Vous êtes sur la page 1sur 2

Brizgalna brizga

(D. Kaurič/ D. Kaurič/ A. Čadež) Atomik harmonik

U œ œ œ C7 œ œ~G~l~is~s~an
œ B8
C8

Œ ‰ œj œ œ œ œ œ ~~G~l~iss ∑
C8 /
2
& 4 Û. Û Û Û | ∑ Œ ‰J
B4 C4 / C3B4 C4
~d~o
B8

~.~
3œ 2 3œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Ki - ki-ri - ki

?2 ∑ ∑ œ œœ œœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
4
4 œ

œœ œœ œ œ œœ~~~Gl
A10 / A10 A10 A10

œ œ œ ~~is~san
A9 / B8 A8 A9

∑ Œ ‰ J ~~d~o ∑ ∑
11 A8

& ~~

œ œ œœ1 1œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
? œ œœ œœ 2œ œ 7 œœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

% œœœœ œœ œœ œœ œœ œ œ
B10 / B10 B9

œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œ
B8 / B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B9 B7 B9 / B9 / B8 B9 B9 B8 B8
œ œ œ œ œ
B8 / B7 / /

œœ
j j j
A7 B7 / C5 B6 A7 B7 B6 A7 B7 B6 C5 B7 B7 B5 B7 B8
& Œ ‰ œJ b œ œ
17 B7 B6
B6 œ B5 / /

œ œ/ 3œ œ3 œœ œœ œœ œœ 2 œœ3 4 œœ3 œœ œœ œœ œœ œœ
œœ 4 3œœ 2 œœ3
? œœœ œœœ ‰ b 4 œœ œ2 œœ œœ œ œ œ œ œœœ œ œœœ
2,1
œ œ œ œœ œœ œ œ
J œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ
B10 / B9 /
œ
C8 B9

œœ œ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ
B8 / B8 B8 B8 B8 B8
œœ œœ œœ œ
B8 B8 B8 B9 B7 B9 / B8 / B7 / / / C7 B8 /

bb
j j j
A7 B7 / C5 B6 A7 B7 B6 A7 B7

œ œ œ
B6 C5 B7 B7 B5 / B8 B7
b œ
26
œ œ
B5 / /
&
/

œœ œœ œœ œœ œœ œœ 2 œœ3 4 œœ3 œœ œœ œœ œœ œœ œœ 4 3œœ œœ4,3


?b œ œœ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ bb
œ œ œ œ œ œ œ

b ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœœ œ
/ A8 / / / C6 B8 / / / C5
œœœ œ
C6 / / / / / / C5 / / ES C5 C4 /

‰ œJ œ œ œJ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ‰ œJ œ œ œJ œœ Jœœ
/ C5

b
34 C5 / / / ES / / / C5 / / / / C4 / / B6 C4 C3 C5 / / / C4/
&
/ C4
J J J J

? b 6 œœœ 4 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ 4œ œœœ 6 œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ
5 5 5 5
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Dean Delgiusto
2

œ œ œ œœ œœ œ ˙œ œ œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ C5œ œ/ œ/ œ/ C4 /
C7 / / B9 C7 B9 C7 B8 C6

bb œœ œœ œœ œ œœ
A8 B8 C7
C7C5C6 C7 B8 C5 C6 B8

œœ œœ œ œ
C6 A7 C5 C6A7C6 C4C5 C6
C5 / / / /

œ ˙œ œ ˙ œ œ œ ‰ Jœ œ œ œJ œœ œœ
C6 / / B8 C6 A7 C5 C6 B8 C6 C5 C5

J
44

& J J

? b œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ 6 œœœ 9 œœœ
5œ 4 5œ
œœ œœ 6 œœœ 4 œœœ œœœ œœœ
5 5 7 5 5
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ
C7 / / B9 C7 A8 B8

œœ œ œ œ œœ œœ œœ ˙˙
/ / /
B6 C6 A8 C7
b œœ œœ œœ œœ ˙˙
A8 / / / C6 / C5
œœœ
/ / / / C5 / /

‰ œJ œ œ œ
C6 / / B8 C6 A7 C5
J œ Jœ
/ / /
ES C5 ES C6
b J œ œJ œ ‰J
52 ES / / / C5 / / / / C4

&
/ C4 / /

? bb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 4 5œœœ 6 œœœ5 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
œ œ œ œ
B10 C8

œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙
/ B9
œœ œœ œœ œœ C6
œœ ..
C7 / / / B9 B9 C7
œ œ œ œ
C7 C7
œœœ ˙
B8 / /
œ œ œ œ
/
b J J œ œ œ œ ‰ Jœ œ œ ˙
C6 / / / B8 C6 / B8

&b J
62
C4 / B6 C5 C5 / / /

œœ œœ œœ œ 6 5œ 4 5œ œ œ 6 6 2 11 11 œœ œœ œœ 11 7 6 5œœ 4 œœ5 œœ œœ
10
? b b œ œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ

œœ œœ œ œ
B10 C8 B9
œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ
B9 / / / / B9 C7 C5 C5 C5
B9 C7 B8 C7 C5 B8
C5 C5
œ
bb ‰ J œ œ œ œ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ
C5 / A5 C3 C5 C3 C4 C3 C5 C5 C5 C5
J
B8 / / / / C6
J ∑ ∑
72 C6 C4 A5 C4 C3 C2
& œ œ œœ
C4 /

œ œ
C4

œ œ œ 11 7 6 œœ5 4 œœ5 œ œ 4 4 7 9 6 5œ 4 5œ œ œ œ œ 4 œœ 6 5œœ


10
œ œ
? b œ œ œœ œ œ œœœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
11 5
b œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
C5 C5

b œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ
B8 / C5 / C5 / C5 / C5 C5C5 B8 C6 C5 C5 / C5 C3 C5 C5 C4 C5
C5 C5 C5 C5 B8 / C5 / C5 / C5

b œœ œœœ
C5 / C4 / C3 / B4 / C2 C3C4 C5 C5 C4 C3 C4 A5 C3 C3

œœœœ œœ œœ œ œ
82 C5 / C4 / C3 / C2

& œœ
/ C4 A5 C4 C3 C2
œ œ

œ œ œ œ œ œ 5 5 5œ 5œ œ œ œ œ
? b b œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ 6œ œœœ 4 œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ 4œ œœ 6 œœ œ œœ œœ œ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b œ œ œœ œ œ nb
/ / A8 C5 C5

œœ œ
/

&b œœ œ œ
Ej lubca moja nocoj pridem po te
92

%
/ / A7 C4 C4 / B6 te ukradem mami in odpeljem te Ej lubèa moja ti vedno sama boš
nekam na lepše, na sok al' sladoled saj noè in dan klièe ga dolžnost
oh kako bo lep ta svet ... grom in strela njegov sta drugi dom
Izbrala si bom fanta "tizga ta velizga" tebe zanemarjal bo ...
O ne ne ljubèek tako pa to ne gre saj brizgalna ta njegova res najlepše brizga
Fine meni že drugi je prižgal srce izbrala si bom fanta "tizga ta velizga" O ne ne ljubèek to pa sploh ni res

? b œ œœœ œœœ 6 5œ 6,5


œ
mi moj gasilec že na pomoè hiti tudi meni je lepo ko tako zavriska ... vsako soboto odpelje me na ples
D. S. da požar v meni pogasi

œœ œœ ‰ nb
mašina rdeèa v soncu se blešèi
al Fine
b œ œ
on za varnost poskrbi

œ
Ti sploh ne veš kaj zamujaš ...

J
Zaman se trudiš, premalo mi ponujaš ... Ti sploh ne veš kaj zamujaš ...
Zaman se trudiš, premalo mi ponujaš ...

Izbrala si bom fanta ...

Vous aimerez peut-être aussi