Vous êtes sur la page 1sur 7

CHỦ ĐẦU TƯ CLIENT

+7.131
FFL ±0.000
TẦNG TUM MÁI
FFL=+160.000

FFL=+156.900

FFL=+153.500

FFL=+150.100

FFL=+146.700

FFL=+143.300

FFL=+139.900

FFL=+136.500

FFL=+133.100

FFL=+129.700

FFL=+126.300

FFL=+122.900

FFL=+119.500

FFL=+116.100

FFL=+112.700

FFL=+108.300

FFL=+104.900

FFL=+101.500

FFL=+98.100

FFL=+94.700

FFL=+91.300

FFL=+87.900

FFL=+84.500

FFL=+80.100

FFL=+76.700

FFL=+73.300

FFL=+69.900

FFL=+66.500

FFL=+63.100

FFL=+59.700

FFL=+56.300

FFL=+52.900

FFL=+49.500

FFL=+46.100

FFL=+42.700

FFL=+39.300

FFL=+35.900

FFL=+32.500

FFL=+24.000

FFL=+18.000

FFL=+12.000

+5.931
FFL=+6.000

FFL=±0.000

FFL -1.200
TẦNG MÁI

TẦNG 40

TẦNG 39

TẦNG 38

TẦNG 37

TẦNG 36

TẦNG 35

TẦNG 34

TẦNG 33

TẦNG 32

TẦNG 31

TẦNG 30

TẦNG 29

TẦNG 28

TẦNG 27

TẦNG 26

TẦNG 25

TẦNG 24

TẦNG 23

TẦNG 22

TẦNG 21

TẦNG 20

TẦNG 19

TẦNG 18

TẦNG 17

TẦNG 16

TẦNG 15

TẦNG 14

TẦNG 13

TẦNG 12

TẦNG 11

TẦNG 10

TẦNG 9

TẦNG 8

TẦNG 7

TẦNG 6

TẦNG 5

TẦNG 4

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1
CÔNG TY CỔ PHẦN
SUNBAY NINH THUẬN
161200

1200
3100 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 8500 6000 6000 6000 6000

MẶT ĐỨNG THÁP B, C

2790.4261974.479

4764.905
ĐỊA CHỈ - ADDRESS : KHÁCH SẠN VALERIA, ĐƯỜNG YÊN NINH, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG MỸ BÌNH,
THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN
KÈM THEO TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH SỐ .............NGÀY ........ THÁNG ........ NĂM 2019

CD
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

13159.7065
TÊN DỰ ÁN PROJECT TITLE

CD
SUNBAY PARK

33041.6445
8384.1314
HOTEL & RESORT
KEY PLAN

CC
ĐỊA ĐIỂM : ĐƯỜNG YÊN NINH, PHƯỜNG MỸ BÌNH,

3730.7772
THÀNH PHỐ PHAN RANG-THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN, VIỆT NAM

CB
7767.0295

CA

MẶT ĐỨNG THÁP B,C TRỤC BA-CD TỈ LỆ 1/300


LAM TRANG TRÍ
01 PHÁT HÀNH LẦN HAI - SECOND SUBMISSION 07/2019

00 PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - FIRST SUBMISSION 05/2019

REV: DESCRIPTION: BY: DATE:

TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

LAM TRANG TRÍ


ARCHITECTURE DESIGN CONSULTANT

54009.4351
CÔNG TY TNHH VÕ GIA CORP

CẦU NỐI
GIÁM ĐỐC / DIRECTOR: VÕ TRUNG THÀNH
ĐỊA CHỈ: LẦU 4, TÒA NHÀ PERFECT BUILDING, SỐ 150BIS LÊ THỊ HỒNG GẤM,
P.CẦU ÔNG LÃNH, QUẬN 1, TP. HCM
TEL: 08. 39151 895 - 0983 884 727 - Email: thietke@vogiacorp.vn

TƯ VẤN KẾT CẤU / STRUCTURAL CONSULTANT

RFR VIETNAM
GIÁM ĐỐC / DIRECTOR: HỒ TRỌNG HIỀN

ĐỊA CHỈ/ADDRESS: ..................... , TP.HCM


TEL: 84 (83) ............ FAX.: 84 (83) ................

TƯ VẤN CƠ ĐIỆN / MEP CONSULTANT

BD
CÔNG TY TNHH RANKINE & HILL
GĐ / DIRECTOR: HUỲNH NGỌC NGHĨA

7759.9495

BC
ĐỊA CHỈ: 159 PHAN XÍCH LONG, PHƯỜNG 7,QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM
TEL: (84-8) 35178526 FAX.: (84-8) 35178516

2213.0215

BB
6591.7376
TƯ VẤN PCCC / FIRE CONSULTANT
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT
VQTECH

BA
39575.3945
GIÁM ĐỐC / DIRECTOR : TỐNG VIẾT QUANG
ĐỊA CHỈ/ADDRESS : 284/7 - 26/3 STREET, BINH HUNG HOA WARD, BINH
TAN DISTRICT, HCM CITY

23010.6859
GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ PHASE

HỒ SƠ THẨM DUYỆT PHÒNG CHÁY CHỨA CHÁY


FIRE SUBMISSION PERMIT

BẢN VẼ KIẾN TRÚC ARCHITECTURE DRAWINGS

TÊN BẢN VẼ DRAWING TITLE

MẶT ĐỨNG THÁP B,C


TRỤC BA-CD

BA
1923.71533229.4392

5153.1545
SỐ DỰ ÁN NGÀY IN 07/2019
SIC PROJECT REFERENCE NO DATE
SỐ BẢN VẼ HIỆU CHỈNH
DRAWING NO. FS-301 REV.
3900 3400 4200 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3600 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 8500 6000 6000 6000 6000 1200 TỶ LỆ 1/300
SCALE
189200
GIÁM ĐỐC
DIRECTOR KTS. VÕ TRUNG THÀNH
CHỦ TRÌ
TẦNG TUM MÁI

DESIGN MANAGER KTS. NGUYỄN MẠNH TUẤN


FFL=+145.900
FFL=+159.500
FFL=+188.000

FFL=+184.100

FFL=+180.700

FFL=+176.500

FFL=+173.100

FFL=+169.700

FFL=+166.300

FFL=+162.900

FFL=+156.100

FFL=+152.700

FFL=+149.300

FFL=+142.500

FFL=+138.900

FFL=+135.500

FFL=+132.100

FFL=+128.700

FFL=+125.300

FFL=+121.900

FFL=+118.500

FFL=+115.100

FFL=+111.700

FFL=+108.300

FFL=+104.900

FFL=+101.500

FFL ±0.000
FFL=+98.100

FFL=+94.700

FFL=+91.300

FFL=+87.900

FFL=+84.500

FFL=+80.100

FFL=+76.700

FFL=+73.300

FFL=+66.500

FFL=+63.100

FFL=+59.700

FFL=+56.300

FFL=+52.900

FFL=+49.500

FFL=+46.100

FFL=+42.700

FFL=+39.300

FFL=+35.900

FFL=+32.500

FFL=+24.000

FFL=+18.000

FFL=+12.000
THIẾT KẾ

FFL=+6.000

FFL=±0.000
KTS. TRẦN DUY THANH LONG
TẦNG MÁI

FFL=+69.900

DESIGNER

FFL -1.200
TẦNG 39
TẦNG 48

TẦNG 47

TẦNG 46

TẦNG 45

TẦNG 44

TẦNG 43

TẦNG 42

TẦNG 41

TẦNG 40

TẦNG 38

TẦNG 37

TẦNG 36

TẦNG 35

TẦNG 34

TẦNG 33

TẦNG 32

TẦNG 31

TẦNG 30

TẦNG 29

TẦNG 28

TẦNG 27

TẦNG 26

TẦNG 25

TẦNG 24

TẦNG 23

TẦNG 22

TẦNG 21

TẦNG 20

TẦNG 19

TẦNG 18

TẦNG 16

TẦNG 15

TẦNG 14

TẦNG 13

TẦNG 12

TẦNG 11

TẦNG 10

+7.131
TẦNG 9

TẦNG 8

TẦNG 7

TẦNG 6

TẦNG 5

TẦNG 4

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1
QUẢN LÝ KỸ THUẬT
TẦNG 17

CHECKED BY KTS. NGUYỄN MẠNH TUẤN

+5.931
Bản vẽ này là bản quyền và có thể không được sao chép mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản. Nhà
thầu phải kiểm tra tất cả các kích thước trên thực tế trước khi bắt đầu bất kỳ công việc hoặc bản vẽ thi công.
Bất kỳ sự thay đổi không theo bản vẽ này phải được sự đồng ý của kiến trúc sư trước khi bắt đầu công việc.

This drawing is copyright and may not be copied without prior written consent. The contractor shall verify all
dimensions on site before commencing any work or shop drawing. Any discrepancies occurring in this
drawing must be referred to the Architect before the commencement of any work.
CHỦ ĐẦU TƯ CLIENT

+7.131
FFL ±0.000
TẦNG TUM MÁI

FFL=+145.900
FFL=+159.500
FFL=+188.000

FFL=+184.100

FFL=+180.700

FFL=+176.500

FFL=+173.100

FFL=+169.700

FFL=+166.300

FFL=+162.900

FFL=+156.100

FFL=+152.700

FFL=+149.300

FFL=+142.500

FFL=+138.900

FFL=+135.500

FFL=+132.100

FFL=+128.700

FFL=+125.300

FFL=+121.900

FFL=+118.500

FFL=+115.100

FFL=+111.700

FFL=+108.300

FFL=+104.900

FFL=+101.500

FFL=+98.100

FFL=+94.700

FFL=+91.300

FFL=+87.900

FFL=+84.500

FFL=+80.100

FFL=+76.700

FFL=+73.300

FFL=+66.500

FFL=+63.100

FFL=+59.700

FFL=+56.300

FFL=+52.900

FFL=+49.500

FFL=+46.100

FFL=+42.700

FFL=+39.300

FFL=+35.900

FFL=+32.500

FFL=+24.000

FFL=+18.000

FFL=+12.000

FFL=+6.000

FFL=±0.000
TẦNG MÁI

FFL=+69.900
TẦNG 39
TẦNG 43
TẦNG 48

TẦNG 47

TẦNG 46

TẦNG 45

TẦNG 44

TẦNG 42

TẦNG 41

TẦNG 40

TẦNG 38

TẦNG 37

TẦNG 36

TẦNG 35

TẦNG 34

TẦNG 33

TẦNG 32

TẦNG 31

TẦNG 30

TẦNG 29

TẦNG 28

TẦNG 27

TẦNG 26

TẦNG 25

TẦNG 24

TẦNG 23

TẦNG 22

TẦNG 21

TẦNG 20

TẦNG 19

TẦNG 18

TẦNG 16

TẦNG 15

TẦNG 14

TẦNG 13

TẦNG 12

TẦNG 11

TẦNG 10

+5.931
TẦNG 9

TẦNG 8

TẦNG 7

TẦNG 6

TẦNG 5

TẦNG 4

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

FFL -1.200
TẦNG 17
189200
CÔNG TY CỔ PHẦN
SUNBAY NINH THUẬN
3900 3400 4200 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3600 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 8500 6000 6000 6000 6000 1200

ĐỊA CHỈ - ADDRESS : KHÁCH SẠN VALERIA, ĐƯỜNG YÊN NINH, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG MỸ BÌNH,
THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN
KÈM THEO TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH SỐ .............NGÀY ........ THÁNG ........ NĂM 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

BA
GENERAL DIRECTOR

8500

BB
TÊN DỰ ÁN PROJECT TITLE

SUNBAY PARK
HOTEL & RESORT
ĐỊA ĐIỂM : ĐƯỜNG YÊN NINH, PHƯỜNG MỸ BÌNH,
THÀNH PHỐ PHAN RANG-THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN, VIỆT NAM

BC
8500

BD
LAM TRANG TRÍ
01 PHÁT HÀNH LẦN HAI - SECOND SUBMISSION 07/2019

MẶT ĐỨNG THÁP B,C TRỤC CD-BA TỈ LỆ 1/300


00 PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - FIRST SUBMISSION 05/2019

REV: DESCRIPTION: BY: DATE:

LAM TRANG TRÍ


TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
ARCHITECTURE DESIGN CONSULTANT

900

CÔNG TY TNHH VÕ GIA CORP

CẦU NỐI

126417
46835
GIÁM ĐỐC / DIRECTOR: VÕ TRUNG THÀNH
ĐỊA CHỈ: LẦU 4, TÒA NHÀ PERFECT BUILDING, SỐ 150BIS LÊ THỊ HỒNG GẤM,
P.CẦU ÔNG LÃNH, QUẬN 1, TP. HCM
TEL: 08. 39151 895 - 0983 884 727 - Email: thietke@vogiacorp.vn

TƯ VẤN KẾT CẤU / STRUCTURAL CONSULTANT

LAM TRANG TRÍ


RFR VIETNAM
GIÁM ĐỐC / DIRECTOR: HỒ TRỌNG HIỀN

ĐỊA CHỈ/ADDRESS: ..................... , TP.HCM


TEL: 84 (83) ............ FAX.: 84 (83) ................

TƯ VẤN CƠ ĐIỆN / MEP CONSULTANT

CA
CÔNG TY TNHH RANKINE & HILL
GĐ / DIRECTOR: HUỲNH NGỌC NGHĨA

8500
ĐỊA CHỈ: 159 PHAN XÍCH LONG, PHƯỜNG 7,QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM
TEL: (84-8) 35178526 FAX.: (84-8) 35178516

CB
TƯ VẤN PCCC / FIRE CONSULTANT
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT
VQTECH

GIÁM ĐỐC / DIRECTOR : TỐNG VIẾT QUANG


ĐỊA CHỈ/ADDRESS : 284/7 - 26/3 STREET, BINH HUNG HOA WARD, BINH
TAN DISTRICT, HCM CITY

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ PHASE

HỒ SƠ THẨM DUYỆT PHÒNG CHÁY CHỨA CHÁY


FIRE SUBMISSION PERMIT

CC
BẢN VẼ KIẾN TRÚC ARCHITECTURE DRAWINGS
KEY PLAN

TÊN BẢN VẼ DRAWING TITLE

8500
MẶT ĐỨNG THÁP B,C
TRỤC CD-BA

CD
SỐ DỰ ÁN NGÀY IN 07/2019
SIC PROJECT REFERENCE NO DATE
SỐ BẢN VẼ HIỆU CHỈNH
DRAWING NO. FS-302 REV.
3100 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 8500 6000 6000 6000 6000 900 TỶ LỆ 1/300
SCALE
GIÁM ĐỐC
161200
DIRECTOR KTS. VÕ TRUNG THÀNH
CHỦ TRÌ
DESIGN MANAGER KTS. NGUYỄN MẠNH TUẤN
TẦNG TUM MÁI

FFL ±0.000
THIẾT KẾ
FFL=+160.000

FFL=+156.900

FFL=+153.500

FFL=+150.100

FFL=+146.700

FFL=+143.300

FFL=+139.900

FFL=+136.500

FFL=+133.100

FFL=+129.700

FFL=+126.300

FFL=+122.900

FFL=+119.500

FFL=+116.100

FFL=+112.700

FFL=+108.300

FFL=+104.900

FFL=+101.500

KTS. TRẦN DUY THANH LONG


FFL=+98.100

FFL=+94.700

FFL=+91.300

FFL=+87.900

FFL=+84.500

FFL=+80.100

FFL=+76.700

FFL=+73.300

FFL=+69.900

FFL=+66.500

FFL=+63.100

FFL=+59.700

FFL=+56.300

FFL=+52.900

FFL=+49.500

FFL=+46.100

FFL=+42.700

FFL=+39.300

FFL=+35.900

FFL=+32.500

FFL=+24.000

FFL=+18.000

FFL=+12.000
DESIGNER

FFL=+6.000

FFL=±0.000
+7.131
TẦNG MÁI

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

FFL -1.200
TẦNG 40

TẦNG 39

TẦNG 38

TẦNG 37

TẦNG 36

TẦNG 35

TẦNG 34

TẦNG 33

TẦNG 32

TẦNG 31

TẦNG 30

TẦNG 29

TẦNG 28

TẦNG 27

TẦNG 26

TẦNG 25

TẦNG 24

TẦNG 23

TẦNG 22

TẦNG 21

TẦNG 20

TẦNG 19

TẦNG 18

TẦNG 17

TẦNG 16

TẦNG 15

TẦNG 14

TẦNG 13

TẦNG 12

TẦNG 11

TẦNG 10

KTS. NGUYỄN MẠNH TUẤN


TẦNG 9

TẦNG 8

TẦNG 7

TẦNG 6

TẦNG 5

TẦNG 4

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1
CHECKED BY

+5.931
Bản vẽ này là bản quyền và có thể không được sao chép mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản. Nhà
thầu phải kiểm tra tất cả các kích thước trên thực tế trước khi bắt đầu bất kỳ công việc hoặc bản vẽ thi công.
Bất kỳ sự thay đổi không theo bản vẽ này phải được sự đồng ý của kiến trúc sư trước khi bắt đầu công việc.

This drawing is copyright and may not be copied without prior written consent. The contractor shall verify all
dimensions on site before commencing any work or shop drawing. Any discrepancies occurring in this
drawing must be referred to the Architect before the commencement of any work.
CHỦ ĐẦU TƯ CLIENT

TẦNG TUM MÁI

FFL=+145.900
FFL=+188.000

FFL=+184.100

FFL=+180.700

FFL=+176.500

FFL=+173.100

FFL=+169.700

FFL=+166.300

FFL=+162.900

FFL=+159.500

FFL=+156.100

FFL=+152.700

FFL=+149.300

FFL=+142.500

FFL=+138.900

FFL=+135.500

FFL=+132.100

FFL=+128.700

FFL=+125.300

FFL=+121.900

FFL=+118.500

FFL=+115.100

FFL=+111.700

FFL=+108.300

FFL=+104.900

FFL=+101.500

FFL=+98.100

FFL=+94.700

FFL=+91.300

FFL=+87.900

FFL=+84.500

FFL=+80.100

FFL=+76.700

FFL=+73.300

FFL=+66.500

FFL=+63.100

FFL=+59.700

FFL=+56.300

FFL=+52.900

FFL=+49.500

FFL=+46.100

FFL=+42.700

FFL=+39.300

FFL=+35.900

FFL=+32.500

FFL=+24.000

FFL=+18.000

FFL=+12.000

FFL=+6.000

FFL=±0.000
TẦNG MÁI

FFL=+69.900
TẦNG 39
TẦNG 48

TẦNG 47

TẦNG 46

TẦNG 45

TẦNG 44

TẦNG 43

TẦNG 42

TẦNG 41

TẦNG 40

TẦNG 38

TẦNG 37

TẦNG 36

TẦNG 35

TẦNG 34

TẦNG 33

TẦNG 32

TẦNG 31

TẦNG 30

TẦNG 29

TẦNG 28

TẦNG 27

TẦNG 26

TẦNG 25

TẦNG 24

TẦNG 23

TẦNG 22

TẦNG 21

TẦNG 20

TẦNG 19

TẦNG 18

TẦNG 16

TẦNG 15

TẦNG 14

TẦNG 13

TẦNG 12

TẦNG 11

TẦNG 10

TẦNG 9

TẦNG 8

TẦNG 7

TẦNG 6

TẦNG 5

TẦNG 4

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1
TẦNG 17

+5.931
+7.131
FFL ±0.000

FFL -1.200
189200
CÔNG TY CỔ PHẦN
3900 3400 4200 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3600 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 8500 6000 6000 6000 6000 1200 SUNBAY NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ - ADDRESS : KHÁCH SẠN VALERIA, ĐƯỜNG YÊN NINH, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG MỸ BÌNH,
THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN
KÈM THEO TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH SỐ .............NGÀY ........ THÁNG ........ NĂM 2019

B11
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

6815

MẶT ĐỨNG THÁP B TRỤC B18-B11_ TL 1/300


B12
7098
TÊN DỰ ÁN PROJECT TITLE

B13
SUNBAY PARK

7266
HOTEL & RESORT

B14
46942
ĐỊA ĐIỂM : ĐƯỜNG YÊN NINH, PHƯỜNG MỸ BÌNH,
THÀNH PHỐ PHAN RANG-THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN, VIỆT NAM

7316

B15
6403

B16
6259

B17
5787

B18
TRỤC B10-B1
01 PHÁT HÀNH LẦN HAI - SECOND SUBMISSION 07/2019
KEY PLAN

00 PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - FIRST SUBMISSION 05/2019

REV: DESCRIPTION: BY: DATE:

TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC


ARCHITECTURE DESIGN CONSULTANT

TRỤC B1-B10

CÔNG TY TNHH VÕ GIA CORP

GIÁM ĐỐC / DIRECTOR: VÕ TRUNG THÀNH


TẦNG TUM MÁI

ĐỊA CHỈ: LẦU 4, TÒA NHÀ PERFECT BUILDING, SỐ 150BIS LÊ THỊ HỒNG GẤM,
FFL=+145.900
FFL=+159.500
FFL=+188.000

FFL=+184.100

FFL=+180.700

FFL=+176.500

FFL=+173.100

FFL=+169.700

FFL=+166.300

FFL=+162.900

FFL=+156.100

FFL=+152.700

FFL=+149.300

FFL=+142.500

FFL=+138.900

FFL=+135.500

FFL=+132.100

FFL=+128.700

FFL=+125.300

FFL=+121.900

FFL=+118.500

FFL=+115.100

FFL=+111.700

FFL=+108.300

FFL=+104.900

FFL=+101.500

FFL=+98.100

FFL=+94.700

FFL=+91.300

FFL=+87.900

FFL=+84.500

FFL=+80.100

FFL=+76.700

FFL=+73.300

FFL=+66.500

FFL=+63.100

FFL=+59.700

FFL=+56.300

FFL=+52.900

FFL=+49.500

FFL=+46.100

FFL=+42.700

FFL=+39.300

FFL=+35.900

FFL=+32.500

FFL=+24.000

FFL=+18.000

FFL=+12.000
P.CẦU ÔNG LÃNH, QUẬN 1, TP. HCM

FFL=+6.000

FFL=±0.000
TEL: 08. 39151 895 - 0983 884 727 - Email: thietke@vogiacorp.vn
TẦNG MÁI

FFL=+69.900
TẦNG 39
TẦNG 43
TẦNG 48

TẦNG 47

TẦNG 46

TẦNG 45

TẦNG 44

TẦNG 42

TẦNG 41

TẦNG 40

TẦNG 38

TẦNG 37

TẦNG 36

TẦNG 35

TẦNG 34

TẦNG 33

TẦNG 32

TẦNG 31

TẦNG 30

TẦNG 29

TẦNG 28

TẦNG 27

TẦNG 26

TẦNG 25

TẦNG 24

TẦNG 23

TẦNG 22

TẦNG 21

TẦNG 20

TẦNG 19

TẦNG 18

TẦNG 16

TẦNG 15

TẦNG 14

TẦNG 13

TẦNG 12

TẦNG 11

TẦNG 10

TẦNG 9

TẦNG 8

TẦNG 7

TẦNG 6

TẦNG 5

TẦNG 4

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1
TẦNG 17

+5.931
+7.131
FFL ±0.000

FFL -1.200
189200
TƯ VẤN KẾT CẤU / STRUCTURAL CONSULTANT
3900 3400 4200 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3600 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 8500 6000 6000 6000 6000 1200
RFR VIETNAM
GIÁM ĐỐC / DIRECTOR: HỒ TRỌNG HIỀN

B10
ĐỊA CHỈ/ADDRESS: ..................... , TP.HCM
TEL: 84 (83) ............ FAX.: 84 (83) ................

6421
TƯ VẤN CƠ ĐIỆN / MEP CONSULTANT

B9
5412
CÔNG TY TNHH RANKINE & HILL
GĐ / DIRECTOR: HUỲNH NGỌC NGHĨA

B8

MẶT ĐỨNG THÁP B TRỤC B1-B10_ TL 1/300


ĐỊA CHỈ: 159 PHAN XÍCH LONG, PHƯỜNG 7,QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM

5619
TEL: (84-8) 35178526 FAX.: (84-8) 35178516

B7
TƯ VẤN PCCC / FIRE CONSULTANT

5900
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT
VQTECH

B6
7370
GIÁM ĐỐC / DIRECTOR : TỐNG VIẾT QUANG
ĐỊA CHỈ/ADDRESS : 284/7 - 26/3 STREET, BINH HUNG HOA WARD, BINH

61745
TAN DISTRICT, HCM CITY

B5
7574
GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ PHASE

HỒ SƠ THẨM DUYỆT PHÒNG CHÁY CHỨA CHÁY


FIRE SUBMISSION PERMIT

B4
BẢN VẼ KIẾN TRÚC ARCHITECTURE DRAWINGS

DRAWING TITLE

7729
TÊN BẢN VẼ

MẶT ĐỨNG THÁP B

B3
TRỤC B1-B10
TRỤC B18-B11

7861
SỐ DỰ ÁN NGÀY IN 07/2019

B2
SIC PROJECT REFERENCE NO DATE
SỐ BẢN VẼ HIỆU CHỈNH
DRAWING NO. FS-303 REV.
TỶ LỆ 1/300

7861
SCALE
GIÁM ĐỐC
DIRECTOR KTS. VÕ TRUNG THÀNH
CHỦ TRÌ
KTS. NGUYỄN MẠNH TUẤN

B1
DESIGN MANAGER

THIẾT KẾ
DESIGNER KTS. TRẦN DUY THANH LONG
QUẢN LÝ KỸ THUẬT
CHECKED BY KTS. NGUYỄN MẠNH TUẤN
Bản vẽ này là bản quyền và có thể không được sao chép mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản. Nhà
thầu phải kiểm tra tất cả các kích thước trên thực tế trước khi bắt đầu bất kỳ công việc hoặc bản vẽ thi công.
Bất kỳ sự thay đổi không theo bản vẽ này phải được sự đồng ý của kiến trúc sư trước khi bắt đầu công việc.

This drawing is copyright and may not be copied without prior written consent. The contractor shall verify all
dimensions on site before commencing any work or shop drawing. Any discrepancies occurring in this
drawing must be referred to the Architect before the commencement of any work.
CHỦ ĐẦU TƯ CLIENT

TẦNG TUM MÁI


FFL=+160.000

FFL=+156.900

FFL=+153.500

FFL=+150.100

FFL=+146.700

FFL=+143.300

FFL=+139.900

FFL=+136.500

FFL=+133.100

FFL=+129.700

FFL=+126.300

FFL=+122.900

FFL=+119.500

FFL=+116.100

FFL=+112.700

FFL=+108.300

FFL=+104.900

FFL=+101.500

FFL=+98.100

FFL=+94.700

FFL=+91.300

FFL=+87.900

FFL=+84.500

FFL=+80.100

FFL=+76.700

FFL=+73.300

FFL=+69.900

FFL=+66.500

FFL=+63.100

FFL=+59.700

FFL=+56.300

FFL=+52.900

FFL=+49.500

FFL=+46.100

FFL=+42.700

FFL=+39.300

FFL=+35.900

FFL=+32.500

FFL=+24.000

FFL=+18.000

FFL=+12.000

FFL=+6.000

FFL=±0.000
TẦNG MÁI

TẦNG 40

TẦNG 39

TẦNG 38

TẦNG 37

TẦNG 36

TẦNG 35

TẦNG 34

TẦNG 33

TẦNG 32

TẦNG 31

TẦNG 30

TẦNG 29

TẦNG 28

TẦNG 27

TẦNG 26

TẦNG 25

TẦNG 24

TẦNG 23

TẦNG 22

TẦNG 21

TẦNG 20

TẦNG 19

TẦNG 18

TẦNG 17

TẦNG 16

TẦNG 15

TẦNG 14

TẦNG 13

TẦNG 12

TẦNG 11

TẦNG 10

TẦNG 9

TẦNG 8

TẦNG 7

TẦNG 6

TẦNG 5

TẦNG 4

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

+5.931
+7.131
FFL ±0.000

FFL -1.200
TRỤC C18-C11

161200 CÔNG TY CỔ PHẦN


SUNBAY NINH THUẬN
3100 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 8500 6000 6000 6000 6000 1200

ĐỊA CHỈ - ADDRESS : KHÁCH SẠN VALERIA, ĐƯỜNG YÊN NINH, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG MỸ BÌNH,

C10
THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN

KEY PLAN
KÈM THEO TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH SỐ .............NGÀY ........ THÁNG ........ NĂM 2019
TRỤC C1-C10
TỔNG GIÁM ĐỐC

7852
GENERAL DIRECTOR

C9
5717

MẶT ĐỨNG THÁP C TRỤC C1-C10_ TL 1/300


TÊN DỰ ÁN PROJECT TITLE

C8
6226
SUNBAY PARK
HOTEL & RESORT

C7
6348
ĐỊA ĐIỂM : ĐƯỜNG YÊN NINH, PHƯỜNG MỸ BÌNH,
THÀNH PHỐ PHAN RANG-THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN, VIỆT NAM

C6
7853

61652

C5
7899

C4
7894

C3
01 PHÁT HÀNH LẦN HAI - SECOND SUBMISSION 07/2019

00 05/2019

7835
PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - FIRST SUBMISSION

REV: DESCRIPTION: BY: DATE:

TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

C2
ARCHITECTURE DESIGN CONSULTANT

4028

C1
CÔNG TY TNHH VÕ GIA CORP

GIÁM ĐỐC / DIRECTOR: VÕ TRUNG THÀNH


ĐỊA CHỈ: LẦU 4, TÒA NHÀ PERFECT BUILDING, SỐ 150BIS LÊ THỊ HỒNG GẤM,
P.CẦU ÔNG LÃNH, QUẬN 1, TP. HCM
TẦNG TUM MÁI
FFL=+160.000

FFL=+156.900

FFL=+153.500

FFL=+150.100

FFL=+146.700

FFL=+143.300

FFL=+139.900

FFL=+136.500

FFL=+133.100

FFL=+129.700

FFL=+126.300

FFL=+122.900

FFL=+119.500

FFL=+116.100

FFL=+112.700

FFL=+108.300

FFL=+104.900

FFL=+101.500
TEL: 08. 39151 895 - 0983 884 727 - Email: thietke@vogiacorp.vn

FFL=+98.100

FFL=+94.700

FFL=+91.300

FFL=+87.900

FFL=+84.500

FFL=+80.100

FFL=+76.700

FFL=+73.300

FFL=+69.900

FFL=+66.500

FFL=+63.100

FFL=+59.700

FFL=+56.300

FFL=+52.900

FFL=+49.500

FFL=+46.100

FFL=+42.700

FFL=+39.300

FFL=+35.900

FFL=+32.500

FFL=+24.000

FFL=+18.000

FFL=+12.000

FFL=+6.000

FFL=±0.000
TẦNG MÁI

TẦNG 40

TẦNG 39

TẦNG 38

TẦNG 37

TẦNG 36

TẦNG 35

TẦNG 34

TẦNG 33

TẦNG 32

TẦNG 31

TẦNG 30

TẦNG 29

TẦNG 28

TẦNG 27

TẦNG 26

TẦNG 25

TẦNG 24

TẦNG 23

TẦNG 22

TẦNG 21

TẦNG 20

TẦNG 19

TẦNG 18

TẦNG 17

TẦNG 16

TẦNG 15

TẦNG 14

TẦNG 13

TẦNG 12

TẦNG 11

TẦNG 10

TẦNG 9

TẦNG 8

TẦNG 7

TẦNG 6

TẦNG 5

TẦNG 4

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1
TƯ VẤN KẾT CẤU / STRUCTURAL CONSULTANT
161200
RFR VIETNAM
3100 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 8500 6000 6000 6000 6000 1200 GIÁM ĐỐC / DIRECTOR: HỒ TRỌNG HIỀN

ĐỊA CHỈ/ADDRESS: ..................... , TP.HCM


TEL: 84 (83) ............ FAX.: 84 (83) ................

FFL ±0.000
TƯ VẤN CƠ ĐIỆN / MEP CONSULTANT

+7.131

FFL -1.200
CÔNG TY TNHH RANKINE & HILL
GĐ / DIRECTOR: HUỲNH NGỌC NGHĨA

+5.931
ĐỊA CHỈ: 159 PHAN XÍCH LONG, PHƯỜNG 7,QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM
TEL: (84-8) 35178526 FAX.: (84-8) 35178516

C11
5824

MẶT ĐỨNG THÁP C TRỤC C18-C11_ TL 1/300


TƯ VẤN PCCC / FIRE CONSULTANT
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT

C12
VQTECH

6338

C13
GIÁM ĐỐC / DIRECTOR : TỐNG VIẾT QUANG
ĐỊA CHỈ/ADDRESS : 284/7 - 26/3 STREET, BINH HUNG HOA WARD, BINH
TAN DISTRICT, HCM CITY

6750
GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ PHASE

C14
HỒ SƠ THẨM DUYỆT PHÒNG CHÁY CHỨA CHÁY
FIRE SUBMISSION PERMIT

7054

46988
BẢN VẼ KIẾN TRÚC ARCHITECTURE DRAWINGS

DRAWING TITLE

C15
TÊN BẢN VẼ

MẶT ĐỨNG THÁP C

7244
TRỤC C1-C10
TRỤC C18-C11

C16
7316
SỐ DỰ ÁN NGÀY IN 07/2019
SIC PROJECT REFERENCE NO DATE
SỐ BẢN VẼ HIỆU CHỈNH
DRAWING NO. FS-304 REV.

C17
TỶ LỆ 1/300
SCALE
GIÁM ĐỐC

6463
DIRECTOR KTS. VÕ TRUNG THÀNH
CHỦ TRÌ
DESIGN MANAGER KTS. NGUYỄN MẠNH TUẤN

C18
THIẾT KẾ
DESIGNER KTS. TRẦN DUY THANH LONG
QUẢN LÝ KỸ THUẬT
CHECKED BY KTS. NGUYỄN MẠNH TUẤN
Bản vẽ này là bản quyền và có thể không được sao chép mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản. Nhà
thầu phải kiểm tra tất cả các kích thước trên thực tế trước khi bắt đầu bất kỳ công việc hoặc bản vẽ thi công.
Bất kỳ sự thay đổi không theo bản vẽ này phải được sự đồng ý của kiến trúc sư trước khi bắt đầu công việc.

This drawing is copyright and may not be copied without prior written consent. The contractor shall verify all
dimensions on site before commencing any work or shop drawing. Any discrepancies occurring in this
drawing must be referred to the Architect before the commencement of any work.
BẢNG GHI CHÚ

EI-70 CỬA ĐI NGĂN CHÁY 70 PHÚT CỘT, VÁCH CHỊU LỰC NGĂN CHÁY 180 PHÚT (R 180)
EI-45 CỬA ĐI NGĂN CHÁY 45 PHÚT TƯỜNG NGĂN CHÁY 180 PHÚT (REI 180)

HƯỚNG THOÁT HIỂM TƯỜNG NGĂN CHÁY 60 PHÚT (E 60)


TƯỜNG GẠCH KHÔNG NUNG
THANG MÁY DÀNH CHO LỰC LƯỢNG
P. KT THANG MÁY CHỮA CHÁY, CỨU HỘ NGĂN CHÁY 60 PHÚT (E 60)
i=1% i=1%