Vous êtes sur la page 1sur 4

1)

GO. (I): Fonds 8', 4',2', Mixtur 3x, Trompette 8' Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016
Pos. (II): Fonds 8',4',2'
Rec. (III): Bourdon 8',4', Gamba 8'
P. (Ped): Fonds 16',8',4', GO/P. MISSA IOANNIS PAULI SECUNDI Henryk Jan Botor
Gloria 2 kwietnia 2016 roku
w rocznicę przejścia do Domu Ojca
Allegretto q=75 Papieża Jana Pawła II
4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&4

{
Allegretto q=75
œ œœœ œ ˙ œœ œ̇ œ œ̇ œ œ œj œ œ œ œœ œ˙ œ œ ˙œ ˙˙
4w ˙˙ ˙˙
˙ œœ ‰Œ œ œ˙™œ œ œ œ œ œ ˙ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ
&4 w ˙ Œ œ ˙
... .
™™ ™
f G.O.

Œ ™ œœœ œœ ˙ ™
˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙ œ̇œ ˙˙ ˙ œ œœ ˙˙˙ œ œ œœœ
? 44 ˙ẇ #˙˙ œœ œœœœ
˙ œ ˙
Organ
w ˙ n˙ œ
Ó̇

? 44 œ œ ˙
Pedals
˙™ œ ˙ œ œ ˙ ˙ #˙ œ œ n˙ ™ œ ˙ œ œ w

Wierni

j j j j j j j j
Kantor
mf
œ œ œj œj œj œj œj œj 43 œ œj œj œ œj 42 œ œ 43
8
f
& ∑ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ ˙

{
˙˙ ™™
Glo - ri - a in ex-cel-sis De - o et in ter-ra pax ho-mi -ni - bus bo -nae vo-lun - ta - tis

& ˙™ Œ ∑ ∑ œ̇ 3 2 3

œœ œ œœ œ 4 œœ œœ œ œœ œ 4 œ̇ œ 4
˙™
? ˙˙ ™™
mf
bœœ 3 œ œœ bœœ 2 ˙
Pos.
˙˙ œœ
Org.

Œ ∑ ∑ ˙ œ 4œ œ 4˙ 3
4

? ˙™
˙™
3 2 3
4œ œ 4
- GO/P
Œ ∑ ∑ œ bœ 4œ œ œ
Ped.
˙

3 ‰ œ œ œj 4 ‰ œ œ œ œ œj 3 œj œj j j 4 j j j j œ œ œ œ œ œj 42
14

œ œ œ 4 ‰ œ œ œ œ œj œ
f
&4 J J œ 4 J J JJ œ 4 JJ J

{
Lau-da-mus Te. Be-ne-di-ci-mus Te. A -do-ra-mus Te. Glo-ri - fi - ca-mus Te. Gra-ti-as a - gi-mus

3 j 4 j 3 4 j œ˙ œ œœ œœ œ 42
& 4 ‰̇ œ œ œ œœ 4 ‰œ œ œœ œœ œœ œœ 4 œœ œœ œ œœ œ 4 ‰̇ œ œ œœ œ œœ œœ ˙ œ œ

? 43 ˙˙˙ œœ œœ œœ 3 œ̇ œœ 4 ˙˙ œœ œ œœ ˙˙ œœ œœ
Org.
œœ 4 œœ œ 2
4 4 4˙ 4

? 43 4
œ 4œ
3 4 œ œ œ œ 2
Ped. ˙ œ œ œ 4˙ œ
4
˙ œ œ 4
1) Dobór głosów organowych jest tylko orientacyjny. IloÊ u ytych głosów zale y od intensywnoci piewu wiernych.
2
mp mp
4 œj œj œj œj œ j j 2
19
2 4 2
&4 œ œ 4 œ œ 4 œ œ 4 œ œ œj œj œ œ œ œ œ œ œ œj œj œj œj œ œj œj 4

{
Ti - bi prop-ter mag-nam glo - ri-am Tu - am. Do - mi-ne De-us Rex coe -les - tis De-us Pa-ter o-mni-po-

2
& 4 œ̇ œ

4˙ œ œœ œœ 42 œœ œ œ 44 ˙w œ œ œ̇˙ œ œ̇ œ œœ ˙
2
œ œ 4
˙ œ ˙ w
mp

? 42 ˙˙˙ œ˙ œ 2 œ̇ œ 4 ˙˙ ˙˙ ˙˙˙ ˙˙
Org.
4 ˙˙ ˙˙ ˙˙ 2
4 4˙ 4 4

? 42 4

2


4 œ œ Œ Ó 2
4
Ped.
˙ œ œ ˙ ˙ œ

j j j
25
2 4
&4 ˙ 4 œ œ œj œj œ œ œœœ œ œj œ œ œœœ œ j j
œœœ œ œ œ

{
tens. Do - mi-ne fi - li u - ni- ge ni -te Je - su Chris - te. Do - mi-ne De - us,

2 4 œ ˙˙
& 4 ˙œ 4 ˙˙ œ̇ œ œ ˙
œ
œ
œœ œ œ̇ œ ˙˙ œ̇ œ œ œ œœ œ œœ
œ
œ
4 ˙˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙˙ ™ œ œ ˙˙
Org.
? 42 ˙ ˙ ˙˙
˙ 4 œ

? 42 ∑ 44 ˙
Ped.
˙ œ œ œ œ œ Œ Ó ˙ ˙

œ œ œj œj œ œ œ œ j j j j j j
30 p
& œ œœœ œ j j
œ œœœ œ Œ œ œœœœ œ Œ œ œ œ œ

{
A- gnus De - i Fi - li - us Pa - tris. Qui tol - lis pec - ca - ta mun-di mi-se-re-re no - bis. Qui tol - lis pec

œ œ̇ œ œ œ̇
& œœœ œœ œ œ̇ œ œ ˙ œ ẇ œ œ œ ẇ œ œ œ ˙˙ ˙˙ ẇ œ œ œ
p

œ
Org.

? œ̇ ˙˙ œœ œœ ẇ ẇ ˙˙ œ̇ œ ẇ
Rec.(III)
˙˙ ˙ ˙˙ ˙
˙

?
- 4'

˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙
Ped.
˙ ˙
3
f
j j j j j j 3 j j j
œ œj 44
36
4
mf
œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4œ œ œ œ 4Œ œ

{
ca - ta mun - di sus - ci - pe de -pre - ca - ti - o-nem nos - tram. Qui se - des ad

œ œ œœœœœœœœœ - Trompette 8'


j 3 4 œ œ œœ4
& ˙˙ œ̇ œ ˙˙ ˙˙œ™ œ 4 œœ œ œ̇˙ œ 4 œ 4
f GO.
Org.
œœ œœ œ œ œ œ œ
? ˙˙
˙˙ ˙˙ ˙˙ 3 ˙ œ 4 œœ œ œ œ œ œ 4
˙ 4 œ̇ 4 4

? 3 4 4
+ GO/P, 4'

˙ œ œ 4œ œ ˙ 4 4
˙ ˙ ˙ ˙
Ped.

j j 2 j j œj j 2
40
4 4œ œ œ œœ
mf ff
&4 œ œ œ œ œ 4œ œ œ 4œ œ 4J J J J œ ˙ ˙

{
dex - te - ram Pa - tris mi - se - re - re no - bis. Quo-ni-am Tu so - lus San - ctus.

œ œœœœ œ œ
4 œœœœ œ œœ 2 œ œœœœœ 2 œœœ œœ 4 œ
&4 œœ œ4 œ œ 4 œœ 4w œ œ œ œ œ̇
œ ˙˙
œ œ œ œ
ff + Trompette 8
œ ˙ ˙˙˙˙
? 44 œœ œ œœ œ œ œ œ œœ 42 œœ œœ œœ œœ 42 œ̇˙ 4 ˙˙˙ ˙˙˙
Org.
œ ˙˙
4 ˙

? 44 2 2 4˙
+Bombarde 16'

˙ 4œ œ 4˙ 4 œ œœ
Ped.
˙ ˙ ˙ ˙

‰ œj œ j j
45

& Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J J

{
Tu so - lus Do - mi - nus. Tu so - lus al - tis - si - mus, Je - su Chri - ste.

‰ œj œ̇ œ ≈ œœœ
& Œ œœ œœ œ œœ œœ œœ Œ ™ œ œœ ˙
œ̇ œ œ œ
œœ Œ œ
˙
? ˙˙˙
œœ œœœ œ œœ œœœ ˙˙ ™™ œœ ˙˙˙ œ œ œR
Org.
œ œ #œœ œœ ≈ œ ≈ ‰

? ˙
Ped.
˙ ˙ #˙ ˙ n˙ ™ œ ˙ ˙
4 rit.

j j U
49

& ‰ œJ œJ œJ œJ œJ œ œ œ œJ œJ œ œ
ff fff
œ œ ˙ ˙ ˙ w

{
Cum San-cto Spi - ri - tu in glo - ri - a De - i Pa - tris. A - men.

-
j
& œ œœ
‰ œ œ̇ œ œ̇ œ œ̇ œ œœ œœ ˙˙ œ̇˙ ˙˙ ˙˙ œ œ U w
w
w
J œ ˙
˙˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙˙ ˙˙˙+ 16' œ̇ œ œ U
w
? ˙˙˙ w
Org.
˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙ w

? ˙ ˙ U
˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
˙ w
˙ w
Ped.