Vous êtes sur la page 1sur 2

Jadual Kejohanan Futsal 1M1S

Bil Perlawanan masa Kumpulan Pengadil


1 Amanah vs Baik Hati 8.00 pg A Hadi
2 Adil vs Harmoni 8.05 pg A Hadi
3 Bersih vs Bersatu 8.10 pg B Hadi
4 Cantik vs Cekap 8.15 pg C Hadi
5 Dedikasi vs Gigih 8.20 pg D Raj
6 Hemah tinggi vs Hormat 8.25 pg E Raj
7 Sopan vs Patuh 8.30 pg F Raj
8 Jujur vs Ikhlas 8.35 pg G Raj
9 Kerjasama vs Toleransi 8.40 pg H Hasrol
10 Mengenang budi vs Patriotisme 8.45 pg H Hasrol
11 Amanah vs Adil 8.50 pg A Hasrol
12 Baik Hati vs Harmoni 8.55 pg A Hasrol
13 Bersih vs Bercakap benar 9.00 pg B W Hadi
14 Cantik vs Bertanggungjawab 9.05 pg C W Hadi
15 Dedikasi vs Displin 9.10 pg D W Hadi
16 Hemah tinggi vs Berdikari 9.15 pg E W Hadi
17 Sopan vs Kemas 9.20 pg F Fahmi
18 Jujur vs Rajin 9.25 pg G Fahmi
19 Kerjasama vs Mengenang budi 9.30 pg H Fahmi
20 Toleransi vs Patriotisme 9.35 pg H Fahmi
21 Amanah vs Harmoni 9.40 pg A Luqman
22 Baik Hati vs Adil 9.45 pg A Luqman
23 Bersatu vs Bercakap Benar 9.50 pg B Luqman
24 Cekap vs Bertanggungjawab 9.55 pg C Luqman
25 Gigih vs Displin 10.00 pg D Luqman
Rehat
26 Hormat vs Berdikari 10.20 pg E Hadi
27 Patuh vs Kemas 10.25 pg F Hadi
28 Ikhlas vs Rajin 10.30 pg G Hadi
29 Kerjasama vs Patriotisme 10.35 pg H Raj
30 Toleransi vs Mengenang Budi 10.40 pg H Raj
Pusingan Kedua
31 Johan A vs Naib Johan C 10.45 pg Raj
32 Johan B vs Naib Johan D 10.52 pg W Hadi
33 Johan C vs Naib Johan A 10.59 pg W Hadi
34 Johan D vs Naib Johan B 11.06 pg W Hadi
35 Johan E vs Naib Johan G 11.13 pg Fahmi
36 Johan F vs Naib Johan H 11.20 pg Fahmi
37 Johan G vs Naib Johan E 11.27 pg Fahmi
38 Johan H vs Naib Johan F 11.31 pg Fahmi
Suku Akhir
39 Menang 31 vs Menang 32 11.40 pg Hasrol
40 Menang 33 vs Menang 34 11.50 pg Hasrol
41 Menang 35 vs Menang 36 12.00 tgh Hasrol
42 Menang 37 vs Menang 38 12.10 tgh Hasrol
Separuh Akhir
43 Menang 39 vs Menang 40 12.30 tgh Hadi
44 Menang 41 vs Menang 42 12.50 tgh Raj
Akhir
45 Menang 43 vs Menang 44 1.15 ptg Luqman
Penyampaian Hadiah 1.40 ptg

Jawatankuasa Kejohanan Futsal 1M1S( Bulan Sukan Negara)

AJK Juruhebah : Fahmi dan Hasrol


AJK pengadil : Mohd Hadi, Wan Abdul Hadi dan Selvaraj
AJK Minuman : Nurul Fazliana
AJK pencatat dan Hadiah : Siti Hasaniah
AJk Dokumentasi dan Laporan : Luqman

Vous aimerez peut-être aussi