Vous êtes sur la page 1sur 2
Brizgalna brizga (D. Kauri č / D. Kauri č / A. Č adež) Atomik harmonik

Brizgalna brizga

(D. Kaurič/ D. Kaurič/ A. Čadež)

Atomik harmonik

~~~~~~~ Gl iss ando ~~~~~~ Gl is s . B8 C8 / C7 B8 C8
~~~~~~~
Gl iss ando
~~~~~~
Gl is s .
B8 C8 / C7 B8 C8
œœ
œ
U
B4 C4 / C3B4
œ
C4
œ
2
j
Û ÛÛÛ
.
Œ‰
œœ œ œ
œ
Œ ‰J œ
& 4
|
œ
Ki
-
ki ri
--
ki
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
4 3 2 3
? 2
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
4
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ
A10
/
A10
A10
A10
A9
/ B8
A8
A9
~~~~~~~~~~~ Gl iss and o œ œ œ œ œ œ œ œ 11 A8
~~~~~~~~~~~
Gl iss and o
œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
11
A8
œ
œ
Œ
‰J œ
&
œ
œ
œ
1
1
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
2
?
œ
7
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
B10 / B10 B8 B9 B9 B8 / B8 B8 B8 B9 / B9 B8
B10 /
B10
B8
B9
B9
B8 / B8 B8
B8
B9 /
B9
B8
B8 B8 B8
B8
%
B7
B8
B9
œ
/
B7 /
/
B9
œ
B7
B7
œ
œ œœ œ œ œ
B8
B8 /
œ
B7 /
B8
œ œ
17
A7
œ
C5 B6
A7
B7
œ
B6
œ
A7
œ
œ
B6 C5 B7
œ
j
œ œ œ œ
j
œ
j
œ
œ œ
œ
B5
œ
œ
B7
B7
œ
œ
œ
B6
œ
œ
B5 /
/
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
B6
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ
& Œ
J
2,1 /
œ
œ
œ
œ
3
œ
œ
œ
œ
œ
œ
3
œ
œ
œ
œ
œ
œ
3
œ
œ
3
œ
œ
4 3
œ
2
œ
œ
œ
œ
œ
2
œ
3 4
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
4
œ
2
œ
?
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ‰
b
œ œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
B10 / C8 B8 B9 / B8 / B8 B8 B8 B8 B9 / B8
B10 /
C8
B8
B9 /
B8
/
B8 B8
B8
B8
B9
/
B8 B8
B8
B8
B7
B9
œ
/
B7 /
/
/
B7
œ
œ œœ œ œ œ
B8 /
œ
œ
/
B7
œ
B6
B7
26
A7
B7
C5 B6
œ
œ j œ œ œ
C7 B9 B8
A7
A7
œ
B6 C5 B7
œ œ œ
œ
œ œ
œ
B7
œ
/
œ j œ œ œ œ
&
j
œ
œ
œ
œ
B5
œ
B5 /
œ
/
/
œ
œ œ
œ œ
b
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
3
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
4,3
œ
œ
œ
œ
œ
2
3 4
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
4 3
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ b
œ œ œ
? œ œ
b
œ œ
œ
œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
C6 / A8 / / / C6 / B8 / / / C5 / /
C6
/ A8
/
/
/ C6
/
B8
/
/
/ C5
/ /
/ /
/ ES C5
/ C5
/
/ C4
/ C5
34
/
C5
œ
/
œ
/ ES
œ
/ œ œ œ œ œ œ œ
/ C5
/
˙
œ
/ /
/
/ /
/ B6 C4
œ
C5
C4
/ C4
/
/ C3
œ
/ C4
œ
/
œ œ œ œ œ
œœ œ œ
˙
œ
œ œ œ œ
œœ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ
œœ œ J œ
b b ‰
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ
˙
œ
&
˙
J
J
J
J
J
J
J
J
5
5
6
œ
5 4
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
4
œ
5 6
œ
œ
œ
œ
œ
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b b œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ
œ

Dean Delgiusto

2

/ B9 B9 C7 / C7 C7 C7C5C6C7 B8 C7 B8 C6 B8 C5 C6
/
B9
B9
C7
/
C7
C7
C7C5C6C7
B8
C7
B8
C6
B8 C5 C6
B8
A8
A7 C5 C6
C6 /
/
/
A7 C6 C4 C5 C6
C5
/
œ
/
B8
œ
C6
B8
44
C6
/
œ
œ œ œ œ œ
œ
C6
œ
C5
œ C6
œ
A7
œ
œ
C5
C5
œ
œ
œ œ œ
œ œ œ
œ
˙
˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
C5 /
œ
/
/
œ
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
œœ œ œ œ
/ C4
& b b
J
œ
J
‰ J
J
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
5
5
5
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
6
œ
5
9
œ
7
œ
4
5
œ
6
œ
5 4
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
? b b
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
C7
/
/
/ /
A8
/
C7 /
B9
A8
C7
/ C6
/
B8
/
/
/ C5
/
B6 C6
/ / C5
/ A8
C6
/ /
˙
/
/
/ C6 /
œ
/ B8
52 ES
œ
/
C6
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
/ C5
˙
/
ES
/
œ
/
œ
˙
œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
ES C5
C4
/
œ
A7
œ
C5
/
C4
˙
œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ
/
œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
& b b
‰ J
J
J
J
J
J
5
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
4 5 6
œ
œ
œ
œ
?
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b b œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
B10
C8
/ B9
C7
/
/ B9
/
C7
C7
B9
œ
C7
œ
˙
B8
/
/
/
B8
C6
/
/
œ
œ
œ
˙ ˙
˙
B8
C6
œ
/
œ
C6
62
/
œ
C5
œ
˙
œ
œ
œ
.
œ œ œ œ œ œ œ œ
C4
/
/
/
.
/
J
B6 C5
œ œ œ œ œ
˙
œ
œ œ œ
œ
J
œ
œ
œœ
J
& b b
‰ J
œ
œ
œ
5
5
œ
œ
œ
œ
6
œ
4
5
œ
œ
œ
6
œ
œ
œ
œ
6
2
11 11 10
œ
œ
œ
11 7
6 5 4
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
? b b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œnœ
œ
œ
œ
B10 B9 / / C8 / / B9 B9 C5 C7 C7 C5 C5 C5
B10
B9 /
/ C8
/
/ B9
B9
C5
C7
C7
C5
C5
C5
C5
/ B9
œ
C5
C5
C5
C5
B8 /
œ
/ C7
œ
œ
C5
œ œ
œ
œ
/
/
œ
B8
B8
C3
C5 C5
C6
C6
C3
C3
C4
œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ
A5
72
œ œ
C4
œ
œ
C4
/
œ
œ
œ
C4
A5 C4
C2
J
œ œ œ œ
œ
œ
œ
C3
œ
& b b ‰J
J
œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
11 10
œ
5
œ
œ
œ
œ
5
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
11 7
6
œ
4
œ
œ
œ
4
6
5 4
œ
5
4
7
9
œ
œ
œ
œ
œ
4
œ
5 6 5
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
? b b
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ œ œnœ
œ
œ
œœ
œ œ
œ œ
œ
œ
C5 B8 C5 C5 C5 B8 C5 C5 C5 / C5 / C5 / C5
C5
B8
C5
C5
C5
B8
C5
C5
C5
/ C5
/ C5 /
C5
C5
C5
C5
B8
/ C5
C5
C5
C5
C5
/ C5
/ C5
/ C5
/ A5
C3
C3
C4
C3
82 C5
/
C4
C4 C3
C5 /
œ œ œœ œ œ œ
C4
/
C3
œ
/ B4
/ C2
œ œ
C3
œ
œ œ
C5 C6 C5
C4
/
C4
A5
C4
C3
C2
C4
/
C3
/ C2
œ
œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
& b b
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ œ
6
5 œ 4
5
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
4 5 6 5
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
? b b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

Ej lubèa moja ti vedno sama boš

saj noè in dan klièe ga dolžnost grom in strela njegov sta drugi dom tebe zanemarjal bo

O ne ne ljubèek to pa sploh ni res

vsako soboto odpelje me na ples mašina rdeèa v soncu se blešèi

on za varnost poskrbi

Ti sploh ne veš kaj zamujaš

Zaman se trudiš, premalo mi ponujaš

Izbrala si bom fanta

 

/ /

A8

C5

C5

 

92

/ /

A7

œ

C4

C4

/ B6

 

& b b

œ œ

œ œ

 

œ œ

œ

œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ

n

b

%

 

Fine

   
     
 

œ

 

6

5

œ

6,5

œ

 

D. S.

al Fine

 

œ

œ

œ

œ

   

? b b

œ
œ
œ
œ

œ

œ

œ

J

n

b

œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ

Ej

/ lubca moja nocoj pridem po te

ukradem mami in odpeljem te

te

nekam na lepše, na sok al' sladoled

oh kako bo lep ta svet

O ne ne ljubèek tako pa to ne gre

meni že drugi je prižgal srce

mi

moj gasilec že na pomoè hiti

da

požar v meni pogasi

Ti

sploh ne veš kaj zamujaš

Zaman se trudiš, premalo mi ponujaš

Izbrala si bom fanta "tizga ta velizga"

saj brizgalna ta njegova res najlepše brizga

izbrala si bom fanta "tizga ta velizga"

tudi meni je lepo ko tako zavriska

ta njegova res najlepše brizga izbrala si bom fanta "tizga ta velizga" tudi meni je lepo