Vous êtes sur la page 1sur 2

Cristo Señor 142

David Finstrom Jan Sibelius (1865-1957)


del poema sinfònic "Finlàndia"

¬
b 44 «««ˆˆ« «««ˆ «««ˆˆ« «««˙« .. ««ˆ«ˆ« «««ˆ ««ˆ«ˆ« ««ˆ« . ««j ««ˆ «««˙ . «« «« «« «« «««˙ . ««
“========================
l& ˆ« l ˙« l ˆ« ˆ« . «ĵ ˆ« l «ˆ« ˙« . l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆˆ« «ˆˆ« l «˙« . ˆ«ˆ«=l
“l l l l l l l
“l «
« l l «« « l l «
« l l
“l . « .
_»œ» _«ˆ œ»» _»œ»œ l _»˙»˙ . _»œ» l _«ˆœ»» _»œœ» œ»ˆ«» .. Jœ»Jœ» l _w»œ ˙ . l _»œ»œ _»œ» _«ˆ œ»» _»œ»œ l _»˙»˙ . _»œ» l
b 4
4 »œ» » »» »» »œ» » »» » »» »» »»» »»» »œ» » »» »» »œ»
l? »
L“======================== l » l l l » l »=l

¬ « « «
« «
« «
« ««˙ . « « «« «« «« . «« «« «« «
b «
« « « «
« « ˆ
« ˆ
« ˆ
« « « « ˆ
« ˆ
« . «
« « ˙ ˆ ˆ «œ»ˆ«
« l ˆ««ˆ «˙« . l «ˆ« «ˆ« #ˆ«ˆ« =
l & «ˆˆ« «ˆˆ« ««ˆˆ« .. «ĵ
“======================== « l ww
ˆj l ˆ«ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ« l «˙« . ˆ«ˆ« l «ˆˆ« «ˆ« «ˆ« . «ĵ
ˆj «
»» l
“l l l l l l l l
“l «« «« l l l l l l l
“l _«ˆœ»» _»œ»œ œ»ˆ«» . Jœ»»Jœ l _w l _ œ œ
» œ
» . _ ˙
» . œ
» œ
»
»»œ »œœ »œœ »œ l »˙ . _»» l _»» _»œ» _»œ» _J»œ» l _»œ» »» l _»» _»» _»œ» _»» l œ
»
b » »
» » »
» w »»» »» »» »œ» »˙» . œ» œ» » » »Jœ» »œ» » œ
L“========================
l? l l » » » » »
» l » » l » œ»» œ»» . »» l »» »˙» . l œ»» »œ» œ»»» = »»» l
» » » » »

¬ b «« « « « « «« «« «« ««˙ . « « «« «« «
˙
« . «
« «
« «
ˆ
« «
ˆ
« . «
j
« w «
ˆ
« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ «ˆ«ˆ ««˙ . ««ˆˆ «ˆ«ˆ «ˆ« ˆ«« . ««ĵˆj
l& ˙
« . ˆ
œ
«
» ˆ
œ
«
» œ
»
»» l »» »» ˆ« ĵ
“======================== . ˆ« l w l ˆ« « « l « « l « ˆ« ˆ« . = « l
“l l l l l l l
“l l l l l l ««j l
“l _ ˙
»
»» . _
œ
» _ œ
» _œ
» _œ
» . # _œ
J
» #
œ»» l »œ»» »œ»» »œ»» . Jœ»» l w _
w _ œ
» _ œ
» _ œ
» _ œ
» _œ
» _ œ
» . _
l œ»»» »»œ» œ»œ»» œ»»œ» l ˙»»˙» .. »»œ» l »»œ» »» »» »» l œ

»
«
l ? b ˙»»» . »
œ»» l ˙»»»
L“======================== »
œ»» . Jœ»» l w l œ»»» » » » l »» »» l »» œ»» œ»» . =l
» » » » »

¬ « «
« . «
« «
« « «
« « « « « « «
b ˙
l & «œ»ˆ«»» «˙« . l »œ»»» «ˆˆ« «ˆˆ« «œ̂»ˆ«»» l «˙˙« .. _«ˆ««ˆ l «œ»ˆ«»» «ˆ« œ»»» ««ˆˆ« .. «j
œ l «ˆ«œ»»»
1.

“======================== ĵ
«ˆ l w ” ={”
“l l l l l l ” ”
“l «_«œˆ _»˙ . l _»œ _»œ _œ _»œ l _˙ . l l l ” ”
“l »«»» »˙» . l »»œ »» »» »» l »» œ»» l œ»» œ»»» œ»»» . Jœ»Jœ» l ww l œ»œ» ” ”
b »
» »
» » œ »
˙
» . »
œ »
œ œ
» œ
» . » »
L“========================
l? »
l »œ» œ»»» »» l »» »» l »» »» »» » lw l »œ»» ” ={”
» »
www.himnescristians.com
142

¬ b4
l& 4
“========================
l l l l l l =”
“l l l l l l l ”
“l 4 l l l l l l ”
ll ? b 4
“L“========================
ll ll ll ll ll ll =””