Vous êtes sur la page 1sur 5

JUMO Sp. z o.o.

M. K. JUCHHEIM GmbH & Co Telefon: (071) 339 82 39


Adres biura: ul. Korfantego 28, 53-021 Wrocław Telefaks: (071) 339 73 79
Adres centrali: Moeltkestrasse 13 - 31, 36039 Fulda, Germany E-Mail: jumo@jumo.com.pl
Internet: www.jumo.de Internet: www.jumo.com.pl
Karta katalogowa 40.1001 Strona 1/5

Przetwornik ciśnienia
JUMO MIDAS
Typ 401001

Krótki opis

Przetworniki serii MIDAS przeznaczone są do pomiarów ciśnienia względnego w


gazach i cieczach. Działanie przetwornika oparte jest na zasadzie pomiaru
grubowarstwowego DMS. Podstawowym materiałem, z którego zbudowany jest
sensor ciśnienia jest ceramika z tlenków aluminium (Al2O3). Wartość ciśnienia
przetwarzana jest na sygnał elektryczny.

Błąd temperatury otoczenia Typ 401001/000-xxx-xxx-xx-xxx-61


Dane Techniczne
W zakresie -20...+85°C
Warunki odniesienia kompensowany zakres temperatury
zgodnie z DIN 16086 i DIN IEC 770/5.3 zero: ≤0,02%/°C typowo,
≤0,04%/°C maks.
Zakresy pomiarowe Rozpiętość: ≤ 0,02%/°C typowo,
Patrz: Dane do zamówień ≤0,04%/°C maks.

Granica przeciąŜalności Odchylenie charakterystyki


Dla zakresu (0...40 bar) ≤ 0,5% końcowej wartości zakresu
3- krotność zakresu pomiarowego (Ustawianie punktu granicznego)
Dla zakresów (0-60...0-100 bar)
2- krotność zakresu pomiarowego Histereza
≤ 0,2% wartości końcowej zakresu
Ciśnienie rozrywające
Dla zakresu (0...40 bar) Powtarzalność
5- krotność zakresu ≤ 0,1% wartości końcowej zakresu Typ 401001/000-xxx-xxx-xx-xxx-36
Dla zakresów (0-60...0-100 bar)
3- krotność zakresu Czas odpowiedzi
≤ 3 ms maks.
Części w kontakcie z medium w przypadku wykonania z wtyczką:
standardowo: stal kwasoodporna, Stabilność roczna -20...+125°C
1.4305, ≤ 1% wartości końcowej zakresu w przypadku wykonania z dołączonym
(Al2O3) 96% kablem: -20...+100°C
uszczelnienie: FPM lub FFPM lub CR Zasilanie
10...30 V DC (wyj. 4...20mA Temperatura magazynowania
Wyjście i 1...(5) 6 V) -40...+125°C
4...20 mA 2-przew. 5 V DC (wyj. 0,5...4,5V) w przypadku wykonania z dołączonym
ObciąŜenie ≤ (UB-10 V) / 0,02A 11,5...30 V DC (wyj. 0...10 V) kablem: -20...+100°C
0,5...4,5 V ObciąŜenie ≥ 20 kΩ Oscylacje: krótkie impulsy
1...(5)6 V ObciąŜenie ≥ 10 kΩ napięciowe nie mogą przekraczać Dopuszczalna temperatura medium
0...10 V ObciąŜenie ≥ 10 kΩ górnej lub w dolnej wartości -30...+125°C
danego napięcia zasilania
Błąd obciąŜenia maks. pobór prądu: ok. 25 mA Odporność elektromagnetyczna
< 0,5% maks. (EMV) wg EN 61 326
Błąd napięcia zasilania
Offset zera ≤ 0,02% / V Szok mechaniczny
≤ 0,3% końcowej wartości zakresu (zasilanie znamionowe DC 24 V) wg IEC 68-2-27 100 g/1 ms
ratiometryczne - napięcie DC 5 V
Histereza termiczna (±0,5 V) Drgania mechaniczne
≤ ± 0,8% końcowej wartości zakresu (wg IEC 68-2-6)
Dopuszczalna temperatura maks. 20g przy 15 – 2000 Hz
otoczenia

03.08 / 00398114
JUMO Sp. z o.o.
M. K. JUCHHEIM GmbH & Co Telefon: (071) 339 82 39
Adres biura: ul. Korfantego 28, 53-021 Wrocław Telefaks: (071) 339 73 79
Adres centrali: Moeltkestrasse 13 - 31, 36039 Fulda, Germany E-Mail: jumo@jumo.com.pl
Internet: www.jumo.de Internet: www.jumo.com.pl
Karta katalogowa 40.1001 Strona 2/5

długość 2m, inne długości na zapytanie


Stopień ochrony Przyłącze ciśnieniowe lub
z puszka przyłączeniową patrz dane zamówień; 4-biegunowa wtyczka okrągła
IP 65 wg EN 60 529 inne rodzaje przyłączy na zapytanie M 12 x 1
(średnica przewodów przyłączeniowych
min. 5mm, max. 7mm) Przyłącze elektryczne Nominalna pozycja pracy
z przewodem przyłączeniowym lub patrz dane zamówień Dowolna
z wtyczka okrągłą M 12 x 1 puszka przyłączeniowa wg DIN 43
IP 67 wg EN 60 529 650, CięŜar
Rodzaj budowy A, 100 g
Przekrój przewodów do 1,5 mm2;
Obudowa lub
Stal kwasoodporna, Wst.-Nr.: 1.4305, podłączony na stałe kabel 4-Ŝyłowy
EPDM z PVC,

Połączenie elektryczne

Połączenia
Przyłącze
Puszka Kabel
przyłączeniowa

M12x1 Bagnet
-36- - 53 -

Zasilanie (przy wyjściu)


10 – 30V DC (1 – (5)6 V) 1L+ Biały 1+ 1+
11,5 – 30V DC (0 – 10 V) 2L– Brązowy 2– 2–
5V DC (0,5 – 4,5 V)

Wyjście
1 – (5) 6 V 2– Brązowy 2– 2–
0 – 10 V 3+ śółty 3+ 3+
0,5 – 4,5 V
Zasilanie (przy wyjściu) 1L+ Biały 1+ 1+
10 – 30V DC (4 – 20mA, 2- 2L– Brązowy 3– 3–
przew.)

Wyjście 4 – 20mA, 2-przewodowe 1+ Biały 1+ 1+


2– Brązowy 3– 3–

Prąd 4 – 20mA w torze zasilania

03.08 / 00398114
JUMO Sp. z o.o.
M. K. JUCHHEIM GmbH & Co Telefon: (071) 339 82 39
Adres biura: ul. Korfantego 28, 53-021 Wrocław Telefaks: (071) 339 73 79
Adres centrali: Moeltkestrasse 13 - 31, 36039 Fulda, Germany E-Mail: jumo@jumo.com.pl
Internet: www.jumo.de Internet: www.jumo.com.pl
Karta katalogowa 40.1001 Strona 3/5

Wymiary
Przyłącze elektryczne

36

53 61

Przyłącza procesowe

501 502 511

521 523 562 563

03.08 / 00398114
JUMO Sp. z o.o.
M. K. JUCHHEIM GmbH & Co Telefon: (071) 339 82 39
Adres biura: ul. Korfantego 28, 53-021 Wrocław Telefaks: (071) 339 73 79
Adres centrali: Moeltkestrasse 13 - 31, 36039 Fulda, Germany E-Mail: jumo@jumo.com.pl
Internet: www.jumo.de Internet: www.jumo.com.pl
Karta katalogowa 40.1001 Strona 4/5

Dane zamówieniowe

(1) Typ podstawowy


401001 Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS
(2) Uzupełnienie typu podstawowego
000 brak
999 Wykonanie specjalne
(3) Wejście
455 0 ... 1,6 bar Ciśnienie względne
456 0 ... 2,5 bar Ciśnienie względne
457 0 ... 4 bar Ciśnienie względne
458 0 ... 6 bar Ciśnienie względne
459 0 ... 10 bar Ciśnienie względne
460 0 ... 16 bar Ciśnienie względne
461 0 ... 25 bar Ciśnienie względne
462 0 ... 40 bar Ciśnienie względne
463 0 ... 60 bar Ciśnienie względne
464 0 ...100 bar Ciśnienie względne
479 -1 ...0,6 bar Ciśnienie względne
480 -1 ...1,5 bar Ciśnienie względne
481 -1 ... 3 bar Ciśnienie względne
482 -1 ... 5 bar Ciśnienie względne
483 -1 ... 9 bar Ciśnienie względne
484 -1 ... 15 bar Ciśnienie względne
485 -1 ... 24 bar Ciśnienie względne
999 specjalny zakres pomiarowy
(4) Wyjście
405 4…20 mA dwuprzewodowe
412 0,5…4,5 V trójprzewodowe
415 0…10 V trójprzewodowe
418 1…5 V trójprzewodowe
420 1…6 V trójprzewodowe
(5) Przyłącze procesowe
501 G 1/8 wg DIN EN 837
502 G 1/4 wg DIN EN 837
511 1/4 – 18 NPT wg D|N EN 837
521 G 1/4 wg DIN 3852 T11
523 G 1/2 wg DIN 3852 T11
559 M 20 x1, 5
562 7/16 UNF
563 7/16 wewnętrzny (z zaworem ciśnieniowym)
(6) Materiał przyłącza procesowego
20 Stal kwasoodporna
46 Mosiądz (na Ŝądanie)
(7) Materiał uszczelnienia
601 FPM
602 CR
604 FFPM (właściwości materiału podobne do PTFE)
999 Materiał specjalny
(8) Przyłącze elektryczne
11 z kablem stałym 0,5m
36 z wtyczka okrągłą M12 x 1
61 z puszka przyłączeniową
(9) Dodatki do typu
000 bez dodatków do typu
591 dławik w kanale ciśnienia
624 wykonanie odtłuszczone

401001/....... – ….… – …….. – ……. – …… – ……… – ……. / …… Kod zamówieniowy

03.08 / 00398114
JUMO Sp. z o.o.
M. K. JUCHHEIM GmbH & Co Telefon: (071) 339 82 39
Adres biura: ul. Korfantego 28, 53-021 Wrocław Telefaks: (071) 339 73 79
Adres centrali: Moeltkestrasse 13 - 31, 36039 Fulda, Germany E-Mail: jumo@jumo.com.pl
Internet: www.jumo.de Internet: www.jumo.com.pl
Karta katalogowa 40.1001 Strona 5/5

Akcesoria

Oznaczenie Nr artykułu
4 – polowa wtyczka (prosta) M12x1 z 2m kablem PVC 40/00404585
4 – polowa wtyczka (kątowa) M12x1 z 2m kablem PVC 40/00409334

03.08 / 00398114