d-lui STEF. BORANESCU,
de pe Rusililor, pe care o de 489 ambele raport
cu nivelul Negre.
In 1876, in Buletinul Soc. reprodus
Rev.St.an.VIII,unarticol basin ui tertiar Bahna,
In urma unei alunecari de care locuitorii au
servat ivirile de carbuni de GREG. merge la
locului in doi ani consecutivi pentru terenurilor care contin acei

El gäseste formatiunile cu carbuni dela Bahna se


golf sunt foarte cu depozitele analoage din sudvestul
din basinul Maientei Mediteranul basinului Vienei,
totdeodata miocenica inferioara si mijlocie.
Basinul se reazämä formatiunea sisturilcr cristaline, micasisturi,
la baza, in satul Bahna argil roscat, urmat de ni-
sipuri argiloase cenusii, apoi un strat subtire de argile verzui
in care este coprins lignitul gros de 6-8 m. partea aceasta nu
i-a procurat nid un rest Urmeazá apoi verde-negricioasa
foi, in care determina Cer Bucc. miocenicum, Pleurotoma
spinescens Pl. Jouaneti. Peste o de nisipuri
nefosilifere, acoperite de o foi foarte bogatä
resturi crassisima, care este un miros

www.dacoromanica.ro
X I. VOITETI

marin caracteristic. La partea superioard o


Cong. subglobosa(?) pe care o considerA ca formatiune de apA dulce
salmastrA. Stratele spre apus schimbA inclinatiunea face
sA o dislocatie sinclinal5 a stratelor in regiunea
a basinului.
In dealul Curchia descrie calcarul recifal care a furnizat materialul
de constructie pentru calea in care distinge
trei orizonturi. Calcarul de Curchia este considerat ca facies de al
Mediteranului basinului el formele: Conus Berghaussi,
Lucina miocenica, Pecten etc.
GR. lucrarea de o schitä geologicA in colori,
coprinzând regiunca dintrc Vârciorova-Bahna Schela de un
Bahna Curchia.
Cu toate i-a trimis spre
revedere atât profilele cât fosilele determinate de dânsul, a adus oarc-
care acestora, in general determinarea miocenice
si asemAnarea cu basinul Vienii a basinului dela Bahna au fost bine
dela
In 1878 cu ocaziunea primului congres international de geologie,
GR. STEFÄNESCU chestiunea nomenclaturii geo-
ce pentru toate Wile. Pentru chestiune intervenise
PELINI in mod indirect prin ministerul de instructie al Italii din 1874,
meritul mare al lui in aceia membrii congre-
sului o admit in unanim'tate având vedere marea ei importantä pentru
studiul geologiei chiar in acest congres se un comitet in-
ternational permanent, din care face parte care sA se
ocupe cu studiul prezinte raportul in viitorul
congres (1881) ce se va tine in Bolonia.
In 1879 descrie, Revista in Anal. Acad. Rom. din
1880, resturile de meridionalis gäsite in parte de GR.
FÂNESCU, in paite de I. MARGHILOMAN
provenind din partea superiarl a Pliocenului din satul Vadul
Sorestilor unde au fost scoase la prin däramarea malului

Datele observatiunilor ce GR. STEFANESCU a la fata locului,


putin numeroase cAd nu i-au putut deck un
si co as t e, au fost consemnate raport pe care l'a
innaintat Ministernlui Instructiunei Publice (1879).
In revistA (R. St. an. X) dânsul scrie un articol featte ju-
dicios cu privire la lucrArile putului artezian de la Cotroceni, in
care aratA aceste ar in 2 August 1865 in urma
unui raport al lui adus pentru aceasta, lucrArile au

www.dacoromanica.ro
ACTIVITATEA SA

1869. Arata apoi tablou natura grosimea stratelor


la adancimea de 243,19 nu are cunostintä nici de studiile pe care
s'au bazat lucrArile, nici de concluziile lui FÖTTERLE arora aceste
au fost oprite, celor ce agitau din nou aceastä ches-
tiune prin ziare, astfel de lucräri cer un studiu serios nu numai al
regiunei din jurul Bucurestilor dar al Intregului basin cuprins intre
Carpati Balcani.
In 1878 Analele Acad. in 1879 in Rev.
GR. STEFANESCU descrie prima m a de DinotIzeriwn giganteum
sitä Aceastä mäsea pe care o primise de la D. STURDZA,
a fost gäsitä de locuitoiii din Gdiceni-Valea Berheciului inteun bloc de
gresie Descrierea este dc planse care mäseaua
este reprodusä de dc proEl.
In timpul comunicärei, cu care ocazie GR. sTEFÄNESCU face isto-
ricul acestei d-1 D. S CURDZA i-a mai oferit un de a.
In Anal. Acad. Rom. din 1878 in Rev. St. din 1880, GR.
FÄNESCU aduce o importantä contributie la prezenta mamiferelor
fosile Domnia-sa aratä din 1878, in depozitele cua-
dela Milov, Slatina pe irnpreunä cu de nt
de a gäsit o de jos cu dentitia
care are o importantä mare nu numai pentru tara noasträ dar pentru
Europa, este primul rest de necontestat gäsit
atunci in Europa. GR. ce l'a comparat cu materialul
similar dela Paris München, arat va da in o :descriere
nuntitä acestei descoperiri.
In 1880, Academiei mai face trei
: una supra excursiun sale Buz care se descriu
focurile nestinse ; alta asupra or des-
coperite la Bälänoaia Giurgiu, a treia despre obser
teor gice fAcute la Bräila 1879.

uncle din lucrarile acestei perioade de


in acest timp GR. 5TEFÄNESCU contribue mult la cunoasterea faunei
de mamifere din determinä destul de exact Calca-
rului dela celui dela precurn a depozitelor basinu-
lui dela

Perioada a doua, 1882-1911, pentru geologia


o importantä deosebitä deoarece toatä activitatea geologicA a lui GR.
este indreptatä in geologice.
Ideia studiului geologic al facerei unei

www.dacoromanica.ro
o cum vazut din 1861 (1), de
fapt nu prinde Maria Sa
Domnitorul Carol, in cuvântarea de deschidere a Soc. Române,
accentueazä este de trebuinta a se serios la efectu-
area unei geologice a
GR. STEFÄNESCU, care din lipsa experiente mai intinse se
la ideia ar putea singur ducä la bun exe-
cutarea prinde momentul in din 24 Oct. 1876
in fata Soc. Geogr. Rom. c h st ea
tei geologic e a
In discutiile urmate asupra chestiunei de GR. STEFÄNESCU
anume 'care este din punctul de vedere al interesului
cel mai nemerit de-a putea avea o
geologica a se va putca mai
dânsul se cu dreptatea contra celor ce vroiau de
geologi ; ca a acestor discutiuni institueste o
din compusä din GR. COBÁLCESCU, CONST.
(pe atunci) C. G. avea sä se ocupe
cu facerea unui regulament care se studiile necesare exe-
cutärii
In din 18/30 lanuarie 1877 comisiunea regula-
mentul compus din 26 de articole, pe 6 capitole, cu privire la
constituirea Biuroului G2ologic, la scopul acestui biurou, la
lui, la cheltuielile la veniturile anuale acest regulameat este votat
de Soc.
Dar nici de GR. n'are fericirea
visul realizat, din de fonduri, lipsa de interes cu
care se priveaufoloasele acestei totul a pentru momeit

In timpul congresului international de din Bolonia (1881),


cu ocaziunea raportului comisiunii cu unificarea nomenclaturii
a colorilor geologice, din parte se
propune o reeditare a geologice a Europei centrale, editie
propunerea austriace,
Europa.
Intre alte pentru bunul al executärii acestei härti, care
avea apará la Berlin, congresul ca stat con-
tribue: 1. ajutoare materiale proportional cu intinderea sa teritoriala

Anuarul Biur. Geolog. An. 5, Buc.

www.dacoromanica.ro
GREGORIII ACTTVITATEA SA

2. sä la dispozitia comisiunii executare


toate datele geologice necesare.
terminarna congresului, directiunea comitetului din
Berlin se pune in cu din reprezentatii comisiunii
manente GR. membru comisiune din
partea Romiinii, inter vine pe o5tine credi tele
necesare pentru participarea la harti, legea sanctionatá
de M. S. Regele prin Monitorul din 2 1882.
Astfel abia 18 ani GR. STEFÄNESCU, al Biurouldi
Geologic, poate sä se roadele strá sale, porte
puná in lucru executarea geologice.
In 1882 Biuroul Geologic gäseste din urmitorii :
STEFÄNESCU, director ; C. ca rnembrii;
I. A. SARNER-TUDURI ca elevi geologi.
Din nenorocire Biuroul Geologic este lipsit de sprijinul unuia din
cci mai destoinici geologi, este lipsit luminile lui GR. COBALCESCU,
care din diferite cauze s'a retras, ce a ldptat mult in Soc.
Geograike la realizarea acestei
Mernbrii Biuroului Geologic lucrarile chiar din luna August
an.
Datele obtinute pc se consemnate Biu-
roului Geologic», ce a atAt in
frantuzeste.
In total din au aparut intre 1882 1888,
a durat subventia votati de corpurile legiuitoare, 9 volume repartizate
Anul No. publicatá 1884. In acest volum
se gäsesc consemnate rezultatele cercetärilor facute
de SABBA SCEFANESCIJ in Jud. Arges, de C. in Dârnbovita
si jud. R.-Valcii de GR. STEFÄNESCU. Aceste date cercetarile
din campania anului 1882.
In 1883, GR. partea de Sud a jud. Vâlcea
jud. Gorj si Romanati; SABBA STEFÂNESCU terminá jud.
studiazä jud. Mehedinti o parte jud. Dolj ; iar C. BOTEA
jud. jud. Prahova, despre care studii dânsul
In ace,t volum câteva analize de ape
minerale, pentru ereditelor
necesare vederea reeditärii härtei internationale a Europei. Tot aci
mai corespondenta discutiunile rezultatele
de comisiunea internationala nornenclaturii.
No. 2, apärut in 1884, cuprinde in româneste, memoriul
d-lui SABBA STEFÂNESCU asupra geologiei jud. Arges.
Anul No. i 2, editiune coprinde la in frantu-

www.dacoromanica.ro
XIV

zeste memoriile d-lui STEFÂNESCU asupra geologiei jud. ;

Volumul acesta publicat in 1886.


Anul I No. 3, editie româno-franceza publicata 1888, contine
memoriul d-lui asupra geologiei jud. Mehedinti.
Anul al s'a publicat un singur apärut 1885,
in care G. STEFÂNESCU rezumä rezultatele obtinute de membrii Biuroului
Geologic pe teren campania de lucru a anului 1884. In anul acesta
se face o schimbare de elevi geologi, in d-lui SCUREA
numit N. CONSTANTINESCU.
In campania de lucru a anului 1884, d-1 BOTEA
Vlasca, SABBA judetele
Teleorman, GR. TEFÂNESCU jucl Muscel Putna.,
de rezumatul sumar al lucrärilor membrilor Biuroului,
13 pagini pentru descrierea mai a geolo-
giei jud. Muscel, o tabelä in care reprezintä in
turalä, in figuri, de fatä de lature, o varietate de Conoclypus
din calcarul numulitic dela : Conoclypus conoideus AG. var.

ganteus
Tot in acest volum se dau câteva analize de ape minerale din
bovita din Prahova, precum douä analize de minerale intre care una
dela Bädeni-Ungureni (Muscel)
Volumul acesta a apärut 1886 editie frantuzeasca, careia i-se
adaugä o listä de lucrärile primite schimb de Biuroul Geologic.
In anul al Ill-lea apare un singur volum (1887) in
rezumatul pe teren din campania anului 1885,
de GR. Dânsul mai acest un referat asupra
Congresului (al international de geologie dela Berlin tot aci
reproduce lucrarea lui F. paleontologice din Carpatii
românesti cu 29 tabele
In al nu apare nici o
In al V-lea apare (in 1888) un volum, No. care GR.
NESCU de 3 tabele colorate, observatiunile sale asupra
(Braila).
In Sept. 1887, din cauza marei secete ce tara, Lacul-Särat
scäzuse atât aceasta alarmase re toti. trimis la fata locului, GR.
ajunge asupra apei a lacului la conclu-
zia aceastä izvoräste prin fundul lacului, nu singur
puternic, ci prin mai multe iviri slabe
Crede cä aceste izvoare vin de departe din zona miocenica cu sare
gips este de pärere nu se va cum se temeau locuitorii.
Pe analiza apei Lacului-Särat, mai ana-
lizele lacurilcr Fundata si Amara.

www.dacoromanica.ro
SA

In anul 1888, din diferite cauze suprimându-se fondurile alocate


roului Geologic pentru executarea geologice, se suprimä publicatia
Anuarului.
In bugetul anului 1894 care Ministerul
Instr. lice un mic fond pentru continuarea incepute
de Biuroul Geologic, GR. STEFÄNESCU scoate o publicatie
rul de Geologie Paleontologie,.
Din acest anuar au patru volume anii 1)10.
In Volurnul (I) de pe apärut in 1895,
douä : Camila din revenind date mai
multe in special asupra istoricului acestei fosile, lucrarea de un
profil tabele, Dinotherium gigantissimwn. a
amänuntitä o In aceastä lucrare pe care o
cinci tabele, se gäsesc argumentele pe care s'a bazat GR. in
creiarea acestei noi specii.
In Volumul pe 1895, apärut in 1898, GR.
asupra lucrärilor pe teren ale membrilor Biuroului Geologic in 1887
1888 in judetele Covurlui, Ialomita Ilfov.
Tot acest mai «Examinarea
unei colectiuni de fosile din de A. F. MARION L.
LAURENT, fosile adunate de in trimise lui de SAPORTA
spre determinare
In Volumul (III) pe 1896, apärut 1899, STEFÁNESCU continuä cu
publicarea studiului asupra specii Dinotheriwn gigantissimwn; adäo-
o dare de seamä asupra congresului geologic international ce se
va tine la Paris 1900.
(IV) ultim, apärut in 1910, confine noi in continuare
ce STFFANESCU publica asupra Dinotheriului a fosile in
mânia (cu mai multe tabele).

Intre anii 1882 1888, re rnäsurä ce lucrärile pe teren


roului Geologic inaintau, in aceiasi mäsurä progresa executarea härti
geologice a Românii. Ultimile foi au apärut intre 1888 1910. In defi-
nitiv, harta geologia a a fost complect lucratä tipäritä pe
scara 1 : 175000 in colori; o parte a Dobrogei insä, desi lucratä, n'a
putut fie nici mai negäsindu-se mantiscrisul dupä
rnoartea lui STEFÄNESCU.
Desi 1888 ultimile sale zile, GR. a fost
foarte mult ocupat, in afarä de cursul laboratorul de geologie, cu exe-
cutarea ultimelor foi din harta geologicä a restaurarea
crierea complectä a scheletului de Dinotherium gigantissimum a fálcii
alntensis; a gäsit, acestea, tirnp sä cunoscute,

www.dacoromanica.ro
XVI

fie la Academia fie la Soc. de din Bucure0, fie la Soc.


date noi in geologie special cele
la congresele geologice la care lua parte.
In fine putem zice intreaga activitate a lui G.
FÂNESCU neintrerupt timp de o jumätate de veac consacrat'o
sului in general special geologii
sale sunt numeroase, dar acestea, ul m
mi i din Rom ia in special genurile
Camelus, executarea primei Härti geologice a
re i, sunt sale de geologie, opere care vor face
etern memoria celor ce dupä vor studiul geo-
logic al

LISTA LUCRAILOR PRIV1TOARE LA PUBLICATE


DE

GR. STEFÂNESCU
1863 Idee Geologic utilitatea ei.
1864 Descrierea calcarului numulitic dela Albesti,
1867 Descrierea proprietätile marmorei compacte dela
1870-71 de Sir RODERIQUE I. (traducere) Rev.
I, p. 126, 200 216.
Diluvii sau potoape. Rev. anul I, p. 2 17.
» sau focuri naturale Rev. anul I, p. 29.
Discurs de deschiderea de geologie la Universitatea din
resti. Rev. I, p. 154, 163 182.
Marrnura din 'Rev. anul I, p. 242.
Consecintele devastatoare ale aluviunilor produse din cauza distructiunii
padurilor locurile muntoase. anul I.
1871-72 Bazaltul. «Rey. anul II, p. 59.
Cárbunii de din Prahova. nRev. p. 291.
Istoria geologii secolul al XVI-lea. Rev. p. 324.
Schita de structura a din districlul
Muscel. St.» p. 340 355.
Ictiosaurul Plessiosaurul. Rev. St.' p. 266.
1872-73 Omul anul III, p. 109.
Surpätura stratelor din satul Jupanestilor, distr. Mused. p. 326.
Omul fosil dela Menton. cRev. p. 291.
Osemintele fosile din 2 plansc) Rev. p. 223.
Rezumatul observ. meteor. in Bucurcsti pe 1871. Rev. p. 340.
1873-74 Sur le terrain quaternaire la Roumanie et sur quelques ossements des
Mamifères tertiaires et quaternaires du mérne pays. Soc. Geol.
3-me série, t. I, p. 119-120. Paris.
Etudes géologiques en Roumanie (Studii geologice din Romania), Revue
Scicntifique de la France et de l'étranger No. 30, pag. 710.

www.dacoromanica.ro
GREGORIU STEFÄNESCU SA XVII

74 Alpilor geologice. Raportul studiilor


asupra strapungerii lui Mont-Cenis de Dr MORTILLET St.» p. 36.
Asupra táramului cuaternar a unor oseminte de mamifere
tertiare cuaternare din aceiasi tara. IV. p. 277.
Mineralogia Geologia la din Viena. p. 293 310
1874 Consideratiunii asupra instructiunii publice private
Elemente de Zoologie.
1874 75 Curs public de Istoria Naturall; lectiunea de deschidere cea de-a XI-a.
»Rev. an V, p. 211, 310 355.
Determinarea barometru, p. 275.
Eruptiunea dela 24 Aprilie 1872 a Vezuviului, p. 20.
Consideratiunii asupra noului program al liceclor, p. 234 251.
Cerere dommil Ministru al Finantelor pentru observarea temperaturii
in sare. St.» p. 76.
1875- 76 Gradina botanicl. St.» p. 260
» Curs public de Istoria a H-a. p. 40, 56 68.
Inaltimea Rusilii) si a Penteleului. St.» p. 135.
Noi probe despre omul p.
miscare in St.» p. 271.
Congresul industrii miniere dela St. Etienne. p. 211.
1876 77 Locul omului in (Conferintä in Focsani 8 Aprilie
1876). p. 100 138.
Chestiunea confectiondrii geologice a Soc.
Rev. p. 291.
asupra bazinului tertiar lignitului dela Bahna. Comun. la Soc.
geogr. Rom. Febr. B. S. G. R.
Conferinta despre harta a Rornanii. Soc. Geog. Rom., p. 30.
1877 78 Idem . . . St.» anul pag. 19.
Congresul international de geologie. pag. 208 252.
Note sur le bassin tertiaire Bahna Bull. S. G. Fr., 3-e série,
t. V, pag. 387- 393. Paris.
1878 -79 Congresul international de geologic. anul IX. p. 63 131.
Raport comisiunii regularea modului de studiere a structuri
geologice confectionarea hártii geologice a Soc.
Rom. din Martie 1877. B. S. G. R.
Idem . . . St.» anul IX. pag. 179.
Regulamentul pentru instituirea Biuroului Geologic. pag. 217.
1b79 unei dc Dinotherium mosia Gainceanca (in Romania).
Anal. Ac. Rom. Ser. I, t. XI, pag. 2 pag. 1878
Descoperirea de din epoca cuaternara, Slatina.
An. Ac. Rom., t. 1, pag. 182 2 pag. 193-196. 1878. Bucuresti.
Inventiunile lui Edison. anul X, p. 73 81.
Congresul international la Paris in 1878.
pag. 8, 36 282.
Elefantul fosil dela Vadul Sorestilor (jud. Val.
din 15 Sept. 1879 d-1 Minist. al Instruct. publice. p. 227.
Idem . . . An. Ac. Rom. ser. t. pag.
Putul arlezian dela Cotroceni. anul X, pag. 307.
Descoperirea unei Dinotherium in Berheciului.
Extras din An. Ac. Rom. 1878 2 (Rev. p. 292.
Instil. Geologic Vol. V. Fasc. 11

www.dacoromanica.ro
I.

Descrierea unei de Slatina. Extras din


An. Ac. Rom. 1878. p. 337.
Asupra excursiunii din An. Ac. Rom., seria Volumul H,
pag. 30--31.
Asupra descoperirii de oseminte fosile la Giurgiu, An.
Ac. Rom. II, Vol. pag. 64.
Dcspre obscrvatiunile meteorolugice acute la In An. Ac.
Rom. ser. 11, Vol. H, pag. 71.
Congresul international de din 1878 1881. p. 131
334.
Congresul international de geologie din 1881. p. 292 si 339.
Un mineral de cupru p. 117.
1881 Gipsul dela (inpreuna Pilide). No. 236-239.
Raport pentru de statiuni metcorologice. An. Ac. Rom. T. IV,
ser. II, sect. I, pag. 52. Bucuresti.
1882 Comunicare despre congresul geologic international tinut
1881 An. Ac. Rom. I, IV, ser. II sect. I, p. 66-72 in Soc. Geogr.
din 1883.
Consideratiuni geologice asupra basinului Anal. Acad. Rom.
ser. II, Tom. IV. sect. I, pag. 104.
Consideratiuni geologice asupra Dambovitei, idem sect. 2, pag.
331-334.
Epocile inghetului cursul inferior patului
la Soc. Geogr. Rom. Bucuresti.
1883 Meteoritul dela Moci in Transilvania An. Ac. Rom. ser. II, Tom. IV, sect.
2, pag.
Asupra unor fragmente de Colt de Mamut aflat in nisiparia din
Bonaparte, Anal. Acad. Rom. ser. II, Tom. IV, sect. 1, pag. 6.
Despre fragmente de aerolit comunicate de KOCH. An. Ac. Rom. ser. IT
tom. V. sect. pag. 6.
1884 Relatiune sumará de lucrarile Biuroului Geologic pe 1882-83. An.
Biur. log. An. Buc.
Ina ltimile varfurilor de munti din jud. Muscel. Soc. Geogr. Rom
Tom. III. Buc.
1885 Relatiune asupra lucrarilor Biur. Geol. pe Anuar. Biur
Geol. Anul II.-Buc.
1886 Despre Cartea d-lui asupra faunei molacologice a ei
An. Ac. Rom. ser. H, T. IX, sectia 1, pag. 14.
Despre sesiunea a II-a a Congresului international de Geologic. Idem, pag.
105. Buc.
A treia sesiune a Congresului geologic international tinut la Berlin 1885.
idem, p. 67-84.
1888 Relatiune sumará asupra lucrárilor Biuroului Geologic pe anul 1885.
Biur. Geol. Anul III. Buc.
asupra Lacului-Sdrat. Anuarul Biur. Geol. Anul Buc.
1889 A 58-a (sept. 1888) sesiune a Asoc. Britanice pentru inaintarea
Darea de An. Rom. ser. II, Tom. pag. 71, Buc.
1890 Descoperirea unor noi de Dinotherium Anal. Ac. Rom.
ser. H, Tom. XII, pag. 26.

www.dacoromanica.ro
SA XIX

1890 Curs elementar de geologie 425 text o geologia a


: 200.000, in colori). Bucuresti.
1891 Cutremurele dela 1740. An. Ac. Rom. ser. H, Vol. XIII.
On the existence the Dinotherium in Roumania. Geological Society
of America. Vol. II, pag. 81-83.
Observatiuni geologice In secolul trecut. An. Ac. Rom. II. T. XIII,
pag. 101. Bucuresti.
1892 Despre cataracta Niagara. Anal. Acad. Rom. ser. II. Tom. XIV, p. 85.
1893 Despre alimentarea Capita lei Anal. Acad. Rom. ser. IL Tom. XV,
pag. 33.
1893 Congresul archeologic din Chicago. Anal. Ac. Rom. ser. II. Tom. XV,
pag. 94.
1894 L'âge géologique des conglomérats tertiaires de la Muntenie. Soc. Géol.
Fr. serie, Tom. XXII, p. 507-505. Paris.
Scufundarea dela Anal. Ac. Rom. Ser. II, Ton. XVI. (pag. 50 la

Despre oasele pictrificate trimise de preotul REVENTU. Idem pag. 24.


nouä regiune a Dinotheriului, idem p. 93-94.
Patru zile castelul dela Rushmor. Soc. Geol. Rom. pag. 8.
1895 Despre prima România unica Europa. Anal.
Ac. Rom. ser. H. Tom. XVII, pag. 27.
A 5-a a Congresului international. idem pag. 33.
Maniton Pike's Peak. Soc. Geogr. Rom. pag. 101.
Relatiuni sumará asupra geolog. Biur. Geol. anul 1886
Anuar. de Geol. Pal. pe anul 1894.
Cámila România, idem, pag. 89 -123.
Dinotherium gigantissimum, idem, p. 124-200.
1896 Despre de mine din America, Anal. Ac. Rom. ser. II. Tom. XVIII,
pag. 39. Buc.
1897 Existenta in idem. Tom. XIX. pag. 3-7.
Geologia legenda (Pietrile Neamtu) idem din 26 Martie.
1898 Informatiuni asupra Congresului international din Petersburg. Anal. Ac.
Rom. ser. II. Tom. XX. pag. 17.
Al VII-lea congres de geol.; Excursia in idem. pag. 97.
Relatiune sumará asupra luerdrilor ale Biur. Geol. din 1887 88.
Anuar. Muz. de Geol. Paleont. Vol. II (pe 1895)
Fenomene geologice din National (Yellowstone-Park) american.
Soc. Geogr. Române, p. 37.
1899 Despre plantele fosile din România. Anal. Ac. Rom. ser. II. Tom. XXI.
Dinotherium Gigantissimum (urmare). Anuar. de Geol. Paleont. Vol.
pe 1896, pag. 110-146
1900 Despre o reformä in nomenclatura naturale. Soc. din
Bucuresti An. IX. No. 4.
Excursiuni geologice in Siberia. Anal. Ac. Rom. ser. II. Tom. XXII.
Geologia legenda (jud. idem p. 389.
1901 Al VII lea Congres international de geologic (Excursia din Urali Si-
beria). Anal. Ac. Rom. ser. Tom. XXIII. p. 29.
1902 Cutremurile de in timp de 1391 de ani, dela anul 455 la
1874. Anal. Ac. Rom. ser. Il Tom. XXIV. pag. 1.
Camelus alutensis. idem pag. 184.

www.dacoromanica.ro
I. POPESCU-VOITEPI

1902 Al VII-lea Congres de geologic (urmare) idem.


1903 A VIII-a sesiune a Congr. international de geol. din Paris. An. Ac. Rom.
ser. II. Tom. XXV. Buc.
1905 de Dinotherium in An. Ac. Rom., ser. Tom.
XXVII. Buc.
s Activitatea a d-lui MRAZEC, idem.
1908 Serbarea dela Bolognia pentru a 300 aniversare a mortei lui
Idem. Tom. XXX. Buc.
1910 Dinotherium Gigantissirnum An. Muz. Geol. i Paleont. Vol. IV.
Bucurqti.
la in idem. idem.

www.dacoromanica.ro
ZUR GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE
DES

VILAJETS IN NORDALBANIEN
VON
Dr. FRANZ BARON NOPCSA und Dr. MAX REINHARD
(Mit einer tektonischen Kartenskizze und 3 Tafel)

I.
Geologischer Theil
VON
Dr. FRANZ BARON NOPCSA.

Als die eine grössere vorläufige Notiz darstellende Arbeit Stra-


tigraphie und Tektonik des Vilajets Skutari in (1) abge-
schlossen lag die petrographische Bearbeitung des Dr. REINHARD
übergebenen Materiales noch nicht vor, weshalb sowohl beim Entwurfe
der tektonischen Karte als auch im Texte dieser Notiz schlecht und recht
die wenig verwendet werden mussten. Die
Folgen dieser provisorischen Arbeitsmetho le konnten nicht ausbleiben
und wenn auch das im Terrain gewonnene Bild des Verhaltens der
verschiedenen Eruptiva zu einander von den neuen Untersuchungen Dr.
wie zu erwarten erfreulicher weise gar nicht berührt
wird, so musste doch die geographische Verteilung des Eruptiva insoferne
einer parziel'en Veründerung unterzogen : als Teile jenes Gebietes,

das als zur jurassischen Serpentingruppe gehörig betrachtet wurde, (vor-


wiegend der «Diorit.) sich als zu den triadischen Eruptivgesteinen gehörig
erwiesen. Eine weitere, infolge der genaueren petrographischen Unter-
suchungen zutage tretende DifTerenz von der bisherigen Anschaunngsweise
(1) Dr. FRANZ BARON NOPCSA. Zur Stratigraphie und Tektonik des Vilajets
Skutari in Nordalbanien. d. k. k. geol. Reichsanstalt 1911, 61 Bd. 2 Heft.
S. 229-284.
Geologic al I

www.dacoromanica.ro
2 FRANZ UND MAX

zeigte sich ferner darin, dass sich das meiste von dem, was in der genannten
Arbeit als bezeichnet wurde, Diabas und Diabas-breccie entpuppte.
aus bereits zitierten Arbeit dann auch aus dem dieser
Arbeit beigefügten tektonischen Kärtchen hervorgeht, hat man in V il a-
j Skutari drei tektonisch und stratigraphisch wohl trennbare
heiten zu unterscheiden, nämlich :
1. Die nordalbanische Tafel.
2. Den
3. Das Eruptivgebiet von Merdita.
Die wichtigsten stratigraphischen Unterschiede dieser drei Gebiete
sind folgende :
1. Die mittlere Trias der nordalbanischen Tafel ist arm, jene
des Cukali reicher und jene von Merdita sehr reich an Erup-
tivgestein (Diabas) ; ferner ist die mittlere Trias in der
schen Tafel durch Kalk und Schiefer, im Cukali und im a durch
Jaspisschiefer, Hornsteinschiefer und hornsteinhältigen Kalk entwickelt. Die
Werfener Kalke von rdita zeigen eine ganz eigentümliche Fauna.
2. Der obere Jura zeigt in drei Einheiten verschiedene
Facies : In der nordalbanischen Tafel ist der Jura als korralligener
Kalk, in i als Tiefseegestein (Radiolarit und Radiolarien und
gien enthaltender Plattenkalk) entwickelt, in a wird der Jura
durch Gesteine der Serpentinreihe vertreten.
3. Ein markanter Unterschied sich in der Kreide der drei
genannten stratigraphischen Einheiten nachweisen. Die Kreide ist in der
nordalbanischen Tafel so wie der Jura durch eine Kalkfacies ver-
treten, im li scheint sic so der Jura als Tiefseesediment entwi-
ckelt zu sein, in Merdita endlich haben an ihren Aufbaue grobklastische
Sedimente einen grossen Anteil.
4. In Merdi ta fehlt das im Cukali und in der
banischen Tafel ist es vorhanden.
Die Verschiedenheit des stratigraphischen Aufbaues der drei genann-
ten geologischen Einheiten spiegelt sich auch in ihrer Tektonik
der: Die nordalbanische Tafel ist ein ungefaheter vom Palaeozoicum
bis zur Kreide reichender der auf einer aus zerzquetschtem
und aus zerquetschtem Karbonschiefer bestehenden Rei-
bungsmasse chic fer) aufliegt; der i ist ein posteocänes
Faltengebirge, das unter der genannten Reibungsmasse zum Vorschein
gelangt, das Gebiet von rdita endlich ist eine Einheit, in der die
Trias gefaltet, Jura und Kreide ungefaltet sind und die auch auf einer
Gjanischieferartigen Reibungsmasse aufliegt. Stellen.veise ist die geolo-
gische Einheit «Merdita. auf das Faltengebirge des ali
schnben, an einer Stelle (bei der a) macht es aber ferner sogar

www.dacoromanica.ro
TEKTONISCHE KARTENSKIZZE DES VILAJETS SKUTARI IN NORDALBANIEN
Maasstab : 50.000
von

Dr. FRANZ BARON NOPCSA

lsoseisten
von 1905

r
Van Spas

N. Der Einfachheit halber


/4 ist die cretacische
von Merdita
desEruptiv-

(Eocän bis
Tuffit ? zone der
Nord
Triadische Eruptivgesteine des unter dem
von Merdita
Reibungsbrecie unter der Trias von Merdita triadische
Eruptiva)
NordalbanischeTafel (Krelde bis Carbon
0 Jurassische Erupfiva von Merdita
)

Anuarul Romdniei, Vol.

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
UND DES VILAJETS 3

den Eindruck, als ob «Merdita» auch auf die nordalbanische Tafel


überschoben Das Kärtchen ist am besten geeignet, die Verhältnisse
der drei sowie die hypotetische Überschiebung der einen auf
die andere Augen zu führen. Der Übersichtlichkeit halber sind auf
dieser Karte die Gj ani-S hiefer, welche die Basis der nordalbanischen
Tafel bilden, und jene die unter dem Eruptivmassive von a
liegen, mit verschiedenen Signaturen bezeichnet worden.
Umkippung der Schichtfolge liess sich bisher im ganzen Vilajete
Skutari nirgends konstatieren, hingegen ist es gar nicht uninteressant an
dieser Stelle neuerdings hervorzuheben, dass die jüngste Überschiebungs-
jene von a das ältere Gebirge, anlässlich des letzten
Skutariner Erdbebens ganz bemerkbar «resonnierte., was aus den auf der
Karte mit eingezeichneten Isoseisten ganz deutlich hervorgeht.
Die Gesteine, die den Gegenstand der Arbeit DR. REINHARDS bil-
den, entstammen fast insgesamt dem gefalteten (möglicherweise
tonen) li und dem Eruptivgebiete von a. Nur wenige ver-
änderte Sedimentstücke (No. 101, 109, 128, 62) sowie ein Stück Horn-
steinporphyr (No. 45) stammen aus der an Eruptivgestein armen
albanischen Tafel. Sowohl die grünen metamorphen Gesteine (No.
101, 109, 128 und 62), als auch der Hornsteinporphyr (No. 45) liegen in der
nordalbanischen Tafel über Werfener Schichten und unter Trinodosuskalk,
man ganz besonders gut bei aj, aber auch an Orten,
erkennen kann. Ihrer Stellung nach scheinen diese Gesteine an jene
chischen grünen Keratophyre zu erinnern die durch die Arbeiten von RENZ
bekannt vurden ; dieselben grünen Gesteine in der Nordalbanischen
Tafel finden sich übrigends auch im ali und wieder.
Im ali ist das Eruptivgestein so in der Nordalbanischen
Tafel gleichfalls auf die mittlere Trias beschränkt. Es handelt sich hier
in erster Linie um Diabase, dann lässt sich aber auch roter bis rotvio-
letter Porphyr erkennen. Im grössten Eruptivaufbruche dieses Gebietes,
nämlich in jenem von a, lassen sich im Eruptivgestein auch röt-
Kalkbrocken konstatieren. Allenthalben lässt sich sowohl im Dia-
bas als auch im Porphyr eine mittelmässige, für einen Abbau jedoch
durchaus unrentable Erzimprägnierung, und zwar vorwiegend von Kupfer,
nachweisen. An einer Stelle, nämlich bei der esme ekut
weit Prenna t ist am Kontakte vom Eruptivmateriale
mit in Jaspisschiefer umgewandeltem und zeolitisiertem Tonschiefer auch
in geringer Menge zu konstatieren. Das mitteltriadische Alter
des Eruptivgesteines des li lässt sich durch das Vorkommen von
Rhynchonella decurtata, TValdheimia angusta, bei
a, Halobia liniata und Daonella sp. bei ne M
zarekut im Hangenden des Eruptivmateriales beweisen. Die Aufbrüche

www.dacoromanica.ro
4 DR. FRANZ NOPCSA UND MMt

von Eruptivgestein beschränken sich auf ein kleines Gebiet zwischen


dem Drinlaufe und dem Kiriflusse.
Die wichtigsten Lokalitäten wo im Cuk ali Eruptivgesteine anstehen,
sind der Grund des Nerfu5ab aches nördlich von Mazarek, dann
die südliche Lehne de Tales östlich von e und östlich
von t s trejntit ferner die Gegend von östlich von
arek, endlich die bereits erwähnte ut.
Am einfachsten sind die geologischen Verhältnisse im a-
e gelegen. Hier ruhen die Triassedimente fast horizontal auf dem
sich bloss am Grunde der Täler zeigenden Eruptivmateriale, dessen
breitung dem Zusammenflusse des oni a und des oni Me-
aj t entsprechend im grossen ganzen einem Y förmigen Raum einnimmt.
Eine Abbildung des Eruptivgebietes von Pro ni Me h aj t wurde im
Jahrb. d. k.k. geolog. Reichs-Anst. Wien 1911 Tab. XX. Fig. I gegeben.
Bei ori sieht man zwei getrennte, aber wohl markierte Erup-
tivaufschlüsse, die durch eine schmale jüngere Sedirnentszone getrennt
werden ; ob diese Zone aber durch eine Erosionsdiskordanz zu erklären
ist, oder ob hier Brüche mitspielen, konnte leider nicht festgestellt
den. Manches scheint allerdings für die Existenz einer zu
sprechen.
Im engsten genetischen Zusammenhange mit dem Eruptivaufbruche
von a befindet sich das Eruptivvorkommen von es e
kut, da von ersterem nur durch einen sedimentgekrönten, langen
Rücken getrennt wird. Da ekut die einzige Lokalität
ist, wo sich im Gebiete des ali, allerdings im ungeklärten Verhält-
nisse zu den dort vorkommenden diabasischen Gesteinen, auch
tinisierter Peridotit vorfand, wird es in Zukunft nötig sein, diese Stelle
eingehend zu untersuchen ; vorläurig liess sich jedoch nur das feststellen,
dass dort stellenweise die Tonschiefer zu Jaspis gebrannt und zeoliti-
siert wurden, andererorts hingegen am Kontakte mit den Eruptivge-
steinen gar keine Veränderungen zeigen.
Die Eruptivvorkommen von e und t s tit
sind ebenso wie das Vorkommen von esm e ekut bisher noch
wenig untersucht worden ; immerhin konnte bisher das festgestellt
werden, dass sie an beiden Orten von jurassischen, Radiolarien und Kie-
selspongiennadeln führendem Plattenkalk überlagert werden und bei
e mit einem grünen quarzreichen Gestein in Verbindung tre-
ten, das an die Gesteine (No. 128, 109 und 62) der nordalbanischen
Tafel erinnert.
Der stratigrarischen Gleichheit der ganzen triadischen
des li mit jener von entsprechend, zeigen die mitteltria-
dischen a li auch pctrographisch vollkommen

www.dacoromanica.ro
ZUR GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DES SKUTARI 5

denselben Charakter die gleichalten Bildungen von a. Der


einzige Unterschied besteht darin, dass im vielleicht infolge
der Kleinheit des Aufschlusses, noch keine Ganggesteine nachgewiesen
werden konnten.
In a sind sowohl triadische als auch jurassische Eruptiv-
gesteine Vorhanden und bedecken sehr grosse Flächen. Die grösste
chenausdehnung erreichen die triadischen Eruption zwischen n-
dina, Kthela Eper, Spai, Kainari und Ungrej und es
sich da, wenn wir von den Gesteinen der Diabasgruppe, dann den sel-
teneren Porphyrgesteinen absehen, auch recht charakteristische Gang-
gesteine (Odinit, Bostonit) erkennen. In grösserer Menge sind die Gangge-
steine zwischen Skala asit, vari und i, ferner bei
dann bei u e und endlich westlich, südöstlich und nordöstlich
der ella angetroffen wordcn. Manchmal kommen die Ganggesteine
auch landschaftlich recht gut zur Geltung.
Die Vererzung der Diabasgruppe sowie der durch sie in Jaspis
umgewandelten Triasschiefer durch Kupfer, die scbon im li
merkbar war, tritt in a in noch grösserem Masse zutage. Von
Pyritschnüren durchsetzten Jaspis man z. B. unweit Spai und
unweit or Kupferimprägnierung des Diabases konnte im kleinen
ale bei ti und in der Talenge von g, ostnordöst-
lich dieses Ortes, namentlich aber einer fast Nord streichenden
Zone von Sp ai bis L um nachgewiesen werden. Das bedeu-
tendste Pyrit- und Kupfervorkommen und gleichzeitig das einzige, dessen
Abbau sich entschieden rentieren würde, trifft man in a in
der letztgenannten Zone, auf der fa t, unweit am
Westabhange der a. Seine Beschreibung erscheint nicht
Interesse. Von oben nach unten kann man in einem wasserrissartigen
Graben folgende Schichtreihe wahrnehmen :
1. Diabas mit Malachit ?
2. Jaspis mit Pyritspuren.
3. Zersetztes, weisses Gestein mit viel Pyrit. ca. m.
4. Diabas und Jaspisbreccie mit Kupferim-
prägnierung (Malachit
Fast reiner ca. 20 m.
6. Diabas mit Kupferimpragnierung.
7. Jaspis mit Kupferimpragnierung.
8. Diabasbreccie und Jaspis mit Kupferim-
pragnicrung.
Grüner Hornsteinporphyr liess sich in Eruptivgebiete von M er-
a bei isti nachweisen, von wo er schon von DR. VETTERS erwähnt

www.dacoromanica.ro
6 DR. FRANZ BARON NOPCSV UND DR. MAX REINHARD

wird, roter Porphyr ist in Me r ta ebenfalls selten. In grosserer Ausdehnung


tritt roter Porphyr bloss ereti Poker, Ukthi und a
zutage, wo er mit Diabas vergesellschaftet auf Kalk, Jaspisschiefer und
Tonschiefer der unteren Trias aufliegt, rote Kalkbrocken und
unter Serpentinen verschwindet. Sowohl im Diabase als auch im Por-
phyr lassen sich in der Gegend von Ukthi epidotreiche Klüfte kon-
statieren.
Infolge des Farbenkontrastes zwischen dem violetroten bis dunkeln
Porphyr, Spilit und Diabas, dem grünen, glasigen Scrpentin und dem
zu Materiale witternden Gabbro, ferner infolge des
Vegetationsmangels auf dein Hügel von tritt die Kontaktzone
zwischen den einzelnen Eruptivgesteinen, zumal zwischen dem ersten und
dritten Typus im Landchaftsbilde dieser Gegend so scharf hervor, dass
ich es für zweckmassig halte, eine Photographie der Hügel von Ukth i auf
Taf. I Fig. zu reproduzieren, wobei ich ausdrücklich betone, dass der
dunkle Schatten auf dem reproduzierten Bilde weder von einer Volke,
noch von einer Retouche herrührt, sondern durch die
aktinische Wirkung des dunkeln Gesteines dem weisslichgelben Gabbro
gegenüber bedingt wurde. Die glasigen Serpentine kommen auf dem
Bilde allerdings nur wenig zur Geltung.
Welch rapide Wechselfolge von Eruptivgesteinen in der triadischen
Schichtreihe zuweilen wahrnehmbar ist, wird aus Folgendem nach Dr.
REINHARD'S Bestimmungen rektifizierten Tagebuchnotizen der Gegend von
ereti ersichtlich. «Peridotit (114), hierauf schmale Zone von
glasigem Serpentin (No. 75), etwas Ouarzbostonit (No. 74) und Olivin-
gabbro, darauf Diabas, bald darauf scharf einer Rutschflache aiigren-
zend Spilit (73, 81), dann Diabas mit Jaspisschiefer, hierauf unterhalb
erre ti Pater Triaskalk.. Eine ähnliche bunte Schichtreihe findet
man auch in der Schlucht t du Rasa bei er, auch
Variolit ansteht. Durch das Vorkommen von Triaskalkblöcke umschlies-
senden Granit auf der a ugks, ,vie von Mikrogranit
Poravi wird die Gruppe der triadischen Eruptiva noch bunter, wo-
gegen die Monotonie der jurassischen Eruptiva ziemlich scharf absticht.
Wie nicht anders zu erwarten ist, bewirken die jurassischen Erup-
tiva von a an vielen Orten eine Kontaktmetamorphose der älteren
Gesteine. Einer der in dieser Hinsicht lehrreichsten Aufschlüsse, jener
in Gömsicebache Kira und Kortpula von dem übri-
gens auch das Kontaktgestein No. 85 stammt, wurde schon im Jahrb.
der k. k. geolog. Reichs-Anst. Tab. XVIII, Fig. 2, abgebildet und bes-
chrieben, ein charakteristicher Aufschluss, jener auf der Maj a
ist daselbst gleichfalls bisher jedoch noch nicht im
Detail geschildert worden, weswegen diese Schilderung im Folgenden

www.dacoromanica.ro
FRANZ BARON : Tab. I.
Geologie des Villaets Skutari in Nordalbanien.

Fig. 1. Kontakt zwischen den Eruptivgesteinen auf dem Hugel von

Fig. 2. Serpentinknollen bei a im Gebiete von u.

Geologic al Romdniei, Vol. 1911.

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
ZUR GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DES VILAJETS SKUTARI 7

nachgetragen zu werden verdient, zumal es ja von äusserster Wichtig-


keit ist, vollkommen im Klaren zu sein, dass durch die juras-
sische Gabbro-Serpentineruption die älteren Gesteine von Me r a
sächlich stellenweise verändert und injiciert wurden.
Unmittelbar bei den Häusern von Boj dan stehen schwarzer glän-
zender Schiefer und eine mächtige Bank grauen weissgeäderten Kalkes
an, der gegen den östlich von Bojd an bei der a n Rokut anste-
henden Serpertin einfällt, wobei aber die unmittelbare
bieder Schutt verdeckt wird. Am Wege von Boj dan gegen die
Le ks gennante Stelle emporsteigend, bemerkt man bald grössere
und kleinere Blöcke von rotem Jaspis, dann Kalklagen mit viel grauem
Hornstein, noch höher am Berge (in 390 rn Höhe) kommt
tischer Schiefer (wie No. 72) sowie knirschender Hornstein zur
Geltung und in 690 m Meereshöhe kann man endlich beim Anstiege von
ni Leks gegen die af a e nes ersten deutlichen Apo-
physen von serpentinartigem Material in hornsteinfiihrenclem Kalke treffen.
Der Kalk hier mit 450 gegen den Serpentin und die Injektion des
Serpentines erfolgte in der Weise, dass eine ca. 0.5 m mächtige Kalk-
zone längst der Schichtflächen mit vom Serpentingebiete aus abneh-
mender Intensität imprägniert wurde. Das Vorkommen von rotem Jaspis
in der Nähe des injizierten Kalkes weist dass die hier in Ver-
bindung mit dem Kalke vorkommenden Schiefer zum Mesozoikurn
hören. Unter den jaspishältigen kommt jaspisfreier, stark
ter, grauer bis graugrüner, ziemlich weicher, eocäner Tonschiefer zum
Vorschein, in dem sich auch Konglomeratbänke befinden, als deren
standteile roter Jaspis, Diabas, Granit, roter Schiefer, schwarzer
schiefer, weisser und dunkelroter Ouarzsandstein, kurz Gesteine
der altmesozoen Serie erkannt werden konnten. Aus dem unmittelbaren
Zusammenhange der Schiefer mit gleichem, jedoch i
Trovn a auch abgerollte Rudistenkalkstücke umschliessenden Schiefer
erkennt man, dass diese Schiefer schon zum jenem Eocän gehören, das
hier die Unterlage des Eruptivgebietes von ta bildet.
Andere Punkte, wo man zwischen dem Serpentin und den Trias-
schichten Kontakterscheinungen kann, sind bei Gasul
anzutreffen.
Da die petrographische Beschreibung der Gesteine der Kontaktzone
auf der a uls und jener aus dem msieb e für eine
spätere Arbeit vorbehalten ist, bleiben nur noch das Verhalten der
verschiedenen Glieder der Serpentingruppe zu einander, sowie die ver-
schiedenen postvulkanischen Erscheinungen unseres Gebietes zu besprechen
übrig.
Die Haupttypen der Serpentingruppe, die wir im Terrain erkennen

www.dacoromanica.ro
8 D. FRANZ BARON NOPCSA UND DR. MAX REINFIARD

können, sind : Gabbro, Forellenstein, Dunit, Peridotit (z. T. mit Maschen-


struktur), und glasiger Serpentin. Keine dieser Gruppen
sich scharf von der anderen trennen.
. Über das Vorkommen der verschiedenen hier aufgezählten Gesteins-
typen ist folgendes zu
Glasiger Serpentin ist in der Regel dort zu treffen, wo der Ser-
pentin mit den alteren Gesteinen in Kontakt tritt. Eine schöne Zone
glasigen Serpentins tritt bei e ti er zutage, andere Stellen sind
die a as it, die die ganze
Gegend zwischen la und Kir a, ausserdem aber auch viele
andere Stellen, deren Aufzählung jedoch den Rahmen dieser Einleitung
überschreiten würde. Da die Grenze Peridotit, glasigem Ser-
pentin und Diabas besonders an der Skala deutlich zutage
scheint es zweckmässig, diese Gegend kurz zu schildern.
Unmittelbar beim Orte R a sit überall triadische Eruptivgesteine
an, nördlich des Ortes trifft man jedoch bald auf eine schmale Nord-Süd
streichende Serpentinzone, die, im Eruptivmateriale eingekeilt, an ihrem
Stidende im Osten aus Peridotit, im Westen aus glasigem Serpentin besteht.
Etwas weiter im Norden kann man, allerdings nicht gut aufgeschlossen, auch
am Ostrande der Serpentinzone et glasigen Serpentin erkennen.
liant ist die der westlichen glasigen Serpentinzone, sowohl
mit dem triadischen Eruptivgesteine, als auch mit dem zum Teil 2-3
cm. grosse Diallagkristalle enthaltenden Peridotit bei der a it
zu erkennen. Der glasige, von zahllosen Rutschflächen durchsetzte Ser-
pentin grenzt einerseits scharf gegen Diabas ab, anderseits geht er all-
mählich in Peridotit über.
Da wo sich der n s gegenüber von i plötzlich
gegen Osten wendet, kann man nördlich der a a sit das Südende
einer zweiten Serpentinzone konstatieren, weshalb man in ale,
von Westen nach Osten schreitend, an dieser Stelle auf einem ganz
kleinen Raume, folgende bunte Gesteinsreihe wahrnimmt.
1. Triadisches Eruptivgestein.
2. Glasiger Serpentin, (Nordende der ersten Serpentinzone).
3. Triadisches Eruptivgestein.
4. Peridotit.
5.
der Serpentinzone).
6. Triadisches Eruptivgestein.
Die Kontaktflächen aller der Eruptiva streichen mehrere km. weit
Nord-Süd und fallen mit ca. gegen Westen.
Ausser dem Diallagreichen Peridotit von a t ist wegen
der Grösse der Kristallindividuen noch jener Peridotit zu erwähnen, der
im aussersten Osten des untersuchten Gebietes gegenüber der a

www.dacoromanica.ro
ZUR GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DES SKUTARI 9

t, südwestlich von alim ai, ansteht, 4-5 cm. grosse Dial-


lagkristalle enthält und zum in reinen Diallagit übergeht.
Ein Gestein, das im Terrain dem Beobachter zum mindestens ebenso
auffällt, wie der grobkristalline Diallagit, ist der Dunit. Auf der afa
ps, die sich. unweit Skala Rasit im Süds.vesten dieses Ortes und
jenseits, d. h. westlich des fluss es erhebt, da bildet der Dunit
eine dem Streichen bei R entsprechende lange schmale
Nord-Südstreichende Zone, die in Forellenstein auftritt. Durch seine
hauptsächlich bei der auftretende, ausgezeichnete Schich-
tung lässt sich der Dunit der a fa Pleps leicht ziemlich weit gegen
Norden verfolgen, während er lateral unmerkbar in Forellenstein übergeht.
Ein zweiter, wichtiger Dunitzug, nämlich jener, der von Msuk
Djoli gegen Lifa di hinzieht, zeigt ebenfalls ausgezeichnete
Schichtung und folgt gleichfalls dem bier Ost-West gerichteten Rande
des Serpentins und ein weiterer Zug, der von der a Korit gegen
die Maj a K arms in Westnord.vestlicher Richtung binzieht, tut dasselbe.
Ein viertes derzeit noch isoliertes Dunitvorkommen ist zwischen
der fa t und Fleti zu verzeichnen. Die von Dr. REINHARD
untersuchten Dunitstücke stammen von afa Pleps und der Ge-
gend Mzuk Djoli.
Forellenstein liess sich an gar manchen Orten unseres Gebietes,
namentlich unweit der afa Pleps, dann aber bei es Gebiete im
ferner lokal zwischen Lvrugku und erkennen,
er mit Gabbro zusammen vorkommt, endlich ist Forellenstein zusammen
mit uralitisiertem Gabbro bei Mrij aj, zwischen dem bi und
ziu angetroffen worden, aber trotz der zu.veilen auffallenden löcherigen
Aussehens konnte seine besondcre Ausscheidung Terrain bisher doch
nicht systematisch vorgenommen werden.
Das bereits von Dr. VETTERS erwähnte, als Maschenscrpentin auf-
tretende und mit Peridotit, vergesellschaftete Gestein, ist die häufigste Ser-
pentinart unseres Gebietes und als solche sehr weit verbreitet. Je nach
der Entwicklung seiner Bestandteile geht er einerseits in Diallagit,
derseits in glasigen Scrpentin über. Typisch entwickelt und dabei an
einem leicht zugänglichen Orte, kann man ihn ganz nahe bei Skutari,
jenseits des a ch es hei Bard a antreffen, wo er auf Gestei-
nen der mittleren Trias aufliegt.
Als letztes Glied der Serpentinrcihe sind die dynamisch verän-
derten, die gequetschten und gewalzten Serpentine zu erwähnen. Soferne
Ouetschzonen im Serpentingebiete selbst vorkommen Handstück
No. 136) und durch spätere Brüche hervorgerufen wurden, sind sie von
geringer Bedeutung, grössere Wichtigkeit erlangen sie hingegen dort, wo
sie, wie z. B. zwischen i und elsa oder im Gömsiebache,

www.dacoromanica.ro
DR. FRANZ BARON NOPCSA UND DR. MAX D

an der Grenze zwischen älteren Gesteinen und dem Serpentin auftreten.


An solchen Orten zeigen sie nämlich, dass nach der Gabbro-Serpentin-
intrusion und der Kontaktmetamorphose des älteren Gesteines noch
eine spätere Verschiebung der Eruptivdecke stattfand. Da das Auftreten
von Ouetschzonen an der Basis der Ergussdecke ein allgemeines ist,
lässt sich auf die Allgemeinheit der späteren Deckenbewegung schliessen.
Womöglich noch wichtiger als die gequetschten Serpentine an der
Basis der Eruptivdecke oder zumindestens ebenso wichtig sind jene
traubigknolligen gepressten Serpenfinstücke (Handstücke No. 68, 71) die
man bisher allerdings nur bei a im Gebiete von in der das
Eruptivgcbiet von a untertäufenden, aus Tonschiefer bestehen-
Breccie antrifft. Die traubigknolligen Serpentinstücke dieses Ortes
stammen aus der mit No. 2 bezeichneten Thonschichte des im Jahrb.
d. k. k. geolog. Reichs-Anst. 1911, pag. 275, beschriebenen Profiles von
a, das ich seiner Wichtigkeit halber, jedoch dem neueren Stande
unserer Kenntnisse angepasst, hier noch einmal wiederhole.
Profil Mgula in
1. Mächtiger, brauner Diabas und roter Jaspisschiefer.
2. 6 m. grauer, ungeschichteter,. massiger, verschmierter, viel Real-
gar und Gypsnester enthaltender Tonschiefer mit zu traubigknolligen
Formen gepressten Serpentinstücken (Taf. I, Fig. 2).
3. Gequälter, hin und her gefälteter, durch Uebergänge mit No. 2
verbundener, geschichteter Tonschiefer.
4. Weiche'r, wenig gefalteter Fucoidenschiefer.
Die Frage, wie so Serpentinknollen in das Tonschieferniveau No. 2
dieses Profiles gelangen konnten, während doch der Serpentin gerade
unweit dieser Stelle in normaler Weise aus der mittleren Trias aufliegt,
findet ihre Beantwortung darin, dass an manchen ein
menes Ausgewalztwerden der mittleren Trias unter der Scrpentindecke
infolge der posteocänen Ueberschiebung konstatiert werden konnte und
wir daher annehmen können, dass von relativ weither stammende Ser-
pentinbrocken ganz gut in die Reibungsbreccie gelangen konnten. Wegen
der Wichtigkeit dieser Serpentinknollen halte ich es angezeigt, eine
Abbildung eines dieser knolligen Stücke zu geben (Taf I, Fig. 2).
Wenn wir die Veränderungen zeitlich bestimmen wollen, die seit
der Eruption des jurassischen Eruptivmateriales von Me r it a in diesem
vor sich gingen, so haben wir an das Vorkommen eines grösseren Dial-
lagstückes sowie an das scheinbare Fehlen von glasigem Serpentin in
unterkretacischen Sandsteine auf der anzuknüpfen. Der Dial-
lagfund zeigt, dass die Veränderung des jurassischen Gabbro zu Diallagit
rp. dessen Serpentinisierung bereits vor der unteren Kreidealso vor
einer nachweisbaren postjurassischen Krustenbewegung

www.dacoromanica.ro
ZUR GEOLOGIE UND DES VILAJETS SKUTARI

stattfand, der Mangel von glasigem Serpentine im gleichen


Sandsteine sowie sein Vorkommen an der posteocanen Gleitfläche auf
eine spätere Posteocane dynamische Veranderung des bereits
nisierten Gesteines weisen. Ob die Verwandlung von Forellenstein in
Dunit gleichfalls infolge der posteocanen Bewegung stattfand, werden
erst eingehende Untersuchungen feststellen können. Der Parallelismus der
Dunitzonen mit den der Serpentingebiete, sowie die Schichtung
des Dunits sind allerdings zwei Faktoren, die in diese Richtung weisen;
freilich liessen sich aber diese auch durch die Einlagerung einer
Dunitdecke im Serpentine erklaren.
Abgesehen von den dynamischen Veranderungen und der Uraliti-
sierung mancher Gesteine haben wir in Nord n noch eine
andere Gruppe petrographischer Veranderungen, solche
kanischer Natur, zu erkennen. Allenthalben sind in unserem Gebiete
Spuren von Verquarzung, Vererzung und Zeolitisierung zu erkennen, und
zwar liessen sich diese Veranderungen in eine und in eine jün-
gere Gruppe trennen. Die postvulkanisschen Veranderungen sind
eine ausgedehnte Impragnierung mit Eisen-und Kupfererz, eine aus-
gedehnte Verquarzung der Porphyre, Diabase, Spilite und der gleichalten
Tonschiefer sowie eine Zeolitisierung derselben Gesteine.Die jüngeren Ver-
anderungen beschränken sich auf Ablagerung von Arsenhaltigen Erzen und
lokaler Ausscheidung von Chalcedon. Da eine Impragnierung mit Kupfer,
oder Eisenerz oder irgend eine Verquarzung den unterkretacischen Sand-
steinen und Schiefem der fehlt, während ihr Liegendes,
lich die Triasdiabase stark vererzt und verquarzt sind, sich das
kretacische Alter dieser leicht feststellen.
Das posteocane Alter der Arsenerzablagerung ist wiederum daraus
leicht zu erkennen, dass sie so wie die Kalcedonablagerung auf der a f
ui t, nordwestlich der aj a auf die Reibungsmasse zwischen
und «Cuk beschränkt bleiben. Als Orte, wo mehr oder
weniger stark gequetschte Arsenerz, nämlich Arsenkies, Realgar oder
makolit vorkommen, sind eine Zone von a (in u) am in
bis gegen die afa Lez (östlich von a) sowie ein ca. 1 km
südöstlich der Kirakir che am Wege nach gelegener Punkt
zu erwähnen. An beiden Orten wird die Aufmerksamkeit des Geologen
und auch des Laien durch den penetranten Schwefeldioxydgeruch gefes-
selt und namentlich beim a ist der Geruch dieses, offenbar durch
die Zersetzung des Realgar freiwerdenden Gases so stark, dass er einem
bei Windstille den Aufenthalt in manchem Wasserrisse verleidet.
Alle in dieser Einleitung besprochenen vulkanischen und
petrographischen Veranderungen unseres Gebietes lassen sich
gesammtheit am besten in Schema überblicken,

www.dacoromanica.ro
12 DR. FRANZ BARON NOPCSA UND DR. REINHARD

A) ere s. 1. Eruption von Diabas, Variolit, Spilit, Por-


phyr, Ouarzporphyr etc.
2. Eruption von Ganggesteinen (Odinit etc.)
3. Zeolitisierung, Verquarzung und Imprägnierung der Eruptivge-
steine und der veränderten Schiefer mit Kupfer und Eisenerz.
B) Jura 1. Gabbro Eruption, Kontaktrnetamorphose der älteren
dimente.
2. Serpentinisierung des Gabbro.
C) Mittleres Ouetschung des Peridotitserpentins längs einer
posteocänen tTherschiebungsfläche; Chalcedon und Arsenablagerung an
derselben.
Die in § A angeführten Vorgänge betrafen gleichmässig das Erup-
tivgebiet von Me r dita und den uk Spuren haben sie in der
or badisch en hinterlassen, die Vorgänge von § B
schränken sich auf Merdit a, die Vorgänge des § C spielten sich nur
dort ab, wo das Eruptivgebiet von rdita auf das tengebirge
des a li überschoben wurde.

Petrographischer Teil

Dr. MAX REINHARD.


Das von Dr. BARON NOPCSA während mehrerer Jahre in
banien gesammelte Material von Eruptivgesteinen wurde dem mineralo-
gischen Laboratorium der Universität Bukarest zur Verarbeitung über-
lassen. An die hundert Dünnschliffe von Erstarrungsgesteinen wurden
untersucht. Die Umstände vereitelten eine genaue Untersuchung der
Kontaktphänomene und der postvulkanischen Umwandlungen. Darüber soll
in einer späteren Arbeit berichtet werden. misslichen Umstande,
durch blosses Kabinettstudium zu viele Gesteinstypen, welche in
lichkeit nur fazielle Abänderungen darstellen, aufzustellen, wurde durch
eingehende Besprechungen mit Dr. BARON NOPCSA so viel als möglich
entgegengesteuert. Die im geologischen Teil dieser Arbeit von Dr.
vertretenen petrogenetischen Hypothesen sind persönliche Anschauungen
dieses Autors.
Rein mikroskopische Untersuchungen liefern für theoretische
sprechungen zu unsichere Anhaltspunkte. Es mag noch bemerkt werden,
dass die Gesteinstypen im Sinne aufgefasst sind. Der Vor-
liegenden Beschreibung ist die von Dr. in seinen Arbeiten an-

www.dacoromanica.ro
UND 13

genommene Unterscheidung von triadischen und jurassischen Eruptiva


zugrundegelegt. Es bilden dieselben zwei nicht nur stratigraphisch, son-
dern auch tektonisch und namentlich petrographisch gut unterscheidbare
Gruppen.
Die jurassischen Eruptiva, mit einer einzigen Ausnahme auf das
Gebiet von ta beschränkt, wo sie dann allerdings eine grosse
Fläche einnehmen, sind basische Tiefengesteine der
Serpentingruppe. Die Eruptivgesteine der Trias, die mit abnehmender
Mächtigkeit im Gebiete von a, des Cuk ali und in der nord-
albanischen Tafel auftreten, gehören zur Hauptsache zu den unter dem
Namen Ophiolite zusammengefassten Gesteinen: Diabase,Porphyrite,
Spilite und Variolite. Auch hier konstatiert man, wie für so viele ähnliche
Vorkommen, die Vergesellschaftung mit Tiefseeabsätzen. Die häufig brek-
ziöse Natur dieser Gesteine und das zusammenvorkommen mit seltener
auftretenden sauren Gesteinen (Granit, Ouarzporphyr), sprechen dafür,
dass die tiiadischen Eruptiva längs tektonischer Störungsflächen auftreten.

A. Triadische Eruptiva.
Die mikroskopische Untersuchung der triadis.chen Eruptivgesteine
ergab, dass kein Unterschied besteht zwischen denjenigen von Merdita
und jenen des li. Dieses Ergebniss steht im Einklange mit den
stratigraphischen Verhältnissen. Die Trim ist in beiden Gebieten identisch
entwickelt. Ob dasselbe Verhätniss auch für die nordalbanische Tafel
besteht, konnte an dem spärlich vorhandenen Material nicht nachge-
wiesen werden. Die meisten der untersuchten Gesteine stammen aus dem
Eruptivgebiet von rdit a, sie an versch;edenen Orten unter der
Serpentindecke zutage treten. Die Aufschlüsse dürften vielleicht Fenstern
in Merditadecke (Serpentin) entsprechen, in welchen das
bir g e des durchbricht, wofür auch die Identität der
triadischen Gesteine beider zu sprechen scheint. Es mag daher
von einer getrennten Besprechung der triadischen Eruptivgesteine von
dita und des Cukali abgesehen werden.
Es wurden folgende Gesteine untersucht : Diabase, Porphyrite,
Spilite, Variolite, Granite, Quarzporphyre. Die Trias von
a wird ausserdem noch von einigen Eruptivgängen durchbrochen. Die
vorhandenen Gesteinsproben erwiesen sich als Odinit und Quarzbos-
tonit. Sie werden anhangsweise nach den triadischen Eruptiva
schrieben.
1. Diabase.
Makroskop. Die Diabase sind meistens dunkagraulichgrtine, selten
schwach rötliche oder bläuliche, dichte bis feinkörnige Gesteine. Kleine

www.dacoromanica.ro
14 DR. FRANZ BARON NOPCSA UND DR. MAX

grünlich schwarze Einsprenlinge von Pyroxen oder Uralit und hellgrüne


Feldspatkriställchen sind hie und da makroskopisch sichtbar. Das Gestein
ist gewöhnlich kompakt. Mechanische Beeinflussung bedingt meistens die
brekziöse Natur, seltener Schieferigkeit der Gesteine. Auf Klüftchen sind
oft Kalkspat und Zeolite abgelagert, auf Rutschharnischen finden sich
Anflüge von Malachit und Hämatit.
Mikroskop. Der Plagioklas schwankt zwischen einem sauren
desin und basischem Labrador. Er ist meistens polysynthetisch nach ab
verzwillingt, namentlich wenn die Individuen etwas grösser sind. Die
schmalen Leistchen sind häufig nur einfach verzwillingt. Meistens ist der
Plagioklas leistenförmig entwickelt und die Grösse der Individuen sinkt
dann oft bis zu mikrolitischen Dimensionen. Seltener ist der Feldspat
isometrisch ; einsprenglingsartig hervortretende Individuen sind nicht ver-
breitet. Zonarstruktur scheint auf Uralitdiabase beschränkt zu sein, bei
welchen sie aber ziemlich ausgesprochen vorhanden sein kann. Der Feld-
spat in den unumgewandelten Diabasen meistens frisch. In den Uralit-
diabasen ist auch die Ersetzung des Feldspatmaterials durch andere Mine-
ralien mehr oder weniger stark fortgeschritten. Sie kann sich hier bis
zur völligen Verdrängung des ursprünglichen Minerals steigern. So sind
bei einem stark umgewandelten Diabas von e (No. 99) die Feld-
spate durch Kalkspatpseudomorphosen ersetzt. Als Einschlussmineralien
wurden festgestellt Kalkspat, Glimmer, Epidot, Hornblende,
Prehnit(?) und braunes, staubartiges Pigment. Bei den Uralitdiabasen sind
diese Einschlüsse häufig zonar angereichert. Bei einem Uralitdiabas von
i Me es (No. 107) sind längs der Zwillingsflächen der nur einfach
nach dem Albitgesetz verwachsenen Feldspatleistchen kleine Einschlüsse
einer grünen Hornblende eingewachsen. Die Enden der Feldspatleistchen
sind dann ausgefranzt. Bei isometrischen Feldspatdurchschnitten
sind die Hornblendeeinschlüsse central angehäuft, oder die Feldspatc
werden von nadelförmigen Hornblenden durchwachsen. Das Mengen-
verhältnis der Plagioklase ist bei den verschiedenen Gesteinen grossen
Schwankungen unterworfen. Ungefähr das Gleichgewicht halten sich
Feldspat und dunkler Gemengteil bei Gesteinen von Spa i, li
(No. 11) und i es (No. 107, 127). Vorwiegend Feldspat findet
sich bei Diabasen von i mz (No. 60) a (No. 5)
und zwischen und aliw ari (No. 12) und fast keinen Feld-
spat führen Gesteine welche bei Proni es, zwischen Blinigti
und ri und zwischen und (No. 14) gefunden
wurden.
Der dunkle Gemengteil ist bei den eigentlichen Diabasen ein
roxen. Derselbe ist oft schwach braun oder bräunlich-violet getönt p
Abstieg von ti nach Lj i Mziut (No. 119). Das Gestein von

www.dacoromanica.ro
UND PETROGRAPHIE DES VILATETS 15

Kroni Nemz (No. 60) enthält einen schwach grünlichen PyroXen.


Sehr häufig ist den farblos und dürfte dann dem Magn e-
sium WAHL'S übereinstimmen (zwischen und K ali-
(No. 12), aft ali (No. 11) und fan a (No. 5). Dieser
roxen ist optisch positiv und zeigt auf (010) eine Auslöschung von 39°.
Zwillingsbildungen sind ziemlich verbreitet.
Der Pyroxen tritt häufiger wie der einsprenglingsartig
hervor ; gewöhnlich bleibt aber auch dieses Mineral unter
schen Dimensionen zurück.
ist der Pyroxen teilweise durch blaugrüne Hornblende
ersetzt und bei den Uralitdiabasen vertritt der Uralit vollständig die
Stelle des dunklen Gemengveils. Die optischen Eigenschaften stimmen
mit denjenigen der gemeinen Hornblende überein. Der Axenwinkel
gross und es wurden so wohl optisch positive wie auch namentlich optisch
negative Individuen festgestellt. Die Auslöschung von mit c wurde zu
17° un 18° bestimmt, ng ist bläulichgrün, gelblichgrün und hell-
gelb. Zwillingsbildungen sind selten. Oft ist der Uralit von schwarzen
Erzeinschlüssen bestäubt. Typische Uralitdiabase stammen von Pr o ni
Mees (No. 107). Bei einem Gestein, das zwischen OroAi und
(No. 14) herstammt, wurde neben einem diallag-artigen Pyroxen auch
einsprenglingsartig hevortretender Uralit gefunden.
Von den übrigen Gemengteilen sind am verbreitetsten die Chlorite,
welche in keinem Gestein ganz Hellgrüne oder gelblichgrüne
sind vorherschend ; seltener tritt ein fast farbloser auf. Der Chlorit
ist namentlich als zwischenklernmungsmasse sehr verbreitet. Ausserdem
tritt er auch in Mandeln, meistens mit Kalkspat zusammen auf oder
vergesellschaftet mit Kalkspat, Epidot, Chalzedon und Zeoliten,
die die Gesteine durchziehenden Klüftchen. Schwarzes Erz, hie und da
skelettartig ist ebenfalls immer vorhanden, wenn auch meistens in gerin-
gerer Menge, wie und dasselbe gilt auch vom Kalkspat. Mehr
sporadisch wurden Epidot, Titanit, Quarz und Pyrit beobachtet, während
nicht bestimmbare zeolitartige Mineralien sehr verbreitet zu sein
scheinen, wenn auch meistens nur in geringer Menge.
Bei einem Gestein von a fa usut h (No. 7) ist der Quarz in
rundlich oder eckigen Durchschnitten ziemlich verbreitet. Der Feldspat ist
ein saurer Andesin, häufig mit perthitischen Spindeln und Einschlüssen
von Kalkspat, Epidot und Chlorit. Der Magnesiumdiopsid ähnliche
roxen ist zum grüssten Teil in ein chloritisches Mineral umgewandelt.
Zum Teil ist der Quarz sicher sekundär. Der saure und perthitische
Charakter der Feldspates spricht aber dafür, dass ein Teil der Kiesel-
schon als zur Ausscheidung kam und dass wir es
demnach mit einem Quarzdiabas zutun haben.

www.dacoromanica.ro
16 eN
Bei den stark umgewandelten Gesteinen ni die Überwucherung
der sekundaren Mineralien stark überhand, indem sie nicht nur die
Mesostasis bilden, sondern pseudomorph auch die grösseren primären
Bestandteile ersetzen. Das Mineral konnte nicht immer mit
cherheit festgestellt verden. Es wird in den meisten Plagioklas
oder Pyroxen gewesen sein. In zwei scheint eine Pseudomorphose
nach Olivin stattgefunden zu haben. Bei dem einem Gestein von K a
ali (No. 11) finden sich mehrere rundliche Partieen von grünlich-
gelber Farbe, welche entweder isotrop sind oder ganz schwache
gatpolarisation zeigen und die hie und da von unregelmassig verlaufenden
Rinen durchzogen sind. In einem anderen Gestein (No. 14, z.vischen
Oroi und ti) sind einsprenglingsartig hervortretende, rundliche
oder rechteckige Partieen ersetzt durch ein feines Gewebe von serizi-
tischem Glimmer, und Uralit welch letzteres Mineral ausserdem
in kleinen die Pseudomorphose einsäumt.
Bei einem Gestein von Me es (No. 124) sind die Pyroxen-
einsprenglinge ersetzt durch einen fast farblosen anomalen Chlorit, in
welchen hinein blaugrüne Hornblendenadeln wachsen (siehe Tab. II, 4).
Wie schon sich Pseudomorphosen von Kalk-
spat nach Feldspat und von schwarzem Erz nach Pyroxen.
Die Struktur der Diabase ist, wie der Mineralbestand, Sch
kungen Diabasisch-körnige Struktur zeigen Gesteine von
a und Spai (Tab. II, Fig. u. 5) und zwischen der ophi-
tischen Struktur und der pilotaxischen, oft etwas doleritischen Struktur,
die Gesteine von i es zeigen (Tab. II, Fig. 3, 4), kommen
alle Übergange vor.
2. Porphyrite.
Diese meist brekziösen, wenig charakteristischen Gesteine unter-
scheiden sich von den Diabasen durch einem saureren Plagioklas
goklas bis Andesin), durch das Vorhandensein von Quarz und
seltener von einem Kalifeldspat und endlich durch das der
dunklen Gemengteile. Solche Gesteine stammen z. B. von P r on i Mees
(No. 86) und izi (No. 118).
Die Gesteine No. 89 von Livadi Dsokoles und No. 98 von
ni führen hauptsachlich blaulichgrüne Hornblende und einem
nach dem Albit- und Periklingesetz verzxillingten Oligoklas-Andesin. Das
Gestein No. 89 ausserdem noch etwas Quarz und schwarzes Erz.
Die Struktur ist leicht ophitisch ; beim Gestein No. 98 sind die Elemente
parallel angeordnet und das Gestein gleicht makroskopisch einem
körnigen, geschieferten Amphibolit, No. 89 einem feinkörnigen
Diorit sieht. Da diese Gesteine zwischen den triadischen Erup-
tiva und dem darüberliegenden Gabbro gefunden wurden, so kann ihre

www.dacoromanica.ro
UND DES

zugehörigkeit zu der einen oder andern G:uppe nicht sicher festgestellt


werden. Es ist auch nicht aasgeschlossen, dass diese Gesteine durch den
jüngern Gabbro umgewandelte Diabase sind.
Ein aphanitischer Porphyrit stammt aus Gebiet des
ali, von Proni t (No. 70). Es ist ein grünes kompaktes
Gestein mit seltenen Pyrit.viirfelchen. Der Oligoklas ist leistenförmig, sel-
tener isometrisch Nickelt und nach dem Albitgesetz verzwillingt. Ver-
breitet ist sch Zonarstruktur, durch zonenförmige Anordnung von
Einschlüssen noch verstärkt. Die Plagioklaskristalle liegen divergent in
einer feinkörnigen Grundmasse von Feldspat, und schwarzen
Erzkörnchen. Einige prismatisch geformte Anhäufungen von schuppigern,
hellgrünen scheinen aus Zersetzung von Glimmer oder Horn-
blende hervorgegangen zu sein.
3. Spilite.
Spilite sind unter den triadischen Eruptiva sowohl von a
wie auch des uk ali sehr verbreitet. Es sind dunkelgraugrüne, seltener
hellgrüne oder rötlichgraue, dichte Gesteine mit Mandeln, desen Durch-
messer von 1 bis 10 mm. schwankt, meistens etwa 2-3 mm. beträgt.
Häufig wird das Gestein von Klüftchen durchsetzt, auf sich
neben Kalkspat und Quarz häufig auch Zeolite abgelagert haben, oder
welche von Epidot erfüllt sind.
Die mineraliscl:e Zusammensetzung ist ungefähr die der Diabase,
nur ist der Quarz, infolge der häufig eingetretenen Verkieselung, ver-
breiteter. Die Spilite sind meistens feinkörniger als die Diabase, die
Strukturen sind ebenfalls dieselben, nur dass auch die varielitische
Gruppierung der hie und da auftritt. Die Verdrängung
der Hauptgemengteile durch sekundäre Mineralien (Kalkspat, Quarz,
Chlorit, Uralit) ist hier ebenso verbreitet. In einem Falle konnte fest-
gestellt verden (No. 53, afa h), dass die Uralitisierung nach
der Sanduhrstruktur erfolgt. Die beiden gegenüberliegenden Segmente
sind dann Uralit, respektive Pyroxen ; oder die Umwandlung geschah
längs Quersprüngen. Die Augitkriställchen sind hier häufig ausgefranzt.
Als Mandelmineralien wurden konstatiert: Delessit, Epidot, Quarz,
Chalzedon, Zeolite, Prehnit und Kalkspat. keinem Fall wurden alle
diese Mineralien in Mandel gefunden. Wenn mehrere Mineralien
vorhand( n sind ist die Anordnung der verschiedenen Gemengteile meis-
tens konzentrisch, selten finden sich die Komponenten unregelmässig in
Mandel verteilt.
Delessit ist in allen vorhanden. Meistens polstert er in
winzigen Rosetten den Mandelraum in dünner Schicht aus. Bei drei
steinen bildet der Chlorit ausschliesslich Mandelfüllung (No. 17 aus
dem alige iet, No. 4 ebenfalls aus dem Cukali, von Rosa is
Anuarul al 2

www.dacoromanica.ro
DR. FRANZ BARON NOPSA. UND DR. MAX REtNI-ARD

und No. 73 von a, er eti r). Er ist ziemlich stark pleo-


chroitisch, grün, gelblich : ng-np ungefähr 0,015, hat eine + opt.
Hauptzone und zeigt ziemlich starke Dispersion. Der Delessit gruppiert
sich meistens zu Rosetten oder bildet beim Gestein No. 4 auch gefiederte
Kristalle. Beim Gestein No. 73 wechseln konzentrische Schalen eines
grünen und eines fast farbIosen Chlorites miteinander ab während die
Mandeln des Gesteins No. 17 von einer dünnen Delessitschicht ausge-
polstert und einem hellgrünen, nicht pleochroitischen und schwach dop-
pelbrechenden und positiven Rosetten erfüllt sind.
Delessit als Hülle, Kalkspat als Kernfiillung wurde bei Gesteinen
von ereti Poker (No. 129) und von Mrisi bei Mazarek im Cukali
(No. 131) gefunden. Bei einem anderen Cukaligestein (No. 17) ist der
Kern der Mandeln wahrscheinlich von einem nicht näher bestimmten
Z eo t erfüllt (Aussehen ähnlich, aber mit n < als Kanadabalsam).
Die Mandeln des Gesteines No. 81 von e ti ter beherbergen Kalk-
spat, Chlorit und Prehnit. Der letztere ist optisch positiv, hat-
einen ziemlich kleinen Axenwinkel, negative Hauptzone, gerade
schung, ng ungefälr 0.020 und einen höhern Brechungexponenten
als Quarz. Er hat eine feingekörnelte Oberfläche und zeigt die charak-
teristische Parquettierung. Das Gestein No. 63 von ist von
Epidotgängchen durchschwärmt. Von diesen Klüftchen aus dringt der häuEg
etwas gelblichgrün pleochroitische Epidot in die Grundmasse des
steins und überwuchert auch die Mandeln.
Die Mandeln des Gesteins, velches in Fig. 6 Tab. zur Abbildung
kam, bestehen aus Chalzedon+Quarz, oder Chalzedon+Kalkspat. Die
Structur des Gesteins ist inersertal bis Die Grundmasse
ist ebenfalls von Chalzedon durchtränkt.
4. Variolite.
Die untersuchten Variolite stammen sämtliche von Merdit a. Es
sind dunkle, graue, grünliche oder bräunliche, dichte Gesteine,
von Rutschharnischen und Kalkspatklüftchen durchzogen. Die zu
riolen gruppierten Feldspatleistchen liegen in einer Masse von Chlorit
u. braunem od. schwarzem Erz. Augitmikrolite sind neben dem Plagio-
sichtbar. Als sekundäre Mineralien treten auf: Kalkspat, Quarz, Chlo-
rit, Epidot, Titanit und Chalzedon. Diese Mineralien sind namentlich in
Klüftchen abgelagert.
Hierhergehörige Gesteine stammen von oni Ungr eit (No. 15)
u. Met Du Rasave (No. 110 u, 135).
5. Granit.
dem untersuchten Material befand sich nur ein Granit, der
unter der Serpentindecke in schwarzem, gepressten Phyllit ansteht, (Proni
Gropava, No. 54). Es ist ein helllilafarbiges, feinkörniges Gestein, in

www.dacoromanica.ro
ZUR UND PETROGRAPHIE VILAJETS

welchem neben dem vorherrschenden rosafarbigen Feldspat wenige gerun-


dete kleine Quarzkörner sichtbar sind. U. d. M. sich das Gestein
hauptsächlich als aus Mikropegmatit bestehend. Gefärbte Mineralien
sind nicht vorhanden, hingegen erblickt man da und dort ein
Erzkern und Zirkon.
6. Ouarzporphyre.
Ihre Verbreitung ist geringer wie diejenige der mehr basischen
Eruptiva. Die untersuchten Handstücke stammen aus der Trias von r-
a, eines aus der nordalbanischen Tafel. Es sind graue oder
porphyrische Gesteine. In einer dichten Grundmasse sind mehr oder
niger zahlreich weisse Feldspat und bläuliche oder rauchbraune Quarz-
kristalle sichtbar, die höchstens 3 gross werden. Im Gestein No.
von sind neben grösseren milchigen Feldspateinspreng-
auch kleine hellbraunc, frische Feldspate sichtbar.
Granophyrischer Quarzporphyr stammt von Merdita (No.
33) und a i (No. 40).
Die wenigen Feldspateinsprenglinge (Albit-Oligoklas) des Gesteines
No. 33 sind nach dem Albitgesetz verzwillingt und sind durch
winzige, braune Einschlüsse. Die granophyrische Grundmasse besteht aus
Feldspatsphäroliten, und schwarzem Erz. Kalkspat und Epiclot,
ersterer auch pseudormorph nach Feldspat sind neben feinen Zoisitnä-
verbreitet.
Beim Gestein No. 40 sind die Feldspateinsprenglinge fast vollständig
durch schwarzes Erz pseudomorph ersetzt. Das mikrokristalline
massengewebe besteht aus Quarz und Feldspat mit w&niger Chlorit und
Erz und einigen Feldspatsphäroliten.
Beim Ouarzporphyr No. halten sich die stark korrodierten Quarz-
einsprenglinge und die Feldspateinsprenglinge, welcher zu Hälfte aus
Albit, und Ortoklas bestehen, ungefähr das Gleichgewicht.
Der Kalifeldspat ist z. T. in Schachbrettalbit umgewandelt. Die Grund-
ist Kryptokristallin und zeigt konkretionäre Struktur, sie
durch Entglasung hervorgegangen ist. Einige Mandeln werden von
eingesäumt und von Quarz und Chalzedon ausgefüllt. Zirkon und
nädeichen sind verbreitet.
Der Hornsteinporphyr 45 stammt von TAlumi urit,
gegenüber Palc a, aus der nordalbanischen Tafel. Es ist ein gräulich-
grünes, schwach schieferiges, dichtes Gestein, in dem einige kleine Feld-
spat- und Quarzeinsprenglinge sichtbar sind. U. d. M. erweisen sich die
winzigen, bis mm. grossen Einsprenglinge als Albit und
dierter Quarz. Beide Mineralien sind des öftern zerbrochen und der Albit
ist hie und da von glimmerigen Einschlüssen erfüllt. Die Grundmasse
besteht aus einem feinen Gewebe eines grünlichen Glimmers und Quarz,

www.dacoromanica.ro
2o DR. FRANZ BARON NOPCSA UND DR. MAX

mit kleinen Aglomerationen von winzigen, braunen Körnchen. Das Gestein


zeigt, infolge der Druckschieferung u. d. M. etwas Pseudofluidaltextur.

B. Ganggesteine der Trias.


1. Odinit. Dieses Gestein No. 51, .vischen Mast okol und Spai
berstammend, durchbricht den triadischen Diabas No. 43 gangförmig.
In einer grünlichgrauen, dichten Grundmasse sind wenig Einsprenglinge
eines grünen Uralites und seltener weisser Feldspat sichtbar.
U. d. M. er.veist sich der nach dem Albitgesetz
zum Teil zersetzt und durch
setten ersetzt, welche strohgelb polarisieren. Die kurzprismatischen,
grünlichblauen Hornblendeeinsprenglinge dürften durch Uralitisierung
aus Pyroxen hervorgegangen sein. Die Grundmasse besteht aus Horn-
blendemikroliten, weniger Feldspatleistchen und seh wenig Erz. Die
Struktur ist divergentstrahlig. Fig. 7. Tab. giebt ein Bild dieses
Gesteins.
2. Quarzbostonit. Es sind schmutziggrüne oder braungrüne,
dichte, meistens brekziöse Gesteine. Die liegen in einer
Grundmasse von brauner amorpher Masse und schwarzen
Erzkörnchen. Auf Klüftchen hat sich Kalkspat, und Epidot
abgelagert. Die Struktur ist divergentstrahlig-trachytisch. Beim Gestein
No. 77 von der Kirsche sind die Feldspate auch
sphärolitisch gruppiert. Das Gestein No. 19 von a ent-
bis 1 cm. grosse die von oder von
strahligem, gelblichgrünen Epidot erfüllt sind. Der Epidot ist schwach
pleochroitisch ; ng ist grünlichgelb und ganz hellgelb bis farblos.
Die Epidotmandeln sind häufig von einem schmalen Saum von Delessit
ausgekleidet (Fig. 8 Tab. Ill). Ein anderer Bostonit stammt von er et
Po'Atert (No. 74).

C. Jurassische Eruptiva.
In diese Gruppe von Gesteinen gehören der Gabbro und seine
Differentiationsprodukte Peridotit, Dunit, Diallagit, Amphibolit
und die Serpentine.
1. Gabbro.
Es sind fein bis grobkörnige Gesteine Gabbro-
typus. Der nach dem Albit -Periklin- und Karlsbadergesetz verz
frische Plagioklas variirt zwischen einem basischen Labrador mit
Andesin und einem Anorthit mit An. Neben dem oft
ist wohl auch rötlicher Hypersthen erkennbar (No. ; oniz

www.dacoromanica.ro
ZUR UND PETROGRAPIIIE DES 21

am Wege I balj a-Kr n). z ist wenig verbreitet, hingegen finden


sich auf Klüftchen Kalkspat, Zeolite und Prehnit.
Sowohl was die Textur als auch den Mineralbestand zei-
gen einige Gesteine Abweichungen von Normaltypus. Uralit-
gabbro mit frischem, oft zerknicktem Labrador und schwach bläulich-
grünem Uralit stammt von Mrij aj (No. 100), bei einem anderen (No. 95,
von o ni D e d aj t) ist der Diallag fast vollständig in ein Gewirr von
Aktinolitnadeln umgeNandelt und der Feldspat ist .saussuritisiert. Das
Gesteins No. 132 von Cafa Hithi t, ein Hornblendegabbro, führt neben
Diallag ungefähr ebensoviel braungrüne Hornblende und einige grössere
Erzkristalle. Ein Ouarzgabbro (No. 37, a) führt neben Labrador
von chai akteristischem Gabbrotypus auch einen anderen, pegmatitisch
mit verwachsenen Feldspat. Der Diallag ist parallel mit blaugrü-
nem Uralit verwachsen oder in ein Haufwerk von Glimmer, Hornblende-
nadeln und Epidot aufgelöst.
Ein hell- und dunkelgebänderter, injizierter, gne;ssiger Gabbro (No. 87)
stammt von Maj a K arm s. Neben dem verbogenen und zerbrochenen
basischen Labrador tritt Augit und Diallag auf. Auf den Klüftchen des
Gesteins haben sich namentlich Opal ein zeolitartiges Mineral, welcher
im Opal linsenförmig auftritt abgelagert.
Bei a K o ri t (No. 134) ist der Gabbro flaserig entwickelt. Die
hellen Feldspatflasern heben sich grell von den dunklen Hornblende-
Pyroxenflasern ab. Der Plagioklas, ein Andesin, ist oft zu feinem Mortel
zerdrückt. Als dunkle Gemengteile sind vertreten: braune Hornblende, ein
Augit und Dialag.
2. Gab bro-Differentiationsprodukte : Olivingabbro, Peridotit,
Olivinnorit, Forellenstein, Dunit, Diallagit.
Ob alle diese Typen wirklichc Gesteine darstellen, oder ob sie nur
ganz lokale Schlieren bilien, kann bei einem Kabinettstudium
nicht festgestellt werden. Sie wurden aber dennoch ausgeschieden, da
mit dem Namen zugleich die mineralische Zusammensetzung gegeben ist
und dadurch die Beschreibung gekürzt und erleichtert wird.:
Zu den gewöhnlichen Gemengteilen des Gabbro tritt bei den
steinen No. 93 von elza und No. 23 erdi a) auch Olivin. Derselbe
ist makroskopisch namentlich dann gut sichtbar, wenn er angewittert
ist. Er ist dann gelblichgrün, sonst meistens pechschwarz. Der reichlich
vorhandene Olivin des Gesteines No. 23 ist zum grossen Teil durch Chry-
ersetzt. Da wo de: Diallag serpentinisierten Olivin durch-
wächst, ist er ebenfalls Zersetzung anheimgefallen. Prehnit in Putzen
und Nestern, häufig in Rosetten gruppiert, ist reichlich vorhanden und
vadiert in kleinen Schüppchen auch den Chrysotil, Feldspat ist
sischer Labrador.

www.dacoromanica.ro
22 DR. FRANZ BARON NOPCSA UND DR. MAX

Der Olivin der Peridotite ist zum grossen ebenfalls der Ser-
pentinisierung anheimgefallen unter Erzabscheidung und der Pyroxen
ist zum uralitisiert. Der Dial lag des Gesteines No. 20 von
ala t ist fleckig, infolge Verwachsung mit einem Augit, sel-
tener mit Bronzit. Bei den Gesteinen No. 114 von er eti Pogter und
No. 127 von la ist der sehr spärlich vorhandene Plagioklas in
einen feinen Filz wahrscheinlich von Prehnit umgewandelt.
Ein im Mineralbestand etwas abweichendes Gestein stammt von
e zarekut (No. 90). Der Pyroxen, ein bräunlicher oder farb-
loser Augit, selten in Hornblendefäserchen umgewandelt ist hie und da
ophitisch von Plagioklasleistchen durchwachsen, welche ausserdem, sich
durchkreuzend auch in kleinen Putzen angehäuft und öfters zonar struiert
sind. Der reichlich vorhandene Olivin ist z. T. in Chrysotil umgewandelt,
welcher auch wohl konzentrische Zonen um ein kleines Olivinkorn bildet.
Selten sind Pikotit und ein brauner Glimmer. Dieses dunkelgrüne,
körnige Gestein ist dadurch interessant, dass es das einzige bis jetzt aus
dem Gebiet des u herstammende jurassische Eruptivgestein
präsentiert. Es liegt zwischen grauem Tonschiefer, zusammen mit Blöcken
von rotem, eisenführendem und thermal umgewandeltem Jaspis. Im
Hangenden steht Halobienkalk an.
Der Bytownit An) des Olivinnorites von a fa erit
(No. 3) ist häufig simultan nach dem Albit-Periklin- und Karlsbadergesetz
verzwillingt. Der Olivin ist auf Sprüngen von Chrysotil durchsetzt und
infolge der dadurch entstandenen Volumvermehrung durchziehen dicht-
gedrängte, radiale Sprünge die an ein solches Olivinkorn angrenzenden
Feldspate (Tab. III fig. 9). Auf diesen Sprüngen hat sich ein glimmeriges
Mineral abgelagert. Der Bronzit ist schwach rötlich.
Der Forellenstein No. 125 von ere ti r besteht aus Anortit
An) und etwas weniger Olivin.
Fast ausschliesslich aus z. T. in Chrysotil umgewandelten Olivin
besteht der Dunit No. 38 von s. Das Gestein wird von etwa
1 mm. mächtigen Lagen von Chrysotil durchzogen, welche eine bei fort-
geschrittener Anwitterung sehr deutlich hervortretende Schichtung ver-
ursachen. Wenig verbreitet sind Erz und eine eigentümlich rotbraune
Hornblende, mit ng rotbraun und np. hellgelblichgrün. Das Gestein
ist sehr feinkörnig, schwarz, mit brauner Verwitterungsrinde.
Von Msuk Dj oli stammt ein hell- und dunkelgrün gefleckter Gestein
mit vielen weissen Prehnitlinsen. U. d. M. dieser Dunit besteht zur
Hauptsache aus Olivin und Chrysotil; Pikotit ist verbreitet, Dillag selten.
Schnüre und Nester sind von Prehnit erfüllt. Er scheint z. T. in Pseudo-
morphosen nach einem Mineral zu bilden, welches zwei zu einander

www.dacoromanica.ro
ZUR GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DES VILNETS SKUTARI 23

senkrechte Spaltrisse aufwies, und das wohl ein Plagioklas gewesen sein
(Tab. HI fig.
Ein hellgrüner, mit Malächit und Buntkupfererz imprägnierten Dial-
lagit von li (No. 52) erwies sich U. d. M. als aus Diallag bes-
tehend, der durchspickt ist von bräunlich durchsichtigem, bläulichgrau
reflektierenden Erz, das den Pyroxen auch wohl gänzlich verdrängt.
3. Amphibolite.
Die Zugehörigkeit dieser Gesteine zu der Gruppe der jurassischen
Eruptiva ist nicht erwiesen. Die geologischen Lagerungsverhaltnisse bieten
zur Entscheidung der Frage keine Anhaltspunkte, da die Gasteine an
den Kontakt beider Gruppen von Eruptivgesteinen gebunden sind. Sie
dürften deshalb auch wohl Umwandlungsprodukte sein.
Der Amphibolit No. 79 stammt von oni t. Das fein-
körnige, etwas geschieferte Gestein wird von durchsetzt, auf
denen gelbe Kiese abgelagert sind. Es besteht aus blaugrüner, gemeiner
Hornblende und wenig unverzwillingtem Plagioklas. Vom selben Orte
stammt das Gestein No. 98 mit derselben mineralischen Zusammensetzung,
bei dem aber ophitische Struktur erhalten ist.
Der Amphibolit No. 102 ist mit dem Flasergabbro No. 134
vergesellschaftet Korit). Er besteht aus Hornblende
und wenig Erz.
4. Serpentine.
Die Serpentine sind im Eruptivgebiet von a sehr ver-
breitete Gesteine und erlangen öfters bedeutende Mächtigkeit. Es sind
hell- oder dunkelgrüne, seltener oder gelb gefleckte Gesteine.
Sehr häufig sind sie ausgewalzt und schieferig bis faserig. U. d. M. ist
neben Chrysotil und Antigorit immer noch ein und Erz in
riabler Menge sichtbar. Olivin und Diallag sind ebenfalls verbreitete
Gemengteile.
Der Meinung Dr. der glasige Serpentin sei durch
namische Vorgänge aus dem gemeinen Serpentin hervorgegangen möchte
ich mich anschliessen. Verhältnisse, die dies bestätigen, zeigt unter
anderem auch der Serpentinstock unter den Jaspisschiefern bei Br e a a
in der Bukow a. Der Serpentin ist infolge der Deckenbewegung in
ein Triimmerwerk aufgelöst, so dass es unmöglich ist, ein ordentliches
Handstück zu schlagen. Längs der Klüfte ist das Gestein glasig ; die gla-
sige Kruste ist oft nur mm. dick, aber an stark gepressten Stellen
konnten auch grössere Knollen von glasigem Serpentin entstehen.
U. d. M. ist dieser ausgewalzte, glasige Serpentin meistens
lich oder gelb ; polarisiert wolkig, moiriert und ist starker doppel-
brechend als die gemeinen Serpentinarten. Diese gequetschten Streifen
ergaben immer eine positive Hauptzone. Ganz Bilder, wie sie

www.dacoromanica.ro
24 DR. FRANZ DR. MAX REINHARD

dieses Gestein unter dem Mikroskop zeigt, kann man durch Zusammen-
drücken und Auswalzen von Ölsaurem Kalium zwischen zwei
jektträgern hervorrufen. Der Serpentin dürfte sich vieleicht unter Durck,
namentlich bei Auswalzung, wie ein plastischer Körper verhalten.
Der Serpentin von Brini zwischen Flet und a
(No. 120) enthält kleine Aktinolitprismen, wenig Granat und schwarzes
Erz. Ein farbloser Pyroxen (Augit), opt. positiv, mit grossem 2 und 40°
Auslöschung auf (010), ist in kleine Prismen aufgelöst, welche von Anti-
gorit umgeben werden.
Der Serpentin No. von a t, steht zwischen Diabas
und Peridotit (No. 20). Er gehört zur glasigen Abart und wird von
einem gelblichweissen etwa 1 cm. dicken Granatband durchzogen. Neben
Antigorit sich auch ein Chlorit. Der Granat ist nicht individuali-
siert, sondern das Band besteht aus einem winziger Körner.
Ein nephritischer Serpentin, östlich von Maj a K us
herstammend (No. 103), besteht aus einem nematoblastischen Gewebe
von Chrysotil und Aktinolit. Wenig Chlorit ist vorhanden und etwas
mehr schwarzes Erz. Die wenigen Granatkristalle sind meistens von
einem schmalen Erzsaurn umrandet.
Von e stammt ein Gestein, nephritischer Aktinolit-
schiefer (No. 112), das aus einem nephritischen, nematoblastischen
Gewebe von feinen Aktinolitnadeln besteht. Epidot und farbloser
sind rar.

Zur leichteren Übersicht über das Vorkommen der verschiedenen


Gesteine mögen hier anhangsweise folgende drei Zusammenstellungen
gegeben werden.
A. nach der Gesteinsnummer fortlaufend geordnet. Aufgenommen
wurden nur die beschriebenen und zum grössten im Text mit
der Nummer bezeichneten Typen.
B. Petrographisch geordnet und.
C. Fundorte mit mehreren Typen.
Zum Schlusse sei es mir gestattet, Herrn Prof. Dr. E. FIum meinen
Dank auszusprechen, für die Erlaubnis, die er mir gewährte, im
gisch petrographischen Institut der Universität die Mikrophotogra-
phien ausführen zu dürfen und für die Hilfe, die er mir dabei leistete.
20 Juni 1911.

www.dacoromanica.ro
TAFELERKLÄRUNG.
Dr. FRANZ BARON NOPCSA und Dr. REINHARD: Zur Geologie und
Petrographie des Vilajets Skutari in Nordalbanien.

www.dacoromanica.ro
TAFELERKLÄRUNG.

Tafel
FIG. 1: Uralitdiabas von Merdita; Gestein No. 9; Obj. Leitz; X; vergr. ca 15 mal.
2: Uralitdiabas von Merdita; Gestein No. 24; Obj. 3 Leitz; Nic. ; vergr. ca 40 mal.
FIG. 3: Uralitdiabas von Proni Mees; Gestein 107; Obj. 3 Leitz; Nic. ; vergr.
ca 40
FIG. 4: Uralitdiabas von Proni Mees; Gestein No. 124; Obj. Leitz ; Nic. ; vergr.
ca 15
FIG. 5: Diabas, Merdita; Obj. 3 Leitz; ; vergr. ca 40 mal.

Tafel III.
FIG. 6: Verkieselter Spilit von Kaliwari; Gestein No. 50; Obj. 3 Leitz;
X; vergr. ca 40
FIG. 7: Odinit, Zwischen Mastrokol u, Spai; Gestein No. 51; Obj. 3 Leitz; X;
vergr. ca 40
FIG. 8: Quarzbostonit mit Epidotmandeln; Kia D2eiani; Gestein No. 19; Obj.
Leitz; X; Vergr. ca 15 mal.
FIG. 9: Olivinnorit, Valmerit ; Gestein 3; Obj. Leitz; X; vergr. ca mal.
FIG. 10: Serpentinisierter Dunit mit Prehnitpseudomorphosen; Maskuk Djoli, Gestein
No. 58; Obj. 3 Leitz: X; vergr. ca 40

www.dacoromanica.ro
Dr. FRANZ BARON NOPCSA und Dr. MAX REINHARD: la II.
Zur Geologie uud Petrographie des Vilajets Skutari in Nordalbanien.

Fig. Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Zürich
Anuarul Institutului Geologic al Vol. V. 1911.
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
FRANZ BARON NOPCSA und Dr. MAX REINHARD: la
Zur Geologie und Petrographie des Vilajets Skutari in Nordalbanien.

Fig. 7

Fig. 9

Anuarul Institutului Geologic al României, Vol. V. 1911.


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
ZUSAMMENSTELLUNG
DER BESCHRIEBENEN GESTEINSTYPEN

A. Nach der Nummer geordnet.


1. Kroni bei Merdita ; Quarz- 40. Spai; granophyrischer Quarzpor-
porphyr. phyr.
3. Cafa Valmerit; Olivinnorit. 41. Zwischen Orogi und abas;
4. Rasa Gris; Spilit. 43. Spai; Diabas.
5. Bei Nerfandina ; Diabas. 45. Merturit, Paka.
7. Cafa Plusuth ; Quarzdiabas. Hornsteinporphyr.
11. Bei Kaftali; Diabas. 50. Kaliwari;verkieselter Spilit.
12. und Kaliwari ; 51. Zwischen Mastrokol u. Spai; Odi-
Diabas. nit, Gänge bildend in Diabas (43).
13. Pronizi, am Wege ; 52. Kaftali; vererzter Diallagit.
Gabbro. 53. Plusuth; verkieselter Spilit,
14. Zwischen nnd Ura- nahe bei Quarzdiabas No. 7.
litdiabas. 54. Proni Gropave; mikropegmatiti-
15. Proni Ungrejt; Variolit. Mikrogranit.
17. Spilit. 58. Msuk Djoli; serpentinisierter Dunit
18. Zwischen Komani und Celsa; zer- mit
quetschter Serpentin. 60. Kroni Nemz; Diabas, bei Spilit 126,
10. Ki;a Quarzbostonit mit Kupfervorkommen.
Epidotmandeln. 63. Bei D2e2ani; epidotisierter und
20. Skala Rasit; Peridotit. kieselter Spilit, mit den
23. Merdita; serpentinisierter bostonit mit Epidotmandeln (No.
gabbro. 19) zusammen.
28. Rasit ; glasiger Ser- 67. Zwischen Komani und Celsa; Gab-
pentin mit Granatband (zwischen bro.
Peridotit No. 20 und Diabas). 68. Mgula; ausgewalzter, nieren-
32. Proni Zdjeit, zwischen 'Slaku und förmiger Serpentin, in Tonschie-
Mazarek ; Spilit, zusammen mit ser- fer.
pentinisiertem Peridotit (No. 90). 70. Aufstieg bei Proni Mehait;
33. Merdita; granophyrischer Quarz- tischer Porphyrit.
porphyr. 71 Ident mit 68.
37. Merdita; Ouarzgabbro. 73. Poker, Spilit.
38. Cafa Pleps, Dunit, z. T. serpenti- 74. Poster; Quarzbostonit, kon.
takt (75).
39. Cafa Stamalave bei Kura; Gabbro. 75. Serpentin.

www.dacoromanica.ro
26 DR. FRANZ BARON NOPCSA DR. MAX

77. Du;mani Kirche; brekziöser 107. Proni Uralitdiabas, mit 124


tonit. zusammen.
78. ereti Serpentin. 110. Met Du Rasave; Variolit.
79. Proni Dedajt; Amphibolit, 112. Gömsie; nephritischer Aktinolit.
men mit Diabasamphibolit (93). 113. Abstieg afa Sark nach
80. Maja Granit, mit 91 zu- brekziöser Diabas.
sammen. 114. ereti Poker; Peridotit, zwischen
81. ereti Poker; Spilit, zersetzt, Quarzbostonit (74) und Serpentin
schen rotem Porphyr und (121) gelegen.
bostonit (74). 116. Abstieg vom afa nach
86. Proni Mees; brekziöser Porpyhrit. Uralitdiabas.
87. Maja injizierter, gneissiger 118. Pronizi; zerdrückter Porphyrit.
Gabbro. 119. Abstieg von Arsti nach Ljumi Mziut;
Du;.mani Kirche; brekziöser Bos- Diabas.
tonit, mit 77 zusammen. 120. Brini Dagit, Flet und
89. Livadi Dsokoles; Porphyrit. lumza; Serpentin mit Augit.
90. esme Ma7sarekut; serpentinisier- 121. Bregugamija ; Serpentin mit Augit.
ter Peridotit. 124. Proni ; Uralitdiabas.
91. Maja LoruAks; Granit. 125. ereti ; Forellenstein.
93. elza; Olivingabbro. 126. Aufstieg von Proni Mehajt nach
94. Unweit Dedajt; Gabbro. Vilza; Spilit.
95. Abstieg vom Proni dajt ; Barome- 127. Busala; serpentinisierter Peridotit.
ter 540 m ; Uralitisierter Gabbro. 129. ereti ; Spilit.
97. Unweit Stanavet; Diabas. 131. Mrisi, bei ; Barom. 360 m;
98. Proni Dedajt; Amphibolit. Spilit.
99. Gömsie; umgewandelter Diabas. 132. afa Hithit; Hornblendegabbro.
100. Unweit Mrijaj ;uralitisierter Gabbro. 134. Fuga Korit; Flasergabbro, mit
Korit ; Amphibolit. phibololit (102) zusammen.
103. Maja Karus; 1520 135. Merdita ; Variolit.
nephritischer 136. Ibalja; stengeliger Serpentin, aus-
106. Gömsie; Diallagserpentin. gewalzt.

B. Petrographisch geordnete.
a) Nordalbanisehe Tafel. stieg von afa zwischen
Hornsteinporphyr: Mer- Orogi und Proni Me6es.
turit, gegenüber afa. Porphyrite: Proni Je.
b) Spilit: ; zwischen
Diabase: Kroni Nemz. und Kaliwari ; afa
Porphyrit: Proni Mehajt. Plusuth;
Spilit: Rasa Gris, Proni Variolit:Proni Du;mani
Proni Mehajt, Met Du Rasave.
Peridotit: Cesme ; ju- Granit:Maja Proni Gro-
rassisch. pave.
c) Merdita. Quarzporphyr ereti, Kroni
1. Triaseruptiva.
Diabase : Nolay ; zwi- Odinit: Mastrokol.
schen und Kaftali; Spa- : ereti ;
ci; Luka Stanave ; ; Kiga
Ljumi Mziut; afa Plusuth; Ab- 2. Jurassische Eruptiva.

www.dacoromanica.ro
ZUR GEOLOGIE UND DES SKUTARI 27

Gabbro: Pronizi ; Proni Bretkoi ; Ôafa Pleps ; Msak Djoli.


Stamalave ; Diallagit: Kaftan.
mani und ; ; Brini Cafa ;
Dedajt ; Fua Korit ; ; Gömsie; Maja
Proni Dedajt ; Maja Kams; Cafa Karus; zwischen Komani und
Hithit; Rubiga; Orok; Bulsari. Mgula; lbalja, Skala Ra-
Peridotit: Skala Rasit ; sit.
; Nephritischer.lktinolit:Gömsie.
Olivinnorit: Valmerit. Amphibolit: Proni ; Fusa
Forellenstein: Valmerit; Korit.
reti

C. Nach Vorkommen geordnet.


Gris und Proni : Spilit, Ouarzbostonit,
Peridotit, Dia- Peridotit, glasiger Serpentin.
bas, Porphyrit, Spilit. Krabi: Diabase, Gabbro, nephri-
Zwischen Spaci, Kaliwari, tischerSerpentin, Ampbibololit.
und Fadi: Diabase, Spi- Pleps: Dunit, Olivinnorit.
ht, Quarzporphyr, Odinit. Cafa Diabase.
Proni Dedajt: Diabas, Gabbro, Gömsice: Diabas, Diallagserpen-
Amphibolit. tin, nephritischer Aktinolit.
Cereti Poster- Spilit. Por- Pronizi: Gabbro, zerdrückter Por-
phyr, Quarzbostonit, Gabbro, phyrit.
Poridotit.

www.dacoromanica.ro
LA DISSOCIATION
DES PRODUITS DE DISTILLATION DU PtTROLE
PAR

Le Dr. L. EDELEANU

On a observé depuis longtemps que la distillation du pétrole pro-


une dissociation partielle des hydrocarbures, quand la distillation
est conduite de telle sorte les hydrocarbures qui distillent sont chauf-
fés rar feu direct un degré supérieur celui de leur temperature
d'ébullition.
Le pétrole étant un d'hydrocarbures de constitution différente
et, par suite, de stabilité variable en des temperatures élevées,
le degré de dissociation tout d'abord de la composition du
pétrole et, ensuite, de la temperature laquelle a lieu le surchauffage.
Les hydrocarbures constitution mollécu!aire élevée de la série
du sont les moins stables. Les hydrocarbures cycliques saturés
ou les naphtnes sont plus stables que les premiers et les homologues
inférieures, des hydrocarbures aromatiques, sont les plus stables en
sence des hautes temperatures.
on distille le pétrole dans une dont les parois se
trouvant au dessus du liquide sont maintenues une temperature variant
entre et 400', la dissociation se fait lentement et ne modifie que les
hydrocarbures paraphéniques de constitution molléculaire élevée. Les
peurs de ces hydrocarbures venant en contact avec les parois surchauf-
les hydrocarbures qui possèdent un grand nombre d'atomes de car-
bone, se dissocient et produisent des hydrocarbures d'une constitution
moins complexe et dont les mollécules sont d'un plus petit nombre
d'atomes de carbone. Les hydrocarburcs produits par cette dissociation
sont en des hydrocarbures non sat de la série
ils ont un d'ébullition inférieur celui des hydrocarbures qui leur ont
naissance et sont liquides la temperature ordinaire. aux

www.dacoromanica.ro
LA DISSOCIA DES 'PRODUITS DE DISTILLATION DU 29

hydrocarbures naphténiques et aromatiques ils ne sont aucunement


térés quand le surchauffage des vapeurs ne &passe pas
Mais quand on distille un pétrole de telle sorte que les produits
de distillation, avant leur condensation, sont exposés une température
de surchauffage très comme c'est le cas quand on fait passer ces
produits dans un tube chauffé au rouge, la dissociation est beaucoup plus
intense et modifie non seulement les hydrocarbures paraphéniques, mais
aussi les hydrocarbures saturés et méme les hydrocar ures aromatiques
et sourto t appartenent homologues supériears de série.
Dans ces conditions de surchauffage, une partie des mollécules est
détruite et donne naissance, températures
des gaz fixes tels que: l'hydrogène, le méthane, etc. ainsi
un dépôt plus ou moins abondant de carbone libre. Une autre partie
des mollécules se en fragments de qui se con-
densent et se recomLinent sous l'action de chaleur pour former des
produits plus résistants aux élevées. Les produits ainsi ob-
tenus sont sourtout des homologues inférie,rs des hydrocarbures aromati-
ques mono et polycycliques tels que: naphtalène,
anthracène, etc. et constituent la partie condensable par le réac-
tion pyrogènique.
La dissociation lente du pétrole a depuis longtemps trouvé une
plication pratique dans l'industrie pétrole, elle est connue sous
le nom de de distillation dénomination qui a été
adoptée tout d'abord en Amérique, o ce procédé a été en pratique
pour la première fois.
Il a été procédé aussi beaucoup d'expériences pour donner une ap-
plication indus:rielle la distillation pyrogénique du pétrole, en cherchant
les moyens d'utiliscr le produit condensable (goudron) obtenu â la dis-
tillation pyrogénique et qui est formé par les hydrocarbures aromatiques.
Ces hydrocarbures ayant, dans la grande :strie chimique, un emploi
des plus importants, on avait cspéré trouver par ce moyen une
qui d'obtenir plus avantageusement ces hydrocarbires
que l'on extrait aujourd'hui du goudron de
Nous devons relever ici les importants travaux de LETNY BURG
et LIEBERMANN (2), KKISSENKO (3), (4) NIK1FOROW (5) ce et.
Quand j'ai commencé en 1898 étude sur la composition des
pétroles roumains, j'ai constaté que ces pétroles contiennent d'importantes
(1) LETNY: d. Gesel. 1878, p. 1210.
(2) et Berichte der Deut. Chem. GesecIschaft 11. p. 725.
(3) 1887. Zersctzung von Erdölc beim Erhitzen. Russ. Bergjourn. 349.
(4) Ber. d. Deut. Gesellchaft p. 595.
(5) NIKIFOROW u. RAGOSIN: (Westnilk Shiroco 4-1, 293.

www.dacoromanica.ro
30 L.

quantités d'hydrocarbures aromatiques â l'état lib:e. Dans les fractions


de l'essence, j'ai pu séparer, sous la forme de leurs dérivés nitriques: le
le toluène et le xylne et dans les fractions de l'huile d'éclai-
rage j'ai obtenu des dérivés nitriques d'homologues supérieurs de cette
série, mais qui sont plus difficiles caractériser par ce moyen.
Etant donné que les pétroles contiennent de trés grandes
tités d'hydrocarbures aromatiques, j'ai voulu me rendre compte si, par
la réaction pyrogénique de certaines fractions de ces pétroles, ne
serait par posible d'obtenir ces hydrocarbures en quantités plus grandes,
de sorte que leur production par ce moyen devienne rémunératrice. Les
résultats j'ai abouti m'ont encouragé dans mes recherches et,
comme je l'ai communiqué au premier du de Paris,
1900, (Petroleum Review. Supplément du 25 j'ai pu, en mainte-
nant certaines conditions de obtenir d'un distillé de pétrole
qui distille entre 70° et 170° plus de d'hydrocarbures aromatiques
tels que le benzéne, le toluéne, etc.
Mais comme l'action pyrogénique des fractions de distillation du
pétrole détruisent aussi les produits industriels tels que l'essence (la ben-
zine), le lampant, etc. dont la valeur commerciale dépasse celle des hydro-
carbures aromatiques obtenus par cette méthode, j'ai momentanément
interrompu mes recherches dans cette direction.
Plus tard, en 1908, ayant découvert dans le bioxyde de souffre
liquide un dissolvant permettant d'éliminer presque les
hydrocarbures aromatiques des distillés de pétrole, le question pratique
de l'extraction de ces hydrocarbures s'est présentée dans des conditions
beaucoup plus favorables. En traitant les distillés de pétrole par le bio-
xyde de souffre liquide, j'ai obtenu d'une part des d'une valeur
commerciale plus élevée (en éliminant les hydrocarbures aromatiques)
et d'autre part un extrait composé presque en entier de ces hydrocar-
bures. Cet extrait, étant un produit secondaire du procédé de raffinage
au bioxyde de souffre liquide, est faible valeur commerciale et con-
stitue par suite une prenire tout indiquée pour en préparer
les hydrocarbures aromatiques. L'extrait que l'on obtient de l'essence
par le traitement au bioxyde de souffre liquide, est composé de benzne,
de toluéne, de etc. qui separás, l'état presque
pur en moyent de la distillation fractionnée. L'extrait que l'on obtient
des distillés lampants, ainsi que des distillés plus lourds, est composé
des homologues supérieurs des hydrocarbures aromatiques. L'emploi de
ces ne s'étant pas encore répandu dans l'industrie chimique,
la question de l'utilisation de l'extrait comme matire pour la
fabrication des homologues inférieurs de cette série, ne pouvait étre ré-

www.dacoromanica.ro
LA DISSOCIATION DES PRODuITS DE DU 31

solue que par la transformation des hydrocarbures supérieurs en homo-


logues inférieurs par le traitement pyrogène.
Les expériences qui ont été faites dans cette direction ont prouvé que
cette transformation peut étre réalisée dans conditions avantageuses.
Mais pour étudier de plus prés les réactions qui se produisent
la dissociation des distillés de pétrole, ainsi que l'influence de la com-
position des distillés sur les produits de dissociation tant dans la disso-
ciation lente, que dans la dissociation par le traitement pyrogénique, j'ai
pensé qu'on ne doit limiter l'étude seulement l'extrait qui résulte du
traitement au bioxyde de souffre liquide, mais de l'étendre aussi tous
les itres produits industriels du pétrole.
La partie relative la dissociation lente est actuellement
par S. DULUGEA. Nous en communiquerons plus tard les résultats.
La partie relative la réaction pyrogénique est peu ter-
minée et a été l'objet d'une étude detaillé de la part de M. C.
et de S. DULUGEA.
M. C. PETRONI s'est livré des études expérimentales sur
le pétrole brut et les distillés de pétrole, et DULUGEA a exécuté
une série de travaux sur la pyrogénation de acides naphténiques des lam-
pants et des huiles minérales.
En résumant ces travaux, on a pu établir le tableau suivant qui
indique les proportions de produits gazeux, de goudron et coke qui
résultent de la réaction pyrogénique des produits étudiés présent,
comparativement aux produits obtenus par la pyrogénation des schystes
bitumineux d'Ecosse et de la houille.
N
Acides
Produit du naphténiques
l'action pyro-
ampant huile Z

Goudron . . . 44,0 48,6 49,3 39,1 57,2 41,2 41,1 38,0 20,0 4,5

Gaz. 45,2 45,2 45,5 40,9 29,0 27,5 46,7 36,5 9,4 26,5

Coke+Pertes 10,8 5,2 20,0 13,8 31,3 11,5 24,9 46,3 67,0

Eau - - - - - - - - 24,2 -
On peut se rendre facilement compte, en considérant ce tableau,
que c'est l'extrait obtenu par le traitement au bioxyde de souffre qui
donne le plus grand rendement en goudron.
(1) Dingier polyt. Journ. 139, 216; 140, 63.

www.dacoromanica.ro
32 L.

Le tableau ci-dessous contient les données comparatives entre la


composition du goudron de l'e ctrait et du goudron de houille.
conv:ent de remarquer entre autres la grande quantité de ben-
de et de que es goudrons contiennent, par com-
paraison au goudron houille.

Compoition du
Composition du goudron de trait KR MLR
le

Limites Produits de la distil- Produits de la


température lation distillation
Celsius

0.8700 . . 13,3 Benze-ne et Homol 2,50

0.8700 avec 2,00

de 9,1 Résidu 0,25

Naphtaline . . . . 8,7 Naphtaline . 6,00


3 0.9870
th) Hydrocarb. Huile lourde 20,00

liquides 23,7 Anthracne


Anthracae brut 1,0 . . 2,00
4 250°-400° fa)
Huile 20,0 Asphalte . . 38,00

5 au dessus de Résidu Coke . 24,00

Pertes . 3,0 Eau 4,00

Tandis que le goudron de houille ne contient que peine


d'hydrocarbures aromatiques, le goudron produit par le pyrogénation
des parole en contient une proportion variant entre 15 et 23°A.
Dans les fractions ces goudrons qui distillent au dessus
on trouve une importante quantité naphtaline, qui varie entre 5 et
et d'anthracéne variant entre 0,5 et
Le que l'on obtient la redistillation dc ces
goudrons beaucoup plus pur celui que l'on obtient dans les
mémes conditions en redis'illant le goudron de houille.
Cela résulte tableau ci-dessous, qui montre comparativement la
composition de la rediEtillation du goudron
obtenu de l'extrait rovenant du traitement au bioxyde Eouffrc) et
celle des de usités dans le commerce.

www.dacoromanica.ro
LA DISSOCIATION bE DISTILLATION DU

Composition des marques de benzene.

commercial d'Extrait
C

Limites de témpé- Limites de tem- Pourcents


rature Celsius pérature

JusquI 80° 0 25 0,0

90° 2 4 70 o 90° 13,4

95° 12 26 83 48,0

100° 30 50 90 D 100° 74/)


105° 42 62 94 88,0
110° 71 97 o 96,0

115° 82 82 98 115° 98,0

1200 90 99 99,0

on le voit dans ce tableau, la fraction 80°-103° que l'on


obtient l'action pyrogenique sur le distillé de l'extrait de pétrole, cor-
respond une qualité intermédiaire que l'on doit ranger entre le type
et le type que l'on vend dans le commerce et qui est obtenu
du goudron de houille au moyen de plusicurs redistillations. faut encore
remarquer que le obtenu par le traitement pyrognique de l'ex-
trait et des produits du est tout-A-fait dépourvu de
phène et ne contient que fort peu d'impuretés. Par un de soude, on
parvient l'obtenir parfaitement pur.
Les travaux qui suivront dus M. C. PETRONI et
contiendront toutes les données relatives cette étude.

Geologic al 1, 3

www.dacoromanica.ro
DISOCIATIA
PRODUSELOR DE DISTILATIE A PETROLULUI
DE

Dr. L. EDELEANU

S'a observat de mult la petrolului se produce o diso-


ciare a hidrocarburelor, când distilatia e condusä astfel
hidrocarburele ce sunt incálzite prin foc direct mai sus de
peratura de ferbere (Cracking-Process).
Petrolul un amestec de hidrocarbure cu punct de ferbere
deosebit prin urmare cu o stabilitate variabilä fatá de temperaturi mai
de disociatie va depincle de compozitia petrolului de
temperatura la care se face supraincálzirea.
Cele mai putin stabile sunt hidrocarburele cu constitutie molecu-
din seria metanului ; mai stabile ca acestea sunt hidrocarbu-
rile ciclice saturate sau naftenele cele mai stabile
sunt homologii inferiori ai ro or ce.
Când un petrol cazan perete ce se pe
deasupra lichidului ferbere, e mentinut la o temperaturä 300°-400°,
disociatia e lentá nu afecteazá deck hidrocarburile parafenice cu con-
structie Vaporii acestor hidrocarbure venind in
tact cu peretele se disociazA, hidrocarburele cu
lungá dau nastere la hidrocarbure de o constitutie mai putin
si a sunt forniate de ui numár mai mic de carbon,
drocarburele ce din disociatie sunt genere nesaturate
apartinând etilenului, au un punct de fierbere mai jos ca hidrocar-
burile dela care clerivá sunt lichide la temperaturá In ceeace
priveste hidrocarburile naftenice aromatice acestea ca totul
nealterate când vaporilor nu trece peste 450°.
Când se un petrol produsele de distilatie
de a se sunt expuse la o temperaturá de supra-

www.dacoromanica.ro
DISOCIATIA DE DISTILATIE A PETROLULUI

foarte precum e cazul trecem aceste produse


tub la rosu, disociatia e cu mult mai intensivä afecteaz nu
numai hidrocarburele parafenice dar cele ciclice saturate chiar hidro-
carburile aromatice, mai ales acelea apartinând homologilor superiori din
serie.
In aceste conditiuni de supra-inalzire parte din molecule se distrug
complect, dând la gaze fixe, la temperaturi : hidrogen,
metan, acetilen, etc., precum la un depozit mai mult sau mai putin
abundent de carbon liber. altä parte din molecule se desface frag-
mente de molecule ce se condenseaz4 se sub actiunea
durii, formând produse mai rezistente la temperaturi Produse ce
se obtin sunt mai ales homologii inferiori ai hidrocarburilor aromatice
mono- policiclice : benzen, toluen, xilen, naphtalen, antracen etc.,
constitue partea ce rezultä la reactiunea pirogenicä.
Disociatiunea a petrolului a de mutt timp o aplicatiune
practia in industria petrolului e cunoscutä sub denurnirea de proce-
de distilatie Cracking, denumire adoptatä mai America
unde acest procedeu s'a pus pentru prima oarä practicä.
S'au fäcut multe incerari a se da o disti-
latiei pirogenice a petrolulai, printr'o utilizare a condensabile (gu-
dronul), ce se obtine la pirogenicä care e formatä din hidro-
carburi aromatice. Aceste hidrocarburi având o intrebuintare din cele
mai importante marea industrie chimia s'a sperat a se gäsi prin acest
procedeu o materie din care sä se obtie mod mai avantajos
aceste hidrocarburi ce azi se extrag din gudroanele de
Trebue relevate lucrárile importante fäcute aceastä direc-
tiune de : LETNY (1). BURG LIEBERMANN (2), LISSENKO (3), KRAMER(4)
NIKIFOROW (5).
in 18)8, am studiul asupra compozitiei petro-
române, constatasem cä aceste petroluri contin cantitäti insem-
nate de hidrocarburi aromatice stare liberä. In fractiunile de benzinä
am putut sub forma nitrici ; benzen, ien xilen,
fractiunile lampantului cantitäti ma-i de homologi superiori din aceastä
serie mai greu de caracterizat cu ajutorul derivatilor nitrici.
Faptul petrolurile române contin in starea naturalá, cantitäti
foarte mari de hidrocarburi aromatice m'a condus sä prin

(1) LETNY : d. D3ut. chem. Gesel. 1878, p.


(2) BURG LIEBERMANN: Berichte der Deut. Chem. Geselschaft, p. 725.
(3) LISSENKO : 1887, Zersetzung von Erdöle beim Erhitzen, Russ. Berg-
journ. 349.
(4) KRAMER : Ber. d. Deut. Geselschaft, 20. p. 595.
(5) NIKIFOROW RAGOSIN : Westnitk Shirow, 4. 293.

www.dacoromanica.ro
36 DR. L.

reactiunea a unor anurnite fractiuni din aceste petroluri, pro-


portia acestor hidrocarbure n'ar mod pro-
ducerea pe cale devie Rezultatele au fost incu-
am comunicat la primul congres Paris, 1900
(Petroleum Revue, 25 August 1903, supliment), am putut, mentinând
anumite conditiuni de supra-inazire, obtin dinteun distilat de petrol,
ce peste hidrocarburi aromatice : benzen,
toluen etc.
De oarece in reactiunea pirogenicä a de distilatie a
trolului se distrug produsele industriale ca : lampant etc., a
caror valoare comerciala valoarea hidrocarburilor aromatice ce se
obtin prin aceasta cale am intrerupt pentru moment cercetarile mele
diectiune. Mai târziu in 1908 gasind bioxidul de lichid, un
cu ajutorul se pot aproape complect hidrocarbu-
rele aromatice din distilatele petrolului chestiunea a extragerii
din petrol a acestor hidrocarbure se in conditiuni mult mai
vorabile. Prin tra+area distilatelor Fetrolului cu bioxid de lichid se
obtin pe deoparte distilate de o valoare comerciala mai mare (prin eli-
minarea din ele a hidrocarburilor aromatice) iar pe de altä parte un
extract compus aproape intregime din aceste hidrocarbure. Acest
tract fiind un produs secundar al procedeului de bioxid de
lichid, e de o valoare comerciala mai conbtitue prin urmare
o materie cu totul pentru prepararea bidrocarburilor aro-
matice. Extractul ce se obtine din cu ajutorul bioxidului de
e compus din benzen, toluen, xilen etc., ce pot fi separate stare
aproape purä cu ajutorul distilatiei
Extractul ce se obline din distilate lamante precum din disti-
latele mai grele e compus din homologii superiori ai hidrocarburelor aro-
matice. Acestia n'au azi o intrebuintare mai industria
chimica, de aceea cestiunea extractului ca materie
pentru fabricarea inferiori din numita serie, se rezolvi
numai prin transformarea calea pirogenica a homologilor superiori
inferiori.
Experientele ce s'au in clirectiune au dovedit se
poate transformare conditiuni avantajoase.
Pentru a studiá mai de aproape reactionile ce au la clisociarea
distilatelor petrolului, precum si ce compozitia distilatelor are asupra
produselor de disociatie disociatia in disociatia pro-
pe am crezut de ca stucliul nu se
teze numai la extractul ce din tratarea cu bioxid de lichid
ci si fie cu toate produse industriale ale petrolului.

www.dacoromanica.ro
DISOCIATIA PRODUSELOR DISTILATIE A PETROLULUI 37

Partea referitoare la disociatia lenta se de catre D-ra S.


si rezultatele le vom mai târziu.
Partea referitoare la reactiunea pirogenic e aproape
s'a studiat de d-I C. PETRONI d-ra S.
D-1 C. PETRONI a facut lucrarile experimentale referitoare la extract,
petrol brut distilatele de petrol, d-ra DULUGEA a executat in spe-
cial privitoare la pirogenarea acizilor naftenici din lampante
uleiuri minerale.
Rezumând aceste s'a tabela urmatoare care
proportiunilc de produse gazoase, guclroane cocs ce la reac-
tiunea a produselor ce au fost studiate acurn, comparate
cu produscle ce se prin pirogenarea sisturilor bituminoase din S ia
a huilci.

N
Acizi nafte-
Produsul nici din e
actiunci pyro-
gcnice Q. 8
lampant

. 44,0 48,6 49,3 39,1 57,2 41,2 41,1 38,0 20,0 4,5

Gaz: 45,2 45,2 45,5 40,9 29,0 46,7 36,5 9,4 26,5

10,8 5,2 20,0 13,8 31,3 11,5 24,0 46,3 67,0

- - - - - - - 24,2 -
Din mai se vede din extract se obtine mai
mare rendiment de gudron.
E de remarcat mai ales cantitatea mare de benzen, toluen
xilcn ce se aceste gudroane, comparate cu gudronul de huilä.
Tabela de mai jos contine date comparative compozitia gu-
dronului din a guironului din

Dungler Journ. 139, 216; 140 63.

www.dacoromanica.ro
38 DR. L. EDELEANU

medie a gudronului
Compozitia gudronului din Extract de
Prof.: KRAMER

No. Limitele de
Produse de distilatic Produse de disti-
temperaturá latie
Celsius

0.8700 Benzen-Toluen . . . Benzen Homologi 2,50

2 113° 0.8700 Putin Toluen Fenoli 2,00

mult Xilen . . . 9,1 Piridin 0,25

Naftalind 8,7 Naphtalind . 6,00


3 140"-250" 0.9870
b) Hidrocarburi aro- Uleiu greu . 20,00

lichide. . . . 23,7 Antracen Phenan-


Antracen brut. . . 1,0 tren. 2,00
4
Ulei de Antracen 20,0 Asfalt 38,00

5 peste 400° Rezidiu 21,2 Cocs

Perderi 3,0

Pe când in gudronul ce se obtine la huilei proportia


drocarburilor aromatice abia atinge 2,50%, in gudronul din pirogenarea
distilatelor petrolului proportia acestora intre 15 23°A.
In fractiunile de distilatie a acestor gudroane peste se
o cantitate importantà de care antracen
0,5-2,7°/o.
Benzenul ce se obtine la redistilare a acestor gudroane e
mult mai pur decât benzenul ce se conditiuni la
distilarea gudronului de huilá.
Aceasta reese din tabloul care ne comparativ
compozitia benzenului obtinut la prima redistilare a gudronului din ex-
tract (provenit din procedeul cu bioxid de cu tipuri de

www.dacoromanica.ro
PRODUSELOR DE DISTILATIE A 39

Cornpozitia comerciale de Benzen.

Benzen comercial Benzen din Extract

Limitele de 30 Proc. 50 Proc. 90 Proc. Limitele de tern- Procent.


Celsius peraturá Celsius

la 80° 25 la 85° 0,0

D 2 4 70 D 90° 13,4

D 12 26 83 48,0

D 30 50 90 100° 74,0

D 105° 42 62 94 D 105° 88,0


D 110° 70 71 97 D 110° 96,0
D 115° 82 82 98 D 115° 98,0
D 120° 90 90 99 120° 99,0

Precum se vede din fractiunea ce se


la pirogenarea distilatului extractului din petrol corespunde la o
litate tipul ce se vinde in
care se obtine din gudronul de numai mai multe
Mai e de remarcat benzenul obtinut din pirogenarea extractului
a celorlalte produse din petrol e cu totul liber de tiofen contine
foarte putine se obtine stare de
perfectà.
In lucr5rile ce vor a d-lui C. PETRONI a D-soarei S. DULUGEA
se vor toate referitoare la acest studiu.

www.dacoromanica.ro
L'ACTION PYROGÉNIQUE
SUR

LES ACIDES NAPHTENIQUES


PAR

SILVIA DULUGEA

Lorsqu'on traite les fractions de distillation du pétrole avec des


alcalis, ceux-ci extraient certaine quantité de pro luits carac-
tre Ces produits ont été etudiés par HELL et MEDINGER qui les
ont obtenus en faisant agir les alcalis sur un pétrole de Roumanie. Par
la distillation des produits extraits, ils ont isolé un acide rei résenté par
la formule C11H2002, auquel ils attribuent une compositioa analogue
l'acide oléique.
Des travaux faits ultérieurement par ZAI.OZIECKI, ASCHAN, MARKOW-
NIKOFF et d'autres, sur les acides naphténiques, résulte que le groupe
carboxile de ces acides, est lié un noyau cyclique saturé rolymcthylé-
nique on naphténique, mais qui ne sont pas identiques aux acides de la
série de l'acide hexa-hydrobenzoiqu-, obtenus par voie synthétique. Ces
acides organiques qui se trouvent dans le pétrole ont été nommés acides
de pétrole ou naphténiques. Ils sont liquides la t-mpérature
dinaire et ont odiur caractéristique très désagréable; avec les bases
ils forment des sels solubles dans Pessence, et s'estérifient faclement.
Avec la pentachlorure de phosphore ils donnent acicles dont on
facilement des amides cristallisables.
On obtient les acides naphténiques en quantités considérables,
au raffinage des distillés des lampants, et des distillés employés pour la
préparation des huiles de graissage, ils forment la si la e r.
On a fait diffèrents essais afin d'employer industriellement produit
condaire, dont on doit surtout mentionner faits les trans-
former en savons, mais aucun ces essais n'a abouti un résultat pra-
tique cause de l'odeur desagréable savons qu'on en a obtenus.

www.dacoromanica.ro
L'ACTION SUR LES ACIDES 41

En rapport avec l'étude de la dissociation des produits du pétrole,


qu'on au laboratoire de l'Institut Géologique, les conseils
de Mr. le Dr. EDELEANU, j'ai trouvé interessant d'étendre cette
aussi sur les acides naphteniques, et d'examiner si en les soumettant
l'action pyrogénique, on ne pourrait pas obtenir des produits
d'étre dans l'industrie. était espérer qu'on obtiendrait aussi
certaines indications sur leur constitution chimique, la
dont ces acides se comporteraient la réaction pyrogénique.
Les premiers essais ont été faits avec les acides naphténiques
tenus d'un pétrole de l'état brut tel qu'on les obtient
dans l'industrie au raffinage des distillés ; ces acides contiennent encore
en dissolution une certaine quantité d'hydroclrbures.
Afin de purifier les acides naphteniques des hydrocarbures en
dissolution, les avoir avec de l'acide sulfurique dilué, ils
ont été redissous dans de la puis séparés de la partie inso-
luble de nouveau avec de l'acide. Cette operation a été ré-
pétée deux fois afin d'éliminer la plus grande partie des hydrocarbures.
Pour les expérienc2s de pyrogénation on a l'appareil tel
qu'il représenté dans la figure ci-jointe (1).
Sur un fourneau combustion on a tube en fer de
façon a étre chauffé une haute temperature. A l'un des bouts du tube
on a adapté un entonnoir moyen duquel peut goutte
goutte les acides naphténiques dans le tube en fer. Un tube
le tube en fer la partie supérieure de Pentonnoir, ayant pour but
de contrebalancer la pression qui se produit pendant la pyrogénation par
la formation des gazeux. A l'autre bout du tube on a adapté
un vase recipient et un flacon laveur contenant du gaz-a, retenir
les hydrecarbures légers qui n'ont pas été condenses dans le recipient.
Les gaz pendant la pyrogénation travers un compteur
gaz et sont ensuite l'aide d'un BUNSEN.
En travaillant dans ces conditions on a obtenu:
1. Des produits gazeux
2. Des produits gazeux condensables la temperature ordinaire, qui
se présentent sous la forme d'un liquide goudronneux dont la densité
est en général plus grande que celle l'eau.
3. Un dépôt charbon sous forme de coks.
Habituellement on obtient ces produits toute action pyrogénique.
(1) Ce travail ayant commencé ultérieurement aux travaux exécutés dans
cette direction par Mr. C. PETRONI dans le laboratoire l'Institut Géologique
sur la pyrogénation diffèrents produits du pétrole, je me suis mise afin d'avoir
des données comparativcs - dans les mémes conditions travail, et me suis servie
du appareil que Mr. PETRONI.

www.dacoromanica.ro
42 SILVIA DULUGEA

On a siparérnent des essais de pyrogénation, premirement avec

les acides naphténiques obtenus le raffinage du lampant, et ensuite


avec ceux obtenus par le raffinage huiles de graissage.

www.dacoromanica.ro
L'AC PYROGENIQUE SUR LES ACMES 43

1. Pyrogénation des acides naphténiques des distillés lampants.


Les acides naphteniques distillés lampants libres d'eau, forment
un liquide huileu odeur desagréable d'acides gras, ayant une densité
0,899 + 15° C.
Les conditions de travail pour la pyrogénation ces acides ont
été les suivantes :
Dans le tube au rouge, on a introduit goutte goutte
les acides naphténiques ; la marche de Popération a été réglée d'aprs
la quantité des gaz qui formaient, en tachant d'éviter que le tube de
fer se bouche par un trop grand dépôt de coks, ce qui arrive lorsque
les coulent trop rapidement.
travaillant dans conditions avec les acides naphténiques de
on obtient:
Produits gazeux 46,76Ve en poids
Goudron
Coks . 11,50Ve

I. Les produits gazeux qui forment la partie la plus importante


de cette reaction, ont une densité de 0,8287 ± C.
Leur composition est la suivante:

19,14%
Bioxyde de carbone 13,76%
Oxyde carbone
Cette analyse se refère au gaz tel qu'on Fobtient directement de la
réaction pyrogénique et non pas au gaz pur.

II. Le goudron est un liquide dc couleur noire ayant une densité


de 1,095 15° C.
Afin déterminer la composition de ce goudron, on a par
des distillations répétées, les hydrocarbures componants.
La distillation a été faite dans un ballon en verre muni
d'un tube distillation fractionnée avec une seule boule.
Les produits ont été condensés l'aide d'un réfri-
gérant ; partir de cette température vu que la naphtaline, qui com-
mence distiller, se et boucherait le réfrigérant, on a rem-
placé ce dernier par un simple tube en verre.
A la distillation on a séparé les fractions indiquées dans le tableau
ci-dessous dans lequel sont marquées les densités ainsi que pour-
cents rapportés aux acides naphteniques et au goudron.

www.dacoromanica.ro
44 SILVIA DULUGEA

rapport& aux;
Température Densité Goudron Acides naphté-
niques
I. 80°-200° (1) 0,887 57,63 23,71
II. 200° 1,005 14,04 5,78
III. 12,36 5,09
IV. Résidu -
1,079
14,70
Ces fractions ont été analysées plus loin comme suit:
6,05

a) La fraction (80°-200°) a été redistillée au moyen d'un


tube distillation fractionnée Le Bel IIenninger 6 boules, première-
ment de 50° en 50°, ensuite dc 25° en our finir de 10° en
Le résidu au dessus de a été ajouté la fraction suivante.
Les distillés obtenus de la fraction (80° se composent exclu-
sivement des homologues des hydrocarbures aromatiques tels que le ben-
toluène, xyléne, etc.
Dans la fraction 80°-90° c'est le benzéne qui prédomine.
'a fraction 110°-120° le
Dans les fractions supérieures prédominent le xylène, mesithylène, etc.
Outre limites de temperature et la densité, la de hydro-
carbures dansles fractions indiquées a été établie aussi par les nitriques.
Ainsi, en traitant les fractions avec un nitrant 4 et
en séparant les nitriques par on a oLtenu:
I. De la fraction un nitr;que point dc fusion
91° C, correspondant m. dinitro-benzene.
Il. De la fraction 110°-120', un point de fusion
70° C correspondant m. dinitrotoluéne.
III. De la fraction 130'-140°, un nitrique point de fusion
182°, qui correspondrait m. trinitroxylene.
IV. De la fraction 150°-160° un nitrique point de fusion
184° qui correspondrait 3, 5, 6 trinitrocumol.
Des fractions intermédiaires 130', 140° on
a obtenu un méla ige de nitriques qui correspond au
des hydrocarbures aromatiques contenus dans ces fractions.
Le tableau suivant contient les fractions de distillation, dans lesquelles
les mites de aux quelles elles ont été obtenues, prédomine:
rapport& aux:
La fraction contenant Température Densité Goudron Acides
niques
Le 0,882 20,72 8,53
Le toluéne 110°-120' 0,875 2,16 0,89
Homologues supérieurs . 120°-200° 0,866 12,83 5,28
Cette fraction contient aussi l'eau formée par la décomposition des acides
naphténiques.

www.dacoromanica.ro
ACIDES 45

Les acides naphténiques des corps dans la composition des-


quels on trouve de dans les pro qui resultent de leur
pyrogénation, l'o se trouve ligne dans l'eau resultant
de la &composition des acides naphteniques, ainsi que dans les pro-
duits gazeux sous forme de bio de On a fait de
ches pour voir si le goudron ne contenait pas des corps o dgénés, et sur-
tout qui dans les goudrons de se trouvent en assez
grande quantité. Dans ce but on a la fraction qui reste après
qu'on sépare les au dessus de 140°, dire dans la partie
q i correspond la temperature d'ebullition des Les essais
qualitatifs ont donnés des résultats positifs ; ainsi, on a obtenu avec de
l'eau brome le 1 caractéristique de tribromophénol, et avec
le réactif de un precipité jaune. Il a été fait aussi une
nation quantitative des de cette fraction (80°-200') selon la
thode de MESSINGER et VORTMANN. (Beiktein II, p. 650) :
Les phéno?s extraits au moyen d'une solution de ont été
+600, en y ajoutant ensuite un d'iode tant que la
coloration jaune rersiste. que la solution refroidie, on a ajouté
l'acide sulfurique et a ensuite l'excs d'ioie avec une
solution d'hyposulfite de soude, decinormale.
On a trouvé dans la fraction (80°-200°).
rapportès aux:
Fractions 80°-200' Goudron Acides napht6niques
1,4437 0,3086
b) La fraction (200°-270°) laquelle on a ajouté le résidu
au dessus 200° de la d;stillation, a redistillée avec un tube
distillation fractionnée Le Henninger Pendant la
tillation on doit faire attention que tube abducteur soit assez chaud
pour ne pas se de naphtaline.
En roussant la distillation 270° on a obtenu:
rapportés aux:

Naphtaline brute 9,42 3,88


naphtaline 18,27 7,52
Pour la naphtaline de l'huile dans elle est en
partie dissoutc, le produit est refroidi et maintenu quelque temps
0', on le ensuite la trompe cc que la naphtaline araraisse
Pour éloigner le restant d'huile on lave Palcool.
La naphtaline cristallisée dans Palcool a un point de fusion 80°,5.
L'huile de naphtaline est un liquide jaune de densité 0,928
15° C.

www.dacoromanica.ro
46

c) La 3-ine fraction (2700-3700) laquelle on a ajouté le résidu


au dessus de 270° de la fraction précédente, a été redistillée 370'.
Au refroidissement il se une partie solide qui par
la trompe se sépare de la partie liquide. le lavage l'alcool et
on obtient une poudre jaune-verdâtre, qui résente un
lange d'anthracène, etc.
Le liquide au restant de la solution alcoolique et
étherique, forme l'huile d'anthracne, qui est de couleur verte et de den-
1,054 + 15° C.
Les quantités d'anthracène brut et huile d'anthracène sont:
rapportés aux:
Òoudron
Anthracène, Phenantrène 1,96 0,81
Huile d'antbracène 16,30 6,71
Etant donnée l'importance de dans l'industric, nous
avons la quantité d'antbracéne pur dans racène brut,
d'aprés la méthode Lucius, BRUNNING. (Beilstein, t. p. 258).
Dans un ballon pourvu d'un on dissout gr. d'anthracène
brut dans 45 cm. acide acétique, et on chauffe temperature
d'ebullition, en ajoutant goutte goutte pendant 2 heures une solution de
gr. d'acide chromique dans 10 ccm. d'acide acétique et 10 ccm. d'eau.
On maintient la solution en ebullition pendant encore 2 heures, et on la
ensuite au froid pendant 12 heures; on y ajoute ensuite 400 ccm. d'eau,
on laisse en repos pendant 3 heures et on filtre l'anthraquinone obtenue.
Celle-ci est lavée l'eau, ensuite l'eau alcaline et puis l'eau
chaude. On met l'anthraquinone dans une capsule, on 100' et on fait
digérer pendant 10 minutes avec une quantité 10 fois plus grande d'acide
sulfurique fumans (68 Bé). On laisse cette solution pendant 12 h.
dans un endroit, humide afin d'absorber l'eau ; on y ajoute ensuite 200
ccm. d'eau et on filtre Panthraquinone, on lave l'eau, ensuite l'eau
alcaline et puis l'eau chaude. On et on pèse. On sublime
et on pse les cendres qui restent, qu'on déduit du dernier pesage.
En suivant cette méthode on a trouvé d'anthraquinone cor-
respondant d'anthracène.
d) Le est la partie de goudron qui est rest& la distil-
lation au dessus de 300°; vcrsé immédiatement sur une plaque métallique
il se solidifie et on oLtient un asphalte cassant et luisant.

III. Le coks qui reste dans le tube de pyrogénation est un char-


bon spongieux qui représente 11,50Vo en poids de la des acides
pyrogénés.

www.dacoromanica.ro
ACMES 47

II. Acides naphténiques des huiles de graissage.


Le procédé de pyrogénation ainsi que celui de transformation du
goudron, ont été les que pour les acides naphténiques des lam-
pants.
Leur purification préalabe a été faite dans les conditions que
pour les acides naphténiques des lampants.
Le mélange d'acides naphténiques qui proviennent du raffinage des
huiles de graissage avait densité dc 0,969 + C. Etant soumis
la pyrogénation on a obtenu:
Produits gazeux en gr.
Goudron
Coks

I. Le gaz est plus léger que celui obtenu des acides naphténiques
des lampants. La densité est de 0,410 ± 15° C.
En faisant Panalyse dc ce gaz on a trouvé qu'il contenait: du n.é-
thane et de quantités importantes, des hydrocarbures éthy-
léniques du bioxyde de cirbone.

Le goudron obtenu par cette pyrogénation est de couleur noire


et de densité 1,104; assez grande quantité (2,8 de l'eau
qui rovient de la décomFosition des acides naphténiques.
Par la distillation ce goudron on a obtenu les fractions suivantes:
rapportés aux:
Température Densité Acides
I. (1) 0,900 37,22 14,14
200°-270° 1,018 12,23 4,64
III. 270°-370° 1,080 14,45 5,49
IV. Résidu 34,23 13,00
A la red.st'llation de chaque fraction part, on a procédé de la
méme n que pour les acides naphténiques des lan-pants.
a) La fraction (801-200) a été prs en avoir sé-
paré l'eau, au moyen d'un tube distillation Le Bel Hennir ger
6 boules.
Les hydrocarbures aromatiques de cette fraction pourraient
répartis comme suit:

Cette fraction contient aussi au form& par la décomposition des acides


naphténiques.

www.dacoromanica.ro
0/0 rapportés aux:
Fraction contenant: Température Densité Goudron Acides naph-
tniques
L'eau 7,44 2,82
Benzène 0,880 21,24 8,07
Toluène 110"-1200 0,874 1,38 0,52
Homologues érieurs. . 0,866 3,66 1,37
En déterminant la quantité de phenols dans la fraction
120°--2000 on a trouvé :

rapportés aux:
Fraction Acides naphtén.
Phénols 1,7057 0,631 0,0423

b) La fraction 203°-270° laquelle on a a3outé le


sidu au dessus 200° de la 1-re fraction, a été redistilke avec un tube
distillation fractionnée Le Bel-Henninger deux boules. refroi-
dissement, la naphtaline a été séparée de l'huile par la trompe.
On a obtenu:
rapportés aux:
Goudron Acides naphtén.
Naphtaline brute 8,36 3,16
Huile de naphtaline 3,86 1,46

La fraction 270°-370° laquelle on a ajouté le ré-


sidu au dessus de 270°, qui resté de la fraction rrécédente, a été re-
distillée, et filtration on a séparé:

rapportés aux:
Goudron Acides naphtén.
brut 2,44 0,92
Huile d'anthracène 12,02 4,56

d) Le résidu, qui se compose hydrocarbures qui restent au


dessus de 370°, est un asphalte luisant et cassant.

Le coks, qui reste dans le tube de pyrogénation, est un char-


bon spongieux, qui représente en gr. la quantité des acides
naphténiques soumise cette reaction.

www.dacoromanica.ro
PYROGÉNIQUÉ SUR LÉS

III. Conclusions.
Dans le tableau suivant nous avons la quantité de gaz, de goudron
et de coks qu'on obtient la pyrogénation des acides naphténiques
traits des lampants, ainsi que des acides naphténiques extraits des huiles
de graissage.

Produits obtenus par la pyrogénation des acides naphténiques

Produits gazeux Goudron Coks


oduit pyrogéné o
Dens. Dens. 0/0
en poids C. en poids 15° C. en poids

Acides naphténiques des


lampants 899 0,828 1,009 1,5
2 Acides naphténiques des
huiles graissage. . 0,969 0,410 38,o 1,104 24,9

En nous rapportant ce tableau nous voyons que la quantité de


goudron obtenue la pyrogénation des acides naphténiques des lam-
est presque la méme que celle obtenue des acides naphténiques
de graissage. On remarque néanmoins une différence dans la
quantité des gaz qui est plus grande la pyrogénation des acides naph-
téniques des ainsi que dans la quantité de coks qui est presque
double la pyrogénation des acides naphténiques des huiles de graissage.
Dans le tableau pag. 51 on a noté les produits obtenus du goudron
de pyrogénation.
De ce tableau il ressort la pyrogénation des naphténiques
on obtient des quantités importantes d'hydrocarbures aromatiques tels que
le tolune et homologues supérieurs, naphtaline et anthracne,
substances qui ont dans l'industrie une importance considérable.
On remarque de méme qu'on obtient moins d'eau et moins d'an-
thracène des acides naphteniques des huiles de graissage ; mais
quantité de
et d'homologues supérieurs est plus grande pour les acides naph-
téniques des lampants que pour ceux des de graissage.
Si l'on fait une comparaison entre ces produits et ceux obtenus
par la distillation du goudron de houille, on constate la distillation
du goudron obtenu la pyrogénation des acides naphténiques, on obtient
des quantités beaucoup plus grandes d'hydrocabures aromatiques, qu'on
Insli. Geologic al Vol. V, 4

www.dacoromanica.ro
en obtient la distillation du goudron de houille, et cela surtout en ce
qui concerne la quantité de toluène et homologues supérieurs,
ainsi que les quantités de naphtaline. La quantité d'anthracène obtenue
est presque la méme pour les distillations.

OUVRAGES CONSULTES

1. HELL et MEDINGER: Ber. d. deutsch. Chem. Gesels. 1874, p. 1216.


2. MARKOWNIKOFF: Journal. russ. phys. chem. 1883, p. 345; 1886,
p. 156; 1892, p. 646.
3. ASCHAN: Ber. d. deutsch. chem. Geselsch. 1891, p. 2710 et
p. 2713.
4. ZALOZIECKI: Ber. d. deutch. chem. Geselsch. 1891, p. 1808.

www.dacoromanica.ro
Produits obtenus par le fractionnement du goudron
FRACTION 200°-270° F'RACTION 2700-3700
Fract Fract: Fract. RÉSIDU
EAU Naphtaline Anthracène le
(to1uène naphtaline d'antracène
gr. o 0/0 gr. gr.
se rapportant se rapportant se rapportant se rapportant 0 gr. se rapportant au gr. se rapportant au se rapportant
Goudron obtenu des: au au au au

a a
- .
e e
u

1. Acides naphténiques
du lampant .. . . 2,45 1,01 20,72 8,53 2,16 0,89 12,83 5,28 9,42 3,88 18,27 7,52 1,96 0,81 16,30 6,71 14,70 6,05

2. Acides naphténiques
des huiles de grais-
sage 7,44 2,82 21,24 8,07 1,38 0,52 3,66 1,37 8,36 3,16 3,86 1,46 2,44 0,92 12,02 4,56 34,23 13,00

www.dacoromanica.ro
ACTIUNEA PIROGENICA
ACIZILOR NAFTENICI
DE

SILVIA DULUGEA

La fractiunilor de distilatie a petrolului cu alcalii, acestia


extrag o cantitate oare-care de produse cu caracter acid. Aceste produse
au fost studiate mai de HELL MEDINGER (Ber. d. deut.
Gesels. 1874, p. 1216), care obtinut tratând un petrol din România
alcalii. distilarea produselor extrase ei au izolat un acid repre-
zentat prin formula cAruia atribue o compozitie
acidul oleic.
Din ce s'au In de c5tre ZALOZIECKI, ASCHAN,
MARKOWNIKOFF altii, asupra acizilor naftenici cä grupul
boxil din acesti acizi e legat un nucleu ciclic saturat polimetilenic sau
naftenic, dar nu sunt identici cu acizii din seria acidului hexa-hidro-
benzoic, obtinuti pe cale sinteticä. Acesti acizi organici ce se gäsesc
petrol au fost numiti acizi de petrol sau acizi naftenici. Ei sunt lichizi
la temperatura ordinarä un miros caracteristic, foarte nepläcut.
Cu base s5ruri solubile in benziná, se usor. Cu penta-
clorurä de fosfor dau clorure acide din care se prepará usor amide
talizabile.
Acizi naftenici re obtin In cantitäti destul de considerabile la
narea distilatelor lamFantelor a celor intrebuintate pentru prepararea
uleiurilor de uns, unde formeazá lesia de S'au diferite
entru a re da o intrebuintare industrialä acestui produs secundar,
din care trebue mentionat mai ales de a le transforma
punuri. Din cauza nepl cut a obtinute nici una din
aceste n'a dus la rezultate practice.
In studiul dirociatiei produselor din petrol, ce
demnul d-lui Dr. EDELEANU in laboratorul Institutului

www.dacoromanica.ro
PIROGENICÁ ASUPRA 53

logic, am gäsit interesant acest studiu asupra acizilor nafte-


a examina dacá supunându-i la reactiunea nu s'ar putea
obtine produse susceptibile de o intrebuintare industrialä. Era de sperat
sä se oare-care indicatii asupra constitutiunei chimice, din modul
cum acizi se comportä la reactiunea pirogenicä.
de la care s'a pornit sunt acizii naftenici dintr'un
petrol de in stare brutä precum se obtin in industrie la
rafinarea distilatelor ; acesti acizi mai disolvatä o cantitate oare-
care de hidrocarbure.
Pentru o purificare prealabilä de hidrocarburele in solutie, acizii
naftenici dupä rrecipitarea acid sulfuric diluat, au fost redisolvati
in alcali, separati de partea insolubilä din nou reprecipitati acid.
Aceastä operatiune s'a repetat de douä ori pentru a elimina partea cea
mai mare de hidrocarbure.
Pentru de pirogenare s'a intrebuintat aparatul dupä
cum re vede fig. pag. 42. (1).
Pe un cuptor de combustie s'a asezat un tub de fer ast-fel ca sä
fie incälzit la La un capät a tubului s'a adaptat o
púlnie din care se poate introduce in tubul de fer acizii naftenici picä-
turä picäturä. Un tub recurbat leagä tubul de fer partea supe-
a in scop de a contra-balansa presiunea ce se produce in
timpul pirogenärei prin formarea produselor gazoase. In partea
a tubului s'a adaptat un vas recipient un flacon spälätor, continând
ulei de gaz (poslete) pentru a retine hidrocarburele usoare care n'au fost
condensate in recipient. Gazele se desvoltä in timpul pirogenärei au
fost trecute printeun comptor de gaz in arse printr'un bec
Bunsen.
Lucränd in aceste conditiuni s'a obtinut:
1. Produse gazoase necondensabile.
2. Produse gazoase condensabile la temperatura ordinarä care in
condensatä reprezintä un gudronos a cärui densitate e in
general mai mare ca acea a
3. Un deposit de cärbune sub formä de cocs.
Aceste produse se obtin de obicei la ori-ce reactiune pirogenicä.
S'a fäcut mod separat pirogenare mai acizii
naftenici obtinuti la rafinarea lampantului in urmä obtinuti din
rafinarea uleiurilor de uns.

lucrare fiind ulterior lucrärilor executat direc-


tiune de C. tot laboratorul acestui Institut, asupra pirogenärei dife-
ritelor produse din petrol m'am pus, pentru a avea date comparative, in
conditiuni de lucru, de aparatul de

www.dacoromanica.ro
54 SILVIA DULUGEA

I. Pirogenarea acizilor naftenici distilatele lampante.


Acizii naftenici din distilatul lampant, liberi de formeazá un
lichid uleios miros nepläcut de acizi grasi cu o densitate la
15° C de 0.899.
Conditiunile de pentru pirogenarea acestor acizi au fost
toarele
Dupä ce tubul a fost la rosu s'a introdus
turä naftenici, mersul s'a regulat cantitatea
gazelor se formau cäutând a evita o astupare a tubului de fer prin
depozitare prea mare de se atunci când acizii naf-
tenici curg prea repede.
ast-fel acizii naftenici dintr'un distilat lampant de
tenari se obtine :
Produse gazoase greutate.
Goudron 41,08Ve
Cocs

I. Produsele gazoase partea cea mai importantä


din au densitatea la 15° C:0,8287.
Compozitia e urmätoarea:
Hidrogen metan
Etilene 19,14Ve
Bioxid de carbon . 13,76°/e
Oxid de carbon
Aceastä analizä nu se raportä la gazul pur ci la gazul ast-fel
se obtine direct din aceastä

II. Gudronul e un lichid de culoare neagrä, densitatea de


1,095 la 15° C.
Pentru a determina acestui gudron am a separa
prin distilatiuni repetate hidrocarburile componente.
Prima distilatie s'a balon de un
deflegmator o bulä. Produsele ce la 200° au fost
condensate cu ajutorul unui refrigerent, de la aceastä temperaturä in sus
insä a trece naftalina, s'ar condensa astupa refrigerentul,
a fost printr'un simplu tub de sticlä.
La distilatie s'au fractiunile enumärate in tabela de mai jos
in cari sunt precum raportate la
gudron.

www.dacoromanica.ro
ACTIUNEA PIROGENICA ASUPRA ACIZILOR NAFTENICI 55

raportate la:
Temperatura Densitatea Acizi

I. 80°-200° (1) 0,887 57,63 23.71


II. 200°-270° 1,005 14,04 5,78
III. 2701-3700 1,079 12,36 5,09
IV. Rezidiu 14,70 6,05
Fractiunile au fost prelucrate mai departe dupä cum urmeazà:
a) Prima fracliune (80°-200°) a fost redistilatä
Le Bel-Henninger 6 bule, mai din 500, apoi din in
25°, din 10° in 10°. Rezidiul peste 200° a fost adäogat la
fractiunea
Distilatele obtinute din fractiunea se compun
din homologii aromatice, ca benzen, toluen, xilen etc.
In fractiunea 80°-90° predominä benzenul.
In fractiunea toluenul.
In superioare xilen, mesitilen, etc.
In de limitele de temperatur densitate prezenta acestor
hidrocarburi in fractiunile indicate a fost stabilitä prin derivati nitrici.
Ast-fel tratând fractiunile cu un amestec nitrant (1 NO3H:
separând prin recristalizare derivatii nitrici s'a obtinut:
I. Din fractiunea 80°-90° un derivat nitric cu punctul de fuziune
91° C, corespunzänd la m. dinitrobenzen.
II. Din fractiunea 110°-120", un derivat nitric cu punctul de fuziune
70° C, corespunzAnd la m. dinitrotoluen.
III. Din fractiunea 130°-140° un derivat nitric cu punctul de fuziune
care ar corespunde cu m. nitr n.
IV. Din fractiunea 1500-1600 uh derivat nitric cu punctul de
184° care ar corespunde la 3, 5, 6, trinitro-cumol.
Din intermediare 120'-130°, 140°-150°, s'a
obtinut un amestec de derivati nitrici ce corespunde amestecului hidro-
carburelor aromatice continute in aceste fractiuni.
Tabela urmAcoare cuprinde de distilatie, care
de temperaturá la care au fost obtinute, unu sau altul
din homologii benzenului.
raportat la:
Temperatura Densitatea Gudron Acizi
Benzen 0,882 20,72 8,53
0,875 2,16 0,89
Homologii superiori . . 0,866 12,83 5,28

(1) apa provenitä din descompunerea acizilor


naftenici.

www.dacoromanica.ro
56 SILVIA DULUGEA

Acizii naftenici corpi in a c5ror compozifie se oxigen,


produsele ce rezultä din pirogenarea oxigenul se primul
rând in apa din descompunerea acizilor naftenici precurn in
produsele gazoase sub de bioxid de S'a cercetat dac5
gudronul nu confine corpi oxigenafi, mai ales fenoli, in gudroa-
nele de in destul de mari. Pentru aceasta s'a
examinat fractiunea ce ce se produsele ce rámân
peste 140°, adicä partea ce corespunde la temperatura de a
fenolilor. Incercárile calitative au dat rezultate pozitive, ast-fel, s'a putut
obfine cu apa de brom precipitatul caracteristic de tribromfenol, cu
reactivul lui MILLON un precipitat galben. S'a o determinare can-
a din fractiune metoda lui MES-
SINGER VORTMANN. (Beilstein II, p. 650).
Fenolii extrasi cu o solufiune de la + 60°,
fost
gându-se apoi un exces de ce rersista.
ce s'a rácit s'a acid sulfuric diluat urma
s'a dozat excesul de cu o de hiposulEt de N).
In modul acesta s'a in fractiunea :

raportat la:
Fractiune Gudron Acizi naftenici.
Fenoli 1,4437 0,7500 0,3086
b) Fracfiunea (200°-270°), la care s'a adáogat rezidiul peste
2000 ramas la distilafia primei a fost redistilatä cu un deflegmator
Le Bel-Henninger cu 2 bule. In timpul trebue ca tubul
abductor fie in deajuns de cald ca nu se astupe din cauza naftalinei.
Mergând cu distilafia la s'a obfinut:
raportat la:
Gudron Acizi naftcnici
Naftaling 9,42 3,88
Ulei de 18 27 7,52
Pentru a separa naftalina de uleiul cu care e amestecat in care e
parte produsul distilat e räcit menfinut mai mult timp la
se la ce naftalina apare cu totul
Pentru a restul de ulei se spalá cu alcool.
Naftalina cristalizatä din alcool are un punct de fuziune : 80,5°.
Uleiul de naftalinä este un lichid galben de densitatea la
15° C: 0,928.
c) Fracfiunea (270°-370°.) la care s'a rezidiul peste
270° din fractiunea precedentá, a fost redistilatä la 370°.
La räcire se depune o parte solidá, ce se prin filtrare la
de partea Dupá spälare cu alcool eter se obfine o pul-

www.dacoromanica.ro
ACTIUNEA ASUPRA ACIZILOR 57

bere verzuie, ce un de antracen, fenantren


etc. Lichidul filtrat amestecat cu restul ce din solutia alcoolica
uleiul de antracen. Acesta e de culoare verde de
sitatea la 15°
Cantitatile de antracen brut de antracen :

raportat la:
Gudron Acizi
Antracen, Fenantren etc 1,96 0,81
de antracen 16,30 0,71
dat importanta pe care o are antracenul industrie s'a deter-
minat cantitatea de antracen pur in antracenul brut dupa metoda ster
Lucius, unin g. (Beilstein. T. II. p. 258):
Intr'un cu un refrigerent se gr. antracen brut
45 cm. acid acetic se incalzeste la temperatura fierbere, adäo-
gându-se cu timp de 2 ore o de 15 gr. de acid
cromic 10 gr. acid acetic 10 cm. apä. aceasta se mentine
solutiunea fierbere timp de 2 ore se apoi stea la rece
timp de 12 ore, mai apoi 400 ccm. apa, se sä stea 2 ore
se antraquinona obtinuta. Aceasta se mai cu
apoi cu si in cu Dupä aceea se pune
quinona inteo se la se timp de 10 minute
cu o cantitate de 10 ori mai mare de acid sulfuric fumans (68 Bé).
se lasä stea 12 ore umed ca absoarbä
Se aroi 200 se antraquinona, se
cu apoi alcalinä in cu Se la 100'
se aceasta se se cântareste ce
ramâne care se scade ultima
s'a corespunzand
la antracen.
d) Rezidiul, este din gudron cc a ramas la peste 370° ;
Imediat turnat pe o se se obtine un asfalt
casant lucios.

III. Coksul ce in tubul de pirogenare e un carbune spon-


gios, care in greutate din cantitatea de acizi naftenici
pirogenati.

II. naftenici ulei.


Atât procedeul de pirogenare acel de prelucrare al gudro-
nului au fost ca pentru acizii naftenici din lampant.

www.dacoromanica.ro
58 SILVIA DULUGEA

Purificarea s'a aceleasi conditiuni ca la acizii


naftenici din lampant.
Amestecul de acizi naftenici ce provine din prelucrarea uleiurilor
de uns avea densitatea la 15° C.: 0,969. supus la pirogenare s'au
obtinut
Produse gazoase in gr.

Coks
I. Gazul este mult mai usor deck obtinut din acizii naftenici
din lampant. Densitatea lui la 15° C. e 0,410.
analiza acestui gaz s'a confine: metan hidro-
gen in cantitäti importante, hidrocarburi etilenice precum bioxid de
carbon.

II. Gudronul obtinut prin aceastä pirogenare este de culoare neagrä


de densitatea 1,104 ; contine in cantitate destul de mare
Frovenitä din descompunerea adzilor naftenici.
Din distilarea acestui gudron s'a obtinut urmkoarele fractiuni :
raportat la:
Temperatura Densitatca Gudron Acizi naftenici
I. (1) 0,900 37,22 14,14
II. 200° 2701 1,018 12,23 4,64
III. 270°-370° 1,080 14,45 5,49
IV. Rezidiu 34,23 13,00
La redistilatia fractiuni in parte s'a procedat la fel ca la
acizii naftenici din lampant.
a) Prima (800-2001) s'a distilat un deflegmator Le
Bel-Henninger cu 6 bule ce s'a separat apa.
Hidrocarburilc aromatice din fractiune s'ar putea repartiza

raportat la:
Fractiunea Temperatura Densitatea Gudron Acizi naftenici
Continând :
7,44 2,82
Benzen 0,880 21,24 8,07
Toluen 1100-1201 0,874 1,38 0,52
Homologi superiori. 120°-200° 0,866 3,66 1,37
Determinându-se fractiunea 120^-200° cantitatea de fenoli s'a gásit:
(1) contine apa din descompunerea acizilor naftenici.

www.dacoromanica.ro
ACTIUNEA PIROGENICA ASUPRA ACIZILOR NAFTENICI 59

Raportat la: Gudron Acizi naftenici


Fenoli 1,7057 0,6310 0,0423
b) Fractiunea IL (200° 270°) la care adäogat rezidiul peste
200° din fractiunea I, a fost cu un deflegmator Le Bel-Henninger
2 bule. räcire, naftalina a fost separatä de uleiul .de naftaling
prin filtrare la trompä.
S'a obtinut ast-fel urmätoarele:
la:
Gudron Acizi naftcnici
bruta 8,36 3,16
Ulei de naftalin- 3,86 4,56
Aceste produse prezintä aceleasi caractere ca cele obtinute din
acizi naftenici din lampant.
c) (270°-370°) la care s'a adäogat rezidiul peste
270° rämas din precedentä, a fost redistilatä prin filtrare
s'a separat:
raportat la:
Acizi

brut 2,44 3,16


Ulci de antracen 12,02 1,46
d) Rezidiul, care se compune din hidrocarburele ce rAmân peste
370°, este un asfalt lucios casant.

HI. Cocsul, ce tubul de pirogenare e un cä'rbune spon-


gios care 24°A, in greutate din cantitatea de acizi naftenici.

HI. Concluzia.
In tabela ce urmeazä s'a notat cantitatea de gaz, gudron coks, ce
se obtine la pirogenarea naftenici extrasi din lampant precum a
acizilor naftenici extrasi din ulciurile de uns.
Referindu-ne la aceastä se cantitatea de gudron obti-
nutä la pirogenarea acizilor naftenici din lampant e aproape aceeasi ca
aceea la acizii naftenici din uleiurile de uns. Se observä insä o
diferentä cantitatea de gaz coks, la pirogenarea acizilor naftenici
din lampant obtinându-se o cantitate mai mare de gaz, la piroge-
narea acizilor naftenici din ulei o cantitate aproape de coks.
In tabloul al doilea (pag. 61) s'a notat produsele obtinute prin pre-
gudronului la pirogenare.

www.dacoromanica.ro
60 DULUGEA

Produsele obtinute prin pirogenarea acizilor naftenici.

Produse G dr o n Cocs
Produsul pirogenat
in Dens. in Dens. in
pondere C. pondere C. pondere

Acizii naftenici din lam-


pant 0,899 0,828 1,00 1,5

2 Acizii naftenici din ulei . 0,969 0,410 38,o 1,104 24,9

Din aceastä reese la pirogenarea acizilor naftenici se obtin


cantitäti importante de hidrocarbure aromatice ca benzen, toluen
mologi, naftalinä antracen; substante cari in industrie au o
deosebitä.
Se observá mai departe din acizii naftenici a lampantului se
obtine mai putinä si mai rutin ca din acizii naftenici din
uleiurile de uns; cantitatea de benzcn homologi superiori rrecum
cantitatea de naftaliná e mai mare pentru acizii naftenici din
pant deck pentru acizii naftenici din ulci.
Dacä se compará aceste produse cu produsele la
gudronului din se constatá la gudronului de la piroge-
narea acizilor natenici se obtin mult mai mari de hidrocarbure
aromatice ca la distilatia gudronului de aceasta mai cu seamä
intruck priveste cantitatea de benzen, toluen homologi superiori, precum
cantitatea de naftaliná. Cantitatea antracen obtinutá e aproape aceasi
pentru ambele distilatiuni.

www.dacoromanica.ro
Produsele obtinute prin fractionarea gudronului.
FRACTIUNEA -200° FRACT. FRACT.
Fracl.
800 1200 de Antracen de
(benzen (toluen) naftaliná antracen

gr. raportat la : raportat la : gr.


Gudron din : : : rap0o0rtgart. : rap0o0r. : raportat la:

C
E

1. Acizii nafienici din


lampant 2,45 1,01 20,72 8,53 2,16 0,89 12,83 5,28 9,42 3,88 18,27 7,52 1,96 0,81 16,30 6,71 14,70 6,05

2. Acizii naftenici din


. . 7,44 2,82 21,24 8,07 1,38 0,52 3,66 1,37 8,36 3,16 3,86 1,46 2,44 0,92 12,02 4,56 34,23 13,00

www.dacoromanica.ro
DIE GRANITISCH-KÖRNIGEN GESTEINE
DER

TRANSYLVANISCHEN DECKE (1)


UND OSTKARPATHEN)
VON

Dr. MAX REINHARD.


(Mit Tafel IV)

Am Aufbau des Karpathenbogens, von Serbien angefangen bis hinauf


in die Marmorosch, spielen kristalline Gesteine eine wesentliche Rolle.
Wie MRAZEC (2) gezeigt hat, kann der Komplex kristalliner Schiefer in
zwei petrographisch verschiedene Gruppen geteilt werden ; dieselben ver-
halten sich auch tektonisch anders und zwar gehört die eine Gruppe zum
Autochton, die andere Gruppe eine Decke bildet (3).
Charakteristisch für die autochtone, ptychigene Gruppe (4) ist der
genetische Verband mit granitisch-körnigen bis körnig-flaserigen Erstar-
rungsgesteinen (Typus Susitagranit). Diese Gruppe von kristallin en
mit den dazugehörigen Intrusivgesteinen hat eine beschrankte Verbreitung.
Sie sich von Serbien bis in die des Altdurchbruches verfolgen.

(1) Anmerkung. Mit Prof. MRAZEC ich vor, die bukowinische becke
und die getische Decke transylvanische Decke zu nennen,
da dieselbe fast ausschliesslich die aTransylvanischen bildet.
siebe e, welche wahrscheinlich in Bihargebirge und in den
Südkarpaten nur höchst sporadisch (Adneterkalk bei Kronstadt) auftritt eine
andere Benennung bekommen.
(2) L. MRAZEC. Sur les schistes cristallins des Carpathes méridionales.
C. R. IX-e Congres géol. Intern. Vienne 1903.
(3) G. MURGOCI. Sur l'existence d'une grande nappe de charriage dans les
Carpathes méridionales. C. R. Ac. Sc. Paris 1905.
V. UHLIG. die Tektonik der Karpathen. Sitzber. K. Ak Wiss. Wien.
Bd. Juni 1907.
(4) REINHARD. Die kristallinen Schiefer des F5g5.rwrgebirges. Anuarul Inst.
Geol. al României. Bd. HI. Heft. 1. 1909.

www.dacoromanica.ro
GESTEiNE DECKE

Das typische Injektionsgestein der kristallinen Schiefer der Decke,


skepptychigene Gruppe (1), ist ein langflaseriger Eruptivgneiss, welcher
häufig bis faustgrosse (Coziagneiss). Diese Gruppe
von Gesteinen lässt sich auf eine von ungefähr 800 km. verfolgen,
Timoktale an in Serbien bis jenseits der Teiss im Marmoroscher
Komitat.
Im Verbreitungsgebiet der ptychigenen Gruppe bildet diese das
Autochton der skepptychigenen Gruppe, welche über die erstere über-
schoben ist und in wurzellosen Deckschollen auf ihr ruht. Vom Olttal
im W bis zum Ialomitatal im E, wo die kristalline Decke verschwindet,
bildet die skepptychigene Gruppe eine zusammenhängende Decke; ihr
Liegendes ist hier nirgends sichtbar. Wir müssen aber annehmen, dass
die kristallinen Schiefer hier nicht mehr kristallines Autochton,
sondern über hich t en überschoben sind.
Vom Ialornitatal und dem Persányergebirge bis in die Gegend von
Csik Szcreda im oberen Olttal ist die kristalline Decke unterbrochen.
Nur ein kleiner Zeuge findet sich am des bei Sösmezö
im Oituztal, von dem noch die Rede sein wird.
Etwas nördlich von Szereda erscheinen die kristallinen Schiefer
von neuem, zuerst als schmales Band, gegen N stetig an Breite zu
gewinnen, bis sic bei Kabola Polyana in der Marmorosch wieder ver-

In den Ostkarpathen besteht kein kristalline: Autochton untar der


(transylvanischen Decke». \Vo ihr Liegendes in Fenstern sichtbar wird,
besteht es aus flyschartigen Gesteinen (Vale Putna in der Bukowina,
Wasscrtal, Ruszkowatal, Teissdurchbruch, Kosowska- und Szopurkatal in
der Marmorosch).
Am Aufbau der transylvanischen Decke nehmen namentlich kristalline
Schiefer anteil. In den Südkarpaten spielen Jnjektionsgneisse vom Typus
des Cozia- und Cumpänagneisses eine wesentliche Rolle. In den Ostkar-
pathen ist ihre Verbreitung beschränkter. Sie sich fast ausschliesslich
nur des Aussenrandes kristallinen Decke. Im Aniesutale bei
Rodna erscheint auch im Innern der Decke eine Zone von typischem
Coziagneiss.
Die flaserigen In;ektionsgneisse und die sie umgebenden kristallinen
Schiefer stehen in engem genetischen Zusammenhang, es sind skeppty-
chigene Gesteine. Das einheitliche Bild wird aber gestört durch das Auf-
treten granitisch-körnigen Erstarrungsgesteinen. Es ist dies eine dieser
Gruppe fremde Facies, es sind, petrogenetisch gesprochen, fremde, exo-
tische Gesteine. Diese Annahme wird auch durch ihr geologisches Vor-

(1) M. REINHARD. Ibid. pg. 258.

www.dacoromanica.ro
64 .
kommen unterstützt. Die granitischen Gesteine finden sich nicht nur als
isolierte Blöcke in den kristallinen am Rande der kristallinen
Decke; sie erscheinen auch vereinzelt als Zeugen, auf kretazischen oder
vielleicht Sedimenten ruhend.

Verbreitung der granitisch-körnigen Gesteine.

Unsere Kenntnis über das Vorkommen exotischer


niger Gesteine in der Decke der skepptychigenen Gruppe ist noch
lückenhaft. Das Gebiet des Getischen Gebirges, vom Olttal bis zum
Eisernen Tor, ist mir aus eigener Anschauung nur teilweise bekannt. In
der skepptychigenen Gruppe treten sporadisch auch Erstarrungsgesteine
von granitischem Habitus auf, ohne dass diese Gesteine ortsfremd
Dieser Unterschied ist bisher in der einschlägigen Literatur nicht betont
worden und eine Verwertung der Angaben über das Auftreten grani-
tisch-körniger Gesteine ist deshalb schlechterdings nicht möglich.
Es mag noch kurz erwähnt werden, dass nur von denjenigen gra-
nitischen Gesteinen die Rede sein soli, welche im Verbande mit den
kristallinen auftreten. Ähnliche und z. T. identische Granite
treten auch in den Konglomeraten auf, welche auf Kosten der transyl-
vanischen Decke sich gebildet haben (Cenoman, Die Bearbei-
tung Materials sei für eine spätere Arbeit aufgehoben.
Aus dem Gebiet, wo die skepptychigene Gruppe über die autochtone
ptychigene überschoben ist, ist mir nur ein Vorkommen eines exotischen
Granites bekannt. Es befindet sich in der Poiana Ruska (Komitat Ilunyad),
18 km ESE von beim Weiler und ist
auch auf der geol. Karte von NOPCSA (1) ausgeschieden. Das linke Ge-
hänge des Tälchens von Odaia wird von zerrüttetem Gebirge
gebildet, an dessen Zusammensetzung Granite, Porphyre und basischere,
porphyrartige Gesteine, teilnehmen. Es hat den Anschein als ob diese
Gesteine auf den sandigmergeligen, flyschartigen Gesteinen lägen, welche
als zur Oberkreide gehörig ansieht.
Im Fägärasergebirge finden sich blockartige Vorkommen granitischer
Gesteine bei Cumpäna-mare, am Südrande der Injektionszone des Curn-
pänagneisses. Das Auftreten des Granites ist an eine tektonische,
sehr wahrscheinlich an eine wichtige Überschiebungslinie, gebunden.
Verbreiteter sind die wurzellosen Granitblücke im Abschnitt z,vischen
dem Doamnei und dem Die kristalline Decke ist hier
(1) FR. BARON NOPCSA jun. Zur der Gegend zwischen
vár, Déva, Ruszkabanya u. der Landesgrenze. Mitt. Jahrb. ung.
Anstalt; Bd. XIV.

www.dacoromanica.ro
DIE GESTEINE DER DECKE

weiter nach S vorgeschoben und liegt sogar teilweise auf kretazisch-


Gesteinen.
Am bekanntesten und schon mehrfach von früheren Autoren
wähnt, dürfte der'Granitblock sein, welcher beim de Leac»
mmitten der Numrnulitenkalkinsel von Albesti (bei ampulung, Muscel)
auftritt (1). Es hat den Anschein, als ob der GraniCund die ihn
benden Glimmerschiefer auf den Nummulitenkalk zu liegen Da
derselbe aber i'steilstehende Brüche ganz zerhackt ist, so muss
angenommen werden, wie dies (2) getan hat, dass die
kristallinen von unten herauftauchen. Im Tal des
liegen am rechten Talgehänge bis hausgrosse durch die
Erosion fast vollstandig aus der Umhüllung von kristallinen
fern herausmodelliert. Die mehr oder minder rundlichen
Granitblöcke sich hier mit Linsen von Coziagneiss vergesellschaftet.
Dasselbe trifft auch für die gleich zu erwahnenden Vorkommen im
Leaotamassiv zu.
In diesem Massiv hat schon POPOVICI-HATZEG (2) verschiedene Gra-
nitvorkomrnen der Schieferdecke ausgeschieden. Es sich solche
im Badeancatal Kamme z.vischen Stoenesti und Muntele Rosu,
zwischen diesem Gipfel und dem Dorfe Dragoslavele und am Gipfel
Zänoaga, oberhalb des der Ialomita und des Raciubaches.
Ein interessantes Vorkommen von etwas gneissigen Graniten in
isolierten Blöcken auf dem Magyarosersandstein ist zuerst von (3)
erwähnt worden etwas unterhalb und SE des Gipfels Bak6tetö, bei
Es sind diese Blöcke höchstwahrscheinlich Überschiebungs-
zeugen der Transylvanischen Decke, welche hier über die innere, Uzu-
sandsteindecke MRAZEC'S (beskidische Decke überschoben ist.
Unter Klippen Nagy bilden granitisch körnige,
z. T. etwas gneissig struicrte Gesteine ein zusammenhängendes Band.
Das Gestein ist in den linkscitigen Graben des Olttales (Czofrankapatak,
Oltbükkpatak, Galkutpatak, Naskalatpatak) gut aufgeschlossen. Auch hier
werden die granitischkörnigen Gesteine von Coziagneisslinsen begleitet,

(1) FRANZ TOULA. Eine geologische Reise in die transylvanischen Alpen


Rumäniens. N. Jahrb. Min. Geol. Pal. I, pag. 146.
V. POPOVICI-HATZEG. geologique des environs de Sinaia et de
ampulung.
(2) . la studiul geologic paleontologic
al regiunii muscelelor dintre Dâmbovita Anuarul Institut. Geologic
României, Vol. 1908; pag. 226. Profile No. und
V. POPOVICI-HATZEG, cit. und. Geol. Karte von ampulung-Sinaia.
(3) Die geol. Verhältnisse von und Umgebung im
Comitate Háromszék. Mitt. Jahrb. kgl. ung. geol. Anstalt. XII. Bd. Heft pag. 153.
Vom Prof. SCHAFARZIK ptrographisch beschriet en.
Anuarul Instil. al Vol. V, Fasc.

www.dacoromanica.ro
DR. MAX

welche wohl im Liegenden der Granite (etwas unterhalb Nagypatak,


linkes Olttalufer), als auch in ihrem Hangenden auftreten (Naskalatpatak,
Veresköpatak). Diese Eruptivgesteine sind schon von HERBICH (1)
schrieben und auf seiner geologischen Karte des Széklerlandes als Gneisse
ausgeschieden worden.
Unter der Klippe des Hegyes bei Tulghes, am und den Pietrele
Doamnei treten ebenfalls porphyrisch struierte granitische Gesteine, auch
hier mit Coziagneiss vergesellschaftet, auf. Rarau, die Granitgneisse
sind zuerst von ATHANASIU (2), worden. UHLIG (3) er-
dieselben und TRAUTH (4) beschreibt sie petrographisch, indem
er zum ersten mal die beiden Eruptiva, den flaserig struierten Coziagneiss
und den oft etwas gneissigen (schieferigen), aber nie flaserigen Granit,
unterscheidet.
Am Rande der krystallinen Schiefer im Distrikte Neamtzu, kommen,
nach ATHANASIU (5), die Granitgneisse als isolirte Blöcke sehr oft vor.
Weiter gegen Norden scheinen die granitisch-körnigen Gesteine zu
verschwinden oder doch wenigstens so aufzutreten, dass ihr
Vorhandensein bis jetzt nicht bekannt wurde.
Der Vollstandigkeit halber mag hier noch eines anderen
körnig struierten Gesteins gedacht werden, des Nefelinsyenites von
Ditr Auch dieses Gestein tritt im Verband mit den phyllitischen
der skepptychigenen Gruppe auf, die es auf eine Distanz von
höchsten 50 m. in glimmerreiche Kontaktschiefer umgewandelt hat. Auch
dieser Syenit ist ein der skepptychigenen Gesteinsgruppe fremdes
stein. Eine direkte Altersbestimmung des Syenites war bis jetzt nicht
möglich. Die kontaktmetamorph umgewandelten Schiefer gehören zur
.transylvanischen, vorcenomanen Die Intrusion des Syenites
folgte offenbar erst nach der Überfaltung, wofür die ganzliche Abwe-
(1) FR. HERBICH. Das Széklerland mit Berücksichtigung der angrenzenden
Landesteile, geologisch u. paleontologisch beschrieben; Mitteil. aus dem Jahrb. d.
königl. ung. geol. Anstalt. V. Bd. 1878.
(2) ATHANASIU. Geolog. Beobachtungen in den Nordrnoldauischen Ost-
karpathen. Verh. der k. k, geol. R. A. Wien 1892. S. 133.
(3) V. und Bild der Karpathen, 1903.
(4) TRAUTH. Beitrag zur petrographischen Kenntnis der kristallinen Gesteine
der Ostkarpathen. Mitteilungen der geol. Gesellschaft in Wien.
An ng. Wegen plötzlicher Abreise von Bukarest musste vorliegende
Arbeit einer Schiffsreise abgeschlossen werden. Deshalb konnte die ein-
schlagige Literatur nicht berücksichtigt werden. Aus Versehen habe ich
obige Arbeit von Dr. TRAUTH nicht mitgenommen. Aus diesem Grunde kann
dieser Antor, welcher die granitischen Gesteine der Ostkarpaten z. T. schon petrogr.
beschrieben hat, nicht gebührend citiert werden.
(5) ATHANASIU. Cercetari in regiunea a Carpatilor din Moldova
de nord. Rorapt. Anuarul Inst. geol. al Romaniei. Vol. 1. 1907, pag. XLIII.

www.dacoromanica.ro
GESTEINE DER TRANSYLVANISCFIEN DECKE 67

senheit mechanischer Beeinflussung dieses Gesteines spricht. Durch die


Annahme eines postcenomanen Alters der Syenitintrusion in die Schie-
ferhülle wird das Auftreten auch dieses fremdartigen Gesteines

Petrographische Beschreibung der granitisch-körnigen Gesteine.

Makroskopisch. Die Gesteine der verschiedenen


nitvorkommnisse haben kein einheitliches Aussehen. Wenn wir den etwas
pegmatitischen Granit von mit seinem fleischroten Feld-
spat und chloritisiertem Glimmer ausser Betracht lassen (es ist dies schon
durch sein abgelegenes Vorkommen gerechtfertigt) so lassen sich
merhin Eigenschaften feststellen, welche bei erwahnten granitischen
Gesteinen mehr oder weniger typisch wiederkehren.
Alle diese Eigenschaften zeigen in charakteristicher die
Granite, welche inmitten des Nummulitenkalkes bei Albesti (Câmpulung,
Distrikt Muscel) anstehen. Aus diesem Grunde wurden schon diese
und die anderen ihnen ahnlichen Granite unter dem Namen tAlbesti-
(1).
Der typische Albestigranit ist ein Biotitgranit. Der ist fast
bestandig blau Den Zersetzungserscheinungen zufolge
ist der Kalifeldspat rötlich während der Plagioklas
bei vorgerückter Desagregation zu einem weissen Pulver zerfallt. Den
Zersetzungsvorgangen ist durch die kapillare dieser Gesteine
leichtes Spiel Der Kalifeldspat bildet grosse, porphyrisch
hervortretende Kristalle, welche fingerlang werden können und die als-
dann nach dem Karlsbadergesetz verz sind. Das Gestein
sieht in diesem Falle den sogenannten sehr ähnlich. Der
Albestigranit ist mittel- bis grobkörnig. Die Granite des Muncel und
der Pietrele Doamnei an der Grenze zwischen der Bukowina und der
Moldau sind klein- bis feinkörnig, das verkleinerte Abbild des Albesti-
granites. Frische Varietaten mit graulichweissen Feldspatten man
bei CumpAna-mare im oberen und am Gipfel im
lomitatal.
Mikroskopisch. Der zeigt meistens Mörtelstruktur, zum
.wenigsten undulöse Auslöschung. Flüssigkeitseinschliisse sind
Die submikroskopischen Spalten und der Reichtum an Einschlüssen
dürften die blaue Farbe dieses bedingen.
Der Kalifeldspat, Mileroklin als ist meistens
Kleine stengelige Einschlüsse von weissem Glimmer, meistens
kristallographisch angeordnet (Spaltflachen) sind selten. sind

M. Die Krist. Schiefer etc. cit.

www.dacoromanica.ro
68 DR. MAX REINHARD

pertitische Verwachsungen mit einem Oligoklasalbit sichtbar. Die Plagio-


klasspindeln sind öfters ein glimmeriges Aggregat aufgelöst. Randlich
wachsen hie und da Myrmekitzapfen in den Kalifeldspat hinein. Der
Plagioklas dieser Gebilde ist äusserst fein nach dem Albit und Periklin-
gesetz verzwillingt. Der Kalifeldspat selber ist meistens nach dem Karls-
badergesetz, sehr selten nach dem Bavenoergesetz
Der Plagioklas ist sehr häufig der Zersetzung anheimgefallen. Nur
ausnahmsweise trift man kleine, idiomorphe, frische Plagioklaskristalle.
Meistens sind namentlich die grösseren Individuen vollgespickt mit stäb-
chen- oder schuppenförmigen Einschlüssen eines weissen Glimmers. Diese
Einschlüsse können sogar den ursprünglichen Feldspat vollständig er-
setzen. Die stäbehenförrnigen Glimmereinschlüsse sind Spaltrichtungen
parallelgeordnet, die schuppchenförrnigen zeigen keine kristallographische
Anordnung. Zoisitmikrolite wurden seltener als Einschlüsse gefunden und
Granatkörnchen konnten nur in einem lle als Einschlüsse im Plagio-
beobachtct werden. umgiebt die Plagioklaskristalle eine
Ware, schmale, einschlussfreic seltener ist Kern frei von Ein-
schlüssen. Der Plagioklas ist meistens nach Albitgesetz verzwillingt.
tritt das Periklingesetz auf und noch weniger häufig sind
baderzwillinge sichtbar.
Der Plagioklas schwankt zwischen einem Albitoligoklas mit
und einem Oligoklas mit ab. Zonarstruktur ist öfters schwach
Nach der BEcKE'schen Zeichentischmethode konnte an einem
zonarstruierten Durchschnitt (nach Karlsbad verzwillingt) der Kern
mit 16°/e An und die schmale Hülle mit An bestimmt werden.
Unter Glimmern scheint nur der braune grünlichbraune
primär zu sein. Er ist meistens oder hat ein kleines
Randlich er selten von einem Granatband Parallelverwach-
sungen mit Chlorit sind häufig sichtbar. verbreitesten
sind Zirkon und welche kräftige pleochroitische Höfe
entwickeln, schwarzcs Erz Sagenitnädelchen und Der
weisse Glimmer kommt fast ausschliesslich nur als Einschluss im
gioklas vor. An etwas grösseren konnte
2V zu 30 bestimmt werden. An einem schwach Glimmer
wurde 2V zu 8 bestimmt und ein schuppiger Glimmer ergab für
2V2 13-18°.
Das mikroskopische Bild einiger Granite ist aus der beige-
gebenen Tafel IV sichtbar.
Zum Schluss mag noch die Frage aufgeworfen werden, ob zwischen
den granitisch-körnigen Gesteincn und den Flasergneissen der
chigenen Gruppe nicht vielleicht ein Zusammenhang
Das Vorkommen und die ganze Erscheinungsart der Granite spricht

www.dacoromanica.ro
DIE GRANNISCH-KORNIGEN GESTEINE DER TRANSYLVANISCHEN 69

dafür, dass ihr Auftreten an tektonische Linien und zwar an


schiebungsflächen gebunden ist. Es sind wahrscheinlich von der vor-
rückenden transylvanischen Decke am Untergrund abgehobelte Blöcke.
Die so häufige Vergesellschaftung mit Linsen von Coziagneiss scheint
darauf hinzuweisen, dass in grosser Tiefe vielleicht beider
Gesteine existiert, dass sic durch die Erstarrung ein und desselben Magmas
entstanden sind, unter dem Einfluss verschiedencr mechanischer
dingungen.

ROCELE GRANITICE-GRANULARE
ALE

TRANSILVANICEM
DIN CARPATII DE SUD EST
DE

Dr. MAX REINHARD


(Cu Tabla IV)

In constitutia arcului carpatic, din Serbia in Mara-


mures, rocele cristaline un rol destul de important. a
arätat MRAZEC (2), sisturilor cristaline se poate in douä
grupe petrograficeste dcosebite; a nbele grupe se comportä deosebit
tectoniceste anume una apartine la autohton, când consti-
tucste o (3).
Caracteristic pentru sisturile cristaline din autohton, pe cari le-am
in grupa (4), este legatura sa geneticá cu roce erup-
(1) Prefer sä denumesc, Profesor MRAZEC, pânza bucovinicI
a lui cea a lui Murgoci numele de pânza transilvanica, deoarece
constitue aproape esclusiv Alpii transilvanici. De de
Decke care, probabil, apare in muntii Bihorului numai spo-
radic in Carpatii de sud (Calcarul de Adnet de Brasov) va trebui sä i-se dea.
denumire.
(2) L. MRAZEC. Sur les schistes cristallins des Carpathes méridionales. C. R.
IX-e Congrs Geol. Intern. Vienne 1903.
(3) G. MURGOCI. Sur l'existence d'une grande nappe de charriage dans les
Carpathes méridionales. C. R. Ac. Sc., Paris 1905.
V. UHLIG. die Tektonik der Karpaten. Sitzber. K. Acad. Wiss
Bd. CXVI, Juni, Wien. 1907.
(4) M. REINHARD. Die kristallinen Schiefer des Fägärasergebirges. Anuarul
Instit. Geol. al României. Vol. III, Fasc. 1. 1909.

www.dacoromanica.ro
DR. MAX REINHARD

tive granitice, granulara la tip


granitul de Grupa aceasta de cristaline cu rocele intrusive
ce-i apartin, este putin Ea se poate urmäri din Serbia pânä
apropierea Oltului.
Roca tipica de injectie a §isturilor cristaline din pe care le-am
grupa skepptychigenä (1), este un gneis eruptiv, cu
dese ochiuri de microclin, câte la pumnului (gnei-
sul de Cozia). Grupa aceasta de roce se poate pe o de
aproape 800 km., din valea Timocului din Serbia, pnä dincolo de Tisa,
in comitatul Maramuresului.
In regiunea de a grupei ptychigene, con-
stitueste autohtonul grupei skepptychigene, care este peste prima
se peste ea ca petece Din valea Oltului in W,
in valea Ialomitii E, unde pânza cristalinä dispare, grupa Skeppty-
constitueste o ca patul fie vizibil
deva. Trebue sä admitem aici, cristaline nu se mai
sesc peste cristalinul autohton, ci peste straturile de
Din valea Ialomitii din muntii Persani regiunea Csik-
Szereda, cursul superior al Oltului, pânza cristalinä este intreruptä.
Numai o din ea se mai pe coama muntelui
tétö Sosmezö, in bazinul Oituzului, asupra vom reveni mai târziu.
Ceva mai la N de Csik-Szereda apar din sisturile cristaline,
mai intâi ca o subtire, se din ce in ce N, pánä
la Kabola Polyana, in unde din nou dispar.
In Carpatii de nu sunt de cristaline in autohto-
nul transilvanice. Acolo tmde autohtonul apare ferestre, el este
constituit din roce de faciesul flisului (valea Putnei in Bucovina; valea
Vasser, valea Ruszkowa, defileul Tisei, valea Kosowska Szopunka, in
Maramures).
In constitutia pänzei transilvanice iau parte :mai ales cris-
taline. In Carpatii de sud un rol mai ales gneisurile de
injectie de tipul gneisului de Cozia de pe când in Carpatii
de räsärit intinderea acestora este mai restrânsä. Ele se
dite numai dealungul marginii externe a pânzei. In valea Aniesului
Rodna apare in interiorul o de gneis de Cozia tipic.
Gneisurile fibroase de injectie sisturile cristaline din jurul stau
in genetica, ele sunt roce skepptychigene. Aceastä legä-
este intreruptä aparitia rocelor granitice-granulare, cari
din punct de vedere petrogenetic reprezintä un facies exotic, ace-
stei grupe.

MAX REINHARb. Ibidem.

www.dacoromanica.ro
ROCELE GRANITICE-GRANULARE ALE PANZEI TRANSILVANICE 71

In acord aceastä idee modul de prezentare geologicä. In


aceste roce granitice se nu numai ca blocuri izolate in
crisialine de la marginea pânzei, ci apar ca márturii izolate
zemandu-se peste sedimentele cretacice sau poate chiar eocenice.

rocelor granitice-granulare.
Cunostintele noastre asupra prezentii rocelor granitice-granulare exo-
tice grupei skepptychigene sunt incomplecte. Regiunea
muntilor getici, din valea Oltului la de fer, imi este din
acest punct de vedere nurnai in parte cunoscutä.
In grupa skepptychigen apar sporadic roce eruptive cu habitus
granitic, färä fie sträine. Deosebirea aceasta n'a fost accentuatä
pânä acum literatura si din o separatiune a
rocelor granitice-granulare este imposibilä.
Trebue amintesc insä, este vorba numai de acele roce gra-
nitice care apar cristaline, cáci astfel de granite,
parte identice, apar conglomeratele care au luat nastere prin dis-
trugerea pânzei transilvanice (Cenoman Eocen). Studiul acestui mate-
rial va constitui subiectul unei ulterioare.
Din regiunca in care grupa skepptychigenä este peste
autohtonul ptychigen, 'mi-este cunoscutä numai o aparitiune de
granit exotic. Ea se gäseste Poiana Ruska (comitatul Huniedoarei),
cam cu 18 km. spre ESE de Hateg, coliba Odaia ea
se insemnatä pe harta geologica a d-lui von NOPCSA (1). Ma-
stâng al de lângä Odaia Criva este constituit din materialul
provenit din distrugerea muntelui, constitutia iau parte roce gra-
nitice, porfirice si roce bazice cu structurä Acest material
tritic eruptiv se pare cä se pe roce nisipoase-marnoase de tipul
flisului, pe care NOPCSA le considerä ca apartinând Cretacicului superior.
In muntii se gäsesc blocuri de roce granitice la Cum-
päna Mare, pe marginea sudicä a zonei de injectiune a gnesului de
granitului stä aici linie tectonia
foarte probabil cu o importantä linie de incilecare.
Mai se gäsesc blocurile de granit in
giunea dintre Riu-Doamnei Ialomita. cristalinä se gäseste
parte incälecatä mult mai spre Sud in parte chiar peste rocele
cretaci ce-eocenice.

(1) FR. BARON JUN. Zur der Gegend zwischen Gyula-


fehérwir, Déva, Ruszkabánya u. der Landesgrenze. Mitt. Jahrb. Kgl. ung.
Geol. Bd.

www.dacoromanica.ro
72 DR. MAX

Cel mai cunoscut si citat de mai multi cercetatori anteriori este


blocul de granit dela de din insulei de calcar numu-
litic dela Albesti Campulung, Muscel (1), unde se pare acest granit
micasisturile ce-1 se peste calcarul numu-
litic. El este de rupturi verticale POPESCU-VOITETI (2)
aceste roce kristaline trebuesc considerate ca venind din profunzime.
In albia pe malul drept, se blocuri de
granit, la unei case, desfacute prin eroziune, uneori chiar
complect, din mantaua de cristaline. Blocurile acestea de granit,
mai mult sau mai putin rotunzite, se de lentile de
gneis de Cozia. Aparitiuni de acestea se in Masivul Leaotei.
In masivul acesta POPOVICI-HATZEG (3) a separat diferite aparitiuni de
granit in cristaline. Se mai aparitiuni de acestea
Val. Bädeanca, pe culmea dintre Stoenesti si Muntele Rosu ;
vârful acesta satul pe ceva mai sus
de Raciu cu Ialomita.
interesantä ivire de un granit putin gneisic in blocuri izolate
peste Gresia de Magyaros (Magyarosersandstein) a fost
de BÖCKFI (4), ceva mai jos SE de BakÓtetö,
Blocurile acestea sunt, foarte probabil, ale pânzei
transilvanice, peste pânza a (pânza de Uzu a lui MRAZEC,
pânza Beskidicä a lui
Pe sub klipele din rocele granulare granitice, cu
structura gneisicä, o continua'. Ele sunt bine
multe locuri din malul al Oltului (Czofrankapatak,
Gallentpatak, Naskalatpatak). aici rocele aceste granitice sunt
de lentile de gneis de Cozia care apar la baza granitului (ceva mai
jos de Nagypatak, pe malul al Oltului, deasupra lui (Naska-
latpatak, Veresköpatak). Aceste roce eruptive au fost descrise de
HERBICH (5) pe harta sa geologica a Comitatului celor trei Scaune
(Szeklerland) au fost insemnate ca gneise.
(1) TOULA. Eine geologische Reise in transylvanischen Alpen
Rumäniens. N. Jahrb. Min. Geol. Pal. 1897 I pag. 146.
Etude geol. des environs de Sinaia et de Câmpulung.
(2) I. Contributiuni la studiul geologic paleontologic
regiunii Muscelelor dintre riurile Dâmbovita Anuar Inst. Geol. al
Vol. al II 1908, pag. 226, profilele No. 11.
(3) Loc. cit. harta geolog.
(4) Die Geol. Verhältnisse von und Umgebung im
rnitate Háromszek. Mitten. Jahr. d. kgl. ung. geol. Anstalt. XII Bd., Heft 1, pag. 153;
Descrierea petrograficl de Prof. SCFIAFARZIK.
(5) FR. HERBICH. Das Széklerland mit BerUksichtigung der angrenzenden Lan-
desteile, geologisch u. Mitteil. aus dem Jahrb. d.
geol. Anstalt. V Bd., 1878.

www.dacoromanica.ro
ROCELE GRANITICE-GRANULAR E ALE TRANSILVANICE 73

Sub klipele Hegyesului la Pietrele Doam-


la
nei apar deasemenea roce granitice cu structurä porliricA sunt aici
insotite de gneis de Cozia.
Granite gneisice eruptive cu microclin, biotit rnuscovit au fost
mentionate pentru pe de Vest a (Piciorul lui
Pic. de ATHANASIU (1). UHLIG (2) aminteste
aceste roce (3) le descrie petrografic, cu care ocazie pentru
prima oarä sunt deosebite cele feluri de roce eruptive, anume
gneisul de Cozia cu structura ibroas granitul uneori gneisic (sistos)
dar niciodatä fibros.
La marginea cristaline din districtul Nearntu gneisul gra-
nitoid eruptiv cu gneisului de Cozia este mentionat din multe
locuri de ATHANASIU 4).
Mai spre N pare rocele granitice granulare dispar sau sunt
de putin reprezentate cá prezenta acurn nu a fost semnalatä.
Pentru complectare trebueste o cu structura
sienitul nefelinic dela Ditró
apare in cu rocele filitice ale grupei skepptychigene pe care
metamorfozat in sisturi de contact bogate in pe o distantá de
maximum 50 metri. Acest rienit este deasemenea o sträiná grupei
skepptychigene. determinare a várstei sienitului nu a fost posibilá
acuma. Sisturile metamorfozate prin contact apartin transil-
vanice antecenomane. Intruziunea sienitului a avut
plinirea pentru care fapt indeajuns lipsa complecti
a fenomenelor de strivire ce ar trebul prezinte roca aceasta.
Considerând intruziunea in invelisul de al sienitului este
postcenomaná, se atunci mai felul exotic de a fi al
acestei roce.

(1) ATHANASIU. Geolog. Beobachtungen in den Nord-moldauischen


Ostkarpathen. Verhandl der k. k. geol. Reichsanstalt. Wien. 1899 pag. 133.
(2) Bau. u. Bild. der Karpathen 1903.
(3) TRAUTH. Beitrag zur petrographischer Kenntnis der Kristallinen
steine der Ostkarpaten. Mitteilungen der geol. Gesellschaft in Wien.
Observatiune. Din a trebuit in mod grabnic Bucuresti,
a trebuit ca lucrarea In timpul pe vapor. Din
cauza aceasta fost imposibil utilizez indeajuns literatura privitoare aci. Din
de am uitat iau cu mine lucrarea sus a DR.
din care pe acest autor, care a descris parte rocele granitice din Carpatii
de nu-1 pot ar
(4) ATANASIU. Cercetari In regiunea a Carpatilor din Moldova
de nord. Inst. geol. al I. 1907 pag. XLIII.

www.dacoromanica.ro
DR. MAX REINHARD

Descrierea a rocelor granitice-granuloase.


Macroscopic. Diferitele roce granitice amintite nu au aceiasi
fátisare.
consideräm aparte granitul pegmatitic dela Odaia Criva cu
feldspatul cu mica cloritizatä (fapt de justificat de aparitia
sa cu totul izolatä) se pot ce in mod mai mult
sau mai tipic se intâlnesc la toate rocele granitice amintite.
Toate particularitatile acestea le desvoltare caracte-
granitul care apare in calcarului numulitic dela Albesti,
Câmpulung (Muscel). Din cauza aceasta atât gianitul acesta
celelalte granite au fost mai demult denumite cu nu-
mele de Granit de (1).
Granitul tipic de Albesti este un granit cu biotit. este in
totdeauna colorat in albästrui. In general in pärtile descompuse de cele
mai multe ori felspatul potasic este colorat in rosu, plagioclazul,
mai ales acolo unde desagregarea este inaintatä, este transformat inteo
pulbere albä. Procesul de desagregare este foarte usurat din cauza fisurilor
capilare pe cari le prezintä roca.
Feldspatul potasic se prezintä in cristale mad, de lungimea unui
si maclate, foarte des, legea de Karlsbad. Roca in cazul
acesta mult cu numitele eKristallgranite».
Granitul de Albesti este cu bobul de märime sau mare ;
pe când granitele de Muncel dela Pietrele Doamnei, dela granita dintre
Bucovina Moldova bobul märunt sau fin de tot, ca
o imagine redusä a granitului de Albesti. nealterate, cu feldspatul
cenusiu-alburiu se gäsesc la Cumpäna-Mare in cursul superior al Arge-
pe Vârful Valea Ialomitei.
Microscopic. aratá cel mai des o structurä in mortar
sau putin extinctiune unduloasä. El prezintá de altfel foarte des
cluziuni lichide. Cräpäturilor submicroscopice in inclusiuni se
datoreste coloratiunea albästrue a acestui mineral.
Feldstatul mai des ca Microclin ca Ortoclaz este
de nealterat, cu incluziuni mici baccilare de
general ordonate kristalografic suprafata de clivaj. Mai des se
servä concresteri pertitice cu un Cristalele fuziforme de
plagioclaz se resolvesc inconjurate deseori inteun agregat micaceu. In
marginea feldspatului potasic cresc ici colo de Myrmekit.
gioclazul este in foarte maclat dupä legea peri-
clinului. Felspatul potasic este maclat de obiceiu legea de Karlsbad
foarte rar dupä cea de Baveno.
M. REINHARDT. Die krist. Schiefer cit.

www.dacoromanica.ro
ROCELE GRANITICE-GRANULARE ALE TRANSILVANICE 75

Plagioclazul este in majoritatea cazurilor descompus, numai


ceptional se mici cristale de plagioclaz proaspete idiomorfe.
Mai ales sunt, in special cristalele mari, cu incluziuni de o
baccilare sau in formä de Incluziunile acestea pot
inlocul chiar complect feldspatul primitiv. Incluziunile baccilare de
sunt ordonate paralel cu suprafata de clivaj, iar cele in formä de fluturasi
nu aratá nici o cristalograficä. Microlite de Zoizit se gäsesc
mai rar ca incluziuni, iar gräuncioare de granat au fost numai odatä
observate ca incluziuni in plagioclaz. In general cristalul de plagioclaz
prezint un dar, lipsit de incluziuni, rar s5mburele se prezintä,
incluziuni. Plagicclazul este in general maclat dupä legea mai
rar legea periclinului mai rar acea de Karlsbad.
Plagioclazul variazä intre Albit-oligoclaz cu Ab
goclaz cu Ab. Structura zonarä este deseori slab reprezentatä.
metoda graficá a lui Becke ('Zeichentischmethode») s'a putut determinä,
sectiune cu structura zonarä (maclatä legea de Karlsbad)
sâmburile cu An subtire din jur cu An.
Printre mice numai biotitul brun sau brunverzui pare e primar,
El este de obiceiu uniax sau are un mic Pe margine este rar
conjurat de o bandä de granat. Prezintä dese concresteri paralele cu
cloritul. Cele mai räspândite incluziuni sunt de Zircon care
desvoltä aureole pleocroitice din ce ce mai puternice, de un minereu
negru de ace Sagenit Rutil.
Mica aproape excludv numai ca incluziuni in Plagioclaz. La
mai mari de micá s'a putut determin unghiul axelor
2V de 30-40°. La o putin verzue a fost determinat 2V de 8-16°
la una, in fluturasi, s'a determinat 2V=13-18°.
Aspectul Microscopic al câtorva din aceste granite este redat in
la IV ad
In fine ar mai trebui intrebarea nu cumva existä o
gAturá intre rocele granitice granulare intre gneisurile fibroase ale
grupei skepptychigene. Locul modul de a se prezenta al granitelor
aparitia e legatä de tectonice chiar de suprafete de
inalecare.
Ele sunt, probabil, blocuri desrädäcinate din suport de cätre pânza
transilvanicä. de lentile de gneis de Cozia par a aräta
cá, poate, in profunzimi mari existä treceri intre ambele roce cá ele
au provenit prin consolidare din una insä sub
unor conditiuni mecanice deosebite.

www.dacoromanica.ro
TAFELERKLÄRUNG.- EXPLICAREA FIGURILOR

(TABLA IV).

FIG. 1. Körnig Biotitgranit, mechanisch stark beeinflusst;


ceava, Moldau; Nicols ; Vergr. 20 X.
Granit biotit, metarnorfozat mecanic.
ceava.
FIG. 2. Biotitgranit; Plagioklas vollgespickt mit weissem Glimmer; Pietrele Doam-
nei, Bukowina, Nicols ; Vergr. 20 X.
cu biotit. Plagioklasul mica Pietrele Doamnci,
Bukovina.
FIG. 3. Biotitgranit mit fast vollständig durch Glirnmerschüppchen ersetztern
Plagioklas; mare, Arge; Nicols ; 20 X.
cu plagioklasul inlocuit aproape intregime prin sol-
de mare, Argeq.
FIG. 4. Biotitgranit; Plagioklas voll Glimmerschüppchen; Tárgului hinter
ampulung, Muscel; Nicols ; Vergr. 20 X.
cu biotit. Plagioklasul cu de Thrgului,
Campulung, Muscel.

www.dacoromanica.ro
Granitisch-körnige Gesteine der transylvanischen Decke Tab.
DR. M.

Fig 2.

Fig. 3. Fig. 4.

Anuarul Institutului Geologic al Romaniei, Vol. V. 1911. A.-G.,

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
STUDII PRELIMINARE
ASUPRA

REGIMULUI TERMIC
IN

REGIUNILE PETROLIFERE DIN


2 in text o tabelA)
DE

I.

I. DE
A. Technica
Asupra este distribuit5 internä in subsolul
giunilor petrolifere ale României nu vre-o indicatiune ; practica
exploatárii se observase numai petrolul provenind din straturi dela
mari profunzimi ajunge la suprafatá cu o temperaturä mai decât
a aerului si aceasta se mai usor in zilele räcoroase.
In regiunea de câmp másurári de temperaturá la
mari s'au efectuat 1906, de prof. BUNGETEANU in sonda instalatá
de firnia TRAUZL et Co., la Filar e t, Bucuresti, cu ocaziunea expo-
zitiunii generale. Aceastá son& a fost cu sistemul hydraulic
la adâncimea de 1000 metri s'a traversat strate de argile, marne
sipuri apartinând pliocenului.
de temperaturâ sondele din regiunile petrolifere, pre-
un interes pentru cunoasterea regimului termic scoarta
pámântului un interes practic pentru a se vedea dacä, impreuná
eelelalte date obtinute prin studiul geologic al regiunei, nu ar putea sá
dea asupra existentei de in adâncime.
In ultimul timp, aceste determingri au fost recomandate de

www.dacoromanica.ro
prof. Dr. in special de prof. J. KENIGSBERGER M.
ca de observatiune exploratiunea regiunilor de petrol (1).
Mäsurärile de temperaturä de care ne vom ocupa au fost efectuate
in regiunile petrolifere Câmpina Filipestii de ure cätre finele
lunei Septembre 1911 regiunile
la inceputul lunei Octombre 1911.
alegerea termornetrelor, a dispozitivului (Fig. 1) in care s'au introdus
termometrele spre a fi coborâte in bune conditiuni la fundul sondei
in general in mersul operatiunilor, ne-am condus de indicatiunile date
de prof. J. KCENIGSBERGER M. lucrarea «Über
sungen der geothermischen Tiefenstufe, etc.», publicatä
buch Mineralogie, Geologie und Paläontologie» XXXI. Beilage-Band,
Erstes Heft, 1911 (2).
Termometrele au fost coborâte sondä de regulä dimineata
seara, când temperatura este mai scäzutä.
Termometrele fiind pregätite pentru mäsurare, ele sunt introduse
fiecare tntr'un tub de fier (2) de un interior de circa 12 mm. cu
grosime a de 3-4 mm.
Tubul este la un capät, la poartä
putând fi inchis ermetic prin inghiventarea unei piulite care un
de plumb. In acest mod se realizeazA o inchidere apa
nu poate pätrunde chiar sub o presiune de mai multe zeci de atmosfere.
Pentru ca termometrele sä nu sufere prin trepidatiuni, ele sunt protejate
la extremitäti de un scurt manson de cauciuc. In acest mod tija
rezervorul termometrului sunt ferite de ciocniri.
Aceste tuburi se introduc apoi tub de alamä (3) de diametru
interior de circa 30 mm., grosimea päretilor maximum 1 mm. o lun-
gime de circa care se pot introduce tuburi termometre.

(1) Prof. H. Das 1909 «Die Temperaturen in den


dölgebieten». Organ d. Ver. der Bohrtechn. No. 23, 1911.
J. KENIGSBERGER M. Messungen der geothermischen
Tiefenstufe, in «Neues Jahrbuch f. Min. Geol. XXXI. Beilage-Band,
Erstes Heft 1911.
(2) Termometrele au fost procurate dela casa C. KRAMER din Freiburg i. B.
Ele sunt niste termometre cu maxima, la cari indexul maxim este reprezentat prin-
tr'un fir capilar de 2-4 mm. lungime, detasat din restul coloanei capilare de care
este separat printr'o de aer.
Coloana capilará de are o lungime de aproximativ de 25 ;
ziunea scärei termometrice se intinde dela la ± C sau C, cea
mai diviziune de a se introduce termometrele fundul sondei,
ele trebue pregatite mäsurarea temperaturei la acea
indexul astfel in termometrul indice o temperaturá inferioará ce
se presupune la adancimea sondei.

www.dacoromanica.ro
PRELIMINAE ASUPkA REGIMULUI TERMIC

Spre a evita un joc prea mare al tuburilor cu termometre inte-


riorul tubului de s'a adaptat la extremitatea de jos a tub
cu termometru o rondelä de de diametru mai mic decât
diametrul interior al de ; locul gol ce mai rämâne in tubul
de d'asupra ultimului tub cu termometru, pe o de circa
1 cm., se umple cu vatá sau cu astfel in jocul termome-
trelor, caz de trepidatiuni, este foarte redus.
Astfel pregatit, tubul de este introdus tub de (4) de
1,25 m. lungime, diametrul interior 36 mm.. grosimea 5 mm.
prevazut la ambele capete cu ghevind conic. El se in mod
metic prin inghiventarea a unei piese masive A
circular in care se un de plumb (5), care prin presare se
pe extremitatea tubului.
Piesa A la ambele un ghevind conic ; prin-
tr'unul se in tubul cu termometre iar prin in mufa
M care stabileste dispozitivul cu termometre piesa de
racord (6) ce dispozitivul de sistemul de tige sau de cablu.
Piesele A M sunt prevazute cu F, cari se pot adapta
discuri de piele sau de Manilla (7), de un diametru ceva mai mic decât
diametrul sondei.
Aceste discuri, pe deoparte indeplinesc un rol de timpul
coborarei scoaterei dispozitivului, pe de parte, impiedicä sau mic-
formarea de curenti in coloana de timpul dispozitivul
stä in adancime.
In efectuate atât dispozitivul tuburile in care s'au
introdus direct termometrele au izolate complet, caci mai
multe ore sub presiunea coloane de la 900 metri
time, prin urmare sub o presiune de circa 90 atmosfere, nu s'a con-
statat ele nici o urmä de
Pätrunderea apei tuburile cu termometre este o de erori
de märime insemnatä, prin comprimarea aerului, pe deoparte acesta
s'ar incälzi, pe de alta, rezervorul termometrulai cu mercur ar putea
cerca o deformatiune temperatura observata ar fi mai mare deck tem-
peratura

de a reda rezultatele de temperatura, vorn ex-


pune, generale, consideratiunile principale cu privire la alegerea
sondelor unde a se face observatiunile la preparativele
cautiunile ce sunt de luat in cursul operatiunei.
Mäsurärile de temperaturä sonde sunt unite cu multe
technice ; din nici nu se poate atinge exactitatea obisnuita
determinärile fizice.

www.dacoromanica.ro
I.

Dispozitiv pentru introducerea termometrelor sonde,


dupä prof. J. M. MÜHLBERG.

Termometru mercur.
diametru interior 0,12 mm.
2. Tub de 0,20
interior 0,32
3. Tub de alamä . 0,34
interior 0,36
4. Tubul exterior . exterior= 0,46 »

5. de plumb.
6. Piesa de racord.
7. Disc de piele sau de Manilla.

1. Termomètre mercure.
intérieur = 0,12 mm.
2. Tube de fer .
extérieur= 0,20
intérieur =0,32
3. Tube laiton extérieur= 0,34
intérieur 0,36
4. Tube extérieur extérieur= 0,46
5. Anneau de plomb
6. raccord.
7. Disque de cuir.

Fig, 1.

www.dacoromanica.ro
REGIMULUI TERMIC

Erorile ce mäsurärile putând ajunge la 1°C e necesar,


pentru determinarea treptei geotermice, se aleag sonde cu
peste 200 metri.
Pentru sondele säpare, temperatura trebue sä fie la
fundul sondei dupä mai ore de repaus dela incetarea forajului,
pentru ca coloana de apä aibä timpul sä ia temperatura mediului
biant la nivelul de adâncime al sondei.
rnäsurarea temperaturei s'ar face imediat dupä
rajului, rezultatele obtinute ar da indicatiuni eronate, mai ales in sondele
care se o de de redusä ; o parte a tra-
valiului mecanic produs de trepan se transformä energie caloricA, ce
se in coloana de apä.
La sondele ce se sapä cu curent continuu de apä, acesta este
introdus cu temperatura dela el influenteaz temperatura la
adâncimca sondei ; este dar necesar ca mäsurarea se facä dupä
tilnp de repaos, ce urmeazä a se aprecia pentru sondä.
Mäsurarea simultanä a temperaturei inteo sondä la diferite nivele
de adâncime, prin fixarea termometrelor sistemul de tije sau pe cablu
din distantä distantä, nu ar putea da rezultate de o oarecare utilitate,
numai dacä s'ar lua precautiuni speciale, spre a se izola, pe
sibil, termometrul dela un nivel de de restul coloanei licide
din sondä.
sondele in care s'a un orizont de apä ascendentä sau un
orizont de petrol, mäsurarea temperaturei asernenea coloanä licidá,
la un nivel de aclâncime superior orizontului de apä sau de petrol, nu
temperatura realä a stratului dela adâncimea la care se gäseste ter-
mometrul, mediul a temperaturä se provine dela
o unde altä temperaturä.
In special pentru petrol, acesta sosind in dintr'un orizont
mai profund cu o temperaturá mai ridicatä a stratelor supra-
puse orizontului petrolifer, el nu-si pástreazá temperatura initialä: pe
deoparte petrolul, venind in contact cu strate având o temperaturä
scázutä, acestora o parte din sa, iar pe de altä parte,
degajarea gazelor prin coloana de petrol, acestea capätä in miscarea
ascendentá un volum din ce in ce mai mare cu se apropie de suprafatä
prin accasta se produce o scädere a temperaturei in de petrol.
asemenea conditiuni cá temperatura in coloana
de petrol, la un anumit nivel de aclancime, nu poate reprezenta nici tem-
peratura a stratului la acea adâncime, nici temperatura petrolului
la adâncimea orizontului petrolifer.
Numai cazul sondelor eruptive, când pctrolul se repede in
coloartit se revarsä gura sondei, temperatura observatä la o
Anuarul Geologic al Vol. V, Fasc. 1. 6

www.dacoromanica.ro
t. TÁNÂSESCIJ

cime de zeci de metri in poate indica cu aproximatiune


temperatura zkämântului ; in acest caz temperatura observatä este
mai deca aceea a din cauza degajärii gazelor.
In sondele in care stratele aquifere superioare nu au fost izolate,
astfel in apa pätrunde stratele inferioare unde existä alte condi-
tiuni de temperaturä, determinärile ce s'ar face in aceste din urmä strate
nu aratä temperatura realä a stratului.
In regiunile in exploatare, mäsurarea temperaturei la adâncimea
stratului petrolifer, care a produs mult timp ajungând
de sleire, va o temperaturä prea ; pe deoparte prin exploa-
tarea continuä degajarea gazelor, a pierdut o parte
din cäldura initialä, altá parte coloana ascendentá de petrol având o
redusä, temperatura ei este sensibil de masa de
terie introdusä in sondá (sistemul de tije sau cablu dispozitiv
termometre).
Prin introducerea tijelor sau a cablului sondá, temperatura se
modificá este necesar ca dispozitivul se lase mai multe ore spre
a se stabili un echilibru de temperaturg.
Timpul cât trebue mentinut in sondä, dispozitivul cu
a temperatura mediului, depínde de starea sondei, dacä e
sau e goalä, de masa tijelor rigide sau a de care e
suspendat dispozitivul termometre de diametrul sondei.
Intr'o sondä cu un diametru mic, echilibrul de temperaturá se
mai repede cazul sonde cu diametru mare. Intre
masa de materie introdusä in gaura sondei (coloana de sistcmul
tije tuburile gaura suprafata
prin care cäldura interná, un raport care crcste cu dia-
metrul sondei cât acest va fi mai mare cu tempera-
tura stratului la adâncimea sondei este mai sensibil.
Dupä datele oblinute de prof. J. KOENIGSBERGER MÜHLBERG,
o de 5-6 ore, s'ar obtine in de
zultate cu o aproximatiune de dupá o duratä de 8-9 ore,
eroarea s'ar reduce la si prin eroarea ar fi cam de
aceiasi märime ca erorile inerente unor astfel de mäsuriltori.
Neapärat timpul trebue mentinut dispozitivul sondá
a lua temperatura pe de oparte de adâncimea sondei,
prin urmare de diferenta intre temperatura stratului temperatura cu
care soseste dispozitivul cu termometre la adâncimea stratului ; de altá
parte el mai depinde de masa de a dispozítívului.
Prin experiente preliminare s'a determinat la o diferentä
temperaturä 30° C., termometrul ermetic inteun tub de

www.dacoromanica.ro
ASUPRA REOIMULUI TERMI

cu pereti de 4 mm. grosime, a luat temperatura un timp


de aproximativ ore.
Dispozitivul in care se introduc aceste tuburi ce contin termome-
trele, o masä mai mare, trebue neapärat stea un timp mai
delungat, putin 5-6 ore.
Pentru controlul termornetrelor si pentru a avea certitudine cä
dispozitivul a fost mentinut in timp suficient, la toate
efectuate s'a introdus odatä cu dispozitivul principal cu cele trei ter-
mometre, un termometru inchis hermetic tub de care
s'a pe tije sau pe cablu imediat d'asupra dispozitivului. Acest al
patrulea termometru a servit ca control, el Hind aproape la
ca dispozitivul temperatura mediului dupä aproxi-
mativ ore, trebuia sä indice aceiasi ca termometrele
inchise in dispozitiv. La toate efectuate, diferenta intre citi-
rile din dispozitiv ale termometrului de control,
o de cel putin ore de mentinere a dispozitivului au
fost foarte mici ; aceastä diferentä nu a maximum de 0,5° C., prin
urmare exista certitudine cä dispozitivul a fost mentinut in timp
suficient spre a lua temperatura mediului.
vede din cele expuse, cä de temperaturä in sonde
trebue fie precedate de o cercetare a sondei.
cele mai sigure determinarea ternperaturei se pot
obtine la sondele in säpare numai dupä ce apele superioare au fost
complect izolate.
Asemenea determinári efectuate treptat cu adincirea la
nivele de adâncime din 50 50 metri, sau din 100 100 metri
totdeauna la fundul pot dea indicatiuni mai precise asupra
distributiunei in adâncime.
In atari conditiuni, numärul sondelor cari se pot face
utile de temperaturá se reduce sensibil.
de oparte, mare de sonde, forajul se
la adâncimi mari cu apele superioare neinchise ; izolându-se
strat aquifer cu o de tuburi, tubajul sondei ar veni prea
scump diametrul s'ar micsora prea recede.
De altä parte, conditiunile de presiune teren nu permit
ca o stea repaos un timp mai a se risca
oprirea coloanei.
Pentru determinarea treptei geotermice, Prof. KOENIGSBERGER aratá
e necesar ca de temperaturä se facä sonde cu adán-
cimi de peste 200 metri, altfel erorile apar prea mari.
Intr'p.devär in calcularea treptei geoterrnice pentru C., intervin
urmritoarele elemente de observatiune :

www.dacoromanica.ro
t.

a) temperaturci anuale a aerului sau,


b) Mijlocia temperaturei anuale a solului la m., temperatura care
se deduce din prima ;
Temperatura observatä adâncime.
Aceste ri anume cele sub a) pot fi
de o eroare la C., mai ales temperatura medie a
aerului punctul unde se gáseste sonda, nu se determinI direct, ci
se ca atare temperatura indicata de statiunea cea mai
apropiatä.
Presupunând treapta geotermicä are o valoare de 33
metri, cresterea de temperaturá la adâncimea de 200 metri ar fi de
proximativ ifra reprezentând cresterea temperaturei apare
de o eroare posibilä de C, ceia ce reprezintä o de
circa la adâncimea de 200 metri.
In cele ce expunem rezultatele obtinute totdeodatä
indicatiuni asupra stratelor

B. Rezultatele rn5surärilor.
1. Regiunea Câmpina
Câmpin a: Media anualá a temperaturei C.
Media a temperaturei solului la m. 10°,2C.
Latitudine cp 8' N.
Longitudine 24°,45' E. Gr. (Buletinul Observato-
rului astronomic meteorologic din Bucuresti).
Regiunea petroliferI Câmpina un platou coprins
Prahova Doftana la o intre 410 si 440 metrii
d'asupra nivelului
Subsolul este constituit dintr'un complex argile nisipuri apar-
tinând Pliocenului superior inferior (meotian) care se in-
tercalate la diferite adâncimi mai multe orizonte petrolifere exploatate
prin sonde cu adâncimi intre 100 650 metri. In partea de Nord, Meo-
tianul este limitat formatiunea saliferá dealungul dirijate
ENE-WSW. Inclinarea generalá a stratelor este spre Sud.
Pentru másurárile de temperaturá ni s'a pus la dispozitiune de
directiunea societátii «Steaua urmátoarele sonde : No. 196
No. 61 situate pe platoul Buce a, si No. 168 la Gahita
prundul Prahovei. Situatiunea se vede din se
indicá altitudinea sondelor deasupra nivelului márei. (Fig. 2).
Sonda No. 196 este partea cea mai a regiunei
petrolifere Câmpina spre satul Slob a, la o altitudine de 417,2 metri

www.dacoromanica.ro
PRELIMINARE ASUPRA REGIMULUI

deasupra nivelului märei. Prin ea s'a explorat regiunea la o adán-


cime de 956 metri färä a se un exploatabil de pe-
trol, astfel in cât a fost

Fig. 2.
Rcgiunea Câmpina (Prahova).

Complexul de strate sträbätute la 956 m. adâncime


dintr'o succesiune de marne, marne nisipoase gresii.
Afarä de apa din dela s'au mai nisipuri
aquifere adâncimile 786,0 - 790,5 m. 887,5 - 889,5 m. Primul
orizont aquifer a fost izolat prin cimentare, cu coloana de 16", la
cimea de 796,5 m.
Emanatiuni de gaze au fost sernnalate dela adâncimea de 564 m.
jos special la adâncimea 767-770 m.
Intre 952--953 m. s'a un slab strat de nisip cu urme de
petrol. La din urmä adâncime intâlnindu-se din nou marne,
rajul a mai fost continuat 3 m. apoi suspendat.
Sonda a fost säpatä sistemul hydraulic. Tubajul consta din 10
coloane, patru din tuburi de tablä nituitä iar ultimele sase
din tuburi ermetice. Diametrul initial 640 mm., diametrul final 7".
Dupä incetarea forajului, s'a extras coloana de 7" care a fost
dela adâncimea de 840 m.
Lucrärile la aceastä au cursul lmei Aprilie 1911,
mä'surarea temperaturei a avut la 17 Septembre 1911. La aceastä
nivelul apei ramase gaura sondei se gäsia la m.
Dispozitivul cu cele trei termometre a fost introdus la adân-
cimea de 831 metri, cu ajutorul unui cablu de 18 mm. diametru.

www.dacoromanica.ro
86 I.

La extremitatea a dispozitivului, s'a fixat cablu al


patrulea termometru ermetic tub de
Dispozitivul a fost mentinut la aceastä adâncime de la 9 h. 35 dini.
la 4 h. 35 p. m., prin urmare timp de 7 ore. Notând cu 1, 2, 3, 4,
termometrele in ordinea de jos in sus, s'a urmätoarele
peraturi, cetirea fâcându-se la extremitatea superioard a indexului maximal :
Termometru 4 . . . . temperatura C
3 37°,3
2
1 . . .
In mijlocie, la adâncimea de 831 metri a rezultat o
de 37°.4 C.

a No. 61 este situatä spre N de sonda No. 196 la dis-


tantá de aproximativ 1.030 m. la o altitudine de 432.1 m. d'asupra
nivelului märei.
Stratul de petrol exploatabil s'a la adncimea de 493 m.
sonda se in productiune din anul 1904 ; anul 1911
a produs cantitatea de peste 17.000 tone de petrol o mare cantitate
de gaze. La epoca mäsurärii, productiunea erea micä atingând in mij-
locie 2.500 kgr. pe zi. Inältimea de petrol sondä erea de
circa 30 metri.
Complexul de strate str5bâtute pânä la adâncirnea de 493 m. constä
dinteo succesiune de marne nisipoase, gresii nisipuri cu mai multe
intercalatiuni de gips anhydritä.
Emanatiunile de gaze au fost semnalate incepere de la 132 m.
adâncime anume 132-135 m.; 179-179,5 m.; 229-234 m.;
256-261 m.; 265-.283 m.; 299-301,5 m.; 322-323 m.; 344-350
356-358 m.; 367-389 m.; 402-435 m.; 468-475 m.; 487-493
Tubajul sondei din 8 coloane, primele trei din tuburi
de tablä nituitä, ultimele cinci din tuburi ermetice. Diametrul initial
640 mm., diametrul final 8". Apele au fost izolate coloana de 16", la
adâncimea de 255 m. mai jos coloana de 14", la adâncimea
de 351,5 m.
Dispozitivul termometre a fost cobork in sondä la adâncimea
de 493 m. in seara zilei de 17 Septembre 1911, ora 6,15 a fost
a doua zi ora 8 dimineata ; a stat prin urmare la fundul gäurei
sondei timp de 13 h. 45'.
S'a constatat urmätoarele temperaturi :
4 temperatura 22°.0 C
la adâncimea
3 21°.8
Termometru mijlocie de
2 22°.0
493 m.
1 22°.0

www.dacoromanica.ro
STUDII PRELIMINARE ASUPRA REGIMULUI TERMIC

Temperatura constatatä apare prea fatä aceia ce ar trebui


e.dste la adâncimea de 493 m. Rezultatul este anormal ; el se
plic prin sondei No. 61 care in producOune timp de
peste 7 ani, a produs peste 17.000 tone petrol o mare cantitate de
gaze. In acest lung interval de timp, temperatura internä a fost sensibil
pe de o parte prin extractiunea petrolului, de parte prin
degajarea gazelor care a trebuit produci o scâdere de mai multe
grade temperafura zAcâmântului, in aria de

S n da No. 168. este situatá in prundul Prahovei,


schela a, la o altitudine de 378,9 m. d'asupra nivelului
Adâncimea sondei este de 665,0 metri.
Complexul de strate strAbätute la aceastä adâncime
dintr'o succesiune de marne alternând cu marne nisipoase; nisipuri
gresii. Emanatiunile de gaze au fost semnalate la adâncimea de 635,5
metri. Mai jos adâncimile 651-654.0 metri s'a primul
strat de nisip petrolifer, urme de petrol, la 664,5 metri un strat
de nisip cu petrol gaze mare cantitate.
petrolului se gAsia la epoca másurarii, 250 m.
de la suprafatä, prin urmare coloanei de petrol era de
415 metri.
Tubajul sondei consta din 10 coloane, primele patru din tu-
bud de tablä nituitä, din tuburi ermetice.
Apele au fost inchise la adâncimea de 650,4 m. cu coloana de
tuburi ermetice de 8".
Dispozitivul trei termometre a fost introdus la adâncimea
de 651 metri, având d'asupra lui o coloan5 de petrol de peste 400 metri.
In se afla Desi termometrele se gäseau
de 651 temperatura trebue consideratä ca reprezen-
tând temperatura petrolului din
La in aceastä s'a pe cablu trei
termometre, in scop de a indicatiuni asupra temperaturei
loana de petrol, la diferite nivele de adâncime.
In ordine de jos in sus, dispozitiunea termometrelor in a
fost urmatoarea : Dispozitivul cu tennometre 1, 2, 3, la
de 651
Termometrul al patrulea la adâncimea 650 m.;
» cincilea 600 m.;
saselea 500 m.;
400 m.;
Ultimul termometru se gäsia sub o de petrol de 150 m.
.

www.dacoromanica.ro
88

Termornetrele au fost mentinute in timp de 6 ore, de la


9 h. 30 dimineata pânä la 3 h. 30 p. in.
S'a constatat urmätoarele temperaturi :
Termometru Temperatura
intre termometre
22°.8 C
C
26°.7 30.5 »
2
4 »

Termometrele dispo- . C 0°.6 C


zitivului la addncimea . 32° C 32°.0 C
de 651 in.
t . 32° C

Notärn temperaturile constatate la nivelele de adâncime 400,


500, 600 nu reprezintä temperatura stratelor de la adâncimea respectivä,
de oarece petrolul a cärui temperaturä s'a mäsurat provine din orizontul
inferior de la adâncimea medie de 660 m.
Rezultatele de mai sus ne dau o indicatiune asupra scäderei
peraturei petrolului pe coloanei. Se cä temperatura
in coloana de petrol scade ce in ce mai repede cu cât ne
de nivelul superior la suprafata lichidului.
Aceastä de temperaturä este datoritä la douá cauze ; pe de
oparte contactului coloanei de petrol cu regiuni cu temperaturä din ce
ce mai de parte degajärii gazelor cari, in miscarea
ascendentá colonna de petrol se apropie
de suprafatä prin aceasta produc o räcire a petrolului

2. Regiunea Filipestii-de-Padure

Aceastä regiune se in prelungirea zonei coi


este constituitá complex de strate pliocene de marne
alternând cu strate de nisip. Aproape de in stratele marnoase
nisipoase ale Dacianului se gäsesc intercalate mai multe strate de lignit
cu o grosime totalä pânä 6 metri.
Pentru mäsurarea temperaturei in s'a utilizat sonda No. 3
a soc. cAstra Românä», situatä la o altitudine de 360 metri deasupra
nivelului märii.
La distantä de 680 m. spre NE de sonda No. 3, se gäseste sonda
No. 4, care a intâlnit la adâncimea de 1.059 metri un important
mânt de petrol eruptiv.

www.dacoromanica.ro
STUDII ASUPRA REGIMULUI 89

se gäsea in eruptie din Martie 1911 la Sep-


tembrie an a produs aproape 29.500 tone o foarte mare cantitate
de gaze.
Sonda No. 3, care s'a mäsurat temperatura, s'a säpat cu sistemul
hydraulic ; la epoca mâsurärii (22 Septembrie 1911), adâncimea era de
888 metri.. Stratele sträbàtute la aceastä adâncime apartin pontianului. (1)
Tubajul sondei din 6 coloane ; prima din tuburi de
tablä nituitä, iar celelalte din tuburi ermetice. Diametrul initial 450 mm.,
diametrul coloane, la adâncimea de 888 in., era de 9".
Apele pânä la 200 m. au fost izolate cu coloana de 16"
opritä in teren la adâncimea de 229,3 metri.
Sonda cu sistemul hydraulic, era plinä cu apä la

Dispozitivul cu termorretre a fost coborât in sondä la adáncimea


de 886 m., cu ajutorul cablului a fost mentinut timp de 6 ore, dela
9 h. 30 dim. pânä la 3 h. 30' p.
Forajul incetase cu 7 ore de a se introduce dispozitivul, ast-
in dela suspendarea lucrärilor pânä la scoaterea dispozitivului cu
tcrmometre trecuse 13 ore.
Mai jos se rezultatele observatiunei:
Temperatura
Termometru

29°,3 C
Termornetrele 1, 2,
3 din dispozitiv la ,
adâncimea medie de
886 Media . ±
3. Regiunea petroliferä din Moldova. Aci am a
determina temperatura sonde din regiunile ti
cesti-Ze cari apartin Eocenului superior. Dar aci sondele se
prezintau in conditiuni defavorabile pentru asemenea determinäri, uncle
ajunse stratul de petrol cu apele superioare neizolate.
Deocamdatä rezultatele obtinute ca ele reprezinte tem-
peratura la adâncimea la care s'a fácut observatiunea.
La M i s'a determinat temperatura sonda No. 16 la adân-
chnea de 900 metri. Petrolul la aceastá adâncime s'a urcat in
(1) Ulterior continuandu-se forajul, s'a la adancimea de 927 strate
meotice.
Emanatiuni de gaze s'au : 891 897 m., 923
927 m. 934 m.

www.dacoromanica.ro
90 TÄNÄSESC0

in primul moment la o de 550 m. dela fundul


sondei, din care aproximativ 50 metri apä restul de 500 metri petrol.
Temperatura a fost C.
In regiunea Ze s'a determinat temperaturile in son-
dele productive No. No. 2, apele neizolate rezultatul a fost :
Sonda No. la adâncimea 480 temperatura 21°,5 C
2 310 C

C. Determinarea treptei geotermice pentru in regiunile


petrolifere Filipetii de

Treapta geotermicä punct al scoartei reprezintd


metri cäreia in corespunde o crestere de temperaturä de
1°C. Valoarea ei se obtine divizând adâncimea sondei prin diferenta intre
temperatura observatá la fundul sondei temperatura mijlocie a
solului la m.
Numind y treapta geotermicä, temperatura observatä la fundul
sondei la adâncimea de h metri temperatura a so-
lului la m., avem :
Temperatura mijlocie a solului la m. se deduce din tern-
peratura anualä a aerului determinatá prin observatiunile
la meteorologice invecinate, de 10 sau mai
multi ani.
Intre temperatura a solului la temperatura mijlocie
a aerului o diferentä care depinde de altitudine, de cantitatea de
precipitatiuni atmosferice, de topogratia terenului, etc.
Pentru clima din zona a Europei, corectiunea de adáogat
la valoarea temperaturei medii anuale a aerului spre a obtine tempera-
tura mijlocie anualä a solului, este de urmitorul tablou întocmit
prof. J. KENIGSBERGER :
deasupra ni-
marei 0 500 1000 1500 2000 2500
C 0,8 1,0 1,3 1,7 2,3 3,0.
Din publicatiunile Observatorului astronomic meteorologic din Bucu-
resti, asupra variatiunei climei in România perioada 1901-1910, se cons-
mijlocia temperaturei anuale a la Câmpina a variat
minimum 8°,3 C 1907 si maximum 9°,9 C 1903. Media temperaturei
anuale a pentru perioada 1901-1910, este 9°,2C.
La altitudinea Câmpinei, diferenta intre mediile anuale ale tempe-

www.dacoromanica.ro
PRELIMINARE ASUPRA REGIMULUI 91

raturei solului aerului este, dupä tabloul de mai sus, de 1° C. Prin


mare, temperatura medie a solului la m. este la C.
Pentru regiunile Moinesti Lucacesti-Zemes, temperatura medie
a solului este la C.
Pe baza acestor ternperaturi s'a determinat treapta pentru
1° C la diferite nivele de adâncime.
In tabloul de jos s'a reunit rezultatele obtinute :

OBSERVAT1UNI
petroli
H

Cmpina
Sonda R. 417.2 831.0 30.5 petrol
tian
61 . 432.1 493 22°.0 41.5 In productie dela 1904.
La epoca mai
producea circa 2.500 kgr.

» n 168 378.9 660 32°.0 30.2 In productie, cantitati


insemnate de gaze.
de
Sonda No. 3 A. R. 360.0 597.0 29°.3 31.2 cu
tian 792.0 34°.5 32.5 cari de gaze
886.0 37°.4 32.6 adancimea 850 m.

Eocen
Sonda No. 16. St. R - 900.0 33°.7 36.4 Orizont petrolifer
la 900 m. Gaze in
cantitatc. In pu-

No. 1. St. R. Eocen - 480.0 21°.5 38.4 Apa


stecat
petrol ame-

o 2. St. R. - 310.0 17°.0 38.7

la calcularea valorii treptei geotermice am luat de


mijlocia temperaturei anuale a aerului nu a solului m., ar fi
zultat de temperaturä mai mari prin urmare valori mai mici
pentru treapta geotermic anurne :
La Câmpin a, la sonda No. 196, la adâncimea de 831 m.o
geotermica de 29,4 metri.

www.dacoromanica.ro
92 I.

La sonda No. 168, la adâncimea de 660 m. o


de 28,9 metri. La e la sonda No. 3,
cimea de 886 m. o geotermid. de 31,4 metri.

D. Mäsurilri de temperaturä in regiuni petrolifere alte


In alte s'au fAcut, la diferite epoce, de temperaturä
regiunile petrolifere pentru determinarea treptei geotermice, dar
acestor determinäri este prea redus cu marele de sonde.
Astfel dintre determinärile mai vechi se cunosc acelea efectuate
de DAUBREE (1) in regiunea Pechelbr n, 1852. Intr'o sondä
eruptivä din aceastä regiune el a putut constata la adâncimea de 70 metri
o temperaturä de 13°,7 C.; presupunând temperatura medie la
10° C, a rezultat pentru treapta geotermicá o valoare de 20 m.
Asemenea din de temperaturä mai târziu
in unterm Wald, Hagenau Kutzenhausen
Alsacia, au rezultat intre adâncimile 140 pânä la 620 metri, trepte geo-
termice de o valoare de 7 m. la 12,7 m., prin urmare cu mult infe-
rioare treptei geotermice normale.
In general, din toate mäsurärile de temperatura din regiunile pe-
trolifere Alsacia: Pechelbronn,Kutzenhausen, Oberstritten,
Hagen au, fäcute de DAUBREE, L. van WERVEKE, BRANCO mai in
de oficiul minier imperial din Strassburg cari se citate in lucrarea
Temperaturen in Erdölgebieten. D-r mont. H. rezultä
niste valori ale treptei geotermice cari stint cu mult inferioare treptei
geotermice normale, 33 la 33 metri, 1° C.
Din rezultatelor acestor de temperaturä D-r
HÖFER deduce treapta geotermicA devine mai mare in adâncime
decât in stratele superioare. Sursa de in regiune
prezentei straturilor bituminoase prin sondaje.
In general, regiunile petrolifere regimul termic In profunziune
este influentat de numerosi factori ; intre altele el este influentat prin
procesul de bituminizare sau alte transformäri ce substanta
prin oxidatiune. Acest proces este mai activ in stratele supe-
rioare mai bogate in oxigen, decât cele inferioare. Cäldura desvoltatä
prin aceste transformäri, dacä acumulatä, influenteazä temperatura
rocelor din vecinätate face ca treapta sä fie mai micä.
In regiunea petroliferä Apscheron din Rusia, GOLUBJATNIKOW a

(1) géologique du Bas-Rhin), 1852.


aCompt. Rend.» 117. 1893. Ambele citate lucrarea »Die Temperaturen in
den Erdölgebieten de Dr. mont. H. HOFER.

www.dacoromanica.ro
STUDII PRELIMINARE ASUPRA REGIMULUI TERMIC

efectuat o serie de mäsurári de temperatura in sonde a cäror adâncime


a variat 300 si 700 metri. Aci s'a másurat temperatura petrolului in
170 sonde este foarte probabil cä temperatura petrolLlui nu reprezintä
tcmperatura realä ce exista Media observatiunilor indicä
pentru treapta regiunea Apsc heron o valoare de 28,4
metri. Este probabil, dupä observä Prof. KOENIGSBERGER, in
aceastä regiune temperatura adâncime este influentatä de prezenta
Caspice a lacurilor Invecinate.
Pentru regiunea petroliferä o (Japonia) o serie de mäsuräri
de efectuate de G. KOBAYASIII o treaptä geotermicä
de 20 metri. (1)
In in 1901-1905, M. MÜHLBERG a efectuat o serie
de de temperaturi o apropiere de da
1910 in Mexi co, regiunea ur bero in partea de
a statului V er acruz.
In toate aceste mäsuräri de temperaturä efectuate la adâncimi dela
196 m. la 675 in., treapta geotermicA pentru 1°C nu a depäsit
maximum de 28,3 care a fost determinatä la adâncimea de 660
metri sondä din Veracruz ; treapta geotermicä minimä de 18,5
metri pentru a fost determinatä sondä din a (Borneo)
la adâncirnea de 296 metri.
In tabela s'a reunit rezultatele obtinute cu privire la
de temperaturá in diferite regiuni petrolifere. (2)
In ce priveste rezultatele obtinute România, numärul determi-
närilor este prea redus spre a putea trage concluziuni definitive asupra
distribuirei temperaturei.
Din comparatiunea acestor rezultate acelea obtinute alte
numai cresterile de in regiuni petrolifere
ale Rornâniei sunt in general uniforme treapta geotermicA constatatä
in uncle sonde, desi treptei geotermice normale (33-35 m.),
nu se depärteazd prea rnult de aceasta din urmä.
Din acest punct de vedere existä o asemänare cu regiunea
din peninsula n.

In mai valoarea treptei geotermice a fost determinatä


luând ca bazä temperatura a acrului, nu a solului metri.
din e regulä 1° C superioarä primei.
(2) Tabloul este studii :

Messungen der geothermischen Tiefenstufe 1911 de Prof. J.


KOENIGSBERGER M. MOHLBERG.
«Das II Band 1909 de H.
«Die Temperaturen in den ErdölgebietenD 1911 D-r mont. H. V.
das thermische Regime der im Zusammenhang mit den
Prozessenn 1905 de L. JACZEWSKI.

www.dacoromanica.ro
94

Il. INFLUENTA OROGENICE ASUPRA


REGIMULUI TERMIC

Abstractiune de fenomenele de cari dacA


s'au produs in vecinAtatea formatiunilor petrolifere au putut provoca o
crestere a temperaturei in regiunile zäcilmintelor de petrol, precum de
emanatiunile radioactive cärora, ultimul timp, li se generarea
cäldurei in scoarta superficialä a este sigur termic
regiunile de petrol de gaze sub tensiune a trebuit
sufere variatiuni din cauza presiunilor din miscärile orogenice ale
pämântului.
In cele ce urmeaz vom cerceta in ce mod se pot manifesta aceste
variatiuni formatiunile petrolifere.
Sub influenta miscäri1or ale scoartei pämântului, volumul
initial ocupat de hidrocarburele gazeiforme a putut
incerce urmAtoarele variatiuni:
a) fie redus la un volum mai mic, gratie compresibilitätei
zelor, sau
se märeascä prin migratiunea hidrocarburelor catre alte se-
m ente poroase.
In primul caz, pe de oparte hidrocarburele gazeiforme se dizolvri
succesiv hidrocarburele licide in corespunzAtoare presiunei
temperaturei din zAcámânt, pe de altä parte volumul initial
o transformare ce poate fi asemänatä cu schimbarea de stare adia ba -
mase gazoase. Din reducerea volumului a trebuit sä rezulte
o dezvoltare de care s'a acumulat in de petrol de
gaze apoi prin radiatiune, a putut fi cedatä succesiv
celor invecinate, la stabilirea echilibrului termic.
In al doilea caz, initial a trebuit sä rezulte, in
momentul transformärei masei gazoase, o scädere nu numai a pre-
siunei dar si a temperaturei.
Schimbarea de stare adiabaticä sau isentropicä in volumul unei mase
gazoase presupune in timpul cât are transformarea volumului, masa
gazoasá nu dela mediul inconjurätor nici cedeze.
In mod general, aceste conditiuni sunt indeplinite pentru zkämin-
tele de petrol de gaze.
Conditiunea necesarä pentru ca petrolul gazele acumulate
sediment sä fi conservate in stare de este ca acesta
rämâe izolat protejat printr'un de strate impermeabile, argiloase,
marnoase, etc., de grosime spre a tine echilibru tensiunei in-
terne a (1).
L. MRAZEC. die Bildung d. rum. PetroleumlagerstättenD Compte
Rendu du congrés du pétrole. 1910. Tome II, pag. 127.

www.dacoromanica.ro
STUDII TERWC

In atari conditiuni de o transformare starea a


provocatä printr'o cauzä dinamicä, se apropie de schimbarea
de stare adiabatica astfel cum este cu atât mai mult
transformarea se produce mai repede cu zkämântul este
complet izolat prin roce räu conducaoare de
Dar chiar in cazul când variatiunea volumului se efectueazä in
mod lent, masa gazoas a zäcämântului izolalä
impermeabil conducAtor de incearcä o transformare
care se apropie de schimbarea de stare adiabaticä atât mai mult cu
invelisul are o conductibilitate mai
In schimbarea de stare adiabaticä sau a unei mase gazoase,
ne aratä cä volumul presiunea sub care se gäseste masa
gazoasä, sunt legate prin = stabilitä de POISSON.
In aceastä relatiune, k reprezintä raportul cAldurilor specifice
Cp, adicri, , unde k> pentru toate gazele.
H, Az, CO, k are valoarea k= 1,41.
Pentru a ne da in mod general de fenomenele ce au trebuit
se zäcämintele de petrol de gaze particular
raporturile de temperaturá de presiunc, vom admite cazul
drocarburelor gazeiforme k are valoarea mai sus.
printr'o oarecare, scufundare, formare de cute,
de sträpungere, etc., volumul initial al masei gazeiforine din
1
este redus la un volum de la ' din
lumul initial, presiunea zäcämant, in virtutea ecuatiunei lui

va trebui de un numár de mare deck

preiunea initialä ce in

volumele in mai sus, cu


Avem :
Pentru v prcsiuneapx 1.16 mare
2 k
» =1."
2k 21,41 = 2.6 »

1
3k 4.7 *

3
1
5k 51,41 = 9.7
5

www.dacoromanica.ro
In schimbarea de stare adiabatica a masei gazoase, presiunea
fiind invers proportionala cu volumul la puterea k fiind pentru
gaz mai mare unitatea, presiunea in
când volumul acestuia este redus, va mai repede
relatiunea BOY LE-MARIOTTE, =
In cazurile luate ca exemplu, presiunea
fi fost de 20 atmosfere, reducerea volumului in propor-
mai sus, presiunea veni :

= 20 X 1,16 23,2 atmosferc.

20 X 1,77 = 35,4

p1 = 2,6 52,0

3
= 4,7 94,0

= 20 X 9,7 = 194,0
Asemenea se cunoaste din schimbare stare
a gazelor, temperatura este legatä de volum prin relatiunea
Tv = const., in care T reprezinta temperatura a gazului,
k, au aceiasi semnificare ca mai sus.
relatiune temperatura gazului este invers
proportionalä cu volumul la puterea (k-1).
Numind valorile initiale ale temperaturei absolute ale
volumului, valorile acelorasi elemente pentru
schimbarea adiabatica, avem :

de unde rezultá
-1
Numim de asemenea si temperathra initialä temperatura
finala, raport la ca In mod general avem :
Temperatura T= 273 ± t.
Pornind dela temperatura 1= = 273,
sä determinam cu ajutorul de mai sus, temperaturele relative
t ale gazelor din când volumul initial s'ar reduce in
portiile mai sus.
temperaturele absolute corespunzatoare la volum
dus, cu aceleasi indicii ca pentru volume pentru presiune. Se :

www.dacoromanica.ro
STUD!! ASUPRA

9
9
273 =t + 273; de unde t = 120.0

- 273
0,41
= 322°.3 + 273; = 49°3

k-1
273 X 273;

= 273 X t + 273;

= 273 X 532°.3 + 273; =259°.3

fizice aplicate la zkämintele de petrol gaze ne aratä


urmare sub influenta unei cauze dinamice, care a avut de o
reducere a volumului initial ocupat de gaze de petrol in
la stabilirea echilibrului, a rezultat o cretere a presiunei
sau a special a temperaturei Energia mecanicá
cheltuitä travaliul de conwresiune a gazelor din zäcámânt, s'a trans-
format cantitate de echivalentá care s'a acumulat in
masa gazoasá in petrolul din zácämânt, ridicând temperatura acestuia.
Cazul invers se poate de prezenta, când volumul initial
al zácámântului s'ar mári migratiunea petrolului din
d'alungul sau de rezistentá minim5,
sedimente poroase invecinate in cari s'ar acumula o parte din petr olul
gazele initial, la stabilirea unei nuoi de echilibru.
In acest caz travaliul de expansiune al gazelor o cantitate
de p e care o masa gazoasá de petrol
care se râceste.
presupunem cá un zäc ämânt de petrol de gaze avea starea ini-
un volum pe ca unitate, = se gäsia sub o
200 atmosfere la o temperaturá prin urmare la
o temperaturä = 273 + 50 = 323°.
Mai sä presupunem printr'o oarecare, starea de
echilibru se distruge se produce in volumul initial al zäcämântului
mod brusc o detentä, astfol trin märirea volumului y1 la
presiunea sá se dela = 200 atmosfere la presiunea
atmosfere. S5 determin5m pentru acest caz, valorile volumului i ale
temperaturei absolute a starea finalá, ce s'a
stabilit noua stare de echilibru sub tensiune. Valorile acestor elemente
se deduc din relatiunile mentionate.
7
Anuarul Instil. al Vol. V, Fasc.

www.dacoromanica.ro
t.

unitatea.
- = 2, volumul flind luat egal

Din relatiune se deduce = 1,635, adicä volumul


in noua stare de sub tensiune, devine de 1,635 mai
mare decât volumul initial
Temperatura a zäcämântului in starea detentä, se
deduce din relatiunea :

() k-r 1 1
263°,6

de unde =-
Prin urmare conditiunile presupuse, temperatura
ar scädea 50° la o scädere de temperaturä de
valoare absolutä.
Atari scäderi de temperaturä când se produc in cari
contin petrol bogat parafinä, provoacä separarea acesteia in stare
fenomene ce au fost observate unele sonde din Galitia
România ; prin degajarea repede a gazelor se produce o scadere de
temperaturä de mare, parafina se in stare ve-
cinAtatea gäurei sondei pe impiedicä accesul
troluhii. In Galitia s'a chiar introducerea vaporilor de apä spre
a topi parafina depusä in
Un fenornen analog care scäderea temperaturei
sondä din cauza expansiunei gazelor, este descris de W. KOERT in stu-
diul 4Geologische u. paldontologische Mitteilungen über die Gasbohrung
von Neuengamme» publicat in gJahrbuch d. preuss. geolog.
Landesanstalt zu Berlin für das Jahr Band XXXII. Teil I, Heft 1.
In localitatea ueng e, lângä urg se instalase sonda
XV scop de a explora apele subterane, in vederea sporirei lucrarilor de
alimentare cu apä ale orasului Hamburg.
La 3 Noembrie 1910, acest sondaj a o sursä de
gaze la adâncimea de 247 metri. In timpul eruptiunei, apa din sondá
erea asa de fin pulverizatä prin degajarea gazelor, in cât forma un nor
la gura sondajului. In urmä, printr'o scânteie, focul comunicându-se la
gaze, acestea au ars timp de trei
Gazele la suprafatä prin oriEcii, unul vertical
zätor cu canalul tijelor de sondaj alte orificii laterale de
catiune, astfel in cât gazele ardeau cu o flacäre una verticalà douä
izontale.
In timpul unul din orificii s'a astupat timporar cu o masä
de ghiatä care se din cauza expansiunei räcirei gazelor.

www.dacoromanica.ro
PREUMINARt

Este incontestabil consideratiunile expuse, desi nu trebue con-


siderate ca valabile in mod absolut când e vorba de de pe-
trol cu gaze, totusi ele cu preciziune suficientä sensul la
un oarecare grad chiar variatiunilor de temperaturg de pre-
siune, ce a trebuit se sub influenta
nilor ngscute din miscgrile orogenice.
Teoria ne acest fel de transformgri temperatura pre-
siunea cresc mult mai repede se volumul masei ga-
zoase ; am vgzut volumul s'ar reduce numai cu prin

urmare ar deveni egal cu din volumul temperatura ar

creste cu 12°, când volurnul s'ar reduce la din volumul


temperatura ar creste cu 49°.
Prin urmare travaliul produs de fortele ce miscgrile oroge-
nice s'a transformat cantitate de echivalentä, care s'a acu-
mulat volumul redus al zkämântului a putut ridica temperatura
acestuia.
Noua stare a regimului termic, dupä stabilirea echilibrului de
zacgmânt, nu s'a putut conserva indefinit. Intre sedimentele
invecinate existând de temperaturg, a trebuit se stabileasca
cu o stare de echilibru termic : a cedat suc-
cesiv sedimentelor invecinate o parte sa, proportie
timp cari depind de conductibilitatea rocelor de diferenta de
temperaturg (1).

(1) In mod general printr'un strat oarecare de grosime H, ale arui cele douä
fete se la o de se transmite pe fiecare pe
K. S.
o S, o cantitate de cáldurá H
K de calorii mici transmise pe secundä pe
tatea de volum de materie (1 cm.'), când diferenta de temperaturá cele fete
ale unui strat este 1°C. K este numit in conductibilitatea calo-
rificá absolutá.
Acest coeficient variazá cu materiei ce inträ in constitutiunea rocelor si
ca structura bor. El atinge valorile cele mai pentru substantele metalice cele
mai pentru gaze.
Raportand K la centimetru, la la grad-centigrad, s'a determinat
diferiti fiziciani pentru corpii indicati mai jos, urmátoarele valori pentru K pe care le
ream cAnnuaire pour l'an publicat de Le Bureau des Longitudes»
din Paris.

www.dacoromanica.ro
100

Conductibilitatea gazelor foarte in raport cu aceea a


chidelor si a acestora cu mult mai aceea a solidelor,
argilele sau marnele uscate din când sunt
pregnate cu gaze, invelisul ccl mai izolator
mai indelungat argilele marnele umede ; acestea
din urmä la rândul sunt mai izolatoare rocele lipsite de umiditatc.
De parte, de se succesiv
mai in stratul imediat invecinat cu nu se transmite
in sedimentele mai departate, in masura in care se produce in suc-
cesiunea stratelor o de temperatura mai insemnatä.
Pentru ca temperatura sä se ridice cu 1°C este necesar
se acumuleze intr'ânsa o cantitate de care cu caldura
sa
In argilele marnele umede, nisipurile aquifere din invelisul
unui de petrol, temperatura prin acumularea unei anu-
mite cantitäti de cedate de zacamânt este mai mica
cazul lipsite de umiditate.
A ceste consideratiuni ne arata echilibrul termic ce s'a stabilit
inteo regiune petrolifera in cursul perioadci ce a urmat
ce s'a echilibrul de trebue varieze dela o regiune
la alta nu numai dupa natura a ci

CORPI Temperatura K.

Argint 0,9628
Cupru . 0,7198
100° 0,7226
Aluminiu 0° 0,3485
Fier 0,1665
100° 0,1627
. . 0,0054
Feldspat 15° 0,0017
Quarz, ax 0°-17° 0,0263
0 -17° 0,0160
Apa. .
Parafina
.. -34 0,00131

0,00044
ZE
Acid carbonic 0' 0,00003-134
atmosferic 0° -0,000057
Azot.....
Hidrogen
. . 0,0000524
0,0003186
Oxid de carbon . 0,0000499
Oxigen 7-8° 0,0000563
Aseste valori numärul de calorii transmise pe pe
1 de materie, când diferenta de cele 2 fete este 1°C.

www.dacoromanica.ro
STUDII PRELIMINARE TERMIC 101

cum se succed diferitele strate din grosimea


de umiditate.
Temperatura ce se strat dela o adâncime
numai un raport cantitatea de in rocä
capacitatea a acesteia ; prin urmare cresterea temperaturei
va fi mai sensibilä acele ale unde rocele sunt lipsite
de umiditate cu mai cu a rocei
este mai micä.
Dupä cele expuse cu privire la scäderile de temperaturä ce se pot
produce inteo parte a unui zkämânt care find la sub tensiune
mare märit ulterior volumul, mod printr'o cauzä
oarecare, ar rezulta asemenea regiuni, in orizontele din
zäcämintelor de petrol anunie in aria de regimul termic
al sä se producä stabilirea echilibrului termic,
nomenul invers, stratele din sä cedeze zäcämântului o parte
din prin urmare sä se constate in adâncime o scädere a
peraturei. In acest caz, este posibil ca o descrestere a temperaturei
adâncime sä fie un indiciu de probabilitatea existentei unui zkämânt.
Dupä stabilirea echilibrului de tensiune in zkämânt a trebuit sä
urmeze, in geologice, un schimb de cäldurä intre zäcä-
mânt si mediul ambiant pentru stabilirea echilibrului termic. Rämâne de
constatat prin urmare la ce grad a putut fi realizat acest echilibru
termic fatä cu natura, conductibilitatea structura sedimentelor dintr'o
formatiune petroliferä. In aceastä privintä, un material de observatiune
cât numeros ar de mare utilitate pentru lämurirea problemelor
fiecärei regiuni petrolifere.

Indeplinim o pläcutä de a Onor. Directiuni a


Steaua si pentru buna vointä cu
care ni s'a acordat permisiunca de a face asemerrea determinäri in son-
dele din regiunile Câmpina, Filipestii-de-Pädure, Moinesti Lucacesti,
precum domnilor ingineri conducätori ai mentionate, pentru
inlesnirile fäcute in executarea operatiunilor ce aceste determinäri fizice
au necesitat.

www.dacoromanica.ro
ETUDES PRÍLIMINAIRES

LE RÉGIME TRHERMIQUE
DANS

LES PTROLIFRES DE LA ROUMANIE


(avec 2 et un tableau dans le texte)
PAR
I.

MESURES DE TEMPERATURES
A. La technique des mesures
n'existe pas de données sur le mode de distribution de la chaleur
interne dans le sous-sol des régions pétrolifères de la Roumanie. On avait
seulement remarqué, au cours de l'exploitation, que le pétrole qui
vient de couches profondes arrivait la surface du sol avec une
température plus élevée que celle de Pair, fait que l'on constatait plus
facilement, lorsque les journées étaient fraiches.
Dans la Plaine Roumaine les premières mesurages de température
de grandes profondeurs ont été effectués en 1906 par M. le prof.
la sonde que la maison TRAUZL et monta Filare t,
Bucarest, l'occasion de l'Exposition Générale. Le forage de cette
sonde a été pratiqué avec le hydraulique et poussé 1.000
mares. La sonde a traversé des couches d'argiles, de marnes et de
bles appartenant au Pliocène.
Les observations prises dans certaines régions pétrolifères d'autres
pays ont accusé une progression rapide de la température plutôt que dans
les régions formées de dépôts sédimentaires, dépourvues de pétrole et
le degré géothermique est normal, variant entre 33 et 35
La mesure de la température dans les sondes des régions pétro-
présente un scientifique pour la connaissance du régime

www.dacoromanica.ro
ETUDES PRÉLIMINAIRES SUR LE THERMiQUE 103

thermique dans l'écorce terrestre, et un pratique, pour voir si


ces &terminations physiques, corroborées par les résultats que donne
l'étude géologique de la région, ne pourraient pas donner des indica-
tions plus précises sur l'existence de gisements de pétrole de grandes
profondeurs.
En ces derniers temps, ces &terminations physiques ont été recom-
par le professeur Dr. H. et surtout par M. le professeur
J. KOENIGSBERGER et M. MOHLBERG, comme moyen d'observation dans
l'exploration des régions pétrolifres (1).
Les mesures de température dont nous nous occuperons ont été
prises dans les régions pétrolifères de Câmpina et Fili
e, vers la fin du mois de septembre 1911, ainsi que dans les
régions de et de me au commencement
d'octobre 1911.
En ce qui concerne le choix des thermomètres (2) et du dispositif
o ceux-ci ont été introduits pour étre descendus dans de bonnes con-
ditions jusqu'au fond de la sonde, et, en général, en ce qui a trait la
marche des opérations, nous nous sommes guidés les indica-
tions fournies par MM. J. et M. (3).
Le dispositif employé est indiqué la fig. de la page 80.
Les thermomètres ont été d'habitude descendus dans la sonde, le
matin ou bien le soir, alors que la température est plus basse.
Les thermomètres une fois préparés pour le mesurage, sont
troduits chacun dans un tube en fer (2) d'un intérieur d'environ
12 mm et dont les parois sont épaisses de 4 mm. Le tube est fermé
l'une des extrémités l'autre, peut étre bouché hermétiquement

(1) H. 1909, et Temperaturen in den Erdöl-


gebieten». Organ d. der Bohrtechn. No. 23, 1911.
J. KOENIGSBERGER et M. MÜHLBERG: Messungen der gcothermischen
Tiefenstufe,D. etc. Jahrbuch f. Min. Geol. u. XXXI Beilage-
Band, erstes Heft, 1911.
(2) Les thermomètres ont été procurés par la maison C. KRAMER, de
burg i. B. Ce sont des thermomètres maxima, l'index maximum est
par un fil capillaire de 2 4 mm. de long, détaché du reste de la colonne
capillaire dont est séparé par une bulle d'air.
La colonne capillaire de mercure est longue d'environ 25cm.; la division de
l'échelle thermométrique s'étend de - 5° +40° C ou + 60° ; la plus petite di-
vision est C. Avant d'introduire les thermometres au fond de la sonde, ils
doivent étre préparés en vue du mesurage de la température cette profondeur,
en plaçant l'index de telle sorte que le thermomètre accuse une température
rieure celle que l'on suppose exister la profondeur de la sonde.
(3) J. KOENIGSBERGER und M. MÜHLBERG : Mcssungen der geother-
mischen Tiefenstufe, etc.» Jahibuch f. Min. Geol. u. XXXI Bei-
lage-Band, erstes Heft,

www.dacoromanica.ro
104

au moyen d'un tampon vis, portant une rainure dans laquelle est
pressé un anneau en plomb.
On obtient de la sorte une fermeture hermétique et l'eau ne peut
s'y infiltrer, méme sous la pression de plusieurs di d'atmosphères.
Pour que les thermomètres ne souffrent pas des trépidations, ils sont
protégés leurs extrémités par un petit manchon en caou'chouc.
Ces tubes sont ensuite introduits dans un tube en laiton (3) dont le
intérieur est d'environ 30 mm. L'épaisseur des parois est de
; la longueur du tube est peu m, de sorte qu'on peut
y introduire trois thermomètres.
Pour éviter un jeu trop prononcé des tubes thermomètres (2),
l'intérieur du tube en laiton (3), on adapte l'extrémité inférieure de chaque
tube thermomètre, une rondelle en cuir dont le est un peu
plus petit que le intétieur du tube de laiton ; l'espace qui reste
encore dans le tube de laiton, au-dessus du dernier tube thermomètre,
sur une hauteur d'environ 1 cm., est rempli d'ouate ou de coton, de
sorte que jeu des thermomètres est restreint en cas de tré-
pidations.
Le tube de laiton ainsi préparé est introduit dans un tube en fer (4),
de m. 25 de long, d'un intérieur de 36 mm et dont les
parois sont épaisses de 5 mm. Le tube extérieur de fer (4) est bouché
hermétiquement en vissant chaque extrémité une massive A
ayant des écrous filetés coniques et portant une rainure circulaire des-
tinée recevoir un anneau en plomb (5) qui par pression s'applique
sur l'extrémité du tube extérieur (Fig. 1).
La durée de temps pendant laquelle le dispositif thermomètres
doit étre maintenu dans la sonde, pour prendre la température du milieu
ambiant, dépend de l'état de la sonde (si elle est pleine d'eau ou vide),
de la masse des tiges rigides ou du auquel est suspendu le dispo-
sitif et du de la sonde.
Par des expériences préliminaires on a constaté que pour une
différence de température de 30° C, le thermomètre hermétiquement
dans le tube en fer (2) et parois épaisses de 4 mm a pris la tem-
pérature du milieu ambiant, au bout d'une heure et demie environ.
Le dispositif l'on introduit les tubes qui contiennent les ther-
momètres, représentant une masse assez grande, doit étre maintenu la
profondeur de la sonde, pendant au moins 5 6 heures.
Afin de contrôler les thermomètres et d'acquérir la certitude que le
dispositif a été maintenu la profondeur de la sonde, nous
avons fixé sur le immédiatement au-dessus du dispositif, un quatrième
thermomètre hermétiquement clos dans un tube en fer. Ce 4-me ther-
pouvait servir de contrôle, car il était presque la méme pro-

www.dacoromanica.ro
ETUDES PRELIMINAIRES SUR LE TIIERMIQUE

fondeur que le dispositif et comme prenait température du milieu


ambiant au bout d'une heure et demie au maximum, il devait indiquer la
méme temperature que les thermometres fermés dans le dispositif.
Pour tous les mesurages effectués au bout de 6 de
maintien du dispositif dans la sonde, la difference entre les lectures des
du dispositif et du thermomètre de contrôle a été
faible ; cette difference n'a pas &passé un maximum de 0,5° C. On a
donc obtenu un contrôle assez rigoureux pour que le dispositif suffi-
samment maintenu dans la sonde afin de prendre la température du milieu.
Nous allons donner maintenant les résultats obtenus, de méme que
quelques indications sur les couches traversées.

B. Résultats des mesurages


1. Région de Câmpina
Moyenne annuelle de la température de l'air : 9°, 2 C.
Moyenne annuelle de la temperature du sol :
2 C.
Latitude 45°, 8' N.
Longitude y 24°, 45' E. Gr. (Bulletin de l'Observa-
toire astronomique et météorologique de Bucarest).

La région pétrolifére de na forme un plateau compris


entre les de la Prahova et Doftana, une altitude variant entre
410 et 440 métres au-dessus du niveau de la mer.
Le sous-sol est constitué par un complexe d'argiles et de sables
appartenant au Pliocéne supérieur et au inférieur (Méotien) et
sont intercalés, diverses profondeurs, plusieurs horizons
exploités par des sondes profondes de 100 650
Dans la partie septentrionale, le Méotien est limité vers la Forma-
tion salifère, le long d'une ligne dirigée ENE-WSW. Les couches
clinent généralement vers le Sud.

La Direction de la société a mis notre dispo-


sition, pour mesurer la température, les sondes suivantes :
No. 196 et No. 61, sises sur le plateau de B uce a, et No. 168 située
a, dans le lit de la Prahova.
La situation de ces sondes ainsi que leur altitude au-dessus du
niveau de la mer sont indiquées dans l'esquisse de la page 85 (Fig. 2).

La de No. 196 se trouve dans la partie la plus méridionale

www.dacoromanica.ro
106

de la région pétrolifère de vers le village de SI obozi a,


une altitude de 417,2 métres au-dessus du niveau de la mer. Cette sonde
a exploré la région jusqu'â une profondeur de 956 ; mais comme
n'a pas été rencontré de gisement exploitable de pétrole, elle a été
abandonnée.
Le complexe des couches traversées 956 comporte une
succession de marnes, de marnes sablonneuses et de grés.
En dehors de l'eau du gravier de la surface, on a également ren-
contré des sables aquireres entre 786,0-790,5 m et 887,5 889,5 m.
Le premier horizon a été isolé par cimentation, avec une
de 16 pouces, la profondeur de 796,5 m.
Les émanations de gaz se sont manifestées la profondeur de 564
et surtout la profondeur de 767 770 m dans une marne grise.
Entre 952 et 953 m. il a été rencontré une mince couche de sable
traces de pétrole. A cette profondeur, on a atteint de nou-
veau des marnes. Le forage a éti encore poussé de 3 métres dans les
marnes, puis arrété. On a foré avec le hydraulique. Le tubage
était composé de 10 colonnes ; les quatre étaient des tubes de
tôle rivée et les six autres des tubes hermétiques. Le initial
était de 640 mm. et le final de 7".
le forage eut cessé, on retira la colonne de 7", qui
coupée la profondeur de 840
Le dispositif aux trois thermomètres fut descendu 831
l'aide d'un câble de 18 mm. de diamètre.
En notant les thermométres dans l'ordre de la profondeur par 4,
3, 2, 1, a été constaté les températures suivantes :
4 . . Température C.
3 370,3
2 370,3
1 370,5
La température moyenne la profondeur de 831 mtres a donc été
de 37°,4 C.

La de No. 61 est située au N de la sonde No. 196, une


distance approximative de 1.030 métres et une altitude de 432,1
au-dessus du niveau de la mer.
La couche de pétrole exploitable a été rencontrée la profondeur
de 493 m et la sonde est en production depuis 1904. jusqu'en1911, son
débit s'est chiffré par plus de 17.000 tonnes de pétrole et les émanations
de gaz ont été considérables. A l'époque il a été procédé au mesurage,
la production était faible s'élevait une moyenne de 2.500 kgr
par jour.

www.dacoromanica.ro
PRELIMINAIRES SUR LE 1HERMIQUE 107

Le dispositif thermometres fut descendu dans la sonde une


profondeur de 493 m.
Les températures suivantes ont été constatées :
4 la profondeur Temrérature 22°,0 C.
3
2 moyenne de
493 22°,0 »

La température enregistree ne fut pas aussi élevée que celle qui


aurait exister la profondeur de 493 m. Le résultat est anormal ;
mais s'explique par l'état de la sonde No. 61, qui produisait depuis
plus de 7 ans et a plus de 17.000 tonnes de pétrole ainsi qu'une
grande quantité de gaz. Pendant ce long espace de temps, le
thermique du gisement, dans l'aire o la sonde a exercé son influence, a
été sensiblement influencé, d'un cóté, par l'extraction du pé:ro!e, et,
de l'autre, par les émanations de gaz, qui ont causer un recul de
plusieurs degrés dans la température du gisement.

No. 16 8. Cette est dans le lit de la


Prahova (chantier de a), une altitude de 378,9 m. au-dessus
du niveau de la mer.
La sonde est profonde de 665,0 mtres.
Le complexe des couches traversées cette profondeur con-
siste en une succession de marnes alternant avec des marnes sablonneuses,
des sables et des
Les émanations de gaz se sont fait remarquef la profondeur de
635,5 mtres. Plus bas, entre 651 in et 654,0 m, il a été rencontré la
première couche de sable pétrolifre, traces de pétrole, et 664,5
une couche de sable riche en pétrole s'est dégagé des
en abondance.
Le niveau du pétrole dans la sonde était, l'époque du mesurage,
250 m de distance de la surface ; par conséquent, la hauteur de la
colonne de pétrole était de 415 métres.
Le tubage de la sonde consistait en 10 colonnes ; les quatre pre-
éta:ent des tubes de tôle rivée et les six autres des tubes her-
métiques.
La fermeture des eaux a été opérée la profondeur de 660,4m
avec une colonne de tubes hermétiques de 8". la sonde
atteint le pétrole elle n'était pas tout-à-fait vue d'eau; au fond du
trou y avait une colonne d'environ 30 de hauteur.
Le dispositif aux trois thermomètres a été introduit la profondeur
de 651 in.; par dessus y avait une colonne de pétrole de plus de
400 Bien que les fussent 651 m. de profondeur,

www.dacoromanica.ro
108

la temperature indiquée doit étre considérée comme représentant la


temperature la profondeur du gisement (665
Lors des mesurages pratiqués cette s3nde, on a encore fixé trois
thermomètres sur le afin d'obtenir des indications sur la
rature dans la colonne de pétrole, divers niveaux de profondeur.
La disposition des thermomètres dans la sonde a été ia suivante :
Dispositif trois thermo ntres 1, 2, 3, la profondeur moyenne
de
Thermomètre 4 la profondeur de 650m;
* 600m;
» 500m;
* 400m;
Le dernier thermomètre se trouvait sous une colonne de pétrole
de 150 m de hauteur.
Les temperatures suivantes ont été constatées ;
Différences de
Thermomtre Température entre les
thermomtres
C . 3°,9 C
26°,7 C C
. . . C
31°,4 C
Les thermorntres 13 . . 32° C . . 0°,6 C
du dispositif la 32°
profondeur de moyenne
m. 32°
11 est noter que les temperatures constatées aux niveaux des
fondeurs de 400, 500, 600 m, ne figurent pas la des cou-
ches la profondeur respective, car le pétrole dont la temperature fut
prise provenait de l'horizon inférieur, une profondeur moyenne de 660 m.
Les résultats ci-dessus nous fournissent une indication sur l'abais-
sement de la temperature du pétrole sur la hauteur de la colonne. Il est
constater que la temperature dans la colonne de pétrole
tant plus vite qu'on se rapproche du niveau supérieur la surface du
liquide le dégagement des gaz est plus intensif.

2. de
Cette se trouve dans le prolongement la zone de
i. Elle est formée d'un complexe de couches pliocenes d'argile et
de marnes alternant avec des couches de sable. de la surface, dans
les couches marneuses sablonneuses du Dacien, sont intercalees plusieurs
couches de lignite, dont l'épaisseur totale va 6 mètres.
La mesure de la temperature a été prise dans la sonde No. 3 de

www.dacoromanica.ro
ETUDES PRELIMINAIRES SUR LE THERMIQUE 109

la société sonde située une altitude 360


au-dessus du niveau de la mer.
A la distance de 680 m au NE de la sonde No. 3 se trouve la
sonde No. 4, qui a rencontre, 1.059 mètres de profondeur, une
tante nappe de pétrole éruptif. Cette sonde, qui a été de mars
septembre 1911, a eu un de près de 29.500 tonnes et i ls'en est
une grande quantité de gaz. .
La sonde No. 3, la temperature a été prise, a été forée l'aide
du hydraulique. A l'époque du mesurage (22 sePitembre 1911),
sa profondeur était de 888 Les couches traversées cette pro-
fondeur appartiennent au Pontien (1).
Les eaux renconttées 200 ont été avec une
lonne de 16", qui a été arrétée 229,3 m de profondeur.
Le dispositif 3 thermomètres a été maintenu dans la sonde pendant
6 heures et la profondeur de 886 m.
Les résultats enregistrés sont mentionnés ci-dessous :
Température
Thermomètre notée en °C.
t 997 29°,3 C
ThermomUres 1,
2. 3 du dispositif, t
la profondeur »
yenne de 886 m. t Moyenne 37°,4 (37°,3 + + 37°,2).

3. pétrolifre de la Moldavie
Dans cette nous avons essayé de determiner la temperature
dans quelques sondes des de Moineti et de
qui appartiennent supérieur. Mais les sondes
étaient dans des conditions défavorables pour l'opération. En effet,
ques-unes se trouvaient dans la couche de pétrole et les eaux supé-
rieures n'étaient pas isolées.
Pour le moment, nous donnons les résultats obtenus, mais sans
qu'ils puissent représenter la temperature réelle la profondeur laquelle
l'observation a eu lieu.
A Moineti, nous avons pris la temperature dans la sonde No. 16
et la profondeur de 900 Le pétrole rencontré cette pro-
fondeur s'est tout d'abord élevé 550 m de hauteur dans la colonne,
(1) Le forage a été continué ultérieurement et l'on a rencontré des couches
méotiennes la profondeur de 927
Les émanations de gaz se sont manifestées aux profondeurs suivantes: 891
897 m., 899 923 927 et 934 m.

www.dacoromanica.ro
dont les 50 m du fond doivent étre attribués l'eau et les 500 m
restants au pétrole.
On a la temperature de C.
Dans la de nous avons les
temperatures dans les sondes productives No. et No. 2, sondes les
eaux n'étaient pas isolées. Voici les résultats obtenus :
Sonde No. 1: profondeur de 480 m, temperature de 21°,5 C.
» 2 » » 310 17°,0 C.

C. Détermination du degré géothermique C,


dans les régions pétrolifres de et
de

Le géothermique en un point de l'écorce terrestre repré-


sente la profondeur en métres laquelle correspond une augmentation
de temperature de C. Sa valeur s'obtient en divisant la profondeur
de la sonde par la difference entre temperature prise au fond de la
sonde et la temperature moyenne annuelle du sol m.
Si nous nommons y le geothermique, t la temperature enre-
gistrée au fond de la sonde, la profondeur de h et to la
pérature moyenne annuelle du sol m. nous avons : y
La moyenne de la temperature annuelle du sol m. a été
duite de la moyenne de la temperature annuelle de l'air, déterminée
les observations prises des stations metéorologiques rapprochées,
et ce pendant une période de 10 ans (1).
Le moyenne de la temperature annuelle de l'air la période
1900-1910 est évaluée 9°,2 d'obtenir la moyenne de la tem-
annuelle du sol m, on a ajouté la moyenne le
correctif de C, correctif qui est valable pour climat des localités
de zone centrale de l'Europe.
Pour les de et de Filipestii-de-PAdure, la moyenne
de la temperature annuelle du sol m est évaluée C. En ce
qui touche les de Moinesti et de cette
yerme est évaluée 9° C.
Les résultats obtenus ont été concentrés dans le tableau ci-contre :

Ces observations ont été publiées par M. le prof. N. COCULESCU dans


le GBulletin de l'observatoire astronomique et météorologique» de Bucarest.

www.dacoromanica.ro
ETUDES SUR LE 111

Région pétrolifre REMARQUES


E
H
o

Câmpina
Sonde 196 St. R. 417,2 831,0 37°,4 30,5 Sans pétrole
61 493,0 22°,0 41,5 Productive depuis 1904.
A l'époque du mesu-
rage, elle produisait
encore environ 2.500
kgr. par jour.
168 D 378,9 660,0 32°,0 30,2 En production; puis-
santes émanations de
gaz.
Fili de
No. 3 A R 360,0 597.0 29°,3 31,2 Sonde en forage, avec
792,0 34°,5 32,5 quelques émanations
886,0 37°,4 32,6 de gaz vers m. de
profondeur.

Sonde No. 16 R. périeur - 900,0 33°,7 36,4 Horizon pétrolifére


contré 900 m. Gaz
en grande quantité.
d'eau dans la
sonde.

Sonde No. St. R. Eocène - 480,0 38,4 Eaux non fermées: pé-
trole mélangé d'eau.

2 » D D 310,0 17°,0 38,7

Si, pour la determination du geothermique, on avait pris


comme base la moyenne de la temperature annuelle de l'air et non pas celle
du sol m., il en serait résulté des valeurs moindres pour le degté
géothermique, savoir :
A a, la sonde No. 196, une profondeur de 831 rn., un
géothermique de 29,4 métres.
A la sonde No. 168, une profondeur de 660 m., un
thermique de 28,9
A Filipestii-de-Phdure, sonde No. 3,
. une profondeur
de 886 m., un geothermique de 31,4 métres.

www.dacoromanica.ro
112 I.

D. Mesures de température dans les régions pétrolifères


des autres pays.
Les mesurages de temperature effectués verses époques dans
les pétrolifères des autres pays attestent Pélévation rapide de la
dans le voisinage des horizons pétrolifères. résulte
une valeur relativement faible pour le geothermique. Ainsi,
a en 1852, dans la de une
profondeur de 70 une temperature de 13°,7 C, laquelle corres-
pondrait un géothermique de m. De méme, des mesurages de
temperature effectués par G. KOBAYASHI dans la
o indiquent un degré geothermique de 20 m.
Les mesurages de temperature effectués par M. de
1901 1905, dans de o, prs de Samarind a, et en 1910
au xiqu e, dans pétrolifère bero (Etat de
z), indiquent une temperature résulte pour le degré
mique des valeurs qui ne dépassent pas un maximum de 28,3
Le degré géothermique minimum 18,5 mtres a été dans
une sonde de la profondeur de 296
En ussi e, les mesurages de temperature effectués par
NIKOW, dans 170 sondes environ de la pétrolifère d'A n,
ont comme résultat une valeur moyenne de 28,4 pour le
géothermique.
En ce qui concerne les résultats obtenus en Roumanie, le nombre
des determinations est trop restreint pour qu'on puisse en tirer des con-
clusions définitives sur la distribution de la chaleur interne.
appert de la comparaison entre ces résultats et qui ont
été obtenus dans d'autres pays, que l'Céiation de la temperature dans
certaines pétrolifères de Roumanie est, en uniforme.
D'autre part, bien que le géothermique dans quelques
sondes soit inférieur au degré geothermique normal (33 35 m.), ne
s'écarte pas trop de ce dernier.
y a, ce point de vue, un point de ressemblance avec la
pétrolifère de la péninsule on. Le tableau de la fin, dressé
les indiquées dans la note (1), centralise les résultats ob-
tenus pour les mesurages de effectués par différents auteurs
dans diverses
(1) aUber Messungen der geothermischen Tiefenstufe etc», 1911. Prof. J.
NIGSBERGER et M.
Band 1909. H.
Die Temperaturen in den 1911. D-r mont. H. HOFER.
das thermische Regime der im Zusammenhang mit den
geologischen Prozessena L JACZEWSKI.

www.dacoromanica.ro
Trepte geotermice regiunile petrolifere.-Degrés géothermiques d ans les régions
geotermice pentru
T
) Degrés géothermiques pour C.

o la adncimea de x metri prin


REGIUNI PETROLIFERE u raport la adâncimile xy
de m.
A la profondeur de x Entre les profondeurs x et
tres, par rapport â la sur- REMARQUES
Q face au niveau de m.
o
o
o H x y
Métres Mtres

Pechelbroon. Alsacia (Alsace) . . . . 70.0 17.0 20.0 Sonda . Sonde éruptive


unterm Wald a 178.0 178.0 12.7 0

a 140.0 140.0 7.0

guenau (Oberstritten). Aproximativ 305.0 305.0 12.2 305-330 5.0 R.


Msacia (Msace) coordonatele 330.0 52°.5 -360 15.0 CXVII. p. 265.
360.0 360.0 12.1 -400 10.53 Van WERVEKE. Zeit-
Strasburg. 400.0 400.0 400- 420 16.6 schrift f. prakt. Geologic.
420.0 58°.7 420-480 1895. p. 105.
Approximative-
ment coor- 480.0 480.0 10.1 480-510 23.08
données de la 510.0 510.0 9.0 540 - 0.5
ville de 540.0 540-580
580.0 590.4 600 16.6
- 48°.35' N. 600.0 60°.6 600-620
X = 7°.46' E. P. 620.0 60°.6 620.0 8.6 305-620 24.0
-620 105.3

Oberkutzenhausen. Alsacia (Alsace) 236.0 180.0 Van WERVEKE. La adâncimea de 335 m., orizont
Sonda 275.0 27°.0 7.8 Dr. HOFER. Das trolifer care a produs pe zi 1.500 litri.
Sonde 1.0 1.5 1909. A la profondeur de 335 m., horizon pé-
334.0 35° 7 281-334 6.1 qui a produit 1.500 litres par
387.0 36°.0 387-509 24.4 jour.
407.0 370.0
509.0 509.0 16.2

Oberkutzenhausen. Alsacia 305.0 305.0 14.3 305-415 12.2 Van WERVEKE.


Sonda 415.0 -516 12.6
Sonde 516.0 516.0 4

sacia (Alsace) 28.0 BRANCO W. Petrol parafinos, ceva cärbuni (Braun-


73.0 hefte d. Vereines f. Na-
94.0 210.0 turkunde in Würtem- Pétrole paraffineux, trace charbon
105 0 berg». 1897. p 42. (Braunkoble). .
120.0 210.0
140.0 21°.5
153 0
193.0
350.0
472.0
516 0 516.0

Constant. ragenauer 59°.6 597.5 12.04 Dr. HOFER. «Die Tern-


Alsacia (Alsace) peraturen in den
gebieten,, 1911.

Apscheron. Rusia (Russie) 300-700 300 700 28.4 COLUBJATNIKOW Media temperaturelor petrolului 170
sonde.
Moyenne des températures pétrole
dans 170 sondes.

Berekei circa 1.000 1000.0 23.0 KALICKIJ Petrol neparafinos.


sans paraffinc.

A 503.0 46°.5 503.0 22.9 M. Petrol asfaltizat d'asupra stratului


B 694.0 694.0 26.6 trolifen
C . 423.0 423.0 27.6 Pétrole asphaltisé, au dessus d'une
» D 660.0 660.0 28 3 che de pétrole.

Samarinda. Bornéo. A . . . . . . 233.0 233.0 25.9 multä ceva petrol dens.


Beaucoup d'eau et traces de pétrole
lourd.
270.0 270.0 22.5 Eruptie de apg.-Eruption d'eau.
387.0 387.0 20.4 Strate de apoi petrol greu
parafinos.
Couches de charbon, puis pétrole lourd
et paraffineux.

675.0 675.0 26.0 Straturi de cä'rbuni, putin petrol, la 675


a B metri eruptie de
Couches de charbon, traces de pétrole,
éruption d'eau saline 675 m. de pro-
fondeur.
290.0 290.0 18.6
C 350.0 16.6
350.0
471.0 471.0 20.4

420.0 420.0 29.5 420-440 6.0


D 440.0 22.2
440.0
494.0 51°.1 494.0 21.4
574.0 574.0 23.6

296.0 296.0 18.5 a Petrol; cgrbuni, - charbon..


a E
20.0 G. KOBAYASHI Petrol gaze. - Pétrole et gaz.
Echigo. Japonia (Japon)
1097.0 1097.0 23.0 R. ANDERSON Petrol. Pétrole.
Santa Maria. California (Californie) et
R. ARNOLD

România (Roumanie) Coordonatele


orasului
Câmpina.
Les coordonnées
de la ville
Câmpina
N.
X=24°.45' E. Gr.

Sonda 831.0
Sonde No. 196 St. R. 417.2 831.0 30.5 T. petrol. - Sans pétrole.

61 432.1 493.0 493.0 41 5 productiune; produs timp


de 7 ani peste 17.000 tone. Emana-
tiune bogatä de gaze.
Sonde en production qui a produit pen-
dant 7 ans plus de 17.000 tonnes.
Abondantes émanations de gaz.

» 168 378.9 660.0 660.0 30.2


» Strat bogat petrol gaze la adân-
de 660
Couche riche en pétrole et gaz la
profondeur de 660 m.

Filipestii de Aproximativ 360.0 597.0 597.0 31.2 ' Sonda in oarecari emanatiuni
(Rournanie) coordonatele 792.0 792.0 32.6 de gaze adâncimea de 850
dela 886.0 37°.4 886.0 32.5 Sonde en forage ; quelques émanations
ampina. de gaz vers la profondeur de 850 m
Sonda Approximative-
Sonde No. 3 A. R. ment les coor-
données de la
ville de

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
ETUDES LE REGIME THERMIQUE 113

Il. DE L'INFLUENCE DES MOUVEMENTS OROGÉNIQUES SUR LE


RÉGIME THERMIQUE

Abstraction faite des phénornnes de nature volcanique qui, s'ils se


sont produits dans le voisinage des formations pétrolireres, ont pu pro-
voquer l'élévation de la température dans les régions des gisements de
pétrole, de que des émanations radioactives auxquelles on a attribué,
en ces temps, la génération de la dans l'écorce super-
ficielle de terre, il est ce tain que le régime thermique dans les régions
des gisements de pétrole et de gaz sous tension a d subir des varia-
tions, par suite des pressions issues des mouvements de
l'écorce terrestre. Nous allons donc voir de quelle variations
peuvent se manifester dans les formations pétroliféres.
Sous l'influence des mouvements dynamiques de l'écorce terrestre,
le volume initial occupé dans un gisement par les hydrccarbures gazéi-
formes a pu subir les deux variations suivantes:
a) Etre un volume moindre, comFressibilité des
gaz, ou
b) Augmenter de volume, par suite de la migration des hydrocar-
bures vers d'autres sédiments poieux.
Dans le premier cas, les hydrocarbures gazéiformes se dissolvent
successivement dans les hydrocarbures liquides, et ce en quantités
correspondant la pression et la température du gisement. D'autre
part, volume initial subit une variation, qui peut ressembler au chan-
gement d'état atique d'une masse gazeuse. Il a ré.ulter de
la diminution du volume initial un développement de chaleur, qui s'est
accumulée dans le gisement de pétrole et de gaz, puis, par l'effet de la
radiation, cette cha'eur a pu psser successivement dans les roches avoi-
sinantes, ce que l'équilibre thermique se soit établi.
Dans le second cas, le volume initial augmentant, il a d en résulter,
au moment du changement d'état de la masse gazeuse, la on
non seulement de la pression, mais encore de la
pérature.
Le changement d'état adiabatique ou isentropique d'une
masse gazeuse veut que pendant ce changement ne se produise aucun
échange de cha!eur entre la masse gazeuse et le milieu ambiant. En gé-
néral, cette condition est remplie pour les gisements de pétrole et de gaz.
La condition récessaire pour que le pétrole et les gaz accumulés
dans un sédiment puissent étre conservés l'état de gisement, c'est que
al V. Fase.

www.dacoromanica.ro
114

celui-ci reste isolé et protégé par un complexe de couches imperméables,


argileuses, marneuses, etc., suffisamment épaisses pour maintenir l'équilibre
de la tension intérieure du gisement
Dans de semblaHes conditions de un changement d'état
dans le volume initial du gisement, provoqué par une cause dynamique,
se rapproche du changement d'état adiabatique tel qu'il est défini en
Physique, d'autant plus que le changement se produit plus rapidement
et que le gisement est plus complternent par des roches mauvaises
conductrices de chaleur.
Mais méme dans le cas la variation du volume s'opérerait len-
tement, la masse gazeuse du gisement, étant enclose et par des
couches imperméables et ne conduisant pas la chaleur, subit un change-
ment d'état qui rapproche du changement d'état adiabatique, d'autant
plus que l'enveloppe du gisement a une conductibilité plus faible.
Dans le changement d'état adiabatique ou isentropique masse
gazeuse, le volume et la pression p sous laquelle la masse gazeuse
trouve, sont par la relation pvk = constante, établie par
Dans cette relation k représente le rapport des chaleurs spécifiques
Cp
c'est-à-dire k > 1 pour tous les gaz.
Pour H, Az, CO, le coefficient k a la k = 1,41.
Afin de nous rendre compte, d'une générale, des phéno-
qui ont se produire dans les gisements pétrole et de gaz
et, en particulier, des rapports de temperature et de pression, nous
admettrons que, dans le cas également des hydrocarburcs gazeiformes,
le coefficient k a la précitée.
Si, pour une cause dynamique quelconque, affaissement, mouvement
de percement, formation de plis diapires (L. etc., le volume initial
de la masse gazeiforme du gisement est réduit un volume par exemple
1
du volume initial, la pression finale dans le gisement,
2'
en vertu de l'équation de PoissoN p =const. devra devenir autant de
fois plus grande que la pression initiale qui existait dans le gise-
ment, c'est-h-dire
Notons les volumes réduits aux proportions ci-dessus par
it)

Nous avons :

(1) L. Ueber die Bildung d. rum.


Rendu du Congrès international du igro. Tome page 127,

www.dacoromanica.ro
PRELIMINAIRES SUR LE THERMIQUE

Pour la pression devient 1,16 plus grand e


2
»
» )k
1
V 2k 21,41= 2, 6
2
3k 7

5k 9, 7
Dans le changemcnt d'état adiabatique la masse gazeuse, la
pression étant inversement proportionnelle lapuissance du vo-
lume et k étant pour tout gaz s'ipérieur s'ensuit
Punité, la
pression dans gisement, lorsque le volume de celui-ci est aug-
plus rapidement que ne l'indique la loi BOYLE-MARIOTTE,
pv = constante.
Dans les cas pris comme exemple, si la pression initiale dans
un gisement avait été de 20 atmosphères, après reduction du volume
dans les proportions indiquées plus baut, la pression finale deviendrait:
== 20 X 1,16 = 23,2 atmosphbres,
= 20 X 1,77 = 35,4

2
2,6 = 52,0

3
= 4,7 = 94,0
= 20 X 9,7 194,0

Aussi, dans un changement adiabatique des gaz, la temperature est


au volume par la relation Tv = const., dans laquelle T repré-
sente la température absolue du gaz, et et k ont la méme significa-
tion que plus haut.
cette relation, temperature absolue du gaz est inverse-
ment proportionnelle la (k puissance du volume.
Si nous nommons T,, les valeurs initiales de la temperature
absolue et du volume, et les des mémes pour
Pétat dans le changement adiabatique, nous avons:
T, résulte
Nommons également et la temperature initiale et la
ture par rapport 0° comme origi ne. D'une générale
nous avons :
Temperature absolue T 273+t.

www.dacoromanica.ro
116 1.

En prenant comme point de la temperature initiale relative


= c'est-h-dire = 273, déterminons, l'aide de la relation
citée, les temperatures relatives t des gaz du gisement, si leur volume
initial se réduisait dans les proportions données plus haut.
Notons les temperatures absolues correspondantes chaque volume
réduit, avec les indications que pour les volumes et les pressions.
On obtient :
+ résulte /9

(3 0,41

T. =273
1 273;

k
273 X + 273; =

=I 273 X 436°,8 273; =163°,8

273 X 532°,3= + 273; »


5

Les lois physiques appliquées aux gisements de parole et de gaz


nous prouvent par consequent que le thermique antérieur du
gisement a nécessairement sous l'iniluence d'une cause
dynamique qui, ce qu'un nouvel état d'équilibre se établi,
a eu pour effet la reduction du volume initial occupé par les gaz et le
parole dans le gisement. En effet, dans ce cas, il a d en résulter une
importante augmentation de la pression ou de la tension et en particulier
de la temperature du gisement. L'énergie mécanique dépensée dans le
travail de la compression des gaz du gisement s'est accumulée dans la
masse gazeuse et dans le parole du gisement, en élevant la
ture de celui-ci.
Le cas inverse pourrait aussi se produire, si le volume initial du
gisement augmentait par la migration du parole et des gaz du gisement,
le long des lignes ou surfaces de vers les sediments
poreux avoisinants s'accumulerait une partie du parole ainsi que les
gaz du gisement initial, ce que s'établisse un nouvel état d'équilibre.
Dans ce cas, le travail d'expansion des gaz nécessite une quantité
de qu'il emprunte la masse gazeuse et au parole
qui se refroidit.
Supposons qu'un gisement de parole et de gaz ait eu en l'état
initial un volume que nous prenons comme = 1, et qu'il se
soit trouvé sous une tension initial 200 atmosphéres et une

www.dacoromanica.ro
UDES PRELIMINAIRES SUR LE THERMIQUE

température relative = par suite une température absolue


= 273 + 50 =
Supposons encore que une cause quelconque l'état d'équilibre
soit détruit et qu'une détente se produise brusquement dans le volume
initial du gisement, de sorte que, par du volume
de la pression se réduise de = 200 atmosphères la pres-
sion x = 100 atmosphres. Déterminons, dans ce cas, les valeurs du
volume et celles de la température absolue du gisement Pétat
final, qu'un nouvel état d'équilibre sous tension se sera produit.
Les val2urs de ces éléments se des relations mentionnées :
k
Vx = = 2, le volume initial étant pris comme
égal une unité.
De cette relation = 1,635, c'est-à-dire que le volume
final du gisement en nouvel état d'équilibre sous la tension = 100
devient 1,635 fois plus grand que le volume initial
La température absolue du gisement Pétat final et dé
tente, se dédu:t de la relation qui suit :
k
± 273 = 323 323 X
1,225
263°,6

résulte = =
Par conséquent, dans les conditions supposées, la température du
gisement tomberait de + - 9°,4, c'est-a-dire un abaissement de
température de en valeur absolue.
Quand de telles régressions de température se produisent dans les
gisements qui contiennent du pétrole riche en paraffine, elles provoquen.
la séparation de celle-ci Pétat solide, phénomne qui a été observé
certaines sondes de Galicie et de Roumanie. Le dégagement rapide des
gaz produit un abaissement de température si considérable que la paraffine
se Pétat solide dans le voisinage du fond du trou de sonde, de
méme que sur la colonne et empéche du pétrole. En Galicie on
a tenté l'introduction des vapeurs d'eau pour faire fondre la paraf-
fine déposée dans la colonne.
Un phénomne analogue, qui démontre l'abaissement de la tem-
pérature dans une sonde cause de cpansion des gaz, a été décrit
par W. KOERT dans Pétude .Geologische u. pahontologische Mitteilungen
über die Gasbohrung von Neuengamme., dans «jahrbuch cl. königl.
preuss. geolog. Landesanstalt zu Berlin für das Jahr Band XXXII
Teil I, Heft 1.
Dans la localité de prés de Hambo urg, avait
monté la sonde XV d'explorer les souterraines, en vue de

www.dacoromanica.ro
118 1.

"extension des travaux d'alimentation en eau potable de la ville de


Hambourg.
Le 3 novembre 1910, ce sondage permit de rencontrer une abon-
dante source de gaz la profondeur de 247 mètres. Pendant Péruption,
l'eau de la sonde était si finement pulvérisée cause des
de gaz sous tension, qu'elle formait un nuage au-dessus du trou de
sonde. Par une cause quelconque, le feu s'étant communiqué aux gaz,
ceux-ci brûlrent pendant trois semaines.
Les gaz se dégageaient la surface par trois orifices, l'un vertical
correspondant avec le canal des tiges de sonde, et les deux autres lateraux,
de sorte qu'ils brûlaient en une triple, dont l'une verticale
et les deux autres horizontales.
Pendant la combustion, l'un des orifices fut obturé temporairement
par une masse de glace, qui s'était formée par suite du refroidissement
produit par les qui s'étaient

Il est incontestable que les exposées - bien ne


faille pas les considerer comme valables d'une absolue, quand
s'agit de gisements de pétrole avec des gaz - ind4quent avec une
sion suffisante le sens et, un certain degré, l'amplitude des
variations de temperature et de pression qui ont produire dans un
gisement, sous l'influence des pressions issues des mouvements orogéniques.
La nous indique que dans ce genre de changement d'état,
la temperature et la pression augmentent bien plus rapidement que ne
le volume de la masse gazeuse. Nous avons vu d'ailleurs que si le volume
initial était de seulement, s'il devenait, par consequent, égal

aux du volume initial, la temperature augmenterait de + 12°, et que

dans le cas o le volume serait réduit aux du volume initial, la tem-


pérature s'accroitrait de + 49°.
Par consequent, le travail produit par les forces qui accompagnent
les mouvements orogéniques s'est transforme en une quantité de chaleur
équivalente, qui s'est accumulée dans le volume réduit du gisement de
gaz et de pétrole et a pu faire élever la temperature de cclui-ci.
Le nouvel état du thermique, créé que l'équilibre du
gisement s'est établi, pas pu se maintenir indéfiniment. Comme
existe une difference de temperature entre le gisement et les sediments
avoisinants, il a se former peu un état d'équilibre thermique;
le gisement a successivement sediments d'alentour une partie
de la chaleur, et cc dans une proportion et en un espace de temps qui

www.dacoromanica.ro
ETUDES SUR LE 119

ont de la conductibilité des roches ainsi que de la difference


de temperature (1).
La conductibilité des gaz étant très faible par rapport des
liquides et celle de ceux-ci l'étant bien plus que la conductibilité des
solides, s'ensuit que les argiles ou marnes du manteau du gise-
ment, lorsqu'elles ne sont imprégnées que de gaz, forment l'enveloppe
(1) manire générale, par une couche quelconque d'épaisseur dont
les deux parois se trouvent une différence de température il passe pendant chaque
seconde, travers une surface S de la couche, une quantité dc chaleur égale
K. S.

e coefficient K représente le nombre de petites calories transmises par


seconde et par unité de volume de matire (1 cm3), quand la de tem-
pérature entre les deux faces d'une couche est 1°C. Le coefficient K représente
la conductibilité calorifique absolue.
Ce coefficient varie la nature de la matire qui entre dans la consti-
tution des roches et leur structure.
atteint les valeurs les plus élevées pour les substances métalliques et les
plus faibles pour les gaz.
En rapportant K au centimare, la seconde et au degré-centigrade, divers
physiciens ont déterminé pour les corps ci-dessous les valeurs suivantes concernant
K. Nous les reproduisons d'aprs al'Annuaire pour l'an que publie le
des Longitudes» Paris :

CORPS Température

Argent . 0,9628
Cuivre 0° 0,7198
0,7226
Aluminium 0,3485
Fer . . . 0° 0,1665
100° 0,1627
Marbre 0.0054
Feldspath 15° 0,0017
Quartz axe 0,0263
0,0160
Eau . . 0,00131
0°-34° 0,000437
Vaseline 11° 0,00044

Acide carbonique . . 0,00003434


Air atmosphérique . 0° 0,000046 0,000057
Azote 0,0000524
0° 0,0003186
Oxyde de carbone . 0° 0,0000499
Oxygne 0,0000563
Ces valeurs représentent nombre petites calories transmiscs par seconde
et par 1 cm' de tnatiere, quand la de température entre deux parois
est de

www.dacoromanica.ro
120 I.

la plus isolatrice et conduisent la chaleur bien plus lentement que les


argiles et marnes humides. Ces derniéres, leur tour, sont plus isola-
trices que les roches manquant d'humidité.
D'autre part, la chaleur cédée par le gisement s'accumule succes-
sivement, d'abord dans la couche immédiatement avo'sinante du
ment, et elle ne se transmet aux sediments plus éloignés que dans la
sure o une difference de temperature plus élevée se produit dans la suc-
cession des couches.
Pour que la temperature 1°C dans une roche, il est
ce§saire qu'une quantité de chaleur, variant selon sa chaleur spécifique,
s'y accumule. Dans les argiles et marnes humides, dans les sables
féres de l'enveloppe d'un gisement de pétrole, la temperature resultant
de l'accumulation d'une quantité de chaleur cédée par le gisement est
moindre que dans le cas des roches qui manquent d'humidité.
Ces considerations nous que l'équilibre thermique qui s'est
établi dans une pétrolifère, au cours de la période géologique qui
a suivi le rétabPssement de l'équilibre de tension du gisement, doit varier
d'une l'autre, non seulement d'aprs la nature pétrographique des
roches, mais encore le mode de succession des diverses couches
de l'enveloppe du gisement, puis selon leur épaisseur et leur degré
d'humidité.
La temperature l'on mesure dans une couche, une profon-
deur déterminée, n'exprime qu'un rapport entre la quantité de chaleur
accumulée dans la roche et la capacité caloriaque de celle-ci.
Par consequent l'augmentation de la sera plus sensible
dans ces parties de l'enveloppe, o les roches sont dépourvues d'humi-
dité, et d'autant plus importante que la chaleur specifique de la roche
est plus faible.
ce que nous avons dit sur les abaissements de temperature
qui peuvent dans une partie du gisement, lorsque l'équilibre de
tension est détru:t par une cause dynamique quelconque et que le volume
initial du gisement augmente par voie de migration dans un temps
suffisamment court, il s'ensuivrait que dans de telle il se
produit dans l'établissement de l'équilibre thermique un phénomène
inverse, c'est-à-dire que les couches de l'enveloppe cédent au gisement
une partie de chaleur, et que, par suite, on constate en profondeur
un abaissement de temperature.
Il est possible, dans ce cas, qu'une regression de la
temperature en profondeur soit un indice de probabilité
de l'existence d'un gisement.
Aprés l'établissement de l'équilibre de tension dans le gisement,
il a succéder, au cours des époques geologiques, un échange de cha-

www.dacoromanica.ro
ETUDES PRELIMINAIRES SUR LE THERMIQUE 121

leur entre le gisement et le ambiant, pour thermique


s'établisse. Il reste par suite constater quel degré cet équilibre
thermique a pu réalisé en présence de la nature, de la conducti-
bilité et de la structure des sédiments dans une formation pétrolifere.
A cet égard, un matériel d'observation d'autant plus riche serait
de grande utilité pour donner une solution problrnes spéciaux de
chaque région pétrolifére.

C'est pour nous un agréable devoir que d'adresser nos


ments la Direction des sociétés «Steaua Românä» et «Astra Romând»
pour l'amabilité dont elles ont fait preuve en nous permettant de faire
des déterminations aux sondes des régions de de
Phdure, Moinesti et Nous tenons aussi remercier MM les ingé-
nieurs en chef des chantiers mentionnés dans ce travail, pour toutes les
facilités qu'ils se sont empresses de nous dans l'exécution des opé-
rations que ces déterminations physiques ont nécessitées.

www.dacoromanica.ro
DE LA

PRODUCTION MINIRE EN ROUMANIE

GAZ NATURELS; CHARBONS; SEL.


PAR

I.

Pour les chapitres P&role et en collaboration avec T.

INTRODUCTION
Les publications de la statistique en Roumanie ont paru
d'une La publication statistique qui
ait été faite pour la production du pétrole est GR. TOCILESCU et
date de 1874. Dans son travail intitulé «Étude statistico-économique sur
le pétrole en Roumanie., et dans la «Columna lui (1874,
année), indique la production du pétrole répartie par districts.
Des données statistiques sur l'exportation du pétrole et de ses
se trouvent également dans les «Anna les statistiques» publiées par
MARTIAN et qui parurent jusqu'en 1875, de que dans les publi-
cations de la direction des Douanes du ministre des Finances.
En 1881, l'ing. N. STAROSTESCU utilisant les sources mention-
nées, pour son ouvrage intitulé «Le pétrole, ses et ses applications.,
dresse plusieurs tableaux statistiques concernant la production du
trole brut de 1862 1873, ainsi que l'importation et l'exportation du
pétrole brut et de ses de 1859 1875.
En 1888, le professeur H. HÖFER donne également dans son
vrage intitulé «Das Erdöl und seine Verwandten» quelques sur
la production du parole en Roumanie.

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION MINIERE EN ROUMANIE 123

. En 1890, la direction des Chemins de Fer Roumains institue une


commission, composée de MM. le Dr. A. O. SALIGNY, ring. N. Cucu
STAROSTESCU et le Dr. C. I. l'effet de determiner les con-
ditions qui doivent figurer dans un cahier des charges pour les fourni-
tures de pétrole. Le rapport de cette commission parut en sous le
titre «Essais sur les pétroles bruts de Roumanie.; elle comprend, entre
autres, une evaluation approximative de la production en 1890 répartie par
de qu'un tableau de l'exportation et de l'importation
du pétrole brut et rafFiné pendant la période 1880-1890.
Depuis 1891 n'a paru aucune publication statistique concernant
le pétrole, jusqu'en 1895, année laquelle remonte la reorganisation
du Service des Mines. Grâce Pinitiative de ce service, qui fut sous la
de feu C. jusqu'en 1905, un commencement de
statistique sur le pétrole est publié en 1899. Ce travail, GR.
et V. PIJCARIU, est suivi ensuite des statistiques publiées en 1902
et 1906 par le Service des Mines.
En 1908 M. A. DJUVARA, comme ministre de l'Industrie et du
Commei ce, a une commission qui, sous la présidence de M.
devait élaborer un travail complet sur l'industrie du pétrole de Roumanie.
Ce travail ayant un caractère la fois statistique et économique
et auquel est annexe un exposé scientifique sur les gisements de
trole, M. MRAZEC, a été par le Ministre de l'Industrie et
du Commerce; a paru en 1909 sous le titre ,L'industrie du pétrole
en Roumanie en
Chacune de ces publications, qui a le caractère d'un inventaire de
l'industrie pétroléenne roumaine, comporte, sous une forme trs concise,
un de plus en plus riche et qui concerne la production, la si-
tuation numérique des puits et des sondes, les conduites, l'outillage
canique, le capital, le nombre des ouvricrs, la consommation rintérieur,
l'exportation, etc.
Les données se référant la production concernent des années
financières qui vont du 1-er avril au 31 mars, ce qui est un inconve-
nient par rapport aux statistiques des autres pays, les données
sont groupées d'aprs les années civiles.
Suivant la marche progressive de rinlustrie pétroléenne, mais sur-
tout depuis 1900, a paru verses revues spéciales qui ont Euivi de
près de cette industrie en Roumanie. Nous mentionnerons,
entre autres, le «Moniteur du Pétrole Roumain», la «Revue du Pétrole., la
Petrolului.. Parmi celles-ci, la surtout publie régu-
lièrement des statistiques de plus en plus completes sur l'industrie du
pétrole en Roumanie.

www.dacoromanica.ro
124 ET T.

En 1903 fut institué la «Commission du Parole», composée de


MM. l'ing. C. ALIMÄNE§TIANU, le prof. Dr. L. MRAZEC et l'ing. V.
BRATIANU, afin d'étudier l'extension des gisements de parole et surtout
de ceux qui se trouvent dans les propriétés de l'Etat.
Dans ses sur la distribution géologique des gisements de
parole, la commision, utilisant les données statistiques qui concernaient
la production de ceux-ci, adopta un nouveau point de vue dans a
coordination des données statistiques en les groupant
d'après les formations géologiques..
Le travail de la commission parut en 1904; est intitulé «Lucrarile
Comisiunei de Petrol». En 1905 fut publié une édition en langue française,
sous le titre «Travaux de Commission du ainsi qu'une édition en
langue allemande, intitulée «Arbeiten mit dem Studium der
gionen betrauten Kommission». Ce travail a été continué par M. MRAZEC,
pour la période 1903-1908. tableaux statistiques, calculés par M.
T. PORUCIK, ont établis sur les indications deM. MRAZEC, et ils consti-
tuent l'annexe de son étude intitulée «Les gisements de parole», qui a
paru en 1910 dans l'ouvrage «L'industrie du parole en Roumanie».
Dans le présent travail la statistique de l'industrie du parole est
continuée sur les mémes bases pour les années 1909, 1910 et 1911, et
l'on y a ajouté les données se référant la période de 1903 -1908,
qui ont été complétées et en partie rectifiées.
convient de rappeler que pour colliger les données statistiques,
il a été fait usage des situations mensuelles envoyées par les exploitants
au Ministre de l'Industrie et du Commerce.
La réunion et la coordination des données statistiques d'après les forma-
tions géologiques présentent des pour les régions les gisements
de pétrole se trouvent dans des horizons appartenant des formations
géologiques différentes, comme c'est le cas pour le gisement de la
région de Bustenari, o les couches appartiennent partie
partie au Méotien. (1) Dans certains cas, p. ex. dans la zone
du Flysch carpathique, constitué par des nappes superposées, d'âges géolo-
différents, il est possible qu'avec une méme sonde exploite le
pétrole de couches d'âges différents. Dans de telles régions, le classement
de la production la formation géologique rencontre des difficultés.
Les tableaux qui sont annexés ce travail relatent des données.
statistiques concernant la production des gisements classés d'aprs les chan-
tiers, les formations géologiques, les régions tectoniques, les zones pétrolifères,
puis des données qui se au rendement réparti par puits et sondes

(L) Pour cette région, nous devons les renseignements MM. BOTEZ
et SCHULZE.

www.dacoromanica.ro
LA ROUMANIE 125

productifs, au nombre de sondes et de puits, la profondeur minima et


maxima des puits et des sondes productifs, la moyenne annuelle par
sonde et par puits Froductif (1), etc.
En ce qui concerne la détermination des moyennes annuelles de
production par productive ou par puits productif dans une for-
mation géologique, est noter que ces moyennes ont été
calculées en divisant la production totale des sondes ou des puits de la
formation ve, par le nombre de sondes ou de puits qui furent
productifs dans le courant d'une année, et sans tenir compte du fait que
(1) Pour fixer les idées, nous avons adopté les notations suivantes :
qs Production des sondes dans une formation géologique.
des puits
q=qs qp totale des sondes et des puits dans une formation géo-
logique.
. des sondes dans les Carpathes roumaines.
des puits n
Pp . totale des sondes et des puits dans les Carpathes rou-
maines.
us des sondes productives dans une formation géologique.
des puits productifs
des sondes productives dans les Carpathes roumaines.
. . des puits productifs
q. . . . . Production d'une formation géologique en pourcentage de la pro-
duction des Carpathes roumaines.
= qs . . Moyenne annuelle du rendement par sonde productive dans une
formation géologique.

. . Moyenne annuelle du rendement par puits productif dans une


formation géologique.
= . . Moyenne annuelle du rendement par sonde dans les
Carpathes roumaines.
Moyenne annuelle du rendement par puits productif dans les
Carpathes roumaines.
Production des sondes dans une formation géologique, en
centage de la production totale de la formation géolo-

qp Production des puits dans une formation géologique, en pour-


centage la production totale de la formation géolo-

. . Production sondes des Carpathes roumaines, en pourcentage


la production totale dcs Carpathes.
PP
Production des puits Carpathes roumaines, en pourcont age
de la production totale des Carpathes.

www.dacoromanica.ro
126 TÂNASESCU ET T. PORUCIk

les sondes et les puits aient été productifs pendant toute la durée de
ou seulement une partie de celle-ci. Dans de telles conditions,
le nombre de sondes et de puits productifs, comme diviseur, représente
un chiffre m. Par suite, les moyennes annuelles du rendement
par sonde ou par puits des moyennes annuelles minim a.
a été procédé de la méme pour la détermination de
la moyenne annuelle du rendement par sonde ou par puits productif
des Carpathes roumaines.
La determination de cet surtout de l'intérét au
point de vue de la donne idée de la richesse
gi,-ement. Mais il est que valeur de cette moyenne est
influencée non seulement par les conditions de gisement, mais encore
par celles travail.
Les comprennent aussi rapport c'est--dire le rap-
port entre la moyenne annuelle par sonde productive (rune formation
logique la moyenne annuelle par sonde productive des Carpathes
roumaines.
Ce rapport facilite la comparaison entre les formations géologiques,
au point .de vue de la productivité par sonde.
Le statistique concernant la production des gisements de
parole de l'arc carpathique roumain a été groupé selon les formations
geologiques les tectoniques, classement que M. MRAZFC
a dans son ouvrage paru en 1910 et qui est intitulé Les gise-
ments de pétrole".
Pour faciliter la comparaison entre la Roumanie et les autres pays pro-
ducteurs de pétrole, il a été dressé des tableaux o se trouve relatée
la production mondiale du pétrole, exprimée aussi bien en tonnes
triques qu'en usitées dans les pays respectifs.
C'est pour la première fois qu'il a été incorporé ce travail une
statistique des gaz natur s des gisements de pétrole Roumanic.
Si incomplétes que soient les données que nous avons pu recueillir, elles
n'en pas moins l'importance économique de ce produit comme
générateur d'énergie dans l'industrie extractive.

Parmi les produits miniers exploités en Roumanic, le sel et


ch ar b on (lignites) occupent une place primordiale, par suite l'étendue
des gisements et de Putilité de ces produits dans vie économique et
industrielle.
Pour qu'on se rende compte de l'évolution de l'industrie minière,
nous avons dressé pour chacun de ces produits une statistique de la
production, précédée d'un exposé sommaire de la distribution gisements,

www.dacoromanica.ro
LA MINIERE ROUMANIE 127

de leur importance, des conditions de leur exploitation, des propriétés


physiques et chimiques des produits, etc.
Le chapitre final est un des phases de de l'in-
dustrie pour les quatre produits suivants: le e, les
e e, et nous avons également établi une comparaison
entre la valeur de la production minire et celle de la production
agricole en Roumanie.
En ce qui concerne les données geologiques se rapportant
produits miniers mentionnés, de méme que celles de nature physico-chimique
touchant le pétrole, nous avons, d'autres sources indiquées,
les publications de l'Institut geologique.
Nous remplissons ragréable devoir de relever l'actif concours prété
par M-elle PASCU, pour faire les calculs que ce travail a exigés.

LE PÉTROLE
A. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1. L'IMPORTANCE DU SUR LE MONDIAL

Le parole et ses occupent aujourd'hui une place primor-


diale parmi les produits vendus sur le mondial, et cette impor-
tance aussi bien de la quantité des que de leur utili-
sation sans cesse croissante. Pendant une longue suite d'années, le
pétrole brut n'a été que comme matiére première, en vue de
traction des huiles lampantes. résidus, qu'on obtenait par
separation de l'huile d'éclairage peu
comme on en ignorait alors rutilisation pratique, ils restaient
soit dans des fosses, soit dans des reservoirs.
Jusqu'en 1880, les fabricants de offraient gratuitement les
résidus, afin de vider les reservoirs et pour qu'il possible d'y en
poser de nouvelles quantités. Lorsqu'ils ne trouvaient pas preneurs, on
mettait tout simplement le feu résidus
Mais l'industrialisation on a obtenu du pétrole brut, des pro-
duits qui ont successi ement les emplois les plus tant dans
rindustrie que dans réconomie domestique.
Ainsi, on est parvenu extraire des huiles lubrifiantes dont l'uti-
lisation dans l'industrie présente des avantages supérieurs des
huiles végétales. D'autre part, les légers pétrole et les ben-

(1) GOULICIIAMBAROFF : transport maritime en vrac des produits du


St.-Pétersbourg, 1907

www.dacoromanica.ro
128 ET T.

de diverses qualités ont commencé étre employés dans les


verses industries chimiques, dans l'industrie du caoutchouc, etc., et comme
générateur de force motrice dans les moteurs explosion. aux
résidus, on a commencé les employer en grandes quantités comme
combustible.
Les dérivés étant devenus des produits d'une utilité générale, ont
par pénétrer comme source de et de chaleur dans les régions
les plus éloignées.
Ainsi que M. MRAZEC l'a démontré dans sa conférence sur «Les
générateurs minéraux d'énergie, (1), le étrole et ses dérivés repré-
sentent actuellement, en présence du n et des chutes d'eau,
une importante réserve d'énergie, qui donnera de l'essor la vie écono-
mique des pays qui possèdent de tels gisements.
A la catégorie des générateurs d'énergie, il faut aussi ajou-
ter les gaz natur ls, dont l'emploi se généralise de plus en plus pour
production de Pénergie, soit par combustion, s'il s'agit de
soit directement dans les moteurs combustion intérieure.
Il n'est pas sans intérét de déterminer, du moins approximativement,
l'importance du parole comme énergie accumulée, comparativement aux
autres générateurs d'énergie.
Abstraction faite des chutes d'eau, qui non seulement représentent
la plus importante source d'énergie, mais encore constituent une res-
source inépuisable par suite des précipitations atmosphériques, tous les
générateurs minéraux d'énergie représentent des sources épuisables.
Au point de vue de la quantité, la production mondiale du pé-
trole ne représente aujourd'hui qu'un faible pourcentage de la production
mondiale du charbon. Pour 1909, la production mondiale du
pétrole a été évaluée environ 41 millions de tonnes, par rapport
1.280 millions de tonnes de charbons (anthracite, houille, lignite), soit
peu 3,2% de la production mondiale des divers charbons.
La production des gaz naturels Etats-Unis d'Amérique s'est
chiffrée en 1909 par 13.620.582 métres-cubes, soit approximativement
10 millions de tonnes, ce qui représente de la production mon-
diale du charbon.
A ce point de vue, le charbon représente aujourd'hui, dans
la vie économique mondiale, le générateur d'énergie le plus répandu.
En ce qui concerne les réserves disponibles du il n'est pas
possible d'établir une comparaison, car il est difficile de faire une éva-
luation, méme approximative, des réserves mondiales du parole.
(1) Dr. L. MRAZEC: Les générateurs minéraux d'énergie». Leçon
verture de son cours professé l'Ecole des P. et Ch. de Bucarest, sur gise.
ments de pétrole, Bucarest 1910.

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE LA MINIkRE EN 129

D'après l'évaluation du M. le professeur BAUM, de Berlin, les


serves de charbons pour 1908, dans les principaux pays d'Europe,
veraient environ 700 milliards de tonnes (1). Si l'on ajoute â ce chiffre
la réserve de charbons des Etats-Unis d'Amérique, qui est évaluée
680 milliards de tonnes, il s'ensuit que la réserve de l'Europe et des
Etats-Unis d'Amérique se totaliserait approximativement par 1400 milliards
de tonnes (2).
Il n'entre pas dans cette évaluation les réserves de charbons que
le sous-sol des autres contrées du globe, en particulier la Chine,
les le Japon, l'Afrique, etc. En y ajoutant ces dernières réserves, il
est possible que la réserve mondiale du charbon monte au moins au double
de la quantité précitée pour l'Europe et les Etats-Unis d'Amérique.
M. le ENGLER prenant base l'extraction faite en 1909, de
méme que l'évaluation des réserves de charbon M. le prof. BAUM,
a dans le travail précité les chiffres ci-dessous, en ce qui concerne la
période de temps aprs laquelle ces réserves seront probablement épuisées:
A e magn e: pour une extraction annuelle de 140
millions de tonnes, dans 3.000
Gran tagn : pour une extraction annuelle de
280 millions de tonnes, dans . . 700
Divers d'Europe: pour une extraction
nuelle de 105 millions de tonnes, dans 900
du : une extraction armuelle
de 400 millions de dans 1 700
ce que l'on sait actuellement, les gisements de parole n'ont
pas, en ce qui concerne distribution, l'extension des gisements de
charbon.
Il est fort Frobable que la réserve mondiale du parole est, au
point de vue de la quantité, bien inférieure la réserve de charbon,
et, d'autre part, &ant donnés l'intensité de l'exploitation et l'épuisement
assez rapide de certains gisements de parole en exploitation, elle sera
épuisée dans un temps relativement court.
La production mondiale du parole, de 1857, c'est-a-dire depuis
l'époque l'on des données statistiques sur la production,
la fin de 1910, est évaluée environ 550 millions de tonnes. Or,
ce tonnage, pour période 53 années d'exploitation, représente
un peu moins de la moitié de la production mondiale du
charbon en 1909.
Allemagne: 416 milliards de tonnes; Grande-Bretagne: 193; Belgique:
20; France: 19; Autriche-Hongrie: 17; Russie: 40; soit un total de 705 milliards
de tonnes.
(2) Prof. Dr. C. ENGLER: Zerfallprozesse in der Natur»; Leipzig, 1911.
Vol. V, Fasc. 9

www.dacoromanica.ro
130 ET T.

L'extraction du pétrole devient de plus en plus intensive. Sur le total


de la production mondiale du parole, de 1857 la fin de 1910, il revient
la décade 1901-1910 une quantité de 325.428.000 tonnes,
soit prés de deux tiers. D'un autre la production mondiale en
1910 s'est chiffrée par environ 45 millions de tonnes, soit peu
de la production mondiale totale pendant 53 années d'exploitation.
On entrevoit donc par qu'il est possible que le pétrole ne pourra
jouer un rôle principal dans la vie économique et industrielle, que
pendant une période de temps plus courte que le charbon.
M. ENGLER en émettant dans le travail précité, l'hypothèse que
la réserve mondiale du parole serait dix fois plus grande que la
quantité qui a été extraite depuis 1860 la fin de l'année 1910,
qu'elle se totaliserait par conséquent par 5 milliards de tonnes, et que
l'extraction annuelle se maintiendrait environ 50 millions de tonnes,
établit que la réserve serait épuisée dans 100 ans, mais probablement
plus si l'extraction suit la voie ascendante de la période 1900-1910,
est évident qu'une telle hypothèse ne repose pas sur une base
scientifique certaine, puisqu'on ne pas exactement l'étendue des
gisements, au point de vue de la superficie ainsi que du nombre des
couches et de leur épaisseur ; mais elle indique néanmoins la possibilité
que la réserve visible de parole s'épuise plus vite que celle de charbon.
Ces considérations sont de la plus haute importance, surtout pour
les pays qui possèdent des gisements de pétrole, et de ce fait ressort
la nécessité d'établir un régime minier et industriel, tel que cette
source de richesse soit rationellement exploitée et que tous les facteurs
concourent la mise en valeur de ce trésor, afin de tirer un profit
gitime aussi bien de l'exploitation des gisements que de l'industrialisa-
tion et du commerce des dérivés.
le pétrole occupe un rang inférieur par rapport au charbon, au
point de vue de la quantité extraite annuellement et, trés probablement,
des réserves, il n'en est pas de méme pour sa valeur et surtout son
industrialisation. A cet égard, il se crée effet une place de plus en
plus importante dans la vie économique mondiale et, dans maintes régi-
ons du globe, il dispute la priorité au charbon.
Les produits obtenus du pétrole, par distillation et raffinage, sont
cédés sur le marché mondial des prix qui, selon la nature des pro-
duits et leur qualité, oscillent en moyenne entre 70 et 300 fr. la tonne;
mais pour certains produits comme, par exemple, la paraffine, le prix
atteint 1000 fr. la tonne. En admettant que par l'industrialisa-
tion du parole brut celui-ci revienne une moyenne de 100 fr.
la tonne, la production mondiale du parole en 1909 (environ 41 milli-
ons de tonnes) acquiert par l'industrialiation une valeur moyenne de 4,1

www.dacoromanica.ro
LA PRODUCTION ROUMANIE

milliards de francs, abstraction faite du surplus de valeur réalisé par la


commercialisation.
En ce qui concerne la valeur de la production mondiale du charbon
en 1909 (1.280 millions de tonnes), si on l'évalue raison de 20 fr. la
tonne, en moyenne, la station d'expédition, elle figure approximative-
ment 19 milliards de francs. Par conséquent, par son industrialisation,
le pétrole acquiert une valeur qui représente peu prés de la
valeur de la production mondiale du charbon.
L'importance du pétrole, au point de vue de Pénergie accumulée,
réside non seulement dans sa supériorité calorifique par rapport au charbon
et dans les avantages qui résultent de son emploi comme combustible
pour produire la force motrice l'aide de la vapeur d'eau, mais encore
et surtout dans l'utilisation de ses dérivés, directement comme généra-
teur de force motrice dans les moteurs de grande puissance et combustion
intérieure.
Dans ces moteurs, le pourcentage de transformation en énergie
mécanique, de Pénergie calorifique accumulée dans le pétrole et ses dé-
rivés, est bien plus important que dans les machines vapeur
l'aide de la vapeur d'eau, on ne iransforme, dans les meilleures cons-
tructions, en énergie mécanique, que au maximum de la puissance
calorifique du charbon.
Dans les machines combustion intérieure, la consommation du
combustible, liquide ou gazéiforme, par cheval-vapeur et par heure est
assez réduite comme l'indique le tableau suivant :

Gaz
Pétrole Benzines

Puissance calorifique . calories 5000 10.500 11.000


Air nécessaire pour la
combustion m.c. ou kgr. 8,5 16-22 -70
Combustible consommé 5 H.P. 0,63 0,55 0,3
(C) par cheval-vapeur et
par heure, en m. c. pour les 10 D 0,57 0,50 0,28
combustibles gazéiformes
et en kgr. pour les corn- 25 0,52 0,46 0,25
bustibles liquides.
50 D 0,48 - -
100
plus
0,47 -
A ce point de vue, le parole acquiert dans l'essor de l'industrie
une place de plus en plus grande et son importance dans la vie éco-
nomique se rapproche sans cesse davantage de celle du charbon.
(1) UHLAND'S Ingénieur-Kalender 191?. II. Teil. 299.

www.dacoromanica.ro
T T.

D'autre part, il faut tenir compte du fait qu'une partie


de la réserve mondiale du charbon se trouve de grandes profondeurs
(plus de 1200 et que son exploitation et son extraction se
tent de sétieuses difficultés, surtout au point de vue de l'aérage et de
l'extraction. Cette réserve ne pourra donc exploitée qu'en raison chi
perfectionnement des moyens techniques.
En présence de cet état de choses, il est probable qu'e0 proportion
de l'épuisement progressif des gisements de charbon qui sont des pro-
fondeurs relativement faibles, il se produira une diminution dans la pro-
duction mondiale du charbon et qu'il en résultera une utilisation bien
plus intensive des autres sources d'énergie, telles que: chutes d'eau
comme générateurs d'énergie hydraulique, pétrole, gaz naturels, etc.

L'apparition sur le marché universel aussi bien du pétrole que de


ses dérivés, a exercé une puissante influence sur le développement
économique et industriel.
Pendant la période 1857 - 1910, la richesse mondiale s'est accrue
de plus de 500 millions de tonncs de pétrole. L'extraction d'une telle
quantité représente une somme de travail assez considérable. Si l'on
admet que la profondeur moyenne est provenue cette quantité n'a
été que de 300 m., s'ensuit que l'extraction du pétrole a exigé une
dépense d'énergie d'environ 150 milliards de tonnes-mtres, sans faire
entrer en ligne de compte la quantité de force qu'ont nécessité le forage
des sondes, le transport des dérivés jusqu'aux centres de consomma-
tion, etc.
En dehors de la technique des sondages, qui a trouvé dans l'ex-
ploitation des gisements de pétrole un vaste champ d'application et de
perfectionnement, ne faut pas oublier qu'elle a donné naissance de
nombreuses industries; outre les pour la distillation et le raf-
finage des dérivés du pétrole, le transport du pétrole par des pipe-line,
le transport l'aide de wagons-citernes, chemin de fer, et dans des
bateaux-tanks, par voie d'eau, sont des industries dont le développement
a suivi de prs l'évolution industrielle du parole.
La longueur totale des conduites servant l'adduction du pétrole
et de ses dérivés dépasse celle de la circonférence du globe ter.-estre.
En ce qui concerne le nombre des wagons-citernes qui circulent sur le
réseau des voies ferrées du monde entier, il est de plusieurs centaines
de mille.
Quant flotte mondiale servant au transport des dérivés du pétrole
elle se chiffrait en 1907, d'après M. GOULICHAMBAROFF, par 522 bateaux
jaugeant 750.000 tonneaux.
Le du transport des liquides en grandes quantités jus-

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION MINIÉRE EN ROUMANIE 133

qu'aux centres de consommation les plus éloignés est issu d'un besoin
et, de méme que d'autres nombreux problémes, il a trouvé sa solution
dans la pratique de l'industrie du pétrole.
D'autre part, les gaz naturels qui accompagnent le pétrole dans
ses gisements, de que ceux qui sont accumulés dans des gise-
ments, tels que ceux des s-Un is d'Amérique, de Kissarm en
Hongrie, etc., représentent une nouvelle source d'énergie dont l'utilisa-
tion va sans cesse croissant.
L'état gazdiforme de ce produit ne permet pas de le transporter et
de le négocier sur le marché universel. Mais dans les régions l'on
tire parti d gaz soit directement, soit en les transformant énergie d'une
autre nature, leur utilisation a donné naissance un important déve-
loppement économique et industriel et contribué l'accroissement de la
richesse mondiale. Depuis 1882, année l'on a commencé exploiter
les gaz naturels aux Etats-Unis d'Amérique, jusqu'en 1910, la richesse
de ce pays a proité de l'utilisation de plus de 155 milliards de mtres-
cubes de gaz. Or, si l'on admet le prix moyen de 20 fr. par 1000
on voit que le profit s'est traduit, pour cette période de temps, par
une somme de plus de 3 milliards de francs. En plus, par la séparation
des essences legères (gasolines) l'aide des compresseurs, on a
alisé des bénéaces de millions de francs.

2. L'UTILITE DE LA STATISTIQUE MINIERE POUR L'ETUDE


DES GISEMENTS

La statistique nous donne une idée réelle de l'évolution


industrielle, commerciale et économique des produits sur le marché
mondial. C'est elle que nous devons les données qui permettent d'ap-
précier, de que de faire une juste interprétation des problèmes
ou phénomènes économiques et sociaux que souléve l'évolution indus-
trielle et dont la solution devient ainsi plus facile.
Une statistique minire mondiale exigerait que les données colligées
pour les divers pays permissent entre elles une comparaison; mais celle-ci
n'est pas facile actuellement, cause du manque d'uniformité dans la &no-
mination des produits et dans les unités de poids et mesures, qui
rient beaucoup d'un Etat Pautre. Pour réaliser l'uniformité, (audrait:
1. Dresser une nomenclature uniforme des dérivés du pétrole pour
tous les pays, chaque produit étant défini par ses propriétés chimiques
et techniques.
2. Unifier les unités de mesure du parole et de ses dérivés, ou
du moins faire figurer dans les publications statistiques des pays qui
n'ont pas le métrique, et côté des valeurs exprimées en unités

www.dacoromanica.ro
ET T.

du en vigueur dans un pays, les valeurs correspondantes


formées en de poids du systèrne métrique.
Le premier desideratum sera la suite des travaux des
missions instituées pour les divers pays, lors du III-me Congrés Interna-
tional du Pétrole tenu en 1907 Bucarest, afin d'établir et de proposer,
pour les du parole, une nomenclature uniforme pour tous les pays
et d'unifier les méthodes d'analyse, l'effet de caractériser les produits.
En ce qui concerne le ayant trait l'unification des
de mesure, il en a été également fait part lors des débats du
mais il n'a été fait jusqu'ici aucune démarche pour qu'il
soit
Actuellement, les de volume varient presque d'un pays
l'autre et dans un seul pays, suivant la nature des produits.
Aux Etats-Unis d'Amérique on emploie comme nationales
de volume le «gallon» et le «barrel» ; Angleterre ce sont les
de volume, mais d'une autre capacité. Par exemple, un «gallon»
anglais contient 3,785 litres, tandis qu'un «gallon» américain en comporte
4,544. Un américain pour le pétrole brut a une capacité de
42 «gallons» et pour le pétrole raffiné de 50.
Japon, l'unité de volume est le représentant 180,3907 litres.
En Russie l'unité de poids est le (1 poud = 16,38 kgr.), et en
Autriche-Hongrie le quintal métrique (1 quintal métrique= 100 kgr).
En Allemagne il existe un mixte, savoir : les de
poids pour la production du pétrole et le commerce extérieur, et les
de volume pour le commerce intérieur.
En Roumanie a adopté les de poids aussi bien pour la produc-
tion du pétrole que le commerce extérieur ou intérieur; néanmoins, les
de volume sont en usage le commerce en du lampant.
Le mesurage du pétrole et de ses d'aprés le volume,
sente des inconvénients, cause de la grande variation du poids spéci-
fique des produits, aussi bien d'une l'autre que d'aprs la na-
ture du produit, de môme que par suite de la variation subie par
volume du pétrole et de ses sous l'influence de la temperature.
Les desiderata ci-dessus et qui furent exprimés lors du
Congrés International du Parole, sont donc pleinement justifies;
ils peuvent aussi étre suffisamment documentés pour qu'on puisse voir se
réaliser une unification, non seulement dans la nomenclature des du
pétrole, mais encore dans les méthodes d'analyse et les de mesure.
* *
La statistique et en particulier celle du pétrole et des
gaz naturels, présente de t de nombreux problèmes d'ordre
scienti

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION MINIRE EN ROUMANIE 1.35

L'accumulation des hydrocarbures dans des gisements doit étre en


rapport de causalité avec la tectonique des régions pétrolifères, et la
coordination des données statistiques pourrait, ce point de vue, fournir
des indications utiles sur les plus favorables conditions d'accumulation
des hydrocarbures.
n'est pas sans intérét pour l'étude de la migration des
bures et de leurs conditions de gisement, d'établir le rôle qu'ont jouer
les gaz pendant l'époque l'écorce terrestre a subi des mouvements
de nature tectonique. Pour s'en rendre compte, faudrait connaître, au
moins approximativement, proportion existante entre les hydrocarbures
gazéiformes et les hydrocarbures liquides dans un gisement.
Une statistique du parole et des gaz, dressée pour tous les gise-
ments et pour une longue période de temps, nous vaudrait un pré-
cieux matériel pour l'étude des nombreux problmes et
techniques.
Comme exemple, nous allons indiquer quelques données sur le
gisement dc parole et de gaz de la région de a.
Jusqu'au commencement de 1911 ce gisement aait exploré sur une
superficie d'environ 180 hectares, dont 100 environ étaient en partie
exploités et partiellement en cours d'exploitation.
On connaît trois horizons compris entre les limites de
profondeur, partir de 80 m., dans la partie E, vers la vallée de la
Do tana, et 650 m. l'W de la région, du côté de Po'iana.
Nous admettons que ces trois horizons sont uniformément
sur toute la superficie du périmètre en exploitation ; les
coupes géologiques de quelques sondes, l'épaisseur totale du sable
trolifère peut étre estimée un minimum de 10 en moyenne.
Dans ce cas, au périmètre en exploitation de 100 hectares corres-
pond un volume total de gisement de 10.000.000 de m3.
A en juger par la productivité des sondes, les sables ne consti-
tuent pas une roche compacte dans les horizons pétroliféres, mais ils
dans la masse fluide (L. MRAZEC), et, dans ce cas, nous admet-
tons que le degré de porosité de l'horizon pétrolifère, ou le volume
occupé par la masse et gazeuse, représente du volume total
du gisement, ce qui est une supposition favorable pour la richesse d'un

Par conséquent, le volume occupé par le parole, dans les horizons


qui se limitent au périmètre de 100 hectares, figure 5.000.000 de m3,
volume qui représente 4.250.000 tonnes, le poids spéciaque du parole
de Câmpina étant en moyenne de 0,850.
Un tel gisement présente une productivité moyenne de 42.500 tonnes
l'hectare. En fait, le gisement de Câmpina accuse des variations en

www.dacoromanica.ro
136 ET T.

plus ou en moins; pour certaines parcelles exploitées, le rendement


moyen l'hectare s'est chiffré par 56.000 tonnes (1).
De 1896 la fin de 1911, la production s'étant totalisée, en chiffre
rond par 2.350.000 tonnes, s'ensuit que le périmétre seul de
hectares comporterait encore une réserve d'environ 1.900.000 tonnes.
A l'aide des données statistiques sur la production des gaz on peut
se rendre compte, d'une manire générale, des conditions de gisement
C'est peine la fin de 1909 qu'on a commencé capter les
gaz, en leur donnant une utilisation technique comme combustible.
cette date, les gaz de parole se dégageaient l'air libre
et le volume des gaz perdus par les sondes, pendant toute la période
d'exploitation de 1895 jusqu'en 1909, période pendant les
tions ont été violentes et trés nombreuses, doit avoir été assez considé-
rable. A défaut de données statistiques sur la production des gaz, pour
cette période, nous allons toutefois essayer de l'évaluer, en faisant une
supposition qui est certainement au-dessous de la réalité.
Le volume des gaz captés, de mai 1910 décembre 1911, l'exploi-
tation de la soc. est évalué environ 85.000.000 m3.
La production des gaz de la région de ampina-Poiana
varie entre 3.500.000 m3 et 4.000.000 de m3 par mois.
Admettons que la quantité des gaz qui se sont du gisement
pendant plus de 15 années d'exploitation, 1895-1910, représente, la pres-
sion ordinaire, un volume deux fois plus grand seulement que celui des gaz
captés dans l'espace d'un an et huit mois, soit de mai 1910 décembre 1911.
Dans cette hypothése et sans tenir compte du rendement futur
des gaz l'épuisement complet du gisement dans le périmètre de
100 hectares, rendement qui est assez important, il s'ensuivrait que le
gisement devait receer une quantité de gaz qui, sous pression ordinaire,
représenteraient un volume d'au moins 250.000.000 de Le volume
éccupé par les gaz dans le gisement étant réduit 5.000.000 de
c'est-à-dire du volume initial, il en résulterait, d'aprés la loi de BOYLE-
MARIOTTE et en admettant pour les gaz une distribution uniforme, qu'ils
doivent étre sous une tension d'au moins 50 atmosphéres.
En réalité, la tension des gaz dans le gisement doit bien plus
considerable, non seulement par suite de la grande quantité de gaz contenus
dans un volume mais aussi de la compressibilité des gaz
des pressions trés élevées, qui e t pas la loi de BOYLE-MARIOTTE
et qui diminue quand la pression augmente.

(1) V. eContributiuni la studiul exploatArilor de petrol in ;

Région de Câmpina, 1911.

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION MINIRE EN ROUMANIE 137

La relation de constante, entre le volume et la


ression p d'une masse gazeuse dans un changement d'état adiaba-
ti et o le k est plus grand que l'unité pour tous les gaz,
peut appliquée dans le cas considéré.
En partant du volume initial des gaz dégagés, volume mesuré sous
la pression ordinaire d'une atmosphere et pour k=1,41 il en résulterait
une diminution du volume des gaz du volume initial,
correspond une augmentation de la pression, de atmosphere,
viron 240 atmospheres. Par conséquent es gaz ent s
ans le gisement sous une pression d'au 'moins 240
En ce qui concerne la production des gaz avenir, dans la région
de ampina-Poiana, faut mentionner qu'actuellement, une exploi-
tation de plus en plus intensive et qui dure depuis plus de 15 ans, alors
que l'on compte plus de 200 sondes rroductives, en grande partie
éruptives, bien qu'un volume considérable de gaz soient dégagés du
gisement, les sociétés qui travaillent dans cette région, arrivent cependant
capter un volume approximatif de 170.000 de gaz, par rapport une
production moyenne de parole de 800 tonnes par jour. Cela représente
pour la production des gaz un poids d'environ 125 tonnes, soit peu
en poids de la production journalière du parole.
Ces données attestent qu'une grande quantité d'hydrocarbures ga-
zaformes sont accumulés dans les gisements de parole bien conservés.
Dans le méme ordre d'idées, n'est pas sans intéra d'ajouter
quelques données statistiques sur la production des gaz naturels des États-
Unis d'Amérique, par rapport la production mondiale du parole.
La production des gaz naturels ttats-Unis, pendant 28 années
d'exploitation, de 1882' 1910, s'est élevée environ de
milliers de ou approximativement 124.000.000 de tonnes (1000
de gaz sous pression ordinaire peu 800 kgr.).
Une telle quantité représente environ 25Ve en poids de la produc-
tion mondiale du parole, extraite pendant 53 années, de 1857 1910,
production qui est évaluée environ 500.000.000 de tonnes. Cette
tion ne comporte pas la quantité de gaz des gisements mondiaux de parole.
Par ces exemples isolés nous avons essayé de mettre en évidence
non seulement l'importance, au point de vue 6conomique, des hydrocarbures
gazéiformes accumulés soit isolément dans des gisements de gaz, soit
l'état de dissolution dans les hydrocarbures liquides des gisements de
trole, mais encore et surtout l'utilité des données statistiques pour l'étude
des gisements et la contribution qu'elles peuvent apporter recherches
entreprises pour la solution des problèmes de caractère

www.dacoromanica.ro
138 I. ET T.

B. LA PRODUCTION DU DANS LES CARPATHES


ROUMAINES

lon M. MRAZEC, les gisements de parole exploitables des Car-


pathes roumaines appartiennent aux trois ou systmes geologiques
suivants :
1. Le Paléogène,
2. Le et
3. Le Pliocene.
On constate dans chacune de ces que, d'habitude, deux ou
plusieurs étages geologiques des gisements de parole exploi-
tables. Ainsi, dans le Paléogne, Feuvent également pétrolifères :
et une partie du Salifère tertiaire, savoir : le Sa-
inférieur, qui appartient l'Oligocène.
Dans le : la Formation de l'Oligocene supérieur,
jusqu'au Sarmatien inclusivement.
Dans le Pliocene, les étages : Méotien, Dacien et Levantin.

I. LA PRODUCTION DU PETROLE D'APRES LES FORMATIONS

Le Paléogène.
a) L'Eo c n e. Les gisements de appartenant PEocne sont
restreints la nappe marginale du Flysch de Moldavie. Les roches du
Flysch pétrolifere sont en formées de grés durs de faible
Forosité, de sorte qu'il n'a pas pu s'y accumuler d'aussi grandes quan-
tités de parole et de gaz que dans les sediments
D'aprs M. MRAZEC, il est possible qu'il ait existé des conditions
propices l'accumulation de grandes quantités parole, aussi bien sur
les lignes de refoulement de la nappe marginale grandes pro-
fondeurs.
L'écoulement du parole vers le point la couche est perforée
se fait plus lentement, tant cause de la resistance que le parole ren-
contre travers les parois de la roche que par suite de la tension
lativement faible des gaz.
Les gisements de parole exploites m i,
Co m än sa, D oft e an a et e, de Targu-Ocna (tous
dans le district de Bacäu), appartiennent cette formation.
Tous ces chantiers sont groupés dans la montagneuse des
Carpathes moldaves. L'altitude, au-dessus du niveau de la mer, de la zone
occupée par les sondes et les puits de chaque chantier oscille entre les
limites indiquées ci-contre:

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION EN ROUMANIE 139

au-dessus du de la mer Profondeur


xima des sondes
Limite inférieure Limite supérieure productives
de Tazlau) 470 métres 580 493
Moineti 500 530 602
Comhnqti-Tisa 480 530 551
Dofteana 300 380
Mosoare 280 320 160
Dans cette formation, la profoideur des sondes productives variait,
la de l'année 1911, entre 160 m. au minimum et 903 m. au ma-
ximum.
La production est faible mais dure longtemps. En 1911, il a été
enregistré tonnes, dont 9.813 ou provenant de sondes, et
1.730 ou provenant de puits.
Cette méme production représente peine du rendement
total des Carpathes roumaines en 1911.
La proluction pendant 9 ans, soit de 1903 1911, s'est totalisée
par 51.876 tonnes, figurant 1.921.132 fr.
La moyenne annuelle par sonde productive ) a augmenté pen-
dant la période 1903-1911. Elle a cependant été faible en 1911,
car elle s'est chiffrée par 377,4 tonnes.
La moyenne annuelle du rendement par sonde productive, pour les
Carpathes roumaines en 1911 'ayant été de 1.609 tonnes, il s'ensuit
que le rapport 0,235.
b) L ' Oli én e.-Les gisements oligocènes de pétrole se rencon-
trent dans la partie E de la nappe marginale du Flysch de Moldavie, de
que dans de Vleni, qui appartient aussi la nappe mar-
ginale du
L'Oligocène de la nappe marginale est plus riche en pétrole, car
les couches de sont bien plus développées et plus sablonneuses
que dans PEocne. C'est surtout dans l'Eperon de enari,
que les couches de l'Oligocène,-formées de sablonneux grande
porosité, pincées et plissées dans le Salifére tertiaire et recouvertes d'une
couche protectrice pliocéne,-sont dans des conditions favorables
l'accumulation des hydrocarbures.
Les gisements de pétrole exploités dans la
partie E de la région montagneuse de la Moldavie, ainsi que de
Buenari et de de la région des Subcarpathes
de la Munténie, appartiennent formation oligocène.
L'altitude, au-dessus du niveau de la mer, de la zone o se trou-
vent les sondes et les puits, varie, pour chaque chantier, entre les limi-
tes indiquées ci-contre:

www.dacoromanica.ro
140 ET T. PORUCIK

Altitude au-dessus du niveau de la mer


Limite inférieure Limite supérieure
Solonti-Stanesti + 480 mètres + 550 mètres
Bustenari + 450 » 580 »

A la fin de 1911 la profondeur des sondes productives a oscillé,


dans cette formation, entre 101 et 633 mtres.
La production de POligocne, dans l'Eperon de
dans la klippe oligocéne de Bustenari, a été assez importante. Pendant
la période 1903-1906 elle a représenté plus de de la production
totale des Carpathes Le maximum du rendement a été atteint
en 1906 s'est. traduit en effet par 422.512 tonnes figurant de
la production des Carpathes roumaines au cours de Pannée en cause.
Depuis .1906 et la suite d'une exploitation intensive faite
tenari pendant la période antérieure (1903-1906), la production de
l'Oligocéne est allée en déclinant. En 1911, elle a accusé 168.155 ton-
nes, représentant 10,88Vo de la production des Carpathes roumaines.
Dans cette formation la klippe oligocène de Bustenari a fourni,
pendant toute la période, la majeure partie de la production, soit, en
chiffre rond, de 96 de celle de l'Oligocène.
La production totale de la klippe oligocène de Bustenari, depuis
qu'on a commencé l'exploiter et la fin de 1911, est
évaluée 3.096.560 tonnes, dont 2.631.655 extraites de 1903 1911.
Si l'on admet le prix moyen de 35 fr. par tonne, il s'ensuit que la
production de la klippe oligocène, la fin de 1911, représente une
valeur de 108.379.800 fr. Cette somme ne comporte pas la production du
Méotien du chantier de Bustenari.
Si nous faisons entrer en ligne de compte cette derniére, qui, de
1903 1911, s'est chiffrée par 788.816 tonnes, la production du chan-
tier de Bustenari, 1911, se totalise par 3.885 376 tonnes, qu'on
peut évaluer environ 136.000.000 de francs.
La moyenne annuelle par productive sise dans l'Oligocéne
a été de 1.118 tonnes en 1903 et elle s'est élevée 1639
tonnes en 1905, époque elle a atteint son maximum.
moyenne n'a cessé de décroître et en 1911 elle n'était plus que de 436,8
tonnes. Le rapport qui se traduisit en 1905 par 1,043 est devenu
ensuite inférieur l'unité et en 1911 il n'était plus que 0,272.
Le
Sali e.- La Formation salifère est représentée par plusieurs
étages, depuis supérieur jusqu'au Sarmatien inférieur
clusivement. En ce qui concerne les gisements de cette forma-

www.dacoromanica.ro
LA PRODUCTION EN ROUMANIE 141

tion est en général riche en traces de parole, car le est la pdn-


cipale roche-mére du pétrole de tout le carpathique.
La production en est faible, car les conditions générales d'accu-
mulation n'ont pas été favorables la formation d'un riche gisement
de pétrole, du moins dans le Salifére des vallées de la Prahova et de
la Provita, qui a été 800 de profondeur.
Les gisements de pétrole exploités â n ârj 1, T e
ni (Moldavie), C oli b a 1-R e a (Munténie), de méme que ceux
exploration de a- Gr o (Moldavie), b, Pu-
ci -V fu r i (Munténie) appartiennent au Salifre tertiaire.
L'altitude au-dessus du niveau de la mer pour chacune des
localités précitées, entre les limites ci-dessous :
Altitude au-dessus du niveau de la mer
Chantiers Limite inférieure Limite supérieure
300 + 350 métres
Tetcani 300 350 »
300 300
Colibasi + 435 470
Res,ca-Malu Rosu + 430 + 480
La profondeur des sondes productives de cette formation variait,
la fin de 1911, entre 152 et 887
La production a été faible pendant la période 1903-1911 ; elle a
les variations suivantes : 6.902 tonnes en 1903 et 9.446 tonnes
en 1911. En ce qui concerne cette année, elle ne représente que
de la production des Carpathes roumaines.
La production totale pendant la période 1903-1911 a atteint 73.447
tonnes, d'une valeur de 2.765.678 fr.
La moyenne annuelle par sonde productive est faible ; le ma-
ximum a été obtenu en 1905, soit 676,6 tonnes, et le minimum en 1911,
soit 231,3 tonnes. Pour Pannée 1910 cette moyenne a été de 263,7 tonnes.
Le rapport a été inférieur une pendant toute la période
1903 - 1911 et il y a eu, en général, régression jusqu'en 1911, année
il accuse â peine 0,144.
b) e n ne s'est pas montré riche en pétrole, aux
droits jusqu'ici explores.
Dans certaines peu dhloquées, le Sarmatien est de
roches qui ne sont pas dans des conditions favorables une migration
intensive une accumulation. D'autre part, dans les fortement
disloquées, les couches sarmatiennes se trouvant dans le voisinage
diat des couches du Salifère, qui forment la roche-mére du pétrole et

www.dacoromanica.ro
ET T.

qu'il recouvre, les hydrocarbures ont y migrer, sans toutefois s'y


arréter (L. MRAZEC).
Les gisements pétrole exploités a n (district de Bacäu) et
ceux qui le sont er la Praho/a) appar-
tiennent au Sarmatien (1).
L'altitude des localités au-dessus du niveau de la mer, aux points
ou exploités, varie entre les limites qui suivent :
Altitude au-dessus du niveau de la mer
Limite inférieure Limite supérieure
Casin + 330 métres 400
Apostola1;e-Popesti 290 + 330
La profondeur des sondes productives a varié, la fin de 1911,
entre 170 et 305
La production a été en continuelle décroissance et en 1911 elle
s'est peine élevée 306 tonnes, soit 0,02°/e la production des Car-
pathes roumaines. Le recul constaté dans la faible production du Sar-
matien provient aussi du fait qu'il n'a pas été fait de nouveaux travaux.
La production provient des anciennes sondes, (trois en tout) qui sont
peu productives.
La production totale, pendant la période 1903-1911, chiffrée
par 4.391 tonnes, représentant une valeur de 163.591 francs.
La moyenne annuelle par sonde productive est la plus faible
des moyennes se référant aux formations géologiques. Pour Pannée
1911, cette moyenne (ma) a été de 92 tonnes, alors que la moyenne
annuelle par sonde productive pour les Carpathes roumaines s'est
élevée, en cette méme année, 1.609 tonnes. Le rapport pour
Pannée 1911 représente peine 0,057; il a été inférieur
une unité
pendant toute la période 1903-1911 et en effet il a oscillé entre un
minimum de 0,048 en 1903 et un maximum de en 1905.

Le

a) Le én e i n féri ur en).-Cet étage, de méme que


les étages appartenant au moyen et supérieur Dacien,
Levantin) se présente avec un faciés rableux, fait qui a permis l'accu-
mulation du pétrole et des gaz en grande quantité. Ces étages contien-
nent d'ailleurs les plus riches gisements de pétrole.
(1) Une partie du gisement d'Apostolake appartient probablement au Sar-
matien, mais une partie appartient au Méotien. Le classement de la production
ne pouvant pas se faire actuellement, celle du chantier a été passée provisoirement
comme appartenant toute au

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION MINIRE EN ROUMANIE . 143

Méotien n'est pétrolifere que dans la région subcarpa-


thique et sculement vers le Sud, dans voisinage immédiat de la nappe
marginale du Flysch.
Dans région de Gura-D i,
dire I3ustenari-Telega, Câmpina-Poiana, Gura-
le Méotien recouvre directement les roches-meres
aussi se trouve-t-il dans des conditions favorables pour recevoir le pétrole.
Dans le cas o la migration a pu se faire jusiu'aux couches pliocenes
plus jeunes, on remarque, en certains points, que bien que le Méotien
soit fréquent dans les couches de sable, il ne manifeste plus la méme
abondance (L. AZEC).
gisements de pétrole exploit& dans les zones de
ura esei, ea-Bo sti,
Mati (district de la Prabova), Särata-Monteoru,
Be a-P oli ci or i-Arbhn as (district de Buzäu) appartiennent au Méotien.
Dans de ces localités, l'altitude au-dessus du niveau de la
mer est entre les limites suivantes :
Altitude au-dessus du niveau la mer
Chantie s Limite inférieure Limite supérieure
Bustenari (Méotien) + 420 + 570
ampina-Poiana 375 445
Poiana-Vräjitoarea 390 535
Gura-Drägänesei 390 » 420
Recca 315 375
Bordeni 403 470
380 + 400
Matita-Ochisor 290 + 340
Särata-Monteoru 270 325
Arbanas-Berca-Policiori 270 350

La profondeur des sondes variait, la de 1911, entre les


limites 80 et 792
La production est allée croissant pendant la période 1903-1911 ;
elle a varié entre 154.687 tonnes en 1903 et 572.796 tonnes en 1911.
En ce qui concerne cette dernire année, elle a représenté de
la production totale des Carpathes roumaines.
La production totale du Méotien, au cours des 9 années de la
période 1903-1911, s'est élevée 2.976.108 tonnes, représentant une
valeur 114.061.348 francs.
La moyenne annuelle du rendement par sonde productive (m,) a
oscillé pendant cette période, entre 1381,9 tonnes (1910) et 1868,6 tonnes
(1907). Pour 1911 elle a été de 1533,8 tonnes.

www.dacoromanica.ro
144 ET T.

Le rapport hormis quelques variations, s'est maintenu près d'une


unité. a atteint le maximum de 1,313 en 1903 et le minimum de
0,875 en 1906. Ce rapport est évalué 0,956 pour Pannée 1911.
Le moyen et supérieur.(Pontien, Dacien et
Le anti n). M. MRAZEC, ces étages ne deviennent en général
pétrolireres que sur les lignes di re s, lignes de percement, o la roche-
est entrée en contact plus intime avec elles. Les gisements
actuellement en exploitation des zones de
de Pädure-Moreni-Gura Ocnitei, etGlodeni-Doicei
appartiennent cette formation. gisements sont d'habitude irréguliers
et se déploient sur une ligne de dislocation; en certains points, comme
par exemple, i, ils sont d'une abondance considérable.
L'étage le plus riche étre le Dacien, qui contient aussi des
couches de lignite. Le Pontien n'est pas riche couches de sable et
le Levantin ne présente pas en général des conditions favorables la
conservation des hydrocarbures, car il est pauvre en couches de roches
argileuses et exposé la circulation des eaux.
L'altitude au-dessus du niveau de la mer est comprise entre les
limites suivantes :
Altitude au-dessus du niveau de la mer
Limite inférieure supérieure
Tintea 270 mètres 310
Báicoi 320 + 330
de + 320 420
Moreni 265 330
Gura Ocnitei 285 + 350
Glodeni + 340 390
-I- 450 450
La profondeur des sondes productives dans cette formation a
cillé entre 70 m. et 1.062 m. (1).
La production a suivi une marche ascendante pendant la période
1903-1911 ; est passée de 27.703 tonnes en 1903 783.053
tonnes en 1911. Ce dernier chiffre figure de la production des
Carpathes roumaines 1911. La progression est due surtout l'exploi-
tation de plus en plus intensive du riche gisement de ni.
La production totale du moyen et supérieur, pendant les
9 années de la période 1903-1911, a été de 3.138.729 tonnes, d'une
valeur de 102.465.045 francs.
(1) En 1911 l'horizon pétrolifre a rencontré Filipe t i-d e-P ur e,
une profondeur de 1062 m.

www.dacoromanica.ro
LA PRODUCTION 145

La moyenne annuelle du rendement par sonde productive (ms) a


subi un mouvement ascendant. La moyenne la plus élevée revient
Pannée 1910, soit 5.592,1 tonnes, tandis que la moyenne annuelle du
rendement par sonde productive dans les Carpathes roumaines a été,
pour la méme année, dc 1.539 tonnes.
Le rapport qui accusait 0,824 en 1903, a rapidement progressé;
A partir de 1905 il devient en effet supérieur Punité et en 1911 il
est évalué 3,285.
Les tableaux de la fin relatent les données statistiques pour la
période 1903 1911, par chantier et par formation géologique.

Si nous jetons un coup d'ensemble sur la production totale


par formation géologique, pour la période de 9 années 1903 - 1911, on
constate résultats suivants :
Production totale pendant la période 1903-1911
Formations géologiques Tonnes Pourcentage Valeur totale
en francs
supérieur 50.876 0,580/0 1.921.132
Oligocène 2 670 349 29,95 100.912.419
tertiaire 73.447 0,82 2.765.678
Sarmatien 4.391 0,06 163.591
2 976.108 33,38 114.061.348
Pontien, Dacien, Levantin . 3.138.729 35,21 112.465.045
Total pour les Carpathes
roumaines 8 914.900 100,00 332.289.213
Le tableau ci-dessus atteste que sur la quantité de 8.914.900
nes, représentant 9 ans la production des Carpathes roumaines,
pendant la période 1903-1911, le rendement de et du
Pliocène est représenté par 98,54Ve et celui de et du
(Salifère tertiaire et Sarmatien) par
La production moyentie par sonde productive et par année pour
les diverses formations géologiques, pendant la période 1903-1911, est
relatée dans les tableaux statistiques, o est également désignée, la
valeur de cette moyenne pour les Carpathes roumaines (Md.
En résumé, en ce qui concerne la répartition des gisements de
pétrole de diverses formations géologiques des Carpathes roumaines, les
données statistiques confirment la conclusion générale suivante tirée
rieurement par M. que les gisements les plus riches
se
rencontrent dansles ppes de ocelui-ci
sente un sablonneux, de méme que dans le Pliocne

An uarul al Vol. V, Fasc.

www.dacoromanica.ro
146 I. ET T. PORUCIK

inférieur (Méotien) et le supérieur (Pontien, Da-


cien, Levantin).
Dans le inférieur, les gisements de pétrole occupent de
vastes étendues et ils sont assez riches. Dans le moyen et su-
périeur, ils se sont concentrés sur des lignes étroites, irais très riches
en pétrole.
L'Eocène, le tertiaire et le Sarmatien ne renferment pas,
d'habitude, du moins aux profondeurs explorees jusqu'ici, de riches
gisements de pétrole.

LA PRODUCTION DU PAR TECTONIQUES


ET ZONES DE GISEMENTS
Au point de vue de la distribution des gisements de pétrole par
tectoniques, M. MRAZEC a distingué dans les Carpathes roumaines
les groupes suivants:
LES GISEMENTS DE LA NAPPE MARGINALE DU FLYSCH groupés dans
les deux tectoniques suivantes:
a) Gisements de la nappe marginale du Flysch de
b) Gisements de l'Eperon de Väleni.
2. GISEMENTS DES NAPPES OCCIDENTALES DU FLYSCH.
3. GISEMENTS DES SUBCARPATHES.
Ces derniers sont groupés dans les trois régions suivantes:
a) Gisements des Subcarpathes scptentrionales.
Gisements des Subcarpathes du Sud-Est.
c) Gisementsdelarégion méridionale subcarpathique.
Ces derniers sont divisés en gisements de la partie orien-
tale et gisements de la partie occidentale.
Les tableaux de la indiquent les données statistiques pendant
la période 1903 1911, groupées par régions tectoniques et zones pétro-
liféres. Ici, nous en donnons un
1. LES GISEMENTS DE LA NAPPE MARGINALE DE FLYSCH.
a) La nappe marginale duFlysch deMoldavie comprend
les gisements paléogènes de Moldavie, groupés dans la région monta-
gneuse. A ce groupe appartient egalement le gisement en partie
de Hârja-Grozesti, qui affleure dans une fenétre du ter-
tiaire de l'autochtone, dans la nappe marginale du Flysch.
Les gisements de la nappe marginale du Flysch de Moldavie sont
nombreux, mais ils sont peu riches.
b) L'Eperon de Váleni comprend les gisements paléogènes de
la nappe marginale du Flysch de l'Eperon de Váleni. Le plus im-

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION EN

portant de ceux-ci est le gisement oligocéne de nari, l'extré-


mité occidentale de l'Eperon.
2. LES NAPPES OCCIDENTALES DU FLYSCH comprennent le gise-
ment de e a, qui est trés peu exploré.
La production de toute la nappe marginale, pendant les 9 années
h période 1903-1911, se présente comme suit :
Profondeur
PRODUCTION
1903 1911 sondes
GROUPE DES GISEMENTS .

Tonnes de produc-
de

1. Nappe marginale du Flysch de Moldavie . . . 89.358 0,99% 903


2. Eperon de V 2 632.976 29,53 n 683
3. occidentales du Flysch pea) . . 20 -
Total . . 2.722 354 30,54n -
Ces données confirment par suite la conclusion exprimée par M.
MRAZEC dans son étude sur «les Gisements de : qu'en Mol-
davie la nappe arginale n'est pas trés riche en pétrole, du moins aux
profondeurs explorées jusqu'ici, mais que l'Ep on de i recéle de
trés puissants gisements qui, pendant la période ont produit
environ un tiers de la production totale de la Roumanie.

3. LES GISEMENTS NEOGNES DES SUBCARPATHES

Les gisements des Subcarpathes sont distribués dans la


région des collines qui environnent l'arc carpathique et ils se groupent en
3 tectoniques, savoir
a)Les gisemcnts des Subcarpathesseptentrionales sont
exploités eni-P ol et tcani, district de BacAu. Pendant la
1903 1911 et surtout pendant 'a moitié, la production
a été progrés sensible, mais elle n'a pas &passé 10.000 tonnes par an.
En 1911, la production a été 7.803 tonnes, soit du ren-
dement total de la Roumanie pendant cette méme année.
b) Gisements des Subcarpathes du Sud-Est. Ces gisements
ne sont exploités qu'en un seul endroit: n. Mais les travaux ne
sont pas assez importants pour permettre juger de la valeur réelle
des gisements, alors surtout qu'il n'a été exécuté aucun nouveau tra-
vail au cours la période précitée.
Profondeur d'un puits main.

www.dacoromanica.ro
148 I. ET T. PORUCIK

OGisements néognes des Subcarpathes méridionales.


-Ces gisements sont les plus nombreux et les plus riches. Les sédiments
de cette unité tectonique se sont trouvés, aussi bien par leur faciès sa-
que par les dislocations qu'on y remarque, favorables
mulation de grandes quantités de pétrole. M. MRAZEC a démontré que
cette région est caractérisée par un type de plis diapires,
qui ont facilité la migration du pétrole.
La plupart des gisements néogènes de cette unité se trouvent dans
la régi on ale laquelleappartiennent les suivantes de gise-
ments:Berca-Policiori-ArbAnas,Tega,Sárata-Monteoru,TA-
Salcia, Breaza, Apostolache-Popesti,
tita-Ochisor-MAgura-PAcureti, GornetuCuib,PoianaVerbi-
lAu,Recea-Bordeni-VAlcAnesti,Bustenari-CAmpina-Poiana-
Gura
La région occidentale des Subcarpathes méridionales
porte les lignes de gisements suivantes: Tintea-BAicoi-Moreni-
Gura-Ocnitei, Colibasi-Resca-Glodeni-Doicesti,
Pucioasa-Pietrari, Boldesti-Aricesti-BrAtAsanca-Bucsani.
Le tableau ci-dessous récapitule les données concernant la produc-
tion pendant toute la période de 9 années, soit 1903 1911.
Production 1903-1911 Profondeur des
GISEMENTS
Pourcentage sondes productives
Tonnes de la produc
UNITÉS TECTONIQUES tion de la Minima Maxima
Roumanie
en en mares

1. Nappe marginale du Flysch


de Moldavie . . . . 89.358 97 903
2. Eperon de . . 2.632.976 29,53 » 683
Z
3. Nappes occidentales du
Flysch
Nappe marginale
20 - - --
(1+2+3) . 2.722.354 30,54 81 903
4. Subcarpathes septentrio-
nales (Moldavie) . .
. 41.534 0,46 » 100 887
5. Subcarpathes du Sud-Est
(Sud de la Moldavie). . 4.345 0,06 152 305
. Subcarpathes méridionales
Région orientale . . . 2.935.744 32,94 60 792
occidentale . . . 3.210.923 36,00 70 1.062
Subcarpathes néognes
. 6.192.546 69,46 » 60 1.062
III. Total (1903-1911
8.914.900 100 60 1.062
pour les Carpathes roumaines
L'examen de ce tableau permet constater que parmi toutes les
unités tectoniques de l'arc carpathique de Roumanie, les Subcarpathes

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION EN ROUMANIE 149

nes reclent les plus riches gisements de parole. Leur production


représente pour la période 1903-1911 plus des deux ers du rende-
ment total de la Roumanie.
La production de la e marginal e entire représente pour la
méme période approximativement un ti ers de la production totale de
la Roumanie. Mais elle est en continuelle décroissance, par suite de l'épui-
sement incessant des gisements de l'Oligocène de tenari et parce
qu'il n'a pas été exécuté de travaux â de grandes profondeurs, en d'au-
tres points de la nappe marginale.

III. LA PRODUCTION DES PRINCIPALES ZONES DE GISEMENTS

n'est pas sans intérét de suivre la marche de la production ainsi


que la productivité des gisements de pétrole, les lignes de
partition des gisements actuellement exploités, c'est-à-dire la bande
l'on peut constater une continuation du gisement, indépendant de la
formation géologique o le pétrole se trouve accumulé.
A ce point de vue, nous distinguons les zones suivantes de gise-
ments ou principales de pétrole :
1. ZonedeBustenari-Câmpina-Poiana-GuraDrâgânesei,
(inclusivement l'Oligocne de Bustenari);
2. Zone de Tintea-Bäicoi-Filipesti-de-Pädure-Moreni-
Les autres zones pétrolifères ont jusqu'ici moins d'importance au
point de vue de la productivité; elles sont mentionnees dans tableaux
de que toutos les données statistiques se référant la productivité.

La zone Bustenari-Câmpina-Gura a été cons-


tatée pétrolifère sur une longueur de plus de 20 et sur une largeur
qui, en quelques points, dépasse deux kilomètres, surtout la suite des
travaux d'exploration exécutés au Sud de Bustenari.
La superficie du terrain compris dans zone constatée pétrolifère
la fin de l'année 1911, est évaluée environ 2.000 hectares.
Pendant la période 1903-1911 la production de cette zone est
allée croissant jusqu'en 1907, année o elle a atteint un maximum de
722.047 tonnes. A partir de cette année, elle a baissé et en 1911 elle
s'est chiffrée par 579.280 Au commencement de la période (1903),
la production de cette zone figurait 86,67Ve de celle de la Roumanie,
tandis qu'en 1911 elle était 37,48°/e.
Ces diminutions du pourcentage proviennent, d'une part, de l'épuise-
ment continu du gisement oligocène de ari, dont le déficit de
production n'a pas pu étre couvert par l'augmentation du rendement des

www.dacoromanica.ro
150 TÄNÄSESCU T. PORUCIK

chantiers de a et Poiana, et, d'un autre de l'exploita-


tion des gisements de nouvelles régions pétrolifres eni, Tint ea,
Arbanas.
La moyenne annuelle du rendement par sonde productive est
pass& de 2.025 tonnes en 1904 941 tonnes en 1911. La régression de
cette moyenne est toujours due au chantier de i. Si l'on s'en
tient au gisement de na-P a, on constate que la moyenne
annuelle par sonde productive a été de 3.229 tonnes en 1909 et
de 2.396 tonnes en 1911.
La production totale de la zone, pendant la période 1903-1911,
a été de 5.255.020 tonnes, représentant environ 183.926.000 fr., en base
d'un prix moyen de 35 fr. par tonne.

La zone Tintea-Bdicoi-Moreni-Gura-Ocnitei, est située


plus au Sud de prerni La production de cette zone atteste une
importante progression pendant la période 1903-1911, progression qui
est due loitation intensive de reni et, en partie, celle de
et Tintea.
La production qui avait été évaluée en 1903 27.222 tonnes,
s'est élevée en 1911 824.152 tonnes. Il s'ensuit qu'elle a aug-
menté plus de 30 fois dans de 9 ans. Par rapport la produc-
tion de la Roumanie, celle de cette zone n'a que en 1903,
tandis qu'elle représente en 1911.
Le rendement total de la zone, pendant la période 1903-1911, a
été de 3.158.546 tonnes.
La moyenne annuele du rendement par sonde productive(m,), accuse
également une importante croissance, qui ne se constate pour aucune des
autres zones des Carpathes. Elle est passée de 1.134 tonnes en 1903
5.730 tonnes en 1910 et 5.652 tonnes 1911.
Le tableau ci-dessous contient les moyennes du rendement par sonde
productive et par année (mj, pour les quatre chantiers en exploita-
tion. On peut de la sorte se faire idée de la richesse du gisement en
certains points cette zone pétrolifre.
Rendement moyen annuel par sonde productive (m).
1903 1904 1906 1907 1909 1910 1911
CHANTIERS
T
Tintea 713 684 748 1.087 1 135 921 5.512 4.635 2 553
Moreni
Gura-Ocnitci
..... .
534 313 259 5.286 3.733 1.461 1.348 1.816
4.350 7 776 8.211 9.071 7.727 6.800 8.627
2.196 1.761 1.677 657 1,400 1.397 1.526 1 874
1.279
8.790
3.633
Carpathes de Roumanie . 1.309 1.462 1.572 1.677 1.733 1.475 1.530 1.539 1.609

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCHON EN 151

Il est évident que ces valeurs sont influencées par les conditions
de gisement et de travail ; dans certains localités, comme c'est le cas
coi, les variations de la moyenne proviennent surtout des irrégula-
rités du gisement.

C. LA PRODUCTION DU DANS L'ARC CARPATHIQUE


ROUMANO-GALICIEN

n'est pas sans intérét de connaitre la répartition de la produc-


tion du parole dans tout l'arc carpathique, qui comprend les Carpathes
de Roumanie et les Carpathes de Galicie.
Les gisements de exploités dans ces dernières régions des
Carpathes appartiennent au Paléogène et sont distribués dans la nappe
du Flysch carpathique.
Dans le tableau ci-dessous il est fait mention de la production du
pétrole des gisements de Parc carpathique roumano-galicien,
groupée les grandes unités géologiques.

Arc carpathique roumano-galicien


ROUMANIE ALICIE

..c
Années

Production en tonnes
1903 204.748 6947 182.390 394.085 727.971 6497 182.390 1.121.606
1904 290.669 7340 206.208 504.217 827.117 1.117.786 7340 206.208 1.331.334
1905 395.196 6954 237.848 639.998 801.795 1.196.991 6954 237.848 1.441.793
1906 426.685 6269 457.192 890.146 760.443 1.187.128 6269 457.192 1.650.589
1907 398.850 6935 745.217 1.151 1.175.974 1.574.8 '4 745.217 2.326.976
1908 367.367 9861 1.150.723 1 718.030 2.085.397 9861 773.495 2.868.753
1909 19.357 1.019.816 1.93 545 2.086.342 2.347.714 12.357 L.019.816 3.379.887
1910 197.769 11.294 1.345.885 1 613.425 1.811.194 1.136.822 2.959.310
1903-1910 2.542.656 67.507 4.758.98817.369.151 9.711.097 12.253.753 67.507 4.758.988117.080.248

résulte de l'examen du tableau que dans le carpathique la


majeure de la production provient des gisements du Flysch ar-
pat h i q ue et qu'elle représente, pour la période 1903 -1910, prs de
du rendement total enregistré pendant cette période, tandis que la pro-
duction des ts représente 28%. Néanmoins, la pro-
duction des gisements de cette formation a augmenté parallèlement
l'exploitation intensive des gisements du de Roumanie. Elle
est en effet passée, pendant la période 1903-1910, de 16,26Ve en 1903

www.dacoromanica.ro
152 TÀNÄSESCU ET T. PORUCIK

en 1910, de la production de tout l'arc carpathique rou-


mano-galicien.
rapport l'extension des formations pétrolifres dans l'arc car-
pathique rournano-galicien, est remarquer que le Flysch occupe la
plus vaste étendue de l'arc, tandis que la mation néog e et
surtout le pétrolifère ne s'étend qu'en Roumanie et sur une
zone relativement restreinte de l'arc carpathique.
Le pourcentage important de la production (prs de pour la
période 1903-1910) des gisements des 5 principaux centres en exploi-
tation du Pliocne pétrolifére de Roumanie &note que cette formation
s'est trouvée dans les conditions les plus favorables pour l'accumulation
du pétrole en gisements.
Le tableau ci-dessous donne par année et pour la période 1903 -
production des gisements de pétrole de l'a rc at
an o-g n, exprimée en pourcentage du rendement total
l'arc carpathique :

L'ARC CARPATHIQUE ROUMANO-GALICIEN


Nappes du Flysch carpathique
Miocne Pliocne
Année Production ot
totale en Roumain Galicien
tonnes
Production en pourcentage
1903 1.121.606 18,25 64,91 83,16 0,58 16,26 100,00
1904 1.331.334 21,83 62,12 83,95 0,56 15,49 100,00
1905 1.441.793 27,41 55,61 83,02 0,49 16,49 100,00
1906 1.650.589 25,85 46,07 71,92 0,39 27,69 100,00
1907 2.326.976 17,14 50,53 67,67 32,02 100,00
1908 2.868.753 12,80 59,89 72,69 0,35 26,96 100,00
1909 3.379.887 7,73 61,73 69,46 0,37 30,17 100,00
1910 2.959.310 6,68 54,52 61,20 0,39 38,41 100,00
17.080.248 14,88 56,85 71,73 27,86 100,00

D. COMPOSITION DES ROUMAINS PAR RAPPORT


L'ÂGE GWLOGIQUE DE LEURS GISEMENTS

a été fait de nombreuses analyses de paroles roumains, afin


d'établir leurs propriétés physiques et techniques (1). Prenant pour base
ces analyses techniques, MM. EDELEANU et GANE ont constaté que les

(1) L. EDELEANU et du pétrole roumain; ses propriétés


physiques et techniques, 1905.
L. EDELEANU, en collaboration avec 1. et C. PETRONI: Das
rumanische An. Inst. Géol. 1908. Partie géologique du travail par L. MRAZEC.

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION EN ROUMANIE 153

paroles des divers étages géologiques présentent les caractères sui-


vants :
Les pétroles de l'Eocne sont paraffineux. Ceux de l'Oligocne de
Moldavie le sont également, tandis que le pétrole de l'Oligocène de
Bustenari est presque de paraffine.
Les de la Formation salifre et du Sarmatien sont
légers et paraffineux.
Les pétroles du Méotien peuvent groupés comme suit:
a) Paroles légers et paraffineux, riches en benzines ;
b) Paroles légers, pauvres en ;

c) Pétroles plutôt lourds, pauvres en paraffine.


La composition des pétroles du inférieur serait variable.
Néanmoins, elle se rapprocherait souvent de celle des paroles du Mio-
salifre.
Les paroles du Pontien présentent de nombreuses variations, mais
ils sont depourvus paraffine.
les pétroles du supérieur (Dacien-Levantin) sont en
général lourds et la paraffine en est absente, hormis ceux de
Le tableau qui suit comprend l'analyse des principaux types de
paroles roumains, par localités et formations géologiques ; nous
le reproduisons l'article «Les propriétés du pétrole., M.
le Dr. L. EDELEANU et publié dans l'ouvrage «L'industrie du pétrole de
en 1908».

E. SITUATION RÉCAPITULATIVE DE LA PRODUCTION DU


PÉTROLE EN ROUMANIE ET DE SA VALEUR PENDANT
LA PÉRIODE 1857-1911.

1. La production.

Depuis 1857, laquelle remontent les premières données


statistiques sur la pro luction, la fin de 1911, richesse de la
Roumanie, en ce q ii concerne l'exploitation du parole brut, a augmenté
d'une quantité de 10.993.276 tonnes, représent-Int une valeur d'environ
446 millions de francs. Plus de trois quarts de la production totale de
1857 1911 reviennent la période de 1903 1911, savoir
8.914.900 tonnes, ayant une valeur de 332.289.213 francs.
Pour l'année 1911, la richesse de la Roumanie a progressé, par
suite de l'exploitation du pétrole, d'une moyenne quotidienne de 4.233
tonnes, représentant 147.250 francs.
Comme le n'était utilisé au début que le graissage,

www.dacoromanica.ro
154 I. ET T. PORUCIK STATIS TIQUE DE LA PRODUCTION EN ROUMANIE 155

Analyse des pétroles roumains


DE DISTILLATION D'APRES LA
PHYSIQUES ENGLER Paraffine dans
FORMATION GÉOLOGIQUE LOCA DISTRICT
V Pour cent en volume et poids spécifique Pour cent en poids le lle
- 150° 150° - 300° 300° - C.

P. sp. c. c. P. sp.

Tintea 0,8890 2,68 23,8 0,7720 28,8 0,8520 47,4 19,45 27,60 52,04 présente
0,8165 1,10 5,0
Dacien- a
36,4 33,0 30,6 32,52 32,89 34,59
Moreni a 0,8730 1,41 a
23,8 0,8410 44,5 20,29 30,50 49,21 0,4 o
Le Gura-Ucnitei Dâmbovita 0,8480 1,35 28,8 0,7310 31,4 0,8200 39,8 24,82 30,35 44,83 traces
Glodeni 0,8330 1,17 a
24,5 0,7330 33,4 0,8085 42,1 21,60 32,48 45,92 présente
Prahova 0,8110 1,05 a 35,0 0,7495 46,1 0,8100 18,9 32,45 46,20 21,34
P ontien Matita-Mägura 0,8425 1,66 0,7300 37,5 0,8090 46,0 14,31 36,04 49,65
?

o
Sdrata-Monteoru
Buzäu
»
0,8930 3,27
0,8755 1,96
22° - 48,9 0,8410 51,1 - 46,05 53,95
50,96 traces
16,2 0,7540 36,6 0,8410 47,3 13,95 35,08
Berca-Policiori 1,12 a
34,0 0,7600 45,5 0,8165 29,5 31,82 45,72 22,46 beaucoup.
Prahova 0,8480 1,70 a 19,8 0,7405 35,6 0,8195 44,6 17,27 34,38 48,35 12,0
en Poiana-Câmpina 0,8245 1,22 a 37,7 0,7290 30,5 0,8235 31,8 33,37 30,49 36,14 ?

Gura 0,8515 1,57 24,6 0,7250 28,7 46,7 20,94 27,57 51,49 ?

Recea a 0,8750 1,92 8,8 0,7450 45,0 0,8330 46,2 7,49 42,48 49,67 traces
o Apostolache 0,8280 1,33 0,8170 39,5 24,61 32,07 43,32 9,2
32,5

Casin Bacäu 0,8000 37,6 0,7250 37,1 0,8081 25,3 34,07 37,47 28,46 10,0 a
Câmpuri Putna 7,0 0,7595 52,2 0,8056 40,8 6,33 50,13 43,54 ?

R.-Sárat 0,8755 2,16 40°


au dessus
- - 44 6 0,8340 55,4 - 42,43 57,57 ?

Prahova 0,8040 1,11 34,0 0,7300 41,2 0,8080 24,8 30,87 41,40 27,73 ?

Dâmbovita 0,8390 1,29 37,0 0,7290 25,5 0,8420 31,60 25,80 42,60 ?
o Munténie 0,8870 3,88 a 36,5 52,5 9,33 33,76 56,90
0,7660 ?

Bacäu 0,52 48,5 0,7355 40,0 0,8025 11,5 46,05 41,50 12,45 18,0
vie 0,7915 1,03 35,5 0,8090 24,5 .36,86 26,84 14,8
0,7290

a)
Moldavi e Solonti-Stänesti 0,8400 1,92 a 24,6 0,7270 31,6 0,8200 43,8 21,29 30,84 47,87 a

z Bustenari Prahova 0,8460 1,28 28,8 0,7245 33,0 0,8340 24,71 32,60 42,69 0,3 a
Eperon de a 0,8160 1,40 0,7449 44,0 0,8167 31,5 21,35 44,03 33,51 12,0
V Välcni 0,8185 1,20 a 30,7 32,24 33,35 34,41
35,4 0,7475 34,0 0,8030 ?

Luacesti 0,8725 2,20 56,0 11,84 28,32 59,84 5,9


14,0 0,7370 30,0 0,8230
Moinesti 0,8820 1,98 24° 7,8 0,7669 43,5 0,8270 48,7 6,77 40,78 52,44 12,4
Tisa-comänesti a 0,8490 1,44 19,0 0,7370 41,0 0,8180 40,0 16,49 39,50 44,01 traces
Mosoare 0,8360 1,29 25,2 0,7440 33,2 0,8225 41,6 22,42 32,64 44,94 a

www.dacoromanica.ro
ET T. PORUCIK

on ne recherchait que les variétés d'un poids spécifique élevé et d'une


viscosité.
De tels pétroles se trouvaient d'habitude pres de la surface. L'ex-
ploitation se faisait l'aide de puits main profonds de 30 60
rarement ces puits étaient foncés des profondeurs plus grandes.
Les pétroles légers qu'on rencontrait d'habitude de
fondeurs, étaient, au début, considérés comme sans valeur. les pro-
duits obtenus ensuite de ces derniers paroles trouvant une utilisation de
plus en plus intense, l'exploitation du pétrole de grandes profondeurs
se développa peu peu.
L'extraction de la production totale de la Roumanie représente pour
la période 1857-1911 une somme de travail qu'on peut en
moyenne 3.261 millions de tonnes-mtres (1) soit approximativement
de la somme d'énergie dépensée pour l'extraction de la production
mondiale du pétrole, de 1857 1911. cette année, l'ex-
traction de la production de 1.545.299 tonnes, en supposant qu'elle pro-
vient d'une profondeur moyenne de 300 équivaut un travail
présentant plus de 460 millions de tonnes-metres, ou environ de la
somme de travail dépensée pour l'extraction de la production totale de la
Roumanie de 1857 1911. H va sans dire que la somme totale d'énergie
dépensée dans toutes les branches de l'industrie du pétrole un
chiffre bien plus élevé.
Les données ci-dessus permettent de se-faire une idée approximative
de révolution du travail fait et de rénergie dépensée.
Dans ce qui suit nous allons exposer, en lignes génerales, la si-
tuation de l'industrie du pétrole, rapport production, pendant la
période 1903-1911.
La production du parole en Roumanie, au cours de la période
1903-1911, est passée de 394.085 tonnes en 1903, 1.545.299 tonnes
en 1911 ; elle est par suite devenue 4 fois environ plus grande qu'elle ne
rétait au commencement de la période.
La progression du rendement d'une année rautre n'a pas
uniforme : bien plus importante pendant la moitié la période
(1903-1907), elle a décliné peu peu par la suite, comme le prouve
le tableau qui suit et o sont mentionnés, en dehors du nombre des
sondes et des puits productifs, les oscillations annuelles de la production,
qui sont exprimées en et en pourcentage, par rapport au rende-
ment de rannée immédiatement antérieure :
(1) Dans cette évaluation nous avons supposé que la production de 187.936
tonnes, pendant la période 1857-1879, provient d'une profondeur moyenne de 100
mtres, et la production de 10.808.340 tonnes, pour la période 1880-1911, d'une pro-
fondeur moyenne de 300 mtres.

www.dacoromanica.ro
ATISTIQUE DE A PRODUCTION EN ROUMANIE 157

Pro- Variations annuelles de Moyenne


duction production annuelle par
sonde
.0 totale Pour cent Productive
e Tonnes
Tonnes Tonnes
1903 792 201 394.085 1.309
64 110.132 + 27,9
1904 864 265 504.217 1.462
86 ± 135.781 + 26,9
1905 866 351 639.998 1.572
142 + 250.148 + 39,0
1906 743 493 890.146 1.677
145 + 260.856 + 29,3
1907
1908
686
698
638
752
114
71
1.151.002
1.150.723
- 279
+ 142.822
- 0,01
+ 12,4
1.733
1.475
1909 664 823 1.293.545 1.530
1910 545 856
33
1.345.885
52.340 + 4,0
1.539
90 199.414 ± 14,8
1911 568 946 1.545.299 1.609

L'augmentation rapide de la production, au commencement de la


période, est due surtout au chantier de Moreni qui, mis en exploitation
en 1904, est devenu 1910 et 1911 le premier chantier de Roumanie.
Pour la juste interprétation des chiffres de ce tableau, il faut men-
tionner que pendant la période 1906-1909, l'augmentation annuelle du
nombre des sondes productives revient, pour majeure partie, au
chantier de exploité antérieurement par un grand nombre de
puits main.
Sur tous les puits main situés une distance de 10 15
l'un l'autre, on avait installé, pendant la 1906-1909, des
sondes mécaniques, afin d'exploiter le gisement une plus grande pro-
fondeur, car elle ne pouvait pas étre atteinte par des puits main.
Les sondes forées dans cette région ont eu une production relati-
vement faible, car, d'une part, le gisement avait été en partie exploité et,
l'autre, les sondes étant trop voisines réciproquement.
C'est ainsi s'explique par exemple, la stagnation la production de
1907 1908, bien que constate, d'une l'autre, un surplus de
114 sondes productives.

2. Situation des travaux la fin des 1909 et


A ht fin de l'année 1910 on comptait 30 centres ou localités en ex-
ploitation comprenant 856 sondes et 545 puits proluctifs, dont le
dement, figuré en pourcentage, représentait 97,86Ve les sondes et
pour les puits, par rapport production totale de cette

www.dacoromanica.ro
158 I. ET T. PORUCIR STATISTIQUE DE LA PRODUCTION EN ROUMANIE 159

Situation des travaux dans les chantiers en production, la des années 1909 et 1910.
A 31 A 31 1910
Puits main S on d es
Pro-
Puits main
Production
duction
DISTRICT en en
1909 1910

Tonnes Tonnes

1. Câmpina Prahova 102 - 12 114 81 86 89 256 311.411 104 2 8 114 99 59 115 273 332.950
2. 307 16 99 422 230 81 452 763 383.406 316 20 94 430 317 56 460 833 296.957
3. Bordeni-Recea o 16 3 3 22 34 6 11 10.197 4 34 18 56 35 21 20 76 23.493
4. o 2 -- 2 1 - 2 332 2 - - 2 2 2 - 4 -
5. Gura Drägânesei 15 6 21 - 3 - 3 187 1 - 3 4 1 3 - 4 107
6. Tintea 30 2 1 33 12 28 12 52 115.942 27 - - 27 22 27 26 75 115.890
7. 16 1 6 23 26 9 12 47 20.026 17 . - 8 25 29 4 14 47 26.682
8. Moreni 16 12 - 28 73 19 46 138 373.843 4 6 - 10 87 39 47 173 439.971
9. Apost.-Chiojdeanca s 97 1 2 100 5 1 5 11 1.774 92 2 2 96 6 2 5 13 1.995
10. Matita-Mägura » 27 4 9 40 1 4 - 5 1.362 29 2 7 38 2 3 1 6 1.061
11. 1 - 7 8 1 - 2 3 271 - 4 18 4 - 3 7 272
12. 4 1 1 6 - 1 1 2 213 7 2 9 1 1 - 2 224
13. Poiana de 9 2 1 - - 1 1 12 - - 12 - 5 - 5 -
Drnbovita 46 1 7 54 5 1 3 9 1.968 45 1 7 53 6 4 1.730
14.
15. Resca 13 - 4 17 - - - 166 13 1 3 17 - - - - 164
4 1 5 10- -- - 40 5 1 4 10 - - - - 43
16.
17. Glodeni 5 - 46 51 - -
2 2 2.272 5 - 51 56 2- - 2 1.479
18. Gura-Ocnitei 24 142 14 34 26.345 109 10 21 140 19 9 13 41 37.790
19. Doicesti - - - 1- 1 - - - - - - 3 1 4 1.893

20. Buzäu --- 9 2 11 16.045 - - - - 20 8 28 30.308


21. Berca-Beciu s 29 - - 29 15 5 3 23 384 29 - - 29 21 2 2 25 198
22. Särata-Monteoru » 445 2 39 486 22 2 13 37 8.958 446 - 39 485 22 1 15 38 9.099

78 - 20 98 4 4 17 25 4.279 76 1 21 98 6- 19 25 3.959
23.
24. Tetcani 36 -- 36 6 3 12 21 5.486 - 36 36 10- 11 21 5.051
25. Casin 16 - 4 20 2 - 3 5 417 16 - 4 20 2- 3 5 347
26. Mosoare » 55 1 61 117 1 1 201 87 - 31 118 - - 1 1 142
27. Moincsti 31 - 19 50 5 2 9 16 1.686 35 - 13 48 5 1 10 16 2.163
72 - 58 130 35 1 33 69 2.907 82 - 49 131 35 - 35 70 5.842
28.
29. Comänesti
e

» 18 - 3 21 3 -- 3 23 21 - - 21 3 - - 3 -
30. 189 5 100 294 - 1 8 9 3.402 234 1 56 291 2 10 12 6.075

Total . . . 1.789 60 537 2.386 578 279 7.43 1.293.544 1.832 481 2.394 736 261 823 1.820 1.345.885

www.dacoromanica.ro
160 I. TÂNASESCU ET T.

Situation des travaux d'exploration


A 31 1909 A 31 1910
Puits main Puits main

LOCALITES DISTRICT o
a
sa

Aricesti Prahova 4 2 2 2 2
-
41

Brätäsanca 3 3 1 1 3 3 1 1

Cälinesti-Márgineni . 1 - 1 1 2 3 3 - 3
Filipesti-de-Pädure . 4 1 5 4 3 7 10 10 5 2 7
Brebu 1 - 1

Schiulesti - 1 1 1
Breaza de sus . . . a - 1 1 - 3 3 - -
5 --- 1 1 1 1
Salcea -- 2 2 - 2
Gorn.Cricov-V.-Boului a -- 1 1 2 1 1 1
Tátaru -- - 3 1 4 2 1
Gornetu-Cuib . . . . a 3- 3 3 3 -
1 --
-- 1
a 1
Nucet 5 - 2 2 - 2 - 2

. . . Dâmbovita - 1 1 3 2 5 10 - 10 4 3 '7

Trestia - 1 1 --- - 1 1 --
Räghinesti --
- - 1 1 - 1 1
Bälänesti 2- 2 1- 1 2 2 1 - 1
Tega . 4 4 -
Lopätari --- - -- -- -
Doamna - 2-- - 2 2 2
Doftiana a 10 10 -- - - 10 - - -10
Gärbovana --- 2 2 2 2
Grozesti --- 4- - -4 4 4
2
Seacä 5 --- 1- - - - - 1 1

Total . . . 32 6 38 30 12 42 45 7 52 34 45

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION MINIP:RE EN ROUMANIE 161

Dans les tableaux qui précédent on indique pour le groupe des chantiers
productifs en 1910, la situation des sondes et des puits au 31 décembre
1910 comparativement la situation au 31 décembre 1909, de méme
que la situation travaux dans les localités d'exploration isolées. (1)

3. forés 1907-1911
L'activité dans les forages, aussi bien dans les centres
productifs que dans les localités exploration, ressort de l'examen du
tableau suivant, est indiqué par année le nombre des mtres forés
de 1907 1910.

1907 1908 1909 1910 1911


DISTRICTS ET LOCALITÉS
MÉTRES

istrict de la Prahova
CAmpina-Poiana 11.014 15.588 18.377 13.800 12.336
Bustenari-Recea-Bordeni 41.008 3?.561 21.224 10.943 21.173
Tintca-Bdicoi . . . . 8.229 8.108 6.773 5.607 6.471
Moreni 7.424 14.160 10.896 8.893 18.702
de Pädure . . 296 45 1.364 766 1.933
Autres localités 2.244 2 557 4.775 2.506 3.023

District la Prahova . . . 70.215 73.426 63.409 42.515 63.638


la . 883 1.488 2.381 2.897 2.832
de . 852 696 3.819 5.535 8.372
de Putna . . . 82
de . . 6.072 4.961 2.166 2.214 3.984
de Neamtu . . 216 85 204 100

Total: Roumanie 80.656 71.979 53.2612) 78.908


On constate que la plus intensive activité dans les forages a été
déployée pendant les années 1907 et 1908 et surtout dans les chantiers
de Bustenari, ampina et Moreni dans le district de la Prahova. Pendant
les années suivantes y a eu une régression du nombre total des mares
forés, ce qui est d surtout au chantier de Bustenari, la suite
d'une exploitation trôs intensive dans la partie de N de la zone pétro-
lifôre, le gisement de parole s'approchait rapidement de son épuisement.
(1) Parmi les localités en exploration ce n'est de
qu'on a rencontré, en 1911, la sonde No. 4 de la soc. cAstra un puissant
gisement de parole la profondeur de 1059 mares.
(2) manque les données pour quelques entreprises; le qui con-
cerne 1910 est donc un minimum.
Instil. Geologic al Vol. Fasc.

www.dacoromanica.ro
162 ET T. PORUCIK

est encore remarquer que les sondages pratiqués pendant les


dernires années ont été portés en général de plus grandes profondeurs
que ceux pratiqués dans les années antérieures, ce qui justifie en partie
la regression du nombre des mtres forés.
Malgré cette régression on constate année une augmentation
de la production laquelle a participé surtout la région pétrolifere de
Moreni, o exploite un trés riche gisement.
4. La valeur de la production du pétrole
La valeur de la production du pétrole brut en Roumanie a suivi
une marche ascendante, suivant la quantité extraite; mais, d'autre part,
elle a été influencée par les oscillations des prix de vente du brut.
Dans tous les pays, le prix de vente du brut a été autrefois beau-
coup plus élevé qu'aujourd'hui. Ainsi STRIPPELMANN (1), dans son travail
intitulé «Die Petroleum-Industrie in Oesterreich und Deutschland* et daté
de 1879, indique les prix suivants pour le pétrole galicien, sur place,
l'orifice du puits.

Prix Prix Prix


Année k. 100 k. Année 100 k.

Fr. C. Fr. C. Fr.

1854 30 00 1862 30 00 1870 30 00


1855 30 00 1863 30 00 1871 30 00
.1856 30 00 1864 27 50 1872 28 75
1857 35 00 1865 27 50 1873 27 50
1858 35 00 1866 30 00 1874 20 00
1859 35 00 1867 28 75 1875 20 00
1860 30 00 1868 30 00 1876 41 25
1861 30 00 1869 30 00 1877 27 50

En ce qui concerne a nous n'avons pas de données


précises sur le prix unitaire du brut ; mais il doit avoir varié peu
prés dans les mémes limites. C'est ce que l'on constate en si l'on
une comparaison entre la production annuelle du brut et la valeur
de l'exportation du brut ainsi que de dérivés pendant la période
1859 -1875.
N. STAROSTESCU indique dans le travail précité les chiffres
suivants la valeur de l'exportation du parole brut et de ses dérivés,
les estimations faites par MARTIAN dans les «Analele statistice*,
et les documents que l'Etat fit publier cette époque (2).
(1) STRIPPELMANN, dans : Le pétrole, ses dérivés et ses applications», par
N. Cucu STAROSTESCU, Bucarest, 1881.
(2) N. STAROSTESCU: iPetroleul, derivatele aplicatiunile pages
251 et suivantes, Bucarest, 1881.

www.dacoromanica.ro
DE LA 163

Valeur Valeur
l'exportation du de l'exportation du
Année brut pétrole raffiné du pétrole brut
Francs Francs . Tonnes
1859 150.114 605
1860 150.692 1.188
1861 74.352 2.403
1862 298.840 115.843 3.226
1863 574.787 834.682 3.886
1864 1.123.218 378.594 4.591
1865 ? ? 5.426
1866 587.237 666.471 5.915
1867 395.485 888.195 6.465
1868 690.690 1.362 875 7.062
1869 6.782
1870 ? 11 649
1871 1.197.078 669.260 11.572
1872 992.343 1.163.579 11.878
1873 1.056.003 1.734.721 14.468
1874 938.386 1.356.196 14.350
1875 725 119 1.700.475 15.100

Tota1 9.090.379 126.536

Les anciennes statistiques n'indiquent pas les quantités de parole


brut qui ont été exportées chaque année, mais seulement les
valeurs ces produits. Méme en admettant que le total du brut pro-
duit pendant 14 ans, de 1859 1875, savoir 126.536 tonne.,, ait été
exporté, il en résulterait un prix moyen d'environ 72 fr. par tonne de
pétrole brut pour cette période.
En réalité, ce n'est qu'une partie du brut qui a été exportée comme
telle, car, d'un côté, les anciennes statistiques font mention d'une
tante exportation de pétrole et, de l'autre, faut tenir compte
de ce qu'une partie. de la production a rester dans le pays, pour
subvenir la consommation intérieure. Par conséquent, le prix du pétrole
brut devait étre bien plus élevé.
De prix élevé du pétrole brut ressort des anciennes
statistiques de la direction des Douanes, il est fait mention des chiffres
suivants, en ce qui concerne la quantité et la valeur globales de l'expor-
tation du pétrole et de ses dérivés, pour les années 1879 et 1880 :

Quantité exportée Prix moyen


Valeur totale
Année Brut+Dérivés par tonne
Kilogrammes Francs Francs

1879 3.674.048 1.837.024 500


1880 9.758.638 2.927.590 300

www.dacoromanica.ro
164 ET T.

Toutes ces données attestent que le prix du parole


brut était fort élevé cette époque et qu'il devait aussi osciller, comme
en Galicie, entre 200 et 400 fr. la tonne.
Vers 1886, on a remarqué un recul dans le prix. appert en
de documents paiticuliers que le prix du pétrole brut de
neasa (exploitation de M. G. CANTACUZINO) était estimé environ
70 fr. la tonne en 1885-1886.
C'est en base de ces données, qui, bien permettent
toutefois de se faire une idée de la de ces produits, que nous
avons établi les prix unitaires suivants, pour la valeur de la production
du pétrole en Roumanie :
Période Prix moyen
par tonne
Francs
1857 - 1869 200
1869 - 1880 100
1881 - 1890 70
1891 - 1903 45
Pour la période 1903-1911, les prix unitaires moyens par tonne
sont établis comme suit, en tenant compte, autant que possible, de la
qualité du pétrole des principaux chantiers :
PRIX MOYEN PAR TONNE DE

ANNÉE Moreni Tintea et autres


localités
Fr. C. Fr. C. Fr. I

1903 30 00 30 00
1904 31 00 31 31 50
1905 30 50 30 50 32 00
1906 37 50 37 50 39 00
1907 40 00 40 00 42 00
1908 44 50 44 50 46 50
1909 38 50 38 50 41 50
1910 29 00 26 00 35 00
1911 32 00 27 00 37 00

Le tableau qui suit mentionne la production du pétrole brut de Rou-


manie et sa valeur pour la période 1857-1911. Pour la période 1857-
1903, nous avons utilisé les statistiques sur l'industrie
trole en Roumanie., par C. ALIMANETIANU, qui été publiées lors
du Congrés International du Pétrole de 1907.

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION EN ROUMANIE 165

La production du pétrole brut en Roumanie et sa valeur


pendant la période 1857-1911 (55 années)

Tonnes Francs Tonnes Francs Tonnes Francs


Report 124.336 17.265 500 Report . . 721.086 55.710.500
1857 275
1858 495 99.000 1876 15.100 1.510.000 1894 70.550 3.174.750
1859 605 121.000 1877 15.100 1.510.000 1895 80.800 3.636.000
1860 1.188 237.600 1878 15.100 1.510.000 1896 75.570 400.650
1861 403 480.600 1879 15 300 1.530.000 1897 79 400 3.573 000
1862 3.226 645 200 1880 15.900 1.590 000 1898 106 570 .4.795.650
1863 3.886 777.200 1881 16.900 1.183.000 1899 198.300 8.923.500
1864 4.591 918.200 1882 19.000 1.330.000 1900 226.500 9.060.000
1865 5.426 1.085.200 1883 19.400 1.358.000 1901 233.100 9.324.000
1866 5.915 1884 29.300 2.051.000 1902 286 500 11.460.000
1867 6 465 1.293.000 26.900 1.883.000 1903 394.085 11.822.550
1868 7.062 1.412.400 1886 33.450 2.341.500 1904 504.217 15.878.618
1869 6.782 1.356.400 1887 25 300 1.771.000 1905 639.998 20.384.758
1870 11.649 1.164.900 1888 400 2.128.000 890.146 452.633
1871 11 572 1.157.200 41.400 2.898.000 1907 1.151.002 47.695.704
1872 1.187.800 1890 53.300 3.731.000 1908 1.150.723 52.772.495
1873 11.468 1.146.800 1891 67.900 3.055.500 1909 1.293.545 52.213.163
11874 1 435.000 1892 82.500 3.712.500 1910 1.345.885 43.323.139
1875 15.100 1.510.000 1893 74.500 3.352.500 1911 1.545.299 53.746.153

Total :
124 336 17.265.500 721 086 55.710.500 1857-1911 10.993.276

F. LA PRODUCTION MONDIALE DU PÉTROLE PENDANT LA


PÉRIODE 1900-1911 (12 ANNÉES).
Parmi les publications de statistique qui paraissent dans les
divers pays, il faut mentionner en ligne celle de l'Institut géo-
logique des Etats-Unis (U. S. Geological Survey) intitulée : Re-
sources of the United dont la partie concernant la statistique de
la production mondiale du pétrole est depuis plusieures années,
par M. le Dr. DAVID T. DAY Les quantités y spnt d'habitude exprimées
en barrels ou en gallons, unités de volume en usage aux Etats-Unis.
Pour certains pays, la production est également exprimée en unités de
volume ou de poids usitées dans le pays respectif.
Cette variation d'unités de mesure d'un pays l'autre rend difficile
la comparaison entre la production des centres pétrolireres des divers
pays et l'on éprouve de plus en plus le besoin, sinon d'adopter une unité
de mesure uniforme pour tous les pays,-ce qui serait une chose pres-
qu'impossible-- du moins d'indiquer dans les aperçus statistiques que

www.dacoromanica.ro
166 TANÁSESCU ET T. PORUCIK

publient les institutions des différents pays, en regard des chiffres donnés
selon le système des poids et mesures en vigueur dans le pays respectif,
les valeurs transformées en unités de poids et mesures du sys-
métrique.
C'est dans ce but que nous avons essayé de dresser un tableau
pour la production mondiale du pétrole brut, au cours de la période
1900 -1911, tableau o les quantités sont exprimées en tonnes-métriques.
Dans un autre tableau, la production est pour chaque pays
en unités de mesure usitées dans le pays respectif (1).
La transformation des unités de volume la production du
pétrole brut dans un pays, en unités de poids du métrique, a
été faite en prenant pour base les poids spécifiques moyens déduits des
analyses publiées par M. le Dr. D. T. DAY dans les «Mineral Resources
of the United pour les pétroles des Etats-Unis d'Amérique.
aux paroles des autres pays on a utilisé les données indiquées dans
l'ouvrage «Das Band, 1909 par M. H.
Pour faciliter les transformations, nous donnons la fin de ce cha-
pitre des tableaux indiquant les unités de poids et mesures usitées dans
les divers pays qui n'emploient pas le systérne métrique, ainsi que les
valeurs équivalentes en kilogrammes de ces unités pour differents poids
spécifiques du parole.
Spécialement pour les unités usitées aux Etats-Unis d'Amérique,
un tableau de transformation indique les équivalents en kilogrammes du
barrel américain, pour les poids spécifiques compris entre 0,780 et 0,950,
ainsi que les valeurs réciprogues d'une tonne métrique en barrels
les mémes poids spécifiques.

(1) Pour colliger les données, il a été utilisé les sources mentionnées ci-dessous
1. «Mineral Resources of the United chapitre : Petroleum" par le Dr.
DAVID T. DAY. Publication officielle du département de l'Intérieur de Washington;
2. Revue «Neftianoé de Bakou, organe de l'Association des Industriels
du Pétrole de Bakou;
3. Compte-Rendu annuel de Association des Industriels du Pétrole Bakou
Obzor bakinskoi neftepromi0ennosti», Bakou) ;
4. Compte-Rendu annuel de l'Association des Industriels du Pétrole de Groznyi
(«Materialy Groznenskoi neftianoi , Vladikavkaz);
5. Compte-Rendu annuel du département des mines de St.-Pétersbourg
Gornago Departamenta,, St. Petersburg);
6. «Statistik des Bergbaues in Oesterreich». Publication officielle du Ministre
des Travaux publics; Wien.
7. del Servizio minerario». Publication officielle du ministre de l'A-
griculture, du Commerce et de l'Industric de Rome;
8. L'Industrie des hydrocarbures en Italic, par l'ingénieur en chef E. CAMERANA;
9. «Boletin Cuerpo des ingenieros de Minas Peru: Estadistica minera
en par CARLOS P. JIMENEZ, Lima, 1910.

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION MINIERE EN ROUMANIE 167

L'examen des tableaux relatant la production mondiale du pétrole


la période 1900-1911 montre qu'elle est passée de 20.228.469
tonnes en 1900 45.335.639 en 1910 et 46.107.849 tonnes en 1911.
La production mondiale pendant 12 années (1900-1911) se
lisant par 391.962.292 tonnes, il en résulte une production moyenne et
annuelle de 32.663.524 tonnes.
La priorité revient Etats-Unis dans la production
En 1910 le rendement de ce pays a de celle-ci. Viennent,
ensuite, par ordre d'importance : la Russie avec 20,74V les Indes hollan-
daises avec la Galicie avec la Roumanie avec
les Indes britanniques avec 1,90%, le Mexique avec
Pour Pannée 1911 le rendement par pays, en pour de la pro-
duction mondiale, a : ts-Unis 62,63%, Russi e
xique Indes hollandaises 3,63Ve, Roumanie
licie Indes britanniques
La production chacun des autres pays producteurs de pétrole
représente moins de de la production mondiale.
Le tableau qui suit indique le de la production de
chaque pays pour une période de 5 ans, soit pour: 1900-1904, 1905-1909,
les années 1910, 1911 et la période 11 années, qui va de 1900 1910.

1900-1904 1905-1909 1910 1911 1900-1910


5 (5 années année) années)

Production mondiale
du pétrole. Tonnes 124.948.283 175 570.521 45.335.639 46.107.849 345.854.443

Pourcentage de la production mondiale du parole

Etats-Unis . . . 47,58 0/0 61,84 0/0 63,89 62,63 56,96 0/0


Russie . . . 43,24 » 23,74 20,68 » 19,84 30,38
Indes hollandaises 3,01 3,65 4,15 3,63 3,48
Galicie 2,33 » 3,73 3,88 » 3,16 3,24
Roumanie 1,32 » 2,92 2,96 » 3,35 a 2,35 »
Indes britanniques 1,12 1,93 » 1,90 » 1,96 a 1,63 a
Japon
Mexique . . . .
Allemagne . .
-
0,66

0,23
0,73 »
0,60
0,31 »
0,59 »
1,15 »
0,31 »
0,50
4,07
0,30
0,68
0,46
0,28 »
Canada 0,35 0,09 » 0,09 a 0,26
Pérou 0,15 0,30 0,39 » 0,41 0,26 »
Italie.
Autres pays .
0,01 0,02
I
-
0,01 » 0,02 a 0,02

100,00 100,00 100,00 100,00


En ce qui concerne cette période, la Rournanie se classe ci nqui me
parmi les pays producteurs de pétrole et pour l'année 1911 elle vient
immédiatement les Indes hollandaises. Ce n'est qu'en 1906 que
la production de la Rouinanie a &passé d'environ 13.000 tonnes
de la Galicie, fait qui lui a assign& cetie le me rang.

www.dacoromanica.ro
Production mondiale pétrole en 1900 1911 (12 années)
Etats- Rou- Indes Ca- le-
P A YS Russie Galicie hollan- britan- Japon Pérou Mexiquc Total
daises nada magne

UNITES
T E ME T R S

1900 8.375 103 379.216 226.500 326.334 425.600 150.917 131.865 124.236 50.375 36.640 -- 1,683 20.228.469
1901
1902
9.239 852 11.576 213
12.047 134 11.005.784
233 100
286 500
452 300 624.800 200 300
800.000 226.431
154 331
166 420
102 908 44.095 37.000
165 49.725 37.000 -- 2.246
2 633
22.667.145
269.852
1903
1904
13 718.551 322.600
16.085.846 10.742.468
394.085
504.217
727.971 869 846 351.436
827 117 1.036 304 473 966
167.223
196 177
66 183 58 402 37.079
75 150 83 38.683 - 2.486
3.643
26.715.856
30.066.961

1900-1904 59.466.486 54.026.281 1.644.402 2.909.78 3.756.544 1.403.050 440.642 286.087 186.402 - 12.591 124.948.283

1905
1906
18.647.759
17.416.870
7.499.076 639.998
8.036 260 890.146
801 795 1.158 360
760.443 1.188.581
579 194
562.212 235.745
87 237
77 486
78.869
81.350
49.700
70.832
-
133 355
6.123
7.451
29 751.659
29
1907 845.782 442.670 1 151.002 1.175.974 1.178 797 608.183 275.608 107.287 106.379 100.184 133 355 8.327 36.133.548
1908 24.575 159 8.582.323 723 1.718 030 1.143 243 706.585 284.955 71.806 141 900 125 948 464.188 8 344 38.973 204
1909 25.093.558 9.112.213 1.293.545 2.086.342 1.736.674 934.712 279.600 57.223 143 244 331.832 6.954 41.251.379

1905-1909 108.579.128 41.672.542 5.125,414 6.542,584 6.405.655 3 390.886 1.279.456 401.039 551 522.146 1.062.730 37 199 175.570.521

1910 28.969.299 9 367.133 1.345.885 1.761.260 1.881.976 859.319 268.208 42.961 139.875 177.347 519.481 5.895 45.335.639
1911 28.877.848 9.147.763 1.545.299 1.455.060 1.670.668 902.717 228.953 39.569 140 000 186.405 1.876 540 10.000 46.107.849')

1900-1910 197.014.913 105.065.956 8.115.701 11.213.626 12.044.175 5.653.255 2.363 680 884.642 977.704 885,895 1.582.211 55.685 345.854.443

Y compris la quantité de 27.027 tonnes représentant la production aproximative des autres pays : Argen Bornéo, Nou
velle Mande, Egypte, Transwaal, etc.

www.dacoromanica.ro
Production mondiale du pétrole en 1900-1911 (12 années)
Etats- Rou- Indes Indes
PA Galicie hollan- Japon Canada Pérou Mexique
daises magne

UNITES Quintaux Tonnes Tonnes


Pouds métriques métriques imp&iaux Koku Barrels Barrels
s ques

1900 63 620.529 633.651.769 226 500 3 263 340 425.600 37.729 211 839.903 913 498 34.640 -- 1 683

--
1901 69.389 194 706.728.534 233.100 4.523 000 624 800 50.075.117 983.000 756.679 44.095 37.000 2.246
1902 88.766.916 671.903 814 286.500 5.760.600 800 000 56.607.688 1.060.000 630.624 725 37 000 2.633
1903
1904
100 461 337
117.080.960
639.195.340
655.828 237
394 085
504 217
7.279
8.271 167
869.840
036 334
87.859.069 1.065.116
118.491.382 1.249.536
486.637 58.402 37 079
552 575 83.490 38.683 - 2 486
3.543

1900-1904 439 318.936 3.298.307.775 1.644.402 29.07.817 3.756.544 350.762 457 5.197.555 240.013 286 087 186.402 - 12.591

1905
1906
134.717.580
126.493 936
457.819.052 639 8.017.950
490.614.159 890 146 7.604.430
1.158 350
581
144.798.444
140.553.122
1.296.482
1.501.563
634.095
569 753
78 869
81.350
49.700
70 832
- 6.123
1 000 000 7.451
1907 166.095 33.5 515 425 590 1.151.002 11 759 741 1.178 797 152.045.677 1.755.464 788.872 106.379 100.184 1.000,000 327
1908 179.572.479 523 951 324 1.150.723 17.180.300 1.143.243 176.646 320 1 815.001 527.987 141.900 125.948 3.481.410 8.344
1909 182.134.274 556.301.130 20.863.420 1.736 674 233.678 087 1 780.893 420.755 143.244 175.482 2.488.742 6.954

787 013 604 2.298.307.775 5.125.414 425.841 6.405.655 847.721.650 8.149.403 2.941 462 551 742 522.146 7.970.152 37.199
1905-1909

1910 209.556.048 571.864 038 1.345.885 250 1.881.976 214 829.647 708.329 315 895 139.875 177.347 332.807 5.895

1911 220.449.391 558.471.500 1.545.299 14.550.600 1.670.668 225.792.094 1.458.860 291.096 14.051.643 10.000

1900 1910 435.888 6.414 283.068 115.701 110.657.908 044.175 1.413.313 764 15.055.287 6.497.370 977.704 885.895 302.959 55.685

www.dacoromanica.ro
170 I. ET T. PORUCIK

ANNEXES
I.

Valeur des unités de poids et mesures usitées dans les


principaux pays pétrolifres, en unités du systme métrique

ré-
Unités volume ciproque Unités poids
exprimées en litres ciproque
ou en en
PAYS
hectolitres 1 1. ou un Kgr.
en Kgr.
unité res- en unité
pective respective
1 Gallon (G)= 3,78521 0,2642 G.

ts- 1 Barrel (B) = 42 Gal-


Ions = 158,9784 1. 0,0062905B.
d'Amérique = 1,589784 0,62905

1 Gallon impérial (G)


(1824) = 4,5435 1. 0,2201 G.
1 Gallon impérial (G)
Grande-
Bretagne (1890) = 4,546508 1. 0,2197 G.
et
Indes 1 ancien Gallon (Win-
britanniques chester) = 5/6 Gallon
impérial Gallon
éricain 3,7852031. 0,2642 G.

1 Sho = 10 Go = 100
Sai Satsu
1,803907 1. 0,5544 Sh
Japon
1 Koku (K)=100 To=
100 Sho = 180,3907 1. 0,005544 K.
1,803907 0,5544 K.

1 Pfound =
0,409531 Kgr. 2,44182Pf.
Russie 1 Poud = 40 =
40 X 32 Lot =
16,38048 Kgr. 0,06105 P.

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION EN ROUMANIE 171

TABLEAU II.
Vale urs équivalentes en kilogrammes des de volume
usitées aux Etats-Unis, dans les Indes britanniques et au
Japon pour différents poids spécifiques du pétrole
Barrel 158, 9784 litres
1 Gallon 4, 5435
Koku 180, 3907
Poids Poids de Valeur récipro-
Unité de spécifique Punité de que d'une tonne
P A YS métrique en
volume moyendu volume unité de volume
pétrole en kgr. respective

I. ts-Unis d'Amérique

1. Ohio Barrel 0,810 128,778 kgr. 7,7653 Barrels


2. Kentucky
0,820 130,367 7,6706 n
3. Tennesee . . . .
4. Pennsylvanie . . . .

5. New-York 0,825 131,162 7,6241


6. Virginie de l'Ouest .

7. Indiana
0,850 135,136 7,3997
8. Illinois
9. Kansas
10. Oklahoma . . . .
0,860 136,726 7,3137
11. Utah
12. Wyoming
13. Missouri
0,870 138,316 n 7,2297
14. Colorado
15. Californie 0,900 143,086 6,9887
16. Texas
0,910 144,675 6,9120
17. Louisiane

Canada 0,855 135,931 7,3564

0,840 133,546 n 7,4878

IV. Indes britanniques . . Gallon 0,880 3,998 250,1 Gallons


impérial impériaux
V. Japon Koku 0,870 156,9399 6,371 Koku

www.dacoromanica.ro
172 ET T. PORUCIK

III.
Valeurs équivalentes en kilogrammes du barrel américain
pour diffrents poids spécifiques du pétrole, 0,780 0,950
1. Barr = 168,9784 litres

Poids d'un Valeur d'une


réci- Valeur rci-1
Poids d'un proque
Poids barrel amé- tonne mé- Poids barrel d'une
mc-
spécifique ricain trique spécifique trique
en kgr. en barrels en barrels

0,780 124,009 8,0640 0,875 139,110 7,1884


0,790 125,598 7,9620 0,880 7,1476
127,188 7,8624 0,885 140,700 7,1073
0,810 128,778 7,7653 0,890 141,495 ,0675
0,8 5 129,572 7,7177 0 ,895 142,290 7,0282
0,820 130,367 7,6706 0.900 143,086 6,9887
0,825 131,162 7,6241 0,903 143,881 6,950
0,830 131,957 7,5782 0,910 6,9120
0,835 7,5328 0,915 145,470 6,8743
0,840 133,546 7,4878 0,920 146,265 6,8370
0.845 134,341 7,4436 0,925 147,060 6,4000
0,850 135,136 7,3997 0,930 147,855 6,7634
135,931 7,3564 0,935 148 650 6,7272
0,860 136,726 7.3137 0,940 149,444 6.6915
0,865 137,5 7,2715 150,239 6.6561
0,870 138,316 7,2297 0,950 151,036 6,6209

L'EXPORTATION DU PETROLE BRUT ET DE SES

L'exportation des du pétrole augmente chaque année, comme


le prouve le tableau qui suit, et elle étaye le développement constant
de l'industrie pétroléenne.

IProduction du
Quantités exportées
pétrole brut
Tonnes Tonnes 0/,du brut

1903 394.085 32,0


1904 504.217 296 32,6
1905 639 993 220.186 34,4
1906 325 327 36,5
1907 1.151.002 37,4
1.150.723 465.444 40,4
1909 1.293.545 32,6
1.345.385 586.104 43,5
1911 1.545.299 677.982 43,9

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE LA PRODUCTION MINIRE EN ROUMANIE 113

Comme quantité, l'exportation des est en progression


tante ; rour Pannée 1911 elle représente une quantité 5,3 fois plus
grande qu'elle ne fut en 1903, au commencement de la Par rap-
port la production du pétrole brut, l'exportation des dérivés, qui figu-
rait en 1903, s'est élevée environ en 1911.
Les principaux produits qui participent Pexportation sont les b e n -
zine s, les huiles lampantes et les résidus.
zine s. L'exportation des benzines est passée de 22.251
tonnes en 1903, 124.542 tonnes en 1911 ; elle est devenue par con-
séquent 5,5 fois plus grande qu'elle n'était en 1903.
Pendant le seconde de la l'exportation des benzines n'a
pas accusé d'oscillation sensible; elle s'est maintenue entre 103.736 tonnes
(1909) et 126.334 tonnes (1910). Par rapport l'exportation totale des
dérivés, la part que les benzines représente un pourcentage
qui a oscillé pendant la période 1903 - 1911 entre (1903) et
(1908). Pour Pannée 1911, le pourcentage se traduit par 18,37%
de Pexportation totale des dérivés.
Ce recul du pourcentage des benzines exportées, par rapport l'ex-
portation totale des dérivés, peut en corrélation d'une part avec la
composition du pétrole brut soumis la distillation et, l'autre,
correspond une augmentation sensible de la consommation intérieure
des benzines, par suite du developpement de Pautomobilisme.
Parmi les pays de destination formant des débouchés constants pour
les benzines, la place revient la France, y compris l'Algérie,
avec 61.670 tonnes en 1911. Viennent ensuite : l'Allemagne, avec 24.758
tonnes, et la Grande-Bretagne avec 20.893 tonnes.
La valeur de l'exportation des benzines a augmenté chaque
: de 155.757 francs en 1903 elle s'est élevée 17.809.506 en 1911.
Au point de vue de la valeur, les benzines occupent le rang
parmi les produits exportés. C'est seulement en 1911 que les benzines
ayant été favorisées par un prix meilleur que les lampants, elles se sont
placées au premier rang.

Huiles la ante s. - Ces produits sont exportés sous deux


formes :
a) Huiles lampantes raffinées ;
b) Distillés lampants non raffinés.
Ces derniers produits sont surtout destinés la France et ils
doivent répondre la formule ci-aprs : ne con-
tenant pas de produits distillant au-dessous de 125° C et ne brlant
pas dans des lampes d'usage courant. Densité du distillé la température de
15°C, supérieure 0,820. Mazout ou résidu: au moins, au plus.

www.dacoromanica.ro
174 I. TÂNASESCU ET r.

Densité du résidu distillation avec l'appareil REGNAULT


C: 0,900 au moins, la température de C.
Densité du liquide distillé (300° C) C, supérieure
Le distillé lampant roumain importé en France a, en moyenne, un
poids spécifique de 0,830 et un point d'inflammabilité de 31°. Le poids
spécifique du résidu est de 0,935.

L'exportation des huiles Iampantes (1) accuse une progression cons-


tante ; de 46.947 tonnes en 1903, elle s'est élevée 319.065 tonnes en
1911, et a passé 337.035 tonnes en 1910. Une augmentation rapide
de l'exportation des huiles lampantes se constate en 1905 et
1906, époque le lampant roumain a pu gagner d'importantes places de
consommation : Grande-Bretagne et Indes britanniques, Turquie et Italie.
Cela correspond au déclin de l'exportation du lampant russe, provoqué
par le grand incendie qui a détruit les installations de nombreuses ex-
ploitations de pétrole et par les troubles qui ont empéché le
pement de l'industrie russe.
Comme quantité, les huiles lampantes occupent premier rang
parmi les produits d'exportation. Par rapport l'exportation totale des
dérivés, la part que les huiles lampantes y prennent, représente un pour-
centage qui a oscillé entre (1903) et (190g). Pour
née 1911, figure l'exportation totale des dérivés.
Parmi les pays de destination formant débouchés constants pour
les huiles lampantes la place revient l'Egypte avec
85.062 tonnes en 1911. Viennent ensuite Grande-Bretagne 73.845
tonnes, Turquie- 42.008 tonnes, Belgique 25.398 tonnes, Allemagne-
24.761 tonnes, Pays-Bas - 15.216 tonnes.
Le distillé lampant brut est surtout destiné la France. L'ex-
portation des huiles lampantes en France et en Alérie a atteint en 1911
un total de 38.536 tonnes.
Comme valeur, les huiles lampantes occupent en général le premier
rang parmi les produits exportés. C'est seulement pour 1911 que l'expor-
tation des huiles lampantes représente une valeur inférieure (environ
millions de francs) celle des benzines (17.809.606 francs), par suite du
recul du prix pour les huiles lampantes.

Résidu s.-Les résidus, désignés en roumain le mot


présentent en Roumanie le principal générateur d'énergie. Leur emploi s'est
généralisé d'année en année pour les locomotives des chemins de fer
Dans les tableaux statistiques, exportation des huiles lampantes est
diquée en total pour les deux catégories, mais les chiffres se trouvant sous les
briques France et Algérie se réfrent la catégorie des distillés lampants bruts.

www.dacoromanica.ro
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION EN ROUMANIE 175

et dans de nombreux établissements industriels, de sorte qu'actuellement


trouvent dans le pays un constant et très important. La
consommation s'est élevée en effet environ 460.000 tonnes.
L'exportation de ce produit a pris, surtout dans ces deux
années, un grand développement, ses qualités et aux avantages
qui peuvent étre par son emploi comme générateur d'énergie
sur les grands navires et sur les vaisseaux de la marine militaire et mar-
chande. Ainsi, de 76.206 tonnes qu'elle était en 1910, l'exportation des
résidus s'est élevée 193.920 tonnes en 1911, ce qui représente une aug-
mentation pourcentuelle d'environ 155%.
Par rapport l'exportation totale des les résidus occupent
le troisième rang et représentent pourcentage de 18,6%.
Parmi les pays dc destination formant des constants, la
place revient l'Angleterre, avec une quantité de 82.766 tonnes
en 1911. Viennent ensuite : Egypte 24.557 tonnes, Autriche-Hongrie
19.962 tonnes, Italie 16.740 tonnes, France 15.205 tonnes.

H es rifi tes et Paraffine.-Ces produits sont de moindre


impoitance et leur exportation représente, pour chacun, moins de
par rapport l'exportation totale des
On remarque néanmoins une augmentation sensible de l'exportation
-des huiles lubritiantes pendant 1903-1911; en effet, de 8
tonnes en 1903, elle s'est élevée 4.451 tonnes en 1911, ce qui est
aux perfectionnements des moyens de afin d'obtenir des huiles
de bonne qualité.
Parmi les pays de destination, la place revient l'Autriche-
Hongrie avec 1.186 tonnes. Viennent ensuite : Bulgarie 1.074 tonnes,
Allemagne 955 tonnes, France 687 tonnes.
La paraffine surtout exportée en Italic (193 tonnes) et en Tur-
quic (107 tonnes).

En résumé, l'exportation totale des du pétrole a augmenté


continuellement pendant la période 1903-1911. Elle s'est élevée en 1911
677.982 tonnes, d'une valeur de 39.626.629 francs, par rapport l'ex-
portation de 1903, qui a été de 126.222 tonnes et d'une valeur de 4.684.681
francs.
Les tableaux qui suivent résument les données statistiques concer-
nant l'exportation des du pétrole par pays et pendant la période
1903 1911.

www.dacoromanica.ro
176 T. PORUCIK STATISTIQUE DE LA PROD EN

L'exportation du pétrole brut et de ses dérivés par pays et par années pendant la periode 1903-1911

.C)
x
o o o
H

1903
1904
Compris les chifres quant l'exportation des résidus.
1906
1907
-- - -- -- -- - - 8 -- -- -- 6.246 --- -1') 9.859 1)

--
1908 282 3.205 11 26
1909
1910
1911 -
29
15
35
- 20.076
1.408

2 18.144 - - -- - -- -
105

68 -
--
- 2 18.632 6.233
6.018

56 - -
3.999
5.286
-
- -
3.557
- -- 2

968
11.132
42.725
35.528

-- 14.056 3.317 1.425


-54 23 -25 - -- 63
233 1.488 1
-10 -- 6.012
- - --- - 20 22.251
11.610
-
3.139 3.03
- - - 59 - -- -- 6 712) 37.214 2) On ne con-

--
1904 33 13 208 8
555 -
1905 18.496
9.506
375 20
- 1.580
--
53 29.083

-- -- --- 12762- 65.393 19


50 352 -- 71
- -- 17 - 2
59
52
48.702
79494
nait pas les
pays d'ex-
1906 17.498
1907 - 31.158 6.130 291

-
883 48.172 2
- --
2.628
7.079 -- 159
163
165
77 89.522 portation.
860 3) Idem
--
8
1909 -
1908 3.491 26.630
7.150
1910 565 28.190
19 033
10.489
383
3 346
5.634 691
373
900
906
- - - 73.371
- - 10 72.385
17
- --
4.682
2.984
1.783 -
1.051
1.301
49
54
215
461 126.334
- 24.758 20.893 7.756 - 1.164 724 - - 11 61.670 52 711 3.897 -
2.112 72 721 124.542

1903 -- 14.258 198 11 197 2.823 - -- - 22 12.408 3


- 8.284 -- 1.0.208-- -- 1.310 46.947
4) 1.904
1905 - 26.476
- 18.715
15.588
10
68
14
22 3.516
- 3 284 -- - --
- 45 25.089 158
77.762
7.984

5.466 35.321
- 10.400
-
1.617 78.553
119.556
190.914
1906
1907 - 53.356
25.162
920 7.112 2.965
4.049 30.866 988 20.910- -- 44.140
61. 598 57.565 12 488 612 6.674 -
-- 348 - 1.944 23.332
- 30.757
262 488
1908
1909 --
295
17.382
46.002
44.596
- 18.019 2
2 28.749 3.189
79.628 -
65.624 - - -
69.377 2 353 -
51.483
48.999 - --
15.212 13.080
201
405
2.382
2.673 16.809 1
- - 35.463
4.731 1.877 27.054
263.633 4) Chypre 178
262.587 t.Australie 4b
337.035
1910
1911 - 24.067
24.761
67.049
73.845
2.532 37.105 3.895
38 25.398 3.628 85.062 3.828 -- 59.350
38.536 - 455 1.535 15 216 4.715 39 42.008 319.065

-- -- --- -- --- - -
- --
- --
---
1903 -

-- - --- --- - -- --10--


1904
1905
1906
-- - -
- 51
6
11
8
15
115
151
1907 21
-- -10 2 - -- -- - -
40 3
1- 56 47 186

-- --14 -- -60---
1908 70

- -- -- 274 25 142 12 575

-- -- -- 9
1 --
1909 90 7
1910 20 176 26 41 286
1911 30 33 193 41 107 476

1903
--- - 1 - - - -- -- ----- - -- 4 2 8

-- -- - -- - --
1
3 30 5) Bulgarie et
1904
1905
--
3
- - -- 27
19
63 90 Serbie.

-- -- --
52 951
.-
11906
1.907
--
469
724
-40
1 15
1
151
184 -- 250
1.228
-- 22 2.371 6) Angleterre,

-- -- -
Egypte et
1908
1909
--
697
248
- 2
-- 1.074 66
1 24
29
371
666 -
-
569
65
- -
10
6
114 --
3
188
424
16
124
150
1.691
1.586 autres.
3.518 7) Danemar-
1911
849
955
288
1.186
616
- - 1.070
687 1
6
265 279 27) 4.451 que

al Vol. V, Fasc. 12

www.dacoromanica.ro
178 I. ET T. PORUCIK STATISTIQUE LA

1903 1 31.639 19.713 183 1.328


- 1.599
- 11
- 12
1.364 -
2.410
56 2.484 -- 7
- 230 - 57.016
1904
1905
143

378
29
21.082
15.141
27.395
13.399
19.308 87 1 417
832 1.183
12 - 1 14.050 -
3 53
62 1.141
34
3
--
477
589 - 48.499 1) On ne con-
51.840 naît pas les
pays
1906
1907 526 33.254
15.371
18.618 2.345 1.185
669 965 316
-- -
5 2.961
1.911 -
4 243
64
6.298
3.205
5.183 4.274
50 11
-- 27
26
--
902 2.2532
1.140 -
1.533 -
76.062 portation.
67.215 2) Idem.
1908
1909
1910
188
73
44.154
15.892
45.501
34
577
5 336
65 1.418
2.466 1.916
10
3.909
51 - 7.129 -
1.323
9.941
7.149 - -
16.039
966 3.493
19
82

136 - - 1.890
244
- 41.549 3) Danemark,
76.206 etc
1911 4 571 82.766 19 962 7.807 1.807 24.557 164 157..325045 -- 16.740 3.120 7 1.587 3.724 7.864 1.544 193.920 4) Pour l'u-
sage des
24.894 35.154 21.150 434 4.174
25 -
266 15.260 4 8.350 - - 14.967 7 -- 1.562 126.222
bateaux.
1904
1905
1906
26.014 39.810 22.511
45.001 15 151 19.697
37.161 93 .258 16.667
5.148
4.781
7.944 5.879
-
- 62
119
- 60
40.725 169
120.895 -
923 -
8.037
62
5.466 35.462
2.751
205
- 61 11
16.230
555
39
34
- 11.111
- 20.932 2
104 348 164.296
220.186
257 325.327
1907 48.380 64.586 22.959 33.391 3 244 20.910 - - 5 113.970 6 57.808 21 465 5 795 10.959 403 2.128 24.586 430.595
1908 3.787 34.109 109.189 3.623 4 063 79.944 - 119.365 19 6.810 16.049 121 - 32.570 183 465.444
1909 24.972 70.979 5.409
1910 565 53.296 125.685 33.866
28.858 6.285 66.317 51 - 129.564 17
40.26? 7.353 73.286 353 14 10 140.160 18
--
15.21 21.548
31.104 10.442 9 025 - 291 - 37.839
16.923 27 623 4.731 1.877 29.950
12
586.104
1911 177.526 47.086 33.204 8.193 110.343 3 828 175 11 116.226 53 - 28.479 18.632 7.992
18.099 054 24.335 49 1.981 8.439 7.903 45 627 1.527 677.982

www.dacoromanica.ro
180 ET T. PORUCIK

L'exportation du pétrole et de ses dérivés, pendant la période


1903-1911 les rapports de la Direction des douanes
du rninistere des Finances.
oduits
.

1903 22.251 46.947 8 -- 57 016 126.222

O
1904
1905
1906
37.214
48.702
79.494
78.553
119.556
190.914
30
90
951
-
115
48.499
51.840
53.852
164.296
220.186
325.327
o 1907 89.522 262.488 2.371 151 76.062 430.595

1908 9.859 122 860 263.633 1.691 186 67.215 465.444


1909 11.132 103.736 262.587 1.586 575 41.549 421.165
1910 126.334 337.035 3.518 286 76 206 586.104
1911 35.528 124.542 319.065 4.451 476 193.920 677.982

1903 - 16,628 37,194 0,007 -- 45,171 100,-


1904
1905 -- 22,650
22,118
0,018
0,041 - 29,520
23,543
100,-
100,-
1906
1907
1908
-
2,118
24,435
20,790
26,396 56,641
0,292
0,550
0,3o4
0,036

0,040
16,553
17,665
14,441
100, -
100,-
100,-
1909 2,643 24,631 62,348 0,377 0,136 9,865 100,-
1910 7,290 21,555 57,504 0,600 0,049 13,002 100, -
1911 5,240 18,370 47,061 0,656 0,070 28,603 100, -

1903
1904
3,00
3,00
7.00 6,00 20,00 -- 3,-
3,-
--
1905
1906
3,00
3,80
7,00
7,00
6,00
6,00
6,00
20,00
20,00
20,00
-
60,-
3,-
3,50 --
4,10 12,00 60,-
1907
1908 4,50
4,00
12.50
12,50
7,00
7,50
25,00
25,00 60,-
50,-
3,50
3,70 --
1909
1910
1911
3,30
3,50
12,80
14,30
7,50
5,00
4,70
25,00
30,00
30,00
41,
42,-
3,70
2,80
2,90
--
1903
1904 260.498
2 816.849
4.713.195
1.600
6.000
- 1.710.475
1.454.971
4.684.681
6.434.664
1905 340.914 7.173.338 18 000 1.555 212 9.087.464
1906 11.129.216 11.454.840 020 69.000 f2.046.376 24.718.452
O 1907 10.742.640 18.374.160 592.750 90.600 3.118.542 32.918.692
1908 443.655 15.357.556 422.750 111.600 2.486.955 38.594.991
1909 445.280 13.592 000 19.694 025 396.500 287.500 1.537.313 35.9 2.618
1910 1.409.925 16.170.752 16.851.750 1.055.400 117.260 2.134 168 37139.255
1911 1.243.480 17.809.506 14.996.055 1.335.300 199.920 4.042.368 39.626.629

Total 1903 t 3.542.3401185.558.839 115.846 687 20.086.380 229.757.4461

www.dacoromanica.ro
TABLEAUX STATISTIQUES

LA PRODUCTION DU PTROLE 1903-191

www.dacoromanica.ro
182 I. ET T. PORUCIK STATISTIQUE DE LA PRODUCTION 183

Production par chantier et par formation géologique 1903-1911


PRODUCTION .- R Moyenne
annuelle annuelle
LOCALITÉ des sondes des puits par sonde par puits
des des 2 o productives productifs
FORMATION GEOLOGIQUE ET TOTALE ..

puits sondes
DISTRICT .

z
z -
Tonnes Tonnes Tonnes ns Tonnes
I.

SUPÉRIEUR
1. Vulpea
(Prahova)
1905 20 - 20 - - - 1 - 170 170 - - -
1903 1.514 403 1.917 38,41 0,487 2 119 120 220 45 230 202 0,154
1904 1.005 493 1.498 39,22 0,297 5 135 116 335 45 240 99 0,067
1905 1.872 446 2.318 48,73 0,362 5 130 135 457 40 250 89 14 0,056
1. 1906 1.607 499 2.106 50,47 0,237 8 113 134 460 40 225 62 14 0,037
1907 1.541 503 2.044 0,178 460 50 72 0,041
50,22 7 107 187 225
1908 1.507 1.250 2.757 57,30 0,240 8 115 180 460 40 230 156 13 0,105
1909 1.370 2.032 3.402 0,263 102 180 460 254 13 0,166
64,05 8 45 230
1910 1.575 4.500 6.075 72,49 0,451 10 98 181 493 50 450 16 0,292
250
1911 1.356 7.475 8.831 76,51 0,571 101 181 512 534 0,332
14 250 13

IL 1903 816 1.704 2.520 50,50 0,640 7 22 229 477 85 190 243 37 0,185
1904 358 1.516 1.874 0,372 '7 22 229 331 80 190 217 16 0,148
1905 448 1.531 1.979 41,60 0,309 7 22 220 80 219 20 0,139
EOCÉNE 2. 1906 384 1.190 1.574 37,72 0,177 8 22 229 80 194 149 17 0,089
1907 376 1.179 1.555 38,21 0,135 8 23 222 602 60 211 147 16 0,084
SUPÉRIEUR 1908 396 1.344 1.740 36,17 0,152 8 21 229 602 60 194 168 19 0,113
1909 411 1.275 1.686 31,74 0,130 9 20 97 602 60 180 21 0,092
1910 142
322 1.841 2.163 25,81 0,161 10 19 97 602 60 194 184 17 0,119
1911 240 2.322 2.562 22,20 0,165 11 20 209 903 60 194 211 12 0,131
Production

Année
1903. 990
1903
1904
186 -- 186 3,73 0,047 -- 6 -- -- 85 110 -- 31 -
1904
1905
820
777
1905
1906
136
111
50
-
210
136
111
260
3,56
2,34
0,028
0,018 - 2
7 - - 85
85
110
110 - 68
16
--
-
6,23 0,029 1 6 514 514 85 107 210 8 0.125
1906 173 Tisa 1907 100 178 278 6 83 0,024 1 6 514 514 85 140 178 16 0,102
1907 070 1908 52 39 91
1908
1909
. 4.811
312
1909
1910
23
-- -
23
1,89
0,43
0,008
0,002
2 6
6
450
- -
551 50
75
107
180 -
20 8
4 -
0,013

1910 380
543
1911 1 1 1 -
-- -- -- --- -- ---
1903 121 121 2,43 0,030 7 58 123 17
1904 132 132
--
--
3,45 0,026 5 28 123 26
1905 143 143
4. Dofteana 1906
1907 --
71
-- --
71
3,00
1,70
0,022
0,008 - 8
8 - 28
28
123
123 - 18
9 -
(Bacäu) 1908
1909 -- --
1910
1911 -

www.dacoromanica.ro
184 SESCU ET T. PORUCIK STATISTIQUE DE LA ODUCTION EN 185

PROFONDEUR Moyenne Moyenne


PRODUCTION o annuelle
des des puits par par puits
productive productif
productives productifs
des des
FORMATION ET TOTALE
puits sondes
DISTRICT
p
Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes

1903 208 38 246 4,93 0,062 39 168 168 10 153 5 0,029


II. 5.
prs
1904
1905
177
206 --
3 180
206
4,72
4,33
0,036
0,032 --
1 51
42
187
-- --
187 41
41
156
135 --3 3
5
---
0,002

1906
1907
162
193 -
162
193
3,88
4,74
0,018
0,017 - 31
47 - - 41
25 171 - 5
4

1909
1910
218

125
-5

17
223
201
142
4,64
3,78
1,70
0,019
0,016
0,011
-1

1
52
45
38
160

160
- -
160

160
25
25
41
178
175 -
17
5 4
4
3
-
0,003

0,011
1911 133 16 149 1,29 0,009 46 160 160 50 106 16 3 0,010

1903 635 3.636 271 2,140 33 66 116 331 60 180 110 9 0,084
1904 967 3.306 4.273 1,490 0,848 34 40 169 331 80 170 97 24 0,066
1905 781 3.150 3.931 1,007 0,614 34 60 169 331 69 190 93 13 0,059
1. 1906 846 2.612 3.458 0,818 33 61 169 331 70 190 79 14 0,047
1907 885 2.154 3.039 0,769 0,264 34 60 149 331 90 190 63 14 0,036
1908 976 2.166 3.142 0,867 0,274 34 61 169 357 57 190 64 16 0,043
III. 1909 952 1.955 2.907 1,136 0,225 33 60 169 331 57 190 59 16 0,038
1910 863 4.979 5.842 3,084 0,434 35 52 169 378 78 190 142 16 0,092
OLIGOCÉNE 1911 684 5.826 6.510 3,871 0,421 35 61 169 377 75 170 166 0,103

Production 1903 108.472 86.902 195.374 97,860 49,576 48 287 124 381 81 313 1.810 380 1,382
1904 91.153 191.407 282.560 98,510 56,039 93 52 603 60 313 2.058 285 1,407
1905 58.264 328.043 386.307 98,947 60,361 168 272 132 410 70 285 1.952 214 1,045
2. 1906 32.670 386.185 418.855 99,136 47,055 235 171 117 410 80 222 1.643 191 0,980
1903 199 645 1907 18.331 373.166 391.497 99,170 34,014 319 130 132 490 80 222 1.170 141 0,675
1904 286.833 (Prahova) 1908 15.391 343 848 359.239 99,085 31,220 361 139 100 550 87 286 952 0,645
1905 390.419 1909 11.396 241.544 252.940 98,781 19,555 325 122 81 550 80 350 743 93 0,485
1906 . 422.512 1910 8.535 174 788 183.323 96,798 284 93 100 680 80 350 615 91 0,400
1907 394.780 1911 8.828 152.732 161 560 96,078 10,455 327 98 101 683 36 235 436 90 0,271
1908 362.556
1909
1910
060
189.389 1903 -- -- --
1911 . 168.155 1904
1905 181
-- 181 0,046 0,028 -- -- -- 138 138 -- 181 --
3. 1906
1907
199
244
--
199
244
0,046
0,061
0,022
0,021 -- 2
5 -- -- 135
84
140
165 -- 99
49 --
(Prahova)
1908
1909
175
213
175
213
0,048
0,083
0,015
0,017 -- 3
2 - - 142
146
160
148
-
58
107 .

--
1910
1911
224
76 9
224
85
0,118
0,050
0,017
0,005
2
2 - - 130
148
150
214 9
112
38 0,006

1903 398 20 418 6,056 0,106 1 17 324 324 80 180 20 23 0,015


1904 303 1.125 1.428 21,484 0,283 2 18 296 483 80 185 562 17 0,384
1905 324 1.083 1.407 22,712 0,220 2 23 364 661 80 191 541 14 0,344
1906 249 982 1.231 21,916 0,138 3 22 188 704 75 180 327 0,195
SA.LIFERE pirjol 1907 278
394
1.023 1.301 20,370
38,497
0,113
0,314
3
9
21
25
423
205
718
704
75
27
190
190
341
357
13
16
0,197
0,242
1908 3.212 3.606
TERTIAIRE (Baclu) 1909 251 4.028 4.279 35,840 0,331 14 25 205 704 25 190 288 10 0,188
1910 184 3.775 3.959 36,165 0,294 19 21 151 718 25 182 199 9 0,129
1911 137 3.177 3 314 35,083 0,214 21 155 718 30 160 151 6 0,094

www.dacoromanica.ro
186 I. ET T. PORUCIK STATISTIQUE DE LA PRODUCTION 187
EN

R Moyenne Moyenne
PRODUCTION annuelle annuelle
des sondes des puits par par
productives productive productit
producties
FORMATION GEOLOGIQUE ET des des TOTALE
puits sondes
DIS n
a

Tonnes Tonnes Tonnes ns Tonnes


1903 313 313 4,535 0,080 -- 38 -- -- 50 144 - 8 --
1905
1906
303
313
244
303
313
341
4,558
5,052
6,070
0,060
0,049
0,038
- 3
42
42
42
- -
100 431
50
44
44
160
160
-
32
7
6
-
0,019
2. Te¡oani 1907
97
17,833 0,099 3 42 183 647 44 0,166
869 1.139 160 289 6
(Bacäu) 1908 236 2.920 3.156 33,693 0,274 33 295 647 44 160 417 7 0,282
1909 201 5.285 5.486 45,950 0,424 9 33 401 648 44 241 587 6 0,383
1910 4.853 5.051 46,140 0,375 13 36 400 887 60 150 373 6 0,242
1911 206 4.283 4.489 47,522 0,290 11 36 401 887 60 150 389 6 0,241

1903 5.154 806 5.960 86,352 1,512 1 24 152 152 66 189 806 215 0,615
1904 3.559 1.206 4.759 71,597 0,944 2 23 153 169 94 189 600 155 0,410
1905 1.926 2.300 4.226 68,217 0,660 3 23 150 172 91 170 766 84
3. 1906 2.049 3.840 68,364 0,431 6 16 107 191 91 150 341 0,203
1907 1.142 2.639 3.781 59,198 0,329 6 15 107 191 91 150 440 76 0,253
(Dämbovita) 1908 985 1.426 2.411 25,739 0,210 4 9 150 247 109 150 356 109 0,241
SALIFÉRE 1909 724 2.244 1.968 16,484 0,153 4 9 150 247 109 150 311 80 0,203
1910 602 1.730 15,804 0,129 5 7 658 104 138 226 86 0,147
1911 1,100 1.523 16,123 0,098 5 5 152 658 104 138 220 85 0,137

1903 -- 98 1,420
2,121
0,025
0,028
- 5
7 -- -- 87
57
156
124
-- 19
20
--
4.
1904
1905 241
--
141
241 3,890 0,038 -
-- 8
- 59 124 -- 30
--
--
179 3,187 0,020 9 57 156 20

---
179
2,286 0,013
Production (Dâmbovita)
1907
1908
146
190
206
-- 146
190 2,029
1,726
0,016
0,016
- 7
9
9
-- -
65
60
60
156
156
156
21
21
23 --
Tonnes
1909
1910
1911
207
120
- 206
207
120
1,891
1.270
0,015
0,008 - 7 - 60
67
156 -- 23
17
1903 6 902
-- -- -- -- --
1904 6 647
1905 . 6.195 8 0,129 0,002 1 159 159 8
1906
1907
1908
5 617
6 387
5. Gornetu 1906
1907
1908
26
20
4
26
20
4
0,463
0,313
0,042
0,005
0,003
2
1 -- 124
159
159
180
159
159
-- 13
20
4
--
9 367
1909 11.939 (Prahova) 1909
1910 947 1910
1911 9446
6. Puoioasa-
Virfuri (1) 1905
(Dâmbovita)

1903
1904
113
16
113
16
16,37
02,40
0,030
0,003
-- 1
1 - - 50
50
50
50 -- 113
16
--
7. 1905
Grozegti (i) 1906
1907
1908

Les travaux ont é é abandonnés.

www.dacoromanica.ro
188 I. ET T. PORUCIK STATISTIQUE DE LA PRODUCTION MINIÈRE EN ROUMANIE 189

Moyenne Moyenne
annuelle annuelle
des sondes des puits par sonde par
productives productive productif
FORMATION GEOLOGIQUE
des des TOTALE n
puits sondes
DISTRICT .- ns n
z q ==
L)

Tonnes Tonnes Tonnes ç p Tonnes


1903 14 127 141 89,240 0,035 2 6 152 282 95 135 63 2 0,048
1904 90 597 687 96,897 0,136 3 5 152 282 95 135 199 18 0,136
1905 63 694 757 99,736 0,118 3 5 152 282 95 135 231 13 0,147
1. Calin 1606 48 602 650 99,693 0,073 3 4 170 247 107 124 201 12 0,120
SARMATIEN 1907 46 501 547 99,818 0,047 3 4 170 247 107 124 167 11 0,096
1908 48 445 493 99,797 0,043 3 4 170 247 107 124 148 12 0,100
1909 40 377 417 99,761 0,032 3 4 170 247 107 124 126 10 0,083
Production 1910 25 322 347 100, - 3 4 170 247 107 124 107 6 0,069
1911 276 306 100, - 0,019 3 3 170 305 111 124 92 10 0,057
Année Tonnes
1903
1904
158
709
1903 17 -- 17 10,760 0,004 -- 1 -- -- 128 128 -- 17 --
1905
1906
759
652 2. Poiana-
1004 22
2
--
22
2
3,103
0,264
0,307
0,004
- -- 1
1
---
128
128
128
128 - 22
2
--
1906 2
- - ---
128
--
--
1907 548
2 1 128
0,182
1908
1909
494
418 (Prahova)
1907
1908
1
1
1
1 0,203 - 1
1 - 128
128
128
128
1
1

1910
1911
347
306
1909
1910
1911
- -- - 1 0,239

1903 809 100.455 101.264 65,464 25,697 16 205 590 80 195 2.283 50 1,744
1904 714 108.498 109.212 21,660 42 16 205 590 80 190 2.583 43 1,766
1. Cámpina- 1905 805 94.898 95.703 63,369 14,955 48 9 91 792 80 160 1.978 89 1,258
1906 1.128 101.962 103.090 46,311 11,581 52 9 91 792 80 160 1.961 125 1,170
1907 1.654 229.148 230.802 66,314 20,052 76 12 91 761 28 160 3.015 138 1,740
1908 2.147 232.713 234.860 65,360 20,411 81 13 91 717 28 160 2.873 165 1,947
(Prahova) 1909 1.410 310.002 311.412 64,727 24,075 96 12 60 792 29 160 3.229 118 2,110
1910 1.696 331.254 332.950 64,923 24,338 119 9 80 792 25 160 2.784 188 1,809
1911 1.331 311.482 312.813 54,611 20,242 130 9 80 792 160 2.396 126 1,490

1903 44.917 44.917 29,038


30,217
11,398 24 - 199 252
-- -- 1.871 -- 1,429

VI.
2. Bustenari
1904
1905
1906 2.54i
- 52.473
37.000
98.319
52.473
37.000
100.860
24,499
45,308
10,407
5,781
11,330
39
35
70
-
17
105
88
110
285
453
327 96
-
209
1.345
1.057
1.404
-
149
0,919
0,672
0,837
28,560
(Prahova)
1907
1908 --
958 98.445
105.189
99.403
105.189 29,274
27,118
8,636
9,142
89
112
13

- 100
455
455 --
96
--
202 1.106
939 --
74 0,638
0,636
1909
1910
1911 -
130.466
113.634
104.874
130.466
113.634
104.874
22,158
18,309
10,086
8,443
6,786
172
191
148 -
133
104
97
425
490 -- --
758
595
709 -- 0,495

0,441

1903 437 1.644 2.081 1,345 0,528 6 5 210 276 105 274 87 0,209
3.
1904
1905 -
407 1.621
3.153
2.028
3.153
1,168
2,088
0,829
0,402
0,493
6
5 --
5 164
164
276
410 -- --
105 188 270
630 --
81 0,184
0,401
1906
1907
1908
-
385
1.844
5.223
5.690
1 844
5.223
6.075
1,501
1,690
0,207
0,454
0,528
6
6
4
-
15
115
164
204
410
410
410
- -
100 200
307
870
1.422 26
- 0,183
0,502
0,964
634 10.197 2,120 0,788 15 9 226 410 118 188 637 70 0,416
(Prahova) 824 4,581 20 148 410 140 274 0,736
1910 22.669 23.493 3 160 1.133
1911 518 242 45.760 7,988 2,961 42 5 100 439 156 1801 104 0,669

www.dacoromanica.ro
190 TANASESU ET T. STATISTIQUE DE LA PRODUCTION MINIÈRE EN 191

OFONDEUR Moeynne Moyenne


PRODUCTION annuelle
sondes des puits par par
LOCALITÉ productives productifs productif

FORMATION GÉOLOGIQUE ET
des des TOTALE q
puits sondes
DISTRICT

Tonnes Tonnes Tonnes a Tonnes


1903 980 980 0,633
0,422
0,248
0,145
13 - -- 100 260
--- 75 --
4.
1904
1905
1906
733
1.147
279
733
1.147
0,760
0,590
0,179
0,148 2
10
21
14
- -
324
13
14
130
271
271
271
73
55 -
Oohieor- 1.036 1 315 139 74 0,082
1907 0,373 0,113 18 318 318 102 271 76
1.225 76 1.301 1
68 0,043
1908 815 75 890 0,248 0,077 4 17 204 320 102 271 48 0,013
0,283 0,105 3 12 223 410 114 271
(Prahova) 1909 514 848 1.362
0,206
283 43 0,184
1910 557 504 1.061 0,079 3 13 314 411 114 271 168 43 0,109
303 233 536
0,093 0,034 3 9 314 411 116 123 77 34 0,048

1903 123 123 0,079


0,082
0,032
0,028
-- 16
16
-- -- 55
55
120
120
8 --
1904 143 143 9
1005 274 163 437
0,289 0,068 17 225 225 55 150 163
5. 16 0,103
VI. 1,121 80 2 4 131 240 55 120 1.229
lache-Chioj- 1906 38 2.458 2.496 9 0,733
1907 86 960 046 0,301 0,091 5 3 160 380 244 244 192
deanca 29 0,110
240 1.047
0,292 0,092 7 5 227 510 244 251 115
1908 807 48 0,077
(Prahova) 283 0,368 0,138 6 5 251 510 215 251 249
1909 1.491 1.774 57 0,162
244 0,389 0,149 6 2 204 510 215 251 292
1910 1.995 0,372
122 0,190
1911 216 1.917 2.133 0,138 7 3 292 510 21.5 259 274 72 0,170

Production 1903
1904 118 118
0,068
0,149
0,023
0,035 -- 6 -- --- 81
147
163
-- 39
--
Année Tonnes 6.
1905
1906
224
981
224
981
0,440
0,099
0,110
0,030 -- 6
- - 81 188 -- 37
163

-- --
6 189
1903
1904
154.687
173.657 (Prahova)
1907
1908
345 345
448
0,125
0,038
0,039
0,014 -- 6
81
81 189 -- 57
74 -
1905
1906
1907
151.025
222.606
348.047
1909
1910
1911
187
107
33
187

33
0,020
0,006
0,008
-
6
6
4 - -
81
87
87
188
189
189
-- 31
18
8
--
1908 359.328
1909
1910
1911
481.117
512.845
572.796
7.
de
(Prahova)
1911 43.579 43.579
2,820 - 1.062 1.062 - 43.579 - 27,084

1903
1904
1905
115 115
0,066
0,066
0,023
0,016 - 1
2
- --
--
80
56
80
83
-- 115
50
-
101
8. 1906
1907
(Prahova) 1908
1909
1910
33 332
0,025 380 380 - 332 - 0,216

1903 50 50
0,032 0,012 - 7 80
9. Tega
1905 14 14
0,009
0,033
0,002
0,008
-- 1
1
146 146 - 14 -
1906 74 74
1907
1908 2 1 - - 52 52 - 2 -
i) Les travaux ont été suspendus.

www.dacoromanica.ro
192 I. ET T. PORUCIK
STATISTIQUE DE LA PRODUCTION EN ROUMANIE

PROFONDEUR Moyenne Moyenne


annuelle annuelle
des sondes des puits par par puits
des des ves productifs productive
FORMATION GÉOLOGIQUE T z puits TOTALE
sondes
DISTRIC
q
q
Tonnes Tonnes Tonnes
:
v