Vous êtes sur la page 1sur 1

Mă suii pe deal în sus

Versuri populare Muzia de C. Brăiloiu

° b2 œ œ œ j œ œ œ j
Allegretto
mf j œœ œœœœ œ œ œ j
& 4J J J œ J J J œ œ œ œ J J J œ
1.Mă su - ii pe deal în sus mă, 1-2.Ai lai lai lai lai la, Mă'n - tâl - nii cu'n
2.Pân' s'a coa - ce câ - ne - pa, mă, Pân' s'a coa - ce

2 œj j j œj j j j j j œj j j j j j œj j j œj
¢& 4
b œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
Lai lai lai lai lai la la

° bœ œ œ j j j j j j j j j
6

& J J J œ œ œ œœ œœœœœ
œ œœ œ œ œ œ œ œ
pui de urs, mă, Ai lai lai lai lai la, Ur - su-a zis că m-ar lu - a, mă,
câ - ne - pa, mă, Cea de va - ră, cea de toam - nă,

j j j j ‰ j j j j j j œj
¢ b j
& œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj Œ œ
œ œœ œ œœœ
Lai lai lai lai la la la Ur - su-a m-ar lu - a, mă,
Cea de, cea de toam - nă,

° b j j j j
11

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Lai lai lai lai lai la, Ma - m'a zis că
Să - mi fa - că hai -

¢& b ‰ j œj j œ
j j j
œ œj Œ j
œ œ œ œ œ œ
Lai lai lai lai lai la la, Ma - m'a
Să-mi fa -

° b j j j j
14
j œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ
nu m'a da, mă, Ai lai lai lai lai la.
ne de doam - nă,

j j j
¢& b œ œ œ œ œ
j œ ‰ j œ j œ j œ
œ œ œ
nu m'a da, mă, Lai lai lai la la la.
că de doam - nă,
Copyright © Cantus Mundi 2019