Vous êtes sur la page 1sur 2

Historia | Bliżej historii | Klasa 2  Gimnazjum

ĆWICZENIA Z MAPĄ
TEMAT: AMERYKA PÓŁNOCNA W XVIII W. – POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Jerzy Domosud
ĆWICZENIE 1.
A. Zaznacz na mapie czarnym kolorem (strzałkami, kropkami, kreskami itp.) drogi europejskich kolonizatorów do Nowego
Świata, rozpoczynając kreślone szlaki z państw, z których wypływali do Ameryki Północnej. Wypisz kraje, z których wyruszali.

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

B. Napisz, jakie czynniki powodowały napływ Europejczyków do Ameryki Północnej.

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

AUTOR: Anita Plumińska-Mieloch

1 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2016


Historia | Bliżej historii | Klasa 2 Gimnazjum

ĆWICZENIE 2.
Zaznacz na mapie zielonymi kreskami tereny w Ameryce Północnej, na których koloniści najbardziej rozwinęli rolnictwo
w formie wielkich plantacji. Określ położenie geograficzne tych miejsc.

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

ĆWICZENIE 3.
Zamaluj na mapie żółtym kolorem tereny 13 stanów założycielskich przyszłego niepodległego państwa amerykańskiego.
Poszukaj informacji w różnych źródłach (internecie, encyklopedii itp.) i wypisz nazwy tych stanów.

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

ĆWICZENIE 4.
Podkreśl na mapie niebieską linią nazwę miasta, w którym koloniści zbuntowali się przeciw rządom angielskim i wyrzucili do
morza ładunek herbaty. Napisz nazwę tego miasta.

..........................................................................................................................................................................................................

ĆWICZENIE 5.
Podkreśl na mapie zieloną linią nazwę miasta, w którym została podpisana Deklaracja niepodległości. Napisz nazwę tego
miasta.

..........................................................................................................................................................................................................

ĆWICZENIE 6.
Zamaluj na mapie posiadłości rosyjskie w Ameryce Północnej. Napisz, w której części kontynentu amerykańskiego Rosja
założyła swoje kolonie. Nad którym oceanem? Jak nazywa się ta część Ameryki?

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

AUTOR: Anita Plumińska-Mieloch

2 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2016